Státní zřízení: parlamentní republika Prezident: Miloš Zeman ( ) MPZ: CZ Telefonní předvolba: +420

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní zřízení: parlamentní republika Prezident: Miloš Zeman (2013 2018) MPZ: CZ Telefonní předvolba: +420"

Transkript

1 OBČANSTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Hlavní město: Praha Rozloha: km² (113. na světě), z toho 2 % vodní plochy Nejvyšší bod: Sněžka (1602 m n. m.) Časové pásmo: UTC+1, UTC+2 (letní čas) Poloha: 50 0 s. š., 16 0 v. d. Počet obyvatel: (78. na světě, 1. leden 2012) Hustota zalidnění: 133 ob. / km² (82. na světě) Miloš Zeman Státní zřízení: parlamentní republika Prezident: Miloš Zeman ( ) Měna: koruna česká (CZK) Jazyk: čeština, slovenština (částečně úřední na celém území), polština (částečně úřední na části území), bulharština, chorvatština, maďarština, němčina, romština, rusínština, ruština, řečtina, slovenština, srbština, ukrajinština (jazyky úředně uznaných národnostních menšin). MPZ: CZ Telefonní předvolba: +420 MIKROHISTORIE ČESKÉ REPUBLIKY vznik Československé republiky (tzv. První republika) První prezident byl Tomáš Garique Masaryk vznik České republiky První prezident byl Václav Havel.

2 STÁTNÁ SYMBOLY Státní symboly jsou předměty, které si stát Ústavou určil jako své oficiální nezaměnitelné označení. Symboly vycházejí z tradic státu a stát reprezentují. Mezi státní symboly patří VELKÝ STÁTNÍ ZNAK, MALÝ STÁTNÍ ZNAK, STÁTNÍ BARVY, STÁTNÍ VLAJKA, PRAZIDENTSKÁ STANDARTA, STÁTNÍ PEČEŤ, STÁTNÍ HYMNA. Velký státní znak Velký státní znak je tvořen štítem se čtyřmi poli. Jednotlivá pole symbolizují historická území České republiky - Čechy, Moravu a Slezsko, čtvrté pole pak republiku jako celek. V prvním a čtvrtém poli je vyobrazen stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou (Čechy). Ve druhém poli je na modrém podkladu umístěna červeno-stříbrně šachovaná orlice se zlatou korunou (Morava). Ve třetím poli se na zlatém podkladu nachází černá orlice s červenou zbrojí a zlatou korunou, ozdobená stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými listy a uprostřed vybíhajícím křížkem (Slezsko). Malý státní znak Malý státní znak je tvořen jediným polem, na němž je umístěn na červeném podkladu stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Státní barvy Státní barvy jsou bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí. Státní vlajka Státní vlajka se skládá z horního bílého pruhu a dolního červeného pruhu, do nichž je vsunut žerďový modrý klín. Poměr šířky k délce je 2:3. Modrý klín zasahuje do poloviny šířky vlajky. Visí-li vlajka svisle, pak je bílý pruh vlevo a červený vpravo, modrý je vždy nahoře. Užité barvy jsou státními barvami České republiky. Prezidentská standarta Vlajka prezidenta republiky je čtvercového tvaru. Na bílém podkladu, olemovaným okrajem z bílých, červených a modrých plaménků je umístěn velký státní znak, pod kterým je, na červené stužce podložené žlutými lipovými ratolestmi, bílý nápis PRAVDA VÍTĚZÍ. Státní pečeť Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi. Okolo je vepsán nápis ČESKÁ REPUBLIKA.

3 Státní hymna Hymnou České republiky je první sloka písně Kde domov můj z původní české divadelní hry Fidlovačka. Autorem textu je Josef Kajetán Tyl, autorem hudby František Škroup. Hymna je národním a státním symbolem, který dokáže semknout lidi, pozvednout je k akci, připomenout jim jejich původ a kořeny. Hymna dokáže oslavovat, ale je i pietní. Státní hymnu lze podle zákona hrát i zpívat při státních svátcích a při jiných příležitostech, je-li to obvyklé. Původ hymny Píseň pochází z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, poprvé uvedené v Praze dne 21. prosince Hudbu k ní složil František Škroup, prvním interpretem se stal Karel Strakatý, alias slepý houslista a žebrák Mareš. Tato píseň, jejíž slova jsou plná něhy a vroucí lásky k rodné zemi, se zrodila v těžké době národnostního útisku. Její podmaňující citovou vroucnost je možno vysvětlit také tím, že její melodie vytryskla ze zmučené duše Františka Josefa Škroupa, který ji komponoval v kritické noci horečného bdění u lože své, na smrt nemocné, ženy. Píseň rychle zlidověla a získala postavení národní písně. Čechy byly tedy první zemí, která měla jako hymnu divadelní šlágr. Hymnu tvoří pouze první (a oproti originálu lehce pozměněná) sloka písně; druhá je dnes téměř neznámá. Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj! PRAVIDLA CHOVÁNÍ PŘI STÁTNÍ HYMNĚ a VZTYČOVÁNÍ STÁTNÍ VLAJKY Jak se chovám v pozoru: Všichni lidé stojí v pozoru. Muži smekají vše, co mají na hlavě, ženy nemusí. Vojáci, policisté satutují. Skauti v krojích zdraví skautským pozdravem. Jak se nechovám v pozoru: nepřešlapuji nemluvím neokřikuji ostatní nežvýkám nevrtím se nedrbu se

4 HYMNA ČESKÉ REPUBLIKY F. Škroup J. K. Tyl (1. sloka písně Kde domov můj? z divadelní hry Fidlovačka)

5 STÁTNÍ VLAJKA ČESKÉ REPUBLIKY Státní vlajka České republiky je symbolem státní a národní svrchovanosti a nezávislosti. Je nezbytné, aby jí vždy byla projevována náležitá úcta. Nejzákladnějším projevem takové úcty vůči státnímu symbolu je jeho správné a důstojné používání. Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3. Poměr stran státní vlajky je stanoven zákonem. U státní vlajky České republiky tedy šířka odpovídá dvěma jednotkám a délka odpovídá třem jednotkám. V popisu poměru stran se u vlajek vždy uvádí nejdříve šířka, pak délka! Klín u státní vlajky České republiky i u jejích napodobenin musí dosahovat svým vrcholem do středu listu. Jeho vrchol je tedy vždy určen průsečíkem úhlopříček, a to bez ohledu na poměr stran v případě napodobeniny státní vlajky. Pokud vlajka nemá zákonem stanovené poměry stran, jde o napodobeniny státní vlajky.

6 O líci vlajky hovoříme tehdy, je-li její žerďový okraj z pohledu pozorovatele vlevo. Je-li žerďový okraj vpravo, hledíme na rub vlajky. Pokud vyvěšujeme vlajku svisle, hledíme vlastně na její rub. Užívání státní vlajky České republiky Státní vlajku vyvěšují oprávněné osoby na budovách při příležitosti státních svátků, při příležitostech republikového významu vyhlášených Ministerstvem vnitra nebo příležitostech místního významu vyhlášených krajem nebo obcí. Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího po významném dni. Ostatní fyzické a právnické osoby a organizační složky státu mohou užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv. Pravidla vyvěšování státní vlajky současně s jinými vlajkami Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek, vlevo při vyvěšení státní vlajky a vlajky podřazené uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek

7 Při společném vyvěšení jedné státní vlajky České republiky a jedné vlajky Evropské unie je česká vlajka na čestném místě, tj. vlevo při pohledu na budovu, před kterou jsou vlajky vyvěšeny. Vlajka Evropské unie zaujímá místo vpravo od české vlajky, protože jí není nadřazená. Při vyvěšení dvou státních vlajek a vlajky Evropské unie je česká vlajka umístěna uprostřed na nejčestnějším místě, na druhé je jiná státní vlajka a na třetím místě je vlajka EU, jíž jsou státní vlajky nadřazené. Při vyvěšení sudého počtu vlajek tří státních a vlajky Evropské unie je česká vlajka umístěna na nejčetnějším místě, na druhém a třetím místě jsou ostatní státní vlajky v abecedním pořadí (podle české abecedy). Na posledním, čtvrtém místě je vlajka EU, jíž jsou státní vlajky nadřazené. Zákon neurčuje způsob a pořadí vyvěšování ostatních vlajek. Podle mezinárodních zvyklostí se při lichém počtu vlajek ostatní vlajky vyvěšují podle abecedního pořadí či hierarchie (státní vlajka je nadřazena vlajce EU, vlajce kraje a vlajce obce). Při lichém počtu vlajek se první další vlajka vyvěšuje vlevo od české (při pohledu na zdobený objekt), druhá vpravo od české a další vždy směrem od středu střídavě na obě strany. Při sudém počtu vlajek se první další vlajka vyvěšuje vpravo od české, druhá vlevo od české a další opět střídavě.

8 Vlajkové žerdě na budovách, korouhve a okna Vlajky je možné kromě svislého stožáru vyvěsit také na šikmé žerďové tyče připevněné na budovách. Státní vlajku můžeme vyvěsit i v podobě praporu na žerdi vysunuté ze střechy nebo z balkónu (terasy) směrem do ulice. Protože je prapor v tomto případě spojen se žerdí, je vždy červený pruh blíž k budově. Je-li plocha praporu rovnoběžná s budovou (např. při vyvěšování z okna nebo při zavěšení na korouhev), je bílá vždy vlevo. Při užívání státní vlajky musí být dodržena tato pravidla: při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt, na němž je vlajka umístěna; bílá barva je vždy nahoře při svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je státní vlajka umístěna, bílá barva vždy vlevo a modrý klín je vždy nahoře státní vlajka se vyvěšuje jen na čelní straně budovy státní vlajka se umísťuje vždy v předsednictvu shromáždění, žerď pro státní vlajku se umísťuje vlevo od řečnického pultu při čelním pohledu na tento pult, státní vlajka nesmí být použita k zahalení pomníku nebo desky, jež mají být odhaleny vlajková žerď nesmí být opatřena žádnými ozdobami a kromě státní vlajky na ni nesmí být upevněna žádná jiná vlajka státní vlajka se vztyčuje a snímá bez přerušování; při vztyčování a při snímání se státní vlajka nesmí dotknout země při užití státní vlajky na znamení smutku se státní vlajka vztyčí do plné výše a následně spustí na půl žerdi, při smutečních obřadech nesmí být státní vlajka spouštěna spolu s rakví do hrobu nebo žároviště na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice státní vlajka nesmí být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu

9 Slavnostní vyvěšování státní vlajky Vlajku nosí 4 nebo 6 lidí (podle velikosti vlajky). Pokud ji nesou 4 lidé, drží ji v rozích, pokud 6, tak i v polovině delší strany. Nese se modrým klínem napřed tak, aby byla červená vpravo ve směru pochodu. Vlajka se drží rukou bližší k vlajce. Na stožár ji vzdyčuje ten, kdo drží nejčestnější modro-bílý cíp vlajky. Ráno se vlajka vztyčuje rychle a večer se dolů spouští pomalu. Vlajka musí být vztyčena vždy až na vrchol. Při smutku se vztyčuje také vždy až na vrchol, a pak se pomalu spustí do asi 2/3 stožáru. Vlajka se při manipulaci nesmí dotknout země! Skautská vlajková četa Být členem skautské vlajkové čety je čest. Členem vlajkové čety se může stát pouze ten, kdo složil nováčkovskou zkoušku. Všichni členové vlajkové čety musí mít kompletní a v rámci vlajkové čety jednotný skautský kroj. Vlajku vztyčuje vždy šatnice/rádkyně nebo člen vlajkové čety s nejvyšší funkcí v oddíle. Vlajková četa nese vlajku ráno ve výši ramene, večer ve výšce pasu. Při vztyčování vlajky je vlajková četa v pozoru, a pokud právě nedrží vlajku, zdraví skautským pozdravem. Vlajková četa hledí stále ve směru vztyčované vlajky. V ostatních náležitostech se vlajková četa řídí obecnými pravidly pro vyvěšování statní vlajky (viz výše). Vlajkové četě velí vůdkyně skautského oddílu.

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí.

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí. Velký státní znak Dalo by se říci, že velký státní znak je nejpoužívanějším státním symbolem vůbec. Je umístěn na všech veřejných budovách, radnicích, úřadech atd. Symbolizuje státní moc. Velký státní

Více

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny.

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny. Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Státní symboly České republiky

Státní symboly České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:18 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: IV. B Datum: 7.10.2013 Státní

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY ÚSTAVA ČR DEFINICE STÁTNÍCH SYMBOLŮ Článek 14 Ústavy České republiky vyjmenovává, co jsou státní symboly našeho státu : Čl. 14 (1) Státními symboly České republiky

Více

VŠB TU OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra bezpečnostního managementu Oddělení bezpečnosti osob a majetku

VŠB TU OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra bezpečnostního managementu Oddělení bezpečnosti osob a majetku VŠB TU OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra bezpečnostního managementu Oddělení bezpečnosti osob a majetku Ochrana objektu Základní právní normy upravující ochranu objektů Mgr. Ing. Radomír

Více

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU

Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Ročník 2006 V Praze dne 30. 5. 2006 Číslo 2 TAKÉ AMATERSKÉ DIVADLO REPREZENTUJE SOKOL NA XIV. VŠESOKOLSKÉM SLETU Co nám ukázaly oblastní slety a veřejná cvičení ( Pár dnů před XIV. sletem) Každý všesokolský

Více

Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Obecné zásady při provádění pořadového výcviku

Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Obecné zásady při provádění pořadového výcviku Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Obecné zásady při provádění pořadového výcviku Metodický

Více

Metodická příručka k učebnici

Metodická příručka k učebnici Metodická příručka k učebnici Výchova k občanství. učebnice pro 5. 9. ročník Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Milé kolegyně, milí kolegové, rádi

Více

Zaměřím se jen na vlajky ČR, USA, Velké Británie, Kanady, Francie a Austrálie

Zaměřím se jen na vlajky ČR, USA, Velké Británie, Kanady, Francie a Austrálie Jak užívat státní vlajku Na mnoha, bohužel i oficiálních akcií jsem se setkal s tím, že státní vlajka byla užita v rozporu se základními heraldickými pravidly. Nemusím jistě zdůrazňovat, že vlajka patří

Více

OBSAH. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje.

OBSAH. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. 7 OBSAH ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 7 1. Kapitola 9 2. Kapitola 23 3. Kapitola 31 4. Kapitola 44 5. Kapitola 65 6. Kapitola 77 7. Kapitola 85 8. Kapitola 103 9. Kapitola Žák/žákyně rozpoznává netolerantní, rasistické,

Více

STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS. HLAVA I. Stejnokrojové součástí a jejich nošení

STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS. HLAVA I. Stejnokrojové součástí a jejich nošení 1 z 12 Soubor předpisů SH ČMS I/4-2010 STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) plní specifické úkoly ve smyslu stanov a zákonů, proto podle čl. 13, odst.2,

Více

č. 7/2009 o znaku a vlajce města

č. 7/2009 o znaku a vlajce města M Ě S T O S E M II L Y OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 7/2009 o znaku a vlajce města Zastupitelstvo města Semily se na svém zasedání dne 12. listopadu 2009 usnesením č. 7.133/09/ZM usneslo vydat na základě

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA VY_12_INOVACE_OV.8.A.01 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA Mgr. Naděžda Dzodzáková Morálka /z lat.moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav/ znamená celkovou představu správného jednání ve

Více

Informační publikace pro cizince Česká republika

Informační publikace pro cizince Česká republika Informační publikace pro cizince Česká republika Praha 2009 Ministerstvo vnitra České republiky, 2009 ISBN 978-80-254-5998-0 OBSAH: 1. Úvod...5 2. Obecný úvod o ČR...7 Odkazy na podrobné zdroje informací...9

Více

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Užívání znaku a vlajky obcí upravuje ustanovení

Více

VEŘEJNÉ VYSTUPOVÁNÍ HASIČŮ ZÁSADY VYSTUPOVÁNÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NA VEŘEJNOSTI POŘADOVÝ VÝCVIK

VEŘEJNÉ VYSTUPOVÁNÍ HASIČŮ ZÁSADY VYSTUPOVÁNÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NA VEŘEJNOSTI POŘADOVÝ VÝCVIK VEŘEJNÉ VYSTUPOVÁNÍ HASIČŮ ZÁSADY VYSTUPOVÁNÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NA VEŘEJNOSTI POŘADOVÝ VÝCVIK Zpracovali Jaroslav Krakovský Oldřich Sedláček 1996 Upravil Jaroslav Krakovský 2005 1 OBSAH Strana Úvod 2

Více

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ)

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ) TP 65 MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY Z Á S A D Y P R O D O P R A V N Í Z N A Č E N Í NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ

Více

Stručný přehled medailí, plaket a odznaků Policie ČR. Michal Salak

Stručný přehled medailí, plaket a odznaků Policie ČR. Michal Salak Stručný přehled medailí, plaket a odznaků Policie ČR Michal Salak OBSAH Předmluva Historie a vznik ocenění u soudobé policie Ministerstvo vnitra ČR a Policejní prezídium České republiky Útvary s celorepublikovou

Více

Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2003 ROSICE. Poznámky k návrhům obecního znaku a praporu. Znak cechu malířů štítů

Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2003 ROSICE. Poznámky k návrhům obecního znaku a praporu. Znak cechu malířů štítů 1 Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2003 ROSICE Poznámky k návrhům obecního znaku a praporu Znak cechu malířů štítů O TVORBĚ OBECNÍCH ZNAKŮ Z poznání historického vývoje městských

Více

Zeměpis České republiky

Zeměpis České republiky Variace 1 Zeměpis České republiky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní údaje o ČR Název

Více

Nedáme si diktovat, koho máme milovat(?) O sletovém průvodu v roce 1948

Nedáme si diktovat, koho máme milovat(?) O sletovém průvodu v roce 1948 Nedáme si diktovat, koho máme milovat(?) O sletovém průvodu v roce 1948 24 Základní povahu vztahu člověka k průvodu, jenž je specifickou socio-kulturní aktivitou, je možné hledat v obecném kinantropologickém

Více

365+1 365 + 1 LISTOPAD. Kliknutím na datum se dostanete přímo na otázku k požadovanému dni.

365+1 365 + 1 LISTOPAD. Kliknutím na datum se dostanete přímo na otázku k požadovanému dni. 365 + 1 LISTOPAD Kliknutím na datum se dostanete přímo na otázku k požadovanému dni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Na roční kalendárium se dostanete pomocí

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN www.czech-tim.cz ZDARMA říjen 2008 Na výlet do Temelína str. 22 Nabídka Bechyně překvapí str. 23 24 Podzim s židovskými památkami str. 28 29 Útěky za pohodou str. 31 Jak se

Více

VLAJKY A ODZNAKY VESLAŘSKÝCH KLUBŮ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU (1. část)

VLAJKY A ODZNAKY VESLAŘSKÝCH KLUBŮ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU (1. část) Aleš Brožek VLAJKY A ODZNAKY VESLAŘSKÝCH KLUBŮ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU (1. část) Před 21 roky publikoval Jaroslav Martykán ve Vexilologii průkopnickou práci Vlajky československých tělovýchovných

Více

I. Český stát do roku 1490

I. Český stát do roku 1490 I. Český stát do roku 1490 Lidé dlouho přenášeli reálie své vlastní doby do minu losti. O znacích se domnívali, že musí existovat odjakži va. Zde spočívá původ ve středověku oblíbených imagi nárních znaků,

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast. Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast. Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka tisk a grafická úprava: Zbyněk Jiroušek Jerry na textové přípravě se podíleli: Myšlenkové

Více

Vyhláška. Změna: 223/1995 Sb.

Vyhláška. Změna: 223/1995 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb., ze dne 10. 7. 1991 kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky Změna:

Více

ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ( 1-3)

ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ( 1-3) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 290/2011 Sb. 4.10.2011 vyhláškou č. 247/2010 Sb. 14.9.2010 vyhláškou č. 91/2009 Sb. 21.4.2009 Více... 30/2001 Sb. znění účinné od 4. 10. 2011 30 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE MANUÁL (Pravidla a návod k uspořádání) V. vydání Platnost od 26. 9. 2012 PRAHA 2012 OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE MANUÁL OBSAH 1. Úvod... 3 2. Definice pojmů

Více