DOM program domácí péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOM program domácí péče"

Transkript

1 Domácí péče DOM program domácí péče Uživatelská příručka ALVA IT s.r.o. 2012

2 Obsah 1. Úvodní popis programu Spuštění programu Horké klávesy Pacienti Osobní údaje Seznam pacientů Osobní údaje Poukaz Anamnéza Poznámka Sociální a zdravotní stav Seznam tlačítek a ovládacích prvků na formuláři Osobní Ambulantní výkony Seznam pacientů Ambulantní výkony Ovládací prvky formuláře Plány návštěv sestry v čase Ovládací prvky formuláře Dávky ZP Vytvoření dávky Export na externí médium Prohlížení dokladů Ovládací prvky formuláře Prohlížení a tisk dávek Změna rodného čísla Tvorba opravných dávek Rozborové sestavy Výkony podle pojišťoven Výkony podle sester...20 Domácí péče Stránka 2

3 6.3 Výkony podle lékařů Výkony sumárně Zprávy pro lékaře Jízdy za pacienty Výkony sestry v čase Měsíční hlášení Číselníky Číselníky VZP Ošetřující lékaři Personál Dispenzární skupiny Zdravotní pojišťovny Údržba Obnova indexů Záloha dat Obnova dat Založení roku Zrušení roku Parametry Parametry počítače / stanice Parametry zpracování / klienta...24 Domácí péče Stránka 3

4 1. Úvodní popis programu Program Domácí péče (dále jen DOM) je určen k vedení administrativy agentury domácí péče na počítačích s operačním systémem Windows 98/NT/XP/Vista/7. Program pracuje pod databázovým systémem Visual FoxPro 9.0, který je součástí dodávky ( modul RunTime ). Program DOM je možné provozovat jak samostatně, tak jako součást integrovaného systému, kde jsou k dispozici další agendy - daňová evidence (JUC) nebo účetnictví (PUC), personalistika a mzdy (PAM). Program DOM je dodáván i v síťové verzi pro větší firmy. Spuštění programu je možné chránit heslem, definovaným uživatelem, zároveň je možné zabezpečit i některé jednotlivé volby speciálním heslem (např. volby s ekonomickými údaji apod.) Základem programu DOM je soubor pacientů s rodnými čísly, která jsou povinná. Kromě jména a příjmení jsou všechny ostatní personální údaje (viz dále v popisu) nepovinné a jejich použití záleží pouze na uživateli. U každého pacienta je možné vést blok poznámek, anamnézu, sociální a zdravotní stav a poukaz na ošetření. Poukaz na ošetření (06) je základním dokumentem celé agendy, který určuje jaké výkony a v jakém rozsahu se mají u daného pacienta provádět. Zároveň je zde uveden datum zahájení a ukončení DP. Data pacientů lze prohledávat podle různých typů kritérií, tisknout opisy jejich dat a souhrnné seznamy pracovníků. Rovněž je možné jednoduše vytisknout poukaz na ošetření. Zároveň lze archivovat poukazy DP v čase, tak jak se u daného pacienta měnily. Plány návštěv sestry v čase umožňují naplánovat jednotlivé návštěvy u jednotlivých pacientů v časové posloupnosti dopředu s ohledem na ekonomičnost a časové možnosti jednotlivých pracovníků. Tyto plány je potom možné vytisknout, případně překopírovat následně do záznamů o ambulantních výkonech (viz níže). Záznamy o ambulantních výkonech, návštěvách, obsahují nezbytné informace pro zpracování dávek pro zdravotní pojišťovny a rozborovou činnost (viz popis dále). Kromě základních údajů o adrese, zdravotní pojišťovně, ošetřujícím lékaři, zdravotním šetření, může mít každý pacient až 5 diagnóz a může být zařazen až do 5 dispenzárních skupin. U každého pacienta se vedou záznamy o uskutečněných výkonech s automatickým začleněním do výpočtu dávek za období (standardně měsíc). Pro zpracování výkonů slouží zvláštní formulář, ve kterém se evidují kromě výkonů i časové údaje, údaje o ujetých kilometrech k pacientovi, číslo pracovníka, který výkon uskutečnil a konečně výkony sociální péče, které sice nevstupují do dávek pro pojišťovnu, ale jsou důležité pro rozborovou činnost. Zadávání výkonů je přizpůsobeno prvotní evidenci, je možné provádět kopie stále se opakujících výkonů do jiných časových období, jsou prováděny kontroly na plánované výkony a jiné. Zadané výkony musí vždy odpovídat poukazu na ošetření DP, který je v programu evidován. Dávky pro zdravotní pojišťovny je možné vytvářet za libovolné období (datum Od-Do v rámci roku), je možné provádět storno dokladů z dávek a výkony ze stornovaných dokladů je možné po nezbytných opravách zařadit do opravných dávek. U vytvářených dávek se kontroluje jednoznačnost jak čísla dávky, tak čísla dokladu v rámci zdravotní pojišťovny. Vytvořené dávky je možné předávat na disketě (či na jiném médiu, např. flash) na zdravotní pojišťovnu, předané doklady se evidují, u dávek je možné zadávat datum úhrady a tak sledovat průběžně pohledávky za pojišťovnami. U vytvořených dávek je možné provádět kontrolní opis dávky na tiskárně. Domácí péče Stránka 4

5 Rozborové sestavy uskutečněných výkonů je možné provádět za libovolné období v členění podle pojišťoven, podle pracovníků (návaznost na odměňování), podle lékařů a podle čísla výkonu. Pro lékaře je možné tisknout přehledové sestavy o uskutečněných výkonech v časovém sledu (měření TK, změny stavu pacienta apod.). Sumarizují se na sestavách počty návštěv, body, přímý materiál a ujeté kilometry. V programu jsou k dispozici jak interní číselníky (ošetřující lékaři, pracovníci, zdravotní pojišťovny, dispenzární skupiny), tak závazné číselníky všeobecné zdravotní pojišťovny (diagnózy, odbornosti, čísla výkonů, PZT). Všechny tyto číselníky je možné libovolně upravovat (číselníky VZP v souladu s ohlášenými změnami). Další součástí programu jsou služební režimy pro údržbu databází, číselníků a parametrů programu. Program EVM je dodáván i v síťové verzi pro větší firmy, je v něm možno zpracovávat i více právních subjektů tzv. klientů najednou. Veškerá pořízená data na libovolné externí zařízení (např. typu flash), což dává možnost pokračování v práci na jiném počítači v případě poruchy. Bližší údaje o programu naleznete v následujícím popisu nebo si je můžete vyžádat u dodavatele: A L V A Computer s.r.o. Staré náměstí S O K O L O V tel , fax U P O Z O R N Ě N Í: Každé šíření programu, jeho částí nebo dokumentace bez souhlasu autora nebo dodavatele je porušením autorského zákona. Domácí péče Stránka 5

6 1.1 Spuštění programu Vlastní instalace programu z distribučního CD do počítače je popsán v kapitole 7. Předpokládejme, že program je nainstalován a spuštěn. Program nejprve otestuje správnost všech potřebných datových souborů a poté se Vám zobrazí úvodní obrazovka. Po zobrazení úvodní obrazovky Vás program požádá o zadání přístupového hesla (pouze pokud je heslo nastaveno). Heslem může být libovolná kombinace maximálně 6 znaků, přitom se nebere ohled na malá a velká písmena. Zadáte-li nesprávné heslo, program se ukončí. Následně Vám program nabídne k odsouhlasení poslední zpracovávaný rok. Pokud potřebujete zpracovávat předcházející rok, zadáte jeho číslo. Proběhne otevření datových souborů příslušného roku a v horním řádku se zobrazí hlavní nabídka aplikace. Klepnutím myší na jednotlivých nabídkách dojde o otevření dalších podnabídek, které lze zvolit opět myší nebo klávesou Enter. Podnabídky lze také rozbalit stiskem klávesy <Alt> a podtrženého písmenka v požadované volbě, např. volba Výkony se rozbalí po stisku kláves "<Alt> + n". Po rozbalení podnabídek je vidět, že u některých voleb je vpravo vedle uvedena posloupnost kláves pro vyvolání příslušné volby, např. volba "Ambulantní výkony <Alt> + a". To znamená, že po stisku kombinace kláves "<Alt> + a" dojde k okamžitému spuštění formuláře pro zadávání ambulantních výkonů. Po správném spuštění aplikace se v levém dolním rohu zobrazí informativní hlášení s údaji o zpracovávané firmě, obsluze, roku zpracování a počty záznamů v hlavních souborech. Domácí péče Stránka 6

7 Ukončení programu se provádí jednoduše přes nabídku "Pomůcky", volba "Konec" nebo klepnutím myši na křížek vpravo nahoře u okna aplikace nebo stiskem kláves "<Alt> + F4". Důrazně se nedoporučuje vypnout počítač bez řádného ukončení programu. V tomto případě by mohlo dojít ke ztrátě dat. Pokud dojde k havárii počítače a program nemohl být ukončen je potřeba ihned po opětovném spuštění programu provést obnovu indexových souborů - volba "Údržba" - "Obnova indexů"!!! Při spuštění po instalaci programu doporučujeme následující postup: a) Definovat parametry uživatele. b) Spustit DOM pro rok 2009, kde jsou při distribuci demonstrační data. Zde je možné vyzkoušet všechny funkce programu. c) Založení datových souborů pro požadovaný rok d) Spuštění agendy DOM 1.2. Horké klávesy V průběhu zpracování se Vám v určitých činnostech programu zobrazuje nabídka na použití tzv. horkých kláves. Jsou to klávesy Esc, F1, F2,... Po jejich stisknutí se Vám otevře na obrazovce okno, ve kterém můžete provádět činnost, která je uvedena v nabídce. Významy horkých kláves jsou do určité míry standardizovány (viz dále). Esc Tato klávesa Vám umožňuje návrat z momentálně prováděné činnosti. Ve většině případů se vrátíte do nabídky, ze které jste příslušnou činnost vyvolali. Použijete-li tuto klávesu uprostřed vyplňování formuláře, údaje z vyplňovaného formuláře se Vám do počítače již neuloží. Proto je vhodné ji použít spíše na začátku vyplňování nového formuláře. F1 Tato klávesa otevírá okno s kontextově závislou Nápovědou (Help). Při obecných činnostech se Vám zobrazí v okně seznam hesel, u kterých se můžete podívat na jejich jednotlivý význam. V tomto seznamu i v jednotlivých významech se můžete pohybovat buď pomocí kurzorových kláves a kláves pro listování (PgUp, PgDn) nebo s pomocí myši. Po výběru tématu stiskněte Enter a zobrazí se nápověda k tématu. Návrat do seznamu se provede tabelátorem (klávesa Tab) a stiskem Enter v okamžiku, kdy je aktivní pole "hesla". Návrat z nápovědy se provede pomocí Esc. F2 Tato klávesa otevírá okno s kalkulačkou, pomocí které si můžete provádět pomocné výpočty. Kalkulačku můžete ovládat buď přímo z číselné klávesnice, popřípadě služební znaky z alfanumerické klávesnice, nebo můžete použít myš a jednotlivé znaky na kalkulačce vyvolávat kliknutím levého tlačítka myši. Výsledek po výpočtu, popřípadě hodnota v paměti kalkulačky Vám zůstanou k dispozici i po uzavření okna kalkulačky do dalšího použití. K dispozici máte znak pro odmocninu (Q), čtení z paměti kalkulačky (R), změnu znaménka (N), přičtení do paměti kalkulačky (A), odečtení od paměti kalkulačky (S) a nulování paměti kalkulačky (Z). Znak % se používá pouze ve spojení se znaky +, - ve výrazech typu %. Pokud potřebujete, aby se vypočtená hodnota na kalkulačce přenesla do vstupního pole, stiskněte klávesy Alt+V, které zavírají okno kalkulačky s přenosem hodnoty. Domácí péče Stránka 7

8 F3 Tato klávesa otevírá okno s diářem, do kterého si můžete zadávat pomocné poznámky, které se vztahují k určitým datům (termíny, harmonogramy, zakázky apod.) Pomocí kurzorových kláves si vyberete potřebné datum a po stisku Tab přejdete do pravé části okna, kde můžete zadávat libovolný text. Návrat do výběru data se provede současným stiskem kláves Shift+Tab nebo kliknutím myší na levé části. 2. Pacienti Tato volba slouží k práci se stálými daty pacientů. Je zde možné pacienty aktualizovat, zavádět a tisknout výběrové sestavy. 2.1 Osobní údaje Tato volba slouží k prohlížení a aktualizaci stálých dat pacientů. Po jejím vyvolání se Vám zobrazí formulář se seznamem pacientů, popřípadě výběrový seznam podle nastaveného filtru (volba Filtr, řazení). V seznamu jsou zobrazeny nejdůležitější údaje pacientů. Formulář je složen z několika karet, které lze jednoduše volit poklepáním myši na jejich oušku a nebo stiskem klávesy Alt+písmenka z označení karty, které je podtrženo Seznam pacientů Zobrazí se seznam pacientů v mřížce. Tento seznam lze libovolně prohlížet, třídit a vyhledávat v něm. Tuto kartu je možné zvolit i stiskem kombinace kláves Alt+s (viz výše uvedené). Stojí rovněž za povšimnutí barevné odlišení několika údajů v záhlaví mřížky (žlutá barva). Poklepáním myší na příslušný nadpis lze docílit setřídění všech záznamů dle tohoto údaje. Setřídění je vyznačeno červenou šipkou v záhlaví Osobní údaje Klepnutím na ouško s nápisem Osobní nebo stiskem kláves Alt + o se Vám zobrazí karta s osobními údaji pacienta, které můžete aktualizovat. Domácí péče Stránka 8

9 Povinně je požadováno rodné číslo, příjmení a číslo zdravotní pojišťovny pacienta. Rodné číslo - vyžaduje se u nového pacienta, později se již nedá změnit! Provádí se kontrola správnosti, lze ji však potlačit. Příjmení, titul - musí být vyplněno. Titul uvádějte za příjmením kvůli správnosti řazení podle abecedy. Jméno - nepovinné, je vhodné jej uvést Rodné příjmení - pouze, když se liší od příjmení Datum narození - formát DD.MM.RR Pohlaví - Z nebo M Národnost - textově Státní příslušnost - uveďte zkratku (ČR, SR, atd.) Průkaz - vyplňte číslo občanského průkazu, popř. jiného identifikačního dokladu Ulice, Obec, PSČ - vyplňte skutečnou adresu pacienta K. osoba - jméno a adresa kontaktní osoby Zaměstnavatel - vyplňte případného zaměstnavatele pacienta Pracovní zařazení - textově Pojišťovna, pobočka - vyplňte číslo zdravotní pojišťovny a její pobočky, u které je pacient přihlášen. Provádí se kontrola na přítomnost v číselníku pojišťoven. Číslo pojišťovny je možné měnit i v průběhu roku, v dávkách pro ZP se však projeví až u nově vytvořené dávky (původní i opravné). U zpětných oprav je potřebné využít mechanismů storna dokladu a po opravě vytvoření opravné dávky! Lékař - vyplňuje se číslo ošetřujícího lékaře podle číselníku lékařů. Důležité pro rozborovou činnost a tisk zpráv pro lékaře. Připojištěn - A nebo N Variabilní symbol Sestra - číslo sestry, která pacienta převážně navštěvuje. Při zadávání výkonů bude použito jako předvolba. Diagnózy - vyplňuje se až 5 kódů diagnóz podle pořadí důležitosti. První by měla být vždy hlavní diagnóza. Provádí se kontrola na přítomnost v číselníku nemocí. Dispensární skupiny - vyplňuje se až 5 kódů dispensárních skupin podle pořadí důležitosti. Provádí se kontrola na přítomnost v číselníku dispensárních skupin. Zdravotní šetření - vyplňuje se datum a osoba, která provedla zdravotní šetření. Sociální šetření - vyplňuje se datum a osoba, která provedla sociální šetření. Požádal - vyplňuje se osoba, která požádala o zařazení do péče. Od - vyplňuje se datum zařazení do péče Do - vyplňuje se datum ukončení péče Rozsah - textově rozsah péče Úmrtí - vyplňuje se datum úmrtí pacienta Poukaz Tato záložka je určena pro zadávání údajů, které jsou potřebné pro vystavení Poukazu DP (výkaz 06). Zároveň je zde možné provádět archivaci již neplatných poukazů a tisk aktuálních i archivovaných poukazů. Údaje jsou rozděleny do několika skupin: Domácí péče Stránka 9

10 A. Skupina 1: B. Skupina 2: Datum datum vystavení poukazu DP Pořadové číslo pořadové číslo poukazu (při stisku tlačítka Nový poukaz program nabídne pořadové číslo o 1 větší než bylo předchozí, údaj lze libovolně změnit) Platnost do platnost poukazu do data. Karta Poukaz obsahuje v sobě další podkarty: 1. Hlavička Mobilita pacienta Smyslová omezení Schopnost sebeobsluhy Významné údaje o medikaci Další informace Cíl předepsané DP 2. Požadováno Výkon kód výkonu, musí odpovídat hodnotě z číselníku výkonů a zároveň musí být uveden v parametrech klienta (seznam výkonů klienta) Řádek 1 slovní popis Řádek 2 slovní popis Všechny výše uvedené údaje odpovídají formuláři 06 Poukaz na vyšetření DP a jsou využity při tisku tohoto poukazu přímo z programu. Zároveň při zadávání prováděných výkonů na konkrétního pacienta, nelze uvádět výkony jiné, než byly zadány zde. 3. Archiv Na této záložce je možné prohlížet seznam zarchivovaných poukazů DP s možností jejich tisku Zadání nového poukazu Stisknutím tlačítka Nový poukaz je aktivován vstupní režim nového poukazu. Automaticky dojde k výmazu údaje datum a údaje platnost do, údaj pořadové číslo se zvýší o 1. Ostatní údaje zůstávají beze změny (tím je docíleno možnosti využití všech údajů z předchozího poukazu). Rovněž tak seznam prováděných výkonů (podkarta Požadováno) zůstává beze změny. Při stisku tlačítka Nový poukaz dojde automaticky k archivaci původního poukazu!!! Po zadání potřebných údajů na podkartě Hlavička je potřeba stisknout tlačítko Uložit změny (nebo Ctrl+s). Potom lze teprve na podkartě Požadováno zadávat výkony Archivace poukazu Domácí péče Stránka 10

11 Při stisku tlačítka Nový poukaz dojde automaticky k archivaci původního poukazu Tisk poukazu Tisk se provede jednoduše stiskem tlačítka Tisk poukazu. Pokud se nacházíme na podkartách Hlavička nebo Požadováno, tiskne se aktuální poukaz. Pokud jsme na podkartě Archiv, tiskne se jeden z vybraných archivovaných poukazů Anamnéza Umožňuje vést u každého pacienta blok poznámek, obsahujících libovolný text. Obsah poznámek se tiskne volbou Tisk karty společně s osobními daty pacienta Poznámka Určeno pro zadání libovolné poznámky k vybranému pacientovi Sociální a zdravotní stav V této volbě můžete nastavit pomocí přepínačů různá kriteria stavu pacienta a následně je použít v rozborech Seznam tlačítek a ovládacích prvků na formuláři Osobní V dolní části formuláře Osobní se nachází řada tlačítek a ovládacích prvků. Některé ovládací prvky se objevují a mizí v návaznost na požadované funkce programu Navigační ovládací prvky formuláře Tyto navigační ovládací prvky slouží k posunu mezi jednotlivými pacienty, zleva: posun na začátek, posun o 1 záznam vzad, posun o 1 záznam vpřed, posun na konec. Většina ovládacích prvků má implementovánu bublinovou nápovědu, tzn. při přejetí kurzorem myši se objeví obdélníček se stručným vysvětlením funkce ovládacího prvku. Po stisku těchto tlačítek dojde k vytvoření tiskové sestavy s Kartou aktuálního pacienta a Seznamu pacientů. Sestavy se nejprve zobrazí v náhledu a potom lze zvolit tisk přímo na tiskárnu. Je možné s pomocí filtru zúžit rozsah pacientů pro tisk seznamu. Domácí péče Stránka 11

12 Nový pacient (Ctrl+n) Toto tlačítko je určeno pro zavedení nového pacienta. Po stisku tlačítka dojde k vyprázdnění všech údajů a program čeká na vyplnění. Mezi údaji je možné se libovolně pohybovat. Zápis se provede stiskem tlačítka Uložit (Ctrl+s). Zrušit provedené změny je možné klávesou Esc. Zrušení pacienta Po stisku tlačítka se program zeptá, zda opravdu požadujete zrušit záznam o tomto pacientovi. Po potvrzení je záznam neobnovitelně zrušen. Pokud má však rušený pacient již zadány v některém měsíci výkony, zrušení se neprovede. Z toho vyplývá, že vhodné období pro rušení pacientů je začátek roku. Najdi pacienta (Ctrl+F) Program si vyžádá zadání textového údaje, podle kterého potom vyhledává v databázi pacientů. Pokud dojde ke shodě, program se nastaví na pacienta, kde byla shoda zaznamenána. Je možné pokračovat dále v hledání shody stiskem Ctrl+g. S pomocí tohoto ovládacího prvku se lze jednoduše přepnout na formulář s ambulantními výkony či na formulář s plány sester. Stačí jen zvolit požadovaný formulář a stisknout tlačítko Přepni. Dojde k ukončení formuláře Seznam pacientů a spuštění zvoleného formuláře. Aktuální pacient zůstává beze změny. Provede ukončení formuláře Seznam pacientů. Formulář lze ukončit rovněž stiskem křížku v pravém horním rohu a nebo stiskem klávesy Esc. Tyto konvence platí u všech formulářů. 3. Ambulantní výkony Tato volba slouží ke vkládání údajů z formulářů o uskutečněných ambulantních výkonech, časových údajích, ujetých kilometrech a textových zpráv pro lékaře (změny stavu, měření TK apod.). Všechny tyto údaje jsou integrovány na jednom formuláři tak, aby byla zpřehledněna a co možná zjednodušena prvotní evidence o uskutečněných ambulantních výkonech. Údaje o uskutečněných výkonech je možné zadávat jak průběžně, tak dávkově. Formálně je zpracování rozděleno na měsíce, protože formuláře prvotní evidence jsou vždy pro určitého pacienta a určitý měsíc. Domácí péče Stránka 12

13 Po spuštění se zobrazí formulář, který obsahuje 2 karty: Seznam pacientů Ambulantní výkony 3.1 Seznam pacientů Zobrazí se seznam pacientů v mřížce. Tento seznam lze libovolně prohlížet, třídit a vyhledávat v něm. Třídění se nastavuje podobně jako tomu bylo u formuláře Pacienti. 1. Sloupec v seznamu určuje, zda v daném měsíci byly u pacienta již zadány nějaké výkony (objeví se zaškrtnutí). Je možné klepnutím myši na záhlaví tohoto sloupce nastavit zobrazení pouze pacientů se zadanými výkony. Opětovným klepnutím na záhlaví tohoto sloupce zobrazíte všechny pacienty. 3.2 Ambulantní výkony Tato karta je určena pro zadávání veškerých výkonů, najetých km, časových návazností u označeného pacienta. Všechny údaje se zobrazují přehledně v mřížce za měsíc, který je nastaven na formuláři. Zároveň aktivní řádek v mřížce je přenesen do dolní části formuláře pro detailní popis. Údaje lze upravovat jak v mřížce, tak i v detailním zobrazení dole, podle požadavků uživatele programu. Z uvedeného obrázku je vidět, že v mřížce je vyznačen 4. den, který je zároveň zobrazen i v dolním detailním zobrazení. Zároveň je vidět zobrazení celé sady výkonů, které je možno libovolně nadefinovat v parametrech klienta. Tmavě vyznačené výkony v záhlaví mřížky lze zadávat a opravovat tyto výkony má pacient zadány v poukazu na ošetření DP. Domácí péče Stránka 13

14 Popis údajů: Sestra - vyplňuje se kód sestry, která výkony v řádku uskutečnila. Důležitý údaj pro rozborovou činnost - podklady pro zpracování mezd Den - kalendářní číslo dne v aktuálním měsíci, ve kterém byla uskutečněna návštěva u pacienta. Odjezd - Čas odjezdu od předchozího pacienta popř. ze stanoviště ve tvaru HHMM. Čas - čas příchodu k pacientovi ve tvaru HHMM. Poznámka/TK/Změna stavu - evidují se všechny zprávy pro lékaře v textovém tvaru. Tento údaj je možné aktualizovat vždy. Kilom - ujeté km od poslední návštěvy případně ze stanoviště vozidla k pacientovi - podklad pro sumarizaci ujetých km. Datum žádosti - datum, kdy byl vystaven poukaz na vyšetření/ošetření Čísla jednotlivých výkonů dostupné jsou pouze ty, které má pacient uveden v Poukaze na ošetření DP. Soc - počet výkonů sociální péče. Při vytváření dávky pro ZP se ignoruje, je však důležitý pro rozborovou činnost a kalkulaci odkladů pro případné dotace. Údaje lze libovolně upravovat až do vytvoření dávky pro ZP. Potom nejsou již pole k opravám dostupná. Indikace, že byla uvedená návštěva pacienta již zahrnuta do dávky je v polích Dávka a Dávkak. Pokud přece jen požadujeme provést opravu již nepřístupných dat, musíme je odblokovat stornem dokladu nebo jeho části. Význam tlačítek: Přidat - slouží k přidání záznamu o provedených výkonech, ujetých km atd. Tímto způsobem lze jednoduše přidávat nové záznamy, zároveň i kopírovat záznamy z předchozích dní. Oprava volba provede opravu údajů u vyznačeného záznamu. Rušení provede zrušení vyznačeného záznamu. 3.3 Ovládací prvky formuláře Navigační tlačítka pro pohyb na první, poslední záznam, nebo krokování o jeden vpřed (vzad), stejná funkce jako na formuláři Pacienti. Vyhledávání stejná funkce jako na formuláři Pacienti. Měsíc zpracování určuje měsíc zpracování, lze libovolně v průběhu práce měnit. Výmaz měs. tlačítko provede výmaz všech záznamů v daném měsíci u pacienta. Měs. hlášení - Umožňuje zadat ve volném textovém tvaru informace o stavu pacienta v průběhu měsíce. Kopie MM provede zkopírování všech záznamů u daného pacienta z předchozího měsíce do aktuálního měsíce. Využívá se pro usnadnění práce u stále se opakujících výkonů. Oprava ČP provede opravu čísla pojišťovny pacientovi v daném měsíci. Využívá se při změně čísla pojišťovny u pacienta v osobních údajích. Kontrola sestry v čase nastavení kontroly návaznosti časů na úrovni formuláře. Při zadávání času zahájení výkonu se provede kontrola, zda je tento čas z hlediska délky trvání výkonu a Domácí péče Stránka 14

15 návaznosti na předchozí výkon sestry v pořádku. Pokud ne, program ohlásí chybu. Úroveň kontrol lze nastavit na 2 místech, v parametrech klienta (implicitní nastavení, viz popis parametrů klienta) a na úrovni formuláře. Je možné nastavit 3 úrovně kontrol: 0 bez kontrol žádné kontroly se neprovádí 1 upozornění kontrola probíhá, program nahlásí chybu, ale pustí další zpracování 2 nepustit kontrola probíhá, program nahlásí chybu a nepokračuje dále, dokud není chyba odstraněna DatumŽ slouží pro hromadnou opravu data žádosti od vyznačeného záznamu do konce měsíce. Seznam pac. provede tisk seznamu pacientů, u kterých byl v daném měsíci proveden výkon, včetně jejich ošetřujících lékařů. Kontrola provede komplexní kontrolu a zobrazí v náhledu seznam objevených chyb za aktuální měsíc u všech pacientů. Přepni význam jako u formuláře Pacienti, rychlé přepnutí na vyznačený formulář. 4. Plány návštěv sestry v čase Plány návštěv sestry v čase umožňují naplánovat jednotlivé návštěvy u jednotlivých pacientů v časové posloupnosti dopředu s ohledem na ekonomičnost a časové možnosti jednotlivých pracovníků. Tyto plány je potom možné vytisknout, případně překopírovat následně do záznamů o ambulantních výkonech. Datum datum návštěvy pacienta. S směna sestry, pro další rozlišení. Odj. čas odjezdu od předchozího pacienta nebo z počátečního bodu. Čas čas příjezdu k pacientovi Km počet km ujetých k danému pacientovi Čísla jednotlivých výkonů zobrazuje se celá sada výkonů, ale přístupné jsou pouze výkony, které má pacient uveden v platném Poukaze na ošetření DP. Tyto výkony jsou v hlavičce mřížky barevně odlišeny. Poznámka prostor pro libovolnou poznámku. 4.1 Ovládací prvky formuláře Domácí péče Stránka 15

16 Sestra: umožňuje zvolit číslo sestry (z číselníku), pro kterou chce plán pořídit, prohlížet nebo upravovat. Datum od Datum do: umožňuje zvolit období, za které chceme s plánem dále pracovat. Tlačítko Nový záznam: slouží pro přidání položky do plánu sestry. Tlačítko Výmaz záznamu: provede výmaz vyznačeného záznamu z plánu, záznam je bezprostředně po schválení výmazu odstraněn. V-P: tlačítko provede překopírování zadaných dnů ze souboru výkonů do souboru plánů. P-P: určeno pro zkopírování určené části plánu do jiných dní plánu. P-V: provede překopírování určené části plánu do souboru výkonů. Používá se před tvorbou dávek pro ZP. Čas: tato volba provede přepočet a záměnu časů (Čas) v rámci jednoho dne nebo směny. Přepočet se provede s využitím všech zadaných dostupných parametrů: časy trvání jednotlivých výkonů, čas na km, tolerance sestry s min. Kontrola: provede komplexní kontrolu údajů plánu. Výběr tiskové sestavy: zde je možné vybrat tiskovou sestavu z nabídky a stiskem tlačítka Tisk (ikonka tiskárny) je vytvořena do náhledu tisková sestava, kterou lze potom okamžitě tisknou na tiskárnu. Není nutné ukončovat práci s formulářem. Kontrola sestry v čase nastavení kontroly návaznosti časů na úrovni formuláře. Při zadávání času zahájení výkonu se provede kontrola, zda je tento čas z hlediska délky trvání výkonu a návaznosti na předchozí výkon sestry v pořádku. Pokud ne, program ohlásí chybu. Úroveň kontrol lze nastavit na 2 místech, v parametrech klienta (implicitní nastavení, viz popis parametrů klienta) a na úrovni formuláře. Je možné nastavit 3 úrovně kontrol: 0 bez kontrol žádné kontroly se neprovádí 1 upozornění kontrola probíhá, program nahlásí chybu, ale pustí další zpracování 2 nepustit kontrola probíhá, program nahlásí chybu a nepokračuje dále, dokud není chyba odstraněna Přepni význam jako u formuláře Pacienti, rychlé přepnutí na vyznačený formulář. 5. Dávky ZP Tato volba slouží jednak k vytváření dávek pro zdravotní pojišťovny včetně nahrávání dávek na diskety (případně jiná média), jednak prostředky pro kontrolu dokladů v dávkách a tvorbu opravných dávek (prohlížení, storna, výběrové tisky, kontrolní opis dávky). Dále Vám umožňuje evidovat data proplacení dávek zdravotními pojišťovnami a tím i průběžně sledovat dosud neproplacené dávky podle pojišťoven. 5.1 Vytvoření dávky V této volbě je možné vytvořit dávky různých typů (poukazy na ošetření a cesty v návštěvní službě) pro určitou zdravotní pojišťovnu za určité období. Před vlastním vytvářením je nutné zadat nejprve: Výkony s datem od - začátek výběru výkonů Domácí péče Stránka 16

17 Výkony s datem od - konec výběru výkonů Číslo pojišťovny - podle číselníku pojišťoven Typ dávky - P-původní, O-opravná Číslo dávky - kontroluje se jednoznačnost čísla dávky v rámci jedné pojišťovny. Doporučení: Dávky číslujte ve tvaru TTMM, kde TT je typ dávky (36-jízdy, 90-poukazy) a MM je číslo měsíce. Čísla 13 a výše používejte vzestupně pro opravné dávky. Přednastavení prefixu 36 nebo 90 lze provést v parametrech klienta. Číslo prvního dokladu - kontroluje se jednoznačnost čísla dokladu v rámci jedné pojišťovny. Doklady budou číslovány vzestupně souvislou číselnou řadou v rámci dávky. Doporučení: doklady číslujte ve tvaru DDDD001, kde DDDD je číslo dávky. Období - období, které bude uvedené v hlavičce dávky. Datum vytvoření - datum vytvoření, které bude uvedeno v hlavičce dávky. Program automaticky většinu údajů nastavuje podle doporučených konvencí. Nastavení je možné měnit podle potřeb uživatele. Po zadání těchto údajů bude vytvořena dávka s výše uvedenými charakteristikami a program Vám umožní tuto dávku nahrát na libovolné médium. Pro každého pacienta v rámci dávky program vytvoří jeden doklad (pokud počet výkonů na pacienta přesáhne 99, tak je pokračováno na dalším dokladu). Výkony, které program zařadí do dávky jsou označeny číslem dávky a dokladu a tím zamezeno, aby byly zařazeny do budoucích dávek. Vytvořené doklady jsou automaticky zaknihovány do seznamu vytvořených dokladů, s kterým je možné dále pracovat, viz níže. Takto vytvořenou dávku lze zkontrolovat programem WKONTROL, který je možno zdarma získat od zdravotní pojišťovny v rámci smluvních vztahů. V současnosti je možné dávky zdravotním pojišťovnám předávat více způsoby, z nichž nejpohodlnější je přes portál dané pojišťovny. V tomto případě proběhne formální kontrola správnosti dávky při předávání přímo na portále a je možné případné chyby okamžitě začít opravovat. 5.2 Export na externí médium Tato volba umožní opakovat nahrání již vytvořené dávky na disketu nebo jiné externí médium (např. flash), což je užitečné při ztrátě, popřípadě poškození média. 5.3 Prohlížení dokladů Tato volba Vám umožňuje prohlížet doklady v již vytvořených dávkách a provádět s nimi různé operace. Seznam je možné setřídit podle čísel dávek, dokladů, rodného čísla, čísla faktury. Dostupné údaje v seznamu: Domácí péče Stránka 17

18 Období - období, za které byla dávka vytvořena Dávka - číslo dávky, ve které je doklad Pojišťovna - číslo zdravotní pojišťovny, které byl zaslán v dávce doklad Typ - typ dávky Doklad - číslo vytvořeného dokladu Var.symb. - variabilní symbol dokladu Rod. číslo - rodné číslo pacienta, za kterého byl doklad vytvořen Diagnóza - hlavní diagnóza uvedená na dokladu Lékař ošetřující lékař Datum žádosti datum žádosti na poukazu na ošetření DP Datum - datum vytvoření dokladu Úhrada - datum proplacení dokladu zdravotní pojišťovnou Počet - počet návštěv uvedený na dokladu Body - celkový počet bodů za výkony uvedené na dokladu Mater - celkem přímý materiál za výkony uvedené na dokladu Km počet km cest v dokladu 5.4 Ovládací prvky formuláře Navigační tlačítka pro pohyb na první, poslední záznam, nebo krokování o jeden vpřed (vzad), stejná funkce jako na formuláři Pacienti. Vyhledávání stejná funkce jako na formuláři Pacienti. Proplacení slouží pro doplnění data proplacení dávky od ZP. Umožňuje udržovat přehled o nezaplacených dávkách. Tisk stiskem tohoto tlačítka můžete vytisknout po zadání výběrových kriterií sestavu přehledu dokladů se sumarizací počtu návštěv, bodů a přímého materiálu. Lze tak vytisknout přehled určité dávky, přehled stornovaných dokladů, přehled neproplacených dokladů apod. Storno provedení storna celé dávky nebo její části jsou stornované doklady uvolněny pro opravy a pro zahrnutí do nové jak původní, tak i opravné dávky.tato volba umožňuje provést storno o Celé dávky o Dokladu v dávce o Rodného čísla v dávce 5.4 Prohlížení a tisk dávek Tato volba je určena k prohlížení obsahu všech dříve vytvořených dávek s možností jejich kontrolního opisu. Domácí péče Stránka 18

19 5.5 Změna rodného čísla Pomocí této volby můžete zpětně opravit chybné rodné číslo v registru pacientů, výkonech a seznamech dávek. Přímo v dávkách se změna neprovádí, k tomu účelu slouží tvorba opravných dávek. 5.6 Tvorba opravných dávek Vytváření opravných dávek je zřejmě metodicky nejsložitější postup při ovládání programu, proto jsou níže popsány typické případy a jejich řešení. Základem pro správné vytvoření opravné dávky je chybový protokol od příslušné zdravotní pojišťovny. Z chybového protokolu musíte nejprve usoudit, zda byla předaná dávka odmítnuta celá nebo některá část. Při odmítnutí celé dávky je vhodné provést storno celé dávky, při odmítnutí části je vhodné provést storno těch dokladů, které jsou uvedeny na chybovém protokolu. Zde máte dvě možnosti: Neoprávněně zadané výkony - v takovém případě storno dokladu neprovádějte, neboť nechcete tyto výkony již zařazovat do opravné dávky. Oprávněně, ale chybně zadané výkony - v tomto případě proveďte storno, opravte příslušné výkony a vytvořte opravnou dávku. Řešení typických chybových situací: Chybné rodné číslo - proveďte storno všech dokladů, ve kterých chybné rodné číslo figuruje. Poté proveďte volbu "Oprava chybného rodného čísla". Nyní již je vše připraveno pro vytvoření opravné dávky. Chybné číslo pojišťovny - proveďte storno příslušných dokladů. Poté opravte v osobních údajích pacienta číslo pojišťovny. Potom ve formuláři Ambulantní výkony u daného pacienta s pomocí tlačítka Oprava ČP proveďte opravu čísla pojišťovny v daném měsíci. Nyní již je vše připraveno pro vytvoření opravné dávky. Chybné IČZ lékaře - proveďte storno příslušných dokladů. V číselníku lékařů doplňte správné IČZ lékaře. Nyní již je vše připraveno pro vytvoření opravné dávky. Nezadané datum žádosti - proveďte storno příslušných dokladů. U výkonů doplňte datum žádosti. Nyní již je vše připraveno pro vytvoření opravné dávky. Nezadané výkony - zadejte nezadané výkony a poté vytvořte opravnou dávku. Neuznání počtu opakovaných výkonů - proveďte storno příslušných dokladů. U výkonů opravte jejich počty. Nyní již je vše připraveno pro vytvoření opravné dávky. 6. Rozborové sestavy Tato volba umožňuje tisknout rozborové sestavy, které souvisí se zadáváním výkonů. Do těchto rozborů vstupují jak zdravotnické výkony, tak výkony sociální péče a údaje o ujetých kilometrech. Zdravotnické výkony jsou označovány v sestavách kódem výkonu, výkony sociální péče kódem 99 a návštěvy kódem 98. U všech sestav jednak platí zadaný výběrový filtr, jednak lze zadat další výběrová kriteria. Jsou to datum výkonu od-do, kód sestry a kód výkonu. Tyto výběry lze libovolně kombinovat. 6.1 Výkony podle pojišťoven Domácí péče Stránka 19

20 V této sestavě se provádí sumarizace za pacienta a zdravotní pojišťovny. Jednotlivé výkony jsou v rámci pacienta kumulovány. Tato sestava je vhodná pro kontrolu objemu výkonů pro zdravotní pojišťovny. 6.2 Výkony podle sester V této sestavě se provádí sumarizace za pacienta a zdravotní sestry. Jednotlivé výkony jsou v rámci pacienta kumulovány. Tato sestava je vhodná pro kontrolu objemu výkonů, které uskutečnily jednotlivé sestry jako základní podklad pro odměňování sester. 6.3 Výkony podle lékařů V této sestavě se provádí sumarizace za pacienta a ošetřující lékaře. Jednotlivé výkony jsou v rámci pacienta kumulovány. Tato sestava je vhodná pro kontrolu objemu výkonů, které byly uskutečněny pro jednotlivé ošetřující lékaře. 6.4 Výkony sumárně V těchto sestavách se provádí pouze konečná sumarizace, nejsou zde vyčísleny sumáře za jednotlivé pacienty. Jinak je struktura sestav obdobná výše uvedeným sestavám. Podle pojišťoven - vytváří se sumáře pro jednotlivé zdravotní pojišťovny Podle pojišťoven a pacientů sumáře za jednotlivé zdravotní pojišťovny a pacienty Podle sester - vytváří se sumáře za jednotlivé sestry Podle lékařů - vytváří se sumáře za jednotlivé ošetřující lékaře Podle čísla výkonu - vytváří se sumáře za jednotlivé výkony 6.5 Zprávy pro lékaře Tato volba vytváří v časovém sledu přehled zpráv pro ošetřujícího lékaře. Po zadání výběru program uvažuje pouze ty návštěvy, u kterých je uvedena zpráva pro lékaře (ve formuláři Ambulantní výkony je zadána poznámka) a do tiskové sestavy je zařadí seřazené podle ošetřujícího lékaře, rodného čísla pacienta a časových údajů. 6.6 Jízdy za pacienty Tato volba vytváří v časovém sledu přehled jízd za pacienty. Po zadání výběru program uvažuje pouze ty návštěvy, u kterých jsou uvedeny kilometry a do tiskové sestavy je zařadí seřazené podle čísla sestry a časových údajů. U jednotlivých návštěv se navíc tiskne obec bydliště pacienta. 6.7 Výkony sestry v čase Domácí péče Stránka 20

Program pro vedení skladového hospodářství

Program pro vedení skladového hospodářství STRANA: 1 ALVA Computer s.r.o. Program pro vedení skladového hospodářství Verze 2011 Dokumentace STRANA: 2 ALVA Computer s.r.o. Obsah: 1. Úvodní popis programu...4 1.1. Spuštění programu...6 1.2. Horké

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Začínáme s programem

Začínáme s programem Verze 1.30 Vytvořeno 9.6 2011 Začínáme s programem Obsah Úvod... - 3 - Požadavky na technické vybavení... - 4 - Doporučená sestava komponent zahrnuje... - 4 - Minimální sestava k provozování programu musí

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A 1.1.1. Seznam Se Seznamem se budete v průběhu práce neustále setkávat, proto je mu věnována tato samostatná kapitola. Kdekoliv budete chtít prohlížet navedená data, budete tak činit prostřednictvím Seznamu.

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí. Optimalizace Krmných Směsí. (verze 4.0)

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí. Optimalizace Krmných Směsí. (verze 4.0) AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí Optimalizace Krmných Směsí (verze 4.0) UŽIVATELSKÁ PŘ ÍRUČ KA VÝPOČ ET KRMNÝCH SMĚ SÍ Optimalizace krmných směsí AgroKonzulta Žamberk

Více

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Svobodová Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

*GORDIC SOFTWARE* DDP

*GORDIC SOFTWARE* DDP GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU 5 2.1. Doporučené hardwarové vybavení

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

INSTALACE PROGRAMU. Při spuštění instalačního programu postupujte následovně:

INSTALACE PROGRAMU. Při spuštění instalačního programu postupujte následovně: OBSAH I. Instalace programu... 1 II. Počáteční nastavení programu... 3 III. Ovládací prvky programu... 5 IV. Help, Tahák... 6 a) Help... 6 b) Tahák... 7 V. Informace o produktu... 7 VI. Nadstandardy...

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

DOKUMENTACE K PROGRAMU

DOKUMENTACE K PROGRAMU Revize ze dne: 27.1.2015 OBSAH Obsah... 1 Informační systém SmartMEDIX... 15 Prostředí programu... 15 Menu programu... 15 Informační panel... 15 Pracovní plocha... 16 Ovládací panel okna... 16 Fráze...

Více

1. ÚVOD...2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY...4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE...5. Základní vazby mezi daty:...

1. ÚVOD...2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY...4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE...5. Základní vazby mezi daty:... Obsah: 1. ÚVOD....2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY....4 Požadovaná konfigurace personálního počítače:... 4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE....5 Základní vazby mezi daty:... 6 5. OVLÁDÁNÍ

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing.

únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing. únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing. Vlastimil Rybola distributor 2002 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa 2 PASPORT - Uživatelská

Více

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 1 / 38 JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 2008-2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Hotel Lite pro Windows ve verzi 5.21 Příručka popisuje funkčnost

Více

KNIHOVNA Verze 1.1 CS

KNIHOVNA Verze 1.1 CS RNDr. JIŘÍ MOHL ELIM Bítovany 40 538 51 Chrast u Chrudimě tel.: 469 665 159 e-mail: jiri.mohl@email.cz KNIHOVNA Verze 1.1 CS PROGRAM PRO KNIHOVNY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Copyright RNDr. JŘÍ MOHL ELIM, 2003-2004

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

CÉZAR: DAŇOVÁ EVIDENCE (JÚ)

CÉZAR: DAŇOVÁ EVIDENCE (JÚ) Příručka k modulu CÉZAR: DAŇOVÁ EVIDENCE (JÚ) OBSAH: 1. Úvod 2. Základní ovládání programu 3. MENU 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ 5. podmenu VÝSTUPY 6. podmenu POLOŽKY 7. podmenu SEZNAMY 8. podmenu KONFIGURACE 9.

Více