Úvod. Petr Nečas předseda ODS, předseda vlády ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Petr Nečas předseda ODS, předseda vlády ČR"

Transkript

1 Petr Nečas

2 Petr Nečas

3 2 Úvod V našich programových dokumentech a v programovém prohlášení vlády jsme nejen nastínili obecné směry své činnosti, ale také stanovili konkrétní cíle a předsevzetí, k nimž nás zavázaly nejen programové priority ODS a ve volbách projevená vůle našich voličů. Rozhodně to nebyla pouhá deklarace dobrých úmyslů, s jakou se naše docela vyspělá společnost dávno nespokojí. Ví totiž, že dobrými úmysly je dlážděna cesta do pekla. Nyní naše vláda funguje něco přes rok, je to zhruba čtvrtina funkčního období a tento kongres ODS nám skýtá příležitost předběžného bilancování, kde jsme, a jak chceme pokračovat, co se nám povedlo a co již méně. A to všechno v porovnání s danými sliby, a stanovenými cíli. Je to, domnívám se, jediný poctivý způsob bilancování. Od začátku jsme věděli, že výkon naší vládní odpovědnosti nebude žádnou procházkou růžovou zahradou. Idylické časy porevoluční euforie jsou nenávratně pryč. Koaliční složení vládního kabinetu, přirozená soutěživost zúčastněných politických subjektů při jejich odlišném ideovém ukotvení to vše, věru, nesvádělo k bezuzdnému optimismu. O politickém a ekonomickém vlivu vnějšího prostředí, v němž musí naše vláda konat svou povinnost, darmo mluvit. Stačí říct, že stav světové ekonomiky a systému mezinárodních vztahů je nyní mnohem horší než před rokem, a to ve všech parametrech. Normální lidé však nejsou příliš ochotni rozlišovat, které okolnosti negativně působící na jejich životy jsou dílem vlády a které rozhodující impulzy přicházejí zvenčí, do jaké míry jsou kroky vlády spojeny s plněním mezinárodních závazků. Každý, kdo tu žil v 21. století, dobře ví, že počet krizových situací, afér či aférek za rok našeho vládnutí v žádném případě neční nad průměrem předchozích kabinetů, spíše naopak. Svou roli ve vytváření atmosféry údajné neúspěšnosti a neakceschopnosti sehrávají i sdělovací prostředky, které zásobují mediální trh zpravodajstvím podle principu blbá nálada potřebuje blbé zprávy. Na to nebudeme žehrat. Víme, že to je jejich způsob práce a žití, jejich tvrdý novinářský chlebíček. Naším způsobem je odpovídat maximálně věcně, pravdivě, nearogantně, s oporou toliko ve faktech. Právě proto jsem pro naše roční bilancování volil formu rozhovoru, v němž jsou otázky Jefima Fištejna pokládány způsobem pochybovačným, nikoli pochlebovačným přesně tak, jak je pokládají novináři na tiskových konferencích nebo brífincích, kterých se účastním takřka denně. Jen tak mohu věci uvést na pravou míru a očistit skutečnost od nánosu mediálních mýtů, zaujatých soudů, polopravd a holých nepravd. Tož, kde stojíme rok poté? Petr Nečas předseda ODS, předseda vlády ČR

4 3

5 4

6 5 Je české hospodářství dostatečně hospodárné? Mnozí občané sdílejí dojem, že hlavním nástrojem ekonomických reforem vaší vlády je škrtání výdajových položek ve všech sociálně citlivých rezortech. Odbory už překřtili balíček reforem na škrtformy. Je podle vás tento dojem oprávněný? Já pevně doufám, že tento dojem zvrátíme. Přestože jsme byli nuceni učinit některé bolestivé a nepopulární škrty, není to podstata reforem. Podstatou reforem je učinit naši zemi více konkurenceschopnou, protože jen tehdy, když budeme dlouhodobě konkurenceschopní, budou se uplatňovat na světových trzích české výrobky, české služby a ekonomika může jít nahoru a s ní i životní úroveň. A právě předpokladem konkurenceschopnosti jsou nezbytné některé reformy, které musíme provést na výdajové straně státního rozpočtu. Jde o reformy důchodového systému, zdravotnictví (tyto reformy reagují i na demografický vývoj), reformy sociálního systému, daní, školství, systému vědy a výzkumu. To všechno děláme, protože musíme být schopni zareagovat na dvě největší výzvy: konkurenceschopnost naší země a demografický vývoj. Zhruba před půl rokem mělo Ministerstvo financí výhled na 2 až 2,5procentní růst HDP. Nyní se mluví o 1,5procentním. Z hlediska konkurenceschopnosti země je tento přírůstek HDP mnoho, málo, nebo tak akorát? Může se dokonce ukázat, že v některých krizových scénářích je i ten 1,5procentní růst optimistické číslo. My jsme malá otevřená a proexportně orientovaná ekonomika, silně závislá na situaci některých klíčových trhů, jako je Německo. Jakýkoli otřes na těchto trzích se okamžitě projeví v naší ekonomice. Jaké budou

7 6 makroekonomické parametry příštího roku, to je trochu věštění z křišťálové koule. O to je důležitější dodržovat fiskální disciplínu, pokračovat v reformách a především dalšími reformami reagovat na dvě základní výzvy, o kterých jsem již hovořil. Ustojí český finanční systém druhou vlnu krize, pokud přijde? Česká národní banka provádí zátěžové testy českých bank. Podle všech odborných informací, které jsou k dispozici, patří české zátěžové testy k těm nejnáročnějším. České banky z nich vychází velmi dobře a velmi kvalitně, přestože některé jejich zahraniční matky mají problémy ve vazbě na řecké dluhy. Český bankovní sektor je podle zátěžových testů České národní banky stabilní a pevný. Zdanění finančních transakcí hýbe Evropou. Postoj České republiky k tomuto kroku je negativní. V případě Velké Británie to je pochopitelné, ale Česká republika přece není finančním centrem Evropy. Praha není finančním centrem Evropy, nicméně se nedomnívám, že bychom nemohli aspirovat na některé prvky, které by k nám přitáhly služby v oblasti finančnictví. Asi ne srovnatelně s Frankfurtem nebo s Londýnem, ale třeba možná s Lucemburkem a podobně. Jiná věc je, že 95 procent českého bankovního trhu jsou dcery zahraničních matek. A kdo nám může zaručit, že by vlastně v rámci struktury zahraničních matek a jejich dcer nedocházelo u finančních transakcí k přenosu poplatků a daní z matek na jejich české dcery. To je první výhrada. Druhá výhrada je k prolomení systému, kdy je oktrojována z Evropské unie další daň. My si nemyslíme, že zavedení další dodatečné daně je něco, co ekonomice, která je teď na pokraji recese, prospěje. Třetí důvod je samozřejmě i diskuze uvnitř Evropské unie, kdo by byl příjemcem výnosů této daně, zda by to byly národní státy, nebo Unie jako celek. Za čtvrté, my bohužel při známém chování českých bank ani na okamžik nepochybujeme o tom, kdo by tuto daň z finančních transakcí zaplatil byli by to koncoví klienti, nikoliv banky.

8 7 Mluvíte o konkurenceschopnosti, to je cíl srozumitelný a logický. Myslíte si, že struktura českého hospodářství je pro zvýšení konkurenceschopnosti vhodná? Nestala se z České republiky pouhá montážní hala, jak mnozí říkají? Máme samozřejmě velmi vysoký podíl průmyslu na domácím produktu, jeden z absolutně nejvyšších v rámci Evropské unie. Já to nepovažuji za nevýhodu. Nikdy jsem nevěřil debatám o pozitivním přínosu deindustrializace a podobně. Naopak to vidím jako určitou komparativní výhodu. Jsem přesvědčen, že to má být základem kroků, které budeme dělat. To znamená vedle reforem, které uskutečňujeme v sociálním, zdravotním a důchodovém systému, také prosadit reformy systému vzdělávání, včetně terciárního, dále reformovat systém podpory vědy, výzkumu a inovací. Chceme založit náš průmysl a služby na oborech s vyšší přidanou hodnotou. Právě proto, abychom nebyli pouze tou montovnou, ale skutečně místem, kde jsou průmyslové produkty nebo služby vymýšleny, konstruovány, designovány to má být naše ambice. Existuje ucelená energetická politika vlády, anebo se budou opakovat chyby jako s fotovoltaikou nebo biopalivy? A co s jádrem na pozadí evropského trendu? Za prvé musím zdůraznit, že celá řada věcí, které se dějí v energetice, je k nám přinášena zvenčí. Počínaje tím, že jsou to zahraniční trhy, které určují ceny některých energetických komodit. Jedná se i o otázku přenosových tras. Jde také o otázku některých regulací a nařízení především z úrovně Evropské unie, což ovlivňuje i trh u nás. Pochybuji, že by si kterákoli vláda České republiky sama o sobě stanovila za cíl mít více než 13procentní podíl ze zdrojů obnovitelné energie. Je to ale rozhodnutí na úrovni Evropské unie, které jsme museli akceptovat, což samozřejmě přináší celou řadu problémů. Konkrétní problémy například u fotovoltaiky nebyly způsobeny ani tak tím, že by nebyla plněna nějaká koncepce, ale byly dány skutečně tím, že se jednalo o brutální zásah státu do trhu. Tady se nejednalo o tržní podnikání, je to netržní podnikání za umělých, dotovaných, regulovaných podmínek a tam má jakékoliv i malé selhání regulace a dohledu vážné následky. To se stalo i v tomto případě. Myslíte si, že energetická bezpečnost České republiky je zabezpečena dostatečně? Mám na mysli třeba skutečnost, že orgány Evropské unie provedly razie v evropských pobočkách ruského Gazpromu, zřejmě

9 8 měly podezření na přestupek proti antimonopolní politice EU. Jak je to s Českou republikou, má energetickou bezpečnost zajištěnou? My jsme přesvědčeni, že zajištění energetické bezpečnosti je jeden z klíčových úkolů státu. A musíme tady činit kroky, které budou zvyšovat energetickou bezpečnost. To znamená diverzifikace dodávek zdrojů suroviny (včetně diverzifikace přepravních tras), snížení poměrně razantní závislosti například u plynu na Rusku a prostor bývalých zemí Sovětského svazu. Zde jsme i z hlediska zdrojů a z hlediska přepravních tras velmi závislí, přestože dnes máme alternativní možnosti naštěstí u plynu i ropy, máme zásobníky a podobně. Znamená to ale pokračovat v této tendenci diverzifikace. Musí u nás existovat jistá míra soběstačnosti tam, kde je to možné, což jsou především dodávky elektrické energie. Má to i konsekvenci s vysokým podílem průmyslu na HDP, o čemž jsem mluvil před chvílí. Konkurenceschopnost českého průmyslu je pak dána i cenami vstupů, které jsou ovlivněny mimo jiné i cenami energií. Takže snaha o maximální soběstačnost v oblasti zajištění dodávek elektrické energie, což znamená mimo jiné při programu postupného utlumování uhelných elektráren a snahy nezvyšovat svoji závislost na plynu, má jedinou cestu, a tou je rozvoj jaderného programu. Vaše vláda se snaží o snížení schodku státního rozpočtu. Myslíte si, že vyrovnaný rozpočet není v dnešním světě utopií? Já si naopak myslím, že dnešní svět ukázal, že vyrovnané veřejné finance mají smysl. Dluhy nejsou pouze imaginární položka zanesená na papíře nebo v nějakém elektronickém systému. Deficity veřejných financí vedou k velmi razantním dopadům na životy lidí. Kultura žití na dluh se jednoznačně ukázala zhoubnou nejen v případě státu, ale i u rodin nebo podniků. Naopak bych dodal, že se vrací stará ctnost: jde-li to nežít na dluh, jde-li to nezadlužovat se, jde-li to když se zadlužím, tak pouze do té míry, abych to byl schopný splatit. Česká republika se zavázala, že dříve nebo později vstoupí do eurozóny. Není to jako s horizontem čím více se k němu blížíme, tím více se nám vzdaluje? Ano, v mnoha ohledech je to trefné přirovnání, na druhou stranu musíme říci dvě věci. První věc, bez ohledu na to, jestli euro máme, nebo nemáme, budeme mít, nebo nebudeme mít na stabilitě eurozóny jsme extrémně závislí. Právě proto, že jsme malá otevřená ekonomika a více než 70 procent našeho exportu směřuje do eurozóny, máme

10 9 na její stabilitě zájem. Druhá věc je, že eurozóna se změnila, mění a bude se měnit i nadále. Je to jiná eurozóna, než o které jsme hlasovali v referendu v roce 2003, kdy jsme schvalovali přístupovou smlouvu, jejíž součástí je mimo jiné i závazek přistoupit k euru. My jsme tehdy hlasovali o vstupu do měnové unie, ale dnes se jedná nejenom o měnovou unii, jedná se také o dluhovou a transferovou unii. To je trochu něco jiného. Současně také platí, že vývoj v eurozóně je tak dynamický, že nikdo nedokáže říci, jak bude vlastně projekt eura vypadat za rok nebo za dva roky. Takže politika mé vlády nestanovovat konkrétní datum přistoupení k eurozóně ani konkrétní datum ke vstupu do mechanismu směnných kurzů ERM II je jednoznačně správná.

11 10 Je český sociální systém dostatečně sociální? Proč podporujete druhý pilíř důchodového systému? Proč jste zvolili dobrovolné spoření v privátních důchodových fondech, když opozice hovoří o tendenci takových institucí za určitých okolností bankrotovat? Penzijní fondy budou zajištěny přísnou regulací České národní banky, protože půjde o velmi pečlivě licencovaný proces. Zároveň bude součástí naší reformy mimo jiné i to, že konečně důsledně oddělíme majetek akcionářů od majetku klientů. To znamená (na rozdíl od stávajícího stavu, kdy se v případě bankrotu nějakého důchodového fondu peníze klientů stávají součástí konkurzní podstaty), že peníze klientů v novém systému po reformě zůstávají mimo konkurzní podstatu. Je to prvek, který i v případě určitých problémů daného penzijního fondu nebude mít vliv na peníze, které jsou do fondu vloženy. Samozřejmě něco jiného je, že má vliv například kurz různých cenných papírů, do kterých vkládá penzijní fond své finanční prostředky. Já jsem ale přesvědčen, že kombinace této nové legislativy s účinným dohledem České národní banky je správný krok. Navíc snižuje extrémně vysokou závislost českých penzistů na státu. U nás pochází 95 procent čistých příjmů seniorských domácností ze státem organizovaného průběžného systému. To je i na poměry nových členských zemí Evropské unie, s historií totálního postátnění včetně důchodového systému, extrémně vysoký stupeň závislosti. Za zavedením druhého pilíře je mimo jiné i snaha diverzifikovat zdroje zabezpečení ve stáří. Zvyšujeme tak nabídku možností zvýšit si příjmy v důchodovém věku, která bude atraktivní minimálně pro polovinu populace. U mladších lidí bude vstup do penzijního spoření výhodný i s příjmem kolem 20 tisíc korun. Je podle vás zdravotní reforma ucelená a promyšlená, nebo se, jak tvrdí opozice, utápí v dílčích opatřeních? Ptám se proto, že za zdravotní reformu je odpovědný ministr jedné z koaličních stran, ale výsledek dopadne na vrub ODS i osobně na vás. Ano, samozřejmě, protože nevzniká na zelené louce. Ačkoli se reformy rodí složitě, koaliční strany jsou schopny nalézt rozumný kompromis, což nás odlišuje od minulých křehkých vlád. Chtěl bych v této souvislosti zdůraznit, že všechny strukturální reformy,

12 11 včetně reformy zdravotnictví, byly zahájeny už v roce 2007 a odpovídají programu ODS. Kdo si pečlivě přečte volební program ODS a konkrétní kroky, které děláme nejen v reformě zdravotního systému, ale i v reformě sociálního systému nebo důchodů, tak v něm musí vidět velmi silný a čitelný rukopis občanských demokratů. Když bych to trochu parafrázoval: ODS dělá své reformy a podle svého programu rukama ministrů za TOP 09. To platí i pro zdravotní reformu. Není nadstandardní péče zvýhodněním majetných oproti nemajetným, jak tvrdí opozice? Určitě ne, protože na druhou stranu poprvé definujeme nárok pacienta na léčbu. Dnes, bez ohledu na to, jestli jste majetný, nebo nemajetný, nemáte jasně definovaný nárok, na který prostě máte právo ze zákona z hlediska zdravotní péče. Kvalita, geografická dostupnost, časová, úkonová kvalita to všechno tady doposud není. Čili reformou se zvyšují garance pro všechny, pro více než 10 milionů lidí, kteří žijí v této zemi. Ti budou mít vydefinovaný nárok na dostupnost zdravotní péče. Ten budou povinny zajistit zdravotní pojišťovny, a povinny budou dokonce pod hrozbou sankce, pokud ho nezajistí. Zároveň tím vyvracíme mýtus, že zdravotnictví je bezplatné. Nebylo bezplatné nikdy, to se jen levice snaží mást veřejnost, že tomu tak někdy bylo. Zvyšující se kvalita léčby a stále nákladnější léčebné techniky vyžadují stále větší prostředky. Pokud chceme udržet vysoký evropský standard, musíme se tomuto trendu přizpůsobit. To, že současně chceme do systému prostřednictvím nadstandardu dostat i více soukromých prostředků, je pravda. Zde bych ale chtěl upozornit, že Česká republika, z hlediska podílu soukromých prostředků na výdaje na zdravotnictví, stále patří mezi tři země s nejnižším podílem těchto prostředků. Rozvoj dalších

13 12 produktů v této oblasti, jako je například zdravotní připojištění, učiní i nadstandard dostupný širokým vrstvám. Současný systém zdravotních pojišťoven je značně roztříštěný a mnozí majitelé zdravotních zařízení si stěžují, že za stejný výkon často dostávají úplně odlišné bodové, a tím i peněžní ohodnocení. Nebylo by lepší radikálně snížit počet pojišťoven a zprůhlednit systematizaci výkonů? Kdyby trval stávající stav, tak existence více zdravotních pojišťoven nemá smysl. Ale tím, že přicházíme do systému, kde bude povinností zdravotních pojišťoven nasmlouvat pro své klienty zdravotní péči a zajistit jim nárok na tuto zdravotní péči včetně kvality, geografické a časové dostupnosti, včetně definovaného objemu zdravotních služeb, které mají dostat v rámci tohoto nároku tak existence několika zdravotních pojišťoven bude působit pozitivně z hlediska ceny. Protože mít jen jednoho univerzálního plátce a jen jednoho nasmlouvače zdravotních služeb by vedlo k tomu, že cena by byla při stejné kvalitě a množství zdravotních služeb vyšší, než platíme dnes. Je reforma sociálního systému ještě pořád sociální, nebo asociální, jak tvrdí opozice? Třeba systém sociálních dávek Já jsem přesvědčen, že je sociální, protože musí být naším cílem, aby sociální dávky směřovaly skutečně k těm, kteří je opravdu potřebují. To činí systém efektivnější, to činí systém ale také spravedlivější a paradoxně solidárnější. Solidarita má být s těmi, kteří to skutečně potřebují. A k těm se tyto prostředky sociálního systému budou dostávat i nadále. Zároveň musí tyto sociální dávky, které jsou vybranými prostředky daňových poplatníků, směřovat jen k těm příjemcům (pokud nejsou handicapováni), kteří jsou aktivní a sociální systém nezneužívají. Tady končí hranice solidarity a začíná parazitismus na sociálním systému, na který musíme reagovat.

14 13 Obecně: je sociální stát luxusem, který si už nemůžeme dovolit? Já jsem přesvědčený, že takzvaný evropský model welfare state, tedy stát se silnou sociální dimenzí, je přežitým modelem, který nezajistí konkurenceschopnost Evropy v globální ekonomické soutěži. Založen byl především na deficitním financování a na obrovském plýtvání. Tyto sociální modely se musí reformovat, to znamená, že old fashion welfare state je skutečně překonaný model táhnoucí Evropu směrem dolů. Sociální systém zkrátka musí odpovídat ekonomickým možnostem státu, jinak bude hrozit řecká cesta.

15 14 Je vnější a vnitřní bezpečnost ČR dostatečně bezpečná? Účastní se nějak česká vláda diskusí o dalším směřování NATO? Samozřejmě že ano a velmi aktivně. Pro nás to je jedna z klíčových součástí naší zahraničně-bezpečnostní politiky, která byla vždy založena na dvou pilířích: na členství v NATO a na členství v Evropské unii. Navíc víme, jako stát střední velikosti ve střední Evropě a s naší specifickou historickou zkušeností, jak důležité jsou spojenecké svazky, fungující spojenectví a efektivní spojenectví. Takže na funkčním NATO máme velký zájem. Nestal se z české armády expediční, někdy i policejní sbor pro zasahování v cizích zemích? Rozhodně ne. Myslím si, že to je laciné přirovnání. Samozřejmě že základním posláním a základní misí zůstává obrana našeho území. Na druhé straně se změnily geopolitické podmínky. Dnes jsme obklopeni samými spojeneckými a přátelskými státy, takže dokonce i hypotetické riziko vpádu nepřátelských vojsk na naše území znamená, že první budou muset přejít přes území některého z našich spojenců. I to ukazuje, kde spíše bude bojově působit armáda České republiky v případě hypotetického válečného konfliktu. Navíc dnes jsou bezpečnostní rizika podstatně více sofistikovaná. Řada z těchto rizik vzniká stovky a tisíce kilometrů daleko od našeho území. Z tohoto pohledu je schopnost armády České republiky působit, ať už v bojových, nebo nebojových operacích válečného nebo neválečného typu daleko od našeho území, absolutní alfou a omegou její působnosti. Na druhou stranu musí být armáda schopna bránit naši vlastní zemi, ale například i pomáhat při živelných pohromách, průmyslových haváriích či katastrofách. Policejní sbor se neustále zmenšuje, kriminalita podle některých je na vzestupu. Není v tom vnitřní rozpor? Není v tom vnitřní rozpor. Údaje o kriminalitě spíše ukazují, že stagnuje nebo mírně klesá, především u závažných činů. Za druhé platí, že náš policejní sbor v poměru na počet obyvatel pořád patří mezi největší v rámci EU. Za třetí, policejní sbor se má zmenšovat především tam, kde se jedná o různé vedoucí funkce nebo obslužné funkce. Je

16 15 nám k ničemu, jestli na pozici ekonoma sedí formálně člověk v policejní hodnosti majora, když tam může sedět civilista, jehož personální výdaje jsou podstatně nižší než u policisty ve služebním poměru. Zrovna tak je k ničemu množství různých náčelníků, které má naše policie podle mého názoru zbytečně. Správné je zjednodušení řídící a velící struktury, snížení počtu článků a konkrétních tabulek. Potom se skutečně můžeme koncentrovat na to, aby především koncové prvky, tedy policisté v pořádkové a dopravní službě, kriminalisté a podobně, měly dostatečné zázemí. Těchto koncových policistů musí být dostatečný počet a měli by být dostatečně schopni zajistit bezpečnost našich občanů. Existuje ucelená vládní politika vůči národnostním menšinám? Myslíte si, že když o českých Romech budeme mluvit jako o nepřizpůsobivých osobách, problém bude vyřešen? Určitě nebude. Na druhou stranu bavíme-li se konkrétně o Romech, je to na delší politickou diskusi. Otázkou je, na kolik se jedná primárně o problém národnostní menšiny definované etnicky, nebo zda se spíše jedná o problém sociální a možná také problém vzdělanostní. Jsem přesvědčen, že se popis problému spíše blíží k druhému pohledu. A my musíme být schopni efektivně řešit konkrétní otázky v oblasti vzdělávání romské komunity, v možnosti zajištění její schopnosti reintegrovat se na trh práce. Musíme zajistit, aby se neprohlubovala například jejich závislost na sociálních dávkách. Na druhé straně platí, že mnohé má romská komunita ve svých rukou a nemůže vlastní osud jen svádět na negativně naladěnou majoritu společnosti. To, zda romské děti chodí, nebo nechodí do školy, a teď je jedno jestli do speciální školy, nebo do běžného proudu vzdělávacích aktivit, to prostě tyto komunity drží ve svých rukou. Tady se nemohou na nikoho vymlouvat. Zda přímo mezi Romy existují nešvary, jako je lichva, zde opět může majoritní společnost udělat jediné, například posílit specialisty

17 16 u policie, kteří jsou schopni problémy lichvy odhalovat. Primárně lichvu, majetkovou kriminalitu obtěžující ostatní spoluobčany, laxní přístup k řešení opakovaných přestupků a žití na dluh romská komunita drží ve svých rukou. Jsem na druhé straně přesvědčený, že musíme podpořit opatření, aby se zlepšila vzdělanostní situace romské komunity a abychom zabránili všem projevům, ať již otevřeného, nebo latentního rasismu. To je absolutně nepřijatelné. Musíme také umožnit integraci těchto lidí na trhu práce. Vždycky říkám, že není důstojnějšího způsobu obživy než vydělat si na obživu pro sebe a svou rodinu prací. Každou chvíli se mění pravidla udělování pobytových a pracovních povolení pro cizince, jakož i pravidla nabývání českého občanství. Má vaše vláda vizi kýženého složení české společnosti do budoucna? Nevěřím úplně v možnosti ovlivnit s dlouhodobým výhledem typu padesát nebo sto let etnické, náboženské či vzdělanostní složení společnosti. To může stát ovlivnit jen do určité míry. Na druhé straně jsem přesvědčen, že řízená migrace je potřebná a je dokonce ekonomicky nutná. V České republice do roku 2030, jenom ve věkové kohortě let, fyzicky ubude 750 tisíc osob. Když si vezmeme, že to je základní věková kohorta, která zajišťuje naplnění trhu práce, kde v současné době působí zhruba pět milionů aktivně pracujících lidí, tak úbytek tří čtvrtin milionu je razantní zásah nejenom do schopnosti konkurovat, ale vůbec do možnosti ekonomického růstu. Čili řízenou migraci bychom měli vnímat pozitivně s ohledem na ekonomické potřeby naší země. Zároveň nestojíme o migraci pouze příjemců sociálních dávek a těch, kdo porušují zákony. Základem je to, že musí jít o řízený proces, nikoliv neřízený chaotický vznik komunit, které se dříve nebo později začnou uzavírat do sebe, začnou žít svým vlastním paralelním systémem hodnot, vlastního rodinného práva a práva jako takového. To je věc, která je nepřijatelná, kterou vnímám jednoznačně negativně. Z tohoto pohledu koncept multikulturalismu vnímám jako překonaný, nevhodný a mrtvý. To, co potřebujeme, je integrace cizinců do naší společnosti. Každý cizinec, který vyjádří vůli spojit budoucnost svou, své rodiny a svých dětí s touto zemí, nám přece současně říká vzkaz, že toto je dobrá země pro život, když tady chce nadále působit a vychovávat své děti a ty zase své děti. Hospodářské potíže sebou přinášejí nárůst nejen pravicového, ale také levicového extremismu. Komunistické a anarchistické buňky

18 17 leckde mluví o potřebě a přípustnosti násilného zvratu režimu. Zabývá se ve vaší vládě vůbec někdo touto tematikou? Máte představu o ožehavosti tohoto nebezpečí? Samozřejmě že extremismus, ať přichází z kterékoliv strany, je negativní jev. Z tohoto pohledu existují příslušné instituce a složky státu, které mají na starost zabývat se touto věcí. Já také musím říci, že by bylo velkou chybou zplošťovat politický extremismus pouze na zvenku přinesené riziko nějakého náboženského fundamentalismu rostoucího do extremismu nebo pouze na takzvaný pravicový extremismus. Když se podíváme hlouběji do útrob těchto názorů, vidíme, že takzvaný pravicový extremismus je ve skutečnosti velmi levicový. Ten je pouze založen nikoliv na třídním principu, ale na rasovém nebo etnickém principu. Ve svých konceptech je stejně levicový jako komunismus, anarchismus a podobně. Ale neměli bychom opravdu podceňovat i nebezpečí levicového extremismu, který stále žije v kategoriích třídního boje a nastolení totalitního socialismu. O tom svědčí u některých těchto skupin vyznávání velkých tyranů minulosti, jako byli Stalin nebo Lenin. Je česká zahraniční politika dostatečně česká? Má ČR vlastní zahraniční politiku, nebo se řídí direktivami Lady Ashtonové? Můžete uvést nějaké příklady, kdy česká diplomacie šla proti postojům nařízeným Bruselem? Musím říci, že my usilujeme o suverénní zahraniční politiku, která ale na druhou stranu bude předvídatelná a bude si vědoma dvou věcí: za prvé našich spojeneckých závazků a vazeb a za druhé přiměřenosti ambicí naší země. Jsem přesvědčený, že v tomto koridoru se dlouhodobě pohybujeme a jsme schopni se pohybovat. Některá nařízení podle našeho názoru správná nejsou, ale určitě podnikáme kroky, kde se tak trochu vymykáme z hlavního proudu evropské zahraniční politiky. Náš důraz na dodržování lidských práv je dlouhodobou konstantou české zahraniční politiky. To, že se například nechceme bratříčkovat s bratry Castrovými a odmítáme mávnutí rukou nad tím, co se děje na Kubě, je mimo mainstream evropské zahraniční politiky. To, že stojíme za státem Izrael jako za demokracií, jakýmsi ostrůvkem západní civilizace na Blízkém a Středním východě, opět bohužel není hlavním proudem evropské zahraniční politiky. Takže tyto příklady, chcete-li suverénního postoje české zahraniční politiky, tady jsou.

19 18 Momentálně můžeme pozorovat jakési soutěžení mezi Německem a Francií, každá země chce v Evropě hrát prim. Myslíte si, že by se měla Česká republika k některému ze soupeřů přiklonit, nebo se držet zcela neutrálně? Francouzsko-německé soupeření je také někdy francouzsko-německé spojenectví. Jsou tam prvky obojího. Jak na tom soupeření, tak na tom souručenství můžeme najít něco pro Českou republiku pozitivního, ale také toho, čeho bychom se měli a mohli bát. Náš zájem je takový, aby v Evropské unii nedominovala jedna země ani tandem, ale aby tady existovala multipolární konfigurace, ve které se zemím střední velikosti typu České republiky zkrátka realisticky lépe dýchá. Funguje ještě Visegrádská čtyřka? Paradoxně za poslední rok velmi oživila svoji činnost. Je to dáno například tím, že od začátku roku 2009 do konce letošního roku 2011 měly tři ze čtyř visegrádských zemí pozici předsednické země v rámci Evropské unie. Svoji roli sehrálo i to, že všechny čtyři vlády v rámci Visegrádské čtyřky mají středopravé zabarvení, a tím je pohled na řadu skutečností podobný. Svým způsobem jsme si uvědomili svoji váhu v rámci Unie, protože například při vážném hlasování mají země V4 více hlasů než Francie a Německo dohromady. Takže konzultační dialog se z tohoto pohledu za poslední rok velmi oživil a dává mi smysl. Svého času Česká republika usilovala o udržení zvláštních vztahů se Spojenými státy. Není vám líto, že protiraketový radar bude nakonec umístěn na území Turecka? Je nějaký pokrok v budování informačně-koordinačního střediska protiraketové obrany v Česku? Já teď asi vyslovím nepopulární názor. To, že u nás nemáme americký radar, respektive ani americkou vojenskou instalaci, považuji za škodu. Já bych ji v České republice přivítal, i když vím, že tento názor je menšinový v českém

20 19 veřejném mínění i v rámci českého politického spektra. Že bude americký radar v Turecku, je mi líto. Raději bych ho viděl v Brdech, nicméně je to realita. Jsem přesvědčený, že silná transatlantická vazba musí být dále jednou z věcí, kterou musíme i v rámci Evropské unie silně prosazovat. Nemáme se zříkat silného partnerství mezi evropskými členy NATO a Evropské unie na straně jedné a Spojenými státy americkými. To, že tento vztah prochází jistými výkyvy plynoucími z politického vývoje u nás i v Evropské unii, ale i ve Spojených státech, se nedá zapřít. Vyvozovat z těchto výkyvů nebo oscilací dalekosáhlé závěry je však podle mého názoru předčasné. O pokračujících velmi dobrých vztazích mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými svědčí i moje pracovní cesta do Washingtonu pozvání prezidenta Baracka Obamy. Bude příležitostí nejen pro potvrzení dlouhodobě vynikajících vztahů mezi oběma zeměmi, ale i pro nastolení kurzu česko-americké spolupráce v nadcházejícím období. Co měl znamenat spor o tajemníka pro záležitosti EU? Musím říci, že nevím, co měl tento spor znamenat. Já jsem ho nevyvolal. Byl to spor naprosto umělý, jdoucí mimo politickou realitu, protože tady existují dva základní aspekty. Evropská politika již není zahraniční politikou, ale bytostně vnitřní politikou zabývající se energetikou, zemědělstvím, sociálním systémem, životním prostředím a podobně. Zároveň v rámci Evropské lisabonské unie poměrně výrazně proti minulosti vzrostl význam Evropské rady, což je formát, kde zasedají šéfové států nebo vlád a velmi razantně se snížil vliv ministrů zahraničí. To je realita plynoucí z Lisabonské smlouvy, kterou ne všichni u nás jsou ochotni vzít v potaz, a kupodivu jsou mezi nimi i ti, kteří její přijetí velmi horlivě podporovali. To znamená, že evropská politika již není zahraniční politikou ve své drtivé většině aspektů, a za druhé, posílil se vliv šéfů států a vlád. Také platí, že jsme stvrdili jednoznačné ustanovení koaliční smlouvy a vládního programového prohlášení, že za koordinaci evropské politiky zodpovídá předseda vlády a má k tomu zřízený na Úřadu vlády příslušný odborný útvar. Čili já jsem vždy postupoval velmi korektně v souladu s vládním programovým prohlášením a koaliční smlouvou. Žádné paralelní ministerstvo zahraničí tady nevzniká, to není mou ambicí ani omylem. Dominantní úlohu dnes v evropské politice hrají předsedové vlád a tomu musí odpovídat i zabezpečení této činnosti na Úřadu vlády v okolí premiéra.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU 26. dubna 2013 autor: Petr Nečas zdroj: Parlamentnilisty.cz Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážený pane předsedo Evropské

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

lidí ve firmě CÍLEM JE ÚSPĚCH Petr Hrubý Vlastníbyznys

lidí ve firmě CÍLEM JE ÚSPĚCH Petr Hrubý Vlastníbyznys CÍLEM JE ÚSPĚCH lidí ve firmě Petr Hrubý V roce 1998 založil společnost Broker Consulting, z níž se za 17 let stal přední hráč na tuzemském trhu finančních konzultantů. Dnes přichází firma na trh s projektem

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Quo Vadis.. Opět. Luděk Niedermayer Ekonomický růst ČR Očekávání v pohybu Původní předpoklad bylo pokračování postupného oživení se zlepšující se 8 strukturou růstu (růst v roce 2012 urychlí na cca. 2,5%)

Více

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod)

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) Vážení přátelé, Dámy a pánové, soudružky a soudruzi, vážení hosté, nejprve mi dovolte, abych vás, delegáty kongresu, představitele

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Posílení fiskálního rámce ČR

Posílení fiskálního rámce ČR Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky,

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

26.3.2014. Příprava a členství v EU. Příprava na vstup do EU (před rokem 2004) Po vstupu do EU (po roce 2004) Příprava a členství v eurozóně

26.3.2014. Příprava a členství v EU. Příprava na vstup do EU (před rokem 2004) Po vstupu do EU (po roce 2004) Příprava a členství v eurozóně 27. března, 2014, Brno Ex ante koordinace hospodářských politik co čeká ČR? doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Mendel European Centre Jean Monnet Centre of Excelllence Příprava a členství v EU strana 2 Příprava

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní?

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) and EuroTeam při

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Ing. Pavel Pešek, CSc. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Národní hospodářství 4

Národní hospodářství 4 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

MY A EVROPA KUDY VEDE CESTA K EFEKTIVNĚJŠÍ EKONOMICE V UNII OD VŠEOBECNA, PŘEZ ROZPOČTY K DANÍM. Praha 27. listopadu 2015 Evropské fórum podnikání

MY A EVROPA KUDY VEDE CESTA K EFEKTIVNĚJŠÍ EKONOMICE V UNII OD VŠEOBECNA, PŘEZ ROZPOČTY K DANÍM. Praha 27. listopadu 2015 Evropské fórum podnikání MY A EVROPA KUDY VEDE CESTA K EFEKTIVNĚJŠÍ EKONOMICE V UNII OD VŠEOBECNA, PŘEZ ROZPOČTY K DANÍM. Praha 27. listopadu 2015 Evropské fórum podnikání Co jsou největší problémy dneška? Pro Vás Pro Naši zemi

Více

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava Statistika hospodaření a financování veřejných rozpočtů Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Vývoj strukturálních deficitů v EU Zlepšení strukturálních deficitů díky pozitivnímu ekonomickému vývoji v roce

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

Stabilita veřejných financí

Stabilita veřejných financí Stabilita veřejných financí Pavel Štěpánek, Eva Zamrazilová Česká bankovní asociace Aktuální problémy fiskální politiky Mezinárodní konference Newton College Praha, 25. září 2015 Rizika veřejného dluhu

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

Reformy v globálním kontextu. Vítězové a poražení

Reformy v globálním kontextu. Vítězové a poražení Reformy v globálním kontextu. Vítězové a poražení Děkuji, že tady mohu být a říci něco ke kontextu, v jakém se pohybuje globální ekonomika a jakým způsobem se to dotýká České republiky. Dosavadní postoje

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 I. Důvodová zpráva: Současná vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky ve svém programovém prohlášení a zejména

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 1. TISKOVÉ ZPRÁVY Téma měsíce června: Mediace - zprostředkování dohody Jako červnové téma byla zvolena

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Zavedení eura. Mirek Topolánek ČR

Zavedení eura. Mirek Topolánek ČR Zavedení eura v České republice Mirek Topolánek předseda vlády ČR Brownovy testy Dostatečnáflexibilitatrhůschopných ustát změnu ekonomického klimatu Dopad na investice Dopad na zaměstnanost Dopad na britský

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace Transatlantické obchodní a investiční partnerství Aspekty týkající se regulace Září 2013 2 Předseda Evropské komise Barroso, předseda Evropské rady Van Rompuy a prezident Obama dali jasně najevo, že snižování

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

Konflikt generací mladí proti starým?

Konflikt generací mladí proti starým? Konflikt generací mladí proti starým? Martin POTŮČEK Předseda odborné komise pro důchodovou reformu Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Vystoupení

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více