JINECKÝ ZPRAVODAJ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JINECKÝ ZPRAVODAJ. www.jince.cz"

Transkript

1 JINECKÝ ZPRAVODAJ Ročník 24 ŘÍJEN cena 5 Kč 1

2 Jan Kollár Blaze, kdo si jeden čistý, smělý účel místo mnohých představí, v němž by jako v centru měňaví pableskové všech dnů žití tleli: A v něm myslí, cítí, žije celý, v slasti, v slzách, v přízni, v bezpráví, až se š astně k němu dopraví, by i přes bouř, plamen, hrom a střely. Pevné vůli, tužbě ušlechtilé, nerozdílné srdce žádosti rádo dává nebe dojít cíle. Ač pak i mně slova tato lhala, z vítězství-li není radosti, mužně padnout není menší chvála. (Znělka II ze Slávy dcery ) Titulní strana: Pohled na kasárna. Historickou pohlednici zapůjčil p. Ladislav Kadlec. 2

3 Jubilanti SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví svá životní jubilea: DRAČOVÁ Alena 75 let DIVIŠOVÁ Růžena 89 let VLACHOVÁ Bedřiška 87 let Narození DENDYSOVÁ Jana ŠTRYNKOVÁ Karolína MEZEY Matěj VZPOMÍNKY Dne 19. října 2006 uplyne jeden rok, co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Miroslav Holý. S láskou stále vzpomínají manželka, Míra s Katkou, Lenka s Jakubem, vnoučata Natálka a Ondra. V polovině října by se naše milovaná maminka, paní Marie Horešovská z Jinec, dožila 97 let. Je to poprvé, co nebude s námi. Moc nám tu chybí Kdo jste ji znali a měli ji rádi, věnujte jí, prosím, tichou vzpomínku. Děti s rodinami 3

4 POZVÁNKY AKCE DIAKONIE (více: Společenské organizace) Zájezd do divadla pro děti (více: Společenské organizace) Cibulový jarmark v Hořovicích Divadlo Příbram pro předplatitele (více: Kulturní středisko) VOLBY do zastupitelstev měst a obcí (více: Z obecního úřadu) Výstava drobného zvířectva (více: Společenské organizace) Zabijačkové hody U Pstruha (více: Společenské organizace) Turnaj v mariáši (více: Společenské organizace) Listopad: Ustavující zasedání zastupitelstva obce Jince Zájezd Noc na Karlštejně (více: Kulturní středisko) Zájezd do Polska (více: Společenské organizace) Předvánoční prodejní výstava knih (termín v příštím čísle JZ) V Kulturním středisku Jince nabízíme k prodeji: Soubor historických pohlednic Jinec 250, Kč / sada 50 ks Pohlednice letecký snímek obce 3,50 Kč Kniha Jince dějiny obce (J. Beránek) 195, Kč Kniha Karlštejnská čítanka (F. Sládek) 190, Kč Kniha Povídky a pranostiky (F. Sládek) 130, Kč Videokazeta Lesní správa Jince (VIDI) 427, Kč DVD Střední Brdy I. (BM VIDEO) 350, Kč DVD Střední Brdy a jejich květena (BM VIDEO) 320, Kč VHS Střední Brdy a jejich květena (BM VIDEO) 290, Kč DVD Hořovická rallye (BM VIDEO) 280, Kč VHS Hořovická rallye (BM VIDEO) 260, Kč 4

5 Z OBECNÍHO ÚŘADU VOLBY do zastupitelstev měst a obcí Termín: 20. října 2006 od hodin 21. října 2006 od hodin Místo konání voleb: Volební okrsek č. 1 volební místnost v Kulturním středisku Jince, čp. 243 Volební okrsek č. 2 volební místnost v Kulturním středisku Jince, čp. 243 Volební okrsek č. 3 volební místnost v Rejkovicích, čp. 7 Volební okrsek č. 4 volební místnost v Běříně, čp. 22 Na následujících stránkách Vám jednotlivé strany představují své kandidáty a volební programy v takovém pořadí, v jakém byly doručeny redakční radě ke zveřejnění v Jineckém zpravodaji. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ HASIČI JINCE SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A KDU ČSL KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A ČSSD 5

6 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - HASIČI JINCE 1. Vladimír Koukol, 39 let, OSVČ, starosta SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 2. Jan Haken, 54 let, technik, starosta 7. okrsku SDH, bytem Jince, bez politické příslušnosti 3. Jan Krnáč, 39 let, státní zam., strojník SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 4. Jaroslav Cibulka, 50 let, OSVČ, velitel 7. okrsku SDH, bytem Jince, bez politické příslušnosti 5. Jana Šormová, 43 let, laborant, bytem Jince, bez politické příslušnosti 6. Jaroslava Galová, 46 let, referent, hospodář SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 7. Mgr. Tomáš Bažant, 36 let, programátor, člen SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 8. Ing. Ján Vavrek, 52 let, referent, bytem Jince, bez politické příslušnosti 9. Vladimír Valta, 40 let, státní zam., velitel SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 10. Lubomír Píchal, 35 let, topič, člen SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 11. Hana Kubová, 33 let, mateřská dovolená, bytem Jince, bez politické příslušnosti 12. Adam Sivák, 57 let, strážný, člen SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 13. Václav Roušal, 55 let, strážný, místostarosta SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 14. Jiří Jakubík, 20 let, student, bytem Rejkovice, bez politické příslušnosti 15. Tomáš Machaň, 19 let, student, člen SDH Jince, bytem Jince, bez politické příslušnosti 6

7 Volební program: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - HASIČI JINCE V tomto volebním období budeme zejména prosazovat: - Odpovědné a rozumné hospodaření s majetkem obce a jeho rozšiřování. Nedopustit nezodpovědné a zbytečné zadlužování obce. - Hospodárné a efektivní vynaložení obecních prostředků na opravy, údržbu, služby a investice. - Vybrané prostředky z nájmů obecních bytů zpět věnovat do zlepšení kvality bydlení. Prosazovat maximální využití čerpání prostředků z fondů a grantů EU, ministerstev a St. kraje. - Rozšíření a zlepšení spolupráce s vojenskou posádkou, Újezdním úřadem vojenského újezdu Brdy, Policií ČR a okolními obcemi. Dále budeme prosazovat: Spravedlnost a demokracii pro každého zajistit větší informovanost občanů o práci obecního úřadu, zastupitelstva, obecní rady a zájmových organizací a spolků, a to především na stránkách Jineckého zpravodaje a tím zajistit okamžitou a přehlednou dostupnost informací konat veřejná zasedání s občany na Běříně a v Rejkovicích a podporovat činnost osadních výborů prosazovat stejná práva pro všechny občany obce Zaměstnanost a prosperity šance pro každého co nejvíce podporovat malé a střední podnikání v obci s cílem snížit nezaměstnanost našich občanů a tím zvyšovat životní úroveň ve spolupráci s úřadem práce zaměstnávat nezaměstnané spoluobčany na údržbě veřejných prostranství a při vykonávání jiných potřebných prací rozvíjet i nadále veřejnou hromadnou dopravu Bytová politika - podpora výstavby rodinných domků s využitím všech dostupných dotací podporovat výstavbu tzv. chráněných domů pro sociálně slabé rodiny a seniory podporovat výstavbu nízkorozpočtových - tzv. rozjezdových bytů pro mladé rodiny - rovněž s využitím všech možných dotací 7

8 zajištění odpovídajícího nájemního bydlení bez neúměrného zvyšování nájmů odprodej vybraných bytů do osobního vlastnictví převést bytovou správu zpět pod obecní úřad Děti a mládež a volný čas dokončení rekonstrukce a dostavby základní školy výstavba tělocvičny u základní školy potřebná rekonstrukce mateřské školky podpora zájmových a sportovních organizací, zejména těch, které dobře reprezentují jméno obce a pracují s mládeží výhledová oprava a rekonstrukce koupaliště v Jincích oprava a rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště, včetně rozšíření o další sportoviště opravit a vybudovat dětská hřiště a koutky oddychu pro matky s dětmi v sídlišti Zborovská, dále u zdravotního střediska a v parku u náměstí další stavební akce zajiš ovat podle požadavků občanů a finančních možností obce Péče o životní prostředí v obci dokončení příprav a výstavba přivaděče pitné vody z Hluboše rekonstrukce ČOV, zabezpečit připojení rodinných domků na veřejnou kanalizaci a řešit likvidaci odpadních vod tam, kde dosud kanalizace není nadále podporovat třídění odpadů a zajiš ovat odvoz nebezpečného odpadu z obce pokračovat v plynofikaci obce rozšiřovat a pečovat o veřejnou zeleň rekultivace a úprava zelených ploch v sídlišti Zborovská, v parcích a na dalších plochách Péče o bezpečnost občanů a boj proti kriminalitě v obci pokračovat v podpoře činnosti dobrovolných hasičů v Jincích, zajištění obnovy techniky a vybavení jednotky, rekonstrukce hasičského domu provést opatření proti povodním, obnovit preventivně výchovnou činnost v požární ochraně - zejména u mládeže v rámci bezpečnosti chodců na silnici 2. třídy zrekonstruovat některé chodníky a dobudovat nové ve spodních Jincích a Rejkovicích podél této 8

9 silnice, na některých úsecích silnice - např. u školy zvýšit bezpečnost chodců instalací svodidel provést opravy chodníků a komunikací na sídlišti Zborovská prosadit rozšíření komunikace na nebezpečných úsecích zlepšit spolupráci s Policií ČR, požadovat znovuzavedení stálé služebny v Jincích a spolupracovat i s vojenskou policií s cílem snížit nehodovost a kriminalitu v Jincích uplatnit všechny zákonné nástroje ke zlepšení stavu prostor a objektů ohrožujících bezpečnost občanů a hyzdících obec v maximální míře využívat zkušeností a námětů seniorů pro zkvalitnění života v obci, podle potřeb a možností rozšiřovat infrastrukturu a služby v obci důsledně dbát o demokratické uplatňování práv a dodržování povinností občanů podle platných zákonů a vyhlášek K realizaci tohoto našeho volebního programu počítáme s Vaší aktivní podporou. Vaši důvěru nezklameme. Jinečtí hasiči. 9

10 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A KDU-ČSL Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vám představit kandidáty jinecké volební strany Sdružení nezávislých kandidátů a KDU ČSL, kteří se chtějí ucházet ve volbách do Zastupitelstva obce Jince o Vaši důvěru. Téměř polovina našich kandidátů v minulých volebních obdobích pracovala v Zastupitelstvu obce Jince. Na různých pozicích v obecní radě, komisích a výborech jsme se přímo podíleli na projektech, které se v naší obci realizovaly. Naše zkušenosti bychom chtěli uplatnit v dalším volebním období. 1. Ing. Martin Vejr, 29 let, konzultant v oblasti životního prostředí, Brigádnická 324, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 2. Ing. Miroslav Běhoun, 51 let, stavební technik, Žižkova 276, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 3. Mgr. Dagmar Hůlová, 52 let, zástupce ředitele základní školy, Štěpnice 193, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 4. Jiří Vinkler, 41 let, technik společnosti, Slunečná 389, Jince, člen KDU-ČSL, navržen KDU-ČSL 5. MUDr. Dana Chudáčková, 35 let, lékařka, Královky 198, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 6. Ing. Pavel Ženíšek, 40 let, státní zaměstnanec, Zborovská 349, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 7. Jindřich Slavíček, 58 let, státní zaměstnanec, Sadová 332, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 8. Ing. Pavel Selmbacher, 53 let, podnikatel, Za Černým mostem 74, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 9. Miroslava Tichá, 33 let, bankéřka pro firemní klientelu, Křešínská 242, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 10

11 10. Jiří Souček, 39 let, podnikatel, Pod Plešivcem 123, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 11. Mgr. Ta ána Pastuchová, 45 let, učitelka, Jana Žižky 220, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 12. František Horák, 38 let, zámečník, Jana Žižky 291, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 13. Jozef Moravčík, 62 let, důchodce, Brigádnická 308, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 14. Marie Hrkalová, 62 let, důchodce, Jiráskova 278, Jince, bez politické příslušnosti, navržena KDU-ČSL 14. Miloslav Horký, 57 let, podnikatel, Za Černým mostem 192, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát Volební program: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A KDU-ČSL VÝSTAVBA A BYDLENÍ zasadíme se o další rozšíření plynofikace obce (neplynofikovaná část starého sídliště, lokalita Královky, Havlíčkova ulice, další lokality podle největšího zájmu obyvatel obce a finančních zdrojů), budeme pokračovat v započatých rekonstrukcích střech a fasád bytových domů ve vlastnictví obce, s cílem snižování nákladů na vytápění obecních bytových domů chceme realizovat zateplování obvodových konstrukcí a výměnu oken, chceme znát názor nájemníků ve starém sídlišti na privatizaci bytů do osobního vlastnictví, v případě většího zájmu budeme odprodej bytů zvažovat, chceme aktivně pokračovat v přípravě lokalit pro individuální výstavbu rodinných domků (např. lokalita A10 nad ulicí Sadová a Brigádnická směrem na Ohrazenici), budeme pokračovat v realizaci vodovodního přivaděče z Hluboše. 11

12 ŠKOLSTVÍ, KULTURA, ZÁJMOVÁ ČINNOST A SPORT chceme zlepšovat technické vybavení mateřské a základní školy; budeme pokračovat v rekonstrukci a přístavbě školy, která byla započata v minulém volebním období, chceme podporovat mimoškolní zájmovou a volnočasovou činnost mládeže, budeme podporovat údržbu sportovních zařízení v obci, budeme se podílet na rekonstrukci technického zázemí fotbalového hřiště, které je ve vlastnictví obce, zajistíme rozšíření a zkvalitnění služeb kulturního střediska (veřejně dostupný internet, vydávání propagačních materiálů obce, zlepšíme webové stránky obce), chceme pokračovat v podpoře oprav a udržování kulturních památek v obci, budeme všestranně podporovat zájmovou činnost a aktivní rekreační sport obyvatel obce, zvýšíme informovanost občanů o chodu obce, vzniklých problémech a jejich řešení (v Jineckém zpravodaji, na webových stránkách obce). ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podpoříme rozšíření sběrných míst na tříděný odpad a zajistíme osvětu o správném nakládání s odpady, budeme věnovat pozornost údržbě parků a rozšiřování zeleně v obci, budeme podporovat výstavbu vodovodní a kanalizační sítě do míst, kde doposud není, chceme rekonstruovat stávající dětská hřiště na moderní a bezpečná zařízení a rozšířit jejich počet (např. v sídlišti Zborovská, ve starém sídlišti), budeme se zabývat přípravou na rekonstrukci čistírny odpadních vod, která se pomalu stává nedostačující, technicky zastaralou a neschopnou plnit zpřísňující se požadavky na kvalitu vypouštěných vyčištěných vod do Litavky. ZDRAVOTNICTVÍ zasadíme se o rozšíření lékařské péče v obci (odběry krve ve zdravotním středisku, rozšíření o další lékařské odbornosti internista, ultrazvuk) 12

13 BEZPEČNOST budeme se zabývat prevencí kriminality a pořádkem v obci; opět budeme jednat s Policií ČR o zřízení stálé služebny v Jincích, budeme pokračovat v rekonstrukci a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení v obci (ul. Zborovská, Rejkovice, Běřín), budeme věnovat pozornost opravě místních komunikací a chodníků, budeme pokračovat v jednáních s Krajským úřadem a okolními obcemi týkajících se zlepšení bezpečnosti provozu a pohybu chodců v okolí hlavní silnice přes obec II/118, zejména v Rejkovicích, vynaložíme všechny síly na vyřešení problematického stavu bývalé prodejny potravin na sídlišti Zborovská. SPOLUPRÁCE S ARMÁDOU ČR při řešení společných problémů s armádou chceme navázat na dobré vztahy vytvořené v minulých volebních obdobích Vážení spoluobčané, tento program nastiňuje jen ty hlavní úkoly, kterými se chceme v nastávajícím volebním období zabývat. Budeme se však věnovat i jiným aktuálním problémům, při jejichž řešení počítáme s Vaším aktivním zapojením a připomínkami. Abychom mohli předložený volební program realizovat, budeme pečlivě sledovat možnosti využití finančních prostředků pro rozvoj naší obce z fondů Evropské unie, kraje a státního rozpočtu ve všech oblastech. Pro lepší využití svěřených finančních prostředků chceme též snižovat finanční náročnost běžného provozu obce. Spoluobčané přij te volit! Ve volbách budete rozhodovat i za sebe a za to, jaký bude náš společný život v Jincích minimálně po dobu dalších čtyř let. 13

14 KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 1. RSDr. Josef Hála, 53 let, OSVČ, Rejkovice 47, Jince, KSČM 2. Ing. Miroslav Jandík, 51 let, státní zaměstnanec, Zborovská 345, Jince, bezpartijní 3. Ivana Matušková, 39 let, zaměstnanec, Zborovská 343, Jince, bezpartijní 4. Ing. Miroslav Domanský, 45 let, zaměstnanec, Zborovská 348, Jince, bezpartijní 5. Václav Zeisek, 44 let, invalidní důchodce, Žižkova 13, Jince, bezpartijní 6. Josef Helcl, 57 let, dělník, Jana Žižky 173, Jince, bezpartijní 7. Jitka Kadeřábková, 44 let, státní zaměstnanec, Čsl. dělostřelců 295, Jince, bezpartijní 8. Jaroslav Cinert, 59 let, dělník, Běřín 15, Jince, bezpartijní 9. Lukáš Plecitý, 19 let, student VŠ, Rejkovice 25, Jince, bezpartijní 10. Jaroslava Šnajdrová, 55 let, dělnice, Č.p. 360, Jince, bezpartijní 11. Helena Píchalová, 58 let, dělnice, Pod Královkou 356, Jince, bezpartijní 12. Václav Zadina, 32 let, dělník, Jana Žižky 207, Jince, bezpartijní 13. Miroslav Maršálek, 52 let, invalidní důchodce, Jana Žižky 217, Jince, KSČM 14. Zdeněk Zvolenský, 51 let, dělník, Královky 190, Jince, KSČM 15. Jan Straka, 65 let, důchodce, Zborovská 340, Jince, bezpartijní 14

15 Volební program: KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY V NASTÁVAJÍCÍM OBDOBÍ BUDEME PROSAZOVAT: Odpovědné hospodaření s majetkem obce, jeho rozšiřování a zbytečné nezadlužování obce Hospodárné vynakládání prostředků na údržbu, opravy, služby a investice Aby vybrané prostředky z nájmů byly zpět věnovány do zlepšování kvality bydlení Hledání dalších možností čerpat prostředky z fondů EU, ministerstev a grandů Středočeského kraje Rozšiřování spolupráce s vojenskou posádkou, Újezdním úřadem vojenského újezdu Brdy i okolními obcemi JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM O ZAJIŠTĚNÍ: * Demokracie a spravedlnosti pro každý den - prosadit větší informovanost občanů o práci zastupitelů a obecního úřadu - podporovat poměrné zastoupení jednotlivých kandidátek v orgánech obce podle výsledků voleb - pořádat veřejné schůze občanů v Rejkovicích a na Běříně k řešení potřeb těchto osad - rovný přístup k potřebám všech obyvatel * Prosperity jako šance pro všechny - podpora drobného a středního podnikání s cílem snížit nezaměstnanost v obci. K tomu využít i průmyslovou zónu - ve spolupráci s úřadem práce zaměstnávat nezaměstnané z řad občanů na údržbě veřejných ploch - věnovat pozornost veřejné dopravě jako podmínky dalšího rozvoje regionu * Zajištění kvalitního bydlení - podpora výstavby rodinných domků, zejména v lokalitě A-10 - zajištění odpovídajícího nájemního bydlení bez zbytečného zvyšování nájmů - podporovat rozvoj obchodní sítě - podle zájmu pokračovat v přijatelné privatizaci bytového fondu obce, výnosu využít na rekonstrukce a opravy zbylého bytového fondu ve správě obce 15

16 - podporovat rekonstrukci kostela Sv. Mikuláše včetně úpravy jeho okolní zeleně * Sociální solidarity jako principu spolužití v obci - nadále podporovat zdravotnická zařízení v obci, připravit rekonstrukci zdravotního střediska - řešit náplň práce komise občanské a sociální, prohloubit její spolupráci s bytovou komisí - usilovat o výstavbu domu pro sociálně potřebné občany a seniory i startovací byty pro mladé - dokončit rekonstrukci pečovateláků v obci * Děti a mládež naše budoucnost - využití volného času dětí a mládeže jako jedné z cest boje proti alkoholismu a toxikománii - dostavba základní školy a projektová příprava výstavby tělocvičny u ZŠ - připravit projektovou dokumentaci pro rekonstrukci mateřské školy - rekonstrukce koupaliště a dětských hřiš v obci - podporovat činnost zájmových a sportovních organizací, zejména těch, které pracují s mládeží, pomoc při rekonstrukci kabin na fotbalovém hřišti a koupališti - rekonstrukce budovy kulturního střediska jako centra pro využití volného času mládeže, kulturního vyžití občanů a zachování kulturních tradic obce * Kvalitu života, která souvisí s životním prostředím - výstavba přivaděče vody do obce z Hluboše - rekonstrukce ČOV a zvyšování počtu RD napojených na veřejnou kanalizaci, podpora likvidace odpadních vod z míst, kde kanalizace není - podporovat třídění odpadů, zavádět třídění nových druhů odpadových surovin. Nadále zajiš ovat svoz nebezpečného odpadu z obce - péče o veřejnou zeleň - ve spolupráci se Středočeskou plynárenskou pokračovat v plynofikaci obce - využívat všech možností obecního úřadu k odstranění nebo opravě objektů, které zhoršují vzhled obce - podporovat výstavbu řadových garáží a tím částečně řešit i parkování na Zborovské ulici 16

17 * Bezpečnosti občanů a boj proti kriminalitě - podpora činnosti dobrovolných hasičů, zejména mládežnických družstev, rekonstrukce hasičského domu, nová technika a vybavení sboru - opatření proti povodním - bezpečnost chodců na komunikaci II. třídy, rekonstrukce chodníku naproti základní škole a dobudování chodníků ve spodních Jincích. Připravit projektovou dokumentaci na výstavbu chodníků v Rejkovicích a ve spolupráci s OÚ Čenkov i ve směru na tuto obec - prosazovat rozšíření komunikace II. třídy v úseku Čenkov hranice okresu a směrem na Příbram jako podmínky pro další rozvoj regionu - posílit spolupráci se státní i vojenskou policií s cílem snížit kriminalitu a nehodovost v obci. Nadále usilovat o zřízení stanice Policie ČR v obci Pro realizaci našeho volebního programu počítáme s Vaší aktivní účastí a podporou nejen ve volbách. Vaši důvěru nezklameme. Kandidáti za KSČM Jince 17

18 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ 1. Marie Houšková, 59 let, důchodkyně, Jince, bez politické příslušnosti, navrhla ČSSD 2. MUDr. Jiří Švamberg, 48 let, lékař, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 3. Dagmar Němcová, 47 let, referentka finanční kontroly, Jince, ČSSD, navrhla ČSSD 4. Ing. Bc. Emil Rybárik, 41 let, voják z povolání, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 5. Michal Čermák, 36 let, správce počítačové sítě, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 6. Ing. Petr Bureš, 36 let, soukromý podnikatel, Jince Rejkovice, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 7. Václav Skuček, 50 let, technik, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 8. Vilém Matoušek, 55 let, technik, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 9. Vladimíra Nýdlová, 47 let, administrativní pracovnice, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 10. Zdeňka Abrahámová, 53 let, v domácnosti, Jince Běřín, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 11. Mgr. Vítězslav Sklenář, 34 let, technicko-obchodní manažer, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 12. Jana Provazníková, 45 let, dispondent logistiky, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 13. Miloš Švorba, 38 let, řidič, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 14. Karol Koprda, 46 let, soukromý podnikatel, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát 15. Ladislav Lauko, 33 let, soukromý podnikatel, Jince, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát Zmocněnec sdružení politické strany a nezávislých kandidátů: Emilie Hurychová, Jana Žižky 211, Jince 18

19 Vážení spoluobčané, jinecká volební strana Sdružení nezávislých kandidátů a ČSSD vám předkládá svůj volební program, který se zavazujeme splnit v případě, že nám v nastávajících volbách dáte svým hlasem možnost jej realizovat. Program navazuje na úspěšně provedené akce ve volebním období a je zárukou zodpovědného hospodaření s majetkem obce ve prospěch všech občanů nikoliv jednotlivců. Solventní a prosperující obec Jednou z hlavních priorit je zachování současného stavu nezadlužené prosperující obce. K naplnění této strategie budeme stejně jako v minulém období využívat státních dotací, grantů a fondů Evropské unie. Důkazem, že tento postup je možný, jsou příjmy obce nad rámec obecního rozpočtu za minulé volební období: od ministerstev financí, životního prostředí a místního rozvoje ve výši 18,3 milionů Kč a ostatních zdrojů 12,5 milionů Kč. Pro příští rok obec zažádala o dalších cca 35 mil. Na spolufinancování akcí je připraveno i Ministerstvo obrany (výstavba vodovodního přivaděče z Hluboše). Pro lepší život v obci Ke zkvalitnění dopravní situace v obci chceme přispět řešením problémů provozu na komunikaci II/118 ze Zdic do Příbrami. Po vykoupení přilehlých pozemků chceme společně s Krajským úřadem Středočeského kraje realizovat částečnou rekonstrukci této komunikace, včetně vybudování chodníků v Rejkovicích a podél silnice Jince Čenkov. Dále chceme dořešit majetkové vztahy k pozemkům v obci, které dosud bránily pokračování rekonstrukce chodníků ve střední části obce. Narůstající problémy se zásobováním obce pitnou vodou chceme s finanční spoluúčastí armády vyřešit výstavbou vodovodního přivaděče z Hluboše s tím, že budou zachovány místní vodní zdroje Slonovec a Velcí (jako záložní zdroje). V případě zájmu občanů budeme pokračovat v dalších etapách plynofikace, např. v lokalitách Královky, v ulici Pod Váhou, v ulici Čsl. dělostřelců, v ulici Pod Plešivcem i jinde. Zabezpečíme realizaci rekonstrukce čistírny odpadních vod s cílem zvýšit její kapacitu a zároveň dodržování parametrů Evropské unie. (V současné době se zpracovává odborné posouzení stavu ČOV.) 19

20 Vybudujeme inženýrské sítě v lokalitě A-10 (pole nad Brigádnickou a Sadovou ulicí směrem na obec Ohrazenice) vyčleněnou pro výstavbu rodinných domků. Připravíme a provedeme 2. změnu územního plánu obce a umožníme tak výstavbu rodinných domků i v dalších částech obce. Změnou územního plánu chceme také podporovat, v případě zájmu obyvatel, výstavbu obchodního domu. V lokalitě F4 (za Svazarmem) zahájíme výstavbu garáží (projekt je vypracován) a vyřešíme tak nedostatek parkovacích míst v Jincích. Budeme usilovat o vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům v lokalitě B 11 (průmyslová zóna). Vzniknou tak předpoklady pro prodej nebo pronájem pozemků v této zóně a tím podpoříme podnikání v obci, včetně vytváření nových pracovních příležitostí. V rekonstrukci budovy základní školy budeme pokračovat 4. etapou tj. přístavba šaten, tříd a sportoviště. Zamýšlíme provést rekonstrukci inženýrských sítí v Jiráskově ulici a chceme tak dořešit definitivní podobu této ulice (odfrézování, asfaltování, chodník). Totéž máme v úmyslu zrealizovat na komunikaci na Královkách, včetně odvodnění a výstavby chodníků. Budeme pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení s dalším rozšiřováním nových tras. Mezi priority řadíme péči o naše děti a mládež. Chceme vybudovat dvě hřiště, jedno u zdravotního střediska, druhé na sídlišti Zborovská. Dalším okruhem zájmu o naše děti je zajištění kulturního centra, kde by mohly uplatnit své zájmy a strávit smysluplně volný čas. Proto budeme podporovat rekonstrukci kulturního střediska a rozšiřování jeho služeb. Budeme finančně i jinak podporovat všechny zájmové a sportovní organizace i organizátory akcí spojených s vyplněním volného času našich dětí a mládeže. V péči o naše seniory chceme pokračovat v rekonstrukci druhého pečovatelského domu. Důkladně a citlivě budeme zvažovat jakékoliv jednostranné navyšování nájemného v bytech patřících obci. Po dořešení bezúplatného převodu pozemků pod bytovými domy v ulicích J. Žižky a Čsl. dělostřelců mezi Ministerstvem obrany a obcí chceme zaujmout definitivní stanovisko vlastníka bytových domů a vybrat jedno ze dvou řešení: - bu za pomoci státní dotace domy zrekonstruovat, - nebo domy zprivatizovat. 20

21 Obec bezpečná Budeme usilovat o zprovoznění služebny Policie ČR v Jincích a znovu chceme vyjádřit podporu a zájem občanů o působení policie v obci. Trváme na daném příslibu i termínu, který byl předběžně stanoven na začátek roku Žijeme společně v obci Budeme se snažit o aktivní zapojení obyvatel Běřína a Rejkovic do života obce, za přispění volených zástupců těchto částí obce chceme pomoci při řešení konkrétních místních problémů. Nadále chceme usilovat o větší propojení občanů ze sídliště Zborovská s obcí. Jsme si vědomi, že obyvatelé této části obce již dávno nejsou jen vojáci z povolání umístěni do obce na základě personálních rozkazů a na dočasnou dobu. Většinou se jedná o lidi žijící zde i několik desítek let a po získání bytů do osobního vlastnictví hodlají v Jincích žít i nadále. Pro tyto spoluobčany budeme usilovat o vyřešení havarijního stavu budovy bývalé prodejny, dále chceme vybudovat místa pro umístění kontejnerů na komunální odpad podle potřeb obyvatel, dořešit ukládání a odvoz tříděného odpadu a již výše zmíněné sportovní hřiště. Trvalou pozornost budeme věnovat údržbě veřejných prostranství a zeleně, zachování a zkvalitňování služeb všech obecních zařízení, zvyšování úrovně bydlení, bytové výstavbě, rekonstrukci místního koupaliště, podporování propagace obce a jejích vztahů se sousedními obcemi, armádou i orgány a organizacemi, které se spolupodílejí na chodu obce. Naším záměrem je spolupracovat se všemi, kteří si uvědomují odpovědnost za život v obci a hlavně jsou ochotni pro ostatní něco udělat. Naše sdružení, které čeká na Vaši důvěru, má před sebou mnoho dalších záměrů. Volební program je pro nás závazkem a v žádném případě ho nepovažujeme jen za nereálné sliby v rámci volební kampaně. Těšíme se na každodenní spolupráci při řešení našich společných problémů spojených se životem v Jincích. 21

22 Usnesení zastupitelstva obce Jince ze dne Zastupitelstvo obce schvaluje: 1. Program jednání zastupitelstva 2. Zprávu o činnosti rady obce za období od do Zprávu o čerpání rozpočtu obce k , včetně rozpočtových opatření dle přílohy zápisu. 4. Zprávu o privatizaci bytů v sídlišti Zborovská včetně dalšího postupu předávání nemovitostí jednotlivým společenstvím a převodu finančních prostředků na opravu hromosvodů privatizovaných objektů nesplňujících v době předávání podmínky pro vydání platné revize (dle vyčíslení finančních nákladů opravy revizním technikem). 5. Jednostranné zvýšení nájemného pro rok 2007 od o 50 % maximálního nárůstu nájemného stanoveného zákonem č. 107/2006 Sb. 6. Vyhodnocení volebního období zastupitelstva obce. 7. Udělení výjimky z podmínek pro prodej pozemků v lokalitě A22 stanovených usnesením zastupitelstva ze dne pod bodem 13) spočívající v prominutí podmínky trvalého pobytu v obci Jince p. Aleši Havrlíkovi - Ohrazenice 121 (ostatní podmínky zůstávají v platnosti); v návaznosti na udělení této výjimky schvaluje prodat tomuto žadateli pozemky v lokalitě A22 dle GP /2005: č. parc. 876/14 (1993 m 2 ) a 876/9 (38 m 2 ) parcela č. 876/9 nesmí být zaplocena za cenu dle usnesení zastupitelstva obce č. 17) ze dne Podporu žádosti TJ Sokol Jince o přidělení grantu z programu č Ministerstva školství na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny ve sportu celková rekonstrukce sportovního areálu na sokolské zahradě. V případě přiznání grantu se obec bude částečně finančně podílet na realizaci projektu. O výši finančního podílu rozhodne zastupitelstvo obce po předložení celkového rozpočtu stavby. 9. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Kulturního střediska Jince spočívající v doplnění článku I. bodu 4.: za slova. provozuje informační služby občanům a návštěvníkům obce vložit: a poskytuje jim placené kopírovací služby. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: informace starostky obce: - o dotačních titulech na příští rok - o bezúplatném převodu pozemků obci Ministerstvem obrany - o rozpracovaných akcích s upozorněním na závazky obce, které přecházejí do dalšího volebního období 22

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Dne 8.12.2010, několik málo hodin před schůzí ustavujícího zastupitelstva, uzavřeli zástupci Sdružení pro město Domažlice, České strany

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

ad. 10. Návrh usnesení přednesla p. Drahotová v tomto znění: a) zastupitelstvo obce schvaluje:

ad. 10. Návrh usnesení přednesla p. Drahotová v tomto znění: a) zastupitelstvo obce schvaluje: Zápis č. 4 /2008 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty konaného dne 20.11.2008 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení: Ukončení: 18.00 hod. 19.40 hod. Přítomni: P. Hošta, J. Šmejkalová, Vl.

Více

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů z předešlých jednání

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program jednání: 1. Kontrola usnesení zápisů a

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více