VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Český Krumlov"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Český Krumlov

2 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Sídlo společnosti: SNP 559, Prachatice Statutární zástupce - ředitelka: Mgr. Hana Vlasáková, DiS. Telefon: IČ: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. (dále jen JCZPS) je obecně prospěšnou společností, která poskytuje registrované sociální i doprovodné služby pro osoby se zdravotním postižením, seniory a jejich rodiny. Odborné sociální poradenství, jehož cílem je společné nalezení vhodného řešení problémové situace a zabránění tomu, aby lidé strádali v důsledku neznalosti svých práv a povinností. Vyřešení nepříznivé situace a posílení samostatnosti uživatelů a jejich blízkých. Hlavním předmětem činnosti společnosti je poskytování sociálních služeb dle platné právní úpravy na území Jihočeského kraje tak, aby společnost byla schopna zajistit jejich poskytování v sídle všech bývalých okresních měst Jihočeského kraje. Pracoviště JCZPS se nacházejí v bývalých okresních městech a to v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích a Táboře.

3 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s. pracoviště Český Krumlov Kontaktní adresa Nemocniční 586, Český Krumlov Tel.: Bankovní spojení: Era /0300 Kontakty Vedoucí JCZPS, sociální pracovník: Provozně administrativní pracovník: Jana Ihnatoliová, DiS. Martina Koubová Hodiny pro veřejnost Ambulantní poradenství: Pondělí: 8:00 12:00 13:00 16:00 Úterý: 8:00 12:00 Středa: 8:00 12:00 13:00 16:00 Čtvrtek a pátek: po předchozí domluvě Terénní poradenství: Úterý: 13:00 16:00

4 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s. pracoviště Český Krumlov JCZPS sídlí v suterénu budovy autobusového nádraží, přístup do centra i prostory, včetně sociálního zařízení, jsou bezbariérové. V prostorách před JCZPS, které slouží jako čekárna, jsou dostupné informační materiály z různých okruhů problematiky života občanů se zdravotním postižením. Posláním JCZPS je poskytnout radu, informaci, pomoc a podporu uživatelům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženi. Poradenství má pomoci uživatelům lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech, nalézt vhodné řešení jejich životní situace, kterou nejsou schopni svými silami ani za pomoci svého blízkého okolí zvládnout. Poradenství má dále přispívat ke zlepšení kvality života uživatelů. Cíle JCZPS JCZPS chce svými aktivitami podpořit fungování moderní společnosti na principech demokracie, spolupráce, tolerance a solidarity s důrazem na obhajobu, prosazování zájmů a oprávněných nároků sociálně znevýhodněných skupin občanů s akcentem na občany se zdravotním postižením a seniory, JCZPS chce vytvářet a zajišťovat komplexní soubor služeb a dalších podpůrných aktivit za účelem podpory zmírňování příčin sociálního vyloučení, a to zejména u lidí se zdravotním postižením a seniorů na území Jihočeského kraje, JCZPS chce realizovat činnosti směřující k ochraně lidských, občanských práv a svobod a to zejména při odhalování přímé diskriminace osob se zdravotním postižením a s využitím zákonné úpravy na úseku antidiskriminační legislativy, při odhalování případů nepřímé diskriminace osob se zdravotním postižením v oblasti bezbariérové přístupnosti, přístupu ke vzdělání, pracovnímu uplatnění apod., které ve svém důsledku vedou k prohlubování příčin sociálního vyloučení lidí se zdravotním postižením.

5 Cílové skupiny sociálního poradenství občané se zdravotním postižením, rodinní příslušníci této cílové skupiny a další osoby, které o osoby se zdravotním postižením pečují, senioři, rodinní příslušníci této cílové skupiny a další osoby, které o seniory pečují. Zásady odborného sociálního poradenství odborné sociální poradenství je poskytováno bez úhrady (za půjčování pomůcek je vybíráno půjčovné), profesionální a individuální přístup pracovníků k uživatelům, pracovníci podporují uživatele při řešení jejich nepříznivé sociální situace, způsob řešení nepříznivé sociální situace si uživatel vybírá sám na základě nabídnutých možností, uživatel je informován o možnosti zachování anonymity, pokud si to přeje a pokud je to s ohledem na složitost jeho případu možné. Odborné sociální poradenství JCZPS zahrnuje tyto služby: podpora uživatelů v obtížné životní resp. sociální situaci: informace, rada nebo podpora směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím vhodné sociální služby nebo dávky informace, rada nebo podpora členům rodiny pečujícím o závislou osobu poradenství při podávání žádosti o příspěvek na péči nebo dávky pro OZP podpora při komunikaci s příslušnými úřady ochrana práv uživatelů sociálních služeb: poradenství při výběru vhodné sociální služby zprostředkování navazujících služeb a potřebných kontaktů podpora v oblasti ochrany lidských práv a důstojnosti OZP: ochrana práv pacientů možnosti řešení diskriminace OZP doporučení na instituce, které se podílejí na ochraně lidských práv OZP podpora nezávislého života a mobility OZP a seniorů poradenství při výběru vhodné rehabilitační nebo kompenzační pomůcky poradenství při nákupu vhodné kompenzační pomůcky

6 půjčování nebo zprostředkování zapůjčení kompenzačních pomůcek pro řešení akutní situace uživatele Půjčování kompenzačních pomůcek zapůjčení potřebné kompenzační pomůcky při zhoršení zdravotního stavu, po operaci, úrazu apod., na dobu, než tyto okolnosti pominou nebo než pomůcku předepíše lékař, konzultace k výběru pomůcky a její vyzkoušení, než si ji necháte předepsat lékařem, zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště a servisy pomůcek podle druhu postižení. Seznam půjčovaných pomůcek: mechanické vozíky (šířka sedu 39 cm až 45 cm) elektrické polohovací postele s antidekubitními matracemi a hrazdičkami pojízdné stolky k lůžku stojanové hrazdy k polohování pacientů chodítko s oporou předloktí do interiéru chodítka čtyřkolová skládací

7 toaletní vozíky sedáky na vanu a do vany nástavce na WC antidekubitní podložka do vozíku sedací čočka držák holí k vozíku Prodej drobných pomůcek: baterie do sluchadel příslušenství ke sluchadlům (hadičky, olivky, horny, atd.) Naše pracoviště pronajímá prostory (zasedací místnost) pro spolkovou činnost organizací sdružujíc osoby se zdravotním postižením a seniory nebo i pro další skupiny. Prostory mají kapacitu 10 osob. Pronájem je za poplatek. Místnost je určena pro zasedání, schůze, aktivity, přednášky, školení a besedy členů organizací zdravotně postižených ev. dalších institucí, které se problematikou zdravotně postižených občanů zabývají. Tuto službu u nás využívají Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) a občanské sdružení FOKUS.

8 Popis personálního zajištění poskytování odborného sociální poradenství pracoviště Český Krumlov ŘEDITELKA Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. Ekonomicko administrativní pracovník JCZPS pracoviště Č. Krumlov vedoucí pracoviště (sociální pracovník) Administrativní pracovník

9 Přehled statistiky uživatelů sociálních služeb za rok 2013 Uživatelé (celkem) Muž Žena Z toho ZP Z toho Senioři Způsob jednání (celkem) Osobně Telefonicky Písemně Forma kontaktu (celkem) Ambulantní Terénní ZKSO PPP PKP STČ Sociální poradenství (celkem) 916 Pozn. ZKSO - zprostředkování kontaktu se spol. prostředím (kontakty na navazující a doplňující služby a další poskytovatele) PPP - pomoc při uplatňování práv (jednání s přísl. úřady, vyřizování běžných záležitostí, sepisování žádostí, formulářů, apod.) PKP - půjčování kompenzačních pomůcek (rezervace, zapůjčení, prodloužení, vrácení pomůcek + informace o půjčovně) STČ - sociálně terapeutické činnosti (příspěvek na péči, sociální, zdravotní a nemocenské pojištění, důchodové pojištění, dávky hmotné nouze, dávky státní sociální podpory, dávky dle zákona pro OZP, průkazy TP, ZTP, ZTP/P, pracovněprávní problematika, vzdělávání OZP, poradenství při odstraňování architektonických bariér, atd. V roce 2013 celkem využilo služeb JCZPS 592 osob, z toho 453 osob využilo služeb ambulantní formou, tj. přímo v poradně a 139 osob využilo služeb telefonickou či písemnou formou. Velmi důležitá je i kontaktní práce mezi občany se zdravotním postižením, která napomáhá k vyhledávání těch osob, kteří sociální pomoc potřebují, ale z různých důvodů ji sami nevyhledávají či odmítají. Na kontaktních místech v regionu těchto služeb využilo 30 osob. Nedílnou součástí je půjčování či zprostředkování zapůjčení kompenzační pomůcky a poradenství při výběru vhodné rehabilitační nebo kompenzační pomůcky. V letošním roce byl zájem o tyto služby opět velký a celkem jich využilo 271 osob.

10 Provozní náklady pracoviště Český Krumlov v roce 2013 Poskytování odborného sociálního poradenství je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách bezplatné, a právě to se stává pro poskytovatele velkým problémem. JCZPS má jen málo možností jak řešit finanční zabezpečení služeb. Dotace MPSV, které jsou samozřejmě nepostradatelným finančním zdrojem, jsou bohužel nedostačující a pokryjí jen nejzákladnější náklady na provoz poradenského pracoviště. Při stále se zvyšujících provozních nákladech situaci neřeší ani finanční podpora Města Český Krumlov či menších měst a obcí. Proto, je velmi náročné zabezpečit v plné míře bezproblémový chod poradenského pracoviště. Příjmy Zůstatek z roku 2012 na běžném účtu Dotace MPSV Dotace ÚP Č. K. Dotace (města, obce) Příjmy ze služeb (prodej baterií, sluchových pomůcek) Příspěvek na údržbu kompenzačních pomůcek Ostatní služby (kopírování, nájemné organizace SPCCH, SONS) Úroky z BÚ Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 56 Kč Kč Výdaje Osobní náklady (mzdy, zákonné odvody a pojištění, DPP, DPČ) Materiálové náklady (nákup kompenzačních pomůcek) Režijní náklady (nájem, voda, elektřina, teplo) Kancelářské potřeby Odborná literatura (předplatné časopisy pro OZP) Provozní náklady (poštovné, telefony, internet, propagace) Cestovní náklady Školení a kurzy Ostatní nemat. náklady (revize, opravy, zpracování mezd, účetnictví) Celkem Kč Kč Kč Kč 735 Kč Kč Kč Kč Kč Kč

11 Vzdělávání sociálních pracovníků Vzdělávání probíhá zejména v následujících oblastech: sociální služby, sociální dávky verbální a neverbální komunikace, asertivita krizová intervence komunikace a metody práce s jednotlivými skupinami OZP Standardy kvality sociální služeb předcházení syndromu vyhoření Účast na školeních a kurzech v roce 2013 vzdělávací kurz (Úvod do krizové pomoci 8 hodiny) konference (V. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb 9,5 hodiny) školící akce (Pečuj doma 4 hodiny) školící akce (Odborné sociální poradenství 8 hodin) školící akce (Školení řidičů, BOZP a PO 4 hodin) Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb

12 Děkujeme všem, kteří nám v naší práci pomáhají finančně, materiálně nebo osobní účastí. Vážíme si vaší pomoci Městu Český Krumlov Obci Větřní Obci Přísečná Obci Chvalšiny Obci Mirkovice Městu Rožmberk nad Vltavou Městu Vyšší Brod Městu Velešín Obci Malonty Obci Kájov Obci Horní Dvořiště

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

- pracoviště České Budějovice

- pracoviště České Budějovice Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s. - pracoviště České Budějovice 1 Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Miroslava Šašková vedoucí pracoviště, sociální pracovnice Mgr. Eva Kašpárková

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

2 3 4 CZP 5 CZP 6 CZP 7 CZP 8 CZP

2 3 4 CZP 5 CZP 6 CZP 7 CZP 8 CZP Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. Obsah Úvodní slovo ředitelky... 2 Poslání organizace... 3 Základní údaje o organizaci... 4 CZP Havlíčkův Brod... 5 CZP Jihlava... 6 CZP Pelhřimov...

Více

Výroční zpráva 2012. Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina

Výroční zpráva 2012. Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina Obsah Úvodní slovo ředitelky... 2 Poslání organizace... 3 Základní údaje o organizaci... 4 CZP Havlíčkův Brod... 5 CZP Jihlava... 6 CZP Pelhřimov... 7 CZP

Více

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP Obsah 2 Úvodní slovo ředitelky 3 Poslání, cíle a zásady 4 Organizační struktura a personální údaje 5 Základní údaje 6 Kalendárium 7 CZP Havlíčkův Brod 8 CZP Jihlava 9 CZP Pelhřimov 10 CZP Třebíč 11 CZP

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup Katalog sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2008 VYDALO MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2008 Katalog.indd 1 1.12.2008 12:35:59 Registrovaná služba dle zákona č.

Více

PRO POMOC SLUŽBA JE URČENA LIDEM S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, KTEŘÍ SE V DŮSLEDKU SVÉ NEMOCI OCITLI V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI

PRO POMOC SLUŽBA JE URČENA LIDEM S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, KTEŘÍ SE V DŮSLEDKU SVÉ NEMOCI OCITLI V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI PRO POMOC CO MŮŽETE PŘI SPOLUPRÁCI OČEKÁVAT respektování Vaší jedinečnosti a důstojnosti možnost svobodně se rozhodnout individuální a profesionální přístup diskrétnost a důvěru partnerství Posláním služby

Více

Váţení přátelé, ředitelka CZP v Příbrami

Váţení přátelé, ředitelka CZP v Příbrami Váţení přátelé, V roce 2009 došlo k významné změně ve vedení CZP STČ kraje. V květnu 2009 byla do funkce statutárního zástupce a zároveň krajské ředitelky jmenována paní Ing. Helena Nováková. Nahradila

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

Obsah. Nechť každý, s kým se setkáš, od tebe odchází lepší a šťastnější. Matka Tereza

Obsah. Nechť každý, s kým se setkáš, od tebe odchází lepší a šťastnější. Matka Tereza Obsah Úvodní slovo ředitelky... 2 Základní údaje o organizaci... 3 Poslání organizaci... 4 CZP Havlíčkův Brod... 6 CZP Jihlava... 7 CZP Pelhřimov... 8 CZP Třebíč... 9 CZP Žďár nad Sázavou... 10 Půjčovna

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ

OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ Fotogalerie....... 2 Obsah..... 3 Vznik katalogu, členění...... 4 Úvodem... 5 První část - všeobecné informace o sociálních službách. 6 Slovníček dále použitých pojmů....

Více

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Informační průvodce sociálními službami na Blanensku. V přehledu najdete seznam institucí, které v této oblasti působí, a kontakty na poskytovatele

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Občanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

Českomoravská jednota neslyšících

Českomoravská jednota neslyšících 2010 Českomoravská jednota Zleva sedí Mgr. Ota Panský předseda Oblastní unie Olomouc (OUN) jana KadlČková předsedkyně Spolku Břeclav (SNB) svatopluk Žamboch předseda Českomoravské jednoty (ČMJN) a Unie

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více