SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK"

Transkript

1 SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK Mgr. Alexandra HROUZKOVÁ Katedra psychologie FFUK, Praha Prof. PhDr. Petr WEISS, PhD. Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK, Praha

2 ÚVODEM Konopné drogy jsou po alkoholu a tabáku třetí nejužívanější skupinou drog nejen u nás, ale i ve světě UNODC odhaduje, že uživatelů je až 203 milionů tj. až 4,5 % světové populace ČR: 60 tisíc uživatelů užívá každodenně

3 PŘEDCHOZÍ VÝZKUM V ČR (2010) Sexualita uživatelů marihuany ve věku let: Ve srovnání s ČR zjištěny rozdíly: vyšší aktivita, potřeba, frekvence, delší doba trvání soulože, vyšší počet sexuálních partnerek + lepší prožitek orgasmu!!! NEzjištěna rizikovost (komerční sex, používání kondomu, pohlavní nemoci syfilis, C, HIV)

4 VÝZKUM MEZI PARTNERKAMI (2013) Kvantitativní výzkum Dotazník pro partnerky uživatelů marihuany - 54 položek, odpovědělo 204 žen - sběr dat říjen 2012 březen 2013 Analytická statistika: - testy: ANOVA, Chí-kvadrát, korelační koeficient - hladina významnosti alfa = 0,5

5 CÍLE VÝZKUMU (2013) 1) Změna kvality styku po užití marihuany, výskyt chybějící ejakulace, výskyt erektilní dysfunkce, frekvence styku, délka předehry, délka soulože 2) Souvislost s frekvencí užívání marihuany a s užíváním dalších látek alkohol, párty drogy, tvrdé drogy, tabák 3) Porovnání s věkově srovnatelným souborem českých mužů (Weiss, Zvěřina, 2009)

6 CHARAKTERISTIKA SOUBORU ŽEN Vzdělání: maturita 48 %, VŠ 34 %, střední odborné 9 % Užívání marihuany: ANO 56 %, NE 44 % Délka vztahu: 1 měsíc - 3 roky 72 %, déle než 5 let 13 % Věk partnerek: průměr 24,7 let do nad 51

7 CHARAKTERISTIKA SOUBORU PARTNERŮ UŽIVATELŮ Vzdělání: maturita 44 %, střední odborné 25 %, VŠ 21 % Frekvence užívání: denně 55 %, 4-5x týdně 17 %, 2-3x týdně 17 % Délka užívání: 5-9 let 39 %, let 25 %, let 14 % Další látky: M+A 48 %, M 31 %, M+J 18 %, M+T 3,4 % Tabák: ANO 71 %, NE 29 % Věk uživatelů: průměr 27,8 let do nad 51

8 VĚK PARTNEREK A JEJICH PARTNERŮ UŽIVATELŮ MARIHUANY H 0 : U uživatelů není souvislost mezi jejich stářím a stářím partnerek. => p-value = 0,0000 = ZAMÍTÁME Statisticky významně souvisí věk muže a ženy, kteří jsou ve vztahu, a to pozitivně, tzn. čím je starší uživatel, tím starší žena. = 3,1 let věk. rozdíl mezi muži a ženami v průměru

9 ZMĚNA POHLAVNÍHO STYKU PO UŽITÍ MARIHUANY PARTNEREM PŘED STYKEM Pokud partner před stykem užívá marihuanu, mění se tento styk ve srovnání s tím, když neužívá: 5,9 % neužívá 20,6 % 31,4 % 42,2 % ne ano, k lepšímu ano, k horšímu

10 SROVNÁNÍ ZMĚN + V ČEM ano, k horšímu ano, k lepšímu Změny v pohlavím styku - v čem Ab. čet. Ab. čet. pohlavní styk trvá kratší dobu 10 6 pohlavní styk trvá delší dobu partner obtížněji dosahuje orgazmu partner snadněji dosahuje orgazmu 3 12 partner se mi při pohlavním styku méně věnuje 18 2 partner se mi při pohlavním styku více věnuje 2 52 partner je méně vzrušený 22 2 partner je více vzrušený 2 44

11 ZMĚNA KVALITY STYKU A UŽÍVÁNÍ MARIHUANY PARTNERKAMI H 0 : Není souvislost mezi tím, jestli partnerka kouří marihuanu a změnou kvality sexuálního styku. => p-value = 0,0000 = ZAMÍTÁME Mosaic Chart for Ot25 Pred sexem Mar Z by Ot27 Sex po Mar lepsi horsi ano Ot27 Sex po Mar lep ano, k horším ano, k lepším ne neužívá ne => ženy, které také užívají marihuanu vypovídají statisticky významně častěji, že se sex mění k lepšímu, ženy, které neužívají marihuanu, vypovídají, že k horšímu!!!

12 FREKVENCE POHLAVNÍHO STYKU + POROVNÁNÍ S ČR Průměrná frekvence: 15,3 x / měsíc Populační výzkum MUŽI: let: 2,8 x /měsíc let: 11,4 x /měsíc let: 9,8 x /měsíc Věkové rozložení souboru uživatelů: do nad 51

13 FREKVENCE POHLAVNÍHO STYKU V ZÁVISLOSTI NA DALŠÍCH LÁTKÁCH H 0 : Počet pohlavních styků nezávisí na tom, jaké další drogy muž užívá. = > p-value = 0,1570 = NEZAMÍTÁME Ot22 Sex kolik za mesic Means and 95,0 Percent LSD Intervals M MA MJ MT Ot11b Jake drogy

14 FREKVENCE POHLAVNÍHO STYKU V ZÁVISLOSTI NA TABÁKU H 0 : Počet pohlavních styků nezávisí na tom, jestli muž kouří cigarety. => p-value = 0,2199 = NEZAMÍTÁME Ot22 Sex kolik za mesic Means and 95,0 Percent LSD Intervals ano ne Ot12 Cigarety

15 FREKVENCE STYKU V ZÁVISLOSTI NA FREKVENCI UŽÍVÁNÍ MARIHUNY H 0 : Počet pohlavních styků nezávisí na frekvenci užívání marihuany. => p-value = 0,0961 = NEZAMÍTÁME Ot22 Sex kolik za mesic Means and 95,0 Percent LSD Intervals 1x týdnì 2x-3x týdnì4x-5x týdnì dennì ménì Ot08 Mar jak casto

16 FREKVENCE STYKU V ZÁVISLOSTI NA DÉLCE VZTAHU H 0 : Frekvence styku nesouvisí s délkou vztahu. => p-value = 0,0002 = ZAMÍTÁME!!!!!! Délka vztahu statisticky významně souvisí s frekvencí pohlavních styků, a to NEGATIVNĚ, tzn. čím delší vztah, tím méně pohlavních styků.

17 DÉLKA PŘEDEHRY + POROVNÁNÍ S ČR Průměrná délka předehry: 12,6 minut Populační výzkum MUŽI: let: 16,7 min let: 17,7 min let: 15 min Věk. rozložení souboru uživatelů: do nad 51

18 DÉLKA PŘEDEHRY V ZÁVISLOSTI NA DALŠÍCH LÁTKÁCH H 0 : Délka předehry nezávisí na tom, jaké další drogy muž užívá. => p-value = 0,1190 = NEZAMÍTÁME Ot37 Predehra v min Means and 95,0 Percent LSD Intervals M MA MJ MT Ot11b Jake drogy

19 DÉLKA PŘEDEHRY V ZÁVISLOSTI NA TABÁKU H 0 : Délka předehry nezávisí na tom, jestli muž kouří cigarety. = > p-value = 0,2658 = NEZAMÍTÁME Ot37 Predehra v min Means and 95,0 Percent LSD Intervals ano ne Ot12 Cigarety

20 DÉLKA PŘEDEHRY V ZÁVISLOSTI NA FREKVENCI UŽÍVÁNÍ MARIHUNY H 0 : Délka předehry nezávisí na frekvenci užívání marihuany. => p-value = 0,6058 = NEZAMÍTÁME Ot37 Predehra v min Means and 95,0 Percent LSD Intervals 1x týdnì 2x-3x týdnì4x-5x týdnì dennì ménì Ot08 Mar jak casto

21 TRVÁNÍ SOULOŽE + POROVNÁNÍ S ČR Průměrná doba trvání soulože: 20,6 minut Populační výzkum MUŽI: let: 22,5 min let: 17,5 min let: 14,7 min Věk. rozložení souboru uživatelů: do nad 51

22 TRVÁNÍ SOULOŽE V ZÁVISLOSTI NA DALŠÍCH LÁTKÁCH H 0 : Délka styku nezávisí na tom, jaké další drogy muž užívá. => p-value = 0,2324 = NEZAMÍTÁME Ot38 Souloz v min Means and 95,0 Percent LSD Intervals M MA MJ MT Ot11b Jake drogy

23 TRVÁNÍ SOULOŽE V ZÁVISLOSTI NA TABÁKU H 0 : Délka soulože nezávisí na tom, jestli muž kouří cigarety. => p-value = 0,8898 = NEZAMÍTÁME Ot38 Souloz v min Means and 95,0 Percent LSD Intervals ano Ot12 Cigarety ne

24 TRVÁNÍ SOULOŽE V ZÁVISLOSTI NA FREKVENCI UŽÍVÁNÍ MARIHUNY H 0 : Délka soulože nezávisí na frekvenci užívání marihuany. => p-value = 0,8326 = NEZAMÍTÁME Ot38 Souloz v min Means and 95,0 Percent LSD Intervals 1x týdnì 2x-3x týdnì4x-5x týdnì dennì ménì Ot08 Mar jak casto

25 EREKTILNÍ DYSFUNKCE DLE IIEF (možná dysfunkce): 27 % uživatelů (bez dysfunkce): 73 % uživatelů

26 EREKTILNÍ DYSFUNKCE V ZÁVISLOSTI NA DALŠÍCH LÁTKÁCH H 0 : Výsledek v testu IIEF-5 nezávisí na tom, jaké další drogy muž užívá. = > p-value = 0,2064 = NEZAMÍTÁME Ot41az45 Suma IIEF Means and 95,0 Percent LSD Intervals M MA MJ MT Ot11b Jake drogy

27 EREKTILNÍ DYSFUNKCE V ZÁVISLOSTI NA TABÁKU H 0 : Výsledek v testu IIEF-5 nezávisí na tom, jestli muž kouří cigarety. => p-value = 0,5334 = NEZAMÍTÁME Ot41az45 Suma IIEF 23, ,6 22,2 21,8 21,4 21 Means and 95,0 Percent LSD Intervals ano ne Ot12 Cigarety

28 EREKTILNÍ DYSFUNKCE V ZÁVISLOSTI NA FREKVENCI UŽÍVÁNÍ MARIHUNY H 0 : Výsledek v testu IIEF-5 nezávisí na frekvenci užívání marihuany. => p-value = 0,8090 = NEZAMÍTÁME Ot41az45 Suma IIEF Means and 95,0 Percent LSD Intervals 1x týdnì 2x-3x týdnì4x-5x týdnì dennì ménì Ot08 Mar jak casto

29 EREKTILNÍ DYSFUNKCE V ZÁVISLOSTI NA DÉLCE UŽÍVÁNÍ MARIHUNY H 0 : Délka užívání marihuany nesouvisí s výsledkem v testu IIEF-5. => p-value = 0,0172 = ZAMÍTÁME!!! Statisticky významně souvisí délka užívání marihuany a výsledek v testu IIEF-5, a to NEGATIVNĚ, tzn. čím delší užívání, tím nižší skóre v testu IIEF-5.

30 CHYBĚJÍCÍ EREKCE + POROVNÁNÍ S ČR Zažila jste někdy při sex. styku, že by se Vašemu partnerovi nedostavila erekce? 10,8 % 3,9 % ne ano, jednou nebo dvakrát 33,8 % 51,5 % občas Populační výzkum MUŽI: let: let: 21 % let: 35 % často

31 CHYBĚJÍCÍ EJAKULACE + POROVNÁNÍ S ČR Zažila jste někdy 2,0 % při sex. styku, že by se Vašemu partnerovi nedostavila ejakulace? 37,7 % 60,3 % ne ano, někdy Populační výzkum MUŽI: ano, často let: let: 7 % let: 17 %

32 ZÁVĚR 1) 1) V porovnání s populací ČR: - mají uživatelé marihuany pohlavní styky častěji - soulož trvá déle => potvrzuje předchozí výzkum

33 ZÁVĚR 2) 2) Kvalita pohlavního styku po užití marihuany - dle partnerek, které samy užívají marihuanu, se pohlavní styk, před kterým muž užije marihuanu, mění k lepšímu - partnerky zejména oceňují, že pohlavní styk trvá delší dobu, a že se jim partner více věnuje

34 ZÁVĚR 3) 3) Poruchy - nebyl zjištěn vyšší výskyt erektilní dysfunkce => potvrzuje předchozí výzkum - opožděná ejakulace potřeba dalšího zkoumání (vzhledem k delší době trvání soulože) - chybějící ejakulace potřeba dalšího zkoumání => potvrzuje předchozí výzkum

35 ZÁVĚR 4) 4) Vliv dalších látek - nebyl zjištěn vliv dalších užívaných látek (alkohol, párty drogy, tabák) na vybrané oblasti sexuality

36 Děkuji za Vaši pozornost.

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 1993, 1998, 3 a 8 21. dubna 9 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 993, 998 a 23 8. dubna 2 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

Věk respondentek počet minimum maximum průměr sm.odch. 119 18,00 53,00 26,40 6,72

Věk respondentek počet minimum maximum průměr sm.odch. 119 18,00 53,00 26,40 6,72 Sexuální chování komerčních sexuálních pracovnic v soukromém životě (Jak souloží prostitutky z lásky) Martina Zikmundová Cíle výzkumu Cílem výzkumu bylo získat informace o sexuálním chování komerčních

Více

Studentské a jiné odborné a vûdecké práce

Studentské a jiné odborné a vûdecké práce NÁRODNÍ MONITOROVACÍ ST EDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE Studentské a jiné odborné a vûdecké práce e N o 17 Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra psychologie

Více

Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky

Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky Michal Miovský 1, Lenka Miovská 2, Eva Šedá 3, Vladimír Řehan 4 1 Psychologický ústav AV ČR a FF UP Olomouc 2 Národní monitorovací

Více

Media Monitoring Pfizer

Media Monitoring Pfizer Media Monitoring Pfizer Přehled zpráv 21. 4. 22.4.2009 Plné znění zpráv 1 Přehled zpráv Češi a sex: 60 minut týdně!...5 22.4.2009 Aha! ~ str. 10 ~ Aktuálně ( wer) ) Délka soulože je průměrně 14-15 minut!

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Sexualita. & drogy. Sborník odborné konference Praha 31. března 1. dubna 2011

Sexualita. & drogy. Sborník odborné konference Praha 31. března 1. dubna 2011 Sexualita & drogy Sborník odborné konference Praha 31. března 1. dubna 2011 Sexualita & drogy Sborník odborné konference Praha 31. března 1. dubna 2011 Za podporu děkujeme České spořitelně a Magistrátu

Více

Zhodnocení stavu užívání návykových látek. a služeb určených jejich uživatelům. na území bývalého okresu Nový Jičín

Zhodnocení stavu užívání návykových látek. a služeb určených jejich uživatelům. na území bývalého okresu Nový Jičín Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín Zadavatel studie: Město Kopřivnice Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice Realizátor: Sdružení

Více

Jak vnímají studenti VŠ nevěru

Jak vnímají studenti VŠ nevěru UNIVERZITA KARLOVA, FAKULTA FILOSOFICKÁ OBOR PSYCHOLOGIE Psychologická metodologie ZS 2009/2010 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Jak vnímají studenti VŠ nevěru Kvalitativní a kvantitativní výzkum 3. ročník Radka Hnyková

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Zpráva o projektu ŽIVOTNÍ STYL A OBEZITA longitudinální epidemiologická studie prevalence obezity v ČR

Zpráva o projektu ŽIVOTNÍ STYL A OBEZITA longitudinální epidemiologická studie prevalence obezity v ČR Zpráva o projektu ŽIVOTNÍ STYL A OBEZITA longitudinální epidemiologická studie prevalence obezity v ČR Příjemce dotace Česká lékařská společnost ČSL JEP, Česká obezitologická společnost Praha, leden 2006

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY Srpen 2003 Ženy a muži v číslech zdravotnické statistiky ÚZIS ČR 2003 Zpracoval Ústav zdravotnických

Více

Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands

Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands EMCDDA 2004 selected issue In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and

Více

ZÁKLADY METODOLOGIE KLINICKÉHO VÝZKUMU A BIOSTATISTIKY. Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha

ZÁKLADY METODOLOGIE KLINICKÉHO VÝZKUMU A BIOSTATISTIKY. Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha ZÁKLADY METODOLOGIE KLINICKÉHO VÝZKUMU A BIOSTATISTIKY Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Úkol 1 Senzitivita a specificita nového testu pro schizofrenii je shodně 90%. Prevalence onemocnění v populaci

Více

Sexualita HIV pozitivních. MUDr. Ivo Procházka, CSc. Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN, HIV centrum Bulovka

Sexualita HIV pozitivních. MUDr. Ivo Procházka, CSc. Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN, HIV centrum Bulovka Sexualita HIV pozitivních MUDr. Ivo Procházka, CSc. Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN, HIV centrum Bulovka HIV terapie nové postoje k sexualitě Zavedení HIV terapie změnilo i postoje k sexualitě Předtím

Více

VÝSKYT ZÁVISLOSTNÍHO CHOVÁNÍ V PILOTNÍM VZORKU OSOB S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM*

VÝSKYT ZÁVISLOSTNÍHO CHOVÁNÍ V PILOTNÍM VZORKU OSOB S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM* VÝSKYT ZÁVISLOSTNÍHO CHOVÁNÍ V PILOTNÍM VZORKU OSOB S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM* Petr Kachlík Anotace: V pilotním vzorku 228 osob s motorickým postižením bylo pomocí anonymního dotazníku zjišťováno závislostní

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Průzkum žáků 6. - 9. tříd městskéčásti Praha 12

Průzkum žáků 6. - 9. tříd městskéčásti Praha 12 Průzkum žáků 6. - 9. tříd městskéčásti Praha 12 Závěrečnázpráva z šetření Listopad 2013 Prosinec 2013 Zpracovatelé: Mgr. Jana Hanusová, Mgr. Pavel Dosoudil Cíle a východiska průzkumu Průzkum v oblasti

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MARIHUANĚ. Roman Pešek, Kateřina Žiláková Arkáda sociálně psychologické centrum v Písku

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MARIHUANĚ. Roman Pešek, Kateřina Žiláková Arkáda sociálně psychologické centrum v Písku CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MARIHUANĚ Roman Pešek, Kateřina Žiláková Arkáda sociálně psychologické centrum v Písku 1 OBSAH Úvod... 5 Míra užívání konopí mezi mladými Čechy... 6 Vzhled, způsoby užívání a projevy

Více

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008 ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008 Duben 2011

Více

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Název: Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Realizátoři

Více

Koncept rizikové chování I

Koncept rizikové chování I Školní dotazníková studie o návykových látkách, dalších formách rizikového chování a pilotní studie o uţívání těkavých látek na základních školách praktických: Karlovarský kraj Sdruţení SCAN PhDr. Martin

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky

Více

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení*

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Petr Soukup** Institut sociologických studií Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze Improper Use of Statistical Significance

Více