JINECKÝ ZPRAVODAJ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JINECKÝ ZPRAVODAJ. www.jince.cz"

Transkript

1 JINECKÝ ZPRAVODAJ Ročník 24 ŘÍJEN cena 5 Kč 1

2 Jan Kollár Blaze, kdo si jeden čistý, smělý účel místo mnohých představí, v němž by jako v centru měňaví pableskové všech dnů žití tleli: A v něm myslí, cítí, žije celý, v slasti, v slzách, v přízni, v bezpráví, až se š astně k němu dopraví, by i přes bouř, plamen, hrom a střely. Pevné vůli, tužbě ušlechtilé, nerozdílné srdce žádosti rádo dává nebe dojít cíle. Ač pak i mně slova tato lhala, z vítězství-li není radosti, mužně padnout není menší chvála. (Znělka II ze Slávy dcery ) Titulní strana: Pohled na kasárna. Historickou pohlednici zapůjčil p. Ladislav Kadlec. 2

3 Jubilanti SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví svá životní jubilea: DRAČOVÁ Alena 75 let DIVIŠOVÁ Růžena 89 let VLACHOVÁ Bedřiška 87 let Narození DENDYSOVÁ Jana ŠTRYNKOVÁ Karolína MEZEY Matěj VZPOMÍNKY Dne 19. října 2006 uplyne jeden rok, co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Miroslav Holý. S láskou stále vzpomínají manželka, Míra s Katkou, Lenka s Jakubem, vnoučata Natálka a Ondra. V polovině října by se naše milovaná maminka, paní Marie Horešovská z Jinec, dožila 97 let. Je to poprvé, co nebude s námi. Moc nám tu chybí Kdo jste ji znali a měli ji rádi, věnujte jí, prosím, tichou vzpomínku. Děti s rodinami 3

4 POZVÁNKY AKCE DIAKONIE (více: Společenské organizace) Zájezd do divadla pro děti (více: Společenské organizace) Cibulový jarmark v Hořovicích Divadlo Příbram pro předplatitele (více: Kulturní středisko) VOLBY do zastupitelstev měst a obcí (více: Z obecního úřadu) Výstava drobného zvířectva (více: Společenské organizace) Zabijačkové hody U Pstruha (více: Společenské organizace) Turnaj v mariáši (více: Společenské organizace) Listopad: Ustavující zasedání zastupitelstva obce Jince Zájezd Noc na Karlštejně (více: Kulturní středisko) Zájezd do Polska (více: Společenské organizace) Předvánoční prodejní výstava knih (termín v příštím čísle JZ) V Kulturním středisku Jince nabízíme k prodeji: Soubor historických pohlednic Jinec 250, Kč / sada 50 ks Pohlednice letecký snímek obce 3,50 Kč Kniha Jince dějiny obce (J. Beránek) 195, Kč Kniha Karlštejnská čítanka (F. Sládek) 190, Kč Kniha Povídky a pranostiky (F. Sládek) 130, Kč Videokazeta Lesní správa Jince (VIDI) 427, Kč DVD Střední Brdy I. (BM VIDEO) 350, Kč DVD Střední Brdy a jejich květena (BM VIDEO) 320, Kč VHS Střední Brdy a jejich květena (BM VIDEO) 290, Kč DVD Hořovická rallye (BM VIDEO) 280, Kč VHS Hořovická rallye (BM VIDEO) 260, Kč 4

5 Z OBECNÍHO ÚŘADU VOLBY do zastupitelstev měst a obcí Termín: 20. října 2006 od hodin 21. října 2006 od hodin Místo konání voleb: Volební okrsek č. 1 volební místnost v Kulturním středisku Jince, čp. 243 Volební okrsek č. 2 volební místnost v Kulturním středisku Jince, čp. 243 Volební okrsek č. 3 volební místnost v Rejkovicích, čp. 7 Volební okrsek č. 4 volební místnost v Běříně, čp. 22 Na následujících stránkách Vám jednotlivé strany představují své kandidáty a volební programy v takovém pořadí, v jakém byly doručeny redakční radě ke zveřejnění v Jineckém zpravodaji. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ HASIČI JINCE SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A KDU ČSL KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A ČSSD 5

6 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - HASIČI JINCE 1. Vladimír Koukol, 39 let, OSVČ, starosta SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 2. Jan Haken, 54 let, technik, starosta 7. okrsku SDH, bytem Jince, bez politické příslušnosti 3. Jan Krnáč, 39 let, státní zam., strojník SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 4. Jaroslav Cibulka, 50 let, OSVČ, velitel 7. okrsku SDH, bytem Jince, bez politické příslušnosti 5. Jana Šormová, 43 let, laborant, bytem Jince, bez politické příslušnosti 6. Jaroslava Galová, 46 let, referent, hospodář SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 7. Mgr. Tomáš Bažant, 36 let, programátor, člen SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 8. Ing. Ján Vavrek, 52 let, referent, bytem Jince, bez politické příslušnosti 9. Vladimír Valta, 40 let, státní zam., velitel SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 10. Lubomír Píchal, 35 let, topič, člen SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 11. Hana Kubová, 33 let, mateřská dovolená, bytem Jince, bez politické příslušnosti 12. Adam Sivák, 57 let, strážný, člen SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 13. Václav Roušal, 55 let, strážný, místostarosta SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 14. Jiří Jakubík, 20 let, student, bytem Rejkovice, bez politické příslušnosti 15. Tomáš Machaň, 19 let, student, člen SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 6

7 Volební program: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - HASIČI JINCE V tomto volebním období budeme zejména prosazovat: - Odpovědné a rozumné hospodaření s majetkem obce a jeho rozšiřování. Nedopustit nezodpovědné a zbytečné zadlužování obce. - Hospodárné a efektivní vynaložení obecních prostředků na opravy, údržbu, služby a investice. - Vybrané prostředky z nájmů obecních bytů zpět věnovat do zlepšení kvality bydlení. Prosazovat maximální využití čerpání prostředků z fondů a grantů EU, ministerstev a St. kraje. - Rozšíření a zlepšení spolupráce s vojenskou posádkou, Újezdním úřadem vojenského újezdu Brdy, Policií ČR a okolními obcemi. Dále budeme prosazovat: Spravedlnost a demokracii pro každého zajistit větší informovanost občanů o práci obecního úřadu, zastupitelstva, obecní rady a zájmových organizací a spolků, a to především na stránkách Jineckého zpravodaje a tím zajistit okamžitou a přehlednou dostupnost informací konat veřejná zasedání s občany na Běříně a v Rejkovicích a podporovat činnost osadních výborů prosazovat stejná práva pro všechny občany obce Zaměstnanost a prosperity šance pro každého co nejvíce podporovat malé a střední podnikání v obci s cílem snížit nezaměstnanost našich občanů a tím zvyšovat životní úroveň ve spolupráci s úřadem práce zaměstnávat nezaměstnané spoluobčany na údržbě veřejných prostranství a při vykonávání jiných potřebných prací rozvíjet i nadále veřejnou hromadnou dopravu Bytová politika - podpora výstavby rodinných domků s využitím všech dostupných dotací podporovat výstavbu tzv. chráněných domů pro sociálně slabé rodiny a seniory podporovat výstavbu nízkorozpočtových - tzv. rozjezdových bytů pro mladé rodiny - rovněž s využitím všech možných dotací 7

8 zajištění odpovídajícího nájemního bydlení bez neúměrného zvyšování nájmů odprodej vybraných bytů do osobního vlastnictví převést bytovou správu zpět pod obecní úřad Děti a mládež a volný čas dokončení rekonstrukce a dostavby základní školy výstavba tělocvičny u základní školy potřebná rekonstrukce mateřské školky podpora zájmových a sportovních organizací, zejména těch, které dobře reprezentují jméno obce a pracují s mládeží výhledová oprava a rekonstrukce koupaliště v Jincích oprava a rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště, včetně rozšíření o další sportoviště opravit a vybudovat dětská hřiště a koutky oddychu pro matky s dětmi v sídlišti Zborovská, dále u zdravotního střediska a v parku u náměstí další stavební akce zajiš ovat podle požadavků občanů a finančních možností obce Péče o životní prostředí v obci dokončení příprav a výstavba přivaděče pitné vody z Hluboše rekonstrukce ČOV, zabezpečit připojení rodinných domků na veřejnou kanalizaci a řešit likvidaci odpadních vod tam, kde dosud kanalizace není nadále podporovat třídění odpadů a zajiš ovat odvoz nebezpečného odpadu z obce pokračovat v plynofikaci obce rozšiřovat a pečovat o veřejnou zeleň rekultivace a úprava zelených ploch v sídlišti Zborovská, v parcích a na dalších plochách Péče o bezpečnost občanů a boj proti kriminalitě v obci pokračovat v podpoře činnosti dobrovolných hasičů v Jincích, zajištění obnovy techniky a vybavení jednotky, rekonstrukce hasičského domu provést opatření proti povodním, obnovit preventivně výchovnou činnost v požární ochraně - zejména u mládeže v rámci bezpečnosti chodců na silnici 2. třídy zrekonstruovat některé chodníky a dobudovat nové ve spodních Jincích a Rejkovicích podél této 8

9 silnice, na některých úsecích silnice - např. u školy zvýšit bezpečnost chodců instalací svodidel provést opravy chodníků a komunikací na sídlišti Zborovská prosadit rozšíření komunikace na nebezpečných úsecích zlepšit spolupráci s Policií ČR, požadovat znovuzavedení stálé služebny v Jincích a spolupracovat i s vojenskou policií s cílem snížit nehodovost a kriminalitu v Jincích uplatnit všechny zákonné nástroje ke zlepšení stavu prostor a objektů ohrožujících bezpečnost občanů a hyzdících obec v maximální míře využívat zkušeností a námětů seniorů pro zkvalitnění života v obci, podle potřeb a možností rozšiřovat infrastrukturu a služby v obci důsledně dbát o demokratické uplatňování práv a dodržování povinností občanů podle platných zákonů a vyhlášek K realizaci tohoto našeho volebního programu počítáme s Vaší aktivní podporou. Vaši důvěru nezklameme. Jinečtí hasiči. 9

10 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A KDU-ČSL Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vám představit kandidáty jinecké volební strany Sdružení nezávislých kandidátů a KDU ČSL, kteří se chtějí ucházet ve volbách do Zastupitelstva obce Jince o Vaši důvěru. Téměř polovina našich kandidátů v minulých volebních obdobích pracovala v Zastupitelstvu obce Jince. Na různých pozicích v obecní radě, komisích a výborech jsme se přímo podíleli na projektech, které se v naší obci realizovaly. Naše zkušenosti bychom chtěli uplatnit v dalším volebním období. 1. Ing. Martin Vejr, 29 let, konzultant v oblasti životního prostředí, Brigádnická 324, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 2. Ing. Miroslav Běhoun, 51 let, stavební technik, Žižkova 276, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 3. Mgr. Dagmar Hůlová, 52 let, zástupce ředitele základní školy, Štěpnice 193, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 4. Jiří Vinkler, 41 let, technik společnosti, Slunečná 389, Jince, člen KDU-ČSL, navržen KDU-ČSL 5. MUDr. Dana Chudáčková, 35 let, lékařka, Královky 198, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 6. Ing. Pavel Ženíšek, 40 let, státní zaměstnanec, Zborovská 349, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 7. Jindřich Slavíček, 58 let, státní zaměstnanec, Sadová 332, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 8. Ing. Pavel Selmbacher, 53 let, podnikatel, Za Černým mostem 74, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 9. Miroslava Tichá, 33 let, bankéřka pro firemní klientelu, Křešínská 242, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 10

11 10. Jiří Souček, 39 let, podnikatel, Pod Plešivcem 123, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 11. Mgr. Ta ána Pastuchová, 45 let, učitelka, Jana Žižky 220, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 12. František Horák, 38 let, zámečník, Jana Žižky 291, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 13. Jozef Moravčík, 62 let, důchodce, Brigádnická 308, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 14. Marie Hrkalová, 62 let, důchodce, Jiráskova 278, Jince, bez politické příslušnosti, navržena KDU-ČSL 14. Miloslav Horký, 57 let, podnikatel, Za Černým mostem 192, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát Volební program: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A KDU-ČSL VÝSTAVBA A BYDLENÍ zasadíme se o další rozšíření plynofikace obce (neplynofikovaná část starého sídliště, lokalita Královky, Havlíčkova ulice, další lokality podle největšího zájmu obyvatel obce a finančních zdrojů), budeme pokračovat v započatých rekonstrukcích střech a fasád bytových domů ve vlastnictví obce, s cílem snižování nákladů na vytápění obecních bytových domů chceme realizovat zateplování obvodových konstrukcí a výměnu oken, chceme znát názor nájemníků ve starém sídlišti na privatizaci bytů do osobního vlastnictví, v případě většího zájmu budeme odprodej bytů zvažovat, chceme aktivně pokračovat v přípravě lokalit pro individuální výstavbu rodinných domků (např. lokalita A10 nad ulicí Sadová a Brigádnická směrem na Ohrazenici), budeme pokračovat v realizaci vodovodního přivaděče z Hluboše. 11

12 ŠKOLSTVÍ, KULTURA, ZÁJMOVÁ ČINNOST A SPORT chceme zlepšovat technické vybavení mateřské a základní školy; budeme pokračovat v rekonstrukci a přístavbě školy, která byla započata v minulém volebním období, chceme podporovat mimoškolní zájmovou a volnočasovou činnost mládeže, budeme podporovat údržbu sportovních zařízení v obci, budeme se podílet na rekonstrukci technického zázemí fotbalového hřiště, které je ve vlastnictví obce, zajistíme rozšíření a zkvalitnění služeb kulturního střediska (veřejně dostupný internet, vydávání propagačních materiálů obce, zlepšíme webové stránky obce), chceme pokračovat v podpoře oprav a udržování kulturních památek v obci, budeme všestranně podporovat zájmovou činnost a aktivní rekreační sport obyvatel obce, zvýšíme informovanost občanů o chodu obce, vzniklých problémech a jejich řešení (v Jineckém zpravodaji, na webových stránkách obce). ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podpoříme rozšíření sběrných míst na tříděný odpad a zajistíme osvětu o správném nakládání s odpady, budeme věnovat pozornost údržbě parků a rozšiřování zeleně v obci, budeme podporovat výstavbu vodovodní a kanalizační sítě do míst, kde doposud není, chceme rekonstruovat stávající dětská hřiště na moderní a bezpečná zařízení a rozšířit jejich počet (např. v sídlišti Zborovská, ve starém sídlišti), budeme se zabývat přípravou na rekonstrukci čistírny odpadních vod, která se pomalu stává nedostačující, technicky zastaralou a neschopnou plnit zpřísňující se požadavky na kvalitu vypouštěných vyčištěných vod do Litavky. ZDRAVOTNICTVÍ zasadíme se o rozšíření lékařské péče v obci (odběry krve ve zdravotním středisku, rozšíření o další lékařské odbornosti internista, ultrazvuk) 12

13 BEZPEČNOST budeme se zabývat prevencí kriminality a pořádkem v obci; opět budeme jednat s Policií ČR o zřízení stálé služebny v Jincích, budeme pokračovat v rekonstrukci a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení v obci (ul. Zborovská, Rejkovice, Běřín), budeme věnovat pozornost opravě místních komunikací a chodníků, budeme pokračovat v jednáních s Krajským úřadem a okolními obcemi týkajících se zlepšení bezpečnosti provozu a pohybu chodců v okolí hlavní silnice přes obec II/118, zejména v Rejkovicích, vynaložíme všechny síly na vyřešení problematického stavu bývalé prodejny potravin na sídlišti Zborovská. SPOLUPRÁCE S ARMÁDOU ČR při řešení společných problémů s armádou chceme navázat na dobré vztahy vytvořené v minulých volebních obdobích Vážení spoluobčané, tento program nastiňuje jen ty hlavní úkoly, kterými se chceme v nastávajícím volebním období zabývat. Budeme se však věnovat i jiným aktuálním problémům, při jejichž řešení počítáme s Vaším aktivním zapojením a připomínkami. Abychom mohli předložený volební program realizovat, budeme pečlivě sledovat možnosti využití finančních prostředků pro rozvoj naší obce z fondů Evropské unie, kraje a státního rozpočtu ve všech oblastech. Pro lepší využití svěřených finančních prostředků chceme též snižovat finanční náročnost běžného provozu obce. Spoluobčané přij te volit! Ve volbách budete rozhodovat i za sebe a za to, jaký bude náš společný život v Jincích minimálně po dobu dalších čtyř let. 13

14 KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 1. RSDr. Josef Hála, 53 let, OSVČ, Rejkovice 47, Jince, KSČM 2. Ing. Miroslav Jandík, 51 let, státní zaměstnanec, Zborovská 345, Jince, bezpartijní 3. Ivana Matušková, 39 let, zaměstnanec, Zborovská 343, Jince, bezpartijní 4. Ing. Miroslav Domanský, 45 let, zaměstnanec, Zborovská 348, Jince, bezpartijní 5. Václav Zeisek, 44 let, invalidní důchodce, Žižkova 13, Jince, bezpartijní 6. Josef Helcl, 57 let, dělník, Jana Žižky 173, Jince, bezpartijní 7. Jitka Kadeřábková, 44 let, státní zaměstnanec, Čsl. dělostřelců 295, Jince, bezpartijní 8. Jaroslav Cinert, 59 let, dělník, Běřín 15, Jince, bezpartijní 9. Lukáš Plecitý, 19 let, student VŠ, Rejkovice 25, Jince, bezpartijní 10. Jaroslava Šnajdrová, 55 let, dělnice, Č.p. 360, Jince, bezpartijní 11. Helena Píchalová, 58 let, dělnice, Pod Královkou 356, Jince, bezpartijní 12. Václav Zadina, 32 let, dělník, Jana Žižky 207, Jince, bezpartijní 13. Miroslav Maršálek, 52 let, invalidní důchodce, Jana Žižky 217, Jince, KSČM 14. Zdeněk Zvolenský, 51 let, dělník, Královky 190, Jince, KSČM 15. Jan Straka, 65 let, důchodce, Zborovská 340, Jince, bezpartijní 14

15 Volební program: KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY V NASTÁVAJÍCÍM OBDOBÍ BUDEME PROSAZOVAT: Odpovědné hospodaření s majetkem obce, jeho rozšiřování a zbytečné nezadlužování obce Hospodárné vynakládání prostředků na údržbu, opravy, služby a investice Aby vybrané prostředky z nájmů byly zpět věnovány do zlepšování kvality bydlení Hledání dalších možností čerpat prostředky z fondů EU, ministerstev a grandů Středočeského kraje Rozšiřování spolupráce s vojenskou posádkou, Újezdním úřadem vojenského újezdu Brdy i okolními obcemi JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM O ZAJIŠTĚNÍ: * Demokracie a spravedlnosti pro každý den - prosadit větší informovanost občanů o práci zastupitelů a obecního úřadu - podporovat poměrné zastoupení jednotlivých kandidátek v orgánech obce podle výsledků voleb - pořádat veřejné schůze občanů v Rejkovicích a na Běříně k řešení potřeb těchto osad - rovný přístup k potřebám všech obyvatel * Prosperity jako šance pro všechny - podpora drobného a středního podnikání s cílem snížit nezaměstnanost v obci. K tomu využít i průmyslovou zónu - ve spolupráci s úřadem práce zaměstnávat nezaměstnané z řad občanů na údržbě veřejných ploch - věnovat pozornost veřejné dopravě jako podmínky dalšího rozvoje regionu * Zajištění kvalitního bydlení - podpora výstavby rodinných domků, zejména v lokalitě A-10 - zajištění odpovídajícího nájemního bydlení bez zbytečného zvyšování nájmů - podporovat rozvoj obchodní sítě - podle zájmu pokračovat v přijatelné privatizaci bytového fondu obce, výnosu využít na rekonstrukce a opravy zbylého bytového fondu ve správě obce 15

16 - podporovat rekonstrukci kostela Sv. Mikuláše včetně úpravy jeho okolní zeleně * Sociální solidarity jako principu spolužití v obci - nadále podporovat zdravotnická zařízení v obci, připravit rekonstrukci zdravotního střediska - řešit náplň práce komise občanské a sociální, prohloubit její spolupráci s bytovou komisí - usilovat o výstavbu domu pro sociálně potřebné občany a seniory i startovací byty pro mladé - dokončit rekonstrukci pečovateláků v obci * Děti a mládež naše budoucnost - využití volného času dětí a mládeže jako jedné z cest boje proti alkoholismu a toxikománii - dostavba základní školy a projektová příprava výstavby tělocvičny u ZŠ - připravit projektovou dokumentaci pro rekonstrukci mateřské školy - rekonstrukce koupaliště a dětských hřiš v obci - podporovat činnost zájmových a sportovních organizací, zejména těch, které pracují s mládeží, pomoc při rekonstrukci kabin na fotbalovém hřišti a koupališti - rekonstrukce budovy kulturního střediska jako centra pro využití volného času mládeže, kulturního vyžití občanů a zachování kulturních tradic obce * Kvalitu života, která souvisí s životním prostředím - výstavba přivaděče vody do obce z Hluboše - rekonstrukce ČOV a zvyšování počtu RD napojených na veřejnou kanalizaci, podpora likvidace odpadních vod z míst, kde kanalizace není - podporovat třídění odpadů, zavádět třídění nových druhů odpadových surovin. Nadále zajiš ovat svoz nebezpečného odpadu z obce - péče o veřejnou zeleň - ve spolupráci se Středočeskou plynárenskou pokračovat v plynofikaci obce - využívat všech možností obecního úřadu k odstranění nebo opravě objektů, které zhoršují vzhled obce - podporovat výstavbu řadových garáží a tím částečně řešit i parkování na Zborovské ulici 16

17 * Bezpečnosti občanů a boj proti kriminalitě - podpora činnosti dobrovolných hasičů, zejména mládežnických družstev, rekonstrukce hasičského domu, nová technika a vybavení sboru - opatření proti povodním - bezpečnost chodců na komunikaci II. třídy, rekonstrukce chodníku naproti základní škole a dobudování chodníků ve spodních Jincích. Připravit projektovou dokumentaci na výstavbu chodníků v Rejkovicích a ve spolupráci s OÚ Čenkov i ve směru na tuto obec - prosazovat rozšíření komunikace II. třídy v úseku Čenkov hranice okresu a směrem na Příbram jako podmínky pro další rozvoj regionu - posílit spolupráci se státní i vojenskou policií s cílem snížit kriminalitu a nehodovost v obci. Nadále usilovat o zřízení stanice Policie ČR v obci Pro realizaci našeho volebního programu počítáme s Vaší aktivní účastí a podporou nejen ve volbách. Vaši důvěru nezklameme. Kandidáti za KSČM Jince 17

18 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ 1. Marie Houšková, 59 let, důchodkyně, Jince, bez politické příslušnosti, navrhla ČSSD 2. MUDr. Jiří Švamberg, 48 let, lékař, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 3. Dagmar Němcová, 47 let, referentka finanční kontroly, Jince, ČSSD, navrhla ČSSD 4. Ing. Bc. Emil Rybárik, 41 let, voják z povolání, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 5. Michal Čermák, 36 let, správce počítačové sítě, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 6. Ing. Petr Bureš, 36 let, soukromý podnikatel, Jince Rejkovice, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 7. Václav Skuček, 50 let, technik, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 8. Vilém Matoušek, 55 let, technik, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 9. Vladimíra Nýdlová, 47 let, administrativní pracovnice, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 10. Zdeňka Abrahámová, 53 let, v domácnosti, Jince Běřín, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 11. Mgr. Vítězslav Sklenář, 34 let, technicko-obchodní manažer, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 12. Jana Provazníková, 45 let, dispondent logistiky, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 13. Miloš Švorba, 38 let, řidič, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 14. Karol Koprda, 46 let, soukromý podnikatel, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 15. Ladislav Lauko, 33 let, soukromý podnikatel, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát Zmocněnec sdružení politické strany a nezávislých kandidátů: Emilie Hurychová, Jana Žižky 211, Jince 18

19 Vážení spoluobčané, jinecká volební strana Sdružení nezávislých kandidátů a ČSSD vám předkládá svůj volební program, který se zavazujeme splnit v případě, že nám v nastávajících volbách dáte svým hlasem možnost jej realizovat. Program navazuje na úspěšně provedené akce ve volebním období a je zárukou zodpovědného hospodaření s majetkem obce ve prospěch všech občanů nikoliv jednotlivců. Solventní a prosperující obec Jednou z hlavních priorit je zachování současného stavu nezadlužené prosperující obce. K naplnění této strategie budeme stejně jako v minulém období využívat státních dotací, grantů a fondů Evropské unie. Důkazem, že tento postup je možný, jsou příjmy obce nad rámec obecního rozpočtu za minulé volební období: od ministerstev financí, životního prostředí a místního rozvoje ve výši 18,3 milionů Kč a ostatních zdrojů 12,5 milionů Kč. Pro příští rok obec zažádala o dalších cca 35 mil. Na spolufinancování akcí je připraveno i Ministerstvo obrany (výstavba vodovodního přivaděče z Hluboše). Pro lepší život v obci Ke zkvalitnění dopravní situace v obci chceme přispět řešením problémů provozu na komunikaci II/118 ze Zdic do Příbrami. Po vykoupení přilehlých pozemků chceme společně s Krajským úřadem Středočeského kraje realizovat částečnou rekonstrukci této komunikace, včetně vybudování chodníků v Rejkovicích a podél silnice Jince Čenkov. Dále chceme dořešit majetkové vztahy k pozemkům v obci, které dosud bránily pokračování rekonstrukce chodníků ve střední části obce. Narůstající problémy se zásobováním obce pitnou vodou chceme s finanční spoluúčastí armády vyřešit výstavbou vodovodního přivaděče z Hluboše s tím, že budou zachovány místní vodní zdroje Slonovec a Velcí (jako záložní zdroje). V případě zájmu občanů budeme pokračovat v dalších etapách plynofikace, např. v lokalitách Královky, v ulici Pod Váhou, v ulici Čsl. dělostřelců, v ulici Pod Plešivcem i jinde. Zabezpečíme realizaci rekonstrukce čistírny odpadních vod s cílem zvýšit její kapacitu a zároveň dodržování parametrů Evropské unie. (V současné době se zpracovává odborné posouzení stavu ČOV.) 19

20 Vybudujeme inženýrské sítě v lokalitě A-10 (pole nad Brigádnickou a Sadovou ulicí směrem na obec Ohrazenice) vyčleněnou pro výstavbu rodinných domků. Připravíme a provedeme 2. změnu územního plánu obce a umožníme tak výstavbu rodinných domků i v dalších částech obce. Změnou územního plánu chceme také podporovat, v případě zájmu obyvatel, výstavbu obchodního domu. V lokalitě F4 (za Svazarmem) zahájíme výstavbu garáží (projekt je vypracován) a vyřešíme tak nedostatek parkovacích míst v Jincích. Budeme usilovat o vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům v lokalitě B 11 (průmyslová zóna). Vzniknou tak předpoklady pro prodej nebo pronájem pozemků v této zóně a tím podpoříme podnikání v obci, včetně vytváření nových pracovních příležitostí. V rekonstrukci budovy základní školy budeme pokračovat 4. etapou tj. přístavba šaten, tříd a sportoviště. Zamýšlíme provést rekonstrukci inženýrských sítí v Jiráskově ulici a chceme tak dořešit definitivní podobu této ulice (odfrézování, asfaltování, chodník). Totéž máme v úmyslu zrealizovat na komunikaci na Královkách, včetně odvodnění a výstavby chodníků. Budeme pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení s dalším rozšiřováním nových tras. Mezi priority řadíme péči o naše děti a mládež. Chceme vybudovat dvě hřiště, jedno u zdravotního střediska, druhé na sídlišti Zborovská. Dalším okruhem zájmu o naše děti je zajištění kulturního centra, kde by mohly uplatnit své zájmy a strávit smysluplně volný čas. Proto budeme podporovat rekonstrukci kulturního střediska a rozšiřování jeho služeb. Budeme finančně i jinak podporovat všechny zájmové a sportovní organizace i organizátory akcí spojených s vyplněním volného času našich dětí a mládeže. V péči o naše seniory chceme pokračovat v rekonstrukci druhého pečovatelského domu. Důkladně a citlivě budeme zvažovat jakékoliv jednostranné navyšování nájemného v bytech patřících obci. Po dořešení bezúplatného převodu pozemků pod bytovými domy v ulicích J. Žižky a Čsl. dělostřelců mezi Ministerstvem obrany a obcí chceme zaujmout definitivní stanovisko vlastníka bytových domů a vybrat jedno ze dvou řešení: - bu za pomoci státní dotace domy zrekonstruovat, - nebo domy zprivatizovat. 20

21 Obec bezpečná Budeme usilovat o zprovoznění služebny Policie ČR v Jincích a znovu chceme vyjádřit podporu a zájem občanů o působení policie v obci. Trváme na daném příslibu i termínu, který byl předběžně stanoven na začátek roku Žijeme společně v obci Budeme se snažit o aktivní zapojení obyvatel Běřína a Rejkovic do života obce, za přispění volených zástupců těchto částí obce chceme pomoci při řešení konkrétních místních problémů. Nadále chceme usilovat o větší propojení občanů ze sídliště Zborovská s obcí. Jsme si vědomi, že obyvatelé této části obce již dávno nejsou jen vojáci z povolání umístěni do obce na základě personálních rozkazů a na dočasnou dobu. Většinou se jedná o lidi žijící zde i několik desítek let a po získání bytů do osobního vlastnictví hodlají v Jincích žít i nadále. Pro tyto spoluobčany budeme usilovat o vyřešení havarijního stavu budovy bývalé prodejny, dále chceme vybudovat místa pro umístění kontejnerů na komunální odpad podle potřeb obyvatel, dořešit ukládání a odvoz tříděného odpadu a již výše zmíněné sportovní hřiště. Trvalou pozornost budeme věnovat údržbě veřejných prostranství a zeleně, zachování a zkvalitňování služeb všech obecních zařízení, zvyšování úrovně bydlení, bytové výstavbě, rekonstrukci místního koupaliště, podporování propagace obce a jejích vztahů se sousedními obcemi, armádou i orgány a organizacemi, které se spolupodílejí na chodu obce. Naším záměrem je spolupracovat se všemi, kteří si uvědomují odpovědnost za život v obci a hlavně jsou ochotni pro ostatní něco udělat. Naše sdružení, které čeká na Vaši důvěru, má před sebou mnoho dalších záměrů. Volební program je pro nás závazkem a v žádném případě ho nepovažujeme jen za nereálné sliby v rámci volební kampaně. Těšíme se na každodenní spolupráci při řešení našich společných problémů spojených se životem v Jincích. 21

22 Usnesení zastupitelstva obce Jince ze dne Zastupitelstvo obce schvaluje: 1. Program jednání zastupitelstva 2. Zprávu o činnosti rady obce za období od do Zprávu o čerpání rozpočtu obce k , včetně rozpočtových opatření dle přílohy zápisu. 4. Zprávu o privatizaci bytů v sídlišti Zborovská včetně dalšího postupu předávání nemovitostí jednotlivým společenstvím a převodu finančních prostředků na opravu hromosvodů privatizovaných objektů nesplňujících v době předávání podmínky pro vydání platné revize (dle vyčíslení finančních nákladů opravy revizním technikem). 5. Jednostranné zvýšení nájemného pro rok 2007 od o 50 % maximálního nárůstu nájemného stanoveného zákonem č. 107/2006 Sb. 6. Vyhodnocení volebního období zastupitelstva obce. 7. Udělení výjimky z podmínek pro prodej pozemků v lokalitě A22 stanovených usnesením zastupitelstva ze dne pod bodem 13) spočívající v prominutí podmínky trvalého pobytu v obci Jince p. Aleši Havrlíkovi - Ohrazenice 121 (ostatní podmínky zůstávají v platnosti); v návaznosti na udělení této výjimky schvaluje prodat tomuto žadateli pozemky v lokalitě A22 dle GP /2005: č. parc. 876/14 (1993 m 2 ) a 876/9 (38 m 2 ) parcela č. 876/9 nesmí být zaplocena za cenu dle usnesení zastupitelstva obce č. 17) ze dne Podporu žádosti TJ Sokol Jince o přidělení grantu z programu č Ministerstva školství na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny ve sportu celková rekonstrukce sportovního areálu na sokolské zahradě. V případě přiznání grantu se obec bude částečně finančně podílet na realizaci projektu. O výši finančního podílu rozhodne zastupitelstvo obce po předložení celkového rozpočtu stavby. 9. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Kulturního střediska Jince spočívající v doplnění článku I. bodu 4.: za slova. provozuje informační služby občanům a návštěvníkům obce vložit: a poskytuje jim placené kopírovací služby. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: informace starostky obce: - o dotačních titulech na příští rok - o bezúplatném převodu pozemků obci Ministerstvem obrany - o rozpracovaných akcích s upozorněním na závazky obce, které přecházejí do dalšího volebního období 22

JINECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2006. Ročník 24. cena 5 Kč. www.jince.cz

JINECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2006. Ročník 24. cena 5 Kč. www.jince.cz JINECKÝ ZPRAVODAJ Ročník 24 PROSINEC 2006 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Adolf Heyduk Vánoční list (úryvky z básně) Vše na Štědrý se večer chystá, kdo možný, rybu koupí snad, i chudý páter lokalista chce zvoníka

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Krásné léto za všechny dìti pøejí Barborka a Milan Barborka Zvarová 6 let MŠ Jince Milan Malík 12 let ZŠ Jince 2 spoleèenská kronika èervenec

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

kalendář akcí květen 2013

kalendář akcí květen 2013 kalendář akcí květen 2013 1. 5. St Státní svátek 2. 5. Čt Mateřské centrum (SCJS) 9.30-11.30 h. Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Kroužek mladých rybářů (SCJS) 16.15 h. 3. 5. Pá Šachový

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ KVÌTEN 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ KVÌTEN 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 KVÌTEN 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Kvìten 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Kvìten 2007 3. 5. Zápis dětí do MŠ Jince (více: Ze života školy) 3. 5. Schůzka Klubu vojenských

Více

Foto M. Maršálek. Květen 2008

Foto M. Maršálek. Květen 2008 Foto M. Maršálek Květen 2008 ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 1. 5. Čt Svátek práce 2. 5. Pá 3. 5. So Sběrný dvůr je otevřen KAŽDOU SOBOTU, 10. 5. zavřeno 4. 5. Ne 5. 5. Po kvìten 2008 6. 5. Út Senior

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

kalendář akcí červen 2014

kalendář akcí červen 2014 kalendář akcí červen 2014 1. 6. Ne SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) 16.00 h. 2. 6. Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) 16.15 h. 3. 6. Út Mateřské centrum Celé

Více

Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa

Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa Jinecký zpravodaj titul Foto Michal Lexa ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 záøí 2008 1. 9. Po 2. 9. Út Mateřské centrum v KS 10.00 hod. Senior klub v KS 14.00 hod. 3. 9. St Schůzka Klubu učitelů - důchodců

Více

kalendář akcí září 2013

kalendář akcí září 2013 kalendář akcí září 2013 1. 9. Ne Poslední šachový miniturnaj a konečné vyhodnocení (více: Pionýr) 9.00 h. 2. 9. Po Zahájení nového školního roku, zápis do družiny (více: Ze života školy) Uzávěrka prázdninové

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

Bludovan 8/2014 ZDARMA ZPRÁVA O PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010 2014. Mikulášská nadílka kalendáře 2015. Datum vydání 30.zárí ˇ 2014

Bludovan 8/2014 ZDARMA ZPRÁVA O PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010 2014. Mikulášská nadílka kalendáře 2015. Datum vydání 30.zárí ˇ 2014 Bludovan ZDARMA 8/2014 Datum vydání 30.zárí ˇ 2014 ZPRÁVA O PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010 2014 V roce 2010 bylo v komunálních volbách zvoleno 15 členů zastupitelstva obce. Byli to: Za ODS: Ing. Pavel Ston,

Více

kalendář akcí červen 2015

kalendář akcí červen 2015 kalendář akcí červen 2015 2 od - do hod. více v rubr. 1. 6. Po Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 2. 6. Út Mateřské centrum 8.30-11.30 MC Jinečáček DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v kasárnách 8.30-14.30 13. dp

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Vážení spoluobčané, úvodník

Vážení spoluobčané, úvodník VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 4. 9. 2014 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, zdravím Vás s vydáním posledního zpravodaje,

Více

kalendář akcí červen 2013

kalendář akcí červen 2013 kalendář akcí červen 2013 1. 6. So Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti...) 7.00-11.00 h. KNIHOVNA OTEVŘENA + akce Vyměň svoji dětskou knížku 9.00-12.00 h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...)

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

59. KLICPERÙV CHLUMEC 2006 ZAÈÍNÁ MISTROVSTVÍ ÈR 2006 V REININGU ZÁ ITKY Z RYBÁØSKÉHO TÁBORA DDM

59. KLICPERÙV CHLUMEC 2006 ZAÈÍNÁ MISTROVSTVÍ ÈR 2006 V REININGU ZÁ ITKY Z RYBÁØSKÉHO TÁBORA DDM 59. KLICPERÙV CHLUMEC 2006 ZAÈÍNÁ MISTROVSTVÍ ÈR 2006 V REININGU ZÁ ITKY Z RYBÁØSKÉHO TÁBORA DDM INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZÁVODY MOPEDŮ SE KONALY V NOVÉ PODOBĚ XXV. ROČNÍK CHLUMECKÉHO VOLEJBALOVÉHO LÉTA

Více

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ 8,- Kč Nastal podzim, děti už dávno sedí ve školních lavicích a příroda začíná dostávat zlatavý kabát. Dnes na dlouhou dobu naposledy vyjíždím za starostmi starostů. V říjnu komunální volby někde možná

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře

Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře číslo 6/2010 / ZÁŘÍ Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře S lídrem poděbradské ODS do městského zastupitelstva Václavem Michlem jsme si povídali o změnách v Místním sdružení v Poděbradech a představě

Více

10/11/12 2010 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ. KŘEST SNĚHEM Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka

10/11/12 2010 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ. KŘEST SNĚHEM Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka 10/11/12 2010 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ KŘEST SNĚHEM Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka Úvodník Vážení spoluobčané, po komunálních volbách bylo ustaveno nové složení samosprávy MČ Praha Dolní Počernice.

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 10 2014 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Dobříšský občan převezme významnou evropskou cenu Evropská nadace EURO Natur uděluje každým rokem prestižní ceny za mimořádný přínos k ochraně přírody a

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH!

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! ROČNÍK 34, ČÍSLO 201 ZÁŘÍ 2009 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! Chystají se velké opravy družiny, mateřských škol i stěhování základní umělecké školy městečka pod Skalkou

Více