Analýza vývoje zaměstnanosti, nezaměstnanosti a volných pozic IT ve světě a v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza vývoje zaměstnanosti, nezaměstnanosti a volných pozic IT ve světě a v ČR"

Transkript

1 Analýza vývoje zaměstnanosti, nezaměstnanosti a volných pozic IT ve světě a v ČR Pavel Kubal, Petr Kováčik katedra informačních technologií, VŠE Praha Abstrakt: IT průmysl stále ještě roste a v závislosti na ekonomických podmínkách v různých částech světa se jednotliví dodavatelé přesouvají do výhodnějších lokalit ve snaze zefektivnit vývoj IT technologií. Tato práce si klade za cíl analyzovat vývoj zaměstnanosti v IT průmyslu v České republice a také ve světových mocnostech jako jsou USA, Austrálie, Čína, Indie a samozřejmě také celá Evropská Unie. Práce navazuje na publikaci Lidské zdroje v ICT [24]. Abstract: The IT industry still grows and depending on economic conditions in various parts of the World particular vendors are realocating to more profitable locations in order to make the development of IT technologies more efficient. This article aims to analyze the development of employment in the Czech's IT industry and world powers like USA, Australia, China, India and the whole European Union as well. The topic of this article is connected to the publication Lidske zdroje v ICT [24]. Úvod Informační technologie nám usnadňují i znepříjemňují život, ale IT je především velký business, který zaměstnává čím dál větší množství lidí. V této práci bude rozebráno jaké jsou jejich vyhlídky do budoucnosti co se týče zaměstnanosti. Dle studie Economist Intelligence Unit z roku 2006 je Česká republika třetí nejatraktivnější zemí světa pro offshoring (přesouvání produkce do ekonomicky výhodnějších oblastí). Lepší umístění získaly pouze Indie a Čína. Oproti konkurenčním zemím máme několik výhod v podobě geografické a kulturní blízkosti světovým korporacím a stabilní politické a ekonomické prostředí. Česká republika je stále atraktivní, ale dodavatelé pomalu začínají pokukovat po východní pracovní síle, která se s rozšiřováním Evropské unie stává stále dostupnější. Teď záleží na České republice jestli se vyvaruje chyb, které udělala Austrálie a zvedne hozenou rukavici a stane se hi-tech centrem Evropy. Dalším současným problém je odliv tuzemské pracovní síly do atraktivnějších lokalit. Čím větší je poptávka ve světě, tím více jsou lákáni čeští odborníci k práci v zahraničí, což v nemalé míře ovlivňuje kvalitu pracovní síly u nás. Proto bude práce rozebírat i situaci v zahraničí. Situace ve světě Hodnotit pouze vývoj v České republice bez návaznosti na vývoj ve světě by bylo krátkozraké, protože právě vývoj na světových trzích velmi výrazně ovlivňuje budoucí trendy v Čechách. Proto nejdříve probereme situaci, která panuje v zahraničí a potom naznačíme návaznost na Českou republiku. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

2 Pavel Kubal, Petr Kováčik Vývoj ICT podle zprávy OECD Nejaktuálnější zprávu o vývoji na ICT trzích od OECD se nám podařilo získat z roku 2006, přičemž pro jednotlivé státy jsou někdy k dispozici i novější. Co se týče globálního světa IT, tak ten by se dal z časového hlediska rozdělit do několika fází. V první fázi bylo úkolem počítače do podniku nějakým způsobem dostat. Počítačům rozumělo poměrně malé množství lidí a počítačové vybavení si mohlo dovolit poměrně málo společností. Časy se změnily a počítačům se začalo věnovat čím dál více lidí, jejichž platy a pracovní podmínky se v jednotlivých zemích drasticky lišily. V těchto dobách bylo poměrně obtížné se stěhovat za prací do zahraničí a to často zejména z legislativních důvodů. Postupem času však legislativní překážky odpadají a trh se stává čím dál více globalizovaným. Tato globalizace začíná stírat platové rozdíly, což vyústí v to, že například pro Indy už není tak zajímavá práce ve Spojených státech, protože jim jednoduše nemá co nabídnout oproti jejich stávajícím jistotám v domovské zemi. Na jednu stranu je pro počítačové specialisty jednoduchá realokace do jiných zemí, na stranu druhou to pro ně přestává být výrazně výhodné. Neočekávali bychom tedy nějakou vysokou migraci pracovníků v ICT, naproti tomu velká migrace vývojových center mezinárodních společností se očekávat dá a to s velmi vysokou pravděpodobností. USA V posledních 20 letech se počet zaměstnaných v ICT sektoru v USA více než ztrojnásobil (měřeno podle počtu počítačových specialistů, systémových analyzátorů, softwarových inženýrů a programátorů) ze zaměstnanců v roce 1983 na vrcholných zaměstnanců v roce Nato ale přišel náhlý propad zaměstnanosti, kdy v roce 2001 a 2002 bylo zrušeno okolo těchto pozic a to téměř ze dvou třetin na pozicích programování. Je to totiž jedno z hlavních zaměstnání, které lze velmi jednoduše poslat do zámoří [20]. Obrázek č.1: Zaměstnání v IT profesích v letech 1983 až 2002 [20] 92 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2008

3 Analýza vývoje zaměstnanosti, nezaměstnanosti a volných pozic IT ve světě a v ČR Popisovaný vývoj se následně projevil na míře nezaměstnanosti mezi IT profesionály. Mezi roky 1997 a 1999 se pohybovala mezi 1,2% až 1,9% a další období se pohybovala pod úrovní 2% až do roku 2001, kdy rapidně vystřelila na úroveň 3,6% a v roce 2002 dokonce na úroveň 4,3%. Na začátku roku 2003 se tento špatný stav dále prohloubil na 5,9%. Obrázek č.2: Míra nezaměstnanosti v letech 1997 až 2003 [20] High-tech boom pozdních devadesátých let povzbudil mladé lidi ke studiu počítačových věd a s touto vědou spojených disciplín. Tato exploze v zápisu do vysokoškolského vzdělávání v počítačových vědách pokračovala v letech 1996 až 1997 a skromnější vývoj nárůstu byl zaznamenán v roce 1999 až Mezitím ale v letech 2001 a 2002 studující studenti začali absolvovat. Naneštěstí se tento nárůst v nabídce vysokoškolsky vzdělaných absolventů dostavil v čase, kdy se poptávka po jejich schopnostech začala zmenšovat. Na to doplatili i studijní obory, protože v následujících letech se stala informatika méně lákavým oborem a tak počet přihlašujících se studentů se zmenšil. Trendy v imigraci V cizině narození odborníci pracující v ICT v USA se v roce 1994 podíleli jednou desetinou na celkové pracovní síle v ICT v USA. V roce 2001 dosahoval ale poměr cizinců už jedné pětiny. Počet imigrantů v ICT se výrazně nezmenšil ani v letech 2001 až 2002, kdy byl velký propad v zaměstnanosti domácích pracovníků a tak podíl imigrantů v IT od té doby stále roste. Stejná data také ukazují, že věk a stupeň vzdělání imigrantů je lepší než u jejich domácích protějšků. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

4 Pavel Kubal, Petr Kováčik Obrázek č.3: Zaměstnanost podle národnosti [20] [20] Obrázek č.4: Import IT služeb Offshore outsourcing Do soutěže mezi zahraničními imigranty a domácími pracovníky v ICT a stoupajícím počtu vystudovaných informatiků se navíc dostává rostoucí tendence firem přesouvat technickou práci do zámoří. Tento import služeb ICT ze zámoří vzrostl z 300 mil. USD v roce 1995 na více jak 1,2 miliardy USD v roce Tímto se offshore outsourcing stal podle Gartner nejrychleji rostoucím segmentem IT průmyslu. Vědci ovšem varují, že současný trend může v budoucnu vést k mnoha problémům co se týká dlouhodobé prosperity, národní bezpečnosti a kvality života v USA. USA si nemůže dovolit být takto závislá na zahraničních silách a cizích talentech, pokud si má uchovat vysoký stupeň národní bezpečnosti a vedoucí postavení v technické oblasti. Trend v úbytku pracovních míst v ICT pokračuje ale dále. Za čtyři roky do roku 2004 přišlo o svojí práci amerických IT profesionálů. Na druhou stranu vzniká na trhu mnoho nových pozic mezi IT manažery. Od roku 2000 do roku 2004 vzniklo nových pozic pro manažery, což je nárůst o 60% [21]. Shrnutí kapitoly: V USA dochází k hromadnému propouštění domácích programátorů. Programátorská činnost se přesouvá do zámoří, hlavně do Indie a Číny. V USA vzniká mnoho nových pracovních pozic v oblasti IT managementu. Hromadné zanikání programátorských pozic v USA se projevilo úbytkem počtu nově studujících studentů hlavně v oblasti programování. Vědci varují před závislostí USA na zahraničních mozcích. 94 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2008

5 Analýza vývoje zaměstnanosti, nezaměstnanosti a volných pozic IT ve světě a v ČR Evropská unie Konkrétní statistiky o zaměstnanosti a nezaměstnanosti v ICT v EU nejsou veřejně dostupné. Avšak míra nezaměstnanosti mezi ICT profesionály se zdá být rostoucí. Toto napovídá, že zde existuje poptávka po odbornících s dovednostmi orientovanými více na obchod, kteří nyní patří mezi nedostatkové zboží na trhu práce. Studie IDC z roku 2000 [11] předpovídá, že velikost neshody požadovaných a nabízených dovedností dosáhne v roce 2003 v západní Evropě 1,7 milionu pracovních míst mezi ICT profesionály a 2 miliony míst mezi obchodními pozicemi. Nejnovější čísla o rozložení zaměstnanosti ve službách ICT jsou dostupná z roku Bylo zkoumáno 25 členských států Evropské Unie a kandidátské státy, jako Bulharsko a Rumunsko, a členové EFTA Norsko a Švýcarsko. V celkové zaměstnanosti Evropy, kde se odhaduje cca 180 miliónů pracovních míst, je cca 2,4 mil. lidí (1,3%) zaměstnáno v počítačových a s počítači spojených aktivitách a 11,3 mil. (6,3%) v ostatních obchodních aktivitách [12]. Obrázek č.5: Rozdělení zaměstnanosti v ICT službách v Evropě (2003) [12] Obrázek č.6: Rozdělení zaměstnanosti v ostatních obchodních aktivitách v Evropě (2003) [12] Jak je možné pozorovat na obrázcích, obě aktivity vykazují stejné rozdělení zaměstnanosti s nejvyššími podíly v severských zemích, v Nizozemí a ve více rozvinutých ekonomikách v severní Evropě. Středozemní státy obsazují střední pozice blízko průměru EU, zatímco nové členské státy mají podprůměrnou SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

6 Pavel Kubal, Petr Kováčik koncentraci zaměstnanosti v ICT službách. S několika výjimkami lze tvrdit, že nejvyšší nárůst se nachází ve státech, které mají úroveň zaměstnanosti v ICT na nejnižších pozicích. Obrázek č.7: Růst zaměstnanosti v počítačových a s počítači spojených aktivitách v Evropě ( ) [12] Obrázek č.8: Růst zaměstnanosti v ostatních obchodních aktivitách v Evropě ( ) [12] Z obrázků nárůstu v zaměstnanosti v ICT a v souvisejících obchodních aktivitách je vidět z části přímý důsledek přemisťování zaměstnání ze severní a západní Evropy do nových členských států ve východní Evropě. Zatímco v severských státech a státech více rozvinutých je nárůst v zaměstnanosti velmi malý nebo dokonce v případě Dánska negativní, ve státech východní Evropy a nově přistoupivších státech je tento nárůst znatelně vyšší. Za povšimnutí stojí rekordní čísla, kterých dosahuje Česká republika v porovnání s ostatními státy v růstu zaměstnanosti v ostatních obchodních aktivitách. Zásadnější závěr, který z této analýzy můžeme vyvodit je, že Evropa nepřichází o pracovní místa ve službách ICT. Dochází pouze k přesunu pracovních míst v rámci Evropy. Na druhou stranu v ostatních obchodních činnostech spojených s ICT dochází ke kontinuálními nárůstu v celé Evropě. V následujícím grafu je zobrazeno mezinárodní srovnání počítačových mozků na trhu práce v evropských zemích. Jak je vidět, stabilně největší poměr zaměstnaných v ICT na celkové zaměstnanosti v zemi je hlavně v severských 96 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2008

7 Analýza vývoje zaměstnanosti, nezaměstnanosti a volných pozic IT ve světě a v ČR zemích. Z nových členských států je na tom nejlépe Česká republika s poměrem 1,6% (v roce 2005) [10]. Obrázek č.9: Podíl ICT expertů na zaměstnané populaci v jednotlivých zemích; 2000 a 2005 [10] Trendy v offshore outsourcingu v Evropě Když nebudeme počítat Čínu, vědci se shodli, že největší vývoj v ICT se bude konat ve východních zemích Evropy. Několik z nových členských států, jako Česká republika nebo Maďarsko, si už vybudovalo významnou pozici v ICT službách. Částečně jako výsledek historických a geografických závazků vznikají vazby v offshore službách například mezi Švédskem a Estonskem nebo Rakouskem a Slovinskem. Zatím se zdá, že rozšířením Evropské Unie se otevírá prostor pro přes-hraniční obchod v ICT službách. Analýza trendů v zaměstnanosti v tomto sektoru odhaluje, že by nemělo dojít k žádné čisté ztrátě zaměstnanosti mezi rokem 2000 a S výjimkou Dánska byl ve všech členských zemích EU nárůst čisté zaměstnanosti. Je tu několik vysvětlení pro kontinuální rozvoj zaměstnanosti v ICT službách v Evropě. Částečně je to odraz ekonomické a jazykové rozdílnosti v Evropě, která nabízí velkou škálu možností pro alternativní umístění uvnitř EU bez nutnosti přemisťování se na jiné kontinenty. Částečně to také odráží, že EU je příjemce outsourcované zaměstnanosti z jiných částí světa, zvláště pak z USA. Pro podporu evropské zaměstnanosti a pracovní mobility v rámci EU, byl v roce 1993 založen projekt EURES - evropský portál pracovní mobility, který je financován z fondů Evropské Unie. Mimo základní myšlenku zprostředkování pracovních pozic v rámci EU portál nabízí informace, poradenství a služby v náboru a vyhledávání pracovních míst nejen pro osoby hledající zaměstnání, ale i pro zaměstnavatele. V současné době se dá vyhledávat zaměstnání v 31 zemích Evropy. Po zkušebním zadání slova software developer do vyhledávání mi bylo nabídnuto cca více či méně relevantních nabídek. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

8 Pavel Kubal, Petr Kováčik Shrnutí kapitoly: Čína Podle statistiky nedochází v Evropě k čisté ztrátě zaměstnanosti v ICT. Nejvyšší úroveň zaměstnanosti v ICT mají v současné době hlavně severské státy. Nejvyšší růst zaměstnanosti zažívají země východní Evropy a nové členské státy EU. Nedochází k importu ICT služeb z jiných kontinentů, práce se přesouvá pouze v rámci Evropy. Specifický vývoj přesouvání pracovních sil v rámci Evropy vysvětlují historické a geografické svazky a závazky. Čínský lidský kapitál je stejně působivý jako indický jak svojí kvantitou, tak i kvalitou. Oproti Indům mají Číňané ovšem značnou nevýhodu v nedostatku jazykové vzdělanosti (zejména angličtiny). V Číně se vše mění velmi rychle, takže to, co je dnes nevýhodou nebo nedostatkem Číny, může být za pár let úplně jinak. Oproti Indii Čína dále trpí nedostatkem zkušených středních manažerů a projektových manažerů. Čína se snaží tento nedostatek vynahradit lákáním zahraničních talentů za účelem doškolení absolventů čínských škol a rozšířením hlavně praktických dovedností. Čína vydělává také na zpětném odlivu mozků, kdy se Číňané, pracující v zahraničí, vrací zpět do vlasti a zakládají zde vlastní společnosti a nebo pracují pro zahraniční mezinárodní společnosti. Ze zahraničí si přivážejí zkušenosti s řízením projektů a hlavně přijíždějí s jazykovými znalostmi angličtiny. Takových mozků je ročně cca [19]. Čína je dnes největším vývozcem ICT služeb na světě. Tento export ale činí pouhých 10% z celkového čínského IT-sektoru. Zaměření čínských firem je hlavně na japonský trh. Podle ukazatelů OECD [13] se Čína stává největším exportérem zboží a služeb ICT. Ještě v roce 1996 měla Čína 12 x menší export ICT než nejúspěšnější USA. Od tohoto roku čínský export ICT kontinuálně roste bez žádných větších výkyvů a v roce 2002 začíná dohánět velikostí exportu ICT Japonsko a Evropskou Unii. Po roce 2002 dosahuje export ICT rapidní nárůst a v prvním čtvrtletí roku 2003 dokonce převyšuje exportem ICT vedoucí USA. 98 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2008

9 Analýza vývoje zaměstnanosti, nezaměstnanosti a volných pozic IT ve světě a v ČR Exports of ICT goods 250 United States China EU-15 Japan Obrázek č.10: Export ICT služeb (v mld. USD) [13] Honk Kong USA EU_15* Australia Singapore Vietnam Indonesia Thailand Malaysia Japan Korea Chinese Taipei Obrázek č.11: Čínská obchodní bilance v ICT výrobcích (v mld. USD), 2004 [14] Průměrný roční plat v celém ICT je Yuan [15]. Po přepočtu na Českou korunu (kurz 2,544) je čínský průměrný roční plat přibližně Kč. Když to porovnáme s průměrným platem v českém ICT sektoru, je čínský průměrný plat cca 3,5 x nižší. Nejvíce si v Číně zaměstnanci vydělají na službách spojených s počítači ( yuan). Druhý nejlépe placený obor ICT je vývoj software, kde je průměrný roční plat yuan. Zajímavé je, že průměrný plat meziročně ( ) stoupl v ICT o celých yuan (6 981 Kč), což je nárůst o cca 8%. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

10 Pavel Kubal, Petr Kováčik Telecommunications Computer Services Software and Other Information Transmission Services Obrázek č.12: Průměrné roční platy v Yuan podle odvětví ICT (2004) Nejlepšího průměrný roční výdělku v celém čínském ICT dosahují pracovníci v oblasti Šanghaj ( Yuan), následně v Pekingu ( yuan), Če-ťiang ( Yuan) [15]. Naopak oblast dosahující nejnižších průměrných výdělků je Gansu ( Yuan), Guizhou ( Yuan), Jiangxi ( Yuan). Rozdíl mezi nejvyššími a nejnižšími platy v nejlépe placených oblastech dosahuje až Yuan ( Kč). Procentuálně je největší zaměstnanost v IT v oblastech Pekingu (14,72%), Guangdong (10,9%), Jiangsu (4,69%), Shandong (4,37%), Liaoning (4,21%) [17]. Meziroční nárůst zaměstnanosti v ICT v Číně mezi rokem 2004 a rokem 2005 je nových pracovních míst. Největší nárůst zaměstnanosti byl v sektoru telekomunikací a jiného druhu přenosu informací ( zaměstnanců). V sektoru vývoje software přibylo nových zaměstnanců. Nejméně přibylo nových zaměstnanců v sektoru služeb spojených s počítači [18]. Shrnutí kapitoly: Indie Oproti Indii trpí čínská pracovní síla nedostatkem znalostí cizích jazyků (zejména angličtiny) a nedostatkem pracovních zkušeností. Číňané hledají zkušenosti v zahraničí, po několika letech se ale vrací domů a zakládají vlastní firmy. Čínské firmy lákají ze zahraničí hlavně vedoucí pracovníky na pozice řízení. V roce 2003 se Čína ujala vedoucího postavení v exportu služeb ICT. Průměrný plat v ICT v Číně je cca 3,5 x nižší než v ČR. Indie poskytuje jeden z nejzajímavějších ICT trhů, protože dokáže produkovat obrovské množství prácechtivých informatiků. Práce v IT průmyslu bývá totiž velmi často vysvobozením z chudoby a platy těchto pracovníků jsou na velmi dobré úrovni vzhledem k průměrným platům. Současná úroveň obecné nezaměstnanosti prolomila hranici 8% a stále klesá. Ekonomika Indie je v současné době na svém vrcholu, když dokončila přechod od zemědělské ekonomiky k plnohodnotné ekonomice a stává se jednou z vedoucích ekonomik světa, díky vzdělané a konkurenceschopné pracovní síle. 100 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2008

11 Analýza vývoje zaměstnanosti, nezaměstnanosti a volných pozic IT ve světě a v ČR Indický trh je velmi specifický tím, že dokáže produkovat velké množství certifikovaných IT specialistů, kteří dokáží naplnit potřeby velkých firem. Kupříkladu jedna Indická společnost (nepodařilo se nám zjistit jméno), která měla v roce tisíc zaměstnanců, dokázala zvýšit jejich počet o 57 % v jednom roce, což nemá v Evropě obdoby. Když k tomu připočteme fakt, že 2400 zaměstnanců firmu opustí, tak aby byli schopni růst udržet (zvýšit stavy o 9700 zaměstnanců), tak je nutné nabrat 12 tisíc lidí, což činí cca 50 nabraných lidí denně. I kdyby společnost přijala každého čtvrtého, tak je nutné provést 200 interview denně, což značí velmi velký pracovní trh s ICT odborníky. Avšak takové tempo není lehké udržet a už nyní se spekuluje, že tento trend jednou musí skončit. Indie dále trpí jinými problémy, které ovlivňují rozhodování firem. Dříve velmi lákavé lokality jako Pune či Bangalore jsou již přeplněné výškovými budovami a zaměstnanci denně stráví spoustu času v dopravních zácpách, což velmi snižuje pracovní komfort. Jaké je ale řešení? Firmy se mohou orientovat na další města, ale ty mají problémy s nedostatečnou kvalitou infrastruktury, kterou indická vláda nestíhá budovat. Z tohoto důvodu bychom spíše očekávali klesající atraktivitu této země, přičemž i tak si Indie i nadále udrží punc světové továrny na ICT specialisty. Další zajímavostí indických specialistů je fakt, že je příliš neláká americký trh. Podle India Daily [8] 82 % indických IT specialistů vyjádřilo zklamání nad nabídkami ze Spojených států, což značí poměrně velkou stabilitu trhu práce a společnosti se nemusí bát, že se jim zaměstnanci rozutečou do světa. V současné době se zájem investorů přesouvá do lokalit jako Kolkata, Hyderabad, Chennai, Delhi, Kochi a ještě stále Pune. Na pořadu dne je zde stále myšlenka budovat IT centra na okraji přeplněného Bangalore. Nabídka pracovních míst v indii je poměrně velká. Při vyhledávání klíčových slov software developer na serveru timesjobs.com lze najít cca volných pozic a to pouze pro tuto jednu roli a na tomto jednom inzertním mediu. Pokud bychom na timesjobs hledali dále například pozici it manager, tak se dostaneme na číslo , což dává tušit, že kdybychom prošli celé spektrum rolí, tak se dostaneme k obrovské poptávce. Co se týče průměrné mzdy v IT, tak zde jsou poměrně velké rozdíly v rolích. Podle serveru PayScale [9] jsou údaje následující. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

12 Pavel Kubal, Petr Kováčik Obrázek č.13: Platy indických IT odborníků Kurz Indické rupie (INR) je pro převod na Českou korunu 0,432 ( ). Pokud bychom tedy brali průměrný plat vývojáře programátora, tak je zhruba 6,5 x nižší než ve Spojených státech, ale s ohledem na životní náklady v Indii je poměrně vysoký. Shrnutí kapitoly: Indie disponuje obrovskou pracovní silou v IT sektoru. Ačkoliv je současný vývoj neudržitelný, tak je zde ještě velmi velký potenciál v nových lokalitách. Indický trh je stabilní a zaměstnanci neutíkají do zahraničí jako se děje například v České republice. I když je kvalita indických pracovníků často velmi nízká, tak díky velké nabídce pracovní síly lze získat velký počet expertů. Navíc často nebývá problém mít dostatek expertů, ale dostatek obyčejných pracovníkůprogramátorů. Indická mentalita je taková, že lidé jsou vděčni za práci, což je ve vyspělejších ekonomikách občas problém. Obrovský počet pracovních nabídek přesahující Austrálie Australský pracovní trh je poměrně nasycený a v posledních třech letech ( ) nezaměstnanost vytrvale klesá až na současná 4,3%. To není příliš překvapivá situace protože to pouze odráží dlouhodobý trend tohoto vyspělého trhu. Co nás ale bude zcela jistě zajímat je vývoj nezaměstnanosti na ICT trhu. Na přelomu tisíciletí zažívala výpočetní technika velký boom a poptávka po informaticích velmi rostla. Tento trend se záhy obrátil a kolem roku se 102 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2008

13 Analýza vývoje zaměstnanosti, nezaměstnanosti a volných pozic IT ve světě a v ČR nezaměstnanost šplhala k 10 %. Tato panika se již zdá být zažehnána a současná nezaměstnanost spadla podle průzkumu ACS (Australian Computer Society [6]) až k 3,84%, což dává velmi dobré vyhlídky zaměstnancům, ale menší už zaměstnavatelům, kteří by museli zaměstnance z jiných společností přetahovat. Obrázek č.14: Vývoj nezaměstnanosti na australském ICT trhu Platy australských informatiků rostly v minulosti průměrným tempem 5% ročně. Když v roce platy rostly čím dál méně, tak ICT dodavatelé dostali šanci vydělat na relativně nižších platech a vyšší průměrné nezaměstnanosti, což se začalo odrážet ve vyšší poptávce po ICT odbornících, jejich nižší nezaměstnanosti a vzrůstajících příjmech. Tuto situaci dokládá i následující graf od ACS. Obrázek č.15: Vývoj procentuálního nárůstu platů australských informatiků SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

14 Pavel Kubal, Petr Kováčik Některé organizace jako například společnost itwire [7] uvádí, že platy v IT rostly v posledním roce o rekordních 11,54%. Podle společnosti Greythorn Group jsou platy australských ICT specialistů na nižší úrovni než v Hong Kongu, Singapuru a Velké Británii, ale na mnohem vyšší hladině než jaké jsou sazby ve Spojených Státech. Shrnutí kapitoly: Austrálie zažila dočasný pokles zájmu o ICT odborníky a z tohoto poklesu se již vzpamatovala. Australští ICT specialisté jsou relativně drazí ve srovnání se spojenými státy. Dražší jsou již jen Hong Kong, Velká Británie a Singapur. Poměrně nízká úroveň nezaměstnanosti již nedává příliš prostoru pro dodavatele ICT. Při současném trendu to budou mít zaměstnavatelé stále těžší a těžší při získávání nových talentů. Austrálii bychom jako destinaci pro offshoring rozhodně nedoporučili. Česká republika Česká republika láká stále více zahraniční investory v oboru IT, ale zatímco v minulých letech se jejich zájem točil zejména kolem Prahy (např. vývojové centrum společnosti Sun), tak v současné době získávají na atraktivitě i další lokality. Například v Brně vybudovala vývojové centrum společnost IBM a zákaznické centrum německá Lufthansa. Společnost GE Money si loni pro své zákaznické centrum.vybrala Ostravu. Ačkoliv je česká metropole poměrně drahá, je stále atraktivní pro investory a například společnosti zvučných jmen jako je Microsoft a Skype hodlají v Praze vybudovat svá vývojová centra. Praha dále zaujala společnosti Accenture a ExxonMobil, které mají v hlavním městě centra sdílených služeb. Při hodnocení pracovní síly v IT průmyslu České republiky je nejlepší vycházet z materiálů, které nám může poskytnout Český statistický úřad. Rádi bychom se zaměřili na analýzu absolventů, které generují české univerzity, protože tento faktor nejvíce ovlivňuje vývoj budoucí zaměstnanosti. Eurostat a OECD dělí IT odborníky podle standardu ISCO 88 na následující skupiny. Obrázek č.16: Rozdělení IT odborníků podle standardu ISCO 88 Zjednodušeně by se dalo říci, že vědci se zabývají vývojem a výzkumem, přičemž techničtí pracovníci zajišťují zejména chod systémů. Toto rozdělení není úplně ideální, protože nedokáže reflektovat vývoj, kdy vzniká celá řada nových pozic jako např. Obchodník s ICT, Projektový manažer, Softwarový architekt a jiné. Pokud bychom studovali vývoj počtu ICT odborníků, nejsou pro naši republiku čísla příliš příznivá. Následující údaje jsou však velmi ovlivněny definicí pojmu informatik. 104 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2008

15 Analýza vývoje zaměstnanosti, nezaměstnanosti a volných pozic IT ve světě a v ČR Obrázek č.17: Vývoj počtu ICT pracovníků Řečí čísel, Česká republika zažívá odliv tzv. počítačových mozků v téměř všech profesních kategoriích a vstupem České republiky do Evropské unie v květnu 2004 se situace ještě o něco zhoršila. Při zkoumání těchto čísel je důležité mít na paměti, že je velmi obtížné určit kdo je informatik a kdo informatikem už není. Je možné, že definici standardu ISCO 88 byla vynechána část informatických profesí v a počet informatiků ve skutečnosti roste. Koneckonců to dokládá celá řada jiných materiálů, mezi nimiž figuruje například Analýza poptávky po IT odbornících [3], která uvádí 212 tisíc informatiků v roce 2005 a 222 tisíc v roce 2006, což je meziroční nárůst o 10 tisíc. Tato statistika by ovšem nemusela být stěžejní, kdyby české univerzity dokázaly produkovat dostatečné množství absolventů. Tito absolventi často trpí nedostatkem praxe. Protože je u nás po IT odbornících veliký hlad, firmy hledají své budoucí zaměstnance už mezi budoucími absolventy, které si jsou schopni sami příslušně vyškolit. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

16 Pavel Kubal, Petr Kováčik Obrázek č.18: Vývoj počtu studentů a absolventů Co se týče studentů a absolventů studia výpočetní techniky, můžeme pozorovat rostoucí trend, který má však jeden zásadní problém není dost rostoucí. Ideální počet absolventů na udržení pozice křemíkové mocnosti není možné určit už jen z důvodu, že prostředí ICT je velmi turbulentní a nikdy není jisté, pro kterou zemi se dodavatel ICT nakonec rozhodne. V současné době odhadujeme přibližně 2000 absolventů studia výpočetní techniky ročně. Tento počet ale nestačí k pokrytí poptávky, která se v různých odhadech pohybuje od 4 do 20 tisíc absolventů ročně. České vysoké školy se snaží tomuto trendu přizpůsobit a vnikají proto nové soukromé školy. Tento proces je ale poměrně zdlouhavý a nedostatečně flexibilní vzhledem k poptávce. Růst nabídky není příliš vysoký, ale nesmí se zapomínat ani na lidi, kteří se překvalifikují svou vlastní snahou a zájmem o informační technologie. V současné době se v ČR odhaduje cca tisíc informatiků, což za posledních deset let představuje obrovský nárůst v hodnotách kolem 300%. Tento procentuální nárůst jenom ukazuje na zkreslující hodnoty statistik ČSÚ. Podle publikace [24] se počet odborníků v IT rapidně zvyšuje a v roce 2006 byl odhadován na cca , přičemž publikace dále zmiňuje výsledky průzkumu IT oborů na českých vyšších a vysokých školách. Shrnutí kapitoly: Počet informatiků-absolventů roste, ale ne dostatečně rychle. Česká republika je 3. nejatraktivnější zemí pro outsourcing a offshoring. České univerzity se zatím nedokázali přizpůsobit současným trendům v ICT a nedokáží využít poptávky po ekonomických pozicích se zaměřením na ICT. Česká republika díky své kulturní blízkosti láká nadnárodní korporace jakými jsou IBM (vývojové centrum v Brně a v Praze na Chodově), Sun (vývojové centrum v Praze na Chodově), DHL (centrum v Praze) a jiné. 106 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2008

17 Analýza vývoje zaměstnanosti, nezaměstnanosti a volných pozic IT ve světě a v ČR V ČR jsou k dispozici nejrůznější statistiky o ICT specialistech, které definují informatika různě a pak se nezávislý pozorovatel může milně domnívat, že jejich počet roste, či naopak stoupá. Globální porovnání platů Předchozí text naší analýzy přímo vybízí k porovnání platů průměrných programátorů napříč všemi analyzovanými zeměmi. Je již předem zřejmé, že takovéto porovnání bude zahrnovat celou řadu ať už statistických či jiných chyb, ale na druhou stranu by mohlo poskytnout určitý náhled na platovou strukturu v jednotlivých zemích. Statistika se bude týkat zejména programátorů začátečníků, protože u zkušených IT odborníků jsou platové rozdíly obrovské a podložené zcela jinými důvody. Sledovaná země Průměrný roční příjem v domácí měně Průměrný roční příjem v CZK Zdroj USA Payscale Čína Payscale Rozmezí tisíc, zvoleno 25 tisíc Česká republika Austrálie Payscale Brisbane Indie Payscale Srovnání se vztahuje k datu 27. ledna 2008, přičemž měnové kurzy jsou brány z tohoto dne. Všechny uváděné mzdy jsou hrubé, tzn. před zdaněním a odpočty a za celý kalendářní rok. Evropskou unii jsme se rozhodli do přehledu nezahrnout, protože v ní je trh příliš rozmanitý pro získání nějakých relevantních statistik. Z tohoto průzkumu vychází nejlépe z pohledu na absolutní výši platů Spojené státy spolu s Austrálií. Nesmíme ale zapomenout na následující charakteristiky, které budou nemalou měrou ovlivňovat rozhodování potenciálních zaměstnanců: daňová zátěž, benefity poskytované zaměstnavateli, životní náklady, cestovní náklady do domovské země, lokalita, možnosti kariérních postupů atd. Velké problémy při určení průměrného platu nám paradoxně způsobila Česká republika, pro kterou neexistují relevantní statistiky, které by nebyly příliš zkresleny lokalitou, či úhlem pohledu (výběrem rolí, technologií atd.). SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

18 Pavel Kubal, Petr Kováčik Závěr Cílem této práce bylo prozkoumat situaci v zaměstnanosti v ICT sektoru ve světě a na domácím pracovním trhu a následně porovnat získaná zjištění. Překvapivé bylo zjištění, že nelze obecně porovnávat statistiky zaměstnanosti v ICT. Každý statistický úřad se řídí podle jiných norem a definic rozdělení jednotlivých profesí do skupin. Některé pracovní pozice v jednom státě pod ICT spadají v jiném už ne. U Číny bylo hledání ještě složitější, protože nejsou dostupné jiné statistické zdroje, než statistiky čínského statistického úřadu. Obecně se dá současný trend v zaměstnanosti charakterizovat tak, že pracovní pozice hlavně ve vývojových oddělení se přesouvají z rozvinutých ekonomik více na východ. Nejvíce je tento trend pozorovatelný v USA, kde většina vývojových kapacit je umístěno v Indii nebo v Číně. Odborníci dnes varují a poukazují na postupnou závislost velmoci jako je USA na vývojových silách pocházejících z politicky nejistých zemí. V Evropě je situace trochu odlišná. Zaměstnanost se přesouvá hlavně v rámci kontinentu ze západních bohatších ekonomik do nových členských států EU, hlavně do států z východní Evropy. Čína je v tomto ohledu specifický stát, který exportuje levnou pracovní sílu, ale hledá naopak zkušené zaměstnance na manažerské pozice v ICT. Česká republika si stojí v konkurenci ostatních států obstojně. Pracovní síla zde není nejlevnější, ale nabízená kvalita je na mnohem vyšší úrovni než v Indii nebo v Číně. Zároveň ve prospěch ČR svědčí kulturní blízkost k západním státům, podobný styl myšlení a společná historie. Přesto všechno ale postupně sledujeme trend, kdy se Česká republika stává pro zahraniční investory příliš drahou a vývojová centra se přesouvají dále na východ. Velikým problémem v dalším rozvoji ČR se může stát současný nedostatek nových absolventů v ICT. Trend růstu pracovní síly, který je dán hlavně růstem životní úrovně, nelze zvrátit ani zpomalit. Je tedy nyní potřeba se zamyslet nad tím, čím oslovit investory a co jim nabídnout jako přidanou hodnotu českých ICT odborníků. Literatura 1. Lidské zdroje v informační společnosti: IT odborníci, [online] csu/redakce.nsf/i/lidske_zdroje_v_informacni_spolecnosti_it_odbornici 2. ČSÚ Informační společnost v číslech, [online] Dostupné z WWW: 06/$File/infospol2006.pdf 3. Novotný Ota, Analýza poptávky po IT odbornících, [online] Dostupné z WWW: 4. Jiří Voříšek, Kolik informatiků vlastně potřebujeme? [online] Dostupné z WWW: ndocument&cast=1 5. Konec starých dobrých časů, [online] Dostupné z WWW: 6. Australian Computer Society, ACS News, [online] Dostupné z WWW: 7. 8iTWire, Australian IT salaries surge in 2007, US salaries low, [online] 108 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2008

19 Analýza vývoje zaměstnanosti, nezaměstnanosti a volných pozic IT ve světě a v ČR Dostupné z WWW: 9&Itemid=50 8. India Daily, IT Workforce in India says no to Overseas and Bangalore! [online] Dostupné z WWW: 9. PayScale, India Salary Survey, Average Salaries in India, [online] Dostupné z WWW: 10. Lidské zdroje v informační společnosti: IT odborníci, [online] Dostupné z WWW: sti_it_odbornici#6 11. E-Business and ICT skills in Europe, [online] Dostupné z WWW: 12. Outsourcing of ICT and related services in the EU, [online] Dostupné z WWW: OECD finds that China is the biggest exporter of Information Technology Goods in 2004, surpassing US and EU, [online] Dostupné z WWW: 1_1,00.html, 15. OECD ICT Indicators, [online] Dostupné z WWW: 16. Average Wage of Staff and Workers by Sector in Detail, [online] Dostupné z WWW: Wage of Staff and Workers by Sector and Region, [online] Dostupné z WWW: 17. Number of Staff and Employed Workers in Transport, [online] Dostupné z WWW: of Staff and Workers at the Year-end by Status of Registration and Sector in Detail, [online] Dostupné z WWW: 18. The China Connection, [online] Dostupné z WWW: 19. The Outlook in 2003 for Information Technology Workers in the USA, [online] Dostupné z WWW: 20. IT Jobs Continue To Disappear, [online] Dostupné z WWW: Huws, U., Dahlmann, S., Flecker, J.: Outsourcing of ICT and related services in the EU, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2004, ISBN: MOrello, D.: The IT Professional Outlook: Where Will We Go From Here?, Gartner Research, ID Number: G , 14 September Petr Doucek, Ota Novotný, Iva Pecáková, Jiří Voříšek, Lidské zdroje v ICT - Analýza nabídky a poptávky po IT odbornících v ČR, Professional Publishing, prosinec 2007, ISBN: SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky -

Více

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 4 vydání 4 / ročník 2007 / 28. 2. 2007

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

ICT jako faktor konkurenceschopnosti?

ICT jako faktor konkurenceschopnosti? FITPROsto 15.4.2010 ICT jako faktor konkurenceschopnosti? Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Situace V roce 2004 Česká republika byla na předních

Více

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP Vydal: Auditor SK s. r. o., člen sítě UHY International Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% V zemích G8 se pouze Rusko pohybuje pod 20 % Nejrychleji rostoucí země nemají

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

HUMAN CAPITAL IN ICT. Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava

HUMAN CAPITAL IN ICT. Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava HUMAN CAPITAL IN ICT Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava Obsah LIDSKÉ ZDROJE V ICT BUDOUCNOST ICT V ČESKÉ REPUBLICE Cíle projektu 3 Budu hovořit o business

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. w w w. n e s s. c o m

Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. w w w. n e s s. c o m Zkušenosti s uplatněním m IT odborníků Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. Růst IT trhu v Evropě Úspěšná expanze velkých globálních

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Cíle a metodika průzkumu

Cíle a metodika průzkumu Cíle a metodika průzkumu Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

Udržitelné stavební investice v České republice Studie

Udržitelné stavební investice v České republice Studie Udržitelné stavební investice v České republice Studie Listopad 2012 Media Breakfast 28.11.2012 Cíle Studie Zhodnocení aktuálního stavu stavebnictví v České republice Porovnání vývoje veřejných investic,

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

P R E S S E S E R V I C E

P R E S S E S E R V I C E PRAHA, 3. června 2013 Coface nabádá k opatrnosti při obchodování kvůli nárůstu případů neplacení Insolvence jsou na vzestupu po celé střední Evropě Všude ve střední a východní Evropě s výjimkou Lotyšska,

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 20. listopadu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Základní složky zahraničních vztahů Čistá export (NX) = export import (EX IM) Čistý příliv kapitálu: - příliv

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Růstová výkonnost a stabilita

Růstová výkonnost a stabilita Růstová výkonnost a stabilita 1. Růst a nabídková stránka ekonomiky 1.1 Mezinárodní ekonomický vývoj Struktura světového hospodářského růstu Vývoj ekonomiky v USA Japonsko Evropská unie Nové členské země

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015 Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 215 Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 215. Použité grafy jsou

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP Vydal: AUDITOR spol. s r. o., člen sítě UHY Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP V zemích G8 se pouze Rusko pohybuje pod 20 % HDP Nejrychleji rostoucí země nemají vysoké

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 josef.krause@vse.cz,

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE Ondřej Nývlt Dagmar Bartoňová Abstract Uplatnění mladých lidí na trhu práce se stále více dostává do popředí zájmu politiků, ekonomů a širší

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ. INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ. INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010 INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2010 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první

Více

Q1 2014. Manpower Index trhu práce Česká republika

Q1 2014. Manpower Index trhu práce Česká republika Q1 214 Manpower Index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 1. čtvrtletí 214 Manpower Index trhu práce Česká republika Obsah Q1/14 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Projekt ITP. Ing. Jiří Braňka, NVF

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Projekt ITP. Ing. Jiří Braňka, NVF KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Projekt ITP Ing. Jiří Braňka, NVF 25.1. 2008 Současnost trhu práce: co nás trápí? Lze těmto problémům předcházet? PODSTATA

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Martin Lepič Praha, květen 2013 Materiál byl zpracován v rámci projektu Vysokoškolské systémy a instituce. Trendy vývoje

Více

Manpower Q2 2008. index trhu práce Česká republika

Manpower Q2 2008. index trhu práce Česká republika Manpower Q2 8 index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 2. čtvrtletí 8 Manpower index trhu práce Česká republika Obsah Q2/8 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více