Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rakousku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rakousku"

Transkript

1 Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Rakousku

2 Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení (MISSOC) z jednotlivých států. Více informací o síti MISSOC je k dispozici na internetové stránce Tento průvodce obsahuje obecný popis předpisů v oblasti sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích. Více informací lze získat z dalších publikací sítě MISSOC, přičemž všechny tyto publikace jsou k dispozici na výše uvedené internetové adrese. Můžete rovněž kontaktovat příslušné orgány a instituce uvedené v příloze tohoto průvodce. Evropská komise ani žádná osoba, která jedná jejím jménem, nenesou odpovědnost za způsob využití informací v této publikaci. Evropská unie, 2012 Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje. červenec

3 OBSAH Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování... 4 Obecné informace... 4 Organizace sociální ochrany... 4 Financování... 5 Kapitola II: Zdravotní péče... 6 Kdy máte nárok na zdravotní péči?... 6 Co je kryto?... 6 Jak získat přístup ke zdravotní péči?... 7 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci... 9 Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci?... 9 Co je kryto?... 9 Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci?... 9 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky...10 Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky?...10 Co je kryto?...10 Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám?...10 Kapitola V: Dávky v invaliditě...12 Kdy máte nárok na dávky v invaliditě?...12 Co je kryto?...13 Jak získat přístup k dávkám v invaliditě?...14 Kapitola VI: Starobní důchod a starobní dávky...15 Kdy máte nárok na starobní dávky?...15 Co je kryto?...15 Jak získat přístup ke starobním dávkám?...16 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé...18 Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé?...18 Co je kryto?...18 Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé?...19 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání...20 Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...20 Co je kryto?...20 Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...22 Kapitola IX: Rodinné dávky...23 Kdy máte nárok na rodinné dávky?...23 Co je kryto?...23 Jak získat přístup k rodinným dávkám?...25 Kapitola X: Nezaměstnanost...26 Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti?...26 Co je kryto?...26 Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti?...28 Kapitola XI: Minimální zdroje...29 Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje?...29 Co je kryto?...29 Jak získat přístup k dávkám vázaným na minimální zdroje?...30 Kapitola XII: Dlouhodobá péče...31 Kdy máte nárok na dlouhodobou péči?...31 Co je kryto?...31 Jak získat přístup k dlouhodobé péči?...32 Příloha: Užitečné kontaktní údaje a internetové stránky...33 červenec

4 Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování Obecné informace Registrace Jakmile vstoupíte v Rakousku do zaměstnaneckého poměru, musí váš zaměstnavatel splnit formality nezbytné pro vaše přihlášení do systému sociálního zabezpečení. Nejprve budete registrováni u zdravotní pojišťovny (Krankenkasse), která následně informuje příslušné nositele úrazového a důchodového pojištění a pojištění pro případ nezaměstnanosti. Vaše doba pojištění a výdělek rozhodný pro odvody pojistného se zaznamenávají pod vaším evidenčním číslem pojištěnce. Po splnění formalit obdržíte od svého zaměstnavatele kopii prohlášení o registraci potvrzenou zdravotní pojišťovnou. Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, musíte se obrátit na příslušné orgány sociálního pojištění, pod něž spadáte. Poskytnou vám informace o zvláštních ustanoveních, která se na vás vztahují ohledně registrace a odvodů pojistného. Přehled Rakouské sociální pojištění zahrnuje zdravotní pojištění, úrazové pojištění (proti pracovním úrazům a nemocím z povolání), důchodové pojištění a pojištění pro případ nezaměstnanosti. Pro sociální pojištění je relevantní zaměstnání (nikoli bydliště) a pojištěná osoba si svou pojišťovnu nemůže libovolně zvolit. Z historických důvodů existuje v oblasti sociálního pojištění rozdělení podle území a oboru. Proto existují zvláštní pojišťovny pro železničáře, horníky a zaměstnance veřejné správy, jakož i pro zemědělce, osoby provozující obchodní činnost a notáře. Kromě úkolů souvisejících se zdravotní péčí rakouské zdravotní pojišťovny rovněž shromažďují příspěvky na úrazové a důchodové pojištění a pojištění pro případ nezaměstnanosti. Tyto pojišťovny jsou též odpovědné za úhradu příspěvků při péči o dítě. Poskytování zdravotní péče je převážně zajišťováno smluvními lékaři a dalšími partnery. Způsobilým osobám mohou být vypláceny zaručené minimální zdroje orientované na potřeby. Organizace sociální ochrany Všechny pojišťovny jsou součástí Hlavního svazu rakouských sociálních pojišťoven (Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger), který zastupuje všeobecné zájmy sociálního pojištění. Sdružení disponuje komplexními pravomocemi, aby mohlo lépe koordinovat činnosti rakouského sociálního pojištění. Služby sociálního pojištění poskytuje 22 pojišťoven, které jsou veřejnoprávními právnickými osobami. Některé pojišťovny musí působit ve 2 nebo ve všech 3 oblastech. Existuje 19 zdravotních pojišťoven, 5 institucí důchodového pojištění a 4 úrazové pojišťovny. Systémy zdravotního pojištění a úrazového pojištění spadají pod dohled federálního ministerstva zdravotnictví (Bundesministerium für Gesundheit). Pokud jde o nemocniční péči, byly v 9 spolkových zemích zřízeny fondy zdravotního pojištění, které převzaly funkci zdravotních pojišťoven. červenec

5 Nad systémem důchodového pojištění vykonává dozor spolkové ministerstvo práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz). Pojištění pro případ ztráty zaměstnání řídí orgán rakouských služeb zaměstnanosti (Arbeitsmarktservice), nad nímž vykonává dozor spolkové ministerstvo práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele. Spolkový úřad orgánu rakouských služeb zaměstnanosti vykonává celkový dohled nad hlavními pobočkami pro 9 spolkových zemí a nad přibližně 100 krajskými pobočkami. Orgánem příslušným pro správu rodinných dávek je spolkové ministerstvo hospodářství, rodiny a mládeže (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend). Finanční úřady (Finanzämter), které jsou pod přímým dozorem tohoto ministerstva, spravují dávky pro rodiny s dětmi (Familienbeihilfe). Instituce nemocenského pojištění, nad nimiž vykonává přímý dozor Spolkové ministerstvo hospodářství, rodiny a mládeže, jsou příslušnými orgány pro správu příspěvků při péči o dítě (Kinderbetreuungsgeld). Dávky na dlouhodobou péči jsou poskytovány v závislosti na potřebě pomoci a péče a dělí se do 7 kategorií. Mají formu odškodnění za další výdaje související s péčí. Kromě toho se spolkový stát a spolkové země dohodly na vytvoření komplexního systému péče v podobě peněžitých a věcných dávek. Za vyplácení dávek na péči příjemcům důchodu je odpovědná příslušná instituce důchodového pojištění nebo úrazová pojišťovna. Kromě sociálního pojištění a příspěvku na péči existuje systém sociální pomoci, který spravují obvodní správní orgány a městské úřady. Financování Jste-li zaměstnanec, máte povinnost platit pojistné na nemocenské pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti a na důchodové pojištění (invalidní, starobní a pozůstalostní důchod). Výše vašeho pojistného představuje určité procento z vašich příjmů. Obecně si hradíte polovinu pojistného, přičemž druhou polovinu odvádí váš zaměstnavatel. Zaměstnavatel ovšem nese odpovědnost za odesílání odvodů pojistného. Váš podíl na úhradě pojistného vám sráží z každé mzdy, kterou pobíráte. Nemusíte platit žádný příspěvek na pojištění pro případ pracovního úrazu (který hradí pouze váš zaměstnavatel), na rodinné dávky (financovaný z příspěvků a daní zaměstnavatele) nebo na dávky na dlouhodobou péči (financovaný z daní). Jste-li osoba samostatně výdělečně činná, musíte se přihlásit k nemocenskému pojištění, úrazovému pojištění a důchodovému pojištění. Jste-li zaměstnanec, pojistné se odvádí na základě hrubé výše mzdy (včetně 13. a 14. platu). U samostatně výdělečně činných osob se pojistné odvádí na základě příjmů z výdělečné činnosti (případně půjde o minimální pojistné), a to až do výše maximálního limitu, který je každoročně stanovován (například EUR měsíčně). Za financování zaručených minimálních zdrojů orientovaných na potřeby jsou v první řadě odpovědné spolkové země a místní společenství. červenec

6 Kapitola II: Zdravotní péče Kdy máte nárok na zdravotní péči? Pojištěnci Přístup ke zdravotní péči máte zajištěn v případě, že si hradíte zdravotní pojištění. Povinnost týkající se úhrady pojištění se vztahuje na všechny tyto osoby: všechny osoby vykonávající práci v zaměstnaneckém poměru a osoby účastnící se odborné přípravy, nezaměstnané osoby, které pobírají dávky v nezaměstnanosti, osoby pobírající zaručené minimální zdroje orientované na potřeby, důchodci a žadatelé o důchod, účastníci profesní rehabilitace, osoby vykonávající civilní nebo vojenskou službu, osoby samostatně výdělečně činné a rodinní příslušníci vykonávající výdělečnou činnost v jejich podniku. Pojištění hradí rovněž osoby, které nemají formální pracovní smlouvu, avšak pracují v podstatě stejným způsobem jako zaměstnanci (freie Dienstnehmer) a ostatní malé skupiny osob, což vede k téměř úplnému pokrytí zdravotní péčí. Osoby, které pobírají z jedné nebo z více výdělečných činností příjem (souhrnný) nižší, než je stanovené minimum (Geringfügigkeitsgrenze) tj. 376,26 EUR měsíčně, jsou od platby pojištění osvobozeny. Rovněž je k dispozici zvláštní dobrovolné pojištění. Všechny osoby s trvalým pobytem v Rakousku, které nemají uzavřené povinné pojištění, mají právo pojistit se dobrovolně. Dobrovolně pojištěné osoby si mohou lékařské služby nárokovat tehdy, pokud jsou pojištěny po dobu alespoň šesti měsíců. Rodinní příslušníci Nezaopatření rodinní příslušníci s trvalým pobytem v Rakousku mají nárok na zdravotní péči ze stejného titulu jako vy. Obecně se za nezaopatřeného rodinného příslušníka považují děti mladší 18 let, anebo mladší 27 let, pokud se vzdělávají ve školském či odborném vzdělávacím zařízení. Váš/vaše manžel/ka je také pojištěn/a jako rodinný příslušník. Připojištění je zdarma pouze za předpokladu, že vychovává děti nebo se jejich výchově věnoval/a v posledních čtyřech letech; využívá příspěvků na dlouhodobou péči spadajících minimálně do kategorie 3 nebo poskytuje dlouhodobou péči pojištěné osobě (kategorie 3). Ve všech ostatních případech je třeba hradit doplňkové příspěvky (3,4 % hrubé mzdy). Dodatečné podmínky se uplatní na partnery žijící v jedné domácnosti (osoby, které nejsou ženaté/vdané); platí rovněž pro partnery stejného pohlaví. Mezi pojištěnou osobou a jejím partnerem/partnerkou by neměla být pokrevní ani nepokrevní příbuznost, tyto osoby by měly žít ve společné domácnosti po dobu alespoň 10 měsíců a údržba domácnosti by měla být prováděna bez nároku na odměnu. Co je kryto? Preventivní prohlídky K zajištění včasného odhalení některých onemocnění máte vy i vaše rodina právo na preventivní lékařská vyšetření. Existují zvláštní programy pro mladistvé do 19 let věku červenec

7 a každoroční preventivní onkologické, diabetické a kardiovaskulární vyšetření. Z pojištění je rovněž hrazena lázeňská péče a rehabilitační opatření zabraňující zhoršení zdravotního stavu. Zdravotní péče Vy i vaši nezaopatření rodinní příslušníci máte nárok na lékařskou péči, poskytovanou praktickými lékaři, odbornými lékaři či zubními lékaři. Můžete rovněž uplatnit nárok na léky a zdravotnické vybavení za předpokladu, že vám bylo vystaveno lékařské doporučení. Domácí zdravotní péče je rovněž poskytována a hrazena zdravotní pojišťovnou. Tato péče zahrnuje některé léčebné výkony poskytované pečovatelkami či zdravotními sestrami (například injekce, umělou výživu sondou, převazy atd.). Pokud si to vyžádá povaha onemocnění, máte nárok na nemocniční léčbu (bez časového omezení), pokud jste si zvolili tarifní kategorii standard. Jak získat přístup ke zdravotní péči? Zdravotní péče Před zahájením léčby musíte lékaři předložit svou elektronickou kartu (tzv. e-kartu). Tato e-karta představuje národní průkaz zdravotního pojištění a slouží dané osobě k prokázání přístupu k plnění ze zdravotního v Rakousku. Vystavuje se automaticky (není nutno o ni žádat) každému pojištěnci a jeho oprávněným závislým rodinným příslušníkům. Za kartu se každoročně požaduje poplatek ve výši 10EUR (kromě dětí, důchodců a nemajetných). V naléhavém případě vás lékař ošetří, i když mu svou e- kartu nepředložíte. V takovém případě musíte poskytnout informace o své zdravotní pojišťovně a po ukončení léčby svou e-kartu předložit. Zdravotní péče je poskytována smluvními praktickými lékaři či smluvními zubními lékaři (Vertragszahnärzte), což je převážná většina praktických lékařů. Svého lékaře si mezi nimi můžete zvolit na začátku léčby nebo na začátku každého kalendářního čtvrtletí či měsíce. Seznam smluvních lékařů získáte od své zdravotní pojišťovny. Rovněž se můžete obrátit na lékaře, který ve smluvním vztahu není. V takovém případě vám budou výdaje proplaceny až do výše 80 % částky, kterou by hradila vaše zdravotní pojišťovna, pokud by léčbu poskytl její smluvní lékař. Pokud ošetřující lékař považuje za nezbytné odeslat vás ke specialistovi, na kliniku anebo do jiného podobného zařízení, vystaví vám lékařskou zprávu, v níž vás jako ošetřující lékař doporučuje k jinému lékaři (Überweisungsschein). Léky, přístroje a protetické pomůcky Léky předepisuje smluvní lékař a vydávají se ve všech lékárnách. Obvykle musíte zaplatit paušální poplatek 5,15 EUR (stav v roce 2012) za každý předepsaný lék. Platební spoluúčast není vyžadována v případě některých infekčních onemocnění nebo v případě potřebnosti (nedostatečných zdrojů). Výše spoluúčasti jedné osoby za rok je rovněž limitována v závislosti na výši příjmů osoby. Zdravotní pojišťovna obvykle hradí výdaje za protetické pomůcky, případně je uhradí až do výše určitého limitu. červenec

8 Zubní péče Zdravotní pojišťovny hradí rovněž preventivní a chirurgickou zubní péči, jakož i dentofaciální ortopedii (ortodontickou léčbu) a nezbytné zubní protézy. Náklady na ortodontickou léčbu a protézy však nejsou hrazeny v plné výši, pojištěnec ponese značné náklady sám. Poskytování zdravotní péče v domácnosti Domácí zdravotní péče je poskytována na základě lékařského doporučení. Hospitalizace Hospitalizace se poskytuje v nejbližším nemocničním zařízení. V případě nezaopatřených rodinných příslušníků zaměstnanců se předpokládá v období prvních čtyř týdnů úhrada spoluúčasti ve výši 10 % nemocničního sazebníku. Pokud jde o pojištěnce jako takového, hradí jen nevelkou spoluúčast za každý den hospitalizace (a to po dobu maximálně 28 kalendářních dnů ročně). Počínaje pátým týdnem je nemocniční léčení bezplatné pro pojištěnce i nezaopatřené příslušníky jeho rodiny. V některých případech může zdravotní pojišťovna proplácet část či plnou výši cestovních výdajů vynaložených za účelem přístupu ke zdravotní péči. červenec

9 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci? Pokud jste zaměstnanec vykonávající placenou práci, nezaměstnaná osoba pobírající dávky v nezaměstnanosti nebo se účastníte profesní rehabilitace a stanete se práce neschopným v důsledku nemoci, máte nárok na peněžité dávky v nemoci (Krankengeld). Výplata denní dávky v nemoci se pozastavuje za období, během něhož pojištěnec v pracovní neschopnosti pobírá v souladu s ustanoveními pracovního práva nadále svůj příjem. Příjem v plné výši může být vyplácen po dobu 6 až 12 týdnů, v závislosti na odpracované době. Po uplynutí tohoto období je vyplácena polovina mzdy po dobu dalších 4 týdnů a poté může být poskytnuta polovina peněžité dávky v nemoci. Neexistuje žádné povinné pojištění a nárok na peněžité dávky v nemoci v případě, že souhrnný příjem je pod hranicí stanoveného minima (Geringfügigkeitsgrenze) tj. 376,26 EUR měsíčně (stav v roce 2012). Pro tyto případy je k dispozici zvláštní dobrovolné pojištění. Co je kryto? Po vzniku pracovní neschopnosti se uplatňuje třídenní karenční doba. Peněžitá nemocenská dávka je obvykle vyplácena počínaje 4. dnem po vzniku pracovní neschopnosti. Pokud neohlásíte pracovní neschopnost ve lhůtě jednoho týdne, peněžitá nemocenská dávka bude vyplácena až od data oznámení. Výše denních peněžitých nemocenských dávek se stanovuje na základě vašeho posledního výdělku (až do určité výše stropu, v roce 2011 to bylo EUR za měsíc). Činí 50 % tohoto výdělku (do 42. dne) a od 43. dne pak 60 %. Pokud to podmínky příslušné pojišťovny dovolují, lze tyto dávky zvýšit o určité procento s ohledem na manžela/ku a ostatní nezaopatřené rodinné příslušníky. Navýšená dávka nemocenského nesmí překročit 75 % výdělku. Pro osoby, jejichž výdělek je nižší než stanovené minimum pro povinné pojištění a které jsou pojištěné dobrovolně, je výše peněžitých nemocenských dávek stanovena na 13,14 EUR. Peněžité dávky v nemoci lze pobírat maximálně po dobu 52 týdnů (jeden rok), přičemž tato doba může být stanovami zdravotní pojišťovny prodloužena maximálně na 78 týdnů (rok a půl). Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci? Pro uplatnění nároku na dávky v nemoci je vyžadováno potvrzení o pracovní neschopnosti vydané vaším lékařem. červenec

10 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky? Pojištěné ženy (u zdravotní pojišťovny) a rodinní příslušníci pojištěnce ženského pohlaví mají nárok na věcné dávky, tj. hospitalizaci před porodem, během porodu a po porodu. Ženy, které jsou v placeném zaměstnaneckém poměru, a ženy, které pobírají dávky v nezaměstnanosti nebo se účastní profesní rehabilitace, mají po dobu, po kterou jim není umožněno pracovat (8 týdnů před porodem a 8 týdnů po něm) nárok na dávky v mateřství (Wochengeld). Nárok na dávky v mateřství nemáte v případě, že vám zaměstnavatel nadále vyplácí váš příjem. Co je kryto? Věcné dávky Každá žena, která má nárok na zdravotní péči hrazenou pojišťovnou, má rovněž nárok na toto plnění po dobu těhotenství, jakož i během porodu a po něm. K věcným mateřským dávkám patří: průběžná lékařská péče a pomoc porodní asistentky během těhotenství, při porodu a po porodu, zprostředkování léků a vybavení, péče v nemocnici nebo v porodnici po dobu maximálně 10 dnů (anebo více v případě nutnosti při komplikacích během těhotenství nebo porodu). Péči mohou poskytovat rovněž certifikované dětské zdravotní sestry. V Rakousku rovněž existuje právo na náhradu 70 % nákladů umělého oplodnění (in vitro). Podmínky pro čerpání tohoto nároku stanoví zvláštní zákon. Mateřská dovolená a dávky v mateřství Výše mateřských dávek se odvíjí od průměrné čisté výše příjmu za posledních 13 týdnů (tří měsíců). Pokud zaměstnavatel nepokračuje ve výplatě mzdy, dávky v mateřství jsou poskytovány po dobu 8 týdnů před porodem a 8 týdnů po něm. Tato doba může být prodloužena na 12 týdnů v případě předčasného porodu, mnohočetného porodu či porodu císařským řezem. Ženy samostatně výdělečně činné mají nárok na paušální dávky poskytované po stejnou dobu. Pro osoby, jejichž výdělek je nižší než stanovené minimum pro povinné pojištění, dávky činí 8EUR za den. Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám? Těhotným ženám doporučujeme si okamžitě dojednat schůzku se svým lékařem a získat průkaz matky a dítěte (Mutter-Kind-Paß), v němž jsou uvedena vyšetření, kterými projdou před narozením dítěte a po něm. Tento průkaz potvrzuje, že byla červenec

11 doktorem provedena všechna před i poporodní vyšetření. Dítěti budou vypláceny rodičovské dávky v plné výši (v závislosti na vaší volbě od 10., 13., 17. nebo 25. měsíce věku dítěte) za podmínky, že budou provedena vyšetření uvedená v průkazu matky a dítěte. Potvrzení v průkazu matky a dítěte je potřeba odeslat do pojišťovny. O dávky v mateřství je třeba žádat u příslušné zdravotní pojišťovny. červenec

12 Kapitola V: Dávky v invaliditě Kdy máte nárok na dávky v invaliditě? Pojištěné osoby Pojištění pro případ invalidity je povinné pro všechny osoby vykonávající výdělečnou činnost jako zaměstnanci a pro osoby účastnící se odborné přípravy, rodinné příslušníky pracující v podniku osoby samostatně výdělečně činné a osoby, které nemají formální pracovní smlouvu, avšak pracují v podstatě jako zaměstnanci (freie Dienstnehmer). Neexistuje žádné povinné pojištění pro osoby, jejichž příjem je pod hranicí stanoveného minima (Geringfügigkeitsgrenze) tj. 376,26 EUR měsíčně. Případně lze souhrnně zohlednit příjmy z více než jednoho zaměstnání. Všechny osoby s trvalým pobytem v Rakousku, které nemají uzavřené povinné pojištění a dosáhly věku 15 let, mají možnost se dobrovolně pojistit v rámci rakouského systému důchodového pojištění. Osoby, na které se již povinné zákonné pojištění nevztahuje, se mohou rozhodnout do systému pojištění nadále dobrovolně přispívat, a to bez ohledu na místo svého trvalého pobytu. Stupeň invalidity V Rakousku neexistuje pojem částečné invalidity; osoba je buď invalidní, anebo je práceschopná. Kvalifikovaní pracovníci požívají tzv. profesní ochrany (Berufsschutz), to znamená, že se zjišťuje, zda jsou stále reálně schopni výkonu určitého povolání. Nekvalifikovaní pracovníci a samostatně výdělečně činné osoby mohou být naproti tomu přiřazeni k jakékoli profesi na trhu práce. Všichni pojištěnci jsou za určitých podmínek až do věku 57 let pod zvláštní ochranou, což znamená, že se zjišťuje, zda jsou ještě schopni vykonávat konkrétní činnosti, které do té doby vykonávali (Tätigkeitsschutz). Neschopnost výkonu běžného zaměstnání (Berufsunfähigkeit) vzniká u pracovníků pobírajících plat či mzdu, kteří vykonávali svou hlavní činnost v rámci profese vyžadující nějaké předchozí vzdělání či odbornou přípravu, v případě, že dojde ze zdravotních důvodů k poklesu schopnosti výkonu výdělečné činnosti alespoň o 50 % oproti schopnosti pojištěnce v dobrém zdravotním stavu vykonávajícího tutéž profesi. U osob samostatně výdělečně činných je třeba prokázat trvalou neschopnost k výkonu jakékoliv soustavné výdělečné činnosti ze zdravotních důvodů. Úplná pracovní neschopnost (Erwerbsunfähigkeit) je situace, kdy manuální pracovník z důvodu svého tělesného či psychického stavu není nadále schopen pobírat při výkonu jakékoli výdělečné činnosti příjem, který by se rovnal alespoň 50 % příjmu, který by pobíral zdravý pojištěnec při výkonu téže činnosti. Invalidita (Invalidität) je stav, kdy pojištěnec ve věku od 57 let není schopen v důsledku nemoci či jiné vady anebo následkem snížení svých fyzických či psychických schopností vykonávat svou předchozí výdělečnou činnost přinejmenším po dobu 120 po sobě následujících kalendářních měsíců ze 180 kalendářních měsíců předcházejících rozhodnému datu. Je třeba zohlednit případnou přiměřenou změnu činnosti. červenec

13 Původní invalidita (Originäre Invalidität) je stav, kdy osoba v době svého vstupu na pracovní trh byla v zásadě práce neschopná z důvodu vážného zdravotního postižení, nicméně hradila po dobu minimálně 10 let pojistné. Co je kryto? Invalidní důchod Ke vzniku nároku na invalidní důchod (Invaliditätsrente) je nutná minimální doba placení pojištění, to znamená alespoň 60 měsíců pojištění během 120 posledních kalendářních měsíců. Po 50. roce věku se minimální doba placení pojištění za každý měsíc po dosažení 50 let zvyšuje o jeden měsíc a započitatelná doba za každý měsíc po dosažení 50 let o dva měsíce, a to až do maximální hranice 180 měsíců pojištění za posledních 360 kalendářních měsíců. V případě 180 měsíců odváděného pojistného či 300 měsíců pojištění není vyžadováno žádné rozhodné období. Minimální doba pojištění není povinná, pokud je invalidita důsledkem pracovního úrazu či nemoci z povolání, anebo za předpokladu, že k ní došlo před 27. rokem věku, pokud byla osoba pojištěna alespoň po dobu 6 měsíců. Od roku 2005 jsou některé doby, během nichž byly placeny příspěvky z veřejných prostředků, uznávány za dobu pojištění. Jedná se o: období péče o dítě (Kindererziehungszeiten) po dobu nejvýše 4 let na jedno dítě (5 let při mnohočetném porodu), období vojenské a válečné služby nebo náhradní období (například civilní služba), období mateřské dovolené, během něhož jsou pobírány dávky v mateřství (Wochengeld), a období, během něhož jsou pobírány dávky v nezaměstnanosti (Arbeitslosengeld) nebo peněžité dávky nemocenského pojištění (Krankengeld). Pokud jde o období pojištění před rokem 2005, výše uvedená období se započítávají jako náhradní nepříspěvková období. Totéž se uplatní u osob, které již dosáhly věku 50 let k začátku roku Při výpočtu výše invalidního důchodu je zohledněn věk a doba pojištění žadatele. Pro osoby, které nedosáhly věkové hranice 50 let do začátku roku 2005, a pro pojistná období po lednu 2005 je v platnosti tzv. systém důchodových účtů se stanovenými dávkami, jehož základem je průběžné financování z příjmů (tzv. systém pay-as-yougo). Podle tohoto systému jsou získané nároky na důchod vypočítávány za každý rok. Výpočtový základ tvoří průměrný příjem za kalendářní rok až do výše určitého maximálního limitu. Za každý kalendářní rok se ke stavu na důchodovém účtu přičte 1,78 %. Až do dosažení věku 60 let se případně započítávají měsíce fiktivního pojištění. Výše důchodu se vypočítává podle vzorce vycházejícího z úhrnu měsíců pojištěných i započitatelných. V případě předčasného odchodu do důchodu se krátí částka o 4,2 % ročně, avšak nikoli více než o 15 % v součtu. Na osoby, které k začátku roku 2005 nedosáhly věkové hranice 50 let, ale které si však již k tomuto datu platily po určitou dobu pojištění, se vztahují jak nové, tak předchozí právní předpisy. Důchod se stanoví na základě paralelního výpočtu použitím červenec

14 metody prorata temporis. Dílčí důchod se vypočítává podle nových a v případě potřeby i předchozích právních předpisů. Invalidní důchod je pak tvořen úhrnem všech dílčích důchodů. Na osoby, které dosáhly k začátku roku 2005 věkové hranice 50 let, se stále vztahují právní předpisy platné na konci roku Jako výpočtový základ pro důchod slouží průměrný výdělek za 24 pojištěných roků s nejvyšším příjmem. Tato doba se postupně navyšuje až na 40 let pojištění do r Od začátku roku 2004 nemohou být důchody nižší o více než 5 % oproti srovnatelnému důchodu ke konci roku Toto procento do roku 2024 postupně vzroste až na 10 %. Invalidní důchod se vyplácí ve 14 platbách za rok. V případě horníků se může použít zvláštní režim. Příplatky Pokud měsíčně vyplácený důchod či důchody, společně s jiným příjmem (včetně příjmů manžela/manželky žijící ve stejné domácnosti), nedosahuje stanovené hranice, je poskytován vyrovnávací příplatek (Ausgleichszulage). Příplatek je vyplácen do výše rozdílu mezi skutečným příjmem a stanovenou hranicí. Tento příplatek, jakož i invalidní důchod, může být navýšen v případě, že příjemce vychovává nezaopatřené děti. Kromě toho může být poskytován dlouhodobý příspěvek na péči. Rehabilitační opatření Instituce důchodového pojištění mohou pojištěnci přiznat nárok na nejrůznější opatření z oblasti zdravotní rehabilitace a profesní či společenské readaptace, aby se dosáhlo obnovení jeho schopnosti výkonu výdělečné činnosti a dotyčný měl možnost najít si odpovídající místo v rámci svého profesního a ekonomického prostředí. Rehabilitace/readaptace by měla být upřednostněna před vyplácením invalidního důchodu. Jak získat přístup k dávkám v invaliditě? Důchod může být vyplácen pouze na základě podání žádosti. Žádost by měla být podána příslušné instituci sociálního pojištění (a případně též jakémukoli fondu sociálního pojištění či místním správním orgánům), přičemž je třeba použít formulář určený pro tento účel. Budou nicméně posuzovány i žádosti, které nemají požadovanou formu. Invalidní důchod se vyplácí od 1. dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž došlo k invaliditě nebo v němž byla podána žádost. Invalidní důchod je přiznán maximálně na dobu 24 měsíců. Po absolvování lékařského vyšetření, které potvrdí stav invalidity, je čerpání důchodu obnoveno až na dobu dalších 24 měsíců. Pokud je prokázána trvalá pracovní neschopnost z důvodu fyzického (tělesného) nebo psychického stavu příjemce, invalidní důchod je přiznán na dobu neomezenou. Po dosažení důchodového věku je invalidní důchod vyplácen ve stejné výši. Na základě žádosti je rovněž možné převést invalidní důchod na starobní důchod. červenec

15 Kapitola VI: Starobní důchod a starobní dávky Kdy máte nárok na starobní dávky? Nárok na starobní důchod můžete uplatnit v případě, že si platíte důchodové pojištění (popsáno výše v kapitole o dávkách v invaliditě). Kromě toho musíte splnit požadavky na minimální dobu pojištění. Pojištěné osoby, které nedosáhly k začátku roku 2005 věkové hranice 50 let a neplatily si k tomuto datu žádné příspěvky, musí splňovat lhůtu 180 měsíců pojištění, z toho alespoň 84 měsíců dosažených z titulu výkonu výdělečné činnosti (například činnost vykonávaná v zaměstnaneckém poměru). Osoby, které k začátku roku 2005 dosáhly věku 50 let, musí splňovat lhůtu 180 měsíců pojištění během posledních 360 kalendářních měsíců, 180 měsíců odváděného pojistného nebo 300 měsíců pojištění bez referenčního období. V případě osob, které do 1. ledna roku 2005 nedosáhly věku 50 let, hradily si však alespoň jeden měsíc pojistného období, se použije řešení, které pro ně bude nejvýhodnější. Co je kryto? Běžný věk pro odchod do starobního důchodu Na starobní důchod (Altersrente) můžete uplatnit nárok po dosažení věku 60 let (ženy), respektive 65 let (muži). Věkový limit u žen se bude postupně zvyšovat mezi lety 2024 a 2033 tak, aby byl totožný s věkovou hranicí u mužů (tj. na 65 let). Předčasný odchod do důchodu Nárok na předčasný odchod do důchodu (Vorgezogene Rente) mohou uplatnit muži i ženy po dosažení věku 62 let. Osoby těžce pracující mohou tento nárok uplatnit již v 60 letech věku za předpokladu, že tuto činnost vykonávaly alespoň po dobu 10 let z předchozích 20 let a nashromáždily celkem alespoň 45 pojistných let. Zároveň se uplatní určitá přechodná období. Kromě toho se na osoby, které do roku 2005 dosáhly věkové hranice 50 let, a na osoby pod touto věkovou hranicí, které do roku 2005 již získaly alespoň jeden měsíc pojištění, vztahují zvláštní podmínky, pokud jde o věk: u mužů se požaduje 772 měsíců života, u žen 712 měsíců života. Tyto věkové limity se postupně od roku 2004 do roku 2014 navyšují (ruší se postupně předčasný odchod do důchodu v této podobě). Dvě formy předčasného odchodu do důchodu jsou navíc dostupné jen pro osoby narozené v určitých ročnících, a sice předčasný odchod do důchodu pro osoby, které mají za sebou velmi dlouhou dobu placení pojištění, a pro osoby, které pracovaly v obzvlášť těžkých podmínkách. Vyplácení předčasných důchodů je pozastaveno v případě, že dojde k novému zahájení výdělečné činnosti. červenec

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Islandu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Islandu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Islandu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Slovensku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Účelová publikace Není určena k prodeji na knižním trhu. Vyšlo v lednu 2009, první vydání, 32 stran, 20 000

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo OBSAH 1. Základní informace o důchodovém pojištění pro osoby, které byly pojištěny v České republice a ve Spolkové republice Německo 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lotyšsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Finsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Finsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Finsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Statut zajišťovacího fondu

Statut zajišťovacího fondu Statut zajišťovacího fondu Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství /úplné znění ke dni 19. 3. 2014/ Článek I. Účel zajišťovacího fondu Zajišťovací fond je

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Německu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rumunsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rumunsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Rumunsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2 Situace v Rakousku 3 Právní základ 3 Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švýcarsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švýcarsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švýcarsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Bulharsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švédsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švédsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švédsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

S m l o u v a. mezi. Českou republikou. Tureckou republikou. o sociálním zabezpečení

S m l o u v a. mezi. Českou republikou. Tureckou republikou. o sociálním zabezpečení S m l o u v a mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení Česká republika a Turecká republika (dále jen smluvní strany), s přáním upravit vztahy mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Definice pojmů Pojmy používané v tomto správním ujednání mají stejný význam jako v článku 1 Smlouvy.

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Definice pojmů Pojmy používané v tomto správním ujednání mají stejný význam jako v článku 1 Smlouvy. Správní ujednání k provádění smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií Na základě článku 27 Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Řecku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Řecku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Řecku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Vláda České republiky a vláda Státu Izrael. vedeny přáním navázat vzájemné vztahy mezi oběma státy na poli sociálního zabezpečení, se dohodly takto:

Vláda České republiky a vláda Státu Izrael. vedeny přáním navázat vzájemné vztahy mezi oběma státy na poli sociálního zabezpečení, se dohodly takto: Vláda České republiky a vláda Státu Izrael vedeny přáním navázat vzájemné vztahy mezi oběma státy na poli sociálního zabezpečení, se dohodly takto: Část I Všeobecná ustanovení Článek 1 1. Pro účely této

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více