Manuál pro hodnocení potenciálu náměstí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál pro hodnocení potenciálu náměstí"

Transkript

1 Manuál pro hodnocení potenciálu náměstí Vytiskneme si černobílý formulář formátu A4 a vypravíme se na náměstí, které se chystáme hodnotit. Potom vyhodnocujeme jednotlivá podkritéria podle následujícího návodu. Možnost chodit Vyhovující rozměry chodníku (chodci nemusejí při vyhýbání sestupovat z chodníku). Není stanovena přesná šířka, od které už chodník vyhoví. Ta je závislá na obvyklém počtu chodců na konkrétním místě, proto ji na různých místech posuzujeme různým metrem. Jestliže se na náměstí vyskytne aspoň jeden chodník nevyhovující šířky, do kolonky ve formuláři napíšeme nulu (vzor vyplněného formuláře je připojen na konci tohoto manuálu). Vyhovující povrch chodníku (bez nerovností, kaluží) Pokud chodcům nehrozí nebezpečí zakopnutí na nerovnostech chodníku nebo uklouznutí, pokud se nemusejí vyhýbat dírám a kalužím a pokud nejsou omezeny v pohybu dámy s úzkými podpatky, potom povrch chodníku vyhoví. Jestliže vyhoví všechny chodníky na náměstí, do kolonky ve formuláři napíšeme jedničku. Bez schodů (schodům je možné se vyhnout) Pokud chodcům nestojí v cestě žádné schody, případně, pokud se jim dá bez větších problémů a zdržení vyhnout, do kolonky ve formuláři napíšeme jedničku. Bez přechodů a semaforů (pohyb chodců je plynulý a bez omezení dopravou) Jestliže jsou chodci omezováni v pohybu po náměstí auty, případně vozidly MHD, pokud musejí před přechodem na druhou stranu čekat, do kolonky ve formuláři napíšeme nulu. Bez překážek v ploše chodníku (bez aut, osvětlení, dopravního značení a jiných překážek) Typickým příkladem jsou auta zaparkovaná na chodníku tak, že pro chodce zbývá minimum místa, nebo různé sloupy dopravního značení a osvětlení, mezi kterými musejí chodci kličkovat. Potom nezbývá, než do kolonky ve formuláři napsat nulu. Možnost stát Dostatek místa (stojící lidé nepřekážejí chodcům) Pokud si někdo chce např. prohlédnout něco ve výloze obchodu a zastaví se, nebrání přitom ostatním chodcům v pohybu. Krytá záda Chodci mají možnost postavit se tak, aby měli za zády zeď, budovu, husté keře a podobně. Ne však za cenu vstupu na nezpevněné plochy. 1

2 Dobrý výhled (dostatek podnětů k pozorování) Z místa příhodného ke stání je možné sledovat rušný život náměstí, nebo se naskýtají jiné zajímavé pohledy, např. pěkný výhled do krajiny. Opora v prostoru (sloupky, schody, patníky ) Chodci mají možnost postavit se tak, aby se opřeli o zábradlí, sloupek nebo zídku, nebo se můžou aspoň zachytit nohou o vyvýšený okraj chodníku nebo schod. Přístřeší V případě nepříznivého počasí je možné vybrat si ke stání místo kryté před deštěm. Možnost sedět Krytá záda Lidé si mohou vybrat takové místo k sezení (primární tedy na židlích nebo lavičkách, nebo sekundární např. na zábradlí nebo na zídce), aby měli za zády zeď, budovu, husté keře a podobně. Dobrý výhled (dostatek podnětů k pozorování) Z míst k sezení (primárních nebo sekundárních) je možné sledovat rušný život náměstí, nebo se naskýtají jiné zajímavé pohledy, např. pěkný výhled do krajiny. Primární sezení (na židlích a lavičkách) Je možné posadit se na místech k tomuto účelu primárně určených, tedy na lavičkách a židlích. Dobrá ergonomie (pohodlné sezení) Jsou primární místa k sezení pohodlná, je možné se opřít? Nezbývá, než se posadit a vyzkoušet. Pokud zde primární místa k sezení vůbec nejsou, píšeme automaticky nulu. Vhodné materiály (bez dotyku s kovem nebo betonem) Primární místa k sezení jsou příjemná i za chladnějšího počasí. Části laviček, kterých se při sezení dotýkáme, nemají příliš velkou tepelnou vodivost. Vyhoví dřevo, ale určitě ne kovy, beton nebo kámen. Pokud zde primární místa k sezení vůbec nejsou, píšeme nulu. Sekundární sezení (na zábradlí, zídce) Je možné posadit se na místech, která nejsou k tomuto účelu primárně určena, tedy na zábradlí, zídce, schodech apod. Různé možnosti (pro jednotlivce, dvojice, skupinky) Prostorové uspořádání laviček nebo židlí umožňuje posadit se jak jednotlivcům, tak i dvojicím nebo větším skupinkám. Nevyhoví samostatné lavičky ve velkých vzdálenostech od sebe, naopak liniové prvky sekundárního sezení tyto možnosti nabízejí, a tedy vyhoví. 2

3 Možnost hrát si Hřiště pro děti nebo dospělé Pokud je součástí prostoru dětské hřiště, zázemí pro sportovní aktivity nebo hřiště pro dospělé (např. obří šachy), do kolonky ve formuláři napíšeme jedničku. Interaktivní umění Moderní umění ve veřejném prostoru. Vyznačuje se tím, že počítá s aktivitou kolemjdoucích a zapojuje je do činnosti. Vodní prvky Kašny, fontány, bazénky a další vodní atrakce, které umožňují hrát si hlavně dětem a mládeži. Dostupnost Dobré zapojení do struktury města (lokace na frekventované pěší trase) V rámci tohoto podkritéria posuzujeme, zda se hodnocené náměstí nachází na využívané pěší trase ve struktuře okolní zástavby. Pokud leží stranou a hlavní pěší trasy jej míjejí, do kolonky ve formuláři napíšeme nulu. Dostupnost prostřednictvím MHD Pokud je nějaká zastávka městské hromadné dopravy umístěna přímo na náměstí nebo v jeho bezprostřední blízkosti, do kolonky ve formuláři napíšeme jedničku. Možnost vjezdu na kole Mohou na náměstí přijet cyklisté? Nebrání jim zákazové značky nebo dokonce schody? Potom do kolonky ve formuláři můžeme napsat jedničku. Možnost vjezdu autem Pokud je možné přímo na náměstí přijet autem, do kolonky ve formuláři napíšeme jedničku. Dopravní bezpečnost Bez ohrožení dopravou Rychlost < 30 km/h, chodci chráněni Rychlost < 30 km/h Rychlost km/h, chodci chráněni Rychlost km/h Rychlost > 50 km/h, chodci chráněni Rychlost > 50 km/h Z výše uvedených možností vybíráme jednu, která se pro hodnocené náměstí nejlépe hodí. Možnost Bez ohrožení dopravou volíme v případě, kdy na náměstí vůbec nejezdí auta, MHD, ani cyklisté, případně, pokud se pohybují po náměstí jen velmi zřídka. Další možnosti vybíráme 3

4 podle převažující rychlosti dopravy a podle toho, zda jsou chodci chráněni zábradlím, sloupky, nebo parkujícími auty. Sociální bezpečnost Různorodost funkcí (bydlení, práce, rekreace život celý den) Pokud se na náměstí pohybují lidé v průběhu celého dne a pokud je někdo za okny okolních domů jak ve dne, tak v noci, náměstí je bezpečnější. Podkritériu nevyhoví např. prostory obklopené pouze obytnými domy nebo pouze administrativou. Přehlednost prostoru (bez vizuálních překážek) Parkující auta, keře, zídky nebo domy nevytvářejí pohledům veřejnosti skrytá zákoutí. Dostatečné osvětlení (bez neosvětlených míst) Pohledům veřejnosti skrytá místa nevznikají ani v noci z důvodu nedostatečného osvětlení. Lidské měřítko Počet dveří na 100 m Hustota dveří v parteru náměstí je jedním ze znaků charakterizujících lidské měřítko staveb, který je jednoduché vyčíslit. Po vymezení hranic prostoru, který hodnotíme, spočítáme všechny dveře, brány a branky, garážová vrata a průjezdy. U vstupů s několika dveřními křídly se řídíme počtem klik. Na mapě poté změříme celkovou délku parteru, tedy hranici náměstí bez ústí ulic, včetně obvodu případných objektů uvnitř prostoru náměstí, a nakonec přepočteme počet dveří na 100 m parteru. Toto číslo napíšeme do kolonky ve formuláři. Komunikující parter Procenta komunikující části parteru Parter, který komunikuje, poskytuje chodcům příjemné smyslové podněty. Zrakové, sluchové, nebo čichové. Komunikují obchody s výlohami, ale nesmí být prázdné nebo zalepené, komunikují služby v parteru, pokud vidíme z chodníku okny dění uvnitř, komunikují také různé 4

5 nástěnky, mapy a informační tabule. Nekomunikují reklamy, zdi, fasády s okny umístěnými vysoko nebo okna se záclonami a stíněním. Komunikaci pomocí dalších smyslů umožní obchody, restaurační zařízení nebo školy, ze kterých slyšíme hudbu, nebo třeba pekárny, cukrárny a prodejny květin, ze kterých se zase line do veřejného prostoru příjemná vůně, přestože třeba vizuálně nekomunikují. Hodnocení probíhá tak, že procházíme kolem hranic náměstí a počítáme kroky části parteru, které komunikují a které ne. Stejně jako u počítání dveří zahrneme do hodnocení i objekty uvnitř prostoru náměstí. Nakonec vypočteme, kolik procent z celkové délky parteru komunikuje. Stejně jako mnohá jiná podkritéria, i toto je do určité míry závislé na denní době. Hodnocení by mělo probíhat ve dne, za příznivého počasí. Zvuky Příjemné zvuky (šum vody, listí) Hluk < 45 db Hluk db Hluk > 60 db Z výše uvedených možností vybíráme jednu, která se pro hodnocené náměstí nejlépe hodí. Nerozhodneme-li se na místě pro první z možností, hodnoty hluku u dalších možností vyčteme v denní hlukové mapě. Není-li pro danou lokalitu pořízena, provedeme v denní době měření. Kvalita vzduchu Příjemná vůně (rostliny, pekárna...) Neutrální Nepříjemný zápach (doprava, průmysl...) Z výše uvedených možností opět vybíráme jednu, která se pro hodnocené náměstí v danou chvíli nejlépe hodí. Vizuální zážitek Kvalitní detaily parteru (členění fasády bosáž, sgrafito, zajímavá textura atd.) Vyhoví obvykle historická architektura, ale také moderní domy, je-li jejich fasáda zpracována s ohledem na lidské měřítko. Pokud vyhoví většina domů vytvářejících parter náměstí, do kolonky ve formuláři napíšeme jedničku. Kvalitní materiály parteru (bez poškození např. neopadává omítka) Pokud domy vytvářející parter náměstí nejsou poškozeny např. opadávající omítkou nebo neumělým grafiti, do kolonky ve formuláři napíšeme jedničku. Čistota Hodnotíme hlavně zatravněné plochy a chodníky, ale i lavičky a celkový dojem z prostoru. Povalují-li se zde odpadky, nebo jsou chodníky znečištěny, do kolonky píšeme nulu. 5

6 Umělecká díla v prostoru (sochy, plastiky) Jsou-li v prostoru náměstí umístěny nějaké sochy, kříže, busty,pamětní desky, památníky nebo plastiky, do kolonky ve formuláři napíšeme jedničku. Dominanta (věž kostela, radnice...) Je-li z prostoru náměstí viditelná nějaká dominanta, věž kostela, radnice nebo jiná výrazná stavba, do kolonky ve formuláři napíšeme jedničku. Dobrá architektonická kvalita (celkové hodnocení okolních domů) Obvykle vyhoví historické domy, vesnická architektura, pestrá zástavba z různých období, kvalitní moderní architektura, ale nevyhoví monotóní panelové domy bez lidského měřítka. Dobrá urbanistická kvalita (tvar prostoru, uzavřenost) Vyhoví uzavřené kompaktní prostory s jednoznačným ohraničením, nevyhoví nepřehledné a příliš otevřené prostory bez jasného vymezení hranic. Bez parkujících aut Parkují-li na náměstí auta, do kolonky ve formuláři napíšeme nulu. Bez nevkusné reklamy Je-li v prostoru náměstí na domech nebo volně umístěna příliš výrazná reklama, která ruší vnímání prostoru a architektury, do kolonky ve formuláři napíšeme nulu. Pohoda prostředí Závětří Pokud je prostor příliš otevřený a je obtížné nalézt v chladném počasí závětří, do kolonky ve formuláři napíšeme nulu. Stromy jako přístřeší Pokud na náměstí rostou velké stromy, pod jejichž korunami vznikají chráněná místa, do kolonky ve formuláři napíšeme jedničku. Ostatní zeleň (tráva, květiny, keře, malé stromky) V tomto podkritériu hodnotíme přítomnost ostatní zeleně kromě vzrostlých stromů. Voda (vodní prvek) Nachází-li se na náměstí vodní prvek, který má za horkých dnů pozitivní vliv na ovzduší, do kolonky ve formuláři napíšeme jedničku. Nakonec získaná data přepíšeme z formuláře do kalkulátoru a v listě výsledky si můžeme prohlédnout výsledné hodnocení. 6

7 7

Můj Mendlák - mojenamesti.com

Můj Mendlák - mojenamesti.com Můj Mendlák - mojenamesti.com ANOTACE Tento materiál dokumentuje výsledky akce Můj Mendlák, pořádané autory projektu Moje náměstí za podpory Nadace Veronica v rámci programu Společně pro Brno. V termínu

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Oživení městského centra

Oživení městského centra Expertní analýza na téma: Oživení městského centra Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Oživení městského centra Zpracovatelé expertní analýzy: Michaela

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14

URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14 URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Více

PODPROJEKT 5 INFRASTRUKTURA, SLUŽBY A BEZPEČNOST

PODPROJEKT 5 INFRASTRUKTURA, SLUŽBY A BEZPEČNOST BEZPEČNOST INFRASTRUKTURA, SLUŽBY A BEZPEČNOST INFRASTRUKTURA, SLUŽBY A OBSAH 2 ÚDRŽBA CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY...3 3 ORIENTAČNÍ ZNAČENÍ PRO CYKLISTY...4 3.1 Označení cyklistických stezek...4 3.2 Další

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko Zprávu vypracovali: Jakub Vlasák, Mgr. František Kopecký (f.kopecky@regionhranicko.cz) Verze k 30.8.2013 Průzkum názorů obyvatel

Více

Strategický plán obnovy venkova analýzy - výtah

Strategický plán obnovy venkova analýzy - výtah Zlatníky - Hodkovice Strategický plán obnovy venkova analýzy - výtah Leden 2009 Zdroje pro analýzy Setkání s občany 5. června 2008, 39 účastníků Dotazníkové šetření červenec srpen 2008, 182 rozhovorů Vlastní

Více

PROJEKTOVÝ DEN DEN BEZ AUT

PROJEKTOVÝ DEN DEN BEZ AUT C1 Doprava doleva VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA PROJEKTOVÝ DEN DEN BEZ AUT Obsah: Úvod PROJEKTOVÝ

Více

MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ

MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Stanislav Kutáček Masarykova Univerzita MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Stanislav Kutáček Masarykova univerzita motto: Řešení

Více

Niky pro umístění městského mobiliáře

Niky pro umístění městského mobiliáře Ulice V Lipkách patří v organizmu města Hradec Králové k prvkům, které byly při proslulém rozvoji města koncem 19. a počátkem 20. století převzaty z předešlého období šlo o hráz mez dvěmi inundačními kotli

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

Kuchařka dobrých kroků

Kuchařka dobrých kroků Kuchařka dobrých kroků k udržitelné dopravě v Praze Informační materiály pro zastupitelky a zastupitele hlavního města Prahy volební období 2010 2014 Auto*Mat Praha 2011 Vážení zastupitelé, Přicházíte

Více

Prostor. ...převážně městský... Teorie a praxe architektonického navrhování. autor: Bc. Jiří Klimek. vedoucí: doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D.

Prostor. ...převážně městský... Teorie a praxe architektonického navrhování. autor: Bc. Jiří Klimek. vedoucí: doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. Prostor...převážně městský... autor: Bc. Jiří Klimek Teorie a praxe architektonického navrhování vedoucí: doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. Obsah úvod definice osobní prostor, časoprostor prvky vymezující

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

Návrh doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky

Návrh doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky Návrh doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky 2012 Připomínky k tomuto návrhu zasílejte do 31.12.2013 na vit.richter@nkp.cz.

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

Daniela Filipiová. Projektujeme bez bariér

Daniela Filipiová. Projektujeme bez bariér Daniela Filipiová Projektujeme bez bariér Praha 2002 Ing. arch. Daniela Filipiová, 2002 ISBN 80-86552-18-7 Vážení čtenáři, ví vůbec česká veřejnost, v jakých podmínkách žijí klienti sociálních služeb a

Více

C.3 Bydlení. C.3.1 Charakteristika. C.3.2 Stav a trendy vývoje

C.3 Bydlení. C.3.1 Charakteristika. C.3.2 Stav a trendy vývoje C.3 Bydlení C.3.1 Charakteristika Bydlení plní základní potřebu lidské společnosti při uspokojování životních potřeb člověka při regeneraci a reprodukci lidských sil. Bydlení uspokojuje nároky fyziologické,

Více

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 Mimořádná příloha časopisu

Více

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á.

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á. ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE Územní plán obce P L A N Á okres České Budějovice T e x t o v á č á s t NÁVRH Objednatel: Obecní úřad Planá 370 01 České Budějovice starosta

Více

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová CESTY MĚSTY PRŮVODCE UDRŽITELNOU DOPRAVOU Druhé přepracované a doplněné vydání publikace Možnosti alternativ k individuální

Více

Jaké jsou podle Vás největší nedostatky veřejných prostranství Prahy a procesu jejich tvorby?

Jaké jsou podle Vás největší nedostatky veřejných prostranství Prahy a procesu jejich tvorby? 3 Kde Manuál / Strategie vznikly? Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je přední koncepční pracoviště Prahy v oblasti urbanismu, architektury, rozvoje, tvorby a správy města. Veškeré

Více

KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC Srpen/2007

KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC Srpen/2007 ZADAVATEL: MĚSTO HRANICE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC Srpen/2007 Název projektu: Objednatel: Město Hranice Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí odboru

Více

Zeleň a veřejná prostranství v centru Prahy: jak zlepšit situaci

Zeleň a veřejná prostranství v centru Prahy: jak zlepšit situaci Zeleň a veřejná prostranství v centru Prahy: jak zlepšit situaci Ochrana zeleně, informování veřejnosti a role nevládních organizací Zpráva evropského semináře Univerzity Wageningen. Praha, 2008 28.8.2009

Více

Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022. Vyhodnocení dotazníků. 1. Dotazník pro obyvatele

Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022. Vyhodnocení dotazníků. 1. Dotazník pro obyvatele Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022 Vyhodnocení dotazníků V rámci zpracování Programu rozvoje města Luhačovice na období 2014 2022 bylo na podzim roku 2013 provedeno dotazníkové šetření zaměřené

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 Identifikační údaje pořizovatele a zpracovatele Správní orgán vydávající ÚP: Zastupitelstvo obce Hořany Hořany 52 Poříčany 289 14 Pověřený zastupitel:

Více

Financování cyklistické infrastruktury pomocí zdrojů z fondů Evropské Unie

Financování cyklistické infrastruktury pomocí zdrojů z fondů Evropské Unie České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Katedra řízení dopravních procesů a logistiky Czech Technical University in Prague Faculty of Transportation Sciences Department of Transportation

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.6 Rekreace

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.6 Rekreace Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Garant podkapitoly Rekreace: Ing. Igor Kyselka, CSc. Zpracovatel výchozí kapitoly: Ing. arch. Jitka Mejsnarová Zveřejněno: 6. 12. 2006 Poslední

Více