00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, :06 PM. AV50* Series

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series"

Transkript

1 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series

2 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5 Dálkové ovládání...6 Vložení terií účinný dosh dálkového ovládání...6 Připojení externích zřízení...7 Připojení zřízení HDMI neo DVI ke vstupu HDMI...8 Připojení zřízení HDMI...8 Připojení zřízení DVI...8 Připojení počítče...9 Připojení PC ke svorce HDMI...9 Používání ovládcích prvků...1 Zpnutí...1 Dálkové ovládání...1 Používání ovládcích prvků...1 LADĚNÍ TELEVIZE Ldění televize...11 Rychlé nstvení...11 Ruční ldění...12 Přeskočit progrm...13 Použití utomtického ldění...14 VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ ecné ovládcí prvky...15 Zdání pozic progrmů...15 Zorzení čsu...15 Stereofonní dvojjzyčná vysílání...15 Zvukové ovládcí prvky...15 vldče zvuku ztlumení hlsitosti...15 Bsy, výšky vyrovnání...15 Podpor sů...15 Dvouknálový...15 Širokoúhlé zorzování...16 vládcí prvky orzu...18 Poloh orzu...18 Podsvícení...18 Preference orzu...19 Funkce černá ploch...19 MPEG NR redukce šumu...19 DNR digitální redukce šumu...19 Teplot rvy...19 Nstvení rev...2 Seřízení podkldové rvy...2 Aut. regulce podsvícení...2 Režim Cinem...2 Automtický formát (širokoúhlý orz)...21 Modrá orzovk...21 Seřízení očního pnelu...21 Funkce zstvení orzu...21 Uzmčení pnelu...22 Čsovč vypnutí...22 Vol vstupů zpojení AV...23 Vol vstupů...23 Vol vstupního signálu...23 HDMI1 udio...24 TEXTVÉ SLUŽBY Textové služy Vol režimů Textové informce Nvigce u stránek pomocí funkce Auto Nvigce u stránek pomocí funkce Seznm vládcí tlčítk ŘEŠENÍ PRBLÉMŮ tázky dpovědi INFRMACE Poznámky Specifikce příslušenství

3 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 4 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy Toto zřízení ylo nvrženo vyroeno tk, y splňovlo mezinárodní ezpečnostní stndrdy, všk jko v přípdě jkéhokoliv jiného elektrického zřízení, i v tomto přípdě je nutno postupovt pečlivě, y ylo možno održet nejlepší výsledky zjistit ezpečnostní prmetry. V zájmu své vlstní ezpečnosti si proto pečlivě přečtěte níže uvedené ody. Tyto ody jsou oecné povhy jejich záměrem je npomoci při práci se všemi výroky spotření elektroniky některé z těchto odů se nemusí vzthovt n zoží, které jste si právě zkoupili. Cirkulce vzduchu Ponechejte lespoň 1 cm volného prostoru kolem televizoru, yste umožnili odpovídjící ventilci. Tím se zrání přehřátí přípdnému poškození televizoru. Rovněž je tře se při instlci vyhnout pršným místům. Poškození teplem K poškození může dojít, jestliže ude televizor ponechán n přímém slunečním světle neo v lízkosti nějkého topného těles. Při instlci se vyhněte místům, která jsou vystven extrémně vysokým teplotám neo vlhkosti. Umístěte přístroj n místě, kde je teplot stále v rozmezí od min. 5 C (41 F) do mx. 35 C (94 F). Síťové npájení Síťové npájení poždovné pro toto zřízení je V AC, 5/6 Hz. Nikdy nezpojujte do npájecího zdroje stejnosměrného npětí ni do žádného jiného npájecího zdroje. ZAJISTĚTE, y televizor nestál n přívodním kelu. NEDPJUJTE přívodní kel od zřízení - kel oshuje speciální filtr vysokofrekvenčního rušení odpojení y negtivně ovlivnilo výkon zřízení. MÁTE-LI JAKÉKLIV PCHYBNSTI, BRAŤTE SE NA ZPŮSBILÉH ELEKTRIKÁŘE. Doporučené činnosti PRSTUDUJTE SI návod k použití předtím, než přistoupíte k používání zřízení. ZAJISTĚTE y všechn elektrická zpojení (včetně síťové zástrčky, prodlužovcích vodičů propojení mezi jednotlivými prvky zřízení) yl řádně proveden yl v souldu s pokyny výroce. Před provedením zpojení neo změnou zpojení vypněte přístroj vytáhněte síťovou zástrčku z npájení. BRAŤTE SE n všeho prodejce, pokud udete mít pochynosti o instlci, provozu neo ezpečnosti všeho zřízení. PSTUPUJTE optrně při mnipulci se skleněnými pnely neo dvířky n zřízení. NEDSTRAŇUJTE ŽÁDNÉ PEVNĚ PŘIDĚLANÉ KRYTY, NEBŤ TAT ČINNST BUDE VÉST K BNAŽENÍ NEBEZPEČNÝCH ČÁSTÍ A ČÁSTÍ PD NAPĚTÍM. SÍŤVÁ ZÁSTRČKA SE PUŽÍVÁ JAK DPJVACÍ ZAŘÍZENÍ, A PRT BY MĚL BÝT ZAJIŠTĚN, ŽE S NÍ BUDE MŽN KAMŽITĚ MANIPULVAT. Zkázné činnosti NEBLKUJTE ventilční otvory zřízení tkovými předměty, jko jsou noviny, urusy, záclony, td. Přehřátí způsoí poškození zkrátí životnost zřízení. NEDVLTE, y elektrická zřízení yl vystven skpávání neo stříkání kplin neo předmětům nplněným kplinmi, jko jsou npříkld vázy, které y se umísťovly n zřízení. N zřízení ni v jeho lízkosti NEPKLÁDEJTE horké předměty ni zdroje otevřeného ohně, jko jsou npříkld hořící svíčky neo noční lmpy. NEPUŽÍVEJTE náhrdní stojny NIKDY nepřipevňujte nohy šrouy do dřev. Pro zjištění nprosté ezpečnosti vždy nmontujte schválený stojn výroce, konzolu neo nohy s upevněním podle návodu. NEPNECHÁVEJTE zřízení zpnuté, když u něj nikdo neude, pokud není specificky uváděno jko zřízení určené pro provoz ez osluhy neo pokud nemá pohotovostní režim. Vypněte vytžením zástrčky, přičemž se ujistěte, že příslušníci vší rodiny vědí, jk to provést. Je možné, že ude tře provést zvláštní optření pro postižené osoy. NEPKRAČUJTE v provozu zřízení, máte-li pochynosti o tom, zd prcuje normálně neo zd není nějkým způsoem poškozeno vypněte ho, vytáhněte síťovou zástrčku orťte se n všeho prodejce. VARVÁNÍ příliš velký kustický tlk ze sluchátek neo náhlvní souprvy může způsoit ztrátu sluchu. PŘEDEVŠÍM NIKDY nenechávejte nikoho, zvláště děti, tlčit orzovku neo nrážet do orzovky, strkt nejrůznější předměty do otvorů, štěrin neo jiných otevřených prostorů ve skříni. NIKDY neprovádějte neodornou mnipulci s elektrickým zřízením jkéhokoliv druhu je lépe zjistit si ezpečnost než později litovt. 4

4 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 5 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM NASTAVENÍ Instlce důležité informce ohledně instlce Umístěte televizor mimo dosh přímého slunečního světl silných světel, pro pohodlné sledování se doporučuje jemné nepřímé osvětlení. Použijte záclony neo žluzie pro zránění dopdu přímých slunečních pprsků n orzovku. Umístěte zřízení n pevnou plochu, montážní povrch y měl ýt rovný stilní. Přístroj musí ýt připevněn ke stěně pomocí pevného spoje s použitím svorky n zdní strně stojnu neo zjištěn k instlční ploše z použití upevňovcí pásky, která se nchází pod horním stojnem stolu, čímž se zrání převrhnutí přístroje. Pnely s LCD displejem jsou vyráěny z použití extrémně vysoké úrovně přesné technologie, někdy se všk může stát, že n některých částech orzovky udou chyět orzové prvky neo zde udou svítící ody. Nejedná se o poruchu. Kde zřízení instlovt Svork Pohled ze strny Ujistěte se, že je televizor umístěn v tkové poloze, kde nemůže ýt stlčován předměty neo do něj žádné předměty nemohou nrážet, neoť tlk způsoí porušení neo poškození orzovky, dále zjistěte, y neylo možno vkládt droné předměty do štěrin či otvorů ve skříni. Vezměte prosím n vědomí Svork Pevné spojení (co nejkrtší) Pohled shor Svork VYLUČVACÍ KLAUZULE Společnost Toshi neude z žádných okolností odpovídt z ztráty /neo poškození výroku, jež y yly způsoeny následujícími událostmi: i) požár; ii) zemětřesení; iii) poškození v důsledku nehody; iv) záměrné nesprávné používání výroku; v) použití výroku v neodpovídjících podmínkách; vi) ztráty /neo škody způsoené výroku v doě, když je v držení nějké třetí strny; vii) jkékoliv škody či ztráty způsoené v důsledku chyy mjitele /neo znedání pokynů uvedených v návodu k použití; viii) jkékoliv škody či ztráty způsoené přímo jko důsledek nesprávného použití či nesprávné činnosti výroku, když se používá souěžně se souvisejícím zřízením. Dále pltí, že z žádných okolností neude společnost Toshi odpovídt z žádné důsledkové ztráty /neo škody, k nimž y došlo zejmén v důsledku ušlého zisku, přerušení činnosti, ztráty zznmenných dt, ť již y yly způsoeny při normálním provozu neo nesprávném použití výroku. PZNÁMKA: Stěnové konzoly podstvce Toshi, jsou-li dostupné, je nutno používt. Pokud neudou použity stěnové konzoly neo podstvce Toshi, ude to znment nepltnost schválení BEAB dné zřízení se pk ude používt n vlstní riziko spotřeitele. Jestliže stcionární orzy vygenerovné vysíláním 4:3, textovými služmi, identifikčními logy progrmů, počítčovými displeji, videohrmi, orzovkovými menu, td. udou ponechány n televizní orzovce po určitou dou, mohly y se stál velmi výrznými, proto se vždy doporučuje snížit jk nstvení jsu, tk nstvení kontrstu. Velmi dlouhé, nepřetržité používání orzu 4:3 n orzovce 16:9 může vést k zpmtování orysu orzu v poměru 4:3 - nejedná se o poruchu LCD televizoru n tento jev se nevzthuje záruk výroce. Běžné používání jiných velikostních režimů (npř. Superlive) měnění jsu očního pnelu (je-li tto funkce u modelu k dispozici) zrání trvlému zpmtování orysu. 5

5 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 6 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM NASTAVENÍ Dálkové ovládání Jednoduchý rychlý orientční návod k všemu dálkovému ovládání Pro zpnutí/pohotovostní režim 2 Pro ztlumení zvuku 3 Číselná tlčítk 4 Pro návrt k předchozímu progrmu 5 Pro výěr vstupu z externích zdrojů 6 Volitelné preference orzu 7 Širokoúhlé zorzování 8 Nídky n orzovce 9 Pro ukončení nídky Nvigční kroužek: Pomocí tlčítk > < změňte pozice progrmu textové stránky Pomocí tlčítk Y y změňte hlsitost Při používání nídek stisknutím tlčítk > (nhoru), < (dolů), Y (vlevo) y (vprvo) posouvejte kurzor n orzovce. Q slouží pro potvrzení všeho výěru 11 vládcí tlčítk textu 12 Pro zorzení informcí n orzovce 13 Stereo/dvojjzyčné vysílání 14 U tohoto modelu ez funkce 15 V režimu TV: r Zstvení orzu D Zorzení čsu Vyvolání textu V režimu textu: k Pro přístup ke stránce s oshem l Pro přístup k dílčím stránkám A Pro odhlení skrytého textu B Pro zdržení žádné stránky C Pro zvětšení velikosti zorzovného textu D Pro volu stránky při zorzování normálního orzu Vložení terií účinný dosh dálkového ovládání dstrňte zdní kryt pro otevření teriového prostoru ujistěte se, že terie jsou vloženy správným způsoem. Vhodné typy terií pro toto dálkové ovládání jsou AAA, IEC R3 1,5 V. Nekominujte použitou strou terii s novou terií, ni různé typy terií. Vyité terie okmžitě odstrňte, yste zránili úniku kyseliny do teriového prostoru. Bterie zlikvidujte v příslušné sěrně odpdu. Vrování: terie nesmějí ýt vystveny ndměrnému půsoení tepl pocházejícímu ze slunečního záření, ohně podoných zdrojů. Výkon dálkového ovládání se ude snižovt při vzdálenosti přeshující 5 metrů neo při vychýlení větším, než je úhel 3 stupňů od středu televizoru. Pokud dojde ke snížení prcovního doshu, je možné, že ude tře přistoupit k výměně terií. 6

6 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 7 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM NASTAVENÍ Připojení externích zřízení Před připojením jkéhokoliv externího zřízení vypněte všechny síťové npájecí spínče. Pokud není k dispozici žádný spínč, odstrňte síťovou zástrčku ze zásuvky ve stěně. VSTUPNÍ ZÁSUVKY HDMI VSTUP VIDEA (EXT4) VSTUP KMPNENTNÍH VIDEA (EXT3) SCART 2 (EXT2) SCART 1 (EXT1) *Dekodér může ýt digitální stelit neo jkýkoliv jiný komptiilní dekodér. dekodér* nhrávcí zřízení MEDIA REC. TV IN/UT SAT DRŽÁK KABELU UPEVŇVACÍ PÁSKA Držák kelu lze použít pro nténu, nhrávcí zřízení udio kely. Nepoužívejte jej jko úchyt před přesouváním televizoru odpojte všechny kely. Anténní kely: Připojte nténu ke konektoru n zdní strně televizoru. Pokud používáte dekodér* /neo nhrávcí zřízení, je nezytné připojit nténní kel k televizoru přes dekodér /neo nhrávcí zřízení. Vodiče SCART: Připojte konektory videorekordéru IN/UT k televizoru. Připojte konektor TV n dekodéru k televizoru. Zpojte zásuvku SAT nhrávcího zřízení do zásuvky MEDIA REC. dekodéru. Před spouštěním Autom. Ldění uveďte váš dekodér nhrávcí zřízení do Pohotovostního režimu. Zvukové zásuvky podél zásuvek pro vstup vide (CMPNENT VIDE INPUT) udou kceptovt udiosignály typu L R. Zvukové konektory vedle konektoru pro vstup komponentního vide (VIDE INPUT) udou přijímt zvukové signály typu L R. HDMI (multimediální rozhrní s vysokým rozlišením) se používá s DVD, dekodérem neo elektrickým zřízením s výstupem digitálního zvuku orzu. Nejlepší výkon je zjištěn u signálu s vysokým rozlišením 18i, umí všk přijímt zorzovt tké signály VGA, 48i, 48p, 576i, 576p 72p. PZNÁMKA: Přestože je tento televizor schopen připojení k zřízení HDMI, je možné, že některá zřízení nemusejí správně fungovt. K zdní části televizoru je možno připojit široké spektrum externích zřízení, z tohoto důvodu je nutno postupovt podle příslušných návodů k použití pro všechn dlší zřízení. Doporučujeme připojení přes SCART 1 pro dekodér přes SCART 2 pro nhrávcí zřízení. Jestliže se ude provádět připojení zřízení typu S-VIDE, nstvte VSTUP n EXT2. Viz strn 23. Jestliže se televizor utomticky přepne n monitorování externích zřízení, proveďte návrt n normální režim televizoru stisknutím tlčítk pro pozici poždovného progrmu. Chceteli vyvolt externí zřízení, stisknutím tlčítk o vyerte mezi EXT1, EXT2, EXT3, EXT4, HDMI1 HDMI2. 7 HDMI, logo HDMI High-Definition Multimedi Interfce jsou ochrnnými známkmi neo registrovnými ochrnnými známkmi společnosti HDMI Licensing, LLC.

7 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 8 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM NASTAVENÍ Připojení zřízení HDMI neo DVI ke vstupu HDMI Vstup HDMI n všem televizoru přijímá digitální udio nekomprimovné digitální video ze zdrojového zřízení HDMI neo nekomprimovné digitální video ze zdrojového zřízení DVI (Digitl Visul Interfce). Tento vstup je nvržen tk, y přijíml progrmový mteriál HDCP (High-Bndwidth Digitl-Content Protection) v digitální formě ze zřízení spotření elektroniky splňujících normu EIA/ CEA-861-D [1] (jko npříkld set-top ox neo DVD přehrávč s výstupem HDMI neo DVI). Seznm formátů video signálu, které lze přijímt, njdete n strně 9. PZNÁMKA: Některé strší vyvení HDMI nemusí fungovt správně s vším nejnovějším televizorem HDMI je to způsoeno přizpůsoením nové normě. Podporovný formát zvuku: lineární PCM, vzorkovcí frekvence 32/44,1/48 khz. Připojení zřízení DVI Připojte dptérový kel HDMI-n-DVI (konektor HDMI typu A) ke svorce HDMI1 udio kely ke konektoru HDMI1 Audio (viz ilustrce). Doporučená délk dptérového kelu HDMI-n-DVI je 2 m. Adptérový kel HDMI-n-DVI přenáší pouze video. Jsou potře smosttné kely pro nlogový zvuk. Viz oddíl HDMI1 Audio n strně 24. Připojení zřízení HDMI Připojte kel HDMI (konektor typu A) ke svorce HDMI. Pro správnou funkci se doporučuje, yste použili kel HDMI s logem HDMI ( ). Kel HDMI přenáší video i zvuk. Smosttné kely pro zvuk nejsou potře (viz ilustrce). Viz oddíl HDMI1 Audio n strně 24. VIDE AUDI L R Audio kel pro připojení HDMI - televizor (není součástí dodávky) IN UT Adptérový kel HDMI-n-DVI Zřízení DVI DVI / HDCP UT L R PZNÁMKA: Ay se zjistil návrt n původní nstvení (reset) zřízení HDMI neo DVI, doporučuje se, yste dodrželi následující postupy: Při zpínání elektrických komponent zpněte nejprve televizor ž potom zřízení HDMI neo DVI. Při vypínání elektrických komponent vypněte nejprve zřízení HDMI neo DVI ž potom televizor. Zřízení HDMI Kel HDMI VIDE AUDI L R HDMI UT IN UT L R Pro sledování orzu zřízení HDMI stiskněte tlčítko o vyerte režim HDMI1 neo HDMI2. 8 [1] Shod s normou EIA/CEA-861-D pokrývá přenos nekomprimovného digitálního vide s ochrnou širokopásmového digitálního oshu, které je stndrdizováno pro příjem video signálů s vysokým rozlišením. Vzhledem k tomu, že se jedná o vyvíjející se technologii, je možné, že některá zřízení nemusí ve spojení s televizorem fungovt správně. HDMI, logo HDMI High-Definition Multimedi Interfce jsou ochrnné známky neo registrovné ochrnné známky společnosti HDMI Licensing LLC.

8 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 9 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM NASTAVENÍ Připojení počítče Pomocí připojení HDMI můžete sledovt displej všeho počítče n televizoru posloucht zvuk z reproduktorů televizoru. Připojení PC ke svorce HDMI Při připojování PC ke svorce HDMI n televizoru použijte dptérový kel HDMI-n-DVI nlogové udio kely. Pokud připojujete PC s konektorem HDMI, použijte kel HDMI (konektor typu A). Smosttné nlogové kely nejsou nutné (viz strně 8). Zdní část televizoru Počítč Adptérový kel HDMI-n-DVI Informce o formátech signálů z počítče, které lze přijmout, njdete v části Videosignály signály z počítče, které lze přijmout pomocí HDMI. PZNÁMKA: krje snímků mohou ýt skryty. Audio kel pro připojení PC - televizor (není součástí dodávky) Videosignály signály z počítče, které lze přijmout pomocí HDMI Formát Rozlišení V. frekvence H. frekvence Zorzovcí (pixelová) frekvence 48i 72 48i 59,94/6, Hz 15,734/15,75 khz 27,/27,27 MHz 576i i 5, Hz 15,625 khz 27, MHz 48p 72 48p 59,94/6, Hz 31,469/31,5 khz 27,/27,27 MHz 576p p 5, Hz 31,25 khz 27, MHz 18i i 59,94/6, Hz 33,716/33,75 khz 74,176/74,25 MHz 18i i 5, Hz 28,125 khz 74,25 MHz 72p p 59,94/6, Hz 44,955/45, khz 74,176/74,25 MHz 72p p 5, Hz 37,5 khz 74,25 MHz VGA 64 48p 59,94/6, Hz 31,469/31,5 khz 25,175/25,2 MHz 9

9 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM NASTAVENÍ Používání ovládcích prvků Přestože jsou všechn potřená nstvení ovládcí činnosti pro televizor prováděny z použití dálkového ovládání, tlčítk n televizoru mohou ýt použit pro určité funkce. Konektor sluchátek ČERVENÁ KNTRLKA Pohotovostní režim ZELENÁ KNTRLKA Zřízení je zpnuto Pohotovostní režim Zpnutí Jestliže ČERVENÁ KNTRLKA nesvítí, zkontrolujte, zd je síťová zástrčk připojen k npájení. Jestliže se vám neojeví orz, stiskněte 1 n dálkovém ovládání zorzení orzu může trvt několik okmžiků. Chcete-li televizor přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte n dálkovém ovládání tlčítko 1. Pro sledování televizoru stiskněte 1 znovu. Zorzení orzu může opět trvt několik sekund. Dálkové ovládání Pro nstvení televizoru udete nyní muset použít nídky n orzovce. Pro zorzení nídky stiskněte tlčítko M n dálkovém ovládání. Nídková lišt v horní části orzovky zorzuje pět různých témt zorzených v symolech. Vzhledem k tomu, že kždý symol se zdává stisknutím tlčítk Y neo y n nvigčním kroužku, příslušné možnosti se zorzí níže. Chcete-li volu použít, stisknutím tlčítk < n nvigčním kroužku se posunete v seznmu dolů tlčítkem Q, Y neo y poždovnou volu vyerete. Postupujte podle pokynů n orzovce. Funkce kždého menu jsou podroně popsány v návodu. Používání ovládcích prvků Pro změnu hlsitosti stiskněte 2 +. Pro změnu pozice progrmu stiskněte p B. Pro ovládání zvuku orzu stiskněte tlčítko I, i, U neo u. perci ukončíte stisknutím tlčítk. Chcete-li vyrt externí vstup, podržte stisknuté tlčítko o dokud se nevyere poždovný zdroj, viz strn 23. Úplné informce njdete v uživtelské příručce připojovného zřízení. Poznámk: když vložíte sluchátkovou zástrčku do systému, dojde k vypnutí zvuku ze všech reproduktorů. 1

10 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 11 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM LADĚNÍ TELEVIZE Ldění televize Před zpnutím televizoru uveďte váš dekodér nhrávcí zřízení (jsou-li tto zřízení připojen) do Pohotovostního režimu. Pro nstvení televizoru použijte tlčítk n dálkovém ovládání, jk je popsáno n strně 6. Rychlé nstvení Připojte televizor ke zdroji npájení stiskněte tlčítko 1. Zorzí se vám orzovk pro Quick Setup. Quick Setup Select your lnguge. e 1 C22 CT1 2 C28 CT2 3 C25 Nov 4 C32 Prim 5 C68 6 C69 K Vol Ruční ldění Prog. Knál Stnice Třídění V seznmu stnic, které se nyní zorzují, použijte tlčítko > neo < pro zvýrznění stnice, kterou chcete přesunout, poté stiskněte y. Zvolená stnice se přesune n prvou strnu orzovky. c Lnguge English Wtch TV K Next Z použití Y neo y vyerte váš jzyk, poté stiskněte Q. Poté stisknutím tlčítk Y neo y vyerte stát poté stiskněte Q. Ruční ldění Prog. Knál Stnice 1 C22 CT1 2 C28 CT2 3 C25 Nov 4 C32 Prim 5 C68 6 C69 d Pro spuštění Autom. Ldění stiskněte tlčítko Q. Autom. Ldění Vyhledávání Knál : C22 Stnice : CT1 Stop f Uložit Pomocí tlčítk > neo < projděte seznmem n vámi preferovnou pozici. Společně s všimi změnmi se udou osttní stnice posouvt, y vytvořily potřený prostor. Zhájí se vyhledávání všech dostupných stnic. Při postupu vyhledávání se ude posuvník postupně posouvt po lince. Musíte televizoru umožnit, y dokončil vyhledávání. Když ude vyhledávání dokončeno, televizor zvolí utomticky pozici progrmu 1. rz nemusí ýt zcel čistý neo může ýt slý signál, tkže lze stnici změnit pomocí funkce Ruční ldění, která se zorzí n orzovce. g Změnu uložíte stisknutím tlčítk Y. Zopkujte uvedený postup tolikrát, kolikrát to ude tře, poté stiskněte tlčítko P. Pokud není možné televizor připojit k nhrávcímu zřízení/dekodéru pomocí kelu SCART neo je-li poždován dlší stnice neo dlší systém, použijte pro přidělení pozice progrmu Ruční ldění, viz strn

11 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 12 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM LADĚNÍ TELEVIZE Ruční ldění Televizor je možno vyldit mnuálně z použití funkce Ruční ldění. Tto funkce se používá npříkld tehdy, když televizor není možno připojit k nhrávcímu zřízení/dekodéru pomocí vodiče SCART neo pro nldění nějké stnice n jiném Systém. Pro pohy n orzovce výěr jkékoliv z následujících vole použijte tlčítko Y y. Ruční ldění Systém B/G A C 6 K Uložit V C R Progrmy: Číslo, které se stiskne n dálkovém ovládání. 2 Systém: Specifické pro určité olsti. 3 Brvy: Výchozí nstvení je Automticky - toto nstvení yste měli měnit pouze v přípdě, že se ojevují prolémy, tj. vstup NTSC z externího zdroje. 4 Přeskočit: 8 znmená, že neylo uloženo nic neo že funkce přeskočení knálu je zpnut. Viz strn Knál: Číslo knálu, n kterém příslušná stnice vysílá. 6 Vyhledávání: Vyhledávání signálu nhoru dolů. 7 Ruční jemné ldění: Používá se pouze tehdy, když dochází k rušení neo je-li slý signál. Viz strn Stnice: znčení stnice. Pomocí tlčítk > neo < Y neo y zdejte ž sedm znků. Chcete-li přidělit pozici progrmu n televizoru pro dekodér nhrávcí zřízení: zpněte dekodér, do nhrávcího zřízení vložte předem nhrný film stiskněte tlčítko PLAY, poté proveďte ruční ldění. c d e f Stisknutím tlčítk M pomocí tlčítk Y neo y vyerte nídku NASTAVENÍ, pomocí tlčítk < zvýrzněte položku Ruční ldění vyerte ji stisknutím tlčítk Q. Jzyk Stát Autom. Ldění Ruční ldění Připojení AV Poloh orzu NASTAVENÍ Český Česká rep. K K K K Poždovnou pozici progrmu zvýrzníte pomocí tlčítk > neo <, npř. doporučujeme použít Prog. pro nhrávcí zřízení. C6 1 C22 CT1 2 C28 CT2 3 C25 Nov 4 C32 Prim 5 C69 K Vol Ruční ldění Prog. Knál Stnice Třídění Pro položku Knál se mohou zorzit jiná čísl. Výěr provedete stisknutím tlčítk Q. Jestliže je dný progrm vynechán, je nutno před uložením odstrnit funkci Přeskočit. Ruční ldění Systém B/G A C 6 K Uložit Stisknutím tlčítk y vyerete položku Systém pomocí tlčítek > neo < ji dle potřey změňte. Poté stisknutím tlčítk y vyerete položku Vyhledávání. Stisknutím tlčítk > neo < zhájíte vyhledávání. Symol vyhledávání ude likt. B/G Ruční ldění Vyhledávání: Nhoru A C 6 12 K Uložit

12 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 13 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM LADĚNÍ TELEVIZE g h Kždý signál se ude zorzovt n televizoru, pokud se nejedná o vše nhrávcí zřízení, stiskněte znovu tlčítko > neo <, čímž vyhledávání onovíte. Když je nlezen signál všeho nhrávcího zřízení, stisknutím tlčítk y se posuňte n položku Stnice. Pomocí tlčítk >, <, Y y zdejte poždovné znky, npř. VCR. i Pro uložení stiskněte tlčítko Q. j Zopkujte pro kždou pozici progrmu, kterou chcete vyldit, neo se stisknutím tlčítk M vrťte n seznm knálů vyerte dlší číslo pro ldění. k Jkmile tuto činnost dokončíte, stiskněte tlčítko P. l m B/G K Uložit Ruční ldění Stnice A C 6 V C R Pro pojmenování externího zřízení, npř. DVD n EXT2, stiskněte o pro zdání o2, poté z nídky NASTAVENÍ vyerte Mnuální ldění. Stisknutím tlčítk y vyerte položku Znčk poté pomocí tlčítek >, <, Y y zdejte poždovné znky. EXT2 A D V D K Uložit Mnuální ldění Znčk Ayste zránili sledování určitých progrmů, je možno příslušnou pozici progrmu přeskočit. Dálkové ovládání je nutno odstrnit, neoť knály udou stále ještě k dispozici z použití číselných tlčítek. Progrm je pk možno sledovt jko normální progrmy z použití ovládcích prvků n televizoru, le televizor neude ukzovt pozice přeskočených progrmů. c d Přeskočit progrm Z nídky NASTAVENÍ vyerte Ruční ldění. 1 C22 CT1 2 C28 CT2 3 C25 Nov 4 C32 Prim 5 C68 6 C69 K Vol Ruční ldění Prog. Knál Stnice Třídění Pomocí tlčítk > neo < zvýrzněte pozici progrmu, kterou chcete přeskočit poté proveďte výěr stisknutím tlčítk Q. Stisknutím tlčítk y vyerte funkci Přeskočit. Pomocí tlčítk > neo < zpněte funkci Přeskočit. Stiskněte tlčítko Q. 8 n orzovce indikuje pozici přeskočeného progrmu. 1 B/G K Uložit Ruční ldění Přeskočit : Zp A C 22 C T 1 PZNÁMKA U tohoto televizoru je možné zdávt knály přímo (znáte-li čísl knálů). V kroku 3 vyerte orzovku Ruční ldění. Zdejte Číslo progrmu, číslo pro Systém poté pro Knál. Pro uložení stiskněte tlčítko Q. e Stiskněte tlčítko M zopkujte postup od kroku 2 neo stiskněte tlčítko P. Kždá pozice progrmu musí ýt zdán jednotlivě. Pro vypnutí funkce Přeskočit zopkujte příslušný postup pro kždou pozici. Pozice přeskočených progrmů není možné vyrt pomocí tlčítek > < neo ovládcími prvky n televizoru, všk stále je můžete ktivovt pomocí číselných tlčítek n dálkovém ovládání. 13

13 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 14 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM LADĚNÍ TELEVIZE Použití utomtického ldění Pro nstvení televizoru pomocí funkce Autom. Ldění stiskněte tlčítko M použijte tlčítk Y neo y pro výěr nídky NASTAVENÍ. Jzyk Stát Autom. Ldění Ruční ldění Připojení AV Poloh orzu NASTAVENÍ Český Česká rep. K K K K c d Stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Jzyk výěr proveďte tlčítkem Y neo y. Stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Stát, poté výěr proveďte tlčítkem Y neo y. Televizor ude nyní provádět ldění stnic pro vši zemi. Stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Autom. Ldění, poté stiskněte tlčítko Q. Autom. Ldění! Předchozí nstvení ude ztrceno! Stiskněte pro opuštění eze změny Stiskněte K pro zčátek utom. ldění e Pro spuštění Autom. Ldění stiskněte tlčítko Q. Musíte televizoru umožnit, y dokončil vyhledávání. Když ude vyhledávání dokončeno, televizor zvolí utomticky pozici progrmu 1. rz nemusí ýt zcel čistý, proto je možné změnit pořdí stnic pomocí funkce Ruční ldění, viz strn

14 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 15 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ ecné ovládcí prvky Zdání pozic progrmů Pro zdání pozice progrmu použijte číslovná tlčítk n dálkovém ovládání. Pozice progrmu lze vyírt tké pomocí tlčítk > <. Pro návrt n předchozí pozici progrmu stiskněte. Pro zorzení informcí n orzovce tj. pozice progrmu, vstupní režim neo stereo /mono signál stiskněte. Pro zrušení zorzení těchto informcí stiskněte ještě jednou totéž tlčítko. Zorzení čsu Funkce zorzení čsu umožňuje sledovt n televizní orzovce ktuální čs (textová služ). Stiskněte D při sledování normálního televizního vysílání, chcete-li, y vysílcí systém zorzovl čsový údj. Tento údj zůstne n orzovce po dou zhru 5 sekund. Stereofonní dvojjzyčná vysílání Jestliže ude přijímáno stereofonní neo dvojjzyčné vysílání, ojeví se vám n orzovce slovo Stereo neo Dvouknálový vždy, když dojde ke změně pozic progrmů, přičemž tyto údje zmizí po několik sekundách. Jestliže vysílání není stereofonní, ojeví se vám slovo Mono. Stereofonní... Stiskněte s pro volu Stereo či Mono. Dvojjzyčná Dvojjzyčná vysílání jsou poměrně vzácná. Pokud jsou vysílány tkové progrmy, zorzí se vám slovo Dvouknálový. Zvolte poždovné číslo progrmu, pokud se vám ojeví slovo Dvouknálový, stiskněte s pro volu Jzyk 1, Jzyk 2 neo Mono. Zvukové ovládcí prvky vldče zvuku ztlumení hlsitosti Hlsitost Stisknutím tlčítk Y neo y nstvíte hlsitost. Ztlumení hlsitosti Jednou stiskněte tlčítko pro vypnutí zvuku, dlším stisknutím tlčítk jej opět zpnete. Stisknutím tlčítk M Y neo y vyerte položku ZVUK. Stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Hlouky, Výšky neo Vyváž. změnu nstvení proveďte pomocí tlčítk Y neo y. Funkce Podpor sů zvyšuje hlouku zvuku u reproduktorů televizoru. Příslušný rozdíl ude možno zznment jen v přípdě zvuků se silnými sy. V nídce ZVUK stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Podpor sů. Pomocí tlčítk Y neo y vyerte nstvení Zp. Poté stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Úroveň podpory sů pomocí tlčítk Y neo y proveďte nstvení podle všeho přání. Jestliže se vysílá nějký progrm neo film se zvukovou stopou ve více než jednom jzyku, umožní vám funkce Dvouknálový výěr mezi těmito jzyky. Bsy, výšky vyrovnání ZVUK Dvouknálový Jzyk 1 Hlouky Výšky Vyváž. Podpor sů Zp Úroveň podpory sů 7 Podpor sů Dvouknálový Stiskněte tlčítko M vyerte nídku ZVUK. Pomocí tlčítk < zvýrzněte položku Dvouknálový, poté stisknutím tlčítk Y neo y zvolte mezi možnostmi Jzyk 1 Jzyk 2. 15

15 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 16 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ Širokoúhlé zorzování V závislosti n typu vysílání je možno progrmy sledovt v několik formátech. pkovným stisknutím tlčítk si vyerte mezi nstveními 4:3, Super live1, Cinem1, Titulky, 14:9, Širokoúhlý, Super live2, Cinem2 PC. SUPER LIVE1 Toto nstvení provede zvětšení orzu 4:3 tk, y odpovídl orzovce, to ntžením orzu v horizontálním vertikálním směru při zchování lepších poměrů u středu orzu. Může dojít k určitým zkreslením. SUPER LIVE2 Jestliže ude održen signál formátu postrnního pnelu, provede toto nstvení zvětšení orzu tk, y odpovídl orzovce, to ntžením orzu v horizontálním vertikálním směru při zchování lepších poměrů u středu orzu. Může dojít k určitým zkreslením. CINEMA1 Při sledování filmů/videokzet ve formátu dopisní schránky ude toto nstvení eliminovt neo redukovt černé čáry n horní spodní části orzovky pomocí přilížení výěrem orzu ez zkreslení. CINEMA2 Při sledování filmů/videokzet ve formátu pnelu se všemi strnmi ude toto nstvení eliminovt neo redukovt černé čáry n všech strnách orzovky prostřednictvím njetí trnsfokátorem vyráním orzu ez zkreslení. TITULKY Když udou u vysílání ve formátu dopisní schránky zhrnuty titulky, toto nstvení zvětší orz tk, y ylo zjištěno, že se zorzí celý text. TITULKY 16

16 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 17 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ 14:9 Použijte toto nstvení při sledování vysílání v zorzovcím poměru 14:9. ŠIRKÚHLÝ Použijte toto nstvení při sledování širokoúhlého DVD, širokoúhlé kzety neo vysílání v zorzovcím poměru 16:9 (je-li k dispozici). Kvůli širokému spektru širokoúhlých formátů (16:9, 14:9, 2:9, td.) se může stát, že n horní spodní části orzovky udou vidět černé pásy. 4:3 Použijte toto nstvení při sledování vysílání v čistém poměru 4:3. PC Při používání PC připojeného přes HDMI ude toto nstvení znázorňovt orz ez překrytí, tj. WYSIWYG. Tto vol je k dispozici pouze při sledování zdroje 18i neo 72p prostřednictvím HDMI. Po stisknutí tlčítk se n orzovce zorzí seznm všech širokoúhlých formátů. Pomocí tlčítek > < zvýrzněte poždovný formát výěr proveďte tlčítkem Q. Používání speciálních funkcí pro změnu velikosti zorzeného orzu (tj. pro změnu poměru výšky/šířky) z účelem veřejného sledování neo ochodního zisku může znment porušení utorských práv. PC Širokoúhlý Super live2 Cinem2 4:3 Super live1 Cinem1 Titulky 14:9 17

17 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 18 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ vládcí prvky orzu Poloh orzu Polohu orzu je možno seřídit tk, y vyhovovl osoním preferencím, může ýt zvláště užitečná pro externí vstupy. Podsvícení Seřízení Podsvícení může zlepšit jsnost orzovky při sledování. V nídce BRAZ stisknutím tlčítk < vyerte položku Nstvení orzu, poté stiskněte tlčítko Q. V nídce NASTAVENÍ podržte stisknuté tlčítko <, dokud se nezvýrzní položk Poloh orzu. c Jzyk Stát Autom. Ldění Ruční ldění Připojení AV Poloh orzu Stisknutím tlčítk Q zorzíte dostupné možnosti pro formát orzu, který yl vyrán. Stisknutím tlčítk > < vyerte možnost, poté pomocí tlčítk Y neo y uprvte nstvení. Možnosti se udou měnit v závislosti n zvoleném širokoúhlém formátu při sledování připojeného zřízení. V režimu Cinem2: NASTAVENÍ Poloh orzu Český Česká rep. K K K K Nstvení orzu Nstvení rev Detilní nstvení rev Aut. regulce podsvícení Cinem formát BRAZ V nídce Nstvení orzu stisknutím tlčítk < vyerte Podsvícení. c Nstvení provedete stisknutím tlčítk Y neo y. Nstvení orzu K Vyp. Zp Zp Podsvícení 1 Kontrst 1 Js 5 Brv 5 Tón rvy strost 1/2 Poloh horizontální Poloh vertikální Vymž K Pro onovení výchozích nstvení vyerte položku Vymž v nídce Poloh orzu stiskněte tlčítko Q. 18

18 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 19 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ Tento televizor nízí volu personlizce stylu orzu. Stiskněte pro zorzení různých dispozičních stylů: Přednstvené možnosti Dynmické, Stndrdní Film ovlivňují mnoho funkcí nstvení televizoru, Uživtelské nstvení ukládá vše vlstní nstvení, jk je popsáno níže: Zdejte Nstvení orzu z menu BRAZ. Pomocí tlčítk Y neo y uprvte nstvení Kontrst, Js, Brv, Tón rvy strost. Funkce Černá ploch zvyšuje sílu tmvých ploch orzu, což zlepšuje rozlišení. Podsvícení Kontrst Js Brv Tón rvy strost Preference orzu Nstvení orzu Funkce černá ploch /2 V nídce Nstvení orzu podržte stisknuté tlčítko <, dokud se nezvýrzní položk Černá ploch. Černá ploch MPEG redukce šumu DNR Teplot rvy Nstvení orzu Zp Vyp Nízký Studené 2/2 Při sledování DVD může komprese způsoit zkreslení některých slov neo částí orzu či neudou optimálně rozlišeny. Použití funkce MPEG redukce šumu tento jev redukuje vyhlzením okrjů. Zdejte MPEG redukce šumu z menu Nstvení orzu. Použijte tlčítko Y neo y pro provedení tkových nstvení, která vám vyhovují. Funkce DNR vám umožní zjemnit orzovkové zorzení slého signálu z účelem efektu omezení šumů. Zdejte DNR z menu Nstvení orzu. Stisknutím tlčítk Y neo y vyerte mezi nstveními Nízký, Střední, Vysoký Vyp. Příslušné rozdíly nemusejí ýt vždy zznmentelé (pro nejlepší výsledek použijte nižší nstvení, neoť je-li nstvení provedeno příliš vysoko, může dojít ke ztrátě kvlity orzu). Funkce Teplot rvy zvyšuje teplost neo chldnost orzu zvyšováním červeného neo modrého odstínu. MPEG NR redukce šumu DNR digitální redukce šumu V nídce Nstvení orzu podržte stisknuté tlčítko <, dokud se nezvýrzní položk Teplot rvy. Černá ploch MPEG redukce šumu DNR Teplot rvy Teplot rvy Nstvení orzu Zp Vyp Nízký Studené 2/2 Pomocí tlčítk Y neo y vyerte nstvení Zp neo Vyp. Efekt této funkce závisí n příslušném vysílání ude nejlépe zznmentelný v přípdě tmvých rev. Stiskněte tlčítko Y neo y vyírejte mezi nstveními Přírodní, Teplé Studené tk, y nstvení odpovídlo všim preferencím. 19

19 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 2 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ Při výěru funkce Nstvení rev je umožněno používání funkce Detilní nstvení rev. Nstvení rev V nídce BRAZ stisknutím tlčítk < vyerte položku Nstvení rev. Když je ktivován funkce Aut. regulce podsvícení, systém ude utomticky optimlizovt hldiny podsvícení pro tmvé scény. Aut. regulce podsvícení V nídce BRAZ stisknutím tlčítk < vyerte položku Aut. regulce podsvícení. BRAZ Nstvení orzu K BRAZ Nstvení rev Zp. Nstvení orzu K Detilní nstvení rev K Nstvení rev Vyp Aut. regulce podsvícení Zp Detilní nstvení rev Cinem formát Zp Aut. regulce podsvícení Zp Cinem formát Zp Stisknutím tlčítk Y neo y vyerte nstvení Zp neo Vyp. Funkce Detilní nstvení rev umožňuje provést seřízení jednotlivých rev tk, y vyhovovly osoním preferencím. To může ýt užitečné při použití externího zdroje. Seřízení podkldové rvy V nídce BRAZ stisknutím tlčítk < vyerte položku Detilní nstvení rev, poté stiskněte tlčítko Q. Stisknutím tlčítk > neo < vyerte možnost, poté pomocí tlčítk y uprvte nstvení. Červená Zelená Modrá Detilní nstvení rev dstín +2 Sytost +6 Stisknutím tlčítk Y neo y vyerte nstvení Zp neo Vyp. Jestliže jsou n sledovném filmu neo progrmu čáry neo ostré zuovité hrny, může vol funkce Cinem formát npomoci při korekci zorzení tím, že provede vyhlzení dného orzu. Režim Cinem V nídce BRAZ stisknutím tlčítk < vyerte položku Cinem formát. Stisknutím tlčítk Y neo y vyerte nstvení Zp neo Vyp. PZNÁMKA: Když udete provádět přehrávání DVD s titulky, může se stát, že tento režim neude správně prcovt. Žlutá Purpurová Azurová Vymž K c Stisknutím tlčítk Y neo y vyerte položku dstín neo Sytost, poté stisknutím tlčítk > neo < uprvte nstvení dle potřey. dstín Sytost Červená Pro onovení výchozích nstvení vyerte Vymž stiskněte tlčítko Q. 2

20 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 21 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ Když ude tento televizor přijímt skutečný širokoúhlý orz funkce Auto. formát je Zp, ude se utomtický orz zorzovt v širokoúhlém formátu ez ohledu n předchozí nstvení televizoru. Automtický formát (širokoúhlý orz) Stisknutím tlčítk M Y či y vyerte nídku FUNKCE. Když zdáte funkci Modrá orz., ude mít orzovk modrou rvu dojde k vypnutí zvuku, když neude održen žádný signál. Modrá orzovk V nídce FUNKCE stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Modrá orz.. Stisknutím tlčítk Y neo y vyerte nstvení Zp neo Vyp. FUNKCE Teletext Auto. Blokov. funkce Vyp Auto. formát Zp Modrá orz. Zp Boční pnel 1 Seřízení očního pnelu Funkce Boční pnel provádí zesvětlení neo ztmvení pásu n kždé strně orzovky, když je orz zorzen ve formátu 4:3 neo 14:9. To npomáhá při zránění setrvání orzu u příslušného pásu rovněž to může vést k zjištění pohodlnějších podmínek pro sledování orzu v přípdě velkého světl či nopk velké tmy. Stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Auto. formát, poté stisknutím tlčítk Y neo y vyerte nstvení Zp neo Vyp. V nídce FUNKCE podržte stisknuté tlčítko <, dokud se nezvýrzní položk Boční pnel. Nstvení provedete stisknutím tlčítk Y neo y. Tto funkce se používá pro zstvení stcionárního orzu n orzovce. Funkce zstvení orzu Stiskněte r pro zstvení orzu n orzovce, pro zrušení stiskněte opět r. 21

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze Model 27/32/37WL56 Návod k osluze Osh NASTAVENÍ Bezpečnostní optření co dělt čeho se vyvrovt...3 Instlce důležité informce...4 Dálkový ovldč ve zkrtce...5 Připojení externích zřízení průvodce připojením

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm češtin Osh Osh 1 Všeoecná ezpečnostní optření

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4 Instle ůležité informe ohleně instle...5 Dálkové ovláání...6 Vložení terií účinný osh

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot pro stejnosměrné proudy neo stejnosměrná npětí Použití SINEAX C 402 (or. 1) se používá především k sledování mezních hodnot při měřeních s proudovými neo npěťovými signály. Signlizce se přitom provádí

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz HOBBY PREZENTACE inels www.elkoep.cz Chytré ŘÍZENÍ DOMU Chytrý dům s jeden DŮM jeden SYSTÉM jeden OVLADAČ n VŠE Technologie v domě si rozumí Technologie prcují z Vás Přináší mximální užitek Čsové finnční

Více

The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G. Barevný TV přijímač. návod k obsluze

The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G. Barevný TV přijímač. návod k obsluze The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči Barevný TV přijímač 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G návod k obsluze NASTAVENÍ Pro vaši bezpečnost V zájmu vaší bezpečnosti si prosím přečtěte následující

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživtelská příručk Symboly, Upozornění Způsob Zobrzení Položek v této Příručce Bezpečnostní symboly V tomto dokumentu n projektoru jsou použity grfické symboly, které ukzují, jk používt projektor bezpečně.

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživtelská příručk Symboly, Upozornění Způsob Zobrzení Položek v této Příručce Bezpečnostní symboly V tomto dokumentu n projektoru jsou použity grfické symboly, které ukzují, jk používt projektor bezpečně.

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže H r í ř á d pro čjovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g n i z e soutěže I-1. Vymezení soutěže Soutěž je pořádán pro družstv složená z hráčů, kteří hrjí go pro zpestření svého volného čsu htějí změřit

Více

WL76* Digitální série YL76* Digitální série

WL76* Digitální série YL76* Digitální série WL76* Digitální série YL76* Digitální série EURPEAN UNIN ECLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

22FEB7514 (REF. NO.: 10090399)

22FEB7514 (REF. NO.: 10090399) FUNAI BRAND NEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 (REF. N.: 10090399) ČESKY bsah Bezpečnostní pokyny... 1 Začínáme... 2 Upozornění, funkce a příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 napájení... 3 Dálkové

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Přehled dálkového ovládání...(3) Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...(10)

Přehled dálkového ovládání...(3) Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...(10) Obsah Dálkové a televizní ovládání a indikátory Přehled dálkového ovládání...(3) Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...(10) Sledování televize Sledování televize...(15) Používání digitálního elektronického

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Nastavení pozorovacího úhlu...2 Montáž na zeď...3 1. Sklopte podstavec...3 2. Zajistěte ozdobný kryt...3 3. Připevněte monitor LCD na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada X Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

DVD rekordér Návod k obsluze RDR-DC90/DC100/DC200/DC500 RDR-DC105/DC205/DC305/DC505

DVD rekordér Návod k obsluze RDR-DC90/DC100/DC200/DC500 RDR-DC105/DC205/DC305/DC505 4-131-978-11(1) DVD rekordér Návod k osluze Užitečné rady, tipy a informace o služách a výrocích společnosti Sony najdete na weových stránkách: www.sony-europe.com/myproduct/ RDR-DC90/DC100/DC200/DC500

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 32FDB5755 ČESKY

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 32FDB5755 ČESKY FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 32FDB5755 ČESKY bsah Bezpečnostní pokyny... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Vlastnosti... 3 napájení... 4 Dálkové ovládání...

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více