Journal #02 TÜV SÜD. #4 TÜV SÜD Czech posiluje. #6 Změny v IPPC. #12 Schvalování vozidel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Journal #02 TÜV SÜD. #4 TÜV SÜD Czech posiluje. #6 Změny v IPPC. #12 Schvalování vozidel"

Transkript

1 TÜV SÜD Journal #4 TÜV SÜD Czech posiluje v oblasti certifikací systémů managementu bezpečnosti potravin #6 Změny v IPPC #12 Schvalování vozidel ve více stupních #

2 Vážené čtenářky a vážení čtenáři, tak máme za sebou velmi váhavé, chladné, deštivé a v mnoha částech Evropy také povodňové jaro. A všichni napjatě čekáme, jak se vyvede následující roční období. Možná vám přijde zvláštní, že již druhý úvodník začínám zmínkou o počasí. Ale ono bohužel dosti nepříjemně ovládá celkovou náladu lidí a tím pádem přeneseně i celého trhu. No a dobrých zpráv z naší i světové ekonomiky skutečně moc nepřichází. Přesto se i takové najdou. Pro nás, zaměstnance společnosti TÜV SÜD, je to například vývoj a celkový stav našeho holdingu, který v loňském roce dosáhl rekordních výsledků. Pro naše klienty to znamená především jistotu opravdu silného a kvalifikovaného partnera, který se neustále modernizuje a roste nejenom teritoriálně, ale také oborově a kvalitativně. A jsme opravdu hrdí na to, že naše české zastoupení TÜV SÜD má na tomto výsledku svůj aktivní podíl. Dobrým příkladem rozvoje lokálních aktivit je naše rostoucí angažmá v oblasti potravinářství a krmivářství. Na základě dohody mezi TÜV SÜD Czech s.r.o. a společností QUALIFOOD s.r.o. jsme převzali klientské portfolio této firmy a tím jsme se vyhoupli mezi čelní poskytovatele certifikačních služeb v této důležité oblasti. Určitě se shodneme v tom, že na kvalitu potravin působí mnoho nejrůznějších faktorů. Mezi ty nepřímé, ale důležité, které významně ovlivňují celkovou kvalitu života na Zemi, patří zcela jistě stav ovzduší. Co s sebou přináší transpozice Směrnice EU o průmyslových emisích do národní legislativy, pro vás sleduje kolegyně Tereza Votočková v článku o IPPC, neboli o integrované prevenci a omezení znečištění ovzduší. A tím novinky nekončí. Výrobce nejrůznějších nástaveb na nákladní automobily čeká změna v podobě vícestupňového schvalování vozidel. Nově upravená norma znamená na jedné straně více námahy a složitější proces schvalování nástaveb, na druhou stranu ale českým výrobcům otevírá mezinárodní trh, tedy především možnost prosadit se na náročných trzích EU. No, a protože doba je rychlá a trh na nikoho nečeká, aneb slovy klasika Kdo chvilku stál, již stojí opodál, také naše firma se rozhodla obohatit služby v oblasti vzdělávání o internetové kursy neboli e-learning. Teprve začínáme, takže nabídka kursů je zatím omezená, ale na našich webových stránkách budete mít příležitost sledovat postupné doplňování nabídky. TÜV SÜD Journal Česká republika Číslo 02/2013 Vydává: TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994/138, Praha 4, IČ: Náklad: 2000 výtisků Povoleno MK ČR E Redakční uzávěrka: 10. června 2013 Kontakt: A úplně na závěr. Všimli jste si, kolik nových kolegů doplnilo náš tým v poslední době? Jsem si zcela jistý, že tato jednoduchá zpráva vypovídá o naší firmě asi nejvíc. Přeji vám hezké počtení. A jak jsem začal, tak i končím přeji vám hezké a teplé léto, které nám vynahradí uplynulé, poněkud pochmurné období. Oleg Spružina Generální ředitel TÜV SÜD Czech s.r.o. 2 TÜV SÜD Journal

3 Noví lidé Obsah Veronika Piterková Od března pracuje na pozici pracovnice Back Office divize Product Service pro oblast certifikace potravin (podle standardů IFS, BRC a ISO). Její hlavní náplní je kompletní administrativa spojená s potravinářskými audity. Martin Škopek Posílil v březnu tým expertů v divizi Automotive. Zaměřuje se na oblast pasivní bezpečnosti a jeho budoucím cílem je stát se expertem zkušební laboratoře. Jakub Hruška Noví lidé 3 TÜV SÜD Czech posiluje v oblasti certifikací 4-5 systémů managementu bezpečnosti potravin Změny v IPPC 6-8 TÜV SÜD dále roste: rekordní výnosy 9-11 a zisk v roce 2012 Schvalování vozidel ve více stupních E-learning - Vzdělávací proces, využívající informačních a komunikačních technologií Inspirace filmem 18 Nabídka školení 19 Přehled metropolí 20 V současné době pracuje jako technik zkoušek airbagů, od srpna 2013 nastupuje jako externista materiálových zkoušek a zkoušek airbagů do Škoda Auto. Jeho náplní práce bude plánování, podpora a zajištění kapacit interně prováděných zkoušek, doprovod a vyhodnocování výsledků zkoušek u zákazníka. Zdeněk Šurovský Nastoupil v dubnu na pozici zkušebního technika výstřelů airbagů. Jeho náplní je provedení, analýza a vyhodnocení výstřelu airbagů. Václav Baloun Byl přijat do sekce Certifikace vozidel v květnu a připravuje se na pozici Experta zkušební laboratoře se zaměřením na schvalování komponentů, LPG, CNG a případně dalších homologací týkající se emisí motorových vozidel. Miroslav Henzel V dubnu nastoupil na pozici výpočtáře. Jeho hlavní pracovní náplní je provádění výpočetních simulací a analýz pro homologační zkoušky pomocí metody konečných prvků a rozvoj elektromobility. Robert Hanuška V březnu nastoupil do střediska Numerických simulací na pozici výpočtáře juniora. Jeho hlavní pracovní náplní je tvorba a vyhodnocování počítačových simulací sloužících jako podklad pro homologační zkoušky vozidel a komponentů. TÜV SÜD Journal 3

4 TÜV SÜD Czech posiluje v oblasti certifikací systémů managementu bezpečnosti potravin Závěrem loňského roku došlo k dohodě mezi společností QUALIFOOD s.r.o. (dále jen QUALIFOOD) a TÜV SÜD Czech o převzetí portfolia zákazníků QUA- LIFOOD využívajících služby v oblasti certifikací systémů managementu kvality a bezpečnosti potravin společností TÜV SÜD Czech. Postupný převod zákazníků trval od a nyní je již téměř ukončen. Součástí dohody bylo také navázání úzké spolupráce s auditory QUALIFOOD, kteří od provádějí audity pod hlavičkou TÜV SÜD Czech. Díky převzetí portfolia zákazníků QUALIFOOD došlo k významnému rozšíření certifikačních aktivit společnosti TÜV SÜD Czech v rámci potravinářského průmyslu, která se tak stala významným hráčem nejen v České republice, ale i na trzích střední a východní Evropy. 4 TÜV SÜD Journal

5 QUALIFOOD působí v oblasti systémů managementu kvality a bezpečnosti v potravinářství již od roku 1998 se zaměřením zejména na odborné konzultační služby a provádění dodavatelských auditů pro zahraniční mezinárodní společnosti jako například McDonald s, Nestlé, Kraft, Unilever a podobně. Od roku 2004 QUALIFOOD působil v oblasti certifikačních auditů mezinárodních standardů pro bezpečnost potravin a úzce spolupracoval s britskou certifikační společností EFSIS (později SAI Global). V roce 2010 došlo k oddělení certifikačních aktivit QUALIFOOD od SAI Global, od té doby působil QUALIFOOD jako samostatný nezávislý certifikační orgán. Ačkoliv QUALIFOOD již v současné době certifikace systémů managementu neprovádí, je stále držitelem akreditace Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pro certifikace systémů managementu kvality, bezpečnosti potravin a environmentálního managementu podle norem ISO 9001, ISO a ISO14001 a jako jediný český certifikační orgán i akreditace německého národního akreditačního orgánu DAkkS pro certifikace podle norem International Food Standard (IFS) a BRC Global Standard for Food Safety. Kromě certifikačních aktivit je QUALIFOOD také vydavatelem odborného časopisu KVALITA POTRA- VIN, který vychází již od roku 2001, a je i distributorem některých produktů pro výrobce potravin a podobné obory. Přestože QUALIFOOD opouští oblast služeb v oblasti provádění certifikačních auditů, zůstává nadále aktivní v potravinářském sektoru průmyslu. Společnost se nyní bude více zaměřovat na školící a konzultační služby pro potravinářské firmy a pořádání oficiálních kurzů IFS Academy. Navázání úzké spolupráce mezi TÜV SÜD Czech a QUALIFOOD má výrazný synergický efekt mimo jiné i vzhledem k tomu, že obě společnosti dlouhodobě spolupracují s mezinárodními obchodními řetězci a předními výrobci potravin. Rovněž posílení týmu auditorů TÜV SÜD Czech o auditory QUALIFOOD, kteří mají mnohaleté zkušenosti s auditováním nejen v České republice a na Slovensku, ale i ve většině evropských zemí a některých zemích mimo Evropu, je velkým přínosem. Právě spolupráce s renomovanými partnery a mezinárodní zkušenosti obou společností jsou zárukou vysoké kvality prováděných služeb a toho, že audit provedený společností TÜV SÜD Czech bude přidanou hodnotou pro auditovanou společnost a povede ke zlepšování systémů řízení a bezpečnosti dodávaných produktů. Milan Kroutil, Ředitel divize Product Service, TÜV SÜD Journal 5

6 Změny v IPPC V souvislosti se závazným termínem transpozice Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích do národní legislativy byl přijat zákon č. 69/2013 Sb., který novelizoval zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení Termíny IPPC = Integrovaná prevence a omezování znečištění - Integrated Pollution Prevention and Control BAT = nejlepší dostupné techniky - Best Available Techniques nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a činností a způsobů jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik jako základu pro stanovení emisních limitů a dalších závazných podmínek provozu zařízení, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, nebo pokud to není možné, omezit emise a jejich nepříznivé dopady na životní prostředí jako celek. BREF = referenční dokument o nejlepších dostupných technikách - BAT Reference Document - dokument, jenž je vypracován pro určené činnosti a popisuje zejména použité techniky, současné úrovně emisí a spotřeby, zvažované techniky pro určení nejlepších dostupných technik, jakož i závěry o nejlepších dostupných technikách a jakékoli nově vznikající techniky. 6 TÜV SÜD Journal

7 Společnost TÜV SÜD Czech s.r.o. vám přináší přehled hlavních změn v oblasti IPPC: Úpravy a rozšíření průmyslových činností v příloze č. 1 Posílení role nejlepších dostupných technik Vymezení inspekce IPPC zařízení Úprava definic pojmů a terminologie Stanovování emisních limitů v povolovacích řízeních podle závěrů o BAT Optimalizace postupů při výměně informací o BAT, nové nastavení systému Výměny informací o BAT Podpora nově vznikajících technik Zavedení zvláštních podmínek pro ochranu půdy a podzemních vod Přezkum závazných podmínek integrovaného povolení v návaznosti na vydání nebo revizi BREF a další změny v právní úpravě přezkumu Rozšíření účasti veřejnosti v povolovacích řízeních. TÜV SÜD Journal 7

8 1. Aplikace nejlepších dostupných technik Nově je kladen silnější důraz na aplikaci BAT, jako environmentálně vyspělých, ale z ekonomického hlediska akceptovatelných technologií. Téma BAT lze vnímat jako nejdůležitější faktor revize zákona o IPPC. Směrnice o průmyslových emisích přináší výrazný posun směrem k vyšší míře závaznosti a zúžení prostoru k ukládání výjimek z aplikace hodnot na úrovni nejlepších dostupných technik. Oproti stávajícímu zákonu je definice BAT mírně věcně upřesněna ve svém dosahu, a to v tom smyslu, že BAT chápe jako základ pro stanovení nejen mezních hodnot emisí, ale rovněž jako základ pro stanovení dalších podmínek povolení. Zákon dává určitý výběr ve způsobu stanovení emisních limitů, nicméně úřad bude zajišťovat podmínkami integrovaného povolení (IP) přísný požadavek, aby skutečné emise vypouštěné ze zařízení nepřekročily úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, jak jsou stanoveny v rozhodnutích o závěrech o BAT. V konkrétních případech lze stanovit mírnější mezní hodnoty emisí. Takovou odchylku lze použít, pouze pokud odborné posouzení prokáže, že by dosažení úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami popsanými v závěrech o BAT vedlo k nákladům, jejichž výše by nebyla přiměřená přínosům pro životní prostředí. Výjimky musí být při přezkumu podmínek integrovaného povolení vždy znovu předmětem posouzení. Povinností úřadu je uvést v IP důvody vedoucí k udělení výjimky z emisního limitu, včetně výsledku posouzení a odůvodnění uložených podmínek. 2. Základní zpráva o kontaminaci půdy a podzemních vod Součástí podmínek povolení musí být vhodná opatření pro předcházení emisím do půdy a podzemních vod. Novela přináší novou povinnost pro některé provozovatele zpracovávat tzv. základní zprávu (obsahuje informace o stavu kontaminace půdy a podzemních vod). Povinnost zajistit zpracování základní zprávy je dána na provozovatele zařízení, v nichž jsou používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení. Základní zpráva by měla umožnit srovnání stavu popsaného ve zprávě a stavu místa při ukončení provozu zařízení a mohou jí zpracovávat jen odborně způsobilé osoby podle zákona o geologických pracích. Základní zpráva se předkládá jako součást žádosti o vydání IP, provozovatelé stávajících IPPC zařízení ji budou předkládat v rámci prvního řízení o změně IP po 7. lednu Chemický průmysl a vyjmenované činnosti Novela také přinesla úpravy a rozšíření vyjmenovaných průmyslových činností v příloze č. 1., což jsou činnosti, na které se zákon vztahuje. V oblasti chemického průmyslu kategorie 4 došlo k doplnění výroby na základě biologických procesů. Dále se jedná o doplnění kategorie 4.1.b) - směsi esterů (bionafta). Na základě senátní iniciativy se do výsledného znění dostala Výroba organic kých chemických látek, jako jsou polymery urče né jako suroviny k dalšímu zpracování, syntetická vlákna a vlákna na bázi celulózy. 4. Další novinky Novela zahrnuje také okruhy novelizace zákona, které vycházejí z kritického rozboru stávajícího stavu povolovací praxe. Zajišťuje také vazbu na zákon č. 67/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Nově je výslovně stanoveno, že přezkum IP lze provést i na základě podnětu inspekce nebo krajské hygienické stanice. Schválení novely dopadá také na již existující prováděcí předpisy. Nařízení vlády č. 63/2003 Sb. se ruší (věcně je nahrazeno textem, který je pří mo v zákoně) a vyhláška č. 554/2002 Sb. bude v horizontu několika měsíců nahrazena novým aktualizovaným předpisem. Stávající text přílohy vyhlášky se vzorem žádosti nebude výrazněji mě něn, dojde zejména k rozšíření o vzory dalších dokumentů. Mgr. Tereza Votočková, Specialista pro životní prostředí, 8 TÜV SÜD Journal

9 TÜV SÜD dále roste: rekordní výnosy a zisk v roce 2012 Výsledky za fiskální rok 2012: výnosy 1,82 miliard eur a zisk 163 milionů eur (upravený zisk EBIT). Globální hráč: jasný nárůst výnosů v zahraničí / nových zaměstnanců po celém světě. Investice do klíčových oblastí budoucnosti: bezpečnost potravin, větrná energie a zabezpečení dat. Dynamika udržitelného růstu: na konci roku 2013 chce mít TÜV SÜD zaměstnanců. Společnost TÜV SÜD v roce 2012 výrazně rostla a dosáhla nové rekordní úrovně výnosů, zisku a počtu zaměstnanců. Ve fiskálním roce 2012 tento poskytovatel technických služeb zvýšil své výnosy téměř o 9 % na 1,82 miliardy eur (2011: 1,68 miliardy eur), zisk před úroky a zdaněním (upravená marže EBIT) také meziročně vzrostl, a to o 9,2 % na 163 milionů eur (2011: 149 milionů eur). Počet lidí pracujících pro největší německou organizaci TÜV vzrostl po celém světě o na celkový současný počet zaměstnanců, který činí téměř Rok 2012 byl pro TÜV SÜD vynikajícím rokem silného růstu a v roce 2013 plánujeme v našem růstu pokračovat! zdůraznil Dr. Axel Stepken, předseda představenstva společnosti TÜV SÜD AG, na tiskové konferenci k ročním výsledkům společnosti dne v Mnichově. Udržitelný růst umožní společnosti TÜV SÜD vytvořit v roce 2013 dalších více než nových pracovních míst, stejně jako v každém z uplynulých sedmi let od roku Globální akvizice: v roce 2012 získala TÜV SÜD tucet firem z osmi různých zemí Silný růst v zahraničí vede k rostoucí internacionalizaci největší německé organizace TÜV - dnes pracuje v zahraničí 45 % jejích zaměstnanců. V této souvislosti společnost těží nejen z akvizic. V roce 2012 získala TÜV SÜD tucet společností v Číně, Japonsku, Brazílii, Jižní Africe, Itálii, Velké Británii, Belgii a Německu. Akvizice mezinárodních firem se plánují i v roce 2013; TÜV SÜD již od ledna získala šest dalších firem. Globální hráč: výnosy v zahraničí rostou třikrát více než v Německu V roce 2012 přispěly k pozitivnímu vývoji společnosti TÜV SÜD všechny její segmenty: Segment PRŮMYSL zaznamenal nárůst výnosů o více než 9 % na 725 milionů, v segmentu MOBILITA výnosy vzrostly zhruba o 6 % na 626 miliónů eur a segment CERTIFIKACE zaznamenal meziroční nárůst výnosů téměř o 12 % na nynějších 467 milionů eur. Mezinárodní obchod zůstává i nadále naším hybatelem růstu - a stále více se stáváme globálním hráčem. V roce 2012 se naše výnosy generované v zahraničí zvýšily o 106 milionů eur, téměř třikrát tolik, než v Německu, zdůraznil TÜV SÜD Journal 9

10 Stepken a poznamenal, že TÜV SÜD generovala 38 % svých výnosů mimo území Německa, což je o 3 % více než v předchozím roce. Rekordní investice 72 milionů eur mimo jiné do služeb bezpečnosti dat Investice společnosti ve výši 72 milionů eur dosáhly nové rekordní úrovně a jsou o 11 % vyšší než v předchozím roce. Na pozadí tohoto rekordního objemu investic společnosti TÜV SÜD je významné rozšíření jejího závazku vůči výzvám budoucnosti, jako je například bezpečnost potravin, zásobování energií a systémy metra. Další ústřední téma: Bezpečnost dat bude v příštích letech jednou z klíčových oblastí růstu naší společnosti, zdůraznil Stepken. Úniky dat a nebezpečné útoky mohou dnes ohrozit téměř každý obchodní model během okamžiku. Strategií společnosti TÜV SÜD v této oblasti je rozšířit stávající služby a zároveň si v rané fázi vybudovat pozici v nových oblastech. V souladu s tím bude největší německá organizace TÜV dále rozšiřovat své již úspěšné služby týkající se e-komerce, ochrany údajů a penetračních testů, a za tímto účelem vytvoří novou dceřinou společnost - TÜV SÜD Sec-IT. Kromě toho získala TÜV SÜD v polovině roku 2012 společnost Acertigo AG a její tým specialistů, který se zaměřuje na zabezpečení dat majitelů kreditních karet. S rostoucím propojením zařízení, strojů a systémů a rizikem dalekosáhlejších důsledků škodlivých útoků v budoucnu se do hledáčku TÜV SÜD také dostávají nové služby zabezpečení dat pro průmysl. Před dvěma lety tento mezinárodní poskytovatel technických služeb zřídil jednotku Vestavné systémy (Embedded Systems), která se zaměřuje na vývoj řešení pro síťově propojená prostředí v oblasti průmyslu a energetiky. Ve své nové laboratoři v Mnichově tato jednotka například testuje, zda jsou zařízení s inteligentními sítěmi chráněna proti špionáži a sabotáži. Společnost také pracuje na nových bezpečnostních produktech pro cloud computing, telematiku, inteligentní továrny a mobilní platby. Expanze v Brazílii, Itálii a Indii: bezpečné potraviny po celém světě Zásobování rostoucí světové populace bezpečnými a zdravotně nezávadnými potravinami a vodou je dalším důležitým úkolem do budoucna. Kvůli opakovaným potravinovým aférám a stahování výrobků z trhu se nutnost přísnějších požadavků na bezpečnost potravin dostala do popředí veřejného zájmu v mnoha zemích. Proto TÜV SÜD svůj závazek v této oblasti výrazně rozšířila. Například během posledních šesti měsíců společnost získala dvě high-tech laboratoře v Brazílii a severní Itálii s více než 100 zaměstnanci a otevřela novou laboratoř pro testování potravin a textilu u indického hlavního města Nové Dillí. Díky tomu dnes TÜV SÜD poskytuje inspekce bezpečnosti potravin a hygienické kontroly celkem ve 25 zemích - a toto číslo stále roste. Do konce roku 2013 budeme po celém světě zaměstnávat přibližně lidí!«- Dr. Axel Stepken Zásobování energií pro budoucnost: důraz na bezpečnost a spolehlivost továren V roce 2012 se společnosti TÜV SÜD dařilo i v oblasti obnovitelných zdrojů energie, kde významně zvýšila své kapacity v sektoru větrné energie díky akvizici britského specializovaného poskytovatele služeb a dosažení trvalého organického růstu. Jménem německých států Bádensko- -Württembersko a Hesensko vyvinuli odborníci na větrnou energii z TÜV SÜD mapy celostátního potenciálu větrných zdrojů, které se používají jako základ pro rozšiřování větrné energetiky v těchto německých státech. Svými odbornými znalostmi v oblasti energetiky TÜV SÜD dále přispívá k výzkumným projektům, jako je společný projekt ADELE- -ING zaměřený na vývoj energetického systému se stlačeným vzduchem pro ukládání přebytečné energie z obnovitelných zdrojů. TÜV SÜD zajišťuje bezpečnost a spolehlivost nových technologií, řekl Karsten Xander, člen představenstva společnosti TÜV SÜD AG. Z toho důvodu prosazujeme začlenění elektráren využívajících obnovitelné zdroje do seznamu zařízení podléhajících kontrole. Cílem je zajistit, aby měly v budoucnu také povinnost pravidelného testování a kontroly. Koneckonců, zpráva o bezpečnosti továren zveřejněná VdTÜV, zastřešující organizací německých organizací TÜV, prokázala, že externí kontroly jsou jediným způsobem, jak zajistit včasné odhalení a nápravu nebezpečných závad. Nezávislé testování továren a zařízení chrání obyvatele naší země a stalo se zavedenou součástí německé kultury bezpečnosti - a tedy vzorem pro mnoho zemí po celém světě, pokračoval Xander. 10 TÜV SÜD Journal

11 Strategické rozšíření: kompletní portfolio služeb v oblasti nemovitostí V divizi nemovitostí usiluje TÜV SÜD o komplexní portfolio služeb. Abychom doplnili naše portfolio služeb, přidali jsme specifické zkušební a inspekční služby, a vytvořili tak ideální podmínky pro podporu našich klientů v realitním sektoru napříč celým hodnotovým řetězcem, vysvětlil člen představenstva společnosti TÜV SÜD. Společnost tuto strategii důsledně implementuje od roku 2011 a získala čtyři prestižní poskytovatele služeb pro nemovitosti ve Velké Británii, Jižní Africe a v Německu. Dalším ústředním tématem v oblasti nemovitostí je udržitelnost. Uhlíková stopa a udržitelnost budovy jsou rozhodujícími faktory pro dlouhodobý rozvoj její hodnoty. Služby pro železnice: vysoká poptávka po projektech metra V roce 2012 TÜV SÜD soustavně rozšiřovala své služby pro železnice, zejména uspokojovala vysokou poptávku po hodnotících službách v rámci projektů metra v rychle rostoucích městech v Asii a Latinské Americe. Konkrétně v roce 2012 TÜV SÜD posílil své portfolio služeb v této oblasti prostřednictvím akvizic v Číně a Německu. Obě získané společnosti přinášejí rozsáhlé globální odborné znalosti v oblasti projektů metra. Bezpečná mobilita: asi 12 milionů technických prohlídek po celém světě / rozšíření působnosti v Turecku Za rok 2012 společnost TÜV SÜD hlásí růst také v segmentu MOBILITY, kde spolu se svými partnery provedl asi 12 milionů technických prohlídek. Tento pozitivní vývoj je v neposlední řadě dán významným nárůstem počtu technických prohlídek v Německu. S více než 5,3 miliony technických prohlídek, což je meziroční nárůst asi o , TÜV SÜD s velkým náskokem vede před všemi jinými organizacemi TÜV. Člen představenstva Horst Schneider přisuzuje tento obrovský nárůst šrotovnému z roku 2009, v jehož důsledku musel velký počet vozidel v loňském roce na svou první technickou prohlídku. Podniky TÜV SÜD v Turecku označuje Schneider za obzvlášť velký úspěch. V loňském roce se počet provedených prohlídek vozidel zvýšil na 6,3 milionů, což je asi o více než v předchozím roce - a pro zemi táhnoucí se od Araratu k Bosporu jde o nový rekord. Schneider také oznámil: Díky vytvoření nové pobočky budeme naši pozici v Turecku dále rozšiřovat. Spolu s dlouholetým partnerem, společností Dogus, plánuje TÜV SÜD v Turecku v tomto roce nabídnout předkupní posuzování ojetých automobilů - a další služby zde budou následovat. Kromě 100 % akvizic v roce 2012 se společnost může také ohlížet na úspěchy v oblasti správy vozového parku. TÜV SÜD dnes poskytuje služby správy vozového parku pro více než vozidel, což z ní činí jednoho z největších poskytovatelů služeb pro vozové parky na našem kontinentu. Příběh úspěchu: strategie TÜV SÜD v oblasti elektromobility Společnost TÜV SÜD Czech s.r.o v roce 2012 potvrdila pozici největší společnosti na trhu České republiky v oborech certifikací, testování, inspekcí a školení, a to ve všech důležitých oblastech průmyslu a služeb. Nadále je také, s 214 zaměstnanci a obratem 411mil. Kč ročně (2012), největším zastoupením holdingu TÜV SÜD v regionu střední a východní Evropy. V roce 2012 učinila TÜV SÜD významný krok směrem k dosažení svého ambiciózního cíle stát se celosvětově vedoucím poskytovatelem služeb v oblasti elektromobility, zdůraznil Horst Schneider. V tomto kontextu hrálo ústřední roli další rozšíření její mezinárodní sítě zkušeben pro vysokonapěťové baterie. Se zkušebními laboratořemi ve Spojených státech, Kanadě, Singapuru, Číně, Koreji a Německu bude mít tento poskytovatel zkušebních služeb od roku 2013 celkem šest center podporujících klienty testováním baterií v souladu se standardizovanými kritérii. Naše strategie zaměřená na internacionalizaci testování vysokonapěťových systémů se hned od začátku ukázala jako úspěšná. Dnes jsme velmi poptávaným partnerem pro průmysl, stanovujeme standardy v celé Evropě, zejména prostřednictvím našeho centra zkoušení baterií v Garchingu. Totéž také stále více platí pro zkoušení součástek pro hybridní vozidla, říká Schneider. Pilíř zaměstnanosti: asi zaměstnanců do konce prosince 2013 TÜV SÜD bude i v roce 2013 dále růst a vytvářet nová pracovní místa. Předseda představenstva Dr. Axel Stepken oznamuje: Do konce roku 2013 budeme po celém světě zaměstnávat přibližně lidí! Společnost má našlápnuto k vynikajícímu startu fiskálního roku 2013 a v letošním roce zaznamená podobný růst jako v předchozích letech. TÜV SÜD si stanovila za cíl dosáhnout výnosů přes 2 miliardy eur, jelikož o její technickou odbornost je v současné době vysoký zájem po celém světě. Tereza Fricová, PR & Marketing Manager, tereza. TÜV SÜD Journal 11

12 Schvalování vozidel ve více stupních Podmínkou pro registraci a uvedení do provozu sériově vyráběného silničního vozidla v Evropské unii je schválení typu tohoto vozidla podle příslušných unijních předpisů. Pro automobily a jejich přípojná vozidla je tímto předpisem rámcová směrnice 2007/46/ES. Typ vozidla se schválí na základě úspěšného vykonání příslušných zkoušek a ověření pověřenou technickou zkušebnou. Naše společnost TÜV SÜD Czech je jednou z významných technických zkušeben pověřených prováděním schvalovacích zkoušek a ověření v celé této oblasti. Rámcová směrnice stanovuje početný soubor jednotlivých předpisů (regulačních aktů) týkajících se vždy určitých specifických částí a vlastností vozidel a jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, podle kterých pověřená technická zkušebna vykonává dotyčné zkoušky a ověření. Požadavky těchto regulačních aktů se v průběhu času vyvíjejí, mění se, rozšiřují se a jsou často poměrně složité, včetně množství přechodných ustanovení. Zákazníci se proto již v předvýrobní fázi a běžně před začátkem zkušebního procesu obracejí na TÜV SÜD Czech ve věcech výkladu ustanovení regulačních aktů a technických možností, které z nich vyplývají. To platí zvláště při vícestupňovém schvalování typu, kde k uvedeným požadavkům přistupují ještě specifika vazeb mezi jednotlivými stupni schvalování. 12 TÜV SÜD Journal

13 Vícestupňová výroba vozidla, v praxi velmi častá, znamená proces, při kterém se na konečném stavu vozidla postupně podílí více výrobců. Vozidlo se také schvaluje vícestupňově, což znamená, že výstupní podoba neúplného, a v posledním stupni pak dokončeného vozidla, se od každého z těchto výrobců schvaluje zvlášť, jako typ, který vychází z daného stupně. Vícestupňové schvalování typu je možno použít i na úplná vozidla (tj. vozidla vyrobená jedním výrobcem v konečné podobě, určená přímo k registraci a uvedení do provozu). Příkladem může být dodávkové vozidlo se skříňovou karoserií, která se ve 2. stupni upraví nebo doplní pro specifický účel specializovaným podnikem (např. chladírenský vůz vznikne doplněním tepelné izolace a chladicího systému). Jako příklady je možno uvést: 1. stupeň - podvozek s motorem od výrobce vozidel 2. a zároveň poslední stupeň - karoserie autobusu od výrobce karoserií, který se zde také stává finalistou dokončeného vozidla autobusu 2. stupeň - montáž vzduchového odpružení podnikem provádějícím přestavby vozidel 1. stupeň - podvozek s motorem od výrobce nákladních automobilů 3. stupeň - karoserie motorového karavanu od výrobce karoserií, který se zde zároveň stává finalistou dokončeného vozidla motorového karavanu 1. stupeň - podvozek s motorem a s úplnou kabinou řidiče od výrobce nákladních automobilů 2. stupeň - užitková nástavba (skříňová, specializovaná, apod.) od výrobce nástaveb, který se zde zároveň stává finalistou dokončeného vozidla vozidla pro zvláštní účely TÜV SÜD Journal 13

14 Postup vícestupňového schvalování Schvalování každého jednotlivého stupně výroby probíhá stejně jako při schvalování úplného vozidla, tj. s uplatněním příslušných technických požadavků, požadavků na dokumentaci, vydání certifikátu schválení a vydání prohlášení o shodě. Základním vozidlem (tj. vozidlem v 1. stupni) může být jak neúplné vozidlo, tak úplné vozidlo (tj. i z velkosériové výroby). Je zřejmé, že uspokojivý průběh postupu vícestupňového EU schválení typu vyžaduje součinnost všech zúčastněných výrobců. Proto musí schvalovací orgány dříve, než udělí schválení typu v prvním a v následujících stupních, zajistit, aby mezi různými výrobci byly uzavřeny potřebné dohody o dodávání a výměně podkladů a informací nezbytných pro to, aby dokončené vozidlo splnilo technické požadavky všech příslušných jednotlivých regulačních aktů. Tento jen rámcově formulovaný požadavek vedl v minulosti často k nejasnostem a nedorozuměním mezi výrobcem základního vozidla a výrobci následujících stupňů, pokud jde o povahu a podrobnosti takové dohody. Až v r vydala zvláštní pracovní skupina složená ze zástupců schvalovacích orgánů členských států EU podrobnější doporučení v této věci a příklady vzorových formulací dohod. Výrobce v druhém a dalších stupních výroby musí mít k dispozici potřebné části dokumentace výrobce a certifikáty ES schválení typu z předchozích stupňů výroby. Sám pak vyplní jen ty části dokumentace a předloží dílčí schválení podle jednotlivých regulačních aktů, které se týkají částí, kterými vozidlo doplnil, popř. částí, které již byly předmětem schválení v předchozím stupni, a on je změnil. Výrobce v každém následujícím stupni musí mít přístup k seznamu všech schválení systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, popř. zkušebních protokolů, které byly použity v předchozích stupních schvalování, a to pro každou variantu a verzi typu vozidla. Z hlediska platnosti schválení podle použitých jednotlivých regulačních aktů se každý stupeň výroby vozidla, protože má certifikát schválení a prohlášení o shodě, pokládá za hotové vozidlo, na které se uplatní ustanovení jednotlivých regulačních aktů týkající se termínů, do nichž se vozidlo smí vyrábět, aniž by jeho typ byl znovu schvalován podle změn dotyčného regulačního aktu, ke kterým od původního schválení došlo. To znamená, že např. když základní vozidlo je schváleno s použitím regulačního aktu ve znění, které už ztratilo platnost pro udělení schválení pro nový typ vozidla v době průběhu 2. stupně (avšak neztratilo platnost pro registraci nových vozidel), není tím dotčeno schválení 2. nebo dalšího stupně do doby, pokud trvá možnost registrace nových vozidel podle dřívějšího znění regulačního aktu. Podmínkou pro to ovšem je, že v 2. a popř. dalším stupni výrobce nijak nezasáhne do předmětu dotyčného schválení. Jestliže by se tak stalo, musí být v daném stupni provedeno nové schválení podle novějšího znění regulačního aktu. V průběhu jednotlivých stupňů schvalování se může změnit kategorie vozidla (tj. osobní automobil, autobus, nákladní automobil, přípojné vozidlo, s dalším rozdělením podle určitého rozsahu maximální technicky přípustné hmotnosti vozidla). V takovém případě ve stupni, v kterém se mění kategorie vozidla, je nutno změnit nebo doplnit jednotlivá schválení použitá v předchozích stupních, jestliže to dotyčný regulační akt 14 TÜV SÜD Journal

15 Společnost TÜV SÜD Czech je jednou z významných technických zkušeben pověřených prováděním schvalovacích zkoušek a ověření v celé této oblasti. vyžaduje z důvodu jiné kategorie vozidla. Když informační dokument (tj. podrobně předepsaný seznam technických údajů vozidla) předchozího výrobce obsahuje u určitých položek, např. rozměrů a hmotností, minimální a maximální hodnoty, musí je výrobce následujících stupňů respektovat. V opačném případě je nutné nové schválení podle příslušného regulačního aktu, a popř. ještě dalších aktů. Identifikace vozidla Rámcová směrnice 2007/46/ES požaduje, aby identifikační číslo základního vozidla (VIN) bylo zachováno ve všech dalších stupních k zaručení zpětné kontroly postupu schvalování. V posledním stupni však může dotyčný výrobce nahradit, se souhlasem schvalovacího orgánu, první a druhou část identifikačního čísla vozidla svým vlastním kódem výrobce a identifikačním číslem vozidla, a to jen za podmínky, že vozidlo musí být registrováno pod obchodní firmou tohoto výrobce. Nesmí však přitom dojít ke znehodnocení úplného identifikačního čísla základního vozidla. Každý výrobce musí ve druhém a následujících stupních, jako doplněk k předepsanému povinnému štítku základního vozidla, přidat na vozidlo doplňkový štítek podle stanoveného vzoru. Jestliže v některém stupni dojde ke změně hmotností, které se uvádějí na štítku, musí být tyto změněné hmotnosti uvedeny na doplňkovém štítku tohoto stupně. Účelem vícestupňového schvalování typu je dát takto schváleným vozidlům možnost přímé registrace v jednotlivých státech EU již bez dalšího zkoušení a schvalování. Tento druh schválení může být použit i na vozidla vyráběná v malých sériích a na vozidla zvláštního určení. Vzhledem k poměrně značným nákladům na požadovanou dokumentaci a vlastní schvalovací proces je vhodný jen pro větší počty vyráběných vozidel, zejména jestliže mají být exportována. U malého počtu upravovaných vozidel nebo jen jednotlivých vozidel, kde se nepředpokládá jejich export, je vhodnější využívat vnitrostátní způsob schvalování, ať již jako jednotlivých vozidel nebo jako přestaveb. Společnost TÜV SÜD Czech poskytuje zákazníkům vyrábějícím vozidla ve 2. nebo dalších stupních kompletní podporu při schvalovacím procesu, počínaje legislativními konzultacemi, přes pomoc se zpracováním informačního dokumentu, provedení všech relevantních zkoušek až po zajištění schválení u schvalovacího orgánu. Martin Hron, Ředitel sekce certifikace vozidel, Zdeněk Koutný, Konzultant, zdenek. TÜV SÜD Journal 15

16 E-learning Vzdělávací proces, využívající informačních a komunikačních technologií Proč e-learning? Doplnění nabídky školení TÜV SÜD Czech s.r.o. Představuje úsporu nákladů a času na organizaci a průběh školení Umožňuje studium dle individuálních potřeb zaměstnance Umožňuje dostupnost (on-line) výukových materiálů Umožňuje snadnou aktualizaci výukových materiálů Představuje interaktivní formu výuky s multimediálními prvky (videosekvence, audiozáznamy, flash animace apod.) Představuje efektivní kombinaci s dalšími formami školení Nabídku lze doplnit kurzy na přání a dle potřeb klienta Jaké e-learningové kurzy jsou nyní k dispozici? MS Excel 2007 pro začátečníky MS Excel 2007 pro pokročilé MS Excel 2010: Novinky MS PowerPoint 2007 pro začátečníky MS PowerPoint 2007 pro pokročilé MS PowerPoint 2007 tipy MS PowerPoint 2010:Novinky MS Word 2007 pro začátečníky MS Word 2007 pro pokročilé MS Word 2010: Novinky MS Outlook 2010 Kurzy jsou přehledné, se cvičeními a namluvenými videoukázkami. Technologie e-learningu - systém itrivio 16 TÜV SÜD Journal

17 Kolik to stojí? 1 kurz 290,- Kč/osoba/rok (např. Word - všechny úrovně) 2 kurzy 390,- Kč/osoba/rok (např. Word a Excel - všechny úrovně) 3 kurzy 490,- Kč/osoba/rok (např. Word, Excel a PowerPoint - všechny úrovně) 4 kurzy 590,- Kč/osoba/rok (Word, Excel, PowerPoint a Outlook - všechny úrovně) Ceny jsou vždy jednotné za produkt jako celek (Word, Excel, atd.), nikoli za jednotlivé úrovně (Word začátečníci, Word pokročilí atd.) Co potom následuje? Studentovi jsou přidělena práva Na jeho přijde potvrzující zpráva s heslem Student se přihlásí přes webové stránky Student se dostane se do kurzu, který si vybral Zpřístupnění požadovaného kurzu proběhne bezprostředně po zaslání ové adresy Kde nás naleznete? Jsou zde ke stažení i obsahy jednotlivých úrovní. Jitka Jandusová, Projektový koordinátor vzdělávání, TÜV SÜD Journal 17

18 INSPIRACE FILMEM Pracovníky ostrahy se chystá nahradit nová směna: Brzy se možná budou o ochranu majetku v noci starat místo lidí roboti humanoidní stroje podobné těm z úspěšného filmu Jamese Camerona Avatar. P racovníci ostrahy patří mezi vyhledávané specialisty. Každý rok přijímáme asi lidí, říká Alf Göransson, generální ředitel mezinárodní bezpečnostní skupiny Securitas. Ale zůstává jich jen několik. V Evropě je podle něj fluktuace 28%. Ve Spojených státech je třeba znovu doplnit 44% pozic, zejména v oblasti zabezpečení budov. Důvody jsou pochopitelné. Kdo chce pořád pracovat v noci, čelit hrozbě zlodějů a riskovat svůj život? A právě tohle je úkol pro Ava, i když je stále ještě ve fázi učení. Tento strážce budoucnosti je takzvaný teleprezenční robot, stroj, který mohou používat lidé pro vykonávání práce z dálky stejně tak, jako kdyby pracovali přímo na místě. Prototypy už jsou vyrobené. Výrobce irobot z Massachusetts je již v současné době připravuje na nástup do služby. Jediné, co tito roboti vybavení kamerami a pojízdnou základnou již zvládají dobře, je orientace. Během pohybu v prostoru automaticky pořizují mapy svého okolí, které jim umožňují zorientovat se na neznámých místech. Pohybují se s maximální rychlostí 5,6 km/h. To však samozřejmě nebude v některých případech stačit. Musí se také naučit chodit po schodech, jezdit výtahem a otevírat a zavírat dveře. irobot připouští, že nějakou dobu potrvá, než se Ava stane dokonalým strážcem. To nevadí. Konec konců, nováčkům v Securitas trvá tři roky, než se mohou nazývat školenými specialisty na bezpečnost a ochranu. Mezinárodní federace robotiky (International Federation of Robotics, IFR) očekává, že v roce 2015 bude v praxi používáno asi teleprezenčních robotů dálkově ovládaných počítači. IFR také předpovídá, že roboti se budou více podobat lidem, stejně jako Avataři v super úspěšném filmu Jamese Camerona Avatar. Doufejme, že podobnost s lidmi zůstane pouze u vzhledu. Nechceme, aby si Ava usmyslel, že se mu nechce pracovat v noci. Zdroj: TÜV SÜD Journal AG 18 TÜV SÜD Journal

19 2013 SEMINÁŘE Kvalita Interní auditor kvality, , Praha Interní auditor kvality, , Brno Interní auditor kvality - zdokonalovací, , Praha Interní auditor kvality - zdokonalovací, , Brno IMS základní, , Praha Interní auditor kvality IMS, , Praha Manažer IMS, , Brno Interní auditor ISO/TS 16949, , Praha Interní auditor ISO/TS zdokonalovací, , Praha FMEA v praxi, , Praha životní prostředí Interní auditor EMS, , Praha Interní auditor EMS, , Brno Interní auditor EMS - zdokonalovací, , Praha Interní auditor EMS - zdokonalovací, , Brno Odpadové hospodářství a obaly, , Praha Energetická náročnost budov, , Ostrava Bezpečnost Prevence rizik - školení, , Praha Prevence rizik - zkouška, , Praha Zkouška Koordinátorů BOZP na staveništi, , Praha Dětská hřiště, , Brno Interní auditor BOZP v návaznosti na OHSAS, , Praha Zkouška v Prevenci rizik dle zák.č. 309/2006 Sb., , Praha Interní auditor BOZP v návaznosti na OHSAS, , Brno Interní auditor BOZP v návaznosti na OHSAS-zdokonalovací, , Praha Školení Koordinátorů BOZP na staveništi, , Praha TÜV SÜD Journal 19

20 PŘEHLED METROPOLÍ Kde sídlí nejbohatší lidé a kde žije největší populace? Fakta a čísla o životě ve městech. Podíl lidí žijících ve městě v roce 1950: 29,4 % Světová populace v roce 1950: 2,532 miliardy lidí Podíl lidí žijících ve městě v roce 2010: 51,6 % Světová populace v roce 2010: 6,896 miliard lidí Odhad podílu lidí žijících ve městě v roce 2030: 59,6 % 10 největších metropolitních oblastí světa podle počtu obyvatel (v milionech v daném roce) New York (USA) 12,34 2 Tokio (Japonsko) 11,27 3 Londýn (Velká Británie) 8,36 4 Paříž (Francie) 6,28 5 Moskva (Rusko) 5,36 6 Buenos Aires (Argentina) 5,10 7 Chicago (USA) 5,00 8 Kalkata (Indie) 4,51 9 Šanghaj (Čína) 4,30 10 Ósaka-Kóbe (Japonsko) 4, Tokio (Japonsko) 38,66 2 Dillí (Indie) 32,94 3 Šanghaj (Čína) 28,40 4 Bombaj (Indie) 26,56 5 Mexiko (Mexiko) 24,58 6 New York (USA) 23,57 7 São Paulo (Brazílie) 23,17 8 Dháka (Bangladéš) 22,91 9 Peking (Čína) 22,63 10 Karáčí (Pakistán) 20,19 Zdroj: OSN, World Urbanization Prospects, 2012 Kupní síla městské populace Již 27 let index Big Mac ukazuje, kolik hodin musí lidé v různých regionech odpracovat, aby si vydělali na Big Mac. Náš příklad ukazuje, kolik hodin musí lidé pracovat, aby si vydělali na iphone 4S s pamětí 16 GB. Curych (Švýcarsko) 22,0 New York (USA) 27,5 Tokio (Japonsko) 35,0 Mnichov (Německo) 42,5 Hongkong (Čína) 53,0 Peking (Čína) 184,0 Budapešť (Maďarsko) 206,0 Mexiko (Mexiko) 219,5 Dillí (Indie) 369,5 Manila (Filipíny) 435,0 Zdroj: UBS CIO Wealth Management Research, 2012 Světová populace v roce 2030: 8,321 miliard lidí Hrozby a příležitosti Města po celém světě rostou s nepředvídatelnými důsledky. Jak bude vypadat doprava v megaměstech budoucnosti? Jaký bude mít urbanizace dopad na dodávky energie a vody? Co znamená termín propojené město? Zdroj: OSN, World Urbanization Prospects (Perspektivy světové urbanizace), 2012 Aktuální výroční zpráva skupiny TÜV SÜD Group upozorňuje na výzvy a příležitosti, které přináší život ve městě. Stáhněte si ji nebo zdarma zkopírujte na

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY AKTUÁLNÍ STAV

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií

ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií Systém managementu hospodaření s energií Snižte náklady na energii a získejte konkurenční výhodu. TÜV SÜD Přehled 1 Skupina TÜV SÜD 2 Řešení služeb v oblasti managementu 3 Přehled 4 Integrace se systémy

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

dostupných technik v procesu IPPC březen 2015

dostupných technik v procesu IPPC březen 2015 Aplikace nejlepších dostupných technik v procesu IPPC Jan Kolář březen 2015 Obsah OZO ve vztahu k BAT Zdroje informací k posouzení BAT Systém výměny informací o BAT Způsob stanovení závazných podmínek

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

Revize technických návodů z hlediska základního požadavku č. 3 za rok 2016

Revize technických návodů z hlediska základního požadavku č. 3 za rok 2016 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán Odštěpný závod ZKUŠEBNÍ ÚSTAV LEHKÉHO PRŮMYSLU

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic Verze 1.0 13. 12. 2010 Správa verze Dokument zpracovala: Vydal: Kontrolu provedl:

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční 84 400 01 Ústí nad

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 1.11.2014 L 315/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1171/2014 ze dne 31. října 2014, kterým se mění a opravují přílohy I, III, VI, IX, XI a XVII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Tisková informace. Všeobecné informace Bosch se pevně drží programu své obchodní politiky. květen 2003 PI4133

Tisková informace. Všeobecné informace Bosch se pevně drží programu své obchodní politiky. květen 2003 PI4133 Tisková informace Všeobecné informace Bosch se pevně drží programu své obchodní politiky květen 2003 PI4133 STUTTGART/BERLIN Také v těžkých dobách se společnost Bosch drží svých dlouhodobých cílů. Obzvláště

Více

Ing. Michaela Liptáková

Ing. Michaela Liptáková IPPC Představení základních informací Ing. Michaela Liptáková Ministerstvo životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Co znamená IPPC? Slyšeli jste někdy zkratku

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Kvalita v obchodě. TÜV SÜD Czech. Praha květen 2009. TÜV SÜD Czech s.r.o. 2009-05

Kvalita v obchodě. TÜV SÜD Czech. Praha květen 2009. TÜV SÜD Czech s.r.o. 2009-05 Kvalita v obchodě TÜV SÜD Czech Praha květen 2009 2009-05 TÜV SÜD mezinárodní působnost Hitorie sahající do r.1866 600 poboček po celém světě Více než 13.000 zaměstnanců 1,27 bil. obrat AMERICA Centrála

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nezávislá zkušební, certifikační a inspekční firma působící v oblasti hodnocení

Více

Mezinárodní potravinový standard IFS. -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie)

Mezinárodní potravinový standard IFS. -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie) Mezinárodní potravinový standard IFS -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie) Global Food Safety Initiative GFSI (Global Food Safety Initiative) zájmové sdružení obchodních

Více

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv KVALITA PALIV V ČESKÉ REPUBLICE Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv 25.5.2011, Dobrovice Ing. Miloš Auersvald Největší světová

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Novela zákona o integrovanéprevenci - stav legislativního procesu a hlavní okruhy novely

Novela zákona o integrovanéprevenci - stav legislativního procesu a hlavní okruhy novely Novela zákona o integrovanéprevenci - stav legislativního procesu a hlavní okruhy novely Mgr. Hana Nenutilová Ministerstvo životního prostředí odbor legislativní Seminář Směrnice o průmyslových emisích

Více

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Světa znalý. TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby

Více

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence Aktuální otázky v oblasti integrované prevence aktuální a připravované změny legislativy, možnosti finanční podpory Ing. Jan Slavík, Ph.D. Vápno, cement, ekologie 19.05.2015, Hotel Skalský dvůr Bystřice

Více

Setkání kultur jako příležitost k růstu Rudolf Malý, CEO PST-CLC, a.s. (Mitsui-Soko Group) Příležitosti podnikání v Japonsku, KHK Moravskoslezského

Setkání kultur jako příležitost k růstu Rudolf Malý, CEO PST-CLC, a.s. (Mitsui-Soko Group) Příležitosti podnikání v Japonsku, KHK Moravskoslezského Setkání kultur jako příležitost k růstu Rudolf Malý, CEO PST-CLC, a.s. (Mitsui-Soko Group) Příležitosti podnikání v Japonsku, KHK Moravskoslezského kraje, 25.února 2015 PST-CLC tradice a zkušenost v ČR

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku Tisková zpráva BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku 1. srpna 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58

Více

Společnost Henkel hlásí silný růst obratu a zisku

Společnost Henkel hlásí silný růst obratu a zisku Tisková zpráva Praha, 1. srpna 2012 Dobrý výkon pokračoval i ve druhém čtvrtletí 2012 Společnost Henkel hlásí silný růst obratu a zisku Obrat vzrostl o 6,4 % na 4 206 mil. eur (organický růst dosáhl 4,0

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Strojírenství. Hospodářský cyklus, digitalizace a automatizace

Strojírenství. Hospodářský cyklus, digitalizace a automatizace Strojírenství Hospodářský cyklus, digitalizace a automatizace Obsah 1 Kdy investice vzrostou? Snímek 2 2 USA: kterým směrem? Snímek 3 3 Čína: chybí dynamika Snímek 4 4 Automatizace a digitalizace: jsou

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Obsah Důvody pro novelizace směrnic Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II) Připravovaná novelizace směrnice

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2010 KOM(2010)280 v konečném znění 2010/0168 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o povinném použití předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 100 pro schvalování motorových

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti CS Cargo je nejrychlěji se rozvíjející logistickou skupinou regionu CEE CS Cargo patří k vedoucím firmám v odvětví dopravy a logistiky v regionu střední a východní Evropy Se sídlem

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002 Č.j.: VP/S 12/02-160 V Brně dne 26. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 1. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1

Více

Fitter, Focused, Further

Fitter, Focused, Further Tisková konference ING Bank ČR Fitter, Focused, Further Rolf-Jan Zweep CEO ING Bank ČR Generálníředitel Praha 22. dubna, 2008 Obsah ING Group & ING ING ČR Finanční výsledky ING Bank ČR 2007 Strategie ING

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 4469/M/12, 72511/ENV/12 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Hodnocení naplňování programu "Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii" ve společnosti DONAUCHEM s.r.o. v roce 2014.

Hodnocení naplňování programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii ve společnosti DONAUCHEM s.r.o. v roce 2014. Strana 1/5 Program Responsible Care (dále jen "RC") je dobrovolná, celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu, zaměřená na podporu udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Požadavky na zařízení dětských hřišť

Požadavky na zařízení dětských hřišť Požadavky na zařízení dětských hřišť Ing. Jaroslav Růža, TÜV SÜD Czech, s.r.o. seminář : ZAHRADA HROU 13. dubna 2011 nadace PROMĚNY Legislativa Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

Více

Společnost Henkel zvýšila obrat i zisk

Společnost Henkel zvýšila obrat i zisk Tisková zpráva Praha, 27. února 2008 Navržené zvýšení dividend Společnost Henkel zvýšila obrat i zisk Obrat vzrostl o 3,6 procenta na 13,07 mld. eur Organický růst obratu dosáhl 5,8 procenta Provozní zisk

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01LLTQD* Čj: MSK 15698/2016 Sp. zn.: ŽPZ/4068/2015/Ště 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Mgr. Jana Štěpánková

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

Projekt ECOSTARS: Místní schéma v Ostravě

Projekt ECOSTARS: Místní schéma v Ostravě Projekt ECOSTARS: Místní schéma v Ostravě 23/11/ schůzka ECOSTARS Ostrava Eva Gelová, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. eva.gelova@cdv.cz Funding: STEER INTELLIGENT ENERGY EUROPE (IEE) Grant Agreement

Více

Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text

Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text Autor Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 9. PRÁVNÍ

Více

vstříc novým zítřkům!

vstříc novým zítřkům! Z minulosti od první až po čtvrtou generaci: stále než 100 letou tradicí od převozu nákladů rodinná společnost, s více koňskými povozy až k 4600 přepravním jednotkám od původního konceptu k evropskému

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nový zákon o ochraně ovzduší Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP tis. tun Ilustrativní vývoj emisí vybraných ZL v ČR v letech 1989-2008 4000 3500 3000 2500

Více

Obsah TAF TSI: Komunikace ŽP/PI a zákonné povinnosti

Obsah TAF TSI: Komunikace ŽP/PI a zákonné povinnosti 5. regionální seminář agentury ERA zaměřený na technické specifikace pro interoperabilitu týkající se subsystému Využití telematiky v nákladní dopravě (TAF TSI) Obsah TAF TSI: Komunikace ŽP/PI a zákonné

Více

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií Změny pro léta 2016-2017 Chemické látky a směsi Nařízení (ES) 1278/2008 CLP plně účinné od 1.června 2015 zbývá poslední

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková 1 Co se dozvíte Zákon o ochraně ovzduší a jeho

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o.

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. http://www.relsie.cz/ Současný stav projektů v ICT Procesy dohled řízení Legislativa národní

Více

Stavební materiály. Zkušební laboratoře. Ing. Alexander Trinner

Stavební materiály. Zkušební laboratoře. Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Zkušební laboratoře Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 První strany závislé

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Prováděcí předpis a doplňující informace

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Prováděcí předpis a doplňující informace ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Prováděcí předpis a doplňující informace Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční

Více

Systém managementu bezpečnosti informací podle ISO/IEC jako prevence Zákona o kybernetické bezpečnosti

Systém managementu bezpečnosti informací podle ISO/IEC jako prevence Zákona o kybernetické bezpečnosti Systém managementu bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001 jako prevence Zákona o kybernetické bezpečnosti Aleš Podrazil Sales Team Leader CER Přerov 15.9.2014 PŘEDSTAVENÍ BUREAU VERITAS Společnost založena

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků

Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků MERO ČR, a.s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-15 A Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků 13. Ing. Blanka Kožená v. r. 27. května 2016 Hana Fuxová, MBA v. r. Ing. Stanislav

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 5, aktualizace

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 5, aktualizace C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 5, aktualizace 11. 5. 2016 2016 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015 2015 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více