Potvrzeno učitelé vloni přišli každý měsíc o tisíc korun

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potvrzeno učitelé vloni přišli každý měsíc o tisíc korun"

Transkript

1 TÝDENÍK V tomto čísle najdete: KVĚTNA 2011 XIX. ROČNÍK Smlouvy s rodiči se začnou testovat od podzimu... 3 Jsou ruční práce zastaralou dovedností?... 5 Projekt Bezpečná cesta do školy připravili v Klánovicích... 7 FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Krátce května Začaly ústní maturitní zkoušky včetně společné části státní maturity. Ty budou probíhat až do 27. května. Od 30. května do 7. června se uskuteční testy a písemné práce společné státní maturity, 20. června je pak nejzazší termín, ve kterém maturanti obdrží vysvědčení a protokoly o vykonání maturitní zkoušky května V Praze na České zemědělské univerzitě prezentuje své znalosti 36 nejlepších soutěžících krajských kol Biologické olympiády z celé republiky května V hotelu Olšanka v Praze se uskuteční VI. sjezd Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jeho delegáti zvolí i nové vedení svazu. Potvrzeno učitelé vloni přišli každý měsíc o tisíc korun Platy učitelů a ostatních pedagogických pracovníků klesly v loňském roce v průměru o tři a půl procenta, což je nejvíce za posledních deset let. Vyplývá to z šetření ministerstva školství. Vzákladních školách brali učitelé o více než ti- v průměru o dvě procenta. Je ly, ale naopak vzrostly, a to síc sto korun měsíčně méně jasné, že při celkovém snížení než v roce 2009, v gymnáziích objemu prostředků na platy o 911 Kč, v mateřských školách téměř o 800 Kč. To jsou lizováno na úkor pedagogic- muselo být toto zvýšení rea- konkrétní dopady rozhodnutí vlády o snížení rozpočtu roce ředitelé škol tuto možkých pracovníků. V loňském mzdových prostředků v regionálním školství a vázání dagogů v rámci svých komnost ještě měli a platy nepe- výdajů na mzdy v roce petencí posílili téměř o půl Z více než dvou set tisíc zaměstnanců regionáltuje ministerstvo školství, za miliardy korun. Jak konstaního školství připadá téměř poslední dva roky byli nepedagogičtí pracovníci regio- celá jedna třetina na provozní a správní pracovníky škol. nálního školství financováni Jejich platy na rozdíl od učitelů v loňském roce nekles- pro pedagogy ve výši 1,3 z peněz původně určených miliardy korun. V letošním roce jsou mzdové prostředky striktně odděleny zvlášť pro pedagogy a zvlášť pro nepedagogy, což spolu s desetiprocentním snížením platů provozních a správních zaměstnanců přináší vlnu kritiky a nespokojenosti. Vraťme se však k pedagogům. Ve školách a školských zařízeních jich pracuje téměř 146 tisíc. Jejich měsíční plat se loni pohyboval v průměru kolem Kč. Více než z nich však navíc pobíralo příplatek za vedení a jejich plat tak dosahoval v průměru Kč. Plat jejich podřízených tak byl jen plus mínus Kč. Pokles platů učitelů Nejlepší kvalitou peněz je jejich kvantita. Spinoza a ostatních pedagogických pracovníků byl způsoben zejména poklesem nenárokových složek platů. V loňském roce se osobní příplatky a odměny snížily téměř o 27 procent. A to už někde musí být znát. Z tohoto pohledu rozumím dlouholeté snaze odborového svazu pracovníků školství prosadit zvyšování platů především prostřednictvím tarifů, tedy nárokových složek platů. V případě nedostatku finančních prostředků či úsporných opatření se totiž nenárokové složky, jak už vyplývá z jejich názvu, lehce škrtnou a celkové příjmy učitelů meziročně výrazně klesnou. Karla TONDLOVÁ

2 2 Zápisník Vzhůru k výškám Techmania Science Center v Plzni se bude až do 26. května věnovat tématu letectví. V expozicích se představuje například detailní replika prvního československého motorového letadla Bohemia B-5. Originál tohoto letadla, vyrobený na sklonku roku 1918 na plzeňských Borských polích, je legendou československé aviatiky. tm Peníze z EU Čerpání z fondů Evropské unie na vědecké projekty se výrazně zrychlilo, program pro výzkum a inovace patří podle J. Dobeše mezi nadprůměrné. Od začátku letošního roku se podle něho vydaly dotace v celkové výši asi 11 miliard korun. Dalšímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost však hrozí, že by mohl být převeden pod ministerstvo práce. čtk Nejstarší univerzity Nejstarší univerzitou na světě, to znamená školou pro pokročilé studenty slučující pedagogickou a vědeckou funkci, která uděluje akademické tituly, je italská Boloňská univerzita (1088), pražská Univerzita Karlova (1348) je sedmnáctou v pořadí. Nejstarší asijskou univerzitou je Univerzita svatého Tomáše ve filipínské Manile, která byla zalo před 400 lety. čtk Nejúspěšnější města Dačice a Milevsko jsou mezi jihočeskými městy nejúspěšnější při čerpání evropských dotací na informační technologie a vzdělávání. Dačice uspěly se dvěma projekty, na něž získaly 9,2 milionu korun, Milevsko dostane na tři projekty celkem 8,8 milionu korun. čtk Ten nápad s vylučováním žáků ze základky má v terénu nečekanou odezvu. Na rozdíl od tvorby ŠVP se nám tentokrát dobrovolně hlásí desítky pilotních škol k ověřování! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Mladí lidé našli shodu Účastníci konference projektu Kecejme do toho, která proběhla v Praze, podpořili konání státních maturit, ale sepsali řadu praktických připomínek, na kterých má být ještě zapracováno. Také zpoplatnění vysokoškolského studia je z jejich pohledu přijatelné jen při dodržení několika podmínek, například výše školného musí být jasně známa před přihlašováním a nesmí se po celou dobu studia měnit, vybrané prostředky musí zůstat v rukou státu. Zároveň musí být zavedeny efektivní možnosti stipendií. Podporu získala i výuka sexuální výchovy ve školách a účastníci připravili i základní osnovu, co a v jakém stupni by mělo být vyučováno. Mladí lidé se zabývali i šikanou a kyberšikanou a připravili také řadu doporučení, zejména pro stát a školy, jak se k těmto záležitostem postavit. Účastníci zaujali stanovisko i k podpoře mladých rodin. Podle nich je má stát více podporovat. Současná situace je z jejich pohledu velmi špatná v realitě nevidí rodinu jako základní jednotku státu, a žádají proto změny, které by mladé rodiny více podpořily, a to nejen ty ze znevýhodněných socio-ekonomických prostředí, ale i širší střední třídu společnosti. V otázce legalizace marihuany účastníci projektu nedospěli k jednoznačnému závěru. V rámci projektu probíhaly i konzultace pro Evropskou unii na téma zaměstnanost a zaměstnavatelnost mladých. Ty byly zapracovány i do zprávy Národní pracovní skupiny MŠMT, a to jak pro evropskou, tak národní úroveň. Mladí lidé by uvítali například širší uznání neformálního a informálního vzdělávání, volnočasových aktivit pro mladé, které pomáhají rozvíjet tvořivost dětí a mladých lidí a zároveň umožňují získávat důležité zkušenosti. Více na jv ICT jako základ Školy pro 21. století Koncem dubna se konal již osmý ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol Počítač ve škole. Systematická podpora zapojení informačních a komunikačních technologií do života škol byla jedním z hlavních témat konference, na které diskutovalo čtyři sta pedagogů. Třídenní konference probíhala v prostorách Gymnázia Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě. Byla ve znamení on-line aplikací využitelných ve výuce i pro organizaci výuky a ICT podpory experimentů v přírodovědných předmětech. Ředitelé škol se zde mohli navíc informovat u zástupců firem dodávajících software a počítačovou techniku o aktuálním vývoji v učební technologii. Ředitelům škol, ale i koordinátorům a metodikům ICT byly věnovány také informační bloky k tématům, jako Akční plán státní koncepce Škola pro 21. století, Role ředitelů a ICT koordinátorů v přípravě koncepce ICT podpory ve škole a Profil Škola²¹. Právě Profil Škola²¹ je novým modulem úspěšného Metodického portálu Tento modul je ideální pomůckou, která škole umožní nastartovat cestu proměny do podoby moderní organizace, jež připravuje žáky na život v 21. století. Již nyní je ale naplánováno spuštění další specializované části s názvem Evropské jazykové portfolio, která má do budoucna poskytovat platformu pro shromažďování a zjišťování úrovně dovedností žáků v cizím jazyce. on

3 Smlouvy s rodiči se začnou testovat od podzimu 2011 Ministr školství Josef Dobeš chce od letošního podzimu testovat tzv. smlouvy mezi školou a rodiči o chování jejich dětí. Autorem jejich budoucí podoby je PhDr. Václav MERTIN, dětský psycholog. Požádali jsme ho proto o odpověď na několik otázek k této problematice. Jste přesvědčen, že školy, a hlavně rodiče tyto smlouvy uvítají? Je na ministerstvu a na tvůrcích, aby ukázali veřejnosti, že jde o způsob hledání řešení výchovných problémů. Zatím existuje shoda na tom, že výchovné problémy ve škole existují a že představují vážnou překážku jak pro učení, tak pro pohodu a bezpečí ve škole. Jednoznačně však chápu školy, že mají obavy z další administrativy tomu musíme zamezit. Má škola vůbec nějaký nástroj, jak rodiče k přijetí takové smlouvy donutit? Škola nebude rodiče ke smlouvě nutit, je jejich zájem a jejich zákonná zodpovědnost pečovat o dítě co nejlépe, vytvářet mu takové podmínky, aby se mohlo vzdělávat, spolupracovat se školou. Tato jejich povinnost není dána přáním školy, ale řadou zákonů, které již v České republice platí. Jak bude taková smlouva vypadat? Smlouva ve skutečnosti nebude žádnou tradiční smlouvou, ale individuálním výchovným plánem. Půjde o hledání konkrétních a reálných způsobů pomoci, podpory a řešení výchovného problému škola uvede, co bude dělat ona, rodiče nabídnou svůj příspěvek k řešení (nebo spíš škola jim ho doporučí) a je nepochybné, že FOTO: Alena TUČÍMOVÁ některé úkoly se budou týkat i samotného dítěte. Tyto úkoly budou individuální, protože se budou týkat konkrétní situace, konkrétního problému. Nebudou proto existovat (alespoň doufám) žádné formuláře, vzorové smlouvy. Takový plán se pochopitelně nebude týkat žáků, kteří nemají problémy, ani žáků, u kterých školy vystačí s tradičními výchovnými opatřeními, jako jsou domluva, rozhovor s rodiči a podobně. Jestliže škola využije tyto obvyklé prostředky a nedojde ke zlepšení, tak v té chvíli by měl učitel pozvat rodiče k mnohem intenzivnější spolupráci. Jak se bude její dodržování kontrolovat? Každá škola má nastavený systém řešení výchovných problémů. Pokud není jen represivní (tak jsou obvykle chápány například výchovné komise), tak i u podpůrných opatření už dávno museli dospět k tomu, že konkrétní body musejí být někde zachyceny, protože lidská paměť bývá krátká. Současně určitě museli projednat návrh opatření s rodiči a s dítětem, protože bez nich to prostě nejde. Někdy ředitelé namítají, jak může smlouva pomoci s řešením velmi závažných problémů. S nimi opravdu nepomůže, takže to pak vypadá, že s drobnými problémy si škola pomůže sama a se závažnými jí nepomůže nikdo. Nic se tedy nezmění, a proč tedy vymýšlet nový papír? Závažné problémy by podle našeho přesvědčení neměla řešit vzdělávací instituce škola, zde musí MŠMT tlačit na ostatní rezorty, aby účinně pomáhaly. Jenže velmi často vážný problém vzniká postupně z drobných neřešených problémů a v té chvíli se sluší ptát se školy, co jste dělali, jaká pedagogická opatření, jakou formu pomoci jste dosud uplatňovali. Z poradenské zkušenosti vím, že ve většině případů se uvádějí obecná opatření, včetně dvojek z chování, výchovných komisí, doporučení vyšetření v poradně nebo ve středisku výchovné péče, tedy ve skutečnosti nic moc. Pokud rodiče nebudou uplatňování smlouvy dodržovat, co bude následovat? Jaké budou sankce, represe, když rodiče nebudou plnit to, co sami slíbili? Někdy se může ukázat, že jsme nevhodně nastavili podmínky, že rodiče upřímně kývli na něco, co nejsou s to za- 3 jistit pak by mělo dojít k úpravě požadavků. Pokud odmítají spolupracovat, tak nechceme, aby škola byla tím místem, které bude rodiče trestat, sankcionovat je, škola opravdu vzdělává, podporuje, pomáhá. Možná ani pak není nutné rodiče trestat. V logice věci je, že když dostatečně nepečují, nemohou dostávat dávky na dítě, které jsou určeny na péči o dítě, musejí absolvovat školení výchovy k rodičovství, vyšetření v poradně, opakovaně je zveme do školy na jednání. U některých rodičů může být problém dostat je do školy. V tomto případě opravdu není na škole, aby sama řešila toto zanedbávání péče, namístě je požadovat účinnou pomoc orgánů péče o dítě. Bude učitelům při sestavo- vání takové smlouvy ještě někdo nápomocen? Pedagog je největší odborník na edukaci dítěte, tedy na jeho vzdělání i výchovu. Musí být kompetentní pracovat jak s dítětem, u kterého to jde samo, tak i s takovým, které sejde z cesty, nebo se někde zadrhne. Vzhledem k tomu, že problémy s chováním se týkají vyučování a školy, je třeba hledat taková opatření, která bezprostředně ovlivní právě fungování dítěte ve škole. Proto je také nelze realizovat v plné míře mimo školu. Na druhé straně by odborníci, zejména speciální pedagogové (etopedi), psychologové a také sociální pedagogové (kdyby je ovšem ministerstvo zařadilo do katalogu pedagogických profesí), měli pomoci hledat efektivní cestu pro školu a současně nabízet specifické služby dětem, rodičům i učitelům. Nemám tedy na mysli jen práci se samotným dítětem, ale někdy potřebují vedení i rodiče, kteří z neznalosti nevychovávají úplně nejvhodněji. Je zcela nezbytné vzdělávat v této oblasti i učitele, protože při naplňování individuálního výchovného plánu nevystačí s všeobecnými frázemi typu rodiče budou spolupracovat se školou, učitelé budou přistupovat individuálně, ale musíme hledat zcela konkrétní opatření. Mám na mysli takové, jako například: každý den podepíše notýsek, každou středu odpoledne rodiče zajdou do školy, nebo zatelefonují a podobně. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Poznámka Dotazník Když jsem si přečetl, že Ústav pro informace ve vzdělávání rozeslal v minulém roce ředitelům škol elektronický dotazník, v němž se dotazoval také na to, jak školy hodnotí svoji úroveň a vývoj úrovně svých absolventů, tak mě napadly různé věci. Například to, že se jednalo opět o jeden ze zbytečných dotazníků, které do škol přicházejí především proto, aby jiné instituce mohly vykázat svoji bohulibou činnost. Realisticky jsem totiž předpokládal, že odpovědi nepřinesou nic nového ani překvapivého a zjištění bude přesně takové, jaké po sumarizaci 2161 odpovědí bylo. Nemohlo se přece očekávat, že ředitelé budou svoji školu hodnotit v porovnání s ostatními jako podprůměrnou, nebo že přiznají, že se úroveň jejich absolventů postupně zhoršuje. V situaci, kdy už se nijak neutajuje skutečnost, že kvalita našeho školství spíše klesá, než stoupá, se mi zdál sebevědomý optimismus ředitelů nemístný. Pak jsem si ale uvědomil, že by bylo iluzorní po ředitelích chtít, aby i při obecném přesvědčení o poklesu úrovně školství přiznávali, že se na něm aktivně a významně podílí i jejich škola. Dotazník, který jsem původně považoval za zbytečný, by ale mohl být právě zcela nevěrohodnými odpověďmi ředitelů i použitelným argumentem pro změny. Ministerstvo školství chystá změny školského zákona a je dobře, že nezapomnělo například na zrušení povinného vlastního hodnocení školy. Žádná škola přece nespáchá dobrovolnou sebevraždu tím, že by o sobě veřejně prohlašovala, jak je špatná. Jiří ROHAN Rizika návrhu vládní důchodové reformy Schválení důchodové reformy je na spadnutí, odbory však proti současnému návrhu razantně protestují. Na 21. května svolávají do Prahy demonstraci proti důchodové i zdravotní reformě. Jak má důchodová reforma vypadat? Ve vládním návrhu tvoří základ důchodového systému současný průběžný systém, do něhož přispívá ekonomicky aktivní generace a z něhož jsou zároveň vypláceny penze současným důchodcům. Hlavní úlohou tohoto prvního pilíře je solidárně zajistit přiměřenou výši důchodů také pro lidi s nižšími příjmy. Obsahem reformy je dále možnost dobrovolného fondového penzijního spoření (tzv. opt-out) v podobě vyvedení 3 procent sociálního pojištění na soukromé individuální účty občanů vedené u penzijních společností za podmínky další dodatečné vlastní platby minimálně ve výši 2 procent ze základu pro výpočet odvodu na sociální pojištění. Vstup do dobrovolného systému bude umožněn lidem mladším 35 let. Jejich rozhodnutí pak bude nevratné. Zda využijí tento systém, či nikoli, se lidé, kterým bude v době vstupu zákona v platnost více než 35 let, budou moci rozhodnout do konce roku Na realizaci svého rozhodnutí budou mít šest měsíců. Na webu MPSV je umístěn odkaz kde Kandidáti na členy revizní komise Před týdnem jsme vám představili kandidáty na předsedu Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, na místopředsedu a členy revizní komise. Tyto funkce volí podle stanov delegáti VI. sjezdu odborového svazu, který se schází ve dnech 5. až 7. května Za členy revizní komise kandidují i František Černý, Jan Bystroň a Jaroslav Mucha, jejichž podklady přišly až po uzávěrce minulého čísla. Zde jsou jejich krátké vizitky: Jan BYSTROŇ Před odchodem do důchodu jsem pracoval jako ředitel základní školy v Havířově. V odborech pracuji v různých funkcích od roku Od roku 1980 jsem předsedou revizní komise při OROS Karviná. V revizní komisi ČMOS pracovníků školství pracuji jako člen od roku Mám zájem pokračovat v této funkci i nadále a využít své dlouholeté zkušenosti z odborářské činnosti. František ČERNÝ Pracoval jsem v základní organizaci ČMOS pracovníků školství, nyní v sekci důchodců při OROS Jindřichův Hradec. Od vzniku nových odborů jsem se věnoval práci v oblasti BOZP, do roku 2009 jsem byl svazovým inspektorem BOZP. V revizní komisi jsou k dispozici ty nejdůležitější informace o reformě. Co mají proti této podobě reformy odbory? Vláda podle nich zdražuje základní životní potřeby zvýšením DPH na 17,5 procenta jen proto, aby mohlo být z průběžného důchodového systému ročně vyvedeno nejméně 20 miliard korun do soukromých penzijních fondů. Světová banka přitom varuje, že privatizace penzí neochrání seniory před chudobou, spíše je do ní uvrhne. ČMKOS předložila na tripartitě svoji představu důchodové reformy, která zásadně odmítá opt-out, a navrhuje současný průběžný systém, který je prokazatelně udržitelný, neoslabovat. Nesouhlasí s vytvořením nového soukromého pilíře s podporou státu, když již jeden existuje penzijní připojištění se státním příspěvkem. ČMKOS naopak navrhuje reformovat toto existující připojištění tak, aby zajišťovalo vyšší soukromé důchody, než je tomu dnes. Odbory také usilují o vznik zaměstnaneckých penzijních plánů, umožňujících předčasný odchod do penze lidem, kteří vykonávají rizikové a namáhavé práce. red bych se chtěl zaměřit na kontrolu dodržování stanov, kontrolu hospodaření na nižších článcích odborového svazu a na metodickou pomoc. Jaroslav MUCHA V současné době pracuji jako předseda základní organizace ČMOS pracovníků školství při Gymnáziu Dr. Karla Polesného Znojmo. Učím zde matematiku a chemii. Dále jsem místopředsedou oblastní rady odborového svazu Znojmo a členem republikového výboru profesní sekce středních škol. Věřím, že mé zkušenosti budou pro práci revizní komise přínosem.

5 5 Jsou ruční práce zastaralou dovedností? Ani náhodou! Co může být lepšího pro trávení volného času nebo pro relaxaci než ruční práce? Zabaví ruce, a navíc vznikne hodnotný originální výrobek, který se stane předmětem zájmu okolí. Z kusila jsem nabídnout děvčatům v 5. třídě, kterou učím, kroužek ručních prací, a to proto, že mám sousedku Aničku, která by se děvčat ráda ujala, vypráví učitelka Hana Šťastná. Doufala jsem, že se přihlásí alespoň tři holčičky. Teď, po dvou letech, mi už připadají moje počáteční obavy směšné. Zájem byl veliký, přijali jsme všech 15 děvčat, která se přihlásila, ale to se nedalo zvládat musela jsem v kroužku vypomáhat a později ještě další dvě kolegyně. Když se to dozvěděly holky z druhého stupně, začaly také žadonit, že by chtěly chodit. Dnes máme kroužky ručních prací dvakrát týdně, aby se všechna děvčata vystřídala, a tak pilně štrikujeme, vyšíváme a háčkujeme. Hnacím motorem je co nejoriginálnější hotový výrobek, takže dívky opravdu jedou : na zimu si všechny upletly pruhované šály, nyní šijí na stroji jednoduché velké tašky na pláž. Po dokončení na ně budou vyšívat iniciá- dá by měla ovládat šicí stroj a pletení. Takové základní minimum. Dřív jsme to uměly téměř všechny byla to spíš nezbytná nutnost, protože nebylo nic k sehnání, a pokud jsme toužily mít na sobě něco pěkného, nechtěly jsme podlehnout uniformitě, musela přijít ke slovu vlastní šikovnost. Ale i dnes, kdy obchody přetékají zbožím, si dívky rády vytvoří něco jedinečného, co žádná jiná nemá. Navíc naštěstí ustupuje trend, hlásající, že moderní mladá buduje kariéru, je v práci od rána do večera a doma nic neumí. Naopak. Dnešní holky chtějí šít, Vyložený boom zaznamenává pletení. Je to potěšující a pro milovnice starých dobrých časů velmi pozitivní zjištění: i v době nejmodernějších technologií se holky s chutí potýkají s jehlicemi, shánějí klubka (dnes je výběr, o jakém se nám kdysi ani nesnilo) a pletou, ať už o samotě, nebo také pohromadě dospělé pletařky sdružující se na Facebooku si vyměňují fotky svých výtvorů, doporučují si vzory i nápady a setkávají se se svými klubíčky a dráty v různých kavárnách. Vyšívání, které musela kdysi zvládat každá dívka z dobré rodiny, dnes sa- nebo svetr právě všitím takovýchto drobností. Stejně tak háčkování v současnosti nepředstavuje zhotovování titěrných kulatých deček pod vázy, které některé z nás se skřípajícími zuby trpíme doma kvůli babičce, aby se neurazila. Dnes frčí háčkované aplikace, jež se dají kamkoli našít, háčkované plavky, vestičky a minikabelky. Chce to větší soustředění než jednoduché pletení hladce a obrace, krajka přibývá pomaleji, ale ta radost z výsledku. V kompletním výčtu ručních dívčích prací nemůže chybět technika zvaná drhání. Není třeba se děsit vzpomínkou, jaké příšerné ozdobné závěsy na zdi se z provázků vyráběly v 70. letech. Drhá- Batikování je zajímavá činnost, která přináší i radost z konečného výsledku. ly, některé šikovné švadlenky plánují ozdobit tašky barevnými knoflíky. Fantazii se meze nekladou. Na příští rok plánuje H. Šťastná letní háčkované nátělníky ale obává se, že to všechny žačky nezvládnou. Bude to pěkná práce, ještě že se nosí krátká trička a nahé pupíky. Od září počítá s rozšířením kroužků a začne vyučovat tyto dovednosti i v rámci pracovní výchovy ve škole. Proč vyrábět stále nějaké nesmysly z papíru, ozdoby na okna, vázičky apod.? To přece můžou dělat malé děti, ale ty starší jsou schopné vytvořit módní věci, které je baví, uvažuje paní učitelka, která si myslí, že kaž- FOTO: Alena TUČÍMOVÁ zajímá je zdravá strava, předvádějí se, která umí co uvařit a upéct (kluci nezůstávají pozadu vím o jedné třídě na pražské průmyslovce, kde údajně všichni hoši zvládnou guláš, protože se to učili na sportovním soustředění a doma chtěli své znalosti uplatnit). Zkrátka ovládání tradičních dovedností je v módě a to je moc a moc dobře. mozřejmě již neobnáší tvorbu ozdobných monogramů na polštáře a krášlení ubrusů. Děvčata staršího školního věku určitě ocení naučení jednoduchých fíglů, jak si vyšít na plátěnou tašku obří květ nebo na nohavici jméno svého milého. Navíc v galanteriích je obrovský výběr korálků, knoflíčků, flitrů i různých kamínků, a tak se nabízí možnost vylepšit si tričko ní slouží i k jiným a ryze praktickým účelům. Drhání naše holky ve škole velmi baví. Ze silnějších provázků jsme nedávno dělali zavazovací pásek se zakomponovanými korálky. Nejraději však motají tenké barevné náramky z vyšívacích bavlnek. Dá se to zaplést i do vlasů, takže nuda ta u nás o přestávkách ani doma opravdu nehrozí, ubezpečuje Hana SKÁLOVÁ H. Šťastná.

6 6 Kalkulačka k důchodové reformě Nově si mohou lidé vypočítat výši svého budoucího důchodu prostřednictvím kalkulačky k důchodové reformě, kterou uveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých internetových stránkách Nová webová aplikace poskytuje několik důležitých informací, a to nejen o předpokládaném budoucím důchodu, ale také o věku odchodu do důchodu či rozdílu výše důchodu pro e a ženy. K samotnému výpočtu důchodu je nutné zadat do kalkulačky několik základních údajů. Především se jedná o rok narození, pohlaví (u žen počet dětí), dále průměrný měsíční hrubý příjem a konečně očekávané zhodnocení vložených prostředků, které bude závislé na zvoleném způsobu investování v rámci dobrovolného fondového penzijního spoření (tj. dynamický, vyvážený, konzervativní, státní dluhopisy), pokud se občan rozhodne do systému vstoupit. Po zadání všech uvedených údajů kalkulačka spočítá dvě varianty předpokládané výše důchodu. I. varianta: spočítá doživotní důchod od státu pro případ, že se do důchodové reformy občan nezapojí, to znamená, že na dosavadním způsobu svého spoření nebude nic měnit a zůstane při spoření pouze v průběžném pilíři. II. varianta: zobrazuje celkový doživotní důchod od státu a zároveň výnosy z druhého pilíře při dobrovolném spoření. MPSV FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Uvolňování a omlouvání žáků Před několika lety vydalo ministerstvo školství metodický návod k postupu škol při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování a postihu záškoláctví. Je to pro praxi škol ještě použitelný dokument? V dotazu je zřejmě míněn sů v re zor tu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků 4557/ ) je tento me- k 1. červnu 2010 (MŠMT č. j. z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (MŠMT ti Vnitrorezortní předpisy todický pokyn uveden v čás- č. j / ze MŠMT 1) směrnice, opatření, příkazy, pokyny. V pra- dne 11. března 2002), který byl publikován ve Věstníku xi lze tedy tento metodický MŠMT sešit 3, březen pokyn využívat. V seznamu platných předpi- Vít BERKA Proplacení přesčasových hodin Kvůli nedostatku finančních prostředků nebyly ve vyúčtování daného měsíce proplaceny přesčasové hodiny. Do jaké doby musí být tyto hodiny proplaceny, a jestliže proplaceny nebudou, v jakém termínu si zaměstnanci musí vybrat náhradní volno? Poskytování platu nebo náhradního volna za práci přesčas upravuje 127 zákoníku práce, v němž se stanoví: (1) Za hodinu práce přesčas přísluší zaměstnanci část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí připadající na jednu hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas koná, a příplatek ve výši 25 procent průměrného hodinového výdělku, a jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, příplatek ve výši 50 procent průměrného hodinového výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí. (2) Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas, nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatek podle odstavce 1. Pokud se tedy zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou na poskytnutí náhradního volna, plat za práci přesčas nenáleží. Předpokládá se, že na konkrétním termínu čerpání náhradního volna se oba účastníci dohodnou. Jestliže mezi nimi k dohodě o termínu nedojde, nebo když konkrétní termín čerpání náhradního volna nebude součástí dohody o poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci náhradní volno poskytnout (určit jeho čerpání) v době tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas. Pokud zaměstnavatel v době tří kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době neposkytne zaměstnanci náhradní volno, je povinen mu vyplatit v nejbližším výplatním termínu plat za práci přesčas. Pro splatnost platu za práci přesčas platí obecná ustanovení o splatnosti platu uvedená v 141 zákoníku práce. Plat je splatný po vykonání práce, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zaměstnanci vzniklo právo na plat či na některou jeho složku. Zákoník práce tímto ustanovením omezuje zaměstnavateli časový prostor pro volnou dispozici s částkou představující plat zaměstnanců, na který jim vzniklo právo výkonem práce, a stanoví právo zaměstnanců na jejich výplatu v rámci jednoznačně vymezeného časového úseku. V rámci vymezené doby splatnosti platu se zaměstnavateli navíc ukládá, aby určil konkrétní výplatní termín, není-li tento termín sjednán v kolektivní smlouvě. Poskytnutí platu za vykonanou práci je právem zaměstnance. Toto právo má být uspokojeno řádně a včas to je dnem splatnosti platu. Pokud zaměstnavatel právo zaměstnance na plat včas neuspokojí, dostává se do prodlení. Právním důsledkem takového prodlení je právo zaměstnance jednak domáhat se jeho uspokojení soudně, jednak právo požadovat úroky z prodlení. Pokud by zaměstnavatel zaměstnanci plat nevyplatil ani v době po jeho splatnosti, vzniká nebezpečí promlčení práva. To spočívá v tom, že jakmile se nějaké právo po určitou zákonem stanovenou dobu nevykonává, nebo neuplatní u soudu, nelze se ho po uplynutí této doby s úspěchem soudně domoci. Promlčecí doba je tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé ( 101 občanského zákoníku). Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Žáci se nechtějí vozit do školy auty, tak jsme v Klánovicích vytvořili Bezpečné cesty K projektu Bezpečné cesty do školy jsme se dostali trochu nestandardně. Oslovila nás jedna z maminek, která se o tomto projektu dozvěděla a nabídla nám spolupráci. Projekt, jak už název napovídá, se snaží vylepšit dětem cestu do školy. Pro vedoucího projektu to znamená udělat výzkum aktuální dopravy dětí do školy. Je třeba zjistit, jak se děti do školy dopravovat chtějí a za jakých podmínek, podat podklady pro vypracování studie a vytvořit školní plán mobility. Zní to poměrně jednoduše, ale snadné to rozhodně není. Auta děti ohrožují Nejvíce nás trápila rychle projíždějící auta v okolí školy, zejména v hlavní Slavětínské ulici. Je třeba zmínit, že Masarykova škola se nachází v centru obce Klánovice, ve dvou budovách, mezi kterými je právě rušná Slavětínská ulice. Navíc je tato ulice také zkratkou na D1. Je zde umístěn semafor, u kterého se vytvářejí nekonečné kolony aut. Za problematickou jsme proto považovali zejména ranní situaci před školou. Tento prostor navíc plní funkci parkování a je místem pro pohyb a setkávání dětí. Snaha vyhnout se čekání v koloně u škol vede řidiče k objízdným trasám vedlejšími ulicemi, které jsou úzké a místy bez chodníků. Jak se děti dostávají do školy Na začátku realizace projektu jsme nejdříve vytvořili pracovní skupinu. Oslovili jsme zástupce policie, odboru dopravy Prahy 9 a klánovického MÚ, konzultanta, dopravního projektanta a zástupce mateřské školy, která těsně sousedí s naší školou. Poté jsme podali přihlášku a za dva měsíce se dozvěděli, že jsme byli do projektu vybráni. Nejprve proběhlo v naší škole mapování, které mělo zjistit zejména bezpečnost dětí při cestě do a ze školy. Děti zakreslovaly s rodiči svoji cestu do školy a označovaly místa, která se jim zdála nebezpečná. Dále odpovídaly na otázky v dotazníku, který měl zjistit zejména to, jakým způsobem se děti do školy dopravují, jaká je jejich motivace k této dopravě a co by je motivovalo k dopravě pěšky či jízdě na kole. Jednotlivé dotazníky a mapu děti zpracovávaly společně se svými třídními učiteli. Poté se sešel školní parlament, sepsal seznam prvních deseti nebezpečných míst a vyhodnotil dotazníky. Žádoucí cyklostezka Seznam míst jsme v červnu předali projektantovi, aby vytvořil studii, která navrhne úpravy vhodné pro větší bezpečnost dětí při cestě do školy. Jedním ze zásadních požadavků bylo vytvoření cyklostezky po celé Slavětínské ulici a napojení se na ní z míst, která děti často využívají při cestě do školy na kole. Z dotazníků bylo totiž zřejmé, že by se počet dětí dopravujících se do školy na kole zdvojnásobil, kdyby existovala cyklostezka, která by je vedla bezpečně do školy. Nechtějí jezdit autem Školní parlament se poté zabýval dotazníky, jejichž závěry vedly k vytvoření školního plánu mobility. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že většina rodičů dováží své děti do školy autem, což zhušťuje už tak dost hustý provoz na Slavětínské ulici. Navíc parkující auta omezují bezpečný pohyb dětí před oběma budovami škol. Zajímavý pro nás byl i propastný rozdíl mezi aktuální dopravou dětí do školy (autem celkem 154 dětí) a zájmem dětí o vlastní dopravu do školy. Autem chtělo jezdit do školy pouze 13 dětí. Ve srovnání s horkými favority pěšky (34), na kole (79), autobusem (29), byl zájem o jízdu autem nejmenší. Udělali jsme navíc mapování, které mělo zjistit, jak velká je frekvence aut, když je celý druhý stupeň na škole v přírodě. Výsledky nás šokovaly. Počet aut se při nepřítomnosti dětí z druhého stupně snížil na polovinu. Znamená to, že více než polovina dětí, která jede ráno autem do školy, je z druhého stupně. Vezmeme-li v úvahu, že 90 procent dětí je z Klánovic a docházkovou chů- 7 zí to mají do školy maximálně 20 minut, je zmíněný výsledek přinejmenším zarážející. Školní plán mobility Sestavili jsme Klánovický školní plán mobility. Jednotlivé body plánu jsme rozdělili do čtyř skupin cíle pedagogů, cíle dětí, cíle společné, cíle dlouhodobé či přidružené. Mezi hlavními cíli pedagogů bylo zvyšovat dopravní gramotnost. Mezi cíli dětí byla zejména motivace k ekologicky šetrné dopravě do školy. Zajímavé byly cíle v poslední skupině. Nejen z dotazníkového šetření vyšlo najevo, že děti by měly zájem o cyklistický kroužek nebo kroužek mladého záchranáře, proto jsme i tato přání začlenili do našeho plánu mobility. Celý projekt byl pro děti velmi přínosný, podílely se na něm a stály u něj od prvních okamžiků. Pro mě jako pro pedagoga bylo velmi zajímavé vidět jejich tváře, které ze začátku říkaly: Tak my si to tady odsedíme, když musíme, ale brzy se změnily do výrazu: Vy vážně chcete znát náš názor? Michal ČERNÝ, ředitel Kontakt: Masarykova ZŠ Praha 9 Klánovice Slavětínská 200 Tel.:

8 8 Zdravotní pojišťovny Které zdravotní pojišťovny působí v současné době v České republice? V současné době působí zdravotní pojišťovna v České republice devět Oborová zdravotní zdravotních pojišťoven. Jsou pojišťovna zaměstnanců to tyto pojišťovny: bank, pojišťoven Zdravotní pojišťovna a stavebnictví Metal-Aliance Revizní bratrská pokladna Zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní Ministerstva vnitra České pojišťovna České republiky republiky Všeobecná zdravotní Zaměstnanecká pojišťovna České pojišťovna Škoda republiky Zdravotní pojišťovna Česká průmyslová Média Nemůže převzít plat Jak má zaměstnavatel správně postupovat v případě, kdy zaměstnanec nemůže převzít plat v den stanovený pro jeho výplatu? Máme na mysli případy, kdy důvodem je omluvená nepřítomnost zaměstnance v práci. Odpověď na tuto otázku obsahuje ustanovení 142 odst. 3 zákoníku práce, kde je uvedeno: (3) Mzda nebo plat se vyplácí v pracovní době na pracovišti, nebyla-li dohodnuta jiná doba a jiné místo výplaty. Nemůže-li se zaměstnanec dostavit k výplatě z vážných důvodů, zašle mu zaměstnavatel mzdu nebo plat v pravidelném termínu výplaty, popřípadě nejpozději v nejbližší následující pracovní den na svůj náklad a nebezpečí, Dopřejte si misku přebraného tisku pokud se se zaměstnancem nedohodli na jiném termínu nebo způsobu výplaty. Jestliže se tedy zaměstnanec nemůže dostavit k výplatě z vážných důvodů (například z důvodů, pro které je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, nebo mu poskytnout pracovní volno), postupuje zaměstnavatel způsobem uvedeným v cito- MEDIÁLNÍ VÝVAR Může zaměstnavatel považovat za porušení pracovní kázně případ, kdy se zaměstnanec nezúčastní školení o bezpečnosti práce? Ustanovení 106 odst. 4 písm. a) zákoníku práce ukládá zaměstnanci povinnost účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, včetně ověření svých znalostí. Z tohoto ustanovení vyplývá, že Mladí lidé zapojení do projektu Kecejme do toho se domnívají, že učitelé by měli být připravováni na podobu státní maturity již od vysoké školy. Problém ovšem je, že studium učitelství trvá pět let, zatímco volební období do sněmovny jen čtyři roky. A reformovat školství je pro každého poslance věcí osobní cti. Ředitel Cermatu Pavel Zelený soudí, že studenti se mají o svou další vzdělávací kariéru trochu bát. Ondřej Štefl myslí, že se bát nemají. Václav Klaus mladší: Bát se. Josef Dobeš: Bát se. Masaryk: Nebát se a nekrást! Návrh nového vysokoškolského zákona předpokládá: a) vysokoškolský titul za dva roky, b) malý doktorát (PhDr.) hned po bakalářském stupni, c) přijetí na vysokou školu bez maturity. Otázka: Které z možností jsou jenom žert? Odpověď: Ani jedna. Ministr školství Josef Dobeš považuje kritiku svého napojení na ABL za hon na čarodějnice. Zdá se tedy, že větším prubířským kamenem než hlasování o nedůvěře vládě byl pro náš rezort 30. duben. Jsem absolutně proti, pohrdám tím a jen konstatuji, že drzost majitelů dětských myslí roste, řekl k novému písmu Comenia Script Ondřej Neff, známý spisovatel a novinář. Závazně slibuji, že až věk a domnělý věhlas vlezou na mozek mně, budu pohrdat třeba digitální fotografií. O té zas nevím nic já. vané části zákona. Zmíněný zákon připouští i možnost dohodnout se na jiném postupu. Obsahem takové dohody může být například ujednání o tom, že zaměstnavatel zašle zaměstnanci plat v jiný než bezprostředně následující den, anebo že ponechá plat v úschově. Uvedená dohoda může spočívat i v tom, že zaměstnanec oznámí zaměstnavateli, že má v úmyslu zmocnit k převzetí platu jiný následující den třetí osobu. V takovém případě musí zmocněnec doložit zaměstnavateli oprávnění převzít plat zaměstnance písemným zmocněním (plnou mocí). To platí i při převzetí platu manželem zaměstnankyně. Porušení pracovní kázně zaměstnavatel musí po zaměstnancích účast na takových školeních požadovat. Pokud se tedy zaměstnanec na školení nedostaví, jedná v rozporu se svou zákonem uloženou povinností. To znamená, že zaměstnanec porušuje povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci (v dotaze to je podle dřívější terminologie označeno jako porušení pracovní kázně). Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA Studenti odmítají sexuální výchovu v podobě výkladu o tom, pod jakým úhlem by mělo optimálně docházet k penetraci, ale dožadují se rad, jak někoho pozvat na rande. Ti mladí už si dnes ničeho neváží. A to se Radim Uzel celá léta tak snaží. MŠMT po zahraničních školách působících v České republice nově požaduje, aby předložily úředně ověřený český překlad svých vzdělávacích programů. Spolek EDUin to považuje za svazování nesmyslnými předpisy. Přesně co je komu do škol, které tu založí řekněme Afghánistán? Nový rektor MU Brno Mikuláš Bek oceňuje, že se podařilo výrazně posunout univerzitu v oblasti vnitřní kultury a komunikace. Tamní profesor Břetislav Horyna sice posílal svému kolegovi z FF anonymní y, v nichž mu vyhrožoval smrtí, ale znáte to: Co se škádlívá, rádo se mívá. Petr KUKAL

9 Add.: Test IQ beze slov nezabrání posílání Romů do zvláštní školy (TŠ 14/2011) 2. VTýdeníku Školství číslo 14 jsem si přečetl článek Test IQ beze slov nezabrání posílání Romů do zvláštní školy. Zprvu jsem nevěděl, jak se k jeho obsahu postavit. Neuvěřitelný hon na základní školy praktické, kterého jsme svědky zhruba tři čtyři roky, mě už naučil reagovat klidněji na obsahově podobné zprávy, kdy je nezasvěcená veřejnost masírována naprosto zavádějícími informacemi o vzdělávání žáků, kteří se dlouhodobě s úspěchem nemohou vzdělávat v běžné základní škole. Považuji proto za dobré jen krátkým výčtem uvést na pravou míru informace z ČTK, které v jsou článku uvedeny. Kdo používá pojem 1. zvláštní škola, mýlí se už pět let, odkdy byl tento nepěkný termín nahrazen poněkud laskavějším pojmem základní škola praktická. Škola tohoto typu má v našich zeměpisných šířkách tradici mnoha desetiletí a vždy dobře plnila svoji funkci pro méně nadané děti a připravovala je pro rozličné řemeslné obory. Takové děti byly, jsou a budou, jakožto i potřeba řemeslníků (nikoli armády gymnazistů). 3. Pojem posílání do zvláštní školy je obrovskou mystifikací veřejnosti. Nikdo nemůže být do základní školy praktické poslán, protože prvním krokem k přeřazení je ŽÁDOST RODIČŮ. Bez přání rodičů se žádné dítě nikdy do základní školy praktické nedostane. Dalším krokem je doporučení psychologa, který NIKDY nedoporučí dítě, aniž by nebyl přesvědčen o tom, že právě tato vzdělávací cesta je pro dítě správná. Nejsou ojedinělé případy dokládající funkčnost tohoto mechanizmu: přijdou rodiče, chtějí k nám umístit své dítě, psycholog to po vyšetření zamítne a dítě se vzdělává (velmi často k malé radosti rodičů) v běžné základní škole. 4. Za 20 let působení v této oblasti školství můžu říct, že všechny děti, které mi prošly rukama, byly vřazeny správně. Naopak vím, že v běžných základních školách je mnoho dětí, které prolézají z ročníku do ročníku jen tak tak, někdy s přimhouřeným okem učitele, jindy po reparátu a při odchodu ze základní školy jsou na tom celkově hůře než absolvent základní školy praktické. Vzdělávání ve třídách po 10 dětech a 6 hodin pracovního vyučování týdně vykoná své. Učitelé odborných učilišť, kde se žáci obou typů školy někdy mísí, to mohou potvrdit. Zajímavé, že? 5. FOTO: Archiv K bodu 4 musím dodat jednu výjimku. V 90. letech jsme v naší škole s vynaložením několika stovek hodin doučování připravili na návrat do běžné základní školy jednoho chlapce. Přechod se podařil, po desetileté docházce ukončil základní vzdělávání v běžné základní škole, šel na střední školu, kde po roce neuspěl a vzdělání pak završil na středním odborném učilišti. 6. Podle článku ČTK se odborníci a experti zabývali testy, které měly romským žákům pomoci. Zkoumali dávno prozkoumané. Velká část těchto dětí je vlivem genetiky a nepéče mentálně postižená. Postačí testy, které fungovaly celá léta? Nebo půjdeme cestou snižování nároků na testování těchto dětí do té doby, než se konstatuje, že v testech uspěly? 7. Jsou rodiny, jejichž dítě i přes velké úsilí všech zú- častněných v běžné základní škole selhává. Přechod do základní školy praktické pak bývá velkým vysvobozením. Dítě pracuje podle svých možností a zažívá konečně úspěch, doma si oddychnou, příprava do školy s nejistým výsledkem už není noční můrou. To však nebývá případ rodin romských. V nich škola, výchova, vzdělání a budoucí profese nepředstavuje žádnou hodnotu a nikdy to nebude jinak (teď hovořím o zhruba 95 procentech romských rodin). Proto základní škola praktická s adekvátně redukovanými nároky, pomalým tempem a individuálním přístupem je tím nejvhodnějším řešením. Paradoxně zde mají žáci mnohem lepší podmínky k osobnímu rozvoji. O ně ale nestojí, škola je pro ně nutné zlo, a kdyby nebyla povinná školní docházka, nechodili by do ní. 8. Pozoruhodná (a pro politické poměry v České republice i příznačná) je v této věci úloha tzv. neziskových organizací, které se v této věci značně angažují a jejichž nezisk asi bude přinejmenším sporný. Bijí se za všechny, kterým je upíráno to nejlepší vzdělání, ale ti o to vůbec nestojí a o jejich snahách ani nevědí. Pokud by to tyto organizace myslely vážně, musely by na to jít jinak. Provádět mravenčí práci v romských rodinách. Vysvětlovat nutnost vzdělání, výchovy od útlého věku, čistoty domácnosti, správné výživy dítěte a režimu Znáte je? Otázky z praxe pracovního práva VÍT BERKA Tato kniha přináší komplexní shrnutí výsledků čtyřleté poradenské osvěty jejího autora v Týdeníku Školství. Dotazy a odpovědi byly systematicky vybrány a seřazeny podle jednotlivých ustanovení zákoníku práce. Veškeré zařazené texty byly aktualizovány podle legislativy platné k 1. lednu Vedle otázek kolem zákoníku práce jsou zařazeny i dotazy k některým dalším právním předpisům, které s pracovním právem úzce souvisí. Jedná se zejména o vládní nařízení, která se k této problematice vztahují. Podrobnější údaje o knize lze najít na www. resk.cz, objednat si ji můžete na: 9 dne, správné chování mezi lidmi, hospodaření s financemi, péčí o zevnějšek atd. Zkrátka to, co běžné rodiny normálně dělají. Nedá se říci, že bych jim pak tuto práci záviděl. Koneckonců, sám ji provádím každý pracovní den. A dle závěrů výroční zprávy ČŠI za loňský rok se zdá, že se dopouštím diskriminace. Minimálně podivné. Toto je moje stanovisko, nikoli instituce, kde pracuji. Jan PANOCHA, Nový Bydžov

10 10 V říjnu 2010 zjišťoval Ústav pro informace ve vzdělávání v rámci šetření Monitoring implementace kurikulární reformy, jak se školám daří zavádět výuku dle školních vzdělávacích programů. V tomto článku se zaměříme na některé postojové rozdíly mezi mi a i, případně mezi dívkami a chlapci. Ženy kontra i Graf udává výčet oblastí, ve kterých mohli učitelé zaznamenat změny spojené se zavedením ŠVP, a ukazuje jejich hodnocení v rozlišení dle pohlaví. Přitom tam, kde se lišilo hodnocení učitelů (ů) a učitelek (žen), hodnotily ženy vždy dané změny lépe než i. Rozdíly v hodnocení žen a ů jsou ve všech osmi vybraných oblastech víceméně stejné. Též vnímání didaktických, organizačních a personálních problémů je závislé na tom, zda je učitelem, či, přičemž učitelé (i) pociťovali ve školním roce 2009/2010 větší problémy než učitelky (ženy). Ve školách, kde ředitelskou funkci zastávají ženy, pociťují dále učitelé finanční, výchovné, personální i organizační problémy jako užívání nových metod práce způsob hodnocení žáků zapojení žáků do výuky spolupráce učitelů vztahy mezi učiteli a žáky vztahy mezi žáky školy spolupráce mezi učiteli a rodiči klima školy méně závažné než ve školách, kde jsou řediteli i. Vnímání výuky I při výuce pociťovali v mnoha ohledech větší problémy učitelé (i) než učitelky (ženy) a ve všech sledovaných oblastech vnímali i problémy ve stejné míře tíživěji než ženy. V některých oblastech výuky se ředitelé a ředitelky liší ve vnímání závažnosti problémů, se kterými se učitelé ve škole potýkají. V takových případech vidí ředitelé-i situaci kritičtěji než ženy. Týká se to oblastí propojování výuky mezi předměty, začleňování průřezových témat do výuky, jejich hodnocení a přizpůsobování výuky individuálním potřebám žáků. Co se sebehodnocení učitelů týče, téměř ve všech hodnocených aspektech práce (až na demonstraci, jak lze nabyté vědomosti či dovednosti využít v praxi) se učitelky (ženy) cítily být úspěšnější než učitelé (i). Určitý vliv na sebehodnocení má u některých činností i pohlaví ředitele. Nejznatelněji se to projevuje u výukových projektů se zapojením více učitelů, v jejichž rámci učitelé ze škol vedených ženou hodnotí svou práci významně lépe než učitelé ze škol vedených em. Ředitelky (ženy) rovněž v průměru uváděly, že mnohé pozitivní jevy v jejich škole ve školním roce 2009/2010 nastávaly častěji, než jak se v průměru vyjadřovali o své škole ředitelé (i). Největší rozdíl lze nalézt opět u výukových projektů se zapojením více učitelů a dále u zpětného vyhodnocování své výuky. Genderové rozdíly ve vnímání přechodu na ŠVP velmi pozitivní spíše pozitivní neutrální spíše negativní velmi negativní žádná Spolupráce Podíváme-li se na rozdíly ve spolupráci učitelů, lze říci, že se ženy (učitelky) v průměru setkávaly s jinými pedagogickými pracovníky častěji než i a zároveň se učitelé (i i ženy) častěji setkávali ve školách, kde je ředitelkou, než ve školách s ředitelem-em. Podíl učitelek (žen) i učitelů (ů), kteří spolupracovali formou pravidelných či nepravidelných schůzek mimo čas vyučování, je srovnatelný. Ženy však o něco častěji úžeji spolupracovaly, tj. vzájemně si vypomáhaly při vyučovacích hodinách, spolupracovaly na výukových projektech a poskytovaly si navzájem hospitace. U míry spolupráce učitelů na výukových projektech a poskytování vzájemných hospitací byla zároveň zaznamenána vyšší aktivita učitelů takových škol, jejichž ředitelkou je. Též v účasti na kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) byly ženy ve školním roce 2009/2010 o něco aktivnější než i a opět záleží též na tom, zda je ředitelem, či. Rozdíly lze nalézt též v míře zájmu o některá témata DVPP. Největší rozdíl najdeme u té jsou názoru, že se jim získané vědomosti a dovednosti v životě můžou hodit učivo a celkově výuku pokládají za zajímavou a zábavnou matu metod výuky, o které měly v době šetření zájem téměř dvě třetiny žen oproti polovině ů. Zároveň u žádného tématu nepřevážil zájem učitelů (ů) nad učitelkami (mi). Z výzkumu vyplynulo, že učitelům při výuce činí největší problémy motivovat žáky k učení, přičemž žáci 7. i 9. tříd uváděli, že jsou motivováni zejména touhou být dobrý/dobrá v předmětech, které je zajímají, mít dobré známky; silně jsou motivováni také přesvědčením, že se jim nabyté vědomosti a dovednosti mohou v životě hodit. U žáků chtějí být dobří v předmětech, které je zajímají chtějí mít dobré známky chtějí se dostat na vybranou SŠ dívky 7. ročníku chlapci 7. ročníku dívky 9. ročníku chlapci 9. ročníku 9. tříd je třeba mezi hlavní motivační faktory přičíst též touhu dostat se na vybranou střední školu; žákům 7. ročníků tento motivační faktor vzhledem k jejich nízkému věku nebyl v dotazníku zadán do nabídky. Podíváme-li se na závěr na rozdíly v odpovědích žáků dle genderu, můžeme konstatovat, že všemi těmito důležitými faktory jsou častěji motivovány dívky než chlapci. Přitom ze žáků 7. ročníků se dívky od chlapců liší především v častější touze vyniknout v předmětech zájmu. Také u žáků 9. ročníků jsou všemi třemi hlavními faktory častěji motivovány dívky než chlapci. Oproti 7. ročníku roste rozdíl mezi podílem chlapců a podílem dívek, které se snaží o co nejlepší známky, ještě větší rozdíl však najdeme mezi podílem chlapců 9. ročníku a podílem dívek 9. ročníku, které motivuje touha dostat se na vybranou střední školu. Při úvaze o příčinách těchto rozdílů je třeba přihlédnout ke skutečnosti, že dívky v šetření častěji uvedly, že v 6., respektive v 8. třídě prospěly s vyznamenáním, a také se o něco častěji hodnotí jako relativně úspěšné v porovnání s ostatními žáky ve třídě. Vendula KAŠPAROVÁ, Jan HUČÍN

11 11 Knihy z nakladatelství BB/art své čtenáře zaujmou Vetřelci OMNIBUS Další kniha komiksů, v pořadí již čtvrtá, zachycuje lidstvo, které zápasí o přežití už nespočetná milénia, ale ještě nikdy nic neohrozilo jeho existenci tak jako vražedná pohroma vetřelců. Někteří podnikavci se sice pokouší využít smrtící schopnosti těchto tvorů při uskutečňování osobních cílů, ale s ďáblem nikdo nevydrží tančit věčně. Nakonec vždy přežije jen jeden druh. Lidé jsou si toho vědomi, a tak proti nestvůrným sokům napřeli své vlohy. Star Wars: Boba Fett JOHN WAGNER a spol. Když se na konci sedmdesátých let objevily první Star Wars komiksy, nebyly ničím jiným než pouhým nenuceným převyprávěním Lucasova filmového díla. Ale jak čas postupoval, tak si stejně jako knihy uzmuly právo formovat Star Wars svět podle svého. A tak vznikaly příběhy rozvíjející osud toho nejznámějšího nájemného lovce v galaxii, Boby Fetta. Tato kniha je unikátní sbírkou jeho devíti komiksových povídek. Predátor 4 KEVIN J. ANDERSON a spol. Predátoři, lovci z jiného světa, přitahováni teplem a násilím, jsou bytosti nám fyzicky nadřazené, vybavené smrtící mimozemskou technologií, a navíc se dokážou udělat téměř neviditelnými. Tato kniha, v pořadí již čtvrtá, je poslední z řady predátorských omnibusů. Tři sta stran napínavých příběhů z dílny těch nejlepších kreslířů jistě milovníky komiksů nadchne. Určitě zaujme i dospívající čtenáře, které tak často běžné knihy nepřitahují. Modrá krev MELISSA DE LA CRUZ Schuyler Van Alenové je patnáct. Přestože pochází ze slavné a kdysi bohaté rodiny, většina jejích vrstevníků jí opovrhuje a doma s ní žije jen přísná babička. Ke všemu se teď u ní a několika dalších spolužáků z prestižní newyorské střední školy začínají objevovat podivné příznaky modrající žíly na rukou, náhlé vize z minulosti a chuť na syrové maso. A jak vše dopadne, co ještě čtenáře čeká, zjistíte přečtením. Ochutnejte Modrou krev a budete chtít přidat. Green Lantern Tajemství původu GEOFF JOHNS IVAN REIS Ještě předtím, než se stal největším z Green Lanternů a než nevědomky přispěl k zániku celého jejich sboru a než se zrodil jako nejmocnější ochránce univerza, nebyl Hal Jordan víc než obyčejný testovací pilot bez letadla s mizivými vyhlídkami na návrat do vzduchu. To však jen do okamžiku, kdy mu umírající mimozemšťan Abin Sur předal prsten moci nejsilnější zbraň vesmíru. Daredevil 1 BRIAN MICHAEL BENDIS Podtitul této knihy zní Muž beze strachu. Jedná se o epický příběh o ctižádosti, zradě a odplatě, ve kterém se svět dozví, že pekelná maska skrývá dvě slepé oči. Na hrdinu Hells Kitchen v jeho civilní i superhrdinské podobě útočí jeho nejhorší nepřátelé. Ještě obtížnější zkoušce je však podrobeno srdce Muže beze strachu, protože na scéně se neobjeví jen další hrdinka, ale i mnohé další. I tato kniha potěší milovníky komiksů. Uzly a kříže, Zuby nehty, Hra na schovávanou IAN RANKIN Edinburgh, pýcha Skotů to město je jako Jekyll a Hyde. Za denního světla nastavuje všem svou přívětivou tvář, tváří se pohostinně a láká k návštěvě. V noci se však proměňuje v netvora. Je zlé, kruté, nemilosrdné. Hrdina Rankinových detektivních románů je policista a projíždí městem převážně v noci, zná jeho temné periferie a podsvětní putyky. Jmenuje se John Rebus, a třebaže nepatří mezi vzorové policisty, je skvělým detektivem. Úsměv sluší zločincům Dvojí přiznání V nejlepších rodinách REX STOUT Nero Wolfe je moderním americkým protějškem Sherlocka Holmese. Podobně jako gentleman z Baker Street má své podivnůstky, stejně jako on často zná řešení případu dávno předtím, než se mu podaří opatřit si nezbytné důkazy. A má i svého Moriartyho, mocného krále newyorského podsvětí Arnolda Zecka. O tom se povídá, že si platí dvacet zastupitelů ve Sněmovně reprezentantů. Nikdo s ním proto netouží zkřížit zbraně, přesto se to stane.

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Nabídka pro školy i domácnosti v Praze a okolí Malířské, lakýrnické, natěračské práce, písmomalířství rychlé zhotovení šablon na vlastním plotru, benátské štuky, kletování (hlazené omítky), vysokotlaké nástřiky, batikování, patinování, certifikovaná aplikace nanonátěru čističky vzduchu ve formě nátěru. Kvalitně. Kontakt: Petr WEINERT mobil Předplatné Týdeníku Školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství. Předplatné lze objednat i na predplatne tydenik-skolstvi.cz. Účast v databázi předplatitelů není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Adresa:......PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): Podpis (u organizace razítko):... * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! Datum:... Pozvánka pro milovníky zvířat Jarní umísťovací výstava opuštěných koček se koná v neděli od 10 do 17 hodin v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9 Horní Počernice), která se nachází jednu zastávku autobusem z konečné stanice metra B Černý most. Použít můžete autobus číslo 220, 221, 223, 261, 273, 296, 303, 304, 353, 398 (zastávka Chvaly). Cílem výstavy je najít nový domov pro co největší počet koček a shromáždit krmení pro ta zvířata (hlavně nechtěná koťata), která se každoročně do péče útulků a ochranářských organizací dostanou. Proto je také vstupenkou na výstavu konzerva krmení pro kočky, kterou lze zakoupit na místě. Na výstavě si budete moci koupit za výhodné ceny chovatelské potřeby (krmivo, stelivo, kočičí toalety, hračky, škrabadla, pamlsky, vitaminy aj.). Více informací na Michal Kolář Nová cesta k léčbě šikany Kniha přináší nové poznatky o školní šikaně a metody její ho řešení. Prostřed nictvím případů je osvětlována cesta k léčbě šikanování. Autor se zabývá také kyberšikanou, šikanou učitelů, projevy šikany v mateřských školách. Jedna kapitola je věnována rodičům, kteří hledají pomoc při šikanování svých dětí. ŠIKANA V SOUČASNÉ ŠKOLE Nakladatelství Portál vás zve na besedu s Michalem Kolářem, předním českým odborníkem, o současné podobě šikany a jak s ní bojovat. Představíme také jeho knihu Nová cesta k léčbě šikany. Přijďte se zeptat na to, co vás nebo vaše děti trápí. Kdy: sobota v 10 hod. Kde: Praha, veletrh Svět knihy, Autorský sál Žádejte v knihkupectvích nebo objednejte: Portál s. r. o., tel , Knihkupectví Portál: Jindřišská 30, Praha 1 / Klapkova 2, Praha 8 / Dominikánské nám. 8, Brno TÝDENÍK Číslo května 2011 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 1060 Kč. Vyrábí SOFIPRIN moderni_vyucovani_105x140_sikana.indd Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., 1POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím :00:02 pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Přijímací zkoušky v kostce

Přijímací zkoušky v kostce Přijímací zkoušky v kostce Informace k přijímacím zkouškám pro rok 2016/2017 Vyhlášení kritérií přijímacího řízení ředitelem školy 31. ledna 2017 Zveřejnění ilustračních testů na webu centra 8. února 2017

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 3. V části první, Čl I, dosavadním bodě 10., 34a odst. 7 se slova písm. b) nebo c) nahrazují slovy písm. a) nebo b).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 3. V části první, Čl I, dosavadním bodě 10., 34a odst. 7 se slova písm. b) nebo c) nahrazují slovy písm. a) nebo b). POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zavést kariérní systém, který podpoří celoživotní profesní rozvoj učitelů a propojí ho se systémem

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích Smluvní strany 1. Obchodní jméno: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, Adresa: 17.listopadu

Více

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah 1. Základní údaje o sledování... 2 2. Souhrnné výsledky šetření v roce 2009... 3 2.1 Výsledky zjištěné

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

1. Ke studiu v české sekci NŠP jsou přijímáni žáci, kteří ukončili 5. ročník základní školy.

1. Ke studiu v české sekci NŠP jsou přijímáni žáci, kteří ukončili 5. ročník základní školy. Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze s.r.o zahraniční školy a gymnázia pro školní rok 2017/2018 Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Váš dopis značky ze dne Naše č.j. 2007/13674-24 Vyřizuje/linka Hovorka/2404 V Praze dne 27. března 2007 Informace MPSV

Více

Informace k přijímacím zkouškám 2015. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy

Informace k přijímacím zkouškám 2015. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy Informace k přijímacím zkouškám 2015 Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy Podání přihlášek Stále platí možnost podat přihlášky v rámci prvního

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov 382 76 Loučovice 231 Identifikátor školy: 600 059 138 Termín kontroly na místě: 18.-21. říjen 2004 Čj.:

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Kariérní řád pro učitele

Kariérní řád pro učitele Kariérní řád pro učitele 2016 Kariérní řád pro učitele Obsah Základní cíle zavedení kariérního řádu pro učitele... 2 Stávající situace a důvody zavedení kariérního řádu... 2 Základní rysy navrhovaného

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Kde můžete najít informace o středních školách a nabízených oborech vzdělání www.infoabsolvent.cz, www.stredniskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.uiv.cz, www.msmt.cz

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333/II 377 15 Jindřichův Hradec telefon, fax : 384 361 253, e-mail : info@gvn.cz, internet : www.gvn.cz Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Legislativa a ICT STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ neboli právní východiska pro ICTK (c) Radek Maca rama@inforama.cz Oblasti předpisů Zákonné normy pro vzdělávání Zákon č. 561/2004 - školský zákon (resp.

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Třídní schůzky 11.11. 2014

Třídní schůzky 11.11. 2014 Třídní schůzky 11.11. 2014 ARTIFEX veletrh řemesel a zaměstnanosti Bruntál, Společenský dům, Ruská 14 13.11. 2014 od 9.00 16.00 Žáci 9. ročníku půjdou v době vyučování 10.00 10.45 Atlas školství www. Infoabsolvent.cz

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Výsledky jednotných přijímacích zkoušek ve šk. roce 2014/2015 Průměrný

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Přijímacířízení pro školní rok 2015/2016 Rámcová kritéria 1. kola. Mgr. Jiří Fresser - zástupce ředitele Mgr. Ivan Váňa - výchovný poradce

Přijímacířízení pro školní rok 2015/2016 Rámcová kritéria 1. kola. Mgr. Jiří Fresser - zástupce ředitele Mgr. Ivan Váňa - výchovný poradce Přijímacířízení pro školní rok 2015/2016 Rámcová kritéria 1. kola Mgr. Jiří Fresser - zástupce ředitele Mgr. Ivan Váňa - výchovný poradce Kolik tříd otevíráme? Kolik žáků přijímáme? Pro školní rok 2015/2016

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem Tisková zpráva V průběhu prvního čtvrtletí 2004 provedly úřady práce 2 325 kontrol. Kontroloři

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více