Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech lékárenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech lékárenství"

Transkript

1 Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech lékárenství V Praze dne 18. května 2015 Zpracoval: Datank s.r.o. ČSOB Tisková zpráva strana 1 z 15

2 Analýza stavu a očekávání firem a živnostníků v oboru lékárenství Resumé V rámci pravidelného reprezentativního šetření ČSOB Index očekávání firem, které monitoruje sentiment a očekávání malých a středních firem včetně živnostníků, je sledována také situace ve vybraných indikativních odvětvích. V rámci sedmé vlny šetření byl zájem zaměřen na situaci v oblasti lékárenství. Cílem popisu vývoje tohoto indikativního oboru je zjistit, jakou náladu mají domácnosti, jaké chování lze očekávat od spotřebitelů, zda je trh již saturován a jaký ekonomický vývoj je tak pravděpodobný v nejbližší budoucnosti. Co se týče počtu lékáren, český trh je podle zástupců firem, asociací i profesních sdružení už nasycený. Svědčí o tom i statistické údaje, kdy počty lékáren po kontinuálním dlouhodobém růstu už dva roky stagnují. Lékárenská péče však není rozložena na území republiky rovnoměrně. Vysoká koncentrace lékáren je ve velkých městech. To je logické u nemocničních lékáren, ale týká se to i lékáren základního typu (tzn. lékáren, které nejsou součástí zdravotnických zařízení), které jsou často umístěny v nákupních centrech, kde jsou tržby z volného prodeje nejvyšší. V souvislosti se zajištěním plošné dostupnosti lékárenské péče jsou diskutovány různé formy regulace od omezení vzniku nových lékáren v zákonem stanovené vzdálenosti od již zavedených provozoven, po daňová či rozpočtová zvýhodnění lékáren z menších měst. Žádný z regulačních návrhů však zatím nenabyl konkrétní podoby. Běžná statistika vykazuje tržby lékáren rozdělené na ty hrazené ze zdravotního pojištění a volný prodej, do kterého jsou započítány i doplatky pacientů na léky předepsané lékařem. Takto definovaný volný prodej, resp. tržby z něj již několik let stagnují a v posledním evidovaném roce dokonce klesají. Při podrobnějším pohledu na volný prodej však zjistíme, že za zmíněnou stagnací či poklesem stojí doplatky pacientů za léky. Samotný volný prodej očištěný od těchto doplatků s výjimkou roku 2010 roste, s tím ale, že před rokem 2010 rostl rychleji než v posledních letech. Zdá se tedy, že volný prodej lékárenského zboží reagoval na probíhající ekonomickou krizi jednoročním poklesem a následným zpomalením růstu tržeb (ve srovnání s obdobím před rokem 2010). V inkriminovaném období se měnila i struktura poptávky. Zájem klesal především u potravinových doplňků, vitaminů a přípravků na prevenci, u luxusních výrobků a volně prodejných léčiv se poptávka nijak zásadně nezměnila. ČSOB Tisková zpráva strana 2 z 15

3 Odhadovat ekonomický vývoj oboru je složité, protože výkon je značně závislý na výši úhrad od zdravotních pojišťoven, resp. na stanovování maximálních přirážek, což je v kompetenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv, přičemž úhrady i ceny léků každoročně klesají. Budoucnost podnikání tak zástupci větších i menších firem vidí ve zvyšování prodejů zboží z volného prodeje. Důraz bude kladen na marketing a nové prodejní způsoby, jako je samoobslužný prodej a internet. Současné trendy v poptávce po lékárenském zboží z volného prodeje indikují mírný optimismus. Zákazníci se podle výpovědí zástupců firem vracejí k nákupu preventivních přípravků a k dalšímu sortimentu, který v době krize tak často nenakupovali. Pozitivní předpovědi jsou však zatím opatrné s tím, že prodej volně prodejných léčiv citlivě reaguje také na nepředvídatelné objektivní okolnosti, jako jsou chřipkové epidemie. Podmínky českého trhu Lékárenský obor, respektive podnikání v něm, má svá specifika v podobě částečné regulace trhu. Svým charakterem je lékárna zdravotnické zařízení, které zákazníkům či v mnoha případech vlastně pacientům poskytuje odborné poradenství a prodává mimo jiné i léky předepsané lékařem, a jako takové nemůže podléhat čistě tržním mechanismům. Lék (na lékařský předpis) je navíc zboží zvláštní povahy, jehož užívání není zcela autonomním rozhodnutím zákazníka/pacienta. Základními oblastmi, ve kterých může být lékárenský trh regulován, jsou regulace prodejních cen a regulace počtu a rozmístění lékáren. Každá forma regulace má svá pro i proti. U regulace prodejních cen se dlouhodobě diskutuje, zda má být cena určena nastavením maximální možné přirážky či pevnou konečnou cenou výrobku. Zastánci pevných cen zdůrazňují etický rozměr problému, tedy, že není správné, aby se výše doplatků na léky v lékárnách lišila. Různé ceny předepsaných léků mohou snižovat důvěru klientů/pacientů v systém zdravotní péče. Na druhé straně, první varianta nabízí prostor pro vlastní cenovou politiku lékáren a v rámci konkurenčního boje tak může být průměrná cena za doplatky u léků ve výsledku nižší než maximální povolená marže. Regulace počtu lékáren, respektive určení minimální vzdálenosti mezi provozovnami pak podle zastánců napomáhá zajištění rovnoměrnější dostupnosti lékárenské péče v rámci celé České republiky. Nová lékárna totiž může vzniknout pouze v odlehlejších oblastech s nižší hustotou zastoupení lékáren. Počet lékáren roste nejrychleji ve velkých městech a konkrétně pak v nákupních centrech, kde jsou tržby z volného prodeje nejvyšší. Zájem o tyto lokality je pak ze stran lékárníkůpodnikatelů pochopitelně větší. Odpůrci regulace počtu lékáren poukazují na výrazné omezení konkurence, což může mít v konečném důsledku opět negativní dopad na zákazníky. V České republice je v současnosti uplatňována částečná regulace u prodeje léčiv, respektive u stanovování jejich prodejní ceny, přičemž tato regulace se týká výhradně léků vydávaných na lékařský předpis neboli léků hrazených ze zdravotního pojištění. Zmíněná regulace nabývá konkrétní ČSOB Tisková zpráva strana 3 z 15

4 podoby ve stanovení maximální prodejní ceny léčiv. Cena léků není tedy pevná, tzn. ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Podle materiálů Ministerstva zdravotnictví je pro regulaci v českém prostředí nutné rozlišovat: a) cenu výrobce (cena, za kterou výrobce uvede léčivý přípravek na trh kdekoliv v EU) b) obchodní přirážku (částka vyjadřovaná v % podílu z ceny výrobce, o kterou může být cena výrobce navýšena). Tato částka představuje společnou přirážku všech distributorů, přes které je léčivý přípravek distribuován, včetně lékárny, která je posledním článkem dodavatelského řetězce. O obchodní přirážku se tedy musí všichni v tomto dodavatelském řetězci podělit. V České republice jsou regulovány obě složky ceny jak cena výrobce, tak i obchodní přirážka. Obě složky jsou regulovány stanovením maximální ceny, což je úředně stanovená výše, kterou nesmí subjekt překročit při prodeji výrobku další osobě. Stanovování maximální ceny je v současnosti v kompetenci Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Cenotvorba u zboží z volného prodeje pak podléhá standardním principům volného trhu. Následná analýza se tedy primárně zaměřuje na výhledy podnikatelů, které se týkají pouze volného prodeje lékárenského zboží. Vývoj situace na trhu Počet lékáren v České republice kontinuálně rostl od 90. let, a to až do roku V posledních dvou letech však můžeme sledovat stagnaci či dokonce zatím velmi mírný pokles počtu lékáren. Podle posledních údajů Státního úřadu pro kontrolu léčiv působí v českých městech lékáren, na jednu z nich tak připadají necelé 4 tis. obyvatel. ČSOB Tisková zpráva strana 4 z 15

5 Graf 1: Počet lékáren a počet obyvatel na 1 lékárnu v České republice Počet lékáren Počet obyvatel na 1 lékárnu Zdroj dat: ÚZIS, SÚKL Podle Františka Prchlíka, manažera nákupu ze sítě lékáren BENU, už mnoho místa pro nové lékárny na trhu nezbývá. Možnosti pro otevírání nových lékáren tak, aby to v konečném důsledku dávalo ekonomický význam, jsou velmi omezené, trh je nyní prakticky zaplněn. Neznamená to však, že dostupnost lékáren je všude stejná, jak uvádí Jan Jerhot výkonný ředitel společnosti Devětsil: Počet lékáren roste především ve městech, v nových nákupních centrech a v lokalitách s větší kumulací potenciálních zákazníků. Naopak v menších městech a na vesnicích lékárny a výdejny léčiv ubývají a tam ta dostupnost lékárenské péče, především pro starší lidi, začíná být velmi špatná. A podobně situaci komentuje Petr Mašát z International Pharmaceutical Corporation: Výrazný růst počtu lékáren už je spíše minulostí, počet lékáren se pomalu stabilizuje. A Petr Mašát také pociťuje nerovnoměrné rozložení péče: Lékárenská péče se v současné době centralizuje do velkých měst a obchodních center. Lékárny v menších městech a na vesnicích se čím dál více potýkají s existenčními problémy. Tento vývoj může do budoucna značně negativně ovlivnit dostupnost lékárenské péče v ČR. Vím, že se některé evropské země potýkali s podobnými potížemi. Následně byli nuceni přijmout nejrůznější opatření, aby předešli nedostupnosti lékárenské péče v méně ekonomicky lukrativních oblastech. Myslím, že by se zákonodárci měli inspirovat a některá řešení následovat. Zmiňovaná řešení byla v minulosti opakovaně diskutována, přičemž počet lékáren může být regulován například určením minimální vzdálenosti mezi jednotlivými provozovnami. V úvahu přichází i omezení možnosti otevírat nové lékárny stanovením pevného počtu lékáren pro celou republiku. To ČSOB Tisková zpráva strana 5 z 15

6 však neřeší nedostatek lékáren v menších městech. Nástrojem na zajištění rovnoměrné dostupnosti lékárenské péče na celém území státu může být například i rozdělení výše marží do skupin podle toho, kde se lékárna nachází. Zjednodušeně řečeno, lékárny ve větších městech by dostávaly nižší marže než lékárny z menších měst. Podobné řešení by přivítalo například Grémium majitelů lékáren, za které Marek Hampel uvádí:...nabízíme přijmout zajištění dostupnosti lékárenské péče a léků i v méně obydlených oblastech např. daňovým zvýhodněním či rozpočtovým opatřením. Žádný z výše zmíněných nástrojů regulace však doposud nepřekročil rovinu připravovaných legislativních návrhů. Zástupce lékárenské sítě Dr. Max Michal Petrov považuje za základní a účinný regulátor počtu lékáren trh a domnívá se, že právě zásluhou volného trhu bylo v České republice dosaženo dobré úrovně dostupnosti lékárenské péče. Nicméně nevylučuje, že na dnešním již konsolidovaném trhu by mohla řízená opatření přinést určitá pozitiva. Regulace hustoty sítě by mohla mít pozitivní vliv na zahušťování oblastí, kde dosud dostupnost není ideální. Při jakékoliv regulaci je ale potřeba postupovat obezřetně a s ohledem na všechny dopady, které by její zavedení mělo, tak aby nový systém nebyl rigidní a naopak byl schopný reagovat na živé potřeby, zejména na měnící se demografickou skladbu regionu. Největší počet lékáren (329) se nachází v hlavním městě, avšak přehled počtu lékáren na 100 tis. obyvatel v jednotlivých krajích ukazuje, že problém dostupnosti lékárenské péče nestojí ve štěpení Praha vs. zbytek republiky, ale spíše v rozdílech mezi většími městy obecně a venkovem. Největší počet lékáren na 100 tis. obyvatel totiž zdaleka nemá Praha, ta se dlouhodobě pohybuje někde ve středu pole. Nejvíce lékáren (relativně vyjádřeno) se nachází v Královéhradeckém, Karlovarském a Jihomoravském kraji. Rozmezí počtu lékáren na 100 tis. obyvatel se v rámci České republiky pohybuje od cca jednadvaceti do dvaatřiceti lékáren, neboli od po obyvatel na jednu provozovnu. ČSOB Tisková zpráva strana 6 z 15

7 Graf 2: Počet lékáren na obyvatel podle krajů Zdroj dat: SÚKL, ČSÚ Hl. m. Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj ČR celkem Praha sice nevede v podílu lékáren na obyvatele, z hlediska tržeb z volného prodeje jsou ale pražské lékárny zdaleka nejvýdělečnější. Zatímco u průměrné lékárny se sídlem v Praze přesahuje roční tržba z volného prodeje 8,5 mil. Kč, v Královéhradeckém kraji je to jen něco málo přes 5 mil. Kč. František Prchlík ze sítě lékáren BENU uvádí, že velikost sídla a pak samotné umístění lékárny má na strukturu poptávky značný vliv: Odlišnost poptávky v jednotlivých městech je patrná, ve větších městech je všeobecně poptávka po volném prodeji vyšší a dobře se prodávají také produkty s vyšší cenou. Rozdíly je také možné sledovat v jednotlivých segmentech lékáren (obchodní centra, polikliniky...), kde je nákupní chování v mnoha ohledech rozlišné. ČSOB Tisková zpráva strana 7 z 15

8 Graf 3: Tržby z volného prodeje léčiv vč. doplatků za léky a poukazy na 1 lékárnu v tis. Kč dle krajů Praha Středočeský Karlovarský Jihočeský ČR celkem Vysočina Plzeňský Jihomoravský Liberecký Zlínský Olomoucký Ústecký Moravskoslezský Pardubický Královéhradecký Pozn.: Údaje za rok 2013 Zdroj dat: ÚZIS A rozdíly ve struktuře poptávky zaznamenávají i lékárny ze sítě společnosti International Pharmaceutical Corporation, což potvrzuje její marketingový manažer Petr Mašát: Zájem o kvalitní lékárenskou dermokosmetiku pozorujeme hlavně v lékárnách ve velkých městech a obchodních centrech. Tam trend v poptávce o kvalitní kosmetiku a dražší doplňky stravy můžeme potvrdit. V menších městech a vesnicích dávají naši pacienti přednost spíše nejnutnějším přípravkům pro zvládnutí jejich akutních zdravotních stavů. Vedle geografických odlišností existují zcela zásadní rozdíly ve struktuře poptávky mezi ústavními lékárnami a lékárnami základního typu (nejsou umístěny v nemocnicích a poliklinikách). Zatímco v případě lékáren, které nejsou součástí zdravotnických zařízení, tvoří tržby z volného prodeje 15 %, u ústavních lékáren jsou to pouze 2 % z celkového objemu tržeb. Mnohem větší rozdíly najdeme mezi lékárnami v nemocnicích a obchodních centrech v prvních hraje významnou roli preskribce, čili léky na předpis a v druhých volný prodej. dodává Michal Petrov ze sítě lékáren Dr. Max. ČSOB Tisková zpráva strana 8 z 15

9 Graf 4: Struktura průměrných tržeb podle typu lékárny 17 % 3 % 2 % 1 % 15 % 2 % Lékárny zákl. typu 94 % 66 % Ústavní lékárny Tržby od pojišťoven a zdr. zařízení Doplatky pacientů Volný prodej Ostatní odběratelé Pozn.: Údaje za rok 2013 Zdroj dat: ÚZIS V souhrnu za celou Českou republiku průměrné tržby z volného prodeje na jednu lékárnu už několik let stagnují, což může mít podle Petra Mašáta z International Pharmaceutical Corporation hned několik příčin. Dle mého tento vývoj mohlo ovlivnit několik faktorů. Mezi ně bych zařadil rostoucí konkurenci ve volném prodeji, což přináší neustálý tlak na snižování cen přípravků. Dále také rozmach internetových obchodů a určitě také ekonomická krize a snížená kupní síla obyvatelstva. Vysvětlení, že obor reagoval na globální ekonomickou krizi, nahrává načasování počátku stagnace průměrných tržeb, kdy zlomovým bodem byl rok Na první pohled se může zdát, že na zlepšující se ekonomickou situaci poptávka po lékárenském zboží z volného prodeje zatím nezareagovala. V posledním meziročním srovnání došlo dokonce k poklesu tržeb, a to jak celkového, tak průměrného objemu. Pokud se však podíváme na podrobnější členění volného prodeje, zjistíme, že za zmíněným poklesem stojí pouze doplatky pacientů za léky na předpis. Samotný volný prodej se choval odlišně. Až do roku 2010, kdy došlo k propadu tržeb, poměrně rychle rostl. Od roku 2010 tržby z volného prodeje bez doplatků opět meziročně rostou, i když už ne tak výrazně (zhruba o 2,5-4 % ročně). Čísla tak potvrzují, že oblast volného prodeje reagovala na probíhající ekonomickou krizi. Ano, stejně jako celý trh jsme zaznamenali pokles v některých kategoriích a to především u produktů z kategorie ČSOB Tisková zpráva strana 9 z 15

10 výživových doplňků, velký propad byl celkově zaznamenán u vitaminů a multivitaminů, které zákazníci vnímají pouze jako doplněk, u volně prodejných léčiv se citlivost poptávky v souvislosti s ekonomickou recesí prakticky neprojevila. komentuje vývoj poptávky v inkriminovaném období František Prchlík ze sítě lékáren BENU. Graf 5: Tržby z volného prodeje léčiv a zdravotnických prostředků včetně doplatků za léky a poukazy Tržby v mil. Kč celkem Zdroj dat: ÚZIS Citlivost poptávky po lékárenském zboží z volného prodeje na aktuální ekonomickou situaci potvrzuje i Michal Petrov, PR manažer sítě Dr. Max. Krize vliv měla. Je ale zajímavé, že o volně prodejné přípravky ve vysokých cenových kategoriích byl zájem stále. Potvrzuje to tvrzení, že ani za ekonomické ČSOB Tisková zpráva strana 10 z 15

11 Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/ Praha 5 tel.: Graf 6: Podrobné členění tržeb z volného prodeje (volný prodej bez doplatků za léky vs. doplatky) Meziroční změna tržeb z volného prodeje bez doplatků ,1 % 11,4 % 5 % 2,4 % 2,6 % 4,3 % -3,6 % Zdroj dat: ÚZIS Petr Novák z Asociace provozovatelů lékárenských sítí upozorňuje, že na příjmy lékáren má vedle makroekonomických podmínek značný vliv i míra prevalence chřipkových onemocnění, nicméně vliv ekonomické krize nevylučuje ani on: Neviděl jsem studii, která by vliv krize jednoznačně doložila, ale pokles reálných příjmů se musel nutně na prodeji projevit. Ale právě tak se na něm projevují sezónní vlivy jako například to, zda vypukne chřipková epidemie. Přesto představují volně prodejné přípravky položku, na které do budoucna závisí prosperita lékárníka. Protože eroze cen a úhrad žádnou expanzi u léků na předpis neumožňuje. Počet receptů je v zásadě konstantní, jejich objem lékárník nijak neovlivní. Také Petr Dvořák z představenstva společnosti PHOENIX uvádí, že prodeje lékárenského zboží závisí na mnoha vzájemně se ovlivňujících okolnostech a podrobně popisuje i strukturu volného prodeje: Vývoj segmentu volného prodeje ovlivňuje mnoho faktorů - od sezónních vlivů, regionálních odlišností, vývoje ekonomiky a kupní síly obyvatelstva, až po marketing či legislativu. Je totiž důležité, zda má pacient možnost se na náklady zaměstnavatele či pojištění vyležet doma, či zda je nucen nemoc zkusit vyléčit takzvaně "za pochodu". Z tohoto důvodu největší prodeje zaznamenáváme v oblasti samoléčby nachlazení, bolesti, zažívání, velkým trhem jsou podpůrné preparáty na léčbu pohybového aparátu, dále přípravky k podpoře imunity či vitamíny. Historicky se lékárny hojně zaměřují na dětskou výživu a další dětský sortiment, nově například i na veterinární přípravky. ČSOB Tisková zpráva strana 11 z 15

12 78,0 % 78,1 % 79,3 % 75,1 % 75,5 % 75,2 % 73,7 % 70,7 % 69,0 % 66,4 % 68,4 % 67,7 % 67,7 % 68,2 % 68,0 % 22,0 % 21,9 % 20,7 % 24,9 % 24,5 % 24,8 % 26,3 % 29,3 % 31,0 % 33,6 % 31,6 % 32,3 % 32,2 % 31,8 % 32,0 % Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/ Praha 5 tel.: Budoucnost oboru Hlavní příjmy lékáren plynou z prodeje léků na předpis a tedy z úhrad zdravotních pojišťoven. Volný prodej, do kterého jsou započítány i doplatky pacientů za léky na recept, pak v příjmu lékáren tvoří zhruba třetinu objemu. V dlouhodobém časovém srovnání však lze vypozorovat trend zvyšování podílu volného prodeje na celkových tržbách. Od roku 1999 se tento podíl zvýšil o deset procentních bodů z 22 na 32 %. Graf 7: Podíly tržeb podle způsobu prodeje volný prodej (včetně doplatků za léky) Zdroj dat: ÚZIS Na tom, že se lékárny budou více orientovat na volný prodej i v budoucnu, se shodují zástupci asociací, profesních sdružení i provozovatelů lékáren. Budou to volně prodejné přípravky, o které se v budoucnu budou lékárny stále více ekonomicky opírat. Protože počet preskribcí se nezvyšuje a lékárny čelí v tomto segmentu erozi cen a úhrad. říká Michal Petrov, PR manažer lékárenské sítě Dr. Max. A souhlasí i Jan Jerhot z Devětsilu a dodává, proč těžiště zájmu nemůže být v platbách zdravotních pojišťoven: Lékárny se budou více orientovat právě na volný prodej, protože tržby za úhrady od zdravotních pojišťoven každý rok klesají a klesat budou. V podobném duchu se k budoucnosti oboru vyjadřuje i Petr Dvořák z představenstva lékárenského velkoobchodu PHOENIX: V současné době finanční hodnota léčiv vydaných na recept dlouhodobě stagnuje, zatímco trh volně prodejných přípravků mírně roste; i proto hraje volný prodej nezanedbatelnou roli v ekonomice lékáren a je nedílnou součástí jejich obchodních aktivit. Petr Dvořák nicméně upozorňuje, že hlavním posláním lékáren je a i v budoucnu bude prodej léčiv: Volný prodej je pro lékárnu důležitý, ČSOB Tisková zpráva strana 12 z 15

13 protože jde o hotovostní tržbu, které stabilizuje lékárnu z pohledu jejího financování. Přesto jsem přesvědčen, že těžiště činnosti lékárenského oboru zůstane i nadále v oblasti výdeje léčivých přípravků a poradenství v oblasti léčiv. To je oblast, kterou lékárníci studovali a kde mají největší odborné znalosti. Současný lékárenský trh vytváří silně konkurenční prostředí, a kdo na něm chce uspět, musí investovat do marketingových kampaní, rozšiřování nabídky i zvyšování kvality služeb. Obecně lze říci, že se určitě bude dále zvyšovat proklientský servis, protože to je hlavní efekt ostrého konkurenčního boje, který v lékárenství pozorujeme. říká k tomu Michal Petrov za Dr. Max. A pohled zástupce menšího lékárenského řetězce nabízí Petr Mašát z International Pharmaceutical Corporation: Celý lékárenský trh v ČR se významně konsoliduje. Velké řetězce rostou a těžko se jejich cenové politice konkuruje. Jejich snaha o vytvoření tržního oligopolu je více než zřejmá. Dle mého je nezbytné, aby i soukromí lékárníci na danou situaci pružně reagovali, věnovali se marketingu, správnému managementu a zejména nabídli pacientovi co nejkvalitnější lékárenskou péči a poradenství. Na rozdíl od léčivých přípravků na předpis je při volném prodeji stále více důležitější využívání dobře promyšlených marketingových metod a strategií. Prostředí na českém lékárnickém trhu se již dá označit za hyperkonkurenční a boj o každého pacienta se stává každodenním chlebem mnoha lékáren. Trendem bude podle Petra Nováka z Asociace provozovatelů lékárenských sítí posouvání volného prodeje lékárenského zboží do podoby samoobslužných drogerií: Ve většině zemí Evropy nebo přinejmenším v těch, kde je srovnatelná míra regulace trhu jako u nás, sledujeme trend vzájemného přelévání. Doplňky stravy například už nejsou jen doménou lékáren a drogistické zboží kosmetiku nevyjímaje se stále více nabízí naopak v lékárnách. I kosmetika může mít vedlejší účinky a lidé, kteří chtějí skutečně odborné poradenství, volí nákup v lékárně. Ale vidíme i opačný trend, například v Británii, kde síť Boot s rozdíl mezi lékárnou a špičkovou drogerií úplně setřela. A Petr Novák popisuje i další změny ve způsobu prodeje přípravků bez předpisu: U volně prodejných léků do budoucna určitě poroste role internetového obchodu, třeba proto, že si e-shopy mohou dovolit nabízet větší šíři sortimentu, ale i proto, že lidem bude víc záležet na prevenci. Dokonce do té míry, že budou myslet na stálou zásobu doplňků. A za prodejní kanál s velkým potenciálem považuje internet i společnost provozující síť lékáren Benu, která bude e-shop otevírat v letošním roce. Očekáváme také rozvoj dalších prodejních kanálů - e-shopu, který je dnes již běžným prodejním kanálem nejen v běžném maloobchodě, ale i při nákupu volně prodejných léků a doplňků stravy. uvádí František Prchlík. Podrobnější analýzu k prodeji lékárenského zboží přes internet podává Petr Dvořák za lékárenský velkoobchod PHOENIX: Internetový prodej je fenoménem doby a objemy prodejů i zde rostou, nicméně pacienti jsou zde konzervativní a v otázkách zdraví se nákupy týkají především produktů neakutního charakteru, v případě prodeje volně prodejných léčiv pak stále převládá osobní výdej v lékárně s možností konzultace. Výhledy do budoucna však nejsou všude stejné. Tam, kde nemohou postavit byznys na tržbách z volného prodeje, ale slouží spíše jako výdejna léčiv, mohou mít problém s přežitím. Rozdíly popisuje Petr Mašát z International Pharmaceutical Corporation: Zájem o kvalitní lékárenskou dermokosmetiku pozorujeme hlavně v lékárnách ve velkých městech a obchodních centrech. Tam ČSOB Tisková zpráva strana 13 z 15

14 trend v poptávce o kvalitní kosmetiku a dražší doplňky stravy můžeme potvrdit. V menších městech a vesnicích dávají naši pacienti přednost spíše nejnutnějším přípravkům pro zvládnutí jejich akutních zdravotních stavů. A to potvrzuje i Dagmar Krahulíková, lékárnice z Lékárny u Radnice, která se nachází ve Valašských Kloboukách: V období krize jsme zaznamenali pokles a zatím se to nezlepšuje. Lidé tolik neutrácejí jako před krizí, kupují jen, co je nutné. Zatím jsme tedy níž, než jsme bývali. Lékárny v menších městech tak mohou zanikat nebo se postupně stávat součástí větších řetězců, které díky velkým odběrům mohou od dodavatelů získávat slevy na celý sortiment, tedy na zboží z volného prodeje i na léky předepisované lékařem. Rozšiřování lékárenských řetězců předpokládají jak jejich zástupci, tak představitelé menších firem. Do budoucna se spíše dá očekávat tlak na zefektivnění provozu a služeb ve stávajících lékárnách a rozšiřování lékárenských řetězců. říká František Prchlík, manažer nákupu druhého největšího řetězce lékáren BENU. Jan Jerhot výkonný ředitel společnosti Devětsil se domnívá, že počet lékáren v ČR do budoucna poklesne: Nejspíše bude lékáren méně, hlavně na vesnicích a odlehlejších místech, kde mají problémy uživit se už dnes. Celkový výkon oboru je do budoucna závislý na nastavení maximálních cen a výše úhrad od zdravotních pojišťoven, které se snižují. František Prchlík ze sítě lékáren Benu tak odhaduje pro následujících 5 let spíše stagnaci: Budoucnost českého lékárenství je v současné době velmi složité predikovat, prognóza vývoje trhu na následujících 5 let je na úrovni stagnace až mírného poklesu a to především s ohledem na nedávno proběhnuté legislativní změny a poklesy cen léků vázaných na recept. U volného prodeje je však předpokládán spíše vzestup. Optimismus reprezentuje například Jan Jerhot ze společnosti Devětsil: Tržby z volného prodeje se v našich lékárnách postupně zvyšují. Řekl bych, že lidé čím dál více sledují reklamy a akční letáky, sami se edukují na internetu a vyhledávají častěji odborné poradenství v lékárnách. A změny k lepšímu pozorují už dnes i další lékárny. Je zřejmé, že aktuální vývoj v oblasti ekonomické situace obyvatelstva má pozitivní dopad také na celkovou poptávku, pozorujeme nárůst prodejů v kategoriích, které v posledních letech zákazníci nekupovali tak často, jak bylo zvykem. uvádí František Prchlík z řetězce lékáren BENU. A že se zlepšující ekonomická situace promítá i do poptávky po lékárenském zboží doufá i Michal Petrov z řetězce Dr. Max: Tak jako všude jinde by to mohl být obrat, i když na něj budou působit i jiné vlivy než ekonomické oživení - například chřipková epidemie. Struktura poptávky je také důležitá růst kvality života se nejspíš promítá i do zvýšeného zájmu o přípravky na prevenci. ČSOB Tisková zpráva strana 14 z 15

15 Rozhovory: Jan Jerhot, výkonný ředitel, DEVĚTSIL JST, s.r.o. Petr Mašát, Marketing Manager, International Pharmaceutical Corporation, a.s. (IPC) Michal Petrov, tiskový mluvčí a PR manažer, Česká lékárna Holding, a.s. (Dr. Max Brand) František Prchlík, Manager nákupu, BENU Česká republika, a.s. Dagmar Krahulíková, lékárnice, Lékárna u Radnice, Valašské Klobouky Petr Novák, výkonný ředitel, Asociace provozovatelů lékárenských sítí Marek Hampel, předseda představenstva, Grémium majitelů lékáren Petr Dvořák, člen představenstva, PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. Období rozhovorů: Zdroje dat: Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) Český statistický úřad (ČSÚ) Pharmaceutical Group of the European Union Seznam tabulek a grafů: Graf 1: Počet lékáren a počet obyvatel na 1 lékárnu v České republice Graf 2: Počet lékáren na obyvatel podle krajů Graf 3: Tržby z volného prodeje léčiv včetně doplatků za léky a poukazy na 1 lékárnu v tis. Kč dle krajů Graf 4: Struktura průměrných tržeb podle typu lékárny Graf 5: Tržby z volného prodeje léčiv a zdravotnických prostředků včetně doplatků za léky a poukazy Graf 6: Podrobné členění tržeb z volného prodeje (volný prodej bez doplatků za léky vs. doplatky) Graf 7: Podíly tržeb podle způsobu prodeje Kontakt: Pavla Hávová mluvčí ČSOB tel.: ČSOB Tisková zpráva strana 15 z 15

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY strana 1 z 17 Analýza stavu a očekávání firem a živnostníků v oboru ekologického zemědělství a výroby a distribuce biopotravin Resumé Jako

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2014

Navigátor bezpečného úvěru 2014 Navigátor bezpečného úvěru 2014 Finální verze 25.listopadu 2014 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 5 1. ÚVOD... 6 2. TRH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR A EU... 7 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

4.1.1 Výdaje domácností a veřejné výdaje v ICT sektoru... 15. 4.1.2 Investice v ICT sektoru... 17. 4.1.3 Výdaje na vědu a výzkum v ICT sektoru...

4.1.1 Výdaje domácností a veřejné výdaje v ICT sektoru... 15. 4.1.2 Investice v ICT sektoru... 17. 4.1.3 Výdaje na vědu a výzkum v ICT sektoru... 2013 Obsah 1/ Manažerské shrnutí... 1 2/ Úvod... 3 3/ Pozice v rámci EU z hlediska podniků a uživatelů internetu... 4 3.1 Souhrn dosavadního vývoje a identifikace překážek rozvoje... 4 4/ Velikost české

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI 1 OBSAH Seznam obrázků 5 ÚVOD 7 A. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 10 1. ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TENDENCE 10 1.1 Přehled veličin a vývoj uplynulého období 10 2.

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

12 Implementace a monitoring Koncepce státní politiky cestovního ruchu... 141 12.1 Institucionální rozměr podpory cestovního ruchu... 142 12.

12 Implementace a monitoring Koncepce státní politiky cestovního ruchu... 141 12.1 Institucionální rozměr podpory cestovního ruchu... 142 12. červen 2012 Obsah ANALYTICKÁ ČÁST... 4 Úvodem... 5 1 Úvodní východiska... 7 2 Význam cestovního ruchu v národním hospodářství ČR... 12 3 Analýza nabídky cestovního ruchu... 17 3.1 Základní turistická infrastruktura...

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Tým zhotovitele: Ing. Filip Uhlík Lucie Ženíšková únor 2013 1 Obsah 1 Demografický vývoj

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pekařský trh

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pekařský trh Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pekařský trh V Praze, dne 2. ledna 2014 strana 1 z 14 ANALÝZA STAVU A OČEKÁVÁNÍ V PEKAŘSKÉM OBORU V rámci pravidelného reprezentativního šetření ČSOB,

Více

Strategická analýza společnosti Pardubický pivovar a.s.

Strategická analýza společnosti Pardubický pivovar a.s. Univerzita Hradec Králové Fakulta Informatiky a managementu Katedra ekonomie Strategická analýza společnosti Pardubický pivovar a.s. Diplomová práce Obor: Informační management Vedoucí práce: Ing. Mgr.

Více

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Terénní průzkum Závěrečná zpráva Projekt: SRKKK Průzkum inovačního potenciálu firem KVK Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje,

Více

ÚVOD K PILOTNÍMU PROJEKTU v rámci publikace Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb

ÚVOD K PILOTNÍMU PROJEKTU v rámci publikace Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb ÚVOD K PILOTNÍMU PROJEKTU v rámci publikace Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb Terciální sektor, tedy sektor služeb, je dynamicky se rozvíjející oblast světové ekonomiky a tento

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost_ září 2007

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost_ září 2007 _ září 2007 1 _ září 2007 Obsah Úvod... 1 I. Současná ekonomická a sociální analýza v oblasti vzdělávání... 5 Normativní rámec vzdělávání v ČR...5 Demografická struktura populace ČR ve vztahu k vzdělávání...5

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Závěrečná zpráva z terénního průzkumu firem pro formulaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3. Terénní průzkum firemní sféry

Závěrečná zpráva z terénního průzkumu firem pro formulaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3. Terénní průzkum firemní sféry Závěrečná zpráva z terénního průzkumu firem pro formulaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 Terénní průzkum firemní sféry Závěrečná zpráva z terénního průzkumu firem pro formulaci Regionální

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Autoři: Mgr. Martina Mikeszová Ing. Petr Sunega RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Mgr. Jan

Více

Financování sociálních pobytových služeb pro seniory

Financování sociálních pobytových služeb pro seniory Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Financování sociálních pobytových služeb pro seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

The Nottingham Trent University. B.I.B.S., a. s. Brno. BA (Hons) in Business Management. Písemná práce k modulu. Politiky EU

The Nottingham Trent University. B.I.B.S., a. s. Brno. BA (Hons) in Business Management. Písemná práce k modulu. Politiky EU The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Politiky EU Strategická analýza a návrh corporate strategie společnosti AAA Auto, a. s. Autoři:

Více

DAŇOVÁ OBLAST ZDANĚNÍ OSVČ

DAŇOVÁ OBLAST ZDANĚNÍ OSVČ DAŇOVÁ OBLAST ZDANĚNÍ Analýza, zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012. Projekt je spolufinancován

Více

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR Slovo úvodem Předkládaná publikace je určena těm, kteří se zajímají o stav stavebnictví v kontextu vývoje české ekonomiky. Růst ekonomiky je podmíněn i růstem produkce stavebnictví. Situace rozvoje stavební

Více

Zdravotně sociální služby v kontextu. Daniela Bruthansová Anna Červenková

Zdravotně sociální služby v kontextu. Daniela Bruthansová Anna Červenková Zdravotně sociální služby v kontextu nového územního uspořádání Daniela Bruthansová Anna Červenková VÚPSV Praha 2004 Obsah 1. Úvod 3 1.1 Cíl zadání 3 1.2 Použitá metodika 4 1.3 Očekávané výstupy 4 2. Rostoucí

Více