ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. DUBNA 2009 ROČNÍK XV. - ČÍSLO 4. Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. DUBNA 2009 ROČNÍK XV. - ČÍSLO 4. Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát."

Transkript

1 VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. DUBNA 2009 ROČNÍK XV. - ČÍSLO 4 MOTTO: Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát.

2 2 VOSA DŮCHODY OD LEDNA 2010 PO NOVU (IV.) Změny v důchodovém systému, zejména nehodnocení doby studia pro důchod, budou znamenat výrazné snížení úrovně nejen starobních důchodů, ale i invalidních, o nichž jsme hovořili podrobně v předcházející části, a pozůstalostních, jejichž výše je odvozena od starobních nebo invalidních důchodů a o nichž budeme hovořit v této závěrečné části seriálu. 1. Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod při úmrtí se nemění Podmínky pro vznik nároku na vdovský a na vdovecký důchod při úmrtí životního partnera nebo partnerky upravené 50 zákona se od nemění. Znamená to, že vdova má i nadále nárok na vdovský důchod po manželovi, jestliže byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo jestliže splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo jestliže zemřel následkem pracovního úrazu. Tomu je postavena na roveň pro tyto účely nemoc z povolání. Také u vdovce zůstávají podmínky zachovány a jsou stejné jako u vdovy. Tzn., že vdovec má i nadále nárok na vdovecký důchod po manželce, jestliže byla poživatelkou starobního nebo invalidního důchodu, nebo jestliže splnila ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo jestliže zemřela následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Vdovský a vdovecký důchod náležejí bez dalších podmínek po dobu 1 roku od smrti manžela, respektive manželky. 2. Po uplynutí jednoročního pobírání se některé podmínky zásadně mění Jestliže podmínky při vzniku nároku na pozůstalostní důchody - vdovský a vdovecký - zůstaly stejné, neplatí to o podmínkách, za nichž trvá nárok na vdovský a vdovecký důchod po uplynutí jednoročního pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu. Podle odst zákona po uplynutí doby 1 roku od smrti manžela má vdova nárok na vdovský důchod pouze tehdy, jestliže: pečuje o nezaopatřené dítě, nebo pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), nebo pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), nebo je invalidní ve třetím stupni, anebo vdova dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší. Od , kdy nabude účinnosti novela zákona o důchodovém pojištění, tak dochází ke dvěma zásadním změnám v podmínkách stanovených zákonem pro další pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu. Zaprvé nárok i po jednoročním pobírání pozůstalostního důchodu trvá nikoliv, jestliže je vdova (vdovec) plně invalidní, jako tomu bylo dosud, ale je-li invalidní ve třetím stupni. Jde o reakci na změnu invalidity a invalidních důchodů od , o nichž jsme hovořili v předcházející III. části seriálu. Ke druhé a podstatně závažnější změně dochází od v tom smyslu, že 55 let věku u vdovy a 58 let věku u vdovce pro trvalý nárok na vdovský, respektive vdovecký, důchod, jak tomu bylo dosud, vystřídá věk o 4 roky nižší, než činí důchodový věk stanovený podle 32 pro muže stejného data narození. Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá ze zákonných podmínek pro další trvání nároku na vdovský důchod do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. Příklad 1: Žena narozená dnem ovdověla. Po dobu 1 roku od smrti manžela, tj. do , jí náležel vdovský důchod bez dalších podmínek. Po uplynutí této doby pouze za předpokladu, že splňuje některou ze zákonných podmínek pro další pobírání vdovského důchodu. Tu splňovala, neboť pečovala o matku zemřelého manžela, která s ní žila v domácnosti a byla závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost). Nárok na vdovský důchod tedy měla nadále. Dne však matka zesnulého manžela zemřela. Vdově však náležel vdovský důchod již trvale, neboť dnem , tedy před účinností novely zákona o důchodovém pojištění, tj. před , dovršila 55 let věku. Příklad 2: Žena narozená ovdověla dnem výstaviště Flora Olomouc - jarní zahradnické trhy Hornické muzeum OKD a Landek hod. DEN ZEMĚ - skákací boty,trikke,trampolíny a lanové centrum bez objednávky Slezskoostravský hrad - PORTA oblastní kolo od 13 hod Čarodějnická sobota v Miniuni Dřevěné městečko Rožnov p.r - regionální přehlídka dětských valašských souborů Futurum - finále soutěže Minimiss Hrad Helfštýn, hod.- Výstava historických vozidel DK Akord Den otevřených dveří s překvapením - od Akordu do Zámku Zimní stadion Opava - Karel Gott a jeho hosté výtvarné centrum Chagall, autorská výstavní síň - Jan Saudek, obrazy, fotografie Tip na volný čas před KD K-Trio, 14 hod. - Stavění májky Slezskoostravský hrad - Pálení čarodějnic aneb Filipojakubská noc DK Akord, 20 hod Májový ples lásky 2.5. Ostravské výstaviště - Výstava koček 5.5. DK města Ostravy, hod. - koncert Marie Rottrové Ostravské výstaviště - X. ostravský autosalon WEVI a výstava motocyklů kino Luna 19 hod. - 4TET a Jiří Korn DK města Ostravy - zahájení mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj Slezskoostravský hrad - hradní slavnosti k 5. výročí otevření hradu Akord slaví před Avionem, 13 hod ČEZ Aréna, 19 hod. Yamato - the drummers of Japan

3 VOSA 3 DŮCHODY OD LEDNA 2010 PO NOVU (IV.) Do pobírala vdovský důchod bez dalších podmínek. Po uplynutí jednoročního pobírání vdovského důchodu pobírala vdovský důchod nadále z důvodu péče o nezaopatřené dítě. To však k ukončilo přípravu na povolání studiem a přestalo být nezaopatřené. Vdova sice dnem dovršila věk 55 let, ale již za účinnosti novely zákona o důchodovém pojištění, který tuto věkovou hranici změnil. Protože jinou ze zákonných podmínek pro další pobírání vdovského důchodu nesplňovala, nárok na vdovský důchod jí dnem zanikl. Dnem , tj. do necelých pěti roků po zániku nároku na vdovský důchod, však dovršila věk o 4 roky nižší, než činí důchodový věk stanovený podle 32 pro muže stejného data narození, tj. věk 59 roků a 8 měsíců (důchodový věk muže narozeného dle přílohy k zákonu totiž činí 63 roků a 8 měsíců). Dnem dovršení této věkové hranice, tj. dnem , se jí nárok na vdovský důchod již trvale obnovil. 3. Další úprava vdovského a vdoveckého důchodu Dítětem se pro účely nároku na vdovský a vdovecký důchod rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství. Zanikne-li takto nárok na vdovský důchod, náleží vdově částka ve výši 12 měsíčních splátek vdovského důchodu. Dále nárok na vdovský důchod zaniká také dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že vdova úmyslně způsobila smrt manžela jako pachatelka, spolupachatelka nebo účastnice trestného činu. Tato úprava zániku nároku na vdovský důchod platí také pro nárok vdovce na vdovecký důchod. 4. Výše vdovského a vdoveckého důchodu se nemění Podle 51 činí výše základní výměry vdovského a vdoveckého důchodu 2170 Kč měsíčně. Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel (manželka) v době smrti. 5. Při obnově nároku na vdovský a vdovecký důchod nesmí být jeho výše nižší Nově je zakotveno do zákona od ochranné opatření v tom smyslu: Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu, na který vznikl znovu nárok podle 50 odst. 4, nesmí být nižší než procentní výměra vdovského nebo vdoveckého důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod. Jde o případy, kdy nárok na vdovský důchod zanikne a vznikne znovu splněním některé ze zákonných podmínek pro další nárok na něj ve lhůtě pěti roků po posledním zániku nároku na vdovský důchod (viz 2. pasáž - příklad 2) 6. Sirotčí důchod Sirotčí důchod upravuje 52 zákona. Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, jestliže zemřel: rodič nebo osvojitel dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti převážně odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důvodů zajistit jeho rodiče. V obou případech za podmínky, že tyto osoby byly poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnily podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřely následkem pracovního úrazu. Osiřelé nezaopatřené dítě má za splnění výše uvedených podmínek i nadále také nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů (osvojitelů) nebo osobě, která je převzala do péče nahrazující péči rodičů. Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi. Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. A obdobně jako nárok na vdovský důchod také dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že sirotek úmyslně způsobil smrt rodiče jako pachatel, spolupachatel nebo účastník trestného činu. Nic se také nemění na výpočtu důchodu. Výše základní výměry sirotčího důchodu činí stejně jako u každého jiného důchodu 2170 Kč měsíčně. Výše procentní výměry pak 40 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. 7. Ochrana výše sirotčího důchodu při znovuobnovení jeho nároku Nově zákon stanoví ochranu výše sirotčího důchodu obdobně, jako je nově stanovena ochrana výše vdovského a vdoveckého důchodu. Zanikl-li nárok na sirotčí důchod proto, že dítě přestalo být nezaopatřené, a nárok na sirotčí důchod vznikl znovu, neboť podmínka nezaopatřenosti byla znovu splněna, nesmí být výše procentní výměry sirotčího důchodu nižší než procentní výměra sirotčího důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod. 8. Společná ustanovení o důchodech Také po nárok na důchod podle 54 vzniká dnem splnění podmínek stanovených zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a nárok na jeho výplatu splněním podmínek stanovených pro vznik nároku na důchod a na jeho výplatu a podáním žádosti o přiznání nebo vyplácení důchodu. Nárok na důchod nezaniká uplynutím času. Nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká, není-li dále uvedeno jinak, nově uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží. Rovněž zůstává například v platnosti ustanovení 56, podle něhož zjistí-li se, že: a) nárok na důchod nebo na jeho výplatu zanikl, důchod se odejme nebo jeho výplata se zastaví, a to ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které již byl vyplacen, b) důchod byl přiznán nebo je vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, důchod se zvýší nebo přizná, a to ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží. Důchod nebo jeho zvýšení se přitom doplatí nejvýše pět let nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na důchod nebo jeho zvýšení. Důchod nebo jeho zvýšení se však doplatí ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží, v případě, že důchod nebyl přiznán nebo byl vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, v důsledku nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení, c) důchod byl přiznán nebo je vyplácen ve vyšší částce, než v jaké náleží, nebo byl přiznán nebo se vyplácí neprávem, důchod se sníží nebo odejme nebo jeho výplata se zastaví, a to ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které již byl vyplacen. Ukončení závěrečné části seriálu v příštím čísle JUDr. Zdeněk Hájek ČMKOS

4 4 VOSA Krize klepe silně na dveře POLEDNICE PŘICHÁZÍ Ne všem lidem, zaměstnancům, již proniklo do vědomí, že je tady světová krize, a jak se její důsledky dále projeví v osobním životě a rodinách. Někteří stále ještě věří v nějakého dobrého, kouzelného dědečka se zvonečkem, nebo zázrak, že je z krize vyvedou. Začátek krize se dnes projevuje v tom, že se zaměstnanci řady nákladových středisek ve VÍTKOVICÍCH a. s. potýkají s hromadným propouštěním. Zaměstnavatel tuto skutečnost již postupně oznámil úřadu práce. Ve VHM a. s. se jedná o nákladová střediska 320, 330, 340, 350, 400. V Mechanice a. s. se jedná o necelá 4,5% z celkového počtu 940 zaměstnanců. V důsledku nedostatku práce se hromadně propouští. Tento stav může nazývat kdokoli jakkoli. Třeba, NĚJACÍ lidé od nás samozřejmě odešli, ale nejde o žádné krizové propouštění. Konečně jsou na trhu práce lidé, které dříve nešlo sehnat. vyjadřuje své myšlenky generální ředitel společnosti VÍT- KOVICE MACHINERY GROUP v článku ze 4. dubna 2009 deníku DNES (Mladá fronta). Já osobně se vyjádření majitele podivuji! Co se týká práce ve VHM a. s., té je méně, než bylo pro letošní rok majitelem naplánováno. Zaměstnanci, zařazeni zaměstnavatelem do organizačních změn, i ti, kterým neprodloužil zaměstnavatel smlouvy na dobu určitou, nebo odešli ve zkušební době, se kromě jiné výroby podíleli v roce 2008 na výrobě rekordních, více než 300 zalomených hřídelí. Zaměstnanci dalších NS a útvarů měli podíl na zisku z další, neméně složité výroby. Tito lidé si jistě zaslouží za odvedenou práci jiné pojmenování, než-li NĚJACÍ. Myšlenka přirozené obměny zaměstnanců není také na místě. Zaměstnanci jsou v této krizové době přijímáni jen omezeně, se souhlasem majitele. Mezi propuštěnými a přijatými je nepoměr! Když není práce, nač také přijímat! Při počtu 2000 zaměstnanců ve VHM a. s. je 9% snížení alarmujícím číslem. V první fázi, když zástupci zaměstnavatele předložili návrh organizačních změn, bylo při projednávaní zástupci odborů připomínkováno, že tyto změny nejsou doprovázené žádným sociálním programem (přeškolování, rekvalifikace apod.). Z tohoto hlediska je pro zástupce zaměstnanců v ZO 370 Těžká mechanika OS KOVO hromadné propouštění bezprecedentním, asociálním, krátkozrakým aktem. Krize pokračuje také bez viditelného zájmu vlády a státu k reálnému řešení. Propouštění postihuje nejen ve VÍTKOVICÍCH a. s., ale i u dalších zaměstnavatelů v krajích ČR, více než stovky a tisíce rodin i jednotlivých osob. Nejvíce mě mrzí, že zaměstnavatele v malém rozsahu využívají možnosti dalšího řešení zmírnění propouštění formou čerpání finančních prostředků z EU na přeškolování zaměstnanců. Odboroví zástupci OS-VS zpracovali návrh Vládě ČR, řešení náhrady mzdy zaměstnanců při odstávce. Podobné řešení se taktéž objevuje v některých státech EU. Jedná se o 30% podíl státu, 60% zaměstnavatele. Jaká bude další reakce přechodné vlády a vlády po mimořádných volbách v říjnu na vývoj a dopady krize, to je ve hvězdách, ale také na nás, občanech. Karel Hoferek

5 VOSA 5 ZMĚNA REGULAČNÍCH POPLATKŮ OD Od ledna 2008 je v platnosti reforma veřejných financí, kterou stanovil zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Součástí této reformy byla také novelizace zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která zavedla regulační poplatky ve výši 30, 60 a 90 korun u lékaře, ve zdravotnickém zařízení, na pohotovosti a za lékovou položku na receptu. Od 1. dubna 2009 nabývá účinnosti novelizace zákona č. 48/1997 Sb., kterou schválil Parlament České republiky a dne 19. února 2009 podepsal prezident republiky. Na základě uvedené novely zákona dochází ke změnám v platbách regulačních poplatků, které platili pacienti u lékaře, na pohotovosti, ve zdravotnických zařízeních a v lékárnách a dále pak ke změně ročního limitu spoluúčasti na hrazení zdravotní péče. Novela zákona rozšířila skupinu osob, které jsou osvobozeny od regulačních poplatků, a to o děti do 18 let věku (včetně dne narození), o pojištěnce umístěné na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo děti svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče podle zákona o rodině a o pojištěnce, kterým jsou podle jiného právního předpisu poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, pokud u těchto pojištěnců po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 % příjmu méně než 800 Kč nebo pokud nemají žádný příjem; tuto skutečnost prokazují pojištěnci potvrzením ne starším 30 dnů, které je na jejich žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb. Děti a senioři * Z uvedené změny vyplývá, že pojištěnci do věku 18 let (včetně dne narození) neplatí regulační poplatek ve výši 30 Kč za: 1. návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření u praktického lékaře, praktického pro děti a dorost, ženského lékaře, nebo za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře, 2. návštěvu u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní zdravotní péči, 3. návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost. Tato skupina není osvobozena od plateb regulačních poplatků za návštěvu u klinického psychologa a u klinického logopeda, za návštěvu pohotovostní služby a za každý den, ve kterém byla poskytována ústavní péče. * Dále z novely vyplývá, že kategorie dětí vyžadující okamžitou pomoc, dětí v pěstounské péči a senioři splňující uvedené podmínky (po uhrazení stravy a pobytu nezbývá ani 800 Kč na měsíc) jsou úplně osvobozeni od platby regulačních poplatků, tj. neplatí žádné poplatky za návštěvu lékaře, pohotovosti, za poskytování ústavní péče v nemocnicích a položku na receptu. Novinka u receptů Novelou došlo k další změně, a to při platbách regulačního poplatku. Před účinností novely se platil regulační poplatek za každou položku na receptu 30 Kč. Nyní jsou pacienti od poplatku osvobozeni, pokud mají na receptu uvedenu 1 položku nebo i 2 položky, když jsou stejného druhu, a to vždy při maximálně 3 baleních; přitom s podmínkou, že při výdeji těchto položek (léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely) na recept se zaplatí nejméně 30 Kč. To znamená: * Při výdeji 1 léčivého přípravku (nebo potraviny) na recept s doplatkem od 0 do 30 Kč pacient v lékárně zaplatí regulační poplatek 30 Kč. Doplatek na lék (nebo potravinu) nehradí, zaplatí jen tento regulační poplatek 30 Kč (do účinnosti novely by platil poplatek i doplatek). * Pokud bude doplatek vyšší než 30 Kč, pak regulační poplatek nebude hrazen a pacient bude platit celý doplatek (do účinnosti novely se platí obojí). * Pokud je cena volně prodejného léku (potraviny) vyšší než 30 Kč a pacient si ho pořídí bez receptu, zaplatí za lék v plné výši (do účinnosti novely je to stejné). V případě, že si tento volně prodejný lék vyzvedne na recept, zaplatí stanovený doplatek (do účinnosti novely platí doplatek i poplatek). * Pokud je cena volně prodejného léku (potraviny) nižší než 30 Kč, pacient zaplatí bez receptu danou částku (do účinnosti novely platí stejně). V případě, že si tento lék pacient vyzvedne na recept, zaplatí rovných 30 Kč (do účinnosti novely platí doplatek za lék + 30 Kč regulační poplatek). * Doplatek za léky (potraviny) v případě stejného druhu (na receptu dvě položky více balení, maximálně však 3 balení na jednu položku) recept bude brán jako s jednou položkou (do účinnosti novely se platí doplatek za každé balení + regulační poplatek za každou položku, tj Kč). * Doplatek u léků (potravin) různého druhu (na receptu 2 položky) u každé položky zvlášť se sčítají doplatky za jednotlivá balení, a pokud je tento součet nižší než 30 Kč, zaplatí se 30 Kč. Takže to celé dvakrát (do účinnosti novely se platí doplatky za všechna balení i poplatky za obě položky). Příklady na léčivé přípravky nebo potraviny na recept: 1. Doplatek na jednu položku je 25 Kč, pacient zaplatí regulační poplatek 30 Kč (do účinnosti novely 55 Kč). 2. Doplatek na 1 položku na receptu je vyšší než 30 Kč,a to 40 Kč - poplatek nebude účtován, pacient zaplatí 40 Kč (do účinnosti novely by zaplatil 70 Kč = doplatek 40 Kč a regulační poplatek 30 Kč). 3. Doplatek na 1 položku na receptu je vyšší než 30 Kč, a to 100 Kč - regulační poplatek se neúčtuje a pacient zaplatí 100 Kč (do účinnosti novely by pacient platil 130 Kč, tj. doplatek 100 Kč a regulační poplatek 30 Kč). 4. Dvě položky na receptu různého druhu, doplatek na 1 položku je 25 Kč, pacient zaplatí 60 ( Kč) Kč (do účinnosti novely 110 Kč). 5. Dvě položky na receptu stejného druhu, celkový doplatek je 50 ( Kč), pacient zaplatí 30 Kč, i když po odečtení poplatku je doplatek 20 Kč, protože zaplacená částka musí být minimálně 30 Kč (do účinnosti novely 110 Kč). 6. Dvě položky na receptu stejného druhu, celkový doplatek je 210 Kč ( Kč), pacient zaplatí 180 Kč, doplatek je snížen o regulační poplatek 30 Kč (do účinnosti novely 270 Kč). V tomto případě se jedná o předepsání stejného druhu ve více balení (na receptu mohou být maximálně dvě položky, každá může mít maximálně tří balení), aby pacient, který užívá pravidelně stejné léky nemusel stále chodit k lékaři. Odečítá se jen jeden regulační poplatek, i když jsou dvě položky, neboť se jedná o jeden druh. 7. Jedna položka na receptu, volně prodejní cena je 25 Kč a doplatek 0 Kč, pacient zaplatí 30 Kč (do účinnosti novely 55 Kč). Pokud si přípravek koupí z vlastních finančních prostředků, zaplatí 25 Kč, při výdeji na recept pacient prodělá 5 Kč. Roční limit Novelou zákona byl také snížen roční limit na 2500 Kč (byl 5000 Kč), a to u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 65. rok věku. Pojištěncům uvedených skupin se snížil roční limit regulačních poplatků a doplatků za léky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Tyto skupiny budou platit nadále poplatky a doplatky podle zákona celý kalendářní rok, následně pak zdravotní pojišťovna jim za stanovených podmínek, které nebyly změněny, vrátí přeplatek stanového limitu. Ostatní Pokračování na str. 6

6 6 VOSA ZMĚNA REGULAČNÍCH POPLATKŮ OD Pokračování ze str. 5 zvláštní lékařské účely obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě. Novelou zákona došlo k úpravě, tj. pokud jde o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely předepsané na recept pojištěncům starším 65 let, tak v tomto případě se doplatky do limitu počítají. Doplatky za léky a potraviny vydané na recept se do ročního limitu 2500 Kč započítávají pojištěncům ode dne, kdy dovršili 65. rok věku. Musí se však jednat o léčivé přípravky nebo potraviny, které obsahují léčivé látky uvedené na Seznamu léčivých látek určených k podpůrné a doplňkové léčbě, který vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhláškou. zdroj: KOVÁK pojištěnci mají nadále roční limit 5000 Kč. Podle zákona se do ročního limitu nezapočítávaly doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro Rady zlepšovatelům Tak jako každoročně, i letos byla vydána sbírka tématických úkolů (dále TÚ), jejímž cílem je zlepšení výrobků, technologií, pracovního a životního prostředí. Jelikož je v podniku spousta nových pracovníků hlavně těch mladých, kteří se s touto formou zlepšovatelství ještě nesetkali, chtěl bych v tomto článku dát několik rad, jak mají postupovat při jejich řešení. V našem podniku se vyhlašování, průběh a vyhodnocení TÚ řídí soutěžními podmínkami v návaznosti na občanský zákoník a následně směrnici 247/2001. Řešitelem mohou být všichni zaměstnanci skupiny VÍTKOVICE a důchodci, jejichž posledním zaměstnáním byl náš podnik. Zveřejnění TÚ včetně soutěžních podmínek najdete na intranetu, pokud k němu máte přístup nebo v brožurce, která je k tomuto vydána. Během roku se mohou vyhlásit další TÚ, které budou rovněž takto zveřejněny. Každé zadání TÚ pro orientaci obsahuje, kdo je jeho nositelem a název zařízení, o Prezentace cukrářských výrobků SODEXHO které se jedná. Dále je to popis stávajícího stavu, kde bych upozornil, z vlastní zkušenosti, na konzultaci s obsluhou daného zařízení nebo stroje. Následně je to úkol, to znamená, co musí navrhované řešení zlepšit. Zde bych upozornil na náklady na řešení, které bývají součástí úkolu a mohou při posuzování hrát rozhodující roli. Dále je to předpokládaný přínos při vyřešení, který je rozhodující při následném posuzování odměny za zlepšovací návrh (dále je ZN). Rovněž součástí zadání je uvedený informátor. Tato pověřená osoba nám zodpoví naše dotazy, může nám zprostředkovat konzultaci s obsluhou a prohlídku daného zařízení nebo stroje. Důležitý je rovněž termín, do kdy musíme dané řešení zaregistrovat. Po tomto termínu už by bylo řešení posuzováno pouze jako ZN bez nároku na zvláštní odměnu. Pokud není v termínu podáno žádné řešení, může se tento posunout. Zvláštní odměna, jak je uvedeno v zadání, se vyplácí v plné výši za řešení, které vyřešilo úkol v plném rozsahu (viz soutěžní podmínky bod 11). Každé řešení musí být vypracováno na formuláři Nabídka zlepšovacího návrhu nikoliv na formuláři Nabídka drobného zlepšení. Tyto formuláře jsou na vrátnicích nebo je mají vedoucí středisek. Na přední straně tohoto formuláře vyplňuje řešitel jen silně orámované kolonky. Na druhé straně popíše dané řešení, popř. doplní nákresem. Pokud je k řešení zapotřebí rozsáhlejší popis, výkresová dokumentace nebo výpočty, které by se na formulář nevešly, řešíme to formou příloh, které se do formuláře zapíší a jsou jeho součástí. Rovněž doporučuji pořídit si od každého řešení kopie. Řešení TÚ se přihlašují buďto osobně nebo poštou na odboru Duševní vlastnictví (Staré ředitelství, 2.p.) a bude nám vydáno potvrzení o podání s vyznačením data přihlášení. Nositel TÚ musí do termínu vyřešení ustavit hodnotitelskou komisi, která pak nejpozději do dvou měsíců musí vyhodnotit podaná řešení. Všechna řešení se v rámci objektivity posuzují anonymně. Za každé podané řešení, které splňuje podmínky pojmu ZN (směrnice 247/2001) se vyplácí odměna 500,- Kč. Všechny vyhodnocené TÚ se pak posuzují jako nabídky ZN. Dále bych upozornil, že pokud se jedná o první ZN v kalendářním roce, tak se za něj vyplácí odměna 100,- Kč. U podaných řešení TÚ se neposuzuje služební povinnost, ale všechny tyto odměny podléhají zdanění. Všichni řešitelé, ale i ostatní zaměstnanci podniku, mají možnost čerpat své vědomosti z technické knihovny a podnikového fondu norem (SŘ, 2.p.). V závěru bych všem řešitelům popřál hodně úspěchů při jejich řešení. Podklady pro tento článek jsem čerpal ze soutěžních podmínek a směrnice 247/2001. Dobiáš Pavel Klub důchodců zlepšovatelů Dne proběhla v jídelně na Novém ředitelství prezentace výrobků z cukrárny Sodexho v Lesíku. Byla spojena s anketou, která obsahovala soutěžní otázku o nejoblíbenější jídlo. Této ankety, která trvala od 9,00 do 14,00 se zúčastnilo 357 zákazníků. Ve 14,00 hodin náhodní zákazníci, zaměstnanci Vítkovic vylosovali 2 výherce, kteří si odnesli krásný dort. Šťastnými výherci se stali - pan Kempný Antonín paní Alena Rybářová. Její výsledek jsme vyhodnotili a sestavili pořadí 10 nejoblíbenějších jídel, která budeme častěji zařazovat do jídelního lístku. Pořadí nejoblíbenějších jídel bylo následující: 1) Vepřové maso, zelí, knedlíky 2) 1/2 Grilovaného kuřete 3) Řízek, bramborový salát 4) Smažený sýr, brambory 5) Špenát, brambory 6) Guláš, knedlíky 7) Tortilla 8) Rýžový nákyp, buchtičky s krémem 9) Luštěniny 10) Ryby pangasius Děkujeme všem zákazníkům, kteří se soutěže a ankety zúčastnili, jejich náměty pomohou zkvalitnit naše služby. Lenka Brzáková Ředitelka stravovacích služeb Sodexo, s.r.o.

7 VOSA 7 Slovo do vlastních řad - zaměstnaneckých Vezměme to na vědomí: i společnost v níž pracujeme obchází strašidlo. Bojíme se ho pojmenovat. Přišlo znenadání a udeřilo i do našich řad. Jsou to organizační změny, které v konečném důsledku pro některé z nás znamenají tolik obávanou ztrátu zaměstnání. A ztráta bolí! Bolí o to víc, čím déle ve firmě pracujeme a čím jsme starší. Navíc se tak mnohdy děje bez viny pracovitého a schopného zaměstnance. Většina z nás si uvědomuje, že pracovní vztahy jsou nerovné. Většinu trumfů drží v rukou přece jenom zaměstnavatel. Jiné to nikdy nebude. To však nemusí vždy znamenat, že s ním musíme pokaždé prohrát. Jen vědět, jak se bránit, co sjednat, co požadovat a co za žádných okolností nepřipustit. Dnešní doba je už taková, že požaduje od každého z nás dobrou znalost základních pracovních práv a nároků. Bez toho se neobejdeme. Jen tak můžeme předejít mnohému nežádoucímu. Myslím si, že z dnešního pohledu hospodářského propadu, bohužel celosvětového, má každé placené pracovní místo cenu zlata. A to i navzdory tomu, že si čas od času na svoji práci nebo šéfa stěžujeme. Téměř jsem však oněměl při čtení článku VÍTKOVICE a krize, zveřejněném ve 2. čísle Vítkovických novin. Číst, že v této, pro všechny složité době, dochází ve firmě k závažné trestné činnosti, je pro mne nepochopitelné! Čím si to vysvětlit? Pálí některé z nás dobré bydlo? Řádně vydělané peníze jsou málo, tak je třeba si přivydělat? Při setkáních odborových zástupců s představiteli VÍTKOVICE MACHINERY GROUP se slova o některých a bohužel většinou závažných prohřešcích zaměstnanců opravdu neposlouchají dobře. Odborová organizace je tady především z důvodu ochrany práv zaměstnanců před zaměstnavateli. Jaká pak může být vyjednávací pozice při složitých jednáních se zaměstnavatelem, kdy chtě nechtě se tyto skutečnosti do jednání nutně promítají? Období nejistot je pro všechny obtížné. Redukovat stavy zaměstnanců formou organizačních změn není pro žádnou stranu (zaměstnavatel, odbory, zaměstnanec) nijak jednoduchou záležitostí. Jako odbory jsme rozhodnuti bránit každého zaměstnance s výjimkou těch, jejichž jednání mají povahu trestných činů Kvíz všeobecných ZNALOSTÍ nebo se dopouštějí takového jednání, jež je v rozporu se základními principy firmy, ale i slušného chování. -J.S.- 1. Kde se nachází dalajlámův palác? a) ve Lhase b) v Pekingu c) v Káthmándú d) v Ulanbátaru 2. Jak se jmenují opěrné pilíře v podobě ženy? a) kyklady b) karyatidy c) atlanti d) myriády 3. Jako co byla používána šikmá věž v Pise? a) jako hvězdárna b) jako obytná věž c) jako radniční věž d) jako zvonice 4. Ve kterém státě leží Machu Picchu? a) v Chile b) v Brazílii c) v Mexiku d) v Peru 5. Co je to Tádž Mahál? a) mešita b) památník c) mauzoleum d) palác 6. Kdo to byl Laokoon? a) bůh b) kněz c) hrdina d) umělec 7. Jak se jmenuje nejdůležitější Danteho dílo? a) Božská komedie b) Nebeská komedie c) Lidská komedie d) Ďábelská tragédie 8. Jaký je nejznámější milenecký pár středověké literatury? a) Adam a Eva b) Ceasar a Kleopatra c) Tristan a Isolda d) Romeo a Julie 9. Co nepatří ke čtyřem hlavním ctnostem? a) moudrost b) poslušnost c) spravedlnost d) udatnost 10. Který domácí spotřebič byl vynalezen jako první? a) vysavač b) chladnička c) elektrický sporák d) pračka Řešení: 1 a), 2 b), 3 d), 4 d), 5 c), 6 b), 7 a), 8 c), 9 b), 10 c)

8 8 VOSA KUPON 4 VOSÍ KŘÍŽOVKA O CENY Mladý rytíř k dámě svého srdce: Jasná princezno, souboj jsem ještě neměl, (dále tajenka). POMŮCKA: TOIL, ULNA PEŘEJ BLEDĚ FIALOVÝ DRUH SÝRA LOĎ PRO PŘEPRAVU KAPALIN PEVNÝ SOPEČNÝ NÁNOS ALŽÍRSKÝ PŘÍSTAV KRVE - SMILSTVO NATÍRAT LAKEM ZÁZRAKY BOJOVÝ POKŘIK NAPLA - VENINY KLERIK NIŽŠÍHO SVĚCENÍ SOKOLSKÝ SJEZD NÁMAHA (ANGLICKY) PÍSEČNÝ PŘESYP HLAVNÍ MĚSTO PERU POPELNICE ZPĚVNÍ HLAS ASIJSKÝ STÁT SLOVENSKÉ ZÁJMENO 1. ČÁST TAJENKY OTEC BOŽENY NĚMCOVÉ SVĚTELNÉ REKLAMY SVĚTADÍL SPZ OKR. OLOMOUC ÚPRAVA JEDEN Z DRUHŮ SLOV PŘÍBUZNÁ STÁT USA SVOJE VYSOKÝ SLOUP STAROŘÍM. PENÍZE RŮŽOVÉ VÍNO LYžAŘSKÝ VOSK ZLÁ ODPLATA VČELÍ RODINA OCHRANA NĚMECKÁ SPOJKA ZNAČKA AUTOSVÍČEK ČÁST ÚST LIDSKÝ SMYSL DROBNÁ OZDOBA SUROVÁ NAFTA DRAHÝ (ANGLICKY) LOKETNÍ KOST (LÉKAŘ.) OSOBNÍ ZÁJMENO HRŮZA KARTY JIHOAMER. PŠTROS PÍCNINA 2. ČÁST TAJENKY POKLADNA HLAVNÍ OSOBA MUŽSKÉ JMÉNO VÝTAŽEK Z ČERST - VÝCH BYLIN AFROASIAT HMOTNOST OBALU Kdo měl tentokrát štěstí? Správná odpověď na soutěžní otázku z VOSY č. 3 je - Mezinárodní den dětské knihy. Ze správných odpovědí byl vylosován pan Vojtěch Minárik, NS Jmenovaný se stává výhercem 100,- Kč. Tajenka z č. 3 zní: avšak vy stojíte v telefonní kabině. Vylosováni byli tito čtenáři: 1. Magnusková Milada, ,- Kč 2. König Vilém, NS ,- Kč 3. Ing. Škopek Jaromír, ,- Kč Všichni vylosovaní výherci si mohou přijít pro svou výhru k paní Zulákové na OCV, tel Odpověď na soutěžní otázku a vyluštěnou tajenku zasílejte s kuponem na naši adresu nejpozději do na adresu OCV, Kotkova ulice. Soutěž pro 4. číslo VOSY Co je to čador? VOSA Zpravodaj odborářů VÍTKOVIC. Vychází měsíčně. Vydává OS KOVO Odborová centrála VÍTKOVICE, Kotkova 4, Ostrava-Vítkovice, tel.: , IČO Za vydání zodpovídá redakční rada OCV. Grafická úprava fa KaMOŠ. Tisk Tiskárna DOT Domu techniky Ostrava. Registrace MKR ČR E Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Publikované názory se nemusejí shodovat se stanovisky redakce. ZDARMA

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ Článek I. Účel fondu Finanční prostředky podpůrného a sociálního fondu (dále jen fond ) jsou součástí provozního fondu

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Nárokové náhodné dávky

Nárokové náhodné dávky Milé maminky, tatínkové a děti, Připravili jsme pro vás seznam různých dávek, příspěvků a míst, kam se můžete obrátit, pokud jste se ocitly v tíživé finanční situaci. Vytvořme úplný seznam společně! Pokud

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ se sídlem ve Frýdku-Místku ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: ZS6 486/2012 Vypracoval: Schválil:,, Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Č.j.: 87/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Sociální zabezpečení v ČR 4 12.3.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 4 12.3.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 4 12.3.2014 1 Cíl předmětu SZ 12.3.2014 2 Literatura 12.3.2014 3 Literatura 12.3.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo OBSAH 1. Základní informace o důchodovém pojištění pro osoby, které byly pojištěny v České republice a ve Spolkové republice Německo 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA ŠKOLSKÉ SLUŽBY Č.j.: 744/2012 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Účelová publikace Není určena k prodeji na knižním trhu. Vyšlo v lednu 2009, první vydání, 32 stran, 20 000

Více

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 Otázka: Je někde stanovena povinnost chodit na preventivní prohlídky? Odpověď: Ano, tato povinnost je uložena zákonem, a to zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice školy Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Vydal: ředitel Základní školy a Mateřská školy Vysoké

Více

Článek 3. VYMEZENÍ POJMŮ

Článek 3. VYMEZENÍ POJMŮ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém zasedání dne 3.12.2003 rozhodlo svým usnesením č. 121/2003 vydat na základě ustanovení 14 odst.

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠMŠV/ 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Jelena Darášová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 517/2013 Směrnice č.: 02/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna)

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) 25 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY z 31. května 2003 ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů některým válečným veteránům K realizaci ustanovení

Více

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Vypracoval:, ředitelka školy Schválil:, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 96/2015 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Řehková Pavla Mgr. Zdenka Pecharová A.1. A10 Pedagogická

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č. 7/2015

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č. 7/2015 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Směrnice č. 7/2015 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Schválil: Účinnost

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 29. srpna 2011 Směrnice nabývá

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 403/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Příloha IV Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, s vyznačením navrhovaných změn 91 Obecné

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 107/2005 Sb., o školním stravování jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. xxx/2015 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č. j. ZŠ 68/13 Spisový znak: A1 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Renáta Sztefková

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví IČ: 00190560, tel. : 466 680 125 7, fax: 466 680 326, číslo bankovního účtu 32731561/0100 Stanovení podmínek a částek úhrady za

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PLATBA STRAVNÉHO Č.j.: Sm07/2010/A10 Vypracoval: Kateřina Sýkorová,

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č. j. ZŠ 234/2012 Spisový znak: A1 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Renáta

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 366 /2014 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Marcela

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: ŘZŠ/24 /2015 Vypracoval: Schválil: Věra FRÜHAUFOVÁ, Pedagogická

Více

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ SMĚRNICE č. B-2 STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20 1 Mateřská

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Sociálního programu Federace strojvůdců ČR

Sociálního programu Federace strojvůdců ČR Zásady Sociálního programu Federace strojvůdců ČR STEPHENSON I. Každý zaměstnanec, který se stane členem odborové organizace Federace strojvůdců ČR, se stává účastníkem Sociálního programu FSČR sociálního

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 81/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyň Daniely Zemanové a Naděždy Řehákové v právní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 28. ÚPLATA VE ŠKOLNÍM KLUBU Č.j.: 319/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 12. 03. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 03. 2013, ředitelka školy,

Více