00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, :06 PM. AV50* Series

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series"

Transkript

1 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series

2 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5 Dálkové ovládání...6 Vložení terií účinný dosh dálkového ovládání...6 Připojení externích zřízení...7 Připojení zřízení HDMI neo DVI ke vstupu HDMI...8 Připojení zřízení HDMI...8 Připojení zřízení DVI...8 Připojení počítče...9 Připojení PC ke svorce HDMI...9 Používání ovládcích prvků...1 Zpnutí...1 Dálkové ovládání...1 Používání ovládcích prvků...1 LADĚNÍ TELEVIZE Ldění televize...11 Rychlé nstvení...11 Ruční ldění...12 Přeskočit progrm...13 Použití utomtického ldění...14 VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ ecné ovládcí prvky...15 Zdání pozic progrmů...15 Zorzení čsu...15 Stereofonní dvojjzyčná vysílání...15 Zvukové ovládcí prvky...15 vldče zvuku ztlumení hlsitosti...15 Bsy, výšky vyrovnání...15 Podpor sů...15 Dvouknálový...15 Širokoúhlé zorzování...16 vládcí prvky orzu...18 Poloh orzu...18 Podsvícení...18 Preference orzu...19 Funkce černá ploch...19 MPEG NR redukce šumu...19 DNR digitální redukce šumu...19 Teplot rvy...19 Nstvení rev...2 Seřízení podkldové rvy...2 Aut. regulce podsvícení...2 Režim Cinem...2 Automtický formát (širokoúhlý orz)...21 Modrá orzovk...21 Seřízení očního pnelu...21 Funkce zstvení orzu...21 Uzmčení pnelu...22 Čsovč vypnutí...22 Vol vstupů zpojení AV...23 Vol vstupů...23 Vol vstupního signálu...23 HDMI1 udio...24 TEXTVÉ SLUŽBY Textové služy Vol režimů Textové informce Nvigce u stránek pomocí funkce Auto Nvigce u stránek pomocí funkce Seznm vládcí tlčítk ŘEŠENÍ PRBLÉMŮ tázky dpovědi INFRMACE Poznámky Specifikce příslušenství

3 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 4 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy Toto zřízení ylo nvrženo vyroeno tk, y splňovlo mezinárodní ezpečnostní stndrdy, všk jko v přípdě jkéhokoliv jiného elektrického zřízení, i v tomto přípdě je nutno postupovt pečlivě, y ylo možno održet nejlepší výsledky zjistit ezpečnostní prmetry. V zájmu své vlstní ezpečnosti si proto pečlivě přečtěte níže uvedené ody. Tyto ody jsou oecné povhy jejich záměrem je npomoci při práci se všemi výroky spotření elektroniky některé z těchto odů se nemusí vzthovt n zoží, které jste si právě zkoupili. Cirkulce vzduchu Ponechejte lespoň 1 cm volného prostoru kolem televizoru, yste umožnili odpovídjící ventilci. Tím se zrání přehřátí přípdnému poškození televizoru. Rovněž je tře se při instlci vyhnout pršným místům. Poškození teplem K poškození může dojít, jestliže ude televizor ponechán n přímém slunečním světle neo v lízkosti nějkého topného těles. Při instlci se vyhněte místům, která jsou vystven extrémně vysokým teplotám neo vlhkosti. Umístěte přístroj n místě, kde je teplot stále v rozmezí od min. 5 C (41 F) do mx. 35 C (94 F). Síťové npájení Síťové npájení poždovné pro toto zřízení je V AC, 5/6 Hz. Nikdy nezpojujte do npájecího zdroje stejnosměrného npětí ni do žádného jiného npájecího zdroje. ZAJISTĚTE, y televizor nestál n přívodním kelu. NEDPJUJTE přívodní kel od zřízení - kel oshuje speciální filtr vysokofrekvenčního rušení odpojení y negtivně ovlivnilo výkon zřízení. MÁTE-LI JAKÉKLIV PCHYBNSTI, BRAŤTE SE NA ZPŮSBILÉH ELEKTRIKÁŘE. Doporučené činnosti PRSTUDUJTE SI návod k použití předtím, než přistoupíte k používání zřízení. ZAJISTĚTE y všechn elektrická zpojení (včetně síťové zástrčky, prodlužovcích vodičů propojení mezi jednotlivými prvky zřízení) yl řádně proveden yl v souldu s pokyny výroce. Před provedením zpojení neo změnou zpojení vypněte přístroj vytáhněte síťovou zástrčku z npájení. BRAŤTE SE n všeho prodejce, pokud udete mít pochynosti o instlci, provozu neo ezpečnosti všeho zřízení. PSTUPUJTE optrně při mnipulci se skleněnými pnely neo dvířky n zřízení. NEDSTRAŇUJTE ŽÁDNÉ PEVNĚ PŘIDĚLANÉ KRYTY, NEBŤ TAT ČINNST BUDE VÉST K BNAŽENÍ NEBEZPEČNÝCH ČÁSTÍ A ČÁSTÍ PD NAPĚTÍM. SÍŤVÁ ZÁSTRČKA SE PUŽÍVÁ JAK DPJVACÍ ZAŘÍZENÍ, A PRT BY MĚL BÝT ZAJIŠTĚN, ŽE S NÍ BUDE MŽN KAMŽITĚ MANIPULVAT. Zkázné činnosti NEBLKUJTE ventilční otvory zřízení tkovými předměty, jko jsou noviny, urusy, záclony, td. Přehřátí způsoí poškození zkrátí životnost zřízení. NEDVLTE, y elektrická zřízení yl vystven skpávání neo stříkání kplin neo předmětům nplněným kplinmi, jko jsou npříkld vázy, které y se umísťovly n zřízení. N zřízení ni v jeho lízkosti NEPKLÁDEJTE horké předměty ni zdroje otevřeného ohně, jko jsou npříkld hořící svíčky neo noční lmpy. NEPUŽÍVEJTE náhrdní stojny NIKDY nepřipevňujte nohy šrouy do dřev. Pro zjištění nprosté ezpečnosti vždy nmontujte schválený stojn výroce, konzolu neo nohy s upevněním podle návodu. NEPNECHÁVEJTE zřízení zpnuté, když u něj nikdo neude, pokud není specificky uváděno jko zřízení určené pro provoz ez osluhy neo pokud nemá pohotovostní režim. Vypněte vytžením zástrčky, přičemž se ujistěte, že příslušníci vší rodiny vědí, jk to provést. Je možné, že ude tře provést zvláštní optření pro postižené osoy. NEPKRAČUJTE v provozu zřízení, máte-li pochynosti o tom, zd prcuje normálně neo zd není nějkým způsoem poškozeno vypněte ho, vytáhněte síťovou zástrčku orťte se n všeho prodejce. VARVÁNÍ příliš velký kustický tlk ze sluchátek neo náhlvní souprvy může způsoit ztrátu sluchu. PŘEDEVŠÍM NIKDY nenechávejte nikoho, zvláště děti, tlčit orzovku neo nrážet do orzovky, strkt nejrůznější předměty do otvorů, štěrin neo jiných otevřených prostorů ve skříni. NIKDY neprovádějte neodornou mnipulci s elektrickým zřízením jkéhokoliv druhu je lépe zjistit si ezpečnost než později litovt. 4

4 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 5 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM NASTAVENÍ Instlce důležité informce ohledně instlce Umístěte televizor mimo dosh přímého slunečního světl silných světel, pro pohodlné sledování se doporučuje jemné nepřímé osvětlení. Použijte záclony neo žluzie pro zránění dopdu přímých slunečních pprsků n orzovku. Umístěte zřízení n pevnou plochu, montážní povrch y měl ýt rovný stilní. Přístroj musí ýt připevněn ke stěně pomocí pevného spoje s použitím svorky n zdní strně stojnu neo zjištěn k instlční ploše z použití upevňovcí pásky, která se nchází pod horním stojnem stolu, čímž se zrání převrhnutí přístroje. Pnely s LCD displejem jsou vyráěny z použití extrémně vysoké úrovně přesné technologie, někdy se všk může stát, že n některých částech orzovky udou chyět orzové prvky neo zde udou svítící ody. Nejedná se o poruchu. Kde zřízení instlovt Svork Pohled ze strny Ujistěte se, že je televizor umístěn v tkové poloze, kde nemůže ýt stlčován předměty neo do něj žádné předměty nemohou nrážet, neoť tlk způsoí porušení neo poškození orzovky, dále zjistěte, y neylo možno vkládt droné předměty do štěrin či otvorů ve skříni. Vezměte prosím n vědomí Svork Pevné spojení (co nejkrtší) Pohled shor Svork VYLUČVACÍ KLAUZULE Společnost Toshi neude z žádných okolností odpovídt z ztráty /neo poškození výroku, jež y yly způsoeny následujícími událostmi: i) požár; ii) zemětřesení; iii) poškození v důsledku nehody; iv) záměrné nesprávné používání výroku; v) použití výroku v neodpovídjících podmínkách; vi) ztráty /neo škody způsoené výroku v doě, když je v držení nějké třetí strny; vii) jkékoliv škody či ztráty způsoené v důsledku chyy mjitele /neo znedání pokynů uvedených v návodu k použití; viii) jkékoliv škody či ztráty způsoené přímo jko důsledek nesprávného použití či nesprávné činnosti výroku, když se používá souěžně se souvisejícím zřízením. Dále pltí, že z žádných okolností neude společnost Toshi odpovídt z žádné důsledkové ztráty /neo škody, k nimž y došlo zejmén v důsledku ušlého zisku, přerušení činnosti, ztráty zznmenných dt, ť již y yly způsoeny při normálním provozu neo nesprávném použití výroku. PZNÁMKA: Stěnové konzoly podstvce Toshi, jsou-li dostupné, je nutno používt. Pokud neudou použity stěnové konzoly neo podstvce Toshi, ude to znment nepltnost schválení BEAB dné zřízení se pk ude používt n vlstní riziko spotřeitele. Jestliže stcionární orzy vygenerovné vysíláním 4:3, textovými služmi, identifikčními logy progrmů, počítčovými displeji, videohrmi, orzovkovými menu, td. udou ponechány n televizní orzovce po určitou dou, mohly y se stál velmi výrznými, proto se vždy doporučuje snížit jk nstvení jsu, tk nstvení kontrstu. Velmi dlouhé, nepřetržité používání orzu 4:3 n orzovce 16:9 může vést k zpmtování orysu orzu v poměru 4:3 - nejedná se o poruchu LCD televizoru n tento jev se nevzthuje záruk výroce. Běžné používání jiných velikostních režimů (npř. Superlive) měnění jsu očního pnelu (je-li tto funkce u modelu k dispozici) zrání trvlému zpmtování orysu. 5

5 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 6 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM NASTAVENÍ Dálkové ovládání Jednoduchý rychlý orientční návod k všemu dálkovému ovládání Pro zpnutí/pohotovostní režim 2 Pro ztlumení zvuku 3 Číselná tlčítk 4 Pro návrt k předchozímu progrmu 5 Pro výěr vstupu z externích zdrojů 6 Volitelné preference orzu 7 Širokoúhlé zorzování 8 Nídky n orzovce 9 Pro ukončení nídky Nvigční kroužek: Pomocí tlčítk > < změňte pozice progrmu textové stránky Pomocí tlčítk Y y změňte hlsitost Při používání nídek stisknutím tlčítk > (nhoru), < (dolů), Y (vlevo) y (vprvo) posouvejte kurzor n orzovce. Q slouží pro potvrzení všeho výěru 11 vládcí tlčítk textu 12 Pro zorzení informcí n orzovce 13 Stereo/dvojjzyčné vysílání 14 U tohoto modelu ez funkce 15 V režimu TV: r Zstvení orzu D Zorzení čsu Vyvolání textu V režimu textu: k Pro přístup ke stránce s oshem l Pro přístup k dílčím stránkám A Pro odhlení skrytého textu B Pro zdržení žádné stránky C Pro zvětšení velikosti zorzovného textu D Pro volu stránky při zorzování normálního orzu Vložení terií účinný dosh dálkového ovládání dstrňte zdní kryt pro otevření teriového prostoru ujistěte se, že terie jsou vloženy správným způsoem. Vhodné typy terií pro toto dálkové ovládání jsou AAA, IEC R3 1,5 V. Nekominujte použitou strou terii s novou terií, ni různé typy terií. Vyité terie okmžitě odstrňte, yste zránili úniku kyseliny do teriového prostoru. Bterie zlikvidujte v příslušné sěrně odpdu. Vrování: terie nesmějí ýt vystveny ndměrnému půsoení tepl pocházejícímu ze slunečního záření, ohně podoných zdrojů. Výkon dálkového ovládání se ude snižovt při vzdálenosti přeshující 5 metrů neo při vychýlení větším, než je úhel 3 stupňů od středu televizoru. Pokud dojde ke snížení prcovního doshu, je možné, že ude tře přistoupit k výměně terií. 6

6 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 7 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM NASTAVENÍ Připojení externích zřízení Před připojením jkéhokoliv externího zřízení vypněte všechny síťové npájecí spínče. Pokud není k dispozici žádný spínč, odstrňte síťovou zástrčku ze zásuvky ve stěně. VSTUPNÍ ZÁSUVKY HDMI VSTUP VIDEA (EXT4) VSTUP KMPNENTNÍH VIDEA (EXT3) SCART 2 (EXT2) SCART 1 (EXT1) *Dekodér může ýt digitální stelit neo jkýkoliv jiný komptiilní dekodér. dekodér* nhrávcí zřízení MEDIA REC. TV IN/UT SAT DRŽÁK KABELU UPEVŇVACÍ PÁSKA Držák kelu lze použít pro nténu, nhrávcí zřízení udio kely. Nepoužívejte jej jko úchyt před přesouváním televizoru odpojte všechny kely. Anténní kely: Připojte nténu ke konektoru n zdní strně televizoru. Pokud používáte dekodér* /neo nhrávcí zřízení, je nezytné připojit nténní kel k televizoru přes dekodér /neo nhrávcí zřízení. Vodiče SCART: Připojte konektory videorekordéru IN/UT k televizoru. Připojte konektor TV n dekodéru k televizoru. Zpojte zásuvku SAT nhrávcího zřízení do zásuvky MEDIA REC. dekodéru. Před spouštěním Autom. Ldění uveďte váš dekodér nhrávcí zřízení do Pohotovostního režimu. Zvukové zásuvky podél zásuvek pro vstup vide (CMPNENT VIDE INPUT) udou kceptovt udiosignály typu L R. Zvukové konektory vedle konektoru pro vstup komponentního vide (VIDE INPUT) udou přijímt zvukové signály typu L R. HDMI (multimediální rozhrní s vysokým rozlišením) se používá s DVD, dekodérem neo elektrickým zřízením s výstupem digitálního zvuku orzu. Nejlepší výkon je zjištěn u signálu s vysokým rozlišením 18i, umí všk přijímt zorzovt tké signály VGA, 48i, 48p, 576i, 576p 72p. PZNÁMKA: Přestože je tento televizor schopen připojení k zřízení HDMI, je možné, že některá zřízení nemusejí správně fungovt. K zdní části televizoru je možno připojit široké spektrum externích zřízení, z tohoto důvodu je nutno postupovt podle příslušných návodů k použití pro všechn dlší zřízení. Doporučujeme připojení přes SCART 1 pro dekodér přes SCART 2 pro nhrávcí zřízení. Jestliže se ude provádět připojení zřízení typu S-VIDE, nstvte VSTUP n EXT2. Viz strn 23. Jestliže se televizor utomticky přepne n monitorování externích zřízení, proveďte návrt n normální režim televizoru stisknutím tlčítk pro pozici poždovného progrmu. Chceteli vyvolt externí zřízení, stisknutím tlčítk o vyerte mezi EXT1, EXT2, EXT3, EXT4, HDMI1 HDMI2. 7 HDMI, logo HDMI High-Definition Multimedi Interfce jsou ochrnnými známkmi neo registrovnými ochrnnými známkmi společnosti HDMI Licensing, LLC.

7 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 8 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM NASTAVENÍ Připojení zřízení HDMI neo DVI ke vstupu HDMI Vstup HDMI n všem televizoru přijímá digitální udio nekomprimovné digitální video ze zdrojového zřízení HDMI neo nekomprimovné digitální video ze zdrojového zřízení DVI (Digitl Visul Interfce). Tento vstup je nvržen tk, y přijíml progrmový mteriál HDCP (High-Bndwidth Digitl-Content Protection) v digitální formě ze zřízení spotření elektroniky splňujících normu EIA/ CEA-861-D [1] (jko npříkld set-top ox neo DVD přehrávč s výstupem HDMI neo DVI). Seznm formátů video signálu, které lze přijímt, njdete n strně 9. PZNÁMKA: Některé strší vyvení HDMI nemusí fungovt správně s vším nejnovějším televizorem HDMI je to způsoeno přizpůsoením nové normě. Podporovný formát zvuku: lineární PCM, vzorkovcí frekvence 32/44,1/48 khz. Připojení zřízení DVI Připojte dptérový kel HDMI-n-DVI (konektor HDMI typu A) ke svorce HDMI1 udio kely ke konektoru HDMI1 Audio (viz ilustrce). Doporučená délk dptérového kelu HDMI-n-DVI je 2 m. Adptérový kel HDMI-n-DVI přenáší pouze video. Jsou potře smosttné kely pro nlogový zvuk. Viz oddíl HDMI1 Audio n strně 24. Připojení zřízení HDMI Připojte kel HDMI (konektor typu A) ke svorce HDMI. Pro správnou funkci se doporučuje, yste použili kel HDMI s logem HDMI ( ). Kel HDMI přenáší video i zvuk. Smosttné kely pro zvuk nejsou potře (viz ilustrce). Viz oddíl HDMI1 Audio n strně 24. VIDE AUDI L R Audio kel pro připojení HDMI - televizor (není součástí dodávky) IN UT Adptérový kel HDMI-n-DVI Zřízení DVI DVI / HDCP UT L R PZNÁMKA: Ay se zjistil návrt n původní nstvení (reset) zřízení HDMI neo DVI, doporučuje se, yste dodrželi následující postupy: Při zpínání elektrických komponent zpněte nejprve televizor ž potom zřízení HDMI neo DVI. Při vypínání elektrických komponent vypněte nejprve zřízení HDMI neo DVI ž potom televizor. Zřízení HDMI Kel HDMI VIDE AUDI L R HDMI UT IN UT L R Pro sledování orzu zřízení HDMI stiskněte tlčítko o vyerte režim HDMI1 neo HDMI2. 8 [1] Shod s normou EIA/CEA-861-D pokrývá přenos nekomprimovného digitálního vide s ochrnou širokopásmového digitálního oshu, které je stndrdizováno pro příjem video signálů s vysokým rozlišením. Vzhledem k tomu, že se jedná o vyvíjející se technologii, je možné, že některá zřízení nemusí ve spojení s televizorem fungovt správně. HDMI, logo HDMI High-Definition Multimedi Interfce jsou ochrnné známky neo registrovné ochrnné známky společnosti HDMI Licensing LLC.

8 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 9 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM NASTAVENÍ Připojení počítče Pomocí připojení HDMI můžete sledovt displej všeho počítče n televizoru posloucht zvuk z reproduktorů televizoru. Připojení PC ke svorce HDMI Při připojování PC ke svorce HDMI n televizoru použijte dptérový kel HDMI-n-DVI nlogové udio kely. Pokud připojujete PC s konektorem HDMI, použijte kel HDMI (konektor typu A). Smosttné nlogové kely nejsou nutné (viz strně 8). Zdní část televizoru Počítč Adptérový kel HDMI-n-DVI Informce o formátech signálů z počítče, které lze přijmout, njdete v části Videosignály signály z počítče, které lze přijmout pomocí HDMI. PZNÁMKA: krje snímků mohou ýt skryty. Audio kel pro připojení PC - televizor (není součástí dodávky) Videosignály signály z počítče, které lze přijmout pomocí HDMI Formát Rozlišení V. frekvence H. frekvence Zorzovcí (pixelová) frekvence 48i 72 48i 59,94/6, Hz 15,734/15,75 khz 27,/27,27 MHz 576i i 5, Hz 15,625 khz 27, MHz 48p 72 48p 59,94/6, Hz 31,469/31,5 khz 27,/27,27 MHz 576p p 5, Hz 31,25 khz 27, MHz 18i i 59,94/6, Hz 33,716/33,75 khz 74,176/74,25 MHz 18i i 5, Hz 28,125 khz 74,25 MHz 72p p 59,94/6, Hz 44,955/45, khz 74,176/74,25 MHz 72p p 5, Hz 37,5 khz 74,25 MHz VGA 64 48p 59,94/6, Hz 31,469/31,5 khz 25,175/25,2 MHz 9

9 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM NASTAVENÍ Používání ovládcích prvků Přestože jsou všechn potřená nstvení ovládcí činnosti pro televizor prováděny z použití dálkového ovládání, tlčítk n televizoru mohou ýt použit pro určité funkce. Konektor sluchátek ČERVENÁ KNTRLKA Pohotovostní režim ZELENÁ KNTRLKA Zřízení je zpnuto Pohotovostní režim Zpnutí Jestliže ČERVENÁ KNTRLKA nesvítí, zkontrolujte, zd je síťová zástrčk připojen k npájení. Jestliže se vám neojeví orz, stiskněte 1 n dálkovém ovládání zorzení orzu může trvt několik okmžiků. Chcete-li televizor přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte n dálkovém ovládání tlčítko 1. Pro sledování televizoru stiskněte 1 znovu. Zorzení orzu může opět trvt několik sekund. Dálkové ovládání Pro nstvení televizoru udete nyní muset použít nídky n orzovce. Pro zorzení nídky stiskněte tlčítko M n dálkovém ovládání. Nídková lišt v horní části orzovky zorzuje pět různých témt zorzených v symolech. Vzhledem k tomu, že kždý symol se zdává stisknutím tlčítk Y neo y n nvigčním kroužku, příslušné možnosti se zorzí níže. Chcete-li volu použít, stisknutím tlčítk < n nvigčním kroužku se posunete v seznmu dolů tlčítkem Q, Y neo y poždovnou volu vyerete. Postupujte podle pokynů n orzovce. Funkce kždého menu jsou podroně popsány v návodu. Používání ovládcích prvků Pro změnu hlsitosti stiskněte 2 +. Pro změnu pozice progrmu stiskněte p B. Pro ovládání zvuku orzu stiskněte tlčítko I, i, U neo u. perci ukončíte stisknutím tlčítk. Chcete-li vyrt externí vstup, podržte stisknuté tlčítko o dokud se nevyere poždovný zdroj, viz strn 23. Úplné informce njdete v uživtelské příručce připojovného zřízení. Poznámk: když vložíte sluchátkovou zástrčku do systému, dojde k vypnutí zvuku ze všech reproduktorů. 1

10 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 11 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM LADĚNÍ TELEVIZE Ldění televize Před zpnutím televizoru uveďte váš dekodér nhrávcí zřízení (jsou-li tto zřízení připojen) do Pohotovostního režimu. Pro nstvení televizoru použijte tlčítk n dálkovém ovládání, jk je popsáno n strně 6. Rychlé nstvení Připojte televizor ke zdroji npájení stiskněte tlčítko 1. Zorzí se vám orzovk pro Quick Setup. Quick Setup Select your lnguge. e 1 C22 CT1 2 C28 CT2 3 C25 Nov 4 C32 Prim 5 C68 6 C69 K Vol Ruční ldění Prog. Knál Stnice Třídění V seznmu stnic, které se nyní zorzují, použijte tlčítko > neo < pro zvýrznění stnice, kterou chcete přesunout, poté stiskněte y. Zvolená stnice se přesune n prvou strnu orzovky. c Lnguge English Wtch TV K Next Z použití Y neo y vyerte váš jzyk, poté stiskněte Q. Poté stisknutím tlčítk Y neo y vyerte stát poté stiskněte Q. Ruční ldění Prog. Knál Stnice 1 C22 CT1 2 C28 CT2 3 C25 Nov 4 C32 Prim 5 C68 6 C69 d Pro spuštění Autom. Ldění stiskněte tlčítko Q. Autom. Ldění Vyhledávání Knál : C22 Stnice : CT1 Stop f Uložit Pomocí tlčítk > neo < projděte seznmem n vámi preferovnou pozici. Společně s všimi změnmi se udou osttní stnice posouvt, y vytvořily potřený prostor. Zhájí se vyhledávání všech dostupných stnic. Při postupu vyhledávání se ude posuvník postupně posouvt po lince. Musíte televizoru umožnit, y dokončil vyhledávání. Když ude vyhledávání dokončeno, televizor zvolí utomticky pozici progrmu 1. rz nemusí ýt zcel čistý neo může ýt slý signál, tkže lze stnici změnit pomocí funkce Ruční ldění, která se zorzí n orzovce. g Změnu uložíte stisknutím tlčítk Y. Zopkujte uvedený postup tolikrát, kolikrát to ude tře, poté stiskněte tlčítko P. Pokud není možné televizor připojit k nhrávcímu zřízení/dekodéru pomocí kelu SCART neo je-li poždován dlší stnice neo dlší systém, použijte pro přidělení pozice progrmu Ruční ldění, viz strn

11 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 12 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM LADĚNÍ TELEVIZE Ruční ldění Televizor je možno vyldit mnuálně z použití funkce Ruční ldění. Tto funkce se používá npříkld tehdy, když televizor není možno připojit k nhrávcímu zřízení/dekodéru pomocí vodiče SCART neo pro nldění nějké stnice n jiném Systém. Pro pohy n orzovce výěr jkékoliv z následujících vole použijte tlčítko Y y. Ruční ldění Systém B/G A C 6 K Uložit V C R Progrmy: Číslo, které se stiskne n dálkovém ovládání. 2 Systém: Specifické pro určité olsti. 3 Brvy: Výchozí nstvení je Automticky - toto nstvení yste měli měnit pouze v přípdě, že se ojevují prolémy, tj. vstup NTSC z externího zdroje. 4 Přeskočit: 8 znmená, že neylo uloženo nic neo že funkce přeskočení knálu je zpnut. Viz strn Knál: Číslo knálu, n kterém příslušná stnice vysílá. 6 Vyhledávání: Vyhledávání signálu nhoru dolů. 7 Ruční jemné ldění: Používá se pouze tehdy, když dochází k rušení neo je-li slý signál. Viz strn Stnice: znčení stnice. Pomocí tlčítk > neo < Y neo y zdejte ž sedm znků. Chcete-li přidělit pozici progrmu n televizoru pro dekodér nhrávcí zřízení: zpněte dekodér, do nhrávcího zřízení vložte předem nhrný film stiskněte tlčítko PLAY, poté proveďte ruční ldění. c d e f Stisknutím tlčítk M pomocí tlčítk Y neo y vyerte nídku NASTAVENÍ, pomocí tlčítk < zvýrzněte položku Ruční ldění vyerte ji stisknutím tlčítk Q. Jzyk Stát Autom. Ldění Ruční ldění Připojení AV Poloh orzu NASTAVENÍ Český Česká rep. K K K K Poždovnou pozici progrmu zvýrzníte pomocí tlčítk > neo <, npř. doporučujeme použít Prog. pro nhrávcí zřízení. C6 1 C22 CT1 2 C28 CT2 3 C25 Nov 4 C32 Prim 5 C69 K Vol Ruční ldění Prog. Knál Stnice Třídění Pro položku Knál se mohou zorzit jiná čísl. Výěr provedete stisknutím tlčítk Q. Jestliže je dný progrm vynechán, je nutno před uložením odstrnit funkci Přeskočit. Ruční ldění Systém B/G A C 6 K Uložit Stisknutím tlčítk y vyerete položku Systém pomocí tlčítek > neo < ji dle potřey změňte. Poté stisknutím tlčítk y vyerete položku Vyhledávání. Stisknutím tlčítk > neo < zhájíte vyhledávání. Symol vyhledávání ude likt. B/G Ruční ldění Vyhledávání: Nhoru A C 6 12 K Uložit

12 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 13 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM LADĚNÍ TELEVIZE g h Kždý signál se ude zorzovt n televizoru, pokud se nejedná o vše nhrávcí zřízení, stiskněte znovu tlčítko > neo <, čímž vyhledávání onovíte. Když je nlezen signál všeho nhrávcího zřízení, stisknutím tlčítk y se posuňte n položku Stnice. Pomocí tlčítk >, <, Y y zdejte poždovné znky, npř. VCR. i Pro uložení stiskněte tlčítko Q. j Zopkujte pro kždou pozici progrmu, kterou chcete vyldit, neo se stisknutím tlčítk M vrťte n seznm knálů vyerte dlší číslo pro ldění. k Jkmile tuto činnost dokončíte, stiskněte tlčítko P. l m B/G K Uložit Ruční ldění Stnice A C 6 V C R Pro pojmenování externího zřízení, npř. DVD n EXT2, stiskněte o pro zdání o2, poté z nídky NASTAVENÍ vyerte Mnuální ldění. Stisknutím tlčítk y vyerte položku Znčk poté pomocí tlčítek >, <, Y y zdejte poždovné znky. EXT2 A D V D K Uložit Mnuální ldění Znčk Ayste zránili sledování určitých progrmů, je možno příslušnou pozici progrmu přeskočit. Dálkové ovládání je nutno odstrnit, neoť knály udou stále ještě k dispozici z použití číselných tlčítek. Progrm je pk možno sledovt jko normální progrmy z použití ovládcích prvků n televizoru, le televizor neude ukzovt pozice přeskočených progrmů. c d Přeskočit progrm Z nídky NASTAVENÍ vyerte Ruční ldění. 1 C22 CT1 2 C28 CT2 3 C25 Nov 4 C32 Prim 5 C68 6 C69 K Vol Ruční ldění Prog. Knál Stnice Třídění Pomocí tlčítk > neo < zvýrzněte pozici progrmu, kterou chcete přeskočit poté proveďte výěr stisknutím tlčítk Q. Stisknutím tlčítk y vyerte funkci Přeskočit. Pomocí tlčítk > neo < zpněte funkci Přeskočit. Stiskněte tlčítko Q. 8 n orzovce indikuje pozici přeskočeného progrmu. 1 B/G K Uložit Ruční ldění Přeskočit : Zp A C 22 C T 1 PZNÁMKA U tohoto televizoru je možné zdávt knály přímo (znáte-li čísl knálů). V kroku 3 vyerte orzovku Ruční ldění. Zdejte Číslo progrmu, číslo pro Systém poté pro Knál. Pro uložení stiskněte tlčítko Q. e Stiskněte tlčítko M zopkujte postup od kroku 2 neo stiskněte tlčítko P. Kždá pozice progrmu musí ýt zdán jednotlivě. Pro vypnutí funkce Přeskočit zopkujte příslušný postup pro kždou pozici. Pozice přeskočených progrmů není možné vyrt pomocí tlčítek > < neo ovládcími prvky n televizoru, všk stále je můžete ktivovt pomocí číselných tlčítek n dálkovém ovládání. 13

13 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 14 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM LADĚNÍ TELEVIZE Použití utomtického ldění Pro nstvení televizoru pomocí funkce Autom. Ldění stiskněte tlčítko M použijte tlčítk Y neo y pro výěr nídky NASTAVENÍ. Jzyk Stát Autom. Ldění Ruční ldění Připojení AV Poloh orzu NASTAVENÍ Český Česká rep. K K K K c d Stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Jzyk výěr proveďte tlčítkem Y neo y. Stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Stát, poté výěr proveďte tlčítkem Y neo y. Televizor ude nyní provádět ldění stnic pro vši zemi. Stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Autom. Ldění, poté stiskněte tlčítko Q. Autom. Ldění! Předchozí nstvení ude ztrceno! Stiskněte pro opuštění eze změny Stiskněte K pro zčátek utom. ldění e Pro spuštění Autom. Ldění stiskněte tlčítko Q. Musíte televizoru umožnit, y dokončil vyhledávání. Když ude vyhledávání dokončeno, televizor zvolí utomticky pozici progrmu 1. rz nemusí ýt zcel čistý, proto je možné změnit pořdí stnic pomocí funkce Ruční ldění, viz strn

14 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 15 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ ecné ovládcí prvky Zdání pozic progrmů Pro zdání pozice progrmu použijte číslovná tlčítk n dálkovém ovládání. Pozice progrmu lze vyírt tké pomocí tlčítk > <. Pro návrt n předchozí pozici progrmu stiskněte. Pro zorzení informcí n orzovce tj. pozice progrmu, vstupní režim neo stereo /mono signál stiskněte. Pro zrušení zorzení těchto informcí stiskněte ještě jednou totéž tlčítko. Zorzení čsu Funkce zorzení čsu umožňuje sledovt n televizní orzovce ktuální čs (textová služ). Stiskněte D při sledování normálního televizního vysílání, chcete-li, y vysílcí systém zorzovl čsový údj. Tento údj zůstne n orzovce po dou zhru 5 sekund. Stereofonní dvojjzyčná vysílání Jestliže ude přijímáno stereofonní neo dvojjzyčné vysílání, ojeví se vám n orzovce slovo Stereo neo Dvouknálový vždy, když dojde ke změně pozic progrmů, přičemž tyto údje zmizí po několik sekundách. Jestliže vysílání není stereofonní, ojeví se vám slovo Mono. Stereofonní... Stiskněte s pro volu Stereo či Mono. Dvojjzyčná Dvojjzyčná vysílání jsou poměrně vzácná. Pokud jsou vysílány tkové progrmy, zorzí se vám slovo Dvouknálový. Zvolte poždovné číslo progrmu, pokud se vám ojeví slovo Dvouknálový, stiskněte s pro volu Jzyk 1, Jzyk 2 neo Mono. Zvukové ovládcí prvky vldče zvuku ztlumení hlsitosti Hlsitost Stisknutím tlčítk Y neo y nstvíte hlsitost. Ztlumení hlsitosti Jednou stiskněte tlčítko pro vypnutí zvuku, dlším stisknutím tlčítk jej opět zpnete. Stisknutím tlčítk M Y neo y vyerte položku ZVUK. Stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Hlouky, Výšky neo Vyváž. změnu nstvení proveďte pomocí tlčítk Y neo y. Funkce Podpor sů zvyšuje hlouku zvuku u reproduktorů televizoru. Příslušný rozdíl ude možno zznment jen v přípdě zvuků se silnými sy. V nídce ZVUK stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Podpor sů. Pomocí tlčítk Y neo y vyerte nstvení Zp. Poté stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Úroveň podpory sů pomocí tlčítk Y neo y proveďte nstvení podle všeho přání. Jestliže se vysílá nějký progrm neo film se zvukovou stopou ve více než jednom jzyku, umožní vám funkce Dvouknálový výěr mezi těmito jzyky. Bsy, výšky vyrovnání ZVUK Dvouknálový Jzyk 1 Hlouky Výšky Vyváž. Podpor sů Zp Úroveň podpory sů 7 Podpor sů Dvouknálový Stiskněte tlčítko M vyerte nídku ZVUK. Pomocí tlčítk < zvýrzněte položku Dvouknálový, poté stisknutím tlčítk Y neo y zvolte mezi možnostmi Jzyk 1 Jzyk 2. 15

15 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 16 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ Širokoúhlé zorzování V závislosti n typu vysílání je možno progrmy sledovt v několik formátech. pkovným stisknutím tlčítk si vyerte mezi nstveními 4:3, Super live1, Cinem1, Titulky, 14:9, Širokoúhlý, Super live2, Cinem2 PC. SUPER LIVE1 Toto nstvení provede zvětšení orzu 4:3 tk, y odpovídl orzovce, to ntžením orzu v horizontálním vertikálním směru při zchování lepších poměrů u středu orzu. Může dojít k určitým zkreslením. SUPER LIVE2 Jestliže ude održen signál formátu postrnního pnelu, provede toto nstvení zvětšení orzu tk, y odpovídl orzovce, to ntžením orzu v horizontálním vertikálním směru při zchování lepších poměrů u středu orzu. Může dojít k určitým zkreslením. CINEMA1 Při sledování filmů/videokzet ve formátu dopisní schránky ude toto nstvení eliminovt neo redukovt černé čáry n horní spodní části orzovky pomocí přilížení výěrem orzu ez zkreslení. CINEMA2 Při sledování filmů/videokzet ve formátu pnelu se všemi strnmi ude toto nstvení eliminovt neo redukovt černé čáry n všech strnách orzovky prostřednictvím njetí trnsfokátorem vyráním orzu ez zkreslení. TITULKY Když udou u vysílání ve formátu dopisní schránky zhrnuty titulky, toto nstvení zvětší orz tk, y ylo zjištěno, že se zorzí celý text. TITULKY 16

16 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 17 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ 14:9 Použijte toto nstvení při sledování vysílání v zorzovcím poměru 14:9. ŠIRKÚHLÝ Použijte toto nstvení při sledování širokoúhlého DVD, širokoúhlé kzety neo vysílání v zorzovcím poměru 16:9 (je-li k dispozici). Kvůli širokému spektru širokoúhlých formátů (16:9, 14:9, 2:9, td.) se může stát, že n horní spodní části orzovky udou vidět černé pásy. 4:3 Použijte toto nstvení při sledování vysílání v čistém poměru 4:3. PC Při používání PC připojeného přes HDMI ude toto nstvení znázorňovt orz ez překrytí, tj. WYSIWYG. Tto vol je k dispozici pouze při sledování zdroje 18i neo 72p prostřednictvím HDMI. Po stisknutí tlčítk se n orzovce zorzí seznm všech širokoúhlých formátů. Pomocí tlčítek > < zvýrzněte poždovný formát výěr proveďte tlčítkem Q. Používání speciálních funkcí pro změnu velikosti zorzeného orzu (tj. pro změnu poměru výšky/šířky) z účelem veřejného sledování neo ochodního zisku může znment porušení utorských práv. PC Širokoúhlý Super live2 Cinem2 4:3 Super live1 Cinem1 Titulky 14:9 17

17 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 18 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ vládcí prvky orzu Poloh orzu Polohu orzu je možno seřídit tk, y vyhovovl osoním preferencím, může ýt zvláště užitečná pro externí vstupy. Podsvícení Seřízení Podsvícení může zlepšit jsnost orzovky při sledování. V nídce BRAZ stisknutím tlčítk < vyerte položku Nstvení orzu, poté stiskněte tlčítko Q. V nídce NASTAVENÍ podržte stisknuté tlčítko <, dokud se nezvýrzní položk Poloh orzu. c Jzyk Stát Autom. Ldění Ruční ldění Připojení AV Poloh orzu Stisknutím tlčítk Q zorzíte dostupné možnosti pro formát orzu, který yl vyrán. Stisknutím tlčítk > < vyerte možnost, poté pomocí tlčítk Y neo y uprvte nstvení. Možnosti se udou měnit v závislosti n zvoleném širokoúhlém formátu při sledování připojeného zřízení. V režimu Cinem2: NASTAVENÍ Poloh orzu Český Česká rep. K K K K Nstvení orzu Nstvení rev Detilní nstvení rev Aut. regulce podsvícení Cinem formát BRAZ V nídce Nstvení orzu stisknutím tlčítk < vyerte Podsvícení. c Nstvení provedete stisknutím tlčítk Y neo y. Nstvení orzu K Vyp. Zp Zp Podsvícení 1 Kontrst 1 Js 5 Brv 5 Tón rvy strost 1/2 Poloh horizontální Poloh vertikální Vymž K Pro onovení výchozích nstvení vyerte položku Vymž v nídce Poloh orzu stiskněte tlčítko Q. 18

18 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 19 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ Tento televizor nízí volu personlizce stylu orzu. Stiskněte pro zorzení různých dispozičních stylů: Přednstvené možnosti Dynmické, Stndrdní Film ovlivňují mnoho funkcí nstvení televizoru, Uživtelské nstvení ukládá vše vlstní nstvení, jk je popsáno níže: Zdejte Nstvení orzu z menu BRAZ. Pomocí tlčítk Y neo y uprvte nstvení Kontrst, Js, Brv, Tón rvy strost. Funkce Černá ploch zvyšuje sílu tmvých ploch orzu, což zlepšuje rozlišení. Podsvícení Kontrst Js Brv Tón rvy strost Preference orzu Nstvení orzu Funkce černá ploch /2 V nídce Nstvení orzu podržte stisknuté tlčítko <, dokud se nezvýrzní položk Černá ploch. Černá ploch MPEG redukce šumu DNR Teplot rvy Nstvení orzu Zp Vyp Nízký Studené 2/2 Při sledování DVD může komprese způsoit zkreslení některých slov neo částí orzu či neudou optimálně rozlišeny. Použití funkce MPEG redukce šumu tento jev redukuje vyhlzením okrjů. Zdejte MPEG redukce šumu z menu Nstvení orzu. Použijte tlčítko Y neo y pro provedení tkových nstvení, která vám vyhovují. Funkce DNR vám umožní zjemnit orzovkové zorzení slého signálu z účelem efektu omezení šumů. Zdejte DNR z menu Nstvení orzu. Stisknutím tlčítk Y neo y vyerte mezi nstveními Nízký, Střední, Vysoký Vyp. Příslušné rozdíly nemusejí ýt vždy zznmentelé (pro nejlepší výsledek použijte nižší nstvení, neoť je-li nstvení provedeno příliš vysoko, může dojít ke ztrátě kvlity orzu). Funkce Teplot rvy zvyšuje teplost neo chldnost orzu zvyšováním červeného neo modrého odstínu. MPEG NR redukce šumu DNR digitální redukce šumu V nídce Nstvení orzu podržte stisknuté tlčítko <, dokud se nezvýrzní položk Teplot rvy. Černá ploch MPEG redukce šumu DNR Teplot rvy Teplot rvy Nstvení orzu Zp Vyp Nízký Studené 2/2 Pomocí tlčítk Y neo y vyerte nstvení Zp neo Vyp. Efekt této funkce závisí n příslušném vysílání ude nejlépe zznmentelný v přípdě tmvých rev. Stiskněte tlčítko Y neo y vyírejte mezi nstveními Přírodní, Teplé Studené tk, y nstvení odpovídlo všim preferencím. 19

19 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 2 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ Při výěru funkce Nstvení rev je umožněno používání funkce Detilní nstvení rev. Nstvení rev V nídce BRAZ stisknutím tlčítk < vyerte položku Nstvení rev. Když je ktivován funkce Aut. regulce podsvícení, systém ude utomticky optimlizovt hldiny podsvícení pro tmvé scény. Aut. regulce podsvícení V nídce BRAZ stisknutím tlčítk < vyerte položku Aut. regulce podsvícení. BRAZ Nstvení orzu K BRAZ Nstvení rev Zp. Nstvení orzu K Detilní nstvení rev K Nstvení rev Vyp Aut. regulce podsvícení Zp Detilní nstvení rev Cinem formát Zp Aut. regulce podsvícení Zp Cinem formát Zp Stisknutím tlčítk Y neo y vyerte nstvení Zp neo Vyp. Funkce Detilní nstvení rev umožňuje provést seřízení jednotlivých rev tk, y vyhovovly osoním preferencím. To může ýt užitečné při použití externího zdroje. Seřízení podkldové rvy V nídce BRAZ stisknutím tlčítk < vyerte položku Detilní nstvení rev, poté stiskněte tlčítko Q. Stisknutím tlčítk > neo < vyerte možnost, poté pomocí tlčítk y uprvte nstvení. Červená Zelená Modrá Detilní nstvení rev dstín +2 Sytost +6 Stisknutím tlčítk Y neo y vyerte nstvení Zp neo Vyp. Jestliže jsou n sledovném filmu neo progrmu čáry neo ostré zuovité hrny, může vol funkce Cinem formát npomoci při korekci zorzení tím, že provede vyhlzení dného orzu. Režim Cinem V nídce BRAZ stisknutím tlčítk < vyerte položku Cinem formát. Stisknutím tlčítk Y neo y vyerte nstvení Zp neo Vyp. PZNÁMKA: Když udete provádět přehrávání DVD s titulky, může se stát, že tento režim neude správně prcovt. Žlutá Purpurová Azurová Vymž K c Stisknutím tlčítk Y neo y vyerte položku dstín neo Sytost, poté stisknutím tlčítk > neo < uprvte nstvení dle potřey. dstín Sytost Červená Pro onovení výchozích nstvení vyerte Vymž stiskněte tlčítko Q. 2

20 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 21 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ Když ude tento televizor přijímt skutečný širokoúhlý orz funkce Auto. formát je Zp, ude se utomtický orz zorzovt v širokoúhlém formátu ez ohledu n předchozí nstvení televizoru. Automtický formát (širokoúhlý orz) Stisknutím tlčítk M Y či y vyerte nídku FUNKCE. Když zdáte funkci Modrá orz., ude mít orzovk modrou rvu dojde k vypnutí zvuku, když neude održen žádný signál. Modrá orzovk V nídce FUNKCE stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Modrá orz.. Stisknutím tlčítk Y neo y vyerte nstvení Zp neo Vyp. FUNKCE Teletext Auto. Blokov. funkce Vyp Auto. formát Zp Modrá orz. Zp Boční pnel 1 Seřízení očního pnelu Funkce Boční pnel provádí zesvětlení neo ztmvení pásu n kždé strně orzovky, když je orz zorzen ve formátu 4:3 neo 14:9. To npomáhá při zránění setrvání orzu u příslušného pásu rovněž to může vést k zjištění pohodlnějších podmínek pro sledování orzu v přípdě velkého světl či nopk velké tmy. Stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Auto. formát, poté stisknutím tlčítk Y neo y vyerte nstvení Zp neo Vyp. V nídce FUNKCE podržte stisknuté tlčítko <, dokud se nezvýrzní položk Boční pnel. Nstvení provedete stisknutím tlčítk Y neo y. Tto funkce se používá pro zstvení stcionárního orzu n orzovce. Funkce zstvení orzu Stiskněte r pro zstvení orzu n orzovce, pro zrušení stiskněte opět r. 21

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze Model 27/32/37WL56 Návod k osluze Osh NASTAVENÍ Bezpečnostní optření co dělt čeho se vyvrovt...3 Instlce důležité informce...4 Dálkový ovldč ve zkrtce...5 Připojení externích zřízení průvodce připojením

Více

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4 Instle ůležité informe ohleně instle...5 Dálkové ovláání...6 Vložení terií účinný osh

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1 ZÁRUČNÍ LIST 1. N výroky UNI-MAX je poskytován záruk v déle 24 měsíů od dt prodeje dle očnského zákoníku neo v déle 12 měsíů dle ohodního zákoníku vzthuje se n prokázné vdy mteriálu či vdy výroy. Jiné

Více

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T

COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T COLOR TELEVISION VISION 3 26-3830 T VISION 3 32-3830 T VISION 3 37-3830 T OBSAH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 INSTALACE

Více

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W Projektor L51W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L51W Ver.1/05/2012 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA Register your product and get support at www.philips.com/welcome CS UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000205 0.07 pro Minute België/Belgique 078250145 0.06 Per minuut/par

Více

USB PVR, USB MEDIAPLAYER

USB PVR, USB MEDIAPLAYER DVBT přijímač MC550T USB PVR, USB MEDIAPLAYER Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC550T-20101104 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a další doporučení... 3 Ovládací prvky, popisy

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W Projektor L50W Návod k obsluze Model No. NP-L50W NEC Display Solutions. Česká verze manuálu březen 2012 Všechna práva vyhrazena. DLP a BrilliantColor jsou ochranné známky Texas Instruments. IBM je ochranná

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Nastavení oblíbených programů SETTINGS NASTAVENÍ

Více

Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka

Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Návod pro uživatele Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro případ potřeby. DISPLAY NA OBRAZOVCE DÁLKOVÉ

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Wydrukowano w Polsce Nyomtatás helye: Lengyelország Vytištěno v Polsku Vytlačené

Více

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA ČÁST 2 Hlvy A, B C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA KAPITOLA 1 VŠEOBECNĚ - KONCEPCE ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K LÉTÁNÍ, LETECKO LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ, KONCEPCE HODNOCENÍ

Více

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití DATAPROJEKTOR XJ-V1 CS Návod k použití Nezapomeňte si přečíst Bezpečnostní pokyny a Pokyny týkající se obsluhy v dokumentaci Průvodce nastavením a ujistěte se, že výrobek používáte správně. Návod si dobře

Více

Instalace...12 Připojení projektoru...12

Instalace...12 Připojení projektoru...12 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Vlastnosti výrobku...5 Úvod...6 Přehled balení...6 Přehled výrobku...7 Hlavní jednotka... 7 Kontrolní

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití.

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. Česky UŽIVATLSKÁ PŘÍRUČKA Plazmový televizor Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. www.lge.com HDMI, logo HDMI a High-Definition

Více