SUPORT program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SUPORT program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let"

Transkript

1

2

3 EQUAL je Iniciativa Evropské unie zaměřená na předcházení diskriminaci a nerovnostem v zaměstnání Číslo programu 2004CZ050PC001, Projekt č. CZ / /0067 SUPORT program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let Tento program je spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem

4 SuportBulletin Je informační zpravodaj projektu SUPORT Je klíčovou aktivitou (1.3.1.)v pracovním plánu projektu Akce 3 Obsahuje výběr materiálů z předchozího řídícího výboru projektu Odpovědnost za jeho přípravu má Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. studijní středisko MOST

5 Zásady řízení projektu SUPORT Řídící centrum- všichni partneři + zástupci cílové skupiny. Vždy za 3 měsíce KOORDINAČNÍ CENTRUMstálí členové + všichni partneři + cílová skupina.dle harmonogramu V rámci center: Vzdělávací,Rodinná, Koordinační, Koordinační a Řídící. Dle dohody. Na úrovni partnerů- statutární orgán, vedoucí projektu, pověřené osoby k dílčím činnostem ( předkladatel + 14 partnerů).dle potřeby

6 Partneři předkladatele projektu SUPORTčlenové rozvojového partnerství Předkladatel projektu Regionální Rozvojová Agentura Ústeckého kraje a.s. 1 Obchodní akademie, Chomutov 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. studijní středisko Most 3 ASISTA, s.r.o., Most 4 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči 5 Západočeská univerzita v Plzni 6 Okresní hospodářská komora v Mostě 7 Okresní hospodářská komora v Chomutově 8 Úřad práce v Chomutově 9 Úřad práce v Mostě 10 Oblastní charita Most (Most - Osek) 11 Mania, o.s., Chomutov 12 Rodiče a děti Kadaně (RADKA), o.s., Kadaň 13 Město Chomutov 14 Město Most

7 Rozdělení cílové skupiny v projektu Kategorie 1. Bez vzdělání dlouhodobě bez zaměstnání 2.Se zájmem o samostatné podnikání 3.Se zájmem o maturitní vzdělání 4. Se zájmem o bakalářské vzdělání Realizace Reintegrační týdenní kurzy Semináře 1.PC 2.Podnikání 3.Internet 2 roční kurz se zápočtem pro dálkové studium 2 roční kurz se zápočtem pro vysokoškolské studium Ověření - počty v projektu 2 x 12 osob Celkem 24 osob 4 cykly celkem 100 osob 1kurz pro 14 osob 1 kurz pro 12 osob

8 Program 1.Řídícího výboru Informace jednotlivých skupin o stavu projektu 1.1. Řídící centrum (Předkladatel)- podepsání grantu+ smlouvy s partnery 1.2.Vzdělávací centra ( ZČU v Plzni, VŠFS Praha a OA Chomutov) 1.3.Rodinná centra ( KCRSP, Mania, Radka, Oblastní charita) 1.4. Skupina regionálního poradenského centra ( Asista, ÚP v Mostě, ÚP v Chomutově, OHK Most, OHK Chomutov, město Most a město Chomutov) 1.5.Koordinační centrum ( RRA ÚK, VŠFS Praha a OA Chomutov) 2. Informace zástupců CS 2.1. CS v pilotním ověření středoškolského studia 2.2. CS v pilotním ověření vysokoškolského studia 3. Vystoupení hostů 4. Diskuse 5. Závěry a úkoly do 2.ŘV

9 1.1.Řídící centrum projektu SUPORT Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Velká Hradební 3118/ Ústí nad Labem Tel.: Fax:

10 Webové stránky projektu Suport u předkladatele

11 Vedoucí projektu SUPORT, generální ředitel RRA Ústeckého kraje a.s., Ing.Manfred Hellmich

12 Manažerka projektu SUPORT Monika Moravcová a zástupce vedoucího projektu Bohumil Bocian při jednání Koordinačního centra

13 Pracovníci řídícího centra- Libor Kudrna a Alena Kopřivová

14 1.2.1.Vzdělávací centrum- OA Chomutov 1. Zřízení webových stránek projektu SUPORT 2. Využití webových stránek pro komunikaci s cílovou skupinou 3. Zřízení centra středoškolské podpory k Spolupráce při zřízení centra vysokoškolské podpory k Zahájení pilotního ověřování metodiky podpory středoškolského studia od Volba zástupců CS do ŘV

15 Webové stránky OA Chomutov:

16 Dopis pro cílovou skupinu: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s., jako předkladatel projektu, společně s partnery, kterými jsou: Obchodní akademie Chomutov, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. studijní středisko Most, ASISTA, s.r.o., Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, Západočeská univerzita v Plzni, Okresní hospodářská komora v Mostě, Okresní hospodářská komora v Chomutově, Úřad práce v Chomutově, Úřad práce v Mostě, Oblastní charita Most - Osek, Mania, o.s., Chomutov, Rodiče a děti Kadaně, o.s., Kadaň, Město Chomutov a Město Most realizuje v rámci Iniciativy EQUAL Evropského společenství projekt SUPORT, který má připravit a pilotně ověřit systém podpory vzdělávání žen, které pečují o děti do 15 let. Kategorie žen pečujících o děti byla zvolena vzhledem k tomu, že současná společnost ji ve většině zemí diskriminuje tím, že na ni automaticky přesouvá veškerou péči o děti a rodinu. Tato skutečnost se pak v praxi projevuje sníženou konkurenceschopností žen na trhu práce. Projekt SUPORT má tyto cíle: a) poukázat na kariérní diskriminaci žen, které pečují o děti s tím, že se problém výjimečně může týkat i mužů, b) vytvořit programy, které by umožnily sladit péči o děti a rodinu se zvýšením kvalifikace, c) realizovat přednáškový cyklus připravující ženy na zapojení do samostatné výdělečné činnosti (garant Vysoká škola finanční a správní, středisko Most), d) ověřit dvouletý kurz, který by umožnil následné jednoroční dálkové studium zakončené maturitní zkouškou (garant Obchodní akademie Chomutov), e) ověřit dvouletý kurz, který by následně umožnil pokračovat v distančním studiu a získat vysokoškolský titul Bc. (garant Západočeská univerzita v Plzni), f) připravit podmínky pro pokračování podpory studia žen pečujících o děti v okresech Chomutov a Most po skončení projektu (celé rozvojové partnerství). Program obou pilotních kurzů bude mít charakter dálkového studia. V současné době se provádí průzkum zájmu o zařazení do kurzů. V případě, že máte zájem, prosíme, uveďte údaje v přiloženém dotazníku a zašlete jej nebo osobně předejte na adresu Obchodní akademie Chomutov, Černovická 2901, Chomutov, nebo použijte e- mailovou adresu s tím, že dotazník je na V Ústí nad Labem Ing. Manfred Hellmich v.r. vedoucí projektu SUPORT

17 Dotazník pro cílovou skupinu: Jméno, příjmení a datum narození Bydliště Děti-jméno / rok narození Jsem na mateřské dovolené-od-do/odhad měsíc/rok Vzdělání - škola/rok ukončení Mám zájem o vzdělání: (středoškolské nebo bakalářské) Změněná prac. schopnost (ANO-NE) Samoživitelka V evidenci uchazečů o zaměstnání ANO-NE, V MINULOSTI (měsíce) Ohroženost ztrátou zaměstnání (ANO-NE) Příslušnost k jiné minoritě nebo národnosti (JAKÉ) Názor na diskriminaci žen pečujících o děti vzhledem k ztížení pozice při hledání a udržení zaměstnání (Souhlasím, Nesouhlasím) Odpověď nemá vliv na zařazení do projektu Vlastní zkušenost s diskriminací ženy pečující o děti v zaměstnání (ČASTO, NĚKDY, NIKDY, NEBYLA jsem zaměstnána) Vlastní zkušenost s diskriminací ženy pečující o děti při hledání zaměstnání (OPAKOVANĚ, NEKDY, NIKDY, Zatím jsem nehledala zaměstnání) od: od: do: do: Vyplnila dne: Podpis:

18 Podpora středoškolského maturitního studia je založena na využití moderních forem kombinovaného studia: a) maximálním využití již získaného nižšího stupně vzdělávání b) využitím multimediálních kurzů doplněných konzultacemi c) zápočtem výsledků kurzů do formálního vzdělání d) přijetím absolventů kurzů do vyššího ročníku dálkového studia

19 Urychlení maturitního studia cílové skupiny v projektu SUPORT 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok Studium při zaměstnání (stanovený počet hodin) 1. ( 220) 2. (220) (440) 3. (220) (660) 4. (220) (880) 5. (220) (1 100) (1620) Projekt 1.rok 2.rok SUPORT Obsah Kurzů (hodin) ročník (700) ročník (700)

20 Zahájen jení pilotního ověř ěřování podpory středo edoškolské výuky na Obchodní akademii v Chomutově Výuka byla zahájena ve čtvrtek ve 14:25 hodin v prostorách Obchodní akademie Chomutov. Všichni zájemci byli seznámeni s projektem, formou a cíly studia. V úvodu byly zvoleny zástupkyně cílové skupiny pro středoškolské studium - Jitka Buriánová a Petra Burdová

21 Fotodokumentace z výuky 8. a Mgr.Kolářová, Mgr.Reihsová a Mgr.Vejlupek

22 Písemná a elektronická komunikace

23 1.2.2.Vzdělávací centra-zču Plzeň 1.Zřízeno centrum ve spolupráci s OA 2.Zřízeny webové stránky 3.Zahájení pilotního ověřování metodiky podpory bakalářského studia 4. Volba zástupců CS do ŘV

24 Sídlo ZČU v Plzni

25 Kombinované studium na VŠV s e-learningovoue podporou Studijní program Ekonomika a management, obor Podniková ekonomika a management. Garantem této části pilotního projektu je Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, která bude ve spolupráci s Obchodní akademií Chomutov realizovat rozložený první ročník uvedeného studijního oboru s konzultacemi na OA v Chomutově a to s využitím tzv. blended learningu. Blended learning je efektivní vzdělávací cesta, která je vhodná pro další vzdělávání a celoživotní vzdělávání.studující v kombinované formě využívá internetu a dalších moderních technologií pro své studium, kdy je od lektorů vzdálen místem studia i časem. Kromě toho se setkává s vyučujícím na tzv. tutoriálech, které jsou blíže jeho bydlišti či pracovišti (OA Chomutov), a tím opět šetří čas a snižuje náklady na studium. Během konzultačních tutoriálů mu vyučující metodicky pomáhají se studiem, popř. procvičují určité části předmětů, a v závěru i prezenčně zkoušejí požadované výstupy. Studující studují převážně samostatně s použitím literatury, dále s využitím zdrojů, které jsou pro ně k dispozici na internetu. Komunikace s vyučujícími a dalšími studenty probíhá na tutoriálech, ale i prostřednictvím studijního systému a internetu. Závěrečné zkoušení je prezenční a je srovnatelné s požadavky na fakultě pro jednotlivé předměty.

26 V rámci projektu bude připraven rozložený první ročník oboru Podniková ekonomika a management a to podle zákona č. 111/1998 Sb.o vysokých školách v souladu s 60 tohoto zákona a se servisem Centra celoživotního vzdělávání (CECEV), které sídlí na fakultě v Chebu. Úspěšní absolventi mohou po splnění předmětů prvního ročníku požádat děkana fakulty o přijetí ke studiu a uznání předmětů. Převedení účastníci z celoživotního vzdělávání budou zařazeni do 2. ročníku (dále viz podmínky pro přijetí úspěšných absolventů celoživotního vzdělávání na FEK ZČU v Plzni do kombinované formy studia ve studijních programech ). Úspěšné přijetí znamená, že se studující stává řádným studentem fakulty v kombinované formě a pokračuje ve studiu oboru se servisem, který zajišťuje CECEV v Chebu.

27 Profil absolventa oboru Podniková ekonomika a management: Vymezení výstupních všeobecných, v odborných a speciáln lních znalostí a dovedností: Absolvent bakalářského studia oboru Podniková ekonomika a management je vysokoškolsky vzdělaný člověk se všeobecným a odborným vzděláním potřebným pro výkon funkcí ekonomických a manažerských funkcí v podnicích a institucích v oblasti výroby, obchodu, neziskové sféry a infrastruktury. Absolvent je schopen samostatného rozhodování, tvůrčího myšlení a jednání s lidmi. Disponuje znalostmi z oblasti obecné ekonomie, podnikové ekonomiky, účetnictví, financí, informatiky a kvantitativních metod tak, že je schopen zvládnout moderní podnikové a vnitropodnikové nástroje účetnictví, podnikového financování vč. úvěrování a rozpočtování. Umí vyhodnocovat základní vývojové trendy podnikové činnosti ve vztahu k vývoji hospodářské praxe i ekonomické teorie. Dále má znalosti pro výkon řídící a specializované činnosti ve sféře regionálního a municipálního rozvoje a ekonomiky ve veřejné správě, poradenské a expertní činnosti i zapojení ve vědecko-výzkumných oblastních institucích. Absolvováním předmětů se zaměřením na personální řízení podniku je schopen se orientovat zejména v personálních povinnostech vedoucích, personálních činnostech zaměstnaneckých útvarů a ve spolupráci s personálními agenturami a dalšími službami tohoto druhu, bude schopen pracovat v týmu, eventuálně jej i vést. Znalost světového jazyků mu umožňuje komunikovat se zahraničními subjekty.

28 Charakteristika profesí pro jejichž výkon je absolvent připraven, p další možnosti jeho uplatnění: Vzdělání v bakalářském studijním oboru Podniková ekonomika a management umožňuje absolventovi vykonávat manažerské a ekonomické funkce v podnicích a institucích v odvětví výroby a služeb. Absolventi se mohou uplatnit: na úrovni referentského zařazení ve výrobně-ekonomických útvarech, jako pracovníci v oblasti prodeje a nákupu, jako pracovníci personálních útvarů. Absolventi bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika a management mohou též pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu obdobného zaměření.

29 Upravený studijní plán n pro projekt EQUAL: Kat./Zkr. Název předmětu Počet kreditů Rozsah výuky Př.+Cv.+Sem. Zakončení Doporuč. Sem. KEF/EK1 Mikroekonomie 5 Zp,Zk 1ZS KEU/PE1 Podniková ekonomika 1 4 Zp 1ZS KIP/PSYCH Psychologie v ekonomické praxi 4 Zp,Zk 1/ZS KIV/ZI Základy informatiky 4 Zp,Zk 1/ZS KMA/ZM1 Základy matematiky 1 4 Zp,Zk 1/ZS KFP/USNP Úvod do studia práva pro neprávníky 3 Zk 1/ZS KEF/EK2 Makroekonomie 5 Zp,Zk 1/LS KEU/PE2 Podniková ekonomika II 4 Zp,Zk 1/LS KEU/UC1 Účetnictví 1 4 Zp 1/LS KIV/ZIS Základy informačních systémů 4 Zp,Zk 1/LS KMA/ZM2 KOP/UOP KMO/SPZE Základy matematiky 2 Úvod do obchodního práva Studium a práce se zdroji Vpřípadě zájmu budou otevřeny další volitelné předměty a jazykové předměty dle nabídky CECEV v Chebu. Zp,Zk Zk Zp 1/LS 1/LS 1/ZS

30 Školení tutorů pro tvorbu a administrování kurzů v e-learningue Stručná foto-reportáž ze školení v prostorách FEK v Chebu Ve dnech ledna 2006 proběhlo na Fakultě ekonomické v Chebu školení učitelů FEK pro e-learning. Učitelé byli opětovně stručně seznámeni se systémem, proškoleni pro funkci tutorů a pro autorskou práci pro vytváření stránek kapitol, testů a doplňkových materiálů. Následovalo seznámení s řídícím software TUTOR pro administrování kurzů v LMS Unifor.

31 Zahájen jení výuky v projektu na OA v Chomutově Stručná foto-report reportáž ze zahajovací akce Před zahájením se konala pracovní porada, v záběru Ing. Václav Kohout, CSc. (ředitel OA v Chomutově a zástupce Koordinačního centra projektu), PaedDr. Ludvík Eger, CSc. (vedoucí projektu za ZČU v Plzni), Ing. Jitka Králová, která na první konzultaci vyučovala účetnictví.

32 Vlevo vlastního zahájení pilotního ověření (Dr.Ludvík Eger ze ZČU Plzeň) a prezentace Iniciativy EQUAL (Ing. Václav Kohout ). Na snímku vpravo je Mgr. Martin Reihs (zástupce ředitele školy, který vede technickou a administrativní podporu projektu SUPPORT) při prezentaci vzdělávacího střediska na OA Chomutov.

33 Cílová skupina při vstupním semináři k e-learningu, který vedli dr. Eger a Ing. Stanislav Pimek, který je hlavním administrátorem systému. Úvodní tutoriál byl též věnován administrativním záležitostem projektu a poradenství ke studiu.

34 Podpora vysokoškolského- bakalářského studia v projektu SUPORT Je založena především na : a) odstranění problému dojíždění na státní VŠ (75km a více) využitím E-learningu b) snížení ekonomické náročnosti studia na VŠ c) překonání bariéry úspěšného zahájení studia rozložením prvního ročníku na 2 roky

35 Podpora vysokoškolskéhobakalářského studia- Roky Distanční studiumročníky (Bc) Projekt SUPPORT 1. 2.

36 1.2.3.Vzdělávací centrum všeobecné podpory-všfs 1) Zřízeno vzdělávací centrum všeobecné podpory cílové skupiny pro oblast Mostu 2) Připravena dohoda pro využití zázemí partnera č.1 OA Chomutov pro oblast Chomutova 3) V jednání je realizace kurzů přímo v rodinných centrech 4) Zahájena příprava metodiky kurzů všeobecné podpory zaměstnatelnosti CS

37 Sídlo FŠFS v Mostě Budova A, ve které je umístěna administrativa, Koordinační centrum a Středisko všeobecné podpory cílové skupiny Budova B

38 Vedoucí střediska VŠFS Most Ing.Josef Švec

39 Návrh zaměření a rozsahu kurzů pro CSženy, které mají zájem o obecnou podporu při řešení problematiky zaměstnanosti Typ semináře 1. Ovládání PC 2. Ekonomické a administrativní základy podnikání 3. Využití PC a Internetu na trhu práce Rozsah kurzu v projektu SUPPORT 2 hodiny 4 hodiny 6 hodin

40 1.3. Rodinná centra- úkoly v projektu SUPORT 1. Podpora při oslovení cílové skupiny, která byla zařazena do pilotního ověřování 2. Podpora cílové skupiny po jejím zařazení do pilotních skupin 3. Propojení center v rámci projektu 4. Příprava metodiky center pro vzdělávací aktivity

41 1.3.1.Oblastní charita Most Kontakt na nás: Sídlo: Jilemnického 2457, , Most Tel./fax: Centrum rodiny v tísni Klub Sovička Azylový dům Duchcov Azylový dům Osek

42 Vedoucí skupiny Rodinných center - Mgr. Leo Steiner na svém pracovišti

43 1.4. Poradenské centrum- Sídlo ASISTY s.r.o. v Chomutově V projektu bude zřízeno poradenské centrum pro podporu individuální reintegrace žen pečujících o děti do 15 let na trh práce. Na problematice budou spolupracovat: ASISTA, s.r.o., Most Úřad práce v Chomutově, Úřad práce v Mostě, Okresní hospodářská komora v Chomutově, Okresní hospodářská komora v Mostě a města Chomutov a Most.

44 Vedoucí Poradenského centra Mgr.Jaroslav Formánek

45 Vysoká škola finanční a správní- studijní středisko Most 1.5.KOORDINAČNÍ CENTRUM PROJEKTU SUPORT Adresa:VŠFS Most ulice Pionýrů Most Mapa: on-line mapka ředitel studijního střediska: Ing. Josef Švec studijní oddělení: Telefon: Fax:

46 Koordinační centrum komunikuje se všemi partnery a připravuje podklady pro Řídící výbor

47 Stálými členy KC jsou: VŠFS Most, RRA ÚK a OA Chomutov Základní principy práce KC: a) jednání probíhají podle předem schváleného harmonogramu b) na jednání KC si mohou stálí členové přizvat konkrétního partnera RP SUPORT c) každý člen RP SUPORT může do jednání KC zaslat průběžně podněty nebo se na jednání osobně dostavit d) účast na jednání, průběh a výsledek jednání je dokladována písemným zápisem

48 Jednání KC v období do 1. Řídícího výboru P.č Datum Organizátor Obsah VŠFS Most a)metodika vnitřního monitoringu b)kontrola položky cestovní náhrady c)výběr cílové skupiny d) příprava TCA RRA ÚK a)smlouvy s partnery b)tca- SRN Halberstadt úroveň A + B OA Chomutov c)tca- Francie Dyjon úroveň A + B VŠFS VŠFS Most + RRA ÚK a)připravit rozpis aktivit partnerů pro výkazy práce b)návrh na rozpočtové změny c) příprava na 1 Řídící výbor na VŠFS Most a)průběh pilotního ověřování podpory SŠ a VŠ vzdělání b) Výsledek monitoringu OA CV a VŠFS Most RRA ÚK a)harmonogram činnosti KC b) Příprava na 1 Řídící výbor c) TCA-Lucembursku úroveň A + B skupina Rodinná centra+ ÚP Chomutov a Město Most + zást.cs VŠ

49 Příprava plánu termínů pro jednání Koordinačního centra ( K.Beranová, M.Moravcová a V.Kohout)

50 Koordinační centrum -datum konání 17.ledna ledna února února února února března března března března března dubna dubna dubna dubna května května května května června června června června června července července července 2006 hodina konání 13,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. RRA VŠFS VŠFS VŠFS RRA VŠFS VŠFS VŠFS RRA VŠFS VŠFS VŠFS RRA VŠFS VŠFS VŠFS VŠFS RRA VŠFS VŠFS VŠFS RRA VŠFS VŠFS RRA VŠFS VŠFS místo konání

51 Koordinační centrum- kriteria pro výběr cílové skupiny k Metodika výběru cílové skupiny do pilotního ověřování podpory SŠ a VŠ studia: a) Přihláška do b) Dítě do 15 let věku c) Body pro pořadí (1 bod) jedno dítě,zps, samoživitelka, příslušnost k minoritě, aktuálně v evidenci úřadu práce (0,5 bodu) předchozí evidence na ÚP, ohrožení ztrátou zaměstnání, bydliště na venkově Srbská Kamenice Braňany Osek Chomutov Jirkov Kadaň Okounov Litvínov Most Celkem Klášterec nad Ohří Chomutov Jirkov Kadaň Radonice Kovářská Most Celkem Přihlášeno do VŠ Zařazeno 23 z přihlášených 27 Přihlášeno do SŠ Zařazeny všechny přihlášené- 20

52 Změny k v zařazení do kurzů podpory SŠ vzdělání na OA Chomutov- zvýšena kapacita na 23 žen a 1 rezerva pro muže pečujícího o dítě do 15 let Rozdělení CS podle místa bydliště Rozdělení CS podle úrovně vzdělání Klášterec nad Ohří Chomutov Jirkov Kadaň Radonice Kovářská Most Celkem Řada ZŠ SO U + OŠ 12 SOŠ mat 5 Gym 1 celke m Řada1

53 Změny k v zařazení do kurzů podpory VŠ vzdělání na ZČU Plzeň: max. kapacita 23 žen. 6 z původních 27 zájemkyň nenastoupilo. 6 žen se nově přihlásilo. Doplnění pilotní skupiny bylo v pořadí datu přihlášky. V případě stejného data rozhodoval počet získaných bodů. Rozdělení CS podle místa bydliště Rozdělení CS podle úrovně vzdělání Srbská Kamenice Braňany Osek 4 Chomutov Jirkov Kadaň Okounov Litvínov Most Celkem 4 Řada Gymnázia SOŠ SOŠ ekonomické Celkem Řada1

54 Koordinační centrum-rra ÚK 1. Příprava automatického přiřazování účetních čísel v projektu 2.Příprava kontroly procentuálního čerpání položek partnerů a celého projektu 3.Příprava úpravy harmonogramu plnění projektu 4. Příprava podkladů technické a finanční zprávy za první období projektu

55 Koordinační centrum-oa Chomutov 1. Interní elektronický měsíční monitoring 2. Interní monitoring- zaměření na zvládnutí měsíčního sběru dat

56 Po odeslání dat ke schválení se v celkovém přehledu zobrazí schválené položky a položky čekající na schválení.

57 Průběh 1.Řídícího výboru projektu SUPORT v Mostě

58 Průběh 1.Řídícího výboru projektu SUPORT Prezentace účastníků Pohled do řídícího centra Zahájení provedl vedoucí projektu Ing.Hellmich Prezentaci výsledků komentoval Ing.Kohout

59 ZÁPIS z úvodní konference rozvojového partnerství projektu SUPORT konané dne od 10,00 hodin v malé zasedací místnosti VÚHU, Budovatelů 2830 v Mostě (4. patro, budova A) A. Přítomni, omluveni, hosté: dle prezenční listiny B. Průběh jednání: Zahájení Úvodní projev přednesl pan Ing. Hellmich, který hovořil na téma projektové činnosti z oblasti rozvoje lidských zdrojů. Posoudil naše dosavadní zkušenosti s projekty v této oblasti. Zdůraznil důležitost vzdělávacích programů, které umožňují přístup všem znevýhodněným skupinám na trhu práce. Následně se všichni přítomní krátce představili a pověděli několik slov o své úloze v projektu.

60 Průběh 1.Řídícího výboru projektu SUPORT Zástupci RRA ÚK Zástupci Rodinného a Poradenského centra Zástupci OA Chomutov Zástupkyně pilotní skupiny středoškolského a vysokoškolského studia

61 Stav projektu SUPORT - Akce 2 a 3 V této části pan Ing. Kohout seznámil přítomné se zásadami řízení projektu Sport. Zvláštní důraz kladl na inovativní zaměření projektů v kontextu. Hovořil o všech cílových skupinách v projektu Suport, tj. o CS absolvující bakalářské studium, CS připravující se na absolvování maturity, CS, která absolvuje přípravu na samostatně výdělečnou činnost a cílovou skupinu zaměřenou na opětovnou integraci do společnosti. Zástupci cílových skupin byli zvoleni i jako zástupci do řídícího výboru, kde mají spolurozhodující moc při otázkách realizace projektu. Kromě výuky výše uvedených cílových skupin je nezbytné i proškolení tutorů pro vedení reintegračních kurzů. Přítomní byli seznámeni s již probíhajícími kurzy a s tím, co vše je ještě plánováno v nejbližším období. Projekt SUPORT návrh změn v plánu aktivit v Akci 2 a 3 Pan Ing. Kohout přítomné seznámil s plánovanými aktivitami projektu Suport. Současně upozornil na skutečnost, že je nezbytné, aby s ohledem na nepředpokládané zpoždění zahájení projektu SUPORT došlo ke změně v harmonogramu aktivit projektu. Byl předložen návrh na změnu harmonogramu projektu tak, aby závěrečný termín ukončení projektu zůstal zachován a aby všechny aktivity v projektu byly realizovány. Dochází tak z důvodu zpoždění zahájení projektu SUPORT ke zhuštění realizovaných aktivit. Přítomní s takto upravenou změnou aktivit projektu souhlasili.

62 Vyhodnocení průběhu první části projektu bylo pečlivě sledováno Ing.Kohout při objasnění vztahu partnerů k Řídícímu a Koordinačnímu centru Zástupkyně ÚP V Chomutově Dr.Mertová a OHK Chomutov Zástupkyně RC RADKA

63 Mezinárodní spolupráce v rámci TCA ZOLA Pan Ing. Bocian seznámil přítomné s úkoly, které byly za uplynulé období plněny, a s úkoly, které jsou pro nejbližší období stanoveny v rámci Dohody o mezinárodní spolupráci. Pan Bocian seznámil přítomné se zkušenostmi z realizované akce na úrovni B v prosinci 2005 ve Francii. Přítomní byli také seznámeni s plánovanou akcí na měsíc únor v Lucembursku. Jedná se o akci na úrovni A i B, z tohoto důvodu bylo na akci nominováno 11 osob z řad partnerů projektu i z řad zástupců celého partnerství na úrovni A. Tato akce se uskuteční v Lucembursku ve dnech Monitoring projektu Pan Ing. Kohout seznámil přítomné s již realizovanými akcemi v oblasti monitoringu projektu. Protokoly z realizovaných monitoringů jsou založeny u předkladatele projektu Suport. Přítomní byli také blíže informováni o činnosti koordinačního centra, jehož jedním z úkolů je zajistit plynulou činnost v projektu. Partneři byli upozorněni na to, že se mohou kdykoliv zúčastnit schůze koordinačního výboru nebo mohou být zástupci koordinačního výboru v případě potřeby vyzváni k účasti na koordinačním výboru. Tento koordinační výbor se koná v pravidelných týdenních intervalech a data i místo konání je vyvěšeno na internetových stránkách předkladatele projektu Suport.

64 Zvýšenou pozornost věnovali účastníci problematice vyúčtování projektu Zásady pro dokladování aktivit přednáší manažerka projektu Monika Moravcová Pečlivě sledována účastníky a vedoucím projektu Ing.Hellmichem

65 Účtování projektu Účastníci řídícího výboru byli znovu upozorněni na úskalí, která se v průběhu prvních měsíců realizace projektu vyskytla při předkládání dokladů a dalších dokumentů předkladateli projektu a následně nadřízenému orgánu nejčastěji. Jedním z úskalí je předkládání všech dokumentů ve stanovených termínech a předkládání výkazů práce s náležitými údaji. Diskuze V diskuzi byl zástupkyní cílové skupiny bakalářského studia vznesen návrh, zda je možné využít prostředků přímé podpory cílové skupiny přímo pro nákup učebnic, který byl původně předpokládán, avšak z výše uvedené položky rozpočty není v souladu s Příručkou programu EQUAL realizovatelný. Návrh byl řídícím výborem schválen. Pro realizaci schvalované změny rozpočtu je však nejdříve zapotřebí schválení úpravy rozpočtu nadřízeným orgánem. Následně pak může v co nejkratším období dojít k nákupu potřebných učebnic. Pan Steiner vznesl za rodinná centra dotaz, kdy bude z prostředků projektu Suport zakoupena výpočetní technika. Pan Bocian potvrdil, že do konce měsíce ledna budou připraveny podklady do výběrového řízení pro nákup technického vybavení v rámci projektu. Pan Reihs vybídl přítomné, že pokud u partnerů dojde k potřebě provedení změny v projektu, aby formou hlášení změny tuto oznámili neprodleně předkladateli projektu. Zde pak bude na koordinačním výboru v rámci projektu hledána možnost, jak partnerům vyjít maximálně vstříc. Pan Kohout seznámil přítomné s přípravou SUPORTBulletinu. Jeho první elektronický návrh byl přítomných předveden na místě. Vyzval přítomné zástupce partnerů, aby do prvního SUPORTBulletinu přispěli i svými zkušenostmi z činnosti v projektu.

66 V diskusi se vyjádřili všichni zástupci partnerů Vedoucí skupiny Rodinných center Mgr.Leo Steiner Vedoucí Poradenského centra Mgr.Jaroslav Formánek Vedoucí vzdělávacího střediska OA Mgr.Martin Reihs Zástupkyně ÚP v Chomutově Dr.Miloslava Mertová

67 V závěru diskuse vznesli požadavky na úpravu rozpočtu zástupci Rodinného centra RADKA a zástupci pilotních skupin. Řešení přislíbil vedoucí Koordinačního centra Zástupkyně Rodinného centra RADKA Kadaň- Mgr.Hana Vodrážková Zástupkyně pilotní skupiny vysokoškolského studia na ZČU Plzeň Kamila Beranová Vedoucí Koordinačního centra Ing.Josef Švec

68 Závěr Řídící výbor projektu Suport schválil na své schůzi dne následující návrhy: 1.Možnost převodu finančních prostředků v rámci rozpočtu pro účely nákupu učebnic pro výuku cílové skupiny. 2.Personální složení zástupců partnerů na mezinárodní konferenci v závěru měsíce února v Lucembursku. Návrh s jmenovitým seznamem je přílohou tohoto zápisu. 3.Právo a povinnost účasti každého partnera na Koordinačním výboru projektu Suport. VMostě, dne Zapsala: Monika Moravcová

SUPORT program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let 6. Řídící výbor 29. 5. 2007

SUPORT program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let 6. Řídící výbor 29. 5. 2007 6 EQUAL je Iniciativa Evropské unie zaměřená na předcházení diskriminaci a nerovnostem v zaměstnání Číslo programu 2004CZ050PC001, Projekt č. CZ.04.4.09/4.1.00.1/0067 SUPORT program podpory vzdělávání

Více

SUPORT program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let

SUPORT program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let EQUAL je Iniciativa Evropské unie zaměřená na předcházení diskriminaci a nerovnostem v zaměstnání Číslo programu 2004CZ050PC001, Projekt č. CZ.04.4.09/4.1.00.4/0067 SUPORT program podpory vzdělávání žen

Více

Most- VŠFS 30.1.2008 OBSAH 1. PředstavenP. 3. Proces validace projektu SUPORT-ing., skupin ing.jaroslav Rytina

Most- VŠFS 30.1.2008 OBSAH 1. PředstavenP. 3. Proces validace projektu SUPORT-ing., skupin ing.jaroslav Rytina 8 Most- VŠFS 30.1.2008 OBSAH 1. PředstavenP edstavení projektu SUPORT ing.václav Kohout, CSc. 2. NTS a mainsteamiongová strategie-ing.milan ing.milan Bocian 3. Proces validace projektu SUPORT-ing., ing.,mgr.jaromír

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

SUPORT program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let 7. Řídící výbor 21.9.2007

SUPORT program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let 7. Řídící výbor 21.9.2007 7 EQUAL je Iniciativa Evropské unie zaměřená na předcházení diskriminaci a nerovnostem v zaměstnání Číslo programu 2004CZ050PC001, Projekt č. CZ.04.4.09/4.1.00.1/0067 SUPORT program podpory vzdělávání

Více

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Principy Strukturálních fondů EU Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj Moderní spisová a archívní služba v praxi Informace o projektu, Královéhradecký kraj Základní informace o projektu Realizátor Univerzita Hradec Králové Partneři: 1. ČR Státní oblastní archív Zámrsk 2.

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Finančních řízení neziskových a příspěvkových organizací Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

Zpracoval: Ing. Petr Špindler RENTEL a.s.

Zpracoval: Ing. Petr Špindler RENTEL a.s. Informace pro účastníky následného běhu interního vzdělávacího programu Legislativa a komunikace s veřejností v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Slaný, Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/69.00027.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Komunikace s institucemi Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2.

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Supervize Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.1.00/13.0026 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 21. ledna 2010 Datum

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Blended learning v podnikovém vzdělávání případová studie

Blended learning v podnikovém vzdělávání případová studie Blended learning v podnikovém vzdělávání případová studie Úvod Popis kurzu tvorba a realizace kurzu Vstupní a výstupní informace z akce Závěry Dana Egerová a Ludvík Eger 1 Spolupráce univerzity s OHK Jednou

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Public relations v sociálních službách Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sociální učení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

Držitel certifikátu kvality pro proces poskytování vzdělávání dle ČSN EN ISO 9001:2009 a IQNet 9004:2011.

Držitel certifikátu kvality pro proces poskytování vzdělávání dle ČSN EN ISO 9001:2009 a IQNet 9004:2011. l 1 Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Držitel certifikátu kvality pro proces poskytování vzdělávání dle ČSN EN ISO 9001:2009 a IQNet 9004:2011. l 2 Získaná hodnocení v oblasti vzdělávacího

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu.

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu. Aktuality : leden - březen 2011 Na všech třech pracovištích SŠHL Frýdlant i nadále probíhat pilotní ověřování modulového systému vyučování. Do všech nových ŠVP a inovovaných ŠVP byly zakomponovány nově

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Praha 8.12.2008 Program dlouhodobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace - praxe - zaměstnání nebo sebezaměstnání (CARENET II) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti

Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti Strunkovice, 6.6.2012 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: O.s.Chance in nature - LAG

Více