Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech lékárenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech lékárenství"

Transkript

1 Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech lékárenství V Praze dne 18. května 2015 Zpracoval: Datank s.r.o. ČSOB Tisková zpráva strana 1 z 15

2 Analýza stavu a očekávání firem a živnostníků v oboru lékárenství Resumé V rámci pravidelného reprezentativního šetření ČSOB Index očekávání firem, které monitoruje sentiment a očekávání malých a středních firem včetně živnostníků, je sledována také situace ve vybraných indikativních odvětvích. V rámci sedmé vlny šetření byl zájem zaměřen na situaci v oblasti lékárenství. Cílem popisu vývoje tohoto indikativního oboru je zjistit, jakou náladu mají domácnosti, jaké chování lze očekávat od spotřebitelů, zda je trh již saturován a jaký ekonomický vývoj je tak pravděpodobný v nejbližší budoucnosti. Co se týče počtu lékáren, český trh je podle zástupců firem, asociací i profesních sdružení už nasycený. Svědčí o tom i statistické údaje, kdy počty lékáren po kontinuálním dlouhodobém růstu už dva roky stagnují. Lékárenská péče však není rozložena na území republiky rovnoměrně. Vysoká koncentrace lékáren je ve velkých městech. To je logické u nemocničních lékáren, ale týká se to i lékáren základního typu (tzn. lékáren, které nejsou součástí zdravotnických zařízení), které jsou často umístěny v nákupních centrech, kde jsou tržby z volného prodeje nejvyšší. V souvislosti se zajištěním plošné dostupnosti lékárenské péče jsou diskutovány různé formy regulace od omezení vzniku nových lékáren v zákonem stanovené vzdálenosti od již zavedených provozoven, po daňová či rozpočtová zvýhodnění lékáren z menších měst. Žádný z regulačních návrhů však zatím nenabyl konkrétní podoby. Běžná statistika vykazuje tržby lékáren rozdělené na ty hrazené ze zdravotního pojištění a volný prodej, do kterého jsou započítány i doplatky pacientů na léky předepsané lékařem. Takto definovaný volný prodej, resp. tržby z něj již několik let stagnují a v posledním evidovaném roce dokonce klesají. Při podrobnějším pohledu na volný prodej však zjistíme, že za zmíněnou stagnací či poklesem stojí doplatky pacientů za léky. Samotný volný prodej očištěný od těchto doplatků s výjimkou roku 2010 roste, s tím ale, že před rokem 2010 rostl rychleji než v posledních letech. Zdá se tedy, že volný prodej lékárenského zboží reagoval na probíhající ekonomickou krizi jednoročním poklesem a následným zpomalením růstu tržeb (ve srovnání s obdobím před rokem 2010). V inkriminovaném období se měnila i struktura poptávky. Zájem klesal především u potravinových doplňků, vitaminů a přípravků na prevenci, u luxusních výrobků a volně prodejných léčiv se poptávka nijak zásadně nezměnila. ČSOB Tisková zpráva strana 2 z 15

3 Odhadovat ekonomický vývoj oboru je složité, protože výkon je značně závislý na výši úhrad od zdravotních pojišťoven, resp. na stanovování maximálních přirážek, což je v kompetenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv, přičemž úhrady i ceny léků každoročně klesají. Budoucnost podnikání tak zástupci větších i menších firem vidí ve zvyšování prodejů zboží z volného prodeje. Důraz bude kladen na marketing a nové prodejní způsoby, jako je samoobslužný prodej a internet. Současné trendy v poptávce po lékárenském zboží z volného prodeje indikují mírný optimismus. Zákazníci se podle výpovědí zástupců firem vracejí k nákupu preventivních přípravků a k dalšímu sortimentu, který v době krize tak často nenakupovali. Pozitivní předpovědi jsou však zatím opatrné s tím, že prodej volně prodejných léčiv citlivě reaguje také na nepředvídatelné objektivní okolnosti, jako jsou chřipkové epidemie. Podmínky českého trhu Lékárenský obor, respektive podnikání v něm, má svá specifika v podobě částečné regulace trhu. Svým charakterem je lékárna zdravotnické zařízení, které zákazníkům či v mnoha případech vlastně pacientům poskytuje odborné poradenství a prodává mimo jiné i léky předepsané lékařem, a jako takové nemůže podléhat čistě tržním mechanismům. Lék (na lékařský předpis) je navíc zboží zvláštní povahy, jehož užívání není zcela autonomním rozhodnutím zákazníka/pacienta. Základními oblastmi, ve kterých může být lékárenský trh regulován, jsou regulace prodejních cen a regulace počtu a rozmístění lékáren. Každá forma regulace má svá pro i proti. U regulace prodejních cen se dlouhodobě diskutuje, zda má být cena určena nastavením maximální možné přirážky či pevnou konečnou cenou výrobku. Zastánci pevných cen zdůrazňují etický rozměr problému, tedy, že není správné, aby se výše doplatků na léky v lékárnách lišila. Různé ceny předepsaných léků mohou snižovat důvěru klientů/pacientů v systém zdravotní péče. Na druhé straně, první varianta nabízí prostor pro vlastní cenovou politiku lékáren a v rámci konkurenčního boje tak může být průměrná cena za doplatky u léků ve výsledku nižší než maximální povolená marže. Regulace počtu lékáren, respektive určení minimální vzdálenosti mezi provozovnami pak podle zastánců napomáhá zajištění rovnoměrnější dostupnosti lékárenské péče v rámci celé České republiky. Nová lékárna totiž může vzniknout pouze v odlehlejších oblastech s nižší hustotou zastoupení lékáren. Počet lékáren roste nejrychleji ve velkých městech a konkrétně pak v nákupních centrech, kde jsou tržby z volného prodeje nejvyšší. Zájem o tyto lokality je pak ze stran lékárníkůpodnikatelů pochopitelně větší. Odpůrci regulace počtu lékáren poukazují na výrazné omezení konkurence, což může mít v konečném důsledku opět negativní dopad na zákazníky. V České republice je v současnosti uplatňována částečná regulace u prodeje léčiv, respektive u stanovování jejich prodejní ceny, přičemž tato regulace se týká výhradně léků vydávaných na lékařský předpis neboli léků hrazených ze zdravotního pojištění. Zmíněná regulace nabývá konkrétní ČSOB Tisková zpráva strana 3 z 15

4 podoby ve stanovení maximální prodejní ceny léčiv. Cena léků není tedy pevná, tzn. ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Podle materiálů Ministerstva zdravotnictví je pro regulaci v českém prostředí nutné rozlišovat: a) cenu výrobce (cena, za kterou výrobce uvede léčivý přípravek na trh kdekoliv v EU) b) obchodní přirážku (částka vyjadřovaná v % podílu z ceny výrobce, o kterou může být cena výrobce navýšena). Tato částka představuje společnou přirážku všech distributorů, přes které je léčivý přípravek distribuován, včetně lékárny, která je posledním článkem dodavatelského řetězce. O obchodní přirážku se tedy musí všichni v tomto dodavatelském řetězci podělit. V České republice jsou regulovány obě složky ceny jak cena výrobce, tak i obchodní přirážka. Obě složky jsou regulovány stanovením maximální ceny, což je úředně stanovená výše, kterou nesmí subjekt překročit při prodeji výrobku další osobě. Stanovování maximální ceny je v současnosti v kompetenci Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Cenotvorba u zboží z volného prodeje pak podléhá standardním principům volného trhu. Následná analýza se tedy primárně zaměřuje na výhledy podnikatelů, které se týkají pouze volného prodeje lékárenského zboží. Vývoj situace na trhu Počet lékáren v České republice kontinuálně rostl od 90. let, a to až do roku V posledních dvou letech však můžeme sledovat stagnaci či dokonce zatím velmi mírný pokles počtu lékáren. Podle posledních údajů Státního úřadu pro kontrolu léčiv působí v českých městech lékáren, na jednu z nich tak připadají necelé 4 tis. obyvatel. ČSOB Tisková zpráva strana 4 z 15

5 Graf 1: Počet lékáren a počet obyvatel na 1 lékárnu v České republice Počet lékáren Počet obyvatel na 1 lékárnu Zdroj dat: ÚZIS, SÚKL Podle Františka Prchlíka, manažera nákupu ze sítě lékáren BENU, už mnoho místa pro nové lékárny na trhu nezbývá. Možnosti pro otevírání nových lékáren tak, aby to v konečném důsledku dávalo ekonomický význam, jsou velmi omezené, trh je nyní prakticky zaplněn. Neznamená to však, že dostupnost lékáren je všude stejná, jak uvádí Jan Jerhot výkonný ředitel společnosti Devětsil: Počet lékáren roste především ve městech, v nových nákupních centrech a v lokalitách s větší kumulací potenciálních zákazníků. Naopak v menších městech a na vesnicích lékárny a výdejny léčiv ubývají a tam ta dostupnost lékárenské péče, především pro starší lidi, začíná být velmi špatná. A podobně situaci komentuje Petr Mašát z International Pharmaceutical Corporation: Výrazný růst počtu lékáren už je spíše minulostí, počet lékáren se pomalu stabilizuje. A Petr Mašát také pociťuje nerovnoměrné rozložení péče: Lékárenská péče se v současné době centralizuje do velkých měst a obchodních center. Lékárny v menších městech a na vesnicích se čím dál více potýkají s existenčními problémy. Tento vývoj může do budoucna značně negativně ovlivnit dostupnost lékárenské péče v ČR. Vím, že se některé evropské země potýkali s podobnými potížemi. Následně byli nuceni přijmout nejrůznější opatření, aby předešli nedostupnosti lékárenské péče v méně ekonomicky lukrativních oblastech. Myslím, že by se zákonodárci měli inspirovat a některá řešení následovat. Zmiňovaná řešení byla v minulosti opakovaně diskutována, přičemž počet lékáren může být regulován například určením minimální vzdálenosti mezi jednotlivými provozovnami. V úvahu přichází i omezení možnosti otevírat nové lékárny stanovením pevného počtu lékáren pro celou republiku. To ČSOB Tisková zpráva strana 5 z 15

6 však neřeší nedostatek lékáren v menších městech. Nástrojem na zajištění rovnoměrné dostupnosti lékárenské péče na celém území státu může být například i rozdělení výše marží do skupin podle toho, kde se lékárna nachází. Zjednodušeně řečeno, lékárny ve větších městech by dostávaly nižší marže než lékárny z menších měst. Podobné řešení by přivítalo například Grémium majitelů lékáren, za které Marek Hampel uvádí:...nabízíme přijmout zajištění dostupnosti lékárenské péče a léků i v méně obydlených oblastech např. daňovým zvýhodněním či rozpočtovým opatřením. Žádný z výše zmíněných nástrojů regulace však doposud nepřekročil rovinu připravovaných legislativních návrhů. Zástupce lékárenské sítě Dr. Max Michal Petrov považuje za základní a účinný regulátor počtu lékáren trh a domnívá se, že právě zásluhou volného trhu bylo v České republice dosaženo dobré úrovně dostupnosti lékárenské péče. Nicméně nevylučuje, že na dnešním již konsolidovaném trhu by mohla řízená opatření přinést určitá pozitiva. Regulace hustoty sítě by mohla mít pozitivní vliv na zahušťování oblastí, kde dosud dostupnost není ideální. Při jakékoliv regulaci je ale potřeba postupovat obezřetně a s ohledem na všechny dopady, které by její zavedení mělo, tak aby nový systém nebyl rigidní a naopak byl schopný reagovat na živé potřeby, zejména na měnící se demografickou skladbu regionu. Největší počet lékáren (329) se nachází v hlavním městě, avšak přehled počtu lékáren na 100 tis. obyvatel v jednotlivých krajích ukazuje, že problém dostupnosti lékárenské péče nestojí ve štěpení Praha vs. zbytek republiky, ale spíše v rozdílech mezi většími městy obecně a venkovem. Největší počet lékáren na 100 tis. obyvatel totiž zdaleka nemá Praha, ta se dlouhodobě pohybuje někde ve středu pole. Nejvíce lékáren (relativně vyjádřeno) se nachází v Královéhradeckém, Karlovarském a Jihomoravském kraji. Rozmezí počtu lékáren na 100 tis. obyvatel se v rámci České republiky pohybuje od cca jednadvaceti do dvaatřiceti lékáren, neboli od po obyvatel na jednu provozovnu. ČSOB Tisková zpráva strana 6 z 15

7 Graf 2: Počet lékáren na obyvatel podle krajů Zdroj dat: SÚKL, ČSÚ Hl. m. Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj ČR celkem Praha sice nevede v podílu lékáren na obyvatele, z hlediska tržeb z volného prodeje jsou ale pražské lékárny zdaleka nejvýdělečnější. Zatímco u průměrné lékárny se sídlem v Praze přesahuje roční tržba z volného prodeje 8,5 mil. Kč, v Královéhradeckém kraji je to jen něco málo přes 5 mil. Kč. František Prchlík ze sítě lékáren BENU uvádí, že velikost sídla a pak samotné umístění lékárny má na strukturu poptávky značný vliv: Odlišnost poptávky v jednotlivých městech je patrná, ve větších městech je všeobecně poptávka po volném prodeji vyšší a dobře se prodávají také produkty s vyšší cenou. Rozdíly je také možné sledovat v jednotlivých segmentech lékáren (obchodní centra, polikliniky...), kde je nákupní chování v mnoha ohledech rozlišné. ČSOB Tisková zpráva strana 7 z 15

8 Graf 3: Tržby z volného prodeje léčiv vč. doplatků za léky a poukazy na 1 lékárnu v tis. Kč dle krajů Praha Středočeský Karlovarský Jihočeský ČR celkem Vysočina Plzeňský Jihomoravský Liberecký Zlínský Olomoucký Ústecký Moravskoslezský Pardubický Královéhradecký Pozn.: Údaje za rok 2013 Zdroj dat: ÚZIS A rozdíly ve struktuře poptávky zaznamenávají i lékárny ze sítě společnosti International Pharmaceutical Corporation, což potvrzuje její marketingový manažer Petr Mašát: Zájem o kvalitní lékárenskou dermokosmetiku pozorujeme hlavně v lékárnách ve velkých městech a obchodních centrech. Tam trend v poptávce o kvalitní kosmetiku a dražší doplňky stravy můžeme potvrdit. V menších městech a vesnicích dávají naši pacienti přednost spíše nejnutnějším přípravkům pro zvládnutí jejich akutních zdravotních stavů. Vedle geografických odlišností existují zcela zásadní rozdíly ve struktuře poptávky mezi ústavními lékárnami a lékárnami základního typu (nejsou umístěny v nemocnicích a poliklinikách). Zatímco v případě lékáren, které nejsou součástí zdravotnických zařízení, tvoří tržby z volného prodeje 15 %, u ústavních lékáren jsou to pouze 2 % z celkového objemu tržeb. Mnohem větší rozdíly najdeme mezi lékárnami v nemocnicích a obchodních centrech v prvních hraje významnou roli preskribce, čili léky na předpis a v druhých volný prodej. dodává Michal Petrov ze sítě lékáren Dr. Max. ČSOB Tisková zpráva strana 8 z 15

9 Graf 4: Struktura průměrných tržeb podle typu lékárny 17 % 3 % 2 % 1 % 15 % 2 % Lékárny zákl. typu 94 % 66 % Ústavní lékárny Tržby od pojišťoven a zdr. zařízení Doplatky pacientů Volný prodej Ostatní odběratelé Pozn.: Údaje za rok 2013 Zdroj dat: ÚZIS V souhrnu za celou Českou republiku průměrné tržby z volného prodeje na jednu lékárnu už několik let stagnují, což může mít podle Petra Mašáta z International Pharmaceutical Corporation hned několik příčin. Dle mého tento vývoj mohlo ovlivnit několik faktorů. Mezi ně bych zařadil rostoucí konkurenci ve volném prodeji, což přináší neustálý tlak na snižování cen přípravků. Dále také rozmach internetových obchodů a určitě také ekonomická krize a snížená kupní síla obyvatelstva. Vysvětlení, že obor reagoval na globální ekonomickou krizi, nahrává načasování počátku stagnace průměrných tržeb, kdy zlomovým bodem byl rok Na první pohled se může zdát, že na zlepšující se ekonomickou situaci poptávka po lékárenském zboží z volného prodeje zatím nezareagovala. V posledním meziročním srovnání došlo dokonce k poklesu tržeb, a to jak celkového, tak průměrného objemu. Pokud se však podíváme na podrobnější členění volného prodeje, zjistíme, že za zmíněným poklesem stojí pouze doplatky pacientů za léky na předpis. Samotný volný prodej se choval odlišně. Až do roku 2010, kdy došlo k propadu tržeb, poměrně rychle rostl. Od roku 2010 tržby z volného prodeje bez doplatků opět meziročně rostou, i když už ne tak výrazně (zhruba o 2,5-4 % ročně). Čísla tak potvrzují, že oblast volného prodeje reagovala na probíhající ekonomickou krizi. Ano, stejně jako celý trh jsme zaznamenali pokles v některých kategoriích a to především u produktů z kategorie ČSOB Tisková zpráva strana 9 z 15

10 výživových doplňků, velký propad byl celkově zaznamenán u vitaminů a multivitaminů, které zákazníci vnímají pouze jako doplněk, u volně prodejných léčiv se citlivost poptávky v souvislosti s ekonomickou recesí prakticky neprojevila. komentuje vývoj poptávky v inkriminovaném období František Prchlík ze sítě lékáren BENU. Graf 5: Tržby z volného prodeje léčiv a zdravotnických prostředků včetně doplatků za léky a poukazy Tržby v mil. Kč celkem Zdroj dat: ÚZIS Citlivost poptávky po lékárenském zboží z volného prodeje na aktuální ekonomickou situaci potvrzuje i Michal Petrov, PR manažer sítě Dr. Max. Krize vliv měla. Je ale zajímavé, že o volně prodejné přípravky ve vysokých cenových kategoriích byl zájem stále. Potvrzuje to tvrzení, že ani za ekonomické ČSOB Tisková zpráva strana 10 z 15

11 Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/ Praha 5 tel.: Graf 6: Podrobné členění tržeb z volného prodeje (volný prodej bez doplatků za léky vs. doplatky) Meziroční změna tržeb z volného prodeje bez doplatků ,1 % 11,4 % 5 % 2,4 % 2,6 % 4,3 % -3,6 % Zdroj dat: ÚZIS Petr Novák z Asociace provozovatelů lékárenských sítí upozorňuje, že na příjmy lékáren má vedle makroekonomických podmínek značný vliv i míra prevalence chřipkových onemocnění, nicméně vliv ekonomické krize nevylučuje ani on: Neviděl jsem studii, která by vliv krize jednoznačně doložila, ale pokles reálných příjmů se musel nutně na prodeji projevit. Ale právě tak se na něm projevují sezónní vlivy jako například to, zda vypukne chřipková epidemie. Přesto představují volně prodejné přípravky položku, na které do budoucna závisí prosperita lékárníka. Protože eroze cen a úhrad žádnou expanzi u léků na předpis neumožňuje. Počet receptů je v zásadě konstantní, jejich objem lékárník nijak neovlivní. Také Petr Dvořák z představenstva společnosti PHOENIX uvádí, že prodeje lékárenského zboží závisí na mnoha vzájemně se ovlivňujících okolnostech a podrobně popisuje i strukturu volného prodeje: Vývoj segmentu volného prodeje ovlivňuje mnoho faktorů - od sezónních vlivů, regionálních odlišností, vývoje ekonomiky a kupní síly obyvatelstva, až po marketing či legislativu. Je totiž důležité, zda má pacient možnost se na náklady zaměstnavatele či pojištění vyležet doma, či zda je nucen nemoc zkusit vyléčit takzvaně "za pochodu". Z tohoto důvodu největší prodeje zaznamenáváme v oblasti samoléčby nachlazení, bolesti, zažívání, velkým trhem jsou podpůrné preparáty na léčbu pohybového aparátu, dále přípravky k podpoře imunity či vitamíny. Historicky se lékárny hojně zaměřují na dětskou výživu a další dětský sortiment, nově například i na veterinární přípravky. ČSOB Tisková zpráva strana 11 z 15

12 78,0 % 78,1 % 79,3 % 75,1 % 75,5 % 75,2 % 73,7 % 70,7 % 69,0 % 66,4 % 68,4 % 67,7 % 67,7 % 68,2 % 68,0 % 22,0 % 21,9 % 20,7 % 24,9 % 24,5 % 24,8 % 26,3 % 29,3 % 31,0 % 33,6 % 31,6 % 32,3 % 32,2 % 31,8 % 32,0 % Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/ Praha 5 tel.: Budoucnost oboru Hlavní příjmy lékáren plynou z prodeje léků na předpis a tedy z úhrad zdravotních pojišťoven. Volný prodej, do kterého jsou započítány i doplatky pacientů za léky na recept, pak v příjmu lékáren tvoří zhruba třetinu objemu. V dlouhodobém časovém srovnání však lze vypozorovat trend zvyšování podílu volného prodeje na celkových tržbách. Od roku 1999 se tento podíl zvýšil o deset procentních bodů z 22 na 32 %. Graf 7: Podíly tržeb podle způsobu prodeje volný prodej (včetně doplatků za léky) Zdroj dat: ÚZIS Na tom, že se lékárny budou více orientovat na volný prodej i v budoucnu, se shodují zástupci asociací, profesních sdružení i provozovatelů lékáren. Budou to volně prodejné přípravky, o které se v budoucnu budou lékárny stále více ekonomicky opírat. Protože počet preskribcí se nezvyšuje a lékárny čelí v tomto segmentu erozi cen a úhrad. říká Michal Petrov, PR manažer lékárenské sítě Dr. Max. A souhlasí i Jan Jerhot z Devětsilu a dodává, proč těžiště zájmu nemůže být v platbách zdravotních pojišťoven: Lékárny se budou více orientovat právě na volný prodej, protože tržby za úhrady od zdravotních pojišťoven každý rok klesají a klesat budou. V podobném duchu se k budoucnosti oboru vyjadřuje i Petr Dvořák z představenstva lékárenského velkoobchodu PHOENIX: V současné době finanční hodnota léčiv vydaných na recept dlouhodobě stagnuje, zatímco trh volně prodejných přípravků mírně roste; i proto hraje volný prodej nezanedbatelnou roli v ekonomice lékáren a je nedílnou součástí jejich obchodních aktivit. Petr Dvořák nicméně upozorňuje, že hlavním posláním lékáren je a i v budoucnu bude prodej léčiv: Volný prodej je pro lékárnu důležitý, ČSOB Tisková zpráva strana 12 z 15

13 protože jde o hotovostní tržbu, které stabilizuje lékárnu z pohledu jejího financování. Přesto jsem přesvědčen, že těžiště činnosti lékárenského oboru zůstane i nadále v oblasti výdeje léčivých přípravků a poradenství v oblasti léčiv. To je oblast, kterou lékárníci studovali a kde mají největší odborné znalosti. Současný lékárenský trh vytváří silně konkurenční prostředí, a kdo na něm chce uspět, musí investovat do marketingových kampaní, rozšiřování nabídky i zvyšování kvality služeb. Obecně lze říci, že se určitě bude dále zvyšovat proklientský servis, protože to je hlavní efekt ostrého konkurenčního boje, který v lékárenství pozorujeme. říká k tomu Michal Petrov za Dr. Max. A pohled zástupce menšího lékárenského řetězce nabízí Petr Mašát z International Pharmaceutical Corporation: Celý lékárenský trh v ČR se významně konsoliduje. Velké řetězce rostou a těžko se jejich cenové politice konkuruje. Jejich snaha o vytvoření tržního oligopolu je více než zřejmá. Dle mého je nezbytné, aby i soukromí lékárníci na danou situaci pružně reagovali, věnovali se marketingu, správnému managementu a zejména nabídli pacientovi co nejkvalitnější lékárenskou péči a poradenství. Na rozdíl od léčivých přípravků na předpis je při volném prodeji stále více důležitější využívání dobře promyšlených marketingových metod a strategií. Prostředí na českém lékárnickém trhu se již dá označit za hyperkonkurenční a boj o každého pacienta se stává každodenním chlebem mnoha lékáren. Trendem bude podle Petra Nováka z Asociace provozovatelů lékárenských sítí posouvání volného prodeje lékárenského zboží do podoby samoobslužných drogerií: Ve většině zemí Evropy nebo přinejmenším v těch, kde je srovnatelná míra regulace trhu jako u nás, sledujeme trend vzájemného přelévání. Doplňky stravy například už nejsou jen doménou lékáren a drogistické zboží kosmetiku nevyjímaje se stále více nabízí naopak v lékárnách. I kosmetika může mít vedlejší účinky a lidé, kteří chtějí skutečně odborné poradenství, volí nákup v lékárně. Ale vidíme i opačný trend, například v Británii, kde síť Boot s rozdíl mezi lékárnou a špičkovou drogerií úplně setřela. A Petr Novák popisuje i další změny ve způsobu prodeje přípravků bez předpisu: U volně prodejných léků do budoucna určitě poroste role internetového obchodu, třeba proto, že si e-shopy mohou dovolit nabízet větší šíři sortimentu, ale i proto, že lidem bude víc záležet na prevenci. Dokonce do té míry, že budou myslet na stálou zásobu doplňků. A za prodejní kanál s velkým potenciálem považuje internet i společnost provozující síť lékáren Benu, která bude e-shop otevírat v letošním roce. Očekáváme také rozvoj dalších prodejních kanálů - e-shopu, který je dnes již běžným prodejním kanálem nejen v běžném maloobchodě, ale i při nákupu volně prodejných léků a doplňků stravy. uvádí František Prchlík. Podrobnější analýzu k prodeji lékárenského zboží přes internet podává Petr Dvořák za lékárenský velkoobchod PHOENIX: Internetový prodej je fenoménem doby a objemy prodejů i zde rostou, nicméně pacienti jsou zde konzervativní a v otázkách zdraví se nákupy týkají především produktů neakutního charakteru, v případě prodeje volně prodejných léčiv pak stále převládá osobní výdej v lékárně s možností konzultace. Výhledy do budoucna však nejsou všude stejné. Tam, kde nemohou postavit byznys na tržbách z volného prodeje, ale slouží spíše jako výdejna léčiv, mohou mít problém s přežitím. Rozdíly popisuje Petr Mašát z International Pharmaceutical Corporation: Zájem o kvalitní lékárenskou dermokosmetiku pozorujeme hlavně v lékárnách ve velkých městech a obchodních centrech. Tam ČSOB Tisková zpráva strana 13 z 15

14 trend v poptávce o kvalitní kosmetiku a dražší doplňky stravy můžeme potvrdit. V menších městech a vesnicích dávají naši pacienti přednost spíše nejnutnějším přípravkům pro zvládnutí jejich akutních zdravotních stavů. A to potvrzuje i Dagmar Krahulíková, lékárnice z Lékárny u Radnice, která se nachází ve Valašských Kloboukách: V období krize jsme zaznamenali pokles a zatím se to nezlepšuje. Lidé tolik neutrácejí jako před krizí, kupují jen, co je nutné. Zatím jsme tedy níž, než jsme bývali. Lékárny v menších městech tak mohou zanikat nebo se postupně stávat součástí větších řetězců, které díky velkým odběrům mohou od dodavatelů získávat slevy na celý sortiment, tedy na zboží z volného prodeje i na léky předepisované lékařem. Rozšiřování lékárenských řetězců předpokládají jak jejich zástupci, tak představitelé menších firem. Do budoucna se spíše dá očekávat tlak na zefektivnění provozu a služeb ve stávajících lékárnách a rozšiřování lékárenských řetězců. říká František Prchlík, manažer nákupu druhého největšího řetězce lékáren BENU. Jan Jerhot výkonný ředitel společnosti Devětsil se domnívá, že počet lékáren v ČR do budoucna poklesne: Nejspíše bude lékáren méně, hlavně na vesnicích a odlehlejších místech, kde mají problémy uživit se už dnes. Celkový výkon oboru je do budoucna závislý na nastavení maximálních cen a výše úhrad od zdravotních pojišťoven, které se snižují. František Prchlík ze sítě lékáren Benu tak odhaduje pro následujících 5 let spíše stagnaci: Budoucnost českého lékárenství je v současné době velmi složité predikovat, prognóza vývoje trhu na následujících 5 let je na úrovni stagnace až mírného poklesu a to především s ohledem na nedávno proběhnuté legislativní změny a poklesy cen léků vázaných na recept. U volného prodeje je však předpokládán spíše vzestup. Optimismus reprezentuje například Jan Jerhot ze společnosti Devětsil: Tržby z volného prodeje se v našich lékárnách postupně zvyšují. Řekl bych, že lidé čím dál více sledují reklamy a akční letáky, sami se edukují na internetu a vyhledávají častěji odborné poradenství v lékárnách. A změny k lepšímu pozorují už dnes i další lékárny. Je zřejmé, že aktuální vývoj v oblasti ekonomické situace obyvatelstva má pozitivní dopad také na celkovou poptávku, pozorujeme nárůst prodejů v kategoriích, které v posledních letech zákazníci nekupovali tak často, jak bylo zvykem. uvádí František Prchlík z řetězce lékáren BENU. A že se zlepšující ekonomická situace promítá i do poptávky po lékárenském zboží doufá i Michal Petrov z řetězce Dr. Max: Tak jako všude jinde by to mohl být obrat, i když na něj budou působit i jiné vlivy než ekonomické oživení - například chřipková epidemie. Struktura poptávky je také důležitá růst kvality života se nejspíš promítá i do zvýšeného zájmu o přípravky na prevenci. ČSOB Tisková zpráva strana 14 z 15

15 Rozhovory: Jan Jerhot, výkonný ředitel, DEVĚTSIL JST, s.r.o. Petr Mašát, Marketing Manager, International Pharmaceutical Corporation, a.s. (IPC) Michal Petrov, tiskový mluvčí a PR manažer, Česká lékárna Holding, a.s. (Dr. Max Brand) František Prchlík, Manager nákupu, BENU Česká republika, a.s. Dagmar Krahulíková, lékárnice, Lékárna u Radnice, Valašské Klobouky Petr Novák, výkonný ředitel, Asociace provozovatelů lékárenských sítí Marek Hampel, předseda představenstva, Grémium majitelů lékáren Petr Dvořák, člen představenstva, PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. Období rozhovorů: Zdroje dat: Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) Český statistický úřad (ČSÚ) Pharmaceutical Group of the European Union Seznam tabulek a grafů: Graf 1: Počet lékáren a počet obyvatel na 1 lékárnu v České republice Graf 2: Počet lékáren na obyvatel podle krajů Graf 3: Tržby z volného prodeje léčiv včetně doplatků za léky a poukazy na 1 lékárnu v tis. Kč dle krajů Graf 4: Struktura průměrných tržeb podle typu lékárny Graf 5: Tržby z volného prodeje léčiv a zdravotnických prostředků včetně doplatků za léky a poukazy Graf 6: Podrobné členění tržeb z volného prodeje (volný prodej bez doplatků za léky vs. doplatky) Graf 7: Podíly tržeb podle způsobu prodeje Kontakt: Pavla Hávová mluvčí ČSOB tel.: ČSOB Tisková zpráva strana 15 z 15

Lékárny v roce 2012. Pharmacies in 2012

Lékárny v roce 2012. Pharmacies in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2013 35 Lékárny v roce 2012 Pharmacies in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 18.7.2002 Lékárenská péče v Jihomoravském kraji v roce 2001 Analýza lékárenské péče

Více

a také společným nebezpečím

a také společným nebezpečím a také společným nebezpečím Kamil Hrubý Člen Představenstva České lékárnické komory témata Obchodní přirážka a marže Cenotvorba léků Náklady na léky Síť lékáren v ČR versus EU Marže na léky v ČR versus

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 11 23. 10. 2013 Lékárenská péče v Moravskoslezském kraji v roce 2012 Pharmaceutical

Více

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ RIZIKA V ČINNOSTECH FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ŠPINDLERŮV MLÝN 2012 MUDR. TAŤÁNA SOHAROVÁ VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA RACIONÁLNÍ

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva V Praze, listopad 2015 Zpracovatel: Datank s.r.o. ČSOB Index očekávání firem strana 1 z 10 Resumé V rámci pravidelného reprezentativního

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

a také společným nebezpečím

a také společným nebezpečím a také společným nebezpečím PharmDr. Vladimír Gondek člen představenstva ČLK S použitím materiálů mgr. Leony Štěpkové témata Obchodní přirážka a marže Cenotvorba léků Náklady na léky Síť lékáren v ČR versus

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny

CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny Ing.Martin Frano 16. OTC Konference 24.10.2013 Význam CM v prostředí ústavní lékárny Tlak na finanční výkonnost lékárny (pokles na Rx) Záchyt nemocničních pacientů

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny, Kurdějov 17. 18. dubna 2015 ppm factum research Nákupy a

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Daří se nám provádět transparentní lékovou politiku? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 4. 12. 2012

Daří se nám provádět transparentní lékovou politiku? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 4. 12. 2012 Daří se nám provádět transparentní lékovou politiku? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 4. 12. 2012 Léková politika zajištění dostupnosti bezpečných a účinných léčiv regulace cen a úhrad z veřejného zdravotního

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU Co budeme řešit?? 1. Jaké jsou hlavní koncepce měření a předpovídání poptávky? 2. Jak lze odhadnou současnou poptávku? 3. Jak lze předpovědět budoucí poptávku? 1.Hlavní

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2005 2008. Consumption of Health Services in the years 2005 2008

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2005 2008. Consumption of Health Services in the years 2005 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20. 11. 2009 63 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2005 2008 Consumption of Health Services in the years 2005

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

I. LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, DOPLNĚK STRAVY, KOSMETIKA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Termíny 22.3. a 10.4.

I. LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, DOPLNĚK STRAVY, KOSMETIKA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Termíny 22.3. a 10.4. Vážení přátelé, dovolujeme si tímto navázat na naši předchozí spolupráci a pozvat Vás na workshopy z cyklu Aktuální otázky farmaceutického práva. Připravili jsme pro Vás opět novinky v problematice farmaceutické

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Michal Hojný Vedoucí lékárník ÚL IKEM 1 Největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v ČR 3 centra

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha HIV/AIDS v ČR Data o výskytu HIV/AIDS jsou kategorizována podle národnosti, resp. země

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2014 a dál Představení výsledků výzkumu ČSOB Tiskové materiály Kulatý stůl s novináři restaurace La Republika 7. 1. 2014 Představení výzkumu Charakteristika a hlavní

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

E-lékárna současná situace, její výhody, specifika a efektivita v rámci OTC/DS prodeje a další vývoj

E-lékárna současná situace, její výhody, specifika a efektivita v rámci OTC/DS prodeje a další vývoj E-lékárna současná situace, její výhody, specifika a efektivita v rámci OTC/DS prodeje a další vývoj PharmDr. Vladimir Finsterle Konference OTC, 26.9.2012 Počet obyvatel na 1 lékárnu je srovnatelný s ostatními

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 50 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

ehealth Day 2011 Pomůže elektronizace najít úspory? - elektronizace - náklady systému zdravotní péče - úsporová očekávání - výsledky

ehealth Day 2011 Pomůže elektronizace najít úspory? - elektronizace - náklady systému zdravotní péče - úsporová očekávání - výsledky [ 1 ] ehealth Day 2011 Pomůže elektronizace najít úspory? - elektronizace - náklady systému zdravotní péče - úsporová očekávání - výsledky PharmDr. Martin Beneš [ 2 ] ELEKTRONIZACE Elektronizace [ 3 ]

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

OTC / DS prodej v nezávislé veřejné lékárně nákupní, skladový a expediční management v praxi. Mgr. Mojmír Hübl jednatel RM PHARMATRADE s.r.o.

OTC / DS prodej v nezávislé veřejné lékárně nákupní, skladový a expediční management v praxi. Mgr. Mojmír Hübl jednatel RM PHARMATRADE s.r.o. OTC / DS prodej v nezávislé veřejné lékárně nákupní, skladový a expediční management v praxi Mgr. Mojmír Hübl jednatel RM PHARMATRADE s.r.o. Mgr. Mojmír Hübl 1999-2004 UK v Praze, Farmaceutická fakulta

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích. JUDr. Jakub Král

Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích. JUDr. Jakub Král Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích JUDr. Jakub Král 1 Osnova Proč se zákon o zdravotnických prostředcích týká očních optik? Jaké právní předpisy

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

OTC VÝROBCE jeho cíle, prodejní a marketingové nástroje pro efektivní spolupráci s lékárnou a distributorem

OTC VÝROBCE jeho cíle, prodejní a marketingové nástroje pro efektivní spolupráci s lékárnou a distributorem OTC VÝROBCE jeho cíle, prodejní a marketingové nástroje pro efektivní spolupráci s lékárnou a distributorem Ing. Lubomír Calta Countr y Commercial Manager CHC CZ&SK, SANOFI 6-7/11/2012, KONFERENCE RIZIKA

Více

Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení

Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Regionální disparity jejich pojetí,

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

ATL a BTL podmínky pro úspěšnou práci s OTC brandem v prostředí aliance lékáren. Ing. Lubomír Calta, výkonný ředitel, Magistra a.s.

ATL a BTL podmínky pro úspěšnou práci s OTC brandem v prostředí aliance lékáren. Ing. Lubomír Calta, výkonný ředitel, Magistra a.s. ATL a BTL podmínky pro úspěšnou práci s OTC brandem v prostředí aliance lékáren. Ing. Lubomír Calta, výkonný ředitel, Magistra a.s. Co si představuje lékárník pod pojmem nezávislá lékárna? Nenese jméno

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

MOCNIČNÍ NÁKUPY V PRAX

MOCNIČNÍ NÁKUPY V PRAX FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC MOCNIČNÍ NÁKUPY V PRAX Porada přednostů 21. 09. 2011 Ing. Čeněk Merta, MBA- červen 2014 Androsa, Čestlice profesionalita a lidský přístup ŘÍZENÍ LÉKOVÉ POLITIKY FNOL Za řízení

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Zpracoval tým Obsah: Vývoj počtu cizích podnikatelů v ČR Porovnání cizích podnikatelů podle zemí, věkové struktury a jejich regionální působnosti v ČR Oborová struktura

Více

Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení aneb veřejné zdravotní pojištění nebo státní zdravotní systém

Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení aneb veřejné zdravotní pojištění nebo státní zdravotní systém Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení aneb veřejné zdravotní pojištění nebo státní zdravotní systém Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální ředitel Oborová

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Jak vyhledávat v databázi léků. www.olecich.cz

Jak vyhledávat v databázi léků. www.olecich.cz Jak vyhledávat v databázi léků www.olecich.cz Kde najít databázi léků? Databázi léků naleznete na webové adrese Informačního portálu pro veřejnost www.olecich.cz. První rychlou volbou je hlavní nabídka

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech vinařství

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech vinařství Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech vinařství V Praze, červenec 2015 Zpracovatel: Datank s.r.o. ČSOB Index očekávání firem strana 1 z 13 Resumé V rámci pravidelného reprezentativního šetření

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Index očekávání firem: výhled na 4Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 4Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 4Q 2014 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem Jaká jsou očekávání firem na poslední čtvrtletí

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B Ekonomický cyklus Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B. Pozice v rámci ekonomického cyklu Potenciální produkt, specifikovaný na základě výpočtu Cobb Douglasovou produkční

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Činnost oboru psychiatrie

Činnost oboru psychiatrie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.4.2003 21 Činnost oboru psychiatrie Podkladem pro zpracování dat o činnosti oboru psychiatrie je výkaz A(MZ)1-01.

Více