VZDĚLÁVÁNÍ, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST V UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH OBORECH V LIBERECKÉM KRAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVÁNÍ, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST V UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH OBORECH V LIBERECKÉM KRAJI"

Transkript

1 VZDĚLÁVÁNÍ, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST V UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH OBORECH V LIBERECKÉM KRAJI

2 Ota Raiter, Josef Večerník a Josef Klofec Zdeňka Laštovičková účastníci 2

3 VZDĚLÁVÁNÍ, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST V UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH OBORECH V LIBERECKÉM KRAJI PANELOVÁ DISKUSE 24. LISTOPAD 25. LISTOPAD 2005 KAMENICKÝ ŠENOV LIBERECKÝ KRAJ 3

4 PRVNÍ DEN ČELO PANELOVÉ DISKUSE Josef Klofec Jablonex Group a.s. Josef Večerník Pearl Bohemica s.r.o. Milan Šorejs absolvent uměleckoprůmyslové školy Zdeňka Laštovičková Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod ŘÍZENÍ DISKUSE Blažena Hušková 4

5 PERSONÁLNÍ POLITIKA FIRMY Josef Klofec Tlumočení pozdravu předsedy představenstva Jablonex Group a.s. a poděkování za zorganizování a pozvání. Se zvoleným tématem panelové diskuse je bytostně spojen další rozvoj akciové společnosti Jablonex Group. Současné uspořádání Jablonex Group je vyvrcholením dlouhodobého procesu propojování jednotlivých bižuterních společností. V době konání panelové diskuse je tento koncern tvořen těmito firmami: Ornela a.s. (Jesenské sklárny, České perličky, Jizerské sklo, Bižuterie a Česká mincovna), Železnobrodské sklo, Jablonex a Bohemia Jewerly. Rozsahem své činnosti se řadí mezi nejvýznamnější firmy regionu. Zaměstnává více než 3500 osob a vykazuje několika miliardový obrat. Na produkci tohoto koncernu je navíc navázáno několik stovek zaměstnanců v jiných středních a malých podnicích nejen na Jablonecku. Při koncipování rozvojové vize byl vytčen cíl tohoto koncernu, a to: Stát se světovým lídrem v bižuterním průmyslu. Jako nutnou potřebu k dosažení tohoto cíle pokládá vedení společnosti spolupráci s uměleckými školami zaměřenými na obory reprezentované touto firmou. Hlavním důvodem této spolupráce je skutečnost, že pro tyto obory jsou velmi důležití pracovníci s tvůrčím myšlením a tyto školy představují předvoj a vklad pro tvořivé myšlení. Jedním ze základních kamenů pro dosažení cíle společnosti stát se lídrem ve světě bižuterie je kvalifikovanost lidí a síla tvořit nové. 5

6 Oblast rozvoje lidských zdrojů má v rámci společnosti významné postavení. Je dokonce jednou ze strategických oblastí, kterou ovlivňuje přímo představenstvo společnosti a je pro celou společnost řízena centrálně. Zahrnuje v sobě nejen motivační prvky (odměňování a benefity), ale důležitým faktorem je sféra vzdělávání. Na centrální úrovni společnosti bylo vytvořeno pracoviště, jehož náplní je zajišťování vzdělávání zaměstnanců. Mezi základní vzdělávací aktivity realizované přímo společností patří. 1. Kurz Základy zbožíznalství určen pro cca 45 zaměstnanců firmy, převážně mladých lidí v oblasti marketingu, vzorování či obchodu nastoupivších do firmy v letech 2004 a Velmi významnou pomůckou je vydání knihy Základní učebnice zbožíznalství obsahující potřebné informace o bižuterní produkci od složení sklářského kamene až po finální produkty. Na textech se podílely výhradně osoby z bižuterního průmyslu Jablonecka. Tato kniha významně pomůže vzdělávat vybrané skupiny zaměstnanců firmy a mohla by se stát velmi kvalitní pomůckou i pro další spolupráci s odbornými školami. 2. Intenzivní kurz Zbožíznalství speciál určen pro vybranou skupinu dalších zaměstnanců připravovaných pro vyšší řídící funkce. Úzké skupiny 2 až 4 zaměstnanců procházejí v týdenních cyklech jednotlivé oblasti činnosti společnosti a podrobně se seznamují s výrobou, technologiemi, sortimentem, vzorováním, organizací běžného chodu výroby i marketingem a prodejem. 3. Jazykové kurzy pro cca 110 zaměstnanců firmy. Otevřeno bylo celkem 27 tříd s výukou 7 základních jazyků ve 4 stupních, vč. obchodní konverzace. Výše uvedené / box na protější straně/ je v různé intenzitě naplňováno již v současné době. Intenzifikace a prohlubování vzájemné spolupráce povede k v současnosti nutnému dosažení hlavních potřeb, čímž je potřeba výrazně zvětšit přidanou hodnotu naší práce právě vkladem umu našich lidí a zkrátit čas potřebný k realizaci jednotlivých oblastí rozvoje společnosti. To je nutné zejména z těchto důvodů: neztratit přední pozici světově významného výrobce bižuterie a polotovarů, stát se světovým lídrem ve světě bižuterní produkce, při naplňování těchto cílů musíme být rychlejší než je svět, podílet se na rozvoji regionu, v němž je tato výroba tradiční, vytvářet zaměstnancům dobré sociální zázemí pro jejich práci. 6

7 JABLONEX GROUP A SPOLUPRÁCE S UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝMI ŠKOLAMI základní nabídka a poptávka společnosti Zájem o systematický kontakt se školami a jejich poradními orgány a vzájemnou diskusi při vytváření profilu absolventa tak, aby absolvent byl kreativní, a to i v oblasti průmyslové výroby. Stěžejní je tedy výchova budoucích osobností pro průmyslový design. Rozšíření možností vybraných žáků více se v průběhu studia seznámit s obory realizovanými touto akciovou společností. Absolvent musí mít přehled o směrech reálného marketingu. Škola ve spolupráci s firmou vytipuje nadprůměrně nadané děti, kterým firma již v průběhu studia vytvoří podmínky pro rychlejší seznámení se s konkrétní produkcí. Některé odborné předměty musí být nutně posíleny, aby byl absolvent připraven k práci v průmyslovém designu. Firma má zájem zadávat termínované práce na nových kolekcích a tak poskytnout možnost práce s konkrétními materiály ze své výrobní základny s tím, že budou vybraným zájemcům k dispozici. Samozřejmostí je následné vyhodnocení a ocenění. Společnost je schopna spolupracovat při personálním zajištění některých přednášek zejména v oblasti zbožíznalství. Již nyní takto spolupracuje s katedrou designu Technické univerzity Liberec. Další výzvou je spolupráce s pedagogy i studenty v oblasti multimediální podpory marketingu a prodeje. Na druhé straně je otevřená možnost spolupráce v oblasti vzdělávání pracovníků firmy (dělnických profesí a mistrů), zejména s ohledem na technologickou větev vzdělávání na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě a v oblasti galvanizování na Střední škole řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou. Spolupráce je možná i v oblasti zušlechťování užitkového skla. 7

8 Příspěvek byl orientován zejména do oblasti uměleckoprůmyslové. Je ovšem nutné znovu připomenout, že technologická větev Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodu je pro firmu čerpací stanicí vysoce kvalitních pohonných hmot v podobě kvalitních mladých lidí pro sklářskou technologii a že Střední škola řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou je rovněž škola, jejíž absolventi v bižuterních oborech jsou ve firmě vítáni. Organickou složkou akciové společnosti je rovněž Česká mincovna. Velmi významným partnerem je v tomto případě Střední uměleckoprůmyslová škola v Jablonci nad Nisou. Úplným závěrem tohoto diskusního příspěvku je konstatování, že chceme-li obstát ve velké konkurenci bižuterního průmyslu, pak potřeba kvalitních lidí zasahuje všechny úseky, tedy výrobu, řízení výrobních procesů, marketingu, designerské činnosti a mnoho dalších s tímto odvětvím souvisejících. 8

9 CO MŮŽEME NABÍDNOUT SVĚTU, JE "VÝTVARNO" Josef Večerník Reprezentuje malou firmu s ročním obratem miliónů Kč, jejíž výroba je zaměřena na zahraniční trhy. Firma byla etablována jako výrobní podnik, který byl svou strukturou vázán na minulé období. Tento systém se ukázal jako nefunkční, a proto firma musela v průběhu tří let přejít na nový způsob řízení výroby pomocí malých objednávek. Filosofickou premisou firmy se stala skutečnost, že to, co světu nabízíme, svět již umí (zjednodušený příklad s barvením skleněné kuličky). Podstatným se ovšem jeví zázemí, a tím jsou uměleckoprůmyslové školy a školství obecně, které tvoří obrovskou základnu celého regionu. Co můžeme nabídnout světu, je výtvarno, které je nutno začít chápat jako zboží. Firma je řízena na základě jednoduché rovnice kvalita + nápad + výtvarno + rychlost = odezva zákazníků bez podpory marketingu. V rámci firmy je tento systém nazýván designfirma (všechny činnosti jsou zaměřeny na design tak, aby byl prodejný, tzn. kvalitní). Pro tento styl práce musela firma vychovat vlastní vzorkaře, aby vyhovovali cílovým trhům (USA, Francie). Úhrnem je 10% zaměstnanců zaměřeno na design. Jako velice progresivní a perspektivní se jeví propojení na textilní průmysl, neboť výroba bižuterie může čerpat z textilního průmyslu ve formě návrhové práce. 9

10 Proces navrhování má svá pravidla a je potřebné, aby byli - nejen žáci škol - tímto směrem vychováváni. Firma se snažila vymezit témata, která mají školy zahrnout do svých vzdělávacích programů. Nakonec ale dospěla k závěru, že hlavní úlohou školy je vyhledávat a nalézat talenty mezi svými studenty, protože na obrovském podhoubí absolventů vyroste několik osob, které mají potenciál být světovou špičkou v daném oboru. Důležitým prvkem tohoto hledání se stává motivace, a to nejen ze strany školy, ale i průmyslových podniků bez ohledu na jejich velikost. Při absenci správné motivace se skrytý talent nemusí vůbec projevit. Příkladem může být praxe z jejich firmy, kde byly nejen mezi studenty, ale i mezi svými zaměstnanci cíleně vybrány výrazné osobnosti, které následně podporovaly v rámci dalšího vzdělávání na vysoké škole uměleckoprůmyslové. I potom trvalo ještě čtyři roky v provozu, než se talent plně projevil a investice se firmě začala vracet. K rozvoji sklářského průmyslu je nutná větší součinnost škol a firem. Koncern typu Jablonex Group má možnost tento proces rozhýbat, ale velkou část odvětví tvoří malé firmy, jejichž problematika musí být rovněž řešena. Na druhou stranu si tyto menší firmy ne vždy plně uvědomují, jakou devizou je kvalitní výtvarník. Ve vztahu k designu je možné vzít si příklad z módního průmyslu. Bylo by dobré po jeho vzoru vytvořit nějakou hierarchii a různými soutěžemi podporovat vzájemnou konkurenci tvůrců a jejich zdravou rivalitu. Nikdo vlastně v tuto chvíli neví, kolik kvalitních designérů pracuje ve sklářském průmyslu. Jak již bylo zmíněno, hlavní úlohou školy je hledat talenty a ve spolupráci s firmami je podporovat. Stěžejně by podpora měla být cílena na tématickou a stylovou tvorbu, práci s informacemi a týmovou spolupráci při řešení jednotlivých úkolů. Důležitou složkou výchovy ve školách by mělo být rovněž zvyšování zdravého sebevědomí v kontaktu se zahraničím. 10

11 ZNALOST TECHNOLOGIE A NÁLEŽITOSTÍ VÝROBY Milan Šorejs Po ukončení studia na Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole v Jablonci nad Nisou pracoval v České mincovně. Následně přešel do akciové společnosti Ornela, později pracoval jako vedoucí divize měkkého a tvrdého pájení v podniku na Slovensku. V rámci své práce měl možnost přijímat nové pracovníky, mezi nimi i absolventy uměleckoprůmyslových škol. Základním problémem při nástupu do praxe, a to i ve vlastním případě, byla nedostatečná znalost technologie a dalších náležitostí výroby. Pro praxi je znalost výroby základní podmínkou, výroba pak pro design, z toho plyne, že bez znalosti technologie a zkušeností z praxe není možné navrhovat a vzorkovat. Z pohledu osoby, která absolventy přijímala do pracovního poměru, má jednu zásadní zkušenost. A to, že absolventi mají značně zkreslené představy o tom, jakou práci budou dělat a za jakých podmínek. Jejich očekávání jsou oproti skutečnosti nadsazená. Z vlastní zkušenosti může sdělit, že absolventa je nutné motivovat. Rozhodující ovšem nejsou pouze platové podmínky, ale i možnost profesního růstu a dalšího vzdělávání. Velice důležitým se ukazuje vzdělávání v oblasti marketingu a designu, a to i pro pracovníky, kteří se zabývají pouze specifickou částí procesu výroby. Celkově lze říci, že připravenost absolventů pro výrobu je nedostatečná. 11

12 sklářská huť zlatnická dílna brusírna 12

13 SOUČASNÁ SITUACE UMĚLECKOŘEMESLNÝCH OBORŮ REGIONU Zdeňka Laštovičková V úvodu diskusního příspěvku byly představeny školy nabízející vzdělávání v uměleckoprůmyslových oborech v Libereckém kraji, jejich struktura, vzdělávací systém, vzdělávací podmínky a cíle vzdělávání. V návaznosti na současnost byl shrnut historický vývoj uměleckoprůmyslového školství v regionu, zdůrazněny přímé vazby na firmy, podpora státu a souvislost s prosperitou hospodářství. Současný systém výuky na úrovni středního vzdělání spočívající v propojení všeobecné, odborné a praktické výuky v dané věkové úrovni se ukazuje velmi efektivním a z pohledu zahraničních odborníků příkladným. Vzdělávání v těchto oborech je značně náročné na vybavení a provoz odborných dílen. Z této skutečnosti vyplývá potřeba surovinové, materiální a technické podpory ze strany firem. Výuka na školách musí odpovídat mnoha faktorům, mezi kterými je nutné nalézt akceptovatelný průsečík. 13

14 Těmito faktory jsou zejména: potřeby a požadavky rodičů, potřeby a požadavky zaměstnavatelů, potřeby a požadavky studentů, společenská objednávka (koncepce vzdělávání). Velkým problémem v oblasti uměleckoprůmyslového vzdělávání se jeví připravovaná podoba jednotné, státem garantované maturitní zkoušky, která ve svém důsledku povede k zevšeobecňování odborného vzdělávání. Tím vzniká rozpor mezi profilem absolventa a požadavky zaměstnavatelů. Do tohoto problému se promítají další limitující faktory dané legislativní situací, zejména normativní financování, hodinové dotace, předpisy týkající se bezpečnosti práce apod. Současní žáci mají malý zájem nastoupit po absolvování středního vzdělávání přímo do praxe ve firmách. Absolutní většina z nich má zájem pokračovat v dalším studiu. Z prezentovaných grafů vyplývá následující: 3% 3% 15% 9% výtvarné obory 8% 62% technické obory 5% 2% 0% 17% 50% 26% vyšší odborné školy 20% 8% 38% 2% 9% 23% pokračování ve studiu zam ěstnání m im o obor nezam ěstnáno zam ěstnání v oboru zam ěstnání v zahraničí nezjištěno 14

15 m aturitní obory středních odborných učilišť 13% 0% 6% 2% nem aturitní obory středních odborných učilišť 6% 4% 1% 27% 36% 33% 43% 29% Vzhledem k výše uvedenému vystupuje do popředí možnost zainteresování absolventů pro nástup do praxe. Nabízí se možnost podchycení jejich potenciálu v průběhu studia, různé typy podpory ze strany firem a vyšší využívání pracovní praxe. S ohledem na probíhající kurikulární reformu mají firmy otevřenu význačnou možnost prosazení vlastních potřeb do studijních programů jednotlivých škol. Je nutná vzájemná spolupráce škol a firem při tvorbě jednotlivých školních vzdělávacích programů. Mezi priority všech typů středních škol patří v současné době nabídka celoživotního vzdělávání. Rovněž v této sféře se nabízí možnost spolupráce mezi školami a firmami daná cílenými požadavky firem na zajištění odborných kurzů, rekvalifikací apod. Na design je rozhodující měrou vázána úspěšnost výrobku na trhu. Ve většině oborů nejen uměleckoprůmyslových se kvalitní design jeví jako nezbytnost. I zde je otevřena další oblast spolupráce. Příkladem může být vyhlašování soutěží a obdobných aktivit Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě společně s firmami koncernu Ornela a. s. a firmou Steinel. V závěru diskusního příspěvku bylo poděkováno všem firmám, které nějakým způsobem podporují a sponzorují školy. 15

16 Robert Gamba a Milan Šorejs Blažena Hušková diskuse 16

17 REORGANIZACE OBORU ZUŠLECHŤOVÁNÍ SKLA Helfried Glössner - Walter Dernbach - Georg Linden Vzdělávání v oboru zušlechťování skla se do nedávné doby v Německu dělilo na tři základní podobory, a to: ohýbání zušlechťování plochého skla broušení a rytí skla malování skla a vitráže Nově jsou tyto podobory spojeny v jeden obor, kdy jsou v první fázi po dobu dvou let vzděláváni studenti v základních znalostech oboru a teprve ve druhé, jednoleté fázi dochází k rozdělení studentů na tři výše uvedené skupiny. Cílem takové reorganizace studia je: sloučit dřívější obory, aby bylo možné oslovit větší okruh zákazníků, vzdělávat žáky v základních znalostech a dovednostech více do hloubky, propojit obory zabývající se zušlechťováním skla, umožnit používání aktuálních pravidel vzdělávání. 17

18 Výhody nového systému: zhotovení více povinných prací, více pracovních příležitostí, širší znalosti, širší znalosti pro samostatnost. Nevýhody nového systému: menší rutina ve vlastním oboru, pokles tvorby vlastních návrhů. Změny v teoretickém vzdělávání s sebou nesou i nutnost změny vzdělávání v podnicích (odborné praxe): podniky musí rozšířit své strojové vybavení, zaměstnanci firem, popřípadě mistři se musejí dále vzdělávat, výměna učňů mezi podniky musí být mnohem intenzivnější, mezipodnikové vzdělávání se stává důležitou součástí výuky. 18

19 19 DISKUSE

20 Prof. Šilhán Je nutné najít průnik mezi profesionalitou a univerzalitou člověka. Střední uměleckoprůmyslové školy - a nejen tyto - mají úkol naučit své studenty učit se. V současné době se společnost spíše specializuje, což s sebou přináší mnoho neuvěřitelně špatných důsledků. Ak. soch. Komňacký Vše, co bylo zatím řečeno, jsou pouze obecné fráze. Měly by být jasně formulovány konkrétní kroky, tedy jednotlivé zúčastněné strany by zcela jednoznačně měly říci, co kdo konkrétně učiní. Ing. Klofec Otázka dalšího rozvoje bižuterního a sklářského průmyslu je velice složitá, stejně jako možnosti vzájemné spolupráce. V rámci této debaty se jí jistě nepodaří bezezbytku zodpovědět, ale může se stát základem pro další jednání. Pro danou chvíli je důležité říci, že Jablonex Group cítí silnou potřebu spolupráce s uměleckoprůmyslovými školami, může nabídnout spolupráci pedagogů, studentů a jejich společnosti, jedním ze způsobů spolupráce může být vzorkování, firma může nabídnout zkušenosti s reálným průmyslovým designem. Firma je schopna a ochotna v rámci spolupráce nabídnout materiál, neboť v současné době mají někdy pocit, že se na školách učí pracovat s materiály, s nimiž již firma nepočítá ve výrobě nebo nejsou hodnoceny jako perspektivní. Zároveň nabízí publikaci zbožíznalství, zmiňovanou již v rámci příspěvku. Ak. soch. Komňacký Dle jeho názoru by zmiňovaná publikace měla být součástí tématických plánů. Ing. Klofec Publikaci je možné získat, ale vzhledem k její jedinečnosti je poměrně finančně nákladná (1000,- Kč). Bližší informace o publikaci a možnost jejího zakoupení, stejně jako další informace z dané oblasti je možné získat na jeho ové adrese Ak. soch. Laštovičková Školy vítají možnost spolupráce s firmami. Vzorování je ale až na dalších místech v pořadí důležitosti. Školy a jejich absolventi nemohou suplovat firemní systém vzorování. Ing. Klofec Jejich firma má samozřejmě vytvořen vlastní systém vzorování. Školy a jejich absolventi nemohou tento systém nahradit, ale mohou jej doplňovat. Firma může nabídnout své zázemí, zejména materiály, s kterými pracují, vytyčit své technologické možnosti. Školy pak mají možnost s tímto pracovat ve zcela volných tématech. Určitě to není to, co firmu živí. 20

21 Prof. Šilhán V tuto chvíli není nutné hledat konkrétní kroky za každou cenu. Důležitá je dobrá filosofie, protože tam, kde není, nic se nepovede. Často se opakuje žádost o zcela konkrétní informaci ( řekněte, co zítra uděláte? ), ale není třeba to takto říkat. V oblasti technologie je nutné brát v potaz její neustálý vývoj. Jenže i tak je pořád něčím svázaná. Tím navíc, co výrobek činí kvalitním, je jeho krása. Na našem trhu se objevuje celá řada výrobků, které nelze označit jinak než jako póvl, a přece jsou vytvořeny stejnou technologií. Z toho vyplývá, že školy by měly být především uměleckoprůmyslové, nikoliv průmyslové. Krása je to, co člověk potřebuje, a krásné mohou být i tabule skla. Otázkou mířenou na školy i firmy je to, kolik absolventů středních škol zůstává u tvoření tohoto krásna a kolik z nich se jich potom stane jedničkou ve výtvarném zpracování. Co dělají školy, aby výjimečný talent dále rozvíjely? Měly by mu vytvořit naprosto výjimečné podmínky. Ing. Večerník Pohled malé firmy a školy může být odlišný, i tak je nutné najít styčnou plochu. Obecně lze říci, že všichni mají podobné problémy. Všichni požadují pokud možno co nejlepšího člověka, kvalitního a co možná nejlépe vzdělaného. Důležité je, aby se firmy shodly na určitém obecném názoru na kvalitu lidských zdrojů, tedy obecně na tom, jakého chtějí absolventa střední uměleckoprůmyslové školy. Měl by se najít někdo, kdo tuto problematiku vezme za svou a zastřeší jí. Možná by tuto roli mohl hrát Svaz výrobců bižuterie. Školy potřebují toto vědět, aby mohly vyvíjet efektivní tlak na své zřizovatele a potažmo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Lobbyismus musí být koordinovaný. Stejně jako Prof. Šilhán i on se domnívá, že hlavním tahounem sklářského průmyslu České republiky musí být ono krásno. Představuje totiž přidanou hodnota, která nás odlišuje ob zbytku světa. Znovu apeluje na zvyšování zdravého sebevědomí studentů. Je nutné najít dostatečné finanční zdroje k tomu, aby studenti mohli v co možná nejvyšší míře cestovat za poznáním do zahraničí, učili se cizím jazykům a převzaté zkušenosti potom uplatňovali na domácí scéně. RNDr. Hušková Zazněl jeden zcela konkrétní návrh na zefektivnění spolupráce škol a firem, a to: najít koordinátora pro definování požadavků sklářských firem na uměleckoprůmyslové školy. RNDr. Gamba Na jednu stranu chápe volání firem po specialistech. Školství má však i jiné úkoly a odpovědnost nám nedovolí, abychom vychovávali jednostranně vzdělané specialisty, protože tím danou osobu výrazně znevýhodňujeme na trhu práce. Spíše je nutné hledat průsečík univerzálnosti a profesionalitou absolventa tak, jak to uvedl Prof. Šilhán. 21

22 Je rovněž nutné podívat se na demografickou situaci České republiky. Rapidně se snižuje počet dětí, a tím i klientů škol. V tuto chvíli se výrazně promítá zejména u základního školství, ale za několik let bude situace stejně kritická i u škol středních, protože do roku 2012 se dle prognóz sníží počet dětí ve věku středoškoláků o jednu čtvrtinu. S tím se sníží i výše finančních prostředků, což rozvoj školství v kraji samozřejmě rovněž značně zkomplikuje. Problematice financování školství bude více či méně věnován celý druhý den panelové diskuse, takže bude prostor to více analyzovat. Tuto situaci je nutné nějakým způsobem řešit a bylo to již několikrát naznačeno. Je to otázka celoživotního vzdělávání, kdy se cílovou skupinou středních škol musí postupně stávat dospělá populace, která se bude průběžně vzdělávat v různých, aktuálních problémech a situacích. Zde se přímo nabízí možnost spolupráce škol a firem. Ak. mal. Janák Problémem uměleckoprůmyslového školství je i to, že jsou zřizovány úplně nové školy s tímto zaměřením. Tyto školy bez tradice a mnohdy i bez potřebného zázemí potom odčerpávají finanční prostředky tradičně fungujícím školám. Stále vyšší počet škol bude produkovat stále větší počet řemeslníků, ale počet talentovaných je limitován. Prof. Šilhán Zatím se hovoří pouze o středních školách. Stejné a dost možná ještě větší problémy mají vysoké školy. p. Rath Ze vznesených připomínek je zřejmé, že toto plénum je zaměřené pouze na bižuterní průmysl. Úplně mu schází přítomnost jiných sklářských oborů. Ing. Nováková Za pořadatele je nutno říci, že byly osloveny firmy v celém spektru uměleckoprůmyslové výroby, tedy i čistě sklářské firmy. Účast nebyla nikým omezena, tyto firmy však neprojevily o účast v panelové diskusi zájem. Mgr. Kafka Agentura regionálního rozvoje zpracovávala studii o sklářském průmyslu v Libereckém kraji. V komunikaci s firmami nebyl nejmenší problém. Ing. Lednejová Je velice optimistické slyšet z úst představitele jedné z největších firem sklářského průmyslu (Jablonex Group pozn. organizátora), že cítí potřebu se školami spolupracovat a že absolventy škol pro svou činnost potřebují. Mnohdy to v poslední době totiž vypadalo zcela opačně. Odehrávají se sice dílčí jednání s jednotlivými firmami, ale jejich výsledek není vždy úplně optimální. 22

23 Ing. Moravec Již Archimédes řekl, že jedním z hlavních úkolů pedagogiky je nalézt v člověku génia. Žádný z pedagogů jistě není tak pyšný, aby řekl, že vychoval génia. Pouze jej pomohl zušlechtit. V tom spatřuje hlavní význam uměleckoprůmyslových škol. Rozšiřování počtu škol s uměleckoprůmyslovým zaměřením nepovažuje za vhodné řešení. Není možné neustále rozšiřovat počty oborů. Zároveň není ani možné, aby každý kraj měl v studijní nabídce svých uměleckoprůmyslových škol všechny obory. Mezi jednotlivými územně samosprávnými celky by měla být uzavřena speciální dohoda, která stanoví, jaké obory budou v jednotlivých krajích nabízeny. Stejně jako v Rheinbachu by mělo dojít k nějaké difůzi oborů. Pro srovnání v roce 1998 bylo v klasifikaci oborů uvedeno 2500 vzdělávacích oborů. Oproti tomu katalog zaměstnání obsahoval pouze 520 položek. Oproti tomu v Německu a Rakousku existuje duální systém středního vzdělávání, který je od našeho odlišný. Náš systém je obdobný například francouzskému. Na druhou stranu v Irsku byly vynaloženy značné finanční prostředky Evropské unie a výsledkem těchto investic není nic jiného než to, že i Irsko má stejný systém středního vzdělávání jako Česká republika. V porovnání s Evropskou unií vykazuje Česká republika mírně nadprůměrnou míru rozšíření celoživotního vzdělávání. Při bližší analýze ovšem zjistíme, že v jeho institucionální formě je ČR podprůměrná, neboť 49% tohoto vzdělávání je realizováno firmami, nikoliv školami. Cílem vzdělávání není pouze příprava na profesi, ale i příprava na život a pro společnost. Ing. Koutová Jedním z jejích úkolů v regionálním zastoupení CZECH INVESTU pro Liberecký kraj bylo zpracovat materiál o bižuterním průmyslu. Jen velice těžko sháněla informace o bižuterním průmyslu jako celku. Výrazně tu absentují public relations tohoto průmyslového odvětví. Zatím je realizováno jen na úrovni jednotlivých firem. S ohledem na bižuterní i sklářský průmysl je třeba stát oběma nohami na zemi. Musí být brána v potaz míra nezaměstnanosti regionu. Za poslední období došlo v tomto odvětví průmyslu k velké ztrátě pracovních míst ( ). Částečně je tato skutečnost dána tím, že došlo k outsourcingu činností, které nesouvisí přímo se samotnou výrobou, ale i tak je toto číslo vysoké. Velká část firem se zabývá výrobou polotovarů (dle zjištění 80% - 90%). V těchto činnostech není design prvotní. Jestliže tedy chceme vytvářet krásno tak, jak bylo několikrát naznačeno, měla by se situace v tomto směru změnit. Stáváme-li se polotovarovou základnou, pak požadavky na absolventy škol budou jiné, než když budeme vyrábět finální výrobky. 23

24 p. Rath Zastupuje sklářský ateliér fungující dle starého systému kamenickošenovských zprostředkovatelů. Nemá žádné výrobní kapacity. Pro činnost jeho firmy je důležitá existence mnoha malých firem. Z tohoto důvodu považuje za nepříliš šťastné slučování firem do velkých konglomerátů. Podrobně zná anglický systém vzdělávání. Školy tam vlastně představují jakési velké podniky. Výsledkem toho je, že absentuje jakékoliv řemeslné vzdělávání. Obává se, že současný proces optimalizace školství povede k tomu samému. Uměleckoprůmyslové školy ve stavu, v jakém fungovaly do současnosti, jsou důležité pro rozvoj menších firem, protože neustále zvyšují kvalitu svých absolventů, tím i celého průmyslového odvětví a tím i kvalitu života v regionu. Co může jako vídeňák školám vytknout, je to, že se zaměřují zejména na odborné vzdělávání, ale poněkud v ústraní jejich zájmu je motivace studentů k dalšímu sebevzdělávání a práci na sobě samých. Dle jeho zkušeností není pro absolventa školy důležitý pouze výdělek, ale velkou roli hraje také společenský status dané profese. Nyní jsou jeho zkušenosti takové, že sklář umělec má ve společnosti vysoký společenský statut, zatímco sklářský mistr je stále považován za pouhého pomocníka. Úkolem školy v tomto ohledu je postupem času tyto rozdíly minimalizovat ( přivřít nůžky ). Mgr. Polanecký Úlohou školy není pouze vzdělávání a výchova. Školy plní rovněž roli skanzenu, rezervoáru technik. Kdykoliv se z jakékoliv důvodu přeruší tradice, trvá potom nejméně dvě století, než se vymizelé techniky podaří do jisté míry obnovit. Školy vychovávají nejen řemeslníky a umělce, ale zároveň konzumenty. Jejich pohled na zboží může být odlišný od ostatní společnosti. Absolventi škol jsou vyšinutí, ale tím správným směrem. Ing. Večerník V rámci svého vystoupení to nestihl dostatečně zdůraznit, ale dle jeho názoru je nevyhnutelné, abychom se stali výrobcem finálních výrobků s vysokou přidanou hodnotou, nikoliv výrobcem polotovarů a tím pouhou surovinovou základnou. Ing. Klofec K připomínce o nutnosti určení priority, zda budeme výrobci finálních výrobků nebo polotovarů, je nutné uvést, že některé součásti Jablonex Group jsou historicky výrobcem polotovarů a některé zase výrobcem finálních výrobků. Systém je historicky provázaný, protože mnoho firem na Jablonecku čerpá z polotovarové základny Jablonex Group a vyrábí z nich finální výrobky, na druhou stranu Jablonex Group odebírá od mnoha malých firem polotovary, z nichž vyrábí finální výrobky. Souhlasí s prof. Šilhánem v jeho tvrzení o technologiích, kterými lze vyrobit i póvl. V tomto vidí také hlavní přínos uměleckoprůmyslových škol, protože jsou to jejich absolventi, kteří kvalitu zvyšují. Nemáme-li se stát polotovarovou základnou, pak právě školy a jejich absolventi mají značný význam pro vytváření vysoké přidané hodnoty. 24

25 Ak. soch. Laštovičková Přerušení kontinuity řemesla je skutečně velmi těžké vracet zpět a školy mají nezastupitelnou úlohu v udržení technologií. Jako příklad lze uvést spolupráci Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě s firmou Železnobrodské sklo, kdy se pracovníci této firmy zúčastnili ve škole kurzu v jedné z technik, které firma již neprovozovala, ale chtěla ji ve výrobě obnovit. Prof. Šilhán Obecně lze k učňovskému školství říci, že jsme celý systém víceméně zničili za posledních 15 let. Na tomto fóru se zaměřujeme pouze na skláře a podobné profese, ale proč bychom měli mít skláře, když nemáme ani zámečníky, instalatéry apod. A určitě to není otázka financí. Ing. Nováková Neustále je řešena problematika sklářů - výtvarníků a mistrů. Otázkou pro tuto chvíli zůstává také vzdělávání technologů. V současné době se sklářské technologie vyučují pouze na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodu a na sklářské škole v Novém boru, kde se již nové ročníky neotvírají a dobíhá jeden ročník. Mgr. Zatloukal Jeho zkušenost s firmami působícími na území Libereckého kraje potažmo České republiky je poněkud odlišná. Naše firmy jako by o kvalitní řemeslníky a absolventy škol neměly zájem. Neustále jsou kontaktováni zahraničními firmami, které mají zájem o uskutečnění stáží u nás nebo naopak nabízejí možnost působení našich lidí včetně absolventů a studentů škol ve svých provozech. Naše firmy zatím dělají, jako by se jich to ani netýkalo. Ing. Večerník Jeho firma pět let sháněla kvalitního koloristu. Nepodařilo se jim jej nalézt, tak zvolili cestu vlastního vzdělávání. Jejich firma se musela stát soběstačnou i na poli vědy a výzkumu. Mgr. Raiter Vrací se zpět k problematice nově zakládaných škol. Před 150 lety založili v Kamenickém Šenově sklářskou školu, protože jí potřebovali místní podnikatelé. Vznikají i nové školy na základě potřeb trhu? Ing. Kuželka Zastupuje firmu Glassbor, která neustále potřebuje kvalitní řemeslníky, ale ti musí zvládat i nové věci. Je potřeba znalostí o moderním designu, protože potřeby a požadavky zákazníků se neustále vyvíjejí. Kvalitní rytec si v jejich firmě vydělá nadprůměrných tis. Kč. Přesto mají s hledáním nových zaměstnanců problémy. Zároveň upozorňuje na nepříliš dobrou situaci ve sklářském a bižuterním průmyslu, která je zapříčiněna mnoha vlivy. Navrhuje, aby malé firmy byly podporovány třeba daňovými úlevami. Studenti by v rámci svých praxí mohli ve firmách pracovat po určitý čas zdarma, protože se učí a jejich výrobky nedosahují požadované kvality. 25

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele

Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele oblast vzdělávání Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Účel průzkumu Zjištění názoru a potřeb zaměstnavatelů související s připraveností absolventů škol Názor nebo připomínky na

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Transformace podnikání a role podnikatelů ve společnosti

Transformace podnikání a role podnikatelů ve společnosti Transformace podnikání a role podnikatelů ve společnosti Rozvoj lidí a znalostí v automobilovém průmyslu Vilemov 15.6.2012 Struktura klastru Klastr byl založen 22 členy na ustanovující Valné Hromadě v

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Jednání představenstva Asociace

Jednání představenstva Asociace Obsah: Zprávy z jednání představenstva Asociace Noví členové Asociace Rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřené na období 2008-2010 Nové zkušební zařízení společnosti IKATES, s.r.o.

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí Projekt UNIV KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015

Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015 Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015 Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Výuka programování na střední průmyslové škole

Výuka programování na střední průmyslové škole Výuka programování na střední průmyslové škole Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 Ing. Pavla Kopeluková (učitelka odborných předmětů) Cíle známe Naše cíle jsou jasně stanoveny ve

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více