SUPORT program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SUPORT program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let"

Transkript

1

2

3 EQUAL je Iniciativa Evropské unie zaměřená na předcházení diskriminaci a nerovnostem v zaměstnání Číslo programu 2004CZ050PC001, Projekt č. CZ / /0067 SUPORT program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let Tento program je spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem

4 SuportBulletin Je informační zpravodaj projektu SUPORT Je klíčovou aktivitou (1.3.1.)v pracovním plánu projektu Akce 3 Obsahuje výběr materiálů z předchozího řídícího výboru projektu Odpovědnost za jeho přípravu má Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. studijní středisko MOST

5 Zásady řízení projektu SUPORT Řídící centrum- všichni partneři + zástupci cílové skupiny. Vždy za 3 měsíce KOORDINAČNÍ CENTRUMstálí členové + všichni partneři + cílová skupina.dle harmonogramu V rámci center: Vzdělávací,Rodinná, Koordinační, Koordinační a Řídící. Dle dohody. Na úrovni partnerů- statutární orgán, vedoucí projektu, pověřené osoby k dílčím činnostem ( předkladatel + 14 partnerů).dle potřeby

6 Partneři předkladatele projektu SUPORTčlenové rozvojového partnerství Předkladatel projektu Regionální Rozvojová Agentura Ústeckého kraje a.s. 1 Obchodní akademie, Chomutov 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. studijní středisko Most 3 ASISTA, s.r.o., Most 4 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči 5 Západočeská univerzita v Plzni 6 Okresní hospodářská komora v Mostě 7 Okresní hospodářská komora v Chomutově 8 Úřad práce v Chomutově 9 Úřad práce v Mostě 10 Oblastní charita Most (Most - Osek) 11 Mania, o.s., Chomutov 12 Rodiče a děti Kadaně (RADKA), o.s., Kadaň 13 Město Chomutov 14 Město Most

7 Rozdělení cílové skupiny v projektu Kategorie 1. Bez vzdělání dlouhodobě bez zaměstnání 2.Se zájmem o samostatné podnikání 3.Se zájmem o maturitní vzdělání 4. Se zájmem o bakalářské vzdělání Realizace Reintegrační týdenní kurzy Semináře 1.PC 2.Podnikání 3.Internet 2 roční kurz se zápočtem pro dálkové studium 2 roční kurz se zápočtem pro vysokoškolské studium Ověření - počty v projektu 2 x 12 osob Celkem 24 osob 4 cykly celkem 100 osob 1kurz pro 14 osob 1 kurz pro 12 osob

8 Program 1.Řídícího výboru Informace jednotlivých skupin o stavu projektu 1.1. Řídící centrum (Předkladatel)- podepsání grantu+ smlouvy s partnery 1.2.Vzdělávací centra ( ZČU v Plzni, VŠFS Praha a OA Chomutov) 1.3.Rodinná centra ( KCRSP, Mania, Radka, Oblastní charita) 1.4. Skupina regionálního poradenského centra ( Asista, ÚP v Mostě, ÚP v Chomutově, OHK Most, OHK Chomutov, město Most a město Chomutov) 1.5.Koordinační centrum ( RRA ÚK, VŠFS Praha a OA Chomutov) 2. Informace zástupců CS 2.1. CS v pilotním ověření středoškolského studia 2.2. CS v pilotním ověření vysokoškolského studia 3. Vystoupení hostů 4. Diskuse 5. Závěry a úkoly do 2.ŘV

9 1.1.Řídící centrum projektu SUPORT Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Velká Hradební 3118/ Ústí nad Labem Tel.: Fax:

10 Webové stránky projektu Suport u předkladatele

11 Vedoucí projektu SUPORT, generální ředitel RRA Ústeckého kraje a.s., Ing.Manfred Hellmich

12 Manažerka projektu SUPORT Monika Moravcová a zástupce vedoucího projektu Bohumil Bocian při jednání Koordinačního centra

13 Pracovníci řídícího centra- Libor Kudrna a Alena Kopřivová

14 1.2.1.Vzdělávací centrum- OA Chomutov 1. Zřízení webových stránek projektu SUPORT 2. Využití webových stránek pro komunikaci s cílovou skupinou 3. Zřízení centra středoškolské podpory k Spolupráce při zřízení centra vysokoškolské podpory k Zahájení pilotního ověřování metodiky podpory středoškolského studia od Volba zástupců CS do ŘV

15 Webové stránky OA Chomutov:

16 Dopis pro cílovou skupinu: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s., jako předkladatel projektu, společně s partnery, kterými jsou: Obchodní akademie Chomutov, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. studijní středisko Most, ASISTA, s.r.o., Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, Západočeská univerzita v Plzni, Okresní hospodářská komora v Mostě, Okresní hospodářská komora v Chomutově, Úřad práce v Chomutově, Úřad práce v Mostě, Oblastní charita Most - Osek, Mania, o.s., Chomutov, Rodiče a děti Kadaně, o.s., Kadaň, Město Chomutov a Město Most realizuje v rámci Iniciativy EQUAL Evropského společenství projekt SUPORT, který má připravit a pilotně ověřit systém podpory vzdělávání žen, které pečují o děti do 15 let. Kategorie žen pečujících o děti byla zvolena vzhledem k tomu, že současná společnost ji ve většině zemí diskriminuje tím, že na ni automaticky přesouvá veškerou péči o děti a rodinu. Tato skutečnost se pak v praxi projevuje sníženou konkurenceschopností žen na trhu práce. Projekt SUPORT má tyto cíle: a) poukázat na kariérní diskriminaci žen, které pečují o děti s tím, že se problém výjimečně může týkat i mužů, b) vytvořit programy, které by umožnily sladit péči o děti a rodinu se zvýšením kvalifikace, c) realizovat přednáškový cyklus připravující ženy na zapojení do samostatné výdělečné činnosti (garant Vysoká škola finanční a správní, středisko Most), d) ověřit dvouletý kurz, který by umožnil následné jednoroční dálkové studium zakončené maturitní zkouškou (garant Obchodní akademie Chomutov), e) ověřit dvouletý kurz, který by následně umožnil pokračovat v distančním studiu a získat vysokoškolský titul Bc. (garant Západočeská univerzita v Plzni), f) připravit podmínky pro pokračování podpory studia žen pečujících o děti v okresech Chomutov a Most po skončení projektu (celé rozvojové partnerství). Program obou pilotních kurzů bude mít charakter dálkového studia. V současné době se provádí průzkum zájmu o zařazení do kurzů. V případě, že máte zájem, prosíme, uveďte údaje v přiloženém dotazníku a zašlete jej nebo osobně předejte na adresu Obchodní akademie Chomutov, Černovická 2901, Chomutov, nebo použijte e- mailovou adresu s tím, že dotazník je na V Ústí nad Labem Ing. Manfred Hellmich v.r. vedoucí projektu SUPORT

17 Dotazník pro cílovou skupinu: Jméno, příjmení a datum narození Bydliště Děti-jméno / rok narození Jsem na mateřské dovolené-od-do/odhad měsíc/rok Vzdělání - škola/rok ukončení Mám zájem o vzdělání: (středoškolské nebo bakalářské) Změněná prac. schopnost (ANO-NE) Samoživitelka V evidenci uchazečů o zaměstnání ANO-NE, V MINULOSTI (měsíce) Ohroženost ztrátou zaměstnání (ANO-NE) Příslušnost k jiné minoritě nebo národnosti (JAKÉ) Názor na diskriminaci žen pečujících o děti vzhledem k ztížení pozice při hledání a udržení zaměstnání (Souhlasím, Nesouhlasím) Odpověď nemá vliv na zařazení do projektu Vlastní zkušenost s diskriminací ženy pečující o děti v zaměstnání (ČASTO, NĚKDY, NIKDY, NEBYLA jsem zaměstnána) Vlastní zkušenost s diskriminací ženy pečující o děti při hledání zaměstnání (OPAKOVANĚ, NEKDY, NIKDY, Zatím jsem nehledala zaměstnání) od: od: do: do: Vyplnila dne: Podpis:

18 Podpora středoškolského maturitního studia je založena na využití moderních forem kombinovaného studia: a) maximálním využití již získaného nižšího stupně vzdělávání b) využitím multimediálních kurzů doplněných konzultacemi c) zápočtem výsledků kurzů do formálního vzdělání d) přijetím absolventů kurzů do vyššího ročníku dálkového studia

19 Urychlení maturitního studia cílové skupiny v projektu SUPORT 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok Studium při zaměstnání (stanovený počet hodin) 1. ( 220) 2. (220) (440) 3. (220) (660) 4. (220) (880) 5. (220) (1 100) (1620) Projekt 1.rok 2.rok SUPORT Obsah Kurzů (hodin) ročník (700) ročník (700)

20 Zahájen jení pilotního ověř ěřování podpory středo edoškolské výuky na Obchodní akademii v Chomutově Výuka byla zahájena ve čtvrtek ve 14:25 hodin v prostorách Obchodní akademie Chomutov. Všichni zájemci byli seznámeni s projektem, formou a cíly studia. V úvodu byly zvoleny zástupkyně cílové skupiny pro středoškolské studium - Jitka Buriánová a Petra Burdová

21 Fotodokumentace z výuky 8. a Mgr.Kolářová, Mgr.Reihsová a Mgr.Vejlupek

22 Písemná a elektronická komunikace

23 1.2.2.Vzdělávací centra-zču Plzeň 1.Zřízeno centrum ve spolupráci s OA 2.Zřízeny webové stránky 3.Zahájení pilotního ověřování metodiky podpory bakalářského studia 4. Volba zástupců CS do ŘV

24 Sídlo ZČU v Plzni

25 Kombinované studium na VŠV s e-learningovoue podporou Studijní program Ekonomika a management, obor Podniková ekonomika a management. Garantem této části pilotního projektu je Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, která bude ve spolupráci s Obchodní akademií Chomutov realizovat rozložený první ročník uvedeného studijního oboru s konzultacemi na OA v Chomutově a to s využitím tzv. blended learningu. Blended learning je efektivní vzdělávací cesta, která je vhodná pro další vzdělávání a celoživotní vzdělávání.studující v kombinované formě využívá internetu a dalších moderních technologií pro své studium, kdy je od lektorů vzdálen místem studia i časem. Kromě toho se setkává s vyučujícím na tzv. tutoriálech, které jsou blíže jeho bydlišti či pracovišti (OA Chomutov), a tím opět šetří čas a snižuje náklady na studium. Během konzultačních tutoriálů mu vyučující metodicky pomáhají se studiem, popř. procvičují určité části předmětů, a v závěru i prezenčně zkoušejí požadované výstupy. Studující studují převážně samostatně s použitím literatury, dále s využitím zdrojů, které jsou pro ně k dispozici na internetu. Komunikace s vyučujícími a dalšími studenty probíhá na tutoriálech, ale i prostřednictvím studijního systému a internetu. Závěrečné zkoušení je prezenční a je srovnatelné s požadavky na fakultě pro jednotlivé předměty.

26 V rámci projektu bude připraven rozložený první ročník oboru Podniková ekonomika a management a to podle zákona č. 111/1998 Sb.o vysokých školách v souladu s 60 tohoto zákona a se servisem Centra celoživotního vzdělávání (CECEV), které sídlí na fakultě v Chebu. Úspěšní absolventi mohou po splnění předmětů prvního ročníku požádat děkana fakulty o přijetí ke studiu a uznání předmětů. Převedení účastníci z celoživotního vzdělávání budou zařazeni do 2. ročníku (dále viz podmínky pro přijetí úspěšných absolventů celoživotního vzdělávání na FEK ZČU v Plzni do kombinované formy studia ve studijních programech ). Úspěšné přijetí znamená, že se studující stává řádným studentem fakulty v kombinované formě a pokračuje ve studiu oboru se servisem, který zajišťuje CECEV v Chebu.

27 Profil absolventa oboru Podniková ekonomika a management: Vymezení výstupních všeobecných, v odborných a speciáln lních znalostí a dovedností: Absolvent bakalářského studia oboru Podniková ekonomika a management je vysokoškolsky vzdělaný člověk se všeobecným a odborným vzděláním potřebným pro výkon funkcí ekonomických a manažerských funkcí v podnicích a institucích v oblasti výroby, obchodu, neziskové sféry a infrastruktury. Absolvent je schopen samostatného rozhodování, tvůrčího myšlení a jednání s lidmi. Disponuje znalostmi z oblasti obecné ekonomie, podnikové ekonomiky, účetnictví, financí, informatiky a kvantitativních metod tak, že je schopen zvládnout moderní podnikové a vnitropodnikové nástroje účetnictví, podnikového financování vč. úvěrování a rozpočtování. Umí vyhodnocovat základní vývojové trendy podnikové činnosti ve vztahu k vývoji hospodářské praxe i ekonomické teorie. Dále má znalosti pro výkon řídící a specializované činnosti ve sféře regionálního a municipálního rozvoje a ekonomiky ve veřejné správě, poradenské a expertní činnosti i zapojení ve vědecko-výzkumných oblastních institucích. Absolvováním předmětů se zaměřením na personální řízení podniku je schopen se orientovat zejména v personálních povinnostech vedoucích, personálních činnostech zaměstnaneckých útvarů a ve spolupráci s personálními agenturami a dalšími službami tohoto druhu, bude schopen pracovat v týmu, eventuálně jej i vést. Znalost světového jazyků mu umožňuje komunikovat se zahraničními subjekty.

28 Charakteristika profesí pro jejichž výkon je absolvent připraven, p další možnosti jeho uplatnění: Vzdělání v bakalářském studijním oboru Podniková ekonomika a management umožňuje absolventovi vykonávat manažerské a ekonomické funkce v podnicích a institucích v odvětví výroby a služeb. Absolventi se mohou uplatnit: na úrovni referentského zařazení ve výrobně-ekonomických útvarech, jako pracovníci v oblasti prodeje a nákupu, jako pracovníci personálních útvarů. Absolventi bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika a management mohou též pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu obdobného zaměření.

29 Upravený studijní plán n pro projekt EQUAL: Kat./Zkr. Název předmětu Počet kreditů Rozsah výuky Př.+Cv.+Sem. Zakončení Doporuč. Sem. KEF/EK1 Mikroekonomie 5 Zp,Zk 1ZS KEU/PE1 Podniková ekonomika 1 4 Zp 1ZS KIP/PSYCH Psychologie v ekonomické praxi 4 Zp,Zk 1/ZS KIV/ZI Základy informatiky 4 Zp,Zk 1/ZS KMA/ZM1 Základy matematiky 1 4 Zp,Zk 1/ZS KFP/USNP Úvod do studia práva pro neprávníky 3 Zk 1/ZS KEF/EK2 Makroekonomie 5 Zp,Zk 1/LS KEU/PE2 Podniková ekonomika II 4 Zp,Zk 1/LS KEU/UC1 Účetnictví 1 4 Zp 1/LS KIV/ZIS Základy informačních systémů 4 Zp,Zk 1/LS KMA/ZM2 KOP/UOP KMO/SPZE Základy matematiky 2 Úvod do obchodního práva Studium a práce se zdroji Vpřípadě zájmu budou otevřeny další volitelné předměty a jazykové předměty dle nabídky CECEV v Chebu. Zp,Zk Zk Zp 1/LS 1/LS 1/ZS

30 Školení tutorů pro tvorbu a administrování kurzů v e-learningue Stručná foto-reportáž ze školení v prostorách FEK v Chebu Ve dnech ledna 2006 proběhlo na Fakultě ekonomické v Chebu školení učitelů FEK pro e-learning. Učitelé byli opětovně stručně seznámeni se systémem, proškoleni pro funkci tutorů a pro autorskou práci pro vytváření stránek kapitol, testů a doplňkových materiálů. Následovalo seznámení s řídícím software TUTOR pro administrování kurzů v LMS Unifor.

31 Zahájen jení výuky v projektu na OA v Chomutově Stručná foto-report reportáž ze zahajovací akce Před zahájením se konala pracovní porada, v záběru Ing. Václav Kohout, CSc. (ředitel OA v Chomutově a zástupce Koordinačního centra projektu), PaedDr. Ludvík Eger, CSc. (vedoucí projektu za ZČU v Plzni), Ing. Jitka Králová, která na první konzultaci vyučovala účetnictví.

32 Vlevo vlastního zahájení pilotního ověření (Dr.Ludvík Eger ze ZČU Plzeň) a prezentace Iniciativy EQUAL (Ing. Václav Kohout ). Na snímku vpravo je Mgr. Martin Reihs (zástupce ředitele školy, který vede technickou a administrativní podporu projektu SUPPORT) při prezentaci vzdělávacího střediska na OA Chomutov.

33 Cílová skupina při vstupním semináři k e-learningu, který vedli dr. Eger a Ing. Stanislav Pimek, který je hlavním administrátorem systému. Úvodní tutoriál byl též věnován administrativním záležitostem projektu a poradenství ke studiu.

34 Podpora vysokoškolského- bakalářského studia v projektu SUPORT Je založena především na : a) odstranění problému dojíždění na státní VŠ (75km a více) využitím E-learningu b) snížení ekonomické náročnosti studia na VŠ c) překonání bariéry úspěšného zahájení studia rozložením prvního ročníku na 2 roky

35 Podpora vysokoškolskéhobakalářského studia- Roky Distanční studiumročníky (Bc) Projekt SUPPORT 1. 2.

36 1.2.3.Vzdělávací centrum všeobecné podpory-všfs 1) Zřízeno vzdělávací centrum všeobecné podpory cílové skupiny pro oblast Mostu 2) Připravena dohoda pro využití zázemí partnera č.1 OA Chomutov pro oblast Chomutova 3) V jednání je realizace kurzů přímo v rodinných centrech 4) Zahájena příprava metodiky kurzů všeobecné podpory zaměstnatelnosti CS

37 Sídlo FŠFS v Mostě Budova A, ve které je umístěna administrativa, Koordinační centrum a Středisko všeobecné podpory cílové skupiny Budova B

38 Vedoucí střediska VŠFS Most Ing.Josef Švec

39 Návrh zaměření a rozsahu kurzů pro CSženy, které mají zájem o obecnou podporu při řešení problematiky zaměstnanosti Typ semináře 1. Ovládání PC 2. Ekonomické a administrativní základy podnikání 3. Využití PC a Internetu na trhu práce Rozsah kurzu v projektu SUPPORT 2 hodiny 4 hodiny 6 hodin

40 1.3. Rodinná centra- úkoly v projektu SUPORT 1. Podpora při oslovení cílové skupiny, která byla zařazena do pilotního ověřování 2. Podpora cílové skupiny po jejím zařazení do pilotních skupin 3. Propojení center v rámci projektu 4. Příprava metodiky center pro vzdělávací aktivity

41 1.3.1.Oblastní charita Most Kontakt na nás: Sídlo: Jilemnického 2457, , Most Tel./fax: Centrum rodiny v tísni Klub Sovička Azylový dům Duchcov Azylový dům Osek

42 Vedoucí skupiny Rodinných center - Mgr. Leo Steiner na svém pracovišti

43 1.4. Poradenské centrum- Sídlo ASISTY s.r.o. v Chomutově V projektu bude zřízeno poradenské centrum pro podporu individuální reintegrace žen pečujících o děti do 15 let na trh práce. Na problematice budou spolupracovat: ASISTA, s.r.o., Most Úřad práce v Chomutově, Úřad práce v Mostě, Okresní hospodářská komora v Chomutově, Okresní hospodářská komora v Mostě a města Chomutov a Most.

44 Vedoucí Poradenského centra Mgr.Jaroslav Formánek

45 Vysoká škola finanční a správní- studijní středisko Most 1.5.KOORDINAČNÍ CENTRUM PROJEKTU SUPORT Adresa:VŠFS Most ulice Pionýrů Most Mapa: on-line mapka ředitel studijního střediska: Ing. Josef Švec studijní oddělení: Telefon: Fax:

46 Koordinační centrum komunikuje se všemi partnery a připravuje podklady pro Řídící výbor

47 Stálými členy KC jsou: VŠFS Most, RRA ÚK a OA Chomutov Základní principy práce KC: a) jednání probíhají podle předem schváleného harmonogramu b) na jednání KC si mohou stálí členové přizvat konkrétního partnera RP SUPORT c) každý člen RP SUPORT může do jednání KC zaslat průběžně podněty nebo se na jednání osobně dostavit d) účast na jednání, průběh a výsledek jednání je dokladována písemným zápisem

48 Jednání KC v období do 1. Řídícího výboru P.č Datum Organizátor Obsah VŠFS Most a)metodika vnitřního monitoringu b)kontrola položky cestovní náhrady c)výběr cílové skupiny d) příprava TCA RRA ÚK a)smlouvy s partnery b)tca- SRN Halberstadt úroveň A + B OA Chomutov c)tca- Francie Dyjon úroveň A + B VŠFS VŠFS Most + RRA ÚK a)připravit rozpis aktivit partnerů pro výkazy práce b)návrh na rozpočtové změny c) příprava na 1 Řídící výbor na VŠFS Most a)průběh pilotního ověřování podpory SŠ a VŠ vzdělání b) Výsledek monitoringu OA CV a VŠFS Most RRA ÚK a)harmonogram činnosti KC b) Příprava na 1 Řídící výbor c) TCA-Lucembursku úroveň A + B skupina Rodinná centra+ ÚP Chomutov a Město Most + zást.cs VŠ

49 Příprava plánu termínů pro jednání Koordinačního centra ( K.Beranová, M.Moravcová a V.Kohout)

50 Koordinační centrum -datum konání 17.ledna ledna února února února února března března března března března dubna dubna dubna dubna května května května května června června června června června července července července 2006 hodina konání 13,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. 14,00 hod. RRA VŠFS VŠFS VŠFS RRA VŠFS VŠFS VŠFS RRA VŠFS VŠFS VŠFS RRA VŠFS VŠFS VŠFS VŠFS RRA VŠFS VŠFS VŠFS RRA VŠFS VŠFS RRA VŠFS VŠFS místo konání

51 Koordinační centrum- kriteria pro výběr cílové skupiny k Metodika výběru cílové skupiny do pilotního ověřování podpory SŠ a VŠ studia: a) Přihláška do b) Dítě do 15 let věku c) Body pro pořadí (1 bod) jedno dítě,zps, samoživitelka, příslušnost k minoritě, aktuálně v evidenci úřadu práce (0,5 bodu) předchozí evidence na ÚP, ohrožení ztrátou zaměstnání, bydliště na venkově Srbská Kamenice Braňany Osek Chomutov Jirkov Kadaň Okounov Litvínov Most Celkem Klášterec nad Ohří Chomutov Jirkov Kadaň Radonice Kovářská Most Celkem Přihlášeno do VŠ Zařazeno 23 z přihlášených 27 Přihlášeno do SŠ Zařazeny všechny přihlášené- 20

52 Změny k v zařazení do kurzů podpory SŠ vzdělání na OA Chomutov- zvýšena kapacita na 23 žen a 1 rezerva pro muže pečujícího o dítě do 15 let Rozdělení CS podle místa bydliště Rozdělení CS podle úrovně vzdělání Klášterec nad Ohří Chomutov Jirkov Kadaň Radonice Kovářská Most Celkem Řada ZŠ SO U + OŠ 12 SOŠ mat 5 Gym 1 celke m Řada1

53 Změny k v zařazení do kurzů podpory VŠ vzdělání na ZČU Plzeň: max. kapacita 23 žen. 6 z původních 27 zájemkyň nenastoupilo. 6 žen se nově přihlásilo. Doplnění pilotní skupiny bylo v pořadí datu přihlášky. V případě stejného data rozhodoval počet získaných bodů. Rozdělení CS podle místa bydliště Rozdělení CS podle úrovně vzdělání Srbská Kamenice Braňany Osek 4 Chomutov Jirkov Kadaň Okounov Litvínov Most Celkem 4 Řada Gymnázia SOŠ SOŠ ekonomické Celkem Řada1

54 Koordinační centrum-rra ÚK 1. Příprava automatického přiřazování účetních čísel v projektu 2.Příprava kontroly procentuálního čerpání položek partnerů a celého projektu 3.Příprava úpravy harmonogramu plnění projektu 4. Příprava podkladů technické a finanční zprávy za první období projektu

55 Koordinační centrum-oa Chomutov 1. Interní elektronický měsíční monitoring 2. Interní monitoring- zaměření na zvládnutí měsíčního sběru dat

56 Po odeslání dat ke schválení se v celkovém přehledu zobrazí schválené položky a položky čekající na schválení.

57 Průběh 1.Řídícího výboru projektu SUPORT v Mostě

58 Průběh 1.Řídícího výboru projektu SUPORT Prezentace účastníků Pohled do řídícího centra Zahájení provedl vedoucí projektu Ing.Hellmich Prezentaci výsledků komentoval Ing.Kohout

59 ZÁPIS z úvodní konference rozvojového partnerství projektu SUPORT konané dne od 10,00 hodin v malé zasedací místnosti VÚHU, Budovatelů 2830 v Mostě (4. patro, budova A) A. Přítomni, omluveni, hosté: dle prezenční listiny B. Průběh jednání: Zahájení Úvodní projev přednesl pan Ing. Hellmich, který hovořil na téma projektové činnosti z oblasti rozvoje lidských zdrojů. Posoudil naše dosavadní zkušenosti s projekty v této oblasti. Zdůraznil důležitost vzdělávacích programů, které umožňují přístup všem znevýhodněným skupinám na trhu práce. Následně se všichni přítomní krátce představili a pověděli několik slov o své úloze v projektu.

60 Průběh 1.Řídícího výboru projektu SUPORT Zástupci RRA ÚK Zástupci Rodinného a Poradenského centra Zástupci OA Chomutov Zástupkyně pilotní skupiny středoškolského a vysokoškolského studia

61 Stav projektu SUPORT - Akce 2 a 3 V této části pan Ing. Kohout seznámil přítomné se zásadami řízení projektu Sport. Zvláštní důraz kladl na inovativní zaměření projektů v kontextu. Hovořil o všech cílových skupinách v projektu Suport, tj. o CS absolvující bakalářské studium, CS připravující se na absolvování maturity, CS, která absolvuje přípravu na samostatně výdělečnou činnost a cílovou skupinu zaměřenou na opětovnou integraci do společnosti. Zástupci cílových skupin byli zvoleni i jako zástupci do řídícího výboru, kde mají spolurozhodující moc při otázkách realizace projektu. Kromě výuky výše uvedených cílových skupin je nezbytné i proškolení tutorů pro vedení reintegračních kurzů. Přítomní byli seznámeni s již probíhajícími kurzy a s tím, co vše je ještě plánováno v nejbližším období. Projekt SUPORT návrh změn v plánu aktivit v Akci 2 a 3 Pan Ing. Kohout přítomné seznámil s plánovanými aktivitami projektu Suport. Současně upozornil na skutečnost, že je nezbytné, aby s ohledem na nepředpokládané zpoždění zahájení projektu SUPORT došlo ke změně v harmonogramu aktivit projektu. Byl předložen návrh na změnu harmonogramu projektu tak, aby závěrečný termín ukončení projektu zůstal zachován a aby všechny aktivity v projektu byly realizovány. Dochází tak z důvodu zpoždění zahájení projektu SUPORT ke zhuštění realizovaných aktivit. Přítomní s takto upravenou změnou aktivit projektu souhlasili.

62 Vyhodnocení průběhu první části projektu bylo pečlivě sledováno Ing.Kohout při objasnění vztahu partnerů k Řídícímu a Koordinačnímu centru Zástupkyně ÚP V Chomutově Dr.Mertová a OHK Chomutov Zástupkyně RC RADKA

63 Mezinárodní spolupráce v rámci TCA ZOLA Pan Ing. Bocian seznámil přítomné s úkoly, které byly za uplynulé období plněny, a s úkoly, které jsou pro nejbližší období stanoveny v rámci Dohody o mezinárodní spolupráci. Pan Bocian seznámil přítomné se zkušenostmi z realizované akce na úrovni B v prosinci 2005 ve Francii. Přítomní byli také seznámeni s plánovanou akcí na měsíc únor v Lucembursku. Jedná se o akci na úrovni A i B, z tohoto důvodu bylo na akci nominováno 11 osob z řad partnerů projektu i z řad zástupců celého partnerství na úrovni A. Tato akce se uskuteční v Lucembursku ve dnech Monitoring projektu Pan Ing. Kohout seznámil přítomné s již realizovanými akcemi v oblasti monitoringu projektu. Protokoly z realizovaných monitoringů jsou založeny u předkladatele projektu Suport. Přítomní byli také blíže informováni o činnosti koordinačního centra, jehož jedním z úkolů je zajistit plynulou činnost v projektu. Partneři byli upozorněni na to, že se mohou kdykoliv zúčastnit schůze koordinačního výboru nebo mohou být zástupci koordinačního výboru v případě potřeby vyzváni k účasti na koordinačním výboru. Tento koordinační výbor se koná v pravidelných týdenních intervalech a data i místo konání je vyvěšeno na internetových stránkách předkladatele projektu Suport.

64 Zvýšenou pozornost věnovali účastníci problematice vyúčtování projektu Zásady pro dokladování aktivit přednáší manažerka projektu Monika Moravcová Pečlivě sledována účastníky a vedoucím projektu Ing.Hellmichem

65 Účtování projektu Účastníci řídícího výboru byli znovu upozorněni na úskalí, která se v průběhu prvních měsíců realizace projektu vyskytla při předkládání dokladů a dalších dokumentů předkladateli projektu a následně nadřízenému orgánu nejčastěji. Jedním z úskalí je předkládání všech dokumentů ve stanovených termínech a předkládání výkazů práce s náležitými údaji. Diskuze V diskuzi byl zástupkyní cílové skupiny bakalářského studia vznesen návrh, zda je možné využít prostředků přímé podpory cílové skupiny přímo pro nákup učebnic, který byl původně předpokládán, avšak z výše uvedené položky rozpočty není v souladu s Příručkou programu EQUAL realizovatelný. Návrh byl řídícím výborem schválen. Pro realizaci schvalované změny rozpočtu je však nejdříve zapotřebí schválení úpravy rozpočtu nadřízeným orgánem. Následně pak může v co nejkratším období dojít k nákupu potřebných učebnic. Pan Steiner vznesl za rodinná centra dotaz, kdy bude z prostředků projektu Suport zakoupena výpočetní technika. Pan Bocian potvrdil, že do konce měsíce ledna budou připraveny podklady do výběrového řízení pro nákup technického vybavení v rámci projektu. Pan Reihs vybídl přítomné, že pokud u partnerů dojde k potřebě provedení změny v projektu, aby formou hlášení změny tuto oznámili neprodleně předkladateli projektu. Zde pak bude na koordinačním výboru v rámci projektu hledána možnost, jak partnerům vyjít maximálně vstříc. Pan Kohout seznámil přítomné s přípravou SUPORTBulletinu. Jeho první elektronický návrh byl přítomných předveden na místě. Vyzval přítomné zástupce partnerů, aby do prvního SUPORTBulletinu přispěli i svými zkušenostmi z činnosti v projektu.

66 V diskusi se vyjádřili všichni zástupci partnerů Vedoucí skupiny Rodinných center Mgr.Leo Steiner Vedoucí Poradenského centra Mgr.Jaroslav Formánek Vedoucí vzdělávacího střediska OA Mgr.Martin Reihs Zástupkyně ÚP v Chomutově Dr.Miloslava Mertová

67 V závěru diskuse vznesli požadavky na úpravu rozpočtu zástupci Rodinného centra RADKA a zástupci pilotních skupin. Řešení přislíbil vedoucí Koordinačního centra Zástupkyně Rodinného centra RADKA Kadaň- Mgr.Hana Vodrážková Zástupkyně pilotní skupiny vysokoškolského studia na ZČU Plzeň Kamila Beranová Vedoucí Koordinačního centra Ing.Josef Švec

68 Závěr Řídící výbor projektu Suport schválil na své schůzi dne následující návrhy: 1.Možnost převodu finančních prostředků v rámci rozpočtu pro účely nákupu učebnic pro výuku cílové skupiny. 2.Personální složení zástupců partnerů na mezinárodní konferenci v závěru měsíce února v Lucembursku. Návrh s jmenovitým seznamem je přílohou tohoto zápisu. 3.Právo a povinnost účasti každého partnera na Koordinačním výboru projektu Suport. VMostě, dne Zapsala: Monika Moravcová

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány)

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE (z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) Život dnešního

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011 Obsah str.2 1. Úvod 3 1.1 Základní údaje..3 1.2 Organizační schéma VŠMIE..3 1.3 Složení orgánů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2011/2012 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2008/2009 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více