REŠERŠE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REŠERŠE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ"

Transkript

1 EVALUACE PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (PTPO) REŠERŠE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ Pro MŠMT vypracovali: Ing. Vladimír Kuchař Ing. Zdeňka Mindlová

2 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ OBECNĚ ČR A EU Cílem EU je zvýšit průměrný podíl studentů s vysokoškolským diplomem v zemích EU z 31% v roce 2010 na 40% do roku Česká republika patří k zemím, kde je vysokoškoláků ve srovnání s ostatními zeměmi EU stále relativně málo. Počet vysokoškoláků v Česku stále roste. Ve věkové skupině 25 až 34 let činí podíl vysokoškoláků téměř 23%, což je o téměř 40% více než ve věkové skupině 35 až 44 let a o dvě třetiny více než ve věkové skupině 45 až 64 let. Stoupající počet absolventů vysokoškolského studia musí čelit i vyšší míře nezaměstnanosti. Ta samozřejmě souvisí i s celkovou mírou nezaměstnanosti danou hospodářskými a dalšími faktory. Zaměstnatelnost mladých absolventů vysokých škol je ve většině zemí EU příznivější než u mladých lidí s jinými druhy dosaženého vzdělání, ale zároveň stále méně příznivá než hladina zaměstnanosti všech vysokoškoláků v celé populaci. UCHAZEČI VERSUS ABSOLVENTI PŘÍRODOVĚDECKÉ A TECHNICKÉ OBORY 1 V následujících dvou tabulkách můžeme vidět, že počet zapsaných studentů na přírodovědných a technických oborech, stejně jako počet úspěšných absolventů těchto oborů se výrazně v průběhu let nemění.

3 Uchazeči o studium na veřejných a soukromých vysokých školách podle skupiny studijního zaměření (prezenční i kombinovaní studenti celkem) Skupina studijního zaměření Rok Podané přihlášky Přihlášení (bez vícenásobných přihlášek) Přijetí Zapsaní Přírodní vědy a nauky Přírodní vědy a nauky Přírodní vědy a nauky Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Technické vědy a nauky Technické vědy a nauky Technické vědy a nauky Absolventi podle skupiny studijního zaměření Skupina studijního zaměření rok celkem Bc. magisterské celkem všichni studenti prezenční studenti navaz. magisterské doktorské celkem Bc. magisterské navaz. magisterské doktorské Vysoké školy celkem Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Vysoké školy celkem Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Vysoké školy celkem Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Vysoké školy celkem Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Vysoké školy celkem Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky ROZDÍLY V UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ DLE OBORU VZDĚLÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍRODOVĚDNÉ A TECHNICKÉ OBORY Srovnání zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol (ve školním roce 2010/2011) z hlediska oborových typů fakult jasně reflektuje vysokou úspěšnost převážně absolventů lékařských, právnických fakult a některých technických oborů. Míra nezaměstnanosti absolventů lékařských fakult se blíží pouze 1%. Absolventi pedagogických fakult si také stojí dobře (3,3%). Naopak nejhůře na tom jsou fakulty zemědělské, přírodovědné a v závěsu za nimi

4 ekonomické, mezi jejichž absolventy míra nezaměstnanosti půl roku až rok po ukončení studia přesahuje 8%. Tento trend v přírodovědných, ekonomických, technických a zemědělských oborech je částečně způsobem dopady krize v průmyslu a v podnikatelském sektoru vůbec. K největšímu zhoršení nezaměstnanosti došlo právě u absolventů přírodovědných fakult, a to o plných 168%. 3 Následující tabulky obsahují údaje o počtech nezaměstnaných absolventů podle dosaženého vzdělání a následně podle oboru dosaženého vysokoškolského vzdělání. Jedná se o nezaměstnané, kteří vysokou školu absolvovali 6-12 měsíců před uvedenými termíny. Míry II. Q 2008 II. Q 2009 II. Q 2010 II. Q 2011 nezaměstnanost i podle vzdělání základní 18,4 23,8 25,1 24,0 střední neúplné 4,3 7,1 8,2 7,6 střední úplné 2,7 4,4 5,2 5,2 vysokoškolské 1,4 1,9 2,4 2,7 Celkem 4,2 6,3 7,1 6,7

5 Míry nezaměstnanosti absolventů vysokých škol podle skupin oborů Duben 2008 Duben 2009 Duben 2010 Duben 2011 Humanitní 3,1 3,3 4,7 5,2 Právnické 1,3 1,1 2,2 2,8 Ekonomické 2,8 4,5 6,0 6,9 Pedagogické 1,9 2,2 2,8 3,1 Technické 2,3 3,1 4,6 4,9 Zemědělské 3,4 4,6 7,3 7,5 Přírodovědecké 3,3 4,0 6,0 6,4 Lékařské 1,4 0,8 0,8 1,0 Umělecké 7,0 5,9 8,4 5,1 Prostý průměr 2,6 3,0 4,3 4,3 Míra nezam. celkem 2,4 2,8 4,2 - Pozitivní ovšem je sledovat trend v grafu níže, který jasně ukazuje, že čím déle je absolvent po dokončení svého vzdělání tím má větší šance na to, že uspěje na pracovním trhu. Absolventi Masarykovy univerzity (MU) z univerzitního roku 2010/2011 uvedli na základě dotazníkového šetření tyto zajímavé údaje. (viz dvě tabulky níže) 4

6 Aktuální pracovní ESF FI FSS FF LF PedF PrF PřírF FSpS MU stav pracuje v pracovním 73,3 66,4 53,8 47,6 63,5 66,7 68, 41,0 53,7 58,6 poměru 9 studuje a pracuje 8,5 12,6 16,6 19,2 12,5 13,0 14,3 29,5 12,2 16,5 studuje a nepracuje 2,8 4,2 6,5 8,6 1,0 2,8 4,3 21,5 7,3 7,1 MD, pracovala 1,1 0,8 4,1 6,5 10,6 5,1 3,9 2,0 7,3 4,7 podniká a nezam. 2,3 7,6 4,1 5,3 2,9 3,7 0,7 0,8 12,2 3,4 další osoby pracuje v prac. 5,1 5,9 4,7 2,4 3,4 3,2 3,2 1,2 2,4 3,3 poměru a podniká jiná možnost 2,3 0,8 3,6 3,8 1,9 2,3 1,1 1,2 2,4 2,2 nezaměstnaný, 0,6 0,8 2,4 2,7-0,9 1,1 1,2-1,3 nepracoval nezaměstnaný, 1,1 1,8 2,1-1,0 1,4 0,8-1,2 pracoval MD a nepracovala 1,1 2,4 1,8 1,4 0,4 0,4 2,4 1,0 podniká a zam. další osoby Jak dlouho jste hledali zaměstnání? 0,8-2,9 0,5 0,7 0,4 0,8 Jak dlouho ESF FI FSS FF LF PedF PrF PřírF FSpS MU hledali zaměstnání? hned, max. 53,3 77,7 59,3 51,0 77,5 48,0 63,0 47,6 55,3 58,5 do 1 měsíce do 2 měsíců 10,8 7,1 12,7 7,3 5,0 15,7 10,7 8,5 18,4 9,9 do 4 měsíců 19,8 8,9 11,3 17,5 11,5 13,7 14,1 17,5 10,5 14,6 do 6 měsíců 9,0 3,6 8,7 7,3 2,5 9,8 6,9 10,1 13,2 7,5 do 8 měsíců 1,8 0,9 2,0 5,9 2,9 1,1 3,7 2,5 více než za 8 5,4 1,8 6,0 10,8 3,5 9,8 4,2 12,7 2,6 7,1 měsíců mezisoučet 3 16,2 6,3 16,7 24,1 6,0 22,5 12,2 26,5 15,8 17,0 předchozích řádků Celkem Z těchto tabulek výše nás zajímají hlavně studenti Přírodovědecké fakulty MU (PřF MU). Ti v největší míře při práci dále studují a bohužel si také hledali práci nejdelší čas (čtvrtina z nich déle než půl roku). Absolventi PřF MU jsou na tom tak nejhůře ze všech fakult. 5 Absolventi přírodovědecké fakulty MU nejvíce pracují ve veřejných institucích či podnicích s převažující účastí státu 56,4 %. Dále pak v českých soukromých firmách 22,3% a v zahraničních či nadnárodních firmách je to

7 pak 11,7%. Podniká pouze 2,6% absolventů této fakulty. Absolventům nejčastěji pomůže při získávání práce vlastní přičinění (dvě třetiny dotázaných odpovědělo v průzkumu MU), dále cca z 15% rodiče či známý a stejně tak byly sami osloveni nabídkou od zaměstnavatele. POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELŮ Kromě absolutních počtů studentů na technických a přírodovědných oborech je ale vhodné sledovat jejich podíl na celkovém počtu vysokoškolských absolventů. Podíl vysokoškoláků s technickým vzděláním se totiž mezi absolventy snižuje. Přitom právě některé technické obory jsou jedněmi z nejžádanějších specializací. Jde hlavně o techniky, konstruktéry, strojaře, kontrolory, vývojové konstruktéry, mistry výroby, procesní inženýry atd. Nicméně tato žádanost bohužel neplatí pro všechny technické obory. Mezi nejvíce hledanými pozicemi jsou i IT odborníci, kteří ovládají více specializací, mají kromě tvrdých schopností z oboru i znalost projektového řízení a vedení týmu, vysvětluje Aleš Křížek, ředitel společnosti Robert Half International pro Česko a Slovensko. V současnosti sledujeme čtyřnásobný nárůst poptávky po těchto odbornících za rok, vysvětluje Křížek. 6 Zaměstnavatelé uvádějí jako důvody nepřijímání absolventů nejčastěji nedostatek praxe, nereálné představy o výši mzdy, pracovní době či pracovním zařazení, nutnost zapracování a také nedostatek volných pracovních pozic. To, co zaměstnavatelé po uchazečích vyžadují, jsou schopnost umění jednat s lidmi, praktické dovednosti a znalost praxe, schopnost prezentace a sebeprezentace, komunikační dovednosti, samostatnost, loajalita a schopnost řešit stresové situace. Zaměstnavatelé tedy nejčastěji vidí jako problém málo praktických zkušeností absolventů. Tato skutečnost vyplývá i z pocitu

8 samotných absolventů Masarykovi univerzity (2010/2011), kteří uvedli, že jejich vzdělání bylo příliš teoretické. Viz graf níže. 7 Zdroj: MU Zajímavé je sledovat požadované kompetence, se kterými se setkali absolventi Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na pracovním trhu. Ty kompetence, které potřebovali, a byly vyžadovány zaměstnavateli nejčastěji, bohužel nejvíce postrádají. To jasně dokazuje tabulka kompetencí, viz níže. Jde hlavně o praktické zkušenosti, počítačovou gramotnost, schopnost sebeprezentace, komunikace, organizace a kritického myšlení.

9 8 Zdroj: MU České podniky a instituce, které se zabývají základním či aplikovaným výzkumem mají dlouhodobé problémy s nedostatkem kvalifikovaných uchazečů. Hlavně na pozicích výzkumných a vývojových pracovníků v aplikační sféře. I přes nárůst počtu absolventů magisterského a doktorského studia technických (17% v období ) a přírodovědných oborů (41% v období ) vysokých škol se nepodařilo tento nedostatek odstranit. Nejvíce jsou tak nedostatkem kvalitních výzkumných pracovníků ohroženy obory jako nukleární fyzika, softwarové inženýrství, automatizace a kontroling, inženýrství, elektrochemie. Chybí tak pracovníci v automobilovém průmyslu, IT sektoru,

10 strojírenství, elektrotechnickém průmyslu, energetice. Je vhodné, aby dále docházelo ke slaďování vzdělávacích oborů vysokých škol s rychle se měnícími požadavky zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé mají stále vyšší požadavky na absolventy technických a přírodovědných oborů. Je nutné je dlouho zaškolovat, jelikož jim chybí praktické zkušenosti. Naléhavost zaškolení absolventů klesá s vyšším stupněm vysokoškolského vzdělání, tím také stoupá spokojenost zaměstnavatelů. Dále dle zaměstnavatelů chybí absolventům jazykové znalosti a oborové znalosti. Školy nedrží tempo s rozvojem technologií a procesů a i když učí věci správné, tak bohužel ne dostatečně praktickým způsobem, který by mohli absolventi uplatnit v reálném zaměstnání. S tímto názorem souhlasí i pracovníci úřadů práce, kteří se s těmito situacemi každodenně setkávají. Podle názorů pracovníků úřadů práce je obecně nejčastější příčinou nezaměstnanosti absolventů právě jejich nedostatečná odborná praxe. Zajímavé je ale sledovat podíl špičkových studentů na celkovém počtu přijatých studentů. V určitých oborech se výrazně za posledních deset let snížil. Na základě analýzy dat společnosti SCIO z roku 1998 a 2008 je zřejmé, že zejména přírodovědné, ekonomické a chemicko-technologické obory vysokých škol byly postiženy výrazným poklesem podílu špičkových studentů na celkovém počtu přijatých s testem OSP. 9 PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI ALFA A OMEGA VŠEHO? Absolventi přírodních věd oceňují více střednědobý přínos oboru než to, jak byli v jeho rámci připraveni pro vstup na pracovní trh. Naopak absolventi strojírenských oborů pozitivně hodnotí připravenost pro vstup na trh práce než pro plnění pracovních úkolů po pěti letech praxe. Mladí lidé po ukončení vzdělávání mají na trhu práce vůči osobám, které jsou na něm již delší dobu, relativní nevýhodu. Mají sice aktuální vzdělání, ale zkušenost s užitím daných pracovních postupů a metod nemají. Absolventi tak o pracovní místa nesoutěží s lidmi, kteří již na pracovním trhu jsou, ale obsazují místa uvolněná odchody do důchodu nebo postupem na vyšší či jiné pracovní pozice, případně nastupují na nově vytvořená pracovní místa nebo na místa, která dříve zastávali lidé s nižším vzděláním vzhledem. Důležitým faktorem je tak pro úspěšný přechod na trh práce předchozí pracovní zkušenost. Kdo již za studií pracuje, má velkou výhodu. Logicky je podíl takových studentů vyšší mezi bakaláři, jelikož jsou často starší a doplňují si své vzdělání během pracovního poměru. Získají tak vysokoškolský titul v pozdějším věku, a tomu odpovídá i více než 50% podíl bakalářů, kteří mají v době absolvování

11 práci. U magistrů je to necelých 40%. Průměrný podíl zaměstnaných absolventů se v šetřeních mezi roky 2006 a 2010 zvýšil z 30 na 43%. To je rozhodně pozitivní trend. PRÁCE NA POZICÍCH NEVYŽADUJÍCÍ ABSOLVENTOVU KVALIFIKACI Při zvyšující nezaměstnanosti absolventů je stále častějším jevem to, že pracují na pozicích, které nevyžadují jejich kvalifikaci. To může znamenat, že vysoké školy nebyly schopny poskytnout svým absolventům takové schopnosti a dovednosti, které jsou požadovány trhem práce. Za druhé to může také svědčit o nedostatku pracovních pozic vyžadujících vysokoškolské vzdělání ve srovnání s počtem vysokoškoláků. A také to může být způsobeno díky nedokonalostem trhu práce, jako je diskriminace apod. Dalším hlavním důvodem může být zvyšující se nároky zaměstnavatelů na absolventy, jak již bylo uvedeno výše. Pokud srovnáme míru převzdělanosti s mírou nezaměstnanosti a zaměříme se pouze na srovnání ČR a užší skupiny 18 evropských států, je zřejmé, že v zemích, jako je Španělsko, Řecko, nebo Itálie, mají mladí vysokoškoláci nejen problém si práci najít, ale i pokud si ji najdou, tak často neodpovídá jejich úrovni vzdělání. Naopak v ČR je situace vysokoškoláků lepší a mnohem méně jsou zaměstnaní na pozici, která nevyžaduje vysokoškolskou úroveň vzdělání. I přesto se i u nás tento trend převzdělanosti projevuje. Například podle průzkumu, který mezi svými absolventy realizovala Vysoká škola chemicko-technologická, se v oboru, který vystudovali, uplatní přibližně 40 % absolventů, jedna třetina v příbuzném oboru a jedna čtvrtina mimo obor. V případě VUT v Brně udává podobně zaměřený průzkum, že 72 % pracovníků najde uplatnění ve svém oboru ( ), ale podobně zaměřený průzkum z let udával, že v oboru se uplatnilo 87 % absolventů. Brněnská Masarykova univerzita dospěla ve svém průzkumu k hodnotě 64 % na základě dat z průzkumu v letech Další zajímavá data a informace o tomto tématu viz tabulky níže.

12 11

13 12

14 Vstup do práce Další učení v rámci práce Zvládání současných pracovních úkolů Budoucí pracovní kariéru Osobní rozvoj Rozvoj podnikatelských schopností Do jaké míry byl studijní obor dobrým základem pro (1 až 5) Typ studia bakalářský (Bc.) 3,23 3,46 3,40 3,36 3,83 2,26 magisterský (Mgr., Ing. apod.) 3,41 3,55 3,35 3,38 3,71 2,18 doktorský (Ph.D.) 3,57 3,83 3,65 3,65 3,84 2,07 Celkem 3,37 3,53 3,37 3,39 3,75 2,20 Obor studia Bakaláři Přírodní vědy a nauky 3,34 3,55 3,48 3,31 3,70 2,17 Informatické obory 3,21 3,37 3,10 3,21 3,35 2,02 Strojírenství, hornictví a hutnictví 3,28 2,97 2,73 2,80 3,49 2,07 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 3,26 3,14 2,96 3,22 3,55 1,79 Ostatní technické vědy a nauky 2,96 3,05 3,17 3,09 3,54 2,19 Magistři Přírodní vědy a nauky 3,28 3,65 3,45 3,20 3,73 1,79 Informatické obory 3,62 3,92 3,64 3,62 3,69 2,21 Strojírenství, hornictví a hutnictví 3,55 3,63 3,39 3,42 3,74 2,23 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 3,61 3,69 3,47 3,45 3,70 2,12 Stavebnictví a architektura 3,71 3,64 3,48 3,53 3,65 2,17 Ostatní technické vědy a nauky 3,38 3,51 3,41 3,30 3,70 2,25 Celkem Přírodní vědy a nauky 3,35 3,67 3,51 3,29 3,76 1,87 Informatické obory 3,47 3,71 3,43 3,47 3,56 2,14 Strojírenství, hornictví a hutnictví 3,45 3,38 3,15 3,18 3,66 2,19 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 3,52 3,57 3,36 3,40 3,69 2,04 Stavebnictví a architektura 3,65 3,60 3,47 3,51 3,67 2,15 Ostatní technické vědy a nauky 3,32 3,45 3,40 3,29 3,67 2,24 13

15 Věk absolvování Podíl absolventů mající práci po ukončení studia Doba přechodu v měsících ISEI (10 až 90) Příjem v Kč Výhradně vystudovaný obor Vystudovaný nebo příbuzný obor Zcela jiný obor Není třeba zvláštní oborové specializace Nejvhodnější obor pro první práci Typ studia bakalářský (Bc.) 28,0 53,8% 2,75 53, ,2% 55,1% 12,5% 14,2% magisterský (Mgr., Ing. apod.) 26,3 38,4% 2,03 61, ,2% 55,4% 9,3% 10,2% doktorský (Ph.D.) 29,1 51,0% 0,38 68, ,3% 57,9% 4,1% 3,7% Celkem 26,9 43,0% 2,17 59, ,5% 55,4% 10,0% 11,1% Obor studia Bakaláři Přírodní vědy a nauky 26,3 63,2% 3,48 60, ,9% 55,9% 8,8% 29,4% Informatické obory 25,6 46,6% 3,56 64, ,7% 79,3% 6,0% 12,9% Strojírenství, hornictví a hutnictví 25,6 71,4% 4,30 57, ,4% 52,8% 28,8% 8,0% Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 24,3 66,7% 6,29 57, ,3% 66,7% 5,3% 2,7% Ostatní technické vědy a nauky 27,3 62,1% 3,51 52, ,8% 53,4% 9,8% 21,1% Magistři Přírodní vědy a nauky 25,0 69,7% 3,05 64, ,4% 59,2% 9,2% 14,2% Informatické obory 25,5 45,1% 1,24 66, ,4% 72,8% 3,7% 8,0% Strojírenství, hornictví a hutnictví 26,9 65,5% 1,62 59, ,3% 63,3% 9,6% 11,9% Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 25,1 64,8% 2,51 62, ,7% 69,9% 5,9% 5,5% Stavebnictví a architektura 25,3 61,5% 1,46 62, ,5% 55,8% 3,5% 2,3% Ostatní technické vědy a nauky 26,0 72,6% 3,02 60, ,4% 63,3% 13,4% 10,9% Celkem Přírodní vědy a nauky 25,8 35,8% 2,79 64, ,4% 60,3% 7,9% 15,5% Informatické obory 25,6 54,6% 2,16 65, ,5% 75,1% 4,6% 9,8% Strojírenství, hornictví a hutnictví 26,4 31,5% 2,69 58, ,6% 58,4% 17,5% 10,4% Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 25,1 35,8% 3,22 61, ,6% 69,5% 6,1% 4,8% Stavebnictví a architektura 25,5 38,8% 1,58 63, ,5% 55,8% 4,9% 2,8% Ostatní technické vědy a nauky 26,4 30,4% 2,97 59, ,6% 62,2% 12,1% 12,1% 14 ZDROJE: Technologické centrum AV ČR, Středisko vzdělávací politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní ústav odborného vzdělávání Centrum kariérového poradenství Národní vzdělávací fond, Councilconclusions on theemployabilityofgraduatesfromeducation and training, 2012

16 Hospodářské noviny, Studenta, Český statistický úřad, Průzkum absolventů MU, Masarykova univerzita, 2012 Eurostat, CIA TheWorldFactbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 15

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

Trh práce: Periferní vidění

Trh práce: Periferní vidění Trh práce: Periferní vidění Ing. Jiří Braňka branka@nvf.cz Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání www.nvf.cz/observatory www.budoucnostprofesi.cz Zaměstnání/podnikání

Více

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013 Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují směřují 17.5.2013 Karolina Houžvičková Šolcová OVVP MFF UK solcova@dekanat.mff.cuni.cz Klíčová slova prezentace: absolventi

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Informace pro budoucnost Tomáš Ervín Dombrovský, LMC 1 milion registrovaných uživatelů Jobs.cz a Prace.cz 10.000 zaměstnavatelů V roce 2011: 133 tisíc pozic na plný pracovní úvazek z toho 27 tisíc míst

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Praha, 5. 12. 2012, panelová diskuse Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? V České republice 80 % populace

Více

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Výběr z úvodních analýz pro projekt Vyhodnocení stavu vysokého školství v Ústeckém kraji Mgr. Zdeňka Šímová, O projektu Projekt: Vyhodnocení stavu

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výsledky průzkumu uplatnění absolventů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích z anketního šetření provedeného v roce 2003 Údaje obsažené v následujících

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Reflex 2010: zpráva třetí. Současné zaměstnání absolventů. Radim Ryška a Martin Zelenka Praha, 2011. Z obsahu. Úvod

Reflex 2010: zpráva třetí. Současné zaměstnání absolventů. Radim Ryška a Martin Zelenka Praha, 2011. Z obsahu. Úvod Reflex 2010: zpráva třetí Současné zaměstnání absolventů Radim Ryška a Martin Zelenka Praha, 2011 Úvod Česká republika se více než deset let účastní mezinárodních projektů, které se zabývají postavením

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Zpracováno dne 31. 10. 2014 Informace o přijímacím řízení na

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Zpracováno dne 2. 11. 2015 Informace o přijímacím řízení na

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 2 zaměstnanci - organizace 158963352/XXXX 687963250/YYYY 586524793/ZZZZ 156826/XXXX 352698128/CCCC

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ 13.11.2013 PaedDr. Eva Lénertová Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o. Možnosti po maturitě vysoká škola bakalářský studijní program (3-4letý) Bc., BcA. magisterský studijní

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. Ing. Jiří Vojtěch David Kleňha

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. Ing. Jiří Vojtěch David Kleňha Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. Ing. Jiří Vojtěch David Kleňha Praha 2014 Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání Doc. PhDr.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Únor 2014 Útvar vnějších vztahů VUT v Brně, zpracovala: Eva Kneblová Obsah 1. Úvod a metodologie... 3 2. Hledání zaměstnání... 4 2.1 Doba hledání

Více

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Hana Říhová (rihova@nvf.cz) Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Název: Fakulta výrobních technologií a managementu Sídlo: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96 Obecné informace o fakultě: Fakulta výrobních

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2006 1 2 OBSAH 1. Úvod...5 Metodické poznámky...6 2. Uchazeči

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Problematika neúspěšných ukončení vysokoškolského studia (drop-outs) v českém kontextu

Problematika neúspěšných ukončení vysokoškolského studia (drop-outs) v českém kontextu Problematika neúspěšných ukončení vysokoškolského studia (drop-outs) v českém kontextu Jan Hraba, Vladimír Hulík (MŠMT, oddělení analytické) Klára Hulíková Tesárková (PřF UK, katedra demografie a geodemografie)

Více

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Praha 2011 OBSAH 1. Úvod... 3 Metodické poznámky... 4 2. Uchazeči o terciární vzdělávání... 6 3. Absolventi

Více

DOKTORANDI 2014: Základní výsledky šetření postojů studentů doktorských studijních programů vysokých škol v České republice

DOKTORANDI 2014: Základní výsledky šetření postojů studentů doktorských studijních programů vysokých škol v České republice DOKTORANDI 2014: Základní výsledky šetření postojů studentů doktorských studijních programů vysokých škol v České republice Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. Praha, říjen 2014 1 Předkládaná zpráva

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

DOTAZNÍK K PROFILU ABSOLVENTA Z HLEDISKA BUDOUCÍHO ZAMĚSTNAVATELE

DOTAZNÍK K PROFILU ABSOLVENTA Z HLEDISKA BUDOUCÍHO ZAMĚSTNAVATELE DOTAZNÍK K PROFILU ABSOLVENTA Z HLEDISKA BUDOUCÍHO ZAMĚSTNAVATELE v rámci projektu 0285 v Opatření 3.2 OP RLZ Jaké máte zkušenosti s absolventy inženýrského studia FSI VUT Brno: absolventy jsme zatím nezaměstnali

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Mezinárodní pohled a struktura ukončeného vzdělání v ČR Data:

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Aktuální témata ve školství

Aktuální témata ve školství Aktuální témata ve školství 1 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Koncepční

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce

Přechod absolventů středních škol na trh práce Přechod absolventů středních škol na trh práce vybrané skupiny maturitních a učebních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 2 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 4 1.2 Sběr dat a použitá

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 69 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Zdrojem dat pro tuto

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia navazující magisterské Navazující magisterské

Více

Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení -

Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení - Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení - Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0144 Inovace studijních

Více

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky -

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více