ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. DUBNA 2009 ROČNÍK XV. - ČÍSLO 4. Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. DUBNA 2009 ROČNÍK XV. - ČÍSLO 4. Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát."

Transkript

1 VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. DUBNA 2009 ROČNÍK XV. - ČÍSLO 4 MOTTO: Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát.

2 2 VOSA DŮCHODY OD LEDNA 2010 PO NOVU (IV.) Změny v důchodovém systému, zejména nehodnocení doby studia pro důchod, budou znamenat výrazné snížení úrovně nejen starobních důchodů, ale i invalidních, o nichž jsme hovořili podrobně v předcházející části, a pozůstalostních, jejichž výše je odvozena od starobních nebo invalidních důchodů a o nichž budeme hovořit v této závěrečné části seriálu. 1. Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod při úmrtí se nemění Podmínky pro vznik nároku na vdovský a na vdovecký důchod při úmrtí životního partnera nebo partnerky upravené 50 zákona se od nemění. Znamená to, že vdova má i nadále nárok na vdovský důchod po manželovi, jestliže byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo jestliže splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo jestliže zemřel následkem pracovního úrazu. Tomu je postavena na roveň pro tyto účely nemoc z povolání. Také u vdovce zůstávají podmínky zachovány a jsou stejné jako u vdovy. Tzn., že vdovec má i nadále nárok na vdovecký důchod po manželce, jestliže byla poživatelkou starobního nebo invalidního důchodu, nebo jestliže splnila ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo jestliže zemřela následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Vdovský a vdovecký důchod náležejí bez dalších podmínek po dobu 1 roku od smrti manžela, respektive manželky. 2. Po uplynutí jednoročního pobírání se některé podmínky zásadně mění Jestliže podmínky při vzniku nároku na pozůstalostní důchody - vdovský a vdovecký - zůstaly stejné, neplatí to o podmínkách, za nichž trvá nárok na vdovský a vdovecký důchod po uplynutí jednoročního pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu. Podle odst zákona po uplynutí doby 1 roku od smrti manžela má vdova nárok na vdovský důchod pouze tehdy, jestliže: pečuje o nezaopatřené dítě, nebo pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), nebo pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), nebo je invalidní ve třetím stupni, anebo vdova dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší. Od , kdy nabude účinnosti novela zákona o důchodovém pojištění, tak dochází ke dvěma zásadním změnám v podmínkách stanovených zákonem pro další pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu. Zaprvé nárok i po jednoročním pobírání pozůstalostního důchodu trvá nikoliv, jestliže je vdova (vdovec) plně invalidní, jako tomu bylo dosud, ale je-li invalidní ve třetím stupni. Jde o reakci na změnu invalidity a invalidních důchodů od , o nichž jsme hovořili v předcházející III. části seriálu. Ke druhé a podstatně závažnější změně dochází od v tom smyslu, že 55 let věku u vdovy a 58 let věku u vdovce pro trvalý nárok na vdovský, respektive vdovecký, důchod, jak tomu bylo dosud, vystřídá věk o 4 roky nižší, než činí důchodový věk stanovený podle 32 pro muže stejného data narození. Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá ze zákonných podmínek pro další trvání nároku na vdovský důchod do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. Příklad 1: Žena narozená dnem ovdověla. Po dobu 1 roku od smrti manžela, tj. do , jí náležel vdovský důchod bez dalších podmínek. Po uplynutí této doby pouze za předpokladu, že splňuje některou ze zákonných podmínek pro další pobírání vdovského důchodu. Tu splňovala, neboť pečovala o matku zemřelého manžela, která s ní žila v domácnosti a byla závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost). Nárok na vdovský důchod tedy měla nadále. Dne však matka zesnulého manžela zemřela. Vdově však náležel vdovský důchod již trvale, neboť dnem , tedy před účinností novely zákona o důchodovém pojištění, tj. před , dovršila 55 let věku. Příklad 2: Žena narozená ovdověla dnem výstaviště Flora Olomouc - jarní zahradnické trhy Hornické muzeum OKD a Landek hod. DEN ZEMĚ - skákací boty,trikke,trampolíny a lanové centrum bez objednávky Slezskoostravský hrad - PORTA oblastní kolo od 13 hod Čarodějnická sobota v Miniuni Dřevěné městečko Rožnov p.r - regionální přehlídka dětských valašských souborů Futurum - finále soutěže Minimiss Hrad Helfštýn, hod.- Výstava historických vozidel DK Akord Den otevřených dveří s překvapením - od Akordu do Zámku Zimní stadion Opava - Karel Gott a jeho hosté výtvarné centrum Chagall, autorská výstavní síň - Jan Saudek, obrazy, fotografie Tip na volný čas před KD K-Trio, 14 hod. - Stavění májky Slezskoostravský hrad - Pálení čarodějnic aneb Filipojakubská noc DK Akord, 20 hod Májový ples lásky 2.5. Ostravské výstaviště - Výstava koček 5.5. DK města Ostravy, hod. - koncert Marie Rottrové Ostravské výstaviště - X. ostravský autosalon WEVI a výstava motocyklů kino Luna 19 hod. - 4TET a Jiří Korn DK města Ostravy - zahájení mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj Slezskoostravský hrad - hradní slavnosti k 5. výročí otevření hradu Akord slaví před Avionem, 13 hod ČEZ Aréna, 19 hod. Yamato - the drummers of Japan

3 VOSA 3 DŮCHODY OD LEDNA 2010 PO NOVU (IV.) Do pobírala vdovský důchod bez dalších podmínek. Po uplynutí jednoročního pobírání vdovského důchodu pobírala vdovský důchod nadále z důvodu péče o nezaopatřené dítě. To však k ukončilo přípravu na povolání studiem a přestalo být nezaopatřené. Vdova sice dnem dovršila věk 55 let, ale již za účinnosti novely zákona o důchodovém pojištění, který tuto věkovou hranici změnil. Protože jinou ze zákonných podmínek pro další pobírání vdovského důchodu nesplňovala, nárok na vdovský důchod jí dnem zanikl. Dnem , tj. do necelých pěti roků po zániku nároku na vdovský důchod, však dovršila věk o 4 roky nižší, než činí důchodový věk stanovený podle 32 pro muže stejného data narození, tj. věk 59 roků a 8 měsíců (důchodový věk muže narozeného dle přílohy k zákonu totiž činí 63 roků a 8 měsíců). Dnem dovršení této věkové hranice, tj. dnem , se jí nárok na vdovský důchod již trvale obnovil. 3. Další úprava vdovského a vdoveckého důchodu Dítětem se pro účely nároku na vdovský a vdovecký důchod rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství. Zanikne-li takto nárok na vdovský důchod, náleží vdově částka ve výši 12 měsíčních splátek vdovského důchodu. Dále nárok na vdovský důchod zaniká také dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že vdova úmyslně způsobila smrt manžela jako pachatelka, spolupachatelka nebo účastnice trestného činu. Tato úprava zániku nároku na vdovský důchod platí také pro nárok vdovce na vdovecký důchod. 4. Výše vdovského a vdoveckého důchodu se nemění Podle 51 činí výše základní výměry vdovského a vdoveckého důchodu 2170 Kč měsíčně. Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel (manželka) v době smrti. 5. Při obnově nároku na vdovský a vdovecký důchod nesmí být jeho výše nižší Nově je zakotveno do zákona od ochranné opatření v tom smyslu: Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu, na který vznikl znovu nárok podle 50 odst. 4, nesmí být nižší než procentní výměra vdovského nebo vdoveckého důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod. Jde o případy, kdy nárok na vdovský důchod zanikne a vznikne znovu splněním některé ze zákonných podmínek pro další nárok na něj ve lhůtě pěti roků po posledním zániku nároku na vdovský důchod (viz 2. pasáž - příklad 2) 6. Sirotčí důchod Sirotčí důchod upravuje 52 zákona. Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, jestliže zemřel: rodič nebo osvojitel dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti převážně odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důvodů zajistit jeho rodiče. V obou případech za podmínky, že tyto osoby byly poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnily podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřely následkem pracovního úrazu. Osiřelé nezaopatřené dítě má za splnění výše uvedených podmínek i nadále také nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů (osvojitelů) nebo osobě, která je převzala do péče nahrazující péči rodičů. Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi. Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. A obdobně jako nárok na vdovský důchod také dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že sirotek úmyslně způsobil smrt rodiče jako pachatel, spolupachatel nebo účastník trestného činu. Nic se také nemění na výpočtu důchodu. Výše základní výměry sirotčího důchodu činí stejně jako u každého jiného důchodu 2170 Kč měsíčně. Výše procentní výměry pak 40 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. 7. Ochrana výše sirotčího důchodu při znovuobnovení jeho nároku Nově zákon stanoví ochranu výše sirotčího důchodu obdobně, jako je nově stanovena ochrana výše vdovského a vdoveckého důchodu. Zanikl-li nárok na sirotčí důchod proto, že dítě přestalo být nezaopatřené, a nárok na sirotčí důchod vznikl znovu, neboť podmínka nezaopatřenosti byla znovu splněna, nesmí být výše procentní výměry sirotčího důchodu nižší než procentní výměra sirotčího důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod. 8. Společná ustanovení o důchodech Také po nárok na důchod podle 54 vzniká dnem splnění podmínek stanovených zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a nárok na jeho výplatu splněním podmínek stanovených pro vznik nároku na důchod a na jeho výplatu a podáním žádosti o přiznání nebo vyplácení důchodu. Nárok na důchod nezaniká uplynutím času. Nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká, není-li dále uvedeno jinak, nově uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží. Rovněž zůstává například v platnosti ustanovení 56, podle něhož zjistí-li se, že: a) nárok na důchod nebo na jeho výplatu zanikl, důchod se odejme nebo jeho výplata se zastaví, a to ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které již byl vyplacen, b) důchod byl přiznán nebo je vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, důchod se zvýší nebo přizná, a to ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží. Důchod nebo jeho zvýšení se přitom doplatí nejvýše pět let nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na důchod nebo jeho zvýšení. Důchod nebo jeho zvýšení se však doplatí ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží, v případě, že důchod nebyl přiznán nebo byl vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, v důsledku nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení, c) důchod byl přiznán nebo je vyplácen ve vyšší částce, než v jaké náleží, nebo byl přiznán nebo se vyplácí neprávem, důchod se sníží nebo odejme nebo jeho výplata se zastaví, a to ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které již byl vyplacen. Ukončení závěrečné části seriálu v příštím čísle JUDr. Zdeněk Hájek ČMKOS

4 4 VOSA Krize klepe silně na dveře POLEDNICE PŘICHÁZÍ Ne všem lidem, zaměstnancům, již proniklo do vědomí, že je tady světová krize, a jak se její důsledky dále projeví v osobním životě a rodinách. Někteří stále ještě věří v nějakého dobrého, kouzelného dědečka se zvonečkem, nebo zázrak, že je z krize vyvedou. Začátek krize se dnes projevuje v tom, že se zaměstnanci řady nákladových středisek ve VÍTKOVICÍCH a. s. potýkají s hromadným propouštěním. Zaměstnavatel tuto skutečnost již postupně oznámil úřadu práce. Ve VHM a. s. se jedná o nákladová střediska 320, 330, 340, 350, 400. V Mechanice a. s. se jedná o necelá 4,5% z celkového počtu 940 zaměstnanců. V důsledku nedostatku práce se hromadně propouští. Tento stav může nazývat kdokoli jakkoli. Třeba, NĚJACÍ lidé od nás samozřejmě odešli, ale nejde o žádné krizové propouštění. Konečně jsou na trhu práce lidé, které dříve nešlo sehnat. vyjadřuje své myšlenky generální ředitel společnosti VÍT- KOVICE MACHINERY GROUP v článku ze 4. dubna 2009 deníku DNES (Mladá fronta). Já osobně se vyjádření majitele podivuji! Co se týká práce ve VHM a. s., té je méně, než bylo pro letošní rok majitelem naplánováno. Zaměstnanci, zařazeni zaměstnavatelem do organizačních změn, i ti, kterým neprodloužil zaměstnavatel smlouvy na dobu určitou, nebo odešli ve zkušební době, se kromě jiné výroby podíleli v roce 2008 na výrobě rekordních, více než 300 zalomených hřídelí. Zaměstnanci dalších NS a útvarů měli podíl na zisku z další, neméně složité výroby. Tito lidé si jistě zaslouží za odvedenou práci jiné pojmenování, než-li NĚJACÍ. Myšlenka přirozené obměny zaměstnanců není také na místě. Zaměstnanci jsou v této krizové době přijímáni jen omezeně, se souhlasem majitele. Mezi propuštěnými a přijatými je nepoměr! Když není práce, nač také přijímat! Při počtu 2000 zaměstnanců ve VHM a. s. je 9% snížení alarmujícím číslem. V první fázi, když zástupci zaměstnavatele předložili návrh organizačních změn, bylo při projednávaní zástupci odborů připomínkováno, že tyto změny nejsou doprovázené žádným sociálním programem (přeškolování, rekvalifikace apod.). Z tohoto hlediska je pro zástupce zaměstnanců v ZO 370 Těžká mechanika OS KOVO hromadné propouštění bezprecedentním, asociálním, krátkozrakým aktem. Krize pokračuje také bez viditelného zájmu vlády a státu k reálnému řešení. Propouštění postihuje nejen ve VÍTKOVICÍCH a. s., ale i u dalších zaměstnavatelů v krajích ČR, více než stovky a tisíce rodin i jednotlivých osob. Nejvíce mě mrzí, že zaměstnavatele v malém rozsahu využívají možnosti dalšího řešení zmírnění propouštění formou čerpání finančních prostředků z EU na přeškolování zaměstnanců. Odboroví zástupci OS-VS zpracovali návrh Vládě ČR, řešení náhrady mzdy zaměstnanců při odstávce. Podobné řešení se taktéž objevuje v některých státech EU. Jedná se o 30% podíl státu, 60% zaměstnavatele. Jaká bude další reakce přechodné vlády a vlády po mimořádných volbách v říjnu na vývoj a dopady krize, to je ve hvězdách, ale také na nás, občanech. Karel Hoferek

5 VOSA 5 ZMĚNA REGULAČNÍCH POPLATKŮ OD Od ledna 2008 je v platnosti reforma veřejných financí, kterou stanovil zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Součástí této reformy byla také novelizace zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která zavedla regulační poplatky ve výši 30, 60 a 90 korun u lékaře, ve zdravotnickém zařízení, na pohotovosti a za lékovou položku na receptu. Od 1. dubna 2009 nabývá účinnosti novelizace zákona č. 48/1997 Sb., kterou schválil Parlament České republiky a dne 19. února 2009 podepsal prezident republiky. Na základě uvedené novely zákona dochází ke změnám v platbách regulačních poplatků, které platili pacienti u lékaře, na pohotovosti, ve zdravotnických zařízeních a v lékárnách a dále pak ke změně ročního limitu spoluúčasti na hrazení zdravotní péče. Novela zákona rozšířila skupinu osob, které jsou osvobozeny od regulačních poplatků, a to o děti do 18 let věku (včetně dne narození), o pojištěnce umístěné na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo děti svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče podle zákona o rodině a o pojištěnce, kterým jsou podle jiného právního předpisu poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, pokud u těchto pojištěnců po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 % příjmu méně než 800 Kč nebo pokud nemají žádný příjem; tuto skutečnost prokazují pojištěnci potvrzením ne starším 30 dnů, které je na jejich žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb. Děti a senioři * Z uvedené změny vyplývá, že pojištěnci do věku 18 let (včetně dne narození) neplatí regulační poplatek ve výši 30 Kč za: 1. návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření u praktického lékaře, praktického pro děti a dorost, ženského lékaře, nebo za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře, 2. návštěvu u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní zdravotní péči, 3. návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost. Tato skupina není osvobozena od plateb regulačních poplatků za návštěvu u klinického psychologa a u klinického logopeda, za návštěvu pohotovostní služby a za každý den, ve kterém byla poskytována ústavní péče. * Dále z novely vyplývá, že kategorie dětí vyžadující okamžitou pomoc, dětí v pěstounské péči a senioři splňující uvedené podmínky (po uhrazení stravy a pobytu nezbývá ani 800 Kč na měsíc) jsou úplně osvobozeni od platby regulačních poplatků, tj. neplatí žádné poplatky za návštěvu lékaře, pohotovosti, za poskytování ústavní péče v nemocnicích a položku na receptu. Novinka u receptů Novelou došlo k další změně, a to při platbách regulačního poplatku. Před účinností novely se platil regulační poplatek za každou položku na receptu 30 Kč. Nyní jsou pacienti od poplatku osvobozeni, pokud mají na receptu uvedenu 1 položku nebo i 2 položky, když jsou stejného druhu, a to vždy při maximálně 3 baleních; přitom s podmínkou, že při výdeji těchto položek (léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely) na recept se zaplatí nejméně 30 Kč. To znamená: * Při výdeji 1 léčivého přípravku (nebo potraviny) na recept s doplatkem od 0 do 30 Kč pacient v lékárně zaplatí regulační poplatek 30 Kč. Doplatek na lék (nebo potravinu) nehradí, zaplatí jen tento regulační poplatek 30 Kč (do účinnosti novely by platil poplatek i doplatek). * Pokud bude doplatek vyšší než 30 Kč, pak regulační poplatek nebude hrazen a pacient bude platit celý doplatek (do účinnosti novely se platí obojí). * Pokud je cena volně prodejného léku (potraviny) vyšší než 30 Kč a pacient si ho pořídí bez receptu, zaplatí za lék v plné výši (do účinnosti novely je to stejné). V případě, že si tento volně prodejný lék vyzvedne na recept, zaplatí stanovený doplatek (do účinnosti novely platí doplatek i poplatek). * Pokud je cena volně prodejného léku (potraviny) nižší než 30 Kč, pacient zaplatí bez receptu danou částku (do účinnosti novely platí stejně). V případě, že si tento lék pacient vyzvedne na recept, zaplatí rovných 30 Kč (do účinnosti novely platí doplatek za lék + 30 Kč regulační poplatek). * Doplatek za léky (potraviny) v případě stejného druhu (na receptu dvě položky více balení, maximálně však 3 balení na jednu položku) recept bude brán jako s jednou položkou (do účinnosti novely se platí doplatek za každé balení + regulační poplatek za každou položku, tj Kč). * Doplatek u léků (potravin) různého druhu (na receptu 2 položky) u každé položky zvlášť se sčítají doplatky za jednotlivá balení, a pokud je tento součet nižší než 30 Kč, zaplatí se 30 Kč. Takže to celé dvakrát (do účinnosti novely se platí doplatky za všechna balení i poplatky za obě položky). Příklady na léčivé přípravky nebo potraviny na recept: 1. Doplatek na jednu položku je 25 Kč, pacient zaplatí regulační poplatek 30 Kč (do účinnosti novely 55 Kč). 2. Doplatek na 1 položku na receptu je vyšší než 30 Kč,a to 40 Kč - poplatek nebude účtován, pacient zaplatí 40 Kč (do účinnosti novely by zaplatil 70 Kč = doplatek 40 Kč a regulační poplatek 30 Kč). 3. Doplatek na 1 položku na receptu je vyšší než 30 Kč, a to 100 Kč - regulační poplatek se neúčtuje a pacient zaplatí 100 Kč (do účinnosti novely by pacient platil 130 Kč, tj. doplatek 100 Kč a regulační poplatek 30 Kč). 4. Dvě položky na receptu různého druhu, doplatek na 1 položku je 25 Kč, pacient zaplatí 60 ( Kč) Kč (do účinnosti novely 110 Kč). 5. Dvě položky na receptu stejného druhu, celkový doplatek je 50 ( Kč), pacient zaplatí 30 Kč, i když po odečtení poplatku je doplatek 20 Kč, protože zaplacená částka musí být minimálně 30 Kč (do účinnosti novely 110 Kč). 6. Dvě položky na receptu stejného druhu, celkový doplatek je 210 Kč ( Kč), pacient zaplatí 180 Kč, doplatek je snížen o regulační poplatek 30 Kč (do účinnosti novely 270 Kč). V tomto případě se jedná o předepsání stejného druhu ve více balení (na receptu mohou být maximálně dvě položky, každá může mít maximálně tří balení), aby pacient, který užívá pravidelně stejné léky nemusel stále chodit k lékaři. Odečítá se jen jeden regulační poplatek, i když jsou dvě položky, neboť se jedná o jeden druh. 7. Jedna položka na receptu, volně prodejní cena je 25 Kč a doplatek 0 Kč, pacient zaplatí 30 Kč (do účinnosti novely 55 Kč). Pokud si přípravek koupí z vlastních finančních prostředků, zaplatí 25 Kč, při výdeji na recept pacient prodělá 5 Kč. Roční limit Novelou zákona byl také snížen roční limit na 2500 Kč (byl 5000 Kč), a to u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 65. rok věku. Pojištěncům uvedených skupin se snížil roční limit regulačních poplatků a doplatků za léky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Tyto skupiny budou platit nadále poplatky a doplatky podle zákona celý kalendářní rok, následně pak zdravotní pojišťovna jim za stanovených podmínek, které nebyly změněny, vrátí přeplatek stanového limitu. Ostatní Pokračování na str. 6

6 6 VOSA ZMĚNA REGULAČNÍCH POPLATKŮ OD Pokračování ze str. 5 zvláštní lékařské účely obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě. Novelou zákona došlo k úpravě, tj. pokud jde o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely předepsané na recept pojištěncům starším 65 let, tak v tomto případě se doplatky do limitu počítají. Doplatky za léky a potraviny vydané na recept se do ročního limitu 2500 Kč započítávají pojištěncům ode dne, kdy dovršili 65. rok věku. Musí se však jednat o léčivé přípravky nebo potraviny, které obsahují léčivé látky uvedené na Seznamu léčivých látek určených k podpůrné a doplňkové léčbě, který vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhláškou. zdroj: KOVÁK pojištěnci mají nadále roční limit 5000 Kč. Podle zákona se do ročního limitu nezapočítávaly doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro Rady zlepšovatelům Tak jako každoročně, i letos byla vydána sbírka tématických úkolů (dále TÚ), jejímž cílem je zlepšení výrobků, technologií, pracovního a životního prostředí. Jelikož je v podniku spousta nových pracovníků hlavně těch mladých, kteří se s touto formou zlepšovatelství ještě nesetkali, chtěl bych v tomto článku dát několik rad, jak mají postupovat při jejich řešení. V našem podniku se vyhlašování, průběh a vyhodnocení TÚ řídí soutěžními podmínkami v návaznosti na občanský zákoník a následně směrnici 247/2001. Řešitelem mohou být všichni zaměstnanci skupiny VÍTKOVICE a důchodci, jejichž posledním zaměstnáním byl náš podnik. Zveřejnění TÚ včetně soutěžních podmínek najdete na intranetu, pokud k němu máte přístup nebo v brožurce, která je k tomuto vydána. Během roku se mohou vyhlásit další TÚ, které budou rovněž takto zveřejněny. Každé zadání TÚ pro orientaci obsahuje, kdo je jeho nositelem a název zařízení, o Prezentace cukrářských výrobků SODEXHO které se jedná. Dále je to popis stávajícího stavu, kde bych upozornil, z vlastní zkušenosti, na konzultaci s obsluhou daného zařízení nebo stroje. Následně je to úkol, to znamená, co musí navrhované řešení zlepšit. Zde bych upozornil na náklady na řešení, které bývají součástí úkolu a mohou při posuzování hrát rozhodující roli. Dále je to předpokládaný přínos při vyřešení, který je rozhodující při následném posuzování odměny za zlepšovací návrh (dále je ZN). Rovněž součástí zadání je uvedený informátor. Tato pověřená osoba nám zodpoví naše dotazy, může nám zprostředkovat konzultaci s obsluhou a prohlídku daného zařízení nebo stroje. Důležitý je rovněž termín, do kdy musíme dané řešení zaregistrovat. Po tomto termínu už by bylo řešení posuzováno pouze jako ZN bez nároku na zvláštní odměnu. Pokud není v termínu podáno žádné řešení, může se tento posunout. Zvláštní odměna, jak je uvedeno v zadání, se vyplácí v plné výši za řešení, které vyřešilo úkol v plném rozsahu (viz soutěžní podmínky bod 11). Každé řešení musí být vypracováno na formuláři Nabídka zlepšovacího návrhu nikoliv na formuláři Nabídka drobného zlepšení. Tyto formuláře jsou na vrátnicích nebo je mají vedoucí středisek. Na přední straně tohoto formuláře vyplňuje řešitel jen silně orámované kolonky. Na druhé straně popíše dané řešení, popř. doplní nákresem. Pokud je k řešení zapotřebí rozsáhlejší popis, výkresová dokumentace nebo výpočty, které by se na formulář nevešly, řešíme to formou příloh, které se do formuláře zapíší a jsou jeho součástí. Rovněž doporučuji pořídit si od každého řešení kopie. Řešení TÚ se přihlašují buďto osobně nebo poštou na odboru Duševní vlastnictví (Staré ředitelství, 2.p.) a bude nám vydáno potvrzení o podání s vyznačením data přihlášení. Nositel TÚ musí do termínu vyřešení ustavit hodnotitelskou komisi, která pak nejpozději do dvou měsíců musí vyhodnotit podaná řešení. Všechna řešení se v rámci objektivity posuzují anonymně. Za každé podané řešení, které splňuje podmínky pojmu ZN (směrnice 247/2001) se vyplácí odměna 500,- Kč. Všechny vyhodnocené TÚ se pak posuzují jako nabídky ZN. Dále bych upozornil, že pokud se jedná o první ZN v kalendářním roce, tak se za něj vyplácí odměna 100,- Kč. U podaných řešení TÚ se neposuzuje služební povinnost, ale všechny tyto odměny podléhají zdanění. Všichni řešitelé, ale i ostatní zaměstnanci podniku, mají možnost čerpat své vědomosti z technické knihovny a podnikového fondu norem (SŘ, 2.p.). V závěru bych všem řešitelům popřál hodně úspěchů při jejich řešení. Podklady pro tento článek jsem čerpal ze soutěžních podmínek a směrnice 247/2001. Dobiáš Pavel Klub důchodců zlepšovatelů Dne proběhla v jídelně na Novém ředitelství prezentace výrobků z cukrárny Sodexho v Lesíku. Byla spojena s anketou, která obsahovala soutěžní otázku o nejoblíbenější jídlo. Této ankety, která trvala od 9,00 do 14,00 se zúčastnilo 357 zákazníků. Ve 14,00 hodin náhodní zákazníci, zaměstnanci Vítkovic vylosovali 2 výherce, kteří si odnesli krásný dort. Šťastnými výherci se stali - pan Kempný Antonín paní Alena Rybářová. Její výsledek jsme vyhodnotili a sestavili pořadí 10 nejoblíbenějších jídel, která budeme častěji zařazovat do jídelního lístku. Pořadí nejoblíbenějších jídel bylo následující: 1) Vepřové maso, zelí, knedlíky 2) 1/2 Grilovaného kuřete 3) Řízek, bramborový salát 4) Smažený sýr, brambory 5) Špenát, brambory 6) Guláš, knedlíky 7) Tortilla 8) Rýžový nákyp, buchtičky s krémem 9) Luštěniny 10) Ryby pangasius Děkujeme všem zákazníkům, kteří se soutěže a ankety zúčastnili, jejich náměty pomohou zkvalitnit naše služby. Lenka Brzáková Ředitelka stravovacích služeb Sodexo, s.r.o.

7 VOSA 7 Slovo do vlastních řad - zaměstnaneckých Vezměme to na vědomí: i společnost v níž pracujeme obchází strašidlo. Bojíme se ho pojmenovat. Přišlo znenadání a udeřilo i do našich řad. Jsou to organizační změny, které v konečném důsledku pro některé z nás znamenají tolik obávanou ztrátu zaměstnání. A ztráta bolí! Bolí o to víc, čím déle ve firmě pracujeme a čím jsme starší. Navíc se tak mnohdy děje bez viny pracovitého a schopného zaměstnance. Většina z nás si uvědomuje, že pracovní vztahy jsou nerovné. Většinu trumfů drží v rukou přece jenom zaměstnavatel. Jiné to nikdy nebude. To však nemusí vždy znamenat, že s ním musíme pokaždé prohrát. Jen vědět, jak se bránit, co sjednat, co požadovat a co za žádných okolností nepřipustit. Dnešní doba je už taková, že požaduje od každého z nás dobrou znalost základních pracovních práv a nároků. Bez toho se neobejdeme. Jen tak můžeme předejít mnohému nežádoucímu. Myslím si, že z dnešního pohledu hospodářského propadu, bohužel celosvětového, má každé placené pracovní místo cenu zlata. A to i navzdory tomu, že si čas od času na svoji práci nebo šéfa stěžujeme. Téměř jsem však oněměl při čtení článku VÍTKOVICE a krize, zveřejněném ve 2. čísle Vítkovických novin. Číst, že v této, pro všechny složité době, dochází ve firmě k závažné trestné činnosti, je pro mne nepochopitelné! Čím si to vysvětlit? Pálí některé z nás dobré bydlo? Řádně vydělané peníze jsou málo, tak je třeba si přivydělat? Při setkáních odborových zástupců s představiteli VÍTKOVICE MACHINERY GROUP se slova o některých a bohužel většinou závažných prohřešcích zaměstnanců opravdu neposlouchají dobře. Odborová organizace je tady především z důvodu ochrany práv zaměstnanců před zaměstnavateli. Jaká pak může být vyjednávací pozice při složitých jednáních se zaměstnavatelem, kdy chtě nechtě se tyto skutečnosti do jednání nutně promítají? Období nejistot je pro všechny obtížné. Redukovat stavy zaměstnanců formou organizačních změn není pro žádnou stranu (zaměstnavatel, odbory, zaměstnanec) nijak jednoduchou záležitostí. Jako odbory jsme rozhodnuti bránit každého zaměstnance s výjimkou těch, jejichž jednání mají povahu trestných činů Kvíz všeobecných ZNALOSTÍ nebo se dopouštějí takového jednání, jež je v rozporu se základními principy firmy, ale i slušného chování. -J.S.- 1. Kde se nachází dalajlámův palác? a) ve Lhase b) v Pekingu c) v Káthmándú d) v Ulanbátaru 2. Jak se jmenují opěrné pilíře v podobě ženy? a) kyklady b) karyatidy c) atlanti d) myriády 3. Jako co byla používána šikmá věž v Pise? a) jako hvězdárna b) jako obytná věž c) jako radniční věž d) jako zvonice 4. Ve kterém státě leží Machu Picchu? a) v Chile b) v Brazílii c) v Mexiku d) v Peru 5. Co je to Tádž Mahál? a) mešita b) památník c) mauzoleum d) palác 6. Kdo to byl Laokoon? a) bůh b) kněz c) hrdina d) umělec 7. Jak se jmenuje nejdůležitější Danteho dílo? a) Božská komedie b) Nebeská komedie c) Lidská komedie d) Ďábelská tragédie 8. Jaký je nejznámější milenecký pár středověké literatury? a) Adam a Eva b) Ceasar a Kleopatra c) Tristan a Isolda d) Romeo a Julie 9. Co nepatří ke čtyřem hlavním ctnostem? a) moudrost b) poslušnost c) spravedlnost d) udatnost 10. Který domácí spotřebič byl vynalezen jako první? a) vysavač b) chladnička c) elektrický sporák d) pračka Řešení: 1 a), 2 b), 3 d), 4 d), 5 c), 6 b), 7 a), 8 c), 9 b), 10 c)

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP má jednotnou kolektivní smlouvu

Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP má jednotnou kolektivní smlouvu VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. BŘEZEN 2010 ROČNÍK XVI. - ČÍSLO 3 Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP má jednotnou kolektivní smlouvu Od 1. 4. 2010 budou mít všechny společnosti ve

Více

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy Snahou ministerstva práce a sociálních věcí je, aby dávky dostávali lidé, kteří je skutečně potřebují. Protože MPSV nechce

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Sociální zabezpečení 2010

Sociální zabezpečení 2010 Sociální zabezpečení 2010 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, začátkem letošního roku vstoupila v platnost velká řada změn v oblasti důchodového i nemocenského pojištění. A to je hlavním

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22.ZÁŘÍ2011 ROČNÍK XVII. - ČÍsLO 9. schválená novela zákoníku práce

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22.ZÁŘÍ2011 ROČNÍK XVII. - ČÍsLO 9. schválená novela zákoníku práce VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22.ZÁŘÍ2011 ROČNÍK XVII. - ČÍsLO 9 schválená novela zákoníku práce vládní pobídka pro vyhazování mladých lidí Novela zákoníku práce přes dílčí opatření,

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem

Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem Tomáš Studýnka 2009 Prohlašuji, že jsem

Více

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy česká správa sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení 2011 obsah 1. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 1.1. Dávky nemocenského pojištění 1.2. Výpočet dávek nemocenského pojištění 1.3. Posuzování zdravotního stavu

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Petra Šourková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 3/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Reforma veřejných financí a její

Více

VOSA. Tisková zpráva ČMKOS. MOTTO: Nikomu neber naději. Možná je to to jediné, co má. ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ

VOSA. Tisková zpráva ČMKOS. MOTTO: Nikomu neber naději. Možná je to to jediné, co má. ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 10. SRPNA2012 ROČNÍK XVIII. - ČÍSLO7a 8 ZaMyšlení Vždy, když se ráno probudím, vykonám hygienu, začnu cvičit a dívám se přitom na ČT 24, tak si říkám,

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Sdružení podnikatelů Poohří SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ P O O H Ř Í Sekretariát: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov Tel.: 352 627 498, mobil: 731 410 451 e-mail: epallas@)volny.cz Obsah: Sokolov, 31. leden 2010 ZÁPIS

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Pardubicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 110/1990 Sb., č. 180/1990 Sb., č. 1/1991 Sb., č. 46/1991 Sb., č. 306/1991 Sb., č. 482/1991 Sb., č.

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Slovensku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Přeloučsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Žamberecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Ústeckoorlicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více