POMÁHÁM BEZ MRKNUTÍ OKA,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POMÁHÁM BEZ MRKNUTÍ OKA,"

Transkript

1 Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kováci pfied úfiadem vlády str. 2 Autopal: ukonãení stávkové pohotovosti - str. 2 FotoreportáÏ z 1. máje na pilberku - str. 4 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Vládní reforma zdravotnictví v kostce Ústavní soud o nemocenském Hospodafiení základních organizací, danû a úãetnictví (III.) 18 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. KVĚTNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 23. KVĚTNA 2008, CENA: 6 KČ Jsem velmi potěšen, když se dozvím, že má právní pomoc pomohla a dosáhla klientovi k úspěchu, což je úspěchem i pro mě, říká v redakčním rozhovoru právník českobudějovického metodického pracoviště Mgr. V. Vašek Ano, pane, protestujeme proti radaru. Ale tomu americkýmu ZAČÍNÁ MĚSÍC ODBOROVÝCH PROTESTŮ Vážení přátelé - členové Odborového svazu KOVO, v současné době končí naše společná příprava na konání protestních akcí, které budou probíhat od 21. května do 9. června. Není to jen pouhá hra odborových svazů sdružených v ČMKOS, je to velmi vážná záležitost, která se dotýká nás všech, ať už jsme či nejsme odborově organizovaní. Vláda se totiž rozhodla změnit řadu toho, co dlouhodobě považujeme za neměnné a pro náš život důležité. Vláda se rozhodla změnit systém zdravotnictví tak, že již nebude cesta zpět, a to i v případě, že se jejich rozhodnutí prokáže jako špatné a ohrožující poskytování zdravotní Josef Středula péče v rozsahu, jaký známe dnes. K tomuto tématu pořádá Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče dne 21. května 2008 (již po uzávěrce tohoto čísla Kováku - poznámka redakce) protestní akci, která bude zahájena v 15 hodin před budovou úřadu vlády. Další téma, které je pro nás, kováky, velmi důležité, je připravovaná a vládou schválená první etapa důchodové reformy. Do jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jde návrh, který má pro- POMÁHÁM BEZ MRKNUTÍ OKA, říká Mgr. Vladimír Vašek z Českých Budějovic V redakční rubrice Na slovíčko s právníky metodických pracovišť, věnované dlouholetým právníkům OS KOVO, jsme tentokrát oslovili Mgr. Vladimíra Vaška z českobudějovického metodického pracoviště OS KOVO. Právní pomoc poskytuje členům a funkcionářům svazu z Jihočeského kraje. V čem tato pomoc spočívá, přibližuje v následujícím rozhovoru. Odkdy pracujete jako právník na českobudějovickém metodickém pracovišti a co jste dělal předtím? Na metodické pracoviště jsem nastoupil v lednu 1993, mám již tedy zde odpracováno více než 15 let, takže jsem jakýsi pamětník. Když jsem začínal, byl jsem tu nejmladším, jak věkově, tak i pracovně. V současné době jsem téměř nejstarším. Jsem rozený Jihočech, absolvoval jsem v roce 1978 právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, poté jsem působil jako právník v ČKD Dukla Praha, NA SLOVÍČKO S PRÁVNÍKY METODICKÝCH PRACOVIŠŤ později jako vedoucí právního oddělení v Okresním bytovém podniku v Teplicích a po přestěhování do Třeboně jako vedoucí sekretariátu a právního oddělení na Státním statku v Třeboni. Jaké představy jste měl v roce 1993 o práci pro odbory a jak se naplnily? Jak vnímáte své postavení odborového právníka dnes? Tehdejší nová nabídka pracovat jako odborový právník mne zlákala kvůli rozmanitosti náplně pracovní činnosti. Nepřipadala mně to tak stereotypní jako v předchozích zaměstnáních, protože jsem se najednou mohl pohybovat (Pokračování na str. 2) i v terénu mimo svou kancelář, prakticky po ce- (Pokračování na str. 3) lém jihočeském regionu. Zároveň se přede mnou otevřela pestrost celé právní agendy. Najednou jsem neřešil jen nájem bytů či pozemkové restituce, ale nepřeberné právní kauzy, které dovede narýsovat jen život, a zároveň jsem se ocitl tváří v tvář dříve tak oblíbenému pracovnímu právu. Abych mohl co nejlépe všem členům odborového svazu poradit, musel jsem, i stále musím, profesně růst i já, studovat nové zákony a předpisy. K tomu mi dopomohl i OS KOVO a umožnil mi účastnit se mnoha různých seminářů, školení, odborných konferencí a přednášek. Také odborná konzultace a výměna názorů mezi našimi právníky při pravidelných poradách mají jistě svůj pozitivní význam. Mé představy o této práci mne nezklamaly, všeobecná agenda mne obohacuje. Práce s lidmi, kteří potřebují a hledají pomoc v těžkých a složitých a často téměř neřešitelných situacích, mě baví. Vytvořil jsem si jasnou vazbu mezi kováckými odboráři a právníkem. Uveďte, jak probíhá typický den právníka na metodickém pracovišti? 1

2 Důvodem vyhlášení stávkové pohotovosti byla neshoda ve mzdové části kolektivní smlouvy. Zaměstnavatel navrhoval novou strategii v odměňování zaměstnanců, přičemž nepočítal s nárůstem mezd, pouze se jednalo o různé přesuny složek mzdy, nezohledňoval vysokou inflaci a dopady reformy veřejných financí na mzdy svých zaměstnanců. Kolektivní spor se pokusil vyřešit zprostředkovatel, ale neúspěšně. Poté pokračovala složitá a komplikovaná jednání mezi odborovými organizacemi a zaměstnavatelem už bez zprostředkovatele. Výsledkem bylo částečné přiblížení k požadavkům odborových organizací, ale k dohodě nedošlo. Důležitým mezníkem byla konference ZO OS KOVO, která se konala 24. dubna v Novém Jičíně za účasti vedení firmy a vedení OS KOVO. Průlomové jednání se uskutečnilo 30. dubna, kdy se dospělo ke shodě ve mzdové části kolektivní smlouvy. Zaměstnavatel akceptoval tyto požadavky odborových organizací: mzdový nárůst 7 procent v tarifu pro všechny kategorie zaměstnanců - výrobní, režijní a THP, I PRÁCE MÁ SVŮJ SVÁTEK ZAČÍNÁ MĚSÍC (Dokončení ze str. 1) V souvislosti s rekonstrukcí budovy DOS, nám. W. Churchilla, Praha 3, kde má svá pracoviště centrála OS KOVO a též Metodické pracoviště OS KOVO pro Prahu a střední Čechy, bude ve dnech až a až omezen provoz kanceláří z důvodu KOVÁK číslo května 2008 VISTEON-AUTOPAL: STÁVKOVÁ POHOTOVOST UKONČENA Mzdový nárůst pro všechny zaměstnance dojednán Závodní výbory základních organizací Visteon-Autopal v Novém Jičíně, Rychvaldu a Hluku se 9. května rozhodly odvolat stávkovou pohotovost, která byla vyhlášena 4. dubna (Kovák o vyhlášení informoval v č. 14). Po sérii jednání došlo se zaměstnavatelem k dohodě na požadovaném zvýšení mzdy. Co tato dohoda obsahuje a co jejímu dosažení předcházelo, Kovák informovali předsedové těchto ZO OS KOVO Antonín Majer, Jiří Pražák a Josef Lopata. zvýšení příplatků za odpolední a noční směnu z 15 Kč/hod. na 16 Kč/hod., zvýšení příplatků ve zvláštním nepřetržitém provozním režimu z 10 Kč/hod. na 11 Kč/hod., účinnost těchto změn k , zároveň nebude zavedena nová strategie odměňování zaměstnanců, tak jak původně navrhoval zaměstnavatel, všechny ostatní body jsou zachovány dle kolektivní smlouvy pro rok 2007 (13. a 14. plat, motivace, věrnostní odměny a další). NA CESTĚ K PODPISU KOLEKTIVNÍ SMLOUVY Po mzdové dohodě následovala vyjednávání týkající se všeobecné části kolektivní smlouvy. V jedenáctém kole 12. května byly všechny neuzavřené body ze všeobecné části dohodnuty (zbývá doladit stravování). Na příští schůzce bude schválen termín podpisu kolektivní smlouvy. (red.) Jak je již tradicí, uskutečnila se v Brně na Špilberku 1. května akce Jihomoravské regionální rady odborových svazů I práce má svůj svátek, od 13 do 18 hodin s pestrým kulturním programem. Setkala se s velkým zájmem občanů, nejpočetněji zastoupené byly rodiny s dětmi. Mezi nejvíce navštěvované patřil stan OS KOVO, kde často stála fronta, především na balónky OS KOVO, k dispozici byla i řada informačních materiálů našeho svazu. Přítomni byli všichni pracovníci brněnského metodického pracoviště OS KOVO. V průběhu akce jsme zaregistrovali řadu funkcionářů z našich základních organizací i místopředsedu OS KOVO Jaromíra Endlichera. Děkuji všem, kteří se zúčastnili, i těm, kteří se na organizaci a zdárném průběhu podíleli. V případě zájmu je fotodokumentace k dispozici na našem metodickém pracovišti. VLADIMÍR VALENTA, vedoucí Metodického pracoviště OS KOVO Brno Poznámka redakce: Fotoreportáž z 1. máje viz str. 4. dloužit věk pro odchod do důchodu na 65 let! A to je jen malá část návrhu. Vypadá to z mého pohledu tak, že naše vláda neví, v jakých podmínkách pracujeme, a neví, že si lidé svého důchodu ani nijak zvláště neužijí. Návrh vůbec nezohledňuje těžké profese, které jsou všude, kam se jen podíváme. Měli bychom jasně říci na protestní akci, kterou pořádá OS KOVO s dalšími odborovými svazy dne 28. května 2008 v 15 hodin před budovou úřadu vlády, že si takovou důchodovou reformu nepřejeme a že chceme při tvorbě penzijní reformy být. O nás a bez nás by již nemělo být jedinou cestou, kterou jdou čeští politikové! Byl bych společně se členy orgánů OS KOVO velmi rád, kdybyste zejména tuto akci podpořili v co největším počtu! Třetí protestní akcí bude společná akce ČMKOS dne 2. června v 15 hodin před úřadem vlády proti nespravedlivým reformám! Tuto akci zaštiťuje ČMKOS a jste na ni také zváni! Poslední akce v rámci měsíce odborových protestů je plánovaná na 9. června 2008 od 15 hodin před úřadem vlády! Tuto akci bude mít na starost Českomoravský odborový svaz pracovníků školství a je pod heslem: Proti školství bez peněz a za spravedlivé odměňování! Věřím, že se kovačky a kováci a naši příznivci z řad občanů přijdou vyjádřit a podpořit naše protestní akce, a zejména se to týká té, kterou bude organizovat OS KOVO! Váš zájem zúčastnit se je velmi důležitou věcí! Je nutné říci, že se v České republice nejde cestou, jakou si přejeme, a žádáme zásadní korekce v krocích, které se plánují. Přijďte podpořit naše akce - je to pro nás všechny moc důležité! Děkuji Vám za Vaši dosavadní podporu a věřím, že se sejdeme před úřadem vlády! JOSEF STŘEDULA, předseda OS KOVO UPOZORNĚNÍ NA PROVOZ V CENTRÁLE OS KOVO výměny historických oken. Bližší informace lze získat na příslušných metodických pracovištích. Doporučujeme každou návštěvu v inkriminovaném termínu předjednat telefonicky. Mgr. LADISLAV PAŠEK, vedoucí organizačněprovozního úseku OS KOVO KOVÁCI PŘED ÚŘADEM VLÁDY SEJDEME SE NA DEMONSTRACI 28. KVĚTNA! Blíží se další termín protestní demonstrace před úřadem vlády. Nejbližší termín je 28. května a garantem této akce jsme my, kováci, spolu s horníky. Koná se jako druhá, po demonstraci proti zdravotnické reformě 21. května, a informace o jejím průběhu přinese Kovák v dalším čísle. Připomínám, že jsme se 15. dubna na celostátní poradě představitelů základních organizací v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové shodli na těchto akcích včetně jejich organizace. Podrobné důvody jsou uvedeny v dopise předsedy OS KOVO, který je uveřejněn na jiném místě tohoto čísla. Co pro nás 28. květen znamená? Pokusím se to velmi stručně naznačit: Jsme to my, kováci, kteří by měli naplnit prostranství před úřadem vlády. Jsme to my, kováci, kterých by mělo proto na demonstraci přijít předpokládaných cca 5000 účastníků. Jsme to my, kováci, kteří budou mít v rukou režii a průběh této akce. Přestože informace pro představitele základních organizací jsou pravidelně umísťovány na intranetu OS KOVO, bude vhodné některé zopakovat zde na stránkách Kováku. Jak jsem v úvodu uvedl, kováci jsou garanti této demonstrace. Akce 28. května, jako všechny další, začíná v 15 hodin. Sraz účastníků předpokládáme od 14 hodin přímo před úřadem vlády. Je zajištěno ozvučení a zábor prostranství, včetně omezení dopravy. Je již tradicí, že tam budeme mít i naše auto s prapory, čepicemi, houkačkami atd. Zde budete současně moci po skončení demonstrace prapory a další vybavení odložit, abyste se o ně nemuseli starat po cestě domů. Upozorňuji ty z vás, kteří pojedete do Prahy autobusy, že tradiční parkoviště na Letné je omezeno. Důvodem je hloubení jámy pro výstavbu tunelů pod Stromovkou. Přesto se organizátorům podařilo zajistit omezený počet parkovacích míst. Doporučuji, jakmile budete mít jistotu, že pojedete autobusem, spojit se s příslušným metodickým pracovištěm a zjistit si, zda je ještě možné na Letné parkovat. Proto jsme na intranet umístili přehled možností parkování na okraji Prahy a současně i popis dopravy metrem na místo demonstrace. Pokud vás přijede vlakem větší množství a budeme toto vědět dopředu, můžeme ve spolupráci s ČMKOS a následně i Policií ČR zajistit váš bezpečný přesun z Hlavního nádraží nebo Masarykova nádraží před Úřad vlády ČR (jedná se o omezení dopravy). Na intranetu OS KOVO jsou umístěny podmínky pro uhrazení nákladů spojených s dopravou a dalšími náklady na demonstrace. Nechci je zde na základě zkušeností z minulých akcí zveřejňovat. Jistě si pamatujete, jak jsou některé informace zneužívány proti nám. Všichni představitelé základních organizací by měli ale mít na intranet OS KOVO přístup. Uvedené informace jsou k dispozici i na jednotlivých metodických pracovištích OS KOVO. Metodická pracoviště by měla i koordinovat dopravu z jednotlivých regionů. Závěrem mi dovolte připomenout ještě další termíny demonstrací před úřadem vlády: 2. června 2008 (pondělí) - garantem je ČMKOS, 9. června 2008 (pondělí) - garantem je ČMOS školství. JAROMÍR ENDLICHER, místopředseda OS KOVO 2

3 KOVÁK číslo května 2008 POMÁHÁM BEZ MRKNUTÍ OKA (Dokončení ze str. 1) STROJÍRENSTVÍ V NĚMECKU VZKVÉTÁ Ale chybí kvalifikované síly Od 60. let nevyprodukovalo strojírenství a elektrotechnický průmysl ve Spolkové republice tolik pracovních míst jako počátkem letošního roku. Tak v lednu 2008 pracovalo v těchto odvětvích o více pracovníků než rok předtím - celkem , což je o 3,7 procenta více. Růst zaměstnanosti souvisí se stoupající poptávkou po strojírenských a elektrotechnických výrobcích, která vzrostla počátkem letošního roku o 12 procent v porovnání se stejným údobím Žádný den není určitě typický. Základním předpokladem je to, že musím být flexibilní vůči požadavkům ze základních organizací. Když je potřeba, snažím se přizpůsobit podle aktuálních potřeb klientů - vycházím ze zásady, že jsem tu já pro ně, nikoliv naopak. Mgr. Vladimír Vašek Často mne nemine i jednání se zaměstnavatelem a jeho zástupci, s nimiž má můj chráněný odborář pracovní či jiné spory. Základem mé agendy je však poskytování právního poradenství přímo na metodickém pracovišti, kam se mohou klienti za mnou osobně dostavit. V dřívějších letech jsme měli pevně stanovený rozpis poraden v jednotlivých základních organizacích pro potřeby jejich členské základny. Toto poradenství bylo hojně využíváno. V současné době tam jezdíme na požádání předsedů či dalších funkcionářů. Využívají to zejména mimobudějovické organizace, které to přeci jenom mají na naše pracoviště dále. Právní pomoc, kterou poskytuji, hledá a využívá dle mého názoru vysoké procento členů OS KOVO. Řeším s nimi jejich různorodé problémy, ať již pracovněprávní či z občanského nebo rodinného práva. Z mých statistických údajů, které si vedu, vyplývá, že se průměrně se svými problémy na mne obrátí čtyři klienti denně. To znamená, že za měsíc jde asi o 80 žádajících o radu či pomoc a za rok tak přibližně o 800 klientů. Za 15 let mé činnosti u OS KOVO je to číslo až neuvěřitelně vysoké. A pokud se mi alespoň části tazatelům podařilo pomoci v jejich problematické situaci, jsem rád. S jakými dotazy a problémy se na vás lidé nejčastěji obracejí? Tuto otázku bych rozdělil na poskytování právního poradenství pro členskou základnu, tedy odboráře, a pro základní organizace jako právnické osoby. Pokud jde o různorodost dotazů, v oblasti občanského, rodinného práva a občanského soudního řízení jde zejména o náhrady škody, bezdůvodné obohacení, záruční a reklamační lhůty, rozvody manželství, vypořádání společného jmění manželů, výchovu a výživu dětí či exekuce kupní a darovací smlouvy, dědění a spoustu dalších jiných problémů. Druhá část je z oblasti pracovněprávní, včetně sociálního zabezpečení, důchodů, zdravotního pojištění, kde poskytuji komplexní služby - tj. poradenství, sepisování a zpracovávání různorodých případů až po sepisování žalob k příslušným soudům, včetně právních zastupování u soudů. Tato část agendy je v mé činnosti rozhodující a velmi důležitá. Zbytek tvoří požadavky z oblastí ostatních, tj. restituce, bytová problematika, nájmy. Časté dotazy se týkají také správního, trestního práva a zejména obchodního práva. Zvláštní oblastí je zakládání nových odborových organizací, kdy je potřeba vytvořit a zorganizovat vše tak, aby to bylo v souladu s platnou legislativou. A konečně je také nutné připomenout mou spoluúčast při tvorbě kolektivních smluv, jejich kontrole a účast na kolektivních vyjednáváních ve firmách. Někdy se lidé obracejí i s takovými dotazy, že to se správní problematikou ani nesouvisí. Spíše se jedná o oblast psychologie, filosofie, někdy dokonce přírodních věd a matematiky. Vždy se pokouším i u těchto dotazů pomocí literatury nebo různých telefonních dotazů u příslušných institucí nalézt správnou odpověď. V kanceláři jsem již projednával různé kauzy našich členů, nejenom české národnosti, ale i slovenské, ukrajinské, ruské, dokonce i rumunské. Máte zpětnou vazbu, jak si berou klienti vaše rady k srdci a jak dle vašeho návodu uspěli? Někdy se to, jak dopadly moje rady a jak se jimi moji klienti řídili, nedozvím. V některých případech ale zpětně zjistím výsledek, a to když mi dotyčný klient poděkuje, ať už sám nebo prostřednictvím odborového funkcionáře. Mnoho klientů, kteří ke mně docházejí, se ohlašuje tím, že od svého spolupracovníka, známého či příbuzného vědí, že jsem mu řešil konkrétní problém a pomohl jej zvládnout, či najít jiný způsob jak mu pomoci. Když jsem dříve pracoval na druhé straně ve firmách, u podnikatelů, bylo možno se setkat i s opačným přístupem, než jaký zažívám dnes ze strany odborářů. Dokud mne podnikatelé potřebovali k řešení jejich právních problémů, byli vstřícní, slušní a ochotní, ale jakmile se jejich věc vyřešila a oni již neměli žádné závazky, vděčnost a slušnost šly stranou. Proto i z těchto důvodů je můj pracovní vztah k lidem od strojů daleko vřelejší než k těm na druhé straně. Kolik procent řešených případů jde k soudu? Jaké kauzy vám natrvalo zůstaly v paměti? Podrobnou statistiku o počtu řešených případů před soudem si nevedu, ale vím jedno, a to že neřešíme soudní cestou případy za každou cenu a klienty neženeme do předem neúspěšných a nejasných sporů. Spíše se snažíme nějakým vhodným způsobem vše vyřešit mimosoudní cestou. Avšak zajisté jen tehdy, pokud je to vůbec možné. Před několika lety jsem měl případ, kdy si zaměstnavatel nepřál ve své firmě odbory, a tak neustále diskriminoval jejich předsedu, ať finančně, či ukládáním různých postihů a sankcí. Toto vše skončilo výpovědí z důvodů závažného porušení pracovní kázně, na které zaměstnavatel trval. Nezbylo nic jiného než výpověď napadnout u okresního soudu žalobou pro neplatnost. V postupu zaměstnavatele i ve zpracování výpovědi byly velké nedostatky, čehož si byl zaměstnavatel vědom a nakonec se rád dohodl na smírném řešení, které bylo ve všech směrech výhodné pro mého klienta. Nebo v nedávné době jsem zastupoval u okresního soudu kauzu o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru. Případ byl značně komplikovaný, obě strany sporu byly přesvědčeny o své pravdě. Neřešitelný případ jsme dotáhli do vítězného konce. Kromě skutkových pochybení nedovedl zaměstnavatel správně zpracovat písemné okamžité zrušení pracovního poměru, jak přísně a striktně požaduje zákoník práce, a tak okamžité zrušení pracovního poměru bylo vlastně od počátku neplatné. Pro naši zaměstnankyni vyhraným soudním sporem nastal obrat v její bezvýchodné situaci díky finanční injekci v podobě doplatku náhrady mzdy, odstupného a dalších náhrad v celkové výši téměř Kč, nehledě na prestiž odborů. Při poradenství zažívám dnes a denně různé historky, někdy v duchu komedie, jindy až tragédie. Vzpomínám si na jednu úsměvnou historku, kdy přišla ke mně zaměstnankyně jedné českobudějovické firmy a potřebovala pomoci při sepisování listin před rozvodovým řízením. Tolik špatných vlastností u jedince jsem ještě pohromadě nikdy neslyšel, jak negativně mi líčila svého manžela. A důvody k rozvodu byly stejně pikantní. A asi za tři dny přišel manžel, také člen OS KOVO, který pracoval zase u jiné firmy a začal mi líčit další hrůzy, tentokrát proti své manželce. Přesto jsem tehdy oběma stranám pomohl bez mrknutí oka se vším, co požadovali. A pak jsem se později dozvěděl, že jejich manželství bylo rychle, bezproblémově a šťastně rozvedeno. Tento případ jste řešil bez mrknutí oka. Jindy je to jinak? Někdy situace vyžaduje takříkajíc nehnout brvou. Ale to spíš výjimečně. S prostým pracujícím soucítím, dovedu se vžít do jeho problémů a dle svého svědomí a cti se mu snažím ze všech sil pomoci, aby toto mé povolání dosáhlo absolutní hodnoty, pro kterou je určeno. Dávám ze sebe maximum a jsem velmi potěšen, když se dozvím, že má právní pomoc pomohla a dosáhla klientovi k úspěchu, což je úspěchem i pro mě. Ptala se JANA BENEŠOVÁ Snímek Martin Vašek roku Zahraniční zakázky se zvýšily o 16,2 procenta, vnitroněmecké o 7,2 procenta. Každý osmý podnik v branži však pociťoval v lednu nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Německé hospodářství nyní potěšitelně investuje více i do vzdělávání nových kádrů. Loni bylo vytvořeno nových učebních míst - o 11,2 procenta více než v roce 2006, což Svaz zaměstnavatelů ve strojírenství (Gesamtmetall) označil za učňovský rekord. (jh) KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Cvrček, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 Rekreace na Nitranském Rudně na Slovensku ZO OS KOVO Medin, a. s., nabízí volné rekreační buňky na Slovensku. Jedná se o buňky umístěné v rekreačním středisku na Nitranském Rudně. Chatky jsou kompletně vybaveny pro vlastní vaření (vařič, remoska, rychlovarná konvice, nádobí, jídelní servis, lednička, televize a radiopřijímač). Povlečení na lůžkoviny je nutno vzíti vlastní. Možnost stravování je také v restauraci nebo přímo v městečku. Občerstvení a nákup potravin přímo v místě. Sociální zařízení k použití v campu - 30 m od chatky, pláž m od chatky. Cena za týdenní pobyt je 3000 Kč, a to: za celou chatku, včetně pobytu osob v campu a parkovného za osobní automobil v chatce jsou 4 lůžka a přikrývky pro 5 osob. V provozu: od do termín dle domluvy - nástupní den sobota - závěrečný den sobota. Rekreační možnosti: v místě přehradní nádrž (tobogán) asi 8 km autem Bojnice (zámek, překrásná ZOO, termální koupaliště). Informace na telefonních číslech: p. Brabec, p. Kalous. KOVÁK číslo května 2008 Neplacená inzerce NABÍDKA ZO OS KOVO MEDIN NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Rekreace ve Veľkém Medéru na Slovensku Nabízíme rodinnou rekreaci v obytné 4lůžkové chatce (buňce) umístěné na soukromé zahradě. Rekreační možnosti: výborné koupání = termální koupaliště výlety do blízkého okolí - Gabčíkovo Maďarsko apod. Chatka je vybavena kompletně pro vlastní vaření (vařič, varná konvice, nádobí, jídelní servis), lednička, radiopřijímač, TV. Povlečení na lůžkoviny nutno vzít vlastní. Možnost stravování také v restauracích či hotelích v blízkém okolí nebo přímo v areálu koupališť. Sociální zařízení k použití v prostoru zahrady cca 15 m od chatky. Autobusové spojení lze dohodnout u ZO OS - ZDAR - p. Sádovský, tel.: ; nebo vlastním osobním autem (parkování u chatky), vlakem. Cena za týdenní pobyt je 2000 Kč, a to: za celou chatku a parkové za osobní automobil. Ostatní finanční náklady (poplatek obci = 10 Sk za dospělou osobu, vstup do areálu bazénů) si hradí účastník sám. Volné termíny: konec května, začátek června, září - dle domluvy (doprava autobusem pouze v červnu). Možnost rekreace v týdenních turnusech (respektive 14 dní) vždy od soboty - nástupní a závěrečný den. Informace na telefonních číslech: p. Kalous, p. Brabec. Rekreace v srdci Žďárských vrchů Nabízíme rodinnou rekreaci v obytné 4lůžkové chatce (buňce) umístěné v campu u Milovského rybníka - Sněžné na Moravě. Rekreační možnosti: výborné koupání turistika i pro náročné po blízkých skalních útvarech (Drátník, Malinská skála, Devět skal, Čtyři palice, Perníčky atd.) rybolov sběr lesních plodů výlety do blízkého okolí (Hlinsko, Polička, Litomyšl, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Svratka, Toulovcovy maštale apod.). Chatka je vybavena kompletně pro vlastní vaření (vařič, remoska, varná konvice, nádobí, jídelní servis), lednička a radiopřijímač. Povlečení na lůžkoviny nutno vzíti vlastní. Možnost stravování také v restauracích či hotelích v blízkosti campu, možnost nákupu potravin a občerstvení přímo v místě. Sociální zařízení k použití v campu - 30 m od chatky, pláž 50 m od chatky. Přímé autobusové spojení s Brnem, Novým Městem na Moravě, Svratkou, Poličkou. Cena za týdenní pobyt je 2000 Kč, a to: za celou chatku, včetně pobytu osob v campu a parkovného za osobní automobil. Volné termíny: červen, červenec, srpen a září. Možnost týdenního nebo čtrnáctidenního pobytu. Informace na telefonních číslech: p. Kalous, p. Brabec. FOTOREPORTÁŽ Z 1. MÁJE V BRNĚ NA ŠPILBERKU 4

5

6 KOVÁK číslo května 2008/příloha VLÁDNÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ V KOSTCE JUDr. VÁCLAV VOJKŮVKA, expert na zdravotní pojištění Od Nového roku, kdy byly zavedeny regulační poplatky ve zdravotnictví, se na toto téma hodně diskutuje. Tyto poplatky jsou však jen počátkem reformy zdravotnictví zamýšlené vládou v čele s ODS. O čem tato reforma je a co by občanům přinesla, shrnuji v následujícím článku. Od ledna 2008 je v platnosti reforma veřejných financí, která probíhá na základě zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Schválením tohoto zákona byla uvedena v život první část reformy zdravotnictví. Byly zavedeny regulační poplatky při návštěvě lékaře a lékařské zdravotní pohotovosti a poplatek při hospitalizaci v nemocnici. Vybrané regulační poplatky nejdou zpět do zdravotního pojištění a zdravotní péče, ale zůstávají lékařům a zdravotnickému zařízení. Zda budou pacienti platit regulační poplatky nadále, není rozhodnuto, neboť v současné době o tom jedná Ústavní soud České republiky. Při jednání ústavního soudu nebyla vládní strana zastoupená ministrem zdravotnictví schopna vysvětlit, za co se platí poplatek, když s žádným úkonem nesouvisí a podle ústavy je zdravotní péče bezplatná a hradí se v rámci zdravotního pojištění. První krok reformy zdravotnictví byl učiněn, i když nad některými částmi visí velký otazník v podobě rozhodnutí ústavního soudu, a je charakterizován jako stabilizační fáze. Dalšími kroky chce ministerstvo provést reformu institucí se záměrem zvýšit efektivitu českého zdravotnictví a reformu financování zdravotní péče. Tyto reformní změny jsou v současné době připravovány. Podstatou kroků je vytvoření nových právních norem, a to zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o zdravotních pojišťovnách, zákona o Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami, zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákona o specifických zdravotních službách, zákona o Zdravotnické záchranné službě a zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích. Připravované kroky Vláda České republiky na svém jednání dne 9. dubna 2008 projednávala návrhy věcných záměrů uvedených zákonů a tyto schválila; mimo návrhu věcného záměru zákona o Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami, u kterého rozhodla, že bude součástí zákona o zdravotních pojišťovnách. Následně pak uložila, aby ministr zdravotnictví do 31. května 2008 předložil vládě k projednání návrhy zákonů. Pokud zákony schválí Parlament České republiky, měly by platit již od ledna příštího roku. Přes schválení věcných záměrů zákonů ve vládě dochází k názorovým rozdílům na další reformu zdravotnictví v rámci koalice s tím, že dosud nebyl předložen transformační zákon a varianty transformace zdravotních pojišťoven a fakultních nemocnic a nebyly předloženy dostatečné záruky, že univerzitní nemocnice nebudou privatizovány, i když vláda prohlásila, že nepřevede svůj majetkový podíl v univerzitních nemocnicích na jiný subjekt. K některým navrhovaným změnám má negativní stanovisko jak odborná, tak i laická veřejnost. Z uvedeného jednání vlády vyplývá, že hlavním kamenem úrazu dalších kroků reformy ve zdravotnictví je transformace zdravotních pojišťoven na akciové společnosti a přeměna fakultních nemocnic na akciové univerzitní nemocnice. Tyto stěžejní kroky vyvolávají odpor k reformě nejen u odborné a laické veřejnosti a opozice, ale i u koaličních partnerů. V prvé řadě půjde zisk Hlavními aktéry změn financování českého zdravotnictví mají být zdravotní pojišťovny, které by se přijetím zákona o zdravotních pojišťovnách změnily v akciové společnosti. Podle ministerstva zdravotnictví by nová právní forma zdravotních pojišťoven měla směřovat ke zlepšení jejich zodpovědnosti a transparentnosti a zlepšení jejich motivace v důsledku nalezení majitele. Měly by mít větší volnost při nákupu zdravotnický služeb a při nabídce zdravotní péče pojištěncům. Vznikla by větší konkurence ve zdravotním pojištění. Změna právní formy a umožnění regulované tvorby zisku by údajně měla vést majitele k vyšší zodpovědnosti a k vyšší efektivitě nakládání s veřejnými prostředky. I když ministr tvrdí, že změna právní formy není zásadní změnou systému veřejného zdravotního pojištění, opak může být pravdou. Protože transformací se zdroje veřejného zdravotního pojištění, jehož odvod a výše jsou taxativně určeny zákonem, předají do soukromé sféry. Za daných okolností se nejedná o malé finanční prostředky a kontrola nad balíkem peněz, který ročně nateče do systému povinnými odvody, je velmi lákavá pro soukromou finanční sféru. Transformované zdravotní pojišťovny budou mít volné pole při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními na zdravotní péči a budou rozhodovat, kde, kdo a za jakou cenu bude léčit jejich pojištěnce za peníze jak z veřejného zdravotního pojištění, tak i ze soukromého pojištění pojištěnců, a to vždy s myšlenkou, aby vznikl nějaký zisk. Léčba dle diktátu pojišťoven Každý pojištěnec uzavře se svojí pojišťovnou individuální smlouvu, kterou si zvolí na základě nabídky pojistných programů. Nebezpečí tkví v tom, že program bude vybírat podle toho, na kolik si cení své zdraví a na co mu budou stačit peníze.v důsledku programu řízené péče mu pojišťovna otevře osobní nebo individuální účet, na kterém povede evidenci, kolik odvedl finančních prostředků v rámci pojištění, kolik z toho má k dispozici po přerozdělení v rámci solidarity a kolik zaplatil za provedené zdravotní úkony při léčení. Z tohoto vyplývá, že zdravotní pojišťovny budou určovat, jaká léčba je medicínský účinná a ekonomicky efektivní, až dosud to určovali lékaři. Pojišťovny přitom mohou prosazovat spíše ekonomickou stránku léčby. Navíc ekonomicky silný jedinec (nebo finanční skupina) může vlastnit nejen zdravotní pojišťovnu, ale také zdravotnické zařízení a prostřednictvím zdravotní pojišťovny bude nutit své pojištěnce k léčbě ve vlastním zdravotnickém zařízení. Pro vlastníka to má výhodu, že finanční prostředky má doma. Na druhé straně na to doplatí pacient, který musí odvádět zdravotní daň, musí se pak podřídit diktátu zdravotní pojišťovny a má v daném případě zamezenou svobodnou volbu výběru zdravotnického zařízení. Navíc nejsou definované standardy zdravotní péče, takže i když občan bude odvádět finanční prostředky, nebude vědět, na co má nárok z veřejného zdravotního pojištění. Sami představitelé zdravotních pojišťoven připouštějí, že definování rozsahu zdravotní péče je velmi složité, a to z toho důvodu, že jedna diagnóza se u nás léčí mnoha způsoby a v různých cenách za výkon v jednotlivých regionech republiky. V důsledku diskuse na různých úrovních byly ministerstvem zdravotnictví zveřejněny informace, že by všechny pojišťovny nebyly transformovány a některé by měly zůstat státu. Pravděpodobně by se jednalo o Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra a Vojenskou zdravotní pojišťovnu. Jenže jak chce ministr prosadit deklarovanou konkurenci ve zdravotním pojištění, od které - jak prohlašuje - očekává efektivnější nakládání s finančními prostředky a větší zainteresovanost pojištěnců a pacientů? Hrozí zde nebezpečí, že státní zdravotní pojišťovny by se staly odkladištěm neefektivních II

7 KOVÁK číslo května 2008/příloha pojištěnců, tj. dětí, starých osob, nezaměstnaných apod., kteří by měli malý výběr nabídky zdravotnických služeb a v konečném efektu i horší zdravotní péči. Řízená péče dle vzoru USA O změně českých zdravotních pojišťoven na akciové společnosti se zmínila i Organizace pro spolupráci a rozvoj (OECD), a to ve zprávě vydané počátkem letošního roku. Tato zpráva o ekonomických výhledech České republiky na rok 2008 upozorňuje na to, že by si pojišťovny mohly vybírat jen zdravé klienty s vyšším příjmem. Zároveň konstatuje, že zkušenosti s takovým řešením jsou v zemích OECD zatím velmi omezené. Z dostupných informací vyplývá, že pokud by další kroky reformy zdravotnictví prošly, mohl by se celý český zdravotnický systém podobat americkým organizacím řízené péče, které se vyznačuji tím, že fungují jako síť. Součásti sítě jsou ambulance, nemocnice a lékárny a vše zastřešuje zdravotní pojišťovna, která vše financuje. Pokud pacient vstoupí do systému, zavazuje se, že se bude léčit jen v určeném zdravotnickém zařízení a bude navštěvovat jen určeného praktického lékaře a o další služby bude žádat jen s jeho svolením. Když jde o nákladný úkon, nelze jej uskutečnit, pokud ho neschválí pojišťovna. Nikdo nedostane nic Jeden z dalších trumfů ministra je, že příjmy z privatizace zdravotních pojišťoven rozdělí mezi občany, a to tím způsobem, že každá rodina by si tak měla přijít na Kč. I když s pojmem rodina můžeme polemizovat, jak to bylo myšleno, protože jsou rodiny neúplné, bezdětné, s nemanželskými dětmi, osoby bez rodiny. Je třeba upozornit, že nedostanou nic, pouze získají možnost po dobu pěti let za tyto finance nakoupit zdravotnické služby. Kdo je nevyčerpá, nedostane nic, kdo bude čerpat pozdě, bude mít smůlu, neboť budou znehodnoceny inflací. Vydělají na tom především zdravotní pojišťovny, protože peníze se jím vrátí zpět v rámci řízené zdravotní péče. Půda k privatizaci připravena Dalším sporným bodem zdravotnické reformy je změna statutu fakultních nemocnic. Vláda schválením návrhu věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích rozhodla, že fakultní nemocnice budou nahrazeny univerzitními nemocnicemi, které budou mít podobu akciových společností. Budou založeny na majetkovém podílu univerzity a státu. Podíl základního kapitálu univerzitní nemocnice bude náležet z 34 procent univerzitě a ze 66 procent státu. Akcie univerzitní nemocnice budou na jméno a převod akcií bude podmíněn souhlasem valné hromady. Z návrhu vyplývá, že akcie univerzity budou neprodejné, maximálně je možný převod na jinou univerzitu. O ostatních akciích v majetku státu se nehovoří, tudíž z toho logicky vyplývá, že stát si připravuje půdu pro možný prodej, a tím privatizaci univerzitních nemocnic, a navíc ministr nevyloučil do budoucna částečný vstup soukromého kapitálu za souhlasu univerzity. Zavedením uvedené formy vlastnictví univerzitních nemocnic se vysoké školy dostávají do pozice minoritního akcionáře, takže ztratí možnost ovlivňovat organizaci a personální politiku pracovišť nemocnice, která muže být narušena potenciálně politickým vměšováním. Tím se může snížit odbornost osob působících na těchto pracovištích a v důsledku toho poklesnout kvalita poskytované zdravotní péče a může docházet ke snížení úrovně vzdělávání studentů i lékařů. V neposlední řadě by mohly nastat problémy při čerpání finančních prostředků z evropských fondů na výzkum a vědu. NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU O NEMOCENSKÉM Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, právní odbor OS KOVO Nález Ústavního soudu ČR ze dne 23. dubna 2008, kterým byla zrušena některá ustanovení zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců, vládním politikům, zejména pak členům vlády za Občanskou demokratickou stranu, zamotal hlavu. Podle názoru ústavního soudu je zrušení poskytování nemocenského za prvé tři dny pracovní neschopnosti, k němuž došlo od 1. ledna 2008, v rozporu s ústavním právem na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci. Jedná se o podivný postup ze strany státu, který plošně postihuje všechny kategorie zaměstnanců údajně kvůli neurčitému počtu zneuživatelů nemocenského. Vláda měla původně přijmout legislativní plán jak nastalou situaci vyřešit již 28. dubna 2008, ale své rozhodnutí odložila na později. Od letošního ledna zaměstnanci nemocenské v prvních třech dnech nemoci nedostávají. Od 4. do 30. dne mají 60 procent vyměřovacího základu, který se stanovuje ze mzdy. Při ještě delším stonání pak získávají 72 procent základu. Do konce loňska pobírali v prvních třech dnech nemoci 25 procent základu, poté 69 procent. Vláda podle ministra Nečase s potěšením vyslechla aktuální údaje, podle nichž se za první čtvrtletí letošního roku snížil počet ukončených pracovních neschopností o 28 procent a počet prostonaných dnů klesl o 11 procent. Tato čísla dokazují, že nový systém funguje, tvrdí ministr. Jak je rozhodnutí zdůvodněno Ústavní soud však usoudil, že výsledkem je stav, kdy převážná většina zaměstnanců zůstává po dobu prvých tří dnů pracovní neschopnosti bez jakýchkoliv prostředků, zatímco jejich povinnost platit pojistné zůstala nedotčena. Nedotčena samozřejmě zůstala i jejich povinnost platit tzv. regulační poplatky ve zdravotnictví. Jelikož většina běžných onemocnění je krátkodobá, důsledkem podle ústavního soudu může být, že zaměstnanci budou na svou nemoc čerpat dovolenou (na zotavenou!), což je ovšem v příkrém rozporu s jejím účelem. Dalším řešením bude zpravidla přecházení nemoci bez návštěvy lékaře a pracovní neschopnosti. Tím může dojít i k nezanedbatelnému zvýšení nákladů na léčení v případě komplikací, které poté zdaleka převýší výši dávek nemocenského, jež by mohly být, či byly v prvních třech dnech vyplaceny. Nemoc je obdobou pojistné události a její existence musí být prokázána odpovídajícím způsobem (lékařským vyšetřením). Místo řešení ve formě zavedení důsledné kontroly lékařů i pojištěnců stát přenáší důsledky své neochoty či neschopnosti k realizaci této kontroly na bedra většiny poctivých zaměstnanců. Odloženo do 30. června Ústavní soud odložil vykonatelnost svého nálezu do 30. června Do té doby by parlament mohl změnit příslušné předpisy o nemocenském pojištění. Ministr Nečas však 15. května oznámil, že zákonodárci nestihnou tak rychle zákon změnit. Zaměstnanci proto budou od 1. července v prvních třech dnech nemoci dostávat nemocenskou ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu. S tím se však vláda nehodlá smířit a navrhne zřejmě nižší procento. Návrh nové úpravy předloží Nečas Poslanecké sněmovně na červnové schůzi, platit by mohla od září. Zatím ji nechtěl upřesnit. Na stránkách našeho časopisu vás budeme informovat o dalším vývoji této oblasti úpravy nemocenského pojištění. III

8 KOVÁK číslo května 2008/příloha HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (III.) JINDRA PLESNÍKOVÁ, právní odbor OS KOVO Výchovná, kulturní a vzdělávací činnost Zde se promítnou náklady za nákup vstupenek na kulturní akce včetně nákupu permanentních vstupenek. Příspěvek na kulturu může být vyplacen i paušální částkou v hotovosti. Dále tu budou náklady spojené s pořádáním například plesů, tzn. pronájem sálu, hudba, požární ostraha při plese, eventuálně ceny do tomboly. Při kulturních nebo slavnostních akcích lze z odborových prostředků hradit občerstvení a slavnostní přípitek, nikoliv však běžnou konzumaci. Jako další použití prostředků se zde může dále jednat o zabezpečování zájmové umělecké činnosti, kulturních kroužků, jazykových kursů apod. Rekreační činnost VZO může na základě schváleného rozpočtu přispívat na rekreaci, dětské tábory, a to až do plné výše poplatku. Kritéria pro poskytování příspěvku na rekreaci schvaluje členská schůze nebo konference na návrh závodního výboru. Příspěvek na rekreaci lze z odborových prostředků poskytnout i v hotovosti. U zahraničních zájezdů nelze hradit z odborových prostředků kapesné. Sportovní činnost Na základě schváleného rozpočtu lze hradit v této položce: nájem tělovýchovných zařízení (bazén, tělocvična, fitness centrum), služby (lyžařské vleky, sauna, redukční a zdravotní cvičení, plavání ve formě plavenek aj.), vstupenky na sportovní akce. Vybavení a investice Členská schůze může na doporučení v rozpočtu schválit nákup vybavení na výchovnou činnost, oblast péče a služeb včetně nákupu kulturních zařízení. Při takovémto nákupu je nutné zvážit, zda bude využíván širokou členskou základnou a nebude sloužit pouze jednotlivcům. Ostatní Do ostatních nákladů se zahrnou všechny náklady, které nejsou obsaženy v žádném z předcházejících bodů, jako například dary k životním jubileím, dary při narození dítěte člena. 4. Rozhodování a pravomoci v otázkách hospodaření Členská schůze nebo konference Nejvyšším orgánem ZO je členská schůze nebo konference, které přísluší v otázkách hospodaření především: schvalovat výhledové využívání finančních prostředků, které má ZO k dispozici, včetně dlouhodobého ukládání finančních prostředků na kapitálový trh (termínované vklady, certifikáty), projednávat a schvalovat zásady hospodaření, projednávat a schvalovat rozpočet, případně jeho změny, a to včetně rozpočtu zařízení ZO OS, v souladu se stanovami OS stanovit postup pro placení a zúčtování členských příspěvků, rozhodovat o dlouhodobém uvolnění pracovníků k výkonu funkce nebo činnosti v ZO OS, a to včetně pravidel pro jejich odměňování, schvalovat mimořádné výdaje nad limit, který má v pravomoci závodní výbor, projednávat a schvalovat výroční zprávy o hospodaření a stanoviska DaRK k témuž, schvalovat zprávu o inventarizaci, případném vyřazení nepotřebných předmětů z majetku ZO, schvalovat zásady pro postup financování odborových zařízení (rekreačních středisek, knihoven aj.), delegovat pravomoci členské schůze na závodní výbor v některých ustanoveních (například zvýšený limit pro schvalování sociálních podpor nebo dílčí zásahy do rozpočtu). Závodní výbor Za včasnou tvorbu zdrojů, za správu finančních prostředků a za jejich účelné využívání odpovídá VZO OS. Jako výkonný orgán řídí a zabezpečuje plnění všech úkolů, které souvisejí s finančním hospodařením ZO OS. VZO OS odpovídá členské schůzi nebo konferenci za řádné hospodaření s finančními prostředky ZO podle schválených zásad. V tomto smyslu zejména: předkládá členské schůzi nebo konferenci výhledové zaměření využívání finančních prostředků, které má ZO OS k dispozici, připravuje a projednává návrh rozpočtu ZO OS a jejích zařízení, předkládá jej ke schválení členské schůzi nebo konferenci, zabezpečuje řádné a včasné placení a zúčtování členských příspěvků, podle zásad schválených členskou schůzí (konferencí) schvaluje přidělování poukazů na rekreaci a na zájezdy a stanoví pro jednotlivé případy výši účastnického příspěvku, podle zásad schválených členskou schůzí (konferencí) rozhoduje o poskytování darů členům odborové organizace (například při různých jubileích), připravuje a předkládá členské schůzi (konferenci) zásadní návrhy vztahující se k odborovému hospodaření, jako jsou: inventarizace, uvolňování pracovníků k výkonu funkce v ZO OS, půlročně předkládá členské schůzi (konferenci), a to se stanoviskem revizní komise, k projednání zprávy o výsledcích hospodaření ZO OS a o stavu majetku, projednává a schvaluje zprávu inventarizační komise o výsledcích inventarizace, včas projednává a odstraňuje zjištěné nedostatky v hospodaření a činí opatření podle návrhu, který předloží revizní komise, plní povinnost vůči orgánům státní správy podle zákona o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb., v platném znění, tzn. dbá o včasnou registraci tam, kde vzniká daňová povinnost. Současně dbá na správný a včasný odvod daní. Stejně tak dbá na ostatní závazky, a to na plnění zákonného pojištění, v případě podnikatelské aktivity na registraci u živnostenského úřadu, dále povolává k odpovědnosti funkcionáře ZO OS, kteří rozhodnou o nesprávném použití odborových prostředků v rozporu se zásadami přijatými členskou schůzí (konferencí). Předseda Předseda VZO OS odpovídá za správné a řádné kolektivní projednávání a rozhodování v otázkách hospodaření s finančními prostředky ZO OS. S funkcí předsedy souvisí i pravomoc a zodpovědnost v konkrétním uskutečňování hospodářsko-finanční agendy ZO OS. Předseda ZO OS v této souvislosti: spolu s hospodářem, případně jinými pověřenými členy VZO OS, má dispoziční oprávnění s peněžními prostředky ZO OS uloženými na účtech v peněžních ústavech, podepisuje příkazy k úhradám z běžného účtu a z pokladny spolu s hospodářem VZO OS, odpovídá za řádné vedení hospodářsko-finanční agendy ZO OS, průběžně ověřuje její stav a úroveň, dbá o správné informování a proškolování hospodáře VZO OS, zabezpečuje řádné předání hospodářsko-finanční agendy ZO OS při změně funkcionářů, kteří mají bezprostřední vztah ke správě odborových finančních prostředků a k majetku ZO OS, dbá o správný odvod členských příspěvků na OS KOVO. (Pokračování příště) IV

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM?

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM? Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 10. LEDNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 18. LEDNA 2008, CENA: 6 KČ Kovák v Brnû - str. 2 I nadále moïnost jednoduchého úãetnictví

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009

Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009 Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009 1. Základní principy... 2 2. Zdroje finančních prostředků... 2 Členské příspěvky... 2 Příjem z kapitálového majetku - úroků... 3 Příjem

Více

SE ZDRAVOTNICKOU REFORMOU DO AFRIKY Tam nás vede vláda - zaznělo na demonstraci v Praze

SE ZDRAVOTNICKOU REFORMOU DO AFRIKY Tam nás vede vláda - zaznělo na demonstraci v Praze Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakční fotoreportáž z demonstrace proti reformě ve zdravotnictví str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3 Příloha str. I až IV: Poradny na přání (Právní servis, Sociální

Více

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST?

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST? 34 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 11. ŘÍJNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 19. ŘÍJNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Usnesení Pfiedsednictva a Rady OS KOVO - str. 2 Dohoda odboráfiû z ArcelorMittal

Více

VLÁDA LŽE, TAK AŤ JDE!

VLÁDA LŽE, TAK AŤ JDE! 19 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. KVĚTNA 2011, DATUM VYDÁNÍ: 27. KVĚTNA 2011, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Informace z demonstrace 21. 5. str. 2 Fotoreportáž z

Více

MORA POD VLAJKOU GORENJE

MORA POD VLAJKOU GORENJE TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 29. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 7. KVĚTNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Lobby a šedé eminence str. 2 ČMKOS k nálezu Ústavního soudu

Více

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak vidí odboráři novelu zákoníku práce (III.) str.

Více

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ?

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ? TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 14. ZÁŘÍ 2006, DATUM VYDÁNÍ: 22. ZÁŘÍ 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Co nového na Ostravsku - str. 2 Co bude nového ve mzdové oblasti (I.) - str. 3 PŘÍLOHA

Více

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010 PŘEČTĚTE SI: Dneska my - zítra vy str. 1 Připojte se i vy k petici.... str. 2 Do

Více

Soud dal žalobci za pravdu

Soud dal žalobci za pravdu Soud dal žalobci za pravdu Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně Snížit osobní příplatek kvůli nesprávnému parkování? Nesmysl? Ne, stalo se to Ing. Michaelu Strakovi. Šlo ve dvou měsících celkem o

Více

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI 12 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakce se ptá čtenářů str. 2 Informace ze zahraničí str.

Více

Ze sněmu až k úřadu vlády Protestní pochod odborářů a občanských iniciativ prošel Prahou

Ze sněmu až k úřadu vlády Protestní pochod odborářů a občanských iniciativ prošel Prahou Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Posilování bipartitního dialogu tentokrát v Praze str. 2 3. díl čtenářské soutěže - hotel Děvín v Mariánských Lázních str. 3 Fotoreportáž z protestního pochodu v

Více

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Ohlednutí za rokem 2008 v Olomouci str. 2 Složitá situace

Více

Hlavním cílem je stabilizace členské základny

Hlavním cílem je stabilizace členské základny 1 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 14 CENA 5 Kč 13. 2. 2007 PŘEČTĚTE SI: l TELEFÓNICA O2 - první kolektivní smlouva v nové firmě str. 3 l Na

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Všem zaměstnancům veřejných služeb a správy!

Všem zaměstnancům veřejných služeb a správy! 22 Ročník 53 Praha 16. prosince 2008 10,60 Kč http://statorg.cmkos.cz Případným autorùm příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

POUČENÍ Z KAUZY ČEPEC

POUČENÍ Z KAUZY ČEPEC TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 1. BŘEZNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 9. BŘEZNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Nabídka kursu - str. 2 Bawag Bank pro ãleny OS KOVO - str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV:

Více

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011 2 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 12. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 20. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Důležité pracovněprávní údaje str. 2 Zprávy ze zahraničí

Více

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 5 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 PŘEČTĚTE SI: 17. listopad a odbory str. 1 Do konce roku zbývají už jen.. (Česká

Více

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE 8 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 19. ÚNORA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 27. ÚNORA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kde se nejvíce propouští str. 2 a 3 Zkušenost se zaměstnaneckým

Více

ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. Dodatek č. VI

ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. Dodatek č. VI 2 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008 Jaro je zde, a i když jsme hodně zaneprázdněni v zaměstnání i v odborech, chvíle

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 6 Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PRO ZO OSŢ ZAMĚŘENÉ NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (metodika) Schválená Ústředím OSŢ

Více

Priority kolektivního vyjednávání. Být v odborech neznamená jen platit příspěvky. čtěte na str. 4. čtěte na str. 10

Priority kolektivního vyjednávání. Být v odborech neznamená jen platit příspěvky. čtěte na str. 4. čtěte na str. 10 P T N ROČNÍK 21 / CENA 11 Kč / 1. 10. 2014 / č. 3 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB Priority kolektivního vyjednávání čtěte na str. 4 Být v odborech

Více

PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 09 PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých z vás. Na pomoc jednotlivým funkcionářům základních organizací,

Více

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ 16 Ročník 51 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Informace předsedkyně

Více

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 30. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Olomouckém kraji? Jen v málokteré firmě se krize

Více

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 8 číslo 5 11. 5. 2011 Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PROJEKT INSPEKCE PRÁCE EURES Táto, jak na to? podporuje otce doma i v práci Rádiové

Více

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých z vás. Na pomoc jednotlivým funkcionářům základních organizací, kteří musí dnes a denně řešit mnoho různých problémů, jsme

Více