Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prohlá š ení o shode a informace o vý robku"

Transkript

1 Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení vý robku: Jmé no, funkce odp ovedné osoby: Mí sto notifikace: Cí slo certifikace: Almeva AG Kenzenauerstrasse 4 CH-9223 Schweizersholz Plastové komí nové vlo ky "ALMEVA EASY" Provedení : j ednovrstvé dvouvrstvé (koncentrické ) Jürg Braun j ednatel Almeva AG ÜV Industrie Service GmbH Mnichov, Nemecko 0036 CPD Charakteristika puvodní ch dokumentu podle CSN EN prí loha ZA j 0.1 Systé m odkourení CSN EN / W 2 20 I D L ednovrstvý j ednovrstvý systé m odkourení 0.2 Systé m odkourení CSN EN / W 2 00 I D L1 oplá tení : plast 0.3 Systé m odkourení CSN EN / W 2 00 E D L0 oplá tení : ocel, hliní k 0.4 Systé m odkourení CSN EN / W 2 00 E D L0 oplá tení : nerezová ocel Popis vý robku Ú sek / varovka - Systé m odkourení Cí slo normy eplotní trí da laková trí da rí da odolnosti pri vyhorení sazí rí da odolnosti proti pusobení kondenzá tu rí da odolnosti proti korozi V zdalenost od horlavý ch materiá lu Umí stení rí da reakce na ohen Pevnost v tlaku max. vý ka (starr): 30 m max. vý ka (flex.): 30 m Zatí ení vetrem volná vý ka nad poslední m dr á kem [0.1 / 0.2 / m] [ m] epelný odpor 0.00 m 2 K/W Po á rní odolnost D Pevnost v ohybu laková ztrá ta hodnota odpoví dá CSN EN rí da oplá tení

2 For Evaluation nly. I nformac e o v ý rob ku dl e C S N EN V ysvetlivky cí slová ní : V eobecne platné ú daje (platné té mer pro v echny systé my) jsou opatreny cí slem *.0 Provedení uvedené s cí slem (napr.:*.1) jsou prí slu ný m listem platný m pro konkré tní provedení Pritom platí : *.0: Provedení jednovrstvé a koncentrické *.1: Provedení jednovrstvé *.2: Provedení dvouvrstvé *.3: Provedení dvouvrstvé *.4: Provedení dvouvrstvé slo po adavky a klasifikace Hodnoty / trí dy Dal informace, doklady R 1.0 ozmer vnitrní trubky pevné v nitrní prumer D (starr): 56 mm 71 mm 76 mm 85 mm 95 mm i 105 mm 119 mm 153 mm 192 mm 242 mm 303 mm 386 mm R ozmer vnitrní trubky flexibilní (flex): DN 63/60 /80 51 mm 76 mm /110 DN 145/125 DN 175/ mm 155 mm /180 / R ozmer vnej í trubky: /100 / mm 220 mm v nej í prumer D A /160 / mm

3 For Evaluation nly. slo po adavky a klasifikace Hodnoty / trí dy Dal informace, doklady R v v 1.3 oz mer nej í trubky : nej í prumer D /100 /125 A /160 R v v 1.4 oz mer nej í trubky : nej í prumer DA /100 /125 /160 /185 / mm 225 mm /300 /350 /400 / R oz mer v nitrní trubky, tlou tka steny (min. tlou tka): 300 mm 350 mm 400 mm 500 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm J menov itá tlou tka steny : 3.5 mm 3.5 mm 5 mm 6 mm 3.1 Materiá l v nej í trubky : bez v nej í trubky v 3.2 Materiá l nej í trubky : plast 3.3 v J Materiá l nej í trubky : ocel hliní k min. St1203 min. LM6 menov itá tlou tka steny : min. 0.6 mm min. 0.6 mm

4 For Evaluation nly. slo po adavky a klasifikace Hodnoty / trí dy Dal informace, doklady í J 3.4 Materiá l vnej trubky: nerezová ocel Kvalita: min menovitá tlou tka steny: min. 0.4 mm C 4.0 epelná izolace: není k dispozici 5.0 esnení spalinové cesty EPDM sí tovaný podle S N EN Alfa echniek 120 W 2 K2 I ( ( 6.0 Pevnost v tlaku: max. instalovatelná svislá vý ka pevný starr) system 30 m flexibilní flex) system 30 m 9.0 Maximá lní ikmé vedení ke svislici: 10.0 Maximá lní dé lka ikmé ho vedení : 7.0 Zatí ení v tahu: 8.1 volná vý ka nad poslední podporou volná vý ka nad poslední podporou- volná vý ka nad poslední podporou- volná vý ka nad poslední podporou-3 m 11.0 Plynotesnost: trí da plynotesnosti í 12.1 dstup od horlavý ch 20 mm odstup, spalinová cesta chlazená vzduchem v celé dé lce 12.2 dstup od horlavý ch 0 mm odstup od vnej trubky dstup od horlavý ch dstup od horlavý ch vody: 0 mm odstup od vnej í trubky 0 mm odstup od vnej í trubky 13.1 chrana pred dotykem: umí stit v okolí kourovodu 13.2 chrana pred dotykem: 13.3 chrana pred dotykem: 13.4 chrana pred dotykem: 14.0 epelný odpor: 0.0 m 2 K/W ( j í j 15.0 dolnost proti pusobení W systé mový komí n e plá novite k ondenzá tu: p ou vá n v mokré m provozu) 16.0 dolnost proti proniká ní de tové podmí nky sou splneny izolace není k dispozici

5 slo po adavky a klasifikace Hodnoty / trí dy Dal informace, doklady 17.0 dpor pri proudení v ú secí ch syté mu odkourení : podle C SN EN Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. C 18.0 dpor pri proudení v tvarovká ch podle SN EN systé mu odkourení : tabulka B dpor pri proudení v komí nový ch evropské normy dosud neexistují, viz. ná stavcí ch: prí slu né v eobecné stavební informace, osvedcení o zkou ce ÜV Mnichov, Nemecko 20.0 dolnost proti korozi: 2 (odolnost vuci kondenzá tu z olejový ch a plynový ch spotrebicu) C í ú C 21.0 dolnost proti UV zá rení : podle SN EN volná dé lka vnitrní trubky je men ne 2D a max. 0,4 m 22.0 Nebezpecné lá tky: prí loha ZA nehodí se 23.0 Recyklace: podle ekologický ch standardu 24.0 Montá ní vý kresy: 25.0 Zpusob montá e: 26.0 Zpusob montá e seku a 27.0 tvarovek: Smer proudení spalin: hrdla proti smeru toku kondenzá tu 28.0 Montá tesnení : instalová no vý robcem 29.0 Poloha cistí cí ch a kontrolní ch podle prí slu ný ch ná rodní ch otvoru: predpisu (D: DIN V ) 30.0 Umí stení komí nové ho 31.0 tí tku: Stanovení / omezení pro 32.0 oplá tení : Min. vzdá lenost mezi venkovní podle prí slu ný ch ná rodní ch stenou systé mu odkourení a predpisu (D: DIN V ) vnitrní m povrchem oplá tení 33.0 z nehorlavé ho stavební ho Urcení ná stroju pro opracová ní jen ná stroje, které jsou vhotné materiá lu na mí ste instalace: k opracová ní prí slu né ho (napr. krá cení trubek) materiá lu 34.0 Podmí nky pro skladová ní dí lu 35.0 systé mu odkourení : istí cí metody nebo prí stroje: jen metody a prí stroje, které jsou vhodné pro prí slu né 36.0 dvod kondenzá tu: materiá ly podle prí slu ný ch ná rodní ch pedpisu (D: pracovní list A 251 technika odpadní ch vod) 37.0 Bezpecnostní opatrení :

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

ROVNÝ PRIZMATICKÝ ZAOBLENÝ

ROVNÝ PRIZMATICKÝ ZAOBLENÝ ECOSTAR ROVNÝ PRIZMATICKÝ ZAOBLENÝ 2 UPOZORNĚNÍ: V seznamu d lů je uvedeno č slo kódu, které slouž k objednán náhradn ho d lu. ECOSTAR NÁVOD K POUŽITÍ Gratulujeme vám, že jste si zakoupili krbovou vložku

Více

PROJEKČ NÍ PODKLADY SPALINOVÝ VENTILÁ TOR VS 4

PROJEKČ NÍ PODKLADY SPALINOVÝ VENTILÁ TOR VS 4 PROJEKČ NÍ PODKLADY v pro SPALINOVÝ VENTILÁ TOR VS 4 Č SN EN ISO 9001: 2001 VERNER a.s., Sokolská 321, 549 41 Č ervenýkostelec tel.: 491 465 024, fax: 491 465 027 http://www.verner.cz, e-mail:verner@verner.cz

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Jediné záruky poskytované společnost HP na produkty a služby jsou výslovná prohlášen o záruce, která doprovázej dané produkty a služby. Žádné zde uvedené údaje

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0 Nástěnný plynový kondenzační kotel Popis výrobku ČR 1. 9. 2011 Nástěnný plynový kotel s kondenzační technikou spalování tepelný výměník z korozivzdorné hliníkové slitiny s integrovaným měděným trubkovým

Více

TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP

TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP Nástěnný kondenzační kotel pro topení nebo topení a externí zásobník TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP teplo pro všechny HP 45 / 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. hlavice 80/125 s měřícími

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Hoval UltraGas (15-90) Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku

Hoval UltraGas (15-90) Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku Hoval UltraGas (15-90) ČR 1. 9. 2011 Plynový kotel kondenzační technika spalování, spalovací komora z nerezové oceli teplosměnné plochy alufer

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

VARNÝ SPOT EBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9101 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽB NÁVOD K MONTÁŽI

VARNÝ SPOT EBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9101 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽB NÁVOD K MONTÁŽI VARNÝ SPOT EBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9101 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽB NÁVOD K MONTÁŽI TYP 9101 04/2012 TYP 9101 04/2012 1 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽB Vážený zákazníku, zakoupil jste si varný spotřebič KVS MORAVIA

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK PLYNOVÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY ALFA PLYNOVÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY ALFA POPIS Stali jste se majiteli průtokového

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb uzavřené v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ), ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 2.0 BEZPEČNOST 3.0 DOPRAVA, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 5.0

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Webové stránky výrobce: www.aduro.dk Výhradní distribuce po ČR, SR: www.kamna-aduro.cz Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových

Více