Úvod. Petr Nečas předseda ODS, předseda vlády ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Petr Nečas předseda ODS, předseda vlády ČR"

Transkript

1 Petr Nečas

2 Petr Nečas

3 2 Úvod V našich programových dokumentech a v programovém prohlášení vlády jsme nejen nastínili obecné směry své činnosti, ale také stanovili konkrétní cíle a předsevzetí, k nimž nás zavázaly nejen programové priority ODS a ve volbách projevená vůle našich voličů. Rozhodně to nebyla pouhá deklarace dobrých úmyslů, s jakou se naše docela vyspělá společnost dávno nespokojí. Ví totiž, že dobrými úmysly je dlážděna cesta do pekla. Nyní naše vláda funguje něco přes rok, je to zhruba čtvrtina funkčního období a tento kongres ODS nám skýtá příležitost předběžného bilancování, kde jsme, a jak chceme pokračovat, co se nám povedlo a co již méně. A to všechno v porovnání s danými sliby, a stanovenými cíli. Je to, domnívám se, jediný poctivý způsob bilancování. Od začátku jsme věděli, že výkon naší vládní odpovědnosti nebude žádnou procházkou růžovou zahradou. Idylické časy porevoluční euforie jsou nenávratně pryč. Koaliční složení vládního kabinetu, přirozená soutěživost zúčastněných politických subjektů při jejich odlišném ideovém ukotvení to vše, věru, nesvádělo k bezuzdnému optimismu. O politickém a ekonomickém vlivu vnějšího prostředí, v němž musí naše vláda konat svou povinnost, darmo mluvit. Stačí říct, že stav světové ekonomiky a systému mezinárodních vztahů je nyní mnohem horší než před rokem, a to ve všech parametrech. Normální lidé však nejsou příliš ochotni rozlišovat, které okolnosti negativně působící na jejich životy jsou dílem vlády a které rozhodující impulzy přicházejí zvenčí, do jaké míry jsou kroky vlády spojeny s plněním mezinárodních závazků. Každý, kdo tu žil v 21. století, dobře ví, že počet krizových situací, afér či aférek za rok našeho vládnutí v žádném případě neční nad průměrem předchozích kabinetů, spíše naopak. Svou roli ve vytváření atmosféry údajné neúspěšnosti a neakceschopnosti sehrávají i sdělovací prostředky, které zásobují mediální trh zpravodajstvím podle principu blbá nálada potřebuje blbé zprávy. Na to nebudeme žehrat. Víme, že to je jejich způsob práce a žití, jejich tvrdý novinářský chlebíček. Naším způsobem je odpovídat maximálně věcně, pravdivě, nearogantně, s oporou toliko ve faktech. Právě proto jsem pro naše roční bilancování volil formu rozhovoru, v němž jsou otázky Jefima Fištejna pokládány způsobem pochybovačným, nikoli pochlebovačným přesně tak, jak je pokládají novináři na tiskových konferencích nebo brífincích, kterých se účastním takřka denně. Jen tak mohu věci uvést na pravou míru a očistit skutečnost od nánosu mediálních mýtů, zaujatých soudů, polopravd a holých nepravd. Tož, kde stojíme rok poté? Petr Nečas předseda ODS, předseda vlády ČR

4 3

5 4

6 5 Je české hospodářství dostatečně hospodárné? Mnozí občané sdílejí dojem, že hlavním nástrojem ekonomických reforem vaší vlády je škrtání výdajových položek ve všech sociálně citlivých rezortech. Odbory už překřtili balíček reforem na škrtformy. Je podle vás tento dojem oprávněný? Já pevně doufám, že tento dojem zvrátíme. Přestože jsme byli nuceni učinit některé bolestivé a nepopulární škrty, není to podstata reforem. Podstatou reforem je učinit naši zemi více konkurenceschopnou, protože jen tehdy, když budeme dlouhodobě konkurenceschopní, budou se uplatňovat na světových trzích české výrobky, české služby a ekonomika může jít nahoru a s ní i životní úroveň. A právě předpokladem konkurenceschopnosti jsou nezbytné některé reformy, které musíme provést na výdajové straně státního rozpočtu. Jde o reformy důchodového systému, zdravotnictví (tyto reformy reagují i na demografický vývoj), reformy sociálního systému, daní, školství, systému vědy a výzkumu. To všechno děláme, protože musíme být schopni zareagovat na dvě největší výzvy: konkurenceschopnost naší země a demografický vývoj. Zhruba před půl rokem mělo Ministerstvo financí výhled na 2 až 2,5procentní růst HDP. Nyní se mluví o 1,5procentním. Z hlediska konkurenceschopnosti země je tento přírůstek HDP mnoho, málo, nebo tak akorát? Může se dokonce ukázat, že v některých krizových scénářích je i ten 1,5procentní růst optimistické číslo. My jsme malá otevřená a proexportně orientovaná ekonomika, silně závislá na situaci některých klíčových trhů, jako je Německo. Jakýkoli otřes na těchto trzích se okamžitě projeví v naší ekonomice. Jaké budou

7 6 makroekonomické parametry příštího roku, to je trochu věštění z křišťálové koule. O to je důležitější dodržovat fiskální disciplínu, pokračovat v reformách a především dalšími reformami reagovat na dvě základní výzvy, o kterých jsem již hovořil. Ustojí český finanční systém druhou vlnu krize, pokud přijde? Česká národní banka provádí zátěžové testy českých bank. Podle všech odborných informací, které jsou k dispozici, patří české zátěžové testy k těm nejnáročnějším. České banky z nich vychází velmi dobře a velmi kvalitně, přestože některé jejich zahraniční matky mají problémy ve vazbě na řecké dluhy. Český bankovní sektor je podle zátěžových testů České národní banky stabilní a pevný. Zdanění finančních transakcí hýbe Evropou. Postoj České republiky k tomuto kroku je negativní. V případě Velké Británie to je pochopitelné, ale Česká republika přece není finančním centrem Evropy. Praha není finančním centrem Evropy, nicméně se nedomnívám, že bychom nemohli aspirovat na některé prvky, které by k nám přitáhly služby v oblasti finančnictví. Asi ne srovnatelně s Frankfurtem nebo s Londýnem, ale třeba možná s Lucemburkem a podobně. Jiná věc je, že 95 procent českého bankovního trhu jsou dcery zahraničních matek. A kdo nám může zaručit, že by vlastně v rámci struktury zahraničních matek a jejich dcer nedocházelo u finančních transakcí k přenosu poplatků a daní z matek na jejich české dcery. To je první výhrada. Druhá výhrada je k prolomení systému, kdy je oktrojována z Evropské unie další daň. My si nemyslíme, že zavedení další dodatečné daně je něco, co ekonomice, která je teď na pokraji recese, prospěje. Třetí důvod je samozřejmě i diskuze uvnitř Evropské unie, kdo by byl příjemcem výnosů této daně, zda by to byly národní státy, nebo Unie jako celek. Za čtvrté, my bohužel při známém chování českých bank ani na okamžik nepochybujeme o tom, kdo by tuto daň z finančních transakcí zaplatil byli by to koncoví klienti, nikoliv banky.

8 7 Mluvíte o konkurenceschopnosti, to je cíl srozumitelný a logický. Myslíte si, že struktura českého hospodářství je pro zvýšení konkurenceschopnosti vhodná? Nestala se z České republiky pouhá montážní hala, jak mnozí říkají? Máme samozřejmě velmi vysoký podíl průmyslu na domácím produktu, jeden z absolutně nejvyšších v rámci Evropské unie. Já to nepovažuji za nevýhodu. Nikdy jsem nevěřil debatám o pozitivním přínosu deindustrializace a podobně. Naopak to vidím jako určitou komparativní výhodu. Jsem přesvědčen, že to má být základem kroků, které budeme dělat. To znamená vedle reforem, které uskutečňujeme v sociálním, zdravotním a důchodovém systému, také prosadit reformy systému vzdělávání, včetně terciárního, dále reformovat systém podpory vědy, výzkumu a inovací. Chceme založit náš průmysl a služby na oborech s vyšší přidanou hodnotou. Právě proto, abychom nebyli pouze tou montovnou, ale skutečně místem, kde jsou průmyslové produkty nebo služby vymýšleny, konstruovány, designovány to má být naše ambice. Existuje ucelená energetická politika vlády, anebo se budou opakovat chyby jako s fotovoltaikou nebo biopalivy? A co s jádrem na pozadí evropského trendu? Za prvé musím zdůraznit, že celá řada věcí, které se dějí v energetice, je k nám přinášena zvenčí. Počínaje tím, že jsou to zahraniční trhy, které určují ceny některých energetických komodit. Jedná se i o otázku přenosových tras. Jde také o otázku některých regulací a nařízení především z úrovně Evropské unie, což ovlivňuje i trh u nás. Pochybuji, že by si kterákoli vláda České republiky sama o sobě stanovila za cíl mít více než 13procentní podíl ze zdrojů obnovitelné energie. Je to ale rozhodnutí na úrovni Evropské unie, které jsme museli akceptovat, což samozřejmě přináší celou řadu problémů. Konkrétní problémy například u fotovoltaiky nebyly způsobeny ani tak tím, že by nebyla plněna nějaká koncepce, ale byly dány skutečně tím, že se jednalo o brutální zásah státu do trhu. Tady se nejednalo o tržní podnikání, je to netržní podnikání za umělých, dotovaných, regulovaných podmínek a tam má jakékoliv i malé selhání regulace a dohledu vážné následky. To se stalo i v tomto případě. Myslíte si, že energetická bezpečnost České republiky je zabezpečena dostatečně? Mám na mysli třeba skutečnost, že orgány Evropské unie provedly razie v evropských pobočkách ruského Gazpromu, zřejmě

9 8 měly podezření na přestupek proti antimonopolní politice EU. Jak je to s Českou republikou, má energetickou bezpečnost zajištěnou? My jsme přesvědčeni, že zajištění energetické bezpečnosti je jeden z klíčových úkolů státu. A musíme tady činit kroky, které budou zvyšovat energetickou bezpečnost. To znamená diverzifikace dodávek zdrojů suroviny (včetně diverzifikace přepravních tras), snížení poměrně razantní závislosti například u plynu na Rusku a prostor bývalých zemí Sovětského svazu. Zde jsme i z hlediska zdrojů a z hlediska přepravních tras velmi závislí, přestože dnes máme alternativní možnosti naštěstí u plynu i ropy, máme zásobníky a podobně. Znamená to ale pokračovat v této tendenci diverzifikace. Musí u nás existovat jistá míra soběstačnosti tam, kde je to možné, což jsou především dodávky elektrické energie. Má to i konsekvenci s vysokým podílem průmyslu na HDP, o čemž jsem mluvil před chvílí. Konkurenceschopnost českého průmyslu je pak dána i cenami vstupů, které jsou ovlivněny mimo jiné i cenami energií. Takže snaha o maximální soběstačnost v oblasti zajištění dodávek elektrické energie, což znamená mimo jiné při programu postupného utlumování uhelných elektráren a snahy nezvyšovat svoji závislost na plynu, má jedinou cestu, a tou je rozvoj jaderného programu. Vaše vláda se snaží o snížení schodku státního rozpočtu. Myslíte si, že vyrovnaný rozpočet není v dnešním světě utopií? Já si naopak myslím, že dnešní svět ukázal, že vyrovnané veřejné finance mají smysl. Dluhy nejsou pouze imaginární položka zanesená na papíře nebo v nějakém elektronickém systému. Deficity veřejných financí vedou k velmi razantním dopadům na životy lidí. Kultura žití na dluh se jednoznačně ukázala zhoubnou nejen v případě státu, ale i u rodin nebo podniků. Naopak bych dodal, že se vrací stará ctnost: jde-li to nežít na dluh, jde-li to nezadlužovat se, jde-li to když se zadlužím, tak pouze do té míry, abych to byl schopný splatit. Česká republika se zavázala, že dříve nebo později vstoupí do eurozóny. Není to jako s horizontem čím více se k němu blížíme, tím více se nám vzdaluje? Ano, v mnoha ohledech je to trefné přirovnání, na druhou stranu musíme říci dvě věci. První věc, bez ohledu na to, jestli euro máme, nebo nemáme, budeme mít, nebo nebudeme mít na stabilitě eurozóny jsme extrémně závislí. Právě proto, že jsme malá otevřená ekonomika a více než 70 procent našeho exportu směřuje do eurozóny, máme

10 9 na její stabilitě zájem. Druhá věc je, že eurozóna se změnila, mění a bude se měnit i nadále. Je to jiná eurozóna, než o které jsme hlasovali v referendu v roce 2003, kdy jsme schvalovali přístupovou smlouvu, jejíž součástí je mimo jiné i závazek přistoupit k euru. My jsme tehdy hlasovali o vstupu do měnové unie, ale dnes se jedná nejenom o měnovou unii, jedná se také o dluhovou a transferovou unii. To je trochu něco jiného. Současně také platí, že vývoj v eurozóně je tak dynamický, že nikdo nedokáže říci, jak bude vlastně projekt eura vypadat za rok nebo za dva roky. Takže politika mé vlády nestanovovat konkrétní datum přistoupení k eurozóně ani konkrétní datum ke vstupu do mechanismu směnných kurzů ERM II je jednoznačně správná.

11 10 Je český sociální systém dostatečně sociální? Proč podporujete druhý pilíř důchodového systému? Proč jste zvolili dobrovolné spoření v privátních důchodových fondech, když opozice hovoří o tendenci takových institucí za určitých okolností bankrotovat? Penzijní fondy budou zajištěny přísnou regulací České národní banky, protože půjde o velmi pečlivě licencovaný proces. Zároveň bude součástí naší reformy mimo jiné i to, že konečně důsledně oddělíme majetek akcionářů od majetku klientů. To znamená (na rozdíl od stávajícího stavu, kdy se v případě bankrotu nějakého důchodového fondu peníze klientů stávají součástí konkurzní podstaty), že peníze klientů v novém systému po reformě zůstávají mimo konkurzní podstatu. Je to prvek, který i v případě určitých problémů daného penzijního fondu nebude mít vliv na peníze, které jsou do fondu vloženy. Samozřejmě něco jiného je, že má vliv například kurz různých cenných papírů, do kterých vkládá penzijní fond své finanční prostředky. Já jsem ale přesvědčen, že kombinace této nové legislativy s účinným dohledem České národní banky je správný krok. Navíc snižuje extrémně vysokou závislost českých penzistů na státu. U nás pochází 95 procent čistých příjmů seniorských domácností ze státem organizovaného průběžného systému. To je i na poměry nových členských zemí Evropské unie, s historií totálního postátnění včetně důchodového systému, extrémně vysoký stupeň závislosti. Za zavedením druhého pilíře je mimo jiné i snaha diverzifikovat zdroje zabezpečení ve stáří. Zvyšujeme tak nabídku možností zvýšit si příjmy v důchodovém věku, která bude atraktivní minimálně pro polovinu populace. U mladších lidí bude vstup do penzijního spoření výhodný i s příjmem kolem 20 tisíc korun. Je podle vás zdravotní reforma ucelená a promyšlená, nebo se, jak tvrdí opozice, utápí v dílčích opatřeních? Ptám se proto, že za zdravotní reformu je odpovědný ministr jedné z koaličních stran, ale výsledek dopadne na vrub ODS i osobně na vás. Ano, samozřejmě, protože nevzniká na zelené louce. Ačkoli se reformy rodí složitě, koaliční strany jsou schopny nalézt rozumný kompromis, což nás odlišuje od minulých křehkých vlád. Chtěl bych v této souvislosti zdůraznit, že všechny strukturální reformy,

12 11 včetně reformy zdravotnictví, byly zahájeny už v roce 2007 a odpovídají programu ODS. Kdo si pečlivě přečte volební program ODS a konkrétní kroky, které děláme nejen v reformě zdravotního systému, ale i v reformě sociálního systému nebo důchodů, tak v něm musí vidět velmi silný a čitelný rukopis občanských demokratů. Když bych to trochu parafrázoval: ODS dělá své reformy a podle svého programu rukama ministrů za TOP 09. To platí i pro zdravotní reformu. Není nadstandardní péče zvýhodněním majetných oproti nemajetným, jak tvrdí opozice? Určitě ne, protože na druhou stranu poprvé definujeme nárok pacienta na léčbu. Dnes, bez ohledu na to, jestli jste majetný, nebo nemajetný, nemáte jasně definovaný nárok, na který prostě máte právo ze zákona z hlediska zdravotní péče. Kvalita, geografická dostupnost, časová, úkonová kvalita to všechno tady doposud není. Čili reformou se zvyšují garance pro všechny, pro více než 10 milionů lidí, kteří žijí v této zemi. Ti budou mít vydefinovaný nárok na dostupnost zdravotní péče. Ten budou povinny zajistit zdravotní pojišťovny, a povinny budou dokonce pod hrozbou sankce, pokud ho nezajistí. Zároveň tím vyvracíme mýtus, že zdravotnictví je bezplatné. Nebylo bezplatné nikdy, to se jen levice snaží mást veřejnost, že tomu tak někdy bylo. Zvyšující se kvalita léčby a stále nákladnější léčebné techniky vyžadují stále větší prostředky. Pokud chceme udržet vysoký evropský standard, musíme se tomuto trendu přizpůsobit. To, že současně chceme do systému prostřednictvím nadstandardu dostat i více soukromých prostředků, je pravda. Zde bych ale chtěl upozornit, že Česká republika, z hlediska podílu soukromých prostředků na výdaje na zdravotnictví, stále patří mezi tři země s nejnižším podílem těchto prostředků. Rozvoj dalších

13 12 produktů v této oblasti, jako je například zdravotní připojištění, učiní i nadstandard dostupný širokým vrstvám. Současný systém zdravotních pojišťoven je značně roztříštěný a mnozí majitelé zdravotních zařízení si stěžují, že za stejný výkon často dostávají úplně odlišné bodové, a tím i peněžní ohodnocení. Nebylo by lepší radikálně snížit počet pojišťoven a zprůhlednit systematizaci výkonů? Kdyby trval stávající stav, tak existence více zdravotních pojišťoven nemá smysl. Ale tím, že přicházíme do systému, kde bude povinností zdravotních pojišťoven nasmlouvat pro své klienty zdravotní péči a zajistit jim nárok na tuto zdravotní péči včetně kvality, geografické a časové dostupnosti, včetně definovaného objemu zdravotních služeb, které mají dostat v rámci tohoto nároku tak existence několika zdravotních pojišťoven bude působit pozitivně z hlediska ceny. Protože mít jen jednoho univerzálního plátce a jen jednoho nasmlouvače zdravotních služeb by vedlo k tomu, že cena by byla při stejné kvalitě a množství zdravotních služeb vyšší, než platíme dnes. Je reforma sociálního systému ještě pořád sociální, nebo asociální, jak tvrdí opozice? Třeba systém sociálních dávek Já jsem přesvědčen, že je sociální, protože musí být naším cílem, aby sociální dávky směřovaly skutečně k těm, kteří je opravdu potřebují. To činí systém efektivnější, to činí systém ale také spravedlivější a paradoxně solidárnější. Solidarita má být s těmi, kteří to skutečně potřebují. A k těm se tyto prostředky sociálního systému budou dostávat i nadále. Zároveň musí tyto sociální dávky, které jsou vybranými prostředky daňových poplatníků, směřovat jen k těm příjemcům (pokud nejsou handicapováni), kteří jsou aktivní a sociální systém nezneužívají. Tady končí hranice solidarity a začíná parazitismus na sociálním systému, na který musíme reagovat.

14 13 Obecně: je sociální stát luxusem, který si už nemůžeme dovolit? Já jsem přesvědčený, že takzvaný evropský model welfare state, tedy stát se silnou sociální dimenzí, je přežitým modelem, který nezajistí konkurenceschopnost Evropy v globální ekonomické soutěži. Založen byl především na deficitním financování a na obrovském plýtvání. Tyto sociální modely se musí reformovat, to znamená, že old fashion welfare state je skutečně překonaný model táhnoucí Evropu směrem dolů. Sociální systém zkrátka musí odpovídat ekonomickým možnostem státu, jinak bude hrozit řecká cesta.

15 14 Je vnější a vnitřní bezpečnost ČR dostatečně bezpečná? Účastní se nějak česká vláda diskusí o dalším směřování NATO? Samozřejmě že ano a velmi aktivně. Pro nás to je jedna z klíčových součástí naší zahraničně-bezpečnostní politiky, která byla vždy založena na dvou pilířích: na členství v NATO a na členství v Evropské unii. Navíc víme, jako stát střední velikosti ve střední Evropě a s naší specifickou historickou zkušeností, jak důležité jsou spojenecké svazky, fungující spojenectví a efektivní spojenectví. Takže na funkčním NATO máme velký zájem. Nestal se z české armády expediční, někdy i policejní sbor pro zasahování v cizích zemích? Rozhodně ne. Myslím si, že to je laciné přirovnání. Samozřejmě že základním posláním a základní misí zůstává obrana našeho území. Na druhé straně se změnily geopolitické podmínky. Dnes jsme obklopeni samými spojeneckými a přátelskými státy, takže dokonce i hypotetické riziko vpádu nepřátelských vojsk na naše území znamená, že první budou muset přejít přes území některého z našich spojenců. I to ukazuje, kde spíše bude bojově působit armáda České republiky v případě hypotetického válečného konfliktu. Navíc dnes jsou bezpečnostní rizika podstatně více sofistikovaná. Řada z těchto rizik vzniká stovky a tisíce kilometrů daleko od našeho území. Z tohoto pohledu je schopnost armády České republiky působit, ať už v bojových, nebo nebojových operacích válečného nebo neválečného typu daleko od našeho území, absolutní alfou a omegou její působnosti. Na druhou stranu musí být armáda schopna bránit naši vlastní zemi, ale například i pomáhat při živelných pohromách, průmyslových haváriích či katastrofách. Policejní sbor se neustále zmenšuje, kriminalita podle některých je na vzestupu. Není v tom vnitřní rozpor? Není v tom vnitřní rozpor. Údaje o kriminalitě spíše ukazují, že stagnuje nebo mírně klesá, především u závažných činů. Za druhé platí, že náš policejní sbor v poměru na počet obyvatel pořád patří mezi největší v rámci EU. Za třetí, policejní sbor se má zmenšovat především tam, kde se jedná o různé vedoucí funkce nebo obslužné funkce. Je

16 15 nám k ničemu, jestli na pozici ekonoma sedí formálně člověk v policejní hodnosti majora, když tam může sedět civilista, jehož personální výdaje jsou podstatně nižší než u policisty ve služebním poměru. Zrovna tak je k ničemu množství různých náčelníků, které má naše policie podle mého názoru zbytečně. Správné je zjednodušení řídící a velící struktury, snížení počtu článků a konkrétních tabulek. Potom se skutečně můžeme koncentrovat na to, aby především koncové prvky, tedy policisté v pořádkové a dopravní službě, kriminalisté a podobně, měly dostatečné zázemí. Těchto koncových policistů musí být dostatečný počet a měli by být dostatečně schopni zajistit bezpečnost našich občanů. Existuje ucelená vládní politika vůči národnostním menšinám? Myslíte si, že když o českých Romech budeme mluvit jako o nepřizpůsobivých osobách, problém bude vyřešen? Určitě nebude. Na druhou stranu bavíme-li se konkrétně o Romech, je to na delší politickou diskusi. Otázkou je, na kolik se jedná primárně o problém národnostní menšiny definované etnicky, nebo zda se spíše jedná o problém sociální a možná také problém vzdělanostní. Jsem přesvědčen, že se popis problému spíše blíží k druhému pohledu. A my musíme být schopni efektivně řešit konkrétní otázky v oblasti vzdělávání romské komunity, v možnosti zajištění její schopnosti reintegrovat se na trh práce. Musíme zajistit, aby se neprohlubovala například jejich závislost na sociálních dávkách. Na druhé straně platí, že mnohé má romská komunita ve svých rukou a nemůže vlastní osud jen svádět na negativně naladěnou majoritu společnosti. To, zda romské děti chodí, nebo nechodí do školy, a teď je jedno jestli do speciální školy, nebo do běžného proudu vzdělávacích aktivit, to prostě tyto komunity drží ve svých rukou. Tady se nemohou na nikoho vymlouvat. Zda přímo mezi Romy existují nešvary, jako je lichva, zde opět může majoritní společnost udělat jediné, například posílit specialisty

17 16 u policie, kteří jsou schopni problémy lichvy odhalovat. Primárně lichvu, majetkovou kriminalitu obtěžující ostatní spoluobčany, laxní přístup k řešení opakovaných přestupků a žití na dluh romská komunita drží ve svých rukou. Jsem na druhé straně přesvědčený, že musíme podpořit opatření, aby se zlepšila vzdělanostní situace romské komunity a abychom zabránili všem projevům, ať již otevřeného, nebo latentního rasismu. To je absolutně nepřijatelné. Musíme také umožnit integraci těchto lidí na trhu práce. Vždycky říkám, že není důstojnějšího způsobu obživy než vydělat si na obživu pro sebe a svou rodinu prací. Každou chvíli se mění pravidla udělování pobytových a pracovních povolení pro cizince, jakož i pravidla nabývání českého občanství. Má vaše vláda vizi kýženého složení české společnosti do budoucna? Nevěřím úplně v možnosti ovlivnit s dlouhodobým výhledem typu padesát nebo sto let etnické, náboženské či vzdělanostní složení společnosti. To může stát ovlivnit jen do určité míry. Na druhé straně jsem přesvědčen, že řízená migrace je potřebná a je dokonce ekonomicky nutná. V České republice do roku 2030, jenom ve věkové kohortě let, fyzicky ubude 750 tisíc osob. Když si vezmeme, že to je základní věková kohorta, která zajišťuje naplnění trhu práce, kde v současné době působí zhruba pět milionů aktivně pracujících lidí, tak úbytek tří čtvrtin milionu je razantní zásah nejenom do schopnosti konkurovat, ale vůbec do možnosti ekonomického růstu. Čili řízenou migraci bychom měli vnímat pozitivně s ohledem na ekonomické potřeby naší země. Zároveň nestojíme o migraci pouze příjemců sociálních dávek a těch, kdo porušují zákony. Základem je to, že musí jít o řízený proces, nikoliv neřízený chaotický vznik komunit, které se dříve nebo později začnou uzavírat do sebe, začnou žít svým vlastním paralelním systémem hodnot, vlastního rodinného práva a práva jako takového. To je věc, která je nepřijatelná, kterou vnímám jednoznačně negativně. Z tohoto pohledu koncept multikulturalismu vnímám jako překonaný, nevhodný a mrtvý. To, co potřebujeme, je integrace cizinců do naší společnosti. Každý cizinec, který vyjádří vůli spojit budoucnost svou, své rodiny a svých dětí s touto zemí, nám přece současně říká vzkaz, že toto je dobrá země pro život, když tady chce nadále působit a vychovávat své děti a ty zase své děti. Hospodářské potíže sebou přinášejí nárůst nejen pravicového, ale také levicového extremismu. Komunistické a anarchistické buňky

18 17 leckde mluví o potřebě a přípustnosti násilného zvratu režimu. Zabývá se ve vaší vládě vůbec někdo touto tematikou? Máte představu o ožehavosti tohoto nebezpečí? Samozřejmě že extremismus, ať přichází z kterékoliv strany, je negativní jev. Z tohoto pohledu existují příslušné instituce a složky státu, které mají na starost zabývat se touto věcí. Já také musím říci, že by bylo velkou chybou zplošťovat politický extremismus pouze na zvenku přinesené riziko nějakého náboženského fundamentalismu rostoucího do extremismu nebo pouze na takzvaný pravicový extremismus. Když se podíváme hlouběji do útrob těchto názorů, vidíme, že takzvaný pravicový extremismus je ve skutečnosti velmi levicový. Ten je pouze založen nikoliv na třídním principu, ale na rasovém nebo etnickém principu. Ve svých konceptech je stejně levicový jako komunismus, anarchismus a podobně. Ale neměli bychom opravdu podceňovat i nebezpečí levicového extremismu, který stále žije v kategoriích třídního boje a nastolení totalitního socialismu. O tom svědčí u některých těchto skupin vyznávání velkých tyranů minulosti, jako byli Stalin nebo Lenin. Je česká zahraniční politika dostatečně česká? Má ČR vlastní zahraniční politiku, nebo se řídí direktivami Lady Ashtonové? Můžete uvést nějaké příklady, kdy česká diplomacie šla proti postojům nařízeným Bruselem? Musím říci, že my usilujeme o suverénní zahraniční politiku, která ale na druhou stranu bude předvídatelná a bude si vědoma dvou věcí: za prvé našich spojeneckých závazků a vazeb a za druhé přiměřenosti ambicí naší země. Jsem přesvědčený, že v tomto koridoru se dlouhodobě pohybujeme a jsme schopni se pohybovat. Některá nařízení podle našeho názoru správná nejsou, ale určitě podnikáme kroky, kde se tak trochu vymykáme z hlavního proudu evropské zahraniční politiky. Náš důraz na dodržování lidských práv je dlouhodobou konstantou české zahraniční politiky. To, že se například nechceme bratříčkovat s bratry Castrovými a odmítáme mávnutí rukou nad tím, co se děje na Kubě, je mimo mainstream evropské zahraniční politiky. To, že stojíme za státem Izrael jako za demokracií, jakýmsi ostrůvkem západní civilizace na Blízkém a Středním východě, opět bohužel není hlavním proudem evropské zahraniční politiky. Takže tyto příklady, chcete-li suverénního postoje české zahraniční politiky, tady jsou.

19 18 Momentálně můžeme pozorovat jakési soutěžení mezi Německem a Francií, každá země chce v Evropě hrát prim. Myslíte si, že by se měla Česká republika k některému ze soupeřů přiklonit, nebo se držet zcela neutrálně? Francouzsko-německé soupeření je také někdy francouzsko-německé spojenectví. Jsou tam prvky obojího. Jak na tom soupeření, tak na tom souručenství můžeme najít něco pro Českou republiku pozitivního, ale také toho, čeho bychom se měli a mohli bát. Náš zájem je takový, aby v Evropské unii nedominovala jedna země ani tandem, ale aby tady existovala multipolární konfigurace, ve které se zemím střední velikosti typu České republiky zkrátka realisticky lépe dýchá. Funguje ještě Visegrádská čtyřka? Paradoxně za poslední rok velmi oživila svoji činnost. Je to dáno například tím, že od začátku roku 2009 do konce letošního roku 2011 měly tři ze čtyř visegrádských zemí pozici předsednické země v rámci Evropské unie. Svoji roli sehrálo i to, že všechny čtyři vlády v rámci Visegrádské čtyřky mají středopravé zabarvení, a tím je pohled na řadu skutečností podobný. Svým způsobem jsme si uvědomili svoji váhu v rámci Unie, protože například při vážném hlasování mají země V4 více hlasů než Francie a Německo dohromady. Takže konzultační dialog se z tohoto pohledu za poslední rok velmi oživil a dává mi smysl. Svého času Česká republika usilovala o udržení zvláštních vztahů se Spojenými státy. Není vám líto, že protiraketový radar bude nakonec umístěn na území Turecka? Je nějaký pokrok v budování informačně-koordinačního střediska protiraketové obrany v Česku? Já teď asi vyslovím nepopulární názor. To, že u nás nemáme americký radar, respektive ani americkou vojenskou instalaci, považuji za škodu. Já bych ji v České republice přivítal, i když vím, že tento názor je menšinový v českém

20 19 veřejném mínění i v rámci českého politického spektra. Že bude americký radar v Turecku, je mi líto. Raději bych ho viděl v Brdech, nicméně je to realita. Jsem přesvědčený, že silná transatlantická vazba musí být dále jednou z věcí, kterou musíme i v rámci Evropské unie silně prosazovat. Nemáme se zříkat silného partnerství mezi evropskými členy NATO a Evropské unie na straně jedné a Spojenými státy americkými. To, že tento vztah prochází jistými výkyvy plynoucími z politického vývoje u nás i v Evropské unii, ale i ve Spojených státech, se nedá zapřít. Vyvozovat z těchto výkyvů nebo oscilací dalekosáhlé závěry je však podle mého názoru předčasné. O pokračujících velmi dobrých vztazích mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými svědčí i moje pracovní cesta do Washingtonu pozvání prezidenta Baracka Obamy. Bude příležitostí nejen pro potvrzení dlouhodobě vynikajících vztahů mezi oběma zeměmi, ale i pro nastolení kurzu česko-americké spolupráce v nadcházejícím období. Co měl znamenat spor o tajemníka pro záležitosti EU? Musím říci, že nevím, co měl tento spor znamenat. Já jsem ho nevyvolal. Byl to spor naprosto umělý, jdoucí mimo politickou realitu, protože tady existují dva základní aspekty. Evropská politika již není zahraniční politikou, ale bytostně vnitřní politikou zabývající se energetikou, zemědělstvím, sociálním systémem, životním prostředím a podobně. Zároveň v rámci Evropské lisabonské unie poměrně výrazně proti minulosti vzrostl význam Evropské rady, což je formát, kde zasedají šéfové států nebo vlád a velmi razantně se snížil vliv ministrů zahraničí. To je realita plynoucí z Lisabonské smlouvy, kterou ne všichni u nás jsou ochotni vzít v potaz, a kupodivu jsou mezi nimi i ti, kteří její přijetí velmi horlivě podporovali. To znamená, že evropská politika již není zahraniční politikou ve své drtivé většině aspektů, a za druhé, posílil se vliv šéfů států a vlád. Také platí, že jsme stvrdili jednoznačné ustanovení koaliční smlouvy a vládního programového prohlášení, že za koordinaci evropské politiky zodpovídá předseda vlády a má k tomu zřízený na Úřadu vlády příslušný odborný útvar. Čili já jsem vždy postupoval velmi korektně v souladu s vládním programovým prohlášením a koaliční smlouvou. Žádné paralelní ministerstvo zahraničí tady nevzniká, to není mou ambicí ani omylem. Dominantní úlohu dnes v evropské politice hrají předsedové vlád a tomu musí odpovídat i zabezpečení této činnosti na Úřadu vlády v okolí premiéra.

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 Informační bulletin Občanské demokratické strany 3 / 2011 Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 REGIONY Aktuální události

Více

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2010 Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 14 konferencí Vize 2020 str. 6 9 ODS v 21. století str. 12 Masopustní zvyky str. 30 31 "Dopisy čtenářů

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013.

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Volební program Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Obsah Preambule 3 Veřejné finance 4 Efektivní stát a veřejná správa 6 Hospodářská

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012. Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4

Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012. Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4 Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012 Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4 EDITORIAL Z obsahu Chceme seriózní diskusi o eurozóně Petr Nečas Aktuálním úkolem je přispět k řešení

Více

Usnadníme život podnikatelům. Jsou základy evropské integrace ohroženy? Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2012.

Usnadníme život podnikatelům. Jsou základy evropské integrace ohroženy? Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2012. Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2012 Usnadníme život podnikatelům strana 6 Jsou základy evropské integrace ohroženy? strana 12 13 EDITORIAL Z obsahu Usnadníme život podnikatelům Petr

Více

Nesmíme prohrát válku o svobodu strana 4 5

Nesmíme prohrát válku o svobodu strana 4 5 Informační bulletin Občanské demokratické strany 6 / 2009 Nesmíme prohrát válku o svobodu strana 4 5 Efektivita kampaně se potvrdila str. 6 7 Zapomenutá válka o (pouhou) čest str. 18 21 OBJEKTIVEM Vyhrocené

Více

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS Modrá kniha pro Českou republiku Resortní koncepce ODS prosinec 2004 modrá šance pro Českou republiku OBSAH Mirek Topolánek 3 Preambule 1. Vlastimil Tlustý 7 Modrá šance Modrá šance pro veřejné finance

Více

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2013

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2013 Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2013 Rozhovor s Vladimírem Špidlou / Kvóty v podnicích, dělená rodičovská péče - Co na to sociální demokraté? / Je lepší mít armádu pracujících, nebo armádu nezaměstnaných?

Více

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy 1/09 březen 2009 V čase krize zvedněme hlavy březen 2009 Vážení čtenáři, držíte v rukách první letošní číslo Listů ODS, které je odrazem našich snah a hledání způsobů informování a komunikace. Termín komunikace

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce.

informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce. informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce. AKTUALITY Akce pro rodiny s dětmi měla úspěch Mámo,

Více

Politický program strany Věci veřejné

Politický program strany Věci veřejné Politický program strany Věci veřejné ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

Má ještě smysl sociální stát?

Má ještě smysl sociální stát? přepis diskuse Má ještě smysl sociální stát? pořádal přípravný výbor think-tanku CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii 17. leden 2011, přednáškový sál New York University Prague,

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ První výsledky připravované publikace ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ vznikající ve spolupráci s nezávislými autoritami Zdeněk Lhota, poslanec PS PČR Vlastní texty po kliknutí na odkaz naleznete v závěru

Více

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe!

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe! SPEKTRUM 07 08 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky KorupCe! Firmy se jí brání stále více.................................................... Zaměstnavatelé na tripartitě tvrdě obhajovali

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

Začal školní rok a určitě by se slušelo

Začal školní rok a určitě by se slušelo Č A S O P I S M L A D Ý C H S O C I Á L N Í C H D E M O K R A T Ů Vážení přátelé, dostáváte do rukou další číslo časopisu Ventil. Vzhledem k tomu, že přichází po prázdninách, najdete v něm informace o

Více

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013 37. SJEZD ČSSD Ostrava 15. 16. 3. 2013 Předkládá: PhDr. Lubomír Zaorálek místopředseda ČSSD 37. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 37. sjezd schvaluje materiál, předložený místopředsedou ČSSD PhDr. Lubomírem Zaorálkem.

Více

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I.

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I. Parlamentní volby VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 3 Dluhy, korupce a agresivní politici Předčasné volby jsou přímým důsledkem politické krize. Ta vyvrcholila pádem vlády v březnu 2009. Příčinou byl jednak nesoulad

Více

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS 10-12 Ročník 55 Praha 12. květen 2010 Čtěte!!!!! Vývoj základních ekonomických ukazatelů v letech 1990 2010 str. 2-9 Z volebních programů (výtah) 32,10 Kč str. 10-19 ❶ V rámci informační kampaně před volbami

Více

Počty nevyřízených věcí se snižují

Počty nevyřízených věcí se snižují 9 / 2008 Zpravodajský měsíčník pro státní správu a podnikatele Síla koruny oslabuje průmysl Jak je na tom elektronizace justice Zajímavosti Národní technické knihovny Počty nevyřízených věcí se snižují

Více