Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka V Morávce 16. srpna 2006 ã. 8/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 16. srpna 2006 ã. 8/2006"

Transkript

1 MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka V Morávce 16. srpna 2006 ã. 8/2006 Sběr nebezpečného odpadu v obci Morávka proběhne dne Bebek Uspolka Slavíč Lipové U Obecního úřadu Autobusová zastávka Vlaské Budou se sbírat nebezpečné odpady jako např. motorové nebo mazací oleje, brzdové kapaliny asfalt s obsahem dehtu, rozpouštědla, pesticidy, fotochemikálie, zářivky, oleje a tuky, barvy lepidla, pryskyřice, vyřazené elektrotechnické zařízení televizory, obrazovky, monitory aj. Frýdecká skládka, a. s. Zámecké náměstí 26, Frýdek Místek Sběr pneumatik Jakékoliv pneumatiky odložte na parkoviště Lipové vedle kontejneru. Pneumatiky budou odvezeny ve středu dne Frýdeckou skládkou, a. s., Frýdek Místek.

2 Poděkování Sbor dobrovolných hasičů v Morávce vřele děkuje paní V. Chovancové a panu F. Blahutovi za to, že umožnili na svém pozemku provést soutěž v požárním sportu. Za vykosení a úpravu tohoto pozemku děkujeme panu J. Muroňovi a panu J. Hlisnikovskému. Rovněž děkujeme p. T. Foldynovi, p. R. Bučkovi a p. B. Kostkové za sponzorské dary a p. J. Chavíkovi za pronájem areálu hotelu Partyzán u příležitosti oslav 110. výročí založení hasičského sboru. Výbor SDH Morávka Informace U příležitosti 110. výročí založení hasičského sboru na Morávce obdržel tento od Okresního sdružení hasičů Frýdek-Místek za trvalou a obětavou činnost medaili Za příkladnou práci". Velmi si tohoto ocenění považujeme. Hasiči Morávka 2

3 Upozornění Upozorňujeme, že ke dni byl splatný místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku činí: Popelnice = 300 Kč na osobu a rok, děti do 15 let 250 Kč. K byl splatný poplatek za 1. pololetí 2006.(tzn. 150 Kč, děti 125 Kč) Kontejnéry = 200 Kč na osobu a rok, děti do 15 let 150 Kč. Rekreační chaty a chalupy = 350 Kč za nemovitost a rok. Dále upozorňujeme, že k byl splatný místní poplatek za psa ve výši 50 Kč a někteří majitelé psů tento poplatek dosud neuhradili. Je-li to z důvodu, že již psa nevlastní, sdělte tuto skutečnost na obecní úřad. Dle OZV č. 3/2003, o místních poplatcích na území obce Morávka, nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem a vyměřené poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Žádáme proto občany, kteří výše uvedené poplatky dosud nezaplatili o úhradu nejpozději do Po tomto termínu bude postupováno v souladu s obecně závaznou vyhláškou. Milada Kaňoková, účetní OÚ Ahoj dětičky z naší školičky, Konec prázdnin se pomalu blíží a my vás chceme pozvat na 2. ročník ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI. Stejně jako loni budete plnit úkoly, možná najdete i poklad a opečeme párky. Těšíme se na vás i vaše bratry a sestry. A moc rádi se seznámíme s těmi, kteří se do školky teprve chystají. A nezapomeňte doma ani maminky a tatínky. Sejdeme se v hodin u Pavelků Další podrobnosti a informace najdete na dveřích školky ne telefonech: , Vaše Rodičovské sdružení 3

4 V červenci 2006 vydalo nakladatelství Votobia v Olomouci knihu Zde žila skromnost a snášenlivost Miluše Březinové. Obsahuje 55 barevných obrázků chalup celého souboru obrazů chalup z Morávky a okolí. Soubor originálů byl v minulých letech pod stejnojmenným názvem v regionu k nahlédnutí na výstavách a vzbudil pozornost. Knihu možno koupit za 199 Kč na OÚ Morávka nebo ji objednat přímo ve skladu nakladatelství VOTOBIA, odkud je bezplatně doručena. Tel.: Informace z tisku Ačkoliv mají ženy, které ovdověly před více než 11 lety, šanci na získání vyššího důchodu, o jeho přepočítání se zatím moc nehlásí, protože o tom nevědí. Připravují se tak o možnost přilepšit si měsíčně o několik stokorun. Vdovy, které přišly o manžela do 1. ledna 1996, mají od letošního července možnost požádat ČSSZ o přepočítání vdovského důchodu. Podle dřívějších zákonů totiž nesměla celková částka dvou důchodů, např. starobního a vdovského, překročit Kč. Takže, když žena dostávala důchod např a zemřel jí manžel, obdržela vdovský důchod 175 Kč, přestože měla dostat vdovský důchod 716 Kč. Některým ženám kvůli zákonu nevznikl nárok na výplatu vdovského důchodu vůbec. Nyní se tyto případy budou na požádání posuzovat znovu. Přepočítání, ale neprovádí ČSSZ automaticky, ale vdovy samy si o něj musejí požádat. Pokud mají doma počítač, mohou si formulář stáhnout z webových stránek ČSSZ na adrese: Nebo ho obdrží ho na každé pobočce ČSSZ. 4

5 Věc: Žádost o informování veřejnosti Žádáme Vás o informování veřejnosti o chystané úpravě a změně přednosti v jízdě, která se bude týkat, dnes již tak problematické, křižovatky v obci Dobrá. V době od do bude z důvodu stavby Rychlostní komunikace R 48 Dobrá Tošanovice Žukov, etapa 1. Dobrá, zcela uzavřena R 48 v lokalitě průjezdu pod mostem k Dobré a doprava bude z hlavního tahu vedena po nájezdové rampě z R48 směr Dobrá, Nošovice, kde první změna přednosti bude na křižovatce ústící z již zmiňované nájezdové rampy na přivaděč z Pazderné na Nošovice, ve směru od F M vpravo bude hlavní cesta, a následně v křižovatce, na které se sbíhají silnice z obce Dobrá, přivaděč na Nošovice a silnice na most z Dobré ve směru na Český Těšín, bude nová úprava řešit hlavní silnici ze směru přivaděče na již uvedený most na Český Těšín, kdy budou nově dávat přednost v jízdě řidiči jedoucí ze silnice z obce Dobrá a rovněž řidiči přijíždějící z přivaděče od Nošovic. S ohledem na množství dopravních nehod na posledně zmiňované křižovatce a v rámci prevence, provádíme již nyní osvětovou kampaň našich občanů formou místních tiskových periodik. Alice Tancerová, místostarosta obce Dobrá Právní záleïitosti s obãany a podnikateli projedná a vyfiídí kaïdou stfiedu mezi 15 aï 17 hodinou na Obecním úfiadû v Ra kovicích JUDr. Marcela Îoriãová formou poradenství, spisování listin, Ïalob, smluv vãetnû kupních, rovnûï pfievody nemovitostí, zfiizování vûcn ch bfiemen apod. Kontakt tel. ã , , fax , 5

6 Klub českých turistů obl. Moravskoslezská, obec Morávka Vás zvou na oslavu 70 LET CHATY NA KOTAŘI Ve čtvrtek 28. září 2006 Srdečně zveme na oslavu 70 let turistické chaty Na Kotaři historický název: Gřundělova chata na Kotaři Program od hodin Slavnostní fanfára. Zapálení výroční vatry u chaty Projev zástupce KČT, oblasti Moravskoslezské historie chaty Předání ocenění turistů chatařům Zdravice starostů Morávky a Komorní Lhotky Kulturní vystoupení Bohaté občerstvení na chatě a ve stánku. Pamětní listy. Jubilejní suvenýry v prodeji. Příležitostné razítko k dispozici Informační stánek Klubu českých turistů Přístupové značené turistické trasy z Morávky, Komorní Lhotky, Prašivé. Mapa KČT, č. 97 Udělejte si hezkou, podzimní vycházku! Cestou návštěva a občerstvení v blízkém Ateliéru Chalupa Jiné info.: Vydává Obecní úřad Morávka, ev. č. MK ČR E 14421, náklad 500 ks. Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá. Výtisk zdarma

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. srpna 2013 ã. 4/2013. Horké informace

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. srpna 2013 ã. 4/2013. Horké informace MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. srpna 2013 ã. 4/2013 Horké informace Nové centrum obce Stavba knihovny, pošty a obecního úřadu pokračuje podle harmonogramu.

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015. Informace z obce

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015. Informace z obce MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015 Úvodní slovo starostky Informace z obce Vážení spoluobčané, vychází únorový Moravčan plný zajímavých

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 21. 3. 2011 č. 3/2011 Na 7. zasedání zastupitelstva obce Dobratice, které se konalo dne 14. 3. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice, bylo projednáno:

Více

Ra ka ROZPOČET PRO ROK 2005. Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice duben 2005 www.raskovice.cz. Oblast příjmů:

Ra ka ROZPOČET PRO ROK 2005. Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice duben 2005 www.raskovice.cz. Oblast příjmů: Ra ka Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice duben 2005 www.raskovice.cz Vážení spoluobčané, v letošním roce přicházíme do vašich domácností podruhé. Budeme vás v následujících částech našeho občasníku

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 17. června 2015. Nová služba v obci

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 17. června 2015. Nová služba v obci MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 17. června 2015 Nová služba v obci ã. II1/2015 Rozvoz obědů seniorům a invalidním důchodcům Zastupitelstvo obce schválilo

Více

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015.

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 2015 duben květen červen spolky informuje různé inzerce Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Více

www.dobra.cz Obec Dobrá 24. srpna 2006 Zpravodaj

www.dobra.cz Obec Dobrá 24. srpna 2006 Zpravodaj www.dobra.cz Obec Dobrá 24. srpna 2006 Zpravodaj Naše mládež v Buczkowicích v Polsku před budovou tamní základní školy (k článku na straně 12). Za naši obec a školu nás reprezentovali: Martina Zbončáková,

Více

Zpravodaj obce Dolní Tošanovice

Zpravodaj obce Dolní Tošanovice Zpravodaj obce Dolní Tošanovice * * * duben 2 0 1 3 * * * ZPRÁVA Z 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ TOŠANOVICE ZE DNE 3. 4. 2013: Dne 3. 4. 2013 proběhlo 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 17. dubna 2009 ã. 2/2009

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 17. dubna 2009 ã. 2/2009 MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 17. dubna 2009 ã. 2/2009 Setkání seniorů Byl jsem požádán, zda by obec mohla pomoci při organizaci setkání seniorů Obce

Více

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz LEDEN 2007 Vážení spoluobčané, hned v úvodu bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že jste vánoční svátky a konec roku 2006 prožili v klidu a v pohodě. Do nového roku 2007 bych

Více

Úhlejovský zpravodaj

Úhlejovský zpravodaj Úhlejovský zpravodaj pro obce Úhlejov, Chroustov a osady Brodek a Růžovka číslo: 1 ročník: I březen 2007 Vážení spoluobčané, v roce 2006 došlo v historii Úhlejova k zcela zásadnímu zlomu. Změna zastupitelstva

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.beskydy.cz/moravka V Morávce 16. srpna 2002 ã. 8/2002. Likvidace odpadních vod Obce Morávka

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.beskydy.cz/moravka V Morávce 16. srpna 2002 ã. 8/2002. Likvidace odpadních vod Obce Morávka MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.beskydy.cz/moravka V Morávce 16. srpna 2002 ã. 8/2002 Likvidace odpadních vod Obce Morávka Obec Morávka nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné

Více

Na vánočním jarmarku 1. prosince vystoupili mimo jiné sbor žáků naší školy, skupina Kotci a Chrámový sbor. Zpravodaj

Na vánočním jarmarku 1. prosince vystoupili mimo jiné sbor žáků naší školy, skupina Kotci a Chrámový sbor. Zpravodaj Na vánočním jarmarku 1. prosince vystoupili mimo jiné sbor žáků naší školy, skupina Kotci a Chrámový sbor. Obec Zpravodaj www.dobra.cz 20. prosince 2007 Dobrá VáÏení spoluobãané, klepe nám na vrátka nový

Více

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice aška 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice Akce SOPM duben-červen 2015 www.raskovice.cz Plánované vypínání elektrické

Více

Veřejná sbírka Vánoční strom je zasvěcena Charitě

Veřejná sbírka Vánoční strom je zasvěcena Charitě Leden 2003 č. 1 Ročník XIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo zasedalo už podruhé V pondělí 16. prosince proběhlo už druhé zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku. Hned v úvodu

Více

www.dobra.cz Obec Dobrá 21. května 2004 Zpravodaj

www.dobra.cz Obec Dobrá 21. května 2004 Zpravodaj www.dobra.cz Obec Dobrá 21. května 2004 Zpravodaj Co bychom mûli vûdût o Evropské unii Poprvé v dějinách se Evropa spojuje na základě svobodné vůle jednotlivých národů s nadějí, že již nikdy nebude vstávat

Více

VydáVá město Brušperk. Všem našim občanům přejeme v novém roce 2015 dobré zdraví, pohodu a hodně lásky. Leden 2015. www.brusperk mesto.

VydáVá město Brušperk. Všem našim občanům přejeme v novém roce 2015 dobré zdraví, pohodu a hodně lásky. Leden 2015. www.brusperk mesto. VydáVá město Brušperk Všem našim občanům přejeme v novém roce 2015 dobré zdraví, pohodu a hodně lásky Leden 2015 www.brusperk mesto.cz Všem našim občanům přeji úspěšný start do nového roku 2015, spokojenost,

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015

2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015 2015 červenec srpen září informuje spolky různé inzerce 2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015 1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zasedání zastupitelstva obce a bylo přítomno

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE: PONDĚLÍ od 16:00 hod. do 18:30 hod.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE: PONDĚLÍ od 16:00 hod. do 18:30 hod. Ž A M P A Š S K Ý I N F O R M A Č N Í O B Č A S N Í K **** OBEC ŽAMPACH, OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ, PARDUBICKÝ KRAJ **** *** ČÍSLO 1 **** ROČNÍK XII **** VYCHÁZÍ 05. LEDNA 2015 *** MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2015:

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 37. mimořádném zasedání dne 15. 7. 2013 projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 37. mimořádném zasedání dne 15. 7. 2013 projednalo: www.dobratice.cz č. 6/2013 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 37. mimořádném zasedání dne 15. 7. 2013 projednalo: 1) Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku : Údržba komunikací a pozemků v obci

Více

Tichavský zpravodaj č. 1/2007

Tichavský zpravodaj č. 1/2007 Tichavský zpravodaj č. 1/2007 Usnesení č. 3/2007 - zasedání zastupitelstva obce Tichá ze dne 12. března 2007: 3/31: 1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 12. března 2007 3/32:

Více

Proslov starosty města

Proslov starosty města V TOMTO VYDÁNÍ: Únor 2011/01 Přehled místních poplatků na území města Sezimova Ústí v roce 2011 Sčítání lidu 2011 krok za krokem Informace ze Správy Města Sezimovo Ústí Informace o vyúčtování služeb spojených

Více

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006 LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 Tříkrálová sbírka 2006 Vážení spoluobčané, stalo se již tradicí, že Česká Katolická charita pořádá začátkem roku celostátní akci Tříkrálovou sbírku. Dobrovolnická Charita Brušperk

Více

č. 120 vyšel 12. 2. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 120 vyšel 12. 2. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 120 vyšel 12. 2. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 120 www.repiste.eu Poděkování sponzorům obecního plesu: Sbor dobrovolných hasičů Řepiště, Místní sdružení

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 Hafík ve Slivenci po sedmé V sobotu 3. října se za slunečného počasí uskutečnila na louce areálu bývalého státního statku ve Slivenci

Více

Přemístění úřední desky OÚ Dobratice Informujeme občany, že úřední deska OÚ Dobratice je přemístěna ke vstupním dveřím do budovy OÚ Dobratice.

Přemístění úřední desky OÚ Dobratice Informujeme občany, že úřední deska OÚ Dobratice je přemístěna ke vstupním dveřím do budovy OÚ Dobratice. Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 14. 6. 2012 č. 6 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 24. zasedání projednalo: 01. Úvod, volba ověřovatelů zápisu. 02. Doplnění a schválení programu

Více

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 127 www.repiste.eu Veřejné projednání přípravy výstavby splaškové kanalizace v Řepištích Obec Řepiště zve

Více

Významné dny. 28. březen Den učitelů. Pranostika. Informace z radnice. Vážení občané podnikající jako fyzické osoby, BŘEZEN 2007 ZDARMA Číslo 3

Významné dny. 28. březen Den učitelů. Pranostika. Informace z radnice. Vážení občané podnikající jako fyzické osoby, BŘEZEN 2007 ZDARMA Číslo 3 BŘEZEN 2007 ZDARMA Číslo 3 Významné dny 7. 3. 1850 se narodil v Hodoníně T. G. Masaryk, československý politik, státník, filosof a sociolog, 14. 11. 1918 zvolen prvním československým prezidentem, ve funkci

Více