00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, :06 PM. AV50* Series

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series"

Transkript

1 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series

2 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5 Dálkové ovládání...6 Vložení terií účinný dosh dálkového ovládání...6 Připojení externích zřízení...7 Připojení zřízení HDMI neo DVI ke vstupu HDMI...8 Připojení zřízení HDMI...8 Připojení zřízení DVI...8 Připojení počítče...9 Připojení PC ke svorce HDMI...9 Používání ovládcích prvků...1 Zpnutí...1 Dálkové ovládání...1 Používání ovládcích prvků...1 LADĚNÍ TELEVIZE Ldění televize...11 Rychlé nstvení...11 Ruční ldění...12 Přeskočit progrm...13 Použití utomtického ldění...14 VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ ecné ovládcí prvky...15 Zdání pozic progrmů...15 Zorzení čsu...15 Stereofonní dvojjzyčná vysílání...15 Zvukové ovládcí prvky...15 vldče zvuku ztlumení hlsitosti...15 Bsy, výšky vyrovnání...15 Podpor sů...15 Dvouknálový...15 Širokoúhlé zorzování...16 vládcí prvky orzu...18 Poloh orzu...18 Podsvícení...18 Preference orzu...19 Funkce černá ploch...19 MPEG NR redukce šumu...19 DNR digitální redukce šumu...19 Teplot rvy...19 Nstvení rev...2 Seřízení podkldové rvy...2 Aut. regulce podsvícení...2 Režim Cinem...2 Automtický formát (širokoúhlý orz)...21 Modrá orzovk...21 Seřízení očního pnelu...21 Funkce zstvení orzu...21 Uzmčení pnelu...22 Čsovč vypnutí...22 Vol vstupů zpojení AV...23 Vol vstupů...23 Vol vstupního signálu...23 HDMI1 udio...24 TEXTVÉ SLUŽBY Textové služy Vol režimů Textové informce Nvigce u stránek pomocí funkce Auto Nvigce u stránek pomocí funkce Seznm vládcí tlčítk ŘEŠENÍ PRBLÉMŮ tázky dpovědi INFRMACE Poznámky Specifikce příslušenství

3 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 4 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy Toto zřízení ylo nvrženo vyroeno tk, y splňovlo mezinárodní ezpečnostní stndrdy, všk jko v přípdě jkéhokoliv jiného elektrického zřízení, i v tomto přípdě je nutno postupovt pečlivě, y ylo možno održet nejlepší výsledky zjistit ezpečnostní prmetry. V zájmu své vlstní ezpečnosti si proto pečlivě přečtěte níže uvedené ody. Tyto ody jsou oecné povhy jejich záměrem je npomoci při práci se všemi výroky spotření elektroniky některé z těchto odů se nemusí vzthovt n zoží, které jste si právě zkoupili. Cirkulce vzduchu Ponechejte lespoň 1 cm volného prostoru kolem televizoru, yste umožnili odpovídjící ventilci. Tím se zrání přehřátí přípdnému poškození televizoru. Rovněž je tře se při instlci vyhnout pršným místům. Poškození teplem K poškození může dojít, jestliže ude televizor ponechán n přímém slunečním světle neo v lízkosti nějkého topného těles. Při instlci se vyhněte místům, která jsou vystven extrémně vysokým teplotám neo vlhkosti. Umístěte přístroj n místě, kde je teplot stále v rozmezí od min. 5 C (41 F) do mx. 35 C (94 F). Síťové npájení Síťové npájení poždovné pro toto zřízení je V AC, 5/6 Hz. Nikdy nezpojujte do npájecího zdroje stejnosměrného npětí ni do žádného jiného npájecího zdroje. ZAJISTĚTE, y televizor nestál n přívodním kelu. NEDPJUJTE přívodní kel od zřízení - kel oshuje speciální filtr vysokofrekvenčního rušení odpojení y negtivně ovlivnilo výkon zřízení. MÁTE-LI JAKÉKLIV PCHYBNSTI, BRAŤTE SE NA ZPŮSBILÉH ELEKTRIKÁŘE. Doporučené činnosti PRSTUDUJTE SI návod k použití předtím, než přistoupíte k používání zřízení. ZAJISTĚTE y všechn elektrická zpojení (včetně síťové zástrčky, prodlužovcích vodičů propojení mezi jednotlivými prvky zřízení) yl řádně proveden yl v souldu s pokyny výroce. Před provedením zpojení neo změnou zpojení vypněte přístroj vytáhněte síťovou zástrčku z npájení. BRAŤTE SE n všeho prodejce, pokud udete mít pochynosti o instlci, provozu neo ezpečnosti všeho zřízení. PSTUPUJTE optrně při mnipulci se skleněnými pnely neo dvířky n zřízení. NEDSTRAŇUJTE ŽÁDNÉ PEVNĚ PŘIDĚLANÉ KRYTY, NEBŤ TAT ČINNST BUDE VÉST K BNAŽENÍ NEBEZPEČNÝCH ČÁSTÍ A ČÁSTÍ PD NAPĚTÍM. SÍŤVÁ ZÁSTRČKA SE PUŽÍVÁ JAK DPJVACÍ ZAŘÍZENÍ, A PRT BY MĚL BÝT ZAJIŠTĚN, ŽE S NÍ BUDE MŽN KAMŽITĚ MANIPULVAT. Zkázné činnosti NEBLKUJTE ventilční otvory zřízení tkovými předměty, jko jsou noviny, urusy, záclony, td. Přehřátí způsoí poškození zkrátí životnost zřízení. NEDVLTE, y elektrická zřízení yl vystven skpávání neo stříkání kplin neo předmětům nplněným kplinmi, jko jsou npříkld vázy, které y se umísťovly n zřízení. N zřízení ni v jeho lízkosti NEPKLÁDEJTE horké předměty ni zdroje otevřeného ohně, jko jsou npříkld hořící svíčky neo noční lmpy. NEPUŽÍVEJTE náhrdní stojny NIKDY nepřipevňujte nohy šrouy do dřev. Pro zjištění nprosté ezpečnosti vždy nmontujte schválený stojn výroce, konzolu neo nohy s upevněním podle návodu. NEPNECHÁVEJTE zřízení zpnuté, když u něj nikdo neude, pokud není specificky uváděno jko zřízení určené pro provoz ez osluhy neo pokud nemá pohotovostní režim. Vypněte vytžením zástrčky, přičemž se ujistěte, že příslušníci vší rodiny vědí, jk to provést. Je možné, že ude tře provést zvláštní optření pro postižené osoy. NEPKRAČUJTE v provozu zřízení, máte-li pochynosti o tom, zd prcuje normálně neo zd není nějkým způsoem poškozeno vypněte ho, vytáhněte síťovou zástrčku orťte se n všeho prodejce. VARVÁNÍ příliš velký kustický tlk ze sluchátek neo náhlvní souprvy může způsoit ztrátu sluchu. PŘEDEVŠÍM NIKDY nenechávejte nikoho, zvláště děti, tlčit orzovku neo nrážet do orzovky, strkt nejrůznější předměty do otvorů, štěrin neo jiných otevřených prostorů ve skříni. NIKDY neprovádějte neodornou mnipulci s elektrickým zřízením jkéhokoliv druhu je lépe zjistit si ezpečnost než později litovt. 4

4 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 5 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM NASTAVENÍ Instlce důležité informce ohledně instlce Umístěte televizor mimo dosh přímého slunečního světl silných světel, pro pohodlné sledování se doporučuje jemné nepřímé osvětlení. Použijte záclony neo žluzie pro zránění dopdu přímých slunečních pprsků n orzovku. Umístěte zřízení n pevnou plochu, montážní povrch y měl ýt rovný stilní. Přístroj musí ýt připevněn ke stěně pomocí pevného spoje s použitím svorky n zdní strně stojnu neo zjištěn k instlční ploše z použití upevňovcí pásky, která se nchází pod horním stojnem stolu, čímž se zrání převrhnutí přístroje. Pnely s LCD displejem jsou vyráěny z použití extrémně vysoké úrovně přesné technologie, někdy se všk může stát, že n některých částech orzovky udou chyět orzové prvky neo zde udou svítící ody. Nejedná se o poruchu. Kde zřízení instlovt Svork Pohled ze strny Ujistěte se, že je televizor umístěn v tkové poloze, kde nemůže ýt stlčován předměty neo do něj žádné předměty nemohou nrážet, neoť tlk způsoí porušení neo poškození orzovky, dále zjistěte, y neylo možno vkládt droné předměty do štěrin či otvorů ve skříni. Vezměte prosím n vědomí Svork Pevné spojení (co nejkrtší) Pohled shor Svork VYLUČVACÍ KLAUZULE Společnost Toshi neude z žádných okolností odpovídt z ztráty /neo poškození výroku, jež y yly způsoeny následujícími událostmi: i) požár; ii) zemětřesení; iii) poškození v důsledku nehody; iv) záměrné nesprávné používání výroku; v) použití výroku v neodpovídjících podmínkách; vi) ztráty /neo škody způsoené výroku v doě, když je v držení nějké třetí strny; vii) jkékoliv škody či ztráty způsoené v důsledku chyy mjitele /neo znedání pokynů uvedených v návodu k použití; viii) jkékoliv škody či ztráty způsoené přímo jko důsledek nesprávného použití či nesprávné činnosti výroku, když se používá souěžně se souvisejícím zřízením. Dále pltí, že z žádných okolností neude společnost Toshi odpovídt z žádné důsledkové ztráty /neo škody, k nimž y došlo zejmén v důsledku ušlého zisku, přerušení činnosti, ztráty zznmenných dt, ť již y yly způsoeny při normálním provozu neo nesprávném použití výroku. PZNÁMKA: Stěnové konzoly podstvce Toshi, jsou-li dostupné, je nutno používt. Pokud neudou použity stěnové konzoly neo podstvce Toshi, ude to znment nepltnost schválení BEAB dné zřízení se pk ude používt n vlstní riziko spotřeitele. Jestliže stcionární orzy vygenerovné vysíláním 4:3, textovými služmi, identifikčními logy progrmů, počítčovými displeji, videohrmi, orzovkovými menu, td. udou ponechány n televizní orzovce po určitou dou, mohly y se stál velmi výrznými, proto se vždy doporučuje snížit jk nstvení jsu, tk nstvení kontrstu. Velmi dlouhé, nepřetržité používání orzu 4:3 n orzovce 16:9 může vést k zpmtování orysu orzu v poměru 4:3 - nejedná se o poruchu LCD televizoru n tento jev se nevzthuje záruk výroce. Běžné používání jiných velikostních režimů (npř. Superlive) měnění jsu očního pnelu (je-li tto funkce u modelu k dispozici) zrání trvlému zpmtování orysu. 5

5 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 6 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM NASTAVENÍ Dálkové ovládání Jednoduchý rychlý orientční návod k všemu dálkovému ovládání Pro zpnutí/pohotovostní režim 2 Pro ztlumení zvuku 3 Číselná tlčítk 4 Pro návrt k předchozímu progrmu 5 Pro výěr vstupu z externích zdrojů 6 Volitelné preference orzu 7 Širokoúhlé zorzování 8 Nídky n orzovce 9 Pro ukončení nídky Nvigční kroužek: Pomocí tlčítk > < změňte pozice progrmu textové stránky Pomocí tlčítk Y y změňte hlsitost Při používání nídek stisknutím tlčítk > (nhoru), < (dolů), Y (vlevo) y (vprvo) posouvejte kurzor n orzovce. Q slouží pro potvrzení všeho výěru 11 vládcí tlčítk textu 12 Pro zorzení informcí n orzovce 13 Stereo/dvojjzyčné vysílání 14 U tohoto modelu ez funkce 15 V režimu TV: r Zstvení orzu D Zorzení čsu Vyvolání textu V režimu textu: k Pro přístup ke stránce s oshem l Pro přístup k dílčím stránkám A Pro odhlení skrytého textu B Pro zdržení žádné stránky C Pro zvětšení velikosti zorzovného textu D Pro volu stránky při zorzování normálního orzu Vložení terií účinný dosh dálkového ovládání dstrňte zdní kryt pro otevření teriového prostoru ujistěte se, že terie jsou vloženy správným způsoem. Vhodné typy terií pro toto dálkové ovládání jsou AAA, IEC R3 1,5 V. Nekominujte použitou strou terii s novou terií, ni různé typy terií. Vyité terie okmžitě odstrňte, yste zránili úniku kyseliny do teriového prostoru. Bterie zlikvidujte v příslušné sěrně odpdu. Vrování: terie nesmějí ýt vystveny ndměrnému půsoení tepl pocházejícímu ze slunečního záření, ohně podoných zdrojů. Výkon dálkového ovládání se ude snižovt při vzdálenosti přeshující 5 metrů neo při vychýlení větším, než je úhel 3 stupňů od středu televizoru. Pokud dojde ke snížení prcovního doshu, je možné, že ude tře přistoupit k výměně terií. 6

6 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 7 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM NASTAVENÍ Připojení externích zřízení Před připojením jkéhokoliv externího zřízení vypněte všechny síťové npájecí spínče. Pokud není k dispozici žádný spínč, odstrňte síťovou zástrčku ze zásuvky ve stěně. VSTUPNÍ ZÁSUVKY HDMI VSTUP VIDEA (EXT4) VSTUP KMPNENTNÍH VIDEA (EXT3) SCART 2 (EXT2) SCART 1 (EXT1) *Dekodér může ýt digitální stelit neo jkýkoliv jiný komptiilní dekodér. dekodér* nhrávcí zřízení MEDIA REC. TV IN/UT SAT DRŽÁK KABELU UPEVŇVACÍ PÁSKA Držák kelu lze použít pro nténu, nhrávcí zřízení udio kely. Nepoužívejte jej jko úchyt před přesouváním televizoru odpojte všechny kely. Anténní kely: Připojte nténu ke konektoru n zdní strně televizoru. Pokud používáte dekodér* /neo nhrávcí zřízení, je nezytné připojit nténní kel k televizoru přes dekodér /neo nhrávcí zřízení. Vodiče SCART: Připojte konektory videorekordéru IN/UT k televizoru. Připojte konektor TV n dekodéru k televizoru. Zpojte zásuvku SAT nhrávcího zřízení do zásuvky MEDIA REC. dekodéru. Před spouštěním Autom. Ldění uveďte váš dekodér nhrávcí zřízení do Pohotovostního režimu. Zvukové zásuvky podél zásuvek pro vstup vide (CMPNENT VIDE INPUT) udou kceptovt udiosignály typu L R. Zvukové konektory vedle konektoru pro vstup komponentního vide (VIDE INPUT) udou přijímt zvukové signály typu L R. HDMI (multimediální rozhrní s vysokým rozlišením) se používá s DVD, dekodérem neo elektrickým zřízením s výstupem digitálního zvuku orzu. Nejlepší výkon je zjištěn u signálu s vysokým rozlišením 18i, umí všk přijímt zorzovt tké signály VGA, 48i, 48p, 576i, 576p 72p. PZNÁMKA: Přestože je tento televizor schopen připojení k zřízení HDMI, je možné, že některá zřízení nemusejí správně fungovt. K zdní části televizoru je možno připojit široké spektrum externích zřízení, z tohoto důvodu je nutno postupovt podle příslušných návodů k použití pro všechn dlší zřízení. Doporučujeme připojení přes SCART 1 pro dekodér přes SCART 2 pro nhrávcí zřízení. Jestliže se ude provádět připojení zřízení typu S-VIDE, nstvte VSTUP n EXT2. Viz strn 23. Jestliže se televizor utomticky přepne n monitorování externích zřízení, proveďte návrt n normální režim televizoru stisknutím tlčítk pro pozici poždovného progrmu. Chceteli vyvolt externí zřízení, stisknutím tlčítk o vyerte mezi EXT1, EXT2, EXT3, EXT4, HDMI1 HDMI2. 7 HDMI, logo HDMI High-Definition Multimedi Interfce jsou ochrnnými známkmi neo registrovnými ochrnnými známkmi společnosti HDMI Licensing, LLC.

7 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 8 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM NASTAVENÍ Připojení zřízení HDMI neo DVI ke vstupu HDMI Vstup HDMI n všem televizoru přijímá digitální udio nekomprimovné digitální video ze zdrojového zřízení HDMI neo nekomprimovné digitální video ze zdrojového zřízení DVI (Digitl Visul Interfce). Tento vstup je nvržen tk, y přijíml progrmový mteriál HDCP (High-Bndwidth Digitl-Content Protection) v digitální formě ze zřízení spotření elektroniky splňujících normu EIA/ CEA-861-D [1] (jko npříkld set-top ox neo DVD přehrávč s výstupem HDMI neo DVI). Seznm formátů video signálu, které lze přijímt, njdete n strně 9. PZNÁMKA: Některé strší vyvení HDMI nemusí fungovt správně s vším nejnovějším televizorem HDMI je to způsoeno přizpůsoením nové normě. Podporovný formát zvuku: lineární PCM, vzorkovcí frekvence 32/44,1/48 khz. Připojení zřízení DVI Připojte dptérový kel HDMI-n-DVI (konektor HDMI typu A) ke svorce HDMI1 udio kely ke konektoru HDMI1 Audio (viz ilustrce). Doporučená délk dptérového kelu HDMI-n-DVI je 2 m. Adptérový kel HDMI-n-DVI přenáší pouze video. Jsou potře smosttné kely pro nlogový zvuk. Viz oddíl HDMI1 Audio n strně 24. Připojení zřízení HDMI Připojte kel HDMI (konektor typu A) ke svorce HDMI. Pro správnou funkci se doporučuje, yste použili kel HDMI s logem HDMI ( ). Kel HDMI přenáší video i zvuk. Smosttné kely pro zvuk nejsou potře (viz ilustrce). Viz oddíl HDMI1 Audio n strně 24. VIDE AUDI L R Audio kel pro připojení HDMI - televizor (není součástí dodávky) IN UT Adptérový kel HDMI-n-DVI Zřízení DVI DVI / HDCP UT L R PZNÁMKA: Ay se zjistil návrt n původní nstvení (reset) zřízení HDMI neo DVI, doporučuje se, yste dodrželi následující postupy: Při zpínání elektrických komponent zpněte nejprve televizor ž potom zřízení HDMI neo DVI. Při vypínání elektrických komponent vypněte nejprve zřízení HDMI neo DVI ž potom televizor. Zřízení HDMI Kel HDMI VIDE AUDI L R HDMI UT IN UT L R Pro sledování orzu zřízení HDMI stiskněte tlčítko o vyerte režim HDMI1 neo HDMI2. 8 [1] Shod s normou EIA/CEA-861-D pokrývá přenos nekomprimovného digitálního vide s ochrnou širokopásmového digitálního oshu, které je stndrdizováno pro příjem video signálů s vysokým rozlišením. Vzhledem k tomu, že se jedná o vyvíjející se technologii, je možné, že některá zřízení nemusí ve spojení s televizorem fungovt správně. HDMI, logo HDMI High-Definition Multimedi Interfce jsou ochrnné známky neo registrovné ochrnné známky společnosti HDMI Licensing LLC.

8 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 9 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM NASTAVENÍ Připojení počítče Pomocí připojení HDMI můžete sledovt displej všeho počítče n televizoru posloucht zvuk z reproduktorů televizoru. Připojení PC ke svorce HDMI Při připojování PC ke svorce HDMI n televizoru použijte dptérový kel HDMI-n-DVI nlogové udio kely. Pokud připojujete PC s konektorem HDMI, použijte kel HDMI (konektor typu A). Smosttné nlogové kely nejsou nutné (viz strně 8). Zdní část televizoru Počítč Adptérový kel HDMI-n-DVI Informce o formátech signálů z počítče, které lze přijmout, njdete v části Videosignály signály z počítče, které lze přijmout pomocí HDMI. PZNÁMKA: krje snímků mohou ýt skryty. Audio kel pro připojení PC - televizor (není součástí dodávky) Videosignály signály z počítče, které lze přijmout pomocí HDMI Formát Rozlišení V. frekvence H. frekvence Zorzovcí (pixelová) frekvence 48i 72 48i 59,94/6, Hz 15,734/15,75 khz 27,/27,27 MHz 576i i 5, Hz 15,625 khz 27, MHz 48p 72 48p 59,94/6, Hz 31,469/31,5 khz 27,/27,27 MHz 576p p 5, Hz 31,25 khz 27, MHz 18i i 59,94/6, Hz 33,716/33,75 khz 74,176/74,25 MHz 18i i 5, Hz 28,125 khz 74,25 MHz 72p p 59,94/6, Hz 44,955/45, khz 74,176/74,25 MHz 72p p 5, Hz 37,5 khz 74,25 MHz VGA 64 48p 59,94/6, Hz 31,469/31,5 khz 25,175/25,2 MHz 9

9 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM NASTAVENÍ Používání ovládcích prvků Přestože jsou všechn potřená nstvení ovládcí činnosti pro televizor prováděny z použití dálkového ovládání, tlčítk n televizoru mohou ýt použit pro určité funkce. Konektor sluchátek ČERVENÁ KNTRLKA Pohotovostní režim ZELENÁ KNTRLKA Zřízení je zpnuto Pohotovostní režim Zpnutí Jestliže ČERVENÁ KNTRLKA nesvítí, zkontrolujte, zd je síťová zástrčk připojen k npájení. Jestliže se vám neojeví orz, stiskněte 1 n dálkovém ovládání zorzení orzu může trvt několik okmžiků. Chcete-li televizor přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte n dálkovém ovládání tlčítko 1. Pro sledování televizoru stiskněte 1 znovu. Zorzení orzu může opět trvt několik sekund. Dálkové ovládání Pro nstvení televizoru udete nyní muset použít nídky n orzovce. Pro zorzení nídky stiskněte tlčítko M n dálkovém ovládání. Nídková lišt v horní části orzovky zorzuje pět různých témt zorzených v symolech. Vzhledem k tomu, že kždý symol se zdává stisknutím tlčítk Y neo y n nvigčním kroužku, příslušné možnosti se zorzí níže. Chcete-li volu použít, stisknutím tlčítk < n nvigčním kroužku se posunete v seznmu dolů tlčítkem Q, Y neo y poždovnou volu vyerete. Postupujte podle pokynů n orzovce. Funkce kždého menu jsou podroně popsány v návodu. Používání ovládcích prvků Pro změnu hlsitosti stiskněte 2 +. Pro změnu pozice progrmu stiskněte p B. Pro ovládání zvuku orzu stiskněte tlčítko I, i, U neo u. perci ukončíte stisknutím tlčítk. Chcete-li vyrt externí vstup, podržte stisknuté tlčítko o dokud se nevyere poždovný zdroj, viz strn 23. Úplné informce njdete v uživtelské příručce připojovného zřízení. Poznámk: když vložíte sluchátkovou zástrčku do systému, dojde k vypnutí zvuku ze všech reproduktorů. 1

10 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 11 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM LADĚNÍ TELEVIZE Ldění televize Před zpnutím televizoru uveďte váš dekodér nhrávcí zřízení (jsou-li tto zřízení připojen) do Pohotovostního režimu. Pro nstvení televizoru použijte tlčítk n dálkovém ovládání, jk je popsáno n strně 6. Rychlé nstvení Připojte televizor ke zdroji npájení stiskněte tlčítko 1. Zorzí se vám orzovk pro Quick Setup. Quick Setup Select your lnguge. e 1 C22 CT1 2 C28 CT2 3 C25 Nov 4 C32 Prim 5 C68 6 C69 K Vol Ruční ldění Prog. Knál Stnice Třídění V seznmu stnic, které se nyní zorzují, použijte tlčítko > neo < pro zvýrznění stnice, kterou chcete přesunout, poté stiskněte y. Zvolená stnice se přesune n prvou strnu orzovky. c Lnguge English Wtch TV K Next Z použití Y neo y vyerte váš jzyk, poté stiskněte Q. Poté stisknutím tlčítk Y neo y vyerte stát poté stiskněte Q. Ruční ldění Prog. Knál Stnice 1 C22 CT1 2 C28 CT2 3 C25 Nov 4 C32 Prim 5 C68 6 C69 d Pro spuštění Autom. Ldění stiskněte tlčítko Q. Autom. Ldění Vyhledávání Knál : C22 Stnice : CT1 Stop f Uložit Pomocí tlčítk > neo < projděte seznmem n vámi preferovnou pozici. Společně s všimi změnmi se udou osttní stnice posouvt, y vytvořily potřený prostor. Zhájí se vyhledávání všech dostupných stnic. Při postupu vyhledávání se ude posuvník postupně posouvt po lince. Musíte televizoru umožnit, y dokončil vyhledávání. Když ude vyhledávání dokončeno, televizor zvolí utomticky pozici progrmu 1. rz nemusí ýt zcel čistý neo může ýt slý signál, tkže lze stnici změnit pomocí funkce Ruční ldění, která se zorzí n orzovce. g Změnu uložíte stisknutím tlčítk Y. Zopkujte uvedený postup tolikrát, kolikrát to ude tře, poté stiskněte tlčítko P. Pokud není možné televizor připojit k nhrávcímu zřízení/dekodéru pomocí kelu SCART neo je-li poždován dlší stnice neo dlší systém, použijte pro přidělení pozice progrmu Ruční ldění, viz strn

11 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 12 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM LADĚNÍ TELEVIZE Ruční ldění Televizor je možno vyldit mnuálně z použití funkce Ruční ldění. Tto funkce se používá npříkld tehdy, když televizor není možno připojit k nhrávcímu zřízení/dekodéru pomocí vodiče SCART neo pro nldění nějké stnice n jiném Systém. Pro pohy n orzovce výěr jkékoliv z následujících vole použijte tlčítko Y y. Ruční ldění Systém B/G A C 6 K Uložit V C R Progrmy: Číslo, které se stiskne n dálkovém ovládání. 2 Systém: Specifické pro určité olsti. 3 Brvy: Výchozí nstvení je Automticky - toto nstvení yste měli měnit pouze v přípdě, že se ojevují prolémy, tj. vstup NTSC z externího zdroje. 4 Přeskočit: 8 znmená, že neylo uloženo nic neo že funkce přeskočení knálu je zpnut. Viz strn Knál: Číslo knálu, n kterém příslušná stnice vysílá. 6 Vyhledávání: Vyhledávání signálu nhoru dolů. 7 Ruční jemné ldění: Používá se pouze tehdy, když dochází k rušení neo je-li slý signál. Viz strn Stnice: znčení stnice. Pomocí tlčítk > neo < Y neo y zdejte ž sedm znků. Chcete-li přidělit pozici progrmu n televizoru pro dekodér nhrávcí zřízení: zpněte dekodér, do nhrávcího zřízení vložte předem nhrný film stiskněte tlčítko PLAY, poté proveďte ruční ldění. c d e f Stisknutím tlčítk M pomocí tlčítk Y neo y vyerte nídku NASTAVENÍ, pomocí tlčítk < zvýrzněte položku Ruční ldění vyerte ji stisknutím tlčítk Q. Jzyk Stát Autom. Ldění Ruční ldění Připojení AV Poloh orzu NASTAVENÍ Český Česká rep. K K K K Poždovnou pozici progrmu zvýrzníte pomocí tlčítk > neo <, npř. doporučujeme použít Prog. pro nhrávcí zřízení. C6 1 C22 CT1 2 C28 CT2 3 C25 Nov 4 C32 Prim 5 C69 K Vol Ruční ldění Prog. Knál Stnice Třídění Pro položku Knál se mohou zorzit jiná čísl. Výěr provedete stisknutím tlčítk Q. Jestliže je dný progrm vynechán, je nutno před uložením odstrnit funkci Přeskočit. Ruční ldění Systém B/G A C 6 K Uložit Stisknutím tlčítk y vyerete položku Systém pomocí tlčítek > neo < ji dle potřey změňte. Poté stisknutím tlčítk y vyerete položku Vyhledávání. Stisknutím tlčítk > neo < zhájíte vyhledávání. Symol vyhledávání ude likt. B/G Ruční ldění Vyhledávání: Nhoru A C 6 12 K Uložit

12 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 13 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM LADĚNÍ TELEVIZE g h Kždý signál se ude zorzovt n televizoru, pokud se nejedná o vše nhrávcí zřízení, stiskněte znovu tlčítko > neo <, čímž vyhledávání onovíte. Když je nlezen signál všeho nhrávcího zřízení, stisknutím tlčítk y se posuňte n položku Stnice. Pomocí tlčítk >, <, Y y zdejte poždovné znky, npř. VCR. i Pro uložení stiskněte tlčítko Q. j Zopkujte pro kždou pozici progrmu, kterou chcete vyldit, neo se stisknutím tlčítk M vrťte n seznm knálů vyerte dlší číslo pro ldění. k Jkmile tuto činnost dokončíte, stiskněte tlčítko P. l m B/G K Uložit Ruční ldění Stnice A C 6 V C R Pro pojmenování externího zřízení, npř. DVD n EXT2, stiskněte o pro zdání o2, poté z nídky NASTAVENÍ vyerte Mnuální ldění. Stisknutím tlčítk y vyerte položku Znčk poté pomocí tlčítek >, <, Y y zdejte poždovné znky. EXT2 A D V D K Uložit Mnuální ldění Znčk Ayste zránili sledování určitých progrmů, je možno příslušnou pozici progrmu přeskočit. Dálkové ovládání je nutno odstrnit, neoť knály udou stále ještě k dispozici z použití číselných tlčítek. Progrm je pk možno sledovt jko normální progrmy z použití ovládcích prvků n televizoru, le televizor neude ukzovt pozice přeskočených progrmů. c d Přeskočit progrm Z nídky NASTAVENÍ vyerte Ruční ldění. 1 C22 CT1 2 C28 CT2 3 C25 Nov 4 C32 Prim 5 C68 6 C69 K Vol Ruční ldění Prog. Knál Stnice Třídění Pomocí tlčítk > neo < zvýrzněte pozici progrmu, kterou chcete přeskočit poté proveďte výěr stisknutím tlčítk Q. Stisknutím tlčítk y vyerte funkci Přeskočit. Pomocí tlčítk > neo < zpněte funkci Přeskočit. Stiskněte tlčítko Q. 8 n orzovce indikuje pozici přeskočeného progrmu. 1 B/G K Uložit Ruční ldění Přeskočit : Zp A C 22 C T 1 PZNÁMKA U tohoto televizoru je možné zdávt knály přímo (znáte-li čísl knálů). V kroku 3 vyerte orzovku Ruční ldění. Zdejte Číslo progrmu, číslo pro Systém poté pro Knál. Pro uložení stiskněte tlčítko Q. e Stiskněte tlčítko M zopkujte postup od kroku 2 neo stiskněte tlčítko P. Kždá pozice progrmu musí ýt zdán jednotlivě. Pro vypnutí funkce Přeskočit zopkujte příslušný postup pro kždou pozici. Pozice přeskočených progrmů není možné vyrt pomocí tlčítek > < neo ovládcími prvky n televizoru, všk stále je můžete ktivovt pomocí číselných tlčítek n dálkovém ovládání. 13

13 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 14 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM LADĚNÍ TELEVIZE Použití utomtického ldění Pro nstvení televizoru pomocí funkce Autom. Ldění stiskněte tlčítko M použijte tlčítk Y neo y pro výěr nídky NASTAVENÍ. Jzyk Stát Autom. Ldění Ruční ldění Připojení AV Poloh orzu NASTAVENÍ Český Česká rep. K K K K c d Stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Jzyk výěr proveďte tlčítkem Y neo y. Stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Stát, poté výěr proveďte tlčítkem Y neo y. Televizor ude nyní provádět ldění stnic pro vši zemi. Stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Autom. Ldění, poté stiskněte tlčítko Q. Autom. Ldění! Předchozí nstvení ude ztrceno! Stiskněte pro opuštění eze změny Stiskněte K pro zčátek utom. ldění e Pro spuštění Autom. Ldění stiskněte tlčítko Q. Musíte televizoru umožnit, y dokončil vyhledávání. Když ude vyhledávání dokončeno, televizor zvolí utomticky pozici progrmu 1. rz nemusí ýt zcel čistý, proto je možné změnit pořdí stnic pomocí funkce Ruční ldění, viz strn

14 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 15 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ ecné ovládcí prvky Zdání pozic progrmů Pro zdání pozice progrmu použijte číslovná tlčítk n dálkovém ovládání. Pozice progrmu lze vyírt tké pomocí tlčítk > <. Pro návrt n předchozí pozici progrmu stiskněte. Pro zorzení informcí n orzovce tj. pozice progrmu, vstupní režim neo stereo /mono signál stiskněte. Pro zrušení zorzení těchto informcí stiskněte ještě jednou totéž tlčítko. Zorzení čsu Funkce zorzení čsu umožňuje sledovt n televizní orzovce ktuální čs (textová služ). Stiskněte D při sledování normálního televizního vysílání, chcete-li, y vysílcí systém zorzovl čsový údj. Tento údj zůstne n orzovce po dou zhru 5 sekund. Stereofonní dvojjzyčná vysílání Jestliže ude přijímáno stereofonní neo dvojjzyčné vysílání, ojeví se vám n orzovce slovo Stereo neo Dvouknálový vždy, když dojde ke změně pozic progrmů, přičemž tyto údje zmizí po několik sekundách. Jestliže vysílání není stereofonní, ojeví se vám slovo Mono. Stereofonní... Stiskněte s pro volu Stereo či Mono. Dvojjzyčná Dvojjzyčná vysílání jsou poměrně vzácná. Pokud jsou vysílány tkové progrmy, zorzí se vám slovo Dvouknálový. Zvolte poždovné číslo progrmu, pokud se vám ojeví slovo Dvouknálový, stiskněte s pro volu Jzyk 1, Jzyk 2 neo Mono. Zvukové ovládcí prvky vldče zvuku ztlumení hlsitosti Hlsitost Stisknutím tlčítk Y neo y nstvíte hlsitost. Ztlumení hlsitosti Jednou stiskněte tlčítko pro vypnutí zvuku, dlším stisknutím tlčítk jej opět zpnete. Stisknutím tlčítk M Y neo y vyerte položku ZVUK. Stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Hlouky, Výšky neo Vyváž. změnu nstvení proveďte pomocí tlčítk Y neo y. Funkce Podpor sů zvyšuje hlouku zvuku u reproduktorů televizoru. Příslušný rozdíl ude možno zznment jen v přípdě zvuků se silnými sy. V nídce ZVUK stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Podpor sů. Pomocí tlčítk Y neo y vyerte nstvení Zp. Poté stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Úroveň podpory sů pomocí tlčítk Y neo y proveďte nstvení podle všeho přání. Jestliže se vysílá nějký progrm neo film se zvukovou stopou ve více než jednom jzyku, umožní vám funkce Dvouknálový výěr mezi těmito jzyky. Bsy, výšky vyrovnání ZVUK Dvouknálový Jzyk 1 Hlouky Výšky Vyváž. Podpor sů Zp Úroveň podpory sů 7 Podpor sů Dvouknálový Stiskněte tlčítko M vyerte nídku ZVUK. Pomocí tlčítk < zvýrzněte položku Dvouknálový, poté stisknutím tlčítk Y neo y zvolte mezi možnostmi Jzyk 1 Jzyk 2. 15

15 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 16 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ Širokoúhlé zorzování V závislosti n typu vysílání je možno progrmy sledovt v několik formátech. pkovným stisknutím tlčítk si vyerte mezi nstveními 4:3, Super live1, Cinem1, Titulky, 14:9, Širokoúhlý, Super live2, Cinem2 PC. SUPER LIVE1 Toto nstvení provede zvětšení orzu 4:3 tk, y odpovídl orzovce, to ntžením orzu v horizontálním vertikálním směru při zchování lepších poměrů u středu orzu. Může dojít k určitým zkreslením. SUPER LIVE2 Jestliže ude održen signál formátu postrnního pnelu, provede toto nstvení zvětšení orzu tk, y odpovídl orzovce, to ntžením orzu v horizontálním vertikálním směru při zchování lepších poměrů u středu orzu. Může dojít k určitým zkreslením. CINEMA1 Při sledování filmů/videokzet ve formátu dopisní schránky ude toto nstvení eliminovt neo redukovt černé čáry n horní spodní části orzovky pomocí přilížení výěrem orzu ez zkreslení. CINEMA2 Při sledování filmů/videokzet ve formátu pnelu se všemi strnmi ude toto nstvení eliminovt neo redukovt černé čáry n všech strnách orzovky prostřednictvím njetí trnsfokátorem vyráním orzu ez zkreslení. TITULKY Když udou u vysílání ve formátu dopisní schránky zhrnuty titulky, toto nstvení zvětší orz tk, y ylo zjištěno, že se zorzí celý text. TITULKY 16

16 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 17 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ 14:9 Použijte toto nstvení při sledování vysílání v zorzovcím poměru 14:9. ŠIRKÚHLÝ Použijte toto nstvení při sledování širokoúhlého DVD, širokoúhlé kzety neo vysílání v zorzovcím poměru 16:9 (je-li k dispozici). Kvůli širokému spektru širokoúhlých formátů (16:9, 14:9, 2:9, td.) se může stát, že n horní spodní části orzovky udou vidět černé pásy. 4:3 Použijte toto nstvení při sledování vysílání v čistém poměru 4:3. PC Při používání PC připojeného přes HDMI ude toto nstvení znázorňovt orz ez překrytí, tj. WYSIWYG. Tto vol je k dispozici pouze při sledování zdroje 18i neo 72p prostřednictvím HDMI. Po stisknutí tlčítk se n orzovce zorzí seznm všech širokoúhlých formátů. Pomocí tlčítek > < zvýrzněte poždovný formát výěr proveďte tlčítkem Q. Používání speciálních funkcí pro změnu velikosti zorzeného orzu (tj. pro změnu poměru výšky/šířky) z účelem veřejného sledování neo ochodního zisku může znment porušení utorských práv. PC Širokoúhlý Super live2 Cinem2 4:3 Super live1 Cinem1 Titulky 14:9 17

17 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 18 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ vládcí prvky orzu Poloh orzu Polohu orzu je možno seřídit tk, y vyhovovl osoním preferencím, může ýt zvláště užitečná pro externí vstupy. Podsvícení Seřízení Podsvícení může zlepšit jsnost orzovky při sledování. V nídce BRAZ stisknutím tlčítk < vyerte položku Nstvení orzu, poté stiskněte tlčítko Q. V nídce NASTAVENÍ podržte stisknuté tlčítko <, dokud se nezvýrzní položk Poloh orzu. c Jzyk Stát Autom. Ldění Ruční ldění Připojení AV Poloh orzu Stisknutím tlčítk Q zorzíte dostupné možnosti pro formát orzu, který yl vyrán. Stisknutím tlčítk > < vyerte možnost, poté pomocí tlčítk Y neo y uprvte nstvení. Možnosti se udou měnit v závislosti n zvoleném širokoúhlém formátu při sledování připojeného zřízení. V režimu Cinem2: NASTAVENÍ Poloh orzu Český Česká rep. K K K K Nstvení orzu Nstvení rev Detilní nstvení rev Aut. regulce podsvícení Cinem formát BRAZ V nídce Nstvení orzu stisknutím tlčítk < vyerte Podsvícení. c Nstvení provedete stisknutím tlčítk Y neo y. Nstvení orzu K Vyp. Zp Zp Podsvícení 1 Kontrst 1 Js 5 Brv 5 Tón rvy strost 1/2 Poloh horizontální Poloh vertikální Vymž K Pro onovení výchozích nstvení vyerte položku Vymž v nídce Poloh orzu stiskněte tlčítko Q. 18

18 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 19 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ Tento televizor nízí volu personlizce stylu orzu. Stiskněte pro zorzení různých dispozičních stylů: Přednstvené možnosti Dynmické, Stndrdní Film ovlivňují mnoho funkcí nstvení televizoru, Uživtelské nstvení ukládá vše vlstní nstvení, jk je popsáno níže: Zdejte Nstvení orzu z menu BRAZ. Pomocí tlčítk Y neo y uprvte nstvení Kontrst, Js, Brv, Tón rvy strost. Funkce Černá ploch zvyšuje sílu tmvých ploch orzu, což zlepšuje rozlišení. Podsvícení Kontrst Js Brv Tón rvy strost Preference orzu Nstvení orzu Funkce černá ploch /2 V nídce Nstvení orzu podržte stisknuté tlčítko <, dokud se nezvýrzní položk Černá ploch. Černá ploch MPEG redukce šumu DNR Teplot rvy Nstvení orzu Zp Vyp Nízký Studené 2/2 Při sledování DVD může komprese způsoit zkreslení některých slov neo částí orzu či neudou optimálně rozlišeny. Použití funkce MPEG redukce šumu tento jev redukuje vyhlzením okrjů. Zdejte MPEG redukce šumu z menu Nstvení orzu. Použijte tlčítko Y neo y pro provedení tkových nstvení, která vám vyhovují. Funkce DNR vám umožní zjemnit orzovkové zorzení slého signálu z účelem efektu omezení šumů. Zdejte DNR z menu Nstvení orzu. Stisknutím tlčítk Y neo y vyerte mezi nstveními Nízký, Střední, Vysoký Vyp. Příslušné rozdíly nemusejí ýt vždy zznmentelé (pro nejlepší výsledek použijte nižší nstvení, neoť je-li nstvení provedeno příliš vysoko, může dojít ke ztrátě kvlity orzu). Funkce Teplot rvy zvyšuje teplost neo chldnost orzu zvyšováním červeného neo modrého odstínu. MPEG NR redukce šumu DNR digitální redukce šumu V nídce Nstvení orzu podržte stisknuté tlčítko <, dokud se nezvýrzní položk Teplot rvy. Černá ploch MPEG redukce šumu DNR Teplot rvy Teplot rvy Nstvení orzu Zp Vyp Nízký Studené 2/2 Pomocí tlčítk Y neo y vyerte nstvení Zp neo Vyp. Efekt této funkce závisí n příslušném vysílání ude nejlépe zznmentelný v přípdě tmvých rev. Stiskněte tlčítko Y neo y vyírejte mezi nstveními Přírodní, Teplé Studené tk, y nstvení odpovídlo všim preferencím. 19

19 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 2 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ Při výěru funkce Nstvení rev je umožněno používání funkce Detilní nstvení rev. Nstvení rev V nídce BRAZ stisknutím tlčítk < vyerte položku Nstvení rev. Když je ktivován funkce Aut. regulce podsvícení, systém ude utomticky optimlizovt hldiny podsvícení pro tmvé scény. Aut. regulce podsvícení V nídce BRAZ stisknutím tlčítk < vyerte položku Aut. regulce podsvícení. BRAZ Nstvení orzu K BRAZ Nstvení rev Zp. Nstvení orzu K Detilní nstvení rev K Nstvení rev Vyp Aut. regulce podsvícení Zp Detilní nstvení rev Cinem formát Zp Aut. regulce podsvícení Zp Cinem formát Zp Stisknutím tlčítk Y neo y vyerte nstvení Zp neo Vyp. Funkce Detilní nstvení rev umožňuje provést seřízení jednotlivých rev tk, y vyhovovly osoním preferencím. To může ýt užitečné při použití externího zdroje. Seřízení podkldové rvy V nídce BRAZ stisknutím tlčítk < vyerte položku Detilní nstvení rev, poté stiskněte tlčítko Q. Stisknutím tlčítk > neo < vyerte možnost, poté pomocí tlčítk y uprvte nstvení. Červená Zelená Modrá Detilní nstvení rev dstín +2 Sytost +6 Stisknutím tlčítk Y neo y vyerte nstvení Zp neo Vyp. Jestliže jsou n sledovném filmu neo progrmu čáry neo ostré zuovité hrny, může vol funkce Cinem formát npomoci při korekci zorzení tím, že provede vyhlzení dného orzu. Režim Cinem V nídce BRAZ stisknutím tlčítk < vyerte položku Cinem formát. Stisknutím tlčítk Y neo y vyerte nstvení Zp neo Vyp. PZNÁMKA: Když udete provádět přehrávání DVD s titulky, může se stát, že tento režim neude správně prcovt. Žlutá Purpurová Azurová Vymž K c Stisknutím tlčítk Y neo y vyerte položku dstín neo Sytost, poté stisknutím tlčítk > neo < uprvte nstvení dle potřey. dstín Sytost Červená Pro onovení výchozích nstvení vyerte Vymž stiskněte tlčítko Q. 2

20 GR_AV5P_EEuro.ook Pge 21 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ Když ude tento televizor přijímt skutečný širokoúhlý orz funkce Auto. formát je Zp, ude se utomtický orz zorzovt v širokoúhlém formátu ez ohledu n předchozí nstvení televizoru. Automtický formát (širokoúhlý orz) Stisknutím tlčítk M Y či y vyerte nídku FUNKCE. Když zdáte funkci Modrá orz., ude mít orzovk modrou rvu dojde k vypnutí zvuku, když neude održen žádný signál. Modrá orzovk V nídce FUNKCE stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Modrá orz.. Stisknutím tlčítk Y neo y vyerte nstvení Zp neo Vyp. FUNKCE Teletext Auto. Blokov. funkce Vyp Auto. formát Zp Modrá orz. Zp Boční pnel 1 Seřízení očního pnelu Funkce Boční pnel provádí zesvětlení neo ztmvení pásu n kždé strně orzovky, když je orz zorzen ve formátu 4:3 neo 14:9. To npomáhá při zránění setrvání orzu u příslušného pásu rovněž to může vést k zjištění pohodlnějších podmínek pro sledování orzu v přípdě velkého světl či nopk velké tmy. Stisknutím tlčítk < zvýrzněte položku Auto. formát, poté stisknutím tlčítk Y neo y vyerte nstvení Zp neo Vyp. V nídce FUNKCE podržte stisknuté tlčítko <, dokud se nezvýrzní položk Boční pnel. Nstvení provedete stisknutím tlčítk Y neo y. Tto funkce se používá pro zstvení stcionárního orzu n orzovce. Funkce zstvení orzu Stiskněte r pro zstvení orzu n orzovce, pro zrušení stiskněte opět r. 21

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze Model 27/32/37WL56 Návod k osluze Osh NASTAVENÍ Bezpečnostní optření co dělt čeho se vyvrovt...3 Instlce důležité informce...4 Dálkový ovldč ve zkrtce...5 Připojení externích zřízení průvodce připojením

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

00SE_RV555D_Nordic.book Page 1 Monday, August 25, :35 PM RV55* DIGITAL Series

00SE_RV555D_Nordic.book Page 1 Monday, August 25, :35 PM RV55* DIGITAL Series 00SE_RV555D_Nordic.ook Pge 1 Mondy, August 25, 2008 3:35 PM RV55* DIGITAL Series sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5 Dálkové ovládání...6 Vložení terií účinný

Více

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty Stručný návod k osluze ADS-2100e / ADS-2600We Zčněte zde ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Děkujeme vám, že jste si vyrli produkt společnosti

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8070D Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Více informcí o použití všech funkcí,

Více

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6 Art.Nr.: 0541708001400 V14 J09 Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem - Softwre HSP6 CZ Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem Softwre HSP6 1.1 Ovládcí jednotk Všechn nstvení se provádějí pomocí čtyř tlčítek

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾"x72¾"x82¼" Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾x72¾x82¼ Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428 Montzni nvod Mythos 6'x8' - TwinWll Glzing 2488509cm / 96¾"x72¾"x82¼" Czech_71190 Pomoc zákzníkûm link podpory Moile: 00420-739-661-428 www.plrmpplictions.com CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento

Více

Pájený tepelný výměník XB

Pájený tepelný výměník XB Popis Řd tepelných výměníků XB s mědí pájenou deskou je určen k použití v systémech dálkového vytápění (DH) neo chlzení (DC), npříkld pro výrou užitkové teplé vody, jko pomocné topné stnice k oddělení

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Obrázek: LHS 21S SYSTEM (viz str ) 7 Profesionální integrace nebo kontrolovaný samostatný provoz

Obrázek: LHS 21S SYSTEM (viz str ) 7 Profesionální integrace nebo kontrolovaný samostatný provoz Ohřívče vzduchu LHS Řd ohřívčů vzduchu LHS pokrývá široký rozsh výkonu od 550 W do 40 kw. Díky této rozmnitosti jsou ohřívče vzduchu LHS vhodné prkticky pro všechny horkovzdušné plikce. Různá provedení

Více

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾x72¾x82¼ 13.01_Czech_74085 Montzni nvod 6'x8' - TwinWll Glzing Approx. Dim. 2488509cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085 CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento skleník, si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Uchovávejte tyto pokyny

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

Duo Cinema. Návod k obsluze

Duo Cinema. Návod k obsluze Duo Cinema Návod k obsluze Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento manuál. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Během přehrávání nemanipulujte s přístrojem. Pokud chcete přístroj přenášet, vyjměte z něj disk,

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP ASYG0LLCA OBSAH ASYGLLCA Bezpečnostní informce... Vnitřní jednotk její části... Dálkový ovldč jeho funkce... Péče údrž... Odstrnìní závd... BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Před použitím

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-9020CDW Nejprve si prosím přečtěte dokument Příručk ezpečnosti výroku. Následně můžete njít informe o nstvení instli v tomto dokumentu (Stručný návod k osluze). Chete-li

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme HL-2135W / HL-2270DW (pouze EU) Před prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návod k osluze poté můžete zčít s nstvením instlcí zřízení. Chcete-li si Stručný

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

Návod k instalaci a použití automatické pračky

Návod k instalaci a použití automatické pračky Návod k instlci použití utomtické prčky P 12 utomtická prčk osh UPOZORNĚNÍ 3 SPECIFIKACE 4 INSTALACE A MONTÁŽ 5 POUŽITÍ AUTOMATICKÉ PRAČKY A PRAKTICKÉ RADY 9 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 18 BEZPEČNOST A ŘEŠENÍ OBTÍŽÍ

Více

1 2 c 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 1 16 17 1 2 c c 18 19 20 21 2 22 23 24 25 26 27 28 d c 29 c 1. ROZKLÁDÁNÍ KONSTRUKCE Odepněte pojistku (). Rozložte konstrukci zvednutím mdl směrem vzhůru, dokud

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem)

NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem) NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem) Popis výrobku TV modulátor MT41 je určen pro vytvoření televizních kanálů G / K / I / L / M / N / Austrálie norem v UHF pásem.

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Než zčnete zřízení sestvovt, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, yste sestvení

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 1/8 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

automaticky vyhledávat signál. Tento proces může trvat 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechna tlačítka budou dočasně

automaticky vyhledávat signál. Tento proces může trvat 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechna tlačítka budou dočasně Návod k rádiem řízenému budíku CZ Nstvení Symbol příjmu rdiového signálu zčne blikt budík zčne utomticky vyhledávt signál. Tento proces může trvt 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechn tlčítk budou

Více

00SE_AV505D_EngOM.book Page 1 Tuesday, November 27, :12 PM. AV50* Series

00SE_AV505D_EngOM.book Page 1 Tuesday, November 27, :12 PM. AV50* Series SE_AV55D_EngM.ook Pge 1 Tuesdy, Novemer 27, 27 3:12 PM AV5* Series CZ_AV55D_EngM.ook Pge 3 Wednesdy, Novemer 28, 27 11:13 AM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instle důležité informe ohledně instle...5

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM Stručný návod k osluze DSmoile 820W Zčněte zde DSmoile 820W DSmoile 920DW Děkujeme vám, že jste si vyrli společnost Brother. Vše podpor je pro nás důležitá ceníme si nšeho ochodního vzthu. Předtím než

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka Bezdrátový TV Link SLV3220 Uživatelská příručka Obsah Přehled 4 Ovládací prvky a displej 4 Váš bezdrátový TV Link 5 Bezpečnost 5 Instalace 6 Ovládání 7 Použití bezdrátového zařízení TV Link 7 Řešení problémů

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

ČESKY. Návod k elektroinstalaci 2-žilového kabelu mezi ovládací jednotkou a motorem. m mm 2. 0-20 2 x 0,75 0-50 2 x 1,50

ČESKY. Návod k elektroinstalaci 2-žilového kabelu mezi ovládací jednotkou a motorem. m mm 2. 0-20 2 x 0,75 0-50 2 x 1,50 Návod k elektroinstlci 2-žilového kelu mezi ovládcí jednotkou motorem Veďte kel od ovládcí jednotky k oknu. Poznámk: Následujte tulku pro výěr správné velikosti kelu. Pro zpojení k motoru: Následujte návod

Více

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO TOPFIELD SBI-5450 Rychlý průvodce Digitální satelitní přijímač Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO 1. Bezpečnostní opatření Čtěte a řiďte se těmito instrukcemi. Věnujte zvýšenou

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm češtin Osh Osh 1 Všeoecná ezpečnostní optření

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým vrátným, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití

EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití EsyMP Multi PC Projection - Návod n použití Obsh 2 O plikci EsyMP Multi PC Projection Typy schůzek nbízených plikcí EsyMP Multi PC Projection... 5 Schůzky s využitím několik obrzů...5 Konání vzdálených

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla.

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla. ; SkyFunk MRC Tento návod je určen i pro model SkyFunk MRC, který má stejné funkce i parametry, používá však v zapojení jiné konektory, viz obrázek na konci návodu. 1. Bezpečnost práce se zařízením Neodstraňujte

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

Walky. WL1024, WL1024C Pohon pro křídlové brány

Walky. WL1024, WL1024C Pohon pro křídlové brány WL1024, WL1024C Pohon pro křídlové rány Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výroce si vyhrzuje právo n změny dodtky v návodu ez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technoprk.cz

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Nejprve si prosím přečtěte Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k

Více

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Technické údaje, funkce a způsob jejich použití mohou být bez upozornění změněny. Verze 1.0 1201 Každodenní používání 3 Jakmile dokončíte nastavení reproduktorů způsobem

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

UC485 UC 485 15 kv ESD IEC-1000-4-2 Protected 2 42 485/ S

UC485 UC 485 15 kv ESD IEC-1000-4-2 Protected 2 42 485/ S PPouch elektronik UC 85 PŘEVODNÍK LINKY n neo RS22 S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM 15 kv ESD Protected IEC-1000--2 Převodník CANNON 9 CANNON 9 zásuvk vidlice K1 PPouch elektronik - 8-12V + /22 Z přepínče RS22

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA Návod k obsluze VLASTNOSTI Kompatibilní z PS3/XBox360/PC/Wii (Bez funkce mikrofonu na Wii) Ovládání hlasitosti hudby ve hře / ovládání hlasitosti mikrofonu 4 režimy

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Ergotron LX LCD/Notebook Rameno

Ergotron LX LCD/Notebook Rameno Ergotron LX LCD/Notebook Rmeno US 1-800-888-8458 Europe +31 (0)33-45 45 600 NÁVOD K MONTÁŽI Ergotron LX 330 mm (13") rozpětí výšky Náklon displeje +5/-75 dopředu/dozdu Otáčení displeje 180 vprvo/vlevo

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy

DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Upozornění

Více

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE/ PREVENCE NEHOD - Přečtěte návod k obsluze úplně a opatrně a dbejte na jejich obsah - Zkontrolujte přívodní vedení a konektor

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM. Postup řešení problémů. Technické údaje. www.mascom.cz e-mail: info@mascom.cz M3-V5_200505-3rc

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM. Postup řešení problémů. Technické údaje. www.mascom.cz e-mail: info@mascom.cz M3-V5_200505-3rc Postup řešení problémů Problémy s kvalitou obrazu a zvuku lze zpravidla odstranit jedním ze způsobů navržených v následující tabulce. Pokud se doporučeným postupem problém odstranit nepodaří, obraťte se

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 20 19 (FM-MASTER 1) Obj. č.: 57 20 20 (FM-MASTER 2) Obj. č.: 57 20 30 (FM-MASTER 3) Obj. č.: 57 20 21 (4 zásuvky) 2 Úvod Spolehlivé a pohodlné řešení připojení různých spotřebičů

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Obsah balení. Popis videotelefonu a kamerové jednotky. Videotelefon

Obsah balení. Popis videotelefonu a kamerové jednotky. Videotelefon Bezpečností upozornění před instalací zařízení Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové produkty

Více

SkyFunk 4. Návod k obsluze. Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV

SkyFunk 4. Návod k obsluze. Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV SkyFunk 4 Návod k obsluze Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV se 4 kanály pro přenos signálů audio / video a se 16 kanály pro přenos signálů infračerveného dálkového ovládání Obsah: 1. Pro

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více