Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rakousku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rakousku"

Transkript

1 Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Rakousku

2 Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení (MISSOC) z jednotlivých států. Více informací o síti MISSOC je k dispozici na internetové stránce Tento průvodce obsahuje obecný popis předpisů v oblasti sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích. Více informací lze získat z dalších publikací sítě MISSOC, přičemž všechny tyto publikace jsou k dispozici na výše uvedené internetové adrese. Můžete rovněž kontaktovat příslušné orgány a instituce uvedené v příloze tohoto průvodce. Evropská komise ani žádná osoba, která jedná jejím jménem, nenesou odpovědnost za způsob využití informací v této publikaci. Evropská unie, 2012 Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje. červenec

3 OBSAH Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování... 4 Obecné informace... 4 Organizace sociální ochrany... 4 Financování... 5 Kapitola II: Zdravotní péče... 6 Kdy máte nárok na zdravotní péči?... 6 Co je kryto?... 6 Jak získat přístup ke zdravotní péči?... 7 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci... 9 Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci?... 9 Co je kryto?... 9 Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci?... 9 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky...10 Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky?...10 Co je kryto?...10 Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám?...10 Kapitola V: Dávky v invaliditě...12 Kdy máte nárok na dávky v invaliditě?...12 Co je kryto?...13 Jak získat přístup k dávkám v invaliditě?...14 Kapitola VI: Starobní důchod a starobní dávky...15 Kdy máte nárok na starobní dávky?...15 Co je kryto?...15 Jak získat přístup ke starobním dávkám?...16 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé...18 Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé?...18 Co je kryto?...18 Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé?...19 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání...20 Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...20 Co je kryto?...20 Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...22 Kapitola IX: Rodinné dávky...23 Kdy máte nárok na rodinné dávky?...23 Co je kryto?...23 Jak získat přístup k rodinným dávkám?...25 Kapitola X: Nezaměstnanost...26 Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti?...26 Co je kryto?...26 Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti?...28 Kapitola XI: Minimální zdroje...29 Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje?...29 Co je kryto?...29 Jak získat přístup k dávkám vázaným na minimální zdroje?...30 Kapitola XII: Dlouhodobá péče...31 Kdy máte nárok na dlouhodobou péči?...31 Co je kryto?...31 Jak získat přístup k dlouhodobé péči?...32 Příloha: Užitečné kontaktní údaje a internetové stránky...33 červenec

4 Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování Obecné informace Registrace Jakmile vstoupíte v Rakousku do zaměstnaneckého poměru, musí váš zaměstnavatel splnit formality nezbytné pro vaše přihlášení do systému sociálního zabezpečení. Nejprve budete registrováni u zdravotní pojišťovny (Krankenkasse), která následně informuje příslušné nositele úrazového a důchodového pojištění a pojištění pro případ nezaměstnanosti. Vaše doba pojištění a výdělek rozhodný pro odvody pojistného se zaznamenávají pod vaším evidenčním číslem pojištěnce. Po splnění formalit obdržíte od svého zaměstnavatele kopii prohlášení o registraci potvrzenou zdravotní pojišťovnou. Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, musíte se obrátit na příslušné orgány sociálního pojištění, pod něž spadáte. Poskytnou vám informace o zvláštních ustanoveních, která se na vás vztahují ohledně registrace a odvodů pojistného. Přehled Rakouské sociální pojištění zahrnuje zdravotní pojištění, úrazové pojištění (proti pracovním úrazům a nemocím z povolání), důchodové pojištění a pojištění pro případ nezaměstnanosti. Pro sociální pojištění je relevantní zaměstnání (nikoli bydliště) a pojištěná osoba si svou pojišťovnu nemůže libovolně zvolit. Z historických důvodů existuje v oblasti sociálního pojištění rozdělení podle území a oboru. Proto existují zvláštní pojišťovny pro železničáře, horníky a zaměstnance veřejné správy, jakož i pro zemědělce, osoby provozující obchodní činnost a notáře. Kromě úkolů souvisejících se zdravotní péčí rakouské zdravotní pojišťovny rovněž shromažďují příspěvky na úrazové a důchodové pojištění a pojištění pro případ nezaměstnanosti. Tyto pojišťovny jsou též odpovědné za úhradu příspěvků při péči o dítě. Poskytování zdravotní péče je převážně zajišťováno smluvními lékaři a dalšími partnery. Způsobilým osobám mohou být vypláceny zaručené minimální zdroje orientované na potřeby. Organizace sociální ochrany Všechny pojišťovny jsou součástí Hlavního svazu rakouských sociálních pojišťoven (Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger), který zastupuje všeobecné zájmy sociálního pojištění. Sdružení disponuje komplexními pravomocemi, aby mohlo lépe koordinovat činnosti rakouského sociálního pojištění. Služby sociálního pojištění poskytuje 22 pojišťoven, které jsou veřejnoprávními právnickými osobami. Některé pojišťovny musí působit ve 2 nebo ve všech 3 oblastech. Existuje 19 zdravotních pojišťoven, 5 institucí důchodového pojištění a 4 úrazové pojišťovny. Systémy zdravotního pojištění a úrazového pojištění spadají pod dohled federálního ministerstva zdravotnictví (Bundesministerium für Gesundheit). Pokud jde o nemocniční péči, byly v 9 spolkových zemích zřízeny fondy zdravotního pojištění, které převzaly funkci zdravotních pojišťoven. červenec

5 Nad systémem důchodového pojištění vykonává dozor spolkové ministerstvo práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz). Pojištění pro případ ztráty zaměstnání řídí orgán rakouských služeb zaměstnanosti (Arbeitsmarktservice), nad nímž vykonává dozor spolkové ministerstvo práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele. Spolkový úřad orgánu rakouských služeb zaměstnanosti vykonává celkový dohled nad hlavními pobočkami pro 9 spolkových zemí a nad přibližně 100 krajskými pobočkami. Orgánem příslušným pro správu rodinných dávek je spolkové ministerstvo hospodářství, rodiny a mládeže (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend). Finanční úřady (Finanzämter), které jsou pod přímým dozorem tohoto ministerstva, spravují dávky pro rodiny s dětmi (Familienbeihilfe). Instituce nemocenského pojištění, nad nimiž vykonává přímý dozor Spolkové ministerstvo hospodářství, rodiny a mládeže, jsou příslušnými orgány pro správu příspěvků při péči o dítě (Kinderbetreuungsgeld). Dávky na dlouhodobou péči jsou poskytovány v závislosti na potřebě pomoci a péče a dělí se do 7 kategorií. Mají formu odškodnění za další výdaje související s péčí. Kromě toho se spolkový stát a spolkové země dohodly na vytvoření komplexního systému péče v podobě peněžitých a věcných dávek. Za vyplácení dávek na péči příjemcům důchodu je odpovědná příslušná instituce důchodového pojištění nebo úrazová pojišťovna. Kromě sociálního pojištění a příspěvku na péči existuje systém sociální pomoci, který spravují obvodní správní orgány a městské úřady. Financování Jste-li zaměstnanec, máte povinnost platit pojistné na nemocenské pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti a na důchodové pojištění (invalidní, starobní a pozůstalostní důchod). Výše vašeho pojistného představuje určité procento z vašich příjmů. Obecně si hradíte polovinu pojistného, přičemž druhou polovinu odvádí váš zaměstnavatel. Zaměstnavatel ovšem nese odpovědnost za odesílání odvodů pojistného. Váš podíl na úhradě pojistného vám sráží z každé mzdy, kterou pobíráte. Nemusíte platit žádný příspěvek na pojištění pro případ pracovního úrazu (který hradí pouze váš zaměstnavatel), na rodinné dávky (financovaný z příspěvků a daní zaměstnavatele) nebo na dávky na dlouhodobou péči (financovaný z daní). Jste-li osoba samostatně výdělečně činná, musíte se přihlásit k nemocenskému pojištění, úrazovému pojištění a důchodovému pojištění. Jste-li zaměstnanec, pojistné se odvádí na základě hrubé výše mzdy (včetně 13. a 14. platu). U samostatně výdělečně činných osob se pojistné odvádí na základě příjmů z výdělečné činnosti (případně půjde o minimální pojistné), a to až do výše maximálního limitu, který je každoročně stanovován (například EUR měsíčně). Za financování zaručených minimálních zdrojů orientovaných na potřeby jsou v první řadě odpovědné spolkové země a místní společenství. červenec

6 Kapitola II: Zdravotní péče Kdy máte nárok na zdravotní péči? Pojištěnci Přístup ke zdravotní péči máte zajištěn v případě, že si hradíte zdravotní pojištění. Povinnost týkající se úhrady pojištění se vztahuje na všechny tyto osoby: všechny osoby vykonávající práci v zaměstnaneckém poměru a osoby účastnící se odborné přípravy, nezaměstnané osoby, které pobírají dávky v nezaměstnanosti, osoby pobírající zaručené minimální zdroje orientované na potřeby, důchodci a žadatelé o důchod, účastníci profesní rehabilitace, osoby vykonávající civilní nebo vojenskou službu, osoby samostatně výdělečně činné a rodinní příslušníci vykonávající výdělečnou činnost v jejich podniku. Pojištění hradí rovněž osoby, které nemají formální pracovní smlouvu, avšak pracují v podstatě stejným způsobem jako zaměstnanci (freie Dienstnehmer) a ostatní malé skupiny osob, což vede k téměř úplnému pokrytí zdravotní péčí. Osoby, které pobírají z jedné nebo z více výdělečných činností příjem (souhrnný) nižší, než je stanovené minimum (Geringfügigkeitsgrenze) tj. 376,26 EUR měsíčně, jsou od platby pojištění osvobozeny. Rovněž je k dispozici zvláštní dobrovolné pojištění. Všechny osoby s trvalým pobytem v Rakousku, které nemají uzavřené povinné pojištění, mají právo pojistit se dobrovolně. Dobrovolně pojištěné osoby si mohou lékařské služby nárokovat tehdy, pokud jsou pojištěny po dobu alespoň šesti měsíců. Rodinní příslušníci Nezaopatření rodinní příslušníci s trvalým pobytem v Rakousku mají nárok na zdravotní péči ze stejného titulu jako vy. Obecně se za nezaopatřeného rodinného příslušníka považují děti mladší 18 let, anebo mladší 27 let, pokud se vzdělávají ve školském či odborném vzdělávacím zařízení. Váš/vaše manžel/ka je také pojištěn/a jako rodinný příslušník. Připojištění je zdarma pouze za předpokladu, že vychovává děti nebo se jejich výchově věnoval/a v posledních čtyřech letech; využívá příspěvků na dlouhodobou péči spadajících minimálně do kategorie 3 nebo poskytuje dlouhodobou péči pojištěné osobě (kategorie 3). Ve všech ostatních případech je třeba hradit doplňkové příspěvky (3,4 % hrubé mzdy). Dodatečné podmínky se uplatní na partnery žijící v jedné domácnosti (osoby, které nejsou ženaté/vdané); platí rovněž pro partnery stejného pohlaví. Mezi pojištěnou osobou a jejím partnerem/partnerkou by neměla být pokrevní ani nepokrevní příbuznost, tyto osoby by měly žít ve společné domácnosti po dobu alespoň 10 měsíců a údržba domácnosti by měla být prováděna bez nároku na odměnu. Co je kryto? Preventivní prohlídky K zajištění včasného odhalení některých onemocnění máte vy i vaše rodina právo na preventivní lékařská vyšetření. Existují zvláštní programy pro mladistvé do 19 let věku červenec

7 a každoroční preventivní onkologické, diabetické a kardiovaskulární vyšetření. Z pojištění je rovněž hrazena lázeňská péče a rehabilitační opatření zabraňující zhoršení zdravotního stavu. Zdravotní péče Vy i vaši nezaopatření rodinní příslušníci máte nárok na lékařskou péči, poskytovanou praktickými lékaři, odbornými lékaři či zubními lékaři. Můžete rovněž uplatnit nárok na léky a zdravotnické vybavení za předpokladu, že vám bylo vystaveno lékařské doporučení. Domácí zdravotní péče je rovněž poskytována a hrazena zdravotní pojišťovnou. Tato péče zahrnuje některé léčebné výkony poskytované pečovatelkami či zdravotními sestrami (například injekce, umělou výživu sondou, převazy atd.). Pokud si to vyžádá povaha onemocnění, máte nárok na nemocniční léčbu (bez časového omezení), pokud jste si zvolili tarifní kategorii standard. Jak získat přístup ke zdravotní péči? Zdravotní péče Před zahájením léčby musíte lékaři předložit svou elektronickou kartu (tzv. e-kartu). Tato e-karta představuje národní průkaz zdravotního pojištění a slouží dané osobě k prokázání přístupu k plnění ze zdravotního v Rakousku. Vystavuje se automaticky (není nutno o ni žádat) každému pojištěnci a jeho oprávněným závislým rodinným příslušníkům. Za kartu se každoročně požaduje poplatek ve výši 10EUR (kromě dětí, důchodců a nemajetných). V naléhavém případě vás lékař ošetří, i když mu svou e- kartu nepředložíte. V takovém případě musíte poskytnout informace o své zdravotní pojišťovně a po ukončení léčby svou e-kartu předložit. Zdravotní péče je poskytována smluvními praktickými lékaři či smluvními zubními lékaři (Vertragszahnärzte), což je převážná většina praktických lékařů. Svého lékaře si mezi nimi můžete zvolit na začátku léčby nebo na začátku každého kalendářního čtvrtletí či měsíce. Seznam smluvních lékařů získáte od své zdravotní pojišťovny. Rovněž se můžete obrátit na lékaře, který ve smluvním vztahu není. V takovém případě vám budou výdaje proplaceny až do výše 80 % částky, kterou by hradila vaše zdravotní pojišťovna, pokud by léčbu poskytl její smluvní lékař. Pokud ošetřující lékař považuje za nezbytné odeslat vás ke specialistovi, na kliniku anebo do jiného podobného zařízení, vystaví vám lékařskou zprávu, v níž vás jako ošetřující lékař doporučuje k jinému lékaři (Überweisungsschein). Léky, přístroje a protetické pomůcky Léky předepisuje smluvní lékař a vydávají se ve všech lékárnách. Obvykle musíte zaplatit paušální poplatek 5,15 EUR (stav v roce 2012) za každý předepsaný lék. Platební spoluúčast není vyžadována v případě některých infekčních onemocnění nebo v případě potřebnosti (nedostatečných zdrojů). Výše spoluúčasti jedné osoby za rok je rovněž limitována v závislosti na výši příjmů osoby. Zdravotní pojišťovna obvykle hradí výdaje za protetické pomůcky, případně je uhradí až do výše určitého limitu. červenec

8 Zubní péče Zdravotní pojišťovny hradí rovněž preventivní a chirurgickou zubní péči, jakož i dentofaciální ortopedii (ortodontickou léčbu) a nezbytné zubní protézy. Náklady na ortodontickou léčbu a protézy však nejsou hrazeny v plné výši, pojištěnec ponese značné náklady sám. Poskytování zdravotní péče v domácnosti Domácí zdravotní péče je poskytována na základě lékařského doporučení. Hospitalizace Hospitalizace se poskytuje v nejbližším nemocničním zařízení. V případě nezaopatřených rodinných příslušníků zaměstnanců se předpokládá v období prvních čtyř týdnů úhrada spoluúčasti ve výši 10 % nemocničního sazebníku. Pokud jde o pojištěnce jako takového, hradí jen nevelkou spoluúčast za každý den hospitalizace (a to po dobu maximálně 28 kalendářních dnů ročně). Počínaje pátým týdnem je nemocniční léčení bezplatné pro pojištěnce i nezaopatřené příslušníky jeho rodiny. V některých případech může zdravotní pojišťovna proplácet část či plnou výši cestovních výdajů vynaložených za účelem přístupu ke zdravotní péči. červenec

9 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci? Pokud jste zaměstnanec vykonávající placenou práci, nezaměstnaná osoba pobírající dávky v nezaměstnanosti nebo se účastníte profesní rehabilitace a stanete se práce neschopným v důsledku nemoci, máte nárok na peněžité dávky v nemoci (Krankengeld). Výplata denní dávky v nemoci se pozastavuje za období, během něhož pojištěnec v pracovní neschopnosti pobírá v souladu s ustanoveními pracovního práva nadále svůj příjem. Příjem v plné výši může být vyplácen po dobu 6 až 12 týdnů, v závislosti na odpracované době. Po uplynutí tohoto období je vyplácena polovina mzdy po dobu dalších 4 týdnů a poté může být poskytnuta polovina peněžité dávky v nemoci. Neexistuje žádné povinné pojištění a nárok na peněžité dávky v nemoci v případě, že souhrnný příjem je pod hranicí stanoveného minima (Geringfügigkeitsgrenze) tj. 376,26 EUR měsíčně (stav v roce 2012). Pro tyto případy je k dispozici zvláštní dobrovolné pojištění. Co je kryto? Po vzniku pracovní neschopnosti se uplatňuje třídenní karenční doba. Peněžitá nemocenská dávka je obvykle vyplácena počínaje 4. dnem po vzniku pracovní neschopnosti. Pokud neohlásíte pracovní neschopnost ve lhůtě jednoho týdne, peněžitá nemocenská dávka bude vyplácena až od data oznámení. Výše denních peněžitých nemocenských dávek se stanovuje na základě vašeho posledního výdělku (až do určité výše stropu, v roce 2011 to bylo EUR za měsíc). Činí 50 % tohoto výdělku (do 42. dne) a od 43. dne pak 60 %. Pokud to podmínky příslušné pojišťovny dovolují, lze tyto dávky zvýšit o určité procento s ohledem na manžela/ku a ostatní nezaopatřené rodinné příslušníky. Navýšená dávka nemocenského nesmí překročit 75 % výdělku. Pro osoby, jejichž výdělek je nižší než stanovené minimum pro povinné pojištění a které jsou pojištěné dobrovolně, je výše peněžitých nemocenských dávek stanovena na 13,14 EUR. Peněžité dávky v nemoci lze pobírat maximálně po dobu 52 týdnů (jeden rok), přičemž tato doba může být stanovami zdravotní pojišťovny prodloužena maximálně na 78 týdnů (rok a půl). Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci? Pro uplatnění nároku na dávky v nemoci je vyžadováno potvrzení o pracovní neschopnosti vydané vaším lékařem. červenec

10 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky? Pojištěné ženy (u zdravotní pojišťovny) a rodinní příslušníci pojištěnce ženského pohlaví mají nárok na věcné dávky, tj. hospitalizaci před porodem, během porodu a po porodu. Ženy, které jsou v placeném zaměstnaneckém poměru, a ženy, které pobírají dávky v nezaměstnanosti nebo se účastní profesní rehabilitace, mají po dobu, po kterou jim není umožněno pracovat (8 týdnů před porodem a 8 týdnů po něm) nárok na dávky v mateřství (Wochengeld). Nárok na dávky v mateřství nemáte v případě, že vám zaměstnavatel nadále vyplácí váš příjem. Co je kryto? Věcné dávky Každá žena, která má nárok na zdravotní péči hrazenou pojišťovnou, má rovněž nárok na toto plnění po dobu těhotenství, jakož i během porodu a po něm. K věcným mateřským dávkám patří: průběžná lékařská péče a pomoc porodní asistentky během těhotenství, při porodu a po porodu, zprostředkování léků a vybavení, péče v nemocnici nebo v porodnici po dobu maximálně 10 dnů (anebo více v případě nutnosti při komplikacích během těhotenství nebo porodu). Péči mohou poskytovat rovněž certifikované dětské zdravotní sestry. V Rakousku rovněž existuje právo na náhradu 70 % nákladů umělého oplodnění (in vitro). Podmínky pro čerpání tohoto nároku stanoví zvláštní zákon. Mateřská dovolená a dávky v mateřství Výše mateřských dávek se odvíjí od průměrné čisté výše příjmu za posledních 13 týdnů (tří měsíců). Pokud zaměstnavatel nepokračuje ve výplatě mzdy, dávky v mateřství jsou poskytovány po dobu 8 týdnů před porodem a 8 týdnů po něm. Tato doba může být prodloužena na 12 týdnů v případě předčasného porodu, mnohočetného porodu či porodu císařským řezem. Ženy samostatně výdělečně činné mají nárok na paušální dávky poskytované po stejnou dobu. Pro osoby, jejichž výdělek je nižší než stanovené minimum pro povinné pojištění, dávky činí 8EUR za den. Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám? Těhotným ženám doporučujeme si okamžitě dojednat schůzku se svým lékařem a získat průkaz matky a dítěte (Mutter-Kind-Paß), v němž jsou uvedena vyšetření, kterými projdou před narozením dítěte a po něm. Tento průkaz potvrzuje, že byla červenec

11 doktorem provedena všechna před i poporodní vyšetření. Dítěti budou vypláceny rodičovské dávky v plné výši (v závislosti na vaší volbě od 10., 13., 17. nebo 25. měsíce věku dítěte) za podmínky, že budou provedena vyšetření uvedená v průkazu matky a dítěte. Potvrzení v průkazu matky a dítěte je potřeba odeslat do pojišťovny. O dávky v mateřství je třeba žádat u příslušné zdravotní pojišťovny. červenec

12 Kapitola V: Dávky v invaliditě Kdy máte nárok na dávky v invaliditě? Pojištěné osoby Pojištění pro případ invalidity je povinné pro všechny osoby vykonávající výdělečnou činnost jako zaměstnanci a pro osoby účastnící se odborné přípravy, rodinné příslušníky pracující v podniku osoby samostatně výdělečně činné a osoby, které nemají formální pracovní smlouvu, avšak pracují v podstatě jako zaměstnanci (freie Dienstnehmer). Neexistuje žádné povinné pojištění pro osoby, jejichž příjem je pod hranicí stanoveného minima (Geringfügigkeitsgrenze) tj. 376,26 EUR měsíčně. Případně lze souhrnně zohlednit příjmy z více než jednoho zaměstnání. Všechny osoby s trvalým pobytem v Rakousku, které nemají uzavřené povinné pojištění a dosáhly věku 15 let, mají možnost se dobrovolně pojistit v rámci rakouského systému důchodového pojištění. Osoby, na které se již povinné zákonné pojištění nevztahuje, se mohou rozhodnout do systému pojištění nadále dobrovolně přispívat, a to bez ohledu na místo svého trvalého pobytu. Stupeň invalidity V Rakousku neexistuje pojem částečné invalidity; osoba je buď invalidní, anebo je práceschopná. Kvalifikovaní pracovníci požívají tzv. profesní ochrany (Berufsschutz), to znamená, že se zjišťuje, zda jsou stále reálně schopni výkonu určitého povolání. Nekvalifikovaní pracovníci a samostatně výdělečně činné osoby mohou být naproti tomu přiřazeni k jakékoli profesi na trhu práce. Všichni pojištěnci jsou za určitých podmínek až do věku 57 let pod zvláštní ochranou, což znamená, že se zjišťuje, zda jsou ještě schopni vykonávat konkrétní činnosti, které do té doby vykonávali (Tätigkeitsschutz). Neschopnost výkonu běžného zaměstnání (Berufsunfähigkeit) vzniká u pracovníků pobírajících plat či mzdu, kteří vykonávali svou hlavní činnost v rámci profese vyžadující nějaké předchozí vzdělání či odbornou přípravu, v případě, že dojde ze zdravotních důvodů k poklesu schopnosti výkonu výdělečné činnosti alespoň o 50 % oproti schopnosti pojištěnce v dobrém zdravotním stavu vykonávajícího tutéž profesi. U osob samostatně výdělečně činných je třeba prokázat trvalou neschopnost k výkonu jakékoliv soustavné výdělečné činnosti ze zdravotních důvodů. Úplná pracovní neschopnost (Erwerbsunfähigkeit) je situace, kdy manuální pracovník z důvodu svého tělesného či psychického stavu není nadále schopen pobírat při výkonu jakékoli výdělečné činnosti příjem, který by se rovnal alespoň 50 % příjmu, který by pobíral zdravý pojištěnec při výkonu téže činnosti. Invalidita (Invalidität) je stav, kdy pojištěnec ve věku od 57 let není schopen v důsledku nemoci či jiné vady anebo následkem snížení svých fyzických či psychických schopností vykonávat svou předchozí výdělečnou činnost přinejmenším po dobu 120 po sobě následujících kalendářních měsíců ze 180 kalendářních měsíců předcházejících rozhodnému datu. Je třeba zohlednit případnou přiměřenou změnu činnosti. červenec

13 Původní invalidita (Originäre Invalidität) je stav, kdy osoba v době svého vstupu na pracovní trh byla v zásadě práce neschopná z důvodu vážného zdravotního postižení, nicméně hradila po dobu minimálně 10 let pojistné. Co je kryto? Invalidní důchod Ke vzniku nároku na invalidní důchod (Invaliditätsrente) je nutná minimální doba placení pojištění, to znamená alespoň 60 měsíců pojištění během 120 posledních kalendářních měsíců. Po 50. roce věku se minimální doba placení pojištění za každý měsíc po dosažení 50 let zvyšuje o jeden měsíc a započitatelná doba za každý měsíc po dosažení 50 let o dva měsíce, a to až do maximální hranice 180 měsíců pojištění za posledních 360 kalendářních měsíců. V případě 180 měsíců odváděného pojistného či 300 měsíců pojištění není vyžadováno žádné rozhodné období. Minimální doba pojištění není povinná, pokud je invalidita důsledkem pracovního úrazu či nemoci z povolání, anebo za předpokladu, že k ní došlo před 27. rokem věku, pokud byla osoba pojištěna alespoň po dobu 6 měsíců. Od roku 2005 jsou některé doby, během nichž byly placeny příspěvky z veřejných prostředků, uznávány za dobu pojištění. Jedná se o: období péče o dítě (Kindererziehungszeiten) po dobu nejvýše 4 let na jedno dítě (5 let při mnohočetném porodu), období vojenské a válečné služby nebo náhradní období (například civilní služba), období mateřské dovolené, během něhož jsou pobírány dávky v mateřství (Wochengeld), a období, během něhož jsou pobírány dávky v nezaměstnanosti (Arbeitslosengeld) nebo peněžité dávky nemocenského pojištění (Krankengeld). Pokud jde o období pojištění před rokem 2005, výše uvedená období se započítávají jako náhradní nepříspěvková období. Totéž se uplatní u osob, které již dosáhly věku 50 let k začátku roku Při výpočtu výše invalidního důchodu je zohledněn věk a doba pojištění žadatele. Pro osoby, které nedosáhly věkové hranice 50 let do začátku roku 2005, a pro pojistná období po lednu 2005 je v platnosti tzv. systém důchodových účtů se stanovenými dávkami, jehož základem je průběžné financování z příjmů (tzv. systém pay-as-yougo). Podle tohoto systému jsou získané nároky na důchod vypočítávány za každý rok. Výpočtový základ tvoří průměrný příjem za kalendářní rok až do výše určitého maximálního limitu. Za každý kalendářní rok se ke stavu na důchodovém účtu přičte 1,78 %. Až do dosažení věku 60 let se případně započítávají měsíce fiktivního pojištění. Výše důchodu se vypočítává podle vzorce vycházejícího z úhrnu měsíců pojištěných i započitatelných. V případě předčasného odchodu do důchodu se krátí částka o 4,2 % ročně, avšak nikoli více než o 15 % v součtu. Na osoby, které k začátku roku 2005 nedosáhly věkové hranice 50 let, ale které si však již k tomuto datu platily po určitou dobu pojištění, se vztahují jak nové, tak předchozí právní předpisy. Důchod se stanoví na základě paralelního výpočtu použitím červenec

14 metody prorata temporis. Dílčí důchod se vypočítává podle nových a v případě potřeby i předchozích právních předpisů. Invalidní důchod je pak tvořen úhrnem všech dílčích důchodů. Na osoby, které dosáhly k začátku roku 2005 věkové hranice 50 let, se stále vztahují právní předpisy platné na konci roku Jako výpočtový základ pro důchod slouží průměrný výdělek za 24 pojištěných roků s nejvyšším příjmem. Tato doba se postupně navyšuje až na 40 let pojištění do r Od začátku roku 2004 nemohou být důchody nižší o více než 5 % oproti srovnatelnému důchodu ke konci roku Toto procento do roku 2024 postupně vzroste až na 10 %. Invalidní důchod se vyplácí ve 14 platbách za rok. V případě horníků se může použít zvláštní režim. Příplatky Pokud měsíčně vyplácený důchod či důchody, společně s jiným příjmem (včetně příjmů manžela/manželky žijící ve stejné domácnosti), nedosahuje stanovené hranice, je poskytován vyrovnávací příplatek (Ausgleichszulage). Příplatek je vyplácen do výše rozdílu mezi skutečným příjmem a stanovenou hranicí. Tento příplatek, jakož i invalidní důchod, může být navýšen v případě, že příjemce vychovává nezaopatřené děti. Kromě toho může být poskytován dlouhodobý příspěvek na péči. Rehabilitační opatření Instituce důchodového pojištění mohou pojištěnci přiznat nárok na nejrůznější opatření z oblasti zdravotní rehabilitace a profesní či společenské readaptace, aby se dosáhlo obnovení jeho schopnosti výkonu výdělečné činnosti a dotyčný měl možnost najít si odpovídající místo v rámci svého profesního a ekonomického prostředí. Rehabilitace/readaptace by měla být upřednostněna před vyplácením invalidního důchodu. Jak získat přístup k dávkám v invaliditě? Důchod může být vyplácen pouze na základě podání žádosti. Žádost by měla být podána příslušné instituci sociálního pojištění (a případně též jakémukoli fondu sociálního pojištění či místním správním orgánům), přičemž je třeba použít formulář určený pro tento účel. Budou nicméně posuzovány i žádosti, které nemají požadovanou formu. Invalidní důchod se vyplácí od 1. dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž došlo k invaliditě nebo v němž byla podána žádost. Invalidní důchod je přiznán maximálně na dobu 24 měsíců. Po absolvování lékařského vyšetření, které potvrdí stav invalidity, je čerpání důchodu obnoveno až na dobu dalších 24 měsíců. Pokud je prokázána trvalá pracovní neschopnost z důvodu fyzického (tělesného) nebo psychického stavu příjemce, invalidní důchod je přiznán na dobu neomezenou. Po dosažení důchodového věku je invalidní důchod vyplácen ve stejné výši. Na základě žádosti je rovněž možné převést invalidní důchod na starobní důchod. červenec

15 Kapitola VI: Starobní důchod a starobní dávky Kdy máte nárok na starobní dávky? Nárok na starobní důchod můžete uplatnit v případě, že si platíte důchodové pojištění (popsáno výše v kapitole o dávkách v invaliditě). Kromě toho musíte splnit požadavky na minimální dobu pojištění. Pojištěné osoby, které nedosáhly k začátku roku 2005 věkové hranice 50 let a neplatily si k tomuto datu žádné příspěvky, musí splňovat lhůtu 180 měsíců pojištění, z toho alespoň 84 měsíců dosažených z titulu výkonu výdělečné činnosti (například činnost vykonávaná v zaměstnaneckém poměru). Osoby, které k začátku roku 2005 dosáhly věku 50 let, musí splňovat lhůtu 180 měsíců pojištění během posledních 360 kalendářních měsíců, 180 měsíců odváděného pojistného nebo 300 měsíců pojištění bez referenčního období. V případě osob, které do 1. ledna roku 2005 nedosáhly věku 50 let, hradily si však alespoň jeden měsíc pojistného období, se použije řešení, které pro ně bude nejvýhodnější. Co je kryto? Běžný věk pro odchod do starobního důchodu Na starobní důchod (Altersrente) můžete uplatnit nárok po dosažení věku 60 let (ženy), respektive 65 let (muži). Věkový limit u žen se bude postupně zvyšovat mezi lety 2024 a 2033 tak, aby byl totožný s věkovou hranicí u mužů (tj. na 65 let). Předčasný odchod do důchodu Nárok na předčasný odchod do důchodu (Vorgezogene Rente) mohou uplatnit muži i ženy po dosažení věku 62 let. Osoby těžce pracující mohou tento nárok uplatnit již v 60 letech věku za předpokladu, že tuto činnost vykonávaly alespoň po dobu 10 let z předchozích 20 let a nashromáždily celkem alespoň 45 pojistných let. Zároveň se uplatní určitá přechodná období. Kromě toho se na osoby, které do roku 2005 dosáhly věkové hranice 50 let, a na osoby pod touto věkovou hranicí, které do roku 2005 již získaly alespoň jeden měsíc pojištění, vztahují zvláštní podmínky, pokud jde o věk: u mužů se požaduje 772 měsíců života, u žen 712 měsíců života. Tyto věkové limity se postupně od roku 2004 do roku 2014 navyšují (ruší se postupně předčasný odchod do důchodu v této podobě). Dvě formy předčasného odchodu do důchodu jsou navíc dostupné jen pro osoby narozené v určitých ročnících, a sice předčasný odchod do důchodu pro osoby, které mají za sebou velmi dlouhou dobu placení pojištění, a pro osoby, které pracovaly v obzvlášť těžkých podmínkách. Vyplácení předčasných důchodů je pozastaveno v případě, že dojde k novému zahájení výdělečné činnosti. červenec

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Německu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švédsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švédsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švédsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Slovensku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rumunsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rumunsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Rumunsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Itálii Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švýcarsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švýcarsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švýcarsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lucembursku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lucembursku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lucembursku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lotyšsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Nizozemsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Nizozemsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Nizozemsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Tab. I Belgie, Bulharsko, Dánsko Situace k 1.7.2011 TAB. I Belgie Bulharsko Dánsko Základní principy Povinný systém sociálního

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Sociální zabezpečení 2010

Sociální zabezpečení 2010 Sociální zabezpečení 2010 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, začátkem letošního roku vstoupila v platnost velká řada změn v oblasti důchodového i nemocenského pojištění. A to je hlavním

Více

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy česká správa sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení 2011 obsah 1. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 1.1. Dávky nemocenského pojištění 1.2. Výpočet dávek nemocenského pojištění 1.3. Posuzování zdravotního stavu

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2 OBSAH I. Systém dávek sociální péče...2 Příspěvek na živobytí...2 Doplatek na bydlení...3 Mimořádná okamžitá pomoc...3 Příspěvek na péči...4 Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany...5

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE Důležité informace o starobním důchodu Publikace Příručka budoucího důchodce, kterou právě držíte v ruce, obsahuje souhrn nejdůležitějších obecných informací týkajících se nároku

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA MATEŘSKÝCH ASISTENTEK VE FRANCII

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA MATEŘSKÝCH ASISTENTEK VE FRANCII PŘÍLOHA 7 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA MATEŘSKÝCH ASISTENTEK VE FRANCII VÚPSV, v.v.i. 2014 Dokument vznikl v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice CZ.1.04/5.1.01/77.00038 http://www.vupsv.cz/index.php?p=care_for_children&site=default

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Přeloučsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Žamberecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Ústeckoorlicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Pardubicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více