DOM program domácí péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOM program domácí péče"

Transkript

1 Domácí péče DOM program domácí péče Uživatelská příručka ALVA IT s.r.o. 2012

2 Obsah 1. Úvodní popis programu Spuštění programu Horké klávesy Pacienti Osobní údaje Seznam pacientů Osobní údaje Poukaz Anamnéza Poznámka Sociální a zdravotní stav Seznam tlačítek a ovládacích prvků na formuláři Osobní Ambulantní výkony Seznam pacientů Ambulantní výkony Ovládací prvky formuláře Plány návštěv sestry v čase Ovládací prvky formuláře Dávky ZP Vytvoření dávky Export na externí médium Prohlížení dokladů Ovládací prvky formuláře Prohlížení a tisk dávek Změna rodného čísla Tvorba opravných dávek Rozborové sestavy Výkony podle pojišťoven Výkony podle sester...20 Domácí péče Stránka 2

3 6.3 Výkony podle lékařů Výkony sumárně Zprávy pro lékaře Jízdy za pacienty Výkony sestry v čase Měsíční hlášení Číselníky Číselníky VZP Ošetřující lékaři Personál Dispenzární skupiny Zdravotní pojišťovny Údržba Obnova indexů Záloha dat Obnova dat Založení roku Zrušení roku Parametry Parametry počítače / stanice Parametry zpracování / klienta...24 Domácí péče Stránka 3

4 1. Úvodní popis programu Program Domácí péče (dále jen DOM) je určen k vedení administrativy agentury domácí péče na počítačích s operačním systémem Windows 98/NT/XP/Vista/7. Program pracuje pod databázovým systémem Visual FoxPro 9.0, který je součástí dodávky ( modul RunTime ). Program DOM je možné provozovat jak samostatně, tak jako součást integrovaného systému, kde jsou k dispozici další agendy - daňová evidence (JUC) nebo účetnictví (PUC), personalistika a mzdy (PAM). Program DOM je dodáván i v síťové verzi pro větší firmy. Spuštění programu je možné chránit heslem, definovaným uživatelem, zároveň je možné zabezpečit i některé jednotlivé volby speciálním heslem (např. volby s ekonomickými údaji apod.) Základem programu DOM je soubor pacientů s rodnými čísly, která jsou povinná. Kromě jména a příjmení jsou všechny ostatní personální údaje (viz dále v popisu) nepovinné a jejich použití záleží pouze na uživateli. U každého pacienta je možné vést blok poznámek, anamnézu, sociální a zdravotní stav a poukaz na ošetření. Poukaz na ošetření (06) je základním dokumentem celé agendy, který určuje jaké výkony a v jakém rozsahu se mají u daného pacienta provádět. Zároveň je zde uveden datum zahájení a ukončení DP. Data pacientů lze prohledávat podle různých typů kritérií, tisknout opisy jejich dat a souhrnné seznamy pracovníků. Rovněž je možné jednoduše vytisknout poukaz na ošetření. Zároveň lze archivovat poukazy DP v čase, tak jak se u daného pacienta měnily. Plány návštěv sestry v čase umožňují naplánovat jednotlivé návštěvy u jednotlivých pacientů v časové posloupnosti dopředu s ohledem na ekonomičnost a časové možnosti jednotlivých pracovníků. Tyto plány je potom možné vytisknout, případně překopírovat následně do záznamů o ambulantních výkonech (viz níže). Záznamy o ambulantních výkonech, návštěvách, obsahují nezbytné informace pro zpracování dávek pro zdravotní pojišťovny a rozborovou činnost (viz popis dále). Kromě základních údajů o adrese, zdravotní pojišťovně, ošetřujícím lékaři, zdravotním šetření, může mít každý pacient až 5 diagnóz a může být zařazen až do 5 dispenzárních skupin. U každého pacienta se vedou záznamy o uskutečněných výkonech s automatickým začleněním do výpočtu dávek za období (standardně měsíc). Pro zpracování výkonů slouží zvláštní formulář, ve kterém se evidují kromě výkonů i časové údaje, údaje o ujetých kilometrech k pacientovi, číslo pracovníka, který výkon uskutečnil a konečně výkony sociální péče, které sice nevstupují do dávek pro pojišťovnu, ale jsou důležité pro rozborovou činnost. Zadávání výkonů je přizpůsobeno prvotní evidenci, je možné provádět kopie stále se opakujících výkonů do jiných časových období, jsou prováděny kontroly na plánované výkony a jiné. Zadané výkony musí vždy odpovídat poukazu na ošetření DP, který je v programu evidován. Dávky pro zdravotní pojišťovny je možné vytvářet za libovolné období (datum Od-Do v rámci roku), je možné provádět storno dokladů z dávek a výkony ze stornovaných dokladů je možné po nezbytných opravách zařadit do opravných dávek. U vytvářených dávek se kontroluje jednoznačnost jak čísla dávky, tak čísla dokladu v rámci zdravotní pojišťovny. Vytvořené dávky je možné předávat na disketě (či na jiném médiu, např. flash) na zdravotní pojišťovnu, předané doklady se evidují, u dávek je možné zadávat datum úhrady a tak sledovat průběžně pohledávky za pojišťovnami. U vytvořených dávek je možné provádět kontrolní opis dávky na tiskárně. Domácí péče Stránka 4

5 Rozborové sestavy uskutečněných výkonů je možné provádět za libovolné období v členění podle pojišťoven, podle pracovníků (návaznost na odměňování), podle lékařů a podle čísla výkonu. Pro lékaře je možné tisknout přehledové sestavy o uskutečněných výkonech v časovém sledu (měření TK, změny stavu pacienta apod.). Sumarizují se na sestavách počty návštěv, body, přímý materiál a ujeté kilometry. V programu jsou k dispozici jak interní číselníky (ošetřující lékaři, pracovníci, zdravotní pojišťovny, dispenzární skupiny), tak závazné číselníky všeobecné zdravotní pojišťovny (diagnózy, odbornosti, čísla výkonů, PZT). Všechny tyto číselníky je možné libovolně upravovat (číselníky VZP v souladu s ohlášenými změnami). Další součástí programu jsou služební režimy pro údržbu databází, číselníků a parametrů programu. Program EVM je dodáván i v síťové verzi pro větší firmy, je v něm možno zpracovávat i více právních subjektů tzv. klientů najednou. Veškerá pořízená data na libovolné externí zařízení (např. typu flash), což dává možnost pokračování v práci na jiném počítači v případě poruchy. Bližší údaje o programu naleznete v následujícím popisu nebo si je můžete vyžádat u dodavatele: A L V A Computer s.r.o. Staré náměstí S O K O L O V tel , fax U P O Z O R N Ě N Í: Každé šíření programu, jeho částí nebo dokumentace bez souhlasu autora nebo dodavatele je porušením autorského zákona. Domácí péče Stránka 5

6 1.1 Spuštění programu Vlastní instalace programu z distribučního CD do počítače je popsán v kapitole 7. Předpokládejme, že program je nainstalován a spuštěn. Program nejprve otestuje správnost všech potřebných datových souborů a poté se Vám zobrazí úvodní obrazovka. Po zobrazení úvodní obrazovky Vás program požádá o zadání přístupového hesla (pouze pokud je heslo nastaveno). Heslem může být libovolná kombinace maximálně 6 znaků, přitom se nebere ohled na malá a velká písmena. Zadáte-li nesprávné heslo, program se ukončí. Následně Vám program nabídne k odsouhlasení poslední zpracovávaný rok. Pokud potřebujete zpracovávat předcházející rok, zadáte jeho číslo. Proběhne otevření datových souborů příslušného roku a v horním řádku se zobrazí hlavní nabídka aplikace. Klepnutím myší na jednotlivých nabídkách dojde o otevření dalších podnabídek, které lze zvolit opět myší nebo klávesou Enter. Podnabídky lze také rozbalit stiskem klávesy <Alt> a podtrženého písmenka v požadované volbě, např. volba Výkony se rozbalí po stisku kláves "<Alt> + n". Po rozbalení podnabídek je vidět, že u některých voleb je vpravo vedle uvedena posloupnost kláves pro vyvolání příslušné volby, např. volba "Ambulantní výkony <Alt> + a". To znamená, že po stisku kombinace kláves "<Alt> + a" dojde k okamžitému spuštění formuláře pro zadávání ambulantních výkonů. Po správném spuštění aplikace se v levém dolním rohu zobrazí informativní hlášení s údaji o zpracovávané firmě, obsluze, roku zpracování a počty záznamů v hlavních souborech. Domácí péče Stránka 6

7 Ukončení programu se provádí jednoduše přes nabídku "Pomůcky", volba "Konec" nebo klepnutím myši na křížek vpravo nahoře u okna aplikace nebo stiskem kláves "<Alt> + F4". Důrazně se nedoporučuje vypnout počítač bez řádného ukončení programu. V tomto případě by mohlo dojít ke ztrátě dat. Pokud dojde k havárii počítače a program nemohl být ukončen je potřeba ihned po opětovném spuštění programu provést obnovu indexových souborů - volba "Údržba" - "Obnova indexů"!!! Při spuštění po instalaci programu doporučujeme následující postup: a) Definovat parametry uživatele. b) Spustit DOM pro rok 2009, kde jsou při distribuci demonstrační data. Zde je možné vyzkoušet všechny funkce programu. c) Založení datových souborů pro požadovaný rok d) Spuštění agendy DOM 1.2. Horké klávesy V průběhu zpracování se Vám v určitých činnostech programu zobrazuje nabídka na použití tzv. horkých kláves. Jsou to klávesy Esc, F1, F2,... Po jejich stisknutí se Vám otevře na obrazovce okno, ve kterém můžete provádět činnost, která je uvedena v nabídce. Významy horkých kláves jsou do určité míry standardizovány (viz dále). Esc Tato klávesa Vám umožňuje návrat z momentálně prováděné činnosti. Ve většině případů se vrátíte do nabídky, ze které jste příslušnou činnost vyvolali. Použijete-li tuto klávesu uprostřed vyplňování formuláře, údaje z vyplňovaného formuláře se Vám do počítače již neuloží. Proto je vhodné ji použít spíše na začátku vyplňování nového formuláře. F1 Tato klávesa otevírá okno s kontextově závislou Nápovědou (Help). Při obecných činnostech se Vám zobrazí v okně seznam hesel, u kterých se můžete podívat na jejich jednotlivý význam. V tomto seznamu i v jednotlivých významech se můžete pohybovat buď pomocí kurzorových kláves a kláves pro listování (PgUp, PgDn) nebo s pomocí myši. Po výběru tématu stiskněte Enter a zobrazí se nápověda k tématu. Návrat do seznamu se provede tabelátorem (klávesa Tab) a stiskem Enter v okamžiku, kdy je aktivní pole "hesla". Návrat z nápovědy se provede pomocí Esc. F2 Tato klávesa otevírá okno s kalkulačkou, pomocí které si můžete provádět pomocné výpočty. Kalkulačku můžete ovládat buď přímo z číselné klávesnice, popřípadě služební znaky z alfanumerické klávesnice, nebo můžete použít myš a jednotlivé znaky na kalkulačce vyvolávat kliknutím levého tlačítka myši. Výsledek po výpočtu, popřípadě hodnota v paměti kalkulačky Vám zůstanou k dispozici i po uzavření okna kalkulačky do dalšího použití. K dispozici máte znak pro odmocninu (Q), čtení z paměti kalkulačky (R), změnu znaménka (N), přičtení do paměti kalkulačky (A), odečtení od paměti kalkulačky (S) a nulování paměti kalkulačky (Z). Znak % se používá pouze ve spojení se znaky +, - ve výrazech typu %. Pokud potřebujete, aby se vypočtená hodnota na kalkulačce přenesla do vstupního pole, stiskněte klávesy Alt+V, které zavírají okno kalkulačky s přenosem hodnoty. Domácí péče Stránka 7

8 F3 Tato klávesa otevírá okno s diářem, do kterého si můžete zadávat pomocné poznámky, které se vztahují k určitým datům (termíny, harmonogramy, zakázky apod.) Pomocí kurzorových kláves si vyberete potřebné datum a po stisku Tab přejdete do pravé části okna, kde můžete zadávat libovolný text. Návrat do výběru data se provede současným stiskem kláves Shift+Tab nebo kliknutím myší na levé části. 2. Pacienti Tato volba slouží k práci se stálými daty pacientů. Je zde možné pacienty aktualizovat, zavádět a tisknout výběrové sestavy. 2.1 Osobní údaje Tato volba slouží k prohlížení a aktualizaci stálých dat pacientů. Po jejím vyvolání se Vám zobrazí formulář se seznamem pacientů, popřípadě výběrový seznam podle nastaveného filtru (volba Filtr, řazení). V seznamu jsou zobrazeny nejdůležitější údaje pacientů. Formulář je složen z několika karet, které lze jednoduše volit poklepáním myši na jejich oušku a nebo stiskem klávesy Alt+písmenka z označení karty, které je podtrženo Seznam pacientů Zobrazí se seznam pacientů v mřížce. Tento seznam lze libovolně prohlížet, třídit a vyhledávat v něm. Tuto kartu je možné zvolit i stiskem kombinace kláves Alt+s (viz výše uvedené). Stojí rovněž za povšimnutí barevné odlišení několika údajů v záhlaví mřížky (žlutá barva). Poklepáním myší na příslušný nadpis lze docílit setřídění všech záznamů dle tohoto údaje. Setřídění je vyznačeno červenou šipkou v záhlaví Osobní údaje Klepnutím na ouško s nápisem Osobní nebo stiskem kláves Alt + o se Vám zobrazí karta s osobními údaji pacienta, které můžete aktualizovat. Domácí péče Stránka 8

9 Povinně je požadováno rodné číslo, příjmení a číslo zdravotní pojišťovny pacienta. Rodné číslo - vyžaduje se u nového pacienta, později se již nedá změnit! Provádí se kontrola správnosti, lze ji však potlačit. Příjmení, titul - musí být vyplněno. Titul uvádějte za příjmením kvůli správnosti řazení podle abecedy. Jméno - nepovinné, je vhodné jej uvést Rodné příjmení - pouze, když se liší od příjmení Datum narození - formát DD.MM.RR Pohlaví - Z nebo M Národnost - textově Státní příslušnost - uveďte zkratku (ČR, SR, atd.) Průkaz - vyplňte číslo občanského průkazu, popř. jiného identifikačního dokladu Ulice, Obec, PSČ - vyplňte skutečnou adresu pacienta K. osoba - jméno a adresa kontaktní osoby Zaměstnavatel - vyplňte případného zaměstnavatele pacienta Pracovní zařazení - textově Pojišťovna, pobočka - vyplňte číslo zdravotní pojišťovny a její pobočky, u které je pacient přihlášen. Provádí se kontrola na přítomnost v číselníku pojišťoven. Číslo pojišťovny je možné měnit i v průběhu roku, v dávkách pro ZP se však projeví až u nově vytvořené dávky (původní i opravné). U zpětných oprav je potřebné využít mechanismů storna dokladu a po opravě vytvoření opravné dávky! Lékař - vyplňuje se číslo ošetřujícího lékaře podle číselníku lékařů. Důležité pro rozborovou činnost a tisk zpráv pro lékaře. Připojištěn - A nebo N Variabilní symbol Sestra - číslo sestry, která pacienta převážně navštěvuje. Při zadávání výkonů bude použito jako předvolba. Diagnózy - vyplňuje se až 5 kódů diagnóz podle pořadí důležitosti. První by měla být vždy hlavní diagnóza. Provádí se kontrola na přítomnost v číselníku nemocí. Dispensární skupiny - vyplňuje se až 5 kódů dispensárních skupin podle pořadí důležitosti. Provádí se kontrola na přítomnost v číselníku dispensárních skupin. Zdravotní šetření - vyplňuje se datum a osoba, která provedla zdravotní šetření. Sociální šetření - vyplňuje se datum a osoba, která provedla sociální šetření. Požádal - vyplňuje se osoba, která požádala o zařazení do péče. Od - vyplňuje se datum zařazení do péče Do - vyplňuje se datum ukončení péče Rozsah - textově rozsah péče Úmrtí - vyplňuje se datum úmrtí pacienta Poukaz Tato záložka je určena pro zadávání údajů, které jsou potřebné pro vystavení Poukazu DP (výkaz 06). Zároveň je zde možné provádět archivaci již neplatných poukazů a tisk aktuálních i archivovaných poukazů. Údaje jsou rozděleny do několika skupin: Domácí péče Stránka 9

10 A. Skupina 1: B. Skupina 2: Datum datum vystavení poukazu DP Pořadové číslo pořadové číslo poukazu (při stisku tlačítka Nový poukaz program nabídne pořadové číslo o 1 větší než bylo předchozí, údaj lze libovolně změnit) Platnost do platnost poukazu do data. Karta Poukaz obsahuje v sobě další podkarty: 1. Hlavička Mobilita pacienta Smyslová omezení Schopnost sebeobsluhy Významné údaje o medikaci Další informace Cíl předepsané DP 2. Požadováno Výkon kód výkonu, musí odpovídat hodnotě z číselníku výkonů a zároveň musí být uveden v parametrech klienta (seznam výkonů klienta) Řádek 1 slovní popis Řádek 2 slovní popis Všechny výše uvedené údaje odpovídají formuláři 06 Poukaz na vyšetření DP a jsou využity při tisku tohoto poukazu přímo z programu. Zároveň při zadávání prováděných výkonů na konkrétního pacienta, nelze uvádět výkony jiné, než byly zadány zde. 3. Archiv Na této záložce je možné prohlížet seznam zarchivovaných poukazů DP s možností jejich tisku Zadání nového poukazu Stisknutím tlačítka Nový poukaz je aktivován vstupní režim nového poukazu. Automaticky dojde k výmazu údaje datum a údaje platnost do, údaj pořadové číslo se zvýší o 1. Ostatní údaje zůstávají beze změny (tím je docíleno možnosti využití všech údajů z předchozího poukazu). Rovněž tak seznam prováděných výkonů (podkarta Požadováno) zůstává beze změny. Při stisku tlačítka Nový poukaz dojde automaticky k archivaci původního poukazu!!! Po zadání potřebných údajů na podkartě Hlavička je potřeba stisknout tlačítko Uložit změny (nebo Ctrl+s). Potom lze teprve na podkartě Požadováno zadávat výkony Archivace poukazu Domácí péče Stránka 10

11 Při stisku tlačítka Nový poukaz dojde automaticky k archivaci původního poukazu Tisk poukazu Tisk se provede jednoduše stiskem tlačítka Tisk poukazu. Pokud se nacházíme na podkartách Hlavička nebo Požadováno, tiskne se aktuální poukaz. Pokud jsme na podkartě Archiv, tiskne se jeden z vybraných archivovaných poukazů Anamnéza Umožňuje vést u každého pacienta blok poznámek, obsahujících libovolný text. Obsah poznámek se tiskne volbou Tisk karty společně s osobními daty pacienta Poznámka Určeno pro zadání libovolné poznámky k vybranému pacientovi Sociální a zdravotní stav V této volbě můžete nastavit pomocí přepínačů různá kriteria stavu pacienta a následně je použít v rozborech Seznam tlačítek a ovládacích prvků na formuláři Osobní V dolní části formuláře Osobní se nachází řada tlačítek a ovládacích prvků. Některé ovládací prvky se objevují a mizí v návaznost na požadované funkce programu Navigační ovládací prvky formuláře Tyto navigační ovládací prvky slouží k posunu mezi jednotlivými pacienty, zleva: posun na začátek, posun o 1 záznam vzad, posun o 1 záznam vpřed, posun na konec. Většina ovládacích prvků má implementovánu bublinovou nápovědu, tzn. při přejetí kurzorem myši se objeví obdélníček se stručným vysvětlením funkce ovládacího prvku. Po stisku těchto tlačítek dojde k vytvoření tiskové sestavy s Kartou aktuálního pacienta a Seznamu pacientů. Sestavy se nejprve zobrazí v náhledu a potom lze zvolit tisk přímo na tiskárnu. Je možné s pomocí filtru zúžit rozsah pacientů pro tisk seznamu. Domácí péče Stránka 11

12 Nový pacient (Ctrl+n) Toto tlačítko je určeno pro zavedení nového pacienta. Po stisku tlačítka dojde k vyprázdnění všech údajů a program čeká na vyplnění. Mezi údaji je možné se libovolně pohybovat. Zápis se provede stiskem tlačítka Uložit (Ctrl+s). Zrušit provedené změny je možné klávesou Esc. Zrušení pacienta Po stisku tlačítka se program zeptá, zda opravdu požadujete zrušit záznam o tomto pacientovi. Po potvrzení je záznam neobnovitelně zrušen. Pokud má však rušený pacient již zadány v některém měsíci výkony, zrušení se neprovede. Z toho vyplývá, že vhodné období pro rušení pacientů je začátek roku. Najdi pacienta (Ctrl+F) Program si vyžádá zadání textového údaje, podle kterého potom vyhledává v databázi pacientů. Pokud dojde ke shodě, program se nastaví na pacienta, kde byla shoda zaznamenána. Je možné pokračovat dále v hledání shody stiskem Ctrl+g. S pomocí tohoto ovládacího prvku se lze jednoduše přepnout na formulář s ambulantními výkony či na formulář s plány sester. Stačí jen zvolit požadovaný formulář a stisknout tlačítko Přepni. Dojde k ukončení formuláře Seznam pacientů a spuštění zvoleného formuláře. Aktuální pacient zůstává beze změny. Provede ukončení formuláře Seznam pacientů. Formulář lze ukončit rovněž stiskem křížku v pravém horním rohu a nebo stiskem klávesy Esc. Tyto konvence platí u všech formulářů. 3. Ambulantní výkony Tato volba slouží ke vkládání údajů z formulářů o uskutečněných ambulantních výkonech, časových údajích, ujetých kilometrech a textových zpráv pro lékaře (změny stavu, měření TK apod.). Všechny tyto údaje jsou integrovány na jednom formuláři tak, aby byla zpřehledněna a co možná zjednodušena prvotní evidence o uskutečněných ambulantních výkonech. Údaje o uskutečněných výkonech je možné zadávat jak průběžně, tak dávkově. Formálně je zpracování rozděleno na měsíce, protože formuláře prvotní evidence jsou vždy pro určitého pacienta a určitý měsíc. Domácí péče Stránka 12

13 Po spuštění se zobrazí formulář, který obsahuje 2 karty: Seznam pacientů Ambulantní výkony 3.1 Seznam pacientů Zobrazí se seznam pacientů v mřížce. Tento seznam lze libovolně prohlížet, třídit a vyhledávat v něm. Třídění se nastavuje podobně jako tomu bylo u formuláře Pacienti. 1. Sloupec v seznamu určuje, zda v daném měsíci byly u pacienta již zadány nějaké výkony (objeví se zaškrtnutí). Je možné klepnutím myši na záhlaví tohoto sloupce nastavit zobrazení pouze pacientů se zadanými výkony. Opětovným klepnutím na záhlaví tohoto sloupce zobrazíte všechny pacienty. 3.2 Ambulantní výkony Tato karta je určena pro zadávání veškerých výkonů, najetých km, časových návazností u označeného pacienta. Všechny údaje se zobrazují přehledně v mřížce za měsíc, který je nastaven na formuláři. Zároveň aktivní řádek v mřížce je přenesen do dolní části formuláře pro detailní popis. Údaje lze upravovat jak v mřížce, tak i v detailním zobrazení dole, podle požadavků uživatele programu. Z uvedeného obrázku je vidět, že v mřížce je vyznačen 4. den, který je zároveň zobrazen i v dolním detailním zobrazení. Zároveň je vidět zobrazení celé sady výkonů, které je možno libovolně nadefinovat v parametrech klienta. Tmavě vyznačené výkony v záhlaví mřížky lze zadávat a opravovat tyto výkony má pacient zadány v poukazu na ošetření DP. Domácí péče Stránka 13

14 Popis údajů: Sestra - vyplňuje se kód sestry, která výkony v řádku uskutečnila. Důležitý údaj pro rozborovou činnost - podklady pro zpracování mezd Den - kalendářní číslo dne v aktuálním měsíci, ve kterém byla uskutečněna návštěva u pacienta. Odjezd - Čas odjezdu od předchozího pacienta popř. ze stanoviště ve tvaru HHMM. Čas - čas příchodu k pacientovi ve tvaru HHMM. Poznámka/TK/Změna stavu - evidují se všechny zprávy pro lékaře v textovém tvaru. Tento údaj je možné aktualizovat vždy. Kilom - ujeté km od poslední návštěvy případně ze stanoviště vozidla k pacientovi - podklad pro sumarizaci ujetých km. Datum žádosti - datum, kdy byl vystaven poukaz na vyšetření/ošetření Čísla jednotlivých výkonů dostupné jsou pouze ty, které má pacient uveden v Poukaze na ošetření DP. Soc - počet výkonů sociální péče. Při vytváření dávky pro ZP se ignoruje, je však důležitý pro rozborovou činnost a kalkulaci odkladů pro případné dotace. Údaje lze libovolně upravovat až do vytvoření dávky pro ZP. Potom nejsou již pole k opravám dostupná. Indikace, že byla uvedená návštěva pacienta již zahrnuta do dávky je v polích Dávka a Dávkak. Pokud přece jen požadujeme provést opravu již nepřístupných dat, musíme je odblokovat stornem dokladu nebo jeho části. Význam tlačítek: Přidat - slouží k přidání záznamu o provedených výkonech, ujetých km atd. Tímto způsobem lze jednoduše přidávat nové záznamy, zároveň i kopírovat záznamy z předchozích dní. Oprava volba provede opravu údajů u vyznačeného záznamu. Rušení provede zrušení vyznačeného záznamu. 3.3 Ovládací prvky formuláře Navigační tlačítka pro pohyb na první, poslední záznam, nebo krokování o jeden vpřed (vzad), stejná funkce jako na formuláři Pacienti. Vyhledávání stejná funkce jako na formuláři Pacienti. Měsíc zpracování určuje měsíc zpracování, lze libovolně v průběhu práce měnit. Výmaz měs. tlačítko provede výmaz všech záznamů v daném měsíci u pacienta. Měs. hlášení - Umožňuje zadat ve volném textovém tvaru informace o stavu pacienta v průběhu měsíce. Kopie MM provede zkopírování všech záznamů u daného pacienta z předchozího měsíce do aktuálního měsíce. Využívá se pro usnadnění práce u stále se opakujících výkonů. Oprava ČP provede opravu čísla pojišťovny pacientovi v daném měsíci. Využívá se při změně čísla pojišťovny u pacienta v osobních údajích. Kontrola sestry v čase nastavení kontroly návaznosti časů na úrovni formuláře. Při zadávání času zahájení výkonu se provede kontrola, zda je tento čas z hlediska délky trvání výkonu a Domácí péče Stránka 14

15 návaznosti na předchozí výkon sestry v pořádku. Pokud ne, program ohlásí chybu. Úroveň kontrol lze nastavit na 2 místech, v parametrech klienta (implicitní nastavení, viz popis parametrů klienta) a na úrovni formuláře. Je možné nastavit 3 úrovně kontrol: 0 bez kontrol žádné kontroly se neprovádí 1 upozornění kontrola probíhá, program nahlásí chybu, ale pustí další zpracování 2 nepustit kontrola probíhá, program nahlásí chybu a nepokračuje dále, dokud není chyba odstraněna DatumŽ slouží pro hromadnou opravu data žádosti od vyznačeného záznamu do konce měsíce. Seznam pac. provede tisk seznamu pacientů, u kterých byl v daném měsíci proveden výkon, včetně jejich ošetřujících lékařů. Kontrola provede komplexní kontrolu a zobrazí v náhledu seznam objevených chyb za aktuální měsíc u všech pacientů. Přepni význam jako u formuláře Pacienti, rychlé přepnutí na vyznačený formulář. 4. Plány návštěv sestry v čase Plány návštěv sestry v čase umožňují naplánovat jednotlivé návštěvy u jednotlivých pacientů v časové posloupnosti dopředu s ohledem na ekonomičnost a časové možnosti jednotlivých pracovníků. Tyto plány je potom možné vytisknout, případně překopírovat následně do záznamů o ambulantních výkonech. Datum datum návštěvy pacienta. S směna sestry, pro další rozlišení. Odj. čas odjezdu od předchozího pacienta nebo z počátečního bodu. Čas čas příjezdu k pacientovi Km počet km ujetých k danému pacientovi Čísla jednotlivých výkonů zobrazuje se celá sada výkonů, ale přístupné jsou pouze výkony, které má pacient uveden v platném Poukaze na ošetření DP. Tyto výkony jsou v hlavičce mřížky barevně odlišeny. Poznámka prostor pro libovolnou poznámku. 4.1 Ovládací prvky formuláře Domácí péče Stránka 15

16 Sestra: umožňuje zvolit číslo sestry (z číselníku), pro kterou chce plán pořídit, prohlížet nebo upravovat. Datum od Datum do: umožňuje zvolit období, za které chceme s plánem dále pracovat. Tlačítko Nový záznam: slouží pro přidání položky do plánu sestry. Tlačítko Výmaz záznamu: provede výmaz vyznačeného záznamu z plánu, záznam je bezprostředně po schválení výmazu odstraněn. V-P: tlačítko provede překopírování zadaných dnů ze souboru výkonů do souboru plánů. P-P: určeno pro zkopírování určené části plánu do jiných dní plánu. P-V: provede překopírování určené části plánu do souboru výkonů. Používá se před tvorbou dávek pro ZP. Čas: tato volba provede přepočet a záměnu časů (Čas) v rámci jednoho dne nebo směny. Přepočet se provede s využitím všech zadaných dostupných parametrů: časy trvání jednotlivých výkonů, čas na km, tolerance sestry s min. Kontrola: provede komplexní kontrolu údajů plánu. Výběr tiskové sestavy: zde je možné vybrat tiskovou sestavu z nabídky a stiskem tlačítka Tisk (ikonka tiskárny) je vytvořena do náhledu tisková sestava, kterou lze potom okamžitě tisknou na tiskárnu. Není nutné ukončovat práci s formulářem. Kontrola sestry v čase nastavení kontroly návaznosti časů na úrovni formuláře. Při zadávání času zahájení výkonu se provede kontrola, zda je tento čas z hlediska délky trvání výkonu a návaznosti na předchozí výkon sestry v pořádku. Pokud ne, program ohlásí chybu. Úroveň kontrol lze nastavit na 2 místech, v parametrech klienta (implicitní nastavení, viz popis parametrů klienta) a na úrovni formuláře. Je možné nastavit 3 úrovně kontrol: 0 bez kontrol žádné kontroly se neprovádí 1 upozornění kontrola probíhá, program nahlásí chybu, ale pustí další zpracování 2 nepustit kontrola probíhá, program nahlásí chybu a nepokračuje dále, dokud není chyba odstraněna Přepni význam jako u formuláře Pacienti, rychlé přepnutí na vyznačený formulář. 5. Dávky ZP Tato volba slouží jednak k vytváření dávek pro zdravotní pojišťovny včetně nahrávání dávek na diskety (případně jiná média), jednak prostředky pro kontrolu dokladů v dávkách a tvorbu opravných dávek (prohlížení, storna, výběrové tisky, kontrolní opis dávky). Dále Vám umožňuje evidovat data proplacení dávek zdravotními pojišťovnami a tím i průběžně sledovat dosud neproplacené dávky podle pojišťoven. 5.1 Vytvoření dávky V této volbě je možné vytvořit dávky různých typů (poukazy na ošetření a cesty v návštěvní službě) pro určitou zdravotní pojišťovnu za určité období. Před vlastním vytvářením je nutné zadat nejprve: Výkony s datem od - začátek výběru výkonů Domácí péče Stránka 16

17 Výkony s datem od - konec výběru výkonů Číslo pojišťovny - podle číselníku pojišťoven Typ dávky - P-původní, O-opravná Číslo dávky - kontroluje se jednoznačnost čísla dávky v rámci jedné pojišťovny. Doporučení: Dávky číslujte ve tvaru TTMM, kde TT je typ dávky (36-jízdy, 90-poukazy) a MM je číslo měsíce. Čísla 13 a výše používejte vzestupně pro opravné dávky. Přednastavení prefixu 36 nebo 90 lze provést v parametrech klienta. Číslo prvního dokladu - kontroluje se jednoznačnost čísla dokladu v rámci jedné pojišťovny. Doklady budou číslovány vzestupně souvislou číselnou řadou v rámci dávky. Doporučení: doklady číslujte ve tvaru DDDD001, kde DDDD je číslo dávky. Období - období, které bude uvedené v hlavičce dávky. Datum vytvoření - datum vytvoření, které bude uvedeno v hlavičce dávky. Program automaticky většinu údajů nastavuje podle doporučených konvencí. Nastavení je možné měnit podle potřeb uživatele. Po zadání těchto údajů bude vytvořena dávka s výše uvedenými charakteristikami a program Vám umožní tuto dávku nahrát na libovolné médium. Pro každého pacienta v rámci dávky program vytvoří jeden doklad (pokud počet výkonů na pacienta přesáhne 99, tak je pokračováno na dalším dokladu). Výkony, které program zařadí do dávky jsou označeny číslem dávky a dokladu a tím zamezeno, aby byly zařazeny do budoucích dávek. Vytvořené doklady jsou automaticky zaknihovány do seznamu vytvořených dokladů, s kterým je možné dále pracovat, viz níže. Takto vytvořenou dávku lze zkontrolovat programem WKONTROL, který je možno zdarma získat od zdravotní pojišťovny v rámci smluvních vztahů. V současnosti je možné dávky zdravotním pojišťovnám předávat více způsoby, z nichž nejpohodlnější je přes portál dané pojišťovny. V tomto případě proběhne formální kontrola správnosti dávky při předávání přímo na portále a je možné případné chyby okamžitě začít opravovat. 5.2 Export na externí médium Tato volba umožní opakovat nahrání již vytvořené dávky na disketu nebo jiné externí médium (např. flash), což je užitečné při ztrátě, popřípadě poškození média. 5.3 Prohlížení dokladů Tato volba Vám umožňuje prohlížet doklady v již vytvořených dávkách a provádět s nimi různé operace. Seznam je možné setřídit podle čísel dávek, dokladů, rodného čísla, čísla faktury. Dostupné údaje v seznamu: Domácí péče Stránka 17

18 Období - období, za které byla dávka vytvořena Dávka - číslo dávky, ve které je doklad Pojišťovna - číslo zdravotní pojišťovny, které byl zaslán v dávce doklad Typ - typ dávky Doklad - číslo vytvořeného dokladu Var.symb. - variabilní symbol dokladu Rod. číslo - rodné číslo pacienta, za kterého byl doklad vytvořen Diagnóza - hlavní diagnóza uvedená na dokladu Lékař ošetřující lékař Datum žádosti datum žádosti na poukazu na ošetření DP Datum - datum vytvoření dokladu Úhrada - datum proplacení dokladu zdravotní pojišťovnou Počet - počet návštěv uvedený na dokladu Body - celkový počet bodů za výkony uvedené na dokladu Mater - celkem přímý materiál za výkony uvedené na dokladu Km počet km cest v dokladu 5.4 Ovládací prvky formuláře Navigační tlačítka pro pohyb na první, poslední záznam, nebo krokování o jeden vpřed (vzad), stejná funkce jako na formuláři Pacienti. Vyhledávání stejná funkce jako na formuláři Pacienti. Proplacení slouží pro doplnění data proplacení dávky od ZP. Umožňuje udržovat přehled o nezaplacených dávkách. Tisk stiskem tohoto tlačítka můžete vytisknout po zadání výběrových kriterií sestavu přehledu dokladů se sumarizací počtu návštěv, bodů a přímého materiálu. Lze tak vytisknout přehled určité dávky, přehled stornovaných dokladů, přehled neproplacených dokladů apod. Storno provedení storna celé dávky nebo její části jsou stornované doklady uvolněny pro opravy a pro zahrnutí do nové jak původní, tak i opravné dávky.tato volba umožňuje provést storno o Celé dávky o Dokladu v dávce o Rodného čísla v dávce 5.4 Prohlížení a tisk dávek Tato volba je určena k prohlížení obsahu všech dříve vytvořených dávek s možností jejich kontrolního opisu. Domácí péče Stránka 18

19 5.5 Změna rodného čísla Pomocí této volby můžete zpětně opravit chybné rodné číslo v registru pacientů, výkonech a seznamech dávek. Přímo v dávkách se změna neprovádí, k tomu účelu slouží tvorba opravných dávek. 5.6 Tvorba opravných dávek Vytváření opravných dávek je zřejmě metodicky nejsložitější postup při ovládání programu, proto jsou níže popsány typické případy a jejich řešení. Základem pro správné vytvoření opravné dávky je chybový protokol od příslušné zdravotní pojišťovny. Z chybového protokolu musíte nejprve usoudit, zda byla předaná dávka odmítnuta celá nebo některá část. Při odmítnutí celé dávky je vhodné provést storno celé dávky, při odmítnutí části je vhodné provést storno těch dokladů, které jsou uvedeny na chybovém protokolu. Zde máte dvě možnosti: Neoprávněně zadané výkony - v takovém případě storno dokladu neprovádějte, neboť nechcete tyto výkony již zařazovat do opravné dávky. Oprávněně, ale chybně zadané výkony - v tomto případě proveďte storno, opravte příslušné výkony a vytvořte opravnou dávku. Řešení typických chybových situací: Chybné rodné číslo - proveďte storno všech dokladů, ve kterých chybné rodné číslo figuruje. Poté proveďte volbu "Oprava chybného rodného čísla". Nyní již je vše připraveno pro vytvoření opravné dávky. Chybné číslo pojišťovny - proveďte storno příslušných dokladů. Poté opravte v osobních údajích pacienta číslo pojišťovny. Potom ve formuláři Ambulantní výkony u daného pacienta s pomocí tlačítka Oprava ČP proveďte opravu čísla pojišťovny v daném měsíci. Nyní již je vše připraveno pro vytvoření opravné dávky. Chybné IČZ lékaře - proveďte storno příslušných dokladů. V číselníku lékařů doplňte správné IČZ lékaře. Nyní již je vše připraveno pro vytvoření opravné dávky. Nezadané datum žádosti - proveďte storno příslušných dokladů. U výkonů doplňte datum žádosti. Nyní již je vše připraveno pro vytvoření opravné dávky. Nezadané výkony - zadejte nezadané výkony a poté vytvořte opravnou dávku. Neuznání počtu opakovaných výkonů - proveďte storno příslušných dokladů. U výkonů opravte jejich počty. Nyní již je vše připraveno pro vytvoření opravné dávky. 6. Rozborové sestavy Tato volba umožňuje tisknout rozborové sestavy, které souvisí se zadáváním výkonů. Do těchto rozborů vstupují jak zdravotnické výkony, tak výkony sociální péče a údaje o ujetých kilometrech. Zdravotnické výkony jsou označovány v sestavách kódem výkonu, výkony sociální péče kódem 99 a návštěvy kódem 98. U všech sestav jednak platí zadaný výběrový filtr, jednak lze zadat další výběrová kriteria. Jsou to datum výkonu od-do, kód sestry a kód výkonu. Tyto výběry lze libovolně kombinovat. 6.1 Výkony podle pojišťoven Domácí péče Stránka 19

20 V této sestavě se provádí sumarizace za pacienta a zdravotní pojišťovny. Jednotlivé výkony jsou v rámci pacienta kumulovány. Tato sestava je vhodná pro kontrolu objemu výkonů pro zdravotní pojišťovny. 6.2 Výkony podle sester V této sestavě se provádí sumarizace za pacienta a zdravotní sestry. Jednotlivé výkony jsou v rámci pacienta kumulovány. Tato sestava je vhodná pro kontrolu objemu výkonů, které uskutečnily jednotlivé sestry jako základní podklad pro odměňování sester. 6.3 Výkony podle lékařů V této sestavě se provádí sumarizace za pacienta a ošetřující lékaře. Jednotlivé výkony jsou v rámci pacienta kumulovány. Tato sestava je vhodná pro kontrolu objemu výkonů, které byly uskutečněny pro jednotlivé ošetřující lékaře. 6.4 Výkony sumárně V těchto sestavách se provádí pouze konečná sumarizace, nejsou zde vyčísleny sumáře za jednotlivé pacienty. Jinak je struktura sestav obdobná výše uvedeným sestavám. Podle pojišťoven - vytváří se sumáře pro jednotlivé zdravotní pojišťovny Podle pojišťoven a pacientů sumáře za jednotlivé zdravotní pojišťovny a pacienty Podle sester - vytváří se sumáře za jednotlivé sestry Podle lékařů - vytváří se sumáře za jednotlivé ošetřující lékaře Podle čísla výkonu - vytváří se sumáře za jednotlivé výkony 6.5 Zprávy pro lékaře Tato volba vytváří v časovém sledu přehled zpráv pro ošetřujícího lékaře. Po zadání výběru program uvažuje pouze ty návštěvy, u kterých je uvedena zpráva pro lékaře (ve formuláři Ambulantní výkony je zadána poznámka) a do tiskové sestavy je zařadí seřazené podle ošetřujícího lékaře, rodného čísla pacienta a časových údajů. 6.6 Jízdy za pacienty Tato volba vytváří v časovém sledu přehled jízd za pacienty. Po zadání výběru program uvažuje pouze ty návštěvy, u kterých jsou uvedeny kilometry a do tiskové sestavy je zařadí seřazené podle čísla sestry a časových údajů. U jednotlivých návštěv se navíc tiskne obec bydliště pacienta. 6.7 Výkony sestry v čase Domácí péče Stránka 20

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

(Zadávání zdravotnických dat, pro účely vyúčtování pojišťovnám)

(Zadávání zdravotnických dat, pro účely vyúčtování pojišťovnám) MEDIC plus, s.r.o. Rembrandtova 4, 100 00 Praha 10 tel.: 224 252 434, fax: 224 253 994 E-mail : pcambul@medicplus.cz www.medicplus.cz UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO OBSLUHU PROGRAMU "PC Ambul" (Zadávání zdravotnických

Více

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu SKLAD verze 9.xx.xx, licence BASIC Stručný popis programu Ovládání programu Ovládání je kromě myši přizpůsobeno i klávesnici. Je rozděleno do třech vrstev. 1, hlavní nabídka zde najdete výběr hlavních

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: Zálohování dat 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím všech

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Modul NEPŘ Í TOMNOSTÍ

Modul NEPŘ Í TOMNOSTÍ Modul NEPŘ Í TOMNOSTÍ Modul slouží k evidenci a přehledu o nepřítomnostech zaměstnanců na pracovišti. Součástí modulu je schválení žádosti o dovolenou, nebo jiný druh nepřítomnosti (např. nemoc, čerpání

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN.

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN. Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN http://lcr.csystem.cz/ 1 1. Přihlášení do objednávkového portálu Po přihlášení se objeví úvodní stránka. Vpravo nahoře je uvedeno Jméno a příjmení

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Toto je příručka pro uživatele aplikace Ohlašování údajů pro vodní bilanci. Obsah Obsah...1 O aplikaci...2 Úvodní stránka...3 Přihlášení...4

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

Návod na registraci pacientů ve stomatologii

Návod na registraci pacientů ve stomatologii Návod na registraci pacientů ve stomatologii Základní informace 1. Zubní zdravotnická zařízení jsou ze zákona povinna registrovat pojištěnce (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Roční výkaz o železniční dopravní cestě Roční výkaz o železniční dopravní cestě Dop

Více

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů... 1 Obsah 1. Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 1.1. Filtrování, vyhledávání údajů... 4 2. Přehled foto-záznamů... 4 3. Nahrávání foto-záznamů... 6 3.1. Změna velikosti foto-záznamu... 7

Více

SBD -Vítkovice. Elektronická hlášení závad

SBD -Vítkovice. Elektronická hlášení závad SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Technici SBD -Vítkovice Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Vážení uživatelé. Dostává se Vám do rukou manuál programu Audiotéka Manuál je členěn do několika oblastí, kterými jsou :

Vážení uživatelé. Dostává se Vám do rukou manuál programu Audiotéka Manuál je členěn do několika oblastí, kterými jsou : Audiotéka 2002 - manuál Úvod AUDIOTÉKA Popis obecných funkcí VYTVOŘENÍ NOVÉ DATABÁZE OTEVŘENÍ VYTVOŘENÉ DATABÁZE UZAVŘENÍ DATABÁZE ULOŽENÍ NOVÉ DATABÁZE ODSTRANĚNÍ VYTVOŘENÉ DATABÁZE VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Evidence žádostí o finanční příspěvek Evidence žádostí Obsah Evidence žádostí o finanční příspěvek... 3 Evidence žádostí... 4 Seznam žádostí... 4 Nová žádost... 6 Změny žádosti:... 7 Evidence žadatelů... 8 Seznam žadatelů... 8 Detail žadatele...

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Název úlohy : VZP Kontrol Verze : 1.60 Poslední UPG : Datum : 9. Ledna 2012 Odběratel : Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Hlavní dodavatel : HEWLETT-PACKARD ČR Subdodavatel : PIKE

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou Čtvrtletní

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Radiodiagnostické oddělení pokračování

Radiodiagnostické oddělení pokračování Radiodiagnostické oddělení pokračování ARCHIVACE ŽÁDANEK Vyplněné žádanky se přesouvají do archivu dle zvyklostí pracoviště, nejčastěji ráno před zahájením práce. Archivace se provádí ve dvou krocích:

Více

CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1.

CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1. CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1. KARTA PACIENTA Karta pacienta byla vizuálně změněna z důvodu přidávání dalších polí. Záložky I.část, II, část byly nahrazeny záložkami Osobní údaje, Anamnéza,

Více

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Postup pro zpracování kontrolního hlášení Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky

Více

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem Dentist+ nové generace Začínáme s programem SAKURA Software s.r.o. Zlín, 2009 Úvod Tato příručka je pojata jako jednoduchý návod pro využití základních funkcí programu. Kompletní příručku naleznete v nápovědě

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

1. Podmínky chodu aplikace

1. Podmínky chodu aplikace 1 / 15 1. Podmínky chodu aplikace Licenční instalace určení pro značku, lokální instalace, nebo síťová licencovaná MAS serverem. 1.1. Instalace podpory MicroCat na lokální stanici Na dané stanici musí

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Envis LIMS Klient distribučního portálu

Envis LIMS Klient distribučního portálu LIMS - Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Envis LIMS Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Tento stručný návod k obsluze je zkrácenou verzí návodu k obsluze Klienta distribučního

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

AUTOMATICKÝ VÝBĚR POHLEDÁVEK (NEZAPLACENÝCH PŘEDPISŮ) PRO UPOMÍNKY...

AUTOMATICKÝ VÝBĚR POHLEDÁVEK (NEZAPLACENÝCH PŘEDPISŮ) PRO UPOMÍNKY... EVIDENCE UPOMÍNEK Nový systém upomínek od verze 2.14 podstatně rozšiřuje stávající možnosti a dává k dispozici automatický systém generace ( bez nutnosti výběrů ). Stávající systém, kdy si uživatel určuje

Více

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty Zahraniční cesty 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Hlavní záložky 2.3.1 Záložka "Seznam

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

KEO-PRAXE. Verze roku ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, 2006, ing. Vladimír Grosmut

KEO-PRAXE. Verze roku ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, 2006, ing. Vladimír Grosmut KEO-PRAXE Verze roku 2006 ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, 2006, ing. Vladimír Grosmut Základní popis KEO-PRAXE je program pro evidenci předcházející praxe zaměstnanců, výpočet platových postupů a tvorbu

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.7.245 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 28.12.2011 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Základní pokyny pro práci s elektronickým formulářem resortní statistiky Ministerstva

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více