a instalace programu COMSOL Multiphysics

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a instalace programu COMSOL Multiphysics"

Transkript

1 a instalace programu COMSOL Multiphysics ndividu ln licence (CPU, NSL a zkušebn verze) instalace Po úspěšném vytvořen Access Accountu (Uživatelského účtu), n vod naleznete na odkazu n že: a z sk n License file (Licenčn ho souboru) nebo Passcode ( nstalačn ho kódu) od firmy HUMUSOFT s.r.o. lze přej t k instalaci smaotného programu. Tedy nejprve jeho stažen a n sledně instalaci. nstalačn soubory naleznete na webové adrese kde se po přihl šen zobraz n sleduj c str nka: Pokud se nejprve pod v te na pravou stranu tak zde je zobrazen postran panel, kde manu lně mužete vybrat platformu operačn ho systému, zobrazit si systémové požadavky a nebo si přeč st či shlednout n vod jak naisntalovat program COMSOL Multiphysics (tyto n vody jsou pouze v anglickém jazyku, pro český n vod pokračujte v čten d l). Pokud potřebujete instalovat starš verzi programu, pak ve spodn m postaran m panelu lze vybrat stažen starš ch verz. V př padě, že HUMUSOFT s.r.o. Page 1 of 7

2 chcete si stahnout verzi, kter nen na seznamu, prosim kontaktujte n s na u: Instalaci lze provést buď přes internet anebo stažen m ISO souboru - plné instalace. Výhodou instalace přes internet je ta, že se nestahuj instalačn soubory pro všechny moduly, ale pouze jen pro ty, které m te zakoupené. Compact Install: Full Install: obsahuje kompletn dokumentaci. nihovna s cvičnými př klady neobsahuje řešen př kladu za účelem sn žen doby stahov n. Velikost stahovaných soubor z lež na instalovaných modulech a je v rozmez 00 až 1,6GB. obsahuje kompletn dokumentaci a knihovnu cvičných př klad včetně s t a řešen př klad. Velikost stahovaných soubor z lež na instalovaných modulech a je v rozmez 1,0 až 3,7GB. puš instalace Windows / Mac OS X Spušten instalace pro tyto operačn systémy je velice jednoduch. Spust te instalačn aplikaci z prohl žeče/finder a d le budete postupovat dle n vodu n že. Linux Pokud se jedna o DVD ISO soubor, je zapotřeb ho nač st jako DVD zař zen. Poté instalaci spust te pomoc př kazu sh drivepath/setup, kde drivepath je cesta ke stažené instalaci. Při instalaci pod operačn m systémem Linux je zapotřeb spustit instalaci jako administr tor (super user, většinou jsou to př kazy sudo / su). HUMUSOFT s.r.o. Page 2 of 7

3 nstalačn aplikace V s provede celou instalac. Jako prvn krok je výběr jazyka. Česky jazyk zat m nen k dispozici. Po výběru jazyka se pomoc tlač tka Next se přesunete k dalš mu kroku. Pokud program COMSOL Multiphysics poprvé instalujete na V š poč tač, pak zvol te prvn možnost New COMSOL 5.0 Installation (Nov instalace COMSOLu 5.0). Druhý ř dek použijete v př padě kdy již program m te nainstalovaný a potřebujete doinstalovat dalš moduly anebo naopak odinstalovat moduly, které nepouž v te. V př padě, že jste např klad pracovali nejprve na trial licenci a poté jste se rozhodli zakoupit program COMSOL Multiphysics, pak nen třeba znovu instalovat celý program. Stač jen spustit installer a zvolit třet ř dek, pomoc kterého změn te licenci. A posledn možnost na n že uvedeném obr zku je odinstalov n programu. Při instalaci tedy zvolme prvn možnost New COMSOL 5.0 Installation. HUMUSOFT s.r.o. Page 3 of 7

4 U jednouživatelské licence (CPU/NSL) se přiřazuje licenčn soubor. Rozbalen m roletky u textu License format (Form t licence) se V m zobraz menu, ze kterého vyberete možnost License file (Licenčn soubor). Po vybr n této možnosti se změn ř dek pod License format z Passcode na License file (Passcode se použ v při instalaci tri lové verze). Přes tlač tko Browse vyhled te licenčn soubor. Pokud byste chtěli si ověřit již na zač tku instalace, zda li licenčn soubor obsahuje všechny zakoupené moduly v r mci instalované licence, pak klikněte na tlač tko Check. Tlač tkem Next pokračujete d l v instalaci. Ponech te zaškrtnuté možnosti, instalačn aplikace sama detekuje pro jakou architekturu program nainstalovat a tlač tkem Next pokračujete d l v instalaci. HUMUSOFT s.r.o. Page 4 of 7

5 V kroku Features (Vlastnosti) vyb r te jaké moduly nebo dokumentace m býti nainstalov na. V Quick selection (Rychlý výběr) m te na výběr z Full installation (Plné instalace - maxim ln možn konfigurace obsahuj c všechny dostupné moduly pro instalovanou licenci a uk zkové př klady s dokumentac ), Minimal installation ( inim ln instalace - obsahuje všechny dostupné moduly, ale bez dokumentace. Dokumentaci spolu s uk zkovými př klady lze vždy jednoduše přidat do programu) a posledn možnost je Custom installation (Rozš řen instalace - uživatel si s m vybere co bude či nebude nainstalov no). V pravé č sti okna zad v te v Destination folder (C lov složka) cestu kam m být program nainstalov n. Tlač tkem Browse spust te interaktivn nastaven cesty kam m být program uložen. Po nastaven c lové cesty tlač tkem Next se posunete na dalš krok instalace. Vysvětlivky k značk m zobrazených ve stromu: nenainstalováno, bude nainstalováno nenainstalováno, nebude nainstalováno nainstalováno, nebude aktualizováno nainstalováno, bude aktualizovano nainstalováno, bude odstraněno HUMUSOFT s.r.o. Page 5 of 7

6 V Options (Nastaven ) si zvol te zda li chcete: - nechat si vytvořit spouštěc ikonu na ploše - nechat si vytvořit spouštěc ikonu ve Start Menu - přiřadit.mph typu souboru k programu (po dvojkliku na uložený soubor s př ponou.mph se automaticky spust COMSOL Multiphysics v němž se otevře model) - instalace DirectX, kter nen povinn, ale voliteln, z lež na uživateli (defaultně C S L použ v pen L, který je méně výkonný než DirectX) - aktivovat zkontrolov n možných aktualizac po instalaci programu - automatické aktualizace - pro LiveLink for Excel lze při instalaci nastavit zakomponov n tohoto modulu do Excelu pro všechny uživatele poč tače - v př padě instalace programu přes internet využit m Proxy serveru, lze nastavit host name, port number a uživatelské jméno s heslem. V př padě nevyplněn port number, COMSOL automaticky použije port 443, který je z kladně nastaven pro HTTPS. Toto nastaven se V m pouze zobraz při instalaci přes internet - pokud vlastn te licenci pro moduly LiveLink for MATLAB, Pro/ENGINEER a Creo Parametric, pak zadejte v př slušném ř dku cestu do složky, kam jsou nainstalov ny přes tlač tko Browse Tlač tkem Next pokračujete d l v instalaci. HUMUSOFT s.r.o. Page 6 of 7

7 V kroku Install (Instalace) zkontrolujete instalované položky a tlač tkem Install spust te instalaci. Nyn jste úspěšně dokončili instalaci programu COMSOL Multiphysics. Tlač tkem Finish zavřete instalačn ho pr vodce. Pokud m te jakýkoliv dotaz ohledně instalace anebo pr ce v programu COMSOL Multiphysics, nev hejte n s kontaktovat na u velice r di Vam jej zodpov me. HUMUSOFT s.r.o. Page 7 of 7

Instalace (instalace lokální PC)

Instalace (instalace lokální PC) Instalace (instalace lokální PC) Instalaci informačního systému PREMIER lze spustit z CD, z nabídky Instalovat. Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí průvodce instalací. Pokud po vložení CD

Více

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Certifikační autorita PostSignum Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

SMART NOTEBOOK JAK VYUŽÍT PRVEK EXTREME COLLABORATION V PROSTŘEDÍ AUTORSKÉHO PROGRAMU

SMART NOTEBOOK JAK VYUŽÍT PRVEK EXTREME COLLABORATION V PROSTŘEDÍ AUTORSKÉHO PROGRAMU JAK VYUŽÍT PRVEK EXTREME COLLABORATION V PROSTŘEDÍ AUTORSKÉHO PROGRAMU SMART NOTEBOOK Zapojeni jsou všichni studenti, ve všech předmětech, s jakýmkoliv zařízením. Všichni společně a v jednom okamžiku.

Více

Software602 Form Filler

Software602 Form Filler Software602 Form Filler Verze 4 Průvodce instalací, instalací s parametry a spuštěním s parametry Vytvořeno dne: 1.9.2009 Aktualizováno: 31.1.2012 Verze: 4 2012 Software602, a.s. Obsah 1. Průvodce instalací

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA PŘEHLED Kamera VIVOTEK PZ7121 (PoE) / PZ7122 (WLAN) je profesion{lní IP kamera vybaven{ desetin{sobným zoomem a funkcí ot{čení a nakl{pění. Kamera je určena pro vnitřní

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

eportál dodavatelů externí část

eportál dodavatelů externí část eportál dodavatelů externí část 2012 VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Verze manuálu 2.0 1. Základní informace o aplikaci... 1 1.1 Použité zkratky... 1 1.2 Dostupnost aplikace... 2 1.3 Členění hlavní nabídky...

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Návod: Jak instalovat aplikace z App Store (vč. registrace bez platební karty)

Návod: Jak instalovat aplikace z App Store (vč. registrace bez platební karty) Návod: Jak instalovat aplikace z App Store (vč. registrace bez platební karty) Chcete stahovat různé aplikace do svého iphone? Jak si založit účet na itunes Store? Jak používat aplikaci App Store? App

Více

Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11

Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11 v aplikaci AME ve verzi 1.11 v kartě zaměstnance lze evidovat celou řadu nových údajů: titul před jménem, titul za jménem, bydliště, měsíční plat, telefon, mobil, zaměstnán od, číslo účtu a pojišťovna.

Více

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR Elektronické výpisy z VISA karet Doplňková služba Elektronické výpisy z VISA karet umožňuje

Více

Výpočtový program armatur DiVent

Výpočtový program armatur DiVent Obsah Výpočtový program armatur DiVent Instalace a první kroky KAPITOLA 1...2 Úvod...2 1.1 Návrh regulační armatury...2 KAPITOLA 2...3 Instalace a první spuštění...3 2.1 Instalace programu DiVent...3 2.2

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4 AMAZON KINDLE 4 český návod Manuál pro Kindle 4 1 Obsah Obsah Kapitola 1 - začínáme... 2 Ovládací prvky... 2 Nabíjení baterie... 3 Indikátory stavu... 3 Stav WiFi... 3 Stav baterie... 3 Indikátor aktivity...

Více

Výukový modul pro předmět SISL

Výukový modul pro předmět SISL Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Josef Volný Výukový modul pro předmět SISL Bakalářská práce 2010 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více