Semestrální projekt z předmětu Podnikový management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Semestrální projekt z předmětu Podnikový management"

Transkript

1 Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Filip Šimek, 2005 Strana 1 / 7

2 1. Podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet Podnikatelský plán je dokument, který vystihuje oblast podnikání zakládané firmy, její cíle a ambice. Součástí plánu je také zakladatelský rozpočet, z něhož vyčteme, jak má firma fungovat po ekonomické stránce, za co bude vydávat peníze, kde tyto peníze sežene a na čem bude vydělávat. Realistický zakladatelský rozpočet je nezbytný pro zhodnocení rentability záměru. Zaměření Firma se bude zabývat prodejem programovatelných grafických kapesních kalkulátorů a přenosných osobních počítačů (notebooků), které nebude sama sestavovat, nýbrž kupovat už sestavené od dodavatelů. Prodej bude realizován jednak v 'kamenném' obchodě, ale objednávky budou přijímány také přes internetové rozhraní na webové stránce firmy. Vstupní data Předpokládaný objem prodeje, týdně Průměrná prodejní cena kalkulačky Průměrná prodejní cena notebooku Průměrná nákupní cena kalkulačky Průměrná nákupní cena notebooku Předpokládané týdenní tržby Týdenní náklady na zboží 4 kalkulačky a 15 notebooků Kč / ks Kč / ks Kč / ks Kč / ks Kč Kč Počet zaměstnanců 2 Hrubá měsíční mzda jednoho zaměstnance Zdravotní a sociální pojištění, měsíčně Pronájem prodejny na jeden měsíc Ostatní výdaje za měsíc Roční webhosting + doména Roční pojištění majetku Rezerva Vlastní kapitál Kč 35% hrubých mezd = 5250 Kč Kč Kč Kč Kč cca 10% měsíčních nákladů Kč Úvěr od banky s úrokem 12%: maximálně Kč splatné do pěti let konstantním úmorem Předpoklady Objednáváme zboží podle zájmů a objednávek zákazníků - neřešíme sklad Kamenný obchod pracuje 5 dní v týdnu, ale přes internet mohou zákazníci objednávat kdykoliv Odpisy vybavení prodejny jsou lineární a úměrné 15% kupní ceny Daň ze zisku činí 30% Kapitál vložený do podniku by mohl být alternativně zhodnocen 5% Strana 2 / 7

3 Potřebný kapitál Toto je seznam položek, které musíme zaplatit při začátku podnikání. Jsou to jednak jednorázové výdaje, které platíme jen jednou za celou dobu uvažovaného podnikání, a dále měsíční výdaje na první měsíc, abychom měli první měsíc co prodávat. Na tato aktiva musíme mít stejný objem pasiv, potřebné peníze nad náš vlastní kapitál doplníme úvěrem z banky. Nájem prodejny na rok, placeno předem Zařízení prodejny, nákup výstavních kusů zboží, předzásobení Vytvoření elektronického obchodu + provozní databáze (jednorázově) Měsíční náklady na prodané zboží Měsíční mzdy a pojištění zaměstnanců Měsíční pojištění majetku Měsíční ostatní náklady Měsíční provozní náklady Rezerva Kapitál celkem Vlastní kapitál Cizí kapitál (úvěr) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Z tabulky po sečtení řádků vyplývá, že budeme do začátku potřebovat Kč a musíme tedy požádat o úvěr ve výši Kč. To je v souladu s našimi vstupními daty. Rozpočtová výsledovka za 1 rok V rozpočtové výsledovce shrneme příjmy a výdaje za jeden rok působení. Z hrubého zisku, který tímto dostaneme musíme ještě odvést státu daň podle sazby uvedené v předpokladech. Příjmy za prodané zboží Náklady na prodané zboží Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Pojištění majetku Ostatní náklady Úrok z úvěru Odpisy Zisk před zdaněním Daň ze zisku Zisk po zdanění Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ,2 Kč ,8 Kč Strana 3 / 7

4 Cash Flow za rok Cash Flow, neboli výkaz o toku peněz, informuje podnikatele o stavu financí (přebytku či nedostatku), který zůstane v podniku. Toto číslo zjistíme ze zdaněného zisku přičtením příjmů, které nejsou zároveň výnosy a nákladů, které zároveň nejsou výdaji, dále odečtením výnosů, jenž nejsou příjmy a výdajů, jenž nejsou náklady. Zisk po zdanění Odpisy Úmor úvěru Cash Flow Ušlé opportunity cost Čistý výdělek firmy ,8 Kč Kč Kč ,8 Kč Kč ,8 Kč Závěr Podle čistého výdělku firmy se zdá, že projekt by mohl být výdělečný. Problémem realizace tohoto záměru je však to, že ve vybrané části trhu je ve skutečnosti velmi silná konkurence. Toto má vliv na realističnost projektu. Druhým možným problémem by mohl být úvěr od banky, která se bude pravděpodobně zdráhat půjčit Kč začínajícímu podnikateli a bude vyžadovat přinejmenším adekvátní ručení. Co se týče objemu prodeje, soudím, že týdenní počet prodaných výrobků je dosažitelný, zejména díky vzrůstajícímu zájmu o přenosné počítače, avšak jedině díky internetovému obchodu. Strana 4 / 7

5 2. Kalkulace nákladů Kalkulace nákladů je disciplína, která ekonomovi firmy, vyrábějící více různých výrobků, umožní ze znalosti celkových výrobních a provozních nákladů určit náklady na jednotkové množství jednotlivých vyráběných produktů a podle toho určit výhodnost výroby nebo případně stanovit ceny těchto výrobků. Zadání Firma podniká v oblasti rychlého občerstvení, ve své prodejně na frekventovaném náměstí peče několik druhů slaných koláčů. A B C D E F pizza sýrová o průměru 35 cm pizza salámová o průměru 35 cm pizza špenátová o průměru 35 cm pizza žampionová o průměru 40 cm pizza mexická o průměru 40 cm pizza se čtyřmi druhy sýrů o průměru 40 cm Koláče jsou prodávány hned na místě jejich přípravy, není proto třeba zabývat se distribucí a odbytem. Následující tabulka obsahuje průměrnou týdenní statistiku Druh koláče A B C D E F Vyrobeno [ks / týden] (N) Prodáno [ks / týden] (S) Doba přípravy [NH / ks] (p) 0,25 0,33 0,33 0,45 0,50 0,50 Plocha [m2] (a) 0,096 0,096 0,096 0,126 0,126 0,126 Spotřeba ingrediencí [kg / ks] (m) 0,300 0,350 0,400 0,350 0,500 0,450 Řádek 'Prodáno' nemá na náklady vliv, neboť se nezabýváme distribucí koláčů. Mohl by nám nanejvýš napovědět, kterých druhů můžeme napříště péct méně. Týdenní náklady [Kč / týden] Výrobní režie (PC) podle spotřebovaného času Správní režie (AC) fixní náklady Odbytová režie (MC) 0 prodáváme koláče na stejném místě, kde je pečeme Zásobovací režie (SC) podle množství spotřebovaných ingrediencí a plochy koláče (množství těsta) = náklady na ingredience Kč (SCI) + náklady na těsto = Kč (SCD) Strana 5 / 7

6 Pro výpočet nákladů se nabízí metoda kalkulace s poměrovými čísly, neboť pro všechny veličiny, na kterých náklady závisí, máme pro jednotlivé produkty poměrová čísla k dispozici. Výrobní režie Na této režii se podílí každý produkt počtem upečených kusů a dobou, kterou příprava jednoho kusu stojí (jsou to například náklady na odpracované hodiny zaměstnanců nebo doba vytížení pece při přípravě jednoho kusu). Součet normohodin odpracovaných zaměstnanci za týden označíme D. D = Σ( p I. N I ) = (0, , , , , ,5. 80) = 259,2 NH Náklady na jednu normohodinu označíme P. P = PC / D = / 259,2 = 38,58 Kč / NH Potom výrobní režie na jeden každý produkt bude spočtena PC I = P. p I Produkt P. p i [Kč / ks] A 9,65 B 12,73 C 12,73 D 17,36 E 19,29 F 19,29 Správní režie Tato režie vychází z nákladů na provoz podniku, jako je nájemné prodejny, náklady na umělohmotný příbor, tácky a ubrousky dávané k prodaným koláčům, atd. Je fixní a zcela nezávislá na druzích jednotlivých produktů, bude proto rozpočítána stejnoměrně. k = AC / Σ ( N I ) = / 670 = 17, 91 Kč / ks Produkt K [Kč / ks] A 17,91 B 17,91 C 17,91 D 17,91 E 17,91 F 17,91 Odbytová režie Jak už bylo napsáno výše, připravujeme koláče přímo v prodejně, a proto se nezabýváme odbytovou režií. V jiných odvětvích vyjadřuje odbytová režie náklady na distribuci výrobků k zákazníkům nebo prodejcům a také za sklad. Jedinou odbytovou režií, kterou bychom mohli uvažovat v našem případě rychlého občerstvení by byly náklady na likvidaci neprodaných kusů, ale vzhledem k tomu, že se jedná o jídlo, nebude problém zařídit likvidaci zdarma. Strana 6 / 7

7 Zásobovací režie Tato režie zahrnuje náklady na spotřebované suroviny, jejich nákup a dovoz. Je ještě rozdělena na dvě podčásti: náklady na těsto a náklady na ingredience. Množství spotřebovaného těsta D na jeden koláč je závislé na rozměrech koláče, kdežto množství ingrediencí I se odvíjí od toho, jak bohatou má koláč oblohu. Číselně je toto vyjádřeno řádkem Spotřeba ingrediencí v kilogramech na jeden kus. Celková zásobovací režie na jeden kus pak bude součtem režie na těsto a režie na oblohu. I = Σ ( m I. N I ) = (0, , , , , ,45. 80) = 261 kg D = Σ( a I. N I ) = (0,096. ( ) + 0,126. ( )) = 73,62 m 2 i = SCI / I = / 261 = 61,30 Kč / kg d = SCD / D = / 73,62 = 163 Kč / m 2 Produkt i. m i d. d i i.m i + d. d i A 18,39 15,69 34,08 B 21,46 15,69 37,15 C 24,52 15,69 40,21 D 21,46 20,49 41,95 E 30,65 20,49 51,14 F 27,59 20,49 48,08 Celková režie Celková režie na jeden kus koláče se dá vypočítat součtem všech dílčích režií na jeden kus. V tabulce je uvedena celková režie spolu s možnou cenou jednotlivých druhů koláčů, pokud bychom chtěli z každého kusu alespoň 10% zisk. Produkt Celk. Náklady [ Kč / ks] Dop. Cena [ Kč / ks] A 61,64 70,00 B 67,79 75,00 C 70,85 80,00 D 77,22 85,00 E 88,34 100,00 F 85,28 95,00 Strana 7 / 7

nejen Ing. Jana Bellová Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

nejen Ing. Jana Bellová Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Ekonomie nejen k maturitě Ekonomické výpočty a projekty Ing. Jana Bellová Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

4.1. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

4.1. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1.1. Význam financování Financování podniku = činnost, při které se podnik snaží získat finanční zdroje a tyto zdroje efektivně použít. Financování podniku se uskutečňuje při:

Více

ZÁKLADY PODNIKOVÉ EKONOMIKY

ZÁKLADY PODNIKOVÉ EKONOMIKY ZÁKLADY PODNIKOVÉ EKONOMIKY CVIČEBNICE Pořadové číslo: Zpracoval: Ing. Jan Tichý, Ph.D. 2011 O publikaci Tato cvičebnice vznikla jako praktický doplněk ke skriptům s názvem Základy podnikové ekonomiky.

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Podnikatelský plán a finanční řízení

Podnikatelský plán a finanční řízení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Podnikatelský plán a finanční řízení Business plan and financial management Diplomová práce Autor: Bc. Jana Štérová Finance Vedoucí práce:

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Osnova: Charakteristika finančního a manažerského účetnictví Náklady Výnosy HV Příjmy a výdaje Cash flow Kalkulace CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Výuka ekonomicky

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Řízení zásob ve zvoleném podniku Inventory control in a selected company Jiří Hrdlička Plzeň 2012 Oficiální zadání diplomové práce Prohlašuji,

Více

10 ÚVOD DO ŘÍZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE

10 ÚVOD DO ŘÍZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 176 10 ÚVOD DO ŘÍZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY ÚVOD DO ŘÍZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE Prodejna bez ohledu na svoji velikost potřebuje

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Podnikatelský plán. zdroj: Diplomová práce, Petr Uhřík. Pekárna a cukrárna U Struháčků, s. r. o.

Podnikatelský plán. zdroj: Diplomová práce, Petr Uhřík. Pekárna a cukrárna U Struháčků, s. r. o. Podnikatelský plán zdroj: Diplomová práce, Petr Uhřík Pekárna a cukrárna U Struháčků, s. r. o. Rodinná pekárna U Struháčků fungovala na živnostenské oprávnění pekařky a cukrářky paní Anny Struháčkové,

Více

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Základy podnikání v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ Realizátor projektu: Organizátor projektu: Farmářské centrum VLVATA, o.s. OS Tatrmani Datum konání: 27. 1. 2011

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky. Miroslava Žampachová

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky. Miroslava Žampachová PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ RESTAURACE U Makové panenky Miroslava Žampachová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V bakalářské práci Podnikatelský plán na založení restaurace je zpracován podnikatelský

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Kalkulační propočty a metody, řízení nákladů

Kalkulační propočty a metody, řízení nákladů Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Kalkulační propočty a metody, řízení nákladů Zpracoval(a): Jan Mařata Martina Tomková Zdeňka Šobová Datum prezentace: 22. dubna 2004 V Brně dne......

Více

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval:, o.p.s.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF STRUCTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ ZÁSOB

Více

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Kapitálové zdroje. 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více