R2 GPS GUNDOG TRACKING NÁVOD K OBSLUZE. Sériové číslo: viz originální návod Číslo PUKu: viz originální návod Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R2 GPS GUNDOG TRACKING NÁVOD K OBSLUZE. www.tinyloc.com sales@tinyloc.com. Sériové číslo: viz originální návod Číslo PUKu: viz originální návod Datum:"

Transkript

1 R2 GPS GUNDOG TRACKING NÁVOD K OBSLUZE Sériové číslo: viz originální návod Číslo PUKu: viz originální návod Datum:

2 R2 GPS Návod k obsluze Úvod Děkujeme za zakoupení nového GPS přijímače R2, který je nejmodernějším autonomním systémem pro vyhledávání loveckých psů. Uvádíme zde některé funkce tohoto nového systému: Kombinuje technologii GPS a rádiového sledování. GPS poskytuje přesnou polohu obojku GPS a rádiové sledování umožňuje provádět vyhledávání na velmi dlouhé vzdálenosti nezávisle na vnějších vlivech (když např. existuje pokrytí GPS nebo ne). Umožňuje zjistit polohu obojků GPS nejnovější generace i libovolných jiných značek modelů rádiového sledování. Možnost sledovat až 1 milion různých psů a uložit do paměti až 100. Napájení standardními alkalickými bateriemi (AA), takže když se baterie venku vybijí, můžete je vyměnit na místě a vyhledávání může pokračovat. Obojky se ukládají do paměti pouhým stiskem tlačítka. Automatické osvětlení obrazovky v podmínkách snížené viditelnosti. Možnost připojení externí antény (není zahrnuta) pro zlepšení příjmu i pro vyhledávání prováděné z vozidla. Může vyhledávat obojky dalších lovců, kteří nejsou s vámi (prostřednictvím kódu, který identifikuje každý obojek). 2

3 Přijímač a jeho části Změna hledaného obojku Tlačítko Zap./Vyp./Zpět v nabídce Přepínání mezi GPS a režimem rádiového sledování Připojení externí antény Přechod do Menu / Potvrzení Tlačítka pro zvětšení nebo zmenšení zisku (síla přijímaného signálu) Připojení externího napájení Konektor USB* Připojení sluchátka * KONEKTOR USB: Nepoužívejte tento konektor. Je určen jen pro oprávněné osoby. 3

4 Režim GPS Pokud se objeví indikace external antenna, znamená to možnost volby externí antény v nabídce Indikátor baterie R2 GPS Poloha obojku Kvalita signálu GPS přijímače R2 GPS (kvalita pokrytí) Vzdálenost k obojku Pokud se objeví indikace času, ukazuje příjem poslední polohy pomocí GPS Indikátor baterie obojku Pokud se na kompasu objeví značka komunikace, znamená to příjem polohy obojku v reálném čase Název obojku uložený v paměti Indikace možné chyby ve vzdálenosti 4

5 Rádiový sledovací režim Síla přijímaného signálu Maximální síla získaná při aktuálním zisku Úroveň aktuálního zisku Pokud se objeví indikace GPS OK, znamená to, že můžete přejít do režimu GPS pro vyhledání pozice TAG v reálném čase. 5

6 Systém TINYLOC GPS Vyhledávací technologie Tinyloc GPS obsahuje GPS přijímač R2 a GPS obojek Hond. Oba celky mají GPS anténu, která poskytuje jejich polohu. Chcete-li zjistit polohu psa, GPS obojek Hond vysílá rádiovými vlnami informace o své poloze do GPS přijímače R2. Když GPS přijímač R2 obdrží svou polohu i polohu GPS obojku Hond prostřednictvím elektronického kompasu, může potom indikovat polohu a přesnou vzdálenost GPS obojku Hond. Upozornění! Musíte si uvědomit, že komunikace mezi obojkem GPS přijímačem R2 GPS probíhá prostřednictvím rádiových vln, nikoli prostřednictvím satelitů GPS. Satelity mezi GPS přijímačem R2 a GPS obojkem Hond nekomunikují (viz obrázek 1). Obrázek 1 Satelit Satelit vysílá svou polohu do GPS přijímače R2 Satelit vysílá svou polohu do obojku GPS Hond Přijímač GPS R2 Pes Obojek GPS Hond vysílá svou polohu do GPS přijímače R2 prostřednictvím rádiových vln 6

7 Systém TINYLOC GPS Signál GPS se pohybuje prostřednictvím stejných rádiových vln používaných pro rádiové sledování. Protože je mnohem obtížnější dopravit GPS signál než jednoduché pípnutí, rádiové sledování má vždy 4 5krát větší dosah než GPS. Proto vyhledejte svého psa nejprve v režimu rádiového sledování a jenom v posledních kilometrech budete mít jeho přesnou polohu pomocí GPS (viz Obrázek 2). Obrázek 2 Rádiový sledovací režim Režim GPS 9,8 km Režim GPS 7

8 Stručný návod Odstraňte ochrannou fólii. Krok 1: Zadejte obojek do paměti. Stiskněte tlačítko OK v nabídce. Použijte šipky nahoru a dolů v nabídce pro volbu collars (obojky) a stiskněte tlačítko OK. Zvolte ADD (přidat). Zapněte obojek. Na obrazovce se objeví indikace insert batteries in the collar and place it on top of the receiver (<10 cm) vložte baterie do obojku a položte jej na přijímač (<10 cm). Pokud jste to ještě neprovedli, vložte baterie pro spuštění obojku a položte jej na horní část přijímače. Pokud baterie již v obojku jsou a obojek je vypnutý, můžete jej zapnout také přiblížením magnetu ke značce pohotovostního režimu (STANDBY). Zadejte název obojku podle pokynů na obrazovce. Pokud nebylo možné obojek po 3 pokusech zadat, přečtěte si níže uvedený bod OBOJKY. Krok 2: Vyhledávání v režimu rádiového sledování. Systém rádiového sledování vám umožní provádět vyhledávání na velmi velké vzdálenosti a také vyhledávání nezávislé na signálu GPS (velmi deštivé dny, pes je schovaný nebo leží, kdy obojek nemá přímý výhled na oblohu apod.). Vyhledávací systém rádiového sledování využívá pro nalezení polohy psa srovnávání síly přijímaných signálů. Kroky potřebné k provádění hledání: I. Pro volbu psa, kterého chcete najít, použijte tlačítka nahoru/dolů. II. Proveďte otočení o 360 pro porovnání intenzity všech přijímaných signálů. Pes bude ve směru, odkud přichází nejsilnější signál (největší číslo). Kompletní otočení byste měli provést při stejné úrovni citlivosti příjmu (bez dotyku bočních tlačítek zesílení). Pokud neuslyšíte signál, zesilte příkon pomocí bočních tlačítek (viz. Obrázek 3). Poznámka: Pokud signál někdy dosáhne čísla 99, znamená to, že GPS přijímač R2 je zahlcený a signály nemůžete porovnávat (protože budou indikovat sílu 99 ve více než jednom směru). Bočními tlačítky zmenšete zesílení a sílu signálu porovnávejte znovu. 8

9 Stručný návod Obrázek 3 správný směr I. Stisknutím bočního tlačítka GPS/RT přejděte na vyhledávací obrazovku v režimu GPS. Poznámka: Když v režimu GPS vyhledáváte poprvé, musíte provést kalibraci kompasu (menu>r2 options>calibrate) viz odstavec MOŽNOSTI PŘIJÍMAČE R2. II. Na obrazovce se zobrazí poloha a vzdálenost psa. GPS přijímač R2 položte rovně na dlaň tak, aby funkce kompasu byla co nejpřesnější. III. Pokud značka uprostřed kompasu zmizí z obrazovky a objeví se hlášení XX minutes, znamená to, že pes je mimo pokrytí GPS a objeví se poslední přijatá poloha psa (a kdy byla přijata). IV. Pokud se na obrazovce objeví hlášení R2 with no GPS, seek line of sight with satellites in clear area znamená to, že GPS přijímač R2 nemá přímý výhled na satelit GPS (pokud jste např. v autě nebo v zakryté oblasti). Jděte do oblasti, kde GPS přijímač bude mít přímý výhled na oblohu a za malou chvíli se kompas opět objeví. 9

10 Rady k vyhledávání Obrázek 4 Příjímač vždy pokládejte rovně na dlaň a snažte se nedotýkat antén. Aby poloha označená kompasem byla přesná, musíte zajistit, aby GPS přijímač ležel naprosto rovně (viz Obrázek 4). GPS přijímač R2 je konstrukčně navržen tak, aby tělo lovce bylo v obrazovkovém režimu za ním (nebude-li v režimu rádiového sledování, potom nebude moci rozlišit mezi signálem přicházejícím zepředu nebo zezadu). Obrázek 5 Pokud vyhledávání provádíte z vyšších míst jako jsou kopce nebo vyvýšené oblasti, je dosah mnohem lepší. I zvednutím přijímače nad hlavu můžete získat dosah několika kilometrů (viz Obrázek 5). 10

11 Rady k vyhledávání Obrázek 6 GPS přijímač R2 umístěte do vodorovné nebo svislé polohy pro příjem nejsilnějšího signálu na základě polohy psa. V režimu rádiového sledování doporučujeme získat polohu ze dvou samostatných bodů a vytvořit tak imaginární dráhu (nebo na mapě) dvou pozic a pro zjištění polohy psa ji překračovat. V režimu GPS je velmi užitečné získat polohu z nějakého vysokého místa nebo zvednutím paže a potom sledovat poslední polohu, která se objeví na obrazovce (přestože při sestupování z kopce již nebude žádná lokalizace v reálném čase). Při prvním zapnutí GSP obojku Hond na začátku denního lovu doporučujeme, abyste si před puštěním psů zkontrolovali příjem signálu GPS. Je vhodné nechat obojky na zemi nebo na horní části auta s nálepkou nahoře, dokud nebudete přijímat GPS signál. Jakmile toto provedete, můžete dát psům tyto obojky. 11

12 Nabídka 1. Obojky Tento odstavec se týká obojků (jejich zadání do paměti, změna kanálu apod). PŘIDÁNÍ: PŘIDÁNÍ OBOJKŮ DO PAMĚTI GPS PŘIJÍMAČE R2 Automatic: Pro automatické přidání GPS obojku Hond. Obrazovka vás vyzve, abyste položili GPS obojek Hond na GPS přijímač R2. Stiskněte tlačítko OK a proběhne automatická synchronizace. Potom budete vyzváni, abyste zadali název, který chcete přidělit GPS obojku Hond (např. jméno psa, barva obojku apod.). Upozornění: Pro zavedení obojku do jiného přijímače (nebo do stejného přijímače, pokud jste jej smazali) potřebujete jej resetovat. Provádí se to tak, že zapnete obojek a přiložíte magnet na značku pohotovostního režimu. Počkejte na vypnutí obojku, magnet z této značky nesundávejte a počkejte na 5 impulsů. Po 5. impulsu magnet sundejte a počkejte na 4 rychlá bliknutí LED diody. To znamená, že obojek byl úspěšně restartován. Nyní jej můžete zavést do několika GSP přijímačů R2. Během procesu automatického zadávání GPS obojkem Hond nehýbejte. ADD TIN: GPS obojky Hond přidejte prostřednictvím kódu TIN. Ten vám umožní zadat GSP obojek Hond do GSP přijímače R2, aniž budou oba přístroje na stejném místě. Tento TIN kód obsahuje veškeré informace, které GSP přijímač R2 potřebuje pro hledání GSP obojku Hond. Zde je uvedeno, jak můžete vyhledat psa vašeho společníka, který není s vámi (například obdržením kódu TIN telefonem). Poznámka: Chcete-li zjistit TIN kód obojku, měli byste jej hledat v GPS přijímači R2, ve kterém je uložen. Jděte na Menu>Collars>Configuration collar>info. ADD FREQUENCY: (přidat frekvenci) používá se k uložení starých obojků sledovaných rádiem. Zadejte číslo frekvence obojku a dejte mu jméno. Tento proces může trvat déle než minutu. 12

13 Nabídka POJMENOVÁNÍ OBOJKU Přidání jména obojku do paměti R2GPS, což může být např. jméno psa. Slouží pro jednodušší identifikaci. SEARCH: Přechod na stránku vyhledávání v režimu rádiového sledování. TURN ON/TURN OFF: Zapne a vypne obojek (<2 metry). CONFIGURE COLLAR: Přechod do nabídky pro změnu konfigurace obojku název, kanál apod. (<2 metry). Change channel: Pokud máte dva GSP obojky Hond se stejným kanálem, v této nabídce můžete změnit kanál obou obojků. ZMĚNIT JMÉNO INFO COLLAR: Na této obrazovce uvidíte výrobní (sériové) číslo, kanál aktuálního obojku a TIN (číslo, které potřebujete pro hledání tohoto obojku v jiném GSP přijímači R2). INFO O GPS OBOJKU: zde uvidíte zeměpisnou šířku a délku poslední pozice obojku. CALIBRATE: Používá se pro kalibraci přesného kmitočtu obojků. Povětrnostními změnami se může kmitočet obojků změnit. Pro dosažení maximálního dosahu sledování doporučujeme obojky pravidelně kalibrovat (tj. každý měsíc). DELETE COLLAR: Vymazání obojku z paměti GSP přijímače R2. Poznámka: Se změnami teplot mohou mít obojky různý kmitočet (jinou frekvenci). Je vhodné pravidelně provádět (každý 1 2 měsíce) kalibrace každého obojku, abychom se vždy ujistili o jeho maximálním dosahu. 2. Internal/external antenna Vyberte si, zda chcete hledání provádět využitím vnitřní antény (výchozí nastavení) nebo připojenou anténou, dodanou společností Tinyloc (není zahrnuta ke GPS přijímači R2). Upozornění: Pokud vyberete external antenna, ale ke GPS přijímači R2 nebude připojena žádná anténa, jeho dosah se zmenší o 90 %. Pokud chcete vyhledávání provádět jen GSP přijímačem R2, nezapomeňte volbu změnit na internal antenna. 13

14 Nabídka 3. Points of interest (zájmové body) Zde máte možnost uložit do paměti bod, ve kterém je v této chvíli GPS přijímač R2. Poznámka: musíte mít GPS polohu). Měli byste si uvést název místa, které chcete uložit (například: kout, část 1, místo 1, houby ). Další volba je points saved, kde budete moci vyhledat dříve uložený bod nebo jej vymazat z paměti. 4. R2 options V této podnabídce budete moci kalibrovat kompas, zapnout/vypnout GPS přijímače R2 (pro úsporu energie), chránit GPS přijímač R2 kódem PIN a zobrazit sériové číslo. I. Calibrate compass: GPS přijímač R2 má vestavěný elektronický kompas. Kompas musíte zkalibrovat při prvním provádění vyhledávání nebo pokaždé, když budete na jiném než na prvním místě (např. při přechodu z venkova do města, když jste blízko budov, poblíž stožáru vysokého napětí apod.). Otáčejte se, dokud vám obrazovka nesdělí, že kalibrace byla provedena. Nejlepší způsob je provedení 2 otočení za 20 sekund. II. Turn on/turn off GPS: Používá se k úspoře energie baterie, pokud chcete provádět vyhledávání rádiovým sledováním. III. PIN: Pokud aktivujete PIN, musíte identifikační číslo zadávat při každém zapnutí GPS přijímače R2. IV. Info: Informace o sériovém čísle, obsazené paměti nebo verzi softwaru R2 GPS. V. GPS INFO: Informace ohledně souřadnic polohy GPS, satelitů, ke kterým je připojen, satelitní čas nebo úroveň. 14

15 Vložení baterií a napájení GPS přijímač R2 je napájen 4 bateriemi AA (LR6) 1,5 V. Upozornění: Musíte dodržet polaritu vyznačenou na obrázku na zadní straně držáku baterií, který ukazuje směr každé baterie. Výměnu baterií SPS přijímače R2 doporučujeme tehdy, když se na obrazovce indikuje slabá baterie. Od této chvíle se začíná energie baterií zmenšovat (i když přijímač bude fungovat ještě několik hodin). Pro připojení externího napájení používejte pouze napáječ, který poskytuje společnost Tinyloc. Upozornění: Nepoužívejte akumulátorové baterie, protože v důsledku jejich nižšího napětí se tím zmenší kapacita GPS přijímače R2. Technické vlastnosti Napájení 6 voltů (4 LR6 AA ) Nepoužívejte akumulátorové baterie Spotřeba 180 ma Citlivost (norma IEEE MDS) 146 dbm Kmitočtové pásmo MHz Činitel využití <10 % Provozní teplota 15 C do 50 C Teplota při skladování 20 C do 70 C Index ochrany IP 42 Hmotnost váha je 520 gramů i s bateriemi Velikost (složená anténa) ,5 40 mm 15

16 Záruka Všeobecné nákupní podmínky Společnost TinyTronic, S.L. poskytuje záruku na funkci zařízení i na všechny výrobní vady po dobu 2 let. V případě jakýchkoli reklamací musíte předložit prodejní doklad. Záruka se nevztahuje na škody způsobené dopravou, nesprávným používáním nebo nesprávnou manipulací. Nepokrývá ani škody způsobené elektrickými výboji, ohněm apod. Společnost TinyTronic ručí 2 roky ode dne zakoupení, že její radiolokační a telemetrické zařízení nebude mít konstrukční nebo materiálové vady. Tato záruka je účelná pouze pro původního vlastníka. Pokud bude dodán vadný výrobek, bude bezplatně opraven nebo vyměněn ve společnosti TinyTronic S.L a záruka přitom zůstane v platnosti. Nemůžeme nést odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním, za fyzické škody nebo za běžné opotřebení výrobku. V případě problémů se obracejte na obchodní zastoupení společnosti TinyTronic, S.L. v České republice, firmu VNT electronics s.r.o., Němčice 23, Němčice u České Třebové, tel.: Společnost Tiny Tronic S.L. v žádném případě neponese odpovědnost za újmy způsobené zvířatům nebo za jejich ztrátu. Prohlášení o shodě Výrobce Tinytronic S.L. na svou odpovědnost prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s ustanoveními Směrnice 99/05/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999, která je nadřazená španělské legislativě na základě Královského dekretu 1890/2000 z 20. listopadu. PA00087A 16

17 HOND GPS GUNDOG TRACKING NÁVOD K OBSLUZE Sériové číslo: viz originální návod Číslo PUKu: viz originální návod Datum:

18 HOND GPS Návod k obsluze HOND GPS ZAP./VYP. Vysílač Hond-GPS lze zapnout a vypnout třemi různými způsoby: 1. Z dálky pomocí konzoly GPS přijímače R2 (viz návod k obsluze GPS přijímače R2). 2. Magnetickým spínačem Přibližte magnet ke značce POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU; LED dioda zůstane 2 sekundy rozsvícena a potom bude každou vteřinu blikat, čímž se indikuje správná aktivace pokud ne, sama zhasne (viz obrázek 1). 3. Vložením a vyjmutím baterie Po každém vložení baterie se GPS obojek Hond aktivuje a začne vysílat. LED Obrázek 1 Značka pohotovostního režimu 18

19 HOND GPS ANTÉNA Protože antény se mohou používáním poničit, můžete je jednoduše vyměnit po odšroubování matice. Náhradní antény můžete zakoupit ve stejném místě, kde jste zakoupili GPS obojek Hond. VLOŽENÍ BATERIE Musíte dodržet polaritu uvedenou na obrázku 2. Aby bylo zařízení vodotěsné, je důležité patřičným způsobem zavřít víko baterie. Upozornění: Magnet neukládejte v blízkosti vysílače, protože by jej mohl náhodně aktivovat. Obrázek 2: Polarita baterie!!! UPOZORNĚNÍ: NEZKRATUJTE BATERII!!! 19

20 HOND GPS GPS POLOHA Když GPS obojek Hond zachytí GPS polohu, LED dioda poskytne po každých dvou bliknutích jedno dlouhé bliknutí místo jen jednoho bliknutí v režimu rádiového sledování. Rychlost zachycení GPS polohy závisí na řadě faktorů jako je nejasnost oblohy, hustota lesa, jestli prší nebo ne apod. Doporučujeme nejprve zapnout GPS obojek Hond v otevřené oblasti daleko od budov a s obojkem umístěným na psovi nahoře, aby byla zajištěna síla GPS signálu. Jakmile bude zachycen GPS signál, je nepravděpodobné, že dojde k jeho ztrátě, ledaže pes nebude mít zorný paprsek v kontaktu s oblohou. INDIKACE SLABÉ BATERIE GPS obojek vám sdělí, kdy bude třeba baterii vyměnit než dojde ke ztrátě síly signálu. Vizuální indikace slabé baterie se indikuje vysláním dvou plynulých bliknutí. Také na obrazovce můžete vidět, kolik energie zbývá baterii v GPS obojku Hond nebo pomocí dvojitého pípnutí ve funkci rádiového sledování v GPS přijímači R2. 20

21 HOND GPS KÓDY PIN A PUK GPS obojek Hond má PIN kód pro zabezpečení proti krádeži a aby jej nikdo, kdo nezná tento PIN, nemohl detekovat. Výchozím nastavením je tento kód deaktivován. Pro přiřazení a aktivaci kódu použijte konzolu GPS přijímače R2. Pokud zapomenete PIN kód, použijte PUK kód, který najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Technické vlastnosti Napájení 3 volty (1 CR123A) Provozní teplota C Teplota při skladování C Třída ochrany IP 67 Hmotnost 74 gramů s baterií Spotřeba 15 ma 21

22 HOND GPS Nedoporučená poloha. Větší možnost ztráty signálu GPS. Dobrá poloha. Malá možnost ztráty signálu GPS. Chcete-li, aby váš pes nosil zvonec, přesvědčte se, zda je nasazen ve sponě. Také je velmi užitečné vysílací obojek přidat k dalším obojkům, které pes nosí a připevnit je k vodítku tak, aby byl vysílací obojek stále nahoře. Optimální poloha. Menší možnost ztráty signálu GPS. 22

23 Tipy Než nasadíte psovi obojek, zkontrolujte, zda na každém obojku přijímáte GPS polohu. Procházejte na přijímači jednotlivými obojky, dokud u všech obojků nebude uvedeno GPS OK. Protože tyto obojky jsou ve vaší blízkosti, zkontrolujte také, zda se na přijímači indikuje NEAR (blízko) na začátku není kvalita signálu GPS velká a může způsobovat chyby ve vzdálenosti. Potom můžete tyto obojky psům nasadit. Zde jsou uvedeny časy vyhledávání, během kterých přijímač může poskytovat indikaci GPS OK, ale tento obojek ztratil signál GPS a vysílá poslední polohu (s dočasnou indikací). Poměrně často je užitečné několik minut počkat s obojkem vybraným na přijímači, dokud tento obojek opět neobdrží polohu GPS. Když uslyšíte ostré pípnutí, je dobré několik minut počkat v takové poloze, kde slyšíte pípání nejlépe, až do okamžiku získání polohy GPS. Nezapomeňte na to, že existují oblasti, kde není žádný signál GPS kvůli terénu nebo povětrnostním podmínkám. Pro nejlepší výsledky doporučujeme používat alkalické baterie např. GP Ultra LR6 AA 1,5 V. 23

24 Záruka Všeobecné nákupní podmínky Společnost TinyTronic, S.L. poskytuje záruku na funkci zařízení i na všechny výrobní vady po dobu 2 let. V případě jakýchkoli reklamací musíte předložit prodejní doklad. Záruka se nevztahuje na škody způsobené dopravou, nesprávným používáním nebo nesprávnou manipulací. Nepokrývá ani škody způsobené elektrickými výboji, ohněm apod. Společnost TinyTronic ručí 2 roky ode dne zakoupení, že její radiolokační a telemetrické zařízení nebude mít konstrukční nebo materiálové vady. Tato záruka je účelná pouze pro původního vlastníka. Pokud bude dodán vadný výrobek, bude bezplatně opraven nebo vyměněn ve společnosti TinyTronic S.L a záruka přitom zůstane v platnosti. Nemůžeme nést odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním, za fyzické škody nebo za běžné opotřebení výrobku. V případě problémů se obracejte na obchodní zastoupení společnosti TinyTronic, S.L. v České republice, firmu VNT electronics s.r.o., Němčice 23, Němčice u České Třebové, tel.: Společnost Tiny Tronic S.L. v žádném případě neponese odpovědnost za újmy způsobené zvířatům nebo za jejich ztrátu. Prohlášení o shodě Výrobce Tinytronic S.L. na svou odpovědnost prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s ustanoveními Směrnice 99/05/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999, která je nadřazená španělské legislativě na základě Královského dekretu 1890/2000 z 20. listopadu. PA00087A 24

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V Přijímač dálkového ovládání Orienta Receiver RTS NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností přijímače dálkového ovládání Orienta Receiver RTS, přečtěte si prosím pečlivě tento návod

Více

TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL)

TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL) TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL) Základní popis Vždy a všude najdete členy své rodiny GPS OL využívá nejmodernější GPS a GSM technologie Lze zjistit okamžitou pozici nebo použít stálé sledování Pozici

Více

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300)

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) 1. Úvod Velmi často dochází ke krádežím kol nehledě na to zda jsou a nebo ne zabezpečené zámkem. Z důvodu vyšší ochrany kola před krádeží doporučujeme kolo

Více

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR Technické údaje Pracovní frekvence 433,92 MHz Vstupní impedance 52 Ω Citlivost 0,5 µv Napájení 10-28 V st/ss Klidová spotřeba 15 ma Spotřeba při 1 sepnutém relé 35 ma

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

PH-BP1-P9. PocketHome 9-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ ZÁKLADNÍ POPIS ROZMĚRY. výstup R7. výstup R9.

PH-BP1-P9. PocketHome 9-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ ZÁKLADNÍ POPIS ROZMĚRY. výstup R7. výstup R9. PocketHome anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz PH-BP1-P9 9-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ ZÁKLADNÍ POPIS R10 R9 R8 R7 vstup +5V tl.del pro mazání kódů tl.fce pro výběr kanálu

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07 Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07 Návod k použití 1 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. Elektronické

Více

GPS lokátor pro děti. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko. www.spyobchod.

GPS lokátor pro děti. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko. www.spyobchod. GPS lokátor pro děti Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Obsah balení 2. Popis zařízení www.spyobchod.cz Stránka 2 2.

Více

HD AUTOKAMERA Návod k použití

HD AUTOKAMERA Návod k použití HD AUTOKAMERA Návod k použití 87231 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a naformátujte

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver cs Návod k použití Návod k použití STABILA je z hlediska obsluhy nenáročný přijímač určený k rychlé detekci laserových čar. Přijímačem lze přijímat pouze pulzně modulované laserové paprsky vysílané

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO NÁVOD K ZAPOJENÍ 1 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO 2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO Vysílače Vysílače SM2 a SM4 ( obr. 1) Přijímač Přijíma č SMX2 ( obr. 2 ) je určen pro univerzální použití. Upevňuje

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH 1 2 BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH Tento produkt splňuje normu 99/05/EEC Využití: jako ovladač pro vrata a brány Produkt je schválen pro země EU. 1. Základní

Více

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB PŘEDSTAVENÍ RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB POPIS Radioband systém je konstruován pro průmyslové, komerční a privátní dveřní a vratové aplikace kde jsou použity bezpečnostní lišty. Tento bezdrátový systém nahrazuje

Více

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M T3- CC T3- CV T2M je 2.4GHz RF bezdrátový regulátor teploty synchronizace / zóna barva. Řídicí systém se skládá ze dvou částí, dálkového ovládání a přijímače. Synchronizačním

Více

GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí

GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí Návod k použití Hlavní výhody produktu: Velmi malý a jednoduchý na ovládání Výdrž na baterii až 200 hodin Velké SOS tlačítko umožňující oboustranný interkom

Více

NÁVOD K INSTALACI SINGLE ZAŘÍZENÍ PARTNER BOX

NÁVOD K INSTALACI SINGLE ZAŘÍZENÍ PARTNER BOX NÁVOD K INSTALACI SINGLE ZAŘÍZENÍ PARTNER BOX Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Elektronický výcvikový obojek DOG-T02

Elektronický výcvikový obojek DOG-T02 Elektronický výcvikový obojek DOG-T02 Návod k použití 1.Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. Elektronické výcvikové obojky

Více

759-407 F-DIGIT.DCP03

759-407 F-DIGIT.DCP03 759-407 F-DIGIT.DCP03 Charakteristika: Projekce přesného času a teploty na stěnu*otočitelný projektor s možností zaostření zobrazení*řízení rádiovým signálem DCF-779 (Frankfurt)*kalendář (měsíc, den, den

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Signalizátor záběru FISHTRON Q9-TX s integrovaným bezdrátovým příposlechem a novým přijímačem Q-RX2, modelová řada 2011 návod ze dne 1.3.

Signalizátor záběru FISHTRON Q9-TX s integrovaným bezdrátovým příposlechem a novým přijímačem Q-RX2, modelová řada 2011 návod ze dne 1.3. Signalizátor záběru FISHTRON Q9-TX s integrovaným bezdrátovým příposlechem a novým přijímačem Q-RX2, modelová řada 2011 návod ze dne 1.3.2011 Děkujeme vám, že jste zakoupili signalizátor záběru FISHTRON

Více

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky Uživatelská příručka Přečtěte si prosím tyto informace a uchovejte manuál poblíž pro budoucí doporučení. WTF 800 pracuje na 8 kanálech. Zařízení je vyrobeno dle IPX7

Více

GPS lokátor vhodný pro seniory

GPS lokátor vhodný pro seniory GPS lokátor vhodný pro seniory Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velmi malý a jednoduchý na ovládání Výdrž na baterii až 200 hodin Velké SOS tlačítko umožňující oboustranný interkom www.spyobchod.cz

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Uživatelská příručka 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tento zabezpečovací systém představuje velký

Více

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Digitální kompas 16 směrů světových stran Navádění Digitální budík se zobrazováním data 12/24 mód pro zobrazování hodin Budík se opakuje každý den

Více

Elektronický výcvikový obojek DOG-T02

Elektronický výcvikový obojek DOG-T02 Elektronický výcvikový obojek DOG-T02 Návod k použití 1.Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. Elektronické výcvikové obojky

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

d control 640, 1040, 1640 d control 642, 1042, 1642 Návod k použití elektronický vibrační výcvikový obojek

d control 640, 1040, 1640 d control 642, 1042, 1642 Návod k použití elektronický vibrační výcvikový obojek d control 640, 1040, 1640 elektronický vibrační výcvikový obojek d control 642, 1042, 1642 elektronický vibrační výcvikový obojek sada pro dva psy Návod k použití Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 1. NEJDŘÍVE PLNĚ NABIJTE, PAK ZAPNĚTE 2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 3. PŘIPOJTE VAŠE ZAŘÍZENÍ Plné nabití trvá 3 6 hodin (dle zdroje). Stiskněte a podržte hranaté multifunkční tlačítko na asi 4 sekundy nebo

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru.

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru. 60 Návod na použití Cardio 60 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) Stisknutím a podržením zapněte přístroj. Chcete-li přístroj vypnout, stisknutím a podržením přejděte do dílčí nabídky a pomocí tlačítka nahoru

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

GO-BIO-E INSTALACE. V balení naleznete 2 lithiové baterie AAA, torxový šroubovák a manuál. BIOMETRICKÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO PŘIJÍMAČE MOTION

GO-BIO-E INSTALACE. V balení naleznete 2 lithiové baterie AAA, torxový šroubovák a manuál. BIOMETRICKÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO PŘIJÍMAČE MOTION GO-BIO-E BIOMETRICKÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO PŘIJÍMAČE MOTION INSTALACE V balení naleznete 2 lithiové baterie AAA, torxový šroubovák a manuál. TECHNICKÁ DATA FREKVENCE 868,35 MHz NAPÁJENÍ 1,5 Vdc (1 baterie

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU Radon skener 3000 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení digitálního skeneru výskytu radonu. Věříme, že Vám přístroj bude spolehlivě sloužit k Vaší

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG-T02

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG-T02 Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG-T02 Návod k použití 1.Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. Elektronické výcvikové

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál SP-1101W Skrátený inštalačný manuál 06-2014 / v1.2 1 I. Informace o výrobku... 3 I-1. Obsah balení... 3 I-2. Přední panel... 3 I-3. Stav LED indikátoru... 4 I-4. Tlačítko stavu přepínače... 4 I-5. Typový

Více

IRRE2-250 IRRE2-250/868. DŮLEŽITÉ (J1): viz text. Tabulka 1 (pevný kód, J1 = Pos 1) Provozní režim D2-D3 DIPs emitor programování

IRRE2-250 IRRE2-250/868. DŮLEŽITÉ (J1): viz text. Tabulka 1 (pevný kód, J1 = Pos 1) Provozní režim D2-D3 DIPs emitor programování IRRE2-250 IRRE2-250/868 Obr.1 Obr.2 DŮLEŽITÉ (J1): viz text Tabulka 1 (pevný kód, J1 = Pos 1) Provozní režim D2-D3 DIPs emitor programování Individuální režim (jedinečný kód) 8 pevných bitů, 0 proměnných

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

d control 600, 1000, 1600 elektronický výcvikový obojek d control 602, 1002, 1602 elektronický výcvikový obojek sada pro dva psy Návod k použití

d control 600, 1000, 1600 elektronický výcvikový obojek d control 602, 1002, 1602 elektronický výcvikový obojek sada pro dva psy Návod k použití d control 600, 1000, 1600 elektronický výcvikový obojek d control 602, 1002, 1602 elektronický výcvikový obojek sada pro dva psy Návod k použití Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek DOGtrace d control

Více

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice Návod k instalaci Kódové klávesnice Obj.č.: *CA1362 FC52PL Kódová klávesnice FC52MA slouží pro ovládání jednoho nebo dvou relé pomocí dvou až šestimístného číselného kódu. Technická data: Napájení: 12V

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

5 V= (z jednotky Motor Controller) 50 ma 433,42 MHz Kapacita paměti

5 V= (z jednotky Motor Controller) 50 ma 433,42 MHz Kapacita paměti animeo IB+ Karta dálkového ovládání RTS NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností karty dálkového ovládání RTS, přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Návod uschovejte pro pozdější

Více

Naladění programů na přijímači Alma SAT HD

Naladění programů na přijímači Alma SAT HD Naladění programů na přijímači Alma SAT HD Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) podle tabulky sítí (NIT) 2. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) ručním zadáním

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ

NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE POZOR PRO BEZPEČÍ OSOB JE DŮLEŽITÉ DODRŽET VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. 1 - Udržujte automatické ovládání (tlačítka, dálkové ovládání,

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

SELF LEVELLING CROSS LINE LASER LEVEL WITH PULSED LASER BEAM & DETECTOR

SELF LEVELLING CROSS LINE LASER LEVEL WITH PULSED LASER BEAM & DETECTOR 1-77-216 CL2XTE KIT SELF LEVELLING CROSS LINE LASER LEVEL WITH PULSED LASER BEAM & DETECTOR BRUGERVEJLEDNING INSTRUKTIONSHANDBOK KÄYTTÖOHJE INSTRUKSJONSBOK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ã πƒπ π πø NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Více

OS425-LS Série. Uživatelský manuál

OS425-LS Série. Uživatelský manuál OS425-LS Série Uživatelský manuál OS425-LS ( s bílou blikající LED diodou ) Instrukce pro obsluhu teploměru OS425-LS je bezdotykový infračervený teploměr s matematickým módem pro infračervené funkce. snímání

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007 Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655 Verze 2007 BEZDRÁTOVÝ SENZOR ZÁKLADNOVÁ STANICE VLASTNOSTI A TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKLADNOVÁ STANICE Měření vnitřní i venkovní teploty

Více