Cesta rýže. Gymnázium Jana Nerudy. Závěrečná práce studentského projektu. Autoři:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesta rýže. Gymnázium Jana Nerudy. Závěrečná práce studentského projektu. Autoři:"

Transkript

1 Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Cesta rýže Autoři: Praha 2014 Anna Šmejkalová, 5.A Dominika Hlavatá, 5.A Eliška Hutková, 5.A Jolana Čermáková, 5.A Marie Michálková, 5.A 1

2 OBSAH 1 Úvod Obecné charakteristiky Původ rýže a historie pěstování Produkce a spotřeba Vliv rýže na ekonomický a politický vývoj v rozvojových zemích Ceny rýže Pěstování rýže Obchod s rýží Mezinárodní obchod s rýží, podmínky a subjekty Charakteristika komodity Výroba, spotřeba a vývoz Země vývozci rýže Hlavní dovozci Dovoz rýže do ČR Mezinárodní instituce a jejich cíle Závěr Abstract: Seznam obrázků: Seznam tabulek a grafů: Použité zdroje:

3 1 ÚVOD Tato práce se zaměřuje na sledování cest, které rýže postupuje od chvíle, kdy je vypěstována, do její konzumace konečným spotřebitelem. Naším cílem bylo vytvořit ucelený obraz o této potravině s důrazem obchodní a zeměpisné údaje. Zaměřili jsme se na zjištění původů, konečných konzumentů a hlavních obchodních cest. Jedná se o potravinu, která je známá po celém světě a pro svoji relativně neutrální chuť je také všude poměrně snadno akceptována. V práci jsme se zabývali původem rýže, jejím rozšířením ve světě, charakteristikou rostliny a způsobem pěstování. Dále jsme určily největší producenty rýže, zjišťovali, kolik se rýže vyrobí a kolik spotřebuje a dále kolik z toho množství se vyváží za hranice země původu. Také jsme se zaměřili na vliv, který rýže má jako základní potravina, na ekonomickou situaci v producentských zemích. Zabývali jsme se otázkou jak zásadní vliv na ekonomiku má pěstování a obchod s rýží v některých zemích jižní Asie. Zároveň i otázkou co její nedostatek znamená pro země kde je rýže základní potravinou. Zajímal nás také ekologický aspekt obchodu s rýží. Nakolik obchod s rýži určuje nabídka a poptávka a nakolik je ovlivněn jinými faktory, mezi které patří i politika. Nevynechali jsme ani pohled na způsoby transportu rýže, a zda při něm nedochází k nadměrnému a vyhnutelnému zatížení životního prostředí. Práce je založena na studiu zahraničních internetových zdrojů. Opíráme se především o statistické údaje zveřejňované mezinárodními organizacemi, publikace nevládních organizací a články různých informačních a ekonomických serverů. 3

4 1.1 OBECNÉ CHARAKTERISTIKY Rýže je teplomilná rostlina s velkými nároky na vodu. Nejlépe se pěstuje na zaplavených polích a proto je území, které poskytuje odpovídající půdu a možnost zavodňování, omezené. Rýže je nejvíce konzumovaná základní potravina ve světě. Jako hlavní potravinu ji konzumuje 60% světové populace. Převážná část produkce ale i spotřeby je v asijských zemích. Je to druhá nejvíc užívaná obilovina na světě. Rýže patří mezi výživově nejhodnotnější potraviny. Jejími základními stavebními složkami (řazeno podle množství) jsou: sacharidy, bílkoviny, lipidy, minerální látky, vitamíny, barviva a složky, které mají růstové, regulační a genetické funkce. Nutriční hodnota rýže je na druhém místě hned za pšenicí pokud jde o množství proteinů vyrobeném na 1ha. Obilky se konzumují buď neloupané, nebo loupané, případně se z nich mletím připravuje rýžová mouka. Z obilek se kromě mouky vyrábí také škrob, pivo a jiné alkoholické i nealkoholické nápoje, z klíčků olej a ocet a sláma se používá jako stelivo, krmivo pro domácí zvířata, k výrobě cigaretového papíru atd. V posledních čtyřiceti letech se výroba rýže víc než zdvojnásobila a plocha, na které se pěstuje, se zvýšila o 30% 1.2 PŮVOD RÝŽE A HISTORIE PĚSTOVÁNÍ Obrázek č.1 Pěstování rýže na plantážích v Americe (zdroj: Rýže se pěstuje více než osm tisíciletí. Mezi nejstarší druhy rýže patří japonica a indica, které jsou dnes rozšířené nejen po celé Asii, ale také po celém světě. Je obtížné určit, odkud původně pochází. Existují dvě teorie o jejich původu; první tvrdí, že se obě dvě vyvinuly nezávisle na sobě na dvou odlišných místech v Číně a v Indii. Dnes se ovšem většina vědců přiklání ke druhé teorii, tedy že mají tyto dva druhy stejný původ a až postupem času, převozem a křížením s jinými planými druhy změnily svou podobu a odlišily se. K tomuto závěru vedly 4

5 genetické a molekulární testy, které dokázaly, že tyto dva druhy mají blíž k sobě navzájem, než k jakémukoli planému druhu, rostoucímu jak v Číně, Indii, tak i v jiných asijských zemích. Po rozšíření výzkumu bylo zjištěno, že v okolí čínské řeky Jang-c'-ťiang byla rýže pěstována již v době před osmi tisíci lety, zatímco v Indii jsou první známky o pěstování časovány do doby před pouze čtyřmi tisíci lety. Dnešním nejuznávanějším závěrem tedy je, že rýže je původem z Číny, odkud byla převezena do Indie, kde změnila svou podobu kvůli křížení s jinými divokými druhy a také kvůli mírně odlišným přírodním podmínkám. Okolo roku 300 př. n. l. přivezl Alexandr Veliký se svými vojsky rýži do východní Asie a Řecka. Dál do Evropy se dostala v době Římské říše, kdy se rozšířila po celém jejím území, hlavně v okolí Středozemního moře. Pak se poprvé objevila i v severní Africe. Rýže se stala oblíbenou potravinou pro její snadné pěstování a až do pozdního středověku rychle rostl počet míst, kde se začínala pěstovat. Útlum přišel ve chvíli, kdy se zjistilo, že jsou rýžová pole a jejich stojaté vody ideálním prostředím pro komáry, a tedy že se kvůli nim zvyšuje výskyt malárie. Do Ameriky se rýže dostala rovnou dvěma směry; do severní v 16. století, kdy ji během kolonizace přivezli Evropané, a do jižní spolu s otroky z Afriky. 2 PRODUKCE A SPOTŘEBA Ročně se vyrobí okolo 670 milionů metrických tun rýže. V porovnání s cca 680 MMT pšenice je to jen o něco méně. Existuje řada druhů rýže odlišné kvality a vlastností. Asie se považuje za domov nejvíce druhů této rostliny. Průměrná roční spotřeba rýže je kolem 65 kg na osobu. Rýže pokrývá okolo 26% zdrojů nutriční energie lidstva. Tato spotřeba je vyšší v asijských zemích, kde je kolem 200 kg na osobu, zatímco v Evropě to činí pouhých 10 kg (MOHANTY). Průměrná spotřeba v ČR je okolo 4,5 kg na osobu za rok. Asie má dominantní postavení jak ve výrobě, tak i ve spotřebě rýže. Na asijském kontinentu se vypěstuje okolo 90% celkové světové produkce. Největšími výrobci rýže jsou Čína, které patří okolo 30% světové produkce, Indie kolem 20%, dále Indonésie, Bangladéš, Vietnam, Thajsko, Myanmar, Filipíny a Brazílie. Jen Brazílie zde nepatří do asijských zemí. Mezi velké výrobce patří také Japonsko a Spojené státy. V Evropě se rýže nejvíce pěstuje v středomořských zemích. Nejdůležitějšími producenty v Evropě jsou Itálie zhruba tun, Španělsko tun, Řecko tun, Portugalsko tun a Francie tun. V České republice nejsou vhodné klimatické podmínky pro pěstování rýže. 3 VLIV RÝŽE NA EKONOMICKÝ A POLITICKÝ VÝVOJ V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH Rýže se z 99 % pěstuje v rozvojových zemích, ve kterých představuje nejdůležitější plodinu pro miliony drobných zemědělců, kteří ji většinou pěstují na méně než 1 hektaru půdy. Vzhledem k vysoké spotřebě rýže v zemích produkce světový export činí průměrně pouze 5-7 % vyprodukované rýže. (FAO 2013) I přes nízký export této komodity má však značný význam pro světovou ekonomiku. V řadě zemí hraje strategickou roli. Není pouze důležitým zdrojem potravin a surovin, ale zároveň vytváří velké množství pracovních míst. Miliony lidí jsou 5

6 zapojeny do rýžového řetězce, ať už ve fázi pěstování, zpracování nebo obchodování. Rýže je tedy nezanedbatelným zdrojem příjmů obyvatelstva (Pandey). Příkladem země, která je vysoce závislá na pěstování rýže a kde většina ekonomicky aktivních se živí jejím pěstováním je Vietnám, který 2. Největším světovým vývozcem rýže. Okolo 70 % práceschopného obyvatelstva pracuje v zemědělství. Rýže je hlavní zemědělskou plodinou, která se pěstuje na cca 80 % obdělávané půdy Stav světových zásob rýže má vliv na zvyšující se počet lidí ohrožených chudobou. Příkladem může být rok 2008, kdy nepříznivé klimatické podmínky, neúroda a rostoucí spotřeba vyvolaly spekulační horečku na trhu se zemědělskými komoditami. Zvýšila se produkce biopaliv, což snížilo podíl zemědělské půdy užívané pro pěstování potravin, vzrostly ceny energií a poptávka po obilovinách. Stoupající ceny obilovin tlačily nahoru i ceny ostatních produktů, jak rostlinných, tak živočišných, což vyústilo v potravinovou krizi, která postihla řadu států v Africe, Asii i jižní Americe. Lidé po celém světě si nemohli dovolit potraviny nezbytné na pouhé přežití. Propukly nepokoje, otřásaly se pozice tamějších vlád. Následky tohoto vývoje se přelévaly z rozvojového světa do světa vyspělého. Světová banka odhaduje, že v roce 2008 počet lidí žijících v extrémní chudobě, kteří disponují méně než 1,25 USD na den, dosáhl 1,4 mld. V relativní chudobě žily 2,5 mld. lidí; jejich denní příjem byl menší než 2 USD. (The World Bank 2008) Na druhé straně, si některé státy vyvážející potraviny, jako Argentina, Kanada a Austrálie, vlivem této situace na trhu podstatně vylepšily obchodní bilanci. Rýže má zásadní význam také v politické oblasti a je předmětem specifické obchodní politiky v mnoha zemích. Jejím úkolem je zajistit dostatečné příjmy pro zemědělce a zároveň umožnit spotřebitelům přístup ke zboží za dostupnou cenu. Důležitým cílem obchodní politiky zainteresovaných států je zabezpečit dostatečný přísun rýže pro své obyvatelstvo, tedy zajistit potravinovou soběstačnost. Výsledkem je řada subvencí, kontrol, podpor, pravidel a zákonů, která řídí podnikání v zemědělství a ovlivňují mezinárodní obchod s potravinami. (Heong 2005) Subvence se poskytují zemědělcům jako motivace pro pěstování určite plodiny. S nárůstem podílu domácí produkce na domácí spotřebě, klesá závislost země na dovozu. Vývozní cla mají za cíl omezení vývozu v době, kdy jsou ceny díky vysoké úrodě nízké. Brání se tím následnému dovozu za vyšší ceny. Obdobný efekt mají i dovozní cla. Některé země si vytváří zásoby, kterými překlenují cenové výkyvy. Příkladem takové země jsou Filipíny, jež V roce 2010 ještě patřily k největším dovozcům rýže (dovezlo se tun), zatímco v roce 2012 to byla desetina tohoto množství. Národní úřad pro bezpečnost potravin odkoupil zásoby od zemědělců, zabránil tím poklesu cen a nadměrnému vývozu a vytvořil mezisklad, kterým zase může kdykoli vyrovnat výkyvy během horší sezóny. S trendem rostoucí světové produkce i spotřeby rýže je zřejmé, že poroste i její význam ve světové ekonomice. Nezbytným faktorem je také multifunkčnost zemědělství. Pěstování rýže je vázáno na stanovištní podmínky (topografii, podnebí, půdu), současně vytváří kulturní krajinu dané země a je nositelem nekomerčních výkonů (péče o krajinu atd.). (Smutka 2010) Některé státy dokonce na rýži pěstují svou kulturu. Její pěstování, prodej a konzumace jsou nedílnou součástí každodenního života milionů lidí. 3.1 CENY RÝŽE Rýže je komodita, která je velmi citlivá na klimatické podmínky, a proto jsou pro ni charakteristické výkyvy cen v mezinárodním obchodě. Od roku 2002 ceny rýže ukazují převážně tendenci ke zvýšení. V roce 2008 došlo k prudkému růstu cen rýže v souvislosti s obecným růstem cen potravin a reakcí výrobců na tento vývoj omezováním exportu a zvyšováním zásob. Po roce 2008 začaly ceny rýže klesat, ale v porovnání s předešlými lety zůstaly stále relativně 6

7 vysoko a lze předpokládat, že i nadále zůstanou na této hladině. Nárůst cen rýže může mít nepříznivý vliv na životní úroveň velké části světové populace. Týká se to především rozvojových zemí. Vysoká poptávka, která nebude doprovázená odpovídající produkci, může mít za následek nedostatek této komodity na trhu. Už samotný nárůst světové populace, který je nejvýraznější právě v Asii, může v tomto ohledu představovat problém. 4 PĚSTOVÁNÍ RÝŽE Obrázek 2 Rýžová pole ve svahu (IRRI) Obrázky 3,4, Práce na rýžových polích (IRRI) Nejdůležitější faktory při pěstování rýže jsou vysoký úhrn srážek a levná pracovní síla. Monzunové deště poskytují obrovské množství srážek a vysokou vlhkost, což činí jižní Asii příznivou oblastí pro pěstování rýže. Rýže (Oryza) patří do čeledí lipnicovitých (POACEAE). Dělí se na rýži setou (Oryza sativa) a rýži horskou (Oryza montana). Rýže setá je nejrozšířenější, kvalitnější a dále se dělí na více druhů. Rýže horská se pěstuje ve vyšších oblastech, je nenáročná na závlahu a půdu, ale poskytuje nižší výnosy a zrno horší kvality. Pěstování rýže je buď na zavodňovaných polích anebo bez závlahy. Existuje již řada odrůd, u kterých dlouhodobé zavodnění není nutné. Zavodňovaná rýže se pěstuje pomocí závlahového systému, který se skládá z kanálů a hrází. Jelikož je budování takového systému nákladné, rýže setá se pěstuje jako monokultura (jedna rostlina se pěstuje na stejném pozemku mnoho let). U horské rýže je možné jí střídat s jinými plodinami. Postup pěstování je následující: Nejdříve se musí upravit pozemek tím, že se provede orba a po ní urovnání pozemku. Dále se tvoří zavodňovací a odvodňovací kanály a hráze. Plocha rýžoviště se ohraničuje hrází. Půda se dále vláčí a prokypřuje. Důležité je odplevelení a urovnání pozemku. Rýže se do půdy buď vysévá anebo sází. Sázení již hotových sazenic umožňuje více sklizní v jednom roce. V ideálních podmínkách sazenice dorostou za třicet až čtyřicet dní. Přitom je plocha pro vypěstování sazenic skoro 100 krát menší než zabere stejný počet rostlin vysetých. Sazenice se vysazují v době, kdy přesáhnou 30 cm a jejich výška při sázení záleží na předpokládané výšce hladiny vody rýžoviště. Sazenice se většinou vysazují ručně. Ve vyspělejších zemích se používají i sázecí stroje. Spony (vzdálenost rostlin) činí cm. Vysazuje se do hloubky 3 až 5 cm a zásadou je, že alespoň polovina rostliny má být ve vodě. Rýže je velice citlivá na dostatek vody a během vegetace je nezbytná kontrola zavlažování. Rýže se sklízí ručně nebo mechanicky. V zemích jihovýchodní Asie se rýže sklízí ručně a to až na konci zralosti. Ruční sklizeň je maximálně šetrná k plodům. Rostliny se dále nechají proschnout a rýže se mlátí buď ručně, nebo na mlátičkách. Ruční výmlat je šetrnější. Poté se zrno suší a skladuje. 7

8 5 OBCHOD S RÝŽÍ Rýže není homogenní produkt. Dělí na typy: Indica, Japonica, Aromatic, Glutinous. Největší podíl v mezinárodním obchodě má Indica - téměř 80%. Mezi její hlavní exportéry se řadí Thajsko, Vietnam, Čína, Spojené státy americké a Pákistán. Hlavními vývozci Japonicy jsou zejména Austrálie, Egypt, Čína, Evropská Unie a USA. Aromatic je velmi kvalitní a mezi její hlavními exportéry patří především Thajsko, Indie a Pákistán. Glutinous má v zahraničním obchodě minimální význam a jedná se spíše o typ využívaný při speciálních příležitostech (Childs, a další, 2010). 5.1 MEZINÁRODNÍ OBCHOD S RÝŽÍ, PODMÍNKY A SUBJEKTY Rýže je strategickou potravinou. Proto se na obchod s rýží vztahuje řada omezení v podobě kvót, dovozních a vývozních cel. V závislosti na úrodě tyto podmínky kolísají. Země, ve kterých je rýže základní potravinou, omezují její vývoz v dobách, když je úroda malá. V obdobích velké úrody státy zase omezují dovoz, a podporují vývoz. Na množství a na cenu rýže, která se nabídne na trhu, má vliv řada faktorů. Hlavním a často nejméně předvídatelným je počasí. Proto je obchod s rýží vysoce rizikový. Klíčovou roli v obchodě s rýží mají velké mezinárodní obchodní společnosti, jež také zajišťují proces zpracování, skladování a dopravy této komodity. Mezi specialisty v této oblasti patří společnosti Jacksons, Marius Brum et fils, Schepens & Co, Creed Rice a Western Rice Mills Ltd. (The World Bank). V jednotlivých oblastech působí společnosti lokálního charakteru. Jelikož je obchod s rýží rizikový, často dochází k zániku těchto společností nebo jejich sloučení s jinými. Na celosvětové úrovni dnes působí tyto obchodní společnosti: American Rice, Archer Daniels Midland Co., Ascot Commodities, Capital Rice Co, Ltd., Churgate, Luis Dreyfus, Nidera, Novel, Olam, Rustal a The Rice Corporation (The World Bank). Obchod s rýží je také ovlivněn státními obchodními podniky nebo vládními institucemi, hlavně na státní úrovni. Vládní dohody jsou časté mezi zeměmi dovážejícími rýži, jako jsou Kuba, Malajsie, Indonésie, Irán, Irák, Filipíny a Srí Lanka, a vývozci jako jsou Thajsko, Vietnam, Pákistán a Barma. 5.2 CHARAKTERISTIKA KOMODITY Rýže se v mezinárodním obchodě rozlišuje podle tvaru zrna, stupně omletí a odstranění obalových vrstev. Podle tvaru zrna můžeme rýži dělit na: - dlouhozrnnou - střednězrnnou - kulatozrnnou. A podle stupně omletí se rýže dělí na: - neloupanou - pololoupanou - loupanou 8

9 Obrázek č. 5 Druhy rýže Rýže surová neboli neloupaná se obchodně označuje jako rough nebo paddy"; je to rýže s celistvou vrchní slupkou. Při obchodování se s tímto druhem setkáváme výjimečně, jelikož se téměř neexportuje. Rýže brown nebo cargo je označení pro rýži pololoupanou, která má hnědé zbarvení. Zbylá vnitřní část slupky ji činí dosti tvrdou i po uvaření. Podstatná část rýže se však konzumuje v podobě světlých obroušených a oleštěných zrn, tak jak se s nimi běžně setkáváme v obchodech. Jedná se o rýži bílou, obchodně označovanou white, kterou získáváme obroušením ve vytírajících strojích. Právě tento druh rýže trhu má na světových trzích největší podíl. Poslední obchodní typ rýže je parboiled. Od ostatních druhů rýže se liší poměrně složitým procesem zpracování před mletím. Jeho princip spočívá v působení tlakové páry nebo horké vody na navlhčená surová zrna, tak do nich z podobalových vrstev pronikají nutričně významné látky jako vitamíny a minerály. 5.3 VÝROBA, SPOTŘEBA A VÝVOZ Většina rýže, která se ve světě vypěstuje, se konzumuje v zemích původu. Mezinárodně se obchoduje jen s okolo 5% celkové produkce. Největšími vývozci rýže jsou Thajsko, Vietnam, Spojené státy a Pákistán. Zatímco některé země zavádějí vývozní cla, aby zabránily nadměrnému vývozu této komodity (většinou se jedná o rozvojové země, kde je rýže hlavní potravinou), v jiných zemích jsou přítomna dovozní cla. Přesto že je Čína největším výrobcem rýže, podíl vývozu na její produkci není veliký. Hlavní export méně kvalitní rýže je na Kubu a do Indonésie. Dále Čína vyváží středně kvalitní rýži do Ruska, Japonska a Koreje. Se zvyšující se životní úrovní v Číně v posledních letech roste poptávka po kvalitnější rýži, která se do Číny dováží především z Thajska (FAO). Druhým největším producentem a zároveň druhým největším spotřebitelem rýže ve světě je Indie. V Indii se především pěstuje méně kvalitní rýže, která je vyvážena nejvíce do 9

10 Bangladéše, Indonésie, Nigérie, a JAR. Vonná rýže Basmati se z Indie vyváží také do zemí Evropské Unie a arabských zemí. Graf 1: Největší producenti rýže v roce 2011 dle zemí v % Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z FAO (2013). Na třetím místě mezi výrobci a konzumenty rýže je Indonésie, ve které se rovněž většinou pěstuje rýže nižší kvality. Jelikož její spotřeba převyšuje produkci, Indonésie je podobně jako Bangladéš významným dovozcem rýže pro potřeby vlastního obyvatelstva. Vietnam, který je podle množství vypěstované rýže na pátém místě s podílem na světové; produkci kolem 9% je zároveň druhým největším vývozcem této komodity. Hlavním důvodem je nízká cena vietnamské rýže. Hlavní vývozní destinace jsou Kuba, Indonésie, Malajsie a Irák. Ve Vietnamu se pěstuje rýže dlouhozrnná nižší až střední kvality. 5.4 ZEMĚ VÝVOZCI RÝŽE Největším vývozcem rýže je Thajsko, přestože se na světové výrobě podílí necelými 10%. Rýže se pěstuje na 9 mil. hektarů půdy ve všech provinciích země. Vzhledem k podnebnému pásu, ve kterém se Thajsko nachází, lze rýži sklízet po celý rok. Největší část produkce se však sklízí od května do října v období monzunů. Thajsko vyrábí širokou škálu druhů rýže. Dělí se do 8 skupin podle kvality. Mezi nejznámější patří bílá rýže 5%, zlomková bílá rýže 25% a bílá rýže 100%. Zemědělci úzce spolupracují s místními obchodníky, kterým prodávají téměř polovinu své produkce, zbylou část dodávají buď přímo zpracovatelským firmám, nebo rýži od zemědělců vykupuje vláda. Mezi hlavní země, kam je thajská rýže exportována, podle FAO patřily v roce 2010: Nigérie, Čína, Spojené státy americké, Pobřeží slonoviny a Saúdská Arábie. (FAO 2012) Druhý největší světový exportér rýže s 19 % podílu na celkovém světovém exportu je Vietnam, který je zároveň pátým největším producentem. Rýže je zde pěstována na 80 % orné půdy, což představuje zhruba 7,5 mil. hektarů. Má strategickou úlohu v zemědělství i celém hospodářství Vietnamu. (IRRI 2013) V souvislosti s pěstováním či zpracováním této plodiny je 10

11 v zemi zaměstnána více než polovina dospělého obyvatelstva. Na jihu země se rýžová pole vyskytují převážně v povodí řeky Mekong. Odtud pochází polovina vietnamské produkce rýže. Na severu se rýže pěstuje zejména v povodí Rudé řeky. Vietnam se specializuje na výrobu dlouhozrnné rýže v nižší kvalitě. Vyváží se hlavně na Kubu a do Indonésie, Malajsie, Iráku a několika afrických zemí. (Wailes 2003) Přestože je Vietnam druhým největším světovým exportérem rýže, musí se kvůli vysoké domácí spotřebě velký objem kvalitní rýže dovážet z Thajska. Od roku 1990, kdy se země částečně otevřela soukromému zahraničnímu obchodu, zaznamenává vývoz rýže rostoucí trend. Vietnam patří k zemím, které jsou vážně ohroženy změnami klimatu. Dochází též k drastické redukci zemědělské půdy v důsledku urbanizace. Nestabilní ceny rýže ztěžují život zemědělcům i spotřebitelům, kteří jsou na této plodině závislí. V odlehlých oblastech země a mezi etnickými skupinami stále přetrvává hrozba hladomoru. (Pandey 2010) Tabulka 1: Největší vývozci rýže v roce 2010 v mil. tun/100 USD Země Velikost exportu (tuny) Hodnota exportu (1 000 USD) Thajsko Vietnam Pákistán Spojené státy americké Indie Itálie Uruguay Čína Spojené arabské emiráty Benin Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z FAO (2013). Na třetím místě podle vývozu rýže je Pákistán. Podílí se na světovém exportu 11,5%. Pákistán se zaměřuje hlavně na vývoz aromatické rýže Basmati, která je pěstována v provincii Pandžáb, a rýže Irri v provinciích Pandžáb a Sindh. Rýže je zde pěstována přibližně na 2,5 mil. hektarů půdy a společně s pšenicí a bavlnou patří mezi nejdůležitější vývozní artikl. Hlavní destinaci pákistánského exportu jsou státy Evropská unie, Spojené státy americké, Austrálie a Spojené arabské emiráty. (Wailes 2003) Čtvrtou největší exportní zemí jsou Spojené státy americké. Rýže se pěstuje ve státech Arkansas, Kalifornie, Texas, Louisiana, Mississippi a Missouri na 1,1 mil. hektarů zemědělské půdy. Spojené státy vyvážejí 45 % své celkové produkce rýže a podílejí se na světovém exportu 11%. Z důvodů geograficko-logistických a kvůli menší konkurenci ze strany asijských zemí jsou jejich hlavním trhem země Latinské Ameriky a Kanada. (USA Rice Federation 2013) Přestože Spojené státy patří mezi přední vývozce rýže, jsou i jejím významným dovozcem. Je to způsobeno rostoucí spotřebou a vysokou domácí poptávkou po kvalitní rýži z Thajska, Indie a Pákistánu. Indie má důležitou roli ve světovém exportu, kde zaujímá 5. místo, a je významným vývozcem méně kvalitní dlouhozrnné rýže, po níž je poptávka zejména v Bangladéši, Pobřeží 11

12 slonoviny, Indonésii, Nigérii, Jihoafrické republice a na Filipínách. Aromatickou rýži Basmati vyváží do zemí Evropské unie, Íránu, Kuvajtu, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů. Ačkoliv se Čína ve světovém exportu umisťuje až na 7. místě, díky své vysoké produkci a spotřebě má na světový trh s rýží nemalý vliv. Čína již dlouhodobě je největším světovým producentem a největším spotřebitelem rýže. Hlavní pěstitelské oblasti rýže se nacházejí jižně od řeky Yangtze a mezi Yangtze a Žlutou řekou. Rýže je zde pěstována na téměř 30 mil. hektarů půdy. Hlavními vývozními destinacemi méně kvalitní rýže jsou Kuba, Indonésie a Nigérie, a středně kvalitní rýži Čína vyváží především do Ruska, Japonska, Severní a Jižní Koreje. Kontrolu nad obchodem má čínská vláda stále ve své kompetenci. Zatímco přes neustálý růst produkce v posledních letech je objem vývozů velmi malý, v dovozech se objevuje rostoucí trend, který je způsoben hlavně stále větší poptávkou po kvalitní rýži z Thajska, Indie a Vietnamu (Wailes 2003). 5.5 HLAVNÍ DOVOZCI Největším světovým dovozcem rýže je Evropská unie. Ačkoliv je i zde rýže pěstována, a to zejména v Itálii a Španělsku a dále v Portugalsku, Francii, Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. Většina vývozů z těchto zemí probíhá v rámci vnitro-unijního obchodu, a tak EU jako celek patří mezi čisté dovozce rýže. Dovozem pokrývá 40 % svých potřeb. Mezi největší dovozce v rámci EU patří Velká Británie, jejíž import v roce 2010 dosahoval tun, a Francie, kam bylo v témž roce dovezeno téměř tun rýže.(fao 2013) V současné době mezi hlavní obchodní partnery EU patří Spojené státy americké, Thajsko, Pákistán a Indie. Tabulka 2: Největší dovozci rýže v roce 2010 Velikost Země/skupina zemí (tuny) 12 importu Hodnota importu (1 000 USD) Evropská unie , Filipíny , Nigérie , Saudská Arábie , Írán , Irák , Spojené arabské emiráty , Malajsie , Pobřeží slonoviny , Brazílie , Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z FAO (2013). Druhým největším světovým dovozcem rýže jsou Filipíny. Jejich import v roce 2010 dosahoval téměř 2,4 mil. tun. Produkce rýže na Filipínách roste rychleji než v předchozích desetiletích, od roku 2000 dochází k průměrnému meziročnímu růstu o 3 %. V roce 2010 byla

13 rýže pěstována na 3 mil. hektarů půdy. Produkce dosahovala objemu 16,2 mil. tun. Vzhledem k domácí poptávce a vysoké spotřebě, která činí 120 kg na obyvatele za rok, je však stále nedostatečná. (FAO 2012) V posledních letech se, jak již bylo zmíněno v kapitole 3, situace na Filipínách výrazně zlepšila ve prospěch podílu domácí produkce na celkové spotřebě. Přestože se v posledních letech v Nigérii zrychluje tempo růstu produkce rýže, vlastní výroba nestačí na potřeby populace. Tato země zaujímá v žebříčku největších dovozců rýže 3. místo. Nejdůležitější vodní zdroj v Nigérii a v oblasti západní Afriky vůbec je řeka Niger, jejíž koryto se v období dešťů zvedne o 5 až 7 metrů, a řeka se tak promění v obrovské jezero. Toho využívají místní zemědělci. Využít potenciálu Nigeru a jeho delty pomáhá zavlažovací systém kanálů se stavidly, který je od roku 1960 přizpůsobený na pěstování rýže. (USDA 2005) Import rýže do Nigérie tvoří necelých 1,9 mil. tun. Rýže se do Nigérie dováží především ze Spojených států amerických, Brazílie a Číny. (FAO 2013) V mnoha zemích pěstujících rýži je prioritou uspokojování domácí poptávky před vývozem. Proto je pořadí největších výrobců a vývozců natolik odlišné. Pořadí největších výrobců a konzumentů rýže je obdobné. Je zde opět na prvním místě Čína s více než 30%, Indie cca 20%, Indonésie cca 9% a Bangladéš cca 7%. 5.6 DOVOZ RÝŽE DO ČR V České republice je preferována dlouhozrnná rýže před střednězrnnou. Jejími hlavními dovozci pro ČR jsou stejně jako pro celý svět Thajsko, USA, Vietnam a Pákistán. Obrázek č. 6 Cesta rýže do ČR (zdroj: vlastní) V roce 2013 se cena jedné tuny bílé thajské rýže pohybovala mezi dolary za tunu, to je kolem 11 korun za kilogram rýže. Clo je 30 eur za tunu s 15% DPH. Dostává se k nám asi 28 dní a to kombinací železniční, silniční i lodní dopravy. Nejdříve se naloží ve městě Wat Hua Pang, odkud cestuje 254 km do přístavu Port Laem Chabang. Poté po moři i souši urazí 13

14 10429 km do Hamburku, odkud se už konečně dostává do České republiky. Rýže se takto převáží v ISO kontejnerech a cena jedné cesty se pohybuje kolem 1620 USD. V České republice se rýže stala oblíbenou potravinou a dokonce patří k některým tradičním jídlům. Dnes se její konzumace pohybuje mezi 4,5 5 kg na osobu. Toto číslo platí již od devadesátých let a příliš se nemění. Kvůli stále se zvyšující migraci z Asie je ovšem očekávaný budoucí nárůst její konzumace. Tabulka č. 3 Spotřeba rýže v ČR(zdroj ČSÚ) Rok Kg/osobu 3,7 4,3 4,4 4,6 4 4,5 Zdroj:Český statistický úřad (www.czso.cz) V České republice jsou k dostání téměř všechny známy druhy rýže. Maloobchodní cena za jeden kilogram se pohybuje mezi 20 a 120 korun. V obchodech se nejčastěji setkáváme s následujícími druhy: - Natural (celozrnná) nebo neloupaná rýže, která má výraznější, oříškovou, chuť. - Rýže parboiled v syrovém stavu má žlutou barvu, ale po uvaření zbělá. Je dlouhozrnná, loupaná a leštěná zvláštní technologií pomocí vysokotlaké páry, takže v ní zůstávají všechny cenné vitaminy a minerály. - Arborio - původem z Itálie, název získala podle města v údolí řeky Pád. - Carnaroli, také italská rýže velkých, baculatých zrn. - Basmati - dlouhozrnná, neloupaná rýže, která má výrazné aroma. Do Čech se dováží většinou z Pákistánu. - Jasmínová rýže s květinovou vůni. Vzhledově připomíná basmati. Rýže je v Čechách zdomácnělou potravinou. Hraje zde roli i její poměrně nízká cena a trvanlivost. V posledních desetiletích je zvýšen počet přistěhovalců z Asie do České republiky a tato skutečnost také ovlivňuje poptávku po rýži. Svoji roli určitě hraje i stoupající popularita italské a asijské kuchyně. 6 MEZINÁRODNÍ INSTITUCE A JEJICH CÍLE Význam a vliv obchodu s rýží na ekonomickou a politickou situaci producentských zemí, vznikla potřeba spolupráce a výměny informaci jak u producentů, tak i na finálních trzích. Spolupráce na výzkumu a zlepšování kvality této plodiny a také na vývoji nových technologií, se ukázala být užitečnou. Vznikla tak řada mezinárodních institucí zabývajících se problematikou pěstování, skladování, obchodování ale i šlechtění odrůd, technologickými procesy apod. Tyto organizace v závislosti na předmětu své činnosti mají značný vliv na takzvaný rýžový průmysl. Zde uvádíme jen některé z nich a jejich hlavní cíle: - International Rice Research Institute (Mezinárodní ústav pro výzkum rýže) je nejstarší a největší mezinárodní instituce spojující producentské a spotřebitelské země. Byl založen v roce 1960 jako autonomní, nezisková organizace se zaměstnanci hlavně z asijských a 14

15 afrických zemí. V současné době má 16 členů. Jeho sídlo je v Los Baños na Filipínách. Za hlavní cíle si klade: - snížení extrémní chudoby a hladu, - zlepšení zdravotních podmínek a životní úrovně zemědělců i spotřebitelů, - podpora trvale udržitelného hospodářství a standardů týkajících se životního prostředí, - poskytování komplexních informací a statistik a zvyšování transparentnosti na trhu rýží, - podpora vzdělávacích programů za účelem pomoci producentům využívat vhodné technologie, - rozvoj a vyhledání finančních zdrojů a vědců pro projekty na zkvalitnění technologií pěstování a zvýšení produkce rýže. (IRRI 2013) ARF - Asia Rice Foundation (Asijská rýžová nadace) je regionální nezisková organizace zaměřující se na oblast Asie. ARF zastřešuje národní rýžové asociace 5 členských asijských zemí (Thajsko, Bangladéš, Indonésie, Filipíny, Čína) a úzce spolupracuje s organizacemi z průmyslově vyspělých zemí k dosažení společných cílů, mezi které patří (ARF 2013): - zajištění dostatečného množství produkce rýže a zároveň dostatek světových zásob pro rostoucí populaci při zachování rovnovážného vývoje světového rýžového hospodářství, - zachovat kulturní dědictví rýže a ekologickou hodnotu rýžových polí, - zvýšit povědomí veřejnosti o významu rýže, - přispět k posilování ekonomik členských zemí a - podpořit výzkum a školící a informační programy. WARDA - Africa Rice Center (Africké centrum pro rýži) je mezinárodní zemědělská organizace založená v roce Sídlo je v Cotonou v Beninu. Původní počet 11 členů ze západní Afriky se rozrostl na současných 24 států. Od roku 1986 patří do skupiny 15 specializovaných výzkumných center skupiny CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research) a společně s IRRI a CIAT (International Center for Tropical Agriculture) tvoří Global Rice Science Partnership (Globální vědecké partnerství pro výzkum rýže), které stanovuje globální strategickou výzkumnou agendu pro rýži. WARDA si klade za cíl přispět ke snížení chudoby a zajistit dostatek potravin v Africe prostřednictvím výzkumu, vývoje nových technologií zaměřených na zvyšování produktivity a ziskovosti odvětví a zároveň dosáhnout vytyčených cílů takovým způsobem, který zajišťuje udržitelnost zemědělského prostředí. (WARDA 2013) Rice Federation USA (Rýžová federace Spojených států amerických) slouží jako výzkumná a vzdělávací organizace pro rýžový průmysl ve Spojených státech amerických. Spojuje producenty, zpracovatele a spotřebitele rýže a zároveň zastřešuje i další 4 asociace, jimiž jsou USA Rice Producers' Group, USA Rice Millers' Association, USA 15

16 Čína Indie Indonézie Vietnám Thajsko Bangladeš Myanmar Filipíny Brazilie Japonsko Pákistan Kambodža USA Jížní Korea Egypt Rice Council a USA Rice Merchants' Association. Mezi hlavní cíle patří usnadnění spolupráce mezi členskými asociacemi, zajištění objektivních a komplexních informací o trhu rýže, financování projektů zaměřených na zvýšení produkce rýže a zajištění udržitelného hospodářství. (USA Rice Federation 2013). Cíle těchto organizaci jsou někdy těžko dosažitelné, nebo protichůdné. Nelze například výrazně zvýšit úrodu a zároveň zachovat tradiční způsob pěstování a odrůdy. V poslední době šlechtění nových odrůd čelí organizacím bojujícím proti genetický modifikovaným potravinám. Přesto aktivity zmíněných a dalších organizací, určitě stojí za zmínku. 7 ZÁVĚR V této práci jsme se pokusily sledovat cesty, kterými putuje rýže od sklizně až ke konečným spotřebitelům. Zjistily jsme, že většina rýže, která se ve světě vypěstuje a to okolo 95%, nikdy nepřekročí státní hranici, tedy bývá zkonzumována v zemi původu. Nejvíce rýže se vypěstuje v Čině, kde se zároveň nejvíce i spotřebuje. Ačkoliv je největším producentem, Čína nehraje tak významnou roli pokud jde o mezinárodní obchod s touto potravinou. Podobně je na tom i Indie, která převážnou část své výroby také sama spotřebuje. Graf č. 2 Srovnání produkce a spotřeby v jednotlivých zemích Produkce (v milionech tun) Spotřeba (v milionech tun) 0 Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů USDA Dále je pro pohyb rýže charakteristické, že velké množství obchodované rýže končí v sousedních zemích, které si s vlastní produkcí nevystačí. Tento výsledek šlo očekávat i vzhledem k tomu, že je rýže tradiční základní potravinou právě v oblasti, kde se ji nejvíc vypěstuje, tedy v asijských zemích. Jen malé procento, ale i přesto obrovské množství rýže, cestuje na větší vzdálenost. V těchto případech je nejčastěji používaná lodní doprava, kterou posléze střídá železniční či 16

17 silniční. Přestože se v Evropě rýže také pěstuje, Evropská Unie je největším dovozcem rýže ve světě. Právě rýže dovezená do EU často cestuje nejdál od země svého původu. Celkově vzato, rýže rozhodně nepatří k potravinám, které cestují po světě z ryze obchodních důvodů (jako je například nižší cena), ale hlavně kvůli tomu, že je oblast, ve které rýži lze pěstovat, značně omezená klimatickými podmínkami. Dá se říci, že je oproti jiným potravinám, které jsou vázané na určité podnebí a klimatické podmínky, rýže k životnímu prostředí přiměřeně šetrná. Významnou roli zde hraje i její trvanlivost, která umožňuje déle trvající a tudíž i ekonomičtější způsob přepravy. ABSTRACT: The aim of our project was to follow the path of rice from harvesting all the way to the consumers. We have come to the conclusion that most of the produced rice (around 95%) stays in the country of origin. We have also found that most of the traded rice is exported to bordering countries, where the production is insufficient for the requirements of the local people. Rice is very important for the economies of countries where it is grown not only due to exports, but also as the main component in diet of many developing countries. The chain of production and trade of rice also has significant influence on employment. Most of the traded rice is transported by the sea and railways. Road traffic is used in final phase. In comparison with other foods, having in mind specific requirements for its growth, rice path can be considered eco-friendly. SEZNAM OBRÁZKŮ: Obrázek č. 1 Pěstování rýže na plantážích v Americe (zdroj: Obrázek č. 2 Rýžová pole ve svahu (zdroj: IRRI) Obrázky č. 3, č. 4, Práce na rýžových polích (zdroj: IRRI) Obrázek č. 5 Druhy rýže (zdroj: Obrázek č. 6 Cesta rýže do ČR (zdroj: vlastní) SEZNAM TABULEK A GRAFŮ: Tabulka č. 1 Největší vývozci rýže v roce 2010 Tabulka č. 2 Největší dovozci rýže v roce 2010 Tabulka č. 3 Spotřeba rýže v ČR (zdroj ČSÚ) Graf 1: Největší producenti rýže 2011 dle zemí v % Zdroj: Vlastní dle údajů z FAO (2013). Graf č. 2: Srovnání produkce a spotřeby v jednotlivých zemích (zdroj USDA) 17

18 POUŽITÉ ZDROJE: ARF (2013): About Asia Rice. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.asiarice.org/sections/aboutasiarice.html> FAO (2001): Review of basic food policies. Rome: FAO. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.fao.org/docrep/003/y0911e/y0911e05.htm#topofpage>. FAO (2012): Rice market monitor. Rome: FAO. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.fao.org/docrep/016/ap288e/ap288e.pdf > FAO (2013): Rice Market Monitor. [online]. [cit ]. FAO. Dostupné z: <http://www.fao.org/docrep/017/aq144e/aq144e.pdf> HEONG, K. L. (2005): Rice is Life Scientific Perspectives for the 21st Century. IRRI. IRRI (2013): Rice basics. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.irri. org/index. php?option=com_k2&view=item&id=9081&itemid=100481&lang=en> IRRI (2013): Rice in Vietnam. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://irri.org/index. php?option=com_k2&view=item&id=8762:rice> PANDEY, S. (2010): Rice in the Global Economy: Strategic Research and Policy Issues for Food Security. IRRI. ISBN MOHANTY, S. (2013): Trends in Global Rice consumption. [online]. [ ]. Dostupné z: <http://www.scribd.com/doc/ /rt-vol-12-no-1-rice-facts> SMUTKA, L. (2010): Vybrané aspekty agrárního sektoru ve světě: vývoj produkce a obchodu s agrárními komoditami. ISBN THE WORLD BANK (2006): Rice: International Commodity Profile [online]. [ ]. The World Bank. Dostupné z: <http://siteresources.worldbank.org/ INTAFRICA/Resources/ Rice-Profile.pdf> TITAPIWATANAKUN, B. (2012)_ The Rice Situation in Thailand [online]. [ ]. Dostupné z: <http://www2.adb.org/documents/reports/consultant/reg/ 43430/ regtacr-03.pdf> USA RICE FEDERATION (2013): Facts about USA Rice [online]. [ ]. Dostupné z: <http://www.usarice.com/doclib/157/3366.pdf> 18

19 USDA (2013): Grain : World Markets and Trade. USDA. [online]. [ ]. Dostupné z: <http://www.fas.usda.gov/psdonline/ circulars/grain.pdf> WAILES, E. J. (2003): Rice: Global Trade, Protectionist Policies, and the Impact of Trade Liberalization. [online]. [ ]. The Wolrd Bank. Dostupné z: <http://siteresources. worldbank.org/intgat/resources/gatchapter10.pdf> WARDA (2013): About Rice Africa Center. [online]. [ ]. Dostupné z: <http://www.africarice.org/warda/aboutus.asp> WTO (2010): United States Domestic Support and E port Credit Guarantees for Agricultural Products. [online]. [ ]. Dostupné z: <http://wto.org/english/ tratop_e/dispu_e/cases_e/ds365_e.htm>. 19

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org Širší souvislosti konzumace lokálních potravin Kopřivnice, 17. 5. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext Počet lidí trpících podvýživou

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o 1. Vysvětlete: a) Jaký je podíl zaměstnaných osob v průmyslu v zemích méně vyspělých a v nejvyspělejších. Proč? b) Jakým způsobem lze členit průmysl. Která odvětví jsou chápána jako tzv. tradiční, moderní

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 20. dubna Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář Kakao long Nákup kakaa očekáváme růst ceny Červen 2005 Kamil Bednář 1 Kakao na vzestup Ještě před 500 lety bylo kakao nazýváno pokrmem bohů. Nyní se zdá, že si bohové budou muset šáhnout při jeho nákupu

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka 1.1 Vývoj zemědělského půdního fondu podle makroregionů

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Káva long. Nákup kávy C spekulace na růst ceny. Kamil Bednář. Listopad 2004

Káva long. Nákup kávy C spekulace na růst ceny. Kamil Bednář. Listopad 2004 Káva long Nákup kávy C spekulace na růst ceny Kamil Bednář Listopad 2004 1 Káva na vzestup Káva v současné době reprezentuje velmi zajímavou obchodní příležitost. Kombinace fundamentálních a technických

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic

Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic Tisková beseda k veletrhům TUBE - Düsseldorf a WIRE Düsseldorf, K + K hotel Central, Praha, 14. ledna 2014 Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic 1 Vývoj v oblasti hutnictví ve světě

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V souladu s Plánem

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Význam vody pro lidstvo

Význam vody pro lidstvo Význam vody pro lidstvo Helena Lipavská Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Pohyb vody rostlinou pohyb vodní páry do prostředí skrze průduchy odpařování vody

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Analýza vybraných dopadů pro uzavření obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru na ekonomiku ČR

Analýza vybraných dopadů pro uzavření obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru na ekonomiku ČR Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti Odbor ekonomických analýz Únor 2012 Analýza vybraných dopadů pro uzavření obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru na ekonomiku ČR 1 O B S A H...

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Kukuřice - long: Zemědělská komodita s nízkými zásobami

Kukuřice - long: Zemědělská komodita s nízkými zásobami Kukuřice - long: Zemědělská komodita s nízkými zásobami Petr Čermák, analytik, cermak@colosseum.cz 19. 1. 211 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 12 Praha 2, Czech Republic Tel.: +42 246 888 88, Fax: +42 246

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Tom Václavík Základní data Světový trh sbiopotravinami 2008 Celková spotřeba: přibližně 37 mld. EUR Meziroční nárůst: +-10 % (2007/2008) Největší trhy:

Více

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa 7.3 Ropa Druhý kanál přenášející globální hospodářskou krizi na arabské země byl trh s ropou. Globální recese vedla k poklesu poptávky po ropě, což vyvolalo prudký pokles cen ropy. V červenci 2008 dosáhla

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Indie: Cesta k úspěchu přes inovace a investice

Indie: Cesta k úspěchu přes inovace a investice Indie: Cesta k úspěchu přes inovace a investice Skvělé přírodní podmínky a dostatek půdy dělají z Indie ideální místo pro rozvoj zemědělství Nedostatečnou produktivitu napraví investice a lepší obchodní

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu. 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost v sekundéru a její podíl na HDP

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu. 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost v sekundéru a její podíl na HDP Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie Název: Vodstvo Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Zahraniční obchod. VY_32_INOVACE_Z.3.21 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Zahraniční obchod. VY_32_INOVACE_Z.3.21 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS 17. 10. 2012 B7-0000/2012. předložený na základě prohlášení Komise

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS 17. 10. 2012 B7-0000/2012. předložený na základě prohlášení Komise EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 17. 10. 2012 B7-0000/2012 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení Komise v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu o udržitelném celosvětovém

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

Struktura přednášky. - charakteristika. Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech. Asijské centrum 1.

Struktura přednášky. - charakteristika. Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech. Asijské centrum 1. Základy světové a evropské integrace Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech Asijské centrum Přednáška č. 11 Struktura přednášky 1. JAPONSKO hospodářský vývoj od začátku

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

TRH S OBILOVINAMI VYBRANÝCH ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY THE CEREAL MARKET IN THE SELECTED CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

TRH S OBILOVINAMI VYBRANÝCH ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY THE CEREAL MARKET IN THE SELECTED CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES TRH S OBILOVINAMI VYBRANÝCH ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY THE CEREAL MARKET IN THE SELECTED CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES Tomáš Komínek Anotation The problems of competitive advantage in cereal

Více

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča Éra nízkých cen ropy Jan Bureš Petr Báča l 2 Co se děje na trhu s ropou? Cena ropy Brent od konce června poklesla zhruba o 40 % Výprodej spustilo patrně setrvalé snižování odhadů růstu poptávky po ropě

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé 1. Odkud pochází Vaši zahraniční generální ředitelé/regionální ředitelé? 42% zahraničních regionálních ředitelů pochází ze západní

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Czech Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005 Přehled v českém jazyce Stručný souhrn Pokračuje dlouhodobé směřování k

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Ondřej Michalovský, specialista zahraničního obchodu (GTPS) Financing Business with Egypt

Ondřej Michalovský, specialista zahraničního obchodu (GTPS) Financing Business with Egypt Ondřej Michalovský, specialista zahraničního obchodu (GTPS) Bankovní systém v Egyptě OBSAH Největší banky v Egyptě Dokumentární platby Trade Facilitation Program - EBRD Bankovní záruky Exportní faktoring

Více

Perspektivy v dopravě

Perspektivy v dopravě Perspektivy v dopravě doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera KDMML, ÚADN Studentská 95, 532 10 Pardubice Tel.: 466 036 429 e-mail: ivo.drahotsky@upce.cz Vzájemné

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Co je to udržitelná spotřeba? Vychází z konceptu udržitelného rozvoje: Trvale udržitelný rozvoj společnosti

Více

díky konkurenci ze strany železniční a silniční (kamionové) dopravy značný útlum 2. námořní doprava

díky konkurenci ze strany železniční a silniční (kamionové) dopravy značný útlum 2. námořní doprava jedná se o sektor dopravy, který umožňoval dálkové interakce již v předmotorové éře výrazné převyšování ostatní druhů dopravy z hlediska kapacity i rychlosti silně závislá na přírodních podmínkách obecně

Více