Cesta rýže. Gymnázium Jana Nerudy. Závěrečná práce studentského projektu. Autoři:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesta rýže. Gymnázium Jana Nerudy. Závěrečná práce studentského projektu. Autoři:"

Transkript

1 Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Cesta rýže Autoři: Praha 2014 Anna Šmejkalová, 5.A Dominika Hlavatá, 5.A Eliška Hutková, 5.A Jolana Čermáková, 5.A Marie Michálková, 5.A 1

2 OBSAH 1 Úvod Obecné charakteristiky Původ rýže a historie pěstování Produkce a spotřeba Vliv rýže na ekonomický a politický vývoj v rozvojových zemích Ceny rýže Pěstování rýže Obchod s rýží Mezinárodní obchod s rýží, podmínky a subjekty Charakteristika komodity Výroba, spotřeba a vývoz Země vývozci rýže Hlavní dovozci Dovoz rýže do ČR Mezinárodní instituce a jejich cíle Závěr Abstract: Seznam obrázků: Seznam tabulek a grafů: Použité zdroje:

3 1 ÚVOD Tato práce se zaměřuje na sledování cest, které rýže postupuje od chvíle, kdy je vypěstována, do její konzumace konečným spotřebitelem. Naším cílem bylo vytvořit ucelený obraz o této potravině s důrazem obchodní a zeměpisné údaje. Zaměřili jsme se na zjištění původů, konečných konzumentů a hlavních obchodních cest. Jedná se o potravinu, která je známá po celém světě a pro svoji relativně neutrální chuť je také všude poměrně snadno akceptována. V práci jsme se zabývali původem rýže, jejím rozšířením ve světě, charakteristikou rostliny a způsobem pěstování. Dále jsme určily největší producenty rýže, zjišťovali, kolik se rýže vyrobí a kolik spotřebuje a dále kolik z toho množství se vyváží za hranice země původu. Také jsme se zaměřili na vliv, který rýže má jako základní potravina, na ekonomickou situaci v producentských zemích. Zabývali jsme se otázkou jak zásadní vliv na ekonomiku má pěstování a obchod s rýží v některých zemích jižní Asie. Zároveň i otázkou co její nedostatek znamená pro země kde je rýže základní potravinou. Zajímal nás také ekologický aspekt obchodu s rýží. Nakolik obchod s rýži určuje nabídka a poptávka a nakolik je ovlivněn jinými faktory, mezi které patří i politika. Nevynechali jsme ani pohled na způsoby transportu rýže, a zda při něm nedochází k nadměrnému a vyhnutelnému zatížení životního prostředí. Práce je založena na studiu zahraničních internetových zdrojů. Opíráme se především o statistické údaje zveřejňované mezinárodními organizacemi, publikace nevládních organizací a články různých informačních a ekonomických serverů. 3

4 1.1 OBECNÉ CHARAKTERISTIKY Rýže je teplomilná rostlina s velkými nároky na vodu. Nejlépe se pěstuje na zaplavených polích a proto je území, které poskytuje odpovídající půdu a možnost zavodňování, omezené. Rýže je nejvíce konzumovaná základní potravina ve světě. Jako hlavní potravinu ji konzumuje 60% světové populace. Převážná část produkce ale i spotřeby je v asijských zemích. Je to druhá nejvíc užívaná obilovina na světě. Rýže patří mezi výživově nejhodnotnější potraviny. Jejími základními stavebními složkami (řazeno podle množství) jsou: sacharidy, bílkoviny, lipidy, minerální látky, vitamíny, barviva a složky, které mají růstové, regulační a genetické funkce. Nutriční hodnota rýže je na druhém místě hned za pšenicí pokud jde o množství proteinů vyrobeném na 1ha. Obilky se konzumují buď neloupané, nebo loupané, případně se z nich mletím připravuje rýžová mouka. Z obilek se kromě mouky vyrábí také škrob, pivo a jiné alkoholické i nealkoholické nápoje, z klíčků olej a ocet a sláma se používá jako stelivo, krmivo pro domácí zvířata, k výrobě cigaretového papíru atd. V posledních čtyřiceti letech se výroba rýže víc než zdvojnásobila a plocha, na které se pěstuje, se zvýšila o 30% 1.2 PŮVOD RÝŽE A HISTORIE PĚSTOVÁNÍ Obrázek č.1 Pěstování rýže na plantážích v Americe (zdroj: Rýže se pěstuje více než osm tisíciletí. Mezi nejstarší druhy rýže patří japonica a indica, které jsou dnes rozšířené nejen po celé Asii, ale také po celém světě. Je obtížné určit, odkud původně pochází. Existují dvě teorie o jejich původu; první tvrdí, že se obě dvě vyvinuly nezávisle na sobě na dvou odlišných místech v Číně a v Indii. Dnes se ovšem většina vědců přiklání ke druhé teorii, tedy že mají tyto dva druhy stejný původ a až postupem času, převozem a křížením s jinými planými druhy změnily svou podobu a odlišily se. K tomuto závěru vedly 4

5 genetické a molekulární testy, které dokázaly, že tyto dva druhy mají blíž k sobě navzájem, než k jakémukoli planému druhu, rostoucímu jak v Číně, Indii, tak i v jiných asijských zemích. Po rozšíření výzkumu bylo zjištěno, že v okolí čínské řeky Jang-c'-ťiang byla rýže pěstována již v době před osmi tisíci lety, zatímco v Indii jsou první známky o pěstování časovány do doby před pouze čtyřmi tisíci lety. Dnešním nejuznávanějším závěrem tedy je, že rýže je původem z Číny, odkud byla převezena do Indie, kde změnila svou podobu kvůli křížení s jinými divokými druhy a také kvůli mírně odlišným přírodním podmínkám. Okolo roku 300 př. n. l. přivezl Alexandr Veliký se svými vojsky rýži do východní Asie a Řecka. Dál do Evropy se dostala v době Římské říše, kdy se rozšířila po celém jejím území, hlavně v okolí Středozemního moře. Pak se poprvé objevila i v severní Africe. Rýže se stala oblíbenou potravinou pro její snadné pěstování a až do pozdního středověku rychle rostl počet míst, kde se začínala pěstovat. Útlum přišel ve chvíli, kdy se zjistilo, že jsou rýžová pole a jejich stojaté vody ideálním prostředím pro komáry, a tedy že se kvůli nim zvyšuje výskyt malárie. Do Ameriky se rýže dostala rovnou dvěma směry; do severní v 16. století, kdy ji během kolonizace přivezli Evropané, a do jižní spolu s otroky z Afriky. 2 PRODUKCE A SPOTŘEBA Ročně se vyrobí okolo 670 milionů metrických tun rýže. V porovnání s cca 680 MMT pšenice je to jen o něco méně. Existuje řada druhů rýže odlišné kvality a vlastností. Asie se považuje za domov nejvíce druhů této rostliny. Průměrná roční spotřeba rýže je kolem 65 kg na osobu. Rýže pokrývá okolo 26% zdrojů nutriční energie lidstva. Tato spotřeba je vyšší v asijských zemích, kde je kolem 200 kg na osobu, zatímco v Evropě to činí pouhých 10 kg (MOHANTY). Průměrná spotřeba v ČR je okolo 4,5 kg na osobu za rok. Asie má dominantní postavení jak ve výrobě, tak i ve spotřebě rýže. Na asijském kontinentu se vypěstuje okolo 90% celkové světové produkce. Největšími výrobci rýže jsou Čína, které patří okolo 30% světové produkce, Indie kolem 20%, dále Indonésie, Bangladéš, Vietnam, Thajsko, Myanmar, Filipíny a Brazílie. Jen Brazílie zde nepatří do asijských zemí. Mezi velké výrobce patří také Japonsko a Spojené státy. V Evropě se rýže nejvíce pěstuje v středomořských zemích. Nejdůležitějšími producenty v Evropě jsou Itálie zhruba tun, Španělsko tun, Řecko tun, Portugalsko tun a Francie tun. V České republice nejsou vhodné klimatické podmínky pro pěstování rýže. 3 VLIV RÝŽE NA EKONOMICKÝ A POLITICKÝ VÝVOJ V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH Rýže se z 99 % pěstuje v rozvojových zemích, ve kterých představuje nejdůležitější plodinu pro miliony drobných zemědělců, kteří ji většinou pěstují na méně než 1 hektaru půdy. Vzhledem k vysoké spotřebě rýže v zemích produkce světový export činí průměrně pouze 5-7 % vyprodukované rýže. (FAO 2013) I přes nízký export této komodity má však značný význam pro světovou ekonomiku. V řadě zemí hraje strategickou roli. Není pouze důležitým zdrojem potravin a surovin, ale zároveň vytváří velké množství pracovních míst. Miliony lidí jsou 5

6 zapojeny do rýžového řetězce, ať už ve fázi pěstování, zpracování nebo obchodování. Rýže je tedy nezanedbatelným zdrojem příjmů obyvatelstva (Pandey). Příkladem země, která je vysoce závislá na pěstování rýže a kde většina ekonomicky aktivních se živí jejím pěstováním je Vietnám, který 2. Největším světovým vývozcem rýže. Okolo 70 % práceschopného obyvatelstva pracuje v zemědělství. Rýže je hlavní zemědělskou plodinou, která se pěstuje na cca 80 % obdělávané půdy Stav světových zásob rýže má vliv na zvyšující se počet lidí ohrožených chudobou. Příkladem může být rok 2008, kdy nepříznivé klimatické podmínky, neúroda a rostoucí spotřeba vyvolaly spekulační horečku na trhu se zemědělskými komoditami. Zvýšila se produkce biopaliv, což snížilo podíl zemědělské půdy užívané pro pěstování potravin, vzrostly ceny energií a poptávka po obilovinách. Stoupající ceny obilovin tlačily nahoru i ceny ostatních produktů, jak rostlinných, tak živočišných, což vyústilo v potravinovou krizi, která postihla řadu států v Africe, Asii i jižní Americe. Lidé po celém světě si nemohli dovolit potraviny nezbytné na pouhé přežití. Propukly nepokoje, otřásaly se pozice tamějších vlád. Následky tohoto vývoje se přelévaly z rozvojového světa do světa vyspělého. Světová banka odhaduje, že v roce 2008 počet lidí žijících v extrémní chudobě, kteří disponují méně než 1,25 USD na den, dosáhl 1,4 mld. V relativní chudobě žily 2,5 mld. lidí; jejich denní příjem byl menší než 2 USD. (The World Bank 2008) Na druhé straně, si některé státy vyvážející potraviny, jako Argentina, Kanada a Austrálie, vlivem této situace na trhu podstatně vylepšily obchodní bilanci. Rýže má zásadní význam také v politické oblasti a je předmětem specifické obchodní politiky v mnoha zemích. Jejím úkolem je zajistit dostatečné příjmy pro zemědělce a zároveň umožnit spotřebitelům přístup ke zboží za dostupnou cenu. Důležitým cílem obchodní politiky zainteresovaných států je zabezpečit dostatečný přísun rýže pro své obyvatelstvo, tedy zajistit potravinovou soběstačnost. Výsledkem je řada subvencí, kontrol, podpor, pravidel a zákonů, která řídí podnikání v zemědělství a ovlivňují mezinárodní obchod s potravinami. (Heong 2005) Subvence se poskytují zemědělcům jako motivace pro pěstování určite plodiny. S nárůstem podílu domácí produkce na domácí spotřebě, klesá závislost země na dovozu. Vývozní cla mají za cíl omezení vývozu v době, kdy jsou ceny díky vysoké úrodě nízké. Brání se tím následnému dovozu za vyšší ceny. Obdobný efekt mají i dovozní cla. Některé země si vytváří zásoby, kterými překlenují cenové výkyvy. Příkladem takové země jsou Filipíny, jež V roce 2010 ještě patřily k největším dovozcům rýže (dovezlo se tun), zatímco v roce 2012 to byla desetina tohoto množství. Národní úřad pro bezpečnost potravin odkoupil zásoby od zemědělců, zabránil tím poklesu cen a nadměrnému vývozu a vytvořil mezisklad, kterým zase může kdykoli vyrovnat výkyvy během horší sezóny. S trendem rostoucí světové produkce i spotřeby rýže je zřejmé, že poroste i její význam ve světové ekonomice. Nezbytným faktorem je také multifunkčnost zemědělství. Pěstování rýže je vázáno na stanovištní podmínky (topografii, podnebí, půdu), současně vytváří kulturní krajinu dané země a je nositelem nekomerčních výkonů (péče o krajinu atd.). (Smutka 2010) Některé státy dokonce na rýži pěstují svou kulturu. Její pěstování, prodej a konzumace jsou nedílnou součástí každodenního života milionů lidí. 3.1 CENY RÝŽE Rýže je komodita, která je velmi citlivá na klimatické podmínky, a proto jsou pro ni charakteristické výkyvy cen v mezinárodním obchodě. Od roku 2002 ceny rýže ukazují převážně tendenci ke zvýšení. V roce 2008 došlo k prudkému růstu cen rýže v souvislosti s obecným růstem cen potravin a reakcí výrobců na tento vývoj omezováním exportu a zvyšováním zásob. Po roce 2008 začaly ceny rýže klesat, ale v porovnání s předešlými lety zůstaly stále relativně 6

7 vysoko a lze předpokládat, že i nadále zůstanou na této hladině. Nárůst cen rýže může mít nepříznivý vliv na životní úroveň velké části světové populace. Týká se to především rozvojových zemí. Vysoká poptávka, která nebude doprovázená odpovídající produkci, může mít za následek nedostatek této komodity na trhu. Už samotný nárůst světové populace, který je nejvýraznější právě v Asii, může v tomto ohledu představovat problém. 4 PĚSTOVÁNÍ RÝŽE Obrázek 2 Rýžová pole ve svahu (IRRI) Obrázky 3,4, Práce na rýžových polích (IRRI) Nejdůležitější faktory při pěstování rýže jsou vysoký úhrn srážek a levná pracovní síla. Monzunové deště poskytují obrovské množství srážek a vysokou vlhkost, což činí jižní Asii příznivou oblastí pro pěstování rýže. Rýže (Oryza) patří do čeledí lipnicovitých (POACEAE). Dělí se na rýži setou (Oryza sativa) a rýži horskou (Oryza montana). Rýže setá je nejrozšířenější, kvalitnější a dále se dělí na více druhů. Rýže horská se pěstuje ve vyšších oblastech, je nenáročná na závlahu a půdu, ale poskytuje nižší výnosy a zrno horší kvality. Pěstování rýže je buď na zavodňovaných polích anebo bez závlahy. Existuje již řada odrůd, u kterých dlouhodobé zavodnění není nutné. Zavodňovaná rýže se pěstuje pomocí závlahového systému, který se skládá z kanálů a hrází. Jelikož je budování takového systému nákladné, rýže setá se pěstuje jako monokultura (jedna rostlina se pěstuje na stejném pozemku mnoho let). U horské rýže je možné jí střídat s jinými plodinami. Postup pěstování je následující: Nejdříve se musí upravit pozemek tím, že se provede orba a po ní urovnání pozemku. Dále se tvoří zavodňovací a odvodňovací kanály a hráze. Plocha rýžoviště se ohraničuje hrází. Půda se dále vláčí a prokypřuje. Důležité je odplevelení a urovnání pozemku. Rýže se do půdy buď vysévá anebo sází. Sázení již hotových sazenic umožňuje více sklizní v jednom roce. V ideálních podmínkách sazenice dorostou za třicet až čtyřicet dní. Přitom je plocha pro vypěstování sazenic skoro 100 krát menší než zabere stejný počet rostlin vysetých. Sazenice se vysazují v době, kdy přesáhnou 30 cm a jejich výška při sázení záleží na předpokládané výšce hladiny vody rýžoviště. Sazenice se většinou vysazují ručně. Ve vyspělejších zemích se používají i sázecí stroje. Spony (vzdálenost rostlin) činí cm. Vysazuje se do hloubky 3 až 5 cm a zásadou je, že alespoň polovina rostliny má být ve vodě. Rýže je velice citlivá na dostatek vody a během vegetace je nezbytná kontrola zavlažování. Rýže se sklízí ručně nebo mechanicky. V zemích jihovýchodní Asie se rýže sklízí ručně a to až na konci zralosti. Ruční sklizeň je maximálně šetrná k plodům. Rostliny se dále nechají proschnout a rýže se mlátí buď ručně, nebo na mlátičkách. Ruční výmlat je šetrnější. Poté se zrno suší a skladuje. 7

8 5 OBCHOD S RÝŽÍ Rýže není homogenní produkt. Dělí na typy: Indica, Japonica, Aromatic, Glutinous. Největší podíl v mezinárodním obchodě má Indica - téměř 80%. Mezi její hlavní exportéry se řadí Thajsko, Vietnam, Čína, Spojené státy americké a Pákistán. Hlavními vývozci Japonicy jsou zejména Austrálie, Egypt, Čína, Evropská Unie a USA. Aromatic je velmi kvalitní a mezi její hlavními exportéry patří především Thajsko, Indie a Pákistán. Glutinous má v zahraničním obchodě minimální význam a jedná se spíše o typ využívaný při speciálních příležitostech (Childs, a další, 2010). 5.1 MEZINÁRODNÍ OBCHOD S RÝŽÍ, PODMÍNKY A SUBJEKTY Rýže je strategickou potravinou. Proto se na obchod s rýží vztahuje řada omezení v podobě kvót, dovozních a vývozních cel. V závislosti na úrodě tyto podmínky kolísají. Země, ve kterých je rýže základní potravinou, omezují její vývoz v dobách, když je úroda malá. V obdobích velké úrody státy zase omezují dovoz, a podporují vývoz. Na množství a na cenu rýže, která se nabídne na trhu, má vliv řada faktorů. Hlavním a často nejméně předvídatelným je počasí. Proto je obchod s rýží vysoce rizikový. Klíčovou roli v obchodě s rýží mají velké mezinárodní obchodní společnosti, jež také zajišťují proces zpracování, skladování a dopravy této komodity. Mezi specialisty v této oblasti patří společnosti Jacksons, Marius Brum et fils, Schepens & Co, Creed Rice a Western Rice Mills Ltd. (The World Bank). V jednotlivých oblastech působí společnosti lokálního charakteru. Jelikož je obchod s rýží rizikový, často dochází k zániku těchto společností nebo jejich sloučení s jinými. Na celosvětové úrovni dnes působí tyto obchodní společnosti: American Rice, Archer Daniels Midland Co., Ascot Commodities, Capital Rice Co, Ltd., Churgate, Luis Dreyfus, Nidera, Novel, Olam, Rustal a The Rice Corporation (The World Bank). Obchod s rýží je také ovlivněn státními obchodními podniky nebo vládními institucemi, hlavně na státní úrovni. Vládní dohody jsou časté mezi zeměmi dovážejícími rýži, jako jsou Kuba, Malajsie, Indonésie, Irán, Irák, Filipíny a Srí Lanka, a vývozci jako jsou Thajsko, Vietnam, Pákistán a Barma. 5.2 CHARAKTERISTIKA KOMODITY Rýže se v mezinárodním obchodě rozlišuje podle tvaru zrna, stupně omletí a odstranění obalových vrstev. Podle tvaru zrna můžeme rýži dělit na: - dlouhozrnnou - střednězrnnou - kulatozrnnou. A podle stupně omletí se rýže dělí na: - neloupanou - pololoupanou - loupanou 8

9 Obrázek č. 5 Druhy rýže Rýže surová neboli neloupaná se obchodně označuje jako rough nebo paddy"; je to rýže s celistvou vrchní slupkou. Při obchodování se s tímto druhem setkáváme výjimečně, jelikož se téměř neexportuje. Rýže brown nebo cargo je označení pro rýži pololoupanou, která má hnědé zbarvení. Zbylá vnitřní část slupky ji činí dosti tvrdou i po uvaření. Podstatná část rýže se však konzumuje v podobě světlých obroušených a oleštěných zrn, tak jak se s nimi běžně setkáváme v obchodech. Jedná se o rýži bílou, obchodně označovanou white, kterou získáváme obroušením ve vytírajících strojích. Právě tento druh rýže trhu má na světových trzích největší podíl. Poslední obchodní typ rýže je parboiled. Od ostatních druhů rýže se liší poměrně složitým procesem zpracování před mletím. Jeho princip spočívá v působení tlakové páry nebo horké vody na navlhčená surová zrna, tak do nich z podobalových vrstev pronikají nutričně významné látky jako vitamíny a minerály. 5.3 VÝROBA, SPOTŘEBA A VÝVOZ Většina rýže, která se ve světě vypěstuje, se konzumuje v zemích původu. Mezinárodně se obchoduje jen s okolo 5% celkové produkce. Největšími vývozci rýže jsou Thajsko, Vietnam, Spojené státy a Pákistán. Zatímco některé země zavádějí vývozní cla, aby zabránily nadměrnému vývozu této komodity (většinou se jedná o rozvojové země, kde je rýže hlavní potravinou), v jiných zemích jsou přítomna dovozní cla. Přesto že je Čína největším výrobcem rýže, podíl vývozu na její produkci není veliký. Hlavní export méně kvalitní rýže je na Kubu a do Indonésie. Dále Čína vyváží středně kvalitní rýži do Ruska, Japonska a Koreje. Se zvyšující se životní úrovní v Číně v posledních letech roste poptávka po kvalitnější rýži, která se do Číny dováží především z Thajska (FAO). Druhým největším producentem a zároveň druhým největším spotřebitelem rýže ve světě je Indie. V Indii se především pěstuje méně kvalitní rýže, která je vyvážena nejvíce do 9

10 Bangladéše, Indonésie, Nigérie, a JAR. Vonná rýže Basmati se z Indie vyváží také do zemí Evropské Unie a arabských zemí. Graf 1: Největší producenti rýže v roce 2011 dle zemí v % Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z FAO (2013). Na třetím místě mezi výrobci a konzumenty rýže je Indonésie, ve které se rovněž většinou pěstuje rýže nižší kvality. Jelikož její spotřeba převyšuje produkci, Indonésie je podobně jako Bangladéš významným dovozcem rýže pro potřeby vlastního obyvatelstva. Vietnam, který je podle množství vypěstované rýže na pátém místě s podílem na světové; produkci kolem 9% je zároveň druhým největším vývozcem této komodity. Hlavním důvodem je nízká cena vietnamské rýže. Hlavní vývozní destinace jsou Kuba, Indonésie, Malajsie a Irák. Ve Vietnamu se pěstuje rýže dlouhozrnná nižší až střední kvality. 5.4 ZEMĚ VÝVOZCI RÝŽE Největším vývozcem rýže je Thajsko, přestože se na světové výrobě podílí necelými 10%. Rýže se pěstuje na 9 mil. hektarů půdy ve všech provinciích země. Vzhledem k podnebnému pásu, ve kterém se Thajsko nachází, lze rýži sklízet po celý rok. Největší část produkce se však sklízí od května do října v období monzunů. Thajsko vyrábí širokou škálu druhů rýže. Dělí se do 8 skupin podle kvality. Mezi nejznámější patří bílá rýže 5%, zlomková bílá rýže 25% a bílá rýže 100%. Zemědělci úzce spolupracují s místními obchodníky, kterým prodávají téměř polovinu své produkce, zbylou část dodávají buď přímo zpracovatelským firmám, nebo rýži od zemědělců vykupuje vláda. Mezi hlavní země, kam je thajská rýže exportována, podle FAO patřily v roce 2010: Nigérie, Čína, Spojené státy americké, Pobřeží slonoviny a Saúdská Arábie. (FAO 2012) Druhý největší světový exportér rýže s 19 % podílu na celkovém světovém exportu je Vietnam, který je zároveň pátým největším producentem. Rýže je zde pěstována na 80 % orné půdy, což představuje zhruba 7,5 mil. hektarů. Má strategickou úlohu v zemědělství i celém hospodářství Vietnamu. (IRRI 2013) V souvislosti s pěstováním či zpracováním této plodiny je 10

11 v zemi zaměstnána více než polovina dospělého obyvatelstva. Na jihu země se rýžová pole vyskytují převážně v povodí řeky Mekong. Odtud pochází polovina vietnamské produkce rýže. Na severu se rýže pěstuje zejména v povodí Rudé řeky. Vietnam se specializuje na výrobu dlouhozrnné rýže v nižší kvalitě. Vyváží se hlavně na Kubu a do Indonésie, Malajsie, Iráku a několika afrických zemí. (Wailes 2003) Přestože je Vietnam druhým největším světovým exportérem rýže, musí se kvůli vysoké domácí spotřebě velký objem kvalitní rýže dovážet z Thajska. Od roku 1990, kdy se země částečně otevřela soukromému zahraničnímu obchodu, zaznamenává vývoz rýže rostoucí trend. Vietnam patří k zemím, které jsou vážně ohroženy změnami klimatu. Dochází též k drastické redukci zemědělské půdy v důsledku urbanizace. Nestabilní ceny rýže ztěžují život zemědělcům i spotřebitelům, kteří jsou na této plodině závislí. V odlehlých oblastech země a mezi etnickými skupinami stále přetrvává hrozba hladomoru. (Pandey 2010) Tabulka 1: Největší vývozci rýže v roce 2010 v mil. tun/100 USD Země Velikost exportu (tuny) Hodnota exportu (1 000 USD) Thajsko Vietnam Pákistán Spojené státy americké Indie Itálie Uruguay Čína Spojené arabské emiráty Benin Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z FAO (2013). Na třetím místě podle vývozu rýže je Pákistán. Podílí se na světovém exportu 11,5%. Pákistán se zaměřuje hlavně na vývoz aromatické rýže Basmati, která je pěstována v provincii Pandžáb, a rýže Irri v provinciích Pandžáb a Sindh. Rýže je zde pěstována přibližně na 2,5 mil. hektarů půdy a společně s pšenicí a bavlnou patří mezi nejdůležitější vývozní artikl. Hlavní destinaci pákistánského exportu jsou státy Evropská unie, Spojené státy americké, Austrálie a Spojené arabské emiráty. (Wailes 2003) Čtvrtou největší exportní zemí jsou Spojené státy americké. Rýže se pěstuje ve státech Arkansas, Kalifornie, Texas, Louisiana, Mississippi a Missouri na 1,1 mil. hektarů zemědělské půdy. Spojené státy vyvážejí 45 % své celkové produkce rýže a podílejí se na světovém exportu 11%. Z důvodů geograficko-logistických a kvůli menší konkurenci ze strany asijských zemí jsou jejich hlavním trhem země Latinské Ameriky a Kanada. (USA Rice Federation 2013) Přestože Spojené státy patří mezi přední vývozce rýže, jsou i jejím významným dovozcem. Je to způsobeno rostoucí spotřebou a vysokou domácí poptávkou po kvalitní rýži z Thajska, Indie a Pákistánu. Indie má důležitou roli ve světovém exportu, kde zaujímá 5. místo, a je významným vývozcem méně kvalitní dlouhozrnné rýže, po níž je poptávka zejména v Bangladéši, Pobřeží 11

12 slonoviny, Indonésii, Nigérii, Jihoafrické republice a na Filipínách. Aromatickou rýži Basmati vyváží do zemí Evropské unie, Íránu, Kuvajtu, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů. Ačkoliv se Čína ve světovém exportu umisťuje až na 7. místě, díky své vysoké produkci a spotřebě má na světový trh s rýží nemalý vliv. Čína již dlouhodobě je největším světovým producentem a největším spotřebitelem rýže. Hlavní pěstitelské oblasti rýže se nacházejí jižně od řeky Yangtze a mezi Yangtze a Žlutou řekou. Rýže je zde pěstována na téměř 30 mil. hektarů půdy. Hlavními vývozními destinacemi méně kvalitní rýže jsou Kuba, Indonésie a Nigérie, a středně kvalitní rýži Čína vyváží především do Ruska, Japonska, Severní a Jižní Koreje. Kontrolu nad obchodem má čínská vláda stále ve své kompetenci. Zatímco přes neustálý růst produkce v posledních letech je objem vývozů velmi malý, v dovozech se objevuje rostoucí trend, který je způsoben hlavně stále větší poptávkou po kvalitní rýži z Thajska, Indie a Vietnamu (Wailes 2003). 5.5 HLAVNÍ DOVOZCI Největším světovým dovozcem rýže je Evropská unie. Ačkoliv je i zde rýže pěstována, a to zejména v Itálii a Španělsku a dále v Portugalsku, Francii, Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. Většina vývozů z těchto zemí probíhá v rámci vnitro-unijního obchodu, a tak EU jako celek patří mezi čisté dovozce rýže. Dovozem pokrývá 40 % svých potřeb. Mezi největší dovozce v rámci EU patří Velká Británie, jejíž import v roce 2010 dosahoval tun, a Francie, kam bylo v témž roce dovezeno téměř tun rýže.(fao 2013) V současné době mezi hlavní obchodní partnery EU patří Spojené státy americké, Thajsko, Pákistán a Indie. Tabulka 2: Největší dovozci rýže v roce 2010 Velikost Země/skupina zemí (tuny) 12 importu Hodnota importu (1 000 USD) Evropská unie , Filipíny , Nigérie , Saudská Arábie , Írán , Irák , Spojené arabské emiráty , Malajsie , Pobřeží slonoviny , Brazílie , Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z FAO (2013). Druhým největším světovým dovozcem rýže jsou Filipíny. Jejich import v roce 2010 dosahoval téměř 2,4 mil. tun. Produkce rýže na Filipínách roste rychleji než v předchozích desetiletích, od roku 2000 dochází k průměrnému meziročnímu růstu o 3 %. V roce 2010 byla

13 rýže pěstována na 3 mil. hektarů půdy. Produkce dosahovala objemu 16,2 mil. tun. Vzhledem k domácí poptávce a vysoké spotřebě, která činí 120 kg na obyvatele za rok, je však stále nedostatečná. (FAO 2012) V posledních letech se, jak již bylo zmíněno v kapitole 3, situace na Filipínách výrazně zlepšila ve prospěch podílu domácí produkce na celkové spotřebě. Přestože se v posledních letech v Nigérii zrychluje tempo růstu produkce rýže, vlastní výroba nestačí na potřeby populace. Tato země zaujímá v žebříčku největších dovozců rýže 3. místo. Nejdůležitější vodní zdroj v Nigérii a v oblasti západní Afriky vůbec je řeka Niger, jejíž koryto se v období dešťů zvedne o 5 až 7 metrů, a řeka se tak promění v obrovské jezero. Toho využívají místní zemědělci. Využít potenciálu Nigeru a jeho delty pomáhá zavlažovací systém kanálů se stavidly, který je od roku 1960 přizpůsobený na pěstování rýže. (USDA 2005) Import rýže do Nigérie tvoří necelých 1,9 mil. tun. Rýže se do Nigérie dováží především ze Spojených států amerických, Brazílie a Číny. (FAO 2013) V mnoha zemích pěstujících rýži je prioritou uspokojování domácí poptávky před vývozem. Proto je pořadí největších výrobců a vývozců natolik odlišné. Pořadí největších výrobců a konzumentů rýže je obdobné. Je zde opět na prvním místě Čína s více než 30%, Indie cca 20%, Indonésie cca 9% a Bangladéš cca 7%. 5.6 DOVOZ RÝŽE DO ČR V České republice je preferována dlouhozrnná rýže před střednězrnnou. Jejími hlavními dovozci pro ČR jsou stejně jako pro celý svět Thajsko, USA, Vietnam a Pákistán. Obrázek č. 6 Cesta rýže do ČR (zdroj: vlastní) V roce 2013 se cena jedné tuny bílé thajské rýže pohybovala mezi dolary za tunu, to je kolem 11 korun za kilogram rýže. Clo je 30 eur za tunu s 15% DPH. Dostává se k nám asi 28 dní a to kombinací železniční, silniční i lodní dopravy. Nejdříve se naloží ve městě Wat Hua Pang, odkud cestuje 254 km do přístavu Port Laem Chabang. Poté po moři i souši urazí 13

14 10429 km do Hamburku, odkud se už konečně dostává do České republiky. Rýže se takto převáží v ISO kontejnerech a cena jedné cesty se pohybuje kolem 1620 USD. V České republice se rýže stala oblíbenou potravinou a dokonce patří k některým tradičním jídlům. Dnes se její konzumace pohybuje mezi 4,5 5 kg na osobu. Toto číslo platí již od devadesátých let a příliš se nemění. Kvůli stále se zvyšující migraci z Asie je ovšem očekávaný budoucí nárůst její konzumace. Tabulka č. 3 Spotřeba rýže v ČR(zdroj ČSÚ) Rok Kg/osobu 3,7 4,3 4,4 4,6 4 4,5 Zdroj:Český statistický úřad (www.czso.cz) V České republice jsou k dostání téměř všechny známy druhy rýže. Maloobchodní cena za jeden kilogram se pohybuje mezi 20 a 120 korun. V obchodech se nejčastěji setkáváme s následujícími druhy: - Natural (celozrnná) nebo neloupaná rýže, která má výraznější, oříškovou, chuť. - Rýže parboiled v syrovém stavu má žlutou barvu, ale po uvaření zbělá. Je dlouhozrnná, loupaná a leštěná zvláštní technologií pomocí vysokotlaké páry, takže v ní zůstávají všechny cenné vitaminy a minerály. - Arborio - původem z Itálie, název získala podle města v údolí řeky Pád. - Carnaroli, také italská rýže velkých, baculatých zrn. - Basmati - dlouhozrnná, neloupaná rýže, která má výrazné aroma. Do Čech se dováží většinou z Pákistánu. - Jasmínová rýže s květinovou vůni. Vzhledově připomíná basmati. Rýže je v Čechách zdomácnělou potravinou. Hraje zde roli i její poměrně nízká cena a trvanlivost. V posledních desetiletích je zvýšen počet přistěhovalců z Asie do České republiky a tato skutečnost také ovlivňuje poptávku po rýži. Svoji roli určitě hraje i stoupající popularita italské a asijské kuchyně. 6 MEZINÁRODNÍ INSTITUCE A JEJICH CÍLE Význam a vliv obchodu s rýží na ekonomickou a politickou situaci producentských zemí, vznikla potřeba spolupráce a výměny informaci jak u producentů, tak i na finálních trzích. Spolupráce na výzkumu a zlepšování kvality této plodiny a také na vývoji nových technologií, se ukázala být užitečnou. Vznikla tak řada mezinárodních institucí zabývajících se problematikou pěstování, skladování, obchodování ale i šlechtění odrůd, technologickými procesy apod. Tyto organizace v závislosti na předmětu své činnosti mají značný vliv na takzvaný rýžový průmysl. Zde uvádíme jen některé z nich a jejich hlavní cíle: - International Rice Research Institute (Mezinárodní ústav pro výzkum rýže) je nejstarší a největší mezinárodní instituce spojující producentské a spotřebitelské země. Byl založen v roce 1960 jako autonomní, nezisková organizace se zaměstnanci hlavně z asijských a 14

15 afrických zemí. V současné době má 16 členů. Jeho sídlo je v Los Baños na Filipínách. Za hlavní cíle si klade: - snížení extrémní chudoby a hladu, - zlepšení zdravotních podmínek a životní úrovně zemědělců i spotřebitelů, - podpora trvale udržitelného hospodářství a standardů týkajících se životního prostředí, - poskytování komplexních informací a statistik a zvyšování transparentnosti na trhu rýží, - podpora vzdělávacích programů za účelem pomoci producentům využívat vhodné technologie, - rozvoj a vyhledání finančních zdrojů a vědců pro projekty na zkvalitnění technologií pěstování a zvýšení produkce rýže. (IRRI 2013) ARF - Asia Rice Foundation (Asijská rýžová nadace) je regionální nezisková organizace zaměřující se na oblast Asie. ARF zastřešuje národní rýžové asociace 5 členských asijských zemí (Thajsko, Bangladéš, Indonésie, Filipíny, Čína) a úzce spolupracuje s organizacemi z průmyslově vyspělých zemí k dosažení společných cílů, mezi které patří (ARF 2013): - zajištění dostatečného množství produkce rýže a zároveň dostatek světových zásob pro rostoucí populaci při zachování rovnovážného vývoje světového rýžového hospodářství, - zachovat kulturní dědictví rýže a ekologickou hodnotu rýžových polí, - zvýšit povědomí veřejnosti o významu rýže, - přispět k posilování ekonomik členských zemí a - podpořit výzkum a školící a informační programy. WARDA - Africa Rice Center (Africké centrum pro rýži) je mezinárodní zemědělská organizace založená v roce Sídlo je v Cotonou v Beninu. Původní počet 11 členů ze západní Afriky se rozrostl na současných 24 států. Od roku 1986 patří do skupiny 15 specializovaných výzkumných center skupiny CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research) a společně s IRRI a CIAT (International Center for Tropical Agriculture) tvoří Global Rice Science Partnership (Globální vědecké partnerství pro výzkum rýže), které stanovuje globální strategickou výzkumnou agendu pro rýži. WARDA si klade za cíl přispět ke snížení chudoby a zajistit dostatek potravin v Africe prostřednictvím výzkumu, vývoje nových technologií zaměřených na zvyšování produktivity a ziskovosti odvětví a zároveň dosáhnout vytyčených cílů takovým způsobem, který zajišťuje udržitelnost zemědělského prostředí. (WARDA 2013) Rice Federation USA (Rýžová federace Spojených států amerických) slouží jako výzkumná a vzdělávací organizace pro rýžový průmysl ve Spojených státech amerických. Spojuje producenty, zpracovatele a spotřebitele rýže a zároveň zastřešuje i další 4 asociace, jimiž jsou USA Rice Producers' Group, USA Rice Millers' Association, USA 15

16 Čína Indie Indonézie Vietnám Thajsko Bangladeš Myanmar Filipíny Brazilie Japonsko Pákistan Kambodža USA Jížní Korea Egypt Rice Council a USA Rice Merchants' Association. Mezi hlavní cíle patří usnadnění spolupráce mezi členskými asociacemi, zajištění objektivních a komplexních informací o trhu rýže, financování projektů zaměřených na zvýšení produkce rýže a zajištění udržitelného hospodářství. (USA Rice Federation 2013). Cíle těchto organizaci jsou někdy těžko dosažitelné, nebo protichůdné. Nelze například výrazně zvýšit úrodu a zároveň zachovat tradiční způsob pěstování a odrůdy. V poslední době šlechtění nových odrůd čelí organizacím bojujícím proti genetický modifikovaným potravinám. Přesto aktivity zmíněných a dalších organizací, určitě stojí za zmínku. 7 ZÁVĚR V této práci jsme se pokusily sledovat cesty, kterými putuje rýže od sklizně až ke konečným spotřebitelům. Zjistily jsme, že většina rýže, která se ve světě vypěstuje a to okolo 95%, nikdy nepřekročí státní hranici, tedy bývá zkonzumována v zemi původu. Nejvíce rýže se vypěstuje v Čině, kde se zároveň nejvíce i spotřebuje. Ačkoliv je největším producentem, Čína nehraje tak významnou roli pokud jde o mezinárodní obchod s touto potravinou. Podobně je na tom i Indie, která převážnou část své výroby také sama spotřebuje. Graf č. 2 Srovnání produkce a spotřeby v jednotlivých zemích Produkce (v milionech tun) Spotřeba (v milionech tun) 0 Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů USDA Dále je pro pohyb rýže charakteristické, že velké množství obchodované rýže končí v sousedních zemích, které si s vlastní produkcí nevystačí. Tento výsledek šlo očekávat i vzhledem k tomu, že je rýže tradiční základní potravinou právě v oblasti, kde se ji nejvíc vypěstuje, tedy v asijských zemích. Jen malé procento, ale i přesto obrovské množství rýže, cestuje na větší vzdálenost. V těchto případech je nejčastěji používaná lodní doprava, kterou posléze střídá železniční či 16

17 silniční. Přestože se v Evropě rýže také pěstuje, Evropská Unie je největším dovozcem rýže ve světě. Právě rýže dovezená do EU často cestuje nejdál od země svého původu. Celkově vzato, rýže rozhodně nepatří k potravinám, které cestují po světě z ryze obchodních důvodů (jako je například nižší cena), ale hlavně kvůli tomu, že je oblast, ve které rýži lze pěstovat, značně omezená klimatickými podmínkami. Dá se říci, že je oproti jiným potravinám, které jsou vázané na určité podnebí a klimatické podmínky, rýže k životnímu prostředí přiměřeně šetrná. Významnou roli zde hraje i její trvanlivost, která umožňuje déle trvající a tudíž i ekonomičtější způsob přepravy. ABSTRACT: The aim of our project was to follow the path of rice from harvesting all the way to the consumers. We have come to the conclusion that most of the produced rice (around 95%) stays in the country of origin. We have also found that most of the traded rice is exported to bordering countries, where the production is insufficient for the requirements of the local people. Rice is very important for the economies of countries where it is grown not only due to exports, but also as the main component in diet of many developing countries. The chain of production and trade of rice also has significant influence on employment. Most of the traded rice is transported by the sea and railways. Road traffic is used in final phase. In comparison with other foods, having in mind specific requirements for its growth, rice path can be considered eco-friendly. SEZNAM OBRÁZKŮ: Obrázek č. 1 Pěstování rýže na plantážích v Americe (zdroj: Obrázek č. 2 Rýžová pole ve svahu (zdroj: IRRI) Obrázky č. 3, č. 4, Práce na rýžových polích (zdroj: IRRI) Obrázek č. 5 Druhy rýže (zdroj: Obrázek č. 6 Cesta rýže do ČR (zdroj: vlastní) SEZNAM TABULEK A GRAFŮ: Tabulka č. 1 Největší vývozci rýže v roce 2010 Tabulka č. 2 Největší dovozci rýže v roce 2010 Tabulka č. 3 Spotřeba rýže v ČR (zdroj ČSÚ) Graf 1: Největší producenti rýže 2011 dle zemí v % Zdroj: Vlastní dle údajů z FAO (2013). Graf č. 2: Srovnání produkce a spotřeby v jednotlivých zemích (zdroj USDA) 17

18 POUŽITÉ ZDROJE: ARF (2013): About Asia Rice. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.asiarice.org/sections/aboutasiarice.html> FAO (2001): Review of basic food policies. Rome: FAO. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.fao.org/docrep/003/y0911e/y0911e05.htm#topofpage>. FAO (2012): Rice market monitor. Rome: FAO. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.fao.org/docrep/016/ap288e/ap288e.pdf > FAO (2013): Rice Market Monitor. [online]. [cit ]. FAO. Dostupné z: <http://www.fao.org/docrep/017/aq144e/aq144e.pdf> HEONG, K. L. (2005): Rice is Life Scientific Perspectives for the 21st Century. IRRI. IRRI (2013): Rice basics. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.irri. org/index. php?option=com_k2&view=item&id=9081&itemid=100481&lang=en> IRRI (2013): Rice in Vietnam. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://irri.org/index. php?option=com_k2&view=item&id=8762:rice> PANDEY, S. (2010): Rice in the Global Economy: Strategic Research and Policy Issues for Food Security. IRRI. ISBN MOHANTY, S. (2013): Trends in Global Rice consumption. [online]. [ ]. Dostupné z: <http://www.scribd.com/doc/ /rt-vol-12-no-1-rice-facts> SMUTKA, L. (2010): Vybrané aspekty agrárního sektoru ve světě: vývoj produkce a obchodu s agrárními komoditami. ISBN THE WORLD BANK (2006): Rice: International Commodity Profile [online]. [ ]. The World Bank. Dostupné z: <http://siteresources.worldbank.org/ INTAFRICA/Resources/ Rice-Profile.pdf> TITAPIWATANAKUN, B. (2012)_ The Rice Situation in Thailand [online]. [ ]. Dostupné z: <http://www2.adb.org/documents/reports/consultant/reg/ 43430/ regtacr-03.pdf> USA RICE FEDERATION (2013): Facts about USA Rice [online]. [ ]. Dostupné z: <http://www.usarice.com/doclib/157/3366.pdf> 18

19 USDA (2013): Grain : World Markets and Trade. USDA. [online]. [ ]. Dostupné z: <http://www.fas.usda.gov/psdonline/ circulars/grain.pdf> WAILES, E. J. (2003): Rice: Global Trade, Protectionist Policies, and the Impact of Trade Liberalization. [online]. [ ]. The Wolrd Bank. Dostupné z: <http://siteresources. worldbank.org/intgat/resources/gatchapter10.pdf> WARDA (2013): About Rice Africa Center. [online]. [ ]. Dostupné z: <http://www.africarice.org/warda/aboutus.asp> WTO (2010): United States Domestic Support and E port Credit Guarantees for Agricultural Products. [online]. [ ]. Dostupné z: <http://wto.org/english/ tratop_e/dispu_e/cases_e/ds365_e.htm>. 19

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Přírodní zdroje Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Energetické zdroje (primární) 1. Ropa 38,1% 2004: 83,0 mil. barelů denně 2. Uhlí 24,0% 3. Zemní plyn 23,6%

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

IV. NÁSTROJE OBCHODNÍ POLITIKY

IV. NÁSTROJE OBCHODNÍ POLITIKY IV. NÁSTROJE OBCHODNÍ POLITIKY 1 Druhy nástrojů obchodní politiky Nástroje obchodní politiky Omezení obchodu Rozšíření obchodu Cena Množství Cena Množství Dovozní clo Vývozní clo Dovozní kvóta Dobrovolná

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE Obsah 1. Zadání... 2 2. Sestavení rámcové nabídky... 2 3. Analýza statistik taiwanského trhu s vínem... 2 3.1. Import vína na Taiwan... 2 3.2. Export vína z Taiwanu...

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15%

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15% Vinařství ve světě v roce 28 Evropská unie hraje stále zásadní roli v oboru. Současná plocha vinic světa činí 7.861 tisíc ha. V EU se z toho nachází 3.818 tisíc ha a zavedení prémií za klučení vinic znamenalo

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka Ukazatel/rok 2003 2007 2008

Více

Hodnocení opatření společné zemědělské politiky týkajících se odvětví rýže

Hodnocení opatření společné zemědělské politiky týkajících se odvětví rýže Rámcová smlouva č. 30-ES-0197396/00-06 Hodnocení dopadu opatření SZP na odvětví, která jsou nebo byla příjemci přímých podpor - PARTIE 6: Rýže a tabák Hodnocení opatření společné zemědělské politiky týkajících

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky

Zahraniční obchod s vínem České republiky Zahraniční obchod s vínem České republiky (III. rok 2008 + prosinec 2008) Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se výrazně změnily podmínky dovozu a vývozu vína v rámci hranic České republiky. Současně se stále

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. června 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.5.2016 do 31.5.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU Renata Kučerová Anotace: Příspěvek se zabývá analýzou odvětvového prostředí mlékárenského

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka 1.1 Vývoj zemědělského půdního fondu podle makroregionů

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) V červnu 2010 bylo dovezeno do ČR 126 tis. hl vína (o 8 tisíc hl více než v květnu a o 5 tis. hl více jak před rokem) za 258 mil. Kč (o 15 mil.

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO

Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO kavina@mpo.cz Cesty nerostných surovin na český trh Většina zemí světa neprodukuje všechny

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o 1. Vysvětlete: a) Jaký je podíl zaměstnaných osob v průmyslu v zemích méně vyspělých a v nejvyspělejších. Proč? b) Jakým způsobem lze členit průmysl. Která odvětví jsou chápána jako tzv. tradiční, moderní

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Tato prezentace seznamuje žáky s různými druhy obilovin, jejich složením a využitím ve výživě

Tato prezentace seznamuje žáky s různými druhy obilovin, jejich složením a využitím ve výživě Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce Zahraniční obchod České republiky s vínem (XIV. listopad 29) V listopadu 29 bylo dovezeno do ČR 148 tis. hl vína (o 3 tisíc hl více než v říjnu) za 356 mil. Kč (o 97 mil. Kč více), z toho 71 tis. hl lahvového

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčo č vá v s lova v : Metodika: Obor: Ročník: Autor:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčo č vá v s lova v : Metodika: Obor: Ročník: Autor: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_10 Název materiálu: Obiloviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Obiloviny. Očekávaný

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Toto je kakaovník! Plodit začíná po 4 letech a dorůstá až 10 metrů výšky. Najdete ho v Indonésii i Latinské Americe, většina ho

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY Asociační dohoda mezi EU a Střední Amerikou Podepsána 29. června 2012 v Hondurasu 3 pilíře: Obchod (snížení cel, odstranění netarifních překážek,

Více

KOMODITNÍ NOVINY Dátum vydaní: Ročník Číslo 208. Cena 0,- Kč

KOMODITNÍ NOVINY Dátum vydaní: Ročník Číslo 208. Cena 0,- Kč KOMODITNÍ NOVINY Dátum vydaní: 17.06.2016 Ročník 3 2016 Číslo 208. Cena 0,- Kč Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditních trzích: Včerajší minimum: 163,75 /t Včerejší maximum: 167,00 /t (uváděné ceny

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Globální ekonomika

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

KOMODITNÍ NOVINY Dátum vydaní: Ročník Číslo 191. Cena 0,- Kč

KOMODITNÍ NOVINY Dátum vydaní: Ročník Číslo 191. Cena 0,- Kč KOMODITNÍ NOVINY Dátum vydaní: 19.04.2016 Ročník 3 2016 Číslo 191. Cena 0,- Kč Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditních trzích: Včerajší minimum: 149,00 /t Včerejší maximum: 152,00 /t (uváděné ceny

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Číslo vzdělávacího materiálu OBILOVINY

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Číslo vzdělávacího materiálu OBILOVINY Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE. Studie pro RTG přístroje

ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE. Studie pro RTG přístroje ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE Studie pro RTG přístroje 1 ASIJSKÝ TRH Analýza konkurence Obsah Exekutivní shrnutí... 1 Světová konkurence... 2 Specializace jednotlivých zemí na analyzovanou položku...

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ČR a Německo 20 let od Deklarace: vybrané trendy vývoje

ČR a Německo 20 let od Deklarace: vybrané trendy vývoje LEDEN 217 BRIEFING PAPER 1 AMO.CZ ČR a Německo 2 let od Deklarace: vybrané trendy vývoje Zuzana Lizcová Na letošní 21. leden připadá dvacetileté výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku

Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku (Radomír Jáč, hlavní ekonom) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. říjen 2016 2 Globální ekonomika a trhy zkraje

Více

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000 1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od u 2000 1.1. Celkový vývoj Charakteristika celkového vývoje ekonomických subjektů v ČR vychází z údajů registru ekonomických subjektů (RES), kde se evidují všechny

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 5,261.648 ze zahraničí: 4.537.495 (86,2 %) z tuzemska: 724.153 (13,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 305.352 osob

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Analýza struktury exportu služeb

Analýza struktury exportu služeb Analýza struktury exportu služeb aktualizováno - srpen 2008 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami v ČR... 4 I.1.1 Celkový objem zahraničního

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ing. Jan Zaplatílek 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ropa a její význam Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků.

Více

Vývoj zahraničního obchodu České republiky od jejího vstupu do Evropské unie do roku 2013

Vývoj zahraničního obchodu České republiky od jejího vstupu do Evropské unie do roku 2013 Vývoj zahraničního obchodu České republiky od jejího vstupu do Evropské unie do roku 213 Předložená datová sada poskytuje uživateli údaje o zahraničním obchodě České republiky a jeho vývoji od vstupu do

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

4. Žadatelé o azyl a azylanti

4. Žadatelé o azyl a azylanti 4. Žadatelé o azyl a azylanti Od roku 2004 až do roku 2013 měl počet žadatelů o mezinárodní ochranu přicházejících do České republiky klesající trend. Zatímco v roce 2003 dosáhl počet žadatelů o mezinárodní

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 28. února 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 1. 2017 do 31.

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Ostrava, 18 června r.2015 2 Evropská unie základný obchodní

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích.

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Eva Rosochatecká Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské

Více

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU ABSTRACT SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU BROŽOVÁ Ivana, (ČR) KEY WORDS bio-production, bio-food, quality, consumption, turnover ÚVOD Spotřeba biopotravin má v posledních letech

Více

PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č.

PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č. PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č. KOMUNITOU PODPOROVANÉ ZEMĚDĚLSTVÍ z pohledu JADE BASHFORD lektorka: Jade Bashford Jade spoluvytváří místní komunitní potravinové systémy už 25 let. Jade pracovala na místní

Více

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH INVESTIC

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH INVESTIC OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH INVESTIC Komodity Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Finanční trhy Globální ekonomika Dluhopisy Forex Akcie Komodity Deriváty Komodity a komoditní trhy Souvislost mezi cenami

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více