ISE. stav politiky ve světě zápas se změnami klimatu slovo do diskuse o nedávné minulosti INSTITUT PRO STŘEDOEVROPSKOU KULTURU A POLITIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISE. stav politiky ve světě zápas se změnami klimatu slovo do diskuse o nedávné minulosti INSTITUT PRO STŘEDOEVROPSKOU KULTURU A POLITIKU"

Transkript

1 Ročník 21. únor stav politiky ve světě zápas se změnami klimatu slovo do diskuse o nedávné minulosti ISE INSTITUT PRO STŘEDOEVROPSKOU KULTURU A POLITIKU

2

3 obsah SE 130/2008 Úvodní slovo Násilí mladistvých, identita a integrace strana 5 Rudolf Kučera stav politiky ve světě Jiné Rusko strana 9 Thomas Gutschker Politika Pekingu v Africe strana 15 Alice Neuhäuserová Jak se má stát chovat k islámu strana 21 Gottfried Leder Itálie v přechodné éře strana 29 Stefan von Kempis Minimální mzda ve Spojených státech náhražka za státní sociální politiku? strana 44 Norbert Wagner, Ursula Carpenter zápas se změnami klimatu Energetický obrat jako požadavek a šance strana 51 Hartmut Grewe Bez trhů není ochrana klimatu strana 61 Regine Güntherová slovo do dikuse o nedávné minulosti Vyhnání ze vzpomínek? strana 66 Manfred Kittel Transformace a privatizace v Čechách strana 76 Vinzenz von Holle Zusammenfassung der Arbeit strana 136 Mýtus a pravda o Postupimi strana 145 Ján Mlynárik 3

4 4 SE 130/2008

5 Úvodní slovo SE 130/2008 Násilí mladistvých, identita a integrace Rudolf Kučera V průběhu nedávných voleb v Hessensku se dosavadní mnisterský předseda za CDU Roland Koch dopustil omylu, za nějž byl tvrdě potrestán. Zvítězil sice, ale jen nejtěsnějším rozdílem, jenž velmi ztěžuje sestavení vlády. Ve volební kampani proti SPD, Zeleným a straně Die Linke použil na plakátech hesla Zastavte Ypsilanti, Al Wazira a komunisty. Ypsilanti je hlavní představitelkou SPD v Hessensku a Al Wazir představitelem Zelených. Poukaz na jejich ne-německý etnický původ v politickém boji přesto, že se jedná o občany SRN, požívající naprosto stejná politická práva jako Roland Koch, byla natolik nehorázná, že si zasloužila voličskou odpověď. Přesto, že jeho protikandidáti ani zdaleka neměli takové politické zkušenosti a schopnosti jako dlouholetý velmi úspěšný ministerský předseda. Když předtím ve volební kampani Koch otevřel téma stále rostoucí kriminality stále mladší mládeže, zasloužil si podporu, protože před tímto celosvětovým fenoménem nelze už dále zavírat oči. Svět už si pomalu začíná zvykat, že se mladiství pod 15 let neustále objevují při různých příležitostech jako zločinci, nemající ani ponětí o hodnotě lidského života. Legitimní otázkou tedy je, zda by nebylo žádoucí snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti. Ačkoli se mnoho odborníků k tomuto řešení přiklání, lze namítnout, že by bylo předtím lepší zjistit, jaké hlavní důvody mladistvé k těmto a dalším zločinům vedou. Podíváme-li se například do Afriky, uvidíme, že v naprosté většině případů stojí za mladistvými zločinci dospělí zločinci, kteří je odvádějí od rodin, dávají jim zbraně a udělují jim krvavé úkoly. Podobné je to i v arabském islámském světě, kde mnohé rodiny vydělávají na tom, že některé ze svých mnoha dětí pošlou zabíjet nevěříci a sponzoři terorismu jim za to zaplatí. Utěšují si své svědomí tím, že se jejich dítě obětovalo pro Alláha a bude odměněno v ráji, ale jejich zločiny podílnictví na dvou či více vraždách - by neměly zůstat nepotrestány. Mnozí mladiství bývají také obětí zločinné ideologie, s níž se setkali, propadli jí a jsou ochotní se pro ní nasadit a udělat cokoli. V takových případech bychom měli také hledat ty, kdo je do takové bezvýchodné uličky dostali, kdo jim dotyčnou ideologii předali v takové zvrhlé podobě. Například by se mělo v Angli nebo Německu hledat v mešitách a okolo nich, protože tam slídí emisaři teroru a vyhledávají možné oběti. A konečně jsou příčinou trestné činnosti 5

6 Úvodní slovo RUDOLF KUČERA mladistvých jejich sociální problémy, pocity životní beznaděje a sociálního vyloučení. Jakkoli jsou tyto problémy deprimující, nemusí nutně vést k násilí na okolní společnosti. Skutečností ovšem je, že současný svět je násilím přeplněn. Je plný násilí nejrůznějšího druhu, přičemž pro dosažení kdejakého cíle se násilí nabízí jako nejlepší prostředek a tak není divu, že to mládež silně ovlivňuje. Násilí, etnicita a identita V Německu je vážným problémem značně rozšířený názor, že násilí mladistvých je nějak spojeno s jejich etnickým původem a zvláště se týká cizinců. Je to názor, který rozhodně není prokázán žádnými relevantními průzkumy, ba dokonce je bližší pravdě, že trestné činy mají spíše na svědomí domácí mladiství. Pak bychom mohli říci, že se německá společnost stále ještě neumí vyrovnat se stále větším počtem přistěhovalců a slavnostní politické deklarace, že už se uznává, že Německo je integrační zemí, nemají mnoho účinků. Rádo se totiž zapomíná na to, že ke každé integraci patří obě dvě strany, že integrace je vlastně jeden proces s různými hráči. Chápat ji jako jednostranný proces, v němž se někdo snaží někam integrovat, není úplně adekvátní. Doby se změnily a dnešní německá společnost je už z jisté značné části společností těch dříve integrovaných. První, kdo do Německa přišli po druhé světové válce, aby se zde postupně integrovali, byli vyhnaní sudetští Němci z Čech, maďarští Němci z Maďarska atd. Dnes je tomu tak, že plných 38% dětí, které se v Německu narodí, má za sebou ve svých rodičích či prarodičích nějakou přistěhovaleckou minulost. Takže problém je někde jinde a nemůžeme ho uchopit podél etnických hranic. Vidím ho například v nedostatečné německé identitě, která má sice své pevné jádro v hodnotách německého právního státu a německé ústavy, ale ke každé identitě patří také zpracovaná dimenze minulosti. Po válce bylo nutné německou minulost rozdělit na tu, na níž je možné navazovat a na tu, od níž je lepší se distancovat nebo si ji dokonce stále připomínat jako varovný přízrak, který se už nikdy nesmí opakovat. Jenže německá levice z toho časem udělala bezduchý rituál a navíc jakýsi klacek na všechny své ideové odpůrce, nad nimiž, když se jí to hodilo, mávala klackem antifašismu. Spojila se přitom s nacionalisty se sousedních východních zemí a spolu s nimi začala bdít nad jediným správným výkladem nedávných dějin Německa. Přitom je skutečnost mnohem složitější než v takových schematických, politicky korektních pseudovědeckých pojednáních. Příklad: 6

7 Úvodní slovo SE 130/2008 je absolutně nezbytné, aby se na nacistický holokaust nikdy nezapomnělo a každá nová generace nejen Němců, nýbrž i Evropanů si ho připomínala. Na druhou stranu mají i Němci právo si připomínat strašné utrpení mnoha milionů nevinných civilních obětí při vyhánění Němců z východní a střední Evropy. Utrpení jiné, protože při holokaustu šlo o pokus o vyhlazení, ale také děsivé a odsouzeníhodné. Nebo ještě uveďme, že v mnoha generacích Němců zůstaly vzpomínky na nelidské bombardování německých měst se statisíci civilních obětí. O tom je také třeba mluvit a připomínat si i tyto oběti. Mnoho dalších příkladů by bylo možné ještě uvést, jenže nyní si musíme položit otázku, jak to souvisí s otázkou přistěhovalectví. V několika ohledech. Zaprvé, mnoho přistěhovalců, ne-li dokonce většina, přišla do Německa ze zemí, kde byla nebo jsou porušována v té či oné míře lidská práva a vládne v nich, nebo vládla, s tím související nouze a bída. Je to tedy praktický důkaz, že se Německo vyrovnalo se svou neblahou minulostí. Když se zeptáme jakéhokoli přistěhovalce z kterékoli doby, co ho na Německu nejvíce přitahovalo, dostaneme odpověď, že garantované právní jistoty a respektovaná lidská práva. Samozřejmě, že řada přistěhovalců žehrá na možnosti svého pracovního uplatnění, na tu či onu formu diskriminace, ale pozitivní jádro nepopírá snad nikdo. A nyní k německé identitě: k jejímu osvojení nestačí, jak si dnes myslí většina německých politiků, jenom znalost německého jazyka. Ta je nesporná, ale navíc by tu mělo existovat jisté osvojení si zkušeností a ponaučení z německé minulosti. K německému právnímu státu nevedla žádná přímá cesta, ale neobyčejně složitý historický proces, počínaje Německou říší, vytvořenou v druhé polovině 19.století, v níž byly například poprvé prosazeny základy vyspělého sociálního zákonodárství. A ještě předtím tu byly některé samostatné německé státy, které zaváděly demokratické instituce a zvyky, byl tu rok 1848 a jeho Frankfurtský parlament atd. Cesta k dnešnímu Německu byla ale přitom lemována oběťmi dvou světových válek, z nichž tu druhou zcela jednoznačně rozpoutalo Německo. Přičemž z velké části to byly nevinné civilní oběti. Německo pak dospělo ke svému Základnímu zákonu na základě reflexe těchto tragických zkušeností. Chci tím říci, že by v integračních kurzech neškodilo zprostředkování jedné poměrně zásadní historické zkušenosti: ke svobodě a demokracii se nestačí jenom nastěhovat, ale je třeba ji také chránit, hájit ji a třeba i za ni přinášet oběti. Protože nikdy nebyla darem z nebes nebo dílem náhody, ale vyústěním bojů, vítězství i porážek, statečnosti, ale i trestů a pokání. 7

8 Úvodní slovo SE 130/2008 Jak dál s integrací? Před zhruba dvěma týdny vyzvalo 21 známých Němců tureckého původu k větší věcnosti v debatě o násilnostech mladistvých a k nové vážné debatě o nezdařené integrační politice. Obrátili se s touto výzvou na CDU a CSU, protože to byla vlastně negativní reakce na předvolební chování Rolanda Kocha. Odpovědělo jim několik předních politiků CDU, Ole von Beust, Armin Laschet, Christa Stewens, Friedbert Pflüger, Rita Süssmuth, Peter Altmaier, Ruprecht Polenz a další. Jádro jejich odpovědi lze rozdělit na dvě poselství: zaprvé, že integrační politika musí být jádrem politických programů a její problémy nesmí být zneužívány ve volebním boji. Zadruhé, že násilí není etnický problém, ale problém vzdělání. Proto by měla být základním kamenem integrační politiky celistvá vzdělanostní koncepce. Více učitelů a sociálních pedagogů na hlavních školách, aby školy děti neopouštěly bez ukončeného vzdělání, aby se na vysokých školách lépe odrážela struktura obyvatelstva atd. Tento apel je na jedné straně správný a na druhé zcela nedostatečný a málo věcně promyšlený - jde spíše o politickou deklaraci dobré vůle. Všichni přece víme, že vzdělání není všechno, že stejně důležitá pro život je výchova v rodinách, která zprostředkovává dětem to, co jim už bohužel dnešní moderní škola nedává, a to je jistá mravní výchova, zprostředkovávané životní mravy a zvyky. Například výuka dějepisu bez hodnocení minulých dějů může dokonce přispět k nárůstu zločinosti mezi mládeží. Starý Machiavelli kdysi napsal v úvodu ke svým Rozpravám o prvních deseti knihách Tita Livia, že s neklidem pozoruje, jak si jeho současníci v renesanční Itálii umísťují do svých vil zachráněné antické sochy a obdivují se jim, aniž by například cokoli věděli o příčinách, proč se Řím stal velkou a slavnou republikou. Tím rozhodně nechci odmítnout tezi, že čím vzdělanější přistěhovalci, tím méně násilí v německé společnosti. Jenže totéž se týká domácí mládeže, u níž tuším možná stejně velké problémy. Takže teze předních politiků CDU by mohla být doplněna o některé další aspekty: čím méně materialismu a honby za blahobytem, čím více hodnot ať již křesťanských či liberálních do života německé mládeže, tím úspěšnější bude Německo jako integrační země. 8

9 stav politiky ve světě Thomas Gutschker Jiné Rusko Thomas Gutschker I když se němečtí a ruští pozorovatelé v těchto dnech spíš v mnoha věcech rozcházejí, v jednom jsou přesto zajedno: V souvislosti s vrcholným setkáním Evropské unie a Ruska v Samaře 18. května 2007 dosáhly vzájemné vztahy bodu mrazu. Ani v jediném zatěžkávajícím tématu počínaje ruskou blokádou dovozu polského masa přes spor o pomník v Estonsku až po postavení Kosova nenašly společnou řeč. Navazující tisková konference se zvrhla v otevřenou výměnu úderů mezi prezidentem Putinem a předsedkyní Evropské rady Merkelovou o význam svobody slova a shromažďování. Pro zástupce Spolkové republiky bylo po setkání u Volhy jedno zřejmé: před volbami do Dumy v prosinci a prezidentskými volbami v březnu 2008 se nedají očekávat žádné významné pokroky. Zahájení vstupních rozhovorů o smlouvě o partnerství a spolupráci, které se mělo zahájit během německého předsednictví, bylo odsunuto daleko do budoucna. Nedůvěra vůči Moskvě Pod dojmem ruských hrozeb v souvislosti s výstavbou americké raketové obrany v Evropě, vražd kritiků režimu a brutálně rozháněných demonstrací se německý obraz Ruska v posledních měsících zatemnil. Pouze dvaatřicet procent Němců, podle nejnovějšího výzkumu Pew Global Attitudes (červen 2007), věří v globální vůdčí sílu Vladimíra Putina, dvě třetiny mu naopak vyslovily nedůvěru. Ještě před pouhým rokem to byla polovina dotázaných, kteří se vyslovili pro důvěru. A v roce 2003 dokonce pětasedmdesát procent. Rusko je stále silněji vnímáno jako autoritativní stát, který ohrožuje občanská práva uvnitř a navenek je v rámci své zahraniční politiky hrozbou pro své západní sousedy. Nejde o ojedinělá opatření, která by vyvolala pocit nedůvěry, ale celkové nasměrování moskevské politiky v tomto bodě nacházejí postoje veřejnosti a hodnocení německých vládních úředníků v mnoha ohledech společnou řeč. Existuje vůbec naděje na proměnu uvnitř Ruska, znamení, které by vztahy projasnilo alespoň do budoucna? Pozitiva z provincie V souvislosti s poněkud neutěšeným stavem v centru může být návštěva 9

10 stav politiky ve světět thomas Gutschker v ruských provinciích překvapující. V některých provinčních metropolích narazíte na ohromný rozsah svobodného a kritického zpravodajství. Někteří guvernéři podporují skupiny občanských iniciativ a občanské projekty, které by v hlavním městě působily jako červený hadr na býka. Jsou zde šéfové vlád a ministři, kteří se postoji a myšlením sotva odlišují od svých západních kolegů možná i proto, že udržují vlastní úzké kontakty s Německem a další Evropou. Příklady ze dvou oblastí to můžeme doložit: jeden z oblasti Sverdlovska s hlavním městem Jekatěrinburg, druhý z kraje Permského s hlavním městem Perm. Východně a západně od Uralu položené, obě oblasti patří k nejvýkonnějším v zemi, a to jak v hospodářskému růstu, tak i v objemu netto příspěvku do federálního rozpočtu. Dnešní otevřenost souvisí paradoxně s jejich minulostí: Metropole Perm a Jekatěrinburg, každá s milióny obyvatel, byly pro svůj význam pro sovětský zbrojní průmysl až do roku 1991 uzavřenými městy, kam sami Rusové směli cestovat jen na základě mimořádných povolení. Od pádu Sovětského svazu přitahují díky vysoce rozvinutým a mezitím privatizovaným podnikům a bohatým surovinovým zdrojům zahraniční investory. Do obou měst začala z Frankfurtu létat Lufthansa, a to vícekrát v týdnu. Sverdlovsk se svými 4,6 miliónu obyvatel je říší Eduarda Rossela, nejzkušenějšího a nejvíce nezávislého mezi všemi ruskými guvernéry. Tento syn rodičů německého původu se stal průvodcem Borise Jelcina, který se narodil nedaleko Sverdlovska. Zde také začala ve veřejné správě a v komunistické straně jeho kariéra, končící vrcholnými funkcemi. Po pádu Sovětského svazu posadil Jelcin už jako prezident Rossela do čela své oblasti, později byl jako kandidát reformně orientovaných sil ve svém úřadu potvrzen. Mezitím si v průběhu šestnácti let v roli guvernéra získal pověst ungovernable governors (neovladatelného vládce), jediné hlavy nezávislé na Moskvě. To nejprve zjistil Jelcin, který bezstarostně požadoval, aby si všichni naložili tolik moci, kolik unesou. Už v roce 1993 Rossel pracoval na založení Uralské republiky, na autonomním propojení středního Uralu. Nechal dokonce tisknout vlastní bankovky. Po hluboké roztržce se svým dřívějším mentorem se oba dohodli v roce 1996 na bilaterální smlouvě, která oblasti poskytovala některá mimořádná práva. Rosselův vztah k Vladimíru Putinovi je předmětem urputných spekulací. Na jedné straně se guvernér přidal k prokremelské straně Jednotné Rusko. Znamená to, že má značný vliv na prezidenta. Na druhé straně Putin vyslal 10

11 Jiné Rusko SE 130/2008 Pjotra Latyševa jako svého prezidentského zástupce do federální oblasti Ural (která zahrnuje více regionů). Ten se usadil v Jekatěrinburgu a zcela viditelně, i když s malým úspěchem, se pokouší stát se Rosselovou konkurencí. Oboje svědčí o tom, že Rosselův význam v Moskvě se odvozuje z jeho nezávislosti na Kremlu. Jako pokus o ruské přiblížení se Franzi Josefu Straussovi je guvernér popisován jedním západním diplomatem: stejně tak populistický jako populární, ve stylu řízení vědom si své moci, ale skrz naskrz orientovaný svobodomyslně. Angažmá za liská práva Dobrým příkladem pro to je na Urale zřízení jedinečného úřadu ombudsmana pro občanská a lidská práva, v jehož čele v tomto případě stojí žena, Taťána Mersljaková. V minulém roce tu zaznamenali 4800 podání. Většina z nich se podle informací mluvčího úřadu Viktora Vachruščeva týkala porušení sociálních práv (třeba právo na vlastní byt), anebo hledání právní ochrany ze strany občanů. Jeden případ vyvolal velké titulky na prvních stranách po celé zemi. Šlo o těžkou šikanu rekruta Andreje Syčova. Ochránce lidských práv pomohl postižené rodině obžalovat a postavit před soud nadřízeného poddůstojníka. Současně ve spolupráci s matkami vojáků dal dohromady brožuru, ve které mají rekruti možnost se dočíst o svých právech. Dnes po kasárnách visí plakáty, které na to upozorňují. Situace se zřetelně zlepšila, uvádí Vachruščev. Dojem, že úřad se zhošťuje svých úloh, které za normálních okolností patří do působnosti státního zastupitelství, nepopírá. Dáváme pozor, aby jakákoli narušení nebyla vládou nebo státním zastupitelstvím metena pod koberec, třeba když je s někým během výslechu zle zacházeno nebo dokonce umře. To něco o stavu právního státu Ruska vypovídá jak v tom negativním, tak i pozitivním slova smyslu. Vachruščev v této souvislosti poukazuje na roli médií, pokud chceme vyvolat tlak veřejnosti a uvést do pohybu vyšetřování takových přečinů. V Jekatěrinburgu je tisk podstatně svobodnější než v jiných částech země, zdůrazňuje. Vladimír Popov, zástupce místního trestního obhájce a předsedy Svazu občanskoprávních organizací vidí věc v poněkud větších nuancích: Oblastní vláda sice vyvíjí tlak na televizní vysílání, kontroluje však jen jeden kanál což je na ruské poměry málo. Jistý pluralismus vzniká ale díky tomu, že guvernér Rossel a starosta Jekatěrinburgu jsou spolu ve sporu a jejich konflikt se prezentuje právě skrze média. Nadto ve městě existuje 11

12 stav politiky ve světět thomas Gutschker televizní vysílání, jehož spolupracovníci jsou nezávislí na obou stranách. Nikdo nám nikdy nezakazoval, abychom něco neukazovali, dokonce ani v souvislosti s porušováním občanských práv, říká ředitel Kanálu 4 Vjačeslav Lugovič. Populární, satelitem šířené soukromé vysílání patří místnímu mediálnímu podnikateli Igoru Mišinovi, soukromníkovi bez spojení na Kreml a na podniky, mající blízko ke státu. Hospodářský vzestup Bylo by naivní označit Rossela jako skutečného demokrata. Nicméně se pod jeho ochranou odehrává viditelný hospodářský vzestup, který ve čtvrtém největším městě země podporuje klima, vyznačující se celkově daleko vyšší svobodomyslností, než v Moskvě, kde jsou nejdůležitější vysílače (s výjimkou vysílače Echo Moskvy) podrobeny kontrole z Kremlu. Tam je nepředstavitelné, že by na chodbě před prezidentskou kanceláří visel obraz Michaila Chodorkovského. S ještě větším oprávněním se toto dá říci o Permu. V Permu vládnou obchodníci, říká jeden diplomat pokud v Rusku existuje nějaké místo, kde se střetává hospodářská svoboda s politickou liberalitou, pak je to právě toto miliónové město na evropské straně Uralu. V oblasti, která čítá celkem 2,8 miliónu obyvatel, tu sice vládne Putinem dosazený bývalý důstojník KGB Oleg Jirkov, jenž se však úspěšně uplatnil jako podnikatel a představuje se jako předseda představenstva společnosti, na níž mají všichni občané svůj vlastnický podíl. Na ruské poměry je to vskutku neobvyklé chápání úřadu. A obyvatelé se skutečně mohou podílet na důležitých rozhodováních. Tak například oblastní ústava byla zpracována cestou intenzivní konzultační procedury, v jejímž průběhu byla zhruba jedna polovina původního návrhu změněna. To působí opravdu příkladně. Totéž se týká nedávno uzavřené dohody mezi oblastí a sousední autonomní oblastí Komi-Permjak. Těch, kterých se to týkalo, se podíleli na sestavování výsledné verze. Správa podporuje mimoto projekty zaměřené na rozvoj občanské společnosti. Avšak ne přímo, ale nepřímo prostřednictvím výdajů rozpočtových prostředků na činnost nevládních organizací. Na jednom z těchto projektů, Každodenní angažmá se podílela i německá Boschova nadace. Přitom jde v prvé řadě o to, aby se mladí lidé vzchopili a nabyli určitého sebevědomí na základě poznání, že mají ve vlastních rukách, jak bude vypadat společnost, v níž žijí. Podle vlastních vyjádření musejí iniciátoři začínat od nuly, protože ani škola, ani vysoké školy toto sebevědomí nepovzbuzují. 12

13 Jiné Rusko SE 130/2008 Díky prostředkům správy oblasti má také možnost rozvoje svérázný projekt, sledující zpracování stalinistické minulosti. Sto kilometrů severně od města Permu od roku 1994 vyrůstá první a dosud jediné museum gulagu na území bývalého Sovětského svazu. Pod vedením nevládních organizací je tu krok za krokem rekonstruován pracovní tábor, který ještě po smrti Stalina kolem sebe šířil strach a hrůzu. Až do jeho uzavření v roce 1987 tu seděli aktivisté hnutí národních nezávislostí a obhájci lidských práv, mezi nimi členové moskevské Helsinské skupiny a Perm 36. Po politickém převratu byla i pro permské odpovědné pracovníky tato temná stránka trapná, říká Taťána Kursina, ředitelka památníku a musea. Dnes stále více lidé chápou, že přispíváme k tomu, aby se z této oblasti stala oblast liberální. Správa nechala vybudovat novou silnici k vzdálenému památníku a financuje zhruba dvacet procent jeho rozpočtu. Další prostředky přicházejí od zahraničních nadací, zvláště ze Spojených států. Jako očkování proti totalitarismu označil návštěvu tábora bezpartijní ministr kultury Oleg Ošepkov. V Moskvě ale, jak se zdá, vidí všechno jinak: dosud se tu neukázal jediný zástupce Kremlu. Důvod k naději Liberální ovzduší v permské oblasti (http://www.perm.ru/) se odráží i v politickém životě. Jednotné Rusko je sice nejsilnější frakcí v oblastní dumě, získalo však v posledních volbách v prosinci (2006) minulého roku pouze třicet čtyři procenta hlasů. Na druhém místě se umístila se šestnácti procenty reformní strana Unie pravých sil (SPS) dosáhla zde druhého nejlepšího výsledku v celém Rusku. Její předseda, třiatřicetiletý mladý politik Nikita Belik se stal v roce 2004 na kratší dobu zástupcem guvernéra. Dnes sedí jako poslanec v oblastním shromáždění a snaží se o návrat SPS do ruské Státní dumy v příštích volbách. Zřejmě ale půjde o projekt, který neslibuje nějak velký úspěch. Sverdlovsk a Perm jsou dva doklady toho, že Putinem iniciované posílení mocenské vertikály v provinciích nemusí nutně vést v pouhou proměnu provincie v přívěsek centra. Zrušení přímé volby guvernéra sice bylo velmi těžkým zásahem do demokratické samosprávy oblastí, které se hned po rozpadu Sovětského svazu mohly tak rozvinout, že to nemá v ruské tradici dosud žádnou obdobu. Přesto se však prezident ve většině případů opíral o místní mocenské struktury. To ale nemusí být ku prospěchu oblasti. Rozhodně tomu ale je v případě Sverdlovska. Do Permu přišel guvernér sice 13

14 stav politiky ve světět thomas Gutschker zvenku, pěstuje tu však nadále zdejší liberální ovzduší. Budoucnost je tu díky tomu nadějeplná: Rusko se totiž v současné době neobnovuje působením Moskvy, ale díky vlivu některých regionů. Die politische Meinung, srpen 2007, s.31-36, přeložil Ivan Štern 14

15 stav politiky ve světěa alice Neuhäuserová Politika Pekingu v Africe Alice Neuhäuserová Čína v posledních letech nově objevila africký kontinent pro své politické zájmy. Uzavřela s africkými státy významné obchodní dohody, aby uspokojila obrovský hlad po energii svého rychle rostoucího národního hospodářství. Pro Peking je přitom zvláště výhodné, že africké surovinové bohatství je z velké části dosud nevyčerpané. V důsledku ohromné hospodářské síly Číny se Afrika ocitá v rostoucí ekonomické závislosti, která se nyní dostala do pozornosti veřejnosti pod názvem kolonialismus, a jež střednědobě přejde v závislost politickou. Neboť důsledkem bude, že Peking geostrategickou mocenskou strukturu přesune postupně ve svůj prospěch. Budoucí dodávky surovin mají kvůli vysokým procentům hospodářského růstu veliký politický význam. Peking plánuje, aby se během příštích 36 měsíců zvýšil obchodní obrat s africkými státy o více než sto miliard amerických dolarů a Čína se stala nejdůležitějším obchodním partnerem Afriky. Již dnes zaujímá v tomto ohledu třetí místo za USA a Francií a před Velkou Británií. V Africe dnes aktivně působí přes 800 čínských podniků a tato tendence je vzestupná. Kromě toho je ČLR po USA druhým největším světovým importérem a konzumentem nafty. Aby Čína mohla krýt svou rostoucí potřebu, pochází již 30 procent nakupované nafty z Afriky. Odbírá ji převážně z Alžírska, Angoly, Súdánu a Nigérie. Kromě toho odebírá železnou rudu a uhlí z Jihoafrické republiky, mangan a dřevo z Gabunu, měď ze Zambie, diamanty, dřevo a kobalt z Konga a platinu a chrom ze Zimbabwe. Peking na rozdíl od západního světa spojují s africkým kontinentem nikoli hladomory a katastrofy, nýbrž jeho obrovské zdroje, a považuje proto Afriku za nejdůležitější rostoucí region na světě. Zatímco USA využívají jako nejdůležitější zdroj energie Blízký Východ a Evropa je z velké části závislá na ruských dodávkách, Čína hledá nové cesty a soustřeďuje se na trhy, jež druhé země dosud nevyčerpaly a jež lze dlouhodobě zajistit smlouvami. Pochybný obchodní partner Po konci studené války významně poklesl mezinárodní zájem o Afriku. V důsledku toho se Číně jeví výhodné využít tohoto vakua dříve, než svět 15

16 stav politiky ve světěa alice Neuhäuserová rozpozná strategický význam afrického kontinentu a začne nové mezinárodní soupeření o Afriku. Praktiky Pekingu na cestě k bohatým zásobám surovin na africkém kontinentě nejsou však bez závad. Čína jedná také s represivními režimy a chce se dokonce vědomě odlišovat od západních zemí a Mezinárodního měnového fondu (MMF), které požadují dodržování demokratických standardů a lidských práv jako podmínku pro uzavírání obchodních dohod a poskytování úvěrů a rozvojové pomoci. Příkladem benevolentního přístupu ČLR k pochybným nositelům moci je Angola, jež platí za jednu z nejzkorumpovanějších zemí na světě. Peking jí ochotně poskytl úvěr ve výši 2,2 miliard dolarů, který Světová banka nebo MMF odmítly dát. Angola se pak stala největším dodavatelem nafty Číně a v uplynulém roce dosáhla téměř dvacetiprocentního hospodářského růstu. Peking kvůli volnému přístupu k bohatým zásobám chrómu a platiny v Zimbabwe spolupracuje dokonce s mezinárodně izolovaným režimem Roberta Mugabeho. Vedle ekonomických zájmů se ČLR angažuje také vojensky a dodává vojenská letadla v trojmístných milionových hodnotách. Naftové obchody s Chartúmem Případ Súdánu ukazuje na pochybné metody Pekingu obzvlášť výrazně. Čínské státní podniky začaly před dvanácti lety v této plošně největší africké zemi pronikat do obchodu s naftou a dnes jej již kontrolují z dobrých 40 procent. Také v Súdánu se v důsledku čínských investic výrazně zvýšil hospodářský růst a v roce 2006 již dosáhl 12 procent. Energetické zájmy Pekingu v Súdánu a prodej zbraní soupeřícím stranám měly za následek, že se Čína stejně jako dříve jen nedostatečně podílela na politickém řešení situace v krizové oblasti Dárfuru. Před čtyřmi léty se tu vytvořily dvě povstalecké organizace, které islamistické vládě v Chartúmu vytýkaly, že opomíjí periferní oblasti státu, a pohrozily jí ozbrojeným bojem. Reakce z hlavního města přišla hned a mimořádně tvrdě postihla civilní obyvatelstvo. Přes dvě stě tisíc lidí přišlo o život a přes dva miliony jich bylo vyhnáno. Mezinárodní snahy o ukončení konfliktu dosud ztroskotávaly na čínském vetu v Radě bezpečnosti nebo na požadavku Číny, aby se oslabily zpočátku tvrdě formulované návrhy rezolucí OSN. Kromě toho ČLR uzavírá obchodní smlouvy s finančními podněty. Jako poděkování za četné smlouvy buduje nová sídla úřadů, letištní budovy nebo přehrady v Alžírsku, Gabunu, Namibii, Rwandě a Súdánu. Všechny tyto investice byly jistě levnou vstupenkou k neomezenému vykořisťování 16

17 Politika Pekingu v Africe SE 130/2008 bohatých surovinových zásob v příslušných zemích. Během studené války seděli mentoři afrických držitelů moci ještě v Paříži, Londýně, Washingtonu nebo Moskvě, od nichž dostávali pravidelně devizy a vojenskou pomoc; nové pozornosti se tedy těší po letech politické bezvýznamnosti. Rostoucí závislost Aby se vyloučil dojem, že se Peking zajímá především o nerostné bohatství, navštívil čínský prezident Chu Ťin-tchao během své dvoutýdenní cesty po osmi afrických zemích počátkem tohoto roku také Seychely, které nemají žádné suroviny. Přesto mu přirozeně šlo především o obchodní styky, neboť čínské hospodářství při svém desetiprocentním růstu potřebuje dlouhodobě zajistit odbytové trhy. Chu stále zdůrazňoval, že Čína je rovnoprávným partnerem Afriky a že chce rozvíjet spolupráci k vzájemnému prospěchu. Na důkaz toho uvedl, že hodlá nyní prozkoumat možnost vytvoření zóny volného obchodu s africkým kontinentem. Ale obrácenou stranou této mince by bylo, že by africké státy zaplavila ještě víc než dosud levná čínská produkce. To by postihlo především textilní průmysl, neboť i bez zóny svobodného obchodu dovoz asijského zboží uvrhl například v Zambii dvě třetiny podniků tohoto odvětví do konkurzu. Je také nápadné, že čínské podniky v Africe zaměstnávají jen zřídka domácí zaměstnance, zpravidla ale Číňany. Pozitivní aspekty Přesto existují také pozitivní aspekty čínského angažování v Africe. Tak například je velice vítané, že ČLR odpustila četným africkým státům dluhy a dvaceti osmi nejchudším dokonce umožnila dovážet do Číny bezcelně. Tím dosáhla zlepšení svého obrazu a zasáhla Západ, doposud váhající následovat konečně jejího příkladu. Přirozeně pochybné je to, že za prominutí dluhů nejsou žádné povinnosti, protože dokonce i ničemné státy jako Rovníková Guinea užívají bez protislužeb v oblasti demokratického standardu a lidských práv výhody, že nemusí splácet své závazky ve výši 75 milionů dolarů. Kriticky je třeba pohlížet také na to, že Peking poskytuje lehkomyslně velkorysé úvěry, čímž se mnohé africké státy dlouhodobě zadlužují stále silněji, což trvale ztíží pozitivní vývoj. Kromě toho Čína, jež sama dosud platí za rozvojovou zemi a dostává proto rozsáhlou finanční pomoc také z Německa, poskytuje Africe rozvojovou pomoc, aby ve Spojených národech přispěla k vetší váze rozvojové poli- 17

18 stav politiky ve světěa alice Neuhäuserová tiky. Těžištěm jsou investice do špatné infrastruktury a smlouvy v oblasti vzdělávání a zdravotnictví. Počet čínských projektů na africkém kontinentě je kolem sedmi set. Sobecká angažovanost Opravdu lze jen těžko mluvit o skutečném pochopení Pekingu pro potřeby afrických států. Jeho angažovanost nelze jistě označit za nesobeckou, neboť Čína vyžaduje politické protislužby a provozuje jasně mocenskou politiku. Afrika je ideální prostor expanze na urychleném pochodu k světové mocnosti, napsal Bartholomeus Grill ( Noví koloniální páni, in: Zeit, 14. září 2006). Tak ČLR požaduje od afrických států bezvýhradnou podporu čínských pozic v mezinárodních organizacích, což zakládá jejich politickou závislost. Příkladem je třeba takzvaná politika jedné Číny nebo návrh Německa, Japonska, Indie a Brazílie na reformu Rady bezpečnosti. Čína dosáhla toho, že africké státy, které mají ve Valném shromáždění 25 procent hlasů, tento návrh odmítly, takže ČLR se podařil strategický šachový tah, totiž zabránit vstupu svého hlavního rivala Japonska do Rady bezpečnosti. Tím, že africké státy přijímají stále více čínská hlediska, vyvíjejí se v protihráče USA a Evropy. Peking tím sleduje přeměnu strategické mapy světa ve svůj prospěch. Ani Západ není ve svém postoji k africkému kontinentu bez chyb. Tak ještě dnes dochází k tomu i když ojediněle, že afričtí despotové jsou vítáni v západních hlavních městech. Kromě toho kritiku vyžaduje také občasný bezohledný postup západních koncernů v Africe. Zde se však nelze mýlit a klást na jednu rovinu Západ a Čínu. Západní výtky, že Peking podkopává demokratizační snahy v Africe, jsou nepochybně zcela oprávněné. Neboť zatímco západní státy svými podmínkami kladeným africkým zemím usilují o pozitivní vývoj v nich, ČLR tam požadovanými protislužbami sleduje jen své vlastní zájmy. Mnozí držitelé moci v Africe mohou snáze plnit požadavky čínské než západní. Odmítnutí plánu na reformu Rady bezpečnosti nebo neuznání Taiwanu přijímají rychle a neohrožují tím vlastní moc. Naopak přestat s porušováním lidských práv a zavést demokratické standardy jsou pro mnohé despoty obtížné ústupky, a proto dávají přednost obchodu s Čínou. Západní koncerny reagují na čínskou konkurenci v Africe rozladěně. Proti Číňanům tahají stále častěji za kratší provaz, protože Peking není ochoten brát ohled na západní omezení při poskytování úvěrů. Kromě toho Peking 18

19 Politika Pekingu v Africe SE 130/2008 jen zřídka respektuje embarga proti diktátorským režimům. Podobně je tomu se západními naftovými koncerny, které často nemohou vážně soupeřit s čínskými státními podniky. Pekingu se tak téměř nepozorovaně podařilo oktrojovat do politiky a hospodářství svá pravidla. Pozdní poznání Evropa a USA dnes stále více chápou, že nebraly dostatečně vážně strategický význam Afriky. Čínské angažování tak znamenalo v západních hlavních městech výzvu, aby byly stanoveny nové priority ve prospěch dosud zanedbávaného kontinentu. Ale v politických administrativách je to stále ještě jen menšina, která otevřeně vyslovuje hlubokou obavu, že s ekonomickým významem Pekingu stoupne také jeho politický význam. V Německu pouze spolkový prezident Horst Köhler ukázal velké sympatie pro africký kontinent a dokumentoval to svou návštěvou v něm. Stoupají závislost si jako problém postupně uvědomují také někteří afričtí politici a intelektuálové. K prominentním hlasům, které kritizují čínské metody, patří (pozn. redakce dnes již bývalý) prezident Jihoafrické republiky Thabo Mbeki, ačkoli jeho země je obratem ve výši 6,8 miliard dolarů nejdůležitějším obchodním partnerem Číny v Africe. Mbeki varuje před převahou ČLR a předpovídá, že Afrika se stane její kolonií, a zůstane proto trvale nerozvinutá. Podobně se vyjadřuje keňský sociolog Isaac Mbeche, jenž vytýká Pekingu, že nemá zájem o rovnocenné partnerství a jde mu jen o suroviny. Kritik súdánského režimu Ali Askouri to doplňuje tím, že čínská politika je bezohledná a prospívá výlučně jen politickým vedením. Otázkou je, zda veřejností používaný pojem kolonialismus analyzuje situaci korektně. Neboť Čína zaprvé nepoužívá vojenské prostředky, které kdysi připravovaly kolonialismu cestu. Dále se zapřísahá domnělou rovnoprávností ve vztazích s Afrikou a co nejvíce se vyhýbá typickému chování dřívějších koloniálních mocností. Oficiálně vládne dobrý tón a Afrika se označuje za rovnoprávného obchodního partnera. Kromě toho se ČLR pokouší využívat historických analogií a tak dokumentovat svůj zdánlivě čestný zájem o Afriku. Peking poukazuje na údajně desetiletí trvající spolupráci asijského a afrického kontinentu, která před 52 lety vyvolala v život hnutí nezúčastněných států na afro-asijské vrcholné konferenci. Kromě toho Peking připomíná svou podporu některým africkým zemím v boji o nezávislost. 19

20 stav politiky ve světěa alice Neuhäuserová Neokoloniální mocnost Dnes však ČLR sleduje v Africe tvrdě hospodářské zájmy. V důsledku toho redukuje africké země na dodavatele surovin a nadto požaduje politické protislužby jako například zastávání politiky jedné Číny. To jsou jednoznačné indicie pro ekonomickou a politickou závislost. Namísto rovnoprávného partnerství tu existuje jasná převaha Pekingu. Z těchto důvodů lze čínské postoje popsat jako neokolonialismus. Koneckonců prospěch z rozsáhlých hospodářských styků s Čínou nemají miliony Afričanů, kteří musí denně bojovat o holý život. Místo toho je třeba střízlivě konstatovat, že ČLR posiluje především postavení jen držitelů moci a zejména těch, kteří kvůli své diktátorské politice nemohou se Západem uzavírat smlouvy. Metody Pekingu výrazně podporují despocii a korupci. Jeffrey Sachs z miléniového projektu OSN sice vyzývá Západ, aby méně poučoval a zato poskytoval více praktické pomoci, ale bylo by špatné, kdyby se západní státy vzdaly svých podmínek nebo je opomíjely. Neboť demokracie by ztratily svou důvěryhodnost, kdyby v postoji vůči africkým státům nectily stejné hodnoty jako doma. Je důležité neztrácet z očí dlouhodobý vývoj kontinentu a důrazně se v Africe zasazovat o demokracii a důstojný lidský život, jinak se fundamentalistické myšlení rozšíří v mnoha afrických státech strašně rychle. Vměšování Západu do vnitřních záležitostí afrických zemí nemá proto nic společného s vnucováním vlastních hodnot a vlastního politického systému jiným zemím. Pro Západ bude v důsledku čínského angažování stále obtížnější vyhnat despoty z politické scény. Peking svou novou africkou politiku povážlivě spojuje s geostrategickými mocenskými záměry. Zároveň je v Africe patrná ztráta vlivu Západu a rostoucí převaha Číny, což dokumentuje ztroskotání vlastní africké politiky, které stejně jako dříve chybí rozhodnost a stálost. V tomto směru je rozsáhlá nová africká strategie Západu opožděná. Die politische Meinung, květen 2007, číslo 450, s , přeložil Milan Churaň 20

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012 O programu ČSNS Michal Klusáček 2012 Největší politická výzva současnosti Co ohrožuje nejvíce naší budoucnost? Korupce Špatné zákony Nízká porodnost Byrokracie Špatná ekologie Zadlužení Úplatní politici

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová Čínská anexe Tibetu Markéta Antonínová Obsah 1) Historické pozadí 2) Průběh konfliktu 3) Tibeťané v exilu 4) Budoucnost Tibetu Historické pozadí 7.-9. století tibetská říše Tchupo - expanduje do okolních

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů po

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

Svět po druhé světové válce

Svět po druhé světové válce Svět po druhé světové válce Anotace:prezentace věnující se tématu dekolonizace po druhé světové válce a vzniku nových států. Pracovní list může posloužit jako zápis, nebo jako opakování látky. Dětský diagnostický

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Synergické efekty členství ČR v EU

Synergické efekty členství ČR v EU Synergické efekty členství ČR v EU Ing. Jiří Paroubek VŠ BIBS 27. 3. 2014 EU, evropský projekt vznikl na počátku jako projekt německo-francouzské spolupráce překonávající vše negativní ve vzájemných vztazích

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více