REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2009"

Transkript

1 REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2009 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní náhrady 6. Daň z nemovitostí 7. K mezinárodním daňovým vztahům 8. K pracovnímu právu a pojistnému 9. K obchodně právním otázkám 10. Silniční daň 11. Spotřební daně, Ekologické daně 12. Správa daní a poplatků 13. Účetnictví 14. Další aktuální informace 15. Přehled rejstříků od ročníku 1995 Legenda x/xx-xx-xx Číslo bulletinu Ročník Strana Číslo dotazu 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 1.1 Statě k vybraným otázkám Novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 1/ Zdanění přechodu vlastnického práva k nemovitostem v souvislosti s postoupením pohledávky zajištěné vlastnickým právem k nemovitosti 1/ Slučitelnost s komunitárním právem 1/ Další úpravy 1/09-54 Novela zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 3/09-26 Nález ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti 8, 9, 10 a 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 420/2003 Sb. 3/ Dotazy a odpovědi Daň darovací - společník poskytuje obch. společnosti majetek a nepožaduje žádnou úplatu v penězích 4/ s.r.o. má jediného společníka a darovala nemovitost fyzické osobě a problém převzetí dluhu (závazku) 2/ zřízení věcného břemene bezúplatně ve prospěch provozovatele inženýrské sítě 4/

2 Daň dědická - teta zemřela v r a dědické řízení ukončeno v roce / Daň z převodu nemovitostí - odstoupení od kup. smlouvy pro nezaplacení 2/ prodej neobsazeného bytu občanským sdružením 4/ prodej nemovitosti nabyté z vypořádání podílového spoluvlastnictví (daň z převodu, daň z příjmů) 1/ kupujícímu, který není jeho členem 4/ převod nebyt. prostoru z družstevního do osobního vlastnictví 3/ převod v rámci přeměny obch. společností 3/ výměna bytů mezi fyzickými osobami 4/ změna poměru spoluvlastnických podílů (daň z převodu, daň darovací, daň z příjmů) 1/ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2.1 Statě k vybraným otázkám Zdaňování leasingu po / Úvod 1/ Leasing do konce roku / Finanční pronájem 1/ Operativní leasing 1/ Přechodná ustanovení 1/09-3 Příklad Finanční pronájem podle pravidel platných do konce roku / Leasing od / Leasing s povinným odkupem předmětu smlouvy 1/09-3 Příklad Leasing s povinným odkupem předmětu smlouvy 1/ Leasing s oprávněním nabýt předmět smlouvy 1/ Leasing bez povinnosti či oprávnění nabýt předmět smlouvy 1/09-4 Příklad Operativní leasing osobního automobilu 1/ Závěr 1/09-5 Informace k novele zákona o DPH od /09-2 Úvod 2/09-2 Odpočet daně u osobních automobilů a navazující změny 2/09-2 Základ daně 2/09-3 Sazby daně 2/09-4 Osvobození od daně při dovozu zboží 2/09-4 Uplatnění DPH při přeúčtování energií a služeb v roce /09-2 Úvod 3/09-2 Přeúčtování služeb a energií osobou povinnou k dani, která není plátcem 3/09-2 Přeúčtování elektřiny, tepla, chladu, plynu nebo vody plátcem daně 3/09-2 Přeúčtování služeb plátcem daně 3/09-4 Přeúčtování služeb a dalších plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně 3/09-4 Příklady k jednotlivým částem statě 3/09-2až5

3 Schválené a projednávané změny zákona o DPH 4/ V dubnu 2009 předl. vláda sněmovně návrh novely zák.o DPH, který byl projednáván jako tisk č / V srpnu 2009 předložila vláda sněmovně další návrh novely zákona o DPH, který je projednáván jako tisk č / Další již třetí novela zákona o DPH se stala součástí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, který byl projednáván sněmovnou jako tisk č / S účinností od se základní sazba daně zvyšuje z 19 % na 20 % a snížená sazba daně se zvyšuje z 9 % na 10 % 4/ Vyúčtování dodávek elektřiny, plynu, vody a tepla 4/ Zdanění a vyúčtování záloh přijatých do konce roku /09-3 Podle metodické informace MF zveřejněné v prosinci 2009 je komentář k této části zpřesněn ve FDUB, ročník /10-2, 1/ Zdaňování smluv o finančním pronájmu uzavřených do konce roku / Oprava základu a výše daně 4/ Oprava výše daně 4/ Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů Daňový doklad - datum vystavení při převodu práva 1/ problém uvádění DUZP na DD plynárenské spol. 3/ při vývozu, písemné rozhodnutí celního orgánu o vývozu do 3. země 4/ zasílání DD elektronickou poštou a datovou schránkou 4/ Obrat - registrace k DPH - podnikatel (FO) se sídlem v tuzemsku provádí svářečské práce v zemích EU 2/ správce konkursní podstaty 1/ zdravotnické zařízení s.r.o. 2/ Odpočet daně - osobní auto na leasing v roce / PHM při užívání os. aut. pro služební i soukr. potřebu 1/ rekonstrukce budovy hotelu a uskutečňování ek. činnosti až po ukončení rekonstrukce 2/ užívání části obch. majetku (rodinného domu) i pro soukr. potřebu (DPH a DP) 2/ užívání OM (nemovitosti) pro soukr. potřebu 1/ záloha na nákup os. auta zaplacená v prosinci / Osvobození od DPH - pacientem požadovaná doprava do jiného zdravotnického zařízení za doplatek 4/ plátce prodal osobní automobil, který používal pro ek. činnost a z něhož neměl nárok na odpočet 4/ zařazení činností lékařky 3/ Pronájem/nájem - viz též Přefakturace - pronájem býv. továrního areálu na nebytové prostory 3/ pronájem plochy 2/ , 3/ přefakturace služeb 3/09-6-2, 3/ služby spojené s nájmem 4/ Předmět daně - výběr místních poplatků od ubytovaných 1/09-6-6

4 Přiznání k DPH - prodej ojetin (os. vozů) na tiskopise přiznání 1/ Sazba daně - fakturace rybí násady 2/ prodej živých zvířat k chovu 1/ přefakturace dodávek vody (služeb) většinovým vlastníkem - správcem budovy 4/ Uplatnění daně - architektonické studie použité odběratelem pro nabíd. řízení na stavbu v jiném státě EU 4/ česká archit. kancelář zprac. projekt nemovitosti na Slovensku pro slov. firmu, také plátce DPH 4/ fotovoltaická elektrárna na střeše RD 4/ montáž vodo-topo se zabudováním materiálu na nemovitosti ve Slovenské republice 3/ nákup z Číny (DPH a účetnictví) 2/ nákup zboží z EU (DPH a DP) 2/ nevyjasněné použití novostavby (trvalé či dočasné použití pro osobní spotřebu) 4/ pozáruční opravy čes.dodavatelem zboží prováděné v tuzemsku po zaslání poštou slov. s.r.o. 1/ propagace zboží od dodavatele z Německa českou s.r.o. na veletrhu 1/ přefakturace PHM 2/ překlad knihy provedený OSVČ 2/ přeúčt. služeb nakoupených od neplátců 4/ úhrada za strav. zaměstnanců v restauraci (neplátce) a část. srážka z mezd 3/ vysvětlení postupu nákupu surové mědi v Německu a jejímu zpracování na Slovensku (3/ ) 1/ vývoz podnikatele vedoucího daňovou evidenci do Ruska (DPH a DE) 4/ zálohy přijaté plátcem, který nevede účetnictví a jemuž nevzniká povin. přiznat ze záloh daň 3/ Vrácení daně - nákup nafty dopravcem za hotové v Itálii 1/ Vyřazení z obchodního majetku - drobný hmotný majetek vyřazen (DPH a DP) 3/ vložení nákladního aut. do založené s.r.o. 3/ vyřazení, prodej auta, při jehož pořízení a provozu nebyl uplatňován odpočet DPH 3/ doplňující dotaz 4/ Základ daně - převod stroje nebo počítače pro os. potřebu 2/ Zdanitelné plnění - DUZP při pořízení ojetého os. aut. z Německa za cenu bez DPH 4/ přijatá záloha na kupní cenu od kupujících pro prodávající realitní kanceláří 1/09-6-5

5 3. DAŇ Z PŘÍJMŮ 3.1 Statě k vybraným otázkám Novela zákona o daních z příjmů od ledna 2009 /první část až po 25 včetně/ 1/09-13 Vstupní informace 1/09-13 K jednotlivým změnám zák. o daních z příjmů 1/09-13 K části první - daň z příjmů fyzických osob 1/09-13 K části druhé - daň z příjmů právnických osob 1/09-17 K části třetí - společná ustanovení 1/09-19 Novela zákona o rezervách s účinností od /09-27 Rekapitulace hlavních změn ve zdanění právnických osob platných od roku /09-29 I. Změny zákona o daních z příjmů provedené zákonem č. 261/2007 Sb. 1/09-29 II. Změny zákona o daních z příjmů provedené zákonem č. 296/2007 Sb. 1/09-33 III. Změny zákona o daních z příjmů provedené zákonem č. 126/2008 Sb. 1/09-34 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce / Novely zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... a zák. č. 593/1992 Sb., o rezervách... provedené v roce / Změny v tiskopisech daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Příloha č. 2 II. oddílu... 1/ Samostatná příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu 1/ Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob nositeli investičních pobídek a k vyplnění samostatné přílohy k řádku 5 tab. H přílohy č. 1 II. oddílu přiznání... 1/ Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu 1/ WWW verze přiznání k dani z příjmů PO 1/ Současný stav 1/ Výhled na rok /09-41 Závěrem 1/09-41 Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období /09-42 I. Úvod 1/09-42 II. Struktura DAP /09-42 III. Závěr 1/09-43 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění pro zdaňovací období /09-44 Zásoby z hlediska daně z příjmů 1/09-45 Definice zásob 1/09-45 Nemovitosti jako zásoby 1/09-45 Pozemky 1/09-45 Zásoby pořízené před zahájením činnosti poplatníků s příjmy podle 7 a 9 zákona o daních z příjmů 1/09-46 Zásoby zděděné 1/09-46 Zásoby nakoupené účastníky sdružení 1/09-46 Zásoby manželů podnikatelů 1/09-46 Zásoby použité jako vklad do společnosti 1/09-46 Zvířata jako zásoba 1/09-47 Změna ceny zásob 1/09-47 Škoda na zásobách 1/09-47

6 Škoda na zásobách způsobená odcizením 1/09-48 Prokazatelná likvidace zásob 1/09-48 Darované zásoby 1/09-49 Zásoby využité na tvorbu hmotného majetku 1/09-49 Zásoby při ukonč. nebo přeruš. činnosti poplatníka a při změně způsobu uplatňování daňových výdajů 1/09-49 Zásoby při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví a při přechodu z vedení účetnictví na vedení daňové evidence 1/09-50 Zásoby zemědělců při zahájení účtování v r /09-50 Drobný hmotný majetek 1/09-51 Příklady k jednotlivým částem statě 1/09-45až51 Novela zákona o daních z příjmů od ledna 2009 /druhá část od 26/ 2/09-9 K části třetí - společná ustanovení 2/09-9 K části čtvrté - zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů 2/09-13 K části druhé, čl. III zákona č. 2/2009 Sb. změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů 2/09-17 Novela zákona o daních z příjmů provedená zákonem č. 87/2009 Sb. ze dne 26. března /09-18 K jednotlivým změnám ZDP 2/09-18 Přechodná ustanovení 2/09-19 Pohledávky a závazky z hlediska daně z příjmů 2/ Vznik a trvání pohledávky 2/ Hodnota pohledávky 2/ Zápočet pohledávky a závazku 2/ Promlčení pohledávky 2/ Pohledávky a závazky při přechodu z vedení daňové evidence na vedení účetnictví 2/ Pohledávky a závazky při přechodu z vedení účetnictví na vedení daňové evidence 2/ Zahrnutí pohledávek do daňových výdajů 2/ Pohledávky v účetnictví - 24 odst. 2 písm. s) a písm. y) 2/ Pohledávky podle 24 odst. 2 písm. s) zákona 2/ Pohledávky podle 24 odst. 2 písm. y) zákona 2/ Pohledávky v daňové evidenci - 24 odst. 2 písm. o) a písm. y) 2/ Pohledávky nabyté postoupením podle 24 odst. 2 písm. o) 2/ Pohled. uvedené v 24 odst. 2 písm. y) při přechodu z daň. evidence na vedení účetnictví 2/ Nákup, prodej a vymáhání pohledávek 2/ Příjem z postoupení a vkladu pohledávky u poplatníka, který nevede účetnictví 2/09-26 Příklady k jednotlivým částem statě 2/09-21až27 Hlavní změny zákona o daních z příjmů přijaté ve II. čtvrtletí 2009 v rámci opatření proti hospodářské krizi 3/09-12 Vstupní informace 3/09-12 K jednotlivým změnám zákona o daních z příjmů 3/09-12 Přechodná ustanovení zařazena u jednotlivých změn a k tzv. nadlimitnímu automobilu 3/09-18 Pohledávky a závazky z hlediska daně z příjmů 3/09-19 /pokračování z č. II/09/ 10. Odpis neuhrazené pohledávky splatné do konce roku / Odpis pohledávky v daňové evidenci 3/09-19

7 12. Právně zaniklý závazek a závazek 36 měsíců po splatnosti 3/ Právně zaniklé závazky na straně poplatníků, kteří nevedou účetnictví 3/ Závazky 36 měsíců po splatnosti 3/ Pohledávky a závazky při ukončení činnosti, přerušení činnosti nebo změně způsobu uplatňování daňových výdajů 3/ Závazky při uplatňování paušálních výdajů 3/09-25 Příklady k jednotlivým částem statě 1/09-19až25 Změny zákona o daních z příjmů dále přijaté v roce 2009 k podpoře hospodářského růstu a sociální stability a v souvislosti s úspornými opatřeními ve státním rozpočtu na rok /09-16 Ke změnám vyplývajícím ze zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability vyhláš. pod č. 326/2009 Sb. dne 24. září /09-16 Ke změnám zákona o daních z příjmů /část první zákona č. 326/2009 Sb./ 4/09-16 Ke změnám zákona o odpadech 4/09-17 Ke změnám zákona o daních z příjmů vyplývajícím z části druhé zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem státního rozpočtu ČR na rok /09-18 Část druhá Změna zákona o daních z příjmů 4/09-18 Novely zákona o rezervách v roce /09-21 Zákon č. 216/2009 Sb. 4/09-21 Zákon č. 278/2009 Sb. 4/09-22 Daňová evidence a základ daně z příjmů 4/09-23 /1. část/ 1. Vedení daňové evid. nebo účetnictví - kritéria 4/ Postup při vedení daňové evidence 4/09-24 Evidence zásob 4/09-27 Evidence hmotného majetku 4/09-27 Příklady k jednotlivým částem statě 4/09-23až27 Rekapitulace hlavních změn zákona o daních z příjmů týkající se fyzických osob provedených a platných od roku /09-28 Změny zákona platné od roku 2009 případně i od roku / ) Zákon č. 2/2009 Sb. 4/ ) Zákon č. 87/2009 Sb. 4/ ) Zákon č. 216/2009 Sb. 4/ ) Zákon č. 221/2009 Sb. 4/ ) Zákon č. 227/2009 Sb. 4/ ) Zákon č. 281/2009 Sb. 4/ ) Zákon č. 289/2009 Sb. 4/ ) Zákon č. 303/2009 Sb. 4/ ) Zákon č. 304/2009 Sb. 4/ ) Zákon č. 326/2009 Sb. 4/ ) Zákon č. 362/2009 Sb. (tzv. Janotův balíček) 4/09-30 Závěrem 4/09-30 Aktuální tiskopisy týkající se daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2009 a pro zd. období /09-31 Vzorové příklady na opravy provedené podle 38i 4/09-33

8 K otázkám kolem tzv. superhrubé mzdy v roce /09-35 /1. část/ 1. Jakým způsobem je upravena definice základu daně u zaměstnanců v 6 odst. 13 ZDP od roku / Co se rozumí povinným pojistným 4/ Ke kterým výjimkám v pojistných zákonech lze přihlédnout při výpočtu povinného pojistného 4/ Stanovení základu daně u společníka a jednatele společnosti s ručením omezeným 4/ Stanovení základu daně u členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob 4/09-37 Příklady 4/ Stanovení základu daně u zaměstnance s příjmy na základě dohody o provedení práce 4/ Stanovení základu daně u tzv. smluvních zaměstn. 4/ DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Daňová evidence - přechod z vedení úč. na DE a problém umořování ztráty 1/ příprava na vedení DE praktického lékaře 3/ Daňové zvýhodnění - na dítě uplatňované otcem bydlícím jinde 3/ Doklady - uchování orig. dokladů 1/ Majetek - viz též K ODPISŮM A MAJETKU - dva bratři chtějí založit s.r.o. vklad HM a vklad know-how 4/ odpisování budovy sloužící jako sklad a kancelář 1/ odpisování přístroje po přerušení 1/ pojem související pozemek 3/ pořízení invest. diamantů zásoby (DP, DPH, živnost. zák.) 1/ prodej majetku předčasně končícího zemědělce synovi 2/ prodej zděděné hospodářské usedlosti a problém nevyjasněné stavby před restitucí 1/ vyřazení z OM starší budovy a darování synovi (DP, DPH, DDDPN) 4/ Nájem - Pronájem - leasing = automobil přestavěn na M1 (DP, DPH) 4/ movité věci a zdaňování podle 9 nebo 10 4/ příjmy z pronájmu RD synem 3/ vyúčtování služeb 2/ Odpisování - mimořádné odpisy - protikrizové opatření 4/ Osvobození od daně - poskytnutí peněžní částky zaměstnanci na doškolování není možné u něj osvobodit od daně 4/ prodej automobilu (zahrnutého a nezahrnutého) v OM 3/ prodej obch. podílu na s.r.o založené v r / prodej rekreační chaty, ve které majitel bydlel 2/ vdovský důchod započít. do limitu pro osvobození 3/

9 Podnikání a jiná SVČ - bratři zakládají s.r.o. a chtějí mít stejný podíl (DP a DPH) 2/ manželé vlastní nemovitosti a podniká v nich pouze jeden z nich (DP, DPH) 4/ předčasné ukončení provozování zemědělské čin., předání majetku nástupci po legislat. zpřesnění 3/ přerušení podnikání a případy dobíhajících faktur (DP, DPH, Úč) 4/ převod automobilu na podnikající manželku 3/ převod zeměděl. objektu na syna (program PUZČ) a problém dříve obdržené dotace 1/ ukončení činnosti a závazky 2/ Pohledávky - dohoda o narovnání a případ ukončení podnikání 2/ inkaso pohledávky již jednou zdaněné 3/ návrh na zahájení exekuce vyvolaný jiným věřitelem 3/ přerušení podnikání a inkaso pohledávky 2/ zamítnutí návrhu na prohlášení úpadku pro nedostatek majetku 3/ Přepočet cizí měny - použití jednotného kurzu nebo stanoveného kurzu a následné úpravy příjmů 3/ Příjmy (výdaje) - bonus vyplacený zaměstnanci vrácený fin. úřadem 4/ fotovoltaické články na rod. domě (DP, DPH) 4/ fotovoltaická elektrárna zprovozněna v r a osvob. od daně chce OSVČ přerušit a odpisovat 4/ fotovoltaické solární panely na střeše domu (DP, soc. poj., zdrav. poj.) 4/ zpřesnění zdrav. poj. 2/10 - nájem za pole po zemřelé mamince 1/ prodej pozemků získaných bezúplatným převodem podle zákona č.229/1991 Sb., o půdě 2/ převod účasti na v.o.s. fyzické osobě 1/ tzv. motivační pojištění pro ved. zaměstnance 1/ ukončení činnosti v.o.s. a pokrač. Podnikání dosavadních společníků jako OSVČ 1/ Sleva na dani - pro příjem manželky je rozhodná hrubá mzda nikoliv superhruhá mzda 2/ příspěvek na bydlení pobíraný vojákem z povolání se do příjmu druhého z manželů započítává 2/ Vozidlo - viz též Cestovní výdaje - nákup v supermarketu na služební cestě 3/ paušál 5000 Kč (4000 Kč) a komplex otázek 4/ , 4/ , 4/ , 4/ , 4/ , 4/ podnikající manželé 4/ Výdaje (náklady) - očkování zaměstnankyně (zdrav. sestry) proti hepatitidě 1/ paušálem = při poskytování služeb pro lesnictví 2/ = problém nezahr. koupeného majetku po skončení leasingu do obch. majetku 3/ = přechod soukromého lékaře na paušální v. 4/ = příjem majitelky domu z nájemného 2/ = souběh hostinské činnosti a ubytovacích služeb (DP a živnostenský zákon) 4/

10 - provedení nepravidelné práce v prodejně 4/ přezk. odpovědi na dotaz 4/ , úhrada závazku po podání přehledů soc. a zdrav. poj. 1/ studium podnikatele - bakalářské 4/ úhrada odepsaná bankou z účtu až / úhradu doplatku soc. a zdrav. pojištění za r v roce 2009 nelze uplatnit jako daňový výdaj 2/ výdaje na soc. a zdrav. Pojištění k uměleckým honorářům herců 2/ záporné úroky na bankovním účtu jako výdaj 3/ zpětný přechod na výdaje uplatňované procentem (paušálem) 1/ Základ daně - minimální výše přísp. na penzij. Připojištění pro uplatnění odečtu od základu daně 2/ odčitatelné položky (50 % hodnoty postoupených a vypořád. podílů od rušícího se zem. družstva) 4/ pojistné na životní pojištění hradí zaměstnavatel, tzn. nemožnost odečtu od zákl. daně zaměstnance 2/ problém nul. základu daně ženy na mateř. Dovolené a nemožnosti uplatnění částky na životní pojištění 2/ problém započtení částky zaměstnanci na životní pojištění u nového zaměstnavatele 2/ smlouva na soukr. život. pojištění uzavřena ve SR 2/ úprava při přechodu z DE na vedení úč. od r / Zálohy na daň - neplacení záloh v roce podmínky 2/ Závazky - dodaňování závazků 36 měsíců po splatnosti 4/ převod úvěru po vložení nemovitosti do s.r.o. 4/ Zdaňování příjmů - grant na výrobu filmu ze SR a z příspěvku ES, ocenění z filmových festivalů 1/ obchodování s cizí měnou na Forex trhu 4/ odbytné po vypovězení smlouvy na životní pojištění 2/ paušální daň a možnost uzavření smlouvy o dílo 1/ prodej členských práv v byt. družstvu 3/ prodej zděděného bytu po otci a vypořádání mezi bratry 3/ prodej zděděného rod. domku a vypořádání 3/ , 3/ soukromé životní pojištění ukončené dříve 3/ společník v.o.s. a možnost zdaňování příjmů ze závislé činnosti dle 6 4/ vrácení přeplatků zdravot. a soc. pojistného při překroč. maxima a problém základu DP 2/ DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Hmotný majetek - viz též K ODPISŮM A MAJETKU - odpisy automobilu v příspěvkové organizaci 1/ prodej zasíť. pozemků a ZTV (DP, DPH, Úč) 2/ Kapitalizace nevypořádaných transformačních nároků - transformované zemědělské družstvo 4/

11 Nájem - Pronájem - leasing = auto na fin. leasing z roku 2006 přešlo na nájemce v r (Úč a DP) 3/ oprava hrazená nájemcem (DP a DPH) 2/ řidič v opilosti způsobil totální škodu na vozidle, předčas. Ukončení leasingu a požadavek na náhr. od pojišťovny (Úč a DP) 1/ Náklady - daň z převodu nemovitostí 1/ držba podílu v dceřiné společnosti 4/ manažerské vozidlo používané i pro soukr. Účely a problém nákl. firmy a úhrady zaměstnance 3/ pitná voda x nealkoholické nápoje 3/ příspěvky na životní pojištění a vnitřní předpis 2/ rezerva na pěstební činnost 1/ využívání soukr. internetu pro firmu 4/ vzdělávání zaměstnanců změny od r a od r / Osvobození od daně - dividendové příjmy, splnění podmínky minimální výše podílu 10 % na základním kapitálu 1/ fotovoltaická elektrárna (FVE) 1/ Pohledávky - oprav.položky a daňově účinný odpis pohledávky 4/ smlouvy o faktoringu a o přistoupení k závazku 2/ Sleva na dani - investiční pobídky, doba uplatnění 2/ Základ daně - bezúročné půjčky od akcionářů a členů statutárních orgánů 2/ dobropis (fin. bonus) za rok / Zisk - rozdělení zisku po zdanění 4/ Závazky - bezúročná půjčka od akcionářů, členů statutárních orgánů a.s. 1/ dodanění starých závazků 4/ K ODPISŮM A MAJETKU - viz daně z příjmů a úč. 5. CESTOVNÍ NÁHRADY - viz daně z příjmů 6. DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 6.1 Statě k vybraným otázkám Několik poznámek k dani z nemovitostí pro rok /09-52 A. Změny provedené zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů 1/ Změna v osvobození s povinností podat daňové přiznání 1/ Změna bez povinnosti podání daňového přiznání - místní koeficienty 1/09-52

12 B. Novela zákona o dani z nemovitostí 1/ Zrušení některých osvobození 1/ Zrušení osvobození novostaveb 1/ Zrušení nároku na osvobození při zateplení staveb 1/ Vynětí pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů z použití místního koeficientu 1/09-52 Co změnil v oblasti daně z nemovitostí zákon č. 362/2009 Sb. 4/09-39 Přehled základních sazeb 4/09-39 Koeficienty 4/09-39 Co novela znamená pro obce? 4/09-39 Co novela znamená pro poplatníky? 4/ Dotazy a odpovědi Osvobození od daně - změna vlastníka stavby 2/ , 2/ Placení daně - zasílání složenek 2/ Přiznání k dani - zaokrouhlování na dvě platná desetinná čísla 1/ K MEZINÁRODNÍM DAŇOVÝM VZTAHŮM 7.1 Statě k vybraným otázkám Nové smlouvy o zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění a k současnému vývoji vzorového modelu OECD 1/09-55 Nový Zéland 1/09-55 Etiopie 1/09-55 K souč. vývoji vzorového modelu OECD smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a komentáře k němu 1/09-56 K nejvýzn. změnám, resp. doplnění Komentáře 1/09-56 K problematice daňového rezidentství u fyzických osob 2/ Dotazy a odpovědi Daňové rezidentství - český d. rezident má v Rak. příjmy pouze ze závislé činnosti a je tam přihlášen k trvalému pobytu 3/ český občan se stane německým daňovým rezidentem (DP a sociální pojištění) 3/ od roku 1968 žiji v USA a v současné době vyřizuji navrácení českého stát. občanství 2/ uplatnění nezdanitelného základu daně 2/ Nájem - Pronájem - klient má české i švýc. občanství, bydlí ve Švýcarsku a rozhodl se pronajímat svou nemovitost v ČR obchodní společnosti 4/ úhrada nájemného placeného čes. daň. Rezidentem slovenskému daňovému rezidentovi za užívání movité věci na území ČR (DPH a DP) 1/

13 Podnikání v zahraničí - Česká daň. rezid. se rozhodla pracovat jako zdravotní sestra v Saudské Arábii (bezsmluvní stát) 3/ Český podnik. měl celý rok 2008 pozastav. Živnost a po celý rok činnost provozoval ve V.Británii 3/ OSVČ přerušila v r podnikání a pracuje jako učitelka ve V. Británii a má ještě příjmy ze závislé činnosti v USA (pracuje přes internet) 2/ Podnikání zahraniční osoby v ČR - Ukrajinec ukončil podnikání v ČR, za část roku podá přiznání k DP FO 3/ Stálá provozovna - posouzení vzniku stálé provozovny na Slovensku 3/ Zaměstnání v zahraničí - práce v Norsku, v ČR trvalé bydliště a vlastnictví bytu s garáží, který pronajímají 4/ K PRACOVNÍMU PRÁVU A POJISTNÉMU 8.1 Statě k vybraným otázkám Sociální pojištění od 1. ledna 2009 podrobněji 2/ Nemocenské pojištění 2/ Zaměstnanec 2/ Zaměstnání malého rozsahu 2/ Osoby samostatně výdělečně činné 2/ Kdo je OSVČ 2/ OSVČ vedlejší 2/ Z důvodu souběhu samost. výdělečné činnosti a zaměstnání v kalend. roce se ji ž nevyžaduje dosažení příjmu ve výši 12násobku min. mzdy 2/ Z důvodu nároku na PPM nebo nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím ze zaměstn. se nově považuje OSVČ za vedlejší 2/ Z důvodu vazby nebo výk. trestu odnětí svob. se již OSVČ nepovažuje za OSVČ vedlejší... 2/ Placení záloh v roce / Dokládání vedlejší samost. výděl. činnosti 2/ Vyměřovací základ 2/ Nemocenské pojištění OSVČ 2/ Změny v placení pojistného 2/ Sazba pojistného 2/ Dávky 2/ Výše dávek 2/09-37 Příklady k jednotlivým částem statě 2/09-33až37 Změny ve zdravotním pojištění v roce / Změny vyměřovacích základů 2/ Minimální vyměřovací základ OSVČ 2/ Max. vyměřovací základ zaměstnanců a OSVČ 2/ Vyměř. základ pro platbu pojistného státem 2/ Minimální vyměřovací základ zaměstnanců a vyměřovací základ OBZP 2/09-38

14 2. Dopad zákona o nemocenském pojištění 2/ Zvýšení hranice pro účast na nemocenském pojištění 2/ Další dopady zákona o nemoc. pojištění 2/09-39 Příklady k jednotlivým částem statě 2/09-38až39 Omezení poptávky z pohledu pracovního práva 2/ Kratší pracovní doba 2/ Neplacené volno 2/ Dovolená 2/ Překážka v práci 2/ Částečná nezaměstnanost 2/ Změna pracovního poměru 2/ Skončení pracovního poměru 2/ Hromadné propouštění 2/09-48 Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od /09-33 Zásady pro poskytování slev 3/09-33 Zaměstnanec s nárokem na slevu 3/09-33 Trvání zaměstnání 3/09-34 Výše slevy 3/09-35 Mimořádná sleva 3/09-35 Souběh více zaměstnání u téhož zaměstnavatele 3/09-35 Uplatňování nároku na slevy 3/09-36 K tomu připojeno: Zákon č. 221/2009 Sb. - část druhá Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 3/09-36 Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele po novele zákona č. 118/2000 Sb. /zákonem č. 217/2009 Sb./ 3/09-38 Změny v sociálním pojištění 4/ Změny v okruhu pojištěných osob 4/ Slevy na pojistném na sociální pojištění 4/ Náhrada mzdy za dobu pracovní neschopnosti 4/ Změna v placení pojistného 4/ Balíček ke snížení deficitu st. rozpočtu 4/ Změny zák. o pojistném na soc. zabezpečení 4/ Sazby pojistného 4/ Maximální vyměřovací základ 4/ Zrušení slevy na pojistném 4/ Změny v nemocenském pojištění 4/09-47 Avizo připravovaných poslaneckých návrhů na změny 4/ Tiskopisy 4/ Důchodové pojištění 4/09-48 Pozn.: Výše rodičovského příspěvku se od nemění 4/09-48 Co nového ve zdravotním pojištění s výhledem na rok / Změna splatnosti pojistného u zaměstnanců 4/ Stanovení dne platby pojistného 4/ Změna výše průměrné mzdy 4/ Maximální vyměřovací základ 4/ Vyměřovací základ pro platbu státem 4/09-51 Příklady k jednotlivým částem statě 4/09-49,50 Personální legislativa na přelomu let 2009 a /09-52

15 8.2 Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů Dovolená - v důsledku omez. výroby byla dohodou zkrácena prac. doba na 30 hodin týdně 3/ Mateřská a rodičovská dovolená - čtvrtý rok rodič. dovolené bez nároku na rodičovský příspěvek 2/ , 3/ Pracovní vztahy a podmínky - minimální mzda u zaměstnanců pobírajících částečný invalidní důchod 3/ pracovní volno bez náhrady mzdy doprovod k lékaři 2/ překážka v práci a práce přesčas 3/ Sociální a zdravotní pojištění - motivač. pojištění - dopl. odpovědi 1/ , 2/ přechod z úč. na DE - dopl. odpovědi 1/ , 2/ vyměřovací základ při předčasném ukončení leasingu 2/ Škoda - uplatněna z pojistky zaměstnance, spoluúčast zaměstnavatele 1/ doplněk z hlediska DP 2/ K OBCHODNĚ PRÁVNÍM OTÁZKÁM 9.1 Statě k vybraným otázkám Živnostenské podnikání dotazy a řešení některých případů z praxe 1/09-58 Úvod 1/09-58 Totožné ohlášení živnosti podané na několika živnostenských úřadech 1/ Vymezení předmětu podnikání 1/ Vedení evidence při provozování sběrny surovin 1/ Odborná způsobilost pro dopravce 1/ Místní příslušnost živnost. úřadu při ukládání sankcí za porušení zákona o ochraně spotřebitele 1/ Uložení sankce místně příslušným živnostenským úřadem 1/ Průmyslové živnosti a změny po účinnosti novely (po 1. červenci 2008) 1/ Dokládání bezúhonnosti zahraniční fyzické osoby 1/ Dodatečné splnění oznamovací povinnosti 1/ Právní úprava a vrácení správního poplatku 1/ Živnostenské podnikání dotazy a řešení některých případů z praxe 2/09-41 /pokračování z č. I/09/ Změna živnostenského zákona v oblasti bezpečnostních služeb 2/ Neoprávněné podnikání 2/ Právní moc rozhodnutí 2/ Opravy autoelektriky v rámci živnost. podnikání 2/ Činnost klubu zaměřená na plavání nejmenších dětí 2/ Problematika sociálních služeb 2/ Odborná způsobilost pro podnikání v kosmetické živnosti 2/ Rozšíření kvalifikace protiprávního jednání podnikatele 2/ Odborná způsobilost získaná v zahraničí 2/ Živnostenský list a výpis ze živnostenského rejstříku 2/ Prokazování vlastnického práva k automatu 2/ Rozsah výkonu funkce odpovědného zástupce 2/ Nový typ provozovny 2/

16 Výroba a opravy protéz a ortéz 2/ Soukromá osoba má pronajatou honitbu od LČR v honitbě neprovádí žádnou podnikat. činnost 2/ Závěr 2/09-44 Změny právní úpravy živnostenského podnikání a reklamní činnosti podnikatelů v otázkách a odpovědích 3/09-27 Úvod 3/ Změny v právních předpisech upravujících živnostenské podnikání 3/ Zařazení činnosti pořádání kulturních produkcí do rámce živnostenského podnikání 3/ Bezúhonnost odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 3/ Předložení neplatného dokladu 3/ Právní úprava odbornosti pro činnosti zajišťující bezpečnost majetku a osob 3/ Úhrada správ. poplatků v některých příkladech 3/ Odborná způsobilost a provozování živnosti v oblasti zbraní a střeliva 3/ Provádění některých atypických činností (např. aplikace litých podlah, dekorativní výkony na kůži 3/ Některé obory vzdělání právní a bezpečnostní 3/ Reklama na doplněk stravy 3/ Výkon některých specifických činností jako živnosti 3/ Zdravotní nezpůsobilost podnikatele 3/ Doručování osobám s datovou schránkou 3/ Použití nekalých obchodních praktik v reklamní činnosti 3/ Přerušení podnikání 3/ Finanční způsobilost podnikatele 3/ Správní delikty obchodních společností 3/ Elektronická a klasická podoba dokumentů 3/ Šíření reklamy na veřejně přístupných místech 3/ Způsob doručování písemností elektronickou poštou 3/09-32 Závěr 3/ Dotazy a odpovědi - viz spoluautorské odpovědi k daním 10. SILNIČNÍ DAŇ - viz též daně z příjmů 11. SPOTŘEBNÍ DANĚ, EKOLOGICKÉ DANĚ 11.1 Statě k vybraným otázkám K novelám zákona o spotřebních daních 4/09-10 I. Úvod 4/09-10 II. Změna zákona o spotřebních daních v novele č. 292/2009 Sb. 4/09-10 IIa. Důvod předložení a shrnutí změn 4/09-10 IIb. K jednotlivým změnám 4/09-10 III. Změna zákona o spotřebních daních v novele č. 362/2009 Sb. 4/09-12 IIIa. Důvod předložení a shrnutí změn 4/09-12 IIIb. K jednotlivým změnám 4/09-13 K přechodným ustanovením, převážně k zajištění daně 4/09-13 K účinnosti 4/09-13 IV. Závěr 4/09-13

17 12. SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ 12.1 Statě k vybraným otázkám Novely zákona o správě daní a poplatků přijaté v roce / Zákonem č. 122/2008 Sb. 2/ Zákonem č. 126/2008 Sb. 2/ Zákonem č. 254/2008 Sb. 2/ Zákonem č. 301/2008 Sb. 2/ Zákonem č. 304/2008 Sb. 2/ Zákonem č. 305/2008 Sb. 2/09-32 Novely zákona o správě daní a poplatků přijaté v roce / Zákonem č. 7/2009 Sb. 4/ Zákonem č. 41/2009 Sb. 4/ Zákonem č. 158/2009 Sb. 4/ Zákonem č. 218/2009 Sb. 4/ Zákonem č. 285/2009 Sb. 4/ Zákonem č. 304/2009 Sb. 4/ Dotazy a odpovědi Dodatečné přiznání - možnost úhrady dodatečné daně z existujícího přeplatku na dani 3/ Exekuce - stanovení pořadí pro výkon rozhodnutí srážkou ze mzdy zaměstnance 4/ Lhůta pro vyměření a doměření daně - daňová kontrola v r. 2009, za rok 2008 vznikla daňová povinnost (popř. ztráta) 4/ ÚČETNICTVÍ 13.1 Statě k vybraným otázkám Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. 1/09-8 Učetní závěrka sestavovaná k /09-8 Účetní závěrky sestavované po a později 1/09-8 Úpravy pro účetní období započaté a později 1/09-8 Další úprava 1/09-9 Úpravy pro období započaté a později 1/09-10 Novela vyhlášky č. 505/2002 Sb. 1/09-11 Novela vyhlášky č. 504/2002 Sb. 3/09-10 Sestavení účetní závěrky podnikatelů 4/ Dotazy a odpovědi Časové rozlišení - nákup sítě odběratelů dceřinou společností od mateřské společnosti (Úč a DP) 3/

18 Kurs - kursové rozdíly u závazků a pohledávek ve SKK po přechodu Slovenska na EUR 2/ Majetek - nákup pozemku s budovou nezapsané v katastru nemovitostí (Úč, DzN, DP) 3/ odprodej vraku nákl. vozidla leasingovou společností nájemci po totální škodě /Úč a DP/ 1/ přemístění stroje a instalace nového stroje náklady na vybudování základů 2/ Nájem - pronájem - odstupné za uvolnění prostor 2/ Náklady - vydavatelství poskytne bezúplatně 10 povin. a propag. výtisků (Úč, DP, DPH) 4/ Povinnost vedení účetnictví - držitel licence na výrobu el. Energie (fotovoltaické články umíst. na rod. domě) 3/ upřesnění data zahájení účtování 4/ v plném rozsahu x ve zjednoduš. rozsahu 2/ Účtování - bioplynová stanice /Úč a DP/ 1/ bonus za r obdrž. v dubnu 2009 (Úč a DP) 3/ dodání dlouhodobého majetku (nábytek) po zaplacení faktury 2/ finanční investice 2/ možnost použití metodiky IAS 11 4/ narovnání 3/ prodej zboží na splátky 3/ přirozené úbytky v oblasti nákupu a prodeje potravin 2/ škodní událost na automobilu (Úč, DP) 4/ vratky DPH ze zemí EU (např. při koupi PHM) 1/ Závazky - převod závazku s.r.o. fyzické osobě na dlouhodobou půjčku společnosti bez peněžní operace 1/ DALŠÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE Z Pokynu MF D o průměrných cenách pohonných hmot za zdaňovací období /09-26 Retrospektiva změn diskontní úrokové sazby České národní banky (pro daňové účely) 1/09-28, 2/09-40, 3/09-37 Retrospektiva změn repo sazby České národní banky /od / (pro daňové účely) 1/09-34, 2/09-29, 3/09-76 Z vyhl. MPSV č. 451/2008 Sb. - účin. dnem Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel 1/09-43 Průměrná cena pohonných hmot 1/09-43 Stravné 1/09-43 Z vyhl. MF č. 417/2008 Sb. - účin. dnem Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2009 /redakční výběr evropských zemí a USA/ 1/09-43

19 Daňové judikáty 3/ Přeplatek v daňovém řízení 3/ Tvorba rezervy na opravu hmotného majetku 3/ Stanovení daně podle pomůcek 3/ Příjmy společníků a jednatelů obch. společnosti 3/ Úrok z půjčky a úvěru daňovým výdajem 3/ Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů 3/ Dokazování v daňovém řízení 3/ Překážka věci rozhodnuté 3/ Reinvestiční odpočet 3/ Opakovaná daňová kontrola 3/ Výzva správce daně 3/09-55

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2008 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2007 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2007 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2007 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční :

Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční : 1) Daň z příjmů a) Daň z příjmů fyzických osob 6 (1) a,b Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci, společníci s. r. o. apod.) Základem daně je superhrubá mzda (nebo také mzdový náklad) Co je to superhrubá

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011 METIS Praha, spol. s r.o. 18.1.2011 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z podnikání zahrnují: příjmy ze zemědělské výroby,

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více