REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2009"

Transkript

1 REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2009 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní náhrady 6. Daň z nemovitostí 7. K mezinárodním daňovým vztahům 8. K pracovnímu právu a pojistnému 9. K obchodně právním otázkám 10. Silniční daň 11. Spotřební daně, Ekologické daně 12. Správa daní a poplatků 13. Účetnictví 14. Další aktuální informace 15. Přehled rejstříků od ročníku 1995 Legenda x/xx-xx-xx Číslo bulletinu Ročník Strana Číslo dotazu 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 1.1 Statě k vybraným otázkám Novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 1/ Zdanění přechodu vlastnického práva k nemovitostem v souvislosti s postoupením pohledávky zajištěné vlastnickým právem k nemovitosti 1/ Slučitelnost s komunitárním právem 1/ Další úpravy 1/09-54 Novela zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 3/09-26 Nález ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti 8, 9, 10 a 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 420/2003 Sb. 3/ Dotazy a odpovědi Daň darovací - společník poskytuje obch. společnosti majetek a nepožaduje žádnou úplatu v penězích 4/ s.r.o. má jediného společníka a darovala nemovitost fyzické osobě a problém převzetí dluhu (závazku) 2/ zřízení věcného břemene bezúplatně ve prospěch provozovatele inženýrské sítě 4/

2 Daň dědická - teta zemřela v r a dědické řízení ukončeno v roce / Daň z převodu nemovitostí - odstoupení od kup. smlouvy pro nezaplacení 2/ prodej neobsazeného bytu občanským sdružením 4/ prodej nemovitosti nabyté z vypořádání podílového spoluvlastnictví (daň z převodu, daň z příjmů) 1/ kupujícímu, který není jeho členem 4/ převod nebyt. prostoru z družstevního do osobního vlastnictví 3/ převod v rámci přeměny obch. společností 3/ výměna bytů mezi fyzickými osobami 4/ změna poměru spoluvlastnických podílů (daň z převodu, daň darovací, daň z příjmů) 1/ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2.1 Statě k vybraným otázkám Zdaňování leasingu po / Úvod 1/ Leasing do konce roku / Finanční pronájem 1/ Operativní leasing 1/ Přechodná ustanovení 1/09-3 Příklad Finanční pronájem podle pravidel platných do konce roku / Leasing od / Leasing s povinným odkupem předmětu smlouvy 1/09-3 Příklad Leasing s povinným odkupem předmětu smlouvy 1/ Leasing s oprávněním nabýt předmět smlouvy 1/ Leasing bez povinnosti či oprávnění nabýt předmět smlouvy 1/09-4 Příklad Operativní leasing osobního automobilu 1/ Závěr 1/09-5 Informace k novele zákona o DPH od /09-2 Úvod 2/09-2 Odpočet daně u osobních automobilů a navazující změny 2/09-2 Základ daně 2/09-3 Sazby daně 2/09-4 Osvobození od daně při dovozu zboží 2/09-4 Uplatnění DPH při přeúčtování energií a služeb v roce /09-2 Úvod 3/09-2 Přeúčtování služeb a energií osobou povinnou k dani, která není plátcem 3/09-2 Přeúčtování elektřiny, tepla, chladu, plynu nebo vody plátcem daně 3/09-2 Přeúčtování služeb plátcem daně 3/09-4 Přeúčtování služeb a dalších plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně 3/09-4 Příklady k jednotlivým částem statě 3/09-2až5

3 Schválené a projednávané změny zákona o DPH 4/ V dubnu 2009 předl. vláda sněmovně návrh novely zák.o DPH, který byl projednáván jako tisk č / V srpnu 2009 předložila vláda sněmovně další návrh novely zákona o DPH, který je projednáván jako tisk č / Další již třetí novela zákona o DPH se stala součástí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, který byl projednáván sněmovnou jako tisk č / S účinností od se základní sazba daně zvyšuje z 19 % na 20 % a snížená sazba daně se zvyšuje z 9 % na 10 % 4/ Vyúčtování dodávek elektřiny, plynu, vody a tepla 4/ Zdanění a vyúčtování záloh přijatých do konce roku /09-3 Podle metodické informace MF zveřejněné v prosinci 2009 je komentář k této části zpřesněn ve FDUB, ročník /10-2, 1/ Zdaňování smluv o finančním pronájmu uzavřených do konce roku / Oprava základu a výše daně 4/ Oprava výše daně 4/ Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů Daňový doklad - datum vystavení při převodu práva 1/ problém uvádění DUZP na DD plynárenské spol. 3/ při vývozu, písemné rozhodnutí celního orgánu o vývozu do 3. země 4/ zasílání DD elektronickou poštou a datovou schránkou 4/ Obrat - registrace k DPH - podnikatel (FO) se sídlem v tuzemsku provádí svářečské práce v zemích EU 2/ správce konkursní podstaty 1/ zdravotnické zařízení s.r.o. 2/ Odpočet daně - osobní auto na leasing v roce / PHM při užívání os. aut. pro služební i soukr. potřebu 1/ rekonstrukce budovy hotelu a uskutečňování ek. činnosti až po ukončení rekonstrukce 2/ užívání části obch. majetku (rodinného domu) i pro soukr. potřebu (DPH a DP) 2/ užívání OM (nemovitosti) pro soukr. potřebu 1/ záloha na nákup os. auta zaplacená v prosinci / Osvobození od DPH - pacientem požadovaná doprava do jiného zdravotnického zařízení za doplatek 4/ plátce prodal osobní automobil, který používal pro ek. činnost a z něhož neměl nárok na odpočet 4/ zařazení činností lékařky 3/ Pronájem/nájem - viz též Přefakturace - pronájem býv. továrního areálu na nebytové prostory 3/ pronájem plochy 2/ , 3/ přefakturace služeb 3/09-6-2, 3/ služby spojené s nájmem 4/ Předmět daně - výběr místních poplatků od ubytovaných 1/09-6-6

4 Přiznání k DPH - prodej ojetin (os. vozů) na tiskopise přiznání 1/ Sazba daně - fakturace rybí násady 2/ prodej živých zvířat k chovu 1/ přefakturace dodávek vody (služeb) většinovým vlastníkem - správcem budovy 4/ Uplatnění daně - architektonické studie použité odběratelem pro nabíd. řízení na stavbu v jiném státě EU 4/ česká archit. kancelář zprac. projekt nemovitosti na Slovensku pro slov. firmu, také plátce DPH 4/ fotovoltaická elektrárna na střeše RD 4/ montáž vodo-topo se zabudováním materiálu na nemovitosti ve Slovenské republice 3/ nákup z Číny (DPH a účetnictví) 2/ nákup zboží z EU (DPH a DP) 2/ nevyjasněné použití novostavby (trvalé či dočasné použití pro osobní spotřebu) 4/ pozáruční opravy čes.dodavatelem zboží prováděné v tuzemsku po zaslání poštou slov. s.r.o. 1/ propagace zboží od dodavatele z Německa českou s.r.o. na veletrhu 1/ přefakturace PHM 2/ překlad knihy provedený OSVČ 2/ přeúčt. služeb nakoupených od neplátců 4/ úhrada za strav. zaměstnanců v restauraci (neplátce) a část. srážka z mezd 3/ vysvětlení postupu nákupu surové mědi v Německu a jejímu zpracování na Slovensku (3/ ) 1/ vývoz podnikatele vedoucího daňovou evidenci do Ruska (DPH a DE) 4/ zálohy přijaté plátcem, který nevede účetnictví a jemuž nevzniká povin. přiznat ze záloh daň 3/ Vrácení daně - nákup nafty dopravcem za hotové v Itálii 1/ Vyřazení z obchodního majetku - drobný hmotný majetek vyřazen (DPH a DP) 3/ vložení nákladního aut. do založené s.r.o. 3/ vyřazení, prodej auta, při jehož pořízení a provozu nebyl uplatňován odpočet DPH 3/ doplňující dotaz 4/ Základ daně - převod stroje nebo počítače pro os. potřebu 2/ Zdanitelné plnění - DUZP při pořízení ojetého os. aut. z Německa za cenu bez DPH 4/ přijatá záloha na kupní cenu od kupujících pro prodávající realitní kanceláří 1/09-6-5

5 3. DAŇ Z PŘÍJMŮ 3.1 Statě k vybraným otázkám Novela zákona o daních z příjmů od ledna 2009 /první část až po 25 včetně/ 1/09-13 Vstupní informace 1/09-13 K jednotlivým změnám zák. o daních z příjmů 1/09-13 K části první - daň z příjmů fyzických osob 1/09-13 K části druhé - daň z příjmů právnických osob 1/09-17 K části třetí - společná ustanovení 1/09-19 Novela zákona o rezervách s účinností od /09-27 Rekapitulace hlavních změn ve zdanění právnických osob platných od roku /09-29 I. Změny zákona o daních z příjmů provedené zákonem č. 261/2007 Sb. 1/09-29 II. Změny zákona o daních z příjmů provedené zákonem č. 296/2007 Sb. 1/09-33 III. Změny zákona o daních z příjmů provedené zákonem č. 126/2008 Sb. 1/09-34 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce / Novely zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... a zák. č. 593/1992 Sb., o rezervách... provedené v roce / Změny v tiskopisech daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Příloha č. 2 II. oddílu... 1/ Samostatná příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu 1/ Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob nositeli investičních pobídek a k vyplnění samostatné přílohy k řádku 5 tab. H přílohy č. 1 II. oddílu přiznání... 1/ Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu 1/ WWW verze přiznání k dani z příjmů PO 1/ Současný stav 1/ Výhled na rok /09-41 Závěrem 1/09-41 Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období /09-42 I. Úvod 1/09-42 II. Struktura DAP /09-42 III. Závěr 1/09-43 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění pro zdaňovací období /09-44 Zásoby z hlediska daně z příjmů 1/09-45 Definice zásob 1/09-45 Nemovitosti jako zásoby 1/09-45 Pozemky 1/09-45 Zásoby pořízené před zahájením činnosti poplatníků s příjmy podle 7 a 9 zákona o daních z příjmů 1/09-46 Zásoby zděděné 1/09-46 Zásoby nakoupené účastníky sdružení 1/09-46 Zásoby manželů podnikatelů 1/09-46 Zásoby použité jako vklad do společnosti 1/09-46 Zvířata jako zásoba 1/09-47 Změna ceny zásob 1/09-47 Škoda na zásobách 1/09-47

6 Škoda na zásobách způsobená odcizením 1/09-48 Prokazatelná likvidace zásob 1/09-48 Darované zásoby 1/09-49 Zásoby využité na tvorbu hmotného majetku 1/09-49 Zásoby při ukonč. nebo přeruš. činnosti poplatníka a při změně způsobu uplatňování daňových výdajů 1/09-49 Zásoby při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví a při přechodu z vedení účetnictví na vedení daňové evidence 1/09-50 Zásoby zemědělců při zahájení účtování v r /09-50 Drobný hmotný majetek 1/09-51 Příklady k jednotlivým částem statě 1/09-45až51 Novela zákona o daních z příjmů od ledna 2009 /druhá část od 26/ 2/09-9 K části třetí - společná ustanovení 2/09-9 K části čtvrté - zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů 2/09-13 K části druhé, čl. III zákona č. 2/2009 Sb. změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů 2/09-17 Novela zákona o daních z příjmů provedená zákonem č. 87/2009 Sb. ze dne 26. března /09-18 K jednotlivým změnám ZDP 2/09-18 Přechodná ustanovení 2/09-19 Pohledávky a závazky z hlediska daně z příjmů 2/ Vznik a trvání pohledávky 2/ Hodnota pohledávky 2/ Zápočet pohledávky a závazku 2/ Promlčení pohledávky 2/ Pohledávky a závazky při přechodu z vedení daňové evidence na vedení účetnictví 2/ Pohledávky a závazky při přechodu z vedení účetnictví na vedení daňové evidence 2/ Zahrnutí pohledávek do daňových výdajů 2/ Pohledávky v účetnictví - 24 odst. 2 písm. s) a písm. y) 2/ Pohledávky podle 24 odst. 2 písm. s) zákona 2/ Pohledávky podle 24 odst. 2 písm. y) zákona 2/ Pohledávky v daňové evidenci - 24 odst. 2 písm. o) a písm. y) 2/ Pohledávky nabyté postoupením podle 24 odst. 2 písm. o) 2/ Pohled. uvedené v 24 odst. 2 písm. y) při přechodu z daň. evidence na vedení účetnictví 2/ Nákup, prodej a vymáhání pohledávek 2/ Příjem z postoupení a vkladu pohledávky u poplatníka, který nevede účetnictví 2/09-26 Příklady k jednotlivým částem statě 2/09-21až27 Hlavní změny zákona o daních z příjmů přijaté ve II. čtvrtletí 2009 v rámci opatření proti hospodářské krizi 3/09-12 Vstupní informace 3/09-12 K jednotlivým změnám zákona o daních z příjmů 3/09-12 Přechodná ustanovení zařazena u jednotlivých změn a k tzv. nadlimitnímu automobilu 3/09-18 Pohledávky a závazky z hlediska daně z příjmů 3/09-19 /pokračování z č. II/09/ 10. Odpis neuhrazené pohledávky splatné do konce roku / Odpis pohledávky v daňové evidenci 3/09-19

7 12. Právně zaniklý závazek a závazek 36 měsíců po splatnosti 3/ Právně zaniklé závazky na straně poplatníků, kteří nevedou účetnictví 3/ Závazky 36 měsíců po splatnosti 3/ Pohledávky a závazky při ukončení činnosti, přerušení činnosti nebo změně způsobu uplatňování daňových výdajů 3/ Závazky při uplatňování paušálních výdajů 3/09-25 Příklady k jednotlivým částem statě 1/09-19až25 Změny zákona o daních z příjmů dále přijaté v roce 2009 k podpoře hospodářského růstu a sociální stability a v souvislosti s úspornými opatřeními ve státním rozpočtu na rok /09-16 Ke změnám vyplývajícím ze zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability vyhláš. pod č. 326/2009 Sb. dne 24. září /09-16 Ke změnám zákona o daních z příjmů /část první zákona č. 326/2009 Sb./ 4/09-16 Ke změnám zákona o odpadech 4/09-17 Ke změnám zákona o daních z příjmů vyplývajícím z části druhé zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem státního rozpočtu ČR na rok /09-18 Část druhá Změna zákona o daních z příjmů 4/09-18 Novely zákona o rezervách v roce /09-21 Zákon č. 216/2009 Sb. 4/09-21 Zákon č. 278/2009 Sb. 4/09-22 Daňová evidence a základ daně z příjmů 4/09-23 /1. část/ 1. Vedení daňové evid. nebo účetnictví - kritéria 4/ Postup při vedení daňové evidence 4/09-24 Evidence zásob 4/09-27 Evidence hmotného majetku 4/09-27 Příklady k jednotlivým částem statě 4/09-23až27 Rekapitulace hlavních změn zákona o daních z příjmů týkající se fyzických osob provedených a platných od roku /09-28 Změny zákona platné od roku 2009 případně i od roku / ) Zákon č. 2/2009 Sb. 4/ ) Zákon č. 87/2009 Sb. 4/ ) Zákon č. 216/2009 Sb. 4/ ) Zákon č. 221/2009 Sb. 4/ ) Zákon č. 227/2009 Sb. 4/ ) Zákon č. 281/2009 Sb. 4/ ) Zákon č. 289/2009 Sb. 4/ ) Zákon č. 303/2009 Sb. 4/ ) Zákon č. 304/2009 Sb. 4/ ) Zákon č. 326/2009 Sb. 4/ ) Zákon č. 362/2009 Sb. (tzv. Janotův balíček) 4/09-30 Závěrem 4/09-30 Aktuální tiskopisy týkající se daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2009 a pro zd. období /09-31 Vzorové příklady na opravy provedené podle 38i 4/09-33

8 K otázkám kolem tzv. superhrubé mzdy v roce /09-35 /1. část/ 1. Jakým způsobem je upravena definice základu daně u zaměstnanců v 6 odst. 13 ZDP od roku / Co se rozumí povinným pojistným 4/ Ke kterým výjimkám v pojistných zákonech lze přihlédnout při výpočtu povinného pojistného 4/ Stanovení základu daně u společníka a jednatele společnosti s ručením omezeným 4/ Stanovení základu daně u členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob 4/09-37 Příklady 4/ Stanovení základu daně u zaměstnance s příjmy na základě dohody o provedení práce 4/ Stanovení základu daně u tzv. smluvních zaměstn. 4/ DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Daňová evidence - přechod z vedení úč. na DE a problém umořování ztráty 1/ příprava na vedení DE praktického lékaře 3/ Daňové zvýhodnění - na dítě uplatňované otcem bydlícím jinde 3/ Doklady - uchování orig. dokladů 1/ Majetek - viz též K ODPISŮM A MAJETKU - dva bratři chtějí založit s.r.o. vklad HM a vklad know-how 4/ odpisování budovy sloužící jako sklad a kancelář 1/ odpisování přístroje po přerušení 1/ pojem související pozemek 3/ pořízení invest. diamantů zásoby (DP, DPH, živnost. zák.) 1/ prodej majetku předčasně končícího zemědělce synovi 2/ prodej zděděné hospodářské usedlosti a problém nevyjasněné stavby před restitucí 1/ vyřazení z OM starší budovy a darování synovi (DP, DPH, DDDPN) 4/ Nájem - Pronájem - leasing = automobil přestavěn na M1 (DP, DPH) 4/ movité věci a zdaňování podle 9 nebo 10 4/ příjmy z pronájmu RD synem 3/ vyúčtování služeb 2/ Odpisování - mimořádné odpisy - protikrizové opatření 4/ Osvobození od daně - poskytnutí peněžní částky zaměstnanci na doškolování není možné u něj osvobodit od daně 4/ prodej automobilu (zahrnutého a nezahrnutého) v OM 3/ prodej obch. podílu na s.r.o založené v r / prodej rekreační chaty, ve které majitel bydlel 2/ vdovský důchod započít. do limitu pro osvobození 3/

9 Podnikání a jiná SVČ - bratři zakládají s.r.o. a chtějí mít stejný podíl (DP a DPH) 2/ manželé vlastní nemovitosti a podniká v nich pouze jeden z nich (DP, DPH) 4/ předčasné ukončení provozování zemědělské čin., předání majetku nástupci po legislat. zpřesnění 3/ přerušení podnikání a případy dobíhajících faktur (DP, DPH, Úč) 4/ převod automobilu na podnikající manželku 3/ převod zeměděl. objektu na syna (program PUZČ) a problém dříve obdržené dotace 1/ ukončení činnosti a závazky 2/ Pohledávky - dohoda o narovnání a případ ukončení podnikání 2/ inkaso pohledávky již jednou zdaněné 3/ návrh na zahájení exekuce vyvolaný jiným věřitelem 3/ přerušení podnikání a inkaso pohledávky 2/ zamítnutí návrhu na prohlášení úpadku pro nedostatek majetku 3/ Přepočet cizí měny - použití jednotného kurzu nebo stanoveného kurzu a následné úpravy příjmů 3/ Příjmy (výdaje) - bonus vyplacený zaměstnanci vrácený fin. úřadem 4/ fotovoltaické články na rod. domě (DP, DPH) 4/ fotovoltaická elektrárna zprovozněna v r a osvob. od daně chce OSVČ přerušit a odpisovat 4/ fotovoltaické solární panely na střeše domu (DP, soc. poj., zdrav. poj.) 4/ zpřesnění zdrav. poj. 2/10 - nájem za pole po zemřelé mamince 1/ prodej pozemků získaných bezúplatným převodem podle zákona č.229/1991 Sb., o půdě 2/ převod účasti na v.o.s. fyzické osobě 1/ tzv. motivační pojištění pro ved. zaměstnance 1/ ukončení činnosti v.o.s. a pokrač. Podnikání dosavadních společníků jako OSVČ 1/ Sleva na dani - pro příjem manželky je rozhodná hrubá mzda nikoliv superhruhá mzda 2/ příspěvek na bydlení pobíraný vojákem z povolání se do příjmu druhého z manželů započítává 2/ Vozidlo - viz též Cestovní výdaje - nákup v supermarketu na služební cestě 3/ paušál 5000 Kč (4000 Kč) a komplex otázek 4/ , 4/ , 4/ , 4/ , 4/ , 4/ podnikající manželé 4/ Výdaje (náklady) - očkování zaměstnankyně (zdrav. sestry) proti hepatitidě 1/ paušálem = při poskytování služeb pro lesnictví 2/ = problém nezahr. koupeného majetku po skončení leasingu do obch. majetku 3/ = přechod soukromého lékaře na paušální v. 4/ = příjem majitelky domu z nájemného 2/ = souběh hostinské činnosti a ubytovacích služeb (DP a živnostenský zákon) 4/

10 - provedení nepravidelné práce v prodejně 4/ přezk. odpovědi na dotaz 4/ , úhrada závazku po podání přehledů soc. a zdrav. poj. 1/ studium podnikatele - bakalářské 4/ úhrada odepsaná bankou z účtu až / úhradu doplatku soc. a zdrav. pojištění za r v roce 2009 nelze uplatnit jako daňový výdaj 2/ výdaje na soc. a zdrav. Pojištění k uměleckým honorářům herců 2/ záporné úroky na bankovním účtu jako výdaj 3/ zpětný přechod na výdaje uplatňované procentem (paušálem) 1/ Základ daně - minimální výše přísp. na penzij. Připojištění pro uplatnění odečtu od základu daně 2/ odčitatelné položky (50 % hodnoty postoupených a vypořád. podílů od rušícího se zem. družstva) 4/ pojistné na životní pojištění hradí zaměstnavatel, tzn. nemožnost odečtu od zákl. daně zaměstnance 2/ problém nul. základu daně ženy na mateř. Dovolené a nemožnosti uplatnění částky na životní pojištění 2/ problém započtení částky zaměstnanci na životní pojištění u nového zaměstnavatele 2/ smlouva na soukr. život. pojištění uzavřena ve SR 2/ úprava při přechodu z DE na vedení úč. od r / Zálohy na daň - neplacení záloh v roce podmínky 2/ Závazky - dodaňování závazků 36 měsíců po splatnosti 4/ převod úvěru po vložení nemovitosti do s.r.o. 4/ Zdaňování příjmů - grant na výrobu filmu ze SR a z příspěvku ES, ocenění z filmových festivalů 1/ obchodování s cizí měnou na Forex trhu 4/ odbytné po vypovězení smlouvy na životní pojištění 2/ paušální daň a možnost uzavření smlouvy o dílo 1/ prodej členských práv v byt. družstvu 3/ prodej zděděného bytu po otci a vypořádání mezi bratry 3/ prodej zděděného rod. domku a vypořádání 3/ , 3/ soukromé životní pojištění ukončené dříve 3/ společník v.o.s. a možnost zdaňování příjmů ze závislé činnosti dle 6 4/ vrácení přeplatků zdravot. a soc. pojistného při překroč. maxima a problém základu DP 2/ DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Hmotný majetek - viz též K ODPISŮM A MAJETKU - odpisy automobilu v příspěvkové organizaci 1/ prodej zasíť. pozemků a ZTV (DP, DPH, Úč) 2/ Kapitalizace nevypořádaných transformačních nároků - transformované zemědělské družstvo 4/

11 Nájem - Pronájem - leasing = auto na fin. leasing z roku 2006 přešlo na nájemce v r (Úč a DP) 3/ oprava hrazená nájemcem (DP a DPH) 2/ řidič v opilosti způsobil totální škodu na vozidle, předčas. Ukončení leasingu a požadavek na náhr. od pojišťovny (Úč a DP) 1/ Náklady - daň z převodu nemovitostí 1/ držba podílu v dceřiné společnosti 4/ manažerské vozidlo používané i pro soukr. Účely a problém nákl. firmy a úhrady zaměstnance 3/ pitná voda x nealkoholické nápoje 3/ příspěvky na životní pojištění a vnitřní předpis 2/ rezerva na pěstební činnost 1/ využívání soukr. internetu pro firmu 4/ vzdělávání zaměstnanců změny od r a od r / Osvobození od daně - dividendové příjmy, splnění podmínky minimální výše podílu 10 % na základním kapitálu 1/ fotovoltaická elektrárna (FVE) 1/ Pohledávky - oprav.položky a daňově účinný odpis pohledávky 4/ smlouvy o faktoringu a o přistoupení k závazku 2/ Sleva na dani - investiční pobídky, doba uplatnění 2/ Základ daně - bezúročné půjčky od akcionářů a členů statutárních orgánů 2/ dobropis (fin. bonus) za rok / Zisk - rozdělení zisku po zdanění 4/ Závazky - bezúročná půjčka od akcionářů, členů statutárních orgánů a.s. 1/ dodanění starých závazků 4/ K ODPISŮM A MAJETKU - viz daně z příjmů a úč. 5. CESTOVNÍ NÁHRADY - viz daně z příjmů 6. DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 6.1 Statě k vybraným otázkám Několik poznámek k dani z nemovitostí pro rok /09-52 A. Změny provedené zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů 1/ Změna v osvobození s povinností podat daňové přiznání 1/ Změna bez povinnosti podání daňového přiznání - místní koeficienty 1/09-52

12 B. Novela zákona o dani z nemovitostí 1/ Zrušení některých osvobození 1/ Zrušení osvobození novostaveb 1/ Zrušení nároku na osvobození při zateplení staveb 1/ Vynětí pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů z použití místního koeficientu 1/09-52 Co změnil v oblasti daně z nemovitostí zákon č. 362/2009 Sb. 4/09-39 Přehled základních sazeb 4/09-39 Koeficienty 4/09-39 Co novela znamená pro obce? 4/09-39 Co novela znamená pro poplatníky? 4/ Dotazy a odpovědi Osvobození od daně - změna vlastníka stavby 2/ , 2/ Placení daně - zasílání složenek 2/ Přiznání k dani - zaokrouhlování na dvě platná desetinná čísla 1/ K MEZINÁRODNÍM DAŇOVÝM VZTAHŮM 7.1 Statě k vybraným otázkám Nové smlouvy o zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění a k současnému vývoji vzorového modelu OECD 1/09-55 Nový Zéland 1/09-55 Etiopie 1/09-55 K souč. vývoji vzorového modelu OECD smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a komentáře k němu 1/09-56 K nejvýzn. změnám, resp. doplnění Komentáře 1/09-56 K problematice daňového rezidentství u fyzických osob 2/ Dotazy a odpovědi Daňové rezidentství - český d. rezident má v Rak. příjmy pouze ze závislé činnosti a je tam přihlášen k trvalému pobytu 3/ český občan se stane německým daňovým rezidentem (DP a sociální pojištění) 3/ od roku 1968 žiji v USA a v současné době vyřizuji navrácení českého stát. občanství 2/ uplatnění nezdanitelného základu daně 2/ Nájem - Pronájem - klient má české i švýc. občanství, bydlí ve Švýcarsku a rozhodl se pronajímat svou nemovitost v ČR obchodní společnosti 4/ úhrada nájemného placeného čes. daň. Rezidentem slovenskému daňovému rezidentovi za užívání movité věci na území ČR (DPH a DP) 1/

13 Podnikání v zahraničí - Česká daň. rezid. se rozhodla pracovat jako zdravotní sestra v Saudské Arábii (bezsmluvní stát) 3/ Český podnik. měl celý rok 2008 pozastav. Živnost a po celý rok činnost provozoval ve V.Británii 3/ OSVČ přerušila v r podnikání a pracuje jako učitelka ve V. Británii a má ještě příjmy ze závislé činnosti v USA (pracuje přes internet) 2/ Podnikání zahraniční osoby v ČR - Ukrajinec ukončil podnikání v ČR, za část roku podá přiznání k DP FO 3/ Stálá provozovna - posouzení vzniku stálé provozovny na Slovensku 3/ Zaměstnání v zahraničí - práce v Norsku, v ČR trvalé bydliště a vlastnictví bytu s garáží, který pronajímají 4/ K PRACOVNÍMU PRÁVU A POJISTNÉMU 8.1 Statě k vybraným otázkám Sociální pojištění od 1. ledna 2009 podrobněji 2/ Nemocenské pojištění 2/ Zaměstnanec 2/ Zaměstnání malého rozsahu 2/ Osoby samostatně výdělečně činné 2/ Kdo je OSVČ 2/ OSVČ vedlejší 2/ Z důvodu souběhu samost. výdělečné činnosti a zaměstnání v kalend. roce se ji ž nevyžaduje dosažení příjmu ve výši 12násobku min. mzdy 2/ Z důvodu nároku na PPM nebo nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím ze zaměstn. se nově považuje OSVČ za vedlejší 2/ Z důvodu vazby nebo výk. trestu odnětí svob. se již OSVČ nepovažuje za OSVČ vedlejší... 2/ Placení záloh v roce / Dokládání vedlejší samost. výděl. činnosti 2/ Vyměřovací základ 2/ Nemocenské pojištění OSVČ 2/ Změny v placení pojistného 2/ Sazba pojistného 2/ Dávky 2/ Výše dávek 2/09-37 Příklady k jednotlivým částem statě 2/09-33až37 Změny ve zdravotním pojištění v roce / Změny vyměřovacích základů 2/ Minimální vyměřovací základ OSVČ 2/ Max. vyměřovací základ zaměstnanců a OSVČ 2/ Vyměř. základ pro platbu pojistného státem 2/ Minimální vyměřovací základ zaměstnanců a vyměřovací základ OBZP 2/09-38

14 2. Dopad zákona o nemocenském pojištění 2/ Zvýšení hranice pro účast na nemocenském pojištění 2/ Další dopady zákona o nemoc. pojištění 2/09-39 Příklady k jednotlivým částem statě 2/09-38až39 Omezení poptávky z pohledu pracovního práva 2/ Kratší pracovní doba 2/ Neplacené volno 2/ Dovolená 2/ Překážka v práci 2/ Částečná nezaměstnanost 2/ Změna pracovního poměru 2/ Skončení pracovního poměru 2/ Hromadné propouštění 2/09-48 Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od /09-33 Zásady pro poskytování slev 3/09-33 Zaměstnanec s nárokem na slevu 3/09-33 Trvání zaměstnání 3/09-34 Výše slevy 3/09-35 Mimořádná sleva 3/09-35 Souběh více zaměstnání u téhož zaměstnavatele 3/09-35 Uplatňování nároku na slevy 3/09-36 K tomu připojeno: Zákon č. 221/2009 Sb. - část druhá Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 3/09-36 Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele po novele zákona č. 118/2000 Sb. /zákonem č. 217/2009 Sb./ 3/09-38 Změny v sociálním pojištění 4/ Změny v okruhu pojištěných osob 4/ Slevy na pojistném na sociální pojištění 4/ Náhrada mzdy za dobu pracovní neschopnosti 4/ Změna v placení pojistného 4/ Balíček ke snížení deficitu st. rozpočtu 4/ Změny zák. o pojistném na soc. zabezpečení 4/ Sazby pojistného 4/ Maximální vyměřovací základ 4/ Zrušení slevy na pojistném 4/ Změny v nemocenském pojištění 4/09-47 Avizo připravovaných poslaneckých návrhů na změny 4/ Tiskopisy 4/ Důchodové pojištění 4/09-48 Pozn.: Výše rodičovského příspěvku se od nemění 4/09-48 Co nového ve zdravotním pojištění s výhledem na rok / Změna splatnosti pojistného u zaměstnanců 4/ Stanovení dne platby pojistného 4/ Změna výše průměrné mzdy 4/ Maximální vyměřovací základ 4/ Vyměřovací základ pro platbu státem 4/09-51 Příklady k jednotlivým částem statě 4/09-49,50 Personální legislativa na přelomu let 2009 a /09-52

15 8.2 Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů Dovolená - v důsledku omez. výroby byla dohodou zkrácena prac. doba na 30 hodin týdně 3/ Mateřská a rodičovská dovolená - čtvrtý rok rodič. dovolené bez nároku na rodičovský příspěvek 2/ , 3/ Pracovní vztahy a podmínky - minimální mzda u zaměstnanců pobírajících částečný invalidní důchod 3/ pracovní volno bez náhrady mzdy doprovod k lékaři 2/ překážka v práci a práce přesčas 3/ Sociální a zdravotní pojištění - motivač. pojištění - dopl. odpovědi 1/ , 2/ přechod z úč. na DE - dopl. odpovědi 1/ , 2/ vyměřovací základ při předčasném ukončení leasingu 2/ Škoda - uplatněna z pojistky zaměstnance, spoluúčast zaměstnavatele 1/ doplněk z hlediska DP 2/ K OBCHODNĚ PRÁVNÍM OTÁZKÁM 9.1 Statě k vybraným otázkám Živnostenské podnikání dotazy a řešení některých případů z praxe 1/09-58 Úvod 1/09-58 Totožné ohlášení živnosti podané na několika živnostenských úřadech 1/ Vymezení předmětu podnikání 1/ Vedení evidence při provozování sběrny surovin 1/ Odborná způsobilost pro dopravce 1/ Místní příslušnost živnost. úřadu při ukládání sankcí za porušení zákona o ochraně spotřebitele 1/ Uložení sankce místně příslušným živnostenským úřadem 1/ Průmyslové živnosti a změny po účinnosti novely (po 1. červenci 2008) 1/ Dokládání bezúhonnosti zahraniční fyzické osoby 1/ Dodatečné splnění oznamovací povinnosti 1/ Právní úprava a vrácení správního poplatku 1/ Živnostenské podnikání dotazy a řešení některých případů z praxe 2/09-41 /pokračování z č. I/09/ Změna živnostenského zákona v oblasti bezpečnostních služeb 2/ Neoprávněné podnikání 2/ Právní moc rozhodnutí 2/ Opravy autoelektriky v rámci živnost. podnikání 2/ Činnost klubu zaměřená na plavání nejmenších dětí 2/ Problematika sociálních služeb 2/ Odborná způsobilost pro podnikání v kosmetické živnosti 2/ Rozšíření kvalifikace protiprávního jednání podnikatele 2/ Odborná způsobilost získaná v zahraničí 2/ Živnostenský list a výpis ze živnostenského rejstříku 2/ Prokazování vlastnického práva k automatu 2/ Rozsah výkonu funkce odpovědného zástupce 2/ Nový typ provozovny 2/

16 Výroba a opravy protéz a ortéz 2/ Soukromá osoba má pronajatou honitbu od LČR v honitbě neprovádí žádnou podnikat. činnost 2/ Závěr 2/09-44 Změny právní úpravy živnostenského podnikání a reklamní činnosti podnikatelů v otázkách a odpovědích 3/09-27 Úvod 3/ Změny v právních předpisech upravujících živnostenské podnikání 3/ Zařazení činnosti pořádání kulturních produkcí do rámce živnostenského podnikání 3/ Bezúhonnost odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 3/ Předložení neplatného dokladu 3/ Právní úprava odbornosti pro činnosti zajišťující bezpečnost majetku a osob 3/ Úhrada správ. poplatků v některých příkladech 3/ Odborná způsobilost a provozování živnosti v oblasti zbraní a střeliva 3/ Provádění některých atypických činností (např. aplikace litých podlah, dekorativní výkony na kůži 3/ Některé obory vzdělání právní a bezpečnostní 3/ Reklama na doplněk stravy 3/ Výkon některých specifických činností jako živnosti 3/ Zdravotní nezpůsobilost podnikatele 3/ Doručování osobám s datovou schránkou 3/ Použití nekalých obchodních praktik v reklamní činnosti 3/ Přerušení podnikání 3/ Finanční způsobilost podnikatele 3/ Správní delikty obchodních společností 3/ Elektronická a klasická podoba dokumentů 3/ Šíření reklamy na veřejně přístupných místech 3/ Způsob doručování písemností elektronickou poštou 3/09-32 Závěr 3/ Dotazy a odpovědi - viz spoluautorské odpovědi k daním 10. SILNIČNÍ DAŇ - viz též daně z příjmů 11. SPOTŘEBNÍ DANĚ, EKOLOGICKÉ DANĚ 11.1 Statě k vybraným otázkám K novelám zákona o spotřebních daních 4/09-10 I. Úvod 4/09-10 II. Změna zákona o spotřebních daních v novele č. 292/2009 Sb. 4/09-10 IIa. Důvod předložení a shrnutí změn 4/09-10 IIb. K jednotlivým změnám 4/09-10 III. Změna zákona o spotřebních daních v novele č. 362/2009 Sb. 4/09-12 IIIa. Důvod předložení a shrnutí změn 4/09-12 IIIb. K jednotlivým změnám 4/09-13 K přechodným ustanovením, převážně k zajištění daně 4/09-13 K účinnosti 4/09-13 IV. Závěr 4/09-13

17 12. SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ 12.1 Statě k vybraným otázkám Novely zákona o správě daní a poplatků přijaté v roce / Zákonem č. 122/2008 Sb. 2/ Zákonem č. 126/2008 Sb. 2/ Zákonem č. 254/2008 Sb. 2/ Zákonem č. 301/2008 Sb. 2/ Zákonem č. 304/2008 Sb. 2/ Zákonem č. 305/2008 Sb. 2/09-32 Novely zákona o správě daní a poplatků přijaté v roce / Zákonem č. 7/2009 Sb. 4/ Zákonem č. 41/2009 Sb. 4/ Zákonem č. 158/2009 Sb. 4/ Zákonem č. 218/2009 Sb. 4/ Zákonem č. 285/2009 Sb. 4/ Zákonem č. 304/2009 Sb. 4/ Dotazy a odpovědi Dodatečné přiznání - možnost úhrady dodatečné daně z existujícího přeplatku na dani 3/ Exekuce - stanovení pořadí pro výkon rozhodnutí srážkou ze mzdy zaměstnance 4/ Lhůta pro vyměření a doměření daně - daňová kontrola v r. 2009, za rok 2008 vznikla daňová povinnost (popř. ztráta) 4/ ÚČETNICTVÍ 13.1 Statě k vybraným otázkám Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. 1/09-8 Učetní závěrka sestavovaná k /09-8 Účetní závěrky sestavované po a později 1/09-8 Úpravy pro účetní období započaté a později 1/09-8 Další úprava 1/09-9 Úpravy pro období započaté a později 1/09-10 Novela vyhlášky č. 505/2002 Sb. 1/09-11 Novela vyhlášky č. 504/2002 Sb. 3/09-10 Sestavení účetní závěrky podnikatelů 4/ Dotazy a odpovědi Časové rozlišení - nákup sítě odběratelů dceřinou společností od mateřské společnosti (Úč a DP) 3/

18 Kurs - kursové rozdíly u závazků a pohledávek ve SKK po přechodu Slovenska na EUR 2/ Majetek - nákup pozemku s budovou nezapsané v katastru nemovitostí (Úč, DzN, DP) 3/ odprodej vraku nákl. vozidla leasingovou společností nájemci po totální škodě /Úč a DP/ 1/ přemístění stroje a instalace nového stroje náklady na vybudování základů 2/ Nájem - pronájem - odstupné za uvolnění prostor 2/ Náklady - vydavatelství poskytne bezúplatně 10 povin. a propag. výtisků (Úč, DP, DPH) 4/ Povinnost vedení účetnictví - držitel licence na výrobu el. Energie (fotovoltaické články umíst. na rod. domě) 3/ upřesnění data zahájení účtování 4/ v plném rozsahu x ve zjednoduš. rozsahu 2/ Účtování - bioplynová stanice /Úč a DP/ 1/ bonus za r obdrž. v dubnu 2009 (Úč a DP) 3/ dodání dlouhodobého majetku (nábytek) po zaplacení faktury 2/ finanční investice 2/ možnost použití metodiky IAS 11 4/ narovnání 3/ prodej zboží na splátky 3/ přirozené úbytky v oblasti nákupu a prodeje potravin 2/ škodní událost na automobilu (Úč, DP) 4/ vratky DPH ze zemí EU (např. při koupi PHM) 1/ Závazky - převod závazku s.r.o. fyzické osobě na dlouhodobou půjčku společnosti bez peněžní operace 1/ DALŠÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE Z Pokynu MF D o průměrných cenách pohonných hmot za zdaňovací období /09-26 Retrospektiva změn diskontní úrokové sazby České národní banky (pro daňové účely) 1/09-28, 2/09-40, 3/09-37 Retrospektiva změn repo sazby České národní banky /od / (pro daňové účely) 1/09-34, 2/09-29, 3/09-76 Z vyhl. MPSV č. 451/2008 Sb. - účin. dnem Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel 1/09-43 Průměrná cena pohonných hmot 1/09-43 Stravné 1/09-43 Z vyhl. MF č. 417/2008 Sb. - účin. dnem Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2009 /redakční výběr evropských zemí a USA/ 1/09-43

19 Daňové judikáty 3/ Přeplatek v daňovém řízení 3/ Tvorba rezervy na opravu hmotného majetku 3/ Stanovení daně podle pomůcek 3/ Příjmy společníků a jednatelů obch. společnosti 3/ Úrok z půjčky a úvěru daňovým výdajem 3/ Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů 3/ Dokazování v daňovém řízení 3/ Překážka věci rozhodnuté 3/ Reinvestiční odpočet 3/ Opakovaná daňová kontrola 3/ Výzva správce daně 3/09-55

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2005 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2005 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2005 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zrušení daně dědické a darovací

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : 193. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Čj. 32320/11-31 Pokyn GFŘ D - 6 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

Zákon České národní rady o daních z příjmů

Zákon České národní rady o daních z příjmů Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 586/1992 Sb Zákon o daních z příjmů Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o daních z příjmů 1 Tento zákon upravuje

Více

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. května 2015 www.danovezakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více