Potvrzeno učitelé vloni přišli každý měsíc o tisíc korun

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potvrzeno učitelé vloni přišli každý měsíc o tisíc korun"

Transkript

1 TÝDENÍK V tomto čísle najdete: KVĚTNA 2011 XIX. ROČNÍK Smlouvy s rodiči se začnou testovat od podzimu... 3 Jsou ruční práce zastaralou dovedností?... 5 Projekt Bezpečná cesta do školy připravili v Klánovicích... 7 FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Krátce května Začaly ústní maturitní zkoušky včetně společné části státní maturity. Ty budou probíhat až do 27. května. Od 30. května do 7. června se uskuteční testy a písemné práce společné státní maturity, 20. června je pak nejzazší termín, ve kterém maturanti obdrží vysvědčení a protokoly o vykonání maturitní zkoušky května V Praze na České zemědělské univerzitě prezentuje své znalosti 36 nejlepších soutěžících krajských kol Biologické olympiády z celé republiky května V hotelu Olšanka v Praze se uskuteční VI. sjezd Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jeho delegáti zvolí i nové vedení svazu. Potvrzeno učitelé vloni přišli každý měsíc o tisíc korun Platy učitelů a ostatních pedagogických pracovníků klesly v loňském roce v průměru o tři a půl procenta, což je nejvíce za posledních deset let. Vyplývá to z šetření ministerstva školství. Vzákladních školách brali učitelé o více než ti- v průměru o dvě procenta. Je ly, ale naopak vzrostly, a to síc sto korun měsíčně méně jasné, že při celkovém snížení než v roce 2009, v gymnáziích objemu prostředků na platy o 911 Kč, v mateřských školách téměř o 800 Kč. To jsou lizováno na úkor pedagogic- muselo být toto zvýšení rea- konkrétní dopady rozhodnutí vlády o snížení rozpočtu roce ředitelé škol tuto možkých pracovníků. V loňském mzdových prostředků v regionálním školství a vázání dagogů v rámci svých komnost ještě měli a platy nepe- výdajů na mzdy v roce petencí posílili téměř o půl Z více než dvou set tisíc zaměstnanců regionáltuje ministerstvo školství, za miliardy korun. Jak konstaního školství připadá téměř poslední dva roky byli nepedagogičtí pracovníci regio- celá jedna třetina na provozní a správní pracovníky škol. nálního školství financováni Jejich platy na rozdíl od učitelů v loňském roce nekles- pro pedagogy ve výši 1,3 z peněz původně určených miliardy korun. V letošním roce jsou mzdové prostředky striktně odděleny zvlášť pro pedagogy a zvlášť pro nepedagogy, což spolu s desetiprocentním snížením platů provozních a správních zaměstnanců přináší vlnu kritiky a nespokojenosti. Vraťme se však k pedagogům. Ve školách a školských zařízeních jich pracuje téměř 146 tisíc. Jejich měsíční plat se loni pohyboval v průměru kolem Kč. Více než z nich však navíc pobíralo příplatek za vedení a jejich plat tak dosahoval v průměru Kč. Plat jejich podřízených tak byl jen plus mínus Kč. Pokles platů učitelů Nejlepší kvalitou peněz je jejich kvantita. Spinoza a ostatních pedagogických pracovníků byl způsoben zejména poklesem nenárokových složek platů. V loňském roce se osobní příplatky a odměny snížily téměř o 27 procent. A to už někde musí být znát. Z tohoto pohledu rozumím dlouholeté snaze odborového svazu pracovníků školství prosadit zvyšování platů především prostřednictvím tarifů, tedy nárokových složek platů. V případě nedostatku finančních prostředků či úsporných opatření se totiž nenárokové složky, jak už vyplývá z jejich názvu, lehce škrtnou a celkové příjmy učitelů meziročně výrazně klesnou. Karla TONDLOVÁ

2 2 Zápisník Vzhůru k výškám Techmania Science Center v Plzni se bude až do 26. května věnovat tématu letectví. V expozicích se představuje například detailní replika prvního československého motorového letadla Bohemia B-5. Originál tohoto letadla, vyrobený na sklonku roku 1918 na plzeňských Borských polích, je legendou československé aviatiky. tm Peníze z EU Čerpání z fondů Evropské unie na vědecké projekty se výrazně zrychlilo, program pro výzkum a inovace patří podle J. Dobeše mezi nadprůměrné. Od začátku letošního roku se podle něho vydaly dotace v celkové výši asi 11 miliard korun. Dalšímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost však hrozí, že by mohl být převeden pod ministerstvo práce. čtk Nejstarší univerzity Nejstarší univerzitou na světě, to znamená školou pro pokročilé studenty slučující pedagogickou a vědeckou funkci, která uděluje akademické tituly, je italská Boloňská univerzita (1088), pražská Univerzita Karlova (1348) je sedmnáctou v pořadí. Nejstarší asijskou univerzitou je Univerzita svatého Tomáše ve filipínské Manile, která byla zalo před 400 lety. čtk Nejúspěšnější města Dačice a Milevsko jsou mezi jihočeskými městy nejúspěšnější při čerpání evropských dotací na informační technologie a vzdělávání. Dačice uspěly se dvěma projekty, na něž získaly 9,2 milionu korun, Milevsko dostane na tři projekty celkem 8,8 milionu korun. čtk Ten nápad s vylučováním žáků ze základky má v terénu nečekanou odezvu. Na rozdíl od tvorby ŠVP se nám tentokrát dobrovolně hlásí desítky pilotních škol k ověřování! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Mladí lidé našli shodu Účastníci konference projektu Kecejme do toho, která proběhla v Praze, podpořili konání státních maturit, ale sepsali řadu praktických připomínek, na kterých má být ještě zapracováno. Také zpoplatnění vysokoškolského studia je z jejich pohledu přijatelné jen při dodržení několika podmínek, například výše školného musí být jasně známa před přihlašováním a nesmí se po celou dobu studia měnit, vybrané prostředky musí zůstat v rukou státu. Zároveň musí být zavedeny efektivní možnosti stipendií. Podporu získala i výuka sexuální výchovy ve školách a účastníci připravili i základní osnovu, co a v jakém stupni by mělo být vyučováno. Mladí lidé se zabývali i šikanou a kyberšikanou a připravili také řadu doporučení, zejména pro stát a školy, jak se k těmto záležitostem postavit. Účastníci zaujali stanovisko i k podpoře mladých rodin. Podle nich je má stát více podporovat. Současná situace je z jejich pohledu velmi špatná v realitě nevidí rodinu jako základní jednotku státu, a žádají proto změny, které by mladé rodiny více podpořily, a to nejen ty ze znevýhodněných socio-ekonomických prostředí, ale i širší střední třídu společnosti. V otázce legalizace marihuany účastníci projektu nedospěli k jednoznačnému závěru. V rámci projektu probíhaly i konzultace pro Evropskou unii na téma zaměstnanost a zaměstnavatelnost mladých. Ty byly zapracovány i do zprávy Národní pracovní skupiny MŠMT, a to jak pro evropskou, tak národní úroveň. Mladí lidé by uvítali například širší uznání neformálního a informálního vzdělávání, volnočasových aktivit pro mladé, které pomáhají rozvíjet tvořivost dětí a mladých lidí a zároveň umožňují získávat důležité zkušenosti. Více na jv ICT jako základ Školy pro 21. století Koncem dubna se konal již osmý ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol Počítač ve škole. Systematická podpora zapojení informačních a komunikačních technologií do života škol byla jedním z hlavních témat konference, na které diskutovalo čtyři sta pedagogů. Třídenní konference probíhala v prostorách Gymnázia Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě. Byla ve znamení on-line aplikací využitelných ve výuce i pro organizaci výuky a ICT podpory experimentů v přírodovědných předmětech. Ředitelé škol se zde mohli navíc informovat u zástupců firem dodávajících software a počítačovou techniku o aktuálním vývoji v učební technologii. Ředitelům škol, ale i koordinátorům a metodikům ICT byly věnovány také informační bloky k tématům, jako Akční plán státní koncepce Škola pro 21. století, Role ředitelů a ICT koordinátorů v přípravě koncepce ICT podpory ve škole a Profil Škola²¹. Právě Profil Škola²¹ je novým modulem úspěšného Metodického portálu Tento modul je ideální pomůckou, která škole umožní nastartovat cestu proměny do podoby moderní organizace, jež připravuje žáky na život v 21. století. Již nyní je ale naplánováno spuštění další specializované části s názvem Evropské jazykové portfolio, která má do budoucna poskytovat platformu pro shromažďování a zjišťování úrovně dovedností žáků v cizím jazyce. on

3 Smlouvy s rodiči se začnou testovat od podzimu 2011 Ministr školství Josef Dobeš chce od letošního podzimu testovat tzv. smlouvy mezi školou a rodiči o chování jejich dětí. Autorem jejich budoucí podoby je PhDr. Václav MERTIN, dětský psycholog. Požádali jsme ho proto o odpověď na několik otázek k této problematice. Jste přesvědčen, že školy, a hlavně rodiče tyto smlouvy uvítají? Je na ministerstvu a na tvůrcích, aby ukázali veřejnosti, že jde o způsob hledání řešení výchovných problémů. Zatím existuje shoda na tom, že výchovné problémy ve škole existují a že představují vážnou překážku jak pro učení, tak pro pohodu a bezpečí ve škole. Jednoznačně však chápu školy, že mají obavy z další administrativy tomu musíme zamezit. Má škola vůbec nějaký nástroj, jak rodiče k přijetí takové smlouvy donutit? Škola nebude rodiče ke smlouvě nutit, je jejich zájem a jejich zákonná zodpovědnost pečovat o dítě co nejlépe, vytvářet mu takové podmínky, aby se mohlo vzdělávat, spolupracovat se školou. Tato jejich povinnost není dána přáním školy, ale řadou zákonů, které již v České republice platí. Jak bude taková smlouva vypadat? Smlouva ve skutečnosti nebude žádnou tradiční smlouvou, ale individuálním výchovným plánem. Půjde o hledání konkrétních a reálných způsobů pomoci, podpory a řešení výchovného problému škola uvede, co bude dělat ona, rodiče nabídnou svůj příspěvek k řešení (nebo spíš škola jim ho doporučí) a je nepochybné, že FOTO: Alena TUČÍMOVÁ některé úkoly se budou týkat i samotného dítěte. Tyto úkoly budou individuální, protože se budou týkat konkrétní situace, konkrétního problému. Nebudou proto existovat (alespoň doufám) žádné formuláře, vzorové smlouvy. Takový plán se pochopitelně nebude týkat žáků, kteří nemají problémy, ani žáků, u kterých školy vystačí s tradičními výchovnými opatřeními, jako jsou domluva, rozhovor s rodiči a podobně. Jestliže škola využije tyto obvyklé prostředky a nedojde ke zlepšení, tak v té chvíli by měl učitel pozvat rodiče k mnohem intenzivnější spolupráci. Jak se bude její dodržování kontrolovat? Každá škola má nastavený systém řešení výchovných problémů. Pokud není jen represivní (tak jsou obvykle chápány například výchovné komise), tak i u podpůrných opatření už dávno museli dospět k tomu, že konkrétní body musejí být někde zachyceny, protože lidská paměť bývá krátká. Současně určitě museli projednat návrh opatření s rodiči a s dítětem, protože bez nich to prostě nejde. Někdy ředitelé namítají, jak může smlouva pomoci s řešením velmi závažných problémů. S nimi opravdu nepomůže, takže to pak vypadá, že s drobnými problémy si škola pomůže sama a se závažnými jí nepomůže nikdo. Nic se tedy nezmění, a proč tedy vymýšlet nový papír? Závažné problémy by podle našeho přesvědčení neměla řešit vzdělávací instituce škola, zde musí MŠMT tlačit na ostatní rezorty, aby účinně pomáhaly. Jenže velmi často vážný problém vzniká postupně z drobných neřešených problémů a v té chvíli se sluší ptát se školy, co jste dělali, jaká pedagogická opatření, jakou formu pomoci jste dosud uplatňovali. Z poradenské zkušenosti vím, že ve většině případů se uvádějí obecná opatření, včetně dvojek z chování, výchovných komisí, doporučení vyšetření v poradně nebo ve středisku výchovné péče, tedy ve skutečnosti nic moc. Pokud rodiče nebudou uplatňování smlouvy dodržovat, co bude následovat? Jaké budou sankce, represe, když rodiče nebudou plnit to, co sami slíbili? Někdy se může ukázat, že jsme nevhodně nastavili podmínky, že rodiče upřímně kývli na něco, co nejsou s to za- 3 jistit pak by mělo dojít k úpravě požadavků. Pokud odmítají spolupracovat, tak nechceme, aby škola byla tím místem, které bude rodiče trestat, sankcionovat je, škola opravdu vzdělává, podporuje, pomáhá. Možná ani pak není nutné rodiče trestat. V logice věci je, že když dostatečně nepečují, nemohou dostávat dávky na dítě, které jsou určeny na péči o dítě, musejí absolvovat školení výchovy k rodičovství, vyšetření v poradně, opakovaně je zveme do školy na jednání. U některých rodičů může být problém dostat je do školy. V tomto případě opravdu není na škole, aby sama řešila toto zanedbávání péče, namístě je požadovat účinnou pomoc orgánů péče o dítě. Bude učitelům při sestavo- vání takové smlouvy ještě někdo nápomocen? Pedagog je největší odborník na edukaci dítěte, tedy na jeho vzdělání i výchovu. Musí být kompetentní pracovat jak s dítětem, u kterého to jde samo, tak i s takovým, které sejde z cesty, nebo se někde zadrhne. Vzhledem k tomu, že problémy s chováním se týkají vyučování a školy, je třeba hledat taková opatření, která bezprostředně ovlivní právě fungování dítěte ve škole. Proto je také nelze realizovat v plné míře mimo školu. Na druhé straně by odborníci, zejména speciální pedagogové (etopedi), psychologové a také sociální pedagogové (kdyby je ovšem ministerstvo zařadilo do katalogu pedagogických profesí), měli pomoci hledat efektivní cestu pro školu a současně nabízet specifické služby dětem, rodičům i učitelům. Nemám tedy na mysli jen práci se samotným dítětem, ale někdy potřebují vedení i rodiče, kteří z neznalosti nevychovávají úplně nejvhodněji. Je zcela nezbytné vzdělávat v této oblasti i učitele, protože při naplňování individuálního výchovného plánu nevystačí s všeobecnými frázemi typu rodiče budou spolupracovat se školou, učitelé budou přistupovat individuálně, ale musíme hledat zcela konkrétní opatření. Mám na mysli takové, jako například: každý den podepíše notýsek, každou středu odpoledne rodiče zajdou do školy, nebo zatelefonují a podobně. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Poznámka Dotazník Když jsem si přečetl, že Ústav pro informace ve vzdělávání rozeslal v minulém roce ředitelům škol elektronický dotazník, v němž se dotazoval také na to, jak školy hodnotí svoji úroveň a vývoj úrovně svých absolventů, tak mě napadly různé věci. Například to, že se jednalo opět o jeden ze zbytečných dotazníků, které do škol přicházejí především proto, aby jiné instituce mohly vykázat svoji bohulibou činnost. Realisticky jsem totiž předpokládal, že odpovědi nepřinesou nic nového ani překvapivého a zjištění bude přesně takové, jaké po sumarizaci 2161 odpovědí bylo. Nemohlo se přece očekávat, že ředitelé budou svoji školu hodnotit v porovnání s ostatními jako podprůměrnou, nebo že přiznají, že se úroveň jejich absolventů postupně zhoršuje. V situaci, kdy už se nijak neutajuje skutečnost, že kvalita našeho školství spíše klesá, než stoupá, se mi zdál sebevědomý optimismus ředitelů nemístný. Pak jsem si ale uvědomil, že by bylo iluzorní po ředitelích chtít, aby i při obecném přesvědčení o poklesu úrovně školství přiznávali, že se na něm aktivně a významně podílí i jejich škola. Dotazník, který jsem původně považoval za zbytečný, by ale mohl být právě zcela nevěrohodnými odpověďmi ředitelů i použitelným argumentem pro změny. Ministerstvo školství chystá změny školského zákona a je dobře, že nezapomnělo například na zrušení povinného vlastního hodnocení školy. Žádná škola přece nespáchá dobrovolnou sebevraždu tím, že by o sobě veřejně prohlašovala, jak je špatná. Jiří ROHAN Rizika návrhu vládní důchodové reformy Schválení důchodové reformy je na spadnutí, odbory však proti současnému návrhu razantně protestují. Na 21. května svolávají do Prahy demonstraci proti důchodové i zdravotní reformě. Jak má důchodová reforma vypadat? Ve vládním návrhu tvoří základ důchodového systému současný průběžný systém, do něhož přispívá ekonomicky aktivní generace a z něhož jsou zároveň vypláceny penze současným důchodcům. Hlavní úlohou tohoto prvního pilíře je solidárně zajistit přiměřenou výši důchodů také pro lidi s nižšími příjmy. Obsahem reformy je dále možnost dobrovolného fondového penzijního spoření (tzv. opt-out) v podobě vyvedení 3 procent sociálního pojištění na soukromé individuální účty občanů vedené u penzijních společností za podmínky další dodatečné vlastní platby minimálně ve výši 2 procent ze základu pro výpočet odvodu na sociální pojištění. Vstup do dobrovolného systému bude umožněn lidem mladším 35 let. Jejich rozhodnutí pak bude nevratné. Zda využijí tento systém, či nikoli, se lidé, kterým bude v době vstupu zákona v platnost více než 35 let, budou moci rozhodnout do konce roku Na realizaci svého rozhodnutí budou mít šest měsíců. Na webu MPSV je umístěn odkaz kde Kandidáti na členy revizní komise Před týdnem jsme vám představili kandidáty na předsedu Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, na místopředsedu a členy revizní komise. Tyto funkce volí podle stanov delegáti VI. sjezdu odborového svazu, který se schází ve dnech 5. až 7. května Za členy revizní komise kandidují i František Černý, Jan Bystroň a Jaroslav Mucha, jejichž podklady přišly až po uzávěrce minulého čísla. Zde jsou jejich krátké vizitky: Jan BYSTROŇ Před odchodem do důchodu jsem pracoval jako ředitel základní školy v Havířově. V odborech pracuji v různých funkcích od roku Od roku 1980 jsem předsedou revizní komise při OROS Karviná. V revizní komisi ČMOS pracovníků školství pracuji jako člen od roku Mám zájem pokračovat v této funkci i nadále a využít své dlouholeté zkušenosti z odborářské činnosti. František ČERNÝ Pracoval jsem v základní organizaci ČMOS pracovníků školství, nyní v sekci důchodců při OROS Jindřichův Hradec. Od vzniku nových odborů jsem se věnoval práci v oblasti BOZP, do roku 2009 jsem byl svazovým inspektorem BOZP. V revizní komisi jsou k dispozici ty nejdůležitější informace o reformě. Co mají proti této podobě reformy odbory? Vláda podle nich zdražuje základní životní potřeby zvýšením DPH na 17,5 procenta jen proto, aby mohlo být z průběžného důchodového systému ročně vyvedeno nejméně 20 miliard korun do soukromých penzijních fondů. Světová banka přitom varuje, že privatizace penzí neochrání seniory před chudobou, spíše je do ní uvrhne. ČMKOS předložila na tripartitě svoji představu důchodové reformy, která zásadně odmítá opt-out, a navrhuje současný průběžný systém, který je prokazatelně udržitelný, neoslabovat. Nesouhlasí s vytvořením nového soukromého pilíře s podporou státu, když již jeden existuje penzijní připojištění se státním příspěvkem. ČMKOS naopak navrhuje reformovat toto existující připojištění tak, aby zajišťovalo vyšší soukromé důchody, než je tomu dnes. Odbory také usilují o vznik zaměstnaneckých penzijních plánů, umožňujících předčasný odchod do penze lidem, kteří vykonávají rizikové a namáhavé práce. red bych se chtěl zaměřit na kontrolu dodržování stanov, kontrolu hospodaření na nižších článcích odborového svazu a na metodickou pomoc. Jaroslav MUCHA V současné době pracuji jako předseda základní organizace ČMOS pracovníků školství při Gymnáziu Dr. Karla Polesného Znojmo. Učím zde matematiku a chemii. Dále jsem místopředsedou oblastní rady odborového svazu Znojmo a členem republikového výboru profesní sekce středních škol. Věřím, že mé zkušenosti budou pro práci revizní komise přínosem.

5 5 Jsou ruční práce zastaralou dovedností? Ani náhodou! Co může být lepšího pro trávení volného času nebo pro relaxaci než ruční práce? Zabaví ruce, a navíc vznikne hodnotný originální výrobek, který se stane předmětem zájmu okolí. Z kusila jsem nabídnout děvčatům v 5. třídě, kterou učím, kroužek ručních prací, a to proto, že mám sousedku Aničku, která by se děvčat ráda ujala, vypráví učitelka Hana Šťastná. Doufala jsem, že se přihlásí alespoň tři holčičky. Teď, po dvou letech, mi už připadají moje počáteční obavy směšné. Zájem byl veliký, přijali jsme všech 15 děvčat, která se přihlásila, ale to se nedalo zvládat musela jsem v kroužku vypomáhat a později ještě další dvě kolegyně. Když se to dozvěděly holky z druhého stupně, začaly také žadonit, že by chtěly chodit. Dnes máme kroužky ručních prací dvakrát týdně, aby se všechna děvčata vystřídala, a tak pilně štrikujeme, vyšíváme a háčkujeme. Hnacím motorem je co nejoriginálnější hotový výrobek, takže dívky opravdu jedou : na zimu si všechny upletly pruhované šály, nyní šijí na stroji jednoduché velké tašky na pláž. Po dokončení na ně budou vyšívat iniciá- dá by měla ovládat šicí stroj a pletení. Takové základní minimum. Dřív jsme to uměly téměř všechny byla to spíš nezbytná nutnost, protože nebylo nic k sehnání, a pokud jsme toužily mít na sobě něco pěkného, nechtěly jsme podlehnout uniformitě, musela přijít ke slovu vlastní šikovnost. Ale i dnes, kdy obchody přetékají zbožím, si dívky rády vytvoří něco jedinečného, co žádná jiná nemá. Navíc naštěstí ustupuje trend, hlásající, že moderní mladá buduje kariéru, je v práci od rána do večera a doma nic neumí. Naopak. Dnešní holky chtějí šít, Vyložený boom zaznamenává pletení. Je to potěšující a pro milovnice starých dobrých časů velmi pozitivní zjištění: i v době nejmodernějších technologií se holky s chutí potýkají s jehlicemi, shánějí klubka (dnes je výběr, o jakém se nám kdysi ani nesnilo) a pletou, ať už o samotě, nebo také pohromadě dospělé pletařky sdružující se na Facebooku si vyměňují fotky svých výtvorů, doporučují si vzory i nápady a setkávají se se svými klubíčky a dráty v různých kavárnách. Vyšívání, které musela kdysi zvládat každá dívka z dobré rodiny, dnes sa- nebo svetr právě všitím takovýchto drobností. Stejně tak háčkování v současnosti nepředstavuje zhotovování titěrných kulatých deček pod vázy, které některé z nás se skřípajícími zuby trpíme doma kvůli babičce, aby se neurazila. Dnes frčí háčkované aplikace, jež se dají kamkoli našít, háčkované plavky, vestičky a minikabelky. Chce to větší soustředění než jednoduché pletení hladce a obrace, krajka přibývá pomaleji, ale ta radost z výsledku. V kompletním výčtu ručních dívčích prací nemůže chybět technika zvaná drhání. Není třeba se děsit vzpomínkou, jaké příšerné ozdobné závěsy na zdi se z provázků vyráběly v 70. letech. Drhá- Batikování je zajímavá činnost, která přináší i radost z konečného výsledku. ly, některé šikovné švadlenky plánují ozdobit tašky barevnými knoflíky. Fantazii se meze nekladou. Na příští rok plánuje H. Šťastná letní háčkované nátělníky ale obává se, že to všechny žačky nezvládnou. Bude to pěkná práce, ještě že se nosí krátká trička a nahé pupíky. Od září počítá s rozšířením kroužků a začne vyučovat tyto dovednosti i v rámci pracovní výchovy ve škole. Proč vyrábět stále nějaké nesmysly z papíru, ozdoby na okna, vázičky apod.? To přece můžou dělat malé děti, ale ty starší jsou schopné vytvořit módní věci, které je baví, uvažuje paní učitelka, která si myslí, že kaž- FOTO: Alena TUČÍMOVÁ zajímá je zdravá strava, předvádějí se, která umí co uvařit a upéct (kluci nezůstávají pozadu vím o jedné třídě na pražské průmyslovce, kde údajně všichni hoši zvládnou guláš, protože se to učili na sportovním soustředění a doma chtěli své znalosti uplatnit). Zkrátka ovládání tradičních dovedností je v módě a to je moc a moc dobře. mozřejmě již neobnáší tvorbu ozdobných monogramů na polštáře a krášlení ubrusů. Děvčata staršího školního věku určitě ocení naučení jednoduchých fíglů, jak si vyšít na plátěnou tašku obří květ nebo na nohavici jméno svého milého. Navíc v galanteriích je obrovský výběr korálků, knoflíčků, flitrů i různých kamínků, a tak se nabízí možnost vylepšit si tričko ní slouží i k jiným a ryze praktickým účelům. Drhání naše holky ve škole velmi baví. Ze silnějších provázků jsme nedávno dělali zavazovací pásek se zakomponovanými korálky. Nejraději však motají tenké barevné náramky z vyšívacích bavlnek. Dá se to zaplést i do vlasů, takže nuda ta u nás o přestávkách ani doma opravdu nehrozí, ubezpečuje Hana SKÁLOVÁ H. Šťastná.

6 6 Kalkulačka k důchodové reformě Nově si mohou lidé vypočítat výši svého budoucího důchodu prostřednictvím kalkulačky k důchodové reformě, kterou uveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých internetových stránkách Nová webová aplikace poskytuje několik důležitých informací, a to nejen o předpokládaném budoucím důchodu, ale také o věku odchodu do důchodu či rozdílu výše důchodu pro e a ženy. K samotnému výpočtu důchodu je nutné zadat do kalkulačky několik základních údajů. Především se jedná o rok narození, pohlaví (u žen počet dětí), dále průměrný měsíční hrubý příjem a konečně očekávané zhodnocení vložených prostředků, které bude závislé na zvoleném způsobu investování v rámci dobrovolného fondového penzijního spoření (tj. dynamický, vyvážený, konzervativní, státní dluhopisy), pokud se občan rozhodne do systému vstoupit. Po zadání všech uvedených údajů kalkulačka spočítá dvě varianty předpokládané výše důchodu. I. varianta: spočítá doživotní důchod od státu pro případ, že se do důchodové reformy občan nezapojí, to znamená, že na dosavadním způsobu svého spoření nebude nic měnit a zůstane při spoření pouze v průběžném pilíři. II. varianta: zobrazuje celkový doživotní důchod od státu a zároveň výnosy z druhého pilíře při dobrovolném spoření. MPSV FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Uvolňování a omlouvání žáků Před několika lety vydalo ministerstvo školství metodický návod k postupu škol při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování a postihu záškoláctví. Je to pro praxi škol ještě použitelný dokument? V dotazu je zřejmě míněn sů v re zor tu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků 4557/ ) je tento me- k 1. červnu 2010 (MŠMT č. j. z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (MŠMT ti Vnitrorezortní předpisy todický pokyn uveden v čás- č. j / ze MŠMT 1) směrnice, opatření, příkazy, pokyny. V pra- dne 11. března 2002), který byl publikován ve Věstníku xi lze tedy tento metodický MŠMT sešit 3, březen pokyn využívat. V seznamu platných předpi- Vít BERKA Proplacení přesčasových hodin Kvůli nedostatku finančních prostředků nebyly ve vyúčtování daného měsíce proplaceny přesčasové hodiny. Do jaké doby musí být tyto hodiny proplaceny, a jestliže proplaceny nebudou, v jakém termínu si zaměstnanci musí vybrat náhradní volno? Poskytování platu nebo náhradního volna za práci přesčas upravuje 127 zákoníku práce, v němž se stanoví: (1) Za hodinu práce přesčas přísluší zaměstnanci část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí připadající na jednu hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas koná, a příplatek ve výši 25 procent průměrného hodinového výdělku, a jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, příplatek ve výši 50 procent průměrného hodinového výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí. (2) Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas, nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatek podle odstavce 1. Pokud se tedy zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou na poskytnutí náhradního volna, plat za práci přesčas nenáleží. Předpokládá se, že na konkrétním termínu čerpání náhradního volna se oba účastníci dohodnou. Jestliže mezi nimi k dohodě o termínu nedojde, nebo když konkrétní termín čerpání náhradního volna nebude součástí dohody o poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci náhradní volno poskytnout (určit jeho čerpání) v době tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas. Pokud zaměstnavatel v době tří kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době neposkytne zaměstnanci náhradní volno, je povinen mu vyplatit v nejbližším výplatním termínu plat za práci přesčas. Pro splatnost platu za práci přesčas platí obecná ustanovení o splatnosti platu uvedená v 141 zákoníku práce. Plat je splatný po vykonání práce, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zaměstnanci vzniklo právo na plat či na některou jeho složku. Zákoník práce tímto ustanovením omezuje zaměstnavateli časový prostor pro volnou dispozici s částkou představující plat zaměstnanců, na který jim vzniklo právo výkonem práce, a stanoví právo zaměstnanců na jejich výplatu v rámci jednoznačně vymezeného časového úseku. V rámci vymezené doby splatnosti platu se zaměstnavateli navíc ukládá, aby určil konkrétní výplatní termín, není-li tento termín sjednán v kolektivní smlouvě. Poskytnutí platu za vykonanou práci je právem zaměstnance. Toto právo má být uspokojeno řádně a včas to je dnem splatnosti platu. Pokud zaměstnavatel právo zaměstnance na plat včas neuspokojí, dostává se do prodlení. Právním důsledkem takového prodlení je právo zaměstnance jednak domáhat se jeho uspokojení soudně, jednak právo požadovat úroky z prodlení. Pokud by zaměstnavatel zaměstnanci plat nevyplatil ani v době po jeho splatnosti, vzniká nebezpečí promlčení práva. To spočívá v tom, že jakmile se nějaké právo po určitou zákonem stanovenou dobu nevykonává, nebo neuplatní u soudu, nelze se ho po uplynutí této doby s úspěchem soudně domoci. Promlčecí doba je tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé ( 101 občanského zákoníku). Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Žáci se nechtějí vozit do školy auty, tak jsme v Klánovicích vytvořili Bezpečné cesty K projektu Bezpečné cesty do školy jsme se dostali trochu nestandardně. Oslovila nás jedna z maminek, která se o tomto projektu dozvěděla a nabídla nám spolupráci. Projekt, jak už název napovídá, se snaží vylepšit dětem cestu do školy. Pro vedoucího projektu to znamená udělat výzkum aktuální dopravy dětí do školy. Je třeba zjistit, jak se děti do školy dopravovat chtějí a za jakých podmínek, podat podklady pro vypracování studie a vytvořit školní plán mobility. Zní to poměrně jednoduše, ale snadné to rozhodně není. Auta děti ohrožují Nejvíce nás trápila rychle projíždějící auta v okolí školy, zejména v hlavní Slavětínské ulici. Je třeba zmínit, že Masarykova škola se nachází v centru obce Klánovice, ve dvou budovách, mezi kterými je právě rušná Slavětínská ulice. Navíc je tato ulice také zkratkou na D1. Je zde umístěn semafor, u kterého se vytvářejí nekonečné kolony aut. Za problematickou jsme proto považovali zejména ranní situaci před školou. Tento prostor navíc plní funkci parkování a je místem pro pohyb a setkávání dětí. Snaha vyhnout se čekání v koloně u škol vede řidiče k objízdným trasám vedlejšími ulicemi, které jsou úzké a místy bez chodníků. Jak se děti dostávají do školy Na začátku realizace projektu jsme nejdříve vytvořili pracovní skupinu. Oslovili jsme zástupce policie, odboru dopravy Prahy 9 a klánovického MÚ, konzultanta, dopravního projektanta a zástupce mateřské školy, která těsně sousedí s naší školou. Poté jsme podali přihlášku a za dva měsíce se dozvěděli, že jsme byli do projektu vybráni. Nejprve proběhlo v naší škole mapování, které mělo zjistit zejména bezpečnost dětí při cestě do a ze školy. Děti zakreslovaly s rodiči svoji cestu do školy a označovaly místa, která se jim zdála nebezpečná. Dále odpovídaly na otázky v dotazníku, který měl zjistit zejména to, jakým způsobem se děti do školy dopravují, jaká je jejich motivace k této dopravě a co by je motivovalo k dopravě pěšky či jízdě na kole. Jednotlivé dotazníky a mapu děti zpracovávaly společně se svými třídními učiteli. Poté se sešel školní parlament, sepsal seznam prvních deseti nebezpečných míst a vyhodnotil dotazníky. Žádoucí cyklostezka Seznam míst jsme v červnu předali projektantovi, aby vytvořil studii, která navrhne úpravy vhodné pro větší bezpečnost dětí při cestě do školy. Jedním ze zásadních požadavků bylo vytvoření cyklostezky po celé Slavětínské ulici a napojení se na ní z míst, která děti často využívají při cestě do školy na kole. Z dotazníků bylo totiž zřejmé, že by se počet dětí dopravujících se do školy na kole zdvojnásobil, kdyby existovala cyklostezka, která by je vedla bezpečně do školy. Nechtějí jezdit autem Školní parlament se poté zabýval dotazníky, jejichž závěry vedly k vytvoření školního plánu mobility. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že většina rodičů dováží své děti do školy autem, což zhušťuje už tak dost hustý provoz na Slavětínské ulici. Navíc parkující auta omezují bezpečný pohyb dětí před oběma budovami škol. Zajímavý pro nás byl i propastný rozdíl mezi aktuální dopravou dětí do školy (autem celkem 154 dětí) a zájmem dětí o vlastní dopravu do školy. Autem chtělo jezdit do školy pouze 13 dětí. Ve srovnání s horkými favority pěšky (34), na kole (79), autobusem (29), byl zájem o jízdu autem nejmenší. Udělali jsme navíc mapování, které mělo zjistit, jak velká je frekvence aut, když je celý druhý stupeň na škole v přírodě. Výsledky nás šokovaly. Počet aut se při nepřítomnosti dětí z druhého stupně snížil na polovinu. Znamená to, že více než polovina dětí, která jede ráno autem do školy, je z druhého stupně. Vezmeme-li v úvahu, že 90 procent dětí je z Klánovic a docházkovou chů- 7 zí to mají do školy maximálně 20 minut, je zmíněný výsledek přinejmenším zarážející. Školní plán mobility Sestavili jsme Klánovický školní plán mobility. Jednotlivé body plánu jsme rozdělili do čtyř skupin cíle pedagogů, cíle dětí, cíle společné, cíle dlouhodobé či přidružené. Mezi hlavními cíli pedagogů bylo zvyšovat dopravní gramotnost. Mezi cíli dětí byla zejména motivace k ekologicky šetrné dopravě do školy. Zajímavé byly cíle v poslední skupině. Nejen z dotazníkového šetření vyšlo najevo, že děti by měly zájem o cyklistický kroužek nebo kroužek mladého záchranáře, proto jsme i tato přání začlenili do našeho plánu mobility. Celý projekt byl pro děti velmi přínosný, podílely se na něm a stály u něj od prvních okamžiků. Pro mě jako pro pedagoga bylo velmi zajímavé vidět jejich tváře, které ze začátku říkaly: Tak my si to tady odsedíme, když musíme, ale brzy se změnily do výrazu: Vy vážně chcete znát náš názor? Michal ČERNÝ, ředitel Kontakt: Masarykova ZŠ Praha 9 Klánovice Slavětínská 200 Tel.:

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 16 20. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Asociace ZUŠ podporuje petici... 4 Soutěž pro mladé učně ukázala, že máme schopné řemeslníky... 5 Africké bubnování ve škole naše žáky nadchlo...

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 17 27. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Novela zákona o pedagogických pracovnících... 3 Petice za sjednocení tabulek pro kvalifikované učitele... 4 Představujeme kandidáty na předsedu

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle zahajujeme rozsáhlý seriál článků o tvorbě školních vzdělávacích programů. Provedeme vás krok za krokem reformou obsahu vzdělávání. Začínáme málotřídními školami. Podněty

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce... 13.

Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce... 13. TÝDENÍK V tomto čísle najdete: Podle školského zákona musí všechny školy respektovat zásadu rovného přístupu ke vzdělávání a zohledňovat vzdělávací potřeby dětí. Jednotlivé paragrafy školského zákona sice

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK

30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK 21 30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Průměrné platy ve školství v roce 2006... 3 Maturity se musí odložit, soudí většina ředitelů středních škol... 5 Komenského škola hrou pro školáky

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

Co politici nedomysleli, musí zachraňovat mateřské školy

Co politici nedomysleli, musí zachraňovat mateřské školy Kate ina BÖHMOVÁ TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 17 28. DUBNA 2010 XVIII. ROČNÍK Rozpočty škol spokojenost, nebo rozčarování?... 3 Moderní úklid školy?... 5 Projektem My proti násilí jsme čelili agresivitě...

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3

šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3 šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3 víte, co je to etwinning? nový projekt eu partnerství škol v evropě STRANA 7 zajímá vás, kolik žáků ve třídě a kolik žáků na

Více

Odměňování mladých učitelů je spíše v rovině symbolické než reálné. ÁMOS Sympaťák. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK. AMOS mezera číslo soutěžícího,

Odměňování mladých učitelů je spíše v rovině symbolické než reálné. ÁMOS Sympaťák. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK. AMOS mezera číslo soutěžícího, TÝDENÍK 10 12. BŘEZNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Dostanou mladí učitelé přidáno?... 3 Církevní školy nejsou jen pro věřící... 5 Projekt Šťastné dítě... 7 Odměňování mladých učitelů je spíše

Více

Politici dávají od maturity ruce pryč

Politici dávají od maturity ruce pryč TÝDENÍK 16 21. DUBNA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Bude mateřská škola povinná? Uvažované zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání je námětem dubnové přílohy Týdeníku Školství,

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

16. května Krajské kolo soutěže žáků základních škol Paragraf 11/55 se konalo v kulturním domě v Dolních Kounicích. Tématem akce bylo dodržování

16. května Krajské kolo soutěže žáků základních škol Paragraf 11/55 se konalo v kulturním domě v Dolních Kounicích. Tématem akce bylo dodržování další peníze do regionálního školství podle počtu žáků na jeden kilometr čtvereční STRANA 3 bude zákon o dalším vzdělávání přínosem pro všechny občany? STRANA 5 mateřské školy o letních prázdninách (stanovisko

Více

Návrhy změn dvou vyhlášek,

Návrhy změn dvou vyhlášek, TÝDENÍK 38 4. PROSINCE 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Bude se pokračovat v testování žáků základních škol?... 3 Školská tripartita o novelách zákonů... 4 Výuka fyziky pomocí nových informačních

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 To je tvar SMS zprávy, kterou můžete rozhodnout o tom, kdo v letošním roce získá titul Ámos Sympaťák (například AMOS 1). Finalisty ankety Zlatý Ámos najdete na straně

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

To, že naše školství je dlouhodobě

To, že naše školství je dlouhodobě TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 15 16. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK Mateřské školy v kolotoči rozpisu rozpočtu... 3 Učíte a nejste na Facebooku? Možná děláte chybu... 5 Ajaxův zápisník ve školách Karlovarského

Více

Letošní finalisté spolu s ministrem školství a dosavadní Zlatou Ámoskou.

Letošní finalisté spolu s ministrem školství a dosavadní Zlatou Ámoskou. TÝDENÍK 11 19. BŘEZNA 2014 XXII. ROČNÍK Ámos Sympaťák 2014 Zvolte Ámose Sympaťáka! Hlasovat můžete od 21. do 28. března 2014 do 12:00 hodin. Svůj hlas posílejte pomocí SMS ve tvaru AMOS mezera 1 až 6 (například

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4

řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4 zahajujeme nový seriál o financování škol v roce 2005 STRANA 3 řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4 projekt hypo může našim dětem usnadnit vstup do školy STRANA 7

Více

Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce... 9. května TÝDENÍK 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK

Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce... 9. května TÝDENÍK 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK Speciální školy: Místo uznání nařčení?... 3 Vesnická malotřídka, nebo raději městská škola s dojížděním?... 5 Bubnováním ke stmelování třídních

Více

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák 14. ročník Zlatého Ámose byl odstartován STRANA 3 Představujeme klady i nedostatky pražského školství STRANA 5 S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne STRANA 9 31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK Ano,

Více

Nejmasovější protest ve školství

Nejmasovější protest ve školství TÝDENÍK 39 12. PROSINCE 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Vyvrcholení horkého podzimu stávka... 3 5 Bubeníci z Konga vyprávěli dětem o Africe... 7 Autoevaluace školy a hodnocení žáků... 10 Nejmasovější

Více