Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech lékárenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech lékárenství"

Transkript

1 Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech lékárenství V Praze dne 18. května 2015 Zpracoval: Datank s.r.o. ČSOB Tisková zpráva strana 1 z 15

2 Analýza stavu a očekávání firem a živnostníků v oboru lékárenství Resumé V rámci pravidelného reprezentativního šetření ČSOB Index očekávání firem, které monitoruje sentiment a očekávání malých a středních firem včetně živnostníků, je sledována také situace ve vybraných indikativních odvětvích. V rámci sedmé vlny šetření byl zájem zaměřen na situaci v oblasti lékárenství. Cílem popisu vývoje tohoto indikativního oboru je zjistit, jakou náladu mají domácnosti, jaké chování lze očekávat od spotřebitelů, zda je trh již saturován a jaký ekonomický vývoj je tak pravděpodobný v nejbližší budoucnosti. Co se týče počtu lékáren, český trh je podle zástupců firem, asociací i profesních sdružení už nasycený. Svědčí o tom i statistické údaje, kdy počty lékáren po kontinuálním dlouhodobém růstu už dva roky stagnují. Lékárenská péče však není rozložena na území republiky rovnoměrně. Vysoká koncentrace lékáren je ve velkých městech. To je logické u nemocničních lékáren, ale týká se to i lékáren základního typu (tzn. lékáren, které nejsou součástí zdravotnických zařízení), které jsou často umístěny v nákupních centrech, kde jsou tržby z volného prodeje nejvyšší. V souvislosti se zajištěním plošné dostupnosti lékárenské péče jsou diskutovány různé formy regulace od omezení vzniku nových lékáren v zákonem stanovené vzdálenosti od již zavedených provozoven, po daňová či rozpočtová zvýhodnění lékáren z menších měst. Žádný z regulačních návrhů však zatím nenabyl konkrétní podoby. Běžná statistika vykazuje tržby lékáren rozdělené na ty hrazené ze zdravotního pojištění a volný prodej, do kterého jsou započítány i doplatky pacientů na léky předepsané lékařem. Takto definovaný volný prodej, resp. tržby z něj již několik let stagnují a v posledním evidovaném roce dokonce klesají. Při podrobnějším pohledu na volný prodej však zjistíme, že za zmíněnou stagnací či poklesem stojí doplatky pacientů za léky. Samotný volný prodej očištěný od těchto doplatků s výjimkou roku 2010 roste, s tím ale, že před rokem 2010 rostl rychleji než v posledních letech. Zdá se tedy, že volný prodej lékárenského zboží reagoval na probíhající ekonomickou krizi jednoročním poklesem a následným zpomalením růstu tržeb (ve srovnání s obdobím před rokem 2010). V inkriminovaném období se měnila i struktura poptávky. Zájem klesal především u potravinových doplňků, vitaminů a přípravků na prevenci, u luxusních výrobků a volně prodejných léčiv se poptávka nijak zásadně nezměnila. ČSOB Tisková zpráva strana 2 z 15

3 Odhadovat ekonomický vývoj oboru je složité, protože výkon je značně závislý na výši úhrad od zdravotních pojišťoven, resp. na stanovování maximálních přirážek, což je v kompetenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv, přičemž úhrady i ceny léků každoročně klesají. Budoucnost podnikání tak zástupci větších i menších firem vidí ve zvyšování prodejů zboží z volného prodeje. Důraz bude kladen na marketing a nové prodejní způsoby, jako je samoobslužný prodej a internet. Současné trendy v poptávce po lékárenském zboží z volného prodeje indikují mírný optimismus. Zákazníci se podle výpovědí zástupců firem vracejí k nákupu preventivních přípravků a k dalšímu sortimentu, který v době krize tak často nenakupovali. Pozitivní předpovědi jsou však zatím opatrné s tím, že prodej volně prodejných léčiv citlivě reaguje také na nepředvídatelné objektivní okolnosti, jako jsou chřipkové epidemie. Podmínky českého trhu Lékárenský obor, respektive podnikání v něm, má svá specifika v podobě částečné regulace trhu. Svým charakterem je lékárna zdravotnické zařízení, které zákazníkům či v mnoha případech vlastně pacientům poskytuje odborné poradenství a prodává mimo jiné i léky předepsané lékařem, a jako takové nemůže podléhat čistě tržním mechanismům. Lék (na lékařský předpis) je navíc zboží zvláštní povahy, jehož užívání není zcela autonomním rozhodnutím zákazníka/pacienta. Základními oblastmi, ve kterých může být lékárenský trh regulován, jsou regulace prodejních cen a regulace počtu a rozmístění lékáren. Každá forma regulace má svá pro i proti. U regulace prodejních cen se dlouhodobě diskutuje, zda má být cena určena nastavením maximální možné přirážky či pevnou konečnou cenou výrobku. Zastánci pevných cen zdůrazňují etický rozměr problému, tedy, že není správné, aby se výše doplatků na léky v lékárnách lišila. Různé ceny předepsaných léků mohou snižovat důvěru klientů/pacientů v systém zdravotní péče. Na druhé straně, první varianta nabízí prostor pro vlastní cenovou politiku lékáren a v rámci konkurenčního boje tak může být průměrná cena za doplatky u léků ve výsledku nižší než maximální povolená marže. Regulace počtu lékáren, respektive určení minimální vzdálenosti mezi provozovnami pak podle zastánců napomáhá zajištění rovnoměrnější dostupnosti lékárenské péče v rámci celé České republiky. Nová lékárna totiž může vzniknout pouze v odlehlejších oblastech s nižší hustotou zastoupení lékáren. Počet lékáren roste nejrychleji ve velkých městech a konkrétně pak v nákupních centrech, kde jsou tržby z volného prodeje nejvyšší. Zájem o tyto lokality je pak ze stran lékárníkůpodnikatelů pochopitelně větší. Odpůrci regulace počtu lékáren poukazují na výrazné omezení konkurence, což může mít v konečném důsledku opět negativní dopad na zákazníky. V České republice je v současnosti uplatňována částečná regulace u prodeje léčiv, respektive u stanovování jejich prodejní ceny, přičemž tato regulace se týká výhradně léků vydávaných na lékařský předpis neboli léků hrazených ze zdravotního pojištění. Zmíněná regulace nabývá konkrétní ČSOB Tisková zpráva strana 3 z 15

4 podoby ve stanovení maximální prodejní ceny léčiv. Cena léků není tedy pevná, tzn. ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Podle materiálů Ministerstva zdravotnictví je pro regulaci v českém prostředí nutné rozlišovat: a) cenu výrobce (cena, za kterou výrobce uvede léčivý přípravek na trh kdekoliv v EU) b) obchodní přirážku (částka vyjadřovaná v % podílu z ceny výrobce, o kterou může být cena výrobce navýšena). Tato částka představuje společnou přirážku všech distributorů, přes které je léčivý přípravek distribuován, včetně lékárny, která je posledním článkem dodavatelského řetězce. O obchodní přirážku se tedy musí všichni v tomto dodavatelském řetězci podělit. V České republice jsou regulovány obě složky ceny jak cena výrobce, tak i obchodní přirážka. Obě složky jsou regulovány stanovením maximální ceny, což je úředně stanovená výše, kterou nesmí subjekt překročit při prodeji výrobku další osobě. Stanovování maximální ceny je v současnosti v kompetenci Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Cenotvorba u zboží z volného prodeje pak podléhá standardním principům volného trhu. Následná analýza se tedy primárně zaměřuje na výhledy podnikatelů, které se týkají pouze volného prodeje lékárenského zboží. Vývoj situace na trhu Počet lékáren v České republice kontinuálně rostl od 90. let, a to až do roku V posledních dvou letech však můžeme sledovat stagnaci či dokonce zatím velmi mírný pokles počtu lékáren. Podle posledních údajů Státního úřadu pro kontrolu léčiv působí v českých městech lékáren, na jednu z nich tak připadají necelé 4 tis. obyvatel. ČSOB Tisková zpráva strana 4 z 15

5 Graf 1: Počet lékáren a počet obyvatel na 1 lékárnu v České republice Počet lékáren Počet obyvatel na 1 lékárnu Zdroj dat: ÚZIS, SÚKL Podle Františka Prchlíka, manažera nákupu ze sítě lékáren BENU, už mnoho místa pro nové lékárny na trhu nezbývá. Možnosti pro otevírání nových lékáren tak, aby to v konečném důsledku dávalo ekonomický význam, jsou velmi omezené, trh je nyní prakticky zaplněn. Neznamená to však, že dostupnost lékáren je všude stejná, jak uvádí Jan Jerhot výkonný ředitel společnosti Devětsil: Počet lékáren roste především ve městech, v nových nákupních centrech a v lokalitách s větší kumulací potenciálních zákazníků. Naopak v menších městech a na vesnicích lékárny a výdejny léčiv ubývají a tam ta dostupnost lékárenské péče, především pro starší lidi, začíná být velmi špatná. A podobně situaci komentuje Petr Mašát z International Pharmaceutical Corporation: Výrazný růst počtu lékáren už je spíše minulostí, počet lékáren se pomalu stabilizuje. A Petr Mašát také pociťuje nerovnoměrné rozložení péče: Lékárenská péče se v současné době centralizuje do velkých měst a obchodních center. Lékárny v menších městech a na vesnicích se čím dál více potýkají s existenčními problémy. Tento vývoj může do budoucna značně negativně ovlivnit dostupnost lékárenské péče v ČR. Vím, že se některé evropské země potýkali s podobnými potížemi. Následně byli nuceni přijmout nejrůznější opatření, aby předešli nedostupnosti lékárenské péče v méně ekonomicky lukrativních oblastech. Myslím, že by se zákonodárci měli inspirovat a některá řešení následovat. Zmiňovaná řešení byla v minulosti opakovaně diskutována, přičemž počet lékáren může být regulován například určením minimální vzdálenosti mezi jednotlivými provozovnami. V úvahu přichází i omezení možnosti otevírat nové lékárny stanovením pevného počtu lékáren pro celou republiku. To ČSOB Tisková zpráva strana 5 z 15

6 však neřeší nedostatek lékáren v menších městech. Nástrojem na zajištění rovnoměrné dostupnosti lékárenské péče na celém území státu může být například i rozdělení výše marží do skupin podle toho, kde se lékárna nachází. Zjednodušeně řečeno, lékárny ve větších městech by dostávaly nižší marže než lékárny z menších měst. Podobné řešení by přivítalo například Grémium majitelů lékáren, za které Marek Hampel uvádí:...nabízíme přijmout zajištění dostupnosti lékárenské péče a léků i v méně obydlených oblastech např. daňovým zvýhodněním či rozpočtovým opatřením. Žádný z výše zmíněných nástrojů regulace však doposud nepřekročil rovinu připravovaných legislativních návrhů. Zástupce lékárenské sítě Dr. Max Michal Petrov považuje za základní a účinný regulátor počtu lékáren trh a domnívá se, že právě zásluhou volného trhu bylo v České republice dosaženo dobré úrovně dostupnosti lékárenské péče. Nicméně nevylučuje, že na dnešním již konsolidovaném trhu by mohla řízená opatření přinést určitá pozitiva. Regulace hustoty sítě by mohla mít pozitivní vliv na zahušťování oblastí, kde dosud dostupnost není ideální. Při jakékoliv regulaci je ale potřeba postupovat obezřetně a s ohledem na všechny dopady, které by její zavedení mělo, tak aby nový systém nebyl rigidní a naopak byl schopný reagovat na živé potřeby, zejména na měnící se demografickou skladbu regionu. Největší počet lékáren (329) se nachází v hlavním městě, avšak přehled počtu lékáren na 100 tis. obyvatel v jednotlivých krajích ukazuje, že problém dostupnosti lékárenské péče nestojí ve štěpení Praha vs. zbytek republiky, ale spíše v rozdílech mezi většími městy obecně a venkovem. Největší počet lékáren na 100 tis. obyvatel totiž zdaleka nemá Praha, ta se dlouhodobě pohybuje někde ve středu pole. Nejvíce lékáren (relativně vyjádřeno) se nachází v Královéhradeckém, Karlovarském a Jihomoravském kraji. Rozmezí počtu lékáren na 100 tis. obyvatel se v rámci České republiky pohybuje od cca jednadvaceti do dvaatřiceti lékáren, neboli od po obyvatel na jednu provozovnu. ČSOB Tisková zpráva strana 6 z 15

7 Graf 2: Počet lékáren na obyvatel podle krajů Zdroj dat: SÚKL, ČSÚ Hl. m. Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj ČR celkem Praha sice nevede v podílu lékáren na obyvatele, z hlediska tržeb z volného prodeje jsou ale pražské lékárny zdaleka nejvýdělečnější. Zatímco u průměrné lékárny se sídlem v Praze přesahuje roční tržba z volného prodeje 8,5 mil. Kč, v Královéhradeckém kraji je to jen něco málo přes 5 mil. Kč. František Prchlík ze sítě lékáren BENU uvádí, že velikost sídla a pak samotné umístění lékárny má na strukturu poptávky značný vliv: Odlišnost poptávky v jednotlivých městech je patrná, ve větších městech je všeobecně poptávka po volném prodeji vyšší a dobře se prodávají také produkty s vyšší cenou. Rozdíly je také možné sledovat v jednotlivých segmentech lékáren (obchodní centra, polikliniky...), kde je nákupní chování v mnoha ohledech rozlišné. ČSOB Tisková zpráva strana 7 z 15

8 Graf 3: Tržby z volného prodeje léčiv vč. doplatků za léky a poukazy na 1 lékárnu v tis. Kč dle krajů Praha Středočeský Karlovarský Jihočeský ČR celkem Vysočina Plzeňský Jihomoravský Liberecký Zlínský Olomoucký Ústecký Moravskoslezský Pardubický Královéhradecký Pozn.: Údaje za rok 2013 Zdroj dat: ÚZIS A rozdíly ve struktuře poptávky zaznamenávají i lékárny ze sítě společnosti International Pharmaceutical Corporation, což potvrzuje její marketingový manažer Petr Mašát: Zájem o kvalitní lékárenskou dermokosmetiku pozorujeme hlavně v lékárnách ve velkých městech a obchodních centrech. Tam trend v poptávce o kvalitní kosmetiku a dražší doplňky stravy můžeme potvrdit. V menších městech a vesnicích dávají naši pacienti přednost spíše nejnutnějším přípravkům pro zvládnutí jejich akutních zdravotních stavů. Vedle geografických odlišností existují zcela zásadní rozdíly ve struktuře poptávky mezi ústavními lékárnami a lékárnami základního typu (nejsou umístěny v nemocnicích a poliklinikách). Zatímco v případě lékáren, které nejsou součástí zdravotnických zařízení, tvoří tržby z volného prodeje 15 %, u ústavních lékáren jsou to pouze 2 % z celkového objemu tržeb. Mnohem větší rozdíly najdeme mezi lékárnami v nemocnicích a obchodních centrech v prvních hraje významnou roli preskribce, čili léky na předpis a v druhých volný prodej. dodává Michal Petrov ze sítě lékáren Dr. Max. ČSOB Tisková zpráva strana 8 z 15

9 Graf 4: Struktura průměrných tržeb podle typu lékárny 17 % 3 % 2 % 1 % 15 % 2 % Lékárny zákl. typu 94 % 66 % Ústavní lékárny Tržby od pojišťoven a zdr. zařízení Doplatky pacientů Volný prodej Ostatní odběratelé Pozn.: Údaje za rok 2013 Zdroj dat: ÚZIS V souhrnu za celou Českou republiku průměrné tržby z volného prodeje na jednu lékárnu už několik let stagnují, což může mít podle Petra Mašáta z International Pharmaceutical Corporation hned několik příčin. Dle mého tento vývoj mohlo ovlivnit několik faktorů. Mezi ně bych zařadil rostoucí konkurenci ve volném prodeji, což přináší neustálý tlak na snižování cen přípravků. Dále také rozmach internetových obchodů a určitě také ekonomická krize a snížená kupní síla obyvatelstva. Vysvětlení, že obor reagoval na globální ekonomickou krizi, nahrává načasování počátku stagnace průměrných tržeb, kdy zlomovým bodem byl rok Na první pohled se může zdát, že na zlepšující se ekonomickou situaci poptávka po lékárenském zboží z volného prodeje zatím nezareagovala. V posledním meziročním srovnání došlo dokonce k poklesu tržeb, a to jak celkového, tak průměrného objemu. Pokud se však podíváme na podrobnější členění volného prodeje, zjistíme, že za zmíněným poklesem stojí pouze doplatky pacientů za léky na předpis. Samotný volný prodej se choval odlišně. Až do roku 2010, kdy došlo k propadu tržeb, poměrně rychle rostl. Od roku 2010 tržby z volného prodeje bez doplatků opět meziročně rostou, i když už ne tak výrazně (zhruba o 2,5-4 % ročně). Čísla tak potvrzují, že oblast volného prodeje reagovala na probíhající ekonomickou krizi. Ano, stejně jako celý trh jsme zaznamenali pokles v některých kategoriích a to především u produktů z kategorie ČSOB Tisková zpráva strana 9 z 15

10 výživových doplňků, velký propad byl celkově zaznamenán u vitaminů a multivitaminů, které zákazníci vnímají pouze jako doplněk, u volně prodejných léčiv se citlivost poptávky v souvislosti s ekonomickou recesí prakticky neprojevila. komentuje vývoj poptávky v inkriminovaném období František Prchlík ze sítě lékáren BENU. Graf 5: Tržby z volného prodeje léčiv a zdravotnických prostředků včetně doplatků za léky a poukazy Tržby v mil. Kč celkem Zdroj dat: ÚZIS Citlivost poptávky po lékárenském zboží z volného prodeje na aktuální ekonomickou situaci potvrzuje i Michal Petrov, PR manažer sítě Dr. Max. Krize vliv měla. Je ale zajímavé, že o volně prodejné přípravky ve vysokých cenových kategoriích byl zájem stále. Potvrzuje to tvrzení, že ani za ekonomické ČSOB Tisková zpráva strana 10 z 15

11 Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/ Praha 5 tel.: Graf 6: Podrobné členění tržeb z volného prodeje (volný prodej bez doplatků za léky vs. doplatky) Meziroční změna tržeb z volného prodeje bez doplatků ,1 % 11,4 % 5 % 2,4 % 2,6 % 4,3 % -3,6 % Zdroj dat: ÚZIS Petr Novák z Asociace provozovatelů lékárenských sítí upozorňuje, že na příjmy lékáren má vedle makroekonomických podmínek značný vliv i míra prevalence chřipkových onemocnění, nicméně vliv ekonomické krize nevylučuje ani on: Neviděl jsem studii, která by vliv krize jednoznačně doložila, ale pokles reálných příjmů se musel nutně na prodeji projevit. Ale právě tak se na něm projevují sezónní vlivy jako například to, zda vypukne chřipková epidemie. Přesto představují volně prodejné přípravky položku, na které do budoucna závisí prosperita lékárníka. Protože eroze cen a úhrad žádnou expanzi u léků na předpis neumožňuje. Počet receptů je v zásadě konstantní, jejich objem lékárník nijak neovlivní. Také Petr Dvořák z představenstva společnosti PHOENIX uvádí, že prodeje lékárenského zboží závisí na mnoha vzájemně se ovlivňujících okolnostech a podrobně popisuje i strukturu volného prodeje: Vývoj segmentu volného prodeje ovlivňuje mnoho faktorů - od sezónních vlivů, regionálních odlišností, vývoje ekonomiky a kupní síly obyvatelstva, až po marketing či legislativu. Je totiž důležité, zda má pacient možnost se na náklady zaměstnavatele či pojištění vyležet doma, či zda je nucen nemoc zkusit vyléčit takzvaně "za pochodu". Z tohoto důvodu největší prodeje zaznamenáváme v oblasti samoléčby nachlazení, bolesti, zažívání, velkým trhem jsou podpůrné preparáty na léčbu pohybového aparátu, dále přípravky k podpoře imunity či vitamíny. Historicky se lékárny hojně zaměřují na dětskou výživu a další dětský sortiment, nově například i na veterinární přípravky. ČSOB Tisková zpráva strana 11 z 15

12 78,0 % 78,1 % 79,3 % 75,1 % 75,5 % 75,2 % 73,7 % 70,7 % 69,0 % 66,4 % 68,4 % 67,7 % 67,7 % 68,2 % 68,0 % 22,0 % 21,9 % 20,7 % 24,9 % 24,5 % 24,8 % 26,3 % 29,3 % 31,0 % 33,6 % 31,6 % 32,3 % 32,2 % 31,8 % 32,0 % Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/ Praha 5 tel.: Budoucnost oboru Hlavní příjmy lékáren plynou z prodeje léků na předpis a tedy z úhrad zdravotních pojišťoven. Volný prodej, do kterého jsou započítány i doplatky pacientů za léky na recept, pak v příjmu lékáren tvoří zhruba třetinu objemu. V dlouhodobém časovém srovnání však lze vypozorovat trend zvyšování podílu volného prodeje na celkových tržbách. Od roku 1999 se tento podíl zvýšil o deset procentních bodů z 22 na 32 %. Graf 7: Podíly tržeb podle způsobu prodeje volný prodej (včetně doplatků za léky) Zdroj dat: ÚZIS Na tom, že se lékárny budou více orientovat na volný prodej i v budoucnu, se shodují zástupci asociací, profesních sdružení i provozovatelů lékáren. Budou to volně prodejné přípravky, o které se v budoucnu budou lékárny stále více ekonomicky opírat. Protože počet preskribcí se nezvyšuje a lékárny čelí v tomto segmentu erozi cen a úhrad. říká Michal Petrov, PR manažer lékárenské sítě Dr. Max. A souhlasí i Jan Jerhot z Devětsilu a dodává, proč těžiště zájmu nemůže být v platbách zdravotních pojišťoven: Lékárny se budou více orientovat právě na volný prodej, protože tržby za úhrady od zdravotních pojišťoven každý rok klesají a klesat budou. V podobném duchu se k budoucnosti oboru vyjadřuje i Petr Dvořák z představenstva lékárenského velkoobchodu PHOENIX: V současné době finanční hodnota léčiv vydaných na recept dlouhodobě stagnuje, zatímco trh volně prodejných přípravků mírně roste; i proto hraje volný prodej nezanedbatelnou roli v ekonomice lékáren a je nedílnou součástí jejich obchodních aktivit. Petr Dvořák nicméně upozorňuje, že hlavním posláním lékáren je a i v budoucnu bude prodej léčiv: Volný prodej je pro lékárnu důležitý, ČSOB Tisková zpráva strana 12 z 15

13 protože jde o hotovostní tržbu, které stabilizuje lékárnu z pohledu jejího financování. Přesto jsem přesvědčen, že těžiště činnosti lékárenského oboru zůstane i nadále v oblasti výdeje léčivých přípravků a poradenství v oblasti léčiv. To je oblast, kterou lékárníci studovali a kde mají největší odborné znalosti. Současný lékárenský trh vytváří silně konkurenční prostředí, a kdo na něm chce uspět, musí investovat do marketingových kampaní, rozšiřování nabídky i zvyšování kvality služeb. Obecně lze říci, že se určitě bude dále zvyšovat proklientský servis, protože to je hlavní efekt ostrého konkurenčního boje, který v lékárenství pozorujeme. říká k tomu Michal Petrov za Dr. Max. A pohled zástupce menšího lékárenského řetězce nabízí Petr Mašát z International Pharmaceutical Corporation: Celý lékárenský trh v ČR se významně konsoliduje. Velké řetězce rostou a těžko se jejich cenové politice konkuruje. Jejich snaha o vytvoření tržního oligopolu je více než zřejmá. Dle mého je nezbytné, aby i soukromí lékárníci na danou situaci pružně reagovali, věnovali se marketingu, správnému managementu a zejména nabídli pacientovi co nejkvalitnější lékárenskou péči a poradenství. Na rozdíl od léčivých přípravků na předpis je při volném prodeji stále více důležitější využívání dobře promyšlených marketingových metod a strategií. Prostředí na českém lékárnickém trhu se již dá označit za hyperkonkurenční a boj o každého pacienta se stává každodenním chlebem mnoha lékáren. Trendem bude podle Petra Nováka z Asociace provozovatelů lékárenských sítí posouvání volného prodeje lékárenského zboží do podoby samoobslužných drogerií: Ve většině zemí Evropy nebo přinejmenším v těch, kde je srovnatelná míra regulace trhu jako u nás, sledujeme trend vzájemného přelévání. Doplňky stravy například už nejsou jen doménou lékáren a drogistické zboží kosmetiku nevyjímaje se stále více nabízí naopak v lékárnách. I kosmetika může mít vedlejší účinky a lidé, kteří chtějí skutečně odborné poradenství, volí nákup v lékárně. Ale vidíme i opačný trend, například v Británii, kde síť Boot s rozdíl mezi lékárnou a špičkovou drogerií úplně setřela. A Petr Novák popisuje i další změny ve způsobu prodeje přípravků bez předpisu: U volně prodejných léků do budoucna určitě poroste role internetového obchodu, třeba proto, že si e-shopy mohou dovolit nabízet větší šíři sortimentu, ale i proto, že lidem bude víc záležet na prevenci. Dokonce do té míry, že budou myslet na stálou zásobu doplňků. A za prodejní kanál s velkým potenciálem považuje internet i společnost provozující síť lékáren Benu, která bude e-shop otevírat v letošním roce. Očekáváme také rozvoj dalších prodejních kanálů - e-shopu, který je dnes již běžným prodejním kanálem nejen v běžném maloobchodě, ale i při nákupu volně prodejných léků a doplňků stravy. uvádí František Prchlík. Podrobnější analýzu k prodeji lékárenského zboží přes internet podává Petr Dvořák za lékárenský velkoobchod PHOENIX: Internetový prodej je fenoménem doby a objemy prodejů i zde rostou, nicméně pacienti jsou zde konzervativní a v otázkách zdraví se nákupy týkají především produktů neakutního charakteru, v případě prodeje volně prodejných léčiv pak stále převládá osobní výdej v lékárně s možností konzultace. Výhledy do budoucna však nejsou všude stejné. Tam, kde nemohou postavit byznys na tržbách z volného prodeje, ale slouží spíše jako výdejna léčiv, mohou mít problém s přežitím. Rozdíly popisuje Petr Mašát z International Pharmaceutical Corporation: Zájem o kvalitní lékárenskou dermokosmetiku pozorujeme hlavně v lékárnách ve velkých městech a obchodních centrech. Tam ČSOB Tisková zpráva strana 13 z 15

14 trend v poptávce o kvalitní kosmetiku a dražší doplňky stravy můžeme potvrdit. V menších městech a vesnicích dávají naši pacienti přednost spíše nejnutnějším přípravkům pro zvládnutí jejich akutních zdravotních stavů. A to potvrzuje i Dagmar Krahulíková, lékárnice z Lékárny u Radnice, která se nachází ve Valašských Kloboukách: V období krize jsme zaznamenali pokles a zatím se to nezlepšuje. Lidé tolik neutrácejí jako před krizí, kupují jen, co je nutné. Zatím jsme tedy níž, než jsme bývali. Lékárny v menších městech tak mohou zanikat nebo se postupně stávat součástí větších řetězců, které díky velkým odběrům mohou od dodavatelů získávat slevy na celý sortiment, tedy na zboží z volného prodeje i na léky předepisované lékařem. Rozšiřování lékárenských řetězců předpokládají jak jejich zástupci, tak představitelé menších firem. Do budoucna se spíše dá očekávat tlak na zefektivnění provozu a služeb ve stávajících lékárnách a rozšiřování lékárenských řetězců. říká František Prchlík, manažer nákupu druhého největšího řetězce lékáren BENU. Jan Jerhot výkonný ředitel společnosti Devětsil se domnívá, že počet lékáren v ČR do budoucna poklesne: Nejspíše bude lékáren méně, hlavně na vesnicích a odlehlejších místech, kde mají problémy uživit se už dnes. Celkový výkon oboru je do budoucna závislý na nastavení maximálních cen a výše úhrad od zdravotních pojišťoven, které se snižují. František Prchlík ze sítě lékáren Benu tak odhaduje pro následujících 5 let spíše stagnaci: Budoucnost českého lékárenství je v současné době velmi složité predikovat, prognóza vývoje trhu na následujících 5 let je na úrovni stagnace až mírného poklesu a to především s ohledem na nedávno proběhnuté legislativní změny a poklesy cen léků vázaných na recept. U volného prodeje je však předpokládán spíše vzestup. Optimismus reprezentuje například Jan Jerhot ze společnosti Devětsil: Tržby z volného prodeje se v našich lékárnách postupně zvyšují. Řekl bych, že lidé čím dál více sledují reklamy a akční letáky, sami se edukují na internetu a vyhledávají častěji odborné poradenství v lékárnách. A změny k lepšímu pozorují už dnes i další lékárny. Je zřejmé, že aktuální vývoj v oblasti ekonomické situace obyvatelstva má pozitivní dopad také na celkovou poptávku, pozorujeme nárůst prodejů v kategoriích, které v posledních letech zákazníci nekupovali tak často, jak bylo zvykem. uvádí František Prchlík z řetězce lékáren BENU. A že se zlepšující ekonomická situace promítá i do poptávky po lékárenském zboží doufá i Michal Petrov z řetězce Dr. Max: Tak jako všude jinde by to mohl být obrat, i když na něj budou působit i jiné vlivy než ekonomické oživení - například chřipková epidemie. Struktura poptávky je také důležitá růst kvality života se nejspíš promítá i do zvýšeného zájmu o přípravky na prevenci. ČSOB Tisková zpráva strana 14 z 15

15 Rozhovory: Jan Jerhot, výkonný ředitel, DEVĚTSIL JST, s.r.o. Petr Mašát, Marketing Manager, International Pharmaceutical Corporation, a.s. (IPC) Michal Petrov, tiskový mluvčí a PR manažer, Česká lékárna Holding, a.s. (Dr. Max Brand) František Prchlík, Manager nákupu, BENU Česká republika, a.s. Dagmar Krahulíková, lékárnice, Lékárna u Radnice, Valašské Klobouky Petr Novák, výkonný ředitel, Asociace provozovatelů lékárenských sítí Marek Hampel, předseda představenstva, Grémium majitelů lékáren Petr Dvořák, člen představenstva, PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. Období rozhovorů: Zdroje dat: Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) Český statistický úřad (ČSÚ) Pharmaceutical Group of the European Union Seznam tabulek a grafů: Graf 1: Počet lékáren a počet obyvatel na 1 lékárnu v České republice Graf 2: Počet lékáren na obyvatel podle krajů Graf 3: Tržby z volného prodeje léčiv včetně doplatků za léky a poukazy na 1 lékárnu v tis. Kč dle krajů Graf 4: Struktura průměrných tržeb podle typu lékárny Graf 5: Tržby z volného prodeje léčiv a zdravotnických prostředků včetně doplatků za léky a poukazy Graf 6: Podrobné členění tržeb z volného prodeje (volný prodej bez doplatků za léky vs. doplatky) Graf 7: Podíly tržeb podle způsobu prodeje Kontakt: Pavla Hávová mluvčí ČSOB tel.: ČSOB Tisková zpráva strana 15 z 15

Lékárenská péče v České republice v roce 2003

Lékárenská péče v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.4.2004 22 Lékárenská péče v České republice v roce 2003 Informace o lékárenské péči vycházejí ze statistických výkazů

Více

Lékárny v České republice v roce 2003

Lékárny v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.7.2004 49 Lékárny v České republice v roce 2003 Předkládaná aktuální informace je zaměřena na činnost lékáren v

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Lékárny v roce 2012. Pharmacies in 2012

Lékárny v roce 2012. Pharmacies in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2013 35 Lékárny v roce 2012 Pharmacies in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren

Více

Lékárny v roce Pharmacies in 2009

Lékárny v roce Pharmacies in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 47 Lékárny v roce 2009 Pharmacies in 2009 Souhrn Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren

Více

Lékárny v roce Pharmacies in 2011

Lékárny v roce Pharmacies in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 8. 2012 36 Lékárny v roce 2011 Pharmacies in 2011 Souhrn Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren

Více

Lékárny v roce Pharmacies in 2013

Lékárny v roce Pharmacies in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 8. 2014 22 Souhrn Lékárny v roce 2013 Pharmacies in 2013 Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Tento příspěvek se zabývá cenami bytů a jejich dostupností, tedy dostupností vlastnictví bytů (vlastnického bydlení). Dostupnost bydlení je primárně závislá na

Více

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma, o.s. Obsah sdělení Tender management Struktura

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí)

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) 2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) Komerční nemovitosti podle statistiky výstavby nebytových budov Hmotná fixní aktiva v podobě obydlí (dále uváděno jako domy a byty) a budov a staveb

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 18.7.2002 Lékárenská péče v Jihomoravském kraji v roce 2001 Analýza lékárenské péče

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ RIZIKA V ČINNOSTECH FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ŠPINDLERŮV MLÝN 2012 MUDR. TAŤÁNA SOHAROVÁ VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA RACIONÁLNÍ

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva V Praze, listopad 2015 Zpracovatel: Datank s.r.o. ČSOB Index očekávání firem strana 1 z 10 Resumé V rámci pravidelného reprezentativního

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 11 23. 10. 2013 Lékárenská péče v Moravskoslezském kraji v roce 2012 Pharmaceutical

Více

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Tisková zpráva 29. listopadu 2016 k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Celkové regulované složky ceny elektřiny v roce

Více

a také společným nebezpečím

a také společným nebezpečím a také společným nebezpečím Kamil Hrubý Člen Představenstva České lékárnické komory témata Obchodní přirážka a marže Cenotvorba léků Náklady na léky Síť lékáren v ČR versus EU Marže na léky v ČR versus

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Poplatek je nedílná součást ceny léku. Martin Mátl Česká lékárnická komora

Poplatek je nedílná součást ceny léku. Martin Mátl Česká lékárnická komora Poplatek je nedílná součást ceny léku Martin Mátl Česká lékárnická komora Jaký je vztah poplatku k ceně léku? změny na přelomu let 2007 a 2008 Zvýšení sazby DPH z 5% na 9% Prohloubení degrese společné

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016 eu2 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201 Technické

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

METODY STANOVOVÁNÍ CENY

METODY STANOVOVÁNÍ CENY METODY STANOVOVÁNÍ CENY Autor Mgr. Františka Vyškovská Anotace Inovovaný výukový materiál slouží k samostatné práci žáků, lze jej využít jako podklad k projektovému vyučování nebo jako domácí úkol Očekávaný

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny, Kurdějov 17. 18. dubna 2015 ppm factum research Nákupy a

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

a také společným nebezpečím

a také společným nebezpečím a také společným nebezpečím PharmDr. Vladimír Gondek člen představenstva ČLK S použitím materiálů mgr. Leony Štěpkové témata Obchodní přirážka a marže Cenotvorba léků Náklady na léky Síť lékáren v ČR versus

Více

Fyzické osoby vč. nepodnikajících. Celkem Firmy

Fyzické osoby vč. nepodnikajících. Celkem Firmy TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice v červnu a za pololetí 2016 Praha, červenec 2016 Přestože celkový insolvencí opět klesal, ocitla se v insolvenci ve druhém čtvrtletí 2016 řada velkých

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen

Více

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství říjen 2010 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2009 na jednotlivých

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny

CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny Ing.Martin Frano 16. OTC Konference 24.10.2013 Význam CM v prostředí ústavní lékárny Tlak na finanční výkonnost lékárny (pokles na Rx) Záchyt nemocničních pacientů

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

České lázně na prahu změn. Ing. Jana Vaňková Obchodní ředitelka akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov

České lázně na prahu změn. Ing. Jana Vaňková Obchodní ředitelka akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov České lázně na prahu změn Ing. Jana Vaňková Obchodní ředitelka akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov Léčebné lázně Registrovaná lůžková zdravotnická zařízení Splňují akreditační podmínky ZP i legislativní

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

Regulační poplatky a doplatky za léky

Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační 184 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Ročenka za rok 2010 Regulační Regulační a limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely byly zavedeny od 1.

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

www.zdravotnictvivolaopomoc.cz PARAMETRY PRŮZKUMU Výzkum realizovala pro ČLK agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR o velikosti 1007 respondentů. Šetření proběhlo v září 2016

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku Tisková zpráva BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku 1. srpna 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58

Více

Využívání informačních technologií ve zdravotnictví

Využívání informačních technologií ve zdravotnictví Využívání informačních technologií ve zdravotnictví Český statistický úřad sleduje, ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), údaje o vybavenosti a využívání informačních technologií

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK)

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) 4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) V období 1995 2007 dosáhla v České republice tvorba hrubého fixního kapitálu objemu 7 963,4 mld. Kč. Na tomto objemu se hlavní měrou podílelo

Více

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000 1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od u 2000 1.1. Celkový vývoj Charakteristika celkového vývoje ekonomických subjektů v ČR vychází z údajů registru ekonomických subjektů (RES), kde se evidují všechny

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 11 22. 10. 2012 Lékárenská péče v Moravskoslezském kraji v roce 2011 Pharmaceutical

Více

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok

Více

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015 oe0608 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: nadezada.cadova@soc.cas.cz Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí

Více

Daří se nám provádět transparentní lékovou politiku? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 4. 12. 2012

Daří se nám provádět transparentní lékovou politiku? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 4. 12. 2012 Daří se nám provádět transparentní lékovou politiku? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 4. 12. 2012 Léková politika zajištění dostupnosti bezpečných a účinných léčiv regulace cen a úhrad z veřejného zdravotního

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2006/2007 činil 160 841, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 140 564

Více

Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 2003

Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.1.24 82 Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 23 Výchozím zdrojem dat pro tuto aktuální informaci je Roční

Více

Vyhlášení výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Zlínský kraj

Vyhlášení výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Zlínský kraj Vyhlášení výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys Zlínský kraj Město pro byznys Nejrozsáhlejší srovnávací výzkum, který vyhodnocuje podnikatelské prostředí ve všech obcích s rozšířenou působností

Více

Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky

Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely (dále PZLÚ) byly zavedeny od 1. ledna 2008

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Postup uzavření smlouvy s poskytovateli lékárenské péče

Postup uzavření smlouvy s poskytovateli lékárenské péče Postup uzavření smlouvy s poskytovateli lékárenské péče OBSAH: ČÁST A... 3 TYPOVÁ SMLOUVA PRO POSKYTOVATELE LÉKÁRENSKÉ PÉČE... 3 Čl. 1...3 ČÁST B... 4 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV S POSKYTOVATELEM LÉKÁRENSKÉ

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce Transport casualties, diseased and woman in childbed in the year 2004

Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce Transport casualties, diseased and woman in childbed in the year 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.1.25 52 Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 24 Transport casualties, diseased and woman in childbed in

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 9.10.2016 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2009/2010 činil 147 957, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 127 806

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Charakteristika a metody stanovení ceny

Charakteristika a metody stanovení ceny VY_32_INOVACE_MAR_95 Charakteristika a metody stanovení ceny Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S. Mediální svět v číslech

I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S. Mediální svět v číslech I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S Mediální svět v číslech p. Zopakování již známého, ale často zapomínaného Ekonomika se vyvíjí příznivě, roste, ovšem ne v Evropě Fiskální úsporná politika se přenáší

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2010 Červenec 2010 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení surovinové

Více

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů 2. Základní školy Síť základních škol v České republice je dostatečně hustá, přestože v posledních letech počet základních škol klesá. Ve školním roce 2007/08 bylo v ČR celkem 3 704 základních škol, což

Více

2. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PHARMIA 30. LISTOPADU - 1. PROSINCE TOP HOTEL PRAHA

2. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PHARMIA 30. LISTOPADU - 1. PROSINCE TOP HOTEL PRAHA 2. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PHARMIA 30. LISTOPADU - 1. PROSINCE 2012 - TOP HOTEL PRAHA DEMOGRAFICKÉ PARAMETRY LÉKÁREN V ČR A JEJICH ODRAZ V OBCHODNÍM POTENCIÁLU František Podzimek Vývoj farmaceutického trhu

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Studenti vysokých škol v ČR 1

Studenti vysokých škol v ČR 1 203,5 30,1 220,2 31,2 243,7 33,0 264,8 38,4 44,3 289,5 53,5 316,2 63,6 343,9 73,2 81,7 368,1 88,1 93,0 389,0 396,0 392,1 381,0 93,9 367,9 91,7 347,3 88,1 Studenti vysokých škol v ČR 1 Lidské zdroje ve

Více

Pohlavní nemoci v roce Venereal diseases in 2006

Pohlavní nemoci v roce Venereal diseases in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2007 28 Pohlavní nemoci v roce 2006 Venereal diseases in 2006 Souhrn Tato aktuální informace přináší základní

Více