REŠERŠE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REŠERŠE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ"

Transkript

1 EVALUACE PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (PTPO) REŠERŠE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ Pro MŠMT vypracovali: Ing. Vladimír Kuchař Ing. Zdeňka Mindlová

2 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ OBECNĚ ČR A EU Cílem EU je zvýšit průměrný podíl studentů s vysokoškolským diplomem v zemích EU z 31% v roce 2010 na 40% do roku Česká republika patří k zemím, kde je vysokoškoláků ve srovnání s ostatními zeměmi EU stále relativně málo. Počet vysokoškoláků v Česku stále roste. Ve věkové skupině 25 až 34 let činí podíl vysokoškoláků téměř 23%, což je o téměř 40% více než ve věkové skupině 35 až 44 let a o dvě třetiny více než ve věkové skupině 45 až 64 let. Stoupající počet absolventů vysokoškolského studia musí čelit i vyšší míře nezaměstnanosti. Ta samozřejmě souvisí i s celkovou mírou nezaměstnanosti danou hospodářskými a dalšími faktory. Zaměstnatelnost mladých absolventů vysokých škol je ve většině zemí EU příznivější než u mladých lidí s jinými druhy dosaženého vzdělání, ale zároveň stále méně příznivá než hladina zaměstnanosti všech vysokoškoláků v celé populaci. UCHAZEČI VERSUS ABSOLVENTI PŘÍRODOVĚDECKÉ A TECHNICKÉ OBORY 1 V následujících dvou tabulkách můžeme vidět, že počet zapsaných studentů na přírodovědných a technických oborech, stejně jako počet úspěšných absolventů těchto oborů se výrazně v průběhu let nemění.

3 Uchazeči o studium na veřejných a soukromých vysokých školách podle skupiny studijního zaměření (prezenční i kombinovaní studenti celkem) Skupina studijního zaměření Rok Podané přihlášky Přihlášení (bez vícenásobných přihlášek) Přijetí Zapsaní Přírodní vědy a nauky Přírodní vědy a nauky Přírodní vědy a nauky Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Technické vědy a nauky Technické vědy a nauky Technické vědy a nauky Absolventi podle skupiny studijního zaměření Skupina studijního zaměření rok celkem Bc. magisterské celkem všichni studenti prezenční studenti navaz. magisterské doktorské celkem Bc. magisterské navaz. magisterské doktorské Vysoké školy celkem Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Vysoké školy celkem Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Vysoké školy celkem Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Vysoké školy celkem Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Vysoké školy celkem Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky ROZDÍLY V UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ DLE OBORU VZDĚLÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍRODOVĚDNÉ A TECHNICKÉ OBORY Srovnání zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol (ve školním roce 2010/2011) z hlediska oborových typů fakult jasně reflektuje vysokou úspěšnost převážně absolventů lékařských, právnických fakult a některých technických oborů. Míra nezaměstnanosti absolventů lékařských fakult se blíží pouze 1%. Absolventi pedagogických fakult si také stojí dobře (3,3%). Naopak nejhůře na tom jsou fakulty zemědělské, přírodovědné a v závěsu za nimi

4 ekonomické, mezi jejichž absolventy míra nezaměstnanosti půl roku až rok po ukončení studia přesahuje 8%. Tento trend v přírodovědných, ekonomických, technických a zemědělských oborech je částečně způsobem dopady krize v průmyslu a v podnikatelském sektoru vůbec. K největšímu zhoršení nezaměstnanosti došlo právě u absolventů přírodovědných fakult, a to o plných 168%. 3 Následující tabulky obsahují údaje o počtech nezaměstnaných absolventů podle dosaženého vzdělání a následně podle oboru dosaženého vysokoškolského vzdělání. Jedná se o nezaměstnané, kteří vysokou školu absolvovali 6-12 měsíců před uvedenými termíny. Míry II. Q 2008 II. Q 2009 II. Q 2010 II. Q 2011 nezaměstnanost i podle vzdělání základní 18,4 23,8 25,1 24,0 střední neúplné 4,3 7,1 8,2 7,6 střední úplné 2,7 4,4 5,2 5,2 vysokoškolské 1,4 1,9 2,4 2,7 Celkem 4,2 6,3 7,1 6,7

5 Míry nezaměstnanosti absolventů vysokých škol podle skupin oborů Duben 2008 Duben 2009 Duben 2010 Duben 2011 Humanitní 3,1 3,3 4,7 5,2 Právnické 1,3 1,1 2,2 2,8 Ekonomické 2,8 4,5 6,0 6,9 Pedagogické 1,9 2,2 2,8 3,1 Technické 2,3 3,1 4,6 4,9 Zemědělské 3,4 4,6 7,3 7,5 Přírodovědecké 3,3 4,0 6,0 6,4 Lékařské 1,4 0,8 0,8 1,0 Umělecké 7,0 5,9 8,4 5,1 Prostý průměr 2,6 3,0 4,3 4,3 Míra nezam. celkem 2,4 2,8 4,2 - Pozitivní ovšem je sledovat trend v grafu níže, který jasně ukazuje, že čím déle je absolvent po dokončení svého vzdělání tím má větší šance na to, že uspěje na pracovním trhu. Absolventi Masarykovy univerzity (MU) z univerzitního roku 2010/2011 uvedli na základě dotazníkového šetření tyto zajímavé údaje. (viz dvě tabulky níže) 4

6 Aktuální pracovní ESF FI FSS FF LF PedF PrF PřírF FSpS MU stav pracuje v pracovním 73,3 66,4 53,8 47,6 63,5 66,7 68, 41,0 53,7 58,6 poměru 9 studuje a pracuje 8,5 12,6 16,6 19,2 12,5 13,0 14,3 29,5 12,2 16,5 studuje a nepracuje 2,8 4,2 6,5 8,6 1,0 2,8 4,3 21,5 7,3 7,1 MD, pracovala 1,1 0,8 4,1 6,5 10,6 5,1 3,9 2,0 7,3 4,7 podniká a nezam. 2,3 7,6 4,1 5,3 2,9 3,7 0,7 0,8 12,2 3,4 další osoby pracuje v prac. 5,1 5,9 4,7 2,4 3,4 3,2 3,2 1,2 2,4 3,3 poměru a podniká jiná možnost 2,3 0,8 3,6 3,8 1,9 2,3 1,1 1,2 2,4 2,2 nezaměstnaný, 0,6 0,8 2,4 2,7-0,9 1,1 1,2-1,3 nepracoval nezaměstnaný, 1,1 1,8 2,1-1,0 1,4 0,8-1,2 pracoval MD a nepracovala 1,1 2,4 1,8 1,4 0,4 0,4 2,4 1,0 podniká a zam. další osoby Jak dlouho jste hledali zaměstnání? 0,8-2,9 0,5 0,7 0,4 0,8 Jak dlouho ESF FI FSS FF LF PedF PrF PřírF FSpS MU hledali zaměstnání? hned, max. 53,3 77,7 59,3 51,0 77,5 48,0 63,0 47,6 55,3 58,5 do 1 měsíce do 2 měsíců 10,8 7,1 12,7 7,3 5,0 15,7 10,7 8,5 18,4 9,9 do 4 měsíců 19,8 8,9 11,3 17,5 11,5 13,7 14,1 17,5 10,5 14,6 do 6 měsíců 9,0 3,6 8,7 7,3 2,5 9,8 6,9 10,1 13,2 7,5 do 8 měsíců 1,8 0,9 2,0 5,9 2,9 1,1 3,7 2,5 více než za 8 5,4 1,8 6,0 10,8 3,5 9,8 4,2 12,7 2,6 7,1 měsíců mezisoučet 3 16,2 6,3 16,7 24,1 6,0 22,5 12,2 26,5 15,8 17,0 předchozích řádků Celkem Z těchto tabulek výše nás zajímají hlavně studenti Přírodovědecké fakulty MU (PřF MU). Ti v největší míře při práci dále studují a bohužel si také hledali práci nejdelší čas (čtvrtina z nich déle než půl roku). Absolventi PřF MU jsou na tom tak nejhůře ze všech fakult. 5 Absolventi přírodovědecké fakulty MU nejvíce pracují ve veřejných institucích či podnicích s převažující účastí státu 56,4 %. Dále pak v českých soukromých firmách 22,3% a v zahraničních či nadnárodních firmách je to

7 pak 11,7%. Podniká pouze 2,6% absolventů této fakulty. Absolventům nejčastěji pomůže při získávání práce vlastní přičinění (dvě třetiny dotázaných odpovědělo v průzkumu MU), dále cca z 15% rodiče či známý a stejně tak byly sami osloveni nabídkou od zaměstnavatele. POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELŮ Kromě absolutních počtů studentů na technických a přírodovědných oborech je ale vhodné sledovat jejich podíl na celkovém počtu vysokoškolských absolventů. Podíl vysokoškoláků s technickým vzděláním se totiž mezi absolventy snižuje. Přitom právě některé technické obory jsou jedněmi z nejžádanějších specializací. Jde hlavně o techniky, konstruktéry, strojaře, kontrolory, vývojové konstruktéry, mistry výroby, procesní inženýry atd. Nicméně tato žádanost bohužel neplatí pro všechny technické obory. Mezi nejvíce hledanými pozicemi jsou i IT odborníci, kteří ovládají více specializací, mají kromě tvrdých schopností z oboru i znalost projektového řízení a vedení týmu, vysvětluje Aleš Křížek, ředitel společnosti Robert Half International pro Česko a Slovensko. V současnosti sledujeme čtyřnásobný nárůst poptávky po těchto odbornících za rok, vysvětluje Křížek. 6 Zaměstnavatelé uvádějí jako důvody nepřijímání absolventů nejčastěji nedostatek praxe, nereálné představy o výši mzdy, pracovní době či pracovním zařazení, nutnost zapracování a také nedostatek volných pracovních pozic. To, co zaměstnavatelé po uchazečích vyžadují, jsou schopnost umění jednat s lidmi, praktické dovednosti a znalost praxe, schopnost prezentace a sebeprezentace, komunikační dovednosti, samostatnost, loajalita a schopnost řešit stresové situace. Zaměstnavatelé tedy nejčastěji vidí jako problém málo praktických zkušeností absolventů. Tato skutečnost vyplývá i z pocitu

8 samotných absolventů Masarykovi univerzity (2010/2011), kteří uvedli, že jejich vzdělání bylo příliš teoretické. Viz graf níže. 7 Zdroj: MU Zajímavé je sledovat požadované kompetence, se kterými se setkali absolventi Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na pracovním trhu. Ty kompetence, které potřebovali, a byly vyžadovány zaměstnavateli nejčastěji, bohužel nejvíce postrádají. To jasně dokazuje tabulka kompetencí, viz níže. Jde hlavně o praktické zkušenosti, počítačovou gramotnost, schopnost sebeprezentace, komunikace, organizace a kritického myšlení.

9 8 Zdroj: MU České podniky a instituce, které se zabývají základním či aplikovaným výzkumem mají dlouhodobé problémy s nedostatkem kvalifikovaných uchazečů. Hlavně na pozicích výzkumných a vývojových pracovníků v aplikační sféře. I přes nárůst počtu absolventů magisterského a doktorského studia technických (17% v období ) a přírodovědných oborů (41% v období ) vysokých škol se nepodařilo tento nedostatek odstranit. Nejvíce jsou tak nedostatkem kvalitních výzkumných pracovníků ohroženy obory jako nukleární fyzika, softwarové inženýrství, automatizace a kontroling, inženýrství, elektrochemie. Chybí tak pracovníci v automobilovém průmyslu, IT sektoru,

10 strojírenství, elektrotechnickém průmyslu, energetice. Je vhodné, aby dále docházelo ke slaďování vzdělávacích oborů vysokých škol s rychle se měnícími požadavky zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé mají stále vyšší požadavky na absolventy technických a přírodovědných oborů. Je nutné je dlouho zaškolovat, jelikož jim chybí praktické zkušenosti. Naléhavost zaškolení absolventů klesá s vyšším stupněm vysokoškolského vzdělání, tím také stoupá spokojenost zaměstnavatelů. Dále dle zaměstnavatelů chybí absolventům jazykové znalosti a oborové znalosti. Školy nedrží tempo s rozvojem technologií a procesů a i když učí věci správné, tak bohužel ne dostatečně praktickým způsobem, který by mohli absolventi uplatnit v reálném zaměstnání. S tímto názorem souhlasí i pracovníci úřadů práce, kteří se s těmito situacemi každodenně setkávají. Podle názorů pracovníků úřadů práce je obecně nejčastější příčinou nezaměstnanosti absolventů právě jejich nedostatečná odborná praxe. Zajímavé je ale sledovat podíl špičkových studentů na celkovém počtu přijatých studentů. V určitých oborech se výrazně za posledních deset let snížil. Na základě analýzy dat společnosti SCIO z roku 1998 a 2008 je zřejmé, že zejména přírodovědné, ekonomické a chemicko-technologické obory vysokých škol byly postiženy výrazným poklesem podílu špičkových studentů na celkovém počtu přijatých s testem OSP. 9 PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI ALFA A OMEGA VŠEHO? Absolventi přírodních věd oceňují více střednědobý přínos oboru než to, jak byli v jeho rámci připraveni pro vstup na pracovní trh. Naopak absolventi strojírenských oborů pozitivně hodnotí připravenost pro vstup na trh práce než pro plnění pracovních úkolů po pěti letech praxe. Mladí lidé po ukončení vzdělávání mají na trhu práce vůči osobám, které jsou na něm již delší dobu, relativní nevýhodu. Mají sice aktuální vzdělání, ale zkušenost s užitím daných pracovních postupů a metod nemají. Absolventi tak o pracovní místa nesoutěží s lidmi, kteří již na pracovním trhu jsou, ale obsazují místa uvolněná odchody do důchodu nebo postupem na vyšší či jiné pracovní pozice, případně nastupují na nově vytvořená pracovní místa nebo na místa, která dříve zastávali lidé s nižším vzděláním vzhledem. Důležitým faktorem je tak pro úspěšný přechod na trh práce předchozí pracovní zkušenost. Kdo již za studií pracuje, má velkou výhodu. Logicky je podíl takových studentů vyšší mezi bakaláři, jelikož jsou často starší a doplňují si své vzdělání během pracovního poměru. Získají tak vysokoškolský titul v pozdějším věku, a tomu odpovídá i více než 50% podíl bakalářů, kteří mají v době absolvování

11 práci. U magistrů je to necelých 40%. Průměrný podíl zaměstnaných absolventů se v šetřeních mezi roky 2006 a 2010 zvýšil z 30 na 43%. To je rozhodně pozitivní trend. PRÁCE NA POZICÍCH NEVYŽADUJÍCÍ ABSOLVENTOVU KVALIFIKACI Při zvyšující nezaměstnanosti absolventů je stále častějším jevem to, že pracují na pozicích, které nevyžadují jejich kvalifikaci. To může znamenat, že vysoké školy nebyly schopny poskytnout svým absolventům takové schopnosti a dovednosti, které jsou požadovány trhem práce. Za druhé to může také svědčit o nedostatku pracovních pozic vyžadujících vysokoškolské vzdělání ve srovnání s počtem vysokoškoláků. A také to může být způsobeno díky nedokonalostem trhu práce, jako je diskriminace apod. Dalším hlavním důvodem může být zvyšující se nároky zaměstnavatelů na absolventy, jak již bylo uvedeno výše. Pokud srovnáme míru převzdělanosti s mírou nezaměstnanosti a zaměříme se pouze na srovnání ČR a užší skupiny 18 evropských států, je zřejmé, že v zemích, jako je Španělsko, Řecko, nebo Itálie, mají mladí vysokoškoláci nejen problém si práci najít, ale i pokud si ji najdou, tak často neodpovídá jejich úrovni vzdělání. Naopak v ČR je situace vysokoškoláků lepší a mnohem méně jsou zaměstnaní na pozici, která nevyžaduje vysokoškolskou úroveň vzdělání. I přesto se i u nás tento trend převzdělanosti projevuje. Například podle průzkumu, který mezi svými absolventy realizovala Vysoká škola chemicko-technologická, se v oboru, který vystudovali, uplatní přibližně 40 % absolventů, jedna třetina v příbuzném oboru a jedna čtvrtina mimo obor. V případě VUT v Brně udává podobně zaměřený průzkum, že 72 % pracovníků najde uplatnění ve svém oboru ( ), ale podobně zaměřený průzkum z let udával, že v oboru se uplatnilo 87 % absolventů. Brněnská Masarykova univerzita dospěla ve svém průzkumu k hodnotě 64 % na základě dat z průzkumu v letech Další zajímavá data a informace o tomto tématu viz tabulky níže.

12 11

13 12

14 Vstup do práce Další učení v rámci práce Zvládání současných pracovních úkolů Budoucí pracovní kariéru Osobní rozvoj Rozvoj podnikatelských schopností Do jaké míry byl studijní obor dobrým základem pro (1 až 5) Typ studia bakalářský (Bc.) 3,23 3,46 3,40 3,36 3,83 2,26 magisterský (Mgr., Ing. apod.) 3,41 3,55 3,35 3,38 3,71 2,18 doktorský (Ph.D.) 3,57 3,83 3,65 3,65 3,84 2,07 Celkem 3,37 3,53 3,37 3,39 3,75 2,20 Obor studia Bakaláři Přírodní vědy a nauky 3,34 3,55 3,48 3,31 3,70 2,17 Informatické obory 3,21 3,37 3,10 3,21 3,35 2,02 Strojírenství, hornictví a hutnictví 3,28 2,97 2,73 2,80 3,49 2,07 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 3,26 3,14 2,96 3,22 3,55 1,79 Ostatní technické vědy a nauky 2,96 3,05 3,17 3,09 3,54 2,19 Magistři Přírodní vědy a nauky 3,28 3,65 3,45 3,20 3,73 1,79 Informatické obory 3,62 3,92 3,64 3,62 3,69 2,21 Strojírenství, hornictví a hutnictví 3,55 3,63 3,39 3,42 3,74 2,23 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 3,61 3,69 3,47 3,45 3,70 2,12 Stavebnictví a architektura 3,71 3,64 3,48 3,53 3,65 2,17 Ostatní technické vědy a nauky 3,38 3,51 3,41 3,30 3,70 2,25 Celkem Přírodní vědy a nauky 3,35 3,67 3,51 3,29 3,76 1,87 Informatické obory 3,47 3,71 3,43 3,47 3,56 2,14 Strojírenství, hornictví a hutnictví 3,45 3,38 3,15 3,18 3,66 2,19 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 3,52 3,57 3,36 3,40 3,69 2,04 Stavebnictví a architektura 3,65 3,60 3,47 3,51 3,67 2,15 Ostatní technické vědy a nauky 3,32 3,45 3,40 3,29 3,67 2,24 13

15 Věk absolvování Podíl absolventů mající práci po ukončení studia Doba přechodu v měsících ISEI (10 až 90) Příjem v Kč Výhradně vystudovaný obor Vystudovaný nebo příbuzný obor Zcela jiný obor Není třeba zvláštní oborové specializace Nejvhodnější obor pro první práci Typ studia bakalářský (Bc.) 28,0 53,8% 2,75 53, ,2% 55,1% 12,5% 14,2% magisterský (Mgr., Ing. apod.) 26,3 38,4% 2,03 61, ,2% 55,4% 9,3% 10,2% doktorský (Ph.D.) 29,1 51,0% 0,38 68, ,3% 57,9% 4,1% 3,7% Celkem 26,9 43,0% 2,17 59, ,5% 55,4% 10,0% 11,1% Obor studia Bakaláři Přírodní vědy a nauky 26,3 63,2% 3,48 60, ,9% 55,9% 8,8% 29,4% Informatické obory 25,6 46,6% 3,56 64, ,7% 79,3% 6,0% 12,9% Strojírenství, hornictví a hutnictví 25,6 71,4% 4,30 57, ,4% 52,8% 28,8% 8,0% Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 24,3 66,7% 6,29 57, ,3% 66,7% 5,3% 2,7% Ostatní technické vědy a nauky 27,3 62,1% 3,51 52, ,8% 53,4% 9,8% 21,1% Magistři Přírodní vědy a nauky 25,0 69,7% 3,05 64, ,4% 59,2% 9,2% 14,2% Informatické obory 25,5 45,1% 1,24 66, ,4% 72,8% 3,7% 8,0% Strojírenství, hornictví a hutnictví 26,9 65,5% 1,62 59, ,3% 63,3% 9,6% 11,9% Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 25,1 64,8% 2,51 62, ,7% 69,9% 5,9% 5,5% Stavebnictví a architektura 25,3 61,5% 1,46 62, ,5% 55,8% 3,5% 2,3% Ostatní technické vědy a nauky 26,0 72,6% 3,02 60, ,4% 63,3% 13,4% 10,9% Celkem Přírodní vědy a nauky 25,8 35,8% 2,79 64, ,4% 60,3% 7,9% 15,5% Informatické obory 25,6 54,6% 2,16 65, ,5% 75,1% 4,6% 9,8% Strojírenství, hornictví a hutnictví 26,4 31,5% 2,69 58, ,6% 58,4% 17,5% 10,4% Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 25,1 35,8% 3,22 61, ,6% 69,5% 6,1% 4,8% Stavebnictví a architektura 25,5 38,8% 1,58 63, ,5% 55,8% 4,9% 2,8% Ostatní technické vědy a nauky 26,4 30,4% 2,97 59, ,6% 62,2% 12,1% 12,1% 14 ZDROJE: Technologické centrum AV ČR, Středisko vzdělávací politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní ústav odborného vzdělávání Centrum kariérového poradenství Národní vzdělávací fond, Councilconclusions on theemployabilityofgraduatesfromeducation and training, 2012

16 Hospodářské noviny, Studenta, Český statistický úřad, Průzkum absolventů MU, Masarykova univerzita, 2012 Eurostat, CIA TheWorldFactbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 15

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2011. Jan Koucký a Martin Zelenka

Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2011. Jan Koucký a Martin Zelenka Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2011 Jan Koucký a Martin Zelenka Praha, prosinec 2011 Obsah Obsah... 1 Úvodem... 2 Zaměstnatelnost a uplatnění vysokoškoláků

Více

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání UNIVERZITA KARLOVA KARLOVA V PRAZE V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY Středisko vzdělávací politiky politiky Malátova 17, 17, 150 150 00 00 Praha Praha 5 5 www.strediskovzdelavacipolitiky.info

Více

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání UNIVERZITA KARLOVA KARLOVA V PRAZE V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY Středisko vzdělávací politiky politiky Malátova 17, 17, 150 150 00 00 Praha Praha 5 5 www.strediskovzdelavacipolitiky.info

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

EMPIRICKÉ STUDIE CHARAKTERISTIKY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ ÚSPĚCH

EMPIRICKÉ STUDIE CHARAKTERISTIKY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ ÚSPĚCH 71 EMPIRICKÉ STUDIE CHARAKTERISTIKY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ ÚSPĚCH RADIM RYŠKA, MARTIN ZELENKA Anotace: Jednu z významných interakcí pro vysokoškolské vzdělávání představuje trh práce. Jak

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více

REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů

REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů Radim Ryška a Martin Zelenka Praha, 2011 Z obsahu O šetření REFLEX 2010 Charakteristiky studentů

Více

Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce

Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce Zpráva ze šetření absolventů škol Ing. Jana Trhlíková Praha 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 4 1.2 Sběr dat a použitá

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd. Sociální pedagogika a poradenství. Adéla Pukýšová. Bakalářská diplomová práce

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd. Sociální pedagogika a poradenství. Adéla Pukýšová. Bakalářská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství Adéla Pukýšová Uplatnění absolventů sociální pedagogiky na trhu práce Bakalářská diplomová práce Vedoucí

Více

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513 Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Září 2007 Obsah 1 Úvod do problematiky... 4 1.1 Účast na projektu REFLEX...

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost_ září 2007

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost_ září 2007 _ září 2007 1 _ září 2007 Obsah Úvod... 1 I. Současná ekonomická a sociální analýza v oblasti vzdělávání... 5 Normativní rámec vzdělávání v ČR...5 Demografická struktura populace ČR ve vztahu k vzdělávání...5

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol komparační analýza. Bc. Martin Úlovec

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol komparační analýza. Bc. Martin Úlovec Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol komparační analýza Bc. Martin Úlovec Praha 2014 Obsah 1. UPLATNITELNOST ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE... 3 2. OBSAH A CÍLE VÝZKUMU, METODIKA ŠETŘENÍ...

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH MANUÁL Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ..07/..07/.050 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, Úvodem V Moravskoslezském kraji existuje velmi silná poptávka

Více

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Více

Akademie LIDOVÉ NOVINY

Akademie LIDOVÉ NOVINY Akademie PÁTEK 17. ÚNORA 2012 Jakáje Na vysoké školy se loni dostaly tři čtvrtiny uchazečů Strana III LIDOVÉ NOVINY Hodnocení škol a fakult Přehledy utříděné podle oborů Strany IV až X V čem vyniká vybraná

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol.

EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. Praha, listopad 2013 1 Úvod Předkládaná zpráva přináší

Více

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2006 1 2 OBSAH 1. Úvod...5 Metodické poznámky...6 2. Uchazeči

Více

České školství v mezinárodním srovnání

České školství v mezinárodním srovnání České školství v mezinárodním srovnání Česká republika v indikátorech OECD, resp. v indikátorech publikace Education at a Glance 2014 OECD zveřejňuje 9. 9. 2014 v 11:00 publikaci Education at a Glance,

Více

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Martin Petr VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Romana

Více

5. Prioritní oblast: INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI

5. Prioritní oblast: INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI 5. Prioritní oblast: INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI Posílení pozice krajských měst a dalších center v regionu Jihovýchod jako pólů růstu

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2014 Obsah 1. Celkový pohled na problém uplatnění absolventů... 3 2. Obsah a cíle výzkumu,

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

vysokoškolské vzdělávání

vysokoškolské vzdělávání vysokoškolské vzdělávání editorial Usus Magister est optimus (praxe je nejlepší učitelka), prohlašovali ve starém Římě významní mužové. A jak je známo, pravdivé, respektive moudré myšlenky věk neotupí;

Více

VLIV DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ČR DO ROKU 2010

VLIV DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ČR DO ROKU 2010 VLIV DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ČR DO ROKU 2010 Marcela Šmídová, Jana Hamanová 1. Cíle projektu a sběr dat Od listopadu roku 2003 do listopadu 2005 uskutečnilo Centrum pro studium vysokého

Více