ISE. stav politiky ve světě zápas se změnami klimatu slovo do diskuse o nedávné minulosti INSTITUT PRO STŘEDOEVROPSKOU KULTURU A POLITIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISE. stav politiky ve světě zápas se změnami klimatu slovo do diskuse o nedávné minulosti INSTITUT PRO STŘEDOEVROPSKOU KULTURU A POLITIKU"

Transkript

1 Ročník 21. únor stav politiky ve světě zápas se změnami klimatu slovo do diskuse o nedávné minulosti ISE INSTITUT PRO STŘEDOEVROPSKOU KULTURU A POLITIKU

2

3 obsah SE 130/2008 Úvodní slovo Násilí mladistvých, identita a integrace strana 5 Rudolf Kučera stav politiky ve světě Jiné Rusko strana 9 Thomas Gutschker Politika Pekingu v Africe strana 15 Alice Neuhäuserová Jak se má stát chovat k islámu strana 21 Gottfried Leder Itálie v přechodné éře strana 29 Stefan von Kempis Minimální mzda ve Spojených státech náhražka za státní sociální politiku? strana 44 Norbert Wagner, Ursula Carpenter zápas se změnami klimatu Energetický obrat jako požadavek a šance strana 51 Hartmut Grewe Bez trhů není ochrana klimatu strana 61 Regine Güntherová slovo do dikuse o nedávné minulosti Vyhnání ze vzpomínek? strana 66 Manfred Kittel Transformace a privatizace v Čechách strana 76 Vinzenz von Holle Zusammenfassung der Arbeit strana 136 Mýtus a pravda o Postupimi strana 145 Ján Mlynárik 3

4 4 SE 130/2008

5 Úvodní slovo SE 130/2008 Násilí mladistvých, identita a integrace Rudolf Kučera V průběhu nedávných voleb v Hessensku se dosavadní mnisterský předseda za CDU Roland Koch dopustil omylu, za nějž byl tvrdě potrestán. Zvítězil sice, ale jen nejtěsnějším rozdílem, jenž velmi ztěžuje sestavení vlády. Ve volební kampani proti SPD, Zeleným a straně Die Linke použil na plakátech hesla Zastavte Ypsilanti, Al Wazira a komunisty. Ypsilanti je hlavní představitelkou SPD v Hessensku a Al Wazir představitelem Zelených. Poukaz na jejich ne-německý etnický původ v politickém boji přesto, že se jedná o občany SRN, požívající naprosto stejná politická práva jako Roland Koch, byla natolik nehorázná, že si zasloužila voličskou odpověď. Přesto, že jeho protikandidáti ani zdaleka neměli takové politické zkušenosti a schopnosti jako dlouholetý velmi úspěšný ministerský předseda. Když předtím ve volební kampani Koch otevřel téma stále rostoucí kriminality stále mladší mládeže, zasloužil si podporu, protože před tímto celosvětovým fenoménem nelze už dále zavírat oči. Svět už si pomalu začíná zvykat, že se mladiství pod 15 let neustále objevují při různých příležitostech jako zločinci, nemající ani ponětí o hodnotě lidského života. Legitimní otázkou tedy je, zda by nebylo žádoucí snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti. Ačkoli se mnoho odborníků k tomuto řešení přiklání, lze namítnout, že by bylo předtím lepší zjistit, jaké hlavní důvody mladistvé k těmto a dalším zločinům vedou. Podíváme-li se například do Afriky, uvidíme, že v naprosté většině případů stojí za mladistvými zločinci dospělí zločinci, kteří je odvádějí od rodin, dávají jim zbraně a udělují jim krvavé úkoly. Podobné je to i v arabském islámském světě, kde mnohé rodiny vydělávají na tom, že některé ze svých mnoha dětí pošlou zabíjet nevěříci a sponzoři terorismu jim za to zaplatí. Utěšují si své svědomí tím, že se jejich dítě obětovalo pro Alláha a bude odměněno v ráji, ale jejich zločiny podílnictví na dvou či více vraždách - by neměly zůstat nepotrestány. Mnozí mladiství bývají také obětí zločinné ideologie, s níž se setkali, propadli jí a jsou ochotní se pro ní nasadit a udělat cokoli. V takových případech bychom měli také hledat ty, kdo je do takové bezvýchodné uličky dostali, kdo jim dotyčnou ideologii předali v takové zvrhlé podobě. Například by se mělo v Angli nebo Německu hledat v mešitách a okolo nich, protože tam slídí emisaři teroru a vyhledávají možné oběti. A konečně jsou příčinou trestné činnosti 5

6 Úvodní slovo RUDOLF KUČERA mladistvých jejich sociální problémy, pocity životní beznaděje a sociálního vyloučení. Jakkoli jsou tyto problémy deprimující, nemusí nutně vést k násilí na okolní společnosti. Skutečností ovšem je, že současný svět je násilím přeplněn. Je plný násilí nejrůznějšího druhu, přičemž pro dosažení kdejakého cíle se násilí nabízí jako nejlepší prostředek a tak není divu, že to mládež silně ovlivňuje. Násilí, etnicita a identita V Německu je vážným problémem značně rozšířený názor, že násilí mladistvých je nějak spojeno s jejich etnickým původem a zvláště se týká cizinců. Je to názor, který rozhodně není prokázán žádnými relevantními průzkumy, ba dokonce je bližší pravdě, že trestné činy mají spíše na svědomí domácí mladiství. Pak bychom mohli říci, že se německá společnost stále ještě neumí vyrovnat se stále větším počtem přistěhovalců a slavnostní politické deklarace, že už se uznává, že Německo je integrační zemí, nemají mnoho účinků. Rádo se totiž zapomíná na to, že ke každé integraci patří obě dvě strany, že integrace je vlastně jeden proces s různými hráči. Chápat ji jako jednostranný proces, v němž se někdo snaží někam integrovat, není úplně adekvátní. Doby se změnily a dnešní německá společnost je už z jisté značné části společností těch dříve integrovaných. První, kdo do Německa přišli po druhé světové válce, aby se zde postupně integrovali, byli vyhnaní sudetští Němci z Čech, maďarští Němci z Maďarska atd. Dnes je tomu tak, že plných 38% dětí, které se v Německu narodí, má za sebou ve svých rodičích či prarodičích nějakou přistěhovaleckou minulost. Takže problém je někde jinde a nemůžeme ho uchopit podél etnických hranic. Vidím ho například v nedostatečné německé identitě, která má sice své pevné jádro v hodnotách německého právního státu a německé ústavy, ale ke každé identitě patří také zpracovaná dimenze minulosti. Po válce bylo nutné německou minulost rozdělit na tu, na níž je možné navazovat a na tu, od níž je lepší se distancovat nebo si ji dokonce stále připomínat jako varovný přízrak, který se už nikdy nesmí opakovat. Jenže německá levice z toho časem udělala bezduchý rituál a navíc jakýsi klacek na všechny své ideové odpůrce, nad nimiž, když se jí to hodilo, mávala klackem antifašismu. Spojila se přitom s nacionalisty se sousedních východních zemí a spolu s nimi začala bdít nad jediným správným výkladem nedávných dějin Německa. Přitom je skutečnost mnohem složitější než v takových schematických, politicky korektních pseudovědeckých pojednáních. Příklad: 6

7 Úvodní slovo SE 130/2008 je absolutně nezbytné, aby se na nacistický holokaust nikdy nezapomnělo a každá nová generace nejen Němců, nýbrž i Evropanů si ho připomínala. Na druhou stranu mají i Němci právo si připomínat strašné utrpení mnoha milionů nevinných civilních obětí při vyhánění Němců z východní a střední Evropy. Utrpení jiné, protože při holokaustu šlo o pokus o vyhlazení, ale také děsivé a odsouzeníhodné. Nebo ještě uveďme, že v mnoha generacích Němců zůstaly vzpomínky na nelidské bombardování německých měst se statisíci civilních obětí. O tom je také třeba mluvit a připomínat si i tyto oběti. Mnoho dalších příkladů by bylo možné ještě uvést, jenže nyní si musíme položit otázku, jak to souvisí s otázkou přistěhovalectví. V několika ohledech. Zaprvé, mnoho přistěhovalců, ne-li dokonce většina, přišla do Německa ze zemí, kde byla nebo jsou porušována v té či oné míře lidská práva a vládne v nich, nebo vládla, s tím související nouze a bída. Je to tedy praktický důkaz, že se Německo vyrovnalo se svou neblahou minulostí. Když se zeptáme jakéhokoli přistěhovalce z kterékoli doby, co ho na Německu nejvíce přitahovalo, dostaneme odpověď, že garantované právní jistoty a respektovaná lidská práva. Samozřejmě, že řada přistěhovalců žehrá na možnosti svého pracovního uplatnění, na tu či onu formu diskriminace, ale pozitivní jádro nepopírá snad nikdo. A nyní k německé identitě: k jejímu osvojení nestačí, jak si dnes myslí většina německých politiků, jenom znalost německého jazyka. Ta je nesporná, ale navíc by tu mělo existovat jisté osvojení si zkušeností a ponaučení z německé minulosti. K německému právnímu státu nevedla žádná přímá cesta, ale neobyčejně složitý historický proces, počínaje Německou říší, vytvořenou v druhé polovině 19.století, v níž byly například poprvé prosazeny základy vyspělého sociálního zákonodárství. A ještě předtím tu byly některé samostatné německé státy, které zaváděly demokratické instituce a zvyky, byl tu rok 1848 a jeho Frankfurtský parlament atd. Cesta k dnešnímu Německu byla ale přitom lemována oběťmi dvou světových válek, z nichž tu druhou zcela jednoznačně rozpoutalo Německo. Přičemž z velké části to byly nevinné civilní oběti. Německo pak dospělo ke svému Základnímu zákonu na základě reflexe těchto tragických zkušeností. Chci tím říci, že by v integračních kurzech neškodilo zprostředkování jedné poměrně zásadní historické zkušenosti: ke svobodě a demokracii se nestačí jenom nastěhovat, ale je třeba ji také chránit, hájit ji a třeba i za ni přinášet oběti. Protože nikdy nebyla darem z nebes nebo dílem náhody, ale vyústěním bojů, vítězství i porážek, statečnosti, ale i trestů a pokání. 7

8 Úvodní slovo SE 130/2008 Jak dál s integrací? Před zhruba dvěma týdny vyzvalo 21 známých Němců tureckého původu k větší věcnosti v debatě o násilnostech mladistvých a k nové vážné debatě o nezdařené integrační politice. Obrátili se s touto výzvou na CDU a CSU, protože to byla vlastně negativní reakce na předvolební chování Rolanda Kocha. Odpovědělo jim několik předních politiků CDU, Ole von Beust, Armin Laschet, Christa Stewens, Friedbert Pflüger, Rita Süssmuth, Peter Altmaier, Ruprecht Polenz a další. Jádro jejich odpovědi lze rozdělit na dvě poselství: zaprvé, že integrační politika musí být jádrem politických programů a její problémy nesmí být zneužívány ve volebním boji. Zadruhé, že násilí není etnický problém, ale problém vzdělání. Proto by měla být základním kamenem integrační politiky celistvá vzdělanostní koncepce. Více učitelů a sociálních pedagogů na hlavních školách, aby školy děti neopouštěly bez ukončeného vzdělání, aby se na vysokých školách lépe odrážela struktura obyvatelstva atd. Tento apel je na jedné straně správný a na druhé zcela nedostatečný a málo věcně promyšlený - jde spíše o politickou deklaraci dobré vůle. Všichni přece víme, že vzdělání není všechno, že stejně důležitá pro život je výchova v rodinách, která zprostředkovává dětem to, co jim už bohužel dnešní moderní škola nedává, a to je jistá mravní výchova, zprostředkovávané životní mravy a zvyky. Například výuka dějepisu bez hodnocení minulých dějů může dokonce přispět k nárůstu zločinosti mezi mládeží. Starý Machiavelli kdysi napsal v úvodu ke svým Rozpravám o prvních deseti knihách Tita Livia, že s neklidem pozoruje, jak si jeho současníci v renesanční Itálii umísťují do svých vil zachráněné antické sochy a obdivují se jim, aniž by například cokoli věděli o příčinách, proč se Řím stal velkou a slavnou republikou. Tím rozhodně nechci odmítnout tezi, že čím vzdělanější přistěhovalci, tím méně násilí v německé společnosti. Jenže totéž se týká domácí mládeže, u níž tuším možná stejně velké problémy. Takže teze předních politiků CDU by mohla být doplněna o některé další aspekty: čím méně materialismu a honby za blahobytem, čím více hodnot ať již křesťanských či liberálních do života německé mládeže, tím úspěšnější bude Německo jako integrační země. 8

9 stav politiky ve světě Thomas Gutschker Jiné Rusko Thomas Gutschker I když se němečtí a ruští pozorovatelé v těchto dnech spíš v mnoha věcech rozcházejí, v jednom jsou přesto zajedno: V souvislosti s vrcholným setkáním Evropské unie a Ruska v Samaře 18. května 2007 dosáhly vzájemné vztahy bodu mrazu. Ani v jediném zatěžkávajícím tématu počínaje ruskou blokádou dovozu polského masa přes spor o pomník v Estonsku až po postavení Kosova nenašly společnou řeč. Navazující tisková konference se zvrhla v otevřenou výměnu úderů mezi prezidentem Putinem a předsedkyní Evropské rady Merkelovou o význam svobody slova a shromažďování. Pro zástupce Spolkové republiky bylo po setkání u Volhy jedno zřejmé: před volbami do Dumy v prosinci a prezidentskými volbami v březnu 2008 se nedají očekávat žádné významné pokroky. Zahájení vstupních rozhovorů o smlouvě o partnerství a spolupráci, které se mělo zahájit během německého předsednictví, bylo odsunuto daleko do budoucna. Nedůvěra vůči Moskvě Pod dojmem ruských hrozeb v souvislosti s výstavbou americké raketové obrany v Evropě, vražd kritiků režimu a brutálně rozháněných demonstrací se německý obraz Ruska v posledních měsících zatemnil. Pouze dvaatřicet procent Němců, podle nejnovějšího výzkumu Pew Global Attitudes (červen 2007), věří v globální vůdčí sílu Vladimíra Putina, dvě třetiny mu naopak vyslovily nedůvěru. Ještě před pouhým rokem to byla polovina dotázaných, kteří se vyslovili pro důvěru. A v roce 2003 dokonce pětasedmdesát procent. Rusko je stále silněji vnímáno jako autoritativní stát, který ohrožuje občanská práva uvnitř a navenek je v rámci své zahraniční politiky hrozbou pro své západní sousedy. Nejde o ojedinělá opatření, která by vyvolala pocit nedůvěry, ale celkové nasměrování moskevské politiky v tomto bodě nacházejí postoje veřejnosti a hodnocení německých vládních úředníků v mnoha ohledech společnou řeč. Existuje vůbec naděje na proměnu uvnitř Ruska, znamení, které by vztahy projasnilo alespoň do budoucna? Pozitiva z provincie V souvislosti s poněkud neutěšeným stavem v centru může být návštěva 9

10 stav politiky ve světět thomas Gutschker v ruských provinciích překvapující. V některých provinčních metropolích narazíte na ohromný rozsah svobodného a kritického zpravodajství. Někteří guvernéři podporují skupiny občanských iniciativ a občanské projekty, které by v hlavním městě působily jako červený hadr na býka. Jsou zde šéfové vlád a ministři, kteří se postoji a myšlením sotva odlišují od svých západních kolegů možná i proto, že udržují vlastní úzké kontakty s Německem a další Evropou. Příklady ze dvou oblastí to můžeme doložit: jeden z oblasti Sverdlovska s hlavním městem Jekatěrinburg, druhý z kraje Permského s hlavním městem Perm. Východně a západně od Uralu položené, obě oblasti patří k nejvýkonnějším v zemi, a to jak v hospodářskému růstu, tak i v objemu netto příspěvku do federálního rozpočtu. Dnešní otevřenost souvisí paradoxně s jejich minulostí: Metropole Perm a Jekatěrinburg, každá s milióny obyvatel, byly pro svůj význam pro sovětský zbrojní průmysl až do roku 1991 uzavřenými městy, kam sami Rusové směli cestovat jen na základě mimořádných povolení. Od pádu Sovětského svazu přitahují díky vysoce rozvinutým a mezitím privatizovaným podnikům a bohatým surovinovým zdrojům zahraniční investory. Do obou měst začala z Frankfurtu létat Lufthansa, a to vícekrát v týdnu. Sverdlovsk se svými 4,6 miliónu obyvatel je říší Eduarda Rossela, nejzkušenějšího a nejvíce nezávislého mezi všemi ruskými guvernéry. Tento syn rodičů německého původu se stal průvodcem Borise Jelcina, který se narodil nedaleko Sverdlovska. Zde také začala ve veřejné správě a v komunistické straně jeho kariéra, končící vrcholnými funkcemi. Po pádu Sovětského svazu posadil Jelcin už jako prezident Rossela do čela své oblasti, později byl jako kandidát reformně orientovaných sil ve svém úřadu potvrzen. Mezitím si v průběhu šestnácti let v roli guvernéra získal pověst ungovernable governors (neovladatelného vládce), jediné hlavy nezávislé na Moskvě. To nejprve zjistil Jelcin, který bezstarostně požadoval, aby si všichni naložili tolik moci, kolik unesou. Už v roce 1993 Rossel pracoval na založení Uralské republiky, na autonomním propojení středního Uralu. Nechal dokonce tisknout vlastní bankovky. Po hluboké roztržce se svým dřívějším mentorem se oba dohodli v roce 1996 na bilaterální smlouvě, která oblasti poskytovala některá mimořádná práva. Rosselův vztah k Vladimíru Putinovi je předmětem urputných spekulací. Na jedné straně se guvernér přidal k prokremelské straně Jednotné Rusko. Znamená to, že má značný vliv na prezidenta. Na druhé straně Putin vyslal 10

11 Jiné Rusko SE 130/2008 Pjotra Latyševa jako svého prezidentského zástupce do federální oblasti Ural (která zahrnuje více regionů). Ten se usadil v Jekatěrinburgu a zcela viditelně, i když s malým úspěchem, se pokouší stát se Rosselovou konkurencí. Oboje svědčí o tom, že Rosselův význam v Moskvě se odvozuje z jeho nezávislosti na Kremlu. Jako pokus o ruské přiblížení se Franzi Josefu Straussovi je guvernér popisován jedním západním diplomatem: stejně tak populistický jako populární, ve stylu řízení vědom si své moci, ale skrz naskrz orientovaný svobodomyslně. Angažmá za liská práva Dobrým příkladem pro to je na Urale zřízení jedinečného úřadu ombudsmana pro občanská a lidská práva, v jehož čele v tomto případě stojí žena, Taťána Mersljaková. V minulém roce tu zaznamenali 4800 podání. Většina z nich se podle informací mluvčího úřadu Viktora Vachruščeva týkala porušení sociálních práv (třeba právo na vlastní byt), anebo hledání právní ochrany ze strany občanů. Jeden případ vyvolal velké titulky na prvních stranách po celé zemi. Šlo o těžkou šikanu rekruta Andreje Syčova. Ochránce lidských práv pomohl postižené rodině obžalovat a postavit před soud nadřízeného poddůstojníka. Současně ve spolupráci s matkami vojáků dal dohromady brožuru, ve které mají rekruti možnost se dočíst o svých právech. Dnes po kasárnách visí plakáty, které na to upozorňují. Situace se zřetelně zlepšila, uvádí Vachruščev. Dojem, že úřad se zhošťuje svých úloh, které za normálních okolností patří do působnosti státního zastupitelství, nepopírá. Dáváme pozor, aby jakákoli narušení nebyla vládou nebo státním zastupitelstvím metena pod koberec, třeba když je s někým během výslechu zle zacházeno nebo dokonce umře. To něco o stavu právního státu Ruska vypovídá jak v tom negativním, tak i pozitivním slova smyslu. Vachruščev v této souvislosti poukazuje na roli médií, pokud chceme vyvolat tlak veřejnosti a uvést do pohybu vyšetřování takových přečinů. V Jekatěrinburgu je tisk podstatně svobodnější než v jiných částech země, zdůrazňuje. Vladimír Popov, zástupce místního trestního obhájce a předsedy Svazu občanskoprávních organizací vidí věc v poněkud větších nuancích: Oblastní vláda sice vyvíjí tlak na televizní vysílání, kontroluje však jen jeden kanál což je na ruské poměry málo. Jistý pluralismus vzniká ale díky tomu, že guvernér Rossel a starosta Jekatěrinburgu jsou spolu ve sporu a jejich konflikt se prezentuje právě skrze média. Nadto ve městě existuje 11

12 stav politiky ve světět thomas Gutschker televizní vysílání, jehož spolupracovníci jsou nezávislí na obou stranách. Nikdo nám nikdy nezakazoval, abychom něco neukazovali, dokonce ani v souvislosti s porušováním občanských práv, říká ředitel Kanálu 4 Vjačeslav Lugovič. Populární, satelitem šířené soukromé vysílání patří místnímu mediálnímu podnikateli Igoru Mišinovi, soukromníkovi bez spojení na Kreml a na podniky, mající blízko ke státu. Hospodářský vzestup Bylo by naivní označit Rossela jako skutečného demokrata. Nicméně se pod jeho ochranou odehrává viditelný hospodářský vzestup, který ve čtvrtém největším městě země podporuje klima, vyznačující se celkově daleko vyšší svobodomyslností, než v Moskvě, kde jsou nejdůležitější vysílače (s výjimkou vysílače Echo Moskvy) podrobeny kontrole z Kremlu. Tam je nepředstavitelné, že by na chodbě před prezidentskou kanceláří visel obraz Michaila Chodorkovského. S ještě větším oprávněním se toto dá říci o Permu. V Permu vládnou obchodníci, říká jeden diplomat pokud v Rusku existuje nějaké místo, kde se střetává hospodářská svoboda s politickou liberalitou, pak je to právě toto miliónové město na evropské straně Uralu. V oblasti, která čítá celkem 2,8 miliónu obyvatel, tu sice vládne Putinem dosazený bývalý důstojník KGB Oleg Jirkov, jenž se však úspěšně uplatnil jako podnikatel a představuje se jako předseda představenstva společnosti, na níž mají všichni občané svůj vlastnický podíl. Na ruské poměry je to vskutku neobvyklé chápání úřadu. A obyvatelé se skutečně mohou podílet na důležitých rozhodováních. Tak například oblastní ústava byla zpracována cestou intenzivní konzultační procedury, v jejímž průběhu byla zhruba jedna polovina původního návrhu změněna. To působí opravdu příkladně. Totéž se týká nedávno uzavřené dohody mezi oblastí a sousední autonomní oblastí Komi-Permjak. Těch, kterých se to týkalo, se podíleli na sestavování výsledné verze. Správa podporuje mimoto projekty zaměřené na rozvoj občanské společnosti. Avšak ne přímo, ale nepřímo prostřednictvím výdajů rozpočtových prostředků na činnost nevládních organizací. Na jednom z těchto projektů, Každodenní angažmá se podílela i německá Boschova nadace. Přitom jde v prvé řadě o to, aby se mladí lidé vzchopili a nabyli určitého sebevědomí na základě poznání, že mají ve vlastních rukách, jak bude vypadat společnost, v níž žijí. Podle vlastních vyjádření musejí iniciátoři začínat od nuly, protože ani škola, ani vysoké školy toto sebevědomí nepovzbuzují. 12

13 Jiné Rusko SE 130/2008 Díky prostředkům správy oblasti má také možnost rozvoje svérázný projekt, sledující zpracování stalinistické minulosti. Sto kilometrů severně od města Permu od roku 1994 vyrůstá první a dosud jediné museum gulagu na území bývalého Sovětského svazu. Pod vedením nevládních organizací je tu krok za krokem rekonstruován pracovní tábor, který ještě po smrti Stalina kolem sebe šířil strach a hrůzu. Až do jeho uzavření v roce 1987 tu seděli aktivisté hnutí národních nezávislostí a obhájci lidských práv, mezi nimi členové moskevské Helsinské skupiny a Perm 36. Po politickém převratu byla i pro permské odpovědné pracovníky tato temná stránka trapná, říká Taťána Kursina, ředitelka památníku a musea. Dnes stále více lidé chápou, že přispíváme k tomu, aby se z této oblasti stala oblast liberální. Správa nechala vybudovat novou silnici k vzdálenému památníku a financuje zhruba dvacet procent jeho rozpočtu. Další prostředky přicházejí od zahraničních nadací, zvláště ze Spojených států. Jako očkování proti totalitarismu označil návštěvu tábora bezpartijní ministr kultury Oleg Ošepkov. V Moskvě ale, jak se zdá, vidí všechno jinak: dosud se tu neukázal jediný zástupce Kremlu. Důvod k naději Liberální ovzduší v permské oblasti (http://www.perm.ru/) se odráží i v politickém životě. Jednotné Rusko je sice nejsilnější frakcí v oblastní dumě, získalo však v posledních volbách v prosinci (2006) minulého roku pouze třicet čtyři procenta hlasů. Na druhém místě se umístila se šestnácti procenty reformní strana Unie pravých sil (SPS) dosáhla zde druhého nejlepšího výsledku v celém Rusku. Její předseda, třiatřicetiletý mladý politik Nikita Belik se stal v roce 2004 na kratší dobu zástupcem guvernéra. Dnes sedí jako poslanec v oblastním shromáždění a snaží se o návrat SPS do ruské Státní dumy v příštích volbách. Zřejmě ale půjde o projekt, který neslibuje nějak velký úspěch. Sverdlovsk a Perm jsou dva doklady toho, že Putinem iniciované posílení mocenské vertikály v provinciích nemusí nutně vést v pouhou proměnu provincie v přívěsek centra. Zrušení přímé volby guvernéra sice bylo velmi těžkým zásahem do demokratické samosprávy oblastí, které se hned po rozpadu Sovětského svazu mohly tak rozvinout, že to nemá v ruské tradici dosud žádnou obdobu. Přesto se však prezident ve většině případů opíral o místní mocenské struktury. To ale nemusí být ku prospěchu oblasti. Rozhodně tomu ale je v případě Sverdlovska. Do Permu přišel guvernér sice 13

14 stav politiky ve světět thomas Gutschker zvenku, pěstuje tu však nadále zdejší liberální ovzduší. Budoucnost je tu díky tomu nadějeplná: Rusko se totiž v současné době neobnovuje působením Moskvy, ale díky vlivu některých regionů. Die politische Meinung, srpen 2007, s.31-36, přeložil Ivan Štern 14

15 stav politiky ve světěa alice Neuhäuserová Politika Pekingu v Africe Alice Neuhäuserová Čína v posledních letech nově objevila africký kontinent pro své politické zájmy. Uzavřela s africkými státy významné obchodní dohody, aby uspokojila obrovský hlad po energii svého rychle rostoucího národního hospodářství. Pro Peking je přitom zvláště výhodné, že africké surovinové bohatství je z velké části dosud nevyčerpané. V důsledku ohromné hospodářské síly Číny se Afrika ocitá v rostoucí ekonomické závislosti, která se nyní dostala do pozornosti veřejnosti pod názvem kolonialismus, a jež střednědobě přejde v závislost politickou. Neboť důsledkem bude, že Peking geostrategickou mocenskou strukturu přesune postupně ve svůj prospěch. Budoucí dodávky surovin mají kvůli vysokým procentům hospodářského růstu veliký politický význam. Peking plánuje, aby se během příštích 36 měsíců zvýšil obchodní obrat s africkými státy o více než sto miliard amerických dolarů a Čína se stala nejdůležitějším obchodním partnerem Afriky. Již dnes zaujímá v tomto ohledu třetí místo za USA a Francií a před Velkou Británií. V Africe dnes aktivně působí přes 800 čínských podniků a tato tendence je vzestupná. Kromě toho je ČLR po USA druhým největším světovým importérem a konzumentem nafty. Aby Čína mohla krýt svou rostoucí potřebu, pochází již 30 procent nakupované nafty z Afriky. Odbírá ji převážně z Alžírska, Angoly, Súdánu a Nigérie. Kromě toho odebírá železnou rudu a uhlí z Jihoafrické republiky, mangan a dřevo z Gabunu, měď ze Zambie, diamanty, dřevo a kobalt z Konga a platinu a chrom ze Zimbabwe. Peking na rozdíl od západního světa spojují s africkým kontinentem nikoli hladomory a katastrofy, nýbrž jeho obrovské zdroje, a považuje proto Afriku za nejdůležitější rostoucí region na světě. Zatímco USA využívají jako nejdůležitější zdroj energie Blízký Východ a Evropa je z velké části závislá na ruských dodávkách, Čína hledá nové cesty a soustřeďuje se na trhy, jež druhé země dosud nevyčerpaly a jež lze dlouhodobě zajistit smlouvami. Pochybný obchodní partner Po konci studené války významně poklesl mezinárodní zájem o Afriku. V důsledku toho se Číně jeví výhodné využít tohoto vakua dříve, než svět 15

16 stav politiky ve světěa alice Neuhäuserová rozpozná strategický význam afrického kontinentu a začne nové mezinárodní soupeření o Afriku. Praktiky Pekingu na cestě k bohatým zásobám surovin na africkém kontinentě nejsou však bez závad. Čína jedná také s represivními režimy a chce se dokonce vědomě odlišovat od západních zemí a Mezinárodního měnového fondu (MMF), které požadují dodržování demokratických standardů a lidských práv jako podmínku pro uzavírání obchodních dohod a poskytování úvěrů a rozvojové pomoci. Příkladem benevolentního přístupu ČLR k pochybným nositelům moci je Angola, jež platí za jednu z nejzkorumpovanějších zemí na světě. Peking jí ochotně poskytl úvěr ve výši 2,2 miliard dolarů, který Světová banka nebo MMF odmítly dát. Angola se pak stala největším dodavatelem nafty Číně a v uplynulém roce dosáhla téměř dvacetiprocentního hospodářského růstu. Peking kvůli volnému přístupu k bohatým zásobám chrómu a platiny v Zimbabwe spolupracuje dokonce s mezinárodně izolovaným režimem Roberta Mugabeho. Vedle ekonomických zájmů se ČLR angažuje také vojensky a dodává vojenská letadla v trojmístných milionových hodnotách. Naftové obchody s Chartúmem Případ Súdánu ukazuje na pochybné metody Pekingu obzvlášť výrazně. Čínské státní podniky začaly před dvanácti lety v této plošně největší africké zemi pronikat do obchodu s naftou a dnes jej již kontrolují z dobrých 40 procent. Také v Súdánu se v důsledku čínských investic výrazně zvýšil hospodářský růst a v roce 2006 již dosáhl 12 procent. Energetické zájmy Pekingu v Súdánu a prodej zbraní soupeřícím stranám měly za následek, že se Čína stejně jako dříve jen nedostatečně podílela na politickém řešení situace v krizové oblasti Dárfuru. Před čtyřmi léty se tu vytvořily dvě povstalecké organizace, které islamistické vládě v Chartúmu vytýkaly, že opomíjí periferní oblasti státu, a pohrozily jí ozbrojeným bojem. Reakce z hlavního města přišla hned a mimořádně tvrdě postihla civilní obyvatelstvo. Přes dvě stě tisíc lidí přišlo o život a přes dva miliony jich bylo vyhnáno. Mezinárodní snahy o ukončení konfliktu dosud ztroskotávaly na čínském vetu v Radě bezpečnosti nebo na požadavku Číny, aby se oslabily zpočátku tvrdě formulované návrhy rezolucí OSN. Kromě toho ČLR uzavírá obchodní smlouvy s finančními podněty. Jako poděkování za četné smlouvy buduje nová sídla úřadů, letištní budovy nebo přehrady v Alžírsku, Gabunu, Namibii, Rwandě a Súdánu. Všechny tyto investice byly jistě levnou vstupenkou k neomezenému vykořisťování 16

17 Politika Pekingu v Africe SE 130/2008 bohatých surovinových zásob v příslušných zemích. Během studené války seděli mentoři afrických držitelů moci ještě v Paříži, Londýně, Washingtonu nebo Moskvě, od nichž dostávali pravidelně devizy a vojenskou pomoc; nové pozornosti se tedy těší po letech politické bezvýznamnosti. Rostoucí závislost Aby se vyloučil dojem, že se Peking zajímá především o nerostné bohatství, navštívil čínský prezident Chu Ťin-tchao během své dvoutýdenní cesty po osmi afrických zemích počátkem tohoto roku také Seychely, které nemají žádné suroviny. Přesto mu přirozeně šlo především o obchodní styky, neboť čínské hospodářství při svém desetiprocentním růstu potřebuje dlouhodobě zajistit odbytové trhy. Chu stále zdůrazňoval, že Čína je rovnoprávným partnerem Afriky a že chce rozvíjet spolupráci k vzájemnému prospěchu. Na důkaz toho uvedl, že hodlá nyní prozkoumat možnost vytvoření zóny volného obchodu s africkým kontinentem. Ale obrácenou stranou této mince by bylo, že by africké státy zaplavila ještě víc než dosud levná čínská produkce. To by postihlo především textilní průmysl, neboť i bez zóny svobodného obchodu dovoz asijského zboží uvrhl například v Zambii dvě třetiny podniků tohoto odvětví do konkurzu. Je také nápadné, že čínské podniky v Africe zaměstnávají jen zřídka domácí zaměstnance, zpravidla ale Číňany. Pozitivní aspekty Přesto existují také pozitivní aspekty čínského angažování v Africe. Tak například je velice vítané, že ČLR odpustila četným africkým státům dluhy a dvaceti osmi nejchudším dokonce umožnila dovážet do Číny bezcelně. Tím dosáhla zlepšení svého obrazu a zasáhla Západ, doposud váhající následovat konečně jejího příkladu. Přirozeně pochybné je to, že za prominutí dluhů nejsou žádné povinnosti, protože dokonce i ničemné státy jako Rovníková Guinea užívají bez protislužeb v oblasti demokratického standardu a lidských práv výhody, že nemusí splácet své závazky ve výši 75 milionů dolarů. Kriticky je třeba pohlížet také na to, že Peking poskytuje lehkomyslně velkorysé úvěry, čímž se mnohé africké státy dlouhodobě zadlužují stále silněji, což trvale ztíží pozitivní vývoj. Kromě toho Čína, jež sama dosud platí za rozvojovou zemi a dostává proto rozsáhlou finanční pomoc také z Německa, poskytuje Africe rozvojovou pomoc, aby ve Spojených národech přispěla k vetší váze rozvojové poli- 17

18 stav politiky ve světěa alice Neuhäuserová tiky. Těžištěm jsou investice do špatné infrastruktury a smlouvy v oblasti vzdělávání a zdravotnictví. Počet čínských projektů na africkém kontinentě je kolem sedmi set. Sobecká angažovanost Opravdu lze jen těžko mluvit o skutečném pochopení Pekingu pro potřeby afrických států. Jeho angažovanost nelze jistě označit za nesobeckou, neboť Čína vyžaduje politické protislužby a provozuje jasně mocenskou politiku. Afrika je ideální prostor expanze na urychleném pochodu k světové mocnosti, napsal Bartholomeus Grill ( Noví koloniální páni, in: Zeit, 14. září 2006). Tak ČLR požaduje od afrických států bezvýhradnou podporu čínských pozic v mezinárodních organizacích, což zakládá jejich politickou závislost. Příkladem je třeba takzvaná politika jedné Číny nebo návrh Německa, Japonska, Indie a Brazílie na reformu Rady bezpečnosti. Čína dosáhla toho, že africké státy, které mají ve Valném shromáždění 25 procent hlasů, tento návrh odmítly, takže ČLR se podařil strategický šachový tah, totiž zabránit vstupu svého hlavního rivala Japonska do Rady bezpečnosti. Tím, že africké státy přijímají stále více čínská hlediska, vyvíjejí se v protihráče USA a Evropy. Peking tím sleduje přeměnu strategické mapy světa ve svůj prospěch. Ani Západ není ve svém postoji k africkému kontinentu bez chyb. Tak ještě dnes dochází k tomu i když ojediněle, že afričtí despotové jsou vítáni v západních hlavních městech. Kromě toho kritiku vyžaduje také občasný bezohledný postup západních koncernů v Africe. Zde se však nelze mýlit a klást na jednu rovinu Západ a Čínu. Západní výtky, že Peking podkopává demokratizační snahy v Africe, jsou nepochybně zcela oprávněné. Neboť zatímco západní státy svými podmínkami kladeným africkým zemím usilují o pozitivní vývoj v nich, ČLR tam požadovanými protislužbami sleduje jen své vlastní zájmy. Mnozí držitelé moci v Africe mohou snáze plnit požadavky čínské než západní. Odmítnutí plánu na reformu Rady bezpečnosti nebo neuznání Taiwanu přijímají rychle a neohrožují tím vlastní moc. Naopak přestat s porušováním lidských práv a zavést demokratické standardy jsou pro mnohé despoty obtížné ústupky, a proto dávají přednost obchodu s Čínou. Západní koncerny reagují na čínskou konkurenci v Africe rozladěně. Proti Číňanům tahají stále častěji za kratší provaz, protože Peking není ochoten brát ohled na západní omezení při poskytování úvěrů. Kromě toho Peking 18

19 Politika Pekingu v Africe SE 130/2008 jen zřídka respektuje embarga proti diktátorským režimům. Podobně je tomu se západními naftovými koncerny, které často nemohou vážně soupeřit s čínskými státními podniky. Pekingu se tak téměř nepozorovaně podařilo oktrojovat do politiky a hospodářství svá pravidla. Pozdní poznání Evropa a USA dnes stále více chápou, že nebraly dostatečně vážně strategický význam Afriky. Čínské angažování tak znamenalo v západních hlavních městech výzvu, aby byly stanoveny nové priority ve prospěch dosud zanedbávaného kontinentu. Ale v politických administrativách je to stále ještě jen menšina, která otevřeně vyslovuje hlubokou obavu, že s ekonomickým významem Pekingu stoupne také jeho politický význam. V Německu pouze spolkový prezident Horst Köhler ukázal velké sympatie pro africký kontinent a dokumentoval to svou návštěvou v něm. Stoupají závislost si jako problém postupně uvědomují také někteří afričtí politici a intelektuálové. K prominentním hlasům, které kritizují čínské metody, patří (pozn. redakce dnes již bývalý) prezident Jihoafrické republiky Thabo Mbeki, ačkoli jeho země je obratem ve výši 6,8 miliard dolarů nejdůležitějším obchodním partnerem Číny v Africe. Mbeki varuje před převahou ČLR a předpovídá, že Afrika se stane její kolonií, a zůstane proto trvale nerozvinutá. Podobně se vyjadřuje keňský sociolog Isaac Mbeche, jenž vytýká Pekingu, že nemá zájem o rovnocenné partnerství a jde mu jen o suroviny. Kritik súdánského režimu Ali Askouri to doplňuje tím, že čínská politika je bezohledná a prospívá výlučně jen politickým vedením. Otázkou je, zda veřejností používaný pojem kolonialismus analyzuje situaci korektně. Neboť Čína zaprvé nepoužívá vojenské prostředky, které kdysi připravovaly kolonialismu cestu. Dále se zapřísahá domnělou rovnoprávností ve vztazích s Afrikou a co nejvíce se vyhýbá typickému chování dřívějších koloniálních mocností. Oficiálně vládne dobrý tón a Afrika se označuje za rovnoprávného obchodního partnera. Kromě toho se ČLR pokouší využívat historických analogií a tak dokumentovat svůj zdánlivě čestný zájem o Afriku. Peking poukazuje na údajně desetiletí trvající spolupráci asijského a afrického kontinentu, která před 52 lety vyvolala v život hnutí nezúčastněných států na afro-asijské vrcholné konferenci. Kromě toho Peking připomíná svou podporu některým africkým zemím v boji o nezávislost. 19

20 stav politiky ve světěa alice Neuhäuserová Neokoloniální mocnost Dnes však ČLR sleduje v Africe tvrdě hospodářské zájmy. V důsledku toho redukuje africké země na dodavatele surovin a nadto požaduje politické protislužby jako například zastávání politiky jedné Číny. To jsou jednoznačné indicie pro ekonomickou a politickou závislost. Namísto rovnoprávného partnerství tu existuje jasná převaha Pekingu. Z těchto důvodů lze čínské postoje popsat jako neokolonialismus. Koneckonců prospěch z rozsáhlých hospodářských styků s Čínou nemají miliony Afričanů, kteří musí denně bojovat o holý život. Místo toho je třeba střízlivě konstatovat, že ČLR posiluje především postavení jen držitelů moci a zejména těch, kteří kvůli své diktátorské politice nemohou se Západem uzavírat smlouvy. Metody Pekingu výrazně podporují despocii a korupci. Jeffrey Sachs z miléniového projektu OSN sice vyzývá Západ, aby méně poučoval a zato poskytoval více praktické pomoci, ale bylo by špatné, kdyby se západní státy vzdaly svých podmínek nebo je opomíjely. Neboť demokracie by ztratily svou důvěryhodnost, kdyby v postoji vůči africkým státům nectily stejné hodnoty jako doma. Je důležité neztrácet z očí dlouhodobý vývoj kontinentu a důrazně se v Africe zasazovat o demokracii a důstojný lidský život, jinak se fundamentalistické myšlení rozšíří v mnoha afrických státech strašně rychle. Vměšování Západu do vnitřních záležitostí afrických zemí nemá proto nic společného s vnucováním vlastních hodnot a vlastního politického systému jiným zemím. Pro Západ bude v důsledku čínského angažování stále obtížnější vyhnat despoty z politické scény. Peking svou novou africkou politiku povážlivě spojuje s geostrategickými mocenskými záměry. Zároveň je v Africe patrná ztráta vlivu Západu a rostoucí převaha Číny, což dokumentuje ztroskotání vlastní africké politiky, které stejně jako dříve chybí rozhodnost a stálost. V tomto směru je rozsáhlá nová africká strategie Západu opožděná. Die politische Meinung, květen 2007, číslo 450, s , přeložil Milan Churaň 20

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME STEM, Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3,130 02 Praha 3 IVO, Inštitút pre verejné otázky Baštová 5, 811 03 Bratislava tel.: +420284019100 tel.: +4212544030 ==================================================================

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 26. 8. 2013 2013/2129(INI) NÁVRH ZPRÁVY o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci:

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci: INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2005 RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních výzkumu STEM uskutečněného ve dnech. 7. března 2005. Na otázky

Více

ČR a Německo 20 let od Deklarace: vybrané trendy vývoje

ČR a Německo 20 let od Deklarace: vybrané trendy vývoje LEDEN 217 BRIEFING PAPER 1 AMO.CZ ČR a Německo 2 let od Deklarace: vybrané trendy vývoje Zuzana Lizcová Na letošní 21. leden připadá dvacetileté výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí)

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Historie 12 Otázka číslo: 1 V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu Maroku Tunisku Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 V roce 1962 si vymohlo Alžírsko nezávislost

Více

Majority a minority ve společnosti

Majority a minority ve společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Majority a minority ve společnosti VY_32_ INOVACE _06_113 Projekt MŠMT Název projektu

Více

Základy státoprávní teorie 2

Základy státoprávní teorie 2 Základy státoprávní teorie 2 Otázka číslo: 1 Soudce: je jmenován do funkce prezidentem republiky na dobu časově omezenou je jmenován na dobu časově neomezenou může jím být jmenován kterýkoliv občan, který

Více

Svoboda vyznání. Teologická etika 2 VOŠ Jabok. Mgr. Zdenko Š Širka, ThD

Svoboda vyznání. Teologická etika 2 VOŠ Jabok. Mgr. Zdenko Š Širka, ThD Svoboda vyznání Teologická etika 2 VOŠ Jabok Mgr. Zdenko Š Širka, ThD 1. Svoboda vyznání součást lidskoprávních standardů Charta základních práv EU, čl. 10: právo každé osoby na to, že může změnit náboženské

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu pro Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.7.2009 KOM(2009) 356 v konečném znění ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU PŘEHLED OBCHODNÍCH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH TŘETÍMI

Více

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse)

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse) Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Fakulta sociálních studií seminář Politický extremis mus - Masarykova univerzita jsme na něj připraveni? vejvodov@fss.muni.cz CEVRO Institut, 26.4. 2012 Co je politický extremismus?

Více

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY PARLEMETER: 2015 NÁRODNÍ REGIONY 1 PARLEMETER: 2015 METODICKÁ PŘÍLOHA: VÝSLEDKŮ EUROBAROMETRU Následující regionální analýza je založena na průzkumech provedených Evropským parlamentem pomocí Eurobarometru.

Více

"Důvěřujete následujícím institucím?" (%)

Důvěřujete následujícím institucím? (%) INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 09/2004 A 10/2004 DŮVĚRA V NEJVYŠŠÍ SOUDNÍ A KONTROLNÍ INSTITUCE JE TRVALE VYSOKÁ. ZNAČNÝ KREDIT V OČÍCH OBČANŮ MÁ I ÚŘAD OMBUDSMANA. Uváděné výsledky vycházejí ze dvou

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 516 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o jednáních uskutečněných Komisí v oblasti vývozních úvěrů, ve smyslu nařízení (EU)

Více

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Globální charakter válečného konfliktu Diplomatické akce během války Angloamerické spojenectví Formování antihitlerovské koalice Teheránská konference Postavení

Více

Problematika migrace v právu Evropské unie

Problematika migrace v právu Evropské unie Problematika migrace v právu Evropské unie Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Evropská unie a

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Předmět: Seminář dějin 20. století Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Vyučovací předmět dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války - Kvarta Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Učivo

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL 12. 5. 2010 A7-0133/2 2 Bod 1 a (nový) 1a. připomíná, že hospodářské, politické, sociální, kulturní nebo jakékoliv jiné vztahy mezi EU a středomořskými zeměmi musí být založeny na rovném zacházení, doplňkovosti,

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947)

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) Pane předsedo, pane mluvčí, členové Kongresu, Vážnost situace, před níž stojí současný svět, si vyžaduje mou přítomnost

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Politologie, právo 3. ročník a septima 1 hodina týdně PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1)

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1) Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění Brusel XX. října 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1) Parlamentometr 2015 Část 1 Hlavní výzvy pro EU, migraci

Více

Výbor pro právní záležitosti PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro právní záležitosti PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 11. 11. 2011 PRACOVNÍ DOKUMENT o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 6 PhDr. Jana Novotná Etika pojem odvozen od řeckého slova ethos, což je mrav, zvyk, nebo obyčej etika se zabývá správným, nebo obvyklým chováním a jednáním v lidské společnosti Vývoj

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Občanské sdružení PANT Občanské sdružení PANT Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka nad Odrou IČ: 22667393, DIČ: CZ22667393 Tel.: +420 602 764 931, email: info@pant.cz Bank. spojení:

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Controllingový panel 2013 Plánování

Controllingový panel 2013 Plánování Controllingový panel 2013 Plánování Controller Institut provádí od roku 2007 roční komplexní průzkum controllingových procesů, takzvaný Controlling-Panel. Stejně jako v letech 2011 a 2012 byla také v roce

Více

Vymezení obecné a zvláštní části mezinárodního práva veřejného

Vymezení obecné a zvláštní části mezinárodního práva veřejného Vymezení obecné a zvláštní části mezinárodního práva veřejného Mezinárodní právo veřejné (MPV) = soubor právních norem, které zajišťují mírovou existenci a plynulý vývoj mezinárodního společenství Obecná

Více

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ A NÁRODNOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ (STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST) = plnoprávné členství jedince v daném státu v demokratickém

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 Výbor pro zahraniční věci 2004 28. 9. 2004 PE 347.184/1-31 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-31 Předběžný návrh doporučení (PE 347.184) Emilio Menéndez del Valle vztahy EU Indie Pozměňovací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7. ROČNÍK Člověk a morálka zná rozdíly mezi morální a právní normou, umí co je mravnost na příkladech

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Hodnocení stavu společnosti konečně obrat k lepšímu?

Hodnocení stavu společnosti konečně obrat k lepšímu? Informace z výzkumu Trendy 1/ Hodnocení stavu společnosti konečně obrat k lepšímu? Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Kam vedou hovory o kulturní rozmanitosti... ll

Kam vedou hovory o kulturní rozmanitosti... ll Obsah Kam vedou hovory o kulturní rozmanitosti....... ll Jeden svět nás a těch druhých... 12 Společenské vědy a politika na scéně... 14 Tolerance a hodnotová opora... 16 Obecné tendence a jejich rizika...

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více