Journal #02 TÜV SÜD. #4 TÜV SÜD Czech posiluje. #6 Změny v IPPC. #12 Schvalování vozidel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Journal #02 TÜV SÜD. #4 TÜV SÜD Czech posiluje. #6 Změny v IPPC. #12 Schvalování vozidel"

Transkript

1 TÜV SÜD Journal #4 TÜV SÜD Czech posiluje v oblasti certifikací systémů managementu bezpečnosti potravin #6 Změny v IPPC #12 Schvalování vozidel ve více stupních #

2 Vážené čtenářky a vážení čtenáři, tak máme za sebou velmi váhavé, chladné, deštivé a v mnoha částech Evropy také povodňové jaro. A všichni napjatě čekáme, jak se vyvede následující roční období. Možná vám přijde zvláštní, že již druhý úvodník začínám zmínkou o počasí. Ale ono bohužel dosti nepříjemně ovládá celkovou náladu lidí a tím pádem přeneseně i celého trhu. No a dobrých zpráv z naší i světové ekonomiky skutečně moc nepřichází. Přesto se i takové najdou. Pro nás, zaměstnance společnosti TÜV SÜD, je to například vývoj a celkový stav našeho holdingu, který v loňském roce dosáhl rekordních výsledků. Pro naše klienty to znamená především jistotu opravdu silného a kvalifikovaného partnera, který se neustále modernizuje a roste nejenom teritoriálně, ale také oborově a kvalitativně. A jsme opravdu hrdí na to, že naše české zastoupení TÜV SÜD má na tomto výsledku svůj aktivní podíl. Dobrým příkladem rozvoje lokálních aktivit je naše rostoucí angažmá v oblasti potravinářství a krmivářství. Na základě dohody mezi TÜV SÜD Czech s.r.o. a společností QUALIFOOD s.r.o. jsme převzali klientské portfolio této firmy a tím jsme se vyhoupli mezi čelní poskytovatele certifikačních služeb v této důležité oblasti. Určitě se shodneme v tom, že na kvalitu potravin působí mnoho nejrůznějších faktorů. Mezi ty nepřímé, ale důležité, které významně ovlivňují celkovou kvalitu života na Zemi, patří zcela jistě stav ovzduší. Co s sebou přináší transpozice Směrnice EU o průmyslových emisích do národní legislativy, pro vás sleduje kolegyně Tereza Votočková v článku o IPPC, neboli o integrované prevenci a omezení znečištění ovzduší. A tím novinky nekončí. Výrobce nejrůznějších nástaveb na nákladní automobily čeká změna v podobě vícestupňového schvalování vozidel. Nově upravená norma znamená na jedné straně více námahy a složitější proces schvalování nástaveb, na druhou stranu ale českým výrobcům otevírá mezinárodní trh, tedy především možnost prosadit se na náročných trzích EU. No, a protože doba je rychlá a trh na nikoho nečeká, aneb slovy klasika Kdo chvilku stál, již stojí opodál, také naše firma se rozhodla obohatit služby v oblasti vzdělávání o internetové kursy neboli e-learning. Teprve začínáme, takže nabídka kursů je zatím omezená, ale na našich webových stránkách budete mít příležitost sledovat postupné doplňování nabídky. TÜV SÜD Journal Česká republika Číslo 02/2013 Vydává: TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994/138, Praha 4, IČ: Náklad: 2000 výtisků Povoleno MK ČR E Redakční uzávěrka: 10. června 2013 Kontakt: A úplně na závěr. Všimli jste si, kolik nových kolegů doplnilo náš tým v poslední době? Jsem si zcela jistý, že tato jednoduchá zpráva vypovídá o naší firmě asi nejvíc. Přeji vám hezké počtení. A jak jsem začal, tak i končím přeji vám hezké a teplé léto, které nám vynahradí uplynulé, poněkud pochmurné období. Oleg Spružina Generální ředitel TÜV SÜD Czech s.r.o. 2 TÜV SÜD Journal

3 Noví lidé Obsah Veronika Piterková Od března pracuje na pozici pracovnice Back Office divize Product Service pro oblast certifikace potravin (podle standardů IFS, BRC a ISO). Její hlavní náplní je kompletní administrativa spojená s potravinářskými audity. Martin Škopek Posílil v březnu tým expertů v divizi Automotive. Zaměřuje se na oblast pasivní bezpečnosti a jeho budoucím cílem je stát se expertem zkušební laboratoře. Jakub Hruška Noví lidé 3 TÜV SÜD Czech posiluje v oblasti certifikací 4-5 systémů managementu bezpečnosti potravin Změny v IPPC 6-8 TÜV SÜD dále roste: rekordní výnosy 9-11 a zisk v roce 2012 Schvalování vozidel ve více stupních E-learning - Vzdělávací proces, využívající informačních a komunikačních technologií Inspirace filmem 18 Nabídka školení 19 Přehled metropolí 20 V současné době pracuje jako technik zkoušek airbagů, od srpna 2013 nastupuje jako externista materiálových zkoušek a zkoušek airbagů do Škoda Auto. Jeho náplní práce bude plánování, podpora a zajištění kapacit interně prováděných zkoušek, doprovod a vyhodnocování výsledků zkoušek u zákazníka. Zdeněk Šurovský Nastoupil v dubnu na pozici zkušebního technika výstřelů airbagů. Jeho náplní je provedení, analýza a vyhodnocení výstřelu airbagů. Václav Baloun Byl přijat do sekce Certifikace vozidel v květnu a připravuje se na pozici Experta zkušební laboratoře se zaměřením na schvalování komponentů, LPG, CNG a případně dalších homologací týkající se emisí motorových vozidel. Miroslav Henzel V dubnu nastoupil na pozici výpočtáře. Jeho hlavní pracovní náplní je provádění výpočetních simulací a analýz pro homologační zkoušky pomocí metody konečných prvků a rozvoj elektromobility. Robert Hanuška V březnu nastoupil do střediska Numerických simulací na pozici výpočtáře juniora. Jeho hlavní pracovní náplní je tvorba a vyhodnocování počítačových simulací sloužících jako podklad pro homologační zkoušky vozidel a komponentů. TÜV SÜD Journal 3

4 TÜV SÜD Czech posiluje v oblasti certifikací systémů managementu bezpečnosti potravin Závěrem loňského roku došlo k dohodě mezi společností QUALIFOOD s.r.o. (dále jen QUALIFOOD) a TÜV SÜD Czech o převzetí portfolia zákazníků QUA- LIFOOD využívajících služby v oblasti certifikací systémů managementu kvality a bezpečnosti potravin společností TÜV SÜD Czech. Postupný převod zákazníků trval od a nyní je již téměř ukončen. Součástí dohody bylo také navázání úzké spolupráce s auditory QUALIFOOD, kteří od provádějí audity pod hlavičkou TÜV SÜD Czech. Díky převzetí portfolia zákazníků QUALIFOOD došlo k významnému rozšíření certifikačních aktivit společnosti TÜV SÜD Czech v rámci potravinářského průmyslu, která se tak stala významným hráčem nejen v České republice, ale i na trzích střední a východní Evropy. 4 TÜV SÜD Journal

5 QUALIFOOD působí v oblasti systémů managementu kvality a bezpečnosti v potravinářství již od roku 1998 se zaměřením zejména na odborné konzultační služby a provádění dodavatelských auditů pro zahraniční mezinárodní společnosti jako například McDonald s, Nestlé, Kraft, Unilever a podobně. Od roku 2004 QUALIFOOD působil v oblasti certifikačních auditů mezinárodních standardů pro bezpečnost potravin a úzce spolupracoval s britskou certifikační společností EFSIS (později SAI Global). V roce 2010 došlo k oddělení certifikačních aktivit QUALIFOOD od SAI Global, od té doby působil QUALIFOOD jako samostatný nezávislý certifikační orgán. Ačkoliv QUALIFOOD již v současné době certifikace systémů managementu neprovádí, je stále držitelem akreditace Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pro certifikace systémů managementu kvality, bezpečnosti potravin a environmentálního managementu podle norem ISO 9001, ISO a ISO14001 a jako jediný český certifikační orgán i akreditace německého národního akreditačního orgánu DAkkS pro certifikace podle norem International Food Standard (IFS) a BRC Global Standard for Food Safety. Kromě certifikačních aktivit je QUALIFOOD také vydavatelem odborného časopisu KVALITA POTRA- VIN, který vychází již od roku 2001, a je i distributorem některých produktů pro výrobce potravin a podobné obory. Přestože QUALIFOOD opouští oblast služeb v oblasti provádění certifikačních auditů, zůstává nadále aktivní v potravinářském sektoru průmyslu. Společnost se nyní bude více zaměřovat na školící a konzultační služby pro potravinářské firmy a pořádání oficiálních kurzů IFS Academy. Navázání úzké spolupráce mezi TÜV SÜD Czech a QUALIFOOD má výrazný synergický efekt mimo jiné i vzhledem k tomu, že obě společnosti dlouhodobě spolupracují s mezinárodními obchodními řetězci a předními výrobci potravin. Rovněž posílení týmu auditorů TÜV SÜD Czech o auditory QUALIFOOD, kteří mají mnohaleté zkušenosti s auditováním nejen v České republice a na Slovensku, ale i ve většině evropských zemí a některých zemích mimo Evropu, je velkým přínosem. Právě spolupráce s renomovanými partnery a mezinárodní zkušenosti obou společností jsou zárukou vysoké kvality prováděných služeb a toho, že audit provedený společností TÜV SÜD Czech bude přidanou hodnotou pro auditovanou společnost a povede ke zlepšování systémů řízení a bezpečnosti dodávaných produktů. Milan Kroutil, Ředitel divize Product Service, TÜV SÜD Journal 5

6 Změny v IPPC V souvislosti se závazným termínem transpozice Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích do národní legislativy byl přijat zákon č. 69/2013 Sb., který novelizoval zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení Termíny IPPC = Integrovaná prevence a omezování znečištění - Integrated Pollution Prevention and Control BAT = nejlepší dostupné techniky - Best Available Techniques nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a činností a způsobů jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik jako základu pro stanovení emisních limitů a dalších závazných podmínek provozu zařízení, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, nebo pokud to není možné, omezit emise a jejich nepříznivé dopady na životní prostředí jako celek. BREF = referenční dokument o nejlepších dostupných technikách - BAT Reference Document - dokument, jenž je vypracován pro určené činnosti a popisuje zejména použité techniky, současné úrovně emisí a spotřeby, zvažované techniky pro určení nejlepších dostupných technik, jakož i závěry o nejlepších dostupných technikách a jakékoli nově vznikající techniky. 6 TÜV SÜD Journal

7 Společnost TÜV SÜD Czech s.r.o. vám přináší přehled hlavních změn v oblasti IPPC: Úpravy a rozšíření průmyslových činností v příloze č. 1 Posílení role nejlepších dostupných technik Vymezení inspekce IPPC zařízení Úprava definic pojmů a terminologie Stanovování emisních limitů v povolovacích řízeních podle závěrů o BAT Optimalizace postupů při výměně informací o BAT, nové nastavení systému Výměny informací o BAT Podpora nově vznikajících technik Zavedení zvláštních podmínek pro ochranu půdy a podzemních vod Přezkum závazných podmínek integrovaného povolení v návaznosti na vydání nebo revizi BREF a další změny v právní úpravě přezkumu Rozšíření účasti veřejnosti v povolovacích řízeních. TÜV SÜD Journal 7

8 1. Aplikace nejlepších dostupných technik Nově je kladen silnější důraz na aplikaci BAT, jako environmentálně vyspělých, ale z ekonomického hlediska akceptovatelných technologií. Téma BAT lze vnímat jako nejdůležitější faktor revize zákona o IPPC. Směrnice o průmyslových emisích přináší výrazný posun směrem k vyšší míře závaznosti a zúžení prostoru k ukládání výjimek z aplikace hodnot na úrovni nejlepších dostupných technik. Oproti stávajícímu zákonu je definice BAT mírně věcně upřesněna ve svém dosahu, a to v tom smyslu, že BAT chápe jako základ pro stanovení nejen mezních hodnot emisí, ale rovněž jako základ pro stanovení dalších podmínek povolení. Zákon dává určitý výběr ve způsobu stanovení emisních limitů, nicméně úřad bude zajišťovat podmínkami integrovaného povolení (IP) přísný požadavek, aby skutečné emise vypouštěné ze zařízení nepřekročily úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, jak jsou stanoveny v rozhodnutích o závěrech o BAT. V konkrétních případech lze stanovit mírnější mezní hodnoty emisí. Takovou odchylku lze použít, pouze pokud odborné posouzení prokáže, že by dosažení úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami popsanými v závěrech o BAT vedlo k nákladům, jejichž výše by nebyla přiměřená přínosům pro životní prostředí. Výjimky musí být při přezkumu podmínek integrovaného povolení vždy znovu předmětem posouzení. Povinností úřadu je uvést v IP důvody vedoucí k udělení výjimky z emisního limitu, včetně výsledku posouzení a odůvodnění uložených podmínek. 2. Základní zpráva o kontaminaci půdy a podzemních vod Součástí podmínek povolení musí být vhodná opatření pro předcházení emisím do půdy a podzemních vod. Novela přináší novou povinnost pro některé provozovatele zpracovávat tzv. základní zprávu (obsahuje informace o stavu kontaminace půdy a podzemních vod). Povinnost zajistit zpracování základní zprávy je dána na provozovatele zařízení, v nichž jsou používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení. Základní zpráva by měla umožnit srovnání stavu popsaného ve zprávě a stavu místa při ukončení provozu zařízení a mohou jí zpracovávat jen odborně způsobilé osoby podle zákona o geologických pracích. Základní zpráva se předkládá jako součást žádosti o vydání IP, provozovatelé stávajících IPPC zařízení ji budou předkládat v rámci prvního řízení o změně IP po 7. lednu Chemický průmysl a vyjmenované činnosti Novela také přinesla úpravy a rozšíření vyjmenovaných průmyslových činností v příloze č. 1., což jsou činnosti, na které se zákon vztahuje. V oblasti chemického průmyslu kategorie 4 došlo k doplnění výroby na základě biologických procesů. Dále se jedná o doplnění kategorie 4.1.b) - směsi esterů (bionafta). Na základě senátní iniciativy se do výsledného znění dostala Výroba organic kých chemických látek, jako jsou polymery urče né jako suroviny k dalšímu zpracování, syntetická vlákna a vlákna na bázi celulózy. 4. Další novinky Novela zahrnuje také okruhy novelizace zákona, které vycházejí z kritického rozboru stávajícího stavu povolovací praxe. Zajišťuje také vazbu na zákon č. 67/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Nově je výslovně stanoveno, že přezkum IP lze provést i na základě podnětu inspekce nebo krajské hygienické stanice. Schválení novely dopadá také na již existující prováděcí předpisy. Nařízení vlády č. 63/2003 Sb. se ruší (věcně je nahrazeno textem, který je pří mo v zákoně) a vyhláška č. 554/2002 Sb. bude v horizontu několika měsíců nahrazena novým aktualizovaným předpisem. Stávající text přílohy vyhlášky se vzorem žádosti nebude výrazněji mě něn, dojde zejména k rozšíření o vzory dalších dokumentů. Mgr. Tereza Votočková, Specialista pro životní prostředí, 8 TÜV SÜD Journal

9 TÜV SÜD dále roste: rekordní výnosy a zisk v roce 2012 Výsledky za fiskální rok 2012: výnosy 1,82 miliard eur a zisk 163 milionů eur (upravený zisk EBIT). Globální hráč: jasný nárůst výnosů v zahraničí / nových zaměstnanců po celém světě. Investice do klíčových oblastí budoucnosti: bezpečnost potravin, větrná energie a zabezpečení dat. Dynamika udržitelného růstu: na konci roku 2013 chce mít TÜV SÜD zaměstnanců. Společnost TÜV SÜD v roce 2012 výrazně rostla a dosáhla nové rekordní úrovně výnosů, zisku a počtu zaměstnanců. Ve fiskálním roce 2012 tento poskytovatel technických služeb zvýšil své výnosy téměř o 9 % na 1,82 miliardy eur (2011: 1,68 miliardy eur), zisk před úroky a zdaněním (upravená marže EBIT) také meziročně vzrostl, a to o 9,2 % na 163 milionů eur (2011: 149 milionů eur). Počet lidí pracujících pro největší německou organizaci TÜV vzrostl po celém světě o na celkový současný počet zaměstnanců, který činí téměř Rok 2012 byl pro TÜV SÜD vynikajícím rokem silného růstu a v roce 2013 plánujeme v našem růstu pokračovat! zdůraznil Dr. Axel Stepken, předseda představenstva společnosti TÜV SÜD AG, na tiskové konferenci k ročním výsledkům společnosti dne v Mnichově. Udržitelný růst umožní společnosti TÜV SÜD vytvořit v roce 2013 dalších více než nových pracovních míst, stejně jako v každém z uplynulých sedmi let od roku Globální akvizice: v roce 2012 získala TÜV SÜD tucet firem z osmi různých zemí Silný růst v zahraničí vede k rostoucí internacionalizaci největší německé organizace TÜV - dnes pracuje v zahraničí 45 % jejích zaměstnanců. V této souvislosti společnost těží nejen z akvizic. V roce 2012 získala TÜV SÜD tucet společností v Číně, Japonsku, Brazílii, Jižní Africe, Itálii, Velké Británii, Belgii a Německu. Akvizice mezinárodních firem se plánují i v roce 2013; TÜV SÜD již od ledna získala šest dalších firem. Globální hráč: výnosy v zahraničí rostou třikrát více než v Německu V roce 2012 přispěly k pozitivnímu vývoji společnosti TÜV SÜD všechny její segmenty: Segment PRŮMYSL zaznamenal nárůst výnosů o více než 9 % na 725 milionů, v segmentu MOBILITA výnosy vzrostly zhruba o 6 % na 626 miliónů eur a segment CERTIFIKACE zaznamenal meziroční nárůst výnosů téměř o 12 % na nynějších 467 milionů eur. Mezinárodní obchod zůstává i nadále naším hybatelem růstu - a stále více se stáváme globálním hráčem. V roce 2012 se naše výnosy generované v zahraničí zvýšily o 106 milionů eur, téměř třikrát tolik, než v Německu, zdůraznil TÜV SÜD Journal 9

10 Stepken a poznamenal, že TÜV SÜD generovala 38 % svých výnosů mimo území Německa, což je o 3 % více než v předchozím roce. Rekordní investice 72 milionů eur mimo jiné do služeb bezpečnosti dat Investice společnosti ve výši 72 milionů eur dosáhly nové rekordní úrovně a jsou o 11 % vyšší než v předchozím roce. Na pozadí tohoto rekordního objemu investic společnosti TÜV SÜD je významné rozšíření jejího závazku vůči výzvám budoucnosti, jako je například bezpečnost potravin, zásobování energií a systémy metra. Další ústřední téma: Bezpečnost dat bude v příštích letech jednou z klíčových oblastí růstu naší společnosti, zdůraznil Stepken. Úniky dat a nebezpečné útoky mohou dnes ohrozit téměř každý obchodní model během okamžiku. Strategií společnosti TÜV SÜD v této oblasti je rozšířit stávající služby a zároveň si v rané fázi vybudovat pozici v nových oblastech. V souladu s tím bude největší německá organizace TÜV dále rozšiřovat své již úspěšné služby týkající se e-komerce, ochrany údajů a penetračních testů, a za tímto účelem vytvoří novou dceřinou společnost - TÜV SÜD Sec-IT. Kromě toho získala TÜV SÜD v polovině roku 2012 společnost Acertigo AG a její tým specialistů, který se zaměřuje na zabezpečení dat majitelů kreditních karet. S rostoucím propojením zařízení, strojů a systémů a rizikem dalekosáhlejších důsledků škodlivých útoků v budoucnu se do hledáčku TÜV SÜD také dostávají nové služby zabezpečení dat pro průmysl. Před dvěma lety tento mezinárodní poskytovatel technických služeb zřídil jednotku Vestavné systémy (Embedded Systems), která se zaměřuje na vývoj řešení pro síťově propojená prostředí v oblasti průmyslu a energetiky. Ve své nové laboratoři v Mnichově tato jednotka například testuje, zda jsou zařízení s inteligentními sítěmi chráněna proti špionáži a sabotáži. Společnost také pracuje na nových bezpečnostních produktech pro cloud computing, telematiku, inteligentní továrny a mobilní platby. Expanze v Brazílii, Itálii a Indii: bezpečné potraviny po celém světě Zásobování rostoucí světové populace bezpečnými a zdravotně nezávadnými potravinami a vodou je dalším důležitým úkolem do budoucna. Kvůli opakovaným potravinovým aférám a stahování výrobků z trhu se nutnost přísnějších požadavků na bezpečnost potravin dostala do popředí veřejného zájmu v mnoha zemích. Proto TÜV SÜD svůj závazek v této oblasti výrazně rozšířila. Například během posledních šesti měsíců společnost získala dvě high-tech laboratoře v Brazílii a severní Itálii s více než 100 zaměstnanci a otevřela novou laboratoř pro testování potravin a textilu u indického hlavního města Nové Dillí. Díky tomu dnes TÜV SÜD poskytuje inspekce bezpečnosti potravin a hygienické kontroly celkem ve 25 zemích - a toto číslo stále roste. Do konce roku 2013 budeme po celém světě zaměstnávat přibližně lidí!«- Dr. Axel Stepken Zásobování energií pro budoucnost: důraz na bezpečnost a spolehlivost továren V roce 2012 se společnosti TÜV SÜD dařilo i v oblasti obnovitelných zdrojů energie, kde významně zvýšila své kapacity v sektoru větrné energie díky akvizici britského specializovaného poskytovatele služeb a dosažení trvalého organického růstu. Jménem německých států Bádensko- -Württembersko a Hesensko vyvinuli odborníci na větrnou energii z TÜV SÜD mapy celostátního potenciálu větrných zdrojů, které se používají jako základ pro rozšiřování větrné energetiky v těchto německých státech. Svými odbornými znalostmi v oblasti energetiky TÜV SÜD dále přispívá k výzkumným projektům, jako je společný projekt ADELE- -ING zaměřený na vývoj energetického systému se stlačeným vzduchem pro ukládání přebytečné energie z obnovitelných zdrojů. TÜV SÜD zajišťuje bezpečnost a spolehlivost nových technologií, řekl Karsten Xander, člen představenstva společnosti TÜV SÜD AG. Z toho důvodu prosazujeme začlenění elektráren využívajících obnovitelné zdroje do seznamu zařízení podléhajících kontrole. Cílem je zajistit, aby měly v budoucnu také povinnost pravidelného testování a kontroly. Koneckonců, zpráva o bezpečnosti továren zveřejněná VdTÜV, zastřešující organizací německých organizací TÜV, prokázala, že externí kontroly jsou jediným způsobem, jak zajistit včasné odhalení a nápravu nebezpečných závad. Nezávislé testování továren a zařízení chrání obyvatele naší země a stalo se zavedenou součástí německé kultury bezpečnosti - a tedy vzorem pro mnoho zemí po celém světě, pokračoval Xander. 10 TÜV SÜD Journal

11 Strategické rozšíření: kompletní portfolio služeb v oblasti nemovitostí V divizi nemovitostí usiluje TÜV SÜD o komplexní portfolio služeb. Abychom doplnili naše portfolio služeb, přidali jsme specifické zkušební a inspekční služby, a vytvořili tak ideální podmínky pro podporu našich klientů v realitním sektoru napříč celým hodnotovým řetězcem, vysvětlil člen představenstva společnosti TÜV SÜD. Společnost tuto strategii důsledně implementuje od roku 2011 a získala čtyři prestižní poskytovatele služeb pro nemovitosti ve Velké Británii, Jižní Africe a v Německu. Dalším ústředním tématem v oblasti nemovitostí je udržitelnost. Uhlíková stopa a udržitelnost budovy jsou rozhodujícími faktory pro dlouhodobý rozvoj její hodnoty. Služby pro železnice: vysoká poptávka po projektech metra V roce 2012 TÜV SÜD soustavně rozšiřovala své služby pro železnice, zejména uspokojovala vysokou poptávku po hodnotících službách v rámci projektů metra v rychle rostoucích městech v Asii a Latinské Americe. Konkrétně v roce 2012 TÜV SÜD posílil své portfolio služeb v této oblasti prostřednictvím akvizic v Číně a Německu. Obě získané společnosti přinášejí rozsáhlé globální odborné znalosti v oblasti projektů metra. Bezpečná mobilita: asi 12 milionů technických prohlídek po celém světě / rozšíření působnosti v Turecku Za rok 2012 společnost TÜV SÜD hlásí růst také v segmentu MOBILITY, kde spolu se svými partnery provedl asi 12 milionů technických prohlídek. Tento pozitivní vývoj je v neposlední řadě dán významným nárůstem počtu technických prohlídek v Německu. S více než 5,3 miliony technických prohlídek, což je meziroční nárůst asi o , TÜV SÜD s velkým náskokem vede před všemi jinými organizacemi TÜV. Člen představenstva Horst Schneider přisuzuje tento obrovský nárůst šrotovnému z roku 2009, v jehož důsledku musel velký počet vozidel v loňském roce na svou první technickou prohlídku. Podniky TÜV SÜD v Turecku označuje Schneider za obzvlášť velký úspěch. V loňském roce se počet provedených prohlídek vozidel zvýšil na 6,3 milionů, což je asi o více než v předchozím roce - a pro zemi táhnoucí se od Araratu k Bosporu jde o nový rekord. Schneider také oznámil: Díky vytvoření nové pobočky budeme naši pozici v Turecku dále rozšiřovat. Spolu s dlouholetým partnerem, společností Dogus, plánuje TÜV SÜD v Turecku v tomto roce nabídnout předkupní posuzování ojetých automobilů - a další služby zde budou následovat. Kromě 100 % akvizic v roce 2012 se společnost může také ohlížet na úspěchy v oblasti správy vozového parku. TÜV SÜD dnes poskytuje služby správy vozového parku pro více než vozidel, což z ní činí jednoho z největších poskytovatelů služeb pro vozové parky na našem kontinentu. Příběh úspěchu: strategie TÜV SÜD v oblasti elektromobility Společnost TÜV SÜD Czech s.r.o v roce 2012 potvrdila pozici největší společnosti na trhu České republiky v oborech certifikací, testování, inspekcí a školení, a to ve všech důležitých oblastech průmyslu a služeb. Nadále je také, s 214 zaměstnanci a obratem 411mil. Kč ročně (2012), největším zastoupením holdingu TÜV SÜD v regionu střední a východní Evropy. V roce 2012 učinila TÜV SÜD významný krok směrem k dosažení svého ambiciózního cíle stát se celosvětově vedoucím poskytovatelem služeb v oblasti elektromobility, zdůraznil Horst Schneider. V tomto kontextu hrálo ústřední roli další rozšíření její mezinárodní sítě zkušeben pro vysokonapěťové baterie. Se zkušebními laboratořemi ve Spojených státech, Kanadě, Singapuru, Číně, Koreji a Německu bude mít tento poskytovatel zkušebních služeb od roku 2013 celkem šest center podporujících klienty testováním baterií v souladu se standardizovanými kritérii. Naše strategie zaměřená na internacionalizaci testování vysokonapěťových systémů se hned od začátku ukázala jako úspěšná. Dnes jsme velmi poptávaným partnerem pro průmysl, stanovujeme standardy v celé Evropě, zejména prostřednictvím našeho centra zkoušení baterií v Garchingu. Totéž také stále více platí pro zkoušení součástek pro hybridní vozidla, říká Schneider. Pilíř zaměstnanosti: asi zaměstnanců do konce prosince 2013 TÜV SÜD bude i v roce 2013 dále růst a vytvářet nová pracovní místa. Předseda představenstva Dr. Axel Stepken oznamuje: Do konce roku 2013 budeme po celém světě zaměstnávat přibližně lidí! Společnost má našlápnuto k vynikajícímu startu fiskálního roku 2013 a v letošním roce zaznamená podobný růst jako v předchozích letech. TÜV SÜD si stanovila za cíl dosáhnout výnosů přes 2 miliardy eur, jelikož o její technickou odbornost je v současné době vysoký zájem po celém světě. Tereza Fricová, PR & Marketing Manager, tereza. TÜV SÜD Journal 11

12 Schvalování vozidel ve více stupních Podmínkou pro registraci a uvedení do provozu sériově vyráběného silničního vozidla v Evropské unii je schválení typu tohoto vozidla podle příslušných unijních předpisů. Pro automobily a jejich přípojná vozidla je tímto předpisem rámcová směrnice 2007/46/ES. Typ vozidla se schválí na základě úspěšného vykonání příslušných zkoušek a ověření pověřenou technickou zkušebnou. Naše společnost TÜV SÜD Czech je jednou z významných technických zkušeben pověřených prováděním schvalovacích zkoušek a ověření v celé této oblasti. Rámcová směrnice stanovuje početný soubor jednotlivých předpisů (regulačních aktů) týkajících se vždy určitých specifických částí a vlastností vozidel a jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, podle kterých pověřená technická zkušebna vykonává dotyčné zkoušky a ověření. Požadavky těchto regulačních aktů se v průběhu času vyvíjejí, mění se, rozšiřují se a jsou často poměrně složité, včetně množství přechodných ustanovení. Zákazníci se proto již v předvýrobní fázi a běžně před začátkem zkušebního procesu obracejí na TÜV SÜD Czech ve věcech výkladu ustanovení regulačních aktů a technických možností, které z nich vyplývají. To platí zvláště při vícestupňovém schvalování typu, kde k uvedeným požadavkům přistupují ještě specifika vazeb mezi jednotlivými stupni schvalování. 12 TÜV SÜD Journal

13 Vícestupňová výroba vozidla, v praxi velmi častá, znamená proces, při kterém se na konečném stavu vozidla postupně podílí více výrobců. Vozidlo se také schvaluje vícestupňově, což znamená, že výstupní podoba neúplného, a v posledním stupni pak dokončeného vozidla, se od každého z těchto výrobců schvaluje zvlášť, jako typ, který vychází z daného stupně. Vícestupňové schvalování typu je možno použít i na úplná vozidla (tj. vozidla vyrobená jedním výrobcem v konečné podobě, určená přímo k registraci a uvedení do provozu). Příkladem může být dodávkové vozidlo se skříňovou karoserií, která se ve 2. stupni upraví nebo doplní pro specifický účel specializovaným podnikem (např. chladírenský vůz vznikne doplněním tepelné izolace a chladicího systému). Jako příklady je možno uvést: 1. stupeň - podvozek s motorem od výrobce vozidel 2. a zároveň poslední stupeň - karoserie autobusu od výrobce karoserií, který se zde také stává finalistou dokončeného vozidla autobusu 2. stupeň - montáž vzduchového odpružení podnikem provádějícím přestavby vozidel 1. stupeň - podvozek s motorem od výrobce nákladních automobilů 3. stupeň - karoserie motorového karavanu od výrobce karoserií, který se zde zároveň stává finalistou dokončeného vozidla motorového karavanu 1. stupeň - podvozek s motorem a s úplnou kabinou řidiče od výrobce nákladních automobilů 2. stupeň - užitková nástavba (skříňová, specializovaná, apod.) od výrobce nástaveb, který se zde zároveň stává finalistou dokončeného vozidla vozidla pro zvláštní účely TÜV SÜD Journal 13

14 Postup vícestupňového schvalování Schvalování každého jednotlivého stupně výroby probíhá stejně jako při schvalování úplného vozidla, tj. s uplatněním příslušných technických požadavků, požadavků na dokumentaci, vydání certifikátu schválení a vydání prohlášení o shodě. Základním vozidlem (tj. vozidlem v 1. stupni) může být jak neúplné vozidlo, tak úplné vozidlo (tj. i z velkosériové výroby). Je zřejmé, že uspokojivý průběh postupu vícestupňového EU schválení typu vyžaduje součinnost všech zúčastněných výrobců. Proto musí schvalovací orgány dříve, než udělí schválení typu v prvním a v následujících stupních, zajistit, aby mezi různými výrobci byly uzavřeny potřebné dohody o dodávání a výměně podkladů a informací nezbytných pro to, aby dokončené vozidlo splnilo technické požadavky všech příslušných jednotlivých regulačních aktů. Tento jen rámcově formulovaný požadavek vedl v minulosti často k nejasnostem a nedorozuměním mezi výrobcem základního vozidla a výrobci následujících stupňů, pokud jde o povahu a podrobnosti takové dohody. Až v r vydala zvláštní pracovní skupina složená ze zástupců schvalovacích orgánů členských států EU podrobnější doporučení v této věci a příklady vzorových formulací dohod. Výrobce v druhém a dalších stupních výroby musí mít k dispozici potřebné části dokumentace výrobce a certifikáty ES schválení typu z předchozích stupňů výroby. Sám pak vyplní jen ty části dokumentace a předloží dílčí schválení podle jednotlivých regulačních aktů, které se týkají částí, kterými vozidlo doplnil, popř. částí, které již byly předmětem schválení v předchozím stupni, a on je změnil. Výrobce v každém následujícím stupni musí mít přístup k seznamu všech schválení systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, popř. zkušebních protokolů, které byly použity v předchozích stupních schvalování, a to pro každou variantu a verzi typu vozidla. Z hlediska platnosti schválení podle použitých jednotlivých regulačních aktů se každý stupeň výroby vozidla, protože má certifikát schválení a prohlášení o shodě, pokládá za hotové vozidlo, na které se uplatní ustanovení jednotlivých regulačních aktů týkající se termínů, do nichž se vozidlo smí vyrábět, aniž by jeho typ byl znovu schvalován podle změn dotyčného regulačního aktu, ke kterým od původního schválení došlo. To znamená, že např. když základní vozidlo je schváleno s použitím regulačního aktu ve znění, které už ztratilo platnost pro udělení schválení pro nový typ vozidla v době průběhu 2. stupně (avšak neztratilo platnost pro registraci nových vozidel), není tím dotčeno schválení 2. nebo dalšího stupně do doby, pokud trvá možnost registrace nových vozidel podle dřívějšího znění regulačního aktu. Podmínkou pro to ovšem je, že v 2. a popř. dalším stupni výrobce nijak nezasáhne do předmětu dotyčného schválení. Jestliže by se tak stalo, musí být v daném stupni provedeno nové schválení podle novějšího znění regulačního aktu. V průběhu jednotlivých stupňů schvalování se může změnit kategorie vozidla (tj. osobní automobil, autobus, nákladní automobil, přípojné vozidlo, s dalším rozdělením podle určitého rozsahu maximální technicky přípustné hmotnosti vozidla). V takovém případě ve stupni, v kterém se mění kategorie vozidla, je nutno změnit nebo doplnit jednotlivá schválení použitá v předchozích stupních, jestliže to dotyčný regulační akt 14 TÜV SÜD Journal

15 Společnost TÜV SÜD Czech je jednou z významných technických zkušeben pověřených prováděním schvalovacích zkoušek a ověření v celé této oblasti. vyžaduje z důvodu jiné kategorie vozidla. Když informační dokument (tj. podrobně předepsaný seznam technických údajů vozidla) předchozího výrobce obsahuje u určitých položek, např. rozměrů a hmotností, minimální a maximální hodnoty, musí je výrobce následujících stupňů respektovat. V opačném případě je nutné nové schválení podle příslušného regulačního aktu, a popř. ještě dalších aktů. Identifikace vozidla Rámcová směrnice 2007/46/ES požaduje, aby identifikační číslo základního vozidla (VIN) bylo zachováno ve všech dalších stupních k zaručení zpětné kontroly postupu schvalování. V posledním stupni však může dotyčný výrobce nahradit, se souhlasem schvalovacího orgánu, první a druhou část identifikačního čísla vozidla svým vlastním kódem výrobce a identifikačním číslem vozidla, a to jen za podmínky, že vozidlo musí být registrováno pod obchodní firmou tohoto výrobce. Nesmí však přitom dojít ke znehodnocení úplného identifikačního čísla základního vozidla. Každý výrobce musí ve druhém a následujících stupních, jako doplněk k předepsanému povinnému štítku základního vozidla, přidat na vozidlo doplňkový štítek podle stanoveného vzoru. Jestliže v některém stupni dojde ke změně hmotností, které se uvádějí na štítku, musí být tyto změněné hmotnosti uvedeny na doplňkovém štítku tohoto stupně. Účelem vícestupňového schvalování typu je dát takto schváleným vozidlům možnost přímé registrace v jednotlivých státech EU již bez dalšího zkoušení a schvalování. Tento druh schválení může být použit i na vozidla vyráběná v malých sériích a na vozidla zvláštního určení. Vzhledem k poměrně značným nákladům na požadovanou dokumentaci a vlastní schvalovací proces je vhodný jen pro větší počty vyráběných vozidel, zejména jestliže mají být exportována. U malého počtu upravovaných vozidel nebo jen jednotlivých vozidel, kde se nepředpokládá jejich export, je vhodnější využívat vnitrostátní způsob schvalování, ať již jako jednotlivých vozidel nebo jako přestaveb. Společnost TÜV SÜD Czech poskytuje zákazníkům vyrábějícím vozidla ve 2. nebo dalších stupních kompletní podporu při schvalovacím procesu, počínaje legislativními konzultacemi, přes pomoc se zpracováním informačního dokumentu, provedení všech relevantních zkoušek až po zajištění schválení u schvalovacího orgánu. Martin Hron, Ředitel sekce certifikace vozidel, Zdeněk Koutný, Konzultant, zdenek. TÜV SÜD Journal 15

16 E-learning Vzdělávací proces, využívající informačních a komunikačních technologií Proč e-learning? Doplnění nabídky školení TÜV SÜD Czech s.r.o. Představuje úsporu nákladů a času na organizaci a průběh školení Umožňuje studium dle individuálních potřeb zaměstnance Umožňuje dostupnost (on-line) výukových materiálů Umožňuje snadnou aktualizaci výukových materiálů Představuje interaktivní formu výuky s multimediálními prvky (videosekvence, audiozáznamy, flash animace apod.) Představuje efektivní kombinaci s dalšími formami školení Nabídku lze doplnit kurzy na přání a dle potřeb klienta Jaké e-learningové kurzy jsou nyní k dispozici? MS Excel 2007 pro začátečníky MS Excel 2007 pro pokročilé MS Excel 2010: Novinky MS PowerPoint 2007 pro začátečníky MS PowerPoint 2007 pro pokročilé MS PowerPoint 2007 tipy MS PowerPoint 2010:Novinky MS Word 2007 pro začátečníky MS Word 2007 pro pokročilé MS Word 2010: Novinky MS Outlook 2010 Kurzy jsou přehledné, se cvičeními a namluvenými videoukázkami. Technologie e-learningu - systém itrivio 16 TÜV SÜD Journal

17 Kolik to stojí? 1 kurz 290,- Kč/osoba/rok (např. Word - všechny úrovně) 2 kurzy 390,- Kč/osoba/rok (např. Word a Excel - všechny úrovně) 3 kurzy 490,- Kč/osoba/rok (např. Word, Excel a PowerPoint - všechny úrovně) 4 kurzy 590,- Kč/osoba/rok (Word, Excel, PowerPoint a Outlook - všechny úrovně) Ceny jsou vždy jednotné za produkt jako celek (Word, Excel, atd.), nikoli za jednotlivé úrovně (Word začátečníci, Word pokročilí atd.) Co potom následuje? Studentovi jsou přidělena práva Na jeho přijde potvrzující zpráva s heslem Student se přihlásí přes webové stránky Student se dostane se do kurzu, který si vybral Zpřístupnění požadovaného kurzu proběhne bezprostředně po zaslání ové adresy Kde nás naleznete? Jsou zde ke stažení i obsahy jednotlivých úrovní. Jitka Jandusová, Projektový koordinátor vzdělávání, TÜV SÜD Journal 17

18 INSPIRACE FILMEM Pracovníky ostrahy se chystá nahradit nová směna: Brzy se možná budou o ochranu majetku v noci starat místo lidí roboti humanoidní stroje podobné těm z úspěšného filmu Jamese Camerona Avatar. P racovníci ostrahy patří mezi vyhledávané specialisty. Každý rok přijímáme asi lidí, říká Alf Göransson, generální ředitel mezinárodní bezpečnostní skupiny Securitas. Ale zůstává jich jen několik. V Evropě je podle něj fluktuace 28%. Ve Spojených státech je třeba znovu doplnit 44% pozic, zejména v oblasti zabezpečení budov. Důvody jsou pochopitelné. Kdo chce pořád pracovat v noci, čelit hrozbě zlodějů a riskovat svůj život? A právě tohle je úkol pro Ava, i když je stále ještě ve fázi učení. Tento strážce budoucnosti je takzvaný teleprezenční robot, stroj, který mohou používat lidé pro vykonávání práce z dálky stejně tak, jako kdyby pracovali přímo na místě. Prototypy už jsou vyrobené. Výrobce irobot z Massachusetts je již v současné době připravuje na nástup do služby. Jediné, co tito roboti vybavení kamerami a pojízdnou základnou již zvládají dobře, je orientace. Během pohybu v prostoru automaticky pořizují mapy svého okolí, které jim umožňují zorientovat se na neznámých místech. Pohybují se s maximální rychlostí 5,6 km/h. To však samozřejmě nebude v některých případech stačit. Musí se také naučit chodit po schodech, jezdit výtahem a otevírat a zavírat dveře. irobot připouští, že nějakou dobu potrvá, než se Ava stane dokonalým strážcem. To nevadí. Konec konců, nováčkům v Securitas trvá tři roky, než se mohou nazývat školenými specialisty na bezpečnost a ochranu. Mezinárodní federace robotiky (International Federation of Robotics, IFR) očekává, že v roce 2015 bude v praxi používáno asi teleprezenčních robotů dálkově ovládaných počítači. IFR také předpovídá, že roboti se budou více podobat lidem, stejně jako Avataři v super úspěšném filmu Jamese Camerona Avatar. Doufejme, že podobnost s lidmi zůstane pouze u vzhledu. Nechceme, aby si Ava usmyslel, že se mu nechce pracovat v noci. Zdroj: TÜV SÜD Journal AG 18 TÜV SÜD Journal

19 2013 SEMINÁŘE Kvalita Interní auditor kvality, , Praha Interní auditor kvality, , Brno Interní auditor kvality - zdokonalovací, , Praha Interní auditor kvality - zdokonalovací, , Brno IMS základní, , Praha Interní auditor kvality IMS, , Praha Manažer IMS, , Brno Interní auditor ISO/TS 16949, , Praha Interní auditor ISO/TS zdokonalovací, , Praha FMEA v praxi, , Praha životní prostředí Interní auditor EMS, , Praha Interní auditor EMS, , Brno Interní auditor EMS - zdokonalovací, , Praha Interní auditor EMS - zdokonalovací, , Brno Odpadové hospodářství a obaly, , Praha Energetická náročnost budov, , Ostrava Bezpečnost Prevence rizik - školení, , Praha Prevence rizik - zkouška, , Praha Zkouška Koordinátorů BOZP na staveništi, , Praha Dětská hřiště, , Brno Interní auditor BOZP v návaznosti na OHSAS, , Praha Zkouška v Prevenci rizik dle zák.č. 309/2006 Sb., , Praha Interní auditor BOZP v návaznosti na OHSAS, , Brno Interní auditor BOZP v návaznosti na OHSAS-zdokonalovací, , Praha Školení Koordinátorů BOZP na staveništi, , Praha TÜV SÜD Journal 19

20 PŘEHLED METROPOLÍ Kde sídlí nejbohatší lidé a kde žije největší populace? Fakta a čísla o životě ve městech. Podíl lidí žijících ve městě v roce 1950: 29,4 % Světová populace v roce 1950: 2,532 miliardy lidí Podíl lidí žijících ve městě v roce 2010: 51,6 % Světová populace v roce 2010: 6,896 miliard lidí Odhad podílu lidí žijících ve městě v roce 2030: 59,6 % 10 největších metropolitních oblastí světa podle počtu obyvatel (v milionech v daném roce) New York (USA) 12,34 2 Tokio (Japonsko) 11,27 3 Londýn (Velká Británie) 8,36 4 Paříž (Francie) 6,28 5 Moskva (Rusko) 5,36 6 Buenos Aires (Argentina) 5,10 7 Chicago (USA) 5,00 8 Kalkata (Indie) 4,51 9 Šanghaj (Čína) 4,30 10 Ósaka-Kóbe (Japonsko) 4, Tokio (Japonsko) 38,66 2 Dillí (Indie) 32,94 3 Šanghaj (Čína) 28,40 4 Bombaj (Indie) 26,56 5 Mexiko (Mexiko) 24,58 6 New York (USA) 23,57 7 São Paulo (Brazílie) 23,17 8 Dháka (Bangladéš) 22,91 9 Peking (Čína) 22,63 10 Karáčí (Pakistán) 20,19 Zdroj: OSN, World Urbanization Prospects, 2012 Kupní síla městské populace Již 27 let index Big Mac ukazuje, kolik hodin musí lidé v různých regionech odpracovat, aby si vydělali na Big Mac. Náš příklad ukazuje, kolik hodin musí lidé pracovat, aby si vydělali na iphone 4S s pamětí 16 GB. Curych (Švýcarsko) 22,0 New York (USA) 27,5 Tokio (Japonsko) 35,0 Mnichov (Německo) 42,5 Hongkong (Čína) 53,0 Peking (Čína) 184,0 Budapešť (Maďarsko) 206,0 Mexiko (Mexiko) 219,5 Dillí (Indie) 369,5 Manila (Filipíny) 435,0 Zdroj: UBS CIO Wealth Management Research, 2012 Světová populace v roce 2030: 8,321 miliard lidí Hrozby a příležitosti Města po celém světě rostou s nepředvídatelnými důsledky. Jak bude vypadat doprava v megaměstech budoucnosti? Jaký bude mít urbanizace dopad na dodávky energie a vody? Co znamená termín propojené město? Zdroj: OSN, World Urbanization Prospects (Perspektivy světové urbanizace), 2012 Aktuální výroční zpráva skupiny TÜV SÜD Group upozorňuje na výzvy a příležitosti, které přináší život ve městě. Stáhněte si ji nebo zdarma zkopírujte na

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY AKTUÁLNÍ STAV

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií

ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií Systém managementu hospodaření s energií Snižte náklady na energii a získejte konkurenční výhodu. TÜV SÜD Přehled 1 Skupina TÜV SÜD 2 Řešení služeb v oblasti managementu 3 Přehled 4 Integrace se systémy

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční 84 400 01 Ústí nad

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence Aktuální otázky v oblasti integrované prevence aktuální a připravované změny legislativy, možnosti finanční podpory Ing. Jan Slavík, Ph.D. Vápno, cement, ekologie 19.05.2015, Hotel Skalský dvůr Bystřice

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic Verze 1.0 13. 12. 2010 Správa verze Dokument zpracovala: Vydal: Kontrolu provedl:

Více

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Světa znalý. TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby

Více

Tisková informace. Všeobecné informace Bosch se pevně drží programu své obchodní politiky. květen 2003 PI4133

Tisková informace. Všeobecné informace Bosch se pevně drží programu své obchodní politiky. květen 2003 PI4133 Tisková informace Všeobecné informace Bosch se pevně drží programu své obchodní politiky květen 2003 PI4133 STUTTGART/BERLIN Také v těžkých dobách se společnost Bosch drží svých dlouhodobých cílů. Obzvláště

Více

Mezinárodní potravinový standard IFS. -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie)

Mezinárodní potravinový standard IFS. -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie) Mezinárodní potravinový standard IFS -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie) Global Food Safety Initiative GFSI (Global Food Safety Initiative) zájmové sdružení obchodních

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nezávislá zkušební, certifikační a inspekční firma působící v oblasti hodnocení

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Kvalita v obchodě. TÜV SÜD Czech. Praha květen 2009. TÜV SÜD Czech s.r.o. 2009-05

Kvalita v obchodě. TÜV SÜD Czech. Praha květen 2009. TÜV SÜD Czech s.r.o. 2009-05 Kvalita v obchodě TÜV SÜD Czech Praha květen 2009 2009-05 TÜV SÜD mezinárodní působnost Hitorie sahající do r.1866 600 poboček po celém světě Více než 13.000 zaměstnanců 1,27 bil. obrat AMERICA Centrála

Více

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv KVALITA PALIV V ČESKÉ REPUBLICE Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv 25.5.2011, Dobrovice Ing. Miloš Auersvald Největší světová

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Hodnocení naplňování programu "Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii" ve společnosti DONAUCHEM s.r.o. v roce 2014.

Hodnocení naplňování programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii ve společnosti DONAUCHEM s.r.o. v roce 2014. Strana 1/5 Program Responsible Care (dále jen "RC") je dobrovolná, celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu, zaměřená na podporu udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

Fitter, Focused, Further

Fitter, Focused, Further Tisková konference ING Bank ČR Fitter, Focused, Further Rolf-Jan Zweep CEO ING Bank ČR Generálníředitel Praha 22. dubna, 2008 Obsah ING Group & ING ING ČR Finanční výsledky ING Bank ČR 2007 Strategie ING

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková 1 Co se dozvíte Zákon o ochraně ovzduší a jeho

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

Projekt ECOSTARS: Místní schéma v Ostravě

Projekt ECOSTARS: Místní schéma v Ostravě Projekt ECOSTARS: Místní schéma v Ostravě 23/11/ schůzka ECOSTARS Ostrava Eva Gelová, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. eva.gelova@cdv.cz Funding: STEER INTELLIGENT ENERGY EUROPE (IEE) Grant Agreement

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě.

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Úvod EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Poskytujeme komplexní služby pro architekty, investory,

Více

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o.

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. http://www.relsie.cz/ Současný stav projektů v ICT Procesy dohled řízení Legislativa národní

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015 2015 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

vstříc novým zítřkům!

vstříc novým zítřkům! Z minulosti od první až po čtvrtou generaci: stále než 100 letou tradicí od převozu nákladů rodinná společnost, s více koňskými povozy až k 4600 přepravním jednotkám od původního konceptu k evropskému

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

modifikace pro rok 2015

modifikace pro rok 2015 Účel dokumentu: Tento environmentální program je zaveden jako základní nástroj dosažení politiky a závazků společnosti v oblasti ochrany životního prostředí. Vychází zejména z: 1. potřeb zákonů ČR pro

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU 1 ÚČEL A ROZSAH SMĚRNICE Úspora 20 % spotřeby primární energie do roku 2020 = 1474 Mtoe Prognóza ale odhaduje 1842 Mtoe v roce 2020 Rozdíl 368 Mtoe ušetřit pomocí

Více

Požadavky na zařízení dětských hřišť

Požadavky na zařízení dětských hřišť Požadavky na zařízení dětských hřišť Ing. Jaroslav Růža, TÜV SÜD Czech, s.r.o. seminář : ZAHRADA HROU 13. dubna 2011 nadace PROMĚNY Legislativa Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

Více

Společnost Henkel zvýšila obrat i zisk

Společnost Henkel zvýšila obrat i zisk Tisková zpráva Praha, 27. února 2008 Navržené zvýšení dividend Společnost Henkel zvýšila obrat i zisk Obrat vzrostl o 3,6 procenta na 13,07 mld. eur Organický růst obratu dosáhl 5,8 procenta Provozní zisk

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Prováděcí předpis a doplňující informace

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Prováděcí předpis a doplňující informace ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Prováděcí předpis a doplňující informace Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFS

Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFS Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFS Jednotná forma posouzení systému dodavatele v oblasti bezpečnosti a kvality potravin (normy poskytují jednotná kritéria, která umožňují audit třetí stranou

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013 Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Dodavatelský portál Senior Flexonics Czech, s.r.o. David Matuška manažer logistiky

Dodavatelský portál Senior Flexonics Czech, s.r.o. David Matuška manažer logistiky Dodavatelský portál Senior Flexonics Czech, s.r.o. David Matuška manažer logistiky Představení společnosti Senior Flexonics Czech, s.r.o. součástí nadnárodní skupiny Senior PLC. Senior PLC Divize Aerospace

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Controllingový panel 2013 Plánování

Controllingový panel 2013 Plánování Controllingový panel 2013 Plánování Controller Institut provádí od roku 2007 roční komplexní průzkum controllingových procesů, takzvaný Controlling-Panel. Stejně jako v letech 2011 a 2012 byla také v roce

Více

Czech. Volba jistoty. Více hodnoty. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Czech. Volba jistoty. Více hodnoty. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Czech Volba jistoty. Více hodnoty. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. 2 Věděli jste, že TÜV SÜD poskytuje služby v oblasti cestovního ruchu? Světa znalý. TÜV SÜD je světově

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více