R2 GPS GUNDOG TRACKING NÁVOD K OBSLUZE. Sériové číslo: viz originální návod Číslo PUKu: viz originální návod Datum:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R2 GPS GUNDOG TRACKING NÁVOD K OBSLUZE. www.tinyloc.com sales@tinyloc.com. Sériové číslo: viz originální návod Číslo PUKu: viz originální návod Datum:"

Transkript

1 R2 GPS GUNDOG TRACKING NÁVOD K OBSLUZE Sériové číslo: viz originální návod Číslo PUKu: viz originální návod Datum:

2 R2 GPS Návod k obsluze Úvod Děkujeme za zakoupení nového GPS přijímače R2, který je nejmodernějším autonomním systémem pro vyhledávání loveckých psů. Uvádíme zde některé funkce tohoto nového systému: Kombinuje technologii GPS a rádiového sledování. GPS poskytuje přesnou polohu obojku GPS a rádiové sledování umožňuje provádět vyhledávání na velmi dlouhé vzdálenosti nezávisle na vnějších vlivech (když např. existuje pokrytí GPS nebo ne). Umožňuje zjistit polohu obojků GPS nejnovější generace i libovolných jiných značek modelů rádiového sledování. Možnost sledovat až 1 milion různých psů a uložit do paměti až 100. Napájení standardními alkalickými bateriemi (AA), takže když se baterie venku vybijí, můžete je vyměnit na místě a vyhledávání může pokračovat. Obojky se ukládají do paměti pouhým stiskem tlačítka. Automatické osvětlení obrazovky v podmínkách snížené viditelnosti. Možnost připojení externí antény (není zahrnuta) pro zlepšení příjmu i pro vyhledávání prováděné z vozidla. Může vyhledávat obojky dalších lovců, kteří nejsou s vámi (prostřednictvím kódu, který identifikuje každý obojek). 2

3 Přijímač a jeho části Změna hledaného obojku Tlačítko Zap./Vyp./Zpět v nabídce Přepínání mezi GPS a režimem rádiového sledování Připojení externí antény Přechod do Menu / Potvrzení Tlačítka pro zvětšení nebo zmenšení zisku (síla přijímaného signálu) Připojení externího napájení Konektor USB* Připojení sluchátka * KONEKTOR USB: Nepoužívejte tento konektor. Je určen jen pro oprávněné osoby. 3

4 Režim GPS Pokud se objeví indikace external antenna, znamená to možnost volby externí antény v nabídce Indikátor baterie R2 GPS Poloha obojku Kvalita signálu GPS přijímače R2 GPS (kvalita pokrytí) Vzdálenost k obojku Pokud se objeví indikace času, ukazuje příjem poslední polohy pomocí GPS Indikátor baterie obojku Pokud se na kompasu objeví značka komunikace, znamená to příjem polohy obojku v reálném čase Název obojku uložený v paměti Indikace možné chyby ve vzdálenosti 4

5 Rádiový sledovací režim Síla přijímaného signálu Maximální síla získaná při aktuálním zisku Úroveň aktuálního zisku Pokud se objeví indikace GPS OK, znamená to, že můžete přejít do režimu GPS pro vyhledání pozice TAG v reálném čase. 5

6 Systém TINYLOC GPS Vyhledávací technologie Tinyloc GPS obsahuje GPS přijímač R2 a GPS obojek Hond. Oba celky mají GPS anténu, která poskytuje jejich polohu. Chcete-li zjistit polohu psa, GPS obojek Hond vysílá rádiovými vlnami informace o své poloze do GPS přijímače R2. Když GPS přijímač R2 obdrží svou polohu i polohu GPS obojku Hond prostřednictvím elektronického kompasu, může potom indikovat polohu a přesnou vzdálenost GPS obojku Hond. Upozornění! Musíte si uvědomit, že komunikace mezi obojkem GPS přijímačem R2 GPS probíhá prostřednictvím rádiových vln, nikoli prostřednictvím satelitů GPS. Satelity mezi GPS přijímačem R2 a GPS obojkem Hond nekomunikují (viz obrázek 1). Obrázek 1 Satelit Satelit vysílá svou polohu do GPS přijímače R2 Satelit vysílá svou polohu do obojku GPS Hond Přijímač GPS R2 Pes Obojek GPS Hond vysílá svou polohu do GPS přijímače R2 prostřednictvím rádiových vln 6

7 Systém TINYLOC GPS Signál GPS se pohybuje prostřednictvím stejných rádiových vln používaných pro rádiové sledování. Protože je mnohem obtížnější dopravit GPS signál než jednoduché pípnutí, rádiové sledování má vždy 4 5krát větší dosah než GPS. Proto vyhledejte svého psa nejprve v režimu rádiového sledování a jenom v posledních kilometrech budete mít jeho přesnou polohu pomocí GPS (viz Obrázek 2). Obrázek 2 Rádiový sledovací režim Režim GPS 9,8 km Režim GPS 7

8 Stručný návod Odstraňte ochrannou fólii. Krok 1: Zadejte obojek do paměti. Stiskněte tlačítko OK v nabídce. Použijte šipky nahoru a dolů v nabídce pro volbu collars (obojky) a stiskněte tlačítko OK. Zvolte ADD (přidat). Zapněte obojek. Na obrazovce se objeví indikace insert batteries in the collar and place it on top of the receiver (<10 cm) vložte baterie do obojku a položte jej na přijímač (<10 cm). Pokud jste to ještě neprovedli, vložte baterie pro spuštění obojku a položte jej na horní část přijímače. Pokud baterie již v obojku jsou a obojek je vypnutý, můžete jej zapnout také přiblížením magnetu ke značce pohotovostního režimu (STANDBY). Zadejte název obojku podle pokynů na obrazovce. Pokud nebylo možné obojek po 3 pokusech zadat, přečtěte si níže uvedený bod OBOJKY. Krok 2: Vyhledávání v režimu rádiového sledování. Systém rádiového sledování vám umožní provádět vyhledávání na velmi velké vzdálenosti a také vyhledávání nezávislé na signálu GPS (velmi deštivé dny, pes je schovaný nebo leží, kdy obojek nemá přímý výhled na oblohu apod.). Vyhledávací systém rádiového sledování využívá pro nalezení polohy psa srovnávání síly přijímaných signálů. Kroky potřebné k provádění hledání: I. Pro volbu psa, kterého chcete najít, použijte tlačítka nahoru/dolů. II. Proveďte otočení o 360 pro porovnání intenzity všech přijímaných signálů. Pes bude ve směru, odkud přichází nejsilnější signál (největší číslo). Kompletní otočení byste měli provést při stejné úrovni citlivosti příjmu (bez dotyku bočních tlačítek zesílení). Pokud neuslyšíte signál, zesilte příkon pomocí bočních tlačítek (viz. Obrázek 3). Poznámka: Pokud signál někdy dosáhne čísla 99, znamená to, že GPS přijímač R2 je zahlcený a signály nemůžete porovnávat (protože budou indikovat sílu 99 ve více než jednom směru). Bočními tlačítky zmenšete zesílení a sílu signálu porovnávejte znovu. 8

9 Stručný návod Obrázek 3 správný směr I. Stisknutím bočního tlačítka GPS/RT přejděte na vyhledávací obrazovku v režimu GPS. Poznámka: Když v režimu GPS vyhledáváte poprvé, musíte provést kalibraci kompasu (menu>r2 options>calibrate) viz odstavec MOŽNOSTI PŘIJÍMAČE R2. II. Na obrazovce se zobrazí poloha a vzdálenost psa. GPS přijímač R2 položte rovně na dlaň tak, aby funkce kompasu byla co nejpřesnější. III. Pokud značka uprostřed kompasu zmizí z obrazovky a objeví se hlášení XX minutes, znamená to, že pes je mimo pokrytí GPS a objeví se poslední přijatá poloha psa (a kdy byla přijata). IV. Pokud se na obrazovce objeví hlášení R2 with no GPS, seek line of sight with satellites in clear area znamená to, že GPS přijímač R2 nemá přímý výhled na satelit GPS (pokud jste např. v autě nebo v zakryté oblasti). Jděte do oblasti, kde GPS přijímač bude mít přímý výhled na oblohu a za malou chvíli se kompas opět objeví. 9

10 Rady k vyhledávání Obrázek 4 Příjímač vždy pokládejte rovně na dlaň a snažte se nedotýkat antén. Aby poloha označená kompasem byla přesná, musíte zajistit, aby GPS přijímač ležel naprosto rovně (viz Obrázek 4). GPS přijímač R2 je konstrukčně navržen tak, aby tělo lovce bylo v obrazovkovém režimu za ním (nebude-li v režimu rádiového sledování, potom nebude moci rozlišit mezi signálem přicházejícím zepředu nebo zezadu). Obrázek 5 Pokud vyhledávání provádíte z vyšších míst jako jsou kopce nebo vyvýšené oblasti, je dosah mnohem lepší. I zvednutím přijímače nad hlavu můžete získat dosah několika kilometrů (viz Obrázek 5). 10

11 Rady k vyhledávání Obrázek 6 GPS přijímač R2 umístěte do vodorovné nebo svislé polohy pro příjem nejsilnějšího signálu na základě polohy psa. V režimu rádiového sledování doporučujeme získat polohu ze dvou samostatných bodů a vytvořit tak imaginární dráhu (nebo na mapě) dvou pozic a pro zjištění polohy psa ji překračovat. V režimu GPS je velmi užitečné získat polohu z nějakého vysokého místa nebo zvednutím paže a potom sledovat poslední polohu, která se objeví na obrazovce (přestože při sestupování z kopce již nebude žádná lokalizace v reálném čase). Při prvním zapnutí GSP obojku Hond na začátku denního lovu doporučujeme, abyste si před puštěním psů zkontrolovali příjem signálu GPS. Je vhodné nechat obojky na zemi nebo na horní části auta s nálepkou nahoře, dokud nebudete přijímat GPS signál. Jakmile toto provedete, můžete dát psům tyto obojky. 11

12 Nabídka 1. Obojky Tento odstavec se týká obojků (jejich zadání do paměti, změna kanálu apod). PŘIDÁNÍ: PŘIDÁNÍ OBOJKŮ DO PAMĚTI GPS PŘIJÍMAČE R2 Automatic: Pro automatické přidání GPS obojku Hond. Obrazovka vás vyzve, abyste položili GPS obojek Hond na GPS přijímač R2. Stiskněte tlačítko OK a proběhne automatická synchronizace. Potom budete vyzváni, abyste zadali název, který chcete přidělit GPS obojku Hond (např. jméno psa, barva obojku apod.). Upozornění: Pro zavedení obojku do jiného přijímače (nebo do stejného přijímače, pokud jste jej smazali) potřebujete jej resetovat. Provádí se to tak, že zapnete obojek a přiložíte magnet na značku pohotovostního režimu. Počkejte na vypnutí obojku, magnet z této značky nesundávejte a počkejte na 5 impulsů. Po 5. impulsu magnet sundejte a počkejte na 4 rychlá bliknutí LED diody. To znamená, že obojek byl úspěšně restartován. Nyní jej můžete zavést do několika GSP přijímačů R2. Během procesu automatického zadávání GPS obojkem Hond nehýbejte. ADD TIN: GPS obojky Hond přidejte prostřednictvím kódu TIN. Ten vám umožní zadat GSP obojek Hond do GSP přijímače R2, aniž budou oba přístroje na stejném místě. Tento TIN kód obsahuje veškeré informace, které GSP přijímač R2 potřebuje pro hledání GSP obojku Hond. Zde je uvedeno, jak můžete vyhledat psa vašeho společníka, který není s vámi (například obdržením kódu TIN telefonem). Poznámka: Chcete-li zjistit TIN kód obojku, měli byste jej hledat v GPS přijímači R2, ve kterém je uložen. Jděte na Menu>Collars>Configuration collar>info. ADD FREQUENCY: (přidat frekvenci) používá se k uložení starých obojků sledovaných rádiem. Zadejte číslo frekvence obojku a dejte mu jméno. Tento proces může trvat déle než minutu. 12

13 Nabídka POJMENOVÁNÍ OBOJKU Přidání jména obojku do paměti R2GPS, což může být např. jméno psa. Slouží pro jednodušší identifikaci. SEARCH: Přechod na stránku vyhledávání v režimu rádiového sledování. TURN ON/TURN OFF: Zapne a vypne obojek (<2 metry). CONFIGURE COLLAR: Přechod do nabídky pro změnu konfigurace obojku název, kanál apod. (<2 metry). Change channel: Pokud máte dva GSP obojky Hond se stejným kanálem, v této nabídce můžete změnit kanál obou obojků. ZMĚNIT JMÉNO INFO COLLAR: Na této obrazovce uvidíte výrobní (sériové) číslo, kanál aktuálního obojku a TIN (číslo, které potřebujete pro hledání tohoto obojku v jiném GSP přijímači R2). INFO O GPS OBOJKU: zde uvidíte zeměpisnou šířku a délku poslední pozice obojku. CALIBRATE: Používá se pro kalibraci přesného kmitočtu obojků. Povětrnostními změnami se může kmitočet obojků změnit. Pro dosažení maximálního dosahu sledování doporučujeme obojky pravidelně kalibrovat (tj. každý měsíc). DELETE COLLAR: Vymazání obojku z paměti GSP přijímače R2. Poznámka: Se změnami teplot mohou mít obojky různý kmitočet (jinou frekvenci). Je vhodné pravidelně provádět (každý 1 2 měsíce) kalibrace každého obojku, abychom se vždy ujistili o jeho maximálním dosahu. 2. Internal/external antenna Vyberte si, zda chcete hledání provádět využitím vnitřní antény (výchozí nastavení) nebo připojenou anténou, dodanou společností Tinyloc (není zahrnuta ke GPS přijímači R2). Upozornění: Pokud vyberete external antenna, ale ke GPS přijímači R2 nebude připojena žádná anténa, jeho dosah se zmenší o 90 %. Pokud chcete vyhledávání provádět jen GSP přijímačem R2, nezapomeňte volbu změnit na internal antenna. 13

14 Nabídka 3. Points of interest (zájmové body) Zde máte možnost uložit do paměti bod, ve kterém je v této chvíli GPS přijímač R2. Poznámka: musíte mít GPS polohu). Měli byste si uvést název místa, které chcete uložit (například: kout, část 1, místo 1, houby ). Další volba je points saved, kde budete moci vyhledat dříve uložený bod nebo jej vymazat z paměti. 4. R2 options V této podnabídce budete moci kalibrovat kompas, zapnout/vypnout GPS přijímače R2 (pro úsporu energie), chránit GPS přijímač R2 kódem PIN a zobrazit sériové číslo. I. Calibrate compass: GPS přijímač R2 má vestavěný elektronický kompas. Kompas musíte zkalibrovat při prvním provádění vyhledávání nebo pokaždé, když budete na jiném než na prvním místě (např. při přechodu z venkova do města, když jste blízko budov, poblíž stožáru vysokého napětí apod.). Otáčejte se, dokud vám obrazovka nesdělí, že kalibrace byla provedena. Nejlepší způsob je provedení 2 otočení za 20 sekund. II. Turn on/turn off GPS: Používá se k úspoře energie baterie, pokud chcete provádět vyhledávání rádiovým sledováním. III. PIN: Pokud aktivujete PIN, musíte identifikační číslo zadávat při každém zapnutí GPS přijímače R2. IV. Info: Informace o sériovém čísle, obsazené paměti nebo verzi softwaru R2 GPS. V. GPS INFO: Informace ohledně souřadnic polohy GPS, satelitů, ke kterým je připojen, satelitní čas nebo úroveň. 14

15 Vložení baterií a napájení GPS přijímač R2 je napájen 4 bateriemi AA (LR6) 1,5 V. Upozornění: Musíte dodržet polaritu vyznačenou na obrázku na zadní straně držáku baterií, který ukazuje směr každé baterie. Výměnu baterií SPS přijímače R2 doporučujeme tehdy, když se na obrazovce indikuje slabá baterie. Od této chvíle se začíná energie baterií zmenšovat (i když přijímač bude fungovat ještě několik hodin). Pro připojení externího napájení používejte pouze napáječ, který poskytuje společnost Tinyloc. Upozornění: Nepoužívejte akumulátorové baterie, protože v důsledku jejich nižšího napětí se tím zmenší kapacita GPS přijímače R2. Technické vlastnosti Napájení 6 voltů (4 LR6 AA ) Nepoužívejte akumulátorové baterie Spotřeba 180 ma Citlivost (norma IEEE MDS) 146 dbm Kmitočtové pásmo MHz Činitel využití <10 % Provozní teplota 15 C do 50 C Teplota při skladování 20 C do 70 C Index ochrany IP 42 Hmotnost váha je 520 gramů i s bateriemi Velikost (složená anténa) ,5 40 mm 15

16 Záruka Všeobecné nákupní podmínky Společnost TinyTronic, S.L. poskytuje záruku na funkci zařízení i na všechny výrobní vady po dobu 2 let. V případě jakýchkoli reklamací musíte předložit prodejní doklad. Záruka se nevztahuje na škody způsobené dopravou, nesprávným používáním nebo nesprávnou manipulací. Nepokrývá ani škody způsobené elektrickými výboji, ohněm apod. Společnost TinyTronic ručí 2 roky ode dne zakoupení, že její radiolokační a telemetrické zařízení nebude mít konstrukční nebo materiálové vady. Tato záruka je účelná pouze pro původního vlastníka. Pokud bude dodán vadný výrobek, bude bezplatně opraven nebo vyměněn ve společnosti TinyTronic S.L a záruka přitom zůstane v platnosti. Nemůžeme nést odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním, za fyzické škody nebo za běžné opotřebení výrobku. V případě problémů se obracejte na obchodní zastoupení společnosti TinyTronic, S.L. v České republice, firmu VNT electronics s.r.o., Němčice 23, Němčice u České Třebové, tel.: Společnost Tiny Tronic S.L. v žádném případě neponese odpovědnost za újmy způsobené zvířatům nebo za jejich ztrátu. Prohlášení o shodě Výrobce Tinytronic S.L. na svou odpovědnost prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s ustanoveními Směrnice 99/05/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999, která je nadřazená španělské legislativě na základě Královského dekretu 1890/2000 z 20. listopadu. PA00087A 16

17 HOND GPS GUNDOG TRACKING NÁVOD K OBSLUZE Sériové číslo: viz originální návod Číslo PUKu: viz originální návod Datum:

18 HOND GPS Návod k obsluze HOND GPS ZAP./VYP. Vysílač Hond-GPS lze zapnout a vypnout třemi různými způsoby: 1. Z dálky pomocí konzoly GPS přijímače R2 (viz návod k obsluze GPS přijímače R2). 2. Magnetickým spínačem Přibližte magnet ke značce POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU; LED dioda zůstane 2 sekundy rozsvícena a potom bude každou vteřinu blikat, čímž se indikuje správná aktivace pokud ne, sama zhasne (viz obrázek 1). 3. Vložením a vyjmutím baterie Po každém vložení baterie se GPS obojek Hond aktivuje a začne vysílat. LED Obrázek 1 Značka pohotovostního režimu 18

19 HOND GPS ANTÉNA Protože antény se mohou používáním poničit, můžete je jednoduše vyměnit po odšroubování matice. Náhradní antény můžete zakoupit ve stejném místě, kde jste zakoupili GPS obojek Hond. VLOŽENÍ BATERIE Musíte dodržet polaritu uvedenou na obrázku 2. Aby bylo zařízení vodotěsné, je důležité patřičným způsobem zavřít víko baterie. Upozornění: Magnet neukládejte v blízkosti vysílače, protože by jej mohl náhodně aktivovat. Obrázek 2: Polarita baterie!!! UPOZORNĚNÍ: NEZKRATUJTE BATERII!!! 19

20 HOND GPS GPS POLOHA Když GPS obojek Hond zachytí GPS polohu, LED dioda poskytne po každých dvou bliknutích jedno dlouhé bliknutí místo jen jednoho bliknutí v režimu rádiového sledování. Rychlost zachycení GPS polohy závisí na řadě faktorů jako je nejasnost oblohy, hustota lesa, jestli prší nebo ne apod. Doporučujeme nejprve zapnout GPS obojek Hond v otevřené oblasti daleko od budov a s obojkem umístěným na psovi nahoře, aby byla zajištěna síla GPS signálu. Jakmile bude zachycen GPS signál, je nepravděpodobné, že dojde k jeho ztrátě, ledaže pes nebude mít zorný paprsek v kontaktu s oblohou. INDIKACE SLABÉ BATERIE GPS obojek vám sdělí, kdy bude třeba baterii vyměnit než dojde ke ztrátě síly signálu. Vizuální indikace slabé baterie se indikuje vysláním dvou plynulých bliknutí. Také na obrazovce můžete vidět, kolik energie zbývá baterii v GPS obojku Hond nebo pomocí dvojitého pípnutí ve funkci rádiového sledování v GPS přijímači R2. 20

21 HOND GPS KÓDY PIN A PUK GPS obojek Hond má PIN kód pro zabezpečení proti krádeži a aby jej nikdo, kdo nezná tento PIN, nemohl detekovat. Výchozím nastavením je tento kód deaktivován. Pro přiřazení a aktivaci kódu použijte konzolu GPS přijímače R2. Pokud zapomenete PIN kód, použijte PUK kód, který najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Technické vlastnosti Napájení 3 volty (1 CR123A) Provozní teplota C Teplota při skladování C Třída ochrany IP 67 Hmotnost 74 gramů s baterií Spotřeba 15 ma 21

22 HOND GPS Nedoporučená poloha. Větší možnost ztráty signálu GPS. Dobrá poloha. Malá možnost ztráty signálu GPS. Chcete-li, aby váš pes nosil zvonec, přesvědčte se, zda je nasazen ve sponě. Také je velmi užitečné vysílací obojek přidat k dalším obojkům, které pes nosí a připevnit je k vodítku tak, aby byl vysílací obojek stále nahoře. Optimální poloha. Menší možnost ztráty signálu GPS. 22

23 Tipy Než nasadíte psovi obojek, zkontrolujte, zda na každém obojku přijímáte GPS polohu. Procházejte na přijímači jednotlivými obojky, dokud u všech obojků nebude uvedeno GPS OK. Protože tyto obojky jsou ve vaší blízkosti, zkontrolujte také, zda se na přijímači indikuje NEAR (blízko) na začátku není kvalita signálu GPS velká a může způsobovat chyby ve vzdálenosti. Potom můžete tyto obojky psům nasadit. Zde jsou uvedeny časy vyhledávání, během kterých přijímač může poskytovat indikaci GPS OK, ale tento obojek ztratil signál GPS a vysílá poslední polohu (s dočasnou indikací). Poměrně často je užitečné několik minut počkat s obojkem vybraným na přijímači, dokud tento obojek opět neobdrží polohu GPS. Když uslyšíte ostré pípnutí, je dobré několik minut počkat v takové poloze, kde slyšíte pípání nejlépe, až do okamžiku získání polohy GPS. Nezapomeňte na to, že existují oblasti, kde není žádný signál GPS kvůli terénu nebo povětrnostním podmínkám. Pro nejlepší výsledky doporučujeme používat alkalické baterie např. GP Ultra LR6 AA 1,5 V. 23

24 Záruka Všeobecné nákupní podmínky Společnost TinyTronic, S.L. poskytuje záruku na funkci zařízení i na všechny výrobní vady po dobu 2 let. V případě jakýchkoli reklamací musíte předložit prodejní doklad. Záruka se nevztahuje na škody způsobené dopravou, nesprávným používáním nebo nesprávnou manipulací. Nepokrývá ani škody způsobené elektrickými výboji, ohněm apod. Společnost TinyTronic ručí 2 roky ode dne zakoupení, že její radiolokační a telemetrické zařízení nebude mít konstrukční nebo materiálové vady. Tato záruka je účelná pouze pro původního vlastníka. Pokud bude dodán vadný výrobek, bude bezplatně opraven nebo vyměněn ve společnosti TinyTronic S.L a záruka přitom zůstane v platnosti. Nemůžeme nést odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním, za fyzické škody nebo za běžné opotřebení výrobku. V případě problémů se obracejte na obchodní zastoupení společnosti TinyTronic, S.L. v České republice, firmu VNT electronics s.r.o., Němčice 23, Němčice u České Třebové, tel.: Společnost Tiny Tronic S.L. v žádném případě neponese odpovědnost za újmy způsobené zvířatům nebo za jejich ztrátu. Prohlášení o shodě Výrobce Tinytronic S.L. na svou odpovědnost prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s ustanoveními Směrnice 99/05/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999, která je nadřazená španělské legislativě na základě Královského dekretu 1890/2000 z 20. listopadu. PA00087A 24

Move&Fun. Uživatelská příručka. Čeština

Move&Fun. Uživatelská příručka. Čeština Move&Fun Uživatelská příručka Čeština Červen 2012 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 Čeština Leden 2008 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology Návod k použití Digital Digital Digital Innovative Mobile Technology Stav: 08/2011 Jazyk: čeština Obsah Všeobecné Úvod 3 Účelové použití 5 Mít zvláště na zřeteli 6 Ovládací prvky přijímače Dálkové ovládání

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření Uživatelský manuál pro PDA s GPS Bezpečnostní opatření Nevystavujte dotykový displej nadměrnému tlaku: Prosím, přečtěte si před další manipulací s Vaším PDA. Vyhněte se příliš agresivním tlakům na obrazovku

Více

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více

2N EasyGate Pro. GSM brána. Uživatelský manuál 1.0.1

2N EasyGate Pro. GSM brána. Uživatelský manuál 1.0.1 2N EasyGate Pro GSM brána Uživatelský manuál Verze 1.0.1 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí,

Více

HP MINI Uživatelská příručka

HP MINI Uživatelská příručka HP MINI Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Microsoft

Více

Manuál AStrO A-151 AStrO 4T A-152 AStrO Formula A-161 AStrO Formula 4T A-162 Formula PRO+ A-141

Manuál AStrO A-151 AStrO 4T A-152 AStrO Formula A-161 AStrO Formula 4T A-162 Formula PRO+ A-141 Manuál AStrO A-151 AStrO 4T A-152 AStrO Formula A-161 AStrO Formula 4T A-162 Formula PRO+ A-141 Version AStrO V2.05.00 - Version AStrO 4T V1-05.01 - Version PRO+ V1.05.00 Copyright 2005 Alfano, S.A. All

Více

Návod k obsluze GPS 420

Návod k obsluze GPS 420 N á v o d k o b s l u z e GPS 420 Záruční podmínky Vážený zákazníku, děkujeme za váš zájem o výrobek firmy Thomson. Naším přáním je vaše maximální spokojenost. Pokud se rozhodnete pro koupi některého výrobku

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Xperia T LT30p Obsah Důležité informace...7 Android popis systému...8 Aplikace...8 Začínáme...9 Uvedení do provozu...9 Zapnutí

Více

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM Příručka k hardwaru Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Demontáž původního vybavení, montáž příslušenství nebo úpravy vozidla

Více

TomTom GO Referenční příručka

TomTom GO Referenční příručka TomTom GO Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Co je nového 7 Novinky v této verzi... 7 Start 9 Instalace do automobilu... 9 Umístění zařízení... 9 Zapnutí a vypnutí...

Více

Uživatelská příručka. Fotopast Ltl Acorn Modely 6210 / 6310

Uživatelská příručka. Fotopast Ltl Acorn Modely 6210 / 6310 Uživatelská příručka Fotopast Ltl Acorn Modely 6210 / 6310 Fotopast Ltl Acorn 6210 / 6310 OBSAH Obsah... 2 Všeobecné informace... 4 Funkce... 4 Použití... 5 Upozornění... 5 Začínáme... 8 Vložení SIM (jen

Více

Skenery Kodak řady i5000

Skenery Kodak řady i5000 Skenery Kodak řady i5000 Uživatelská příručka A-61670_cs 5K3557 Bezpečnost Bezpečnostní opatření pro uživatele Stolní skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 57,6 kg a po

Více

Řada OREGON 450, 450t, 550, 550t. návod k obsluze

Řada OREGON 450, 450t, 550, 550t. návod k obsluze Řada OREGON 450, 450t, 550, 550t návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800)

Více

TomTom GO Referenční příručka

TomTom GO Referenční příručka TomTom GO Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Co je nového 7 Co je nového v této verzi... 7 Start 9 Instalace do automobilu... 9 Umístění zařízení... 9 Zapnutí a vypnutí...

Více

GT-I8350. Uživatelská příručka

GT-I8350. Uživatelská příručka GT-I8350 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i/ST26a

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i/ST26a Uživatelská příručka Xperia J ST26i/ST26a Obsah Xperia J Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled telefonu...7 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí telefonu...11 Zámek

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Vítejte. Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola C200.

Vítejte. Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola C200. Vítejte Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola C200. Vítejte - 1 www.hellomoto.com MOTOROLA, stylizované logo M a veškeré ostatní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...6 Podmínky pro skladování, přepravu a použití 6 Údržba 8 Bezpečnost RF 9 Využití 10 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...11 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...12 ZAČÍNÁME...13 Nabití

Více

mapový navigační přístroj uživatelská příručka

mapový navigační přístroj uživatelská příručka etrex Legend mapový navigační přístroj uživatelská příručka Seznam vybraného příslušenství Držák na kolo Datový kabel + upgrade na mapu TOPO 50 Kniha GPS od A do Z UPOZORNĚNÍ: Přístroj obsahuje předehranou

Více

TomTom TRUCKER Referenční příručka

TomTom TRUCKER Referenční příručka TomTom TRUCKER Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Start 7 Instalace do automobilu... 7 Umístění zařízení... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Bezpečnostní upozornění... 8 Nastavení...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5 VZHLED A OVLÁDÁNÍ... 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI... 11 ZAČÍNÁME... 12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů 14 Tahy ovládání 15 Operace s

Více