BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Pátrání po kontě A. Schweigra bylo uzavřeno. Rekonstrukce schodiště na Mariánském náměstí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Pátrání po kontě A. Schweigra bylo uzavřeno. Rekonstrukce schodiště na Mariánském náměstí"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c č í s l o K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Pátrání po kontě A. Schweigra bylo uzavřeno Rekonstrukce schodiště na Mariánském náměstí Vzpomínka na M. Součka Zpráva ze zasedání RM Zbytečná smrt generála Luži Rumpold jubiluje Vánoční příloha Tříkrálové koledování Společenská kronika Kulturní tipy Sport Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, samé originální myšlenky, veselou mysl, osobní spokojenost, mnoho úspěchů, vzájemnou úctu a jenom dobré zprávy vám v novém roce přeje redakce Brodského zpravodaje

2 Společenská kronika Uzavřená manželství Pavel Bezděk Jitka Nyiková David Josefík Soňa Tomášková Antonín Petrželka Petra Turečková Ondřej Coufalík Petra Zigová Děti narozené v listopadu Kateřina Harnová, UB Martin Malůš, UB Adéla Teplá, UB Filip Kablásek, UB Viktorie Šišperová, UB Adam Michalec, UB Tomáš Maleňák, UB Tomáš Vaculík, UB Michaela Valášková, UB Kateřina Veselá, UB Úmrtí občanů Petr Lekeš, UB-Maršov 43 let Jan Krajča, UB-Havřice 74 let Zdenka Luhanová, UB 88 let Bohumil Tomek, UB 81 let Bohumil Vávra, UB 82 let Marie Mikulcová, UB 69 let Anna Šůstková, UB-Těšov 49 let Jarmila Křapová, UB-Újezdec 60 let Božena Stejskalová, UB 77 let František Ševčík, UB 79 let Oldřich Salaquarda, UB 82 let Jaroslav Mališka, UB 79 let František Bradáč, UB 78 let František Sedláček, UB 78 let Maria Vaškůjová, UB-Újezdec 83 let Zdeněk Suchý, UB 81 let Jaroslav Kolář, UB 82 let Vlastimil Rešiliáno, UB 73 let Josef Kočica, UB-Havřice 75 let Anastazie Albrechtová, UB 94 let Ludmila Salvetová, UB 85 let František Uhříček, UB-Těšov 79 let Anna Dleštíková, UB 84 let Michal Zuborňák, UB 57 let Václav Vacula, UB 82 let Anežka Kelíšková, UB-Újezdec 91 let Jindřich Vrága, UB-Havřice 38 let Bohumila Kovaříková, UB 63 let Barbora Toralová, UB-Újezdec 84 let Václav Dubrava, UB-Újezdec 78 let Václav Garaja, UB 77 let Městská knihovna Uherský Brod je otevřena do v Od do bude knihovna zavřena. Provoz zahájen Odbor životního prostředí informuje Tak jako každým rokem i letos se upravuje svoz komunálního odpadu během vánočních svátků a na Silvestra v pátek se nevyváží!!! Vývoz komunálního odpadu v Havřicích (popelnice) se uskuteční o den dříve, tj. již ve čtvrtek Rovněž o den dříve se uskuteční vývoz kontejnerů se směsným komunálním odpadem v těch částech města, které se pravidelně vyvážejí v pátek, tj. již ve čtvrtek Vývoz kontejnerů na papír a plasty proběhne v pondělí a úterý v pátek se nevyváží!!! Vývoz komunálního odpadu v Havřicích (popelnice) se uskuteční o den dříve, tj. již ve čtvrtek Rovněž o den dříve se uskuteční vývoz kontejnerů se směsným komunálním odpadem v těch částech města, které se pravidelně vyvážejí v pátek, tj. již ve čtvrtek Vývoz pytlů s plasty a papírem, které se pravidelně sbírají každý poslední pátek v měsíci, se uskuteční až v pondělí !!! Vývoz kontejnerů na papír a plasty proběhne v pondělí a v úterý !! Informace dopravcům Městský úřad Uherský Brod, odbor dopravy, sděluje všem dopravcům, že podle ust. 4 a 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů, kdo hodlá provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby formou taxislužby, musí být mimo jiné i odborně způsobilý. Prokazování odborné způsobilosti řeší vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě v platném znění. K prokázání odborné způsobilosti zkouškou vyhlašuje odbor dopravy Městského úřadu Uherský Brod pro rok 2005 následující termíny zkoušek k získání osvědčení o odborné způsobilosti: 10. března 2005, 23. června 2005, 15. září 2005, 8. prosince Vyplněné přihlášky je nutno doručit na odbor dopravy nejpozději 4 týdny před termínem zkoušky. Bližší informace a tiskopis přihlášky získáte na odboru dopravy, dv. č M ě s t o n a I n t e r n e t u w w w. u b. c z Speciální školy Uherský Brod hledají sponzory na canisterapii, tzn. léčebný kontakt dítěte se psem. Tato velmi účinná metoda rehabilitace probíhá v rámci výuky u dětí s těžkým zdravotním postižením na našem odloučeném pracovišti při ÚSP. Nabídky a případné dotazy prosím směrujte na naši ovou adresu nebo telefon Děkujeme.

3 Pátrání po kontě Aloise Schweigra bylo uzavřeno Město Uh. Brod nemá nárok na žádné peníze z konta nadace, kterou založil v meziválečném období uherskobrodský občan Alois Schweiger. To je konečný verdikt Mezinárodní organizace pro migraci ve Švýcarsku, na kterou se město před třemi lety obrátilo se žádostí, jestli by mohla Uherském Brodu pomoci při pátrání po odkazu Aloise Schweigera. Bohužel rozhodnutí Mezinárodní organizace pro migraci ve Švýcarsku je takové, že finanční prostředky pana Schweigera, které se od druhé světové války nacházejí kromě jiného v eskontní bance v Německu či v Živnostenské bance v Praze, městu Uh. Brod nepatří. Důvod je ten, že doklady, které jsme organizaci v této věci poskytli, prý nelze považovat za hodnověrné, jelikož se jedná pouze o kopie listin. Jejich pravdivost nezpochybňuje, ale z právního hlediska bychom jim museli doložit originály. Ty už dnes ale asi těžko existují. Takže ani námi oslovená organizace nemohla říci, že městu zabavením Schweigerových prostředků protektorátním režimem nějaká škoda skutečně vznikla. Podle této organizace je v současnosti jediným právoplatným dědicem Schweigerova bohatství Židovská obec, jelikož byl Alois Schweiger židovského původu, vysvětluje místostarosta Stanislav František Zápeca. Podle jeho názoru je velmi těžké odhadnout, kolik peněz na kontě může být. Podle některých informací ale po druhé světové válce prý bylo na Schweigerových kontech uloženo zhruba 14 milionů korun a cenné papíry za další statisíce korun. Schodiště na Mariánském náměstí bylo již řadu let ve špatném stavu. Nyní se konečně začalo s jeho celkovou rekonstrukcí. V poslední době byla neúměrně medializována myšlenka podzemního parkoviště na Mariánském náměstí. Tato rekonstrukce schodiště s tím ale vůbec nesouvisí. Projektová dokumentace na tuto investiční akci byla zpracována již v loňském roce. Současně jsem ale mysleli na to, že v roce 2007 má být Evropskou unií vypsán program na finanční podporu regenerace památkových zón, do kterého bychom se rádi přihlásili. Z tohoto důvodu jsme nechali zadat studii na celkovou rekonstrukci Mariánského náměstí. Tato studie byla již odsouhlasena. Také původní dokumentace schodiště byla přepracována v duchu nové koncepce, uvedl místostarosta Pavel Josefík. Jak dále dodal, bohužel se tato investiční akce zpozdila především vlivem nepředpokládaných, ale nutných přeložek elektrického a plynového vedení. Stavební povolení bylo proto vydáno až na podzim, takže práce začaly pozdě a rekonstrukce se nestihne dokončit ještě v tomto roce. Omlouváme se proto veřejnosti za mírné prodloužení cesty z ulice Kaunicova do klášterního kostela a do Domu kultury, doplnil místostarosta Josefík. A jak bude nové schodiště po rekonstrukci vypadat? Schodišťové stupně jsou navrženy do mírných oblouků. Materiálem je žula s protiskluznou povrchovou úpravou tryskáním v šedém kropenatém odstínu. Na mezipodestu je použita rovněž žula, a to žulové desky ve tmavším odstínu než stupně. Opěrné a okrasné zídky jsou provedeny z opracovaného lomového kamene. Shora budou kryty žulovými deskami v odstínu podesty. Opěrné zídky jsou po obou stranách schodiště, pravá výstupová strana je prodloužena a pokračuje nižší zídkou ledvinovitého tvaru a končí ve stávající opěrné zídce. Po celé délce schodiště bude zábradlí z ocelové trubky v černé komaxitové barvě. Schodiště budou tvořit dvě ramena po devíti stupních rozměru 160/300 mm. V nejužším místě na podestě dosahují šířky 6 m. Od podesty se na obě strany ve směru nahoru i dolů schodiště obloukovitě otevírá. Podesta bude provedena v mírném spádu pro odvod povrchové vody. Nad horními stupni bude osazen odvodňovací žlábek. Kolem Muž rychlý ve svém podnikání. Své postavení si upevnil mezi mocnými osobnostmi po celé zeměkouli. Velikostí jeho síly, moudrostí vědění a upřímností srdce si získal dobré jméno. Ze svého jmění daroval své rodině a chudým města, kde se narodil. Zde odpočívá rodák uherskobrodský a dobrodinec zdejšího města, je část nápisu na pomníku Aloise Schweigera, který stojí dodnes na židovském hřbitově. I když město nezíská z těchto peněz už nic, osobnost rodáka a mecenáše Aloise Schweigera se zapsala do jeho historie. Narodil se zde v roce Byl to obchodník, velkoobchodník a významný finančník. Jeho obchody byly nejen v naší republice, ale měl je roztroušeny po celém světě. Původně obchodoval s nitěmi a různým galanterním zbožím. Později odjel z České republiky do Bombaje, kde bydlel celkem 14 let. I zde měl své podniky. Kromě toho podnikal v Rakousku, ve Švýcarsku i jiných částech světa. Ještě za svého života založil nadaci a ve své závěti ustanovil, jak má být tato nadace využívána. Zemřel ve Vídni 2. ledna roku Už byl pochován v Uherském Brodě. Z jeho nadace byla určena polovina pro jeho příbuzné a druhá polovina pro město Uherský Brod, a to na podporu chudých, sirotků a vdov. V roce 1931 jeho synovec Richard Schweiger přednášel na Městském zastupitelstvu o vypořádání závěti Aloise Schweigra. Tři a půl roku mu trvalo, než veškerý majetek svého strýce, roztroušený po celém světě, zaevidoval a získal o něm záznamy. Suma, která byla takto shromážděna, představovala asi 29 milionů korun tehdejší měny, což byla značná částka. Z této sumy byly odečteny různé poplatky a daně a zbytek byl rozdělen podle přání zakladatele nadace. Polovinu dostali dědicové a druhá polovina byla určena pro město Uherský Brod. Tehdy činil tento podíl pro město tisíc korun. Z toho se čerpaly prostředky a vyplácely se potřebným lidem v souladu se závětí Aloise Schweigra. -es- Rekonstrukce schodiště Mariánské náměstí Uherský Brod schodiště bude vysázena zeleň. Tato etapa rekonstrukce, která bude stát podle rozpočtu asi dva a půl milionu korun, by měla být dokončena na jaře příštího roku. Po zamýšlené celkové rekonstrukci by mělo Mariánské náměstí získat zcela jinou tvář. Nyní je to náměstí jen podle jména. Jedna část s autobusovou zastávkou má v současné době spíše charakter nádraží, druhá část je zase jako park. Náměstí by mělo získat ucelený vzhled. Měla by zmizet stupňovitost a vrátit se dřívější podoba mírně svažitého přehledného prostoru. Novinkou bude fontána, která bude náměstí dominovat, a odpočinková zóna se zelení. Spodní část bude sloužit jako odstavná plocha pro auta. Ačkoli máme schválenou koncepci Mariánského náměstí bez podzemního parkoviště, nechceme možnost podzemního parkoviště úplně hodit na hlavu a budeme se snažit o dopracování podrobnější studie k vyjádření pro památkáře a jiné státní orgány. Otázkou je technické řešení, nastínil plány do budoucna Pavel Josefík. Elen Sladká w

4 Vzpomínka k nedožitým 100. narozeninám Dr. Miloslava Součka RNDr. PhMr. Miloslav Souček se narodil 31. prosince 1904 v Uherském Brodě v rodině lékárníka jako prostřední z pěti dětí. Maturoval na brodském gymnáziu v roce 1922 a poté odešel studovat farmacii a přírodní vědy na Univerzitu Karlovu do Prahy. Po ukončení vysokoškolských studií se vrátil do svého rodného města, kde pracoval v lékárně svého otce. Po praxi a zkušenostech získaných v lékárně se v roce 1934 stal jejím správcem. Téhož roku uzavřel sňatek s Marií Hanusovou, dcerou brodského notáře. Jistě si mnozí vzpomínají na starobylou historickou lékárnu U Zlatého pelikána na Masarykově náměstí, z níž vždy dýchalo tajemné kouzlo a vůně alchymie. Její překrásné nástěnné malby, které nás zavedly do dávné minulosti našeho města, jsou zachovány dodnes. Uprostřed fresky je znázorněn ve zvěrokruhu reliéf pelikána, po stranách je středověká lékárna a hořící Uherský Brod. Pod malbou se nacházejí latinské nápisy Nemoci pak ne výmluvností, ale léky třeba léčit Celsus, dále Lékárna U Zlatého pelikána a Uherský Brod, město královské, L.P nepřáteli dobyto a ohněm zničeno. Malbu provedl v roce 1942 na návrh architekta Z. Rossmanna nadaný student, v té době 19letý, Miroslav Netík, pozdější akademický malíř z Brna. Dr. Souček vlastnil rovněž drogerii a výrobní podnik Inhalochemu, kde se připravovaly inhaloly pro inhalatoria v lázních Luhačovice. Základním materiálem byl lipogenol. Inhanoly opatřené chráněným luhačovickým znakem představovaly podle tehdejšího hlediska významné zdokonalení inhalační léčby. Vyznačovaly se stálou a dobrou rozptýleností ve vodě. S minerální vodou vytvářely mlékovitou emulzi. Tato vlastnost umožňovala přesné dávkování, což pacientům dovolovalo inhalovat i doma. Mezi ním a jeho zaměstnanci panovaly vždy vzácné vztahy a celý kolektiv lékárny byl jako jedna rodina. Ač vzdělaný člověk, nikdy se nad nikým nepovyšoval a dovedl jednat jako rovný a rovným. Měli ho opravdu rádi a současně ho respektovali. Všichni na něho s úctou vzpomínali a někteří vzpomínají dodnes. Pocházel z vlastenecké sokolské rodiny. Jeho dědeček byl prvním českým starostou ve Vyškově a také starostou tamního Sokola. Tatínek Dr. Součka byl starostou Sokola v Uherském Brodě v letech Sám od dětství cvičil v Sokole a od roku 1936 zastával v jednotě funkci zdravotníka. Jeho vlastenectví a vzácná povaha se projevila hlavně za nacistické okupace, kdy finančně podporoval a pomáhal rodinám uvězněných, studentům po zavření vysokých škol i umělcům. Za pozornost však stojí i jeho aktivita ve sportu, především v tenise, který hrál v mládí závodně. Byl činný v tenisovém klubu a zároveň jednatelem Čs. sportovního klubu, pod nějž v té době tenis patřil. Inicioval výstavbu x kurtů ve východní části sokolského stadionu a zasloužil se tím o rozšíření tenisu v našem městě. Po roce 1948 mu komunisté postupně všechen majetek znárodnili, takže nemohl již dále realizovat své plány, související s prosperitou a věhlasem jeho lékárny. Blížila se krutá padesátá léta a nad šťastnou rodinou Součkovou, ve které vyrůstaly tři děti nejstarší syn Jiří (1935) a dcery Hana (1938) a Marie (1942) se stahovala mračna. Těžká doba vykonstruovaných procesů, bezdůvodně vězněných, týraných a nevinně odsouzených lidí neminula ani lékárníka Součka. V červenci roku 1951 byl zatčen a devět let nemilosrdně vězněn v komunistických žalářích. Na tyto těžké časy v jeho životě a v životě celé rodiny vzpomínala dcera Marie Janalíková v pořadu Pamětníci, který v cyklu příběhů politických vězňů, jejichž osudy by neměly být zapomenuty, vysílal Český rozhlas dne V roce 1960 se Dr. Souček vrátil z kriminálu domů. Jako politický vězeň však velmi těžko hledal zaměstnání. Byla mu nabízena pouze manuální práce. On však tvrdil, že mu byla vrácena zpět všechna občanská práva a že chce pracovat ve svém oboru. Naštěstí se mu to podařilo. Nejdříve byl zaměstnán v lékárnách v Uherském Hradišti a Starém Městě. Tady podle receptů poznával pravá jména těch, kteří se podíleli na jeho krutých výsleších ve vyšetřovací vazbě, např. Aloise Grebeníčka. Nakonec odešel pracovat do lékárny v Bojkovicích, kde působil až do důchodu. Měl velice rád hudbu a zpěv. Dlouhá léta byl aktivním členem pěveckého sboru Dvořák Uherský Brod, ve 30. letech minulého století zpíval v Sokolském pěveckém sdružení. Vzpomínám si na rok 1965, kdy náš PS Dvořák, v té době ještě 130členný smíšený sbor, odjel na své první zahraniční koncertní turné do Bulharska. Bohužel někteří jeho členové, výborní zpěváci, nemohli s námi vycestovat pro politickou nespolehlivost. Mezi ně patřil i Dr. Souček. Zasloužil se také o obohacení kulturního dění ve městě. Díky jeho organizačním schopnostem a kontaktům vystupovaly v Uherském Brodě v letech na koncertech a recitálech takové osobnosti jako byl Zdeněk Štěpánek, Libuše Domanínská, Eduard Haken, pěvecké sbory Moravan, Pěvecké sdružení moravských učitelů a Vachův sbor moravských učitelek. Z komorních souborů to bylo Smetanovo kvarteto, Kvarteto Národního divadla, České noneto, a dokonce nejslavnější kvarteto té doby Calvetovo kvarteto z Paříže. V jednom ze zápisů v pamětní knize z tohoto období se dočítáme: Jsme si vědomi, že koncert v Uh. Brodě byl uskutečněn jedině Vaší zásluhou, podmíněnou Vaší osobní láskou a nadšením pro věc Děkuji jménem nás všech za mimořádně vzácný prožitek, který jste nám připravil. Ještě dlouho se budeme opájet ve vzpomínce kouzlem zvuku Vašeho podání, píše umělecký šéf Českého noneta E. Leichner z Prahy. Dr. Miloslav Souček hrál totiž krásně na harmoniku a vždy po koncertě se pozvaným umělcům věnoval. Hrálo se a zpívalo. Byly to nezapomenutelné chvíle, kdy při různých příležitostech a posezeních doma s rodinou či přáteli na búdě nebo ve vinném sklípku zmáčkl svoji heligonku a zanotoval nějakú tu našu. Nejveseleji bývalo u Součků na Silvestra, kdy mu přicházeli přát k narozeninám kamarádi z Dvořáka. To se pak zpívalo, až okna drnčela. Mezi jeho nejmilejší písničky patřila apatykářská Keď som išel z Pešťa do Budína a na závěr každého zpívání pak rozlúčková S pánembohem idu od vás. Z jeho dobráckých očí a usměvavé tváře vyzařovalo zvláštní charisma, které dodávalo všem, kteří se s ním setkávali, optimismus, povzbuzení a naději do budoucna. Kladl vždy velký důraz na vzdělání a věnování se kultuře a sportu. Byl znám svými filozofickými úvahami i jemným humorem. Nezapomenutelný je jeho výrok, který řekl tehdejšímu dirigentu Dvořáka Františku Veselkovi: Každý umělec je tak trochu blázen. A ty jsi Františku velký umělec! Také díky jeho aktivitě a patriotizmu vyšel v roce 1972 u příležitosti setkání bývalých spolužáků po 50 letech od maturity na brodské reálce vzpomínkový mikrosborníček pod názvem Pro nás i budoucí. Jeho autoři Dr. Miloslav Souček a prof. Josef Glivický zde zachytili dokumentární film o osudech nepatrného kolektivu jedné třídy, oživili památku svých profesorů a živě zavzpomínali i na pokračování na další straně

5 dokončení z předchozí strany přínosy studentů, podílejících se před půl stoletím na kulturním životě města. Je to malý památníček, vytištěný na ručním lise, vyzdobený dřevoryty Michaela Floriana. Je náznakem obnovených bibliofilských tradic, jež za dob Bedřicha Beneše Buchlovana měly na paměti, že také malé tisky mohou být zdařilou úpravou hledané a přitažlivé. Dr. Souček byl velkým demokratem. Stále věřil, že doba ponížení, útlaku a nenávisti komunistů k intelektuálům musí zákonitě skončit. Škoda, že se nedočkal roku 1989 a své rehabilitace Zemřel před 20 lety dne 14. listopadu Jistě by stálo za úvahu, aby Město Uherský Brod uctilo své oběti totality pamětní deskou umístěnou na důstojném místě, a tak alespoň symbolicky, hlavně však morálně, rehabilitovalo všechny brodské politické vězně, kteří byli nevinně odsouzeni, týráni, vězněni a pronásledováni komunistickým režimem v letech Vzpomínková deska by byla i varováním, aby se tato doba již nikdy neopakovala. Letošní Vánoční koncert Pěveckého sboru Dvořák, který se konal v Domě kultury v neděli 19. prosince, byl věnován nedožitým 100. narozeninám RNDr. PhMr. Miloslava Součka. Na tohoto vzácného člověka členové Dvořáku vzpomínají s láskou, úctou a obdivem. Jeho myšlenky a odkaz jsou natrvalo zapsány do kroniky sboru pro zachování dalším generacím. Irena Koubová, předsedkyně PS Dvořák (zpracováno z podkladů a archivních materiálů Hany Součkové) Akce Domu dětí a mládeže Uherský Brod PRO VEŘEJNOST Mezinárodní novoroční volejbalový turnaj - kadetky začátek v 9 hod. na sportovní hale v Uh. Brodě, pořadatel: Volejbalový oddíl TJ Spartak DDM Uh. Brod, zodpovídá: L. Jančářová So DANCE PARTY od hod. ve velkém sále DDM Uh. Brod, pro děti a mládež od 12 let, vstupné: 15,- Kč, informace: Martina Havlová, tel. 572/ Pá PUTOVÁNÍ NEPÁLEM A POKUS O MOUNT EVEREST Cestopisný večer s horolezcem a cestovatelem Josefem Hajduchem na Ekocentru Chrpa od hod, vstupné: 15,-, informace: Iveta Hebláková, tel. 572/ So POHODOVÉ ODPOLEDNE Powerjoga, alfa relax, ace siatsu, afrotance, od do na DDM Uh. Brod, cena: 160,-, informace: L. Skočovská, tel. 572/ Vybíráme z krajských tiskových zpráv Novým hejtmanem se stal Libor Lukáš, zastupitelé zvolili celou krajskou radu Novým hejtmanem Zlínského kraje se ve středu 8. prosince stal Libor Lukáš (ODS). Do funkce byl zvolen 39 hlasy ze 45 možných na ustavujícím jednání krajského zastupitelstva, které také vybralo dalších osm členů krajské rady, tři z nich budou hejtmanovými náměstky. Děkuji za takto výraznou důvěru. Jsem připraven tvrdě pracovat ve prospěch rozvoje kraje a spokojeného života jeho obyvatel. Za poslední čtyři roky máme na co navazovat a věřím, že společně utvoříme tým, který kraj posune opět dále, řekl hejtman Lukáš po svém zvolení v zastupitelstvu. Křesla v nové krajské radě byla rozdělena na základě koaliční smlouvy, kterou představitelé ODS, KDU-ČSL a ČSSD podepsali již 26. listopadu. Do kompetence nového hejtmana bude v dalších čtyřech letech patřit resort ekonomiky a zahraničních vztahů. Jeho statutárním náměstkem byl zvolen Vojtěch Jurčík (KDU-ČSL), který bude zodpovídat za oblast zemědělství, životního prostředí a venkova. Dalšími náměstky jsou Jaroslav Drozd (ČSSD) - resort strategického rozvoje a investic a Josef Slovák (ODS), který bude spravovat oblast školství, mládeže a tělovýchovy. Uvolněnými členy rady byli za ODS zvoleni Bronislav Fuksa (zdravotnictví), za KDU-ČSL Petr Hradecký (doprava) a Jindřich Ondruš (kultura, památková péče a cestovní ruch), za ČSSD Zdeněk Szpak (sociální věci) a neuvolněným členem rady za ODS se stal Hynek Steska (územní plánování a informatika). Ustavujícího jednání Zastupitelstva Zlínského kraje se zúčastnilo všech 45 nově zvolených členů. Po listopadových krajských volbách panuje v zastupitelstvu následující rozložení mandátů pro volební období : ODS (16), KDU-ČSL (11), KSČM (8), ČSSD (7), ED-NSK (3). Stručný životopis hejtmana Libor Lukáš Letos třiačtyřicetiletý Libor Lukáš pochází z Rudic na Uherskobrodsku a žije v Pitíně, v obci nacházející se v podhůří Bílých Karpat. Vystudoval stavební průmyslovku. V osmdesátých letech byl zaměstnán na národním výboru v Bojkovicích. Po listopadové revoluci se zapojil do politiky a stal se tajemníkem bojkovické radnice a členem ODS. V roce 1993 z městského úřadu na vlastní žádost odchází a začíná soukromě podnikat. Na podzim 2000 se rozhodl kandidovat do krajského zastupitelstva. Stal se členem krajské rady a posléze statutárním náměstkem hejtmana. S manželkou Ivou, která pracuje v bankovnictví, má dva syny. PRO ŠKOLY Čt VÝUKOVÝ PROGRAM ODPADY pro ZŠ Havřice od hod. na ZŠ Havřice, informace: I. Hebláková Čt KERAMICKÉ DÍLNY PRO MŠ HAVŘICE od hod. v keramické dílně DDM Uh. Brod, informace: L. Jančářová, tel. 572/ Silvestrovské setkání na Pepčíně Silvestrovské setkání občanů Uherskobrodska se uskuteční dne v hod. na místě, kde stával zámek Pepčín Na neformálním setkání bude vzájemně poskytnuto občerstvení z vlastních přinesených zdrojů Na rozloučení se starým rokem zve své spoluobčany Ing. Pavel Josefík místostarosta města Setkání se neuskuteční v případě deštivého počasí Vystoupení Vlastika Ondry a dívčího sboru z Nivnice na Brodském koledování v Domě kultury y

6 Zpráva z 55. zasedání Rady města Uherského Brodu dne RM souhlasí s podáním žaloby Města Uherský Brod proti p. Jaromíru Buráňovi na zřízení věcného břemene za náhradu dle ust. 135c odst. 3 občanského zákoníku. RM schvaluje přidělení obecního bytu, přidělení obytných místností v Ubytovacím zařízení čp. 2060, ul. Větrná, UB, prodloužení smluv o nájmu obytných místností v Ubytovacím zařízení na ul. Větrná čp. 2060, UB, prodloužení nájemních smluv u bytů, uděluje souhlas k dohodě o výměně obecních bytů, neschvaluje přechod nájmu obecního bytu, schvaluje přechod nájmu bytu. RM schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo ze dne ke dni mezi městem Uh. Brod a firmou REGIO UB, s. r. o., Masarykovo nám. 105, Uh. Brod. RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 k mandátní smlouvě ze dne mezi Městem UB a firmou REGIO UB, s. r. o., s účinností od , spočívající v úpravě počtu spravovaných bytů ze 454 na 537 a doplnění předmětu smlouvy o zabezpečování úklidu a stálé služby ubytovacího zařízení domu čp. 2060, Větrná včetně ujednání úplaty ve výši ,- Kč + DPH za tuto činnost. RM schvaluje zřízení úplatného věcného břemene k pozemku p. č. 1746/6 v k. ú. Uh. Brod spočívajícího v povinnosti vlastníka tohoto pozemku (Pozemkový fond ČR) strpět umístění stavby kanalizační přípojky dešťových vod pro bytový dům čp. 1383, UB (stavby), v rozsahu a způsobem vyznačeným v geometrickém plánu, a umožnit vlastníku stavby (město Uh. Brod) vstup na tyto pozemky za účelem provádění oprav a údržby stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni uzavření smlouvy o věcném břemeni. Náklady spojené s vypracováním smlouvy, geometrickým zaměřením, znaleckým posudkem a vkladem do KN ponese město Uh. Brod. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě. RM pověřuje OSMM zveřejněním záměru na převod stavby kanalizační přípojky dešťových vod bytového domu čp. 1383, ul. Jana Švermy, UB na spolumajitele tohoto bytového domu, a to každému k velikosti jeho spoluvlastnického podílu, za cenu smluvní 6.000,- Kč a zároveň schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene k pozemku p. č. 1746/14 v k. ú. Uh. Brod spočívajícího v povinnosti vlastníka tohoto pozemku (města Uh. Brod) strpět umístění stavby kanalizační přípojky dešťových vod bytového domu čp. 1383, ul. Jana Švermy, UB, v rozsahu a způsobem vyznačeným v geometrickém plánu, a umožnit vlastníku stavby (spolumajitelům bytového domu čp. 1383, UB) vstup na tyto pozemky za účelem provádění oprav a údržby stavby. Náklady spojené s vypracováním smlouvy, geometrickým zaměřením a vkladem do KN ponesou spolumajitelé bytového domu čp. 1383, UB. Kupující dále uhradí městu částku rovnající se součtu úplaty za zřízení věcného břemene k této přípojce k pozemku p. č. 1746/6 v k. ú. UB a nákladů s tím spojených, tj. vypracováním smlouvy, geometrickým zaměřením, znaleckým posudkem a vkladem do KN. 1. RM schvaluje zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům p. č. 6481/17 a 6481/4 v k. ú. Uh. Brod spočívajícího v povinnosti vlastníka těchto pozemků (ČR Povodí Moravy, s. p., Brno) strpět umístění kanalizační přípojky včetně výustního objektu nad bermou (stavby), v rozsahu a způsobem vyznačeným v geometrickém plánu, a umožnit vlastníku stavby (město Uh. Brod) vstup na tyto pozemky za účelem provádění oprav a údržby stavby. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni uzavření smlouvy o věcném břemeni, pokud nebude možné věcné břemeno ocenit výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního, ve výši obvyklé ceny, bude činit jednorázová splátka částku ,- Kč. K hodnotě věcného břemene bude připočtena DPH platná ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Náklady spojené s vypracováním smlouvy, geometrickým zaměřením, znaleckým posudkem a vkladem do KN ponese město Uh. Brod. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě v souladu s předloženým návrhem. 2. RM schvaluje zřízení úplatného věcného břemene k pozemku p. č. 6931/23 v k. ú. Uh. Brod spočívajícího v povinnosti vlastníka těchto pozemků (Fastav Dvelopment AOC, s. r. o., Svárov 671, Vsetín) strpět umístění plynové přípojky, v rozsahu a způsobem vyznačeným v geometrickém plánu a umožnit vlastníku přípojky (město Uh. Brod) vstup na tento pozemek za účelem provádění oprav a údržby přípojky. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni uzavření smlouvy o věcném břemeni, pokud nebude možné věcné břemeno ocenit výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního, ve výši obvyklé ceny, bude činit jednorázová splátka částku ,- Kč. K hodnotě věcného břemene bude připočtena DPH platná ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Náklady spojené s vypracováním smlouvy, geometrickým zaměřením, znaleckým posudkem a vkladem do KN ponese město Uh. Brod. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě v souladu s předloženým návrhem. RM neschvaluje rozšíření bytové jednotky č. 6, Neradice čp. 2311, Uh.Brod manž. Jiřímu a Jarmile Kočicovým s odkazem na ustanovení 4 odst. 1 a 2 písm. h) zákona č. 72/1994 Sb. RM schvaluje výpůjčku nemovitostí staveb občanského vybavení čp (krytý bazén) na p. č. st. 5174, technického vybavení (předúpravna vody) bez čp. na p. č. st. 5163, technického vybavení (trafostanice) bez čp. na p. č. st včetně součástí a příslušenství (technologické vybavení), pozemků p. č. st o vým m2 zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st o vým. 123 m2 zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st o vým. 22 m2 zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 6843/4 o vým m2 zahrada, p. č. 6843/5 o vým. 135 m2 zahrada, p. č. 6843/7 o vým. 109 m2 ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 6843/8 o vým. 22 m2 zahrada, p. č o vým m2 zahrada, p. č. 7162/4 - část o vým. cca 40 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č o vým m2 ostatní plocha, jiná plocha, p. č o vým. 328 m2 ostatní plocha, jiná plocha, p. č o vým. 602 m2 ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 7182/2 o vým m2 ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 7182/12 část o vým. cca z 200 m2 trvalý travnatý porost, p. č. 7182/44 o vým. 426 m2 trvalý travní porost včetně součástí a příslušenství, tj. oplocení, studny, zpevněné plochy, chodníky, porosty s výjimkou veřejného osvětlení (dále jen předmět výpůjčky) CPA Delfín, p. o., Slovácké nám. 2377, UB za účelem zabezpečení realizace hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti příspěvkové organizace, na dobu určitou do zrušení příspěvkové organizace. RM pověřuje OSMM uzavřením smlouvy v souladu s návrhem odsouhlaseným usn. č. 1088/R51/04 ze dne včetně zapracování změn souvisejících se zápisem trafostanice. RM schvaluje pronájem nebytových prostor o vým. 40 m2 v přízemí domu čp. 116, Bří Lužů, Uh. Brod p. Lubomíru Hefkovi za účelem provozování prodejny rybářských potřeb. Podmínky: nájem na dobu určitou do doby zahájení sanace vlhkosti zdiva v těchto nebytových prostorech, nájemné ve výši 450,- Kč/m2/rok, které bude každoročně upravováno koeficientem inflace předcházejícího roku. Za období užívání od do doby uzavření nájemní smlouvy uhradí jmenovaný částku odpovídající sjednanému nájemnému. RM zmocňuje REGIO UB, s. r. o., uzavřením smlouvy. RM schvaluje pronájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 116, Bří Lužů, UB: - o vým. 40 m2 stavební firmě Václav Jančařík, nájemné 850,- Kč/m2/rok, nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za účelem zřízení kanceláře firmy - o vým. cca 64 m2 Gabriele Kovářové a Marii Hezinové, nájemné 850,- Kč/m2/rok, nájem na dobu určitou 15 let za účelem poskytování služeb občanům (pedikúra, manikúra, služby pro osobní hygienu, koupě a prodej zboží, provozování solárií). Nájemné bude hrazeno ve čtvrtletních splátkách předem, služby dle běžných vykalkulovaných nákladů. RM pověřuje REGIO UB, s. r. o., uzavřením smlouvy. RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků p. č. 7513/124 o vým. 352 m2, p. č. 7513/129 o vým. 64 m2, p. č. 7513/132 o vým. 15 m2, p. č. 7513/279 o vým. 145 m2, p. č. 7514/27 o vým. 244 m2 a id. p. č. 7514/29 o vým. 21 m2, vše v k. ú. Uh. Brod, za cenu dle znaleckého posudku Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha. Žadatel doloží k uzavření kupní smlouvy znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. RM doporučuje ZM schválit prodej části (vým. dle GP cca 250 m2) z pozemku p. č. 7606/1 v k. ú. UB (včetně porostů a oplocení) p. Jiřímu Mikovi za účelem výstavby zámečnické dílny. Kupní cena dle znaleckého posudku a Pravidel.... Ke kupní smlouvě žadatel doloží geometrický plán na oddělení části pozemku, znalecký posudek, pravomocné územní rozhodnutí a uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy. Pokud vinou žadatele nedojde k uzavření kupní smlouvy do 1 roku od přijetí usnesení v ZM, pozbývá toto platnosti. RM schvaluje pronájem a doporučuje ZM schválit prodej části cca 44 m2 (zastavěná plocha pod garáží) a pronájem části o vým. 9 m2 (pro vjezd ke garáži) z pozemku p. č. 5762/52 v k. ú. UB manž. Josefu a Haně Vystrčilovým. Podmínky: do doby restituce církevních majetků bude uzavřena budoucí kupní smlouva s městem UB i církevní organizací, žadatelé doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení zastavěné plochy, znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a vkladem do KN, kupní cena dle znaleckého posudku v době realizace prodeje, nájemné 3,- Kč/m2/rok, nájem na dobu určitou do doby existence stavby na pronajatém pozemku. RM souhlasí s umístěním informační vývěsky Apoštolské církvi, sboru Uherský Brod, Na Výsluní 1597, UB na kovovou konstrukci na pozemku p. č v k. ú. Uh. Brod, Bří Lužů, Uherský Brod. Podmínky: bezplatné užívání na dobu určitou 5 let. Žadatel si zajistí na stavebním úřadě ohlášení informačního zařízení a vývěsku zřídí a bude udržovat na vlastní náklady. RM schvaluje změnu usnesení č. 728/R36/04 ze dne následovně: text zřízení prodejny květin se ruší a nahrazuje textem zřízení sběrny oprav hodin, budíků a zlatnických oprav. RM doporučuje ZM schválit přijetí daru likusového objektu včetně panelů na příjezdové komunikaci a rampy v prostoru mezi Městskou poliklinikou a Penzionem od p. Jiřího Stejskala a pověřuje OSMM zveřejněním záměru na výpůjčku nebytových prostor o vým. cca 40 m2 ve zmiňovaném objektu ve prospěch p. Jiřího Stejskala pro skladovací účely na dobu určitou 1 rok. RM pověřuje OSMM zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor o vým. cca 14 m2 v přízemí Domu kultury, Mariánské náměstí 2187, UB pro PVT, a. s., Kovanecká 30/2124, Praha 9 za účelem zajišťování služeb spojených s provozem informačního systému města UB. Podmínky: nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné 500,- Kč/m2/rok, služby bude hradit nájemce přímo dodavatelům. RM pověřuje právní oddělení podáním žaloby na vyklizení nebytových prostor umístěných ve sklepě restaurace a kavárny Domu kultury čp. 2187, Uherský Brod (2 místnosti o celkové vým. 84,65 m2) proti p. Zdeňku Horňáčkovi. RM schvaluje ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku: 1. uzavřené dne s pí Ludmilou Janků (část o výměře 90 m2 z pozemku p. č. 290/178 v k. ú. Uh. Brod), 2. uzavřené dne a s p. Jaroslavem Gajdošem (část o výměře 160 m2 z pozemku p. č. 290/178 v k. ú. Uh. Brod), 3. uzavřené dne a s p. Jurajem Šubou (část o výměře 90 m2 z pozemku p. č. 290/178 v k. ú. Uh. Brod), a to dohodami ke dni RM pověřuje OSMM přípravou dohod o ukončení nájmu. RM souhlasí s posunutím chodníku, cyklistické stezky a vjezdu do Pivovaru Janáček, a. s., při realizaci stavby Hypermarket Tesco Uherský Brod s tím, že majetkoprávní vypořádání musí být provedeno před kolaudací stavby. RM souhlasí s realizací plynovodní přípojky na pozemku p. č. 1751/61 v k. ú. UB a schvaluje zřízení úplatného věcného břemene k pozemku p. č. 1751/61 v k. ú. UB spočívajícího v právu majitele stavby plynové přípojky (Raciola Jehlička, s. r. o., Pod Valy 221, Uh. Brod) tuto do pozemku umístit a na pozemek vstupovat za účelem provádění údržby a oprav, a v povinnosti majitele pozemku (město Uh. Brod) toto právo strpět za jednorázovou úplatu 252,000,- Kč. Rozsah věcného břemene bude stanoven geometrickým plánem. Žadatel doloží k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene geometrický plán a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem do KN, přičemž tato smlouva musí být uzavřena před kolaudací stavby. RM souhlasí s realizací stavby ZTV přípojky vysokého napětí a stavby trafostanice na pozemcích p. č. 3667/92, 6482/50, 3667/247, 7601/9, 7601/10, 3667/224 a 3667/167, vše v k. ú. UB, a schvaluje zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům p. č. 3667/92, 6482/50, 3667/247, 7601/9, 7601/10, 3667/224 a 3667/167, vše v k. ú. UB, spočívajícího v právu majitele stavby ZTV přípojky vysokého napětí a stavby trafostanice tuto na pozemky umístit a na ně vstupovat za účelem provozování stavby a provádění její údržby a oprav, a v povinnosti majitele těchto pozemků (města Uh. Brod) toto právo strpět za úplatu 15,- Kč/m2 ochranného pásma. Rozsah věcného břemene bude stanoven geometrickým plánem. Žadatel doloží k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene geometrický plán a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem do KN, přičemž tuto smlouvu musí uzavřít před kolaudací stavby. RM schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě č. NK 81/5/96 ze dne o nájmu vodohospodářského zařízení uzavřené mezi Městem Uh. Brod a Slováckými vodárnami, a. s., Za Olšávkou 290, UH ve znění pozdějších dodatků, kterým bude navýšeno stávající nájemné o ,- Kč pro rok 2005, přičemž tato částka bude nájemcem uhrazena v termínu do RM pověřuje OSMM přípravou dodatku. RM schvaluje změnu usn. č. 788/R40/04 ze dne následovně: text V případě, že se v převáděných pozemcích nachází inž. sítě města UB, kupující k nim zřídí bezúplatné věcné břemeno se ruší a nahrazuje textem: Zároveň RM schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch majitele objektu čp. 2037, ul. Větrná, UB (města UB), spočívajícího ve vedení přípojek vody, elektrické energie a kanalizace těmito pozemky a zajištění vstupu na ně za účelem provádění údržby a oprav přípojek, a v povinnosti majitele těchto pozemků toto právo strpět. Věcné břemeno bude zřízeno k celému rozsahu převáděných pozemků. RM jmenuje ředitelkou příspěvkové organizace Sociální služby Uherský Brod Ing. Marii Vaškovicovou. RM schvaluje výjimku z Tržního řádu města: a) v termínu schvaluje konání předvánočního jarmarku v prostoru celého Masarykova náměstí - poplatky za prodejní místa dle sortimentu: 50,- Kč za místo pro prodej výrobců perníku, 100,- Kč za místo pro prodej řemeslných a rukodělných výrobků, 150,- Kč za místo pro občerstvení, b) v termínu schvaluje tradiční předvánoční prodej v prostoru tržnice na Masarykově náměstí poplatky za prodejní místo dle sortimentu: 50,- Kč za místo pro prodej výrobců perníku, 100,- Kč za místo pro prodej řemeslných a rukodělných výrobků, 150,- Kč za místo pro občerstvení. Prodejním místem se pro obě akce rozumí průměrný rozměr stánku v délce 3 bm. Tímto nejsou dotčeny stávající poplatky z prodeje drobných zemědělských výrobců. RM ukládá OŠK pokračovat v přípravě sochařského sympozia RM ukládá OŠK zpracovat žádost o příspěvek na pořádání sochařského sympozia z rozpočtu Zlínského kraje na rok RM po projednání předložené žádosti schvaluje odklad splátky firmě VOMA, s. r. o., IČ , na vybudování technické infrastruktury v lokalitě Močidla dle předloženého splátkového kalendáře za podmínky uhrazení úroku ve výši 7 % p. a. z odložených splátek. RM doporučuje ZM schválit investiční akci Výměna česlí na ČOV v Uherském Brodě pro realizaci v roce RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. 2. RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Uherský Brod uzavřené mezi městem Uherský Brod a Oblastní charitou Uherský Brod dne , kterým se mění výše poskytnuté podpory z částky ,- Kč na částku ,- Kč. RM doporučuje ZM schválit předložený Program regenerace MPZ Uherský Brod 1. aktualizace listopad RM neshledává důvod ke vstupu Uherského Brodu jako vedlejšího účastníka do soudního řízení mezi ZZN POMORAVÍ, a. s., proti TEMPEX, s. r. o., na zřízení věcného břemene ke stavbám, neboť město nemá právní zájem na výsledku sporu. RM schvaluje program 16. zasedání ZM. RM odvolává na vlastní žádost p. Františka Lekeše z Kulturní komise. V Uherském Brodě

7 Zbytečná smrt generála Luži před šedesáti lety Jedna z hlavních ulic v Uherském Brodě je nazvána podle bratrů Bohuslava a Vojtěcha Lužů. Mladší z bratrů - Vojtěch, byl právě před šedesáti lety protektorátními četníky zastřelen při nesmyslné přestřelce. Vojtěch Boris Luža, výrazná osobnost vojenských dějin, který celý svůj život spojila s Československou republikou a její armádou, se narodil 26. března 1891 v Uherském Brodě. Po absolvování vyšší české reálky v rodném městě nastoupil v Brně na České vysoké učení technické, které však už nedokončil, protože vypukla válka. Luža narukoval a už v srpnu 1914 je prezentován jako jednoroční dobrovolník u c. k. pěšího pluku č. 35 v Plzni. Absolvoval školu pro důstojníky pěchoty v záloze a po jejím skončení odešel v listopadu 1914 jako velitel čety na ruskou frontu. Zde byl v srpnu 1915 zajat a v zajateckém táboře strávil téměř rok. Mezi místními lidmi se seznámil s pravoslavným náboženstvím a přijal druhé jméno Boris. Od července 1916 působil jako dobrovolník u srbské divize a bojoval u Dobrudže. V lednu 1917 přešel na vlastní žádost do československých legií. Byl zařazen do 2. střeleckému pluku Jiřího z Poděbrad. S boji v rámci čs. legií jsou pak spojeny i jeho největší úspěchy: účast ve slavné bitvě u Zborova, velení několika kulometným oddílům a dobytí Kurganu poté, co byl přepaden čs. ozbrojený transport na sibiřské magistrále. Od října 1918 byl už ve funkci zástupce velitele pluku. Do České republiky se vrátil až v dubnu 1920, a to v hodnosti podplukovníka ruských legií. Po vzniku Československa a návratu domů byl vyslán na Vysokou školu válečnou do Francie ( ), po návratu se stal přednostou operačního štábu čs. armády ( ) a poté působil v různých velitelských funkcích. V. B. Luža měl velký vliv na formování vojenského školství u nás. Ve velmi složité a dynamické meziválečné době prosazoval novou moderní koncepci přípravy elity československé armády. Zdůrazňoval, že důstojníci musí být vzdělaní nejen vojensky, ale také v humanitních oborech. Důstojník, a hlavně důstojník generálního štábu, musí mít veliké vědomosti, aby mohl seriózně přistupovat k řešení všech problémů. Vzdělání ovšem neznamená mrtvou účinnost, nýbrž schopnost pomocí věd vynalézati nejúčinnější prostředky a způsoby obrany státu, přičemž tyto vědomosti jsou jen podkladem a přípravou k činu. Proto Válečná škola se snaží dát posluchačům v prvé řadě co nejvíce odborných, praktických i teoretických vědomostí, avšak též je vésti k správnému a logickému způsobu myšlení, nezanedbávajíce při tom složku charakteru. Důstojník generálního štábu musí však býti i v jiných oborech na výši. Proto budou do programu školy zařazeny přednášky vysokoškolských profesorů z oblasti společenských věd s důrazem na politický a hospodářský zeměpis, historii, psychologii, národní hospodářství, státní a mezinárodní právo a sociologii. Až do likvidace čs. armády v létě 1939 vykonával V. B. Luža funkci velitele Zemského vojenského velitelství v Brně. Po okupaci odešel do výslužby, ale téměř ihned se zapojil do odbojových organizací. Náležel k velení odbojové skupiny Obrana národa a spolupracoval s divizním generálem a ministerským předsedou Aloisem Eliášem. Den po jeho zatčení v září 1941 odešel do ilegality. V době teroru po nástupu zastupujícího říšského protektora R. Heydricha, a hlavně po jeho smrti v červnu 1942, se odboj v protektorátu dočasně ochromil. Generálu Lužovi se jako jednomu z mála podařilo uniknout zatýkání po vyhlášení stanného práva. Nebylo však snadné obnovit zpřetrhaná spojení a najít náhradu za popravené a uvězněné. Až po určité době vznikaly nové odbojové skupiny, opět s účastí vojáků. Od října 1942 spolupracoval s kapitánem generálního štábu Josefem Robotkou a kapitánem generálního štábu Karlem Steinerem-Veselým a profesorem Josefem Grňou. Společně vybudovali na troskách odbojových organizací Obrana národa a Petiční výbor Věrni zůstaneme novou organizaci, nazvanou Rada tří. V ní se stal Luža vojenským velitelem a představoval tak vrchního velitele domácí odboje. Gestapu úspěšně unikal až do podzimu roku 1944, kdy byl zákeřně a zcela zbytečně zastřelen při přestřelce v hospodě v obci Hříště u Přibyslavi. Je paradoxem dějin, že se o jeho smrt postarali protektorátní četníci, kteří zpočátku vůbec nevěděli, koho zastřelili. V okamžiku své smrti byl generál Luža na cestě do štábu Rady tří na Českomoravské vrchovině. Cestoval se svým pobočníkem plk. Josefem Korešem, kterému se sice po zranění kulkou četníků podařilo z hospody utéct, ale vzápětí spáchal sebevraždu. Jejich smrt byla označována za jeden z nejtragičtějších příběhů domácích válečných let. Dramatický osud uherskobrodského rodáka V. B. Luži měl však dozvuky i po jeho smrti. Těla obou zavražděných byla převezena do Brna a zpopelněna jen pod čísly. Přestože jejich blízcí pátrali po skončení války po jejich osudu, nepodařilo se jim schránky s jejich popelem nikdy najít. Zákeřný čin četníků byl brzy nato pomstěn partyzánskou exekucí přímo na četnické stanici. Této odvetné akce se zúčastnil i Lužův syn Radomír, který v té době už také musel pracovat v ilegalitě. Generál Luža byl za své zásluhy odměněn několika vysokými vojenskými vyznamenáními. Získal Československý válečný kříž, Řád Milana Rastislava Štefánika II. třídy in memmoriam a v červnu letošního roce mu byl udělen in memoriam Záslužný kříž ministra obrany ČR II. stupně. Přestože, nebo možná právě proto, že příběh života Vojtěcha B. Luži nebyl v dřívějších dobách příliš připomínám, neměl by jistě zcela zapadnout. Elen Sladká {

8 Pěstitelské pálení trochu jinak Již druhým rokem provádí pěstitelské pálení v Uherském Brodě společnost Slokofruct, spol. s r. o., z Uherského Hradiště. Po měsíčním zkušebním provozu v minulém roce poskytuje v tomto roce od začátku listopadu své služby v plném rozsahu. Společnost Slokofruct, která kromě brodské pálenice provozuje ještě dvě pálenice, zřídila svou provozovnu v areálu bývalé Fruty Hladiš. Při budování této provozovny zúročila své zkušenosti s provozováním této služby a snažila se při využití moderní techniky zachovat tradiční způsob pálení typický pro tento region. Hlavním cílem bylo co možná nejvíce usnadnit a ulehčit všechny obslužné procesy a dosáhnout hygieničnosti prostoru v samotné pálenici. Proto si zde můžete zapůjčit nádoby na převoz kvasu. Obsluha provede přečerpání kvasu včetně odborné destilace na dvou měděných kotlích až po naředění vypáleného destilátu vlastní destilovanou vodou. K výhodám této nové pálenice patří také bezprašný a dobře regulovatelný otop obou destilačních kotlů pomocí plynových hořáků, což se odráží hlavně na kvalitě destilátů. Protože od 1. ledna 2004 byla zvýšena spotřební daň na alkohol u pěstitelského pálení z 95 Kč za laa na 133 Kč za laa snaží se provozovatel toto cenové navýšení co nejvíce zmírnit. Z tohoto důvodu jsou úkapy a dokapy odváděny do sběrné nádrže před měřidly, což ušetří zákazníkovi zhruba 300 Kč za jedno pálení. V současnosti je cena za jeden absolutní litr alkoholu v naší pálenici 198 Kč, což zahrnuje zvýšenou sazbu spotřební daně, zvýšenou sazbu DPH, poplatek za výpalky a otop a služby spojené s pálením, takže 1 litr 50% slivovice vás bude stát cca 98 Kč. O tom, že si našla naše pálenice za své krátké působení již své zákazníky, svědčí i to, že termíny skoro do konce ledna jsou zadané a zákazníci, kteří využili v minulém roce služby pěstitelské pálenice se vracejí i v tomto roce. V současné době je provoz v pěstitelské pálenici šestnáct až osmnáct hodin denně šest dní v týdnu. Protože tento rok byla úroda poměrně velká, je možno přejít v případě zvýšeného zájmu na nepřetržitý provoz, což představuje zpracování cca kg kvasu denně. Provoz pěstitelské pálenice bude usměrňován tak, aby zákazníci byli uspokojeni nejpozději do poloviny února příštího roku. Po této krátké zkušenosti s pěstitelským pálením v Uherském Brodě se nám potvrdilo, že oblast Uherskobrodska má v pálení destilátů tradici a že lidi přistupují ve velké většině s velkou pečlivostí k zakládání kvasu i k samotnému pálení. Proto věřím, že i naše služby pomůžou tuto tradici kvalitního pálení a kvalitní slivovice na Uherskobrodsku udržet. V případě zájmu o pálení nás můžete navštívit přímo v pěstitelské pálenici na adrese Vlčnovská 1079, Uh. Brod (vchod z ulice Stolářská) nebo na telefonech nebo

9 Jubilující Rumpold UHB, s. r. o. Otevírání II. etapy skládky v Prakšicích v roce 1998, skládka byla dokončena III. etapou v roce 2001 Na sklonku tohoto roku završila deset let své činnosti v Uherském Brodě firma Rumpold UHB, s. r. o., která se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti nakládání s dopady. Tento podnik střední velikosti vznikl na základě privatizace bývalých technických služeb jako součást dceřiné společnosti rakouské firmy Rumpold s dlouholetou tradicí (založená v roce 1913), která podniká v odpadovém hospodářství v řadě evropských zemí. Během deseti let působení v Uherském Brodě se Rumpold UHB, s. r. o., vypracoval ve stabilizovanou firmu s ročním obratem 80 mil. Kč a zaměstnávající 75 osob. Jak nám upřesnil ředitel firmy ing. Pavel Vojáček, Rumpold má sice sídlo v Uherském Brodě, ale své služby, tj. zejména svoz a likvidace odpadů, poskytuje pro oblast čítající zhruba 90 tis. obyvatel, tedy nejen na Uherskobrodsku, ale i na Luhačovicku, Slavičínsku a Hodonísku (z druhé strany Javořiny). Tento rozsah firmě zajišťuje ekonomickou stabilitu a efektivní využití techniky. Za úspěchy svého dosavadního více jak sedmiletého působení ve firmě považuje ing. Vojáček dosažení ekonomické soběstačnosti, dobudování skládky v Prakšicích, která splňuje velmi přísné technické normy a zaručuje kapacitu do roku 2012, během této doby se podařilo obměnit téměř celý vozový park (např. používá vysoce kvalitní svozové vozy Mercedes), byla uvedena do provozu třídicí linka Na vazové ulici, která slouží mimo Rumpoldu také svozové oblasti Uherskohradišťska, Valašskoklouboucka a Vizovicka, což jí zajišťuje ekonomickou efektivitu. Vedle svozu a likvidace odpadů poskytuje Rumpold služby také v oblasti čistění města a údržby komunikací, zelených ploch, hřbitovů a veřejného osvětlení. Přestože město Uherský Brod dalo příležitost i jiným firmám, praxe ukázala, že Rumpold má k poskytování vyšší kvality těchto služeb lepší technické i personální zázemí. Během deseti let se firma nejen technicky, ale i personálně vyprofilovala tak, že má bezkonkurenční předpoklady realizovat tyto služby ke spokojenosti zákazníka. Z hlediska likvidace odpadů je Rumpold téměř soběstačný, z cizích zařízení používá pro své potřeby pouze spalovnu nebezpečných odpadů ve Zlíně. Snaží se držet evropských trendů zaváděním plastových popelnic, přestože jsou nákladnější než plechové. V této souvislosti zmiňuje ing. Vojáček i pokroky v zavedení třídění odpadů u občanů, což lze v Uh. Brodě brát již jako samozřejmost. Během několika let se zvýšil objem tříděných odpadů ve svozové oblasti Rumpoldu z počátečních sto tun na dnešních 600 tun. Pochvaluje si zejména situaci v Uherském Brodě, kde se nachází díky rozumnému přístupu vedení města a odboru životního prostředí MěÚ dostatek nádob na tříděný odpad, což ještě ve všech našich městech není samozřejmostí. Dobře hodnotí ředitel Vojáček i fungování sběrných dvorů, které zabezpečuje město. Jsou to místa, kde je možné odkládat větší odpad, jako jsou staré televizory, pračky a další nefunkční technická zařízení domácnosti. Firma Rumpold nezůstává stranou ani společenského dění v Uherském Brodě. V rámci svých ekonomických možností se snaží podporovat akce charitativní, sportovní i kulturní. Na závěr našeho rozhovoru ředitel Vojáček přislíbil, že bude usilovat o to, aby měla firma Rumpold, kterou řídí, stále větší podíl nejen na údržbě, ale i ochraně čistoty životního prostředí ve všech oblastech své působnosti. A protože již klepou na dveře Vánoce, využívá ing. Pavel Vojáček této příležitosti, aby jménem firmy Rumpold UHB, s. r. o., popřál všem občanům Uherského Brodu příjemné prožití vánočních svátků, zdraví a úspěchy v roce JM Svozový vůz Mercedes Kompaktor - stroj na úpravu a hutnění skládky }

10 Tradiční Vánoce na Kopanicích Dnes jsou vánoční svátky bohužel spíše komerční záležitostí. Už od začátku listopadu se na nás z obchodů valí lavina stromečků, zlatých baněk a všelijakých třpytivých a kýčovitých ozdob. Stále více se tyto krásné svátky stávají ryze konzumní záležitostí, která přesně odpovídá jen a jen zájmům obchodních řetězců. Vytrácí se chvilky posezení a popovídání s rodinou a přáteli, pocit soudržnosti, rodinné pohody a rozjímání o nadčasových hodnotách. Přitom ještě před nedlouhým časem bylo všechno jinak. Na nedalekých Kopanicích měly Vánoce příchuť tajemného a krásného období, které s radostí očekávali nejen děti, ale i dospělí. Byl to čas starých rituálů a dávných, po generace děděných kouzel. Vypráví o nich Kateřina Kubínová, rodačka z Vyškovce. Na Štědrý den tradiční zvyky provozovali obyvatelé Kopanic již od rána. Sledovali se, kdo první přijde do domu. Jestli to byla žena, věřili, že se budou rodit děvčata, jestli to byl muž, pak se rodina může těšit na chlapce. Návštěvám se nedoporučovalo chodit do stavení shora dolů, neboť lidé věřili, že to přináší neštěstí. Od Lucie ( ) každý den odložili jedno polínko, které označili měsícem, a podle toho, jaké bylo počasí, určovali počasí v příštím roce. Na Štědrý den se těmito polínky topilo a vařila se na nich večeře. Rovněž od Lucie vyráběli doma stoličku, kterou dokončili až na Štědrý den. První si na ni sedla hospodyně a po ní všichni členové rodiny. To proto, aby se rodina nerozutekla a nikdo nedobrovolně neodešel, např. nezemřel, nebyl odvolán na vojnu. Se strojením stromečku se na Kopanicích započalo hned ráno. Zdobila ho maminka společně s dětmi. Zavěšovali na něj jablíčka, ořechy, sušené hrušky, ozdoby zhotovené z tvrdého papíru, slámy, dřeva nebo jen dřívka zabalená do papírků. Podle možností rodiny byla na stromečku i nějaká perníková figurka. Obyčejně mělo každé dítě jednu. Na konec se stromeček dozdobil řetězy, které děti zhotovovaly ze sušených švestek, slámy, šípků a papíru. Stromeček byl pověšený na trámu, aby nezabíral místo v již tak malých místnostech. Dárky se nedávaly, ale pod stromečkem měl své místo betlém, který vyřezávali zpravidla kluci ze dřeva. K večeři zasedli až po východu první hvězdy. To už hospodyně musela mít všechno přichystáno, neboť po dobu večeře se již nesmělo od stolu vstávat. To aby slepice a husy v příštím roce dobře seděly na vejcích. Mysleli i na nejzoufalejší bezdomovce lesní zvěř. V odpoledních hodinách nosili do lesa srnám, zajícům a ptáčkům seno a obilí s oplatkem. Úprava štědrovečerního stolu měla také svá pravidla. Stůl byl přikrytý ubrusem. V každém jeho rohu ležel doma upečený chléb. Na kraji stolu bylo položeno tolik oplatek, kolik bylo členů rodiny. Každý oplatek byl potřený včelím medem a na něm položená půlka ořechového jádra. Uprostřed stolu byla nasypaná hromádka ze všech druhů obilí, luštěnin, dále tam byl mák, hlávka česneku a cibule. Z obilnin se na stole objevilo žito, rež, škrypica (druh žita), oves, ječmen, proso a pohanka, z luštěnin hrách, fazole, čočka, bob cícer a vika. Vedle této hromádky byla na stole mísa s veškerým ovocem, které se v kraji urodilo, včetně šípků. Pod stůl se dala ošatka nebo máselnice, do které se při večeři vhazovala sousta od každého chodu. Ta se pak po skončení jídla i s oplatkem dala všemu domácímu zvířectvu. Na stole nesměla chybět ani modlitební knížka, růženec a peněženka, to aby se v rodině zachovala zbožnost, boží požehnání a hojnost. Rodiny pamatovaly i na zemřelé. Před rozsvícenou svíci položily fotografie nedávno zemřelých členů, neboť většinou kvůli velké vzdálenosti nebo nepřízni počasí nebyla možnost rozsvítit svíčku na jejich hrobě na hřbitově. Před večeří vynesla hospodyně na dvůr nebo do zahrádky talíř mouky smíchané se solí a kmínem. To rozprášila pro vítr a meluzínu, aby v příštím roce neškodily. Hospodář dal v té době každému kusu dobytka velkou hrst sena s oplatkem. Prasata dostala místo sena obilí. Po příchodu k večeři zůstali všichni stát a pomodlili se. Potom všem matka nebo otec udělali na čelo křížek medem, aby byli chutní jako med a pracovití jako včeličky. Pak jim ještě maminka na obě tváře namalovala rozměklým šípkem červená kolečka, aby byli zdraví. Poté následovala večeře. Přestože Kopanice byly chudým krajem, musela mít štědrovečerní večeře deset chodů. Nepředstavujte si však opuletní hostinu v dnešním stylu. Kdepak, za jeden z chodů večeře byl považován třeba i čaj. 1. chod oplatek s medem. Každý svůj oplatek přeložil na půl a rozlomil na tolik částí, kolik bylo lidí u stolu, a ještě jeden, který se házel do máselnice. Jeden kousek každý snědl a zbylými podělil všechny u stolu. Rodina pak držela pospolu a ut

11 její členové si navzájem pomáhali. 2. chod hrachová polévka s kostkami kvaky. Symbolizovala kutálející se peníze a zajišťovala dostatek vajíček v příštím roce. 3. chod polévka kapustnica. Jedla se bez masa a slibovala budoucí hojnost úrody zelí. 4. chod hřibová omáčka. K ní se podávaly uzly z chlebového těsta upečené v peci pod plamenem, lehce posolené a potřené máslem. To aby nebyly v rodině starosti. 5. chod púčky z měkkého nudlového těsta. Byly to cm dlouhé tenké válečky, které se uvařily ve slané vodě a ještě teplé se posypaly slaným tvarohem a pomastily roztaveným máslem. Čím byly větší, tím měly být v příštím roce delší a plnější klasy obilí. 6. chod pěry čili tašky plněné povidly, sypané mákem a polité medem a máslem. Čím plnější a baculatější byly, tím kvalitnější bude napřesrok dobytek. 7. chod pohanková kaše politá medem a máslem a sypaná tlučenými ořechy. Symbolizovala právě narozeného Ježíška. Později bylo toto jídlo nahrazenou kaší krupičnou. 8. chod bylinkový čaj nebo káva s mlékem. 9. chod makové, ořechové a jablkové zamotance, povidlové, případně i pracharandové vdolky zvané lopaťáky. Symbolizovaly hojnost. 10. chod ovoce. Po večeři bylo zvykem dávat psovi stroužek česneku, aby dobře hlídal po celý rok. Z púčkú, co zbyly, se natrhalo tolik kousků, kolik bylo děvčat v sousedství. Každý dostal kousek se jménem jednoho děvčete. Kousky se položily na pokličku a do místnosti se pustila dobře nažraná kočka. Který kousek si vzala první, to děvče se v příštím roce první vdalo. Kočka musela být nakrmená proto, aby se nevrhla na jídlo příliš rychle a nedalo by se postřehnout, který kousek si vzala první. Svobodná děvčata se po večeři chodívala dívat do studny, jestli tam uvidí svůj osud. Také se třáslo na zahradě stromem a přitom se říkalo: Třesu, třesu bez, ozvi se mi pes, kde můj milý jest. Házelo se papučí nebo sekerou přes hlavu. Spadl-li předmět vertikálně na osu stojící osoby, pak tato osoba odešla z domu. Spadl-li horizontálně, pak osoba, která házela, zůstane doma. Děvčata louskala a jedla ořechy, aby zůstala po celý rok krásná, svěží a bílá. Mnoho jiných krásných pověr a zvyků zaměstnávalo kopanické rodiny po celý Štědrý den. Večer se chystala celá rodina na půlnoční mši svatou do vzdáleného kostela ve Starém Hrozenkově. Muselo se vyrazit už po desáté hodině večerní, aby se do kostela přišlo včas. Den Božího hodu vánočního se pokládal za největší svátek v roce, který se má slavit jen v úzkém rodinném kruhu. Celý den se nic nedělalo, ani nevařilo. K jídlu se přihřálo, co zbylo z bohaté štědrovečerní večeře. Pro zvířata se krmivo připravilo už na Štědrý den a v tento sváteční den se jim jen podalo. Zpívaly se koledy. Nebylo žádoucí, aby někdo přišel na návštěvu. Dokonce ani děti, které už byly vyvdané nebo vyženěné z domu. Se stolu se sklízelo až na svátek sv. Štěpána. Po celou dobu se nepil žádný alkohol. Na návštěvy se chodilo až na Štěpána. zapsala Elen Sladká Tříkrálové koledování 2005 Dovolujeme si Vám oznámit pořádání Tříkrálového koledování, které pořádá česká katolická charita ve spolupráci se všemi farními úřady, obecními a městskými úřady a za podpory arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského Mons. Jana Graubnera. Tříkrálové koledování se bude konat na území celé České republiky. Co je Tříkrálové koledování? Již v minulých stoletích chodívali po návsích tříkráloví koledníci a hlásali radostnou zvěst o narození malého děťátka v jeslích v Betlémě, který je naším Světlem nejen v době vánoční. Koledování připomíná, že upřímné otevřené srdce a štědrý úmysl přinášejí radost a uspokojení nejen obdarovaným. Stejně tak jako v minulosti i letos ve dnech ( v Uherském Brodě) Vás navštíví děti převlečené za Tři krále v doprovodu dospělé osoby. Tříkrálové koledování bude tento rok zaměřeno na humanitární akce u nás i v zahraničí, přímou pomoc rodinám s dětmi v nouzi a na dokončení rekonstrukce denního stacionáře Domovinky v Uh. Brodě. Tento projekt nabízí pomoc rodinám seniorů se sníženou soběstačností v důsledku Alzheimerovy choroby a jiných typů seniorských demencí. S vírou v dobrou myšlenku letošního Tříkrálového koledování a odhodláním pomoci druhým v nouzi Vás zdraví Ján Šulek, DiS - zástupce ředitelky OCH Uh. Brod, asistent TKS (Pravá nefalšovaná tříkrálová skupinka bude mít u sebe osobu starší patnácti let, která bude vlastnit průkaz, podepsaný Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským. Dále pokladničku s pečetí a číslem, které se budou shodovat s číslem průkazky dospělého). Využití tříkrálového koledování za rok 2004 v Oblastní charitě Uherský Brod Vybráno v TKS ,- Arcidiecézní charita Olomouc - 15 % Sekretariát ACHO - 5 % ACHO režie sbírky - 5 % Humanitární pomoc - 10 % Oblastní charitě Uherský Brod vráceno 65 % ,49 Rekonstrukce denního stacionáře UB ,49 Přímá pomoc rodinám s dětmi v nouzi Pomoc vzniku nové charity Luhačovice Celkem ,49 Využitá TKS 2004 na přímou pomoc pro rodiny s dětmi v nouzi V letošním roce 2004 byla přidělena Oblastní charitě UB finanční částka z Tříkrálového koledování na přímou pomoc rodinám s dětmi ve výši Kč, která dle sociálního průzkumu je poskytována potřebným na Uherskobrodsku a Bojkovsku (rozdělení fin. potřebným do vytipovaných rodin obcí bude zveřejněno do konce r. 2004). Tříkrálové koledování je určeno pro rodiny s dětmi (výjimečně pro jednotlivce), které jsou sociálně slabé, nebo se ocitly v náhlé finanční krizi. Oslovujeme proto obce na Uherskobrodsku a Bojkovsku s prosbou o vytipování sociálně slabých rodin v jejich obci (víte-li o rodině s dětmi v nouzi, volejte ). Poté sociální pracovnice OCH Uh. Brod u vytipovaných rodin provede sociální šetření, kdy zjišťuje především příjmy a výdaje rodiny, a aktuální sociální situaci rodiny. Finanční pomoc pak rozdělujeme podle nejakutnějších potřeb rodiny. Standardním postupem je, že těmto rodinám se finanční částka nedává přímo do ruky, ale daný účel se hradí přes fakturu, nebo se domlouvá přímo s dodavatelem zakázky, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití. V roce 2005 se budeme nadále snažit pomáhat sociálně slabým rodinám s dětmi a budeme dbát na to, aby z této pomoci měly především prospěch děti. uu

12 Vánoční svátky nejsou jen Štědrý den Když se řekne Vánoce, nemá západní liturgie, na mysli pouze Štědrý den, půlnoční mši nebo rozbalování dárků. Vánoční svátky jsou širší pojem opředený mnoha legendami. Komplexně a přehledně šíři vánočních svátků vystihla Valburga Vavřinová v Malé encyklopedii Vánoc. Doba vánoční začíná už svátkem Narození Páně, tedy Božím hodem vánočním, a trvá do Křtu Páně. Boží hod je 25. prosince, svátek sv. Štěpána o den později, 27. prosince den sv. Jana Evangelisty a den Mláďátek je 28. prosince. Následuje den sv. Silvestra a prvního ledna den Obřezání Páně. Vánoční svátky nezakončuje den sv. Tří králů, který se koná 6. ledna, jak by se mohlo zdát, ale až neděle po tomto svátku Křest Páně. V mnoha zemích však Vánoce jako takové končí až na Hromnice, tedy den Uvedení Páně do chrámu. Ten připadá na 2. února. V poslední době se spojitost Silvestra a Nového roku s vánočními svátky vytrácí. I samotní křesťané slaví v tyto dny spíše den Obřezání Páně. Východní církve slaví Vánoce 6. ledna, o slavnosti Zjevení Páně, která je ale známá spíše jako Epifanie. Samotné Narození Páně, které spadá na 25. prosince je překvapivě nejmladším křesťanským svátkem, i když v západních církvích nejdůležitějším. Tento den je vlastně prvním vánočním dnem. V našich zemích se tomuto svátku říká Boží hod vánoční, proto ty dva názvy. Tento název vznikl z jednoduchého důvodu v tuto dobu lidé častěji navštěvovali kostely a přicházeli ke svatému přijímání, slavili duchovní hody. I na stole se v tuto dobu objevovala celá řada pokrmů. Název Boží hod má spojitost i s Božím hodem velikonočním, který je v křesťanském jazyce označen spíše jako svátek Vzkříšení Páně. O dni, měsíci a roku, kdy se Kristus narodil, se vedly četné diskuse a spory. Datum Ježíšova narození bylo však asi opravdu vypočítáno mylně. Církev datum 25. prosince přijala až v sedmém století. Předtím se mělo za to, že se Ježíš narodil v dubnu či snad v květnu. Den svatého Štěpána se 26. prosince slaví ve všech evropských zemích. Tento svátek je vždy spojen s veselím, slávou a projevy lásky. Proč? Štěpán byl první mučedník křesťanského náboženství, ohnivý kazatel hlásající, že Kristus je Mesiášem pověřeným Bohem a předpovězen proroky. Byl ukamenován, když bylo Ježíšovi 37 let, tedy v roce 37. Jako patrona ho pak přijímali mnozí, ochraňoval námořníci a v oblibě ho měli i němečtí panovníci důkazem je Svatoštěpánská koruna Uherského království. Byl i patronem koní proto v Bavorsku přetrval zvyk, kdy majitele koní 26. prosince se svými miláčky obíhají kostel třikrát dokola. Svátek svatého Štěpána je v mnoha zemích zakončený stejně - hody, veselicí a trhy. Svátek sv. Jana Evangelisty připadá na 27. prosinec byl původně spojený s památkou Janova bratra Jakuba Staršího. V tento svátek nesmí nikdo na svého bližního pozdvihnout hlas, či snad dokonce ruku. Proč? Podle sv. Jeronýma totiž Jan pronášel k lidu jedinou větu: Synáčkové, milujte se ve spolek!. Byl to prý příkaz Páně. V tento den se také žehná víno. Podle legendy se totiž svatého Jana pokusili jeho nepřátelé otrávit jedem ve víně. On však vínu požehnal a jed ztratil smrtelné účinky. Svátek Mláďátek 28. prosince se pak slaví na počest zabitých dětí, které padly po nelidském příkazu krále Heroda. Tenkrát bylo podle legendy v Římě pobito chlapců. A kde se vzal samotný název Vánoce? Řada názvů Vánoc vznikla z původního latinského Dies Natalis Domini, tedy den Narození Páně. Latinsky se Vánoce řeknou nativitas a znamená to narození, natalis dies je den narození. Ve Francii se dodnes Vánocům říká Noél. Vždyť tam také dárky nosí Pere Noél. Ten je ze všech světových obdob Ježíšků a Santa Clausů nejmladší. Slovem Noel se ve Franci oznamovalo i narození královského syna a zástupy pokřik opakovaly. V italštině jsou Vánoce podle latinských slov Natale, ve španělštině Navidad, v portugalštině Natal. Jak to má ale souvislost s českým názvem Vánoce? Žádnou. Musíme pátrat ještě jinde. Název Vánoce, který používáme u nás, pochází zřejmě ze staroněmeckého Weihnachten. Německý výraz Weihe se totiž může přeložit jako svěcení a Nacht je samozřejmě v českém překladu noc. Na mysli se má Svatá noc, která připomíná v římské liturgii Ježíšovo narození. Narození Páně je v západní tradici dodnes slaveno v noci z 24. na 25. prosince. Se svěcením je podobný anglický výraz pro Vánoce tedy Christmas. Ten vznikl spojením dvou slov. Christ tedy Kristus a Mass, což znamená mše. Název skutečně prý vznikl podle Kristovy mše, o níž se zmiňuje jedna z koled o městě Betlémě. Stejně je tomu ve Spojených státech i ve Velké Británii zde uznávali svatého Augustina. Trval na oslavě narození Krista bohoslužbou, tedy již zmíněnou mší. Ovšem shrňme tedy původ názvu Vánoce. Slovo Vánoce je z doby předcyrilometodějské, je vypůjčeno ze starogermánštiny, dnes německy Weihnachten, tedy zasvěcené noci. uv

13 Atmosféra Vánoc Vánoční svátky a následně bouřlivá rozlučka se starým a vítání nového roku jsou také synonymem mimořádné štědrosti a hodování. Většinou obměkčí i ty největší odpůrce rodinných slavností a svátečního oblečení. Příprava na Vánoce - advent - je poměrně dlouhé období, začíná na Ondřeje listopadu, podle našich zvyků vrcholí na Štědrý večer a končí 6. ledna - svátkem Tří králů. Atmosféru domova během vánočních svátků charakterizuje především specifická honosná výzdoba a slavnostně prostřený stůl s tradičními lahůdkami. Brzké stmívání umocňuje potřebu obklopovat se množstvím svíček, světélek a lucerniček, které v kontrastu s výraznými vánočními barvami - červenou, tmavozelenou, modrou, zlatou a stříbrnou - vytvoří pohodu, na kterou se potom opět celý rok těšíme. Vánoční stromek a úprava stolu dokazují, jak málo stačí k tomu, abychom radikálně změnili charakter i atmosféru prostoru. Na svátcích je často nejkrásnější jejich příprava a radostné očekávání, které jim předchází. Uklízíme, vaříme a pečeme, zdobíme okna, vstupní dveře, schodiště a všechno, co se jen dá. Světélka, živá i elektrická, umisťujeme na všechna možná i nemožná místa, odevšad znějí vánoční melodie a jsou cítit vůně, které nám ani po letech nezevšedněly. Vybíráme a balíme dárečky. Netrpělivé děti se nemohou dočkat jejich rozbalování a třpytivé nádhery vánočního stromku, který je středobodem celé té závratě. Vyvrcholením je štědrovečerní tabule, jejíž nevšednost by měl podporovat každý předmět a aranžmá jídla na stole. Striktní pravidla nebo zásady slavnostní dekorace neexistují. I pro tu vánoční je rozhodující hlavně výsledný efekt, který má lahodit oku i duši a vytváří přiměřenou atmosféru. Základním symbolem Vánoc se stal ozdobený jehličnatý stromek. Zvyk zdobit vánoční stromeček, který se do našich končin přenesl z německy mluvících zemí a nejdříve se zabydlel v domech bohatých zemanů, získal všeobecnou oblibu a rozšíření až koncem 19. století. Způsob jeho zdobení se v minulosti i nyní neustále mění. Naši předkové kdysi k dekorování používali jen dary přírody, což mělo i symbolický význam, a svoje příbytky zdobili jednoduše a skromně. Vývoj postupoval od ovoce a dalších produktů - jablek, obilných klasů, vlašských ořechů - přes pečivo, malé koláčky, medovníky, ozdoby nebo figurky z tradičních přírodních materiálů, slámy, šustí, proutí, dřeva, až po dnes už tradiční ozdoby z jemného foukaného skla v obvyklém kulatém nebo jakémkoli jiném atypickém tvaru. Jako ozdoby ale můžeme použít například i drobné plyšové figurky, výšivky s vánoční a zimní tematikou v miniaturních rámečcích, hedvábné květiny nebo barevné stužky. Fantazii se meze nekladou, ale dbejme na to, aby výzdoba byla vkusná a měla svůj styl. V žádném případě nepoužijme všechny ozdoby, které se doma nahromadily. Neodmyslitelnou součástí výzdoby vánočního stromečku je jeho osvětlení. Elektrická světélka nebo drobné plamínky svíček umocňují jeho vizuální působení a vdechují mu tajemné kouzlo. Vánoce v domácnosti a související změnu obvyklé atmosféry bytu nebo rodinného domu výrazně dotvářejí i textilní bytové doplňky se specifickou vánoční barevností a motivy. Uplatnění nacházejí zejména v rámci stolního prostírání, textilní výzdoby oken a různých přikrývek nebo neformálních aranžmá. Nejvíce se všichni těšili na hru Není důležité vyhrát, ale, která byla sestavena ze sportovních i společenských disciplín. Házelo se míčem na cíl, namotával provázek na čas, poznávali ukázky různých zvuků. Nechybělo ani vystoupení žáků školy. Chtěli bychom poděkovat panu Jaroslavu Kuncarovi a firmě DITIPO, s.r.o., za dárky, které pro všechny děti připravili, protože nám to velmi pomohlo a učitelkám z 1.stupně, které doma pro děti napekly, dodala zástupkyně ředitele školy Jitka Hudečková. -es- Není důležité vyhrát, ale Předvánoční setkání připravily učitelky prvního stupně ZŠ Mariánské náměstí pro své děti a klienty Ústavu sociální péče v Uh. Brodě. Akce, při níž se poznávají zdravé děti s postiženými, se na škole uskutečnila letos už podruhé. Projekt je zaměřen na tři důležité oblasti rozvíjení a upevňování spolupráce v duchu přirozené integrace handicapovaných dětí do společnosti, osobnostní rozvoj žáků a prohloubení jejich sociálního cítění a komunikačních dovedností a v neposlední řadě poznávání a prožívání životních realit obou skupin, uvedla realizátorka projektu Zuzana Dienstpierová. Děti se na organizaci setkání také podílely, vytvářely si masky na karneval a pomáhaly zajišťovat jednotlivé části programu. Daruji do dobrých rukou asi rok starého čistokrevného zlatého kokršpaněla z důvodu nemoci majitele. Tel Uherský Brod. uw

14 Z historie bruslení v Uherském Brodě Jedny z prvních zpráv o sportovní činnosti v Uherském Brodě jsou z bruslařského spolku, který byl založen v roce Staří pamětníci ale vyprávěli, že se tu bruslilo už od roku Bruslení zavedli do našeho města úředníci velkostatku hraběte Kounice, kteří sem tento oblíbený sport přinesli z Rakouska. A hned se ujal. Bruslilo se na škarpě, tj. na bývalých hradebních příkopech, kde dnes stojí nádraží, na havřických loukách, kde vylitá zamrzlá Olšava poskytovala veliké kluziště a jezdilo se po ní až do Hradčovic. Bruslilo se i nad splavem. Bruslení bylo zábavou pro celou rodinu. Bruslili rodiče i děti. Nejvíc se o bruslení v Uherském Brodě zasloužili prof. Nejezchleba, prof. Čejka, Josef Koller a Dr. Miloslav Souček. S rozmachem Sokola nastala slavná éra sokolského kluziště za sokolovnou. Pořádali se zde lední karnevaly, dětská odpoledne, cvičily se krasobruslařské figury, párové jízdy a pořádaly se soutěže v tancích na ledě. Ve třicátých letech se už začal prosazovat hokej. Jeho největšími propagátory byli E. Procházka, J. Lukáš, O. Krajča, B. Gajdůšek, J. Kočica a pánové Fornůsek a Mencl. Na stadionu se začaly hrát regulérní hokejové zápasy, stejně jako na Janáčkově lúce. Nesmíme zapomenout ani na orelský stadion u Olšavy, kde se po ledové ploše proháněly stovky bruslařů. Aby se vyhovělo bruslenímilovným sportovcům, byl v roce 1973 postaven zimní stadion, který je velmi využívaný zvláště v době, kdy není venku taková zima, aby se dalo bruslit na venkovním kluzišti. Je to vskutku důstojný stánek pro lední sporty, který chválí nejen místní, ale i návštěvníci z okolních obcí. I. Konečná Reprezentativní kniha o našem kraji Reprezentativní obrazovou publikaci Zlínský kraj Horizonty nálad vydává v těchto dnech uherskobrodské Q Studio s.r.o. ve spolupráci se Zlínským krajem. Tato kniha, která má téměř 300 stran a 357 autorských fotografií, představuje celý region v jeho rozmanitosti, jedinečnosti a zajímavosti. Je rozčleněna podle geografických oblastí a končí šestijazyčným resumé. Na počátku byla myšlenka ukázat přírodní a kulturní bohatství Zlínského kraje prostřednictvím fotografií. Vytvořit velkou obrazovou publikaci zachycující seskupení tří různorodých částí Slovácka, Hané a Valašska, které nyní nový samosprávný celek obsahuje. Vystihnout jeho rozmanitost, geografickou a etnografickou, popsat bohatost historických center od doby staroslovanské po současnost. Přinést nové pohledy do zdánlivě všední skutečnosti, uvedl autor většiny fotografií František Chrástek. ux Knihu si můžete zakoupit v knihkupectvích nebo objednat na adrese: Q Studio s.r.o., Masarykovo nám. 135, Uh. Brod nebo na ové adrese: Další informace na tel Černobílá krajina Zdenka Zábranského Motto: Pozorování přírody vyžaduje především lásku. Jen milující oko objeví tisíceré podrobnosti, které jiný člověk přejde bez povšimnutí. Tahle myšlenka je alfou a omegou malířů krajinářů, kteří čerpají motivy z prostředí kolem sebe. Středověký lékař Paracelsus Krajina je jedním z nejčastějších námětů malířství, ale i fotografie. Oslovuje i současné umělce. Nemusí to být vždycky jenom romantické motivy z počátku 20. století. Může jít i o hlubší vztah mezi přírodou a člověkem. Lidé dnešní krajinu ovlivňují a přetvářejí více, než tomu bylo kdykoliv v minulosti. Je problém najít to původní pod nánosy našich představ o tom, jak to tady kdysi vypadalo. Monotematická výstava černobílých fotografií Zdenka Zábranského představuje krajinu Bílých Karpat. Autor se tématu věnuje přes deset let. Převod barev na černobílou škálu odstínů zbavuje snímek povrchností a zbytečností a vrací se k samotné podstatě. Nutí diváka více přemýšlet. Tím nechci říci, že krajina se nedá fotografovat barevně, ale na světě to umí jenom několik málo lidí. Vybrané snímky autor vyfotografoval v oblasti Lopeníku, Rasové a na Filipově, které už etnograficky patří k Horňácku. Kinofilmové a středoformátové záběry lesů a soliterních stromů v rozličných denních a ročních dobách upoutají spíše poklidnou atmosférou (filtr používá Zábranský spíše výjimečně) než důrazem na dramatičnost. Půvabnost krajiny spočívá v tom, že je rozmanitá. Tři desítky vystavených fotografií vznikaly od roku 1998 až do roku Vypovídají o tom, že se dá najít v naší oblasti neporušená relativně zdravá příroda. Hlavní poselstvím je v tom, že by se nemělo ničit a ztrácet to, co se nám podařilo zachovat. Člověk totiž přírodu potřebuje (ať se to někomu líbí, nebo ne), a to nejen k výrobě, ale i k odpočinku. Je dobré, když nám to někdo občas připomíná. Libor Velan Výstava fotografií Zdenka Zábranského a Libora Velana potrvá ve foyer Domu kultury do 18. ledna Tip na vánoční dárek Jak žehlit bez stresu a námahy? Nabízíme vám možnost říci sbohem hodinám, kdy jste otročily nad žehlicím prkem! Perfektní řešení nudného žehlení je žehlicí lis EKSEN. Tento opravdový pomocník každé ženy je vybaven velkou žehlicí plochou a automatickým tlakem 46 kg. Přitom i velmi silný jedinec je schopen žehlit obyčejnou žehličkou tlakovou silou maximálně 9 kg. Jemným stiskem lisu navíc můžete žehlit prádlo ve více vrstvách najednou. Díky speciálnímu designu žehlicí plochy o velikosti 50 x 22 cm zvládne lis naprosto dokonale vyžehlit všechny druhy látek a výrazně zkrátí dobu žehlení. Co jste žehlili běžnou žehličkou 1 hodinu, vyžehlíte lisem EKSEN do 10 minut!!! A další výhody? Lis je vybaven bezpečnostním elektronickým zařízením, zvlhčovacím systémem a jeho obsluha je naprosto jednoduchá. Ulehčí práci i osobám zdravotně postiženým či jinak tělesně omezeným. Volejte:

15 Dům kultury Uherský Brod Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic stálá expozice Galerie DK Panský dům pá RAJČATŮM SE LETOS NEDAŘÍ John Patrick Bláznivá komedie o docela normálně bláznivých lidičkách z docela obyčejné americké vesnice. V podání Divadla BROD. Hrají: D. Svobodová, M. Nešporová, R. Švehlík, J. Cholastová, L. Sasínová, R. Jedounek, R. Šimčík. DK hod. 60,- Kč Do VÝSTAVA JIŘÍ VLACH SOCHY, KRESBY Galerie DK Panský dům 10,- 5,- Kč Mikulášský karneval Rozzářené oči, krásné masky, bezva nálada, hudba a tanec. Tak takové bylo pondělí 6. prosince ve školní družině ZŠ Pod Vinohrady na Mikulášském karnevale. Mikuláš, andílci, plno čertů a pestrá škála pohádkových bytostí se krátce po obědě sešli v tělocvičně školní družiny. V jedné chvíli to vypadalo, že si čerti naše hodné děti letos do pekla opravdu odnesou. Ale dobrák Mikuláš je opět zachránil a dětem dal ještě jednu šanci. A tak mají malí hříšníci ještě celý rok na to, aby se polepšili. Po sladké nadílce jsme se s chutí pustili do soutěžení. Dvouhodinový maraton tance a zápolení vyvrcholil vyhlášením nejhezčích masek. Ale vyhráli jsme úplně všichni. Bylo totiž jasně vidět, že se všichni výborně baví děvčátka, kluci a paní vychovatelky. A to byla ta největší výhra. Vám všem přejeme krásné a veselé Vánoce, bohatého Ježíška a nastávající rok 2005 prožijte ve zdraví a s úsměvem na tváři. -bb- Mikuláš v sokolovně Ve čtvrtek 2. prosince čekalo na děti v sokolovně malé překvapení. Hned při vstupu je vítali čertíci. Ti byli letos hodní, a když už děti byly nedočkavé, přivedli sokolského Mikuláše, ale zatím bez dárků. Ty si musely děti zasloužit v různých soutěžích jak ve velkém sále (prolézání tunelem, nošení míčku na tenisové raketě, házení balonků do košíku), tak v malém sále (malování a skládání obrázků, lovení rybek, lepení papírového řetězu aj.) a také v tělocvičně, kde na žebřinách, šplhadlech, lavičkách a se švihadly musely děti dokázat svou zdatnost. Družina čertíků pak všechny zavolala do velkého sálu, kde se všichni dohromady vydováděli při diskotancích. Pak již přišla ta správná chvíle, na kterou všichni čekali rozdávání dárků. To bylo radosti. Veselé tvářičky dětí byly tou nejlepší odměnou jak Mikulášovi a jeho čertovské družině, tak i těm, kteří se na přípravě odpoledne podíleli. Do VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ZDENEK ZÁBRANSKÝ Krajina LIBOR VELAN Legendy moravského folkloru foyer DK pá so Poděkování PLES STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY K tanci a poslechu hraje MADUSONG velký sál DK hod. 100,- Kč V. POLICEJNÍ PLES Na programu: dechová hudba VESELANÉ, KASANOVA, diskotéka velký sál DK hod. st a čt DÁVNO, DÁVNO JIŽ TOMU aneb Zpráva o pohřbívání v Čechách František Pavlíček Životní osudy Boženy Němcové z pera jejího velkého ctitele. Vyprávění české spisovatelky o vlastním osudu, ale hlavně o češství, vlastenectví, lidské morálce a porozumění. V podání Divadla BROD. Hrají: A. Svobodová, J. Cholastová, R. Jedounek, R. Šimčík, R. Švehlík, B. Křivda. malý sál DK hod. 60,- Kč Jménem svým i jménem statutárního zástupce Českého klubu nedoslýchavých Help děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě Mikulášského večírku s tombolou, který se konal v Penzionu v Uherském Brodě. Dík patří členům výboru, kteří organizačně pomohli i všem členům, kteří se zúčastnili, ale hlavně firmám a podnikatelům, kteří sponzorsky přispěli na tombolu a vedení Penzionu. Je potěšující a ode všech nanejvýš šlechetné, že v současné tržně orientované době jsou ochotni něco nezištně věnovat druhým. Za jejich podporu, které si nesmírně vážíme, co nejsrdečněji děkujeme. Rád bych jmenoval firmy: Tekoo, Rojal, Belvis, Primadona, Pivovar Janáček, Linea Nivnice, Pekárny Luko a Javor, Lékárny U Kašny a Tamborová, Pivnice Horňák, Foto Vaněk a Kastner, Kastek, Optika Veselá, Zlatnictví Výmolovi, Textil Masař, Podlahoviny Stajskal, Papír Řihák, R-styl, Drogerie Valášek, Drábeček a Teta, Gatex, Darinka, Adrud Durďa, Autodíly B+V, Spojovací materiál Šmíd, Galanterie Pavelčíková, Bissologabriele, Adonis, Kožešnictví Vacula, Květiny Jurásková, Klívia, 3 V+H, Kašpara Hluk, U Anděla, Zahrádkářské potřeby Trojan, U Kubrtů, Ditipo, Bohemia Glass Popelka, Filex, LPG Janíčková, Josef Vystrčil Suchá Loz, Miloš Kubiš Enapo Suchá Loz, Zdravá výživa Zatloukalová, Textil Habrovanský, květiny Orchidea, textil Fojtáchová, Tamara + Tamata, Mai Ngu Yen Thi Than, Oanh Mai xuan, Thu hva Thi, nakladatelství Urbi i prostor, Český klub, Argo, Rodiče, Domino a Euromedia Group, Knihkupectví Formát. J. Borýsek uy

16 Vzácná návštěva Po polovině října navštívil Uherský Brod pan Willy Bock s dcerou Chanou. Byla to výjimečná návštěva, neboť Willy Bock je brodský rodák, který od roku 1949 žije v Izraeli, a jeho životní příběh je velmi zajímavý. Willy (Vilém) se narodil v Uherském Brodě v roce 1921 rodičům Hugo a Johanně Bockovým, kteří bydleli v domě č. 83 v Těšovské ulici (dnešní obchodní dům Reas) jako druhé dítě. Před ním měli rodiče holčičku Zitu (nar. 1914) a po Willym o dva roky mladší Lilly. Otec Willyho byl známý brodský vynálezce. Vymyslel mlýn na sušené hrušky planky. Tak vznikla ve 30. letech v Brodě proslulá pracharanda. Tehdy měl každý sedlák před domem hrušeň, a protože planky byly kyselé, moc se nejedly, sušily se a pak mlely. Sušené se používaly jako posýpka na kynuté knedlíky nebo náplň do buchet. V listopadu stávalo před domem Bockových i deset, dvanáct vozů, na kterých lidé přiváželi hrušky v pytlích. Ty se nosily když bylo nejvíc práce i za přispění dvou cikánských pomocníků do zahrady, kde stála budova mlýna. V té době ještě nebyl příjezd do dvora zezadu od klášterní zahrady. Hugo Bock byl jediným provozovatelem mlýna na hrušky v Uherském Brodě a okolí. Hugo Bock chodíval do tzv. malého templu (dnešní Soukenická ulice), modlitebny ortodoxních Židů, kteří se na konci 19. století, po roztržce v židovské komunitě kvůli sporům o reformu synagogálního obřadu, oddělili od většiny docházející do hlavní synagogy. Hugo Bock byl také členem chevra kadiša, tzv. pohřebního bratrstva, které obstarávalo obřady v případě úmrtí člena obce, pomáhalo pozůstalým a pečovalo o potřebné. Členství v chevra kadiša bylo vždy poctou a čestnou dobrovolnou službou, kterou zdarma vykonávali zbožní Židé, často dobře situovaní. Maminka Johanna byla hluboce věřící žena, vždy dodržující košer předpisy pro stravu. Pocházela z Vídně a její sňatek s Hugem byl smluveným manželstvím. Nikdy se zcela nenaučila česky a děti se jí za to smály. Willy chodil do obecné i měšťanské školy, dva roky studoval na gymnáziu ( ), ale protože neměl velký zájem o učení i když byl bystrý student, šel se nejdříve učit k jednomu obchodníku do Topoľčan. Po nějaké době se vrátil domů a v roce 1937 začal pracovat u Bati ve Zlíně jako tzv. mladý muž. Baťa byl, jak Willy vzpomíná, velmi progresivní, podmínky pro mladé chlapce byly výborné a byla to jeho nejlepší škola života. U Bati se tehdy už nepracovalo v sobotu, ale kluci studovali Willy si vybral chemickou průmyslovku a cizí jazyky. Část neděle pak měli volnou pro vlastní zábavu. Willy byl velký sportovec hrál stolní tenis, házenou, dělal atletiku. V roce 1938 reprezentoval na sokolském sletu v Praze. Doma v Brodě byl členem sportovního klubu Makabi a sionistické skupiny Blau-weiss. V té době se však nad Evropou začínají stahovat mraky nacistické hrozby. Šťastné období mládí spěje ke konci. Po nešťastné mnichovské dohodě a anšlusu Rakouska Hitlerem hrozí i českým Židům útoky a vyhlídky do budoucna nejsou dobré. V březnu 1939, pár dnů před okupací, přesně dva roky po nástupu do firmy, musel Willy Bock stejně jako ostatní Židé od Bati odejít. Tehdy nechápali důvody takového bezpráví Nějakou dobu pak pracoval v obuvnické továrně Standard ve Veselí nad Moravou převzal továrnu, která patřila Židům, Němec, a tak dostal Willy spolu s majiteli vyhazov. S několika kamarády se přihlásil na zemědělskou práci na statek do Koryčan. Byla to tzv. hachšará příprava na vystěhování do Palestiny. Mladí lidé se náročnou prací, studiem a učením hebrejštiny měli připravit na těžký život v Palestině a budování židovského státu. Když se Willy vrátil z výcviku, sháněl živobytí při různých příležitostných pracích. Většina zaměstnání a povolání už byla Židům zakázána a jejich život byl omezován mnoha jinými bolestnými nařízeními. Předznamenáním budoucích neblahých dnů se stalo vypálení brodské synagogy v létě roku 1941, kterému snad nechal volný průběh starosta Havránek. V následujícím roce začínají události pro židovskou komunitu nabývat tragických rozměrů. Do Brodu byli sestěhováni Židé ze širokého okolí. Každá rodina musela někoho přijmout a přenechat jim část bytu či domu. K nejhoršímu však došlo v lednu Za mrazivých lednových dnů byly z Brodu odeslány tři transporty Židů, celkem téměř tři tisíce osob. I Bockovi dostali povolání k transportu a po registraci v budově gymnázia nastoupili 31. ledna do osobního vlaku, který je odvezl do Terezína. Odtud byla většina brodských Židů poslána dál do vyhlazovacího tábora Osvětim. Po příjezdu nastala selekce. Tatínek Willyho se ještě po vystoupení z vlaku pomodlil předvečerní modlitbu a poté jej gestapák poslal na stranu smrti. Zahynul v šedesáti letech, silný a zdravý muž. Maminka a mladší sestra Lilly byly též ihned odsouzeny k smrti. Zita v lágru žila ještě několik týdnů, než zvolila dobrovolný odchod z prožívaného pekla. Willy, kterému tehdy bylo dvacet dva let, měl větší štěstí. Hrůzy pobytu v rodinném táboře v Birkenau (Březinka) a v samotném Auschwitzu (Osvětimi) přečkal a po dalším věznění a pochodu smrti se na konci dubna 1945 dočkal osvobození. Z asi pětisetčlenné brodské židovské obce se z nacistických koncentračních táborů vrátilo několik málo desítek lidí. Zahynuli naprosto bezdůvodně, z nepochopitelných důvodů, děti stejně jako dospělí. Ti, kteří přežili, měli obrovské štěstí, většinou byli mladí a silní, o všem rozhodovala souhra okolností. Willy se po návratu do Uherského Brodu ujistil, že se nikdo z členů rodiny nevrátil. V domě Bocků už žila jiná rodina, vybavení mlýna odvezli nacisté a budovu mlýna využili jako sklad pneumatik. Willy odešel do Přerova, kde mu nabídla azyl rodina kamaráda z koncentráku. Po vojenské službě s nimi odešel do Liberce, kde pracoval v jejich restauraci. Po komunistickém převratu se rozhodl odejít do Izraele, nesouhlasil s převzetím moci komunisty. Přestože byly podmínky ve Svaté zemi zpočátku velmi těžké, byl to začátek nového šťastného života. V roce 1950 se Willy oženil s Iby, která pocházela z české židovské rodiny z Mukačeva. Rodina žila v Tel Avivu, kde Willy pracoval ve známém hotelu. Z uklízeče stolů se postupně vypracoval na zástupce ředitele hotelu a zůstal zde až do odchodu do penze v roce Bockovi mají dceru Chanu a syna Eliho a několik vnoučat a pravnoučat. Po roce 1989 se Willy stejně jako další brodští rodáci do města pravidelně vrací navštívit přátele a zapálit svíčku na hrobě prarodičů. Mluví krásnou slováckou češtinou, zná nespočet písniček a říkanek a s neuvěřitelnou vitalitou dokáže poutavě vyprávět o řadě brodských rodin, které žily nejen v bývalé židovské čtvrti. uz Život Willyho Bocka je jedním z mnoha dnes už málo vyprávěných příběhů brodských Židů. Je velká škoda, že jejich osudy zůstávají často nepovšimnuty. Předválečný Uherský Brod byl přitom pestrou mozaikou soužití Čechů, Židů a Němců a místní židovská komunita byla jednou z nejvýznamnějších na Moravě. Proto je myslím třeba zaznamenávat dějiny brodských Židů. Vždyť podle židovské tradice ti, na které se vzpomíná, nezemřeli. Podle vyprávění pana Willyho Bocka zaznamenala EH

17 Německý ovčák všestranné plemeno psů Kynologický klub informuje Německý ovčák je nejpoužívanějším služebním plemenem a nejrozšířenějším plemenem co do počtu jedinců na zeměkouli vůbec. Počet zaevidovaných jedinců jenom v plemenné knize v Německu nedávno překročil počet 2 milionů. Historicky vzniklo plemeno v roce 1899 v Německu z tehdy pasteveckých plemen psů jako nové plemeno zejména pro potřeby policie a ozbrojených složek. Tvůrcem plemene je Max von Steffanize a prvním oficiálně uznaným psem Horand von Grafrath. Od doby vzniku plemene až dodnes jsou stále platné přísné povahové a exteriérové požadavky. Zevnějšek charakterizuje celková střední velikost, ideální je kohoutková výška 62,5 cm u psa a 57,5 cm u feny. Jinak je německý ovčák silný a dobře osvalený. Osrstění vzdoruje každému počasí. Plemenným znakům odpovídající německý ovčák poskytuje obraz síly, inteligence a obratnosti. Podle pohybu a chování musí být patrno, že se jedná o jedince se zdravým duchem ve zdravém těle, s předpokladem, že může být nasazen jako pracovní pes s požadováním nejvyšší vytrvalosti. Jen zkušenému odborníkovi je umožněno určit jeho užitkové vlastnosti, povahu, lhostejnost ke střelbě a zadat známku výborný jen těm německým ovčákům, kteří mimoto mají ještě zkoušku z výkonu. Povahově, při svém nadměrném temperamentu je snadno ovladatelný a přizpůsobivý každé situaci. Má odvahu a tvrdost, když se jedná o ochranu jeho pána nebo ochranu majetku. Musí taktéž ochotně zakročit, když si to jeho pán přeje, musí být pozorný a poslušný, příjemný domácí pes, vlídný ke svému okolí, především k dětem i domácím zvířatům, nestranný ve styku s ostatními lidmi. Pevné nervy, pozornost, neohroženost, ovladatelnost, bdělost, věrnost, neúplatnost, odvaha, bojovnost a tvrdost jsou nejvýznamnějšími vlastnostmi čistokrevně chovaného německého ovčáka. Praxe německých ovčáků v ozbrojených složkách, policii, celní službě, záchranné a lavinové službě, při doprovodu nevidomých a zdravotně postižených osob, v ochraně a pasení stád dávají základy pro úspěch v disciplínách dnešní sportovní kynologie. Ta nabízí německým ovčákům uplatnění při zkouškách, sportovních a záchranářských závodech (v kategoriích stopa, poslušnost, Svatební studio V A N E S A Vám nabízí navíc slevu na snubní prsteny 10 % slevu na svatební šaty od % slevu na modeláž nehtů 50 % slevu na nábytek a koupelny 5-10 % slevu na zahraniční zájezd 3 % zajistíme svatbu na klíč Svatební studio Vanesa se těší na Vaši návštěvu a bude nám ctí připravit Vás na Váš nejkrásnější den. Uh. Brod tel.: Zlín, tel.: Hradišťská 2281 (vedle DONY) ul. Dlouhá 515 Otevřeno po-pa po-pa Kdykoliv po dohodě na tel obrana a speciální cviky), agility atd. na úrovni od místních až po světové přebory. Chovně uznaný německý ovčák musí mimo platného průkazu původu splnit náročné podmínky RTG kyčelních kloubů, zkoušky výkonu, účasti na výstavách a bonitace. Štěňata od chovných rodičů se tetují v pravém uchu ve věku min. 49 dnů po narození. Každému takovému štěněti se nabízejí možnosti, jak rozvine svoji kariéru a v které ze sportovních nebo praktických činností se nejlépe uplatní. V Kynologickém klubu Uherský Brod provádíme pravidelný výcvik nejenom německých ovčáků každou neděli dopoledne na cvičišti psů Amerika, a pro ty, kdo chtějí svého psa naučit základní znalosti poslušnosti, pořádáme v jarních měsících r krátkodobý kurz. Přejeme i vám, pokud se rozhodnete pro německého ovčáka, aby i vám přinášel radost i potěšení při sportu, na výstavách, při závodech, chovu, a také členům vaší rodiny v každodenním životě. Michal a Eva Kašní Kynologický klub Uh. Brod Fotoklub Brod slavil první úspěch V celorepublikové fotografické soutěži Týká se to také tebe, pořádané Klubem kultury v Uherském Hradišti, stanuli dva členové fotoklubu na pomyslném stupni vítězů. V tematickém okruhu Chráněné prvky naší přírody získal první cenu Jan Vodička z Uherského Brodu za fotografie ptáků, které fotografuje převážně ve volné přírodě. Oceněný autor se tématu věnuje téměř dvacet let. Druhou cenu v tematickém okruhu Ochrana a tvorba životního prostředí získal Libor Velan z Bystřice pod Lopeníkem za soubor snímků Stav věcí. Převážně výtvarně laděné snímky se snaží zachytit stopy po člověku, které zanechal v krajině nového tisíciletí. Porota vybírala mezi 185 zaslanými fotografiemi. Nutno říci, že oba autoři získali ocenění už v minulém ročníku TSTTT. Oba se taky tento rok představili veřejnosti samostatnou výstavou ve foyer Domu kultury v Uherském Brodě. Doufejme, že se s jejich snímky budeme setkávat i nadále. Liv, ZZ u{

18 Program kina Máj Uherský Brod - 1 / ST 22 19/30 ČT 23 19/30 55 Kč VYBÍJENÁ: BĚŽ DO TOHO NA PLNÝ KOULE Samolibý vysportovaný majitel fitness centra White Goodman chce zbudovat parkoviště na místě zchátralé tělocvičny svého souseda, pohodářského Petra Le Fleura, k němuž chodí jen pár podivných existencí. Petr se pod tlakem svých klientů rozhodne bránit. Jediným způsobem, jak získat peníze na splacení dluhů, je vyhrát velký turnaj ve vybíjené. Dají se v šibeničním termínu zvládnout základy vybíjené? USA min. Bláznivá komedie. SO 1 19/30 NE 2 19/30 65 Kč ANAKONDA: HONBA ZA KRVAVOU ORCHIDEJÍ V džunglích Bornea se skrývá smrt. Po sedmi letech se na plátna kin vrací digitální krvelačná a nenažraná obří hadí bestie, která excelovala v dobrodružném hororu s hvězdným obsazením Anakonda z roku Vedení jedné farmaceutické firmy se rozhodlo vyrábět elixír mládí získaný z květů orchidejí, proto na ostrov Borneo posílá pětičlennou výpravu pro orchideje, které zmíněnou látku obsahují. Ctižádostivým lovcům je však v patách nenasytný obří had...režie: Dwinght Little. Hrají: Johnny Messner, KaDee Stricklandová ad. USA min. Přístupno. Titulky. Dobrodružný thriller. ÚT 4 19/30 ST 5 19/30 ČT 6 19/30 60 Kč VETŘELEC VS. PREDÁTOR Ať vyhraje kdokoliv, my prohrajeme. Dvě nejpopulárnější filmová monstra z kosmu svedl dohromady ve své hororové sci-fi protřelý režisérský řemeslník Paul W.S.Anderson. Lidstvo se tak zaplétá do vražedného souboje dvou mimozemských ras, jejichž osudy se na Zemi spojily už před dávnými věky. Tým expertů, který má zjistit, co se vlastně děje, a který se tak dostává do samého středu dění, financuje milionář Weyland (zkušený Lance Henriksen). Hrají: Sanaa Lathanová, Raoul Bova, Lance Henriksen ad. USA. Velká Británie. ČR. Kanada. SRN min. Od 12 let. Širokoúhlý. Titulky. Sci-fi horor. PÁ 7 19/30 SO 8 19/30 NE 9 19/30 60 Kč VYMÝTAČ ĎÁBLA: ZROZENÍ Zrodilo se zlo. Ani ten váš Bůh vám dnes nepomůže... Otec Lankester Merrin se rozhodne opustit své rodné Holandsko. Doufá, že odchodem z vlasti vymaže ze své hlavy drásavé vzpomínky na válku. Protože jeho zážitky z hrůz válečného běsnění jsou natolik silné, že v něm otřesou dokonce i vírou v Boha. Azyl nalezne Merrin v Keni jako archeolog. Zde provádí vykopávky poblíž prastarého byzantského kostela. Přestože okolo stavby prošly věky, kostel působí dojmem, že ho právě stavitelé opustili. Přímo pod kostelem najde ještě mnohem starší kryptu. A v kryptě spí staletý spánek cosi, co čeká na nejvhodnější okamžik pro svůj návrat na zem. Něco tak mocného, že jenom samotné jeho procitání vnese šílenství do hlav obyvatel blízké vesnice i posádky britských vojáků, kteří měli hlídat vykopávky. Zlo se probouzí a horor začíná...režie: Renny Harlin. Hrají: Stellan Skarsgard, Izabella Scorupcoova, James D Arcy ad. USA min. Od 12 let. Titulky. Širokoúhlý. Dobrodružný horor. ÚT 11 16/00 DFK 15 Kč / ostatní 25Kč PŘÍBĚH ŽRALOKA Kdyby pod mořskou hladinou znali zákony gangsterek, měl by se Oscar, malý rybí čurdař, na pozoru a nikdy by ho nenapadla taková pitomost jako brát na sebe vinu za smrt synka mafiánského žraloka. Slávu tím sice získal, jenomže nejen tu... USA min. Barevný. Pohádkový. ÚT 11 19/30 ST 12 19/30 BOURNŮV MÝTUS Špionážní thriller podle románu Roberta Ludluma je pokračováním příběhu bývalého agenta CIA Jasona Bournea, známého mj.z úspěšného snímku Agent bez minulosti... USA. SRN min. Od 12 let. Širokoúhlý. Titulky. Špionážní thriller. ČT 13 19/30 PÁ 14 19/30 SO 15 19/30 NE 16 19/30 60/63/65 Kč BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM V KONCÍCH Pokračování divácky úspěšné komedie Deník Bridget Jonesové natočila režisérka Beeban Kidronová podle stejnojmenného druhého dílu knižní předlohy Helen Fieldingové. Bridget získala Marka Darcyho, ale k happyendu se neschyluje. Ani zdaleka. Meze ženskému magoření se totiž nekladou a Bridget čeká ještě nejedna svízel... Hrají: Renée Zellwegerová, Colin Firth, Hugh Grant ad. USA. Francie. Velká Británie. Irsko min. Od 12 let. Titulky. Romantická komedie. Změna programu vyhrazena. V ceně každé vstupenky je zahrnuta 1 Kč pro Unii filmových distributorů na Rozvoj české kinematografie. Chcete program kina em? Dejte nám vědět. Napište nám, co byste ve svém kině chtěli vidět: u

19 Ř á d k o v á i n z e r c e Pronajmu zrekonstruovaný DB 3+1, UB - STŘED, Tel.: Střelecké soutěže V minulých dnech se konalo několik střeleckých soutěží. Nejprve to byl přebor ve střelbě ze vzduchovky Centra odborné přípravy technické. Z pětatřiceti účastníků získal první místo Jakub Franta, druhou příčku obsadil Vít Sedlák, třetí místo patřilo Jiřímu Burešovi. O den později se uskutečnil 33. ročník střelecké soutěže žáků základních škol Uherskobrodska a následně žáků středních škol. Především střední školy se této soutěže zúčastnily v hojném počtu a počet závodníků byl nejvyšší po celou dobu organizování akce. Výsledky jednotlivců i družstev v této soutěži patří k nejlepším výsledkům v historii. Výsledky: Základní školy děvčata 1. Lucie Slívová, Šumice 2. Simona Chmurová, Šumice 3. Iveta Gálová, Dolní Němčí chlapci 1. Jiří Kadlček, Dolní Němčí 2. Miroslav Plášek, Šumice 3. Martin Hefka, Šumice Střední školy děvčata 1. Veronika Fojtíková, SOUZ UB 2. Denisa Švardalová, SOŠ UB 3. Pavla Jančíková, SOUZ UB chlapci 1. Jakub Franta, COPt UB 2. Jan Doubrava, COPt UB 3. Dominik Zadina, COPt UB ÚVĚRY splatnost 15 let roční navýšení 3,5 % bez ručitele bez prokazování příjmů hledáme spolupracovníky pro obchodní činnost pondělí pátek: 9 16 hodin tel Společnost P&R, s.r.o., vyhlašuje konkurz na pozici profesionálního poradce pro kancelář v Uh. Brodě. Konkurs proběhne ve čtvrtek dne v Uh. Brodě. Nástup k Pracovní životopis zasílejte na adresu sídla vedení firmy: Společnost P&R s.r.o., Údolní 37, Brno nebo na popř. fax: Prodám obývací pokoj sekretář, dvoulůžkový gauč, stůl pro šest osob, čtyři židle, konferenční stolek a dvě pohovky. Vše leštěné a ve velmi dobrém stavu. Nutno vidět. Cena Kč. Tel Nabízím k dlouhodobému pronájmu pozemek o výměře cca 380 m 2 - zpevněná plocha v areálu U Korečnice v Uherském Brodě, tel: Prodám motocykl Jawa typ 05, tel Prodám pračku zn. Whirpool na 4,5 kg prádla, málo používaná. Tel Ohlédnutí za Během Terryho Foxe V sobotu 4. prosince se v Praze v Tyršově domě pod záštitou kanadského velvyslanectví konalo slavnostní ukončení Běhů Terryho Foxe za rok Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod si letos poprvé vyzkoušela pořadatelství a výsledek byl i přes nepříznivé počasí v celkovém hodnocení nadmíru lichotivý. Z celkového počtu 208 běhů v celé republice skončil ten brodský na 21. místě. Při počtu 118 účastníků a odeslané částce Kč vychází na jednoho účastníka 66,46 Kč. Nejvyšší průměr na jednoho účastníka byl v Blansku 189,04 Kč, nejvyšší počet účastníků byl ve Strakonicích osob a nejvyšší vybranou částkou se může pochlubit Plzeň Kč. Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Uherský Brod ještě jednou děkuje všem účastníkům, sponzorům a všem, kteří nám pomáhali a přispěli tak ke zdaru této humanitární akce. Již dnes zveme na BTF Pražská agentura pro výzkum trhu hledá pro spolupráci ve všech českých regionech tazatele. Zkušenosti z této činnosti vítány, nejsou podmínkou, zájemce zaškolíme. Bližší informace na tel nebo písemně Ecoma plus Revoluční Praha 1. Na leden 2005 hledáme dopravce jezdícího do západních Čech. Vytížíme cestu zpět přestěhování zařízení dvou pokojů do Uherského Brodu. Bližší informace na tel nebo Myslivecké sdružení Havřice Obora Vás co nejsrdečněji zve na svůj tradiční MYSLIVECKÝ PLES, který se koná v pátek 21. ledna 2005 ve sportovní hale v Havřicích. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Hradčovjanka. Zvěřinové speciality. Bohatá tombola Srdečně zvou myslivci! u}

20 Judisté bilancují Pomalu přichází čas vánoc, námi všemi toužebně očekávané svátky klidu, míru a domácí pohody. Čas, kdy se po všech náročných přípravách vánočního cukroví a shánění dárečků pro naše blízké můžeme krátce ohlédnout a zamyslet nad právě uplynulým rokem, a také zhodnotit všechny úspěchy, které nás v letošním roce potěšily. I my jsme zhodnotili naši celoroční trenérskou práci ve školním oddíle juda SKM Výsluní a můžeme být velmi spokojeni s výsledky umístění našich závodníků na jednotlivých soutěžích. Na začátku letošního roku byla změněna pravidla sportovního juda v mládežnických kategoriích a chvíli trvalo, než si všichni závodníci na jednotlivých trénincích nová pravidla vyzkoušeli a plně si je osvojili. Po několika soustředěních a několika turnajích se závodníci již novému systému zcela přizpůsobili a začali vyhrávat medaile na regionálních turnajích a soutěžích. V červnu, na Velké ceně města Olomouce, jsme se stali nejúspěšnějším mládežnickým oddílem a mezi 250 soutěžícími si závodníci SKM Výsluní vybojovali putovní pohár pro nejlepší družstvo. V průběhu letních prázdnin jsme se zúčastnili týdenního tábora v Blansku, kde jsme se věnovali zlepšování své fyzické kondice, nácvikům nových chvatů, složení zkoušek na vyšší kyu a v neposlední řadě také turistice. Zúčastnili jsme se letního soustředění judistických přípravek v Kosticích, v Olomouci, v Ostravě a v Uherském Brodě a tato příprava určitě přispěla k tomu, že se celkem 6 našich závodníků probojovalo z regionálních postupových soutěží až na Mistrovství České republiky žáků, a to Matěj Breznický, Dalibor Šmotek, Ladislav Breznický, Jaroslav Kreisl, Paris Vartanis a René Kopták. Je jen škoda, že si vynikající sportovní formu, kterou závodníci měli ještě na Velké ceně Zlína (zvítězili ve svých váhových kategoriích), již neudrželi na MČR v Jihlavě. Nejblíže k medaili měl Matěj Breznický, ale nešťastně prohrál o 3. místo. Zbývající závodníci prohráli v opravných bojích a na medaile nedosáhli. I tak jim děkujeme za snahu i bojovnost a příkladnou reprezentaci oddílu juda ZŠ Na Výsluní i města Uherského Brodu. Na začátku roku jsme uspořádali Turnaj nadějí (již II. ročník) pro začínající mladé judisty, a protože jsme velmi dobře obstáli v organizaci turnaje, byli jsme požádáni regionálním svazem juda o zajištění turnaje pro soutěž děvčat (proběhla v září) a spolupořádání (společně se Sokolem Uherský Brod) postupových soutěží na MČR pro žákovské kategorie. I tyto soutěže jsme ve spolupráci se školou a ČASPV organizačně zvládli velmi dobře. Byla to pro nás dobrá průprava na Turnaj 17. listopadu, a to již II. ročníku (o průběhu turnaje jsme již informovali v BZ), který je pro náš oddíl juda prestižní záležitostí. Pro uspořádání turnajů na regionální úrovni je nutno mít také judistickou žíněnku (nazývanou tatami). Jsme proto velmi rádi, že nám Město Uherský Brod finančně pomohlo v loňském i v letošním roce, a my jsme si mohli tatami zakoupit. Zároveň se nám podařilo uspět v projektu milionový grant Nadace DKS a získané finanční prostředky použít také na nákup tatami. Když se krátce ohlédneme za končícím rokem 2004, tak se nám podařilo zrealizovat spoustu aktivit, které jsme začínali pouze s určitou představou a nápadem. Ale největší radost máme z toho, že se děti snaží trávit svůj volný čas tréninkem takového pěkného sportu, jakým judo nepochybně je. Je vidět, že i v malém kolektivu nadšenců se dá sportovně zabavit a předávat dále zkušenosti mladým závodníkům. Ještě jednou děkujeme všem našim závodníkům za aktivní přístup k tréninkům, rodičům za pomoc při organizaci turnajů a zajišťování dopravy na turnaje, vedení školy a ČASPV za poskytnutí tréninkového zázemí, MÚ v Uherském Brodě a sponzorům za finanční výpomoc. Oddíl juda SKM Výsluní ČSAPV přeje Všem klidné prožití vánočních svátku a šťastný nový rok za kolektiv trenérů Marcel Zbožínek Dům dětí a mládeže a šachový oddíl TJ Spartak Uh. Brod vás zvou P Ř I J Ď T E S I Z A H R Á T Š A C H Y simultánka s mezinárodním velmistrem Vlastimilem Babulou, reprezentantem České republiky, se bude konat v Domě dětí a mládeže v Uherském Brodě v úterý 28. prosince 2004 v 9 hodin. Vstupné dobrovolné. Po ukončení bude turnaj v bleskové hře. Zveme příznivce královské hry z královského města i okolí. BRODSKÝ ZPRAVODAJ - vydává město Uherský Brod jako čtrnáctideník. Registrační číslo MK ČR E Řídí redakční rada: Stanislav František Zápeca, Markéta Gajdůšková, PhDr. Hana Všetečková, Hana Krajčová, Eduard Pěgřímek, PhDr. Irena Krejsová, Radek Šustek, Jiřina Kovářová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, sazba, grafická úprava, HTML: :-* ForMyD., tel.: Osvit: Q Studio, Uherský Brod, tel.: Tisk: J. Škubal, tel.: vt

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit odepsání nedobytné pohledávky za firmou KAPR, s. r. o.,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Pronájem nebytového prostoru a předzahrádky na Kozím hrádku (mat. č. 309/2015) Usnesení č. 306/2015 I. Bere na vědomí informaci komise

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. Výběrové řízení dražebník

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001.

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001. Příloha USNESENÍ z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Povodňový plán města

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se U S N E S E N Í ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 15. 1. 2014 v 15:00 hodin ve společnosti SITA CZ a.s., Divize JIH, Novosady č.p.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Zápis č. 21/2012 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Přítomni: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Richard Čech,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Usnesení č. 93 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.01.2009 Usnesení č. 94 Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více