EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014"

Transkript

1 EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014

2 EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014

3 Evropa? Dnes? A proč? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014 Zpracoval: Marie Jílková Jazyková korektura: Marie Jílková Fotografie: Alexandra Alvarová, PHOTO European Union 2013 Obálka a sazba: Hana Dovinová Tisk: Absolute, s.r.o. Vydavatel: Institut politických a ekonomických studií (IPES), o.s.

4 Obsah Ostrov uprostřed pevniny? Petr Pithart Legitimita a budoucnost evropského sbližování Zuzana Roithová Od planých diskusí o EU k aktivní politice v EU? Lukáš Macek Politika soudržnosti EU a Česko Arnošt Marks Zdravotní péče a sociální zabezpečení i to je EU Michaela Suchardová Pro českou zahraniční politiku je Evropská unie podstatnější více, než kdy jindy Vít Dostál Schengenský prostor: výhody i rizika Radko Hokovský Přínosy členství v EU pro podnikatele Michal Kadera Evropa jako ring volný Anna Durnová Názory deseti kandidátů do voleb Evropského parlamentu

5 A já si přeji, abychom byli členy EU mimo jiné proto, že pravidla, která tam jsou obvyklá, budou vyžadována i u nás. Josef Lux 4 Evropa? Dnes? A proč?

6 Vážené dámy a pánové, v roce 2014 nás čeká výročí, o kterém bude v době současné ekonomické krize panovat spousta protichůdných názorů. Uslyšíte jistě nebývale mnoho hlasů kritických a odmítavých. Jaké výročí? V roce 2014 tomu bude přesně 10 let od vstupu České republiky do Evropské unie. Rozhodli jsme se tehdy v referendu, kde 77 % účastníků vstup do Unie podpořilo. Byl to pro nás důležitý, historicky potřebný krok. Z jedné strany dokončil ekonomické a politické změny, které v polistopadovém období vyvolávaly spousty otazníků o tom, kdo jsme a kam vlastně patříme. Rozhodli jsme se, že jsme Češi, Moravané a Slezané, a že patříme do Evropy. Z tohoto vyspělého společenství rozvinutých západních demokracií jsme byli po padesát let násilím vytrženi. Náš pobyt na východě nebyl zadarmo. Stál nás mnoho lidských životů, takřka celé rozvinuté hospodářství, mnoho nerostných zdrojů a zaplatili jsme i ztrátou významu pojmu svoboda, morálky, orientace a schopnosti si efektivně vládnout. Uplynulých deset let není ani pětina z toho, kolik budeme potřebovat k úplné nápravě a regeneraci. Nejrychleji jsme zahojili škody na majetku, na krajině a stavbách. Škody napáchané na naší vůli pracovat, nezávidět, dobře hospodařit, ty se budou hojit déle. Proto má dnes, kdy stále ještě sklízíme toto trpké ovoce, mnoho lidí pocit, že se nepovedl přechod k demokracii. V téže době přichází následky celosvětově ničivé ekonomické krize a my ztrácíme i odvahu být Evropany. Příliš rychle zatracujeme, příliš rychle soudíme, málo spolupracujeme a sami sobě pácháme nemalé majetkové a finanční škody. Ještě jsme se nenaučili vše, co ovládají mnohé jiné sebevědomé národy. Když budeme nadále hrát roli příšerného dítěte ve třídě s ostatními státy, budeme sice zajímaví, ale zůstaneme na okraji a budeme tak trochu pro smích. MY JSME EVROPA, ležíme v jejím středu a jsme její součástí. My můžeme a musíme ovlivňovat chod jejích dějin, my jsme povinni hrát aktivní roli a říkat nahlas: Toto se nám líbí, toto ne. Nikdo nás neocení za chození za školu, ani za krádeže školní křídy. 5

7 Tato brožurka vám představí nejen vaše kandidáty do Evropského parlamentu, ale i názory moderních Evropanů na další osud Evropy. Je jen a jen na nás, jakou Evropu si uděláme, zda na ní budeme u piva nadávat nebo v jejím středu s okolní pomocí budovat bohatou a moudře spravovanou zemi. Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL 6 Evropa? Dnes? A proč?

8 Petr Pithart Ostrov uprostřed pevniny? Shakespeare umístil Čechy Bohemii na břeh moře, ale udělat z nás ostrov si netroufl. Někteří z nás by si na to dnes možná troufli. Kdybychom dnes hlasovali o vstupu do EU, možná bychom vystoupili. Takže není od věci představit si, že bychom se v roce 2004 rozhodli nevstoupit. Protože nemáme naftu jako Norové, diskrétní banky jako Švýcaři a Lichtenštejnci a plný oceán ryb jako Islanďané, museli bychom naši mimounijní existenci založit na něčem jiném než na bohatství. Právě: založili bychom ji na tom, co nám kdo vzal, na křivdách a zradách na nás spáchaných. Na nevděku, na tom, že nám nikdo nerozumí, že nás nikdo neocení. Umíme si v historii najít důkazy, že to tak bylo a je. Masaryk se českému sklonu k mučednictví a ukazování ran cizincům kdysi posmíval. Žili bychom ze vzdoru a křečovité pýchy, protože obchodovat s námi a kooperovat výzkumy a výroby by se nikomu nevyplatilo i když bychom byli v něčem dobří. Pocity výlučnosti a zahořklosti my umíme. Proti všem! To je to jediné, co jsme si vzali z husitů. Nějakou dobu se s tím dá žít, dříve či později však z takových pocitů vykvetou jedovaté květy nacionalismu a xenofobie (na některých zdejších 7

9 smetištích rostou už dnes). Chtěli bychom mít svůj stát vyčištěný od všech cizáků. Nejspíš by se nám to podařilo. Za čas bychom postrádali i hosty, třeba turisty. Česko? To je ten podivný stát za Německem, kde vás kontrolují na hranicích a chtějí po vás papíry, které už jinde nepotřebujete. Nedá se ta podivná země, kde si musíte vyměňovat peníze a kde stojí pomníky prezidenta vysvoboditele z evropského chomoutu Klause, nějak objet? Dá se objet. Dnes po deseti letech bychom to už pocítili. Už zase bychom se vrátili k dvojím cenám, které jsme už jako evropské unikum jednou měli: pro hrdé a chudé našince a pro zazobané, ale Bruselu zaprodané cizince. Možná, že jeden druh návštěvníků by k nám proudil silně: jezdili by sem tematické výpravy, dívat se na to, jak to vypadá s těmi, kteří se rozhodli vystoupit. Takoví se totiž najdou vždycky. Jde o to, aby jich nebyla většina. Jinak si zase Evropa začne oblékat balkánské kroje místo toho, aby se balkánské nenávisti a křivdy v Evropě bez hranic rozpouštěly. Petr Pithart je docentem na Právnické fakultě UK. Bývalý předseda vlády, poté senátor za volební obvod Chrudim, působil dlouho jako předseda a místopředseda Senátu. V roce 2003 kandidoval na funkci prezidenta České republiky. 8 Evropa? Dnes? A proč?

10 Zuzana Roithová Legitimita a budoucnost evropského sbližování S rozšiřováním EU a narůstajícím vlivem globalizace vznikala postupně propast mezi potřebou efektivněji, tedy rychleji a závazněji rozhodovat o společných věcech na jedné straně a obhajovat proces rozšiřování a prohlubování integrace před občany na druhé straně. Prvních několik dekád evropské integrace nebylo provázeno překážkami takového rozsahu, jaké zažíváme dnes. Otcové Evropy (Schuman, Monnet, Adenauer, de Gasperi a další) sice museli vytvořit zcela nový systém vzájemných vztahů a kontroly mezi evropskými státy historickými rivaly, ale ambice a náplň jejich integrace byla jednodušší. Sjednocování pravidel týkající se cel, kontrol na vnitřních hranicích, vybraných sektorů průmyslu či zemědělství byla sice poměrně odbornou záležitostí, ale občanům i národním politikům tehdy pochopitelnější. I když vznikaly rozpory na té nejvyšší úrovni (zejména během vlády Ch. de Gaulla ve Francii), s myšlenkou prohlubování hospodářského společenství se ztotožňovala většina populace integrující se Evropy. Již samo slovo společenství komunita znělo pochopitelněji, se srozumitelnými ideály a cíli, kterými od samotného začátku byla nejen hospodářská, ale i politická integrace našeho kontinentu. 9

11 Největší a viditelný hospodářský význam pak přinesl v 80. letech vznik jednotného vnitřního trhu a později jednotná měna, jejíž stabilita měla být zajištěna fiskálně odpovědnými politikami a funkčním dohledem nad bankami v jednotlivých státech Evropské měnové unie (EMU). Kdyby členské státy dodržovaly tyto principy, respektive, kdyby je někdo hlídal a pokutoval včas, patrně by dnes byly dopady globální finanční krize pro eurozónu minimální. Diskuse o budoucí podobě EMU je tedy hlavně diskusí o nových kontrolních mechanismech, přesněji vymáhání již přijatých přísnějších pravidel dohledu nad finančním trhem. Evropská komise na výzvy Evropského parlamentu nyní představila svou aktuální vizi blue print o budoucí podobě eurozóny. Padesátistránkový dokument je plný obecných nápadů na hlubší integraci, provázenou logicky i zvýšením pravomocí Evropské komise pro dohled nad finančními trhy. Barosso v textu nezapomněl zopakovat, že by také Evropský parlament měl dohlížet na těmi novými a většinou již přijatými postupy a agenturami pro kontrolu bank i fiskálního chování členských států. Lze očekávat, že ne všechny členské státy s tím budou souhlasit. Evropské sbližování má dnes další problém. Už sama sémantika a vnímání evropské spolupráce se změnilo, když termín společenství byl nahrazen přijetím termínu Unie, který snad ve všech jazycích zní cize. Změnila se ale především komplexnost a rozsah oblastí, o kterých se jedná a rozhoduje společně tedy v rámci evropských institucí. A s tím přibylo občanů, kteří tomuto procesu nedůvěřují. Jejich neporozumění je často způsobené malou znalostí reálných pravomocí EU a jejich záměnou za témata, která mají a musí být řešená na národní či místní úrovni v této záměně jsou podle mě kořeny lidové euroskepse. EU je vnímána jako cizí element, bruselané jako jacísi marťané. Z pocitu sounáležitosti a spoluodpovědnosti vznikla zvláštní xenofobie vůči nikoli cizímu útvaru Evropské unii. Jde ale zároveň i o xenofobií vůči nám samým. Někteří politici toto odcizení Evropy vědomě podporují a nedostatek vlastních politických vizí nahrazují obranou před vnějším nepřítelem. Výhody integrace reprodukují v obecné rovině jako vynucenou zátěž. Přitom pozitiva, která přináší modernizace společných pravidel v celé škále oblastí od ochrany spotřebitele, přes rozvoj regionů až po mezinárodní obchod, či pokrok v boji proti organizovanému zločinu často 10 Evropa? Dnes? A proč?

12 vydávají za úspěch národní politiky. Naproti tomu nepříjemnosti, pramenící například z postkoloniální národní imigrační politiky, selhání špatně regulovaného bankovního sektoru, dopady globalizace to vše je prezentováno občanům jako problém Unie. Pak už je jen krok k myšlence, že by snad bylo výhodnější z tohoto společného vlaku vyskočit, namísto odpovědné debaty o tom, jak má stále se rozšiřující EU lépe fungovat. Poslední dojednané změny přinesla Lisabonská smlouva umožňuje průběžně revidovat kompetence a po dohodě vlád všech zemí je i přesunovat oběma směry. Dala národním parlamentům pravomoc blokovat legislativu, která by mohla narušit princip subsidiarity. Evropskému parlamentu pak dala pravomoci, které demokraticky zvoleným zástupcům umožňují zásadním způsobem ovlivnit výsledek legislativy a rozpočet Rada a poslanci se musí dnes dohodnout na společném znění směrnic, jinak by nemohly platit. Předseda Evropské komise Barosso jde ale ve svých vizích dál. Domnívá se, že by evropští poslanci měli mít také zákonodárnou iniciativu, jako je běžné v národních parlamentech. To, že evropští poslanci, kterých je přes sedm set, s výjimkou pozměňovacích návrhů nemohou vymýšlet a předkládat vlastní návrhy směrnic a nařízení, osobně považuji spíše za výhodu pro kvalitu evropského zákonodárství. Harmonizace legislativy se týká často detailních témat, což vyžaduje rozličné, ale vždy vysoce kvalifikované expertízy. V této fázi integrace na to EP nemá kapacity. V jiné situaci je americký Kongres, jehož členové mají k dispozici mnohonásobně větší štáby a jenž je podporován fungující soustavou federálních úřadů. S nimi naše bruselské agentury, včetně Komise, nelze srovnávat. Především mohu z vlastní zkušenosti prohlásit, že není nutné dublovat práci Komise, která střeží dodržování zakládacích smluv a navrhuje legislativu v reakci na měnící se vnější podmínky a podněty od poslanců a Rady. Komise disponuje širokou škálou odborníků a navíc využívá poradní role expertů národních vlád i nevládních organizací. Myslím, že je lépe plně využívat existující možnosti a hlavně lépe diskutovat a vysvětlovat současný stav. Cílem případných reforem by měla být reflexe lepší regulace a ochrana proti nabalování nadbytečných předpisů a byrokratických šikan na národní úrovni, což je bohužel případ obzvlášť České republiky. 11

13 Něco jiného je ovšem zajištění demokratické legitimity pro již učiněná společná rozhodnutí v kontextu hospodářské a fiskální krize a nových nástrojů na jejich nápravu, řešení a prevenci. Zde je potřeba EP zahrnout do schvalovacích procedur rozhodnutí Rady a dohledu nad prací Komise a nových agentur. Stejně jako je nezastupitelná role národních parlamentů, které potvrzují rozhodnutí své vlády na Radě, musí záležitosti týkající se celé EU schvalovat její náš parlament. Na závěr bych ráda připomněla, že v dnešní době se zdůrazňují jen rozdíly mezi evropskými státy a národy. Mysleme na to, že je mnohem více toho, co nás spojuje. Evropa, viděno zejména zvenčí, si je díky společným kořenům blízká jako žádná jiná lidská komunita. Naše kultura je to, co nás v konečném důsledku spojuje, nikoli dělí, a role politiků by měla být v tom toto bratrství mezi evropskými národy a obyvateli zdůrazňovat. Nikoli zastrašovat a vysmívat se. Zuzana Roithová je poslankyně Evropského parlamentu, kde působí ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. V roce 1998 vstoupila do politiky jako nestranická ministryně zdravotnictví, následně byla zvolena na kandidátce Čtyřkoalice senátorkou za volební obvod Praha 10. V letech byla místopředsedkyní KDU-ČSL. V roce 2013 kandidovala v historicky první přímé volbě na prezidentku ČR. 12 Evropa? Dnes? A proč?

14 Lukáš Macek Od planých diskusí o EU k aktivní politice v EU? Současná krize ukazuje, jak je evropský projekt křehký a jak málo by mohlo stačit, aby se náš kontinent vrátil k tradičnímu mocenskému systému založenému na právu silnějšího. Příliš snadno jsme si zvykli být rovnoprávným partnerem u evropského jednacího stolu. Český národ ve svých dějinách nezažil příznivějšího uspořádání Evropy; není na škodu, když nám současné dění připomene jeho nesamozřejmost. Optimismu nám může dodat fakt, že krize rovněž ukazuje, jak těsně je dnešní Evropa provázána. Bankovní krize v sebemenší zemi může destabilizovat finanční systém v celé Unii. Nárůst populismu v jedné zemi se stává politickým problémem všech. Krach jednoho státu na periferii Unie může vyvolat řetězovou reakci neodhadnutelných rozměrů. Tato vzájemná závislost si vynucuje určitou míru solidarity i vzájemné odpovědnosti. A zvyšuje poptávku po společných řešeních, byť často se skřípěním zubů... Je jen na nás, zda se plně zapojíme do hledání těchto nových společných řešení, zda přijmeme svůj díl vzájemné solidarity a odpovědnosti. Někteří dávají přednost planým ideologickým disputacím či škodolibému kibicování. Takovými postoji se sami zaháníme do kouta a řežeme si větev, na které 13

15 sedíme. A neschopnost překonat tyto dětské nemoci našeho členství v EU vede i k rozporuplné bilanci naší dosavadní evropské politiky. Podívejme se na naše předsednictví z roku Po technické, diplomaticko-organizační stránce je lze označit za slušný úspěch. Předsednictví EU totiž znamená obtížnou mravenčí práci celého státního aparátu. Předsedající země nese odpovědnost za práci mezivládních struktur EU: od Rady, vrcholného politického orgánu, až po nejposlednější pracovní skupinu, kde se řeší kdovíjaký technický problém. Úspěch předsednictví v této rovině se měří tím, jak hladce a úspěšně všechna tato jednání probíhají, kolik konkrétních výstupů se mezivládní mašinérii podaří schválit. Česká státní správa a především naši diplomaté v Bruselu v této zkoušce obstáli. Kaňkou na tomto úspěchu je ovšem zjevná předraženost našeho předsednictví a stín podezření, že došlo v lepším případě ke zbytečnému plýtvání, v horším případě k rozkradení části prostředků. A co hůř: to samé předsednictví je nutno považovat i za... jeden z největších neúspěchů ČR v EU, pokud se díváme na jeho výsledky v politické rovině! Zatímco úředníci a diplomaté seriózně pracovali, politici jejich snažení úspěšně sabotovali. Nejprve sérií neobratných výroků a kroků. A pak nepochopitelným odstřelem vlády uprostřed předsednictví. Tento rozporuplný průběh předsednictví dobře ilustruje obecný problému vztahu ČR EU. Česká republika má velký potenciál a mohla by v EU hrát výraznou a konstruktivní roli. Naše politická scéna nás však soustavně zatahuje do bezvýznamnosti, ať už ideologickou zaslepeností, neschopností či kombinací obojího. Nejsme ostrovní země patřící mezi nejsilnější ekonomiky světa a mezi stálé členy Rady bezpečnosti OSN, jejíž jazyk vládne mezinárodní komunikaci. Jsme středně velká země v srdci Evropy, s velmi otevřenou ekonomikou, která ještě stále dohání zpoždění oproti Západu, do kterého nás zavleklo 40 let komunismu. Nejsme bývalá imperiální velmoc. Jsme národ, který prošel mnoha zkouškami a několikrát se ocitl na okraji zkázy. Evropskou integraci bychom proto měli vnímat jako skutečné požehnání a pečovat o ni; ne se jí vysmívat či ji poškozovat. To neznamená, že máme z Unie udělat nedotknutelnou modlu a pasivně plynout s hlavním proudem. EU trpí celou řadou neduhů, ať už jde o politický 14 Evropa? Dnes? A proč?

16 systém, rozpočet, míru a obsah regulace různých oblastí, fungování eurozóny, koncepci dalšího rozšiřování, působení na mezinárodní scéně, výběr vrcholných představitelů... Po téměř 10 letech členství by se naše veřejná debata mohla konečně začít fundovaně a konstruktivně zaobírat těmito a dalšími konkrétními tématy, místo planých debat o tom, zda se v EU rozpustíme, zda nás tam někdo rozpouštět chce či zda bychom ji my měli chtít rozpustit. Kéž by kampaň k eurovolbám 2014 přinesla takovýto posun! Lukáš Macek je ředitelem dijonské pobočky Pařížského institutu politických studií (Sciences Po) se zaměřením na evropské záležitosti a země střední a východní Evropy. Dříve pracoval jak poradce Josefa Zieleniece a Jana Švejnara, učil také na New York University v Praze a na Fakultě sociálních věd UK. Ve volbách do Evropského parlamentu 2009 byl lídrem kandidátky SNK Evropských demokratů. 15

17 Arnošt Marks Politika soudržnosti EU a Česko 75 % 80 % Výsledky referenda 2003 o vstupu do EU pro % Za necelých deset let po vstupu ČR do EU se svět významně změnil a vlastně se stal mnohem méně předvídatelným. Jedním z významných faktorů, který měl vliv na ekonomiku ČR, místní a regionální rozvoj, byla a je mož- 16 Evropa? Dnes? A proč?

18 nost získávat peníze pro potřeby podniků, obcí, krajů a státu z rozpočtu EU. Jedná se o astronomické částky v rozsahu asi miliard korun v letech Politika soudržnosti je podkladem pro přerozdělování prostředků pro rozvoj regionů v EU od poloviny sedmdesátých let. Dlouhodobým cílem bylo vyrovnávání rozdílů mezi jednotlivými zeměmi a regiony. Velké regionální rozdíly jsou totiž vnímány jako zdroj potenciálního napětí, podobně jako sociální rozdíly, které jsou způsobeny neregulovaným působením volného trhu. Kohezní politika je proto obdobou sociálně-tržního principu na úrovni EU, který je jako ekonomický koncept křesťanským demokratům nejbližší. Tento model fungoval dobře do vypuknutí finanční a hospodářské krize v roce 2008 a Dnes se proto Evropská komise snaží změnit poskytování prostředků pro chudší země a spojit je se zdravou hospodářskou a rozpočtovou politikou. Podmínkou získání prostředků je rozumné zaměření na konkurenceschopnost země, to jest schopnost využívat prostředky EU na zvyšování schopnosti úspěšně konkurovat zbožím a službami v globální soutěži. České republice se vlastně relativně stále daří, významně exportuje a nezaměstnanost a chudoba je stale ještě pod úrovní mnoha evropských zemí. Aplikace a dlouhodobá efektivita kohezní politiky se v jednotlivých zemích výrazně lišila a finanční a hospodářská krize odhalila hluboké rozdíly ve způsobu, jakým byly prostředky využívány. Poučením pro Českou republiku je, že je nutné prostředky využívat velmi obezřetně a s dlouhodobou perspektivou. Významné rozdíly mezi jednotlivými regionálními operačními programy v ČR přitom ukazují lepší výsledky a méně korupce v tradičních lidoveckých baštách východních Čech, střední a jižní Moravy. Nicméně vnímání tzv. politiky soudržnosti (či kohezní politiky) v ČR je zahaleno stovkami chyb a korupčních případů, které úplně zatemnily celý obraz největšího historického transferu daní občanů bohatých zemí EU do českého rozpočtu. Z prostředků EU byly v ČR postaveny stovky čističek, opraveny a postaveny stovky kilometrů silnic. Zároveň byly podpořeny stovky malých a středních podniků, opraveny stovky náměstí a škol a dalších zařízení měst a obcí. Mnoho neziskových organizací, včetně Charity, posílilo své schopnosti 17

19 v sociální práci a pomoci potřebným. Stovky škol, vysokých škol a vědeckých ústavů budou tvořit budoucnost ekonomiky velkých měst jako je Brno, Liberec, Plzeň a dalších. Stovky a tisíce malých projektů v malých obcích a vesnicích často udržely potřebnou infrastrukturu a mladé lidi na venkově. Pro léta se počítá s poskytnutím posledních významných prostředků pro Českou republiku. Předem vyjednaný objem prostředků na 7 let bude dosahovat asi 500 miliard korun. Bude záležet na nás, jak a na co budeme schopni tyto prostředky využít, abychom poté mohli postavené a připravené budovy, laboratoře a chráněné díly dlouhodobě využívat a živit. Jasným cílem KDU ČSL by mělo být využít tyto projekty co nejlépe pro rozvoj měst a obcí a pro naše občany, aby se dlouhodobě zvýšila ekonomická síla celé země a jejích, i méně rozvinutých, regionů. Arnošt Marks vystudoval přírodní vědy na Univerzitě Karlově a sociální a politické vědy na Universitě v Cambridge. Evropským tématům se věnuje od ukončení studia v roce Pracoval v Akademii věd, ve státní správě, neziskovém i soukromém sektoru. V současnosti pracuje jako nezávislý konzultant v oblasti strategického plánování pro veřejné a soukromé instituce v souvislosti s členstvím ČR v Evropské unii. 18 Evropa? Dnes? A proč?

20 Michaela Suchardová Zdravotní péče a sociální zabezpečení i to je EU Evropská unie přichází se spoustou právních předpisů, které jsou často kritizovány za příliš byrokratické a znesnadňující nám život. Ve skutečnosti ale ve velké většině případů EU přichází pouze s právními předpisy tam, kde je výhodné nastavit společná pravidla pro všechny členské státy, neboť je to ku prospěchu evropských občanů jako celku. Ve srovnání s českým právním řádem je přitom evropské právo jednodušší a pro občana srozumitelnější na znění EU právních předpisů musí shodnout jak exekutiva, Evropská komise, tak poslanci Evropského parlamentu a zástupci členských států na jednáních Rady. K tomu se přidává skutečnost, že právní předpis musí být přeložen do všech úředních jazyků EU, takže i to je důvodem pro co nejjednodušší znění právních předpisů EU. Například v oblasti sociálního zabezpečení mají pracovníci pohybující se po EU a vydávající se za prací do jiné evropské země díky evropským pravidlům zabezpečeno, že jejich odpracované doby se započítají pro výpočet důchodu či to, že mohou nárokovat dávky v nezaměstnanosti v případě, že v zahraničí přijdou o práci. Základním principem je zásada, že na každého se vztahuje systém sociálního zabezpečení toho státu, ve kterém pracuje, a to i v případě, že bydlí, nebo se přestěhuje do jiného členského státu. Předpisy pro tyto 19

21 migrující občany zasahují do oblastí starobních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů, dávek v nemoci a mateřství (a to jak peněžitých dávek, tak i zdravotní péče), zabezpečení při pracovních úrazech a nemocích z povolání, pohřebného, dávek v nezaměstnanosti a rodinných dávek a přídavků. V oblasti zdravotní péče mají díky EU při cestách po Evropě všichni nárok na nezbytnou zdravotní péči na základě jejich evropského průkazu zdravotního pojištění na účet české zdravotní pojišťovny. Díky judikatuře Soudního dvora EU, a pak také díky nové směrnici o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, (tu členské státy musí provést do svých právních řádů přibližně do konce října 2013), mají občané nově nárok na ambulantní zdravotní péči v jiných EU zemích dle svého výběru, aniž by museli žádat svou zdravotní pojišťovnu o předchozí povolení, jak tomu bylo doposud. Je třeba mít pouze na paměti, že zdravotní péči, kterou česká zdravotní pojišťovna proplatí, proplatí pouze za těch samých podmínek, jako kdyby byla zdravotní péče poskytnuta v ČR. I přes tato omezení, která se jeví logická, dává EU svým občanům nové možnosti, ať už je to hledání práce v zahraničí, výkon práce samotné, zahájení činnosti kdekoliv jinde v EU jako osoba samostatně výdělečně činná a výběr výrobků, služeb včetně zdravotních. EU je tedy o možnostech a svobodné volbě, a je na každém, jak toho využije. Evropská komise si je také vědoma toho, že občané ne vždy svých evropských práv a možností využívají z prostého důvodu jejich neznalosti. Proto zřídila a neustále aktualizuje webový portál Vaše Evropa, kde lze nalézt užitečné informace týkající se každodenních životních situací v oblasti práce, zdraví, studia, podnikání, cestování či rodiny na Pokud občané nenajdou, co potřebují, je jim na těchto stránkách poskytnuta možnost obrátit se zdarma na asistenční služby, které poradí, jaká jsou jejich evropská práva Vaše Evropa Poradenství na či dokonce pomohou mimosoudně vyřešit spor a domoci se jejich EU nároků vůči úřadům na EU tedy nejen, že vytváří pravidla, která by měla lidem usnadnit život v přeshraničních situacích, ale také občanům poskytuje pomoc vyznat se v těchto pravidlech a domoci se jich mimosoudní cestou. Málokterý členský 20 Evropa? Dnes? A proč?

22 stát, pokud vůbec nějaký, lidem pomáhá takto se orientovat ve svém právním řádu a dává do rukou nástroje na vymožení svých práv. Michaela Suchardová vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze a postgraduální studium LL.M. v evropském právu na Stockholmské univerzitě. Poté pracovala v Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž a Generálním ředitelství pro jednotný trh a služby Evropské komise. Od roku 2011 pracuje pro neziskovou společnost ECAS, která poskytuje v zastoupení Evropské komise službu Vaše Evropa Poradenství. 21

23 Vít Dostál Pro českou zahraniční politiku je Evropská unie podstatnější více, než kdy jindy Československo na počátku 90. let přeorientovalo svoji zahraniční politiku. Primárním cílem se stalo odsunutí sovětských vojáků a vyvázání se z ruské sféry vlivu, na což navázala snaha o úzkou spolupráci s euroatlantickými hospodářskými, politickými a bezpečnostními institucemi. Integrační proces byl dovršen přistoupením do Evropské unie v roce Ačkoli tím byl významný zahraničněpolitický cíl naplněn, otevřela se tím cesta i k prosazování dalších českých priorit na mezinárodní scéně. Dnes se česká zahraniční politika opírá o tři hlavní pilíře: rozvoj a usnadňování ekonomické spolupráce, ochranu lidských práv a rozvoj liberální demokracie ve světě a udržování vlivu a významu euroatlantické civilizace. Tyto cíle potvrzuje jak platná zahraničněpolitická koncepce státu, tak programy demokratických politických stran. Všechny tyto priority může Česká republika plnohodnotně rozvíjet jen v součinnosti s evropskými partnery a nejlépe přímo v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. 22 Evropa? Dnes? A proč?

24 EU vytváří největší světový trh. Má největší šanci prosadit své požadavky v rámci velkých multilaterálních vyjednávání o clech, obchodních bariérách či ochraně duševního vlastnictví. To je podstatné především pro exportně orientované země. EU dokáže chránit producenty proti dumpingovým cenám, spotřebitele proti nekvalitním dovozům z mimoevropských oblastí a zároveň vytváří tlak na zlepšování pracovních podmínek a životního prostředí po celém světě. Při vyjednávání dohod o volném obchodu se zeměmi a oblastmi mimo EU musí souhlasit všechny státy a ČR má být v tomto procesu slyšet. EU stojí na principu dodržování lidských práv a tuto myšlenku rozvíjí. Podpora lidských práv ve světě a transformační spolupráce jsou výrazným tématem České republiky na mezinárodním poli. ČR může předávat svoji jedinečnou zkušenost a výrazně v této oblasti ovlivňuje i unijní politiku. Stabilní demokratické prostředí v okolí EU navíc posiluje její bezpečnost, zlepšuje investiční prostředí a nevytváří náhlé migrační vlny. Svět složený z liberálně- -demokratických zemí je naším zájmem, třebaže se jedná o dlouhodobý cíl. EU je pilířem euroatlantické civilizace, která sdílí společné hodnoty, kulturu a historii. Kterékoli unijní zemi jsme kulturně blíže, než státům z jiných kontinentů. Na počátku 21. století vstupují do světové politiky nové mocnosti, které chtějí být slyšeny a prosadit svůj vlastní hodnotový systém. Jedině Evropa, která dokáže hovořit jedním hlasem, může čelit jejich požadavkům. Česká republika se samotná ve světě neprosadí. Vít Dostál je zástupcem ředitele výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Působí jako interní doktorand oboru Evropská studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Absolvoval studijní stáž v rámci programu Erasmus-Socrates na Collegium Civitas ve Varšavě a pracovní stáže na Velvyslanectví České republiky v Polsku a na zastoupení Jihomoravského kraje v Bruselu. Odborně se zaměřuje na českou zahraniční politiku a institucionální aspekty evropské integrace. 23

25 Radko Hokovský Schengenský prostor: výhody i rizika Již přes pět let mohou Češi bez omezení překračovat hranice s našimi sousedy. Tuto možnost si oblíbili, ať už jedou nakupovat do Polska, za prací do Německa nebo na lyže do Rakouska. To vše díky tomu, že Česká republika je členem schengenského prostoru Evropské unie bez kontrol na vnitřních hranicích. Od roku 2007, kdy z hranic zmizely fronty a kontroly cestovních dokladů, podstatně ožilo české pohraničí. Týká se to jak turistického ruchu, tak i nakupování. Téměř každá desátá česká domácnost dnes jezdí alespoň občas nakupovat do zahraničí. Zatímco z okresů přímo sousedících s Německem jezdí za levnějším a kvalitnějším zbožím sedm procent domácností, v polském pohraničí jsou to jen tři procenta a jde hlavně o nižší ceny. Otevřené hranice umožnily spojit množství cyklistických tras a pro turisty se stalo jednodušší využít nabídek pro lyžaře z obou stran hranic. Větší oblibu získávají i nabídky zaměstnání zejména v Německu a Rakousku pro přeshraniční pracovníky. Další výhodou, kterou řada českých rodin ocení, je zjednodušení cestování na dovolenou do Chorvatska, které se od července 24 Evropa? Dnes? A proč?

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci

Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci Jaroslav Čmejrek KHV PEF ČZU Politická integrace Evropy vyvolává řadu otázek: mezivládní princip / nadnárodní princip? společenství suverénních států

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

Nabídka témat pro rok 2017:

Nabídka témat pro rok 2017: EUROPE DIRECT KÚ JK NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY ZDARMA Nabízíme v místě Vašeho působení přednášky školám, úřadům, zájmovým organizacím, klubům důchodců atd. V případě, že máte o některou z přednášek zájem, kontaktujte

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky 1 Ekonomická integrace Vzájemné otevírání národních trhů zúčastněných států, jež si vyžaduje určité formy jejich spolupráce a

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K

SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K JEDNOTNÉMU VNITŘNÍMU TRHU PREZENTACE VŠFS 2015 ČLÁNEK 2 SES Základní cíle Společenství zahrnují Společný trh a hospodářskou a měnovou unii harmonický, vyvážený a udržitelný

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU 26. dubna 2013 autor: Petr Nečas zdroj: Parlamentnilisty.cz Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážený pane předsedo Evropské

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Jak přimět politiky, aby sloužili veřejnosti?

Jak přimět politiky, aby sloužili veřejnosti? Jak přimět politiky, aby sloužili veřejnosti? Konference Dobrá správa pro všechny? Evropské hnutí v České republice, Praha 24. září 2014 Prof. Martin POTŮČEK Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Synergické efekty členství ČR v EU

Synergické efekty členství ČR v EU Synergické efekty členství ČR v EU Ing. Jiří Paroubek VŠ BIBS 27. 3. 2014 EU, evropský projekt vznikl na počátku jako projekt německo-francouzské spolupráce překonávající vše negativní ve vzájemných vztazích

Více

NÁRODNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA. Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013

NÁRODNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA. Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013 NÁRODNÍ ZPRÁVA Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013 ČESKÁ REPUBLIKA Zastoupení Evropské komise v České republice Standardní Eurobarometr 80 / Podzim 2013 TNS Opinion

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Mezinárodní a nadnárodní aspekty veřejné politiky

Mezinárodní a nadnárodní aspekty veřejné politiky Veřejné politiky 2 Mezinárodní a nadnárodní aspekty veřejné politiky Úvodem VEP: realizace společenského zájmu, problému (zdraví, zaměstnanost, doprava ) Tlak zájmových skupin Preference voličů Rozhodnutí

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Sociální stát náklady a výnosy

Sociální stát náklady a výnosy Sociální stát náklady a výnosy Prof. Martin Potůček Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova www.martinpotucek.cz Na úvod: Sociální stát (Welfare State) je stát, v němž se v zákonech, ve vědomí a postojích

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace Příklady podpořených projektů 20.10.2009 Pardubice Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra Veřejné slyšení v Evropském parlamentu organizováno politickou skupinou PPE-DE Systém Evropských škol: Model pro mobilitu a mnohojazyčnost 19. března 2009 (9:00 12:30) sál A3E-2 Návrh vystoupení náměstka

Více

Ženy a muži mezi státem a trhem

Ženy a muži mezi státem a trhem Ženy a muži mezi státem a trhem Martin Potůček Diskusní setkání v rámci projektu OP LZZ Rodina není překážka Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín, 22. 8. 2011 Jsou si ženy a muži rovni? Problematika

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Studijní materiály - knihy Knihy: ROZEHNALOVÁ, Naděžda - TÝČ, Vladimír. Vnější obchodní vztahy Evropské

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 SHRNUTÍ Základní charakteristika RP Nástroje RP Principy RP Úrovně realizace: primárně národní státy,

Více

N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / funkční období

N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / funkční období N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / 02 10. funkční období N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU. Prezentace k semináři č

EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU. Prezentace k semináři č EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU Prezentace k semináři č. 1 2017 EHS A EKONOMICKÁ INTEGRACE Ekonomická integrace hlavní důvod, účel a cíl založená EHS Neproběhla naráz, ale realizovala se po etapách

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Identifikační údaje aktivity, její členění, termín vyhlášení, doba trvání Název aktivity

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie Otázka: Evropská unie Předmět: Ekonomie Přidal(a): lucka.sisi Evropská unie Je ekonomické a politické uskupení 27 států Evropy čítající 498 miliónů lidí Původním cílem partnerství evropských zemí po druhé

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil Hospodářská politika Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky Petr Musil petrmusil1977@gmail.com Nositelé hospodářské politiky jde o subjekty, které se podílí na procesu formování, provádění

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více