Barevné stránky Odolenu tentokrát zaplnila zasněžená reportáž Pavla Novotného z prvních dnů nového roku v našem městě. Pamětníci se shodují, že pod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barevné stránky Odolenu tentokrát zaplnila zasněžená reportáž Pavla Novotného z prvních dnů nového roku v našem městě. Pamětníci se shodují, že pod"

Transkript

1 2/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda

2 Ohlédnutí Barevné stránky Odolenu tentokrát zaplnila zasněžená reportáž Pavla Novotného z prvních dnů nového roku v našem městě. Pamětníci se shodují, že pod takhle vydatnou sněhovou pokrývkou Vodolka nebyla už drahně let. Pro někoho romantika, pro jiného komplikace, každopádně zima a sníh k sobě prostě patří...

3 Nejkrásnější Václava Eiblová Nejkrásnější je noc, když je krátká a den, když je pondělní. Nejkrásnější je hledání, když se ztrácím, když vím. Nejkrásnější je sen, když se probouzím když bdím. Nejkrásnější je lež a pravda, když umí lhát. Nejkrásnější je naděje, když neumírá a láska, když je snad. Blahopřejeme V lednu oslavili významná životní jubilea: Sedmdesátiny Černá Věra 70 OV Marešová Jiřina 70 OV Osmdesátiny Šimůnková Olga 80 OV Zemanová Danuška 80 OV Jedenaosmdesátiny Králová Zdeňka 81 OV Kuklová Malvína 81 OV Žáčková Libuše 81 OV Dvaaosmdesátiny Čech Zlatko 82 OV Jindřichová Alena 82 OV Krejza Jaroslav 82 OV Pětaosmdesátiny Nešvera Josef 85 OV Osmaosmdesátiny Král Josef 88 OV Devadesátiny Divišová Božena 90 Dolínek Informace z radnice Rada města ze dne 14. ledna 2010 Změna v řešení přestupků RM schválila zrušení komise k projednávání přestupků, podle zákona o obcích a o přestupcích, z důvodu ukončení Dohody o pracovní činnosti s předsedou komise Mgr. Karlem Fischerem ke dni RM zároveň schválila úpravu Organizačního řádu Městského úřadu Odolena Voda, kterou se od 14. ledna 2010 rozšiřuje jeho působnost o řešení přestupků, a to na základě 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Tuto činnost bude zajišťovat Pavel Halva, vedoucí odboru samosprávy, který má pro tuto činnost vzdělání v právních základech, zkušenosti z činnosti v MěP a vykoná zkoušku z odborné způsobilosti. Poskytnutí přístřeší RM schválila materiál zpracovaný odborem samosprávy ve spolupráci s právničkou města a firmou Centra. Jedná se o postup řešení případů spojených s nájmem bytů ve vlastnictví města. V materiálu jsou uvedeny návrhy na poskytnutí přístřeší konkrétním nájemcům bytů, kteří přes několikeré upozornění, soudní projednávání, ústupky ze strany města mají stále neřešené dluhy na nájemném. Odchyt holubů RM schválila pokračování v odchytu holubů na Horním náměstí firmou DDD MAPRA s.r.o. z Prahy. Zimní období se ukázalo jako velmi vhodné, jen v prosinci bylo odchyceno 165 holubů. Holubi znamenají velké ohrožení nemocemi jako je salmonelóza nebo ornitóza, dále obtěžují uživatele venkovních teras domů a znečišťují trusem půdy bytových domů. Služba za jeden měsíc stojí cca Kč. Cena zahrnuje dvě klece, krmení, dopravu a svoz odchycených holubů. 3

4 Granty pro rok 2010 RM schválila vyhlášení Grantového programu na podporu veřejně přínosných kulturních, společenských či sportovních akcí a Programu podpory činnosti organizací, spolků a sdružení města Odolena Voda pro rok Pravidla včetně formulářů žádostí a vyúčtování obou programů jsou k dispozici na stránkách města a v podatelně městského úřadu. Podrobné informace také naleznete v tomto čísle zpravodaje Odolen na str. 14. Nadstavba mateřské školy RM schválila zveřejnění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce Nástavba hospodářského pavilonu rozšíření mateřské školy v Odoleně Vodě zadávaná dle 21 odst. 1 písm. f) zákona zjednodušené podlimitní řízení. Z podkladů města zpracovala Barbora Měchurová Příspěvek na bydlení Od dochází k výraznému navýšení základního nájemného v bytech v majetku města i Pražské správy nemovitostí. V bytech vlastníků i v družstevních bytech došlo k navýšení částky fondu oprav. Tyto změny se citelně dotknou zvláště seniorů bydlících v nájemních bytech. Proto bych chtěla občany upozornit na možnost využití alespoň částečné kompenzace, kterou představuje dávka ze systému státní sociální podpory, a to příspěvek na bydlení. Kdo má na tuto dávku nárok? Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže jeho náklady na bydlení přesahují částku rozhodného příjmu v rodině vynásobenou koeficientem 0,3 a současně tato výsledná částka je nižší než částka normativních nákladů na bydlení. Tato formulace je trochu krkolomná, proto se ji pokusím vysvětlit na konkrétních příkladech. Nejprve je třeba vysvětlit, co se považuje za náklady na bydlení. V nájemním bytě je to základní měsíční nájemné a měsíční zálohy na služby(vodné+stočné, dodávka tepla, teplé užitkové vody, poplatek za společnou anténu, výtah, osvětlení společných prostor, měsíční zálohy na elektřinu a plyn).v bytech, kde není centrální vytápění, se zahrnují do nákladů na bydlení i náklady na nákup paliva. Do nákladů na bydlení se nezahrnují poplatky za telefon, internet, kabelovou televizi, poplatky za rozhlas a televizi. Obdobné je to u nákladů na bydlení v bytech vlastníků nebo v družstevních bytech, kde se místo základního nájemného hradí příspěvek do fondu oprav. Rozhodným příjmem se rozumí souhrn všech příjmů v rodině (osob hlášených v bytě k trvalému pobytu). Pokud například v bytě bydlí dva manželé starobní důchodci, jejichž jediným příjmem jsou tyto důchody, je rozhodným příjmem součet částek jejich důchodů. Normativní náklady na bydlení jsou dány zákonem a každoročně jsou aktualizované nařízením vlády. Pro období od do činí normativní náklady na bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy v obcích do obyvatel (Odolena Voda) tyto částky: Počet osob v rodině měsíční náklady na bydlení Kč Kč Kč 4 a více Kč V družstevních bytech a bytech vlastníků v obcích do obyvatel jsou normativní náklady stanoveny takto: Počet osob v rodině měsíční náklady na bydlení Kč Kč Kč 4 a více Kč Nyní dva konkrétní příklady: 1. V nájemním bytě ve vlastnictví obce Odolena Voda bydlí ovdovělá důchodkyně. Nikdo jiný není v bytě hlášen k trvalému pobytu. Jediným příjmem této paní je její starobní důchod a vdovský důchod po manželovi. Celková částka vypláceného souběhu důchodů činí měsíčně Kč. Měsíční náklady na bydlení činí měsíčně částku Kč (nájem+služby+měsíční zálohy na plyn a elektřinu). Součin rozhodného příjmu a koeficientu 0,3 činí: x 0,3 = Kč. Náklady na bydlení činí měsíčně Kč, což je více než Kč. První podmínka pro nárok na příspěvek na bydlení je splněna. Jak je to s druhou podmínkou? Normativní náklady na bydlení činí v daném případě částku Kč. Příjem vynásobený koeficientem 0,3 činí Kč, což je méně než Kč. Je tedy splněna i druhá podmínka. Tato paní splňuje podmínky nároku na příspěvek na bydlení. Výše příspěvku by měla měsíčně činit částku: = 566 Kč. 4

5 2. V nájemním bytě ve vlastnictví Pražské správy nemovitostí žijí manželé starobní důchodci. Nikdo jiný není v bytě hlášen k trvalému pobytu. Jediným příjmem manželů jsou jejich starobní důchody. Manžel má důchod ve výši Kč a manželka má důchod ve výši Kč. Rozhodný příjem v rodině tedy činí Kč měsíčně. Součin rozhodného příjmu a koeficientu 0,3 činí: x 0,3 = Kč. Měsíční náklady na bydlení činí od částku Kč. První podmínka pro nárok na příspěvek na bydlení je opět splněna, protože měsíční náklady na bydlení ve výši Kč jsou vyšší než částka Kč. Jak je to s druhou podmínkou? Normativní náklady na bydlení v případě dvou osob v rodině činí částku Kč. Částka x 0,3 = je však vyšší než částka normativních nákladů. Tito manželé nesplňují současně obě podmínky nároku na příspěvek na bydlení. Pokud si požádají, bude jim zasláno zamítavé rozhodnutí. Obdobně se postupuje při posuzování nároku u občanů žijících v bytech družstevních nebo v bytech, které vlastní. Normativní náklady na bydlení jsou zde však o něco nižší, jak vyplývá z výše uvedené tabulky. Kdo o příspěvku na bydlení rozhoduje a kde se o něj žádá? O příspěvku na bydlení rozhoduje a vyplácí jej Úřad práce Praha východ, oddělení státní sociální podpory, se sídlem Praha 1, náměstí Republiky 3. Jedná se o dávku, o kterou se žádá vždy na kalendářní čtvrtletí na předepsaných formulářích. V současné době lze tedy žádat o příspěvek na období od do Příjem se dokládá za poslední čtvrtletí roku Na každé další období se vždy musí doložit příjmy za uplynulé čtvrtletí a osvědčení dalších rozhodných skutečností(trvání nájemního vztahu, placení záloh.) Dle sdělení paní starostky bude možno si příslušné formuláře vyzvednout na Městském úřadu v Odoleně Vodě a občané pojedou na úřad práce až s vyplněnou žádostí a ostatními požadovanými doklady. Starším spoluobčanům s vyplněním žádosti jistě rády poradí pracovnice sociálně-správního odboru MěÚ. Na závěr bych všem našim starším spoluobčanům chtěla zdůraznit, že uplatnění nároku na příspěvek na bydlení není žádnou hanbou. Jedná se o státní dávku, která je výrazem podpory státu nízkopříjmovým rodinám. Materiál byl zpracován za použití zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších změn a doplnění a nařízení vlády ČR ze dne Rada města Odolena Voda schválila na svém zasedání dne Program pomoci, určený převážně seniorům nebo sociálně slabším spoluobčanům, kteří nebudou schopni zaplatit nájemné v bytech, ve kterých žijí, zvýšené na základě zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného. O této pomoci jste již byli ve zpravodaji Odolen informováni. Mgr. Marie Průchová, předsedkyně komise pro občanské záležitosti Úhrada místního poplatku za odpady Na základě Obecně závazné vyhlášky města Odolena Voda č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen místní poplatek ), schválené Zastupitelstvem města Odolena Voda dne , s účinností od upozorňuje odbor samosprávy Městského úřadu Odolena Voda, jako správce shora uvedeného místního poplatku, poplatníky na splatnost tohoto místního poplatku, která je stanovena nejpozději při jednorázové úhradě do každého kalendářního roku v celkové výši 500 Kč za poplatníka ve dvou stejných úhradách do a každého kalendářního roku (ve výši 250 Kč). Pokud nebude poplatníkem provedena úhrada místního poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacená část bude zvýšena: Při jednorázové úhradě: - při překročení lhůty splatnosti o dní o půlnásobek - při překročení lhůty splatnosti o 61 dní a více o jednonásobek Při dvou úhradách: - při překročení lhůty splatnosti o dní o půlnásobek - při překročení lhůty splatnosti o 61 dní a více o jednonásobek Poplatek se hradí: a) v hotovosti na Městském úřadu Odolena Voda, odboru samosprávy, v úředních dnech (pondělí od 8 do 18 hod., středa od 7 do 17 hod.), nebo b) složenkou určenou k tomuto účelu, která bude poplatníkovi vydána správcem poplatku, nebo c) bankovním převodem na č. ú /0100, variabilní symbol tvořený číslem popisným trvalého bydliště poplatníka a číslem Do poznámky je vždy nutné uvést všechna jména a příjmení osob, za které se poplatek hradí, jinak není možné poplatky spárovat. 5

6 Úhrada místního poplatku ze psů Na základě Obecně závazné vyhlášky města Odolena Voda č. 5/2005 o místním poplatku ze psů, schválené Zastupitelstvem města Odolena Voda dne , s účinností od upozorňuje odbor samosprávy Městského úřadu Odolena Voda, jako správce shora uvedeného místního poplatku, poplatníky na splatnost tohoto místního poplatku, která je stanovena nejpozději do každého kalendářního roku, a to: 1. pes v bytě 800 Kč, 1. pes u rodinného domu 300 Kč, 1. pes pro důchodce 200 Kč, 2. pes a další v bytě Kč, 2. pes a další u rodinného domu 450 Kč a 2. pes a další pro důchodce 300 Kč. Pokud poplatek, dle této vyhlášky nebude zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacená část bude zvýšena: - při překročení lhůty splatnosti o 5-30 dní o půlnásobek - při překročení lhůty splatnosti o dní o jednonásobek - při překročení lhůty splatnosti o 61 dní a více o dvojnásobek. Poplatek se hradí: a) v hotovosti na Městském úřadu Odolena Voda, odboru samosprávy, v úředních dnech (pondělí od 8.00 do hod., středa od 7.00 do hod.), nebo b) složenkou určenou k tomuto účelu, která bude poplatníkovi vydána správcem poplatku, nebo c) bankovním převodem na č. ú /0100, variabilní symbol tvořený číslem evidenční známky a číslem Pavel Halva, vedoucí odboru samosprávy Městského úřadu Odolena Voda Sněhová kalamita, která postihla prakticky celou Evropu, se nevyhnula ani našemu městu. Rád bych všem občanům poděkoval za trpělivost, se kterou snášeli zasněžené silnice a chodníky. Je vidět, že ve zdejším městě žijí lidé, kteří chápou rozdíl mezi běžnou činností podle plánu zimní údržby a kalamitním stavem. Jen pro vysvětlení: jak chodníky, tak silnice nemusí být zcela zbaveny sněhu k tomu, aby byly sjízdné a průchodné. Já ze svého pohledu mohu jen ocenit všechny pracovníky technických služeb, kteří kalamitu zvládali bez ohledu na své soukromí a volný čas. Děkuji Fr. Mužíčkovi, S. Lakatošovi, J. Zikovi, M. Duranovi, J. Tilichtrovi, J. Turtákovi, P. Jelínkovi, V. Zamprovi, J. Šulcovi, J. Fričovi, J. Sypeckému, J. Harmáčkovi, A. Šťastnému, M. Damové, M. Stojové, J. Skalické, J. Velechovské, R. Malé a celé její rodině. Velkou pomoc městu poskytly firmy SOJSTR a DOPRAMO. Obdiv a uznání patří v neposlední řadě také Vodolákům, kteří bez ohledu na počasí, pro sebe i druhé, vzali do rukou lopaty a hrabla a odklízeli sněhovou nadílku. František Sůva, vedoucí Technických služeb Odolena Voda 6

7 Ze života města Ohlédnutí za uplynulým rokem Zastupitelky a zastupitel za ČSSD v Odoleně Vodě: Ing. Milan Ledvinka, PhDr. Miroslava Měchurová a Petra Řehořková, se po celý rok 2009 aktivně podíleli na činnosti Zastupitelstva města Odolena Voda. Celé současné volební období pracuje aktivně v kontrolním výboru další kandidát do zastupitelstva z kandidátky ČSSD v roce 2006, Ing. Michal Čarvaš. Ing. Milan Ledvinka je dlouholetým členem Zastupitelstva města Odolena Voda. Od konce roku 2008 je členem rady města a členem investiční komise. Jeho prioritou je majetek města, bytová politika, vodní hospodářství. Věnuje se již mnoho let loutkovému divadlu. PhDr. Miroslava Měchurová je předsedkyní kontrolního výboru ZM. Při této práci se věnuje, spolu s ostatními členy kontrolního výboru, veškeré činnosti MěÚ Odolena Voda a jím zřizovaným organizacím. Svou činností se snaží o lepší funkčnost úřadu města, o efektivní využívání rozpočtu města, ale i funkčnost organizačního řádu, což je základ také pro práci volených orgánů města. Výbor se schází pravidelně každé první pondělí v měsíci a v mezidobí kontrolní skupiny pracují samostatně podle plánu činnosti. Jeho aktivity můžete sledovat i na webových stránkách Odoleny Vody, kde uveřejňujeme zápisy i usnesení kontrolního výboru a dále samozřejmě na jednání jednotlivých zastupitelstev města. Výstupy z kontrolní činnosti projednáváme s vedením města, s kontrolovanými úseky i s jednotlivými zastupiteli a zastupitelkami. Za úspěch považujeme skutečnost, že se po více jak roční práci kontrolního výboru podařilo prosadit personální audit MěÚ Odolena Voda, jehož závěry budeme navrhovat k realizaci v praktické činnosti úřadu na lednovém zastupitelstvu. PhDr. Miroslava Měchurová je za Středočeský kraj členkou rady Střední školy letecké a výpočetní techniky Odolena Voda. Dále je to sociální sféra. Škoda, že po odchodu zastupitelky Dr. Očenáškové zůstala tato komise nečinná. Komunitní plánování se Odoleny Vody zatím příliš nedotklo, přitom nás v budoucnu čeká mnoho úkolů v péči o seniory. Důležitou oblastí je samozřejmě školství a řešení dostatečné kapacity mateřské školy, řádné pokračování přípravných prací a realizace nástavby hospodářského pavilonu stávající mateřské školy a stavba nové mateřské školy v dolní části Odoleny Vody a další problémy ze života města. Petra Řehořková je předsedkyní sportovní komise, je aktivní členkou rady školy na Základní škole Odolena Voda, věnuje mnoho času tělovýchovným aktivitám dětí - a nejenom dětí. Pravidelně sponzoruje mateřskou školu i školní družinu. Pořádá v Odoleně Vodě tradičně hojně navštěvovaný Dětský den, který se koná pod patronací poslankyně Mgr. Anny Čurdové a za pomoci a podpory dalších ochotných žen a mužů. Vystupuje se svými svěřenkyněmi na dalších akcích města. V minulém roce se stala potřetí maminkou a nyní se naplno vrací k zastupitelským povinnostem. Petra Řehořková rozhýbala v Odoleně Vodě aktivity v oblasti fitness, péče o zdravý životní styl, estetický vzhled žen i mužů. Díky své nezdolné energii, pracovitosti a optimismu se jí daří úspěšně rozšiřovat tyto iniciativy také v Praze. Zajímá ji životní prostředí, bezpečnost a kulturní život v našem městě. Ceníme si a děkujeme členům kontrolního výboru, sportovní a investiční komise, kteří, ač nejsou zastupiteli, věnují práci pro občany Odoleny Vody mnoho svého soukromého času. Náš dík patří rovněž té části zaměstnanců MěÚ Odolena Voda, kteří nám byli a jsou odbornou podporou. Jako členové zastupitelstva jsme společně s dalšími zastupiteli prosadili změny ve složení rady města a na postu místostarosty tak, aby složením více odpovídala zvolenému zastupitelstvu tedy zájmům voličů. Podíleli jsme se na zásadních dokumentech rozvoje města. Nemůžeme hodnotit úspěch našeho volebního programu, neboť nemáme dost sil jej v počtu tří zastupitelů prosadit, ale ve výše uvedeném textu je mnoho o našem volebním programu. Přes určité výsledky je stále co zlepšovat např. komunikaci s občany nebo ochotu a vstřícnost některých úředníků spolupracovat s kontrolním výborem a se zastupitelstvem vůbec dle zákona o obcích i dalších zákonných norem, ve prospěch občanů Odoleny Vody. Pro nás jako zastupitele je důležité, když nás občané oslovují se svými problémy přímo, je to určitě efektivnější, než často plané diskuse na webových stránkách města. Nemusíme mít shodné názory s ostatními, ale budeme i v posledním roce volebního období prosazovat rozšíření kapacity mateřské školy, základní školy, zavedení výsledků personálního auditu do praxe, efektivní vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města a v neposlední řadě slušnost, odbornost a snahu pracovat pro všechny občany města. Práce pro město je náročná, ne vždy se daří, ale věříme, že pro další volební období a pro práci nových zastupitelů připravíme ve spolupráci s ostatními dobré startovací podmínky. PhDr. Miroslava Měchurová, Ing. Milan Ledvinka, Petra Řehořková,

8 Pozvánka na zápis do 1. třídy Vážení rodiče budoucích prvňáčků, milí prvňáčci, dovolujeme si vás pozvat na zápis dětí do první třídy, který se uskuteční v budově základní školy: V pátek 12. února 2010 od 16 do 18 hodin. S sebou si přineste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Pokud vaše dítě mělo odklad školní docházky, přineste Rozhodnutí o tomto odkladu. K zápisu pro školní rok 2010/11 jdou děti narozené od do a od do Děti, které u zápisu byly v loňském roce a měly odklad školní docházky, už k zápisu nemusejí. Rodiče těchto dětí prosíme, aby nám co nejdříve po termínu zápisu, nejpozději však do konce února, oznámili, zda dítě na naši základní školu nastoupí. Pokud dítě mělo odklad školní docházky a ze závažného důvodu nebylo v loňském roce u zápisu, musí se k zápisu v uvedeném termínu dostavit. Všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče srdečně zve ředitelství a pedagogický sbor Základní školy v Odoleně Vodě. Zprávičky z naší školičky... Zapadly stráně, jede, kdo má saně. I my dolů jedem jako fůra s ledem, jako fůra mouky, držte si klobouky. Nový rok nás uvítal převelikou bílou nadílkou. Takovou spoustu sněhu jsme tu už dlouho neměli! A komu Ježíšek přinesl nové sáňky nebo boby, mohl si je s námi vyzkoušet na kopci u kostela, kam si chodíme s dětmi užívat tu studenou bílou peřinu. Dne 15. ledna se v ZŠ konal první den zápisu do prvních tříd. Ještě před ním měli naši předškoláci možnost seznámit se s prostředím školy. Stalo se tak při návštěvě prvních tříd, kde jim kamarádi prvňáčci ukázali své pomůcky a nabídli jim, aby si vyzkoušeli, jak se sedí ve školní lavici. Jaké jsme měli v lednu kulturní akce? Duo Eden vystoupeni s hady, pohádka Kubula a Kuba Kubikula. Zapsala: Katka Drbalová Fota: archiv MŠ Fota z prvního dne zápisu 15. ledna od Pavla Novotného. 8

9 Policie informuje Mohlo by vás zajímat Ocenění pro policisty z Odoleny Vody Policisté z obvodního oddělení Policie ČR Odolena Voda získali ocenění Tým roku. Cenu si zasloužili svými pracovními výkony a jejich efektivitou. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje letos poprvé uspořádalo soutěž Policista roku Předávání cen nejlépe hodnoceným policistům a policejním týmům proběhlo 15. prosince za účasti středočeského hejtmana Davida Ratha na hradě Křivoklát. Hodnotilo se ve čtyřech kategoriích: velitel roku, manažer roku, tým roku a policista roku. Do soutěže nominovali své kolegy ostatní policisté a civilní pracovníci. Za obvodní oddělení Policie ČR Odolena Voda cenu převzal jeho vedoucí npor. Bc. Zdeněk Jansa. Z internetových stránek Policie ČR připravil F. Podskalský Bezpečnostní situace v Odoleně Vodě V rámci území města Odolena Voda bylo v roce 2009 spácháno celkem 165 trestných činů (v roce 2008 jich bylo 176). Nejčastěji šlo o vloupání do motorových vozidel (23) a krádeže motorových vozidel (20). Krádeží vloupáním do bytů a ostatních objektů bylo zaznamenáno 17 a krádeží ostatních 15 případů. Z toho byly objasněny 2 případy krádeží motorových vozidel, 2 případy vloupání do bytů a ostatních objektů a 1 případ krádeže ostatní. Dále bylo zaznamenáno 15 případů poškozování cizí věci, z nichž 3 byly objasněny. Na úseku dopravy bylo zjištěno a objasněno 35 trestných činu. Z ostatní trestné činnosti bylo objasněno 14 případů. Velmi dobře lze hodnotit výsledky zejména na úseku zjišťování trestných činů v dopravě. Je třeba zlepšit zejména prevenci k případům vloupání do motorových vozidel, jejich příčinou je většinou nedbalost poškozených, kteří ponechávají ve vozidlech volně položené věci, které přitahují zájem pachatelů. Kladně lze hodnotit spolupráci mezi OOP Odolena Voda a Městskou policií Odolena Voda, v roce 2009 se strážníci zúčastnili aktivně celkem čtyř společných akcí. Komisař npor. Bc. Zdeněk Jansa, vedoucí OOP Odolena Voda Valné volební zasedání v Obci baráčnické Odolena Voda Je sobota 9. ledna, venku plno sněhu, na rychtě Obce baráčnické (OB) Odolena Voda panuje příjemné teplo násobené radostným vítáním všech příchozích. Rychtář soused Kotrba, zahajuje valné volební sezení poklepem rychtářského práva, zdraví přítomné hosty, tetičky a sousedy. Zprávy o činnosti v roce 2009 podává syndik soused Jelínek, berní teta Kotrbová, šafářka teta Koudelková, gratulantka teta Hlaváčová, panímaminka teta Klírová, závěrečné hodnocení roku provádí rychtář soused Kotrba a pantatínek soused Hrdina a na konec žádá za slídily účtů teta Nováková o výprostné pro odstupující konšelstvo. Rychtářské právo je předáno do rukou tety Justychové, delegátky XVI. župy, která po krátké přestávce, kdy bylo podáno občerstvení, vyzývá tetu Kupcovou k přečtení kandidátní listiny činovníků na období Po ověření platnosti a souhlasu přítomných členů OB Odolena Voda je provedena volba staronového konšelstva. Na rychtářské právo skládá slib pantatínek soused Hrdina, panímaminka teta Klírová, rychtář soused Kotrba, místorychtář soused Hoch a berní teta Kotrbová. Tato jména jsou zárukou dobré práce v této baráčnické obci. Baráčníci z Odoleny Vody se mají čím chlubit, není jim zatěžko jet na slavnostní sezení spřátelených obcí a žup, nezapomínají na zábavu, také výlety patří k jejich oblíbeným činnostem. V uplynulém roce též účast na oslavách 135. výročí vzniku baráčnictva v Mladé Boleslavi, kde zástupci Veleobce předali sousedu Hochovi medaili Za zásluhy a soused Kotrba s tetou Klírovou obdrželi čestná uznání za vykonanou práci. Důležitá je pro tety a sousedy spolupráce s městským úřadem. Po předání rychtářského práva sousedu Kotrbovi pokračuje sezení zdravicemi vzácných hostů starostka města Odolena Voda paní Odehnalová děkuje za účast baráčníků na kulturních akcích města, které zpestřují svérázy a kroje, o které se tetičky pečlivě starají, pan senátor Nedoma vítá, že činnost baráčníků je zaměřena na udržování starých zvyků, krojů, na vzájemném přátelství, uchování dobrých mezilidských vztahů a pomoci druhým v případné nouzi. Teta a soused Malcovi z OB Veltrusy přejí hodně úspěchů do další práce, pan Kuška, malíř, přislíbil další malovaný výroční plakát pro OB Odolena Voda a paní Sloupová by se chtěla stát jednou z tetiček. Po závěrečném zhodnocení sezení tetou Justychovou zaznívá Ta naše písnička česká, která uzavírá oficiální část valného sezení, a všichni přítomní zůstávají, aby si vzájemně ještě chvilku popovídali. Za velmi pěkně připravené valné volební sezení děkuje teta Justychová, syndička XVI. župy 9

10 Hodnocení roku 2009 ve Farní charitě Neratovice V novém roce bychom se chtěli ohlédnout za rokem předešlým a zhodnotit, co všechno se událo v činnosti Farní charity Neratovice. Naše organizace zabezpečuje zdravotní i sociální služby již 18 let v 15 místech po celém Středočeském kraji a v městských částech Prahy 8 a 9. Naši zaměstnanci v roce 2009 obsloužili více než klientů. Zdravotní sestřičky navštěvovaly pacienty v jejich domovech, na základě indikace praktického lékaře chodily píchat injekce, odebírat krev, převazovat rány, ale poskytovaly i komplexní péči a terénní hospicovou péči u pacientů, kteří chtějí co nejdéle ve své nemoci zůstat se svými blízkými. Naše sestřičky tuto práci dělají celým svým srdcem, a proto jim zdraví a životy jejich pacientů nejsou lhostejné. Pečovatelky svým klientům zabezpečovaly nákupy, úklidy, osobní hygienu, zajistily teplou stravu nebo jim třeba jen dělaly společnost, popovídaly si s nimi, vyslechly jejich trápení a pomohly dobrou radou nebo pohlazením. Mnohdy je tato práce velmi vyčerpávající nejen fyzicky, ale i psychicky. Proto si svých zaměstnanců velice vážíme a také touto cestou bychom jim chtěli za jejich práci poděkovat. Naše organizace však nezabezpečuje klienty jen po stránce zdravotní či sociální, ale snažíme se jim zpříjemnit život i jinými způsoby. V loňském roce se nám podařilo zorganizovat několik společných akcí na jednotlivých střediscích: Pálení čarodějnic, Májová veselice, Mikulášská besídka, Vánoční posezení... Účastnili jsme se výstavy v Lysé nad Labem Senior handicap, kde naši klienti získali ocenění v soutěži Šikovné ruce našich seniorů a dalších podobně zaměřených akcí. Tradicí se stal Charitní ples a Společné setkání klientů a přátel Farní charity Neratovice, kde se poznávají klienti ze všech středisek v působnosti naší organizace. V loňském roce se jich sešlo více než 150. Myslíme si, že rok 2009 byl v činnosti Farní charity Neratovice úspěšný. Nadále se budeme snažit poskytovat co nejkvalitnější, profesionální služby, aby klienti byli v péči zaměstnanců Farní charity Neratovice spokojeni. Miloslava Machovcová, ředitelka Farní charity Tříkrálová sbírka Farní charita Neratovice v rámci celostátní akce uspořádala v Odoleně Vodě 5. ledna tradiční Tříkrálovou sbírku. Tříčlenné skupinky koledníků tvořené dětmi ze zdejší základní školy pod vedením paní Martiny Strakové od ochotných přispěvatelů vybrali Kč. Celková částka vybraná všemi koledníky Farní charity Neratovice činí Kč. Všem velice děkujeme. Za Farní charitu Neratovice Hana Jarská Šuplík oznamuje svým čtenářům, že má za sebou první edici knihy Všechno špatně!. Tento počin má velmi kladné ohlasy, což nás nesmírně těší a dodává nám energii pokračovat v započatém díle. Dosavadní příznivé reakce nám dávají jistotu, že naše snaha není marná. Na základě pozitivní odezvy na další dílo místní autorky nyní Šuplík připravuje edici básní. Věříme, že budou stejně úspěšné, jako vydání první knihy. Nově jsme pro čtenáře připravili na stránkách diskuzi, na které se k jednotlivým zveřejněným ukázkám mohou vyjádřit. Následující ukázka je z knihy Jak se trefit šlakem. Doufáme, že vás nebude nudit a třeba i vzbudí váš zájem. Psavci pište, čtenáři čtěte! Jak se trefit šlakem (ukázka z povídky autora žijícího v Odoleně Vodě) Zdeni, miláčku! Prosím tě, na co je ten žlutej bazmek co tady visí? odhodlal se Martin, asi až po sté, zeptat se své ženy na věc, kterou v koupelně potkává už půl roku a neví, na co je a k čemu slouží. Haló, Zdeničko, na co je ten žlutej bazmek co tady visí v koupelně, se ptám, zopakoval Martin znovu, protože Zdena evidentně neslyšela. Kuchtila něco dole v kuchyni, nebo zrovna myla nádobí. Když se Martin zeptal potřetí, zareagovala: Jakej bazmek? otázala se spíše řečnicky. Moc dobře věděla, na co se jí manžel ptá. To není žádnej bazmek. To jsem náhodou dostala od babičky k Vánocům! odpověděla. Martin zatím držel tu věc v ruce a říkal si, že to je celá tchyně. Není se ale čemu divit. Ona od své dcery dostává už dvacet let porcelánový figurky, co jsou roztomile krásné, a tak to vrací tímhle. No dobře, ale co TO je? snažil se držet tématu tvrdošíjně jako vždy. Prosím tě, ty děláš, jako bys nikdy nebyl v koupelně! opáčila Zdena a tím lehce, pomalu a hlavně nevědomky začala Martina znervózňovat. Ten si ovšem vždy v těchto situacích snažil zachovat chladnou hlavu. Ale ano, byl jsem v koupelně. Hodněkrát! A hodněkrát i s tebou! připomněl okatě jejich oblíbené hrátky, kdysi 10

11 oblíbené. Ale tohle jsem tady nikdy neviděl! dodal už trochu podrážděně. Martin dal Zdeně k dispozici nějaký čas na odpověď. Bezvýsledně. Proto pokračoval: Víš, ono se to nepodobá ani houbě, ani žínce, ani kartáči na záda, ani rejžáku na vanu, ani ničemu jinýmu. Proto se ptám, k čemu to slouží!? Krucinál! Martinův tón Zdenu popudil. Nechápala, proč se kvůli takové hlouposti její drahý a milovaný manžel naštvává. Pak si ale vzpomněla, že to je celý on. Jeho chování v těchhle malicherných situacích je prostě hloupé a to nemůže být nepotrestáno: A u vás doma, u vás jste se nikdy nemyli? Martinovi se podlily oči krví jako býkovi na koridě. Měl pocit, že se mu vzteky musí srolovat ponožky. Proč jeho žena prostě neodpoví na jeho otázku? Proč? My že jsme se nemyli? To mi říkáš ty? Ty, která jsi z vyhlášeného rodu špindírů? Ty, která si u vás doma necháváš schnout ručník na radiátorku hned vedle hajzlíku? Ty, která když vylezeš z vany se neštítíš vzít ten ručník a utřít se do něj? To asi nevíš, že když chlap čůrá, tak to cáká! zaútočil nyní už těžkými zbraněmi Martin. Jsi nepředstavitelnej hulvát! Já že jsem hulvát? Jsi hulvát, sprosťák a terorista! křičela nahlas Zdena, obrácená od plotny ke schodům. Rozhovor probíhal z patra do patra, aby to mělo patřičné obrátky. Terorista? Terorista jsi ty miláčku! křičel z horní koupelny Martin. Nyní už tu věc v ruce nedržel. Ta byla na zemi v rohu koupelny, kam ji před chvíli mrštil. Já jsem se chtěl jenom dozvědět, co je to, TO né moc pěkný, žlutý, bez jména, co visí u nás v koupelně! Chtěl jsem vědět, k čemu to slouží. Jestli k mytí vlasů, nebo k mytí těla, nebo k drhnutí vany anebo to má jen dekorativní funkci! Na jednoduchou otázku jsem očekával jednoduchou odpověď! vysvětloval hodně nahlas Martin. Na dekoraci! vykřikla uraženě Zdena. Na dekoraci, miláčku, v naší koupelně visí už tři měsíce nějaká podprsenka. Když už o tom mluvím, tak bych se rád zeptal, co dělala tvoje matka se svojí podprsenkou v horní koupelně, protože tvoje není. Do týhle podprsenky totiž dorosteš až za dvacet let a třicet kilo. Doufám! dodal. Hulvát, nejsi nic jinýho než sprostej hulvát! odpověděla Zdena. Zařekla se, že mu prostě nic neřekne a vůbec se za těchto okolností s Martinem nebude bavit. Víš, co? Já na to kašlu! Nechci vědět co to je! Nechci! Od tebe to nechci vědět! V afektu sebral tu žlutou věc ze země a v mžiku byl v předsíni. Když si obouval boty, na vysvětlenou dodal: Teď jdu k Pavlovi a zeptám se ho, co to je, tahle ta volovina, kterou jsem nikdy nepotřeboval! a vyběhl z domu naproti k sousedům. Nazdar Pájo, promiň, nevíš, co to je? Jak se to jmenuje a k čemu to je? vyhrkl na překvapeného kamaráda ze sousedství Martin a strčil mu TU věc před oči. Pavel, flegmatik, kterých není mnoho, překvapen sice byl, ale nedůrazně. Nevím, co to je, laxně odpověděl Pavel a dodal: Ty se nedíváš na hokej? Nebo ti kiksla bedna? snažil se dopátrat příčin Martinovo návštěvy. Ne, ne, ne. Já opravdu chci vědět na co tahle blbina je, víš. Máš doma ženu? zeptal se Martin. Pavel jen odstoupil od dveří, aby Martin viděl do chodby jejich domu. Z otevřených dveří jejich koupelny vykoukla Mirka. Shodou okolností v koupelně něco dělala, asi prala. Ahoj Márty, co potřebuješ? spustila hned Čau. Mirko, pořádně se prosím podívej na tuhle věc, demonstrativně tím zamával u vchodových dveří. Řekni mi, co to je? řekl a čekal, co se bude dít... Nový informační portál o našem okolí Přistěhovali jste se právě do našeho regionu a ještě příliš neznáte své okolí? Nebo zde bydlíte dlouho, navštívili jste všechna blízká místa a myslíte si, že už vás nic nového nemůže překvapit? Přesvědčte se na internetových stránkách Možná budete mile překvapeni, co zajímavého se dozvíte. Mojeokoli.com přehledně mapuje události a fakta ze čtyřiceti obcí situovaných mezi městy Kralupy nad Vltavou, Neratovice a Praha. Najdete zde kontakty na řemeslníky, adresy firem, restaurací, obchodů a provozoven služeb. Pomůžeme vám najít zajímavý program pro volné chvíle. Pravidelně monitorujeme a aktualizujeme seznam kulturních a sportovních akcí pořádaných i v těch nejmenších vesnicích ve vašem okolí, které byste sami možná jen těžko postřehli. Z vlastní zkušenosti víme, že kulturní akce pořádané na vesnicích mají leckdy pro své osobité kouzlo a nadšení pořadatelů opravdovější atmosféru, než řada programů pořádaných ve velkých městech. Nabídneme vám tipy, kam se vydat na krátkou procházku i celodenní výlet. Najdete zde odkazy (doplněné fotografiemi) na zajímavé přírodní lokality, historické památky, ale i možnosti, kde se zastavit na limonádu nebo na pivo, místa vhodná pro děti, hřiště, cyklostezky, procházky, koupání... Pro podnikatele a živnostníky nabízíme prostor pro reklamu. Máte příležitost pro prezentaci svých služeb nebo výrobků, díky níž oslovíte potenciální zákazníky ve svém blízkém okolí. Součástí portálu je také inzerce nemovitostí a pracovních příležitostí v našem regionu, do které můžete přispět i vy. Portál je v začátcích, proto omluvte případné nepřesnosti, budeme rádi, když nás upozorníte a aktivně se s námi zapojíte do budování tohoto projektu na 11

12 12 Informace o pražské integrované dopravě Vzhledem k příznivým sněhovým podmínkám přinášíme přehled možností, kam vyrazit na běžky či za sjezdovým lyžováním s Pražskou integrovanou dopravou. Lyže či snowboardy se v PID přepravují zdarma. Kromě oblíbených běžkařských lokalit v Praze (obora Hvězda, Ladronka, Strahov, Kunratický les, Ďáblický háj nebo Milíčovský les) je i v okolí Prahy mnoho zajímavých míst nejen pro běžkaře ale dokonce i pro milovníky sjezdového lyžování. Nejoblíbenější a zároveň nejvýše položenou oblastí jsou brdské Hřebeny, kam se lze dopravit autobusy 317 nebo 321 ze Smíchovského nádraží. Z náměstí v Mníšku pod Brdy je to jen kousek na rozcestí turistických tras na Skalce. Další možností je dojet autobusem 446 až do Kytína nebo se nechat vyvézt do Černolic autobusem 448 od vlaku S7 z Dobřichovic. Další zajímavou a poměrně vysoko položenou lokalitou je oblast mezi Kamenicí a Jílovým u Prahy. Autobusy sem jezdí ze stanice Budějovická o víkendu cca třikrát za hodinu. Pro napojení na turistické trasy doporučujeme vystoupit na zastávce Jílové u Prahy, rozc. Radlík z linky 332 nebo v Kamenici z linek 337 nebo 339. Pro návrat lze použít Posázavský pacifik (linka S80) z Kamenného Přívozu. Třetí nejoblíbenější oblastí pro běžkaře je polesí Voděradských bučin nad Jevanskými rybníky. Autobusy PID (č. 381, 382, 387) sem jezdí od stanice metra Háje každou půlhodinu. Na turistické trasy se lze nejlépe napojit v zastávkách Louňovice, Na hrázi II. nebo Jevany. V dosahu Pražské integrované dopravy se nacházejí i dvě sjezdovky, a to v Chotouni u Jílového a na Šibeničním vrchu v Mnichovicích. Do Chotouně jezdí autobus 444 s návazností na linku 337 z Budějovické a do Mnichovic se lze pohodlně dostat vlakem linky S9 každou hodinu z Prahy. Lyže a snowboardy se na všech linkách Pražské integrované dopravy přepravují bezplatně. Cestující si s sebou smí vzít maximálně dva páry lyží včetně lyžařských holí v jednom obalu. Upozorňujeme, že lyže bez obalu se nepřepravují. Cestující jsou žádáni o maximální ohleduplnost při přepravě takto rozměrných předmětů. Dopravní prostředky často poskytují poněkud stísněný prostor a při vyšší obsazenosti vozidla je nutné brát ohled na okolní spolucestující, zejména při nástupu a výstupu. Lyže a snowboardy doporučujeme ve vozidle ukládat pokud možno do stabilní polohy, aby nedošlo ke zbytečným úrazům při náhlé změně rychlosti nebo směru vozidla. Z tiskových zpráv společnosti ROPID zpracovala Naďa Střelbová Třídíme odpad 14. díl Bioodpady Třídění složek komunálního odpadu jako je papír, plasty a sklo nám v dnešní době přijde už jako běžná věc. Nemalá část odpadů odvážených na skládky je však tvořena biologicky rozložitelnými odpady. Na skládkách tak končí velké množství odpadu, který tam vůbec patřit nemusí. Jde o bioodpad, což je zkratka pro biologicky rozložitelný odpad. Nově zákon o odpadech zakazuje ukládání bioodpadu na skládkách, což je vlastně logické. Tento odpad lze relativně snadno zkompostovat a přeměnit jej tak na hnojivo. Bioodpady tvoří až 40% komunálního odpadu. Proto je tu legislativní tlak na třídění a využití bioodpadu ulehčí se tak skládkám a mimo jiné se i sníží produkce skleníkových plynů, tj. metanu a CO2. Podle legislativy musí být množství bioodpadů ukládaných na skládky sníženo do roku 2020 o 65% oproti stavu z roku Některá města a obce již tuto problematiku řeší pomocí komunálních kompostáren. V těchto řízených zařízeních je kompostování mnohem rychlejší než na zahradě, kompost zde vznikne už za několik týdnů. V těchto kompostárnách jsou zpracovávány především bioodpady z údržby obecní zeleně a ze zahrádek. Starosti má také většina provozovatelů kuchyní, jídelen a restaurací. Ti již nesmějí z veterinárních důvodů dávat zbytky jídel na zkrmování hospodářským zvířatům a musí tyto odpady předávat specializovaným firmám. V budoucnu bude problém mokrých bioodpadů řešen hlavně prostřednictvím bioplynových stanic, což jsou průmyslová zařízení, ve kterých dochází k rozložení organických látek na stabilizovanou hmotu a plyn metan. Ten se jímá a využívá v kogeneračních jednotkách k výrobě tepla a elektřiny. Nejjednodušším způsobem zpracování bioodpadu zůstává alespoň na vesnicích domácí kompostování přímo na vlastní zahradě na otevřeném kompostišti, kde kompost uzraje za přibližně 1 až 2 roky, nebo pomocí kompostéru, ve kterém kompost vznikne již během tří měsíců. Bioodpady se mohou stát zdrojem energie i živin pro půdu. I jejich třídění a využití má tedy smysl! Vychází v rámci projektu Středočeského kraje a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o.

13 Knihovna Z nabídky nových knih Pro děti Disney: Filmový svět Pohádkový svět Krátké pohádky pro nejmenší. Věra Řeháčková: Putování pod koňskou plachtou Napínavý příběh pro čtenáře od deseti roků. Beletrie Zdeněk Šmíd: Starci na Aljašce aneb Proč bychom se nezmrazili V nejnovějším humoristickém cestopisu se s autorem a s jeho přáteli vypravíme až na Aljašku. Michael Byrnes: Tajemství svaté krve Tři svitky, dvojí krev a jediná šance na záchranu světa. Román kombinuje historická fakta s věrohodnou fikcí. József Kalász Kellner: Dvě lásky Františka Josefa I. Život císaře a jeho ženy Alžběty. Bertrice Small: Lara Milostný román. Mary Higgins Clarková: Vánoční zloděj Napínavý a současně sváteční příběh. Mario Reading: Nostradamova proroctví Co se stalo se ztracenými čtyřveršími? Kdo je ukryl a proč? Odpovědi na tyto otázky hledají dva hlavní hrdinové tohoto románu. Madeleine Wickhamová: Koktejl pro tři Náhodné setkání tří úspěšných žen spustí nečekanou lavinu událostí, která změní jejich životy. Leo Kessler: Hlídka smrti Napínavý příběh z 2. světové války. Patricia Cornwellová: Bez rizika Za pomoci moderních vyšetřovacích metod je vyřešena vražda stará více než čtyřicet let. Odborná literatura Karla Hátleová: Malujeme na sklo Nápady pro šikovné ruce. Uri Dan: Šaronovo předmostí Jak izraelská armáda obrátila porážku ve vítězství. Margaret Briggsová: Červená řepa, mangold a špenát Nenáročná a lahodná zelenina. Renata Petříčková: Jsem těhotná, ne nemocná! Rady pro budoucí maminky. Lidské tělo Jak funguje lidské tělo a jak vypadá uvnitř? Pomocí prostorové grafiky si ho můžeme prohlédnout z bezprostřední blízkosti. Gerhard Schmidt: IQ trénink. Mozkový jogging. Testy a praktická cvičení k rychlému zlepšení výkonnosti mozku. František Kruml: Základy numerologie Věštění z karet a čísel. Naďa Střelbová Kultura Přednáška v podvečer Pátek 19. února od 19 hod. Společenský sál Klubu Aero Michal Ponca ZÁVODY DRAGSTERŮ KRÁLOVSTVÍ EXTRÉMNÍHO ZRYCHLENÍ NA DVOU A ČTYŘECH KOLECH Devět let účinkování v cirkusu Mistrovství Evropy tisícikoňových monster na vlastní kůži v obrazech od Michala Ponci. 100 km/hod. za 1,8 sekundy? 360 km/hod. na 400 metrech? Normální hodnoty na těchto závodech. Jsou to jedny z posledních motoristických závodů, kde se přes ohromné náklady bojuje v rytířském stylu. Rivalové o titul mistra Evropy si klidně před finálovými boji pomáhají součástkami a prací, když se jednomu rozpadne stroj. Protože se přece bojuje na dráze! Vstup volný. Srdečně zve Michal Ponca a kulturní komise 13

14 Rozsvítili jsme Světlušku o Kč aneb jak dopadla vánoční sbírka určená ve prospěch Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. Samotný konec Adventu (a bylo to nachlup přesně 23. prosince 2009 od 18 hodin) patřil tradičnímu setkání Vodoláků u rozsvíceného vánočního stromečku na Horním náměstí. Stejně jako v uplynulých dvou letech, tak i letos jsme společným koledováním zpívali, tentokrát za klávesového doprovodu pana Vojtěcha Radolfa a smířlivého dohledu ponocného místní obce baráčnické, kterého zastoupil pan Josef Hoch, pro Světlušku, přesněji pro stejnojmenný Nadační fond Českého rozhlasu, a vyzpívali Kč! Ale to není všechno! K tomuto příspěvku byl navíc ještě přibyl výtěžek za ochutnávku držkové polévky, kterou paní starostka rozlévala v průběhu Vodolských vánočních trhů 2009 v neděli 6. prosince loňského roku na Horním náměstí. A zatímco výborná polévka zvolna zahřívala prokřehlé návštěvníky vánočních trhů, plnila se světluščí pokladnička mincemi, až dosáhla Kč. Bylo mi ctí složit dne 5. ledna 2010 celkovou částku Kč na účet nadačního konta č , vedeného u Komerční banky a.s. Za kulturní komisi a paní starostku upřímně děkuje Roman Straka P.S.: Kopii dokladu o vkladu Kč na účet Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška naleznete v stejnojmenném příspěvku v sekci Aktuální články na městských webových stránkách. Malé poděkování za velkou pomoc těm, kteří kulturní komisi pomáhali v roce 2009 Vážení čtenáři Odolenu, když jsem se v lednovém čísle našeho zpravodaje připojil k rekapitulačnímu putování rokem 2009 drobnou zprávou o aktivitách kulturní komise, nezbylo v ní už moc místa na poděkování. Považoval bych za hodně neuctivé to alespoň částečně dodatečně nenapravit, zvláště, když je opravdu důvod tak učinit. Na začátku každé akce (a tvůrčí činnosti obecně) je vždycky nápad (ty naštěstí členům kulturní komise ještě zdaleka nevyschly), který je potřeba zhmotnit do reálné podoby. A toto zreálnění se musí zpravidla setsakramentsky odpracovat. Jenže na vše by členům kulturní komise síly i přes nejlepší vůli nestačily, proto bych chtěl poděkovat všem, kteří kus její dřiny převzali v loňském roce na svá bedra a pomohli (přičemž nic za to nikdy nechtěli), když bylo potřeba: na prvním místě určitě dobrovolným hasičům z Dolínku, profesionálnímu týmu hasičů z Aera, Patriku Kolbábkovi, neúnavnému iniciátoru Dne Integrovaného záchranného systému, který spolu s ředitelem vodochodských hasičů, panem ing. Milošem Hladíkem, všechno upekl a naservíroval Vodolákům fantastické sobotní zářijového odpoledne ve sportovním areálu, členům vlastivědného kroužku, místním Baráčníkům a dalším a dalším zdejším spolkům a sdružením a kroužkům a souborům (tu obecnější rovinu volím pro jistotu, abych na nikoho nezapomněl)! Poděkování si v každém případě dovoluji adresovat vodolskému výtvarníkovi, panu Karlu Kuškovi za ochotu, s jakou se ujal opravy Hálkovy busty, trvale umístěné v expozici v rodném domku Vítězslava Hálka v Dolínku. (Přijďte se podívat, je teď jako nová a náš slavný rodák po dlouhé době konečně nevypadá, jako kdyby jej při návratu do jeho rodiště přepadla parta loupežníků přebývajících ve Velkém háji.) A určitě nesmím zapomenout na paní Blanku Veselou z restaurace Bodlák, která znovu a opět bez nároku na jakoukoliv úhradu uvařila pro všechny přítomné u Zpívání u vánočního stromečku čaj. A byl znovu výborný! A což teprve paní Remencová a paní Hendrychová z cukrárny na Horním náměstí, které zajišťují distribuci vstupenek na divadelní představení. Za všechny členy kulturní komise děkuje a na další spolupráci v roce 2010 se spolu s nimi těší Roman Straka Čerstvé informace o aktivitách kulturní komise naleznete na: webových stránkách města: zastupitelske-organy/z-prace-vyboru-a-komisi-mesta/kulturni-komise/ Grantový program a Program podpory činnosti pro rok 2010 vyhlášen! Rada města Odolena Voda na svém prvním letošním zasedání dne 15. ledna 2010 schválila vyhlášení Grantového programu na podporu veřejně přínosných kulturních, společenských či sportovních akcí a Programu podpory činnosti organizací, spolků a sdružení města Odolena Voda PRO ROK 2010 Pravidla pro poskytování grantů a příspěvků z Programu podpory činnosti spolu s formuláři žádostí o grant a o příspěvek na činnost získáte v podatelně městského úřadu nebo na internetových stránkách města Odolena Voda (http://www.odolenavoda.cz/cs/mestsky-urad/grantovy-program/rok-2010/). Pravidla pro poskytování grantů a příspěvků z Programu podpory činnosti jsou rovněž vyvěšeny na úřední desce a ve vývěsce kulturní komise na Horním náměstí. 14

15 rogram KD VLTAVA na měsíc LEDEN 2010 Uzávěrka podání žádostí do obou programů je stanovena na 28. února (U osobního podání je rozhodující datum přijetí v podatelně městského úřadu, v případě zaslání žádosti o grant poštou rozhoduje datum poštovního razítka.) Podmínkou přijetí žádosti o grant nebo o příspěvek na činnost u žadatele, který již v minulosti od města Odolena Voda nějakou formu finanční podpory získal, je řádné a včasné vyúčtování předchozího finančního příspěvku! V případě jakýchkoliv nejasností mě, prosím, neváhejte kontaktovat na tel.: , nebo zašlete Dobré nápady, chuť a odvahu k jejich realizaci a samozřejmě radost z výsledku přeje za město Odolena Voda Roman Straka Minigalerie Srdečně vás zveme do Minigalerie na vernisáž fotografií dětí z největšího slumu Afriky - keňské Kibery. Výstava bude zahájena 4. února v 18 hod. Fotografie autorky Aleny Polanecké si můžete na místě zakoupit a pomoci tak konkrétním dětem z fotografií a jejich kamarádům k zážitkům, které jsou pro naše děti samozřejmostí. Více na Přijďte se seznámit s životem malých Afričánků a zároveň přispět na dobrou věc. Vstupné dobrovolné. Výstava potrvá do konce února. KINO VLTAVA KRALUPY Program na únor náměstí Jaroslava Seiferta Kralupy nad Vl. 2 tel.: po Vyfič! hodin USA Vstupné 80,- 2. út Prorok hodin Francie 80/60,-Kč pro členy FK Vltava 3. st KINO NEHRAJE čt-pá Pouta 2D hodin ČR Vstupné 80,- 6. so AVATAR 3D a hodin Vstupné 140,- 7. ne Krtek a orel hodin Vstupné 25,- G-Force 3D hodin USA Vstupné 130,- AVATAR 3D hodin 8. po AVATAR 3D a hodin 9. út Divoké safari 3D hodin Belgie Vstupné 80,- Krvavý Valentýn 3D hodin USA Vstupné 110,- 10. st Velké podmořské dobrodružství 3D hodin Anglie Vstupné 100,- 11. čt Antikrist hodin Dán., Něm., Pol. 80/65,-Kč pro členy FK Vltava 12. pá Dešťová víla 2D hodin ČR Vstupné 90,- Sherlock Holmes hodin USA Vstupné 90,- Noc oživlých mrtvol 3D hodin USA Vstupné 110,- 13. so Dešťová víla 2D a hodin ČR Vstupné 90,- Sherlock Holmes hodin Noc oživlých mrtvol 3D hodin 14. ne Dešťová víla 2D a hodin Sherlock Holmes hodin 15. po Alvin a Chipmunkové hodin USA Vstupné 80,- Sherlock Holmes hodin 16. út Alvin a Chipmunkové hodin Na velikosti záleží hodin Iz., Něm., Fr 80/65,-Kč pro členy FK Vltava 17. st Alvin a Chipmunkové hodin Imaginarium Dr. Parnasse hodin Fr., Kan., VB Vstupné 80,- 18. čt Africké safari Kino senior 3D hodin Belgie Vstupné 60,- Velké podmořské dobrodružství 3D hodin Imaginarium Dr. Parnasse hodin 19. pá Planeta hodin Špa.,VB Vstupné 80,- Avatar 3D hodin 20. so Planeta hodin CARMEN Metropolitní opera 2D hodin 300,-Kč na místě 270,-Kč v předprodeji 21. ne Sobecký obr hodin Vstupné 25,- Planeta hodin Avatar 3D hodin 22. po Avatar 3D a hodin 23. út Africké safari 3D hodin Nezvratný osud 4 3D hodin USA Vstupné 130,- 24. st Velké podmořské dobrodružství hodin 25. čt Princezna a žabák hodin USA Vstupné 80,- Černej dynamit FK Vltava hodin USA 80/60,-Kč pro členy FK Vltava 26. pá Princezna a žabák hodin Fame cesta za slávou hodin USA Vstupné 80,- 27. so Bolt pes pro každý případ 3D hodin USA Vstupné 130,- Princezna a žabák hodin Fame cesta za slávou hodin USA Vstupné 80,- 28. ne Velké podmořské dobrodružství hodin Princezna a žabák hodin Kawasakiho růže hodin ČR Vstupné 90,- 15

16 Sport 16 Rozhovor s trenérem volejbalového družstva Aero Odolena Voda Martinem Kopem Nejdříve krátká rekapitulace současného stavu věcí. Je 18. ledna, družstvo má odehráno 20 utkání a je na krásném čtvrtém místě, 2 body za prvním. Čekají ho ještě čtyři zápasy, z toho jeden soupeř bude dost tvrdým oříškem. Myslím tím celek Dobřichovic, který je nyní na prvním místě. První utkání kluci na Dobinách prohráli a docela jasně 3:0 (15, 19, 18). Tak jim v odvetě, kterou odehrají 29. ledna, držme pořádně palce, ať se zadaří! Martine, jak jsi spokojený s vaší hrou, s výsledky a hlavně se současným umístěním? Než odpovím na otázky, chtěl bych nejdříve popřát všem Vodolákům hodně zdraví a pohody a poděkovat jim za jejich přízeň. A teď k té spokojenosti. Jsem spokojený s většinou výsledků, docela spokojený s umístěním, ale kdybych řekl, že jsem spokojený s hrou, tak to nebude úplně pravda. Vždycky je co zlepšovat, vždycky jsou chyby, které jdou odstraňovat. Prostě, člověk nesmí být spokojený, jinak už nic víc nedokáže. Tak asi takhle je to s tou spokojeností. Když jsi spokojený s umístěním, odvinu od toho další otázku - jaké jsou další cíle v letošní sezóně? Nejbližší cíl je nyní jasný dohrát dlouhodobou část soutěže co nejlépe a potom se dostat do první čtyřky play-off. To je nejméně, co můžeme chtít při současné výkonnosti družstva. Po splnění tohoto cíle se otevírají další cesty, my bychom chtěli do finále, samozřejmě, ale na dvě místa jsou čtyři mančafty. Máme s těmi, která se jeví na tato místa jako nejpravděpodobnější, docela dobrou bilanci a jak se říká, míč je kulatý! A nezapírám, uděláme všechno proto, abychom se dostali co nejdál, protože postoupit do extraligy by byla velmi příjemná záležitost. Ale není to jen jednostranné, s tím se sveze spousta dalších věcí. Kdo se chce v nejvyšší soutěži udržet, musí mít profesionální tým a stejně profesionální zázemí. Amatérsky se extraliga už u nás hrát, a ani zabezpečovat, nedá, bohužel. Opusťme blízkou budoucnost, pojďme do doby vzdálenější. Co vaši následovníci? Děkuji za optání, dělají nám fakt radost. Starší žáci jsou v současnosti na druhém místě v krajském přeboru a hrají moc dobře. Mladší žáci se ohrávají ve své soutěži a jsou to zatím spíše bojovníci než sběratelé vavřínů, ale všechno má svůj čas. Ještě máme družstvo kadetů, jehož základ tvoří starší žáci, kteří tak získávají herní zkušenosti i v kategorii o patro výše. No a máme samozřejmě i ty nejmenší, přípravku. Díky spolupráci s SPP Odolena Voda, které zajišťuje trenéry, seznamujeme benjamínky se sportem obecněji, rozvíjejí se jejich pohybové schopnosti a učí se základní kroky po palubovce. Jsou to ještě mrňouskové, a když nic jiného, tak si alespoň jednou týdně navíc zacvičí a možná najdou v pohybu zalíbení. Když totiž vidím některé jejich starší kamarády, jak neudělají ani kotrmelec, tak mě z toho jímá hrůza. Vraťme se k realitě, na soupisce máte dost lidí, ale na lavičce jich tolik není. A co vlastně Pavel Laso Rotrekl? Neuteče vám na písek? Hraje tady na účku a hraje dobře Tak k té lavičce a soupisce kluci, kteří by si v zápasech první ligy nezahráli, ale jsou perspektivní a nechceme o ně přijít, tak ti hrají v nižší soutěži za Pragovku. Udělali jsme s nimi dohodu a kluci nejen trénují, ale zažívají i herní stresy a celkově se otloukají. A Pavel u nás zůstane do konce soutěže. Jsem moc rád, že tady je, výrazně nám pomáhá. A na písek nezanevřel, i teď si chodí dopoledne zatrénovat do hal, aby neztratil kontakt. Na závěr bych rád ještě jednou poděkoval Vodolákům za přízeň a zároveň je také pozval na naše další utkání, která už budou těmi rozhodujícími. Doufám, že to bude dobrý sport. Protože v play-off už se nedá hrát jinak než nadoraz a srdcem. A to chceme předvést. Ivan Pekárek Foto: Pavel Novotný Vážení spoluobčané a sportovní příznivci, dovolujeme si oznámit, že TJ AERO Odolena Voda pořádá 2. ročník Plesu sportovců. Ples se koná 27. února od do hod. v Závodním klubu AERO. K tanci a poslechu bude hrát kapela MINIBAND, kterou znáte již z loňského plesu. Čeká vás bohatá tombola, předtančení, soutěž oddílů. Vstupenky v ceně 100 Kč zakoupíte: v restauraci Domeček, u p. Koutného (tel.: , Srdečně vás zveme a těšíme se na společně a příjemně strávený večer. Josef Maryška, předseda TJ AERO Odolena Voda

17 AERO stoupá vzhůru A družstvo mužů Aero Odolena Voda se v tabulce první ligy drží stále na předních místech. V průběhu podzimu jsme dokázali mile překvapit (vítězstvím v Budějovicích či Brně) i nepříjemně zaskočit naše příznivce (prohrou doma s Chomutovem). Po odehrání podzimních zápasů čekalo družstvo v lednu posledních 7 kol dlouhodobé části a potom rozhodující část soutěže play-off! Program našeho A týmu v roce 2010 začal hned během druhého víkendu v lednu. Celkem hrajeme 4 utkání doma v Odoleně Vodě a 3 venku (v době uzávěrky nebyly ještě známy výsledky z Nymburka, kde hraje juniorská reprezentace všechna svoje utkání): Aero Odolena Voda- Jablonec n N. 3: Aero Odolena Voda - Vrchlabí 3: Chomutov - Aero Odolena Voda 2: Reprezentace ČR-JRI - Aero Odolena Voda Reprezentace ČR-JRI - Aero Odolena Voda Aero Odolena Voda - Sokol Dobřichovice Aero Odolena Voda - Prosek A družstvo mužů hraje v poslední utkáních v nebývalé formě, tým neprohrál mistrovské utkání od a udržuje vítěznou šňůru 7 utkání v řadě! V posledních utkáních dlouhodobé části 1. ligy se bude rozhodovat o výchozí pozici pro play-off. Toho se zúčastní prvních 8 družstev, hrát se budou série 5 zápasů na 3 vítězná utkání. Ve vyrovnané tabulce 1-M zatím nelze určit, jaké získají týmy konečnou příčku, a tedy ani přesné nasazení jednotlivých utkání. Termíny play-off: 1/4 finále - 12., 13., 19., 20. a 27. února 1/2 finále - 5., 6., 12., 13. a 20. března Finále a 27. března, 2., 3. a 10. dubna Informace o přesném rozpisu play-off a výsledcích našeho A týmu najdete samozřejmě na našich webových stránkách Těšíme se na vás při sportovních utkáních v roce 2010! Vodolka do toho! Vladimír Bednář a Milan Fortuník AERO Odolena Voda Foto: Pavel Novotný Úspěchy stolního tenisu Oddíl stolního tenisu má za sebou podzimní část okresních přeborů (OP) v sezóně Se začátkem nového roku vám tedy přinášíme výsledky našich družstev v poločase soutěží. 1. třída OP - A družstvo (zákl. sestava: Josef Maryška, Petr Valenta, Martin Topol, J an Tkáč), průběžné 2. místo (nejúspěšnější hráč: M.Topol) B družstvo (zákl. sestava: Pavel Vyvial, Jan Hendrych, Michal Holaj, Rostislav Novosad), průběžné 6. místo (nejúspěšnější hráč: J. Hendrych) 2. třída OP - C družstvo (zákl. sestava: Pavel Kuchynka, Rostislav Jež, Věra Hudečková, Josef Ptáček), průběžné 4. místo (nejúspěšnější: V. Hudečková) 3. třída OP - D družstvo (zákl. sestava: Miloš Vaňásek, Mirka Janková, Petr Procházka st., Petr Procházka ml.), průběžné 1. místo (nejúspěšnější: P. Procházka ml.) Děti z našeho oddílu se v průběhu listopadu a prosince zasloužily o velký úspěch vodolského ping-pongu. Dne 6. prosince 2009 se zúčastnily okresních přeborů v Brandýse nad Labem a získaly hned několik ocenění: 3. místo dvouhra, st. žáci (J. Vondra) 3. místo čtyřhra, ml. žáci (J. Řezáč, O. Soukup) 3. místo čtyřhra, st. žáci (J. Vondra, J. Řezáč) 3. místo čtyřhra, dorostenci (J. Lukeš, J. Vondra) Kromě přeborů se žáci pod vedením paní učitelky Věry Hudečkové zúčastnili Školní sportovní soutěže. Naši školu reprezentovaly dva týmy: Dívky III. kategorie: Zuzana Kuchynková, Nikola Novosadová Chlapci II. kategorie: Jakub Lukeš, Jiří Pol, Petr Procházka, Jakub Vondra Okresní kolo proběhlo v Čelákovicích. Obě naše družstva obsadila 1. místo. Krajské kolo se konalo v Dolním Bousově. Naše družstva zaznamenala obrovský úspěch a vybojovala 2. místa. Tímto nejen gratulujeme zúčastněným, ale děkujeme také trenérům za přípravu a především paní učitelce Hudečkové za organizaci celé akce. Vám všem přejeme do nového roku pevné zdraví a hodně sportovních i osobních úspěchů. Vedení oddílu stolního tenisu TJ AERO Odolena Voda 17

18 Inzerce Fotbal V lednu všechna mládežnická mužstva využívala k přípravě na jarní část svých mistrovských soutěží sportovní halu a stejně tomu bude i v únoru. Minikopaná zve do svých řad chlapce narozené v roce Tréninky jsou každé úterý od 16 do hod. a v pátek od do hod. Informace rodičům rád poskytne trenér Jan Čepec, tel. číslo: Mužstvo zatím není přihlášeno do zimního turnaje. Přípravka prozatím žádný zimní turnaj nehraje, chlapci trénují každý čtvrtek od do 19 hod. Starší a mladší žáci se na jarní část krajské I. A třídy připravují v hale, trénují každý pátek od do 18 hod. Nejsou zatím přihlášeni do zimního turnaje. Dorost v lednu a v únoru měl a bude mít tréninky každý pátek od 18 do hod. Zimní turnaj v hale ani na umělé travnaté ploše zatím nehraje. A mužstvo se na jarní část mistrovské soutěže III. třídy připravuje tréninkem vždy ve středu od 20 hod. v hale a v neděli od 14 hod. venku, v prostoru sportovního areálu v Odoleně Vodě. Je zatím jediným mužstvem oddílu, které bude hrát zimní turnaj. Pořádá jej FC Mělník pod názvem Zimní liga První utkání turnaje odehrálo mužstvo s SK Otvovice. V únoru budou hrána v turnaji tato utkání: neděle v 11 hod. FC Mělník TJ Aero OV neděle ve 13 hod. SK Husinec-Řež - TJ Aero OV neděle ve 13 hod. TJ Aero OV Dolní Beřkovice Turnaj se hraje ve dvou skupinách po pěti oddílech. Vítězové skupin sehrají finále v sobotu Na turnaj se hráči budou přepravovat osobními auty. Vladimír Kulíšek DOVOZ PÍSKU, ŠTĚRKU, MULČOVACÍ KŮRY, BETONU A JINÝCH ODVOZ SUTI, ODPADŮ A DALŠÍCH VĚCÍ Tel.: Odolen Vydává MěÚ Odolena Voda, Dolní nám. č. 14, Odolena Voda jako měsíčník. Registrační číslo MK ČR E IČ: Četnost 11 čísel za rok DIČ: CZ Šéfredaktorka: N. Střelbová Redakční rada: V. Kulíšek, Fr. Podskalský, I. Pekárek Redakční úprava: L. Olšovská Grafická úprava, sazba: Artemis, reklamní umělecká agentura, tel: , Tisk: Artemis: tel./fax: , Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady Odolenu. Články mohou být redakčně kráceny. Příspěvky do Odolenu je možné předat některému ze členů redakční rady, nebo poslat na a to nejpozději do 15-tého každého měsíce. Platbu inzerce vyřizuje sekretariát starosty MěÚ Odolena Voda v úředních dnech tj. pondělí a středa od 8.00 do hodin. Textové inzeráty ve wordu, ostatní ve formátu pro photoshop nebo illustrátor zašlete na Později podané, nebo neuhrazené inzeráty nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení. Podrobné informace pro inzerenty naleznete na v sekci Odolen. Toto 215. číslo bylo vydáno: 01/02/2010 Cena 10,- Kč včetně DPH

19 Ohlédnutí

20 Jiří Kornatovský Na úvod krátké curriculum vitae malíře Jiřího Kornatovského: Studoval jsem na pražské AVU v letech , obor monumentální malba v atelieru prof. Paderlíka. V těchto letech jsem se s manželkou přestěhoval z Plas do Odoleny Vody, kde jsme žili v domku, ve kterém jsem měl i pracovnu a většina mých věcí vznikala právě tady. Narodil se nám zde syn Jan. Na Vodolce jsem měl i jednu z prvních výstav - v tehdejším Klubu Aero. V současné době se věnuji nejvíce velkoformátovým kresbám, v nichž se zaměřuji na znakový a symbolický význam některých duchovních témat. Výtvarné umění se mi stalo osudem se vším všudy a život se odvíjel vždy v přímé závislosti na tom, jak se mi dařilo naplnit výtvarné představy o tom, co jsem právě dělal. Svoje kresby jsem prezentoval na samostatných výstavách např. v Národní galerii v Praze, Muzeu Kampa nebo Špálově galerii, v zahraničí nejvíce v USA (New York, Los Angeles), v loňském roce pak na velké výstavě v Japonské Takasaki. Autor odpověděl také na naši otázku, do jaké míry je pro něj Vodolka zdrojem tvůrčí inspirace... Odolena Voda je charakteristická spojením průmyslového, zemědělského a historického fenoménu. Vzájemně se prolínají a vytváří inspirativní prostředí. Černozem, která je charakteristická pro místní kraj, vytváří pocit tíhy a fatálnosti. V létě zde krajina doslova bouří a naplňuje prostor vášní a naléhavostí. Myslím, že nejen kraj, ale i lidé zde měli význam pro moji práci. A měli jsme vždy velké štěstí v podobě skvělých sousedů a přátel. V současné době se vracím k některým motivům, které vznikly přímo v Odoleně Vodě, a doufám v jejich realizaci v nových formách a provedeních.

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011 Obec Svojetice Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje a vydává dne 12.1.2011 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm.

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

Stanovy Klubu osvojitelů, z. s.

Stanovy Klubu osvojitelů, z. s. Stanovy Klubu osvojitelů, z. s. 1) Název Klub osvojitelů, z. s. 2) Sídlo spolku Nerudova 202, 252 30 Řevnice 3) Účel 3.1 Klub osvojitelů, z. s. má tyto hlavní účely: a) podporovat rodiny, které mají osvojené

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. OBEC OSÍČKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Osíčko se na

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Ivančice

Více

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem?

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem? ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz Co je dobré vědět před zápisem? Zápis do 1.třídy Zahájení povinné školní docházky je významným

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry OBEC OVČÁRY, okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ovčáry schválilo a vydává dne 16.6.2010 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Obec Lhota, okr. Praha - východ

Obec Lhota, okr. Praha - východ Obec Lhota, okr. Praha - východ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014

MĚSTO KRÁLÍKY. O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014 MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování Spis. značka: Originál:

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 22.11.2006 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO H RANICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Lednové jízdní řády se i letos přizpůsobí nižší poptávce cestujících na počátku roku

Lednové jízdní řády se i letos přizpůsobí nižší poptávce cestujících na počátku roku INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 01/2014 Vyšlo 6. 1. 2014 Obsah Trvalé změny PID od 6. 1. 2014... 1 Lednové jízdní řády se i letos přizpůsobí nižší poptávce cestujících na počátku roku... 1 Nová zastávka v Tuchoměřicích...

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Semčice schválilo a vydává dne 7. 12. 2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 DNE: 17.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 10/2015/KS/4 NÁZEV: ANOTACE: Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC ROZTOKY U JILEMNICE ZASTUPITELSTVO OBCE ROZTOKY U JILEMNICE

OBEC ROZTOKY U JILEMNICE ZASTUPITELSTVO OBCE ROZTOKY U JILEMNICE OBEC ROZTOKY U JILEMNICE ZASTUPITELSTVO OBCE ROZTOKY U JILEMNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Číslo 02/2010 Vyšlo 21.1.2010

Číslo 02/2010 Vyšlo 21.1.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 02/2010 Vyšlo 21.1.2010 Obsah Trvalé změny PID od 1.2.2010... 1 Racionalizace provozu metra, tramvají a autobusů v březnu 2010 návrh... 1 Železniční výluka Gymnasijní (Praha-Dejvice)...

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

OBEC MYSLÍV. Obecně závazná vyhláška č. 16/2012. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

OBEC MYSLÍV. Obecně závazná vyhláška č. 16/2012. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, OBEC MYSLÍV Obecně závazná vyhláška č. 16/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce v Myslívě se

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Stvolová Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stvolová se

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Město TRHOVÉ SVINY Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Trhové

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU č. 2/2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU č. 2/2014 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města Ev. č.: 20/002/14 Č. j.: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Rodinná školička U veselé mašinky

Rodinná školička U veselé mašinky SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 1. Společnost Rodinná školička U veselé

Více

OBEC HLINCOVÁ HORA. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC HLINCOVÁ HORA. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC HLINCOVÁ HORA Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Hlincová

Více

OBEC KŘENOVICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC KŘENOVICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC KŘENOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Křenovice

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo : 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roudné se na svém zasedání dne 22.12.2011 usnesením č. 84/2011 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

OBEC LOUKOV. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LOUKOV. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LOUKOV Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Loukov se na

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více