Kapitola 2: Lineární zobrazení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitola 2: Lineární zobrazení"

Transkript

1 Sbírka příkladů Matematika II pro strukturované studium Kapitola 2: Lineární zobrazení Chcete-li ukončit prohlížení stiskněte klávesuesc. Chcete-li pokračovat stiskněte klávesuenter.. p.1/11

2 Lineární zobrazení Lineární zobrazení zên doêm Inverzní matice. p.2/11

3 LineárnízobrazenízÊn doêm Příklad Napište maticiareprezentující lineární zobrazení L prostoruê3 do Ê4 definované vztahem L((x, y, z) T )=(4x+2y+ z,3x+y,2x+2y+2z, x y 2z) T. Najděte vektor v = L( u), který je obrazem vektoru u =(1, 3,2) T v tomto zobrazení. Zjistěte, zda vektor u je jediným vektorem, který se zobrazí na vektor v. Pokud není jediným, nalezněte alespoň jeden další. Příklad Najděte vektor v, který je obrazem vektoru u =(1,1,1) T v lineárním zobrazení L prostoruê3 doê3 reprezentovaném maticí A= Zjistěte, zda vektor u je jediným vektorem z prostoruê3, který se na vektor v zobrazí. Pokud není jediný, najděte všechny další. Příklad Dokažte, že zobrazení L1 :Ê3 Ê4 a zobrazení L 2 :Ê4 Ê3 jsou lineární, a najděte maticia, která reprezentuje složené zobrazení L 1 L 2. L 1 ((x 1, x 2, x 3 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3,4x 1 +2x 2 x 3, x 1 5x 2 +3x 3,2x 1 3x 2 +8x 3 ) Ț L 2 ((x 1, x 2, x 3, x 4 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3 x 4, x 1 7x 4,2x 1 x 3 + x 4 ) T. Příklad Najděte jádroklineárního zobrazení L:Ê3 Ê4 reprezentovaného maticí A= Určete dimenzik p.3/11

4 Příklad Napište maticiareprezentující lineární zobrazení L prostoruê3 doê4 definované vztahem L((x, y, z) T )=(4x+2y+ z,3x+y,2x+2y+2z, x y 2z) T. Najděte vektor v = L( u), který je obrazem vektoru u =(1, 3,2) T v tomto zobrazení. Zjistěte, zda vektor u je jediným vektorem, který se zobrazí na vektor v. Pokud není jediným, nalezněte alespoň jeden další.?. p.4/11

5 Příklad Napište maticiareprezentující lineární zobrazení L prostoruê3 doê4 definované vztahem L((x, y, z) T )=(4x+2y+ z,3x+y,2x+2y+2z, x y 2z) T. Najděte vektor v = L( u), který je obrazem vektoru u =(1, 3,2) T v tomto zobrazení. Zjistěte, zda vektor u je jediným vektorem, který se zobrazí na vektor v. Pokud není jediným, nalezněte alespoň jeden další. Výsledek: A= , v = , L((0,0,0)T )= p.4/11

6 Příklad Napište maticiareprezentující lineární zobrazení L prostoruê3 doê4 definované vztahem L((x, y, z) T )=(4x+2y+ z,3x+y,2x+2y+2z, x y 2z) T. Najděte vektor v = L( u), který je obrazem vektoru u =(1, 3,2) T v tomto zobrazení. Zjistěte, zda vektor u je jediným vektorem, který se zobrazí na vektor v. Pokud není jediným, nalezněte alespoň jeden další. Návod: MaticeAbude typu4 3 a musí splňovat L((x, y, z) T )=A(x, y, z) T. Z této rovnosti zjistíme prvky maticea. Protože L( u)=a u, je v =A u. Vektor bude jediný právě když je hodnost maticearovna dimenzi vektorového prostoru vzorů, v našem případě 3. Pokudh(A) <3, musíme další vektory určit jako řešení soustavy lineárních rovnic A(x, y, z) T = v.. p.4/11

7 Příklad Napište maticiareprezentující lineární zobrazení L prostoruê3 doê4 definované vztahem L((x, y, z) T )=(4x+2y+ z,3x+y,2x+2y+2z, x y 2z) T. Najděte vektor v = L( u), který je obrazem vektoru u =(1, 3,2) T v tomto zobrazení. Zjistěte, zda vektor u je jediným vektorem, který se zobrazí na vektor v. Pokud není jediným, nalezněte alespoň jeden další. Řešení: L((x, y, z) T )=A = x y z = a 11 x+a 12 y+ a 13 z a 21 x+a 22 y+ a 23 z a 31 x+a 32 y+ a 33 z a 41 x+a 42 y+ a 43 z Porovnáme poslední dva vektory a dostaneme a 11 a 12 a 13 a 21 a 22 a 23 a 31 a 32 a 33 a 41 a 42 a 43 = 4x+2y+ z 3x+ y 2x+2y+2z x y 2z x y z. = a 11 = 4 a 12 = 2 a 13 = 1 a 21 = 3 a 22 = 1 a 23 = 0 a 31 = 2 a 32 = 2 a 33 = 2 a 41 = 1 a 42 = 1 a 43 = 2 Další. p.4/11

8 Příklad Napište maticiareprezentující lineární zobrazení L prostoruê3 doê4 definované vztahem L((x, y, z) T )=(4x+2y+ z,3x+y,2x+2y+2z, x y 2z) T. Najděte vektor v = L( u), který je obrazem vektoru u =(1, 3,2) T v tomto zobrazení. Zjistěte, zda vektor u je jediným vektorem, který se zobrazí na vektor v. Pokud není jediným, nalezněte alespoň jeden další. Řešení: Tedy A= MaticeAreprezentuje lineární zobrazení L, neboli L( u)=a u = v, A u = 3 = = v Protože L je lineární zobrazení prostoruê3 doê4, víme, že se nulový vektor (0,0,0) T Ê3 zobrazí na nulový vektor(0,0,0,0) T Ê4. Určitě tedy není vektor u jediný vektor, který se zobrazí na v. Máme-li tedy najít alespoň jeden další vektor, který se zobrazí na vektor v =(0,0,0,0) T Ê4 nemusíme už nic počítat a správná odpověd je, že na vektor v se zobrazí také vektor(0,0,0) T Ê3... p.4/11

9 Příklad Napište maticiareprezentující lineární zobrazení L prostoruê3 doê4 definované vztahem L((x, y, z) T )=(4x+2y+ z,3x+y,2x+2y+2z, x y 2z) T. Najděte vektor v = L( u), který je obrazem vektoru u =(1, 3,2) T v tomto zobrazení. Zjistěte, zda vektor u je jediným vektorem, který se zobrazí na vektor v. Pokud není jediným, nalezněte alespoň jeden další. Maple: > with(linalg): > eqns:= {4*x+2*y+z=a1,3*x+y=a2,2*x+2*y+2*z=a3,x-y-2*z=a4}; eqns:= { 4 x+2 y+ z=a1,3 x+y=a2,2 x+2 y+2 z=a3, x y 2 z=a4 } > A := genmatrix(eqns, [x,y,z]); A:= > u:=vector([1,-3,2]); Další > v:=evalm(a&*u); u:=[1, 3,2] v:=[0,0,0,0]. p.4/11

10 Příklad Napište maticiareprezentující lineární zobrazení L prostoruê3 doê4 definované vztahem L((x, y, z) T )=(4x+2y+ z,3x+y,2x+2y+2z, x y 2z) T. Najděte vektor v = L( u), který je obrazem vektoru u =(1, 3,2) T v tomto zobrazení. Zjistěte, zda vektor u je jediným vektorem, který se zobrazí na vektor v. Pokud není jediným, nalezněte alespoň jeden další. Maple: > linsolve (A,v); [t 1, 3 t 1,2 t 1 ] > uall:=t1->vector([t1,-3*t1,2*t1]); > uall(1); > uall(0); uall:=t1 [t1, 3t1,2t1] [1, 3,2] [0,0,0] > uall(5); [5, 15,10]. p.4/11

11 Příklad Napište maticiareprezentující lineární zobrazení L prostoruê3 doê4 definované vztahem L((x, y, z) T )=(4x+2y+ z,3x+y,2x+2y+2z, x y 2z) T. Najděte vektor v = L( u), který je obrazem vektoru u =(1, 3,2) T v tomto zobrazení. Zjistěte, zda vektor u je jediným vektorem, který se zobrazí na vektor v. Pokud není jediným, nalezněte alespoň jeden další. Mathematica: A={Coefficient[4x+2y+ z, {x, y, z}], Coefficient[3x+y, {x, y, z}], Coefficient[x y 2z, {x, y, z}]}; MatrixForm[A] u={1, 3,2}; v=a.u {0,0,0} LinearSolve[A, v] {0,0,0}. p.4/11

12 Příklad Najděte vektor v, který je obrazem vektoru u =(1,1,1) T v lineárním zobrazení L prostoruê3 doê3 reprezentovaném maticí A= Zjistěte, zda vektor u je jediným vektorem z prostoruê3, který se na vektor v zobrazí. Pokud není jediný, najděte všechny další.?. p.5/11

13 Příklad Najděte vektor v, který je obrazem vektoru u =(1,1,1) T v lineárním zobrazení L prostoruê3 doê3 reprezentovaném maticí A= Zjistěte, zda vektor u je jediným vektorem z prostoruê3, který se na vektor v zobrazí. Pokud není jediný, najděte všechny další. Výsledek: v =(1,1,1) T, u je jediným vektorem zê3, který se na v zobrazí.. p.5/11

14 Příklad Najděte vektor v, který je obrazem vektoru u =(1,1,1) T v lineárním zobrazení L prostoruê3 doê3 reprezentovaném maticí A= Zjistěte, zda vektor u je jediným vektorem z prostoruê3, který se na vektor v zobrazí. Pokud není jediný, najděte všechny další. Návod: Protože L je reprezentováno maticía, je L( u)=a u. Je-li zobrazení L prosté, je vektor u jediný. Protože zobrazení je prosté právě když hodnost maticeaje rovna dimenzi vektorového prostoru vzorů, tj. počtu sloupců maticea, stačí zjistith(a). Zjistíme-li, že zobrazení není prosté, najdeme všechny vektory x Ê3, které se zobrazí na vektor v jako řešení x soustavy lineárních rovnica x = v.. p.5/11

15 Příklad Najděte vektor v, který je obrazem vektoru u =(1,1,1) T v lineárním zobrazení L prostoruê3 doê3 reprezentovaném maticí A= Zjistěte, zda vektor u je jediným vektorem z prostoruê3, který se na vektor v zobrazí. Pokud není jediný, najděte všechny další. Řešení: Lineární zobrazení L je reprezentováno maticía, tj. L( u)=a u = v. A u = = = v MaticeAje v horním trojúhelníkovém tvaru, její hodnost je tedy rovna počtu řádků, tj. h(a)=3= počtu sloupců maticeaazobrazení L je prosté. Vektor u je tedy jediným vektorem zê3, který se na vektor v zobrazí.. p.5/11

16 Příklad Najděte vektor v, který je obrazem vektoru u =(1,1,1) T v lineárním zobrazení L prostoruê3 doê3 reprezentovaném maticí A= Zjistěte, zda vektor u je jediným vektorem z prostoruê3, který se na vektor v zobrazí. Pokud není jediný, najděte všechny další. Maple: > with(linalg): > A:=matrix(3,3,[2,-1,0,0,4,-3,0,0,1]); A:= > u:=vector(3,[1,1,1]); > v:=evalm(a&*u); > allu:=linsolve(a,v); u:=[1,1,1] v:=[1,1,1] allu:=[1,1,1]. p.5/11

17 Příklad Najděte vektor v, který je obrazem vektoru u =(1,1,1) T v lineárním zobrazení L prostoruê3 doê3 reprezentovaném maticí A= Zjistěte, zda vektor u je jediným vektorem z prostoruê3, který se na vektor v zobrazí. Pokud není jediný, najděte všechny další. Mathematica: A={{2, 1,0}, {0,4, 3}, {0,0,1}}; MatrixForm[A] u={1,1,1}; v=a.u {1,1,1} u1 = LinearSolve[A, v] {1,1,1}. p.5/11

18 Příklad Dokažte, že zobrazení L 1 :Ê3 Ê4 a zobrazení L 2 :Ê4 Ê3 jsou lineární, a najděte maticia, která reprezentuje složené zobrazení L 1 L 2. L 1 ((x 1, x 2, x 3 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3,4x 1 +2x 2 x 3, x 1 5x 2 +3x 3,2x 1 3x 2 +8x 3 ) T, L 2 ((x 1, x 2, x 3, x 4 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3 x 4, x 1 7x 4,2x 1 x 3 + x 4 ) T.?. p.6/11

19 Příklad Dokažte, že zobrazení L 1 :Ê3 Ê4 a zobrazení L 2 :Ê4 Ê3 jsou lineární, a najděte maticia, která reprezentuje složené zobrazení L 1 L 2. L 1 ((x 1, x 2, x 3 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3,4x 1 +2x 2 x 3, x 1 5x 2 +3x 3,2x 1 3x 2 +8x 3 ) T, L 2 ((x 1, x 2, x 3, x 4 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3 x 4, x 1 7x 4,2x 1 x 3 + x 4 ) T. Výsledek: A= p.6/11

20 Příklad Dokažte, že zobrazení L 1 :Ê3 Ê4 a zobrazení L 2 :Ê4 Ê3 jsou lineární, a najděte maticia, která reprezentuje složené zobrazení L 1 L 2. L 1 ((x 1, x 2, x 3 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3,4x 1 +2x 2 x 3, x 1 5x 2 +3x 3,2x 1 3x 2 +8x 3 ) T, L 2 ((x 1, x 2, x 3, x 4 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3 x 4, x 1 7x 4,2x 1 x 3 + x 4 ) T. Návod: Úlohu řešte tak, že a) najdete tvar složeného zobrazení a pak sestavíte jeho matici b) sestavíte nejprve matice jednotlivých zobrazení. L 1 ((x 1, x 2, x 3 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3,4x 1 +2x 2 x 3, x 1 5x 2 +3x 3,2x 1 3x 2 +8x 3 ) T, L 2 ((x 1, x 2, x 3, x 4 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3 x 4, x 1 7x 4,2x 1 x 3 + x 4 ) T. Zobrazení zên doêm je lineární právě když je reprezentováno maticí. Stačí tedy ukázat, že existují maticea 1 aa 2, které reprezentují zobrazení L 1 a L 2. a) Na vektor x =(x 1, x 2, x 3, x 4 ) T Ê4 aplikujeme zobrazení L 2 a na výsledný vektor z Ê3 aplikujeme zobrazení L 1. Výsledek složení je vektor zê4. Protože zobrazení L 1 a L 2 jsou lineární, je lineární i složené zobrazení L 1 (L 2 ( x)). Je reprezentováno maticía, kterou získáme z rovnicea x = L 1 (L 2 ( x)). b) Zobrazení L 1 je reprezentováno maticía 1, jejíž prvky získáme porovnáním vektorů A 1 y a L1 ( y), y Ê3. Obdobně získáme maticia 2. Výsledná maticea=a 1 A 2.. p.6/11

21 Příklad Dokažte, že zobrazení L 1 :Ê3 Ê4 a zobrazení L 2 :Ê4 Ê3 jsou lineární, a najděte maticia, která reprezentuje složené zobrazení L 1 L 2. L 1 ((x 1, x 2, x 3 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3,4x 1 +2x 2 x 3, x 1 5x 2 +3x 3,2x 1 3x 2 +8x 3 ) T, L 2 ((x 1, x 2, x 3, x 4 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3 x 4, x 1 7x 4,2x 1 x 3 + x 4 ) T. Řešení: Zobrazení z konečnědimenzionálního prostoru do konečnědimenzionálního prostoru je lineární právě když je reprezentováno maticí. Najdeme-li tedy matice, které reprezentují zobrazení L 1 a L 2, dokážeme tím současně, že zobrazení jsou lineární. Necht y =(y1, y 2, y 3 ) T Ê3. Pak = L 1 ( y)=a 1 y = a 11 y 1 + a 12 y 2 + a 13 y 3 a 21 y 1 + a 22 y 2 + a 23 y 3 a 31 y 1 + a 32 y 2 + a 33 y 3 a 41 y 1 + a 42 y 2 + a 43 y 3 Porovnáme poslední dva vektory a dostaneme a 11 = 1 a 12 = 2 a 13 = 1 a 21 = 4 a 22 = 2 a 23 = 1 a 11 a 12 a 13 a 21 a 22 a 23 a 31 a 32 a 33 a 41 a 42 a 43 = a 31 = 1 a 32 = 5 a 33 = 3 y 1 y 2 y 3 = y 1 2y 2 + y 3 4y 1 +2y 2 y 3 y 1 5y 2 +3y 3 2y 1 3y 2 +8y 3 Tedy zobrazení L 1 je reprezentováno maticía 1, a je tedy lineární, Další. a 41 = 2 a 42 = 3 a 43 = 8. p.6/11

22 Příklad Dokažte, že zobrazení L 1 :Ê3 Ê4 a zobrazení L 2 :Ê4 Ê3 jsou lineární, a najděte maticia, která reprezentuje složené zobrazení L 1 L 2. L 1 ((x 1, x 2, x 3 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3,4x 1 +2x 2 x 3, x 1 5x 2 +3x 3,2x 1 3x 2 +8x 3 ) T, L 2 ((x 1, x 2, x 3, x 4 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3 x 4, x 1 7x 4,2x 1 x 3 + x 4 ) T. Řešení: A 1 = Obdobně pro L 2. Necht y =(y 1, y 2, y 3, y 4 ) T Ê4. = L 2 ( y)=a 2 y = a 11 y 1 + a 12 y 2 + a 13 y 3 + a 14 y 4 a 21 y 1 + a 22 y 2 + a 23 y 3 + a 24 y 4 a 31 y 1 + a 32 y 2 + a 33 y 3 + a 34 y 4 Porovnáme poslední dva vektory a dostaneme. a 11 a 12 a 13 a 14 a 21 a 22 a 23 a 24 a 31 a 32 a 33 a 34 = y 1 y 2 y 3 y 4 = y 1 2y 2 + y 3 y 4 y 1 7y 4 2y 1 y 3 + y 4. a 11 = 1 a 12 = 2 a 13 = 1 a 14 = 1 a 21 = 1 a 22 = 0 a 23 = 0 a 24 = 7 a 31 = 2 a 32 = 0 a 33 = 1 a 34 = 1 Další. p.6/11

23 Příklad Dokažte, že zobrazení L 1 :Ê3 Ê4 a zobrazení L 2 :Ê4 Ê3 jsou lineární, a najděte maticia, která reprezentuje složené zobrazení L 1 L 2. L 1 ((x 1, x 2, x 3 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3,4x 1 +2x 2 x 3, x 1 5x 2 +3x 3,2x 1 3x 2 +8x 3 ) T, L 2 ((x 1, x 2, x 3, x 4 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3 x 4, x 1 7x 4,2x 1 x 3 + x 4 ) T. Řešení: Tedy zobrazení L 2 je reprezentováno maticía 2, a je také lineární, A 2 = a) Složíme zobrazení L 1 L 2. Necht x =(x 1, x 2, x 3, x 4 ) T Ê4. L 1 (L 2 ( x))=l 1 ((x 1 2x 2 + x 3 x 4, x 1 7x 4,2x 1 x 3 + x 4 ) T )= =(x 1 2x 2 + x 3 x 4 2x 1 +14x 4 +2x 1 x 3 + x 4, 4x 1 8x 2 +4x 3 4x 4 +2x 1 14x 4 2x 1 + x 3 x 4, x 1 +2x 2 x 3 + x 4 5x 1 +35x 4 +6x 1 3x 3 +3x 4, 2x 1 4x 2 +2x 3 2x 4 3x 1 +21x 4 +16x 1 8x 3 +8x 4 ) T = (x 1 2x 2 +14x 4,4x 1 8x 2 +5x 3 19x 4,2x 2 4x 3 +39x 4,15x 1 4x 2 6x 3 +27x 4 ) T. Toto složené zobrazení je reprezentováno maticíatypu4 4 tak, žea x = L 1 (L 2 ( x)), tj. Další. p.6/11

24 Příklad Dokažte, že zobrazení L 1 :Ê3 Ê4 a zobrazení L 2 :Ê4 Ê3 jsou lineární, a najděte maticia, která reprezentuje složené zobrazení L 1 L 2. L 1 ((x 1, x 2, x 3 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3,4x 1 +2x 2 x 3, x 1 5x 2 +3x 3,2x 1 3x 2 +8x 3 ) T, L 2 ((x 1, x 2, x 3, x 4 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3 x 4, x 1 7x 4,2x 1 x 3 + x 4 ) T. Řešení: a 11 x 1 + a 12 x 2 + a 13 x 3 + a 14 x 4 a 21 x 1 + a 22 x 2 + a 23 x 3 + a 24 x 4 a 31 x 1 + a 32 x 2 + a 33 x 3 + a 34 x 4 = x 1 2x 2 +14x 4 4x 1 8x 2 +5x 3 19x 4 2x 2 4x 3 +39x 4. a 41 x 1 + a 42 x 2 + a 43 x 3 + a 44 x 4 Porovnáme poslední dva vektory a dostaneme 15x 1 4x 2 6x 3 +27x 4 a 11 = 1 a 12 = 2 a 13 = 0 a 14 = 14 a 21 = 4 a 22 = 8 a 23 = 5 a 24 = 19 a 31 = 0 a 32 = 2 a 33 = 4 a 34 = 39 a 41 = 15 a 42 = 4 a 43 = 5 a 44 = 27 Tedy lineární zobrazení L 1 L 2 je reprezentováno maticía, A= b) Matice jednotlivých zobrazení jsme už sestavili. Pro maticia, která reprezentuje složené zobrazení L 1 L 2, platía=a 1 A 2. Ověřte sami, že skutečně dostanete stejnou maticiajako v a).. p.6/11

25 Příklad Dokažte, že zobrazení L 1 :Ê3 Ê4 a zobrazení L 2 :Ê4 Ê3 jsou lineární, a najděte maticia, která reprezentuje složené zobrazení L 1 L 2. L 1 ((x 1, x 2, x 3 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3,4x 1 +2x 2 x 3, x 1 5x 2 +3x 3,2x 1 3x 2 +8x 3 ) T, L 2 ((x 1, x 2, x 3, x 4 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3 x 4, x 1 7x 4,2x 1 x 3 + x 4 ) T. Maple: > with(linalg): > L1:=(x1,x2,x3)->(x1-2*x2+x3,4*x1+2*x2-x3,-x1-5*x2+3*x3, 2*x1-3*x2+8*x3 ); L1:=(x1,x2,x3) (x1 2x2+x3,4x1+2x2 x3, x1 5x2+3x3, 2x1 3x2+8x3) > L2:=(x1,x2,x3,x4)->(x1-2*x2+x3-x4,x1-7*x4,2*x1-x3+x4); L2:=(x1,x2,x3,x4) (x1 2x2+x3 x4,x1 7x4,2x1 x3+x4) > L1(L2(x1,x2,x3,x4)); x1 2x2+14x4,4x1 8x2+5x3 19x4,2x2 4x3+39x4, 15x1 4x2 6x3+27x4 > A1:=matrix(4,3,[1,-2,1,4,2,-1,-1,-5,3,2,-3,8]); A1:= Další. p.6/11

26 Příklad Dokažte, že zobrazení L 1 :Ê3 Ê4 a zobrazení L 2 :Ê4 Ê3 jsou lineární, a najděte maticia, která reprezentuje složené zobrazení L 1 L 2. L 1 ((x 1, x 2, x 3 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3,4x 1 +2x 2 x 3, x 1 5x 2 +3x 3,2x 1 3x 2 +8x 3 ) T, L 2 ((x 1, x 2, x 3, x 4 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3 x 4, x 1 7x 4,2x 1 x 3 + x 4 ) T. Maple: > A2:=matrix(3,4,[1,-2,1,-1,1,0,0,-7,2,0,-1,1]); A2:= > A:=evalm(A1&*A2); A:= p.6/11

27 Příklad Dokažte, že zobrazení L 1 :Ê3 Ê4 a zobrazení L 2 :Ê4 Ê3 jsou lineární, a najděte maticia, která reprezentuje složené zobrazení L 1 L 2. L 1 ((x 1, x 2, x 3 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3,4x 1 +2x 2 x 3, x 1 5x 2 +3x 3,2x 1 3x 2 +8x 3 ) T, L 2 ((x 1, x 2, x 3, x 4 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3 x 4, x 1 7x 4,2x 1 x 3 + x 4 ) T. Mathematica: L1[x1, x2,x3]=, {x1 2x2+x3,4x1+2x2 x3, x1 5x2+3x3,2x1 2x1 3x2+8x3}; A1={{1, 2,1}, {4,2, 1}, { 1, 5,3}, {2, 3,8}}; L2[x1, x2,x3,,x4]= {x1 2x2+x3 x4,x1 7x4,2x1 x3+x4}; A2={{1, 2,1, 1}, {1,0,0, 7}, {2,0, 1,1}}; sloz=apply[l1,l2[x1,x2,x3, L2[x1,x2,x3, x2,x3, x4]] {3x1 2x2 2(x1 7x4), 2x1+x3+2(x1 7x4)+4(x1 2x2+x3 x4) x4, x1+2x2 x3 5(x1 7x4)+x4+3(2x1 x3+x4), 3(x1 7x4)+2(x1 2x2+x3 x4)+8(2x1 x3+x4)} L[x1,x2,x3]=Expand[sloz] {x1 2x2+14x4,4x1 8x2+5x3 19x4,2x2 4x3+39x4,15x1 4x2 6x3+27x4} A={{1, 2,0,14}, {4, 8,5, 19}, {0,2, 4,39},{15, 4, 6,27}}; MatrixForm[A] Další. p.6/11

28 Příklad Dokažte, že zobrazení L 1 :Ê3 Ê4 a zobrazení L 2 :Ê4 Ê3 jsou lineární, a najděte maticia, která reprezentuje složené zobrazení L 1 L 2. L 1 ((x 1, x 2, x 3 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3,4x 1 +2x 2 x 3, x 1 5x 2 +3x 3,2x 1 3x 2 +8x 3 ) T, L 2 ((x 1, x 2, x 3, x 4 ) T )=(x 1 2x 2 + x 3 x 4, x 1 7x 4,2x 1 x 3 + x 4 ) T. Mathematica: MatrixForm[A1.A2] p.6/11

29 Příklad Najděte jádroklineárního zobrazení L:Ê3 Ê4 reprezentovaného maticí A= Určete dimenzik.?. p.7/11

30 Příklad Najděte jádroklineárního zobrazení L:Ê3 Ê4 reprezentovaného maticí A= Určete dimenzik. Výsledek: dim K=1, K= { x Ê3, x = α(1,1,5) T, α Ê}.. p.7/11

31 Příklad Najděte jádroklineárního zobrazení L:Ê3 Ê4 reprezentovaného maticí A= Určete dimenzik. Návod: Protože jádro lineárního zobrazení L:Ê3 Ê4 je množina K= { x Ê3, L( x)= 0 }={ x Ê3, A x = 0 }, vyřešíme homogenní soustavu lineárních rovnica x =0. Jádro je rovno vektorovému prostoru všech řešení této homogenní soustavy.. p.7/11

32 Příklad Najděte jádroklineárního zobrazení L:Ê3 Ê4 reprezentovaného maticí A= Určete dimenzik. Řešení: Jádro lineárního zobrazení L z prostoruê3 doê4 je množina K= { x Ê3, L( x)= 0 }. Je-li toto zobrazení reprezentováno maticía, můžeme rovnost L( x)= 0 nahradit rovnostía x = 0. Abychom tedy našli jádro, musíme vyřešit homogenní soustavu lineárních rovnica x = 0. Jádro je množina všech řešení této homogenní soustavy. Matici soustavyapřevedeme pomocí ekvivalentních úprav na horní trojúhelníkový tvar: ( K sedminásobku 2. řádku jsme přičetli( 3)násobek prvního, k sedminásobku 3. řádku jsme přičetli šestinásobek prvního a k sedminásobku 4. řádku jsme přičetli první řádek. Vznikla matice, ve které třetí a čtvrtý řádek jsou násobky druhého, proto je vynecháme. Hodnost matice jeh(a)=2, počet neznámých je n=3. Vektorový prostor všech řešení této homogenní soustavy (= hledané jádro K) má dimenzi Další dim K= n h(a)=3 2=1. ).. p.7/11

33 Příklad Najděte jádroklineárního zobrazení L:Ê3 Ê4 reprezentovaného maticí A= Určete dimenzik. Řešení: Pomocí zpětného chodu Gaussovy eliminace najdeme K. Hledáme všechny vektory x =(x, y, z) T Ê3, které řeší homogenní soustavu. Jednu neznámou volíme jako parametr. Dostaneme z=t, 5y z=0 y= 1 5 t, 7x+3y 2z=0 x=1 5 t, t Ê. Tedy K= { x Ê3, x = t ( ) 1 T 5,1 5,1, t Ê}={ x Ê3, x = α(1,1,5) T, α Ê}. Poznamenejme, že oba zápisy jsou správně. Použitím α jsme se jen zbavili zlomků. To lze, nebot je-li x = t ( 1 5, 1 5,1)T řešení naší homogenní soustavy, je jistě i x = α(1,1,5)t řešení této soustavy. Přesvědčte se o tom.. p.7/11

34 Příklad Najděte jádroklineárního zobrazení L:Ê3 Ê4 reprezentovaného maticí A= Určete dimenzik. Maple: > with(linalg): > A:=matrix(4,3,[7,3,-2,3,2,-1,-6,-4,2,-1,-4,1]); A:= > kernel(a, nulldim ); > nulldim; {[1,1,5]} 1. p.7/11

35 Příklad Najděte jádroklineárního zobrazení L:Ê3 Ê4 reprezentovaného maticí A= Určete dimenzik. Mathematica: A={{7,3, 2}, {3,2, 1},{ 6, 4,2}, { 1, 4,1}}; MatrixForm[A] K= NullSpace[A] {{1,1,5}} dim = MatrixRank[K] 1. p.7/11

36 Inverzní matice Příklad Zjistěte, zda k maticiaexistuje matice inverzní. Pokud ano, vypočtěte ji A= Příklad Určete matici reprezentující lineární zobrazení L prostoruê3 doê3 definované vztahem L((x 1, x 2, x 3 ) T )=(2x 1 + x 3, x 1 x 2 x 3, x 1 +3x 2 +2x 3 ) T a nalezněte k ní matici inverzní. Příklad Řešte maticovou rovniciax+x=a 2, kde A= p.8/11

37 Příklad Zjistěte, zda k maticiaexistuje matice inverzní. Pokud ano, vypočtěte ji A= ?. p.9/11

38 Příklad Zjistěte, zda k maticiaexistuje matice inverzní. Pokud ano, vypočtěte ji A= Výsledek: A 1 = p.9/11

39 Příklad Zjistěte, zda k maticiaexistuje matice inverzní. Pokud ano, vypočtěte ji A= Návod: Vypočteme determinant maticea. Je-lidetA 0, inverzní matice existuje. Najdeme ji Gaussovou-Jordanovou metodou, t.j. matici(a E) převedeme pomocí ekvivalentních úprav na matici(e A 1 ), kdeeje jednotková matice.. p.9/11

40 Příklad Zjistěte, zda k maticiaexistuje matice inverzní. Pokud ano, vypočtěte ji A= Řešení: Inverzní maticea 1 k maticiaexistuje právě když maticeaje regulární, tj.deta 0. Vypočteme tedy determinant maticea. Počítáme rozvojem podle druhého sloupce: deta=1 ( 1) ( 1) = =1+2 ( 1) =1+2(1 2)= 1. Využili jsme toho, že determinant horní trojúhelníkové matice je roven součinu diagonálních prvků, druhý determinant matice3 3 jsme počítali rozvojem podle 1. řádku. Determinant maticeaje nenulový, tedy maticeaje regulární a inverzní matice existuje. Necht E je jednotková matice. Výpočet provedeme Gaussovou-Jordanovou metodou, tj. matici(a E) převedeme pomocí ekvivalentních úprav na matici(e A 1 ): Další. p.9/11

41 Příklad Zjistěte, zda k maticiaexistuje matice inverzní. Pokud ano, vypočtěte ji A= Řešení: (A E) = K( 2)násobku druhého řádku jsme přičetli první řádek Od prvního a čtvrtého řádku jsme odečetli druhý. V dalším kroku jsme k prvnímu řádku přičetli dvojnásobek třetího řádku a ke čtvrtému řádku jsme přičetli( 2)násobek třetího. Zbývá upravit čtvrtý sloupec. Další. p.9/11

42 Příklad Zjistěte, zda k maticiaexistuje matice inverzní. Pokud ano, vypočtěte ji A= Řešení: =(E A 1 ). K prvnímu řádku jsme přičetli dvojnásobek čtvrtého, k druhému řádku jsme přičetli ( 2)násobek čtvrtého, od třetího řádku jsme odečetli čtvrtý. Při poslední úpravě vydělíme každý řádek diagonálním prvkem. Dostaneme vlevo jednotkovou maticiea vpravo hledanou inverzní maticia 1.. p.9/11

43 Příklad Zjistěte, zda k maticiaexistuje matice inverzní. Pokud ano, vypočtěte ji A= Maple: > with(linalg): > A:= matrix(4,4,[2,1,0,0,1,0,-1,2,0,0,1,-1,0,1,0,-1]); A:= > det(a); > inverse(a); p.9/11

44 Příklad Zjistěte, zda k maticiaexistuje matice inverzní. Pokud ano, vypočtěte ji A= Mathematica: A={{2,1,0,0}, {1,0, 1,2}, {0,0,1, 1}, {0,1,0, 1}}; Det[A] 1 B= Inverse[A]; MatrixForm[B] p.9/11

45 Příklad Určete matici reprezentující lineární zobrazení L prostoruê3 doê3 definované vztahem L((x 1, x 2, x 3 ) T )=(2x 1 + x 3, x 1 x 2 x 3, x 1 +3x 2 +2x 3 ) T a nalezněte k ní matici inverzní.?. p.10/11

46 Příklad Určete matici reprezentující lineární zobrazení L prostoruê3 doê3 definované vztahem L((x 1, x 2, x 3 ) T )=(2x 1 + x 3, x 1 x 2 x 3, x 1 +3x 2 +2x 3 ) T a nalezněte k ní matici inverzní. Výsledek: A= , A 1 = p.10/11

47 Příklad Určete matici reprezentující lineární zobrazení L prostoruê3 doê3 definované vztahem L((x 1, x 2, x 3 ) T )=(2x 1 + x 3, x 1 x 2 x 3, x 1 +3x 2 +2x 3 ) T a nalezněte k ní matici inverzní. Návod: Porovnáním vektorů A x a L( x) získáme prvky maticea. Inverzní matici vypočteme Gaussovou-Jordanovou metodou nebo pomocí algebraických doplňků.. p.10/11

48 Příklad Určete matici reprezentující lineární zobrazení L prostoruê3 doê3 definované vztahem L((x 1, x 2, x 3 ) T )=(2x 1 + x 3, x 1 x 2 x 3, x 1 +3x 2 +2x 3 ) T a nalezněte k ní matici inverzní. Řešení: Protože L( x)=a x, dostaneme prvky a ij matice A typu3 3 porovnáním vektorů A x a L( x): a 11 x 1 + a 12 x 2 + a 13 x 3 2x 1 + x 3 a 21 x 1 + a 22 x 2 + a 23 x 3 = x 1 x 2 x 3. a 31 x 1 + a 32 x 2 + a 33 x 3 x 1 +3x 2 +2x 3 Tedy maticeareprezentující lineární zobrazení L:Ê3 Ê3 je A= Nyní vypočteme Gaussovou-Jordanovou metodou inverzní matici, tj. pomocí ekvivalentních úprav převedeme matici(a E) na matici(e A 1 ): (A E) = Další. p.10/11

49 Příklad Určete matici reprezentující lineární zobrazení L prostoruê3 doê3 definované vztahem L((x 1, x 2, x 3 ) T )=(2x 1 + x 3, x 1 x 2 x 3, x 1 +3x 2 +2x 3 ) T a nalezněte k ní matici inverzní. Řešení: K( 2)násobku druhého řádku jsme přičetli první, ke dvojnásobku třetího řádku jsme přičetli první. Při další úpravě jsme k třetímu řádku přičetli( 3)násobek druhého Ke čtyřnásobku prvního řádku jsme přičetli třetí řádek, ke čtyřnásobku druhého řádku jsme přičetli trojnásobek třetího. Zbývá vydělit každý řádek diagonálním prvkem =(E A 1 ) = A 1 = p.10/11

50 Příklad Určete matici reprezentující lineární zobrazení L prostoruê3 doê3 definované vztahem L((x 1, x 2, x 3 ) T )=(2x 1 + x 3, x 1 x 2 x 3, x 1 +3x 2 +2x 3 ) T a nalezněte k ní matici inverzní. Maple: > with(linalg): > eqns := {2*x1+x3=y1,x1-x2-x3=y2,-x1+3*x2+2*x3=y3}; eqns:= {2x1+x3=y1,x1 x2 x3=y2, x1+3x2+2x3=y3 } > A := genmatrix(eqns, [x1,x2,x3]); > B:=inverse(A); A:= B:= p.10/11

51 Příklad Určete matici reprezentující lineární zobrazení L prostoruê3 doê3 definované vztahem L((x 1, x 2, x 3 ) T )=(2x 1 + x 3, x 1 x 2 x 3, x 1 +3x 2 +2x 3 ) T a nalezněte k ní matici inverzní. Mathematica: A={{2,0,1}, {1, 1, 1}, { 1,3,2}}; MatrixForm[A] B= Inverse[A]; MatrixForm[B] p.10/11

52 Příklad Řešte maticovou rovniciax+x=a 2, kde A= ?. p.11/11

53 Příklad Řešte maticovou rovniciax+x=a 2, kde Výsledek: A= X:= p.11/11

54 Příklad Řešte maticovou rovniciax+x=a 2, kde Návod: A= Nejprve vyjádříme maticixobecně z maticové rovnice, teprve potom dosadíme konkrétní maticia,a 2,A+E a inverzní matici ka+e.eje jednotková matice, matici A+E dostaneme vytknutím maticexamatici(a+e) 1 musíme spočítat (pozor, včas ověřte, že inverzní matice existuje), abychom mohli vypočítat výslednou maticix... p.11/11

55 Příklad Řešte maticovou rovniciax+x=a 2, kde Řešení: A= Nejprve vyjádříme maticixobecně z maticové rovnice. Vytkneme v levé části rovnice maticixvpravo: AX+X=A 2 = (A+E)X=A 2, E je jednotková matice, E=diag(1,1,1) Ê3. Nyní bychom potřebovali celou rovnici vynásobit zleva maticí(a+e) 1. To ale musíme vědět, že inverzní matice existuje. Tedy musíme vypočítat maticia+e a ověřit, že je regulární, tj.det(a+e) 0. Determinant budeme počítat rozvojem podle třetího řádku.. A+E= = , det(a+e)= = 2+(4 1)=1. Celou rovnici tedy vynásobíme inverzní maticí(a+e) 1 zleva a použijeme definici inverzní matice, tj.(a+e) 1 (A+E)=E, a dále rovnostex=x. Další. p.11/11

56 Příklad Řešte maticovou rovniciax+x=a 2, kde Řešení: A= (A+E) 1 (A+E)X=(A+E) 1 A 2 = X=(A+E) 1 A 2. Dostali jsme obecný předpis pro maticix. Vypočteme konkrétní matice: A 2 = , (A+E E)= Další =(E (A+E) 1 ).. p.11/11

57 Příklad Řešte maticovou rovniciax+x=a 2, kde A= Řešení: Zbývá vypočítatx: X=(A+E) 1 A 2 = = p.11/11

58 Příklad Řešte maticovou rovniciax+x=a 2, kde Maple: Další > with(linalg): A= > A:= matrix(3,3,[1,1,1,1,1,0,1,0,0]); A:= > AA:=evalm(A&*A); > E:=diag(1,1,1); AA:= E:= p.11/11

59 Příklad Řešte maticovou rovniciax+x=a 2, kde Maple: > evalm(a+e); > det(%); > B:=inverse(A+E); > X:=evalm(B&*AA); A= B:= X:= p.11/11

60 Příklad Řešte maticovou rovniciax+x=a 2, kde Mathematica: A= A={{2,0,1}, {1, 1, 1}, { 1,3,2}}; MatrixForm[A] B= Inverse[A]; MatrixForm[B] A={{1,1,1}, {1,1,0}, {1,0,0}}; MatrixForm[A] Další p.11/11

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

2.6. Vlastní čísla a vlastní vektory matice

2.6. Vlastní čísla a vlastní vektory matice 26 Cíle V této části se budeme zabývat hledáním čísla λ které je řešením rovnice A x = λ x (1) kde A je matice řádu n Znalost řešení takové rovnice má řadu aplikací nejen v matematice Definice 261 Nechť

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty p. 2/25 Determinanty 1. Induktivní definice determinantu 2. Determinant a antisymetrické formy 3. Výpočet hodnoty determinantu 4. Determinant

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

4. Topologické vlastnosti množiny reálných

4. Topologické vlastnosti množiny reálných Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 4. Topologické vlastnosti množiny reálných čísel V této kapitole definujeme přirozenou topologii na množině

Více

8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic

8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic 8 REGULÁRNÍ LINEÁRNÍ TRANSFORMACE SOUŘADNIC 8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic Ze zkušenosti s Fraunhoferovými difrakčními

Více

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277,

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277, Příklad : Házíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet bude roven 5? Jev A značí příznivé možnosti: {,, 3}; {,, }; {, 3, }; {,, }; {,, }; {3,, }; P (A) = A Ω = 6 6 3 = 36 = 0.077, kde. značí

Více

diferenciální rovnice verze 1.1

diferenciální rovnice verze 1.1 Diferenciální rovnice vyšších řádů, snižování řádu diferenciální rovnice verze 1.1 1 Úvod Následující text popisuje řešení diferenciálních rovnic, konkrétně diferenciálních rovnic vyšších řádů a snižování

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY

PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY Roman Hašek, Michaela Noruláková Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Abstrakt. Článek představuje vybrané příklady použití počítačového algebraického systému

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

[1] Vzhledem ke zvolené bázi určujeme souřadnice vektorů...

[1] Vzhledem ke zvolené bázi určujeme souřadnice vektorů... [1] Báze Každý lineární (pod)prostor má svou bázi Vzhledem ke zvolené bázi určujeme souřadnice vektorů... a) base, 4, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c) P. Olšák 2010, d) BI-LIN, e) L, f) 2009/2010, g)l. Viz p.

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

11 Analýza hlavních komponet

11 Analýza hlavních komponet 11 Analýza hlavních komponet Tato úloha provádí transformaci měřených dat na menší počet tzv. fiktivních dat tak, aby většina informace obsažená v původních datech zůstala zachována. Jedná se tedy o úlohu

Více

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V.

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V. Učební texty k přednášce ALGEBRAICKÉ STRUKTURY Michal Marvan, Matematický ústav Slezská univerzita v Opavě 15. Moduly Definice. Bud R okruh, bud M množina na níž jsou zadány binární operace + : M M M,

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

DNA, komplementarita, dopsání komplementárního vlákna

DNA, komplementarita, dopsání komplementárního vlákna Příklady z genetiky Řešené příklady ze stránek http://genetika.wz.cz/priklady/. Jakákoli písemná publikace tohoto textu bez uvedení zdroje není povolena. DNA, komplementarita, dopsání komplementárního

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan 11. Lineární zobrazení V celé přednášce pojednáváme o vektorových prostorech nad

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy.

zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy. . S problematikou posloupností, vektorů a matic, které byla věnována kapitola 8, i se zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy. Grafické zobrazení je vhodným doplňkem

Více