POMÁHÁM BEZ MRKNUTÍ OKA,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POMÁHÁM BEZ MRKNUTÍ OKA,"

Transkript

1 Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kováci pfied úfiadem vlády str. 2 Autopal: ukonãení stávkové pohotovosti - str. 2 FotoreportáÏ z 1. máje na pilberku - str. 4 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Vládní reforma zdravotnictví v kostce Ústavní soud o nemocenském Hospodafiení základních organizací, danû a úãetnictví (III.) 18 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. KVĚTNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 23. KVĚTNA 2008, CENA: 6 KČ Jsem velmi potěšen, když se dozvím, že má právní pomoc pomohla a dosáhla klientovi k úspěchu, což je úspěchem i pro mě, říká v redakčním rozhovoru právník českobudějovického metodického pracoviště Mgr. V. Vašek Ano, pane, protestujeme proti radaru. Ale tomu americkýmu ZAČÍNÁ MĚSÍC ODBOROVÝCH PROTESTŮ Vážení přátelé - členové Odborového svazu KOVO, v současné době končí naše společná příprava na konání protestních akcí, které budou probíhat od 21. května do 9. června. Není to jen pouhá hra odborových svazů sdružených v ČMKOS, je to velmi vážná záležitost, která se dotýká nás všech, ať už jsme či nejsme odborově organizovaní. Vláda se totiž rozhodla změnit řadu toho, co dlouhodobě považujeme za neměnné a pro náš život důležité. Vláda se rozhodla změnit systém zdravotnictví tak, že již nebude cesta zpět, a to i v případě, že se jejich rozhodnutí prokáže jako špatné a ohrožující poskytování zdravotní Josef Středula péče v rozsahu, jaký známe dnes. K tomuto tématu pořádá Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče dne 21. května 2008 (již po uzávěrce tohoto čísla Kováku - poznámka redakce) protestní akci, která bude zahájena v 15 hodin před budovou úřadu vlády. Další téma, které je pro nás, kováky, velmi důležité, je připravovaná a vládou schválená první etapa důchodové reformy. Do jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jde návrh, který má pro- POMÁHÁM BEZ MRKNUTÍ OKA, říká Mgr. Vladimír Vašek z Českých Budějovic V redakční rubrice Na slovíčko s právníky metodických pracovišť, věnované dlouholetým právníkům OS KOVO, jsme tentokrát oslovili Mgr. Vladimíra Vaška z českobudějovického metodického pracoviště OS KOVO. Právní pomoc poskytuje členům a funkcionářům svazu z Jihočeského kraje. V čem tato pomoc spočívá, přibližuje v následujícím rozhovoru. Odkdy pracujete jako právník na českobudějovickém metodickém pracovišti a co jste dělal předtím? Na metodické pracoviště jsem nastoupil v lednu 1993, mám již tedy zde odpracováno více než 15 let, takže jsem jakýsi pamětník. Když jsem začínal, byl jsem tu nejmladším, jak věkově, tak i pracovně. V současné době jsem téměř nejstarším. Jsem rozený Jihočech, absolvoval jsem v roce 1978 právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, poté jsem působil jako právník v ČKD Dukla Praha, NA SLOVÍČKO S PRÁVNÍKY METODICKÝCH PRACOVIŠŤ později jako vedoucí právního oddělení v Okresním bytovém podniku v Teplicích a po přestěhování do Třeboně jako vedoucí sekretariátu a právního oddělení na Státním statku v Třeboni. Jaké představy jste měl v roce 1993 o práci pro odbory a jak se naplnily? Jak vnímáte své postavení odborového právníka dnes? Tehdejší nová nabídka pracovat jako odborový právník mne zlákala kvůli rozmanitosti náplně pracovní činnosti. Nepřipadala mně to tak stereotypní jako v předchozích zaměstnáních, protože jsem se najednou mohl pohybovat (Pokračování na str. 2) i v terénu mimo svou kancelář, prakticky po ce- (Pokračování na str. 3) lém jihočeském regionu. Zároveň se přede mnou otevřela pestrost celé právní agendy. Najednou jsem neřešil jen nájem bytů či pozemkové restituce, ale nepřeberné právní kauzy, které dovede narýsovat jen život, a zároveň jsem se ocitl tváří v tvář dříve tak oblíbenému pracovnímu právu. Abych mohl co nejlépe všem členům odborového svazu poradit, musel jsem, i stále musím, profesně růst i já, studovat nové zákony a předpisy. K tomu mi dopomohl i OS KOVO a umožnil mi účastnit se mnoha různých seminářů, školení, odborných konferencí a přednášek. Také odborná konzultace a výměna názorů mezi našimi právníky při pravidelných poradách mají jistě svůj pozitivní význam. Mé představy o této práci mne nezklamaly, všeobecná agenda mne obohacuje. Práce s lidmi, kteří potřebují a hledají pomoc v těžkých a složitých a často téměř neřešitelných situacích, mě baví. Vytvořil jsem si jasnou vazbu mezi kováckými odboráři a právníkem. Uveďte, jak probíhá typický den právníka na metodickém pracovišti? 1

2 Důvodem vyhlášení stávkové pohotovosti byla neshoda ve mzdové části kolektivní smlouvy. Zaměstnavatel navrhoval novou strategii v odměňování zaměstnanců, přičemž nepočítal s nárůstem mezd, pouze se jednalo o různé přesuny složek mzdy, nezohledňoval vysokou inflaci a dopady reformy veřejných financí na mzdy svých zaměstnanců. Kolektivní spor se pokusil vyřešit zprostředkovatel, ale neúspěšně. Poté pokračovala složitá a komplikovaná jednání mezi odborovými organizacemi a zaměstnavatelem už bez zprostředkovatele. Výsledkem bylo částečné přiblížení k požadavkům odborových organizací, ale k dohodě nedošlo. Důležitým mezníkem byla konference ZO OS KOVO, která se konala 24. dubna v Novém Jičíně za účasti vedení firmy a vedení OS KOVO. Průlomové jednání se uskutečnilo 30. dubna, kdy se dospělo ke shodě ve mzdové části kolektivní smlouvy. Zaměstnavatel akceptoval tyto požadavky odborových organizací: mzdový nárůst 7 procent v tarifu pro všechny kategorie zaměstnanců - výrobní, režijní a THP, I PRÁCE MÁ SVŮJ SVÁTEK ZAČÍNÁ MĚSÍC (Dokončení ze str. 1) V souvislosti s rekonstrukcí budovy DOS, nám. W. Churchilla, Praha 3, kde má svá pracoviště centrála OS KOVO a též Metodické pracoviště OS KOVO pro Prahu a střední Čechy, bude ve dnech až a až omezen provoz kanceláří z důvodu KOVÁK číslo května 2008 VISTEON-AUTOPAL: STÁVKOVÁ POHOTOVOST UKONČENA Mzdový nárůst pro všechny zaměstnance dojednán Závodní výbory základních organizací Visteon-Autopal v Novém Jičíně, Rychvaldu a Hluku se 9. května rozhodly odvolat stávkovou pohotovost, která byla vyhlášena 4. dubna (Kovák o vyhlášení informoval v č. 14). Po sérii jednání došlo se zaměstnavatelem k dohodě na požadovaném zvýšení mzdy. Co tato dohoda obsahuje a co jejímu dosažení předcházelo, Kovák informovali předsedové těchto ZO OS KOVO Antonín Majer, Jiří Pražák a Josef Lopata. zvýšení příplatků za odpolední a noční směnu z 15 Kč/hod. na 16 Kč/hod., zvýšení příplatků ve zvláštním nepřetržitém provozním režimu z 10 Kč/hod. na 11 Kč/hod., účinnost těchto změn k , zároveň nebude zavedena nová strategie odměňování zaměstnanců, tak jak původně navrhoval zaměstnavatel, všechny ostatní body jsou zachovány dle kolektivní smlouvy pro rok 2007 (13. a 14. plat, motivace, věrnostní odměny a další). NA CESTĚ K PODPISU KOLEKTIVNÍ SMLOUVY Po mzdové dohodě následovala vyjednávání týkající se všeobecné části kolektivní smlouvy. V jedenáctém kole 12. května byly všechny neuzavřené body ze všeobecné části dohodnuty (zbývá doladit stravování). Na příští schůzce bude schválen termín podpisu kolektivní smlouvy. (red.) Jak je již tradicí, uskutečnila se v Brně na Špilberku 1. května akce Jihomoravské regionální rady odborových svazů I práce má svůj svátek, od 13 do 18 hodin s pestrým kulturním programem. Setkala se s velkým zájmem občanů, nejpočetněji zastoupené byly rodiny s dětmi. Mezi nejvíce navštěvované patřil stan OS KOVO, kde často stála fronta, především na balónky OS KOVO, k dispozici byla i řada informačních materiálů našeho svazu. Přítomni byli všichni pracovníci brněnského metodického pracoviště OS KOVO. V průběhu akce jsme zaregistrovali řadu funkcionářů z našich základních organizací i místopředsedu OS KOVO Jaromíra Endlichera. Děkuji všem, kteří se zúčastnili, i těm, kteří se na organizaci a zdárném průběhu podíleli. V případě zájmu je fotodokumentace k dispozici na našem metodickém pracovišti. VLADIMÍR VALENTA, vedoucí Metodického pracoviště OS KOVO Brno Poznámka redakce: Fotoreportáž z 1. máje viz str. 4. dloužit věk pro odchod do důchodu na 65 let! A to je jen malá část návrhu. Vypadá to z mého pohledu tak, že naše vláda neví, v jakých podmínkách pracujeme, a neví, že si lidé svého důchodu ani nijak zvláště neužijí. Návrh vůbec nezohledňuje těžké profese, které jsou všude, kam se jen podíváme. Měli bychom jasně říci na protestní akci, kterou pořádá OS KOVO s dalšími odborovými svazy dne 28. května 2008 v 15 hodin před budovou úřadu vlády, že si takovou důchodovou reformu nepřejeme a že chceme při tvorbě penzijní reformy být. O nás a bez nás by již nemělo být jedinou cestou, kterou jdou čeští politikové! Byl bych společně se členy orgánů OS KOVO velmi rád, kdybyste zejména tuto akci podpořili v co největším počtu! Třetí protestní akcí bude společná akce ČMKOS dne 2. června v 15 hodin před úřadem vlády proti nespravedlivým reformám! Tuto akci zaštiťuje ČMKOS a jste na ni také zváni! Poslední akce v rámci měsíce odborových protestů je plánovaná na 9. června 2008 od 15 hodin před úřadem vlády! Tuto akci bude mít na starost Českomoravský odborový svaz pracovníků školství a je pod heslem: Proti školství bez peněz a za spravedlivé odměňování! Věřím, že se kovačky a kováci a naši příznivci z řad občanů přijdou vyjádřit a podpořit naše protestní akce, a zejména se to týká té, kterou bude organizovat OS KOVO! Váš zájem zúčastnit se je velmi důležitou věcí! Je nutné říci, že se v České republice nejde cestou, jakou si přejeme, a žádáme zásadní korekce v krocích, které se plánují. Přijďte podpořit naše akce - je to pro nás všechny moc důležité! Děkuji Vám za Vaši dosavadní podporu a věřím, že se sejdeme před úřadem vlády! JOSEF STŘEDULA, předseda OS KOVO UPOZORNĚNÍ NA PROVOZ V CENTRÁLE OS KOVO výměny historických oken. Bližší informace lze získat na příslušných metodických pracovištích. Doporučujeme každou návštěvu v inkriminovaném termínu předjednat telefonicky. Mgr. LADISLAV PAŠEK, vedoucí organizačněprovozního úseku OS KOVO KOVÁCI PŘED ÚŘADEM VLÁDY SEJDEME SE NA DEMONSTRACI 28. KVĚTNA! Blíží se další termín protestní demonstrace před úřadem vlády. Nejbližší termín je 28. května a garantem této akce jsme my, kováci, spolu s horníky. Koná se jako druhá, po demonstraci proti zdravotnické reformě 21. května, a informace o jejím průběhu přinese Kovák v dalším čísle. Připomínám, že jsme se 15. dubna na celostátní poradě představitelů základních organizací v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové shodli na těchto akcích včetně jejich organizace. Podrobné důvody jsou uvedeny v dopise předsedy OS KOVO, který je uveřejněn na jiném místě tohoto čísla. Co pro nás 28. květen znamená? Pokusím se to velmi stručně naznačit: Jsme to my, kováci, kteří by měli naplnit prostranství před úřadem vlády. Jsme to my, kováci, kterých by mělo proto na demonstraci přijít předpokládaných cca 5000 účastníků. Jsme to my, kováci, kteří budou mít v rukou režii a průběh této akce. Přestože informace pro představitele základních organizací jsou pravidelně umísťovány na intranetu OS KOVO, bude vhodné některé zopakovat zde na stránkách Kováku. Jak jsem v úvodu uvedl, kováci jsou garanti této demonstrace. Akce 28. května, jako všechny další, začíná v 15 hodin. Sraz účastníků předpokládáme od 14 hodin přímo před úřadem vlády. Je zajištěno ozvučení a zábor prostranství, včetně omezení dopravy. Je již tradicí, že tam budeme mít i naše auto s prapory, čepicemi, houkačkami atd. Zde budete současně moci po skončení demonstrace prapory a další vybavení odložit, abyste se o ně nemuseli starat po cestě domů. Upozorňuji ty z vás, kteří pojedete do Prahy autobusy, že tradiční parkoviště na Letné je omezeno. Důvodem je hloubení jámy pro výstavbu tunelů pod Stromovkou. Přesto se organizátorům podařilo zajistit omezený počet parkovacích míst. Doporučuji, jakmile budete mít jistotu, že pojedete autobusem, spojit se s příslušným metodickým pracovištěm a zjistit si, zda je ještě možné na Letné parkovat. Proto jsme na intranet umístili přehled možností parkování na okraji Prahy a současně i popis dopravy metrem na místo demonstrace. Pokud vás přijede vlakem větší množství a budeme toto vědět dopředu, můžeme ve spolupráci s ČMKOS a následně i Policií ČR zajistit váš bezpečný přesun z Hlavního nádraží nebo Masarykova nádraží před Úřad vlády ČR (jedná se o omezení dopravy). Na intranetu OS KOVO jsou umístěny podmínky pro uhrazení nákladů spojených s dopravou a dalšími náklady na demonstrace. Nechci je zde na základě zkušeností z minulých akcí zveřejňovat. Jistě si pamatujete, jak jsou některé informace zneužívány proti nám. Všichni představitelé základních organizací by měli ale mít na intranet OS KOVO přístup. Uvedené informace jsou k dispozici i na jednotlivých metodických pracovištích OS KOVO. Metodická pracoviště by měla i koordinovat dopravu z jednotlivých regionů. Závěrem mi dovolte připomenout ještě další termíny demonstrací před úřadem vlády: 2. června 2008 (pondělí) - garantem je ČMKOS, 9. června 2008 (pondělí) - garantem je ČMOS školství. JAROMÍR ENDLICHER, místopředseda OS KOVO 2

3 KOVÁK číslo května 2008 POMÁHÁM BEZ MRKNUTÍ OKA (Dokončení ze str. 1) STROJÍRENSTVÍ V NĚMECKU VZKVÉTÁ Ale chybí kvalifikované síly Od 60. let nevyprodukovalo strojírenství a elektrotechnický průmysl ve Spolkové republice tolik pracovních míst jako počátkem letošního roku. Tak v lednu 2008 pracovalo v těchto odvětvích o více pracovníků než rok předtím - celkem , což je o 3,7 procenta více. Růst zaměstnanosti souvisí se stoupající poptávkou po strojírenských a elektrotechnických výrobcích, která vzrostla počátkem letošního roku o 12 procent v porovnání se stejným údobím Žádný den není určitě typický. Základním předpokladem je to, že musím být flexibilní vůči požadavkům ze základních organizací. Když je potřeba, snažím se přizpůsobit podle aktuálních potřeb klientů - vycházím ze zásady, že jsem tu já pro ně, nikoliv naopak. Mgr. Vladimír Vašek Často mne nemine i jednání se zaměstnavatelem a jeho zástupci, s nimiž má můj chráněný odborář pracovní či jiné spory. Základem mé agendy je však poskytování právního poradenství přímo na metodickém pracovišti, kam se mohou klienti za mnou osobně dostavit. V dřívějších letech jsme měli pevně stanovený rozpis poraden v jednotlivých základních organizacích pro potřeby jejich členské základny. Toto poradenství bylo hojně využíváno. V současné době tam jezdíme na požádání předsedů či dalších funkcionářů. Využívají to zejména mimobudějovické organizace, které to přeci jenom mají na naše pracoviště dále. Právní pomoc, kterou poskytuji, hledá a využívá dle mého názoru vysoké procento členů OS KOVO. Řeším s nimi jejich různorodé problémy, ať již pracovněprávní či z občanského nebo rodinného práva. Z mých statistických údajů, které si vedu, vyplývá, že se průměrně se svými problémy na mne obrátí čtyři klienti denně. To znamená, že za měsíc jde asi o 80 žádajících o radu či pomoc a za rok tak přibližně o 800 klientů. Za 15 let mé činnosti u OS KOVO je to číslo až neuvěřitelně vysoké. A pokud se mi alespoň části tazatelům podařilo pomoci v jejich problematické situaci, jsem rád. S jakými dotazy a problémy se na vás lidé nejčastěji obracejí? Tuto otázku bych rozdělil na poskytování právního poradenství pro členskou základnu, tedy odboráře, a pro základní organizace jako právnické osoby. Pokud jde o různorodost dotazů, v oblasti občanského, rodinného práva a občanského soudního řízení jde zejména o náhrady škody, bezdůvodné obohacení, záruční a reklamační lhůty, rozvody manželství, vypořádání společného jmění manželů, výchovu a výživu dětí či exekuce kupní a darovací smlouvy, dědění a spoustu dalších jiných problémů. Druhá část je z oblasti pracovněprávní, včetně sociálního zabezpečení, důchodů, zdravotního pojištění, kde poskytuji komplexní služby - tj. poradenství, sepisování a zpracovávání různorodých případů až po sepisování žalob k příslušným soudům, včetně právních zastupování u soudů. Tato část agendy je v mé činnosti rozhodující a velmi důležitá. Zbytek tvoří požadavky z oblastí ostatních, tj. restituce, bytová problematika, nájmy. Časté dotazy se týkají také správního, trestního práva a zejména obchodního práva. Zvláštní oblastí je zakládání nových odborových organizací, kdy je potřeba vytvořit a zorganizovat vše tak, aby to bylo v souladu s platnou legislativou. A konečně je také nutné připomenout mou spoluúčast při tvorbě kolektivních smluv, jejich kontrole a účast na kolektivních vyjednáváních ve firmách. Někdy se lidé obracejí i s takovými dotazy, že to se správní problematikou ani nesouvisí. Spíše se jedná o oblast psychologie, filosofie, někdy dokonce přírodních věd a matematiky. Vždy se pokouším i u těchto dotazů pomocí literatury nebo různých telefonních dotazů u příslušných institucí nalézt správnou odpověď. V kanceláři jsem již projednával různé kauzy našich členů, nejenom české národnosti, ale i slovenské, ukrajinské, ruské, dokonce i rumunské. Máte zpětnou vazbu, jak si berou klienti vaše rady k srdci a jak dle vašeho návodu uspěli? Někdy se to, jak dopadly moje rady a jak se jimi moji klienti řídili, nedozvím. V některých případech ale zpětně zjistím výsledek, a to když mi dotyčný klient poděkuje, ať už sám nebo prostřednictvím odborového funkcionáře. Mnoho klientů, kteří ke mně docházejí, se ohlašuje tím, že od svého spolupracovníka, známého či příbuzného vědí, že jsem mu řešil konkrétní problém a pomohl jej zvládnout, či najít jiný způsob jak mu pomoci. Když jsem dříve pracoval na druhé straně ve firmách, u podnikatelů, bylo možno se setkat i s opačným přístupem, než jaký zažívám dnes ze strany odborářů. Dokud mne podnikatelé potřebovali k řešení jejich právních problémů, byli vstřícní, slušní a ochotní, ale jakmile se jejich věc vyřešila a oni již neměli žádné závazky, vděčnost a slušnost šly stranou. Proto i z těchto důvodů je můj pracovní vztah k lidem od strojů daleko vřelejší než k těm na druhé straně. Kolik procent řešených případů jde k soudu? Jaké kauzy vám natrvalo zůstaly v paměti? Podrobnou statistiku o počtu řešených případů před soudem si nevedu, ale vím jedno, a to že neřešíme soudní cestou případy za každou cenu a klienty neženeme do předem neúspěšných a nejasných sporů. Spíše se snažíme nějakým vhodným způsobem vše vyřešit mimosoudní cestou. Avšak zajisté jen tehdy, pokud je to vůbec možné. Před několika lety jsem měl případ, kdy si zaměstnavatel nepřál ve své firmě odbory, a tak neustále diskriminoval jejich předsedu, ať finančně, či ukládáním různých postihů a sankcí. Toto vše skončilo výpovědí z důvodů závažného porušení pracovní kázně, na které zaměstnavatel trval. Nezbylo nic jiného než výpověď napadnout u okresního soudu žalobou pro neplatnost. V postupu zaměstnavatele i ve zpracování výpovědi byly velké nedostatky, čehož si byl zaměstnavatel vědom a nakonec se rád dohodl na smírném řešení, které bylo ve všech směrech výhodné pro mého klienta. Nebo v nedávné době jsem zastupoval u okresního soudu kauzu o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru. Případ byl značně komplikovaný, obě strany sporu byly přesvědčeny o své pravdě. Neřešitelný případ jsme dotáhli do vítězného konce. Kromě skutkových pochybení nedovedl zaměstnavatel správně zpracovat písemné okamžité zrušení pracovního poměru, jak přísně a striktně požaduje zákoník práce, a tak okamžité zrušení pracovního poměru bylo vlastně od počátku neplatné. Pro naši zaměstnankyni vyhraným soudním sporem nastal obrat v její bezvýchodné situaci díky finanční injekci v podobě doplatku náhrady mzdy, odstupného a dalších náhrad v celkové výši téměř Kč, nehledě na prestiž odborů. Při poradenství zažívám dnes a denně různé historky, někdy v duchu komedie, jindy až tragédie. Vzpomínám si na jednu úsměvnou historku, kdy přišla ke mně zaměstnankyně jedné českobudějovické firmy a potřebovala pomoci při sepisování listin před rozvodovým řízením. Tolik špatných vlastností u jedince jsem ještě pohromadě nikdy neslyšel, jak negativně mi líčila svého manžela. A důvody k rozvodu byly stejně pikantní. A asi za tři dny přišel manžel, také člen OS KOVO, který pracoval zase u jiné firmy a začal mi líčit další hrůzy, tentokrát proti své manželce. Přesto jsem tehdy oběma stranám pomohl bez mrknutí oka se vším, co požadovali. A pak jsem se později dozvěděl, že jejich manželství bylo rychle, bezproblémově a šťastně rozvedeno. Tento případ jste řešil bez mrknutí oka. Jindy je to jinak? Někdy situace vyžaduje takříkajíc nehnout brvou. Ale to spíš výjimečně. S prostým pracujícím soucítím, dovedu se vžít do jeho problémů a dle svého svědomí a cti se mu snažím ze všech sil pomoci, aby toto mé povolání dosáhlo absolutní hodnoty, pro kterou je určeno. Dávám ze sebe maximum a jsem velmi potěšen, když se dozvím, že má právní pomoc pomohla a dosáhla klientovi k úspěchu, což je úspěchem i pro mě. Ptala se JANA BENEŠOVÁ Snímek Martin Vašek roku Zahraniční zakázky se zvýšily o 16,2 procenta, vnitroněmecké o 7,2 procenta. Každý osmý podnik v branži však pociťoval v lednu nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Německé hospodářství nyní potěšitelně investuje více i do vzdělávání nových kádrů. Loni bylo vytvořeno nových učebních míst - o 11,2 procenta více než v roce 2006, což Svaz zaměstnavatelů ve strojírenství (Gesamtmetall) označil za učňovský rekord. (jh) KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Cvrček, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 Rekreace na Nitranském Rudně na Slovensku ZO OS KOVO Medin, a. s., nabízí volné rekreační buňky na Slovensku. Jedná se o buňky umístěné v rekreačním středisku na Nitranském Rudně. Chatky jsou kompletně vybaveny pro vlastní vaření (vařič, remoska, rychlovarná konvice, nádobí, jídelní servis, lednička, televize a radiopřijímač). Povlečení na lůžkoviny je nutno vzíti vlastní. Možnost stravování je také v restauraci nebo přímo v městečku. Občerstvení a nákup potravin přímo v místě. Sociální zařízení k použití v campu - 30 m od chatky, pláž m od chatky. Cena za týdenní pobyt je 3000 Kč, a to: za celou chatku, včetně pobytu osob v campu a parkovného za osobní automobil v chatce jsou 4 lůžka a přikrývky pro 5 osob. V provozu: od do termín dle domluvy - nástupní den sobota - závěrečný den sobota. Rekreační možnosti: v místě přehradní nádrž (tobogán) asi 8 km autem Bojnice (zámek, překrásná ZOO, termální koupaliště). Informace na telefonních číslech: p. Brabec, p. Kalous. KOVÁK číslo května 2008 Neplacená inzerce NABÍDKA ZO OS KOVO MEDIN NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Rekreace ve Veľkém Medéru na Slovensku Nabízíme rodinnou rekreaci v obytné 4lůžkové chatce (buňce) umístěné na soukromé zahradě. Rekreační možnosti: výborné koupání = termální koupaliště výlety do blízkého okolí - Gabčíkovo Maďarsko apod. Chatka je vybavena kompletně pro vlastní vaření (vařič, varná konvice, nádobí, jídelní servis), lednička, radiopřijímač, TV. Povlečení na lůžkoviny nutno vzít vlastní. Možnost stravování také v restauracích či hotelích v blízkém okolí nebo přímo v areálu koupališť. Sociální zařízení k použití v prostoru zahrady cca 15 m od chatky. Autobusové spojení lze dohodnout u ZO OS - ZDAR - p. Sádovský, tel.: ; nebo vlastním osobním autem (parkování u chatky), vlakem. Cena za týdenní pobyt je 2000 Kč, a to: za celou chatku a parkové za osobní automobil. Ostatní finanční náklady (poplatek obci = 10 Sk za dospělou osobu, vstup do areálu bazénů) si hradí účastník sám. Volné termíny: konec května, začátek června, září - dle domluvy (doprava autobusem pouze v červnu). Možnost rekreace v týdenních turnusech (respektive 14 dní) vždy od soboty - nástupní a závěrečný den. Informace na telefonních číslech: p. Kalous, p. Brabec. Rekreace v srdci Žďárských vrchů Nabízíme rodinnou rekreaci v obytné 4lůžkové chatce (buňce) umístěné v campu u Milovského rybníka - Sněžné na Moravě. Rekreační možnosti: výborné koupání turistika i pro náročné po blízkých skalních útvarech (Drátník, Malinská skála, Devět skal, Čtyři palice, Perníčky atd.) rybolov sběr lesních plodů výlety do blízkého okolí (Hlinsko, Polička, Litomyšl, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Svratka, Toulovcovy maštale apod.). Chatka je vybavena kompletně pro vlastní vaření (vařič, remoska, varná konvice, nádobí, jídelní servis), lednička a radiopřijímač. Povlečení na lůžkoviny nutno vzíti vlastní. Možnost stravování také v restauracích či hotelích v blízkosti campu, možnost nákupu potravin a občerstvení přímo v místě. Sociální zařízení k použití v campu - 30 m od chatky, pláž 50 m od chatky. Přímé autobusové spojení s Brnem, Novým Městem na Moravě, Svratkou, Poličkou. Cena za týdenní pobyt je 2000 Kč, a to: za celou chatku, včetně pobytu osob v campu a parkovného za osobní automobil. Volné termíny: červen, červenec, srpen a září. Možnost týdenního nebo čtrnáctidenního pobytu. Informace na telefonních číslech: p. Kalous, p. Brabec. FOTOREPORTÁŽ Z 1. MÁJE V BRNĚ NA ŠPILBERKU 4

5

6 KOVÁK číslo května 2008/příloha VLÁDNÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ V KOSTCE JUDr. VÁCLAV VOJKŮVKA, expert na zdravotní pojištění Od Nového roku, kdy byly zavedeny regulační poplatky ve zdravotnictví, se na toto téma hodně diskutuje. Tyto poplatky jsou však jen počátkem reformy zdravotnictví zamýšlené vládou v čele s ODS. O čem tato reforma je a co by občanům přinesla, shrnuji v následujícím článku. Od ledna 2008 je v platnosti reforma veřejných financí, která probíhá na základě zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Schválením tohoto zákona byla uvedena v život první část reformy zdravotnictví. Byly zavedeny regulační poplatky při návštěvě lékaře a lékařské zdravotní pohotovosti a poplatek při hospitalizaci v nemocnici. Vybrané regulační poplatky nejdou zpět do zdravotního pojištění a zdravotní péče, ale zůstávají lékařům a zdravotnickému zařízení. Zda budou pacienti platit regulační poplatky nadále, není rozhodnuto, neboť v současné době o tom jedná Ústavní soud České republiky. Při jednání ústavního soudu nebyla vládní strana zastoupená ministrem zdravotnictví schopna vysvětlit, za co se platí poplatek, když s žádným úkonem nesouvisí a podle ústavy je zdravotní péče bezplatná a hradí se v rámci zdravotního pojištění. První krok reformy zdravotnictví byl učiněn, i když nad některými částmi visí velký otazník v podobě rozhodnutí ústavního soudu, a je charakterizován jako stabilizační fáze. Dalšími kroky chce ministerstvo provést reformu institucí se záměrem zvýšit efektivitu českého zdravotnictví a reformu financování zdravotní péče. Tyto reformní změny jsou v současné době připravovány. Podstatou kroků je vytvoření nových právních norem, a to zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o zdravotních pojišťovnách, zákona o Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami, zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákona o specifických zdravotních službách, zákona o Zdravotnické záchranné službě a zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích. Připravované kroky Vláda České republiky na svém jednání dne 9. dubna 2008 projednávala návrhy věcných záměrů uvedených zákonů a tyto schválila; mimo návrhu věcného záměru zákona o Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami, u kterého rozhodla, že bude součástí zákona o zdravotních pojišťovnách. Následně pak uložila, aby ministr zdravotnictví do 31. května 2008 předložil vládě k projednání návrhy zákonů. Pokud zákony schválí Parlament České republiky, měly by platit již od ledna příštího roku. Přes schválení věcných záměrů zákonů ve vládě dochází k názorovým rozdílům na další reformu zdravotnictví v rámci koalice s tím, že dosud nebyl předložen transformační zákon a varianty transformace zdravotních pojišťoven a fakultních nemocnic a nebyly předloženy dostatečné záruky, že univerzitní nemocnice nebudou privatizovány, i když vláda prohlásila, že nepřevede svůj majetkový podíl v univerzitních nemocnicích na jiný subjekt. K některým navrhovaným změnám má negativní stanovisko jak odborná, tak i laická veřejnost. Z uvedeného jednání vlády vyplývá, že hlavním kamenem úrazu dalších kroků reformy ve zdravotnictví je transformace zdravotních pojišťoven na akciové společnosti a přeměna fakultních nemocnic na akciové univerzitní nemocnice. Tyto stěžejní kroky vyvolávají odpor k reformě nejen u odborné a laické veřejnosti a opozice, ale i u koaličních partnerů. V prvé řadě půjde zisk Hlavními aktéry změn financování českého zdravotnictví mají být zdravotní pojišťovny, které by se přijetím zákona o zdravotních pojišťovnách změnily v akciové společnosti. Podle ministerstva zdravotnictví by nová právní forma zdravotních pojišťoven měla směřovat ke zlepšení jejich zodpovědnosti a transparentnosti a zlepšení jejich motivace v důsledku nalezení majitele. Měly by mít větší volnost při nákupu zdravotnický služeb a při nabídce zdravotní péče pojištěncům. Vznikla by větší konkurence ve zdravotním pojištění. Změna právní formy a umožnění regulované tvorby zisku by údajně měla vést majitele k vyšší zodpovědnosti a k vyšší efektivitě nakládání s veřejnými prostředky. I když ministr tvrdí, že změna právní formy není zásadní změnou systému veřejného zdravotního pojištění, opak může být pravdou. Protože transformací se zdroje veřejného zdravotního pojištění, jehož odvod a výše jsou taxativně určeny zákonem, předají do soukromé sféry. Za daných okolností se nejedná o malé finanční prostředky a kontrola nad balíkem peněz, který ročně nateče do systému povinnými odvody, je velmi lákavá pro soukromou finanční sféru. Transformované zdravotní pojišťovny budou mít volné pole při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními na zdravotní péči a budou rozhodovat, kde, kdo a za jakou cenu bude léčit jejich pojištěnce za peníze jak z veřejného zdravotního pojištění, tak i ze soukromého pojištění pojištěnců, a to vždy s myšlenkou, aby vznikl nějaký zisk. Léčba dle diktátu pojišťoven Každý pojištěnec uzavře se svojí pojišťovnou individuální smlouvu, kterou si zvolí na základě nabídky pojistných programů. Nebezpečí tkví v tom, že program bude vybírat podle toho, na kolik si cení své zdraví a na co mu budou stačit peníze.v důsledku programu řízené péče mu pojišťovna otevře osobní nebo individuální účet, na kterém povede evidenci, kolik odvedl finančních prostředků v rámci pojištění, kolik z toho má k dispozici po přerozdělení v rámci solidarity a kolik zaplatil za provedené zdravotní úkony při léčení. Z tohoto vyplývá, že zdravotní pojišťovny budou určovat, jaká léčba je medicínský účinná a ekonomicky efektivní, až dosud to určovali lékaři. Pojišťovny přitom mohou prosazovat spíše ekonomickou stránku léčby. Navíc ekonomicky silný jedinec (nebo finanční skupina) může vlastnit nejen zdravotní pojišťovnu, ale také zdravotnické zařízení a prostřednictvím zdravotní pojišťovny bude nutit své pojištěnce k léčbě ve vlastním zdravotnickém zařízení. Pro vlastníka to má výhodu, že finanční prostředky má doma. Na druhé straně na to doplatí pacient, který musí odvádět zdravotní daň, musí se pak podřídit diktátu zdravotní pojišťovny a má v daném případě zamezenou svobodnou volbu výběru zdravotnického zařízení. Navíc nejsou definované standardy zdravotní péče, takže i když občan bude odvádět finanční prostředky, nebude vědět, na co má nárok z veřejného zdravotního pojištění. Sami představitelé zdravotních pojišťoven připouštějí, že definování rozsahu zdravotní péče je velmi složité, a to z toho důvodu, že jedna diagnóza se u nás léčí mnoha způsoby a v různých cenách za výkon v jednotlivých regionech republiky. V důsledku diskuse na různých úrovních byly ministerstvem zdravotnictví zveřejněny informace, že by všechny pojišťovny nebyly transformovány a některé by měly zůstat státu. Pravděpodobně by se jednalo o Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra a Vojenskou zdravotní pojišťovnu. Jenže jak chce ministr prosadit deklarovanou konkurenci ve zdravotním pojištění, od které - jak prohlašuje - očekává efektivnější nakládání s finančními prostředky a větší zainteresovanost pojištěnců a pacientů? Hrozí zde nebezpečí, že státní zdravotní pojišťovny by se staly odkladištěm neefektivních II

7 KOVÁK číslo května 2008/příloha pojištěnců, tj. dětí, starých osob, nezaměstnaných apod., kteří by měli malý výběr nabídky zdravotnických služeb a v konečném efektu i horší zdravotní péči. Řízená péče dle vzoru USA O změně českých zdravotních pojišťoven na akciové společnosti se zmínila i Organizace pro spolupráci a rozvoj (OECD), a to ve zprávě vydané počátkem letošního roku. Tato zpráva o ekonomických výhledech České republiky na rok 2008 upozorňuje na to, že by si pojišťovny mohly vybírat jen zdravé klienty s vyšším příjmem. Zároveň konstatuje, že zkušenosti s takovým řešením jsou v zemích OECD zatím velmi omezené. Z dostupných informací vyplývá, že pokud by další kroky reformy zdravotnictví prošly, mohl by se celý český zdravotnický systém podobat americkým organizacím řízené péče, které se vyznačuji tím, že fungují jako síť. Součásti sítě jsou ambulance, nemocnice a lékárny a vše zastřešuje zdravotní pojišťovna, která vše financuje. Pokud pacient vstoupí do systému, zavazuje se, že se bude léčit jen v určeném zdravotnickém zařízení a bude navštěvovat jen určeného praktického lékaře a o další služby bude žádat jen s jeho svolením. Když jde o nákladný úkon, nelze jej uskutečnit, pokud ho neschválí pojišťovna. Nikdo nedostane nic Jeden z dalších trumfů ministra je, že příjmy z privatizace zdravotních pojišťoven rozdělí mezi občany, a to tím způsobem, že každá rodina by si tak měla přijít na Kč. I když s pojmem rodina můžeme polemizovat, jak to bylo myšleno, protože jsou rodiny neúplné, bezdětné, s nemanželskými dětmi, osoby bez rodiny. Je třeba upozornit, že nedostanou nic, pouze získají možnost po dobu pěti let za tyto finance nakoupit zdravotnické služby. Kdo je nevyčerpá, nedostane nic, kdo bude čerpat pozdě, bude mít smůlu, neboť budou znehodnoceny inflací. Vydělají na tom především zdravotní pojišťovny, protože peníze se jím vrátí zpět v rámci řízené zdravotní péče. Půda k privatizaci připravena Dalším sporným bodem zdravotnické reformy je změna statutu fakultních nemocnic. Vláda schválením návrhu věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích rozhodla, že fakultní nemocnice budou nahrazeny univerzitními nemocnicemi, které budou mít podobu akciových společností. Budou založeny na majetkovém podílu univerzity a státu. Podíl základního kapitálu univerzitní nemocnice bude náležet z 34 procent univerzitě a ze 66 procent státu. Akcie univerzitní nemocnice budou na jméno a převod akcií bude podmíněn souhlasem valné hromady. Z návrhu vyplývá, že akcie univerzity budou neprodejné, maximálně je možný převod na jinou univerzitu. O ostatních akciích v majetku státu se nehovoří, tudíž z toho logicky vyplývá, že stát si připravuje půdu pro možný prodej, a tím privatizaci univerzitních nemocnic, a navíc ministr nevyloučil do budoucna částečný vstup soukromého kapitálu za souhlasu univerzity. Zavedením uvedené formy vlastnictví univerzitních nemocnic se vysoké školy dostávají do pozice minoritního akcionáře, takže ztratí možnost ovlivňovat organizaci a personální politiku pracovišť nemocnice, která muže být narušena potenciálně politickým vměšováním. Tím se může snížit odbornost osob působících na těchto pracovištích a v důsledku toho poklesnout kvalita poskytované zdravotní péče a může docházet ke snížení úrovně vzdělávání studentů i lékařů. V neposlední řadě by mohly nastat problémy při čerpání finančních prostředků z evropských fondů na výzkum a vědu. NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU O NEMOCENSKÉM Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, právní odbor OS KOVO Nález Ústavního soudu ČR ze dne 23. dubna 2008, kterým byla zrušena některá ustanovení zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců, vládním politikům, zejména pak členům vlády za Občanskou demokratickou stranu, zamotal hlavu. Podle názoru ústavního soudu je zrušení poskytování nemocenského za prvé tři dny pracovní neschopnosti, k němuž došlo od 1. ledna 2008, v rozporu s ústavním právem na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci. Jedná se o podivný postup ze strany státu, který plošně postihuje všechny kategorie zaměstnanců údajně kvůli neurčitému počtu zneuživatelů nemocenského. Vláda měla původně přijmout legislativní plán jak nastalou situaci vyřešit již 28. dubna 2008, ale své rozhodnutí odložila na později. Od letošního ledna zaměstnanci nemocenské v prvních třech dnech nemoci nedostávají. Od 4. do 30. dne mají 60 procent vyměřovacího základu, který se stanovuje ze mzdy. Při ještě delším stonání pak získávají 72 procent základu. Do konce loňska pobírali v prvních třech dnech nemoci 25 procent základu, poté 69 procent. Vláda podle ministra Nečase s potěšením vyslechla aktuální údaje, podle nichž se za první čtvrtletí letošního roku snížil počet ukončených pracovních neschopností o 28 procent a počet prostonaných dnů klesl o 11 procent. Tato čísla dokazují, že nový systém funguje, tvrdí ministr. Jak je rozhodnutí zdůvodněno Ústavní soud však usoudil, že výsledkem je stav, kdy převážná většina zaměstnanců zůstává po dobu prvých tří dnů pracovní neschopnosti bez jakýchkoliv prostředků, zatímco jejich povinnost platit pojistné zůstala nedotčena. Nedotčena samozřejmě zůstala i jejich povinnost platit tzv. regulační poplatky ve zdravotnictví. Jelikož většina běžných onemocnění je krátkodobá, důsledkem podle ústavního soudu může být, že zaměstnanci budou na svou nemoc čerpat dovolenou (na zotavenou!), což je ovšem v příkrém rozporu s jejím účelem. Dalším řešením bude zpravidla přecházení nemoci bez návštěvy lékaře a pracovní neschopnosti. Tím může dojít i k nezanedbatelnému zvýšení nákladů na léčení v případě komplikací, které poté zdaleka převýší výši dávek nemocenského, jež by mohly být, či byly v prvních třech dnech vyplaceny. Nemoc je obdobou pojistné události a její existence musí být prokázána odpovídajícím způsobem (lékařským vyšetřením). Místo řešení ve formě zavedení důsledné kontroly lékařů i pojištěnců stát přenáší důsledky své neochoty či neschopnosti k realizaci této kontroly na bedra většiny poctivých zaměstnanců. Odloženo do 30. června Ústavní soud odložil vykonatelnost svého nálezu do 30. června Do té doby by parlament mohl změnit příslušné předpisy o nemocenském pojištění. Ministr Nečas však 15. května oznámil, že zákonodárci nestihnou tak rychle zákon změnit. Zaměstnanci proto budou od 1. července v prvních třech dnech nemoci dostávat nemocenskou ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu. S tím se však vláda nehodlá smířit a navrhne zřejmě nižší procento. Návrh nové úpravy předloží Nečas Poslanecké sněmovně na červnové schůzi, platit by mohla od září. Zatím ji nechtěl upřesnit. Na stránkách našeho časopisu vás budeme informovat o dalším vývoji této oblasti úpravy nemocenského pojištění. III

8 KOVÁK číslo května 2008/příloha HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (III.) JINDRA PLESNÍKOVÁ, právní odbor OS KOVO Výchovná, kulturní a vzdělávací činnost Zde se promítnou náklady za nákup vstupenek na kulturní akce včetně nákupu permanentních vstupenek. Příspěvek na kulturu může být vyplacen i paušální částkou v hotovosti. Dále tu budou náklady spojené s pořádáním například plesů, tzn. pronájem sálu, hudba, požární ostraha při plese, eventuálně ceny do tomboly. Při kulturních nebo slavnostních akcích lze z odborových prostředků hradit občerstvení a slavnostní přípitek, nikoliv však běžnou konzumaci. Jako další použití prostředků se zde může dále jednat o zabezpečování zájmové umělecké činnosti, kulturních kroužků, jazykových kursů apod. Rekreační činnost VZO může na základě schváleného rozpočtu přispívat na rekreaci, dětské tábory, a to až do plné výše poplatku. Kritéria pro poskytování příspěvku na rekreaci schvaluje členská schůze nebo konference na návrh závodního výboru. Příspěvek na rekreaci lze z odborových prostředků poskytnout i v hotovosti. U zahraničních zájezdů nelze hradit z odborových prostředků kapesné. Sportovní činnost Na základě schváleného rozpočtu lze hradit v této položce: nájem tělovýchovných zařízení (bazén, tělocvična, fitness centrum), služby (lyžařské vleky, sauna, redukční a zdravotní cvičení, plavání ve formě plavenek aj.), vstupenky na sportovní akce. Vybavení a investice Členská schůze může na doporučení v rozpočtu schválit nákup vybavení na výchovnou činnost, oblast péče a služeb včetně nákupu kulturních zařízení. Při takovémto nákupu je nutné zvážit, zda bude využíván širokou členskou základnou a nebude sloužit pouze jednotlivcům. Ostatní Do ostatních nákladů se zahrnou všechny náklady, které nejsou obsaženy v žádném z předcházejících bodů, jako například dary k životním jubileím, dary při narození dítěte člena. 4. Rozhodování a pravomoci v otázkách hospodaření Členská schůze nebo konference Nejvyšším orgánem ZO je členská schůze nebo konference, které přísluší v otázkách hospodaření především: schvalovat výhledové využívání finančních prostředků, které má ZO k dispozici, včetně dlouhodobého ukládání finančních prostředků na kapitálový trh (termínované vklady, certifikáty), projednávat a schvalovat zásady hospodaření, projednávat a schvalovat rozpočet, případně jeho změny, a to včetně rozpočtu zařízení ZO OS, v souladu se stanovami OS stanovit postup pro placení a zúčtování členských příspěvků, rozhodovat o dlouhodobém uvolnění pracovníků k výkonu funkce nebo činnosti v ZO OS, a to včetně pravidel pro jejich odměňování, schvalovat mimořádné výdaje nad limit, který má v pravomoci závodní výbor, projednávat a schvalovat výroční zprávy o hospodaření a stanoviska DaRK k témuž, schvalovat zprávu o inventarizaci, případném vyřazení nepotřebných předmětů z majetku ZO, schvalovat zásady pro postup financování odborových zařízení (rekreačních středisek, knihoven aj.), delegovat pravomoci členské schůze na závodní výbor v některých ustanoveních (například zvýšený limit pro schvalování sociálních podpor nebo dílčí zásahy do rozpočtu). Závodní výbor Za včasnou tvorbu zdrojů, za správu finančních prostředků a za jejich účelné využívání odpovídá VZO OS. Jako výkonný orgán řídí a zabezpečuje plnění všech úkolů, které souvisejí s finančním hospodařením ZO OS. VZO OS odpovídá členské schůzi nebo konferenci za řádné hospodaření s finančními prostředky ZO podle schválených zásad. V tomto smyslu zejména: předkládá členské schůzi nebo konferenci výhledové zaměření využívání finančních prostředků, které má ZO OS k dispozici, připravuje a projednává návrh rozpočtu ZO OS a jejích zařízení, předkládá jej ke schválení členské schůzi nebo konferenci, zabezpečuje řádné a včasné placení a zúčtování členských příspěvků, podle zásad schválených členskou schůzí (konferencí) schvaluje přidělování poukazů na rekreaci a na zájezdy a stanoví pro jednotlivé případy výši účastnického příspěvku, podle zásad schválených členskou schůzí (konferencí) rozhoduje o poskytování darů členům odborové organizace (například při různých jubileích), připravuje a předkládá členské schůzi (konferenci) zásadní návrhy vztahující se k odborovému hospodaření, jako jsou: inventarizace, uvolňování pracovníků k výkonu funkce v ZO OS, půlročně předkládá členské schůzi (konferenci), a to se stanoviskem revizní komise, k projednání zprávy o výsledcích hospodaření ZO OS a o stavu majetku, projednává a schvaluje zprávu inventarizační komise o výsledcích inventarizace, včas projednává a odstraňuje zjištěné nedostatky v hospodaření a činí opatření podle návrhu, který předloží revizní komise, plní povinnost vůči orgánům státní správy podle zákona o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb., v platném znění, tzn. dbá o včasnou registraci tam, kde vzniká daňová povinnost. Současně dbá na správný a včasný odvod daní. Stejně tak dbá na ostatní závazky, a to na plnění zákonného pojištění, v případě podnikatelské aktivity na registraci u živnostenského úřadu, dále povolává k odpovědnosti funkcionáře ZO OS, kteří rozhodnou o nesprávném použití odborových prostředků v rozporu se zásadami přijatými členskou schůzí (konferencí). Předseda Předseda VZO OS odpovídá za správné a řádné kolektivní projednávání a rozhodování v otázkách hospodaření s finančními prostředky ZO OS. S funkcí předsedy souvisí i pravomoc a zodpovědnost v konkrétním uskutečňování hospodářsko-finanční agendy ZO OS. Předseda ZO OS v této souvislosti: spolu s hospodářem, případně jinými pověřenými členy VZO OS, má dispoziční oprávnění s peněžními prostředky ZO OS uloženými na účtech v peněžních ústavech, podepisuje příkazy k úhradám z běžného účtu a z pokladny spolu s hospodářem VZO OS, odpovídá za řádné vedení hospodářsko-finanční agendy ZO OS, průběžně ověřuje její stav a úroveň, dbá o správné informování a proškolování hospodáře VZO OS, zabezpečuje řádné předání hospodářsko-finanční agendy ZO OS při změně funkcionářů, kteří mají bezprostřední vztah ke správě odborových finančních prostředků a k majetku ZO OS, dbá o správný odvod členských příspěvků na OS KOVO. (Pokračování příště) IV

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

Finanční řád OSPEA Preambule Zdrojová základna Hospodaření OSPEA

Finanční řád OSPEA Preambule Zdrojová základna Hospodaření OSPEA Finanční řád OSPEA 1. Preambule 1.1. Finanční řád OSPEA: 1.1.1. určuje zásady hospodaření odborové organizace jako celku a zásady hospodaření jednotlivých provozoven; 1.1.2. je vytvořen ve smyslu ustanovení

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika SCHVÁLENY KONFERENCÍ DNE

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika SCHVÁLENY KONFERENCÍ DNE ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika SCHVÁLENY KONFERENCÍ DNE 1. Zdroje finančních prostředků 2 2. Zásady používání finančních prostředků 2 3. Způsoby čerpání finančních prostředků

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Staňte se naším členem

Staňte se naším členem RÁDCE PRO ZALOŽENÍ NOVÉ ODBOROVÉ ORGANIZACE Staňte se naším členem Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy Rádce i dobrý přítel JAK JE DŮLEŽITÉ MÍT

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem Odborové organizace Federace vozmistrů Hospodaření odborových organizací se řídí především obecně platnými právními předpisy, stanovami a vlastními

Více

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 Pro jednání Výroční konference VOS 2013 Dne: 30. 1. 2013 K bodu programu č.: Název: Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 Obsah: Hospodaření v roce 2012 Komentář k hospodaření za rok 2012 Návrh

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU STANOVY SPOLKU Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Článek I Základní ustanovení Spolek Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. (dále jen spolek) je dobrovolná společenská organizace sdružující

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Patristická společnost České republiky (dále jen sdružení ) Sídlo: Univerzitní 22, CZ 771 11 Olomouc Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu.

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu. Škola Čakovičky Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Účinnost od: 1.9. 2015 Tento pokyn vychází z: - 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle - 6 vyhlášky

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 I. Důvodová zpráva: Současná vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky ve svém programovém prohlášení a zejména

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY Článek 1. Název a sídlo společnosti 1) Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (dále jen ČSKIP) je občanským sdružením

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011 Pro jednání výroční konference VOS 2011 Dne: 7. 2. 2011 K bodu programu č.: 5 Název: Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011 Obsah: Hospodaření v roce 2010 Komentář k hospodaření za rok 2010

Více

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001 Sb., v platném znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v platném znění, dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád (dále

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více