JINECKÝ ZPRAVODAJ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JINECKÝ ZPRAVODAJ. www.jince.cz"

Transkript

1 JINECKÝ ZPRAVODAJ Ročník 24 ŘÍJEN cena 5 Kč 1

2 Jan Kollár Blaze, kdo si jeden čistý, smělý účel místo mnohých představí, v němž by jako v centru měňaví pableskové všech dnů žití tleli: A v něm myslí, cítí, žije celý, v slasti, v slzách, v přízni, v bezpráví, až se š astně k němu dopraví, by i přes bouř, plamen, hrom a střely. Pevné vůli, tužbě ušlechtilé, nerozdílné srdce žádosti rádo dává nebe dojít cíle. Ač pak i mně slova tato lhala, z vítězství-li není radosti, mužně padnout není menší chvála. (Znělka II ze Slávy dcery ) Titulní strana: Pohled na kasárna. Historickou pohlednici zapůjčil p. Ladislav Kadlec. 2

3 Jubilanti SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví svá životní jubilea: DRAČOVÁ Alena 75 let DIVIŠOVÁ Růžena 89 let VLACHOVÁ Bedřiška 87 let Narození DENDYSOVÁ Jana ŠTRYNKOVÁ Karolína MEZEY Matěj VZPOMÍNKY Dne 19. října 2006 uplyne jeden rok, co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Miroslav Holý. S láskou stále vzpomínají manželka, Míra s Katkou, Lenka s Jakubem, vnoučata Natálka a Ondra. V polovině října by se naše milovaná maminka, paní Marie Horešovská z Jinec, dožila 97 let. Je to poprvé, co nebude s námi. Moc nám tu chybí Kdo jste ji znali a měli ji rádi, věnujte jí, prosím, tichou vzpomínku. Děti s rodinami 3

4 POZVÁNKY AKCE DIAKONIE (více: Společenské organizace) Zájezd do divadla pro děti (více: Společenské organizace) Cibulový jarmark v Hořovicích Divadlo Příbram pro předplatitele (více: Kulturní středisko) VOLBY do zastupitelstev měst a obcí (více: Z obecního úřadu) Výstava drobného zvířectva (více: Společenské organizace) Zabijačkové hody U Pstruha (více: Společenské organizace) Turnaj v mariáši (více: Společenské organizace) Listopad: Ustavující zasedání zastupitelstva obce Jince Zájezd Noc na Karlštejně (více: Kulturní středisko) Zájezd do Polska (více: Společenské organizace) Předvánoční prodejní výstava knih (termín v příštím čísle JZ) V Kulturním středisku Jince nabízíme k prodeji: Soubor historických pohlednic Jinec 250, Kč / sada 50 ks Pohlednice letecký snímek obce 3,50 Kč Kniha Jince dějiny obce (J. Beránek) 195, Kč Kniha Karlštejnská čítanka (F. Sládek) 190, Kč Kniha Povídky a pranostiky (F. Sládek) 130, Kč Videokazeta Lesní správa Jince (VIDI) 427, Kč DVD Střední Brdy I. (BM VIDEO) 350, Kč DVD Střední Brdy a jejich květena (BM VIDEO) 320, Kč VHS Střední Brdy a jejich květena (BM VIDEO) 290, Kč DVD Hořovická rallye (BM VIDEO) 280, Kč VHS Hořovická rallye (BM VIDEO) 260, Kč 4

5 Z OBECNÍHO ÚŘADU VOLBY do zastupitelstev měst a obcí Termín: 20. října 2006 od hodin 21. října 2006 od hodin Místo konání voleb: Volební okrsek č. 1 volební místnost v Kulturním středisku Jince, čp. 243 Volební okrsek č. 2 volební místnost v Kulturním středisku Jince, čp. 243 Volební okrsek č. 3 volební místnost v Rejkovicích, čp. 7 Volební okrsek č. 4 volební místnost v Běříně, čp. 22 Na následujících stránkách Vám jednotlivé strany představují své kandidáty a volební programy v takovém pořadí, v jakém byly doručeny redakční radě ke zveřejnění v Jineckém zpravodaji. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ HASIČI JINCE SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A KDU ČSL KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A ČSSD 5

6 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - HASIČI JINCE 1. Vladimír Koukol, 39 let, OSVČ, starosta SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 2. Jan Haken, 54 let, technik, starosta 7. okrsku SDH, bytem Jince, bez politické příslušnosti 3. Jan Krnáč, 39 let, státní zam., strojník SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 4. Jaroslav Cibulka, 50 let, OSVČ, velitel 7. okrsku SDH, bytem Jince, bez politické příslušnosti 5. Jana Šormová, 43 let, laborant, bytem Jince, bez politické příslušnosti 6. Jaroslava Galová, 46 let, referent, hospodář SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 7. Mgr. Tomáš Bažant, 36 let, programátor, člen SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 8. Ing. Ján Vavrek, 52 let, referent, bytem Jince, bez politické příslušnosti 9. Vladimír Valta, 40 let, státní zam., velitel SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 10. Lubomír Píchal, 35 let, topič, člen SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 11. Hana Kubová, 33 let, mateřská dovolená, bytem Jince, bez politické příslušnosti 12. Adam Sivák, 57 let, strážný, člen SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 13. Václav Roušal, 55 let, strážný, místostarosta SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 14. Jiří Jakubík, 20 let, student, bytem Rejkovice, bez politické příslušnosti 15. Tomáš Machaň, 19 let, student, člen SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 6

7 Volební program: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - HASIČI JINCE V tomto volebním období budeme zejména prosazovat: - Odpovědné a rozumné hospodaření s majetkem obce a jeho rozšiřování. Nedopustit nezodpovědné a zbytečné zadlužování obce. - Hospodárné a efektivní vynaložení obecních prostředků na opravy, údržbu, služby a investice. - Vybrané prostředky z nájmů obecních bytů zpět věnovat do zlepšení kvality bydlení. Prosazovat maximální využití čerpání prostředků z fondů a grantů EU, ministerstev a St. kraje. - Rozšíření a zlepšení spolupráce s vojenskou posádkou, Újezdním úřadem vojenského újezdu Brdy, Policií ČR a okolními obcemi. Dále budeme prosazovat: Spravedlnost a demokracii pro každého zajistit větší informovanost občanů o práci obecního úřadu, zastupitelstva, obecní rady a zájmových organizací a spolků, a to především na stránkách Jineckého zpravodaje a tím zajistit okamžitou a přehlednou dostupnost informací konat veřejná zasedání s občany na Běříně a v Rejkovicích a podporovat činnost osadních výborů prosazovat stejná práva pro všechny občany obce Zaměstnanost a prosperity šance pro každého co nejvíce podporovat malé a střední podnikání v obci s cílem snížit nezaměstnanost našich občanů a tím zvyšovat životní úroveň ve spolupráci s úřadem práce zaměstnávat nezaměstnané spoluobčany na údržbě veřejných prostranství a při vykonávání jiných potřebných prací rozvíjet i nadále veřejnou hromadnou dopravu Bytová politika - podpora výstavby rodinných domků s využitím všech dostupných dotací podporovat výstavbu tzv. chráněných domů pro sociálně slabé rodiny a seniory podporovat výstavbu nízkorozpočtových - tzv. rozjezdových bytů pro mladé rodiny - rovněž s využitím všech možných dotací 7

8 zajištění odpovídajícího nájemního bydlení bez neúměrného zvyšování nájmů odprodej vybraných bytů do osobního vlastnictví převést bytovou správu zpět pod obecní úřad Děti a mládež a volný čas dokončení rekonstrukce a dostavby základní školy výstavba tělocvičny u základní školy potřebná rekonstrukce mateřské školky podpora zájmových a sportovních organizací, zejména těch, které dobře reprezentují jméno obce a pracují s mládeží výhledová oprava a rekonstrukce koupaliště v Jincích oprava a rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště, včetně rozšíření o další sportoviště opravit a vybudovat dětská hřiště a koutky oddychu pro matky s dětmi v sídlišti Zborovská, dále u zdravotního střediska a v parku u náměstí další stavební akce zajiš ovat podle požadavků občanů a finančních možností obce Péče o životní prostředí v obci dokončení příprav a výstavba přivaděče pitné vody z Hluboše rekonstrukce ČOV, zabezpečit připojení rodinných domků na veřejnou kanalizaci a řešit likvidaci odpadních vod tam, kde dosud kanalizace není nadále podporovat třídění odpadů a zajiš ovat odvoz nebezpečného odpadu z obce pokračovat v plynofikaci obce rozšiřovat a pečovat o veřejnou zeleň rekultivace a úprava zelených ploch v sídlišti Zborovská, v parcích a na dalších plochách Péče o bezpečnost občanů a boj proti kriminalitě v obci pokračovat v podpoře činnosti dobrovolných hasičů v Jincích, zajištění obnovy techniky a vybavení jednotky, rekonstrukce hasičského domu provést opatření proti povodním, obnovit preventivně výchovnou činnost v požární ochraně - zejména u mládeže v rámci bezpečnosti chodců na silnici 2. třídy zrekonstruovat některé chodníky a dobudovat nové ve spodních Jincích a Rejkovicích podél této 8

9 silnice, na některých úsecích silnice - např. u školy zvýšit bezpečnost chodců instalací svodidel provést opravy chodníků a komunikací na sídlišti Zborovská prosadit rozšíření komunikace na nebezpečných úsecích zlepšit spolupráci s Policií ČR, požadovat znovuzavedení stálé služebny v Jincích a spolupracovat i s vojenskou policií s cílem snížit nehodovost a kriminalitu v Jincích uplatnit všechny zákonné nástroje ke zlepšení stavu prostor a objektů ohrožujících bezpečnost občanů a hyzdících obec v maximální míře využívat zkušeností a námětů seniorů pro zkvalitnění života v obci, podle potřeb a možností rozšiřovat infrastrukturu a služby v obci důsledně dbát o demokratické uplatňování práv a dodržování povinností občanů podle platných zákonů a vyhlášek K realizaci tohoto našeho volebního programu počítáme s Vaší aktivní podporou. Vaši důvěru nezklameme. Jinečtí hasiči. 9

10 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A KDU-ČSL Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vám představit kandidáty jinecké volební strany Sdružení nezávislých kandidátů a KDU ČSL, kteří se chtějí ucházet ve volbách do Zastupitelstva obce Jince o Vaši důvěru. Téměř polovina našich kandidátů v minulých volebních obdobích pracovala v Zastupitelstvu obce Jince. Na různých pozicích v obecní radě, komisích a výborech jsme se přímo podíleli na projektech, které se v naší obci realizovaly. Naše zkušenosti bychom chtěli uplatnit v dalším volebním období. 1. Ing. Martin Vejr, 29 let, konzultant v oblasti životního prostředí, Brigádnická 324, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 2. Ing. Miroslav Běhoun, 51 let, stavební technik, Žižkova 276, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 3. Mgr. Dagmar Hůlová, 52 let, zástupce ředitele základní školy, Štěpnice 193, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 4. Jiří Vinkler, 41 let, technik společnosti, Slunečná 389, Jince, člen KDU-ČSL, navržen KDU-ČSL 5. MUDr. Dana Chudáčková, 35 let, lékařka, Královky 198, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 6. Ing. Pavel Ženíšek, 40 let, státní zaměstnanec, Zborovská 349, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 7. Jindřich Slavíček, 58 let, státní zaměstnanec, Sadová 332, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 8. Ing. Pavel Selmbacher, 53 let, podnikatel, Za Černým mostem 74, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 9. Miroslava Tichá, 33 let, bankéřka pro firemní klientelu, Křešínská 242, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 10

11 10. Jiří Souček, 39 let, podnikatel, Pod Plešivcem 123, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 11. Mgr. Ta ána Pastuchová, 45 let, učitelka, Jana Žižky 220, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 12. František Horák, 38 let, zámečník, Jana Žižky 291, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 13. Jozef Moravčík, 62 let, důchodce, Brigádnická 308, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 14. Marie Hrkalová, 62 let, důchodce, Jiráskova 278, Jince, bez politické příslušnosti, navržena KDU-ČSL 14. Miloslav Horký, 57 let, podnikatel, Za Černým mostem 192, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát Volební program: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A KDU-ČSL VÝSTAVBA A BYDLENÍ zasadíme se o další rozšíření plynofikace obce (neplynofikovaná část starého sídliště, lokalita Královky, Havlíčkova ulice, další lokality podle největšího zájmu obyvatel obce a finančních zdrojů), budeme pokračovat v započatých rekonstrukcích střech a fasád bytových domů ve vlastnictví obce, s cílem snižování nákladů na vytápění obecních bytových domů chceme realizovat zateplování obvodových konstrukcí a výměnu oken, chceme znát názor nájemníků ve starém sídlišti na privatizaci bytů do osobního vlastnictví, v případě většího zájmu budeme odprodej bytů zvažovat, chceme aktivně pokračovat v přípravě lokalit pro individuální výstavbu rodinných domků (např. lokalita A10 nad ulicí Sadová a Brigádnická směrem na Ohrazenici), budeme pokračovat v realizaci vodovodního přivaděče z Hluboše. 11

12 ŠKOLSTVÍ, KULTURA, ZÁJMOVÁ ČINNOST A SPORT chceme zlepšovat technické vybavení mateřské a základní školy; budeme pokračovat v rekonstrukci a přístavbě školy, která byla započata v minulém volebním období, chceme podporovat mimoškolní zájmovou a volnočasovou činnost mládeže, budeme podporovat údržbu sportovních zařízení v obci, budeme se podílet na rekonstrukci technického zázemí fotbalového hřiště, které je ve vlastnictví obce, zajistíme rozšíření a zkvalitnění služeb kulturního střediska (veřejně dostupný internet, vydávání propagačních materiálů obce, zlepšíme webové stránky obce), chceme pokračovat v podpoře oprav a udržování kulturních památek v obci, budeme všestranně podporovat zájmovou činnost a aktivní rekreační sport obyvatel obce, zvýšíme informovanost občanů o chodu obce, vzniklých problémech a jejich řešení (v Jineckém zpravodaji, na webových stránkách obce). ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podpoříme rozšíření sběrných míst na tříděný odpad a zajistíme osvětu o správném nakládání s odpady, budeme věnovat pozornost údržbě parků a rozšiřování zeleně v obci, budeme podporovat výstavbu vodovodní a kanalizační sítě do míst, kde doposud není, chceme rekonstruovat stávající dětská hřiště na moderní a bezpečná zařízení a rozšířit jejich počet (např. v sídlišti Zborovská, ve starém sídlišti), budeme se zabývat přípravou na rekonstrukci čistírny odpadních vod, která se pomalu stává nedostačující, technicky zastaralou a neschopnou plnit zpřísňující se požadavky na kvalitu vypouštěných vyčištěných vod do Litavky. ZDRAVOTNICTVÍ zasadíme se o rozšíření lékařské péče v obci (odběry krve ve zdravotním středisku, rozšíření o další lékařské odbornosti internista, ultrazvuk) 12

13 BEZPEČNOST budeme se zabývat prevencí kriminality a pořádkem v obci; opět budeme jednat s Policií ČR o zřízení stálé služebny v Jincích, budeme pokračovat v rekonstrukci a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení v obci (ul. Zborovská, Rejkovice, Běřín), budeme věnovat pozornost opravě místních komunikací a chodníků, budeme pokračovat v jednáních s Krajským úřadem a okolními obcemi týkajících se zlepšení bezpečnosti provozu a pohybu chodců v okolí hlavní silnice přes obec II/118, zejména v Rejkovicích, vynaložíme všechny síly na vyřešení problematického stavu bývalé prodejny potravin na sídlišti Zborovská. SPOLUPRÁCE S ARMÁDOU ČR při řešení společných problémů s armádou chceme navázat na dobré vztahy vytvořené v minulých volebních obdobích Vážení spoluobčané, tento program nastiňuje jen ty hlavní úkoly, kterými se chceme v nastávajícím volebním období zabývat. Budeme se však věnovat i jiným aktuálním problémům, při jejichž řešení počítáme s Vaším aktivním zapojením a připomínkami. Abychom mohli předložený volební program realizovat, budeme pečlivě sledovat možnosti využití finančních prostředků pro rozvoj naší obce z fondů Evropské unie, kraje a státního rozpočtu ve všech oblastech. Pro lepší využití svěřených finančních prostředků chceme též snižovat finanční náročnost běžného provozu obce. Spoluobčané přij te volit! Ve volbách budete rozhodovat i za sebe a za to, jaký bude náš společný život v Jincích minimálně po dobu dalších čtyř let. 13

14 KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 1. RSDr. Josef Hála, 53 let, OSVČ, Rejkovice 47, Jince, KSČM 2. Ing. Miroslav Jandík, 51 let, státní zaměstnanec, Zborovská 345, Jince, bezpartijní 3. Ivana Matušková, 39 let, zaměstnanec, Zborovská 343, Jince, bezpartijní 4. Ing. Miroslav Domanský, 45 let, zaměstnanec, Zborovská 348, Jince, bezpartijní 5. Václav Zeisek, 44 let, invalidní důchodce, Žižkova 13, Jince, bezpartijní 6. Josef Helcl, 57 let, dělník, Jana Žižky 173, Jince, bezpartijní 7. Jitka Kadeřábková, 44 let, státní zaměstnanec, Čsl. dělostřelců 295, Jince, bezpartijní 8. Jaroslav Cinert, 59 let, dělník, Běřín 15, Jince, bezpartijní 9. Lukáš Plecitý, 19 let, student VŠ, Rejkovice 25, Jince, bezpartijní 10. Jaroslava Šnajdrová, 55 let, dělnice, Č.p. 360, Jince, bezpartijní 11. Helena Píchalová, 58 let, dělnice, Pod Královkou 356, Jince, bezpartijní 12. Václav Zadina, 32 let, dělník, Jana Žižky 207, Jince, bezpartijní 13. Miroslav Maršálek, 52 let, invalidní důchodce, Jana Žižky 217, Jince, KSČM 14. Zdeněk Zvolenský, 51 let, dělník, Královky 190, Jince, KSČM 15. Jan Straka, 65 let, důchodce, Zborovská 340, Jince, bezpartijní 14

15 Volební program: KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY V NASTÁVAJÍCÍM OBDOBÍ BUDEME PROSAZOVAT: Odpovědné hospodaření s majetkem obce, jeho rozšiřování a zbytečné nezadlužování obce Hospodárné vynakládání prostředků na údržbu, opravy, služby a investice Aby vybrané prostředky z nájmů byly zpět věnovány do zlepšování kvality bydlení Hledání dalších možností čerpat prostředky z fondů EU, ministerstev a grandů Středočeského kraje Rozšiřování spolupráce s vojenskou posádkou, Újezdním úřadem vojenského újezdu Brdy i okolními obcemi JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM O ZAJIŠTĚNÍ: * Demokracie a spravedlnosti pro každý den - prosadit větší informovanost občanů o práci zastupitelů a obecního úřadu - podporovat poměrné zastoupení jednotlivých kandidátek v orgánech obce podle výsledků voleb - pořádat veřejné schůze občanů v Rejkovicích a na Běříně k řešení potřeb těchto osad - rovný přístup k potřebám všech obyvatel * Prosperity jako šance pro všechny - podpora drobného a středního podnikání s cílem snížit nezaměstnanost v obci. K tomu využít i průmyslovou zónu - ve spolupráci s úřadem práce zaměstnávat nezaměstnané z řad občanů na údržbě veřejných ploch - věnovat pozornost veřejné dopravě jako podmínky dalšího rozvoje regionu * Zajištění kvalitního bydlení - podpora výstavby rodinných domků, zejména v lokalitě A-10 - zajištění odpovídajícího nájemního bydlení bez zbytečného zvyšování nájmů - podporovat rozvoj obchodní sítě - podle zájmu pokračovat v přijatelné privatizaci bytového fondu obce, výnosu využít na rekonstrukce a opravy zbylého bytového fondu ve správě obce 15

16 - podporovat rekonstrukci kostela Sv. Mikuláše včetně úpravy jeho okolní zeleně * Sociální solidarity jako principu spolužití v obci - nadále podporovat zdravotnická zařízení v obci, připravit rekonstrukci zdravotního střediska - řešit náplň práce komise občanské a sociální, prohloubit její spolupráci s bytovou komisí - usilovat o výstavbu domu pro sociálně potřebné občany a seniory i startovací byty pro mladé - dokončit rekonstrukci pečovateláků v obci * Děti a mládež naše budoucnost - využití volného času dětí a mládeže jako jedné z cest boje proti alkoholismu a toxikománii - dostavba základní školy a projektová příprava výstavby tělocvičny u ZŠ - připravit projektovou dokumentaci pro rekonstrukci mateřské školy - rekonstrukce koupaliště a dětských hřiš v obci - podporovat činnost zájmových a sportovních organizací, zejména těch, které pracují s mládeží, pomoc při rekonstrukci kabin na fotbalovém hřišti a koupališti - rekonstrukce budovy kulturního střediska jako centra pro využití volného času mládeže, kulturního vyžití občanů a zachování kulturních tradic obce * Kvalitu života, která souvisí s životním prostředím - výstavba přivaděče vody do obce z Hluboše - rekonstrukce ČOV a zvyšování počtu RD napojených na veřejnou kanalizaci, podpora likvidace odpadních vod z míst, kde kanalizace není - podporovat třídění odpadů, zavádět třídění nových druhů odpadových surovin. Nadále zajiš ovat svoz nebezpečného odpadu z obce - péče o veřejnou zeleň - ve spolupráci se Středočeskou plynárenskou pokračovat v plynofikaci obce - využívat všech možností obecního úřadu k odstranění nebo opravě objektů, které zhoršují vzhled obce - podporovat výstavbu řadových garáží a tím částečně řešit i parkování na Zborovské ulici 16

17 * Bezpečnosti občanů a boj proti kriminalitě - podpora činnosti dobrovolných hasičů, zejména mládežnických družstev, rekonstrukce hasičského domu, nová technika a vybavení sboru - opatření proti povodním - bezpečnost chodců na komunikaci II. třídy, rekonstrukce chodníku naproti základní škole a dobudování chodníků ve spodních Jincích. Připravit projektovou dokumentaci na výstavbu chodníků v Rejkovicích a ve spolupráci s OÚ Čenkov i ve směru na tuto obec - prosazovat rozšíření komunikace II. třídy v úseku Čenkov hranice okresu a směrem na Příbram jako podmínky pro další rozvoj regionu - posílit spolupráci se státní i vojenskou policií s cílem snížit kriminalitu a nehodovost v obci. Nadále usilovat o zřízení stanice Policie ČR v obci Pro realizaci našeho volebního programu počítáme s Vaší aktivní účastí a podporou nejen ve volbách. Vaši důvěru nezklameme. Kandidáti za KSČM Jince 17

18 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ 1. Marie Houšková, 59 let, důchodkyně, Jince, bez politické příslušnosti, navrhla ČSSD 2. MUDr. Jiří Švamberg, 48 let, lékař, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 3. Dagmar Němcová, 47 let, referentka finanční kontroly, Jince, ČSSD, navrhla ČSSD 4. Ing. Bc. Emil Rybárik, 41 let, voják z povolání, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 5. Michal Čermák, 36 let, správce počítačové sítě, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 6. Ing. Petr Bureš, 36 let, soukromý podnikatel, Jince Rejkovice, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 7. Václav Skuček, 50 let, technik, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 8. Vilém Matoušek, 55 let, technik, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 9. Vladimíra Nýdlová, 47 let, administrativní pracovnice, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 10. Zdeňka Abrahámová, 53 let, v domácnosti, Jince Běřín, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 11. Mgr. Vítězslav Sklenář, 34 let, technicko-obchodní manažer, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 12. Jana Provazníková, 45 let, dispondent logistiky, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 13. Miloš Švorba, 38 let, řidič, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 14. Karol Koprda, 46 let, soukromý podnikatel, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 15. Ladislav Lauko, 33 let, soukromý podnikatel, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát Zmocněnec sdružení politické strany a nezávislých kandidátů: Emilie Hurychová, Jana Žižky 211, Jince 18

19 Vážení spoluobčané, jinecká volební strana Sdružení nezávislých kandidátů a ČSSD vám předkládá svůj volební program, který se zavazujeme splnit v případě, že nám v nastávajících volbách dáte svým hlasem možnost jej realizovat. Program navazuje na úspěšně provedené akce ve volebním období a je zárukou zodpovědného hospodaření s majetkem obce ve prospěch všech občanů nikoliv jednotlivců. Solventní a prosperující obec Jednou z hlavních priorit je zachování současného stavu nezadlužené prosperující obce. K naplnění této strategie budeme stejně jako v minulém období využívat státních dotací, grantů a fondů Evropské unie. Důkazem, že tento postup je možný, jsou příjmy obce nad rámec obecního rozpočtu za minulé volební období: od ministerstev financí, životního prostředí a místního rozvoje ve výši 18,3 milionů Kč a ostatních zdrojů 12,5 milionů Kč. Pro příští rok obec zažádala o dalších cca 35 mil. Na spolufinancování akcí je připraveno i Ministerstvo obrany (výstavba vodovodního přivaděče z Hluboše). Pro lepší život v obci Ke zkvalitnění dopravní situace v obci chceme přispět řešením problémů provozu na komunikaci II/118 ze Zdic do Příbrami. Po vykoupení přilehlých pozemků chceme společně s Krajským úřadem Středočeského kraje realizovat částečnou rekonstrukci této komunikace, včetně vybudování chodníků v Rejkovicích a podél silnice Jince Čenkov. Dále chceme dořešit majetkové vztahy k pozemkům v obci, které dosud bránily pokračování rekonstrukce chodníků ve střední části obce. Narůstající problémy se zásobováním obce pitnou vodou chceme s finanční spoluúčastí armády vyřešit výstavbou vodovodního přivaděče z Hluboše s tím, že budou zachovány místní vodní zdroje Slonovec a Velcí (jako záložní zdroje). V případě zájmu občanů budeme pokračovat v dalších etapách plynofikace, např. v lokalitách Královky, v ulici Pod Váhou, v ulici Čsl. dělostřelců, v ulici Pod Plešivcem i jinde. Zabezpečíme realizaci rekonstrukce čistírny odpadních vod s cílem zvýšit její kapacitu a zároveň dodržování parametrů Evropské unie. (V současné době se zpracovává odborné posouzení stavu ČOV.) 19

20 Vybudujeme inženýrské sítě v lokalitě A-10 (pole nad Brigádnickou a Sadovou ulicí směrem na obec Ohrazenice) vyčleněnou pro výstavbu rodinných domků. Připravíme a provedeme 2. změnu územního plánu obce a umožníme tak výstavbu rodinných domků i v dalších částech obce. Změnou územního plánu chceme také podporovat, v případě zájmu obyvatel, výstavbu obchodního domu. V lokalitě F4 (za Svazarmem) zahájíme výstavbu garáží (projekt je vypracován) a vyřešíme tak nedostatek parkovacích míst v Jincích. Budeme usilovat o vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům v lokalitě B 11 (průmyslová zóna). Vzniknou tak předpoklady pro prodej nebo pronájem pozemků v této zóně a tím podpoříme podnikání v obci, včetně vytváření nových pracovních příležitostí. V rekonstrukci budovy základní školy budeme pokračovat 4. etapou tj. přístavba šaten, tříd a sportoviště. Zamýšlíme provést rekonstrukci inženýrských sítí v Jiráskově ulici a chceme tak dořešit definitivní podobu této ulice (odfrézování, asfaltování, chodník). Totéž máme v úmyslu zrealizovat na komunikaci na Královkách, včetně odvodnění a výstavby chodníků. Budeme pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení s dalším rozšiřováním nových tras. Mezi priority řadíme péči o naše děti a mládež. Chceme vybudovat dvě hřiště, jedno u zdravotního střediska, druhé na sídlišti Zborovská. Dalším okruhem zájmu o naše děti je zajištění kulturního centra, kde by mohly uplatnit své zájmy a strávit smysluplně volný čas. Proto budeme podporovat rekonstrukci kulturního střediska a rozšiřování jeho služeb. Budeme finančně i jinak podporovat všechny zájmové a sportovní organizace i organizátory akcí spojených s vyplněním volného času našich dětí a mládeže. V péči o naše seniory chceme pokračovat v rekonstrukci druhého pečovatelského domu. Důkladně a citlivě budeme zvažovat jakékoliv jednostranné navyšování nájemného v bytech patřících obci. Po dořešení bezúplatného převodu pozemků pod bytovými domy v ulicích J. Žižky a Čsl. dělostřelců mezi Ministerstvem obrany a obcí chceme zaujmout definitivní stanovisko vlastníka bytových domů a vybrat jedno ze dvou řešení: - bu za pomoci státní dotace domy zrekonstruovat, - nebo domy zprivatizovat. 20

21 Obec bezpečná Budeme usilovat o zprovoznění služebny Policie ČR v Jincích a znovu chceme vyjádřit podporu a zájem občanů o působení policie v obci. Trváme na daném příslibu i termínu, který byl předběžně stanoven na začátek roku Žijeme společně v obci Budeme se snažit o aktivní zapojení obyvatel Běřína a Rejkovic do života obce, za přispění volených zástupců těchto částí obce chceme pomoci při řešení konkrétních místních problémů. Nadále chceme usilovat o větší propojení občanů ze sídliště Zborovská s obcí. Jsme si vědomi, že obyvatelé této části obce již dávno nejsou jen vojáci z povolání umístěni do obce na základě personálních rozkazů a na dočasnou dobu. Většinou se jedná o lidi žijící zde i několik desítek let a po získání bytů do osobního vlastnictví hodlají v Jincích žít i nadále. Pro tyto spoluobčany budeme usilovat o vyřešení havarijního stavu budovy bývalé prodejny, dále chceme vybudovat místa pro umístění kontejnerů na komunální odpad podle potřeb obyvatel, dořešit ukládání a odvoz tříděného odpadu a již výše zmíněné sportovní hřiště. Trvalou pozornost budeme věnovat údržbě veřejných prostranství a zeleně, zachování a zkvalitňování služeb všech obecních zařízení, zvyšování úrovně bydlení, bytové výstavbě, rekonstrukci místního koupaliště, podporování propagace obce a jejích vztahů se sousedními obcemi, armádou i orgány a organizacemi, které se spolupodílejí na chodu obce. Naším záměrem je spolupracovat se všemi, kteří si uvědomují odpovědnost za život v obci a hlavně jsou ochotni pro ostatní něco udělat. Naše sdružení, které čeká na Vaši důvěru, má před sebou mnoho dalších záměrů. Volební program je pro nás závazkem a v žádném případě ho nepovažujeme jen za nereálné sliby v rámci volební kampaně. Těšíme se na každodenní spolupráci při řešení našich společných problémů spojených se životem v Jincích. 21

22 Usnesení zastupitelstva obce Jince ze dne Zastupitelstvo obce schvaluje: 1. Program jednání zastupitelstva 2. Zprávu o činnosti rady obce za období od do Zprávu o čerpání rozpočtu obce k , včetně rozpočtových opatření dle přílohy zápisu. 4. Zprávu o privatizaci bytů v sídlišti Zborovská včetně dalšího postupu předávání nemovitostí jednotlivým společenstvím a převodu finančních prostředků na opravu hromosvodů privatizovaných objektů nesplňujících v době předávání podmínky pro vydání platné revize (dle vyčíslení finančních nákladů opravy revizním technikem). 5. Jednostranné zvýšení nájemného pro rok 2007 od o 50 % maximálního nárůstu nájemného stanoveného zákonem č. 107/2006 Sb. 6. Vyhodnocení volebního období zastupitelstva obce. 7. Udělení výjimky z podmínek pro prodej pozemků v lokalitě A22 stanovených usnesením zastupitelstva ze dne pod bodem 13) spočívající v prominutí podmínky trvalého pobytu v obci Jince p. Aleši Havrlíkovi - Ohrazenice 121 (ostatní podmínky zůstávají v platnosti); v návaznosti na udělení této výjimky schvaluje prodat tomuto žadateli pozemky v lokalitě A22 dle GP /2005: č. parc. 876/14 (1993 m 2 ) a 876/9 (38 m 2 ) parcela č. 876/9 nesmí být zaplocena za cenu dle usnesení zastupitelstva obce č. 17) ze dne Podporu žádosti TJ Sokol Jince o přidělení grantu z programu č Ministerstva školství na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny ve sportu celková rekonstrukce sportovního areálu na sokolské zahradě. V případě přiznání grantu se obec bude částečně finančně podílet na realizaci projektu. O výši finančního podílu rozhodne zastupitelstvo obce po předložení celkového rozpočtu stavby. 9. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Kulturního střediska Jince spočívající v doplnění článku I. bodu 4.: za slova. provozuje informační služby občanům a návštěvníkům obce vložit: a poskytuje jim placené kopírovací služby. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: informace starostky obce: - o dotačních titulech na příští rok - o bezúplatném převodu pozemků obci Ministerstvem obrany - o rozpracovaných akcích s upozorněním na závazky obce, které přecházejí do dalšího volebního období 22

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

VOLEBNÍ PROGRAM. Kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do městského zastupitelstva. v Sadské

VOLEBNÍ PROGRAM. Kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do městského zastupitelstva. v Sadské VOLEBNÍ PROGRAM Kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do městského zastupitelstva v Sadské ----------------- 10. a 11. října 2014 ----------------- Vážení spoluobčané! Rozhodně nepatříme

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané 17. 1. 2015 v 17 00 v hostinci U Šodka 1. Zahájení, uvítání hostů, minuta ticha, program schůze Vedením schůze byl pověřen Ing. Dalibor Vlček.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC.

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC. OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC 2014 www.ssedliste.cz e-mail: obec@ssedliste.cz Vážení spoluobčané, milí čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dovolte mi, abych Vás před létem v krátkosti informovala o dění v

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 24. 9. 2014, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, František Strnadel,

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Dne 8.12.2010, několik málo hodin před schůzí ustavujícího zastupitelstva, uzavřeli zástupci Sdružení pro město Domažlice, České strany

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 21.6. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E 2014-2018 Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL navazuje na uzavřenou

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne 25. 6. 2014 Přítomni: Filipová, Ullwerová, Janeček, Zdeněk, Jahodová, Filip, Kubelík, Krafta, Konopík, Vrtišková, Kolář, Rážová, Novotný

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů z předešlých jednání

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Vážení občané, dostává se Vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání v souvislosti s připravovaným aktualizovaným

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města 131218_61_01_01 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Čj. MULA 35777/2013 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Nemovitostmi

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30.09.2013; 23.10.2013; 28.11.2013; 16.12.2013 a 29.01.2014.

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 19.12. 2012 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Z á p i s č. 1 z ustavující schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne v 17.oo hodin

Z á p i s č. 1 z ustavující schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne v 17.oo hodin 1 Z á p i s č. 1 z ustavující schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 2.11.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Hanzalík R., Kálal R., Mgr. Krafková E., Kudrna Jos., Ing. Popel

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 29.2.2016 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Veverka (předseda redakční rady),

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 09.05.2016 č. 299-15/2016/ZM až 321-15/2016/ZM USNESENÍ č. 299-15/2016/ZM ze dne 09.05.2016 schvaluje Mgr. I. Cinku, Ing. J. Hlavničku a P. Střelku

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 20. 8. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p., Mgr.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 28.11.2011 v 18:00 Ve Studené dne 29.11.2011 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání...

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více