Vážení pedagogové, Pro upřesňující informace neváhejte a zavolejte, rád Vám odpovím na veškeré dotazy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení pedagogové, Pro upřesňující informace neváhejte a zavolejte, rád Vám odpovím na veškeré dotazy."

Transkript

1

2 Obsah JAK OBJEDNAT PREVENTIVNÍ PROGRAMY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/ Kontakty pro objednávání, dotazy, konzultace... 3 NABÍDKA PROGRAMŮ... 4 Komplexní program primární prevence Jdi dál!... 4 Tematické semináře pro základní školy Tematické semináře pro střední školy Programy pro třídní skupiny Programy pro rodiče CENA ZA PROGRAMY A PŘÍSPĚVEK NA CESTOVNÉ SPOLUPRACUJEME

3 Vážení pedagogové, pro nadcházející školní rok jsme na základě podnětů z Vaší strany a moderních trendů v poskytování preventivních služeb provedli výrazné změny v naší práci. Za uplynulých 15 let existence MAJÁKu o. p. s. jde o nejvýraznější posun v naší činnosti. Doufám, že bude pro Vás příznivý. Předně bych Vás rád informoval, že jsme nově získali Certifikaci odborné způsobilosti poskytovatele školské primární prevence MŠMT, na kterou jsme se dlouhodobě připravovali. Certifikace sjednocují kvalitu nabízených služeb primární prevence v ČR. I s ní souvisejí nadcházející změny. Děkuji zpětně všem, kteří nám v rámci certifikačního šetření pomáhali. Abychom mohli kvalitněji a efektivněji pracovat s třídními kolektivy, rozhodli jsme se na základě doporučení a Vašich připomínek vytvořit dlouhodobý preventivní program, v rámci kterého budeme navštěvovat třídy dvakrát ročně ve dvou blocích. Komplexní preventivní program je připraven pro 4. až 9. ročník ZŠ. Do programu lze vstoupit v jakémkoliv ročníku. Změna z původního systému, kdy jste vybírali jednotlivá témata pro Vaše třídy, na komplexní program je poměrně razantní. Umožní ale našim lektorům pracovat s třídními kolektivy kontinuálně a Vy získáte dlouhodobou a komplexní prevenci pro Vaši školu. Na základě Vašich hodnocení chceme do programů zařadit více aktivit pro žáky, proto navyšujeme časovou dotaci jednotlivých bloků. V programech budeme využívat model KAB, který žákům pomůže lépe si osvojit pozitivní postoje a hodnoty. Rádi bychom intenzivněji spolupracovali se školními metodiky prevence a především nově s třídními učiteli. Zápisy z programů, které budeme po realizovaných blocích zpracovávat, Vám poskytnou cílenou zpětnou vazbu a detailnější informace o Vašich žácích. Vytvoříme větší prostor pro vzájemné konzultace, které nyní probíhaly spíše individuálně a velmi krátce. 2 Pro ročník ZŠ Vám nabízíme nové tematické preventivní semináře Agrese a Jsem originál. Tematické semináře jsme připravili také pro středoškolské ročníky. Rozšířili jsme nabídku programů práce se skupinou pro třídní kolektivy, podrobné informace najdete na straně 13. S novým formátem práce a systémem programů jsme museli i v letošním roce přistoupit k úpravě cen. Požadavky na certifikovanou kvalitu programů se promítly mimo jiné i do zvýšení celkových nákladů, na které musíme reagovat. Pokud na preventivní činnost čerpáte finanční zdroje z grantů nebo dotací, je možné domluvit individuální podmínky. Pro upřesňující informace neváhejte a zavolejte, rád Vám odpovím na veškeré dotazy. Děkuji za Vaši spolupráci a přeji hezké a zasloužené léto. Mgr. Jan Molnár vedoucí primární prevence

4 JAK OBJEDNAT PREVENTIVNÍ PROGRAMY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/ Po výběru programů z naší nabídky vyplňte elektronický objednávkový formulář. Ten najdete na našich webových stránkách Do formuláře můžete uvést Vaše případné preference týkající se termínů realizace programů. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás kontaktujte! 2. Zašlete objednávku na e mail Obratem Vám naše koordinátorka odešle potvrzení o přijetí Vaší objednávky. V průběhu léta objednávku zpracujeme a v srpnu Vás kontaktujeme s návrhem smlouvy, časovým harmonogramem realizace programů a případnými doplňujícími informacemi. 3. Podepíšeme smlouvu o realizaci preventivních programů. Zaslaný návrh smlouvy můžete připomínkovat a po vzájemném schválení smlouvu podepíšeme. Kdybyste měli jakékoli otázky, využijte prosím možnost sjednat si osobní konzultaci s vedoucím primární prevence na Vaší škole, který vám vysvětlí všechny podmínky spolupráce. 3 Kontakty pro objednávání, dotazy, konzultace Mgr. Jan Molnár, vedoucí primární prevence konzultace a dotazy e mail: tel: / Bc. Petra Horáčková, koordinátorka prevence koordinace smluv a harmonogramů programů e mail: tel: Další informace najdete na adrese

5 NABÍDKA PROGRAMŮ Komplexní program primární prevence Jdi dál! Cílem komplexního programu primární prevence je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy od 4. do 9. ročníku a při takto zajištěné návaznosti preventivní činnosti efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků. Témata a jejich časové dotace jsou zpracovány na základě doporučení MŠMT pro tvorbu Minimálního preventivního programu školy. Tematické bloky jsou rámcové, na základě konzultace a zhodnocení je možné bloky upravovat dle aktuálních potřeb třídy. Časová dotace je 6 vyučovacích hodin pro jednotlivé ročníky. V rámci ročníku je program rozdělen do dvou tematických celků po 3 vyučovacích hodinách přímé práce s kolektivem. Cena šestihodinového programu včetně konzultací pro jeden ročník je Kč. Během programů jsou třídní skupiny aktivně zapojeny do programu, na závěr každého bloku je zařazena reflexe bloku. Žákům jsou nabízeny další možnosti trávení volného času a kontakty na odborné poradenské instituce a zařízení. Při objednání 6hodinového programu pro jednu třídu v rámci komplexního programu budou setkání realizována s určitým časovým rozestupem (minimálně 3 týdny). V den realizace programů bude jeden lektor realizovat vždy pouze jeden tříhodinový blok komplexního programu. Nebude možné, aby jeden lektor vedl 2 bloky komplexního programu v jeden den (např. pro paralelní třídy). 4 Samozřejmě ale budeme usilovat o to vyjít Vám při objednávce programů vstříc a optimalizovat harmonogram realizace a personální zajištění tak, aby pro Vás bylo co nejvýhodnější. Pro samotnou realizaci bloku programu potřebujeme zajistit samostatnou třídu s prostorem pro aktivity, tabuli a křídy, případně flipchart a fixy. Odborné učebny a učebny bez možnosti přesunutí školních lavic nejsou vhodné. Tematické bloky Komplexního preventivního programu Jdi dál! Ročník 1. blok 2. blok 4. Alkohol a kouření Agrese a šikana 5. Vlastní hodnota a respekt Kyberšikana 6. Závislostní chování Dospívání a moje identita 7. Partnerské vztahy a pojetí krásy Drogy I. 8. Drogy II. Sexualita a moje zodpovědnost 9. Rizikové sexuální chování Hrozby extremismu a sekt

6 ALKOHOL A KOUŘENÍ 4. ročník 1. blok 3 x 45 min Kč Program se zaměřuje na rizika užívání tabákových výrobků, alkoholu a vzniku závislosti. U žáků formuje zdravé postoje v rámci této problematiky ke svému nejbližšímu okolí. Pracuje s pojmy závislost, oxid uhelnatý, dehet, nikotin, opilost (intoxikace). Program posiluje dovednost účastníků aktivně zastávat své postoje a odolat tlaku vrstevnické skupiny. Obecný cíl: Předcházet závislosti na tabákových a alkoholových výrobcích. Porozumět škodlivosti aktivního i pasivního kouření a pojmu závislost. Upevnit postoj, že když přede mnou někdo kouří, mohu a měl bych s tím něco dělat. Další požadavky na program: Dataprojektor se školním počítačem (součástí programu je PowerPointová prezentace). AGRESE A ŠIKANA 4. ročník 5 2. blok 3 x 45 min Kč Program se zabývá porozuměním hranice mezi legrací, ubližováním a šikanou. Do hloubky vysvětluje pojem šikana a její obměny. Žáci se učí aktivně řešit konflikt a čelit projevům šikany. V programu je zařazena aktivita, po které následuje vzájemná reflexe třídní koheze a tenze. Program motivuje k další společné práci a rozvoji třídních vztahů. Obecný cíl: Cílem programu je vést žáky k porozumění pojmů šikana a respekt. Porozumět, že šikana je cílené, opakované násilí. Znát své svobodné právo říct, co se mi nelíbí. Pojmenovat, že prvním krokem k řešení šikany je svěřit se rodiči, učiteli nebo jiné dospělé osobě, ke které mám důvěru. Vysvětlit vlastními slovy, že respekt je úcta k sobě i k druhému.

7 VLASTNÍ HODNOTA A RESPEKT 5. ročník 1. blok 3 x 45 min Kč Program pracuje s vnímáním vlastní hodnoty, vztahů ve třídě a třídního klimatu. Pracuje s pojmy vlastní hodnota, krása, přátelství, respekt, šikana. Žáci reflektují atmosféru třídy a popisují její charakteristiky. Učí se rozpoznat projevy šikany a umět říct, co se jim nelíbí. Obecný cíl: Sdělit žákům základní informace o šikaně definice pojmu a projevy šikany. Umět sdělit nepříjemné chování druhých. Vyzdvihnutí lidské originality, podpora zdravého sebevědomí. KYBERŠIKANA 5. ročník 2. blok 3 x 45 min Kč Program reaguje na současnou problematiku nebezpečí pohybu na internetu. Hlavními tématy jsou sociální sítě, zásady pohybu na internetu a kyberšikana. Žáci si během programu mají možnost uvědomit, jaké informace je vhodné o sobě dávat ostatním a jak jednat s cizími lidmi na sociálních sítích. Dozví se o různých druzích a nástrojích kyberšikany. Žáci jsou vedeni k zachování bezpečnosti na internetu a vyššímu povědomí o možných rizicích. 6 Obecné cíle: Sdělit žákům základní informace o kyberšikaně. Poskytnout základní pravidla pro pohyb na internetu. Zvýšit povědomí o možném nebezpečí pohybu na internetu. Přiblížit problematiku kyberšikany její druhy a prostředky. Spojitost internetové pornografie a rizika sexuálního zneužívání. Další požadavky na program: Dataprojektor se školním počítačem (součástí programu je PowerPointová prezentace).

8 ZÁVISLOSTNÍ CHOVÁNÍ 6. ročník 1. blok 3 x 45 min Kč Cílem programu je předcházet závislosti na tabákových výrobcích a alkoholu a seznámit žáky se základními informacemi k tématu. V programu se pracuje s pojmy droga, závislost, intoxikace alkoholem a pasivní kouření. Vysvětluje pravdivost a nepravdivost pověr spojených s užíváním alkoholu. Obecný cíl: Předcházet závislosti na tabákových a alkoholových výrobcích. Definovat závislost na alkoholu a tabáku jako nemoc, která přináší trvalé následky. Vysvětlit či vyvrátit pověry spojené s užíváním alkoholu. Porozumět vlivu toxických látek z tabákových výrobků na lidský organismus. Další požadavky na program: Dataprojektor se školním počítačem (součástí programu je PowerPointová prezentace). 7 DOSPÍVÁNÍ A MOJE IDENTITA 6. ročník 2. blok 3 x 45 min Kč Program pracuje s porozuměním vlastní hodnoty a důležitosti dospívání. Pracuje s pojmy dospívání, dospělost, erekce, poluce, menstruační cyklus. Program se věnuje tělesným a psychosociálním změnám v průběhu dospívání a formuje vzájemný respekt a úctu žáků. Obecný cíl: Cílem programu je vést žáky k porozumění pojmů dospívání, vlastní hodnota a respektování odlišnosti. Porozumět dospívání jako procesu vedoucímu k dospělosti. Uvědomit si svou vlastní hodnotu a hodnotu ostatních. Respektovat odlišnosti opačného pohlaví a pochopit změny v procesu dospívání.

9 PARTNERSKÉ VZTAHY A POJETÍ KRÁSY 7. ročník 1. blok 3 x 45 min Kč Program vede k odpovědnému jednání v oblasti partnerských vztahů. Pracuje s pojmem partnerský vztah a jeho kvalita. Zaměřuje se na sociální tlak v této oblasti a poukazuje na genderové stereotypy. Dále se věnuje pojetí vlastní krásy a z ní odvozované hodnoty člověka, tlakem společnosti a současnými trendy a poruchám příjmu potravy. Obecný cíl: Budování úcty ke svému tělu. Vést k osobní zralosti. Vyvrátit genderové stereotypy. Upevnit v žácích pojetí vlastní hodnoty nesnažit se být někým jiným. Porozumět tomu, že poruchy příjmu potravy jsou forma závislosti. Další požadavky na program: Dataprojektor se školním počítačem (součástí programu je PowerPointová prezentace). DROGY I. 7. ročník 8 2. blok 3 x 45 min Kč Program se zaměřuje na problematiku užívání drog, vzniku závislosti a dopadů na zdraví jedince a jeho okolí. Pracuje s pojmy psychická a fyzická závislost, legální a nelegální drogy, drogový experiment. Nácvikem se žáci učí, jak se zachovat při zjištění závislostního chování ve svém okolí, žáci jsou vedeni k jasnému postoji života bez drog. Zahrnuje i oblast trestně právní problematiky (přestupky alkohol, kouření, držení drog; trestné činy výroba a distribuce OPL aj.). Obecný cíl: Vést žáky k životu bez drog a bez experimentování s nimi. Porozumět vzniku závislosti. Vyvracet mýty spojované s lehkými drogami. Lehká droga není látka, která neškodí. Sdělit účastníkům základní informace o právní odpovědnosti za deliktní jednání a možnostech jeho řešení související s drogovou problematikou. Další požadavky na program: Dataprojektor se školním počítačem (součástí programu je PowerPointová prezentace).

10 DROGY II. 8. ročník 1. blok 3 x 45 min Kč Program se zaměřuje na problematiku užívání drog, vzniku závislosti a dopadů na zdraví jedince a jeho okolí. Pracuje s pojmy psychická a fyzická závislost, legální a nelegální drogy, drogový experiment. Žáci získají základní informace o vybraných návykových látkách, o rizicích jejich krátkodobého i dlouhodobého užívání a o způsobech distribuce drog. Na kazuistikách hledají různé způsoby, jak se zachovat při zjištění závislostního chování ve svém okolí. Program vede žáky k jasnému postoji k drogovému experimentování a životu bez drog. Obecný cíl: Vést žáky k životu bez drog a bez experimentování s nimi. Vysvětlit pojmy psychická a fyzická závislost. Porozumět rizikům spojeným s experimentováním a užíváním jednotlivých drog. Vyvracet mýty spojované s marihuanou. SEXUALITA A MOJE ZODPOVĚDNOST 8. ročník 2. blok 3 x 45 min Kč 9 Program se věnuje tématu sexuality, a to jak v širším kontextu, tak i v konkrétních otázkách. Definuje sexualitu jako přirozenou součást lidského života, která určuje osobnost jedince, partnerský vztah a reprodukci. Účastníci porozumí, že o sexualitu, své tělo i vzhled se mohou a mají starat. Program podporuje žáky v zodpovědném přístupu k zahájení sexuálního života. Obecný cíl: Vést žáky k porozumění významu lidské sexuality. Rozvíjet svou jedinečnost a vlastní hodnotu. Pochopit širší kontext lidské sexuality. Nepodléhat tlaku okolí a vlastním představám, které jsou formovány médii, vrstevníky nebo vnitřní nejistotou v dospívání. Nepodléhat strachu z odmítnutí a dokázat říci ne, pokud se nebudou cítit dobře. Další požadavky na program: Dataprojektor se školním počítačem (součástí programu je PowerPointová prezentace).

11 RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ 9. ročník 1. blok 3 x 45 min Kč Program se zabývá pohlavně přenosnými nemocemi, možnými způsoby nákazy a jejich projevy. Upozorňuje na možná rizika při nezodpovědném sexuálním jednání a formuje zdravý postoj žáků v dané oblasti. Program poskytuje informace o způsobech ochrany před PPN. Program také vede žáky k zodpovědnému jednání v sexuálním životě s ohledem na plánování rodičovství. Pojmenovává výhody i rizika antikoncepčních metod, věnuje se stereotypům v užívání hormonální antikoncepce. Obecný cíl: Zodpovědné jednání v sexuálním životě s ohledem na plánování rodičovství a riziko nákazy PPN. Porozumět možným způsobům nakažení se PPN a projevům těchto nemocí. Používat prezervativ jako jedinou antikoncepci chránící proti většině PPN. Potlačování stereotypů v užívání hormonální antikoncepce s ohledem na zodpovědnost ke svému zdraví. HROZBY EXTREMISMU A SEKT 9. ročník blok 3 x 45 min Kč Kromě základních informací problematiky extremismu a objasnění pojmů program posiluje schopnost účastníků dané projevy rozpoznávat a pomáhá utvářet zdravý hodnotový systém v této oblasti. Zaměřuje se na problematiku manipulativního jednání sekt a náboženských hnutí v rozporu s právem jedince na duchovní životní rozměr a vyznání. Obecné cíle: Rozvíjet demokratické smýšlení a respekt vůči ostatním. Předcházet závislosti na skupině a jednotlivcích. Poukázat na vliv předsudků a stereotypů. Porozumět principu osobních potřeb a nebezpečím zneužití skupinou. Vědomě si hlídat vlastní svobodu rozhodování. Porozumět rozdílu mezi tradičními náboženstvími a sektami. Další požadavky na program: Dataprojektor se školním počítačem (součástí programu je PowerPointová prezentace).

12 Tematické semináře pro základní školy ZDRAVÉ TĚLO 2. ročník 45 min 300 Kč Program se zaměřuje na postoje žáků a porozumění problematiky vzniku závislosti a zdravotních rizik. Hlavními tématy jsou alkohol a tabákové výrobky. Program pracuje s pojmy závislost, alkohol, tabákové výrobky, ochrana zdraví. Žákům jsou představena rizika pasivního kouření s praktickými výstupy, jak chránit své zdraví. V programu se žáci také seznámí s postupem při nalezení injekční stříkačky. Obecný cíl: Chránit své tělo před nebezpečnými a škodlivými látkami obsaženými v tabákových výrobcích, alkoholických nápojích či na nalezených injekčních stříkačkách. Porozumět škodlivosti aktivního i pasivního kouření. Porozumět pojmu závislost. Znát správný postup při nalezení injekční stříkačky. AGRESE 3. ročník 45 min 300 Kč Program vede interaktivní formou k porozumění a utvrzování respektu vůči druhým. Učí rozpoznávat, co je legrace a co ubližování. Pracuje s porozuměním vlivu emocí na chování jednotlivce a zaměřuje se na příčiny, projevy a dopady agresivního jednání dětí. 11 Obecný cíl: Předcházet agresivnímu chování dětí. Vést žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním. Pojmenovat projevy a formy agrese a možné způsoby jejího řešení. JSEM ORIGINÁL 3. ročník 45 min 300 Kč Program ukazuje jedinečnost každého člověka a nastavuje u žáků respekt k odlišnostem. V průběhu programu lektor pracuje s předsudky dětí a s jejich zkušenostmi s kulturními, etnickými a sociálními rozdíly. Obecný cíl: Předcházet projevům rasismu a xenofobie u dětí. Poukázat na vliv předsudků a stereotypů. Pojmenovat příčiny a projevy rasismu.

13 Tematické semináře pro střední školy DROGOVÁ PROBLEMATIKA 3 x 45 min ročník 900 Kč Program se úzce zaměřuje na oblast užívání návykových látek a rizika s tím spojená. Věnuje se tabákovým výrobkům a marihuaně. Program předává základní informace o jednotlivých návykových látkách, zabývá se důvody a následky užívání a doporučeními, jak přestat s užíváním drog či jak vůbec nezačít. Lektor se zaměřuje na posílení sebevědomí studentů pomocí kazuistik a nácviků dovedností. Program se dále zaměřuje na alkohol (včetně negativních sociálních dopadů závislosti) a nelegální drogy. Studenti jsou vedeni k tomu, aby si sami uvědomili vlastní zodpovědnost nad svým životem. Program vyvrací mýty a pravdivě informuje o oblasti závislostí na omamných a psychotropních látkách. Obecný cíl: Motivovat studenty k zodpovědnému přístupu v oblasti omamných a psychotropních látek. Rozpoznat, že nelegální drogy do mého života nepatří. Uvědomit si, že drogy mají na život každého člověka destruktivní vliv. Porozumět provázanosti užívání drog se sociálními dopady v životě člověka. 12 HROZBY EXTREMISMU 2 x 45 min ročník 600 Kč Kromě základních informací problematiky extremismu a objasnění pojmů program posiluje schopnost účastníků dané projevy rozpoznávat a pomáhá utvářet zdravý hodnotový systém v této oblasti. Zaměřuje se na problematiku manipulativního jednání sekt a náboženských hnutí v rozporu s právem jedince na duchovní životní rozměr a vyznání. Obecný cíl: Rozvíjet demokratické smýšlení a respekt vůči ostatním. Poukázat na vliv předsudků a stereotypů. Uvědomit si vlastní zkušenost a její vliv na extrémní chování. Další požadavky na program: Dataprojektor se školním počítačem (součástí programu je PowerPointová prezentace).

14 Programy pro třídní skupiny ADAPTAČNÍ PROGRAM ročníky ZŠ a 1. ročníky SŠ 4 x 60 min Kč Jednorázový program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na nastavení nového kolektivu, společné hledání pravidel skupiny, zdůraznění spolupráce kolektivu s učitelem. Na základě aktivit různých obtížností program nastiňuje a reflektuje možný potenciál fungování kolektivu. Po konzultaci s třídním učitelem je možné do programu zakomponovat konkrétní požadavky či potřeby. Program vede odborný lektor a asistent a je realizován prožitkovou formou. Program probíhá v prostorách MAJÁKu o. p. s. v Liberci Ruprechticích. Určeno novým kolektivům na ZŠ a 1. ročníkům SŠ. KLIMA TŘÍDY všechny ročníky ZŠ a SŠ 4 x 60 min Kč Jednorázový program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na podporu spolupráce a soudržnosti třídního kolektivu a také na rozvoj vzájemné komunikace. V rámci programu probíhá skupinová reflexe jednotlivých aktivit. Součástí programu je pozorování skupiny a zmapování třídní atmosféry, program ale neslouží jako diagnostika třídní skupiny. Program vede odborný lektor a asistent. Program probíhá v prostorách MAJÁKu o. p. s. v Liberci Ruprechticích. 13 Určeno třídním kolektivům na ZŠ a SŠ. VRSTEVNICKÝ PROGRAM 8 x 60 min ve 2 setkáních ročníky ZŠ Kč Program probíhá ve dvou blocích po 4 hodinách, celkem 8h práce s kolektivem. Program je vhodný realizovat po konkrétním projevu či podezření na výskyt rizikového chování v třídním kolektivu. Osobní konzultace s třídním pedagogem a školním metodikem prevence před i po programu je nezbytnou součástí realizace. Podmínkou pro čerpání programu je také to, že třída před konáním Vrstevnického programu absolvuje jiný program z nabídky MAJÁKu. Pro každou třídu je následně připraven individuální program. Program vedou dva odborní lektoři. Program probíhá v prostorách MAJÁKu o. p. s. v Liberci Ruprechticích. Určeno třídním kolektivům na ZŠ.

15 Programy pro rodiče V loňském roce jsme ve spolupráci se školami realizovali několik programů pro rodiče, které se nám velmi osvědčily. Probíhají vždy v odpoledních hodinách a jsou připraveny včetně diskuze v rozsahu 2 hodin. V rámci programů lektoři využívají své praxe z preventivní činnosti a poukazují na běžné chování žáků v daných oblastech. Součástí každého programu je poskytnutí informací a kontaktů na odborné organizace zaměřující se na danou problematiku. Programy je možné uskutečnit v prostorách školy, anebo v sídle MAJÁKu v Liberci Ruprechticích. Pokud program proběhne v prostorách školy, je podmínkou zajištění dataprojektoru a školního počítače pro prezentaci. Cena za program pro rodiče je 800 Kč. Tyto doplňkové programy jsme schopni realizovat pouze po individuální domluvě při dostatečných personálních kapacitách. POČÍTAČ A VIRTUÁLNÍ SVĚT 120 min 800 Kč Program podává základní informace o výhodách a rizicích ve světě informačních technologií, klíčové zásady bezpečného užívání internetu. Dále se zaměřuje na rizika vzniku závislosti na počítačových hrách, on line komunikaci a virtuálním životě. Věnuje se otázce legální definice v oblasti stahování dat a zabývá se také podvody na internetu. Převážná část programu se týká kyberšikany její definování a projevy, fenomény s ní spojené a možnosti řešení vzniklých situací či prevence. 14 DROGY A ZÁVISLOST 120 min 800 Kč Program pracuje se základními pojmy vztahující se k drogové problematice a závislostnímu chování, úžeji se zaměřuje na experimentování s drogami jaké jsou motivy dětí s drogou experimentovat, jaká jsou rizika a na některé mýty spojené s drogami (e cigareta, vodní dýmky aj.). Cílem programu je pojmenovat možnosti prevence vzniku závislosti u dítěte a nastínit vhodný postupu, pokud dítě drogy již užívá. DOSPÍVÁNÍ A VÝCHOVA 120 min 800 Kč Program poskytuje informace o zásadních změnách, které se s dospívajícím dějí, jak v oblasti fyzických a psychických proměn, tak v oblasti vztahů vůči okolí (rodiče, autority, vrstevníci). Program tak umožňuje prohloubit porozumění chování dospívajících. Část programu je zaměřena na to, jaká pravidla vůči dospívajícímu nastavit, jak mu v tomto období pomoci a jak prohloubit vzájemný vztah. Součástí programu je poskytnutí informací a kontaktů na odborné organizace zaměřující se na danou problematiku.

16 CENA ZA PROGRAMY A PŘÍSPĚVEK NA CESTOVNÉ Ceny preventivních programů pro školní rok 2014/2015 jsou stanoveny ve výši: 300 Kč za 1 vyučovací hodinu tematického semináře 800 Kč za 2hodinový seminář pro rodiče Kč za 4hodinový třídní program Adaptační nebo Klima třídy Kč za 6hodinový komplexní preventivní program pro jednu třídu Kč za 8hodinový Vrstevnický program Příspěvek na cestovné Příspěvek na cestovné se hradí za jednu cestu lektorů do místa realizace programu v jednom dni, bez ohledu na počet realizovaných programů či seminářů či počet lektorů. 15 Č. zóny Příklady měst Vzdálenost v km Výše příspěvku v Kč 1 Chrastava, Stráž nad Nisou, Vratislavice nad Nisou Jablonec n. N, Hodkovice n. M Lučany n. N., Josefův Důl, Raspenava, Kokonín Frýdlant, Turnov, Tanvald, Hrádek n. N., Jablonné v Podještědí, Nové Město p. S., Velké Hamry, Hejnice, Desná, Bílý Potok, Višňová Mimoň, Cvikov Nový Bor, Železný Brod, Harrachov, Lomnice n. P., Zákupy, Semily, Skalice u České Lípy Česká Lípa, Žandov, Doksy vzdálenější města a města mimo Liberecký kraj 61 a více individuální kalkulace

17 DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY V RÁMCI MAJÁKU Nízkoprahové kluby NZDM Zapes a NZDM Voraz Nízkoprahové kluby v Liberci a v Novém Městě pod Smrkem jsou otevřené všem mladým lidem ve věku let, kteří potřebují pomoc a podporu při řešení osobního problému, nebo kteří jsou ohroženi společensky nepřijatelným a rizikovým chováním (rozpad rodiny, užívání drog, kriminalita, předčasné zahájení sexuálního života, šikana, aj.). Naše služby jsou určeny dětem a mládeži, která neorganizovaně tráví svůj volný čas, i mladým dospělým, kteří se potýkají se vstupem do samostatného života. Nízkoprahovost pro naše klienty znamená: nic neplatím vstup do klubu je zdarma, můžu být, kým chci v klubu stačí jméno nebo přezdívka, jinak můžu zůstat v anonymitě, řeknu jen to, co chci do klubu nejdu na kobereček, klub je mi k dispozici vstup je možný bez předchozí registrace či ohlášení, můžu přijít a odejít, jak chci nikdo není omezen časem příchodu či odchodu, nejsem na zájmovém kroužku nemusím se zapojit do nabízeného programu. 16 Otevírací doba nízkoprahových klubů je uvedena na našich webových stránkách

18 Základní poradenství při řešení výchovných problémů Nabízíme základní poradenství v oblastech řešení výchovných problémů žáků a studentů doma i ve škole, výskytu rizikového chování a agrese u dětí, konzultace k výběru poradenských, etopedických, psychologických, adiktologických a terapeutických služeb na Liberecku a souvisejících témat. Konzultace může být poskytnuta samotným rodičům, rodinám, učitelům, může proběhnout v sídle MAJÁKu nebo na půdě školy za přítomnosti pedagogů a školských poradenských pracovníků. Rodiče nebo učitelé mohou očekávat krátkodobou pomoc a podporu při řešení výchovných problémů, dostatek informací k orientaci v dané problematice a ke kvalitnímu rozhodování včetně doporučení na síť navazujících služeb. RESTART program prevence kriminality Poradenský program RESTART poskytuje potřebnou pomoc a podporu mladým lidem, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, a jejich rodinám. V rámci sociálních a poradenských služeb nabízíme: individuální konzultace pro mladé lidi, kteří se dopustili deliktu a chtějí svoji situaci řešit, poradenství pro rodiče dětí a mladistvých, kteří vykazují rizikové chování na hraně zákona nebo se dopustili trestné činnosti, vrstevnický program prevence kriminality Na rozcestí pro děti na hraně zákona (12 14 let), probační program PUNKT rodina pro mladistvé pachatele trestné činnosti ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR v Liberci a Centrem Rubikon, výkon Společensky prospěšné činnosti nebo Obecně prospěšných prací (ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR středisko Liberec). 17 Cílem programu RESTART je umožnit, podpořit a udržet změnu u mladých lidí, která směřuje k odklonu od kriminální kariéry. Individuální práce s klientem může být v tomto programu dlouhodobá. Program není právním poradenstvím! Konzultace jsou poskytovány zdarma. Poradenské služby rodičům poskytujeme na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí vydaného Krajským úřadem Libereckého kraje dne 7. října 2013 č. OSV 276/2013/R.

19 SPOLUPRACUJEME Při preventivní práci pravidelně spolupracujeme s dalšími odbornými institucemi a organizacemi v našem regionu. MAJÁK o. p. s. se účastní setkávání obecních, regionálních a krajských odborných pracovních skupiny pro koordinaci a rozvoj preventivních služeb, služeb pro ohrožené děti a rodinu a pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na omamných a psychotropních látkách. Pravidelně spolupracujeme s následujícími partnery: Středisko výchovné péče Čáp, Pedagogicko psychologická poradna Liberec, Magistrát města Liberec oddělení sociálně právní ochrany dětí a oddělení kurátorské, Krajský úřad Libereckého kraje odbor sociálních věcí, Policie České republiky Krajské ředitelství Liberec, oddělení informační kriminality, Městská policie Liberec prevence kriminality, Probační a mediační služba ČR středisko Liberec, Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická. 18 Pro školní rok 2014/2015 plánujeme užší spolupráci s Linkou bezpečí a zapojení do systému včasné intervence u ohroženého dítěte. Naše lektory finančně podporují: Nadace Mezinárodní potřeby F nadace potreby.cz nadace.cz

KATALOG PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ 2013/2014

KATALOG PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ 2013/2014 KATALOG PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ 2013/2014 UKAZUJEME SMĚR MLADÉ GENERACI Vážení pedagogové, dovolte mi představit vám nový katalog programů všeobecné primární prevence na školní rok 2013/2014, kterým vám

Více

Katalog služeb na školní rok 2015 / 2016

Katalog služeb na školní rok 2015 / 2016 Katalog služeb na školní rok 2015 / 2016 Vážení pedagogové a další spolupracovníci, Blíží se závěr školního roku, ve kterém došlo v mnoha směrech k pozitivním změnám ve vzájemné spolupráci. Doufám, že

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Nabídka primárně preventivních programů pro školní rok 2015/16 Centrum prevence v Brně - Společnost Podané ruce o.p.s. 20 let předcházíme pádům Kontakt objednávka programů Margareta Hvižďová - koordinátorka

Více

Tematické zaměření jednotlivých bloků PŠPP

Tematické zaměření jednotlivých bloků PŠPP 1.1 Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.info Instituce akreditovaná MŠMT v režimu DVPP pod č.

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Vážení, do rukou se vám dostává informační brožura Preventivní přednášky a besedy, které si vám občanské sdružení Pro Vás tímto dovoluje nabídnout.

Vážení, do rukou se vám dostává informační brožura Preventivní přednášky a besedy, které si vám občanské sdružení Pro Vás tímto dovoluje nabídnout. Vážení, do rukou se vám dostává informační brožura Preventivní přednášky a besedy, které si vám občanské sdružení Pro Vás tímto dovoluje nabídnout. Tyto Preventivní přednášky a besedy jsou určeny žákům

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY

Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Obsah Základní informace V jaké situaci se na nás můžete obrátit? Co je cílem programu? Jak program probíhá? Jak vypadá naše práce? Mapování

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 vychází ze

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence Miluše Stehlíková Petra Václavová OBSAH 1. Představení programu SPP 2. Popis třídy 3. Zakázka školy 4. Průběh setkání 5.

Více

Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když?

Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když? Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když? 2.základní škola-škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67 1 Krizový plán školy - obecně Krizový plán školy by měl zahrnovat postupy a možná řešení při

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Název zařízení: PRIMÁRNÍ PREVENCE vedoucí: Bc. Jarmila Liščáková adresa: Mládežnická 229, Třebíč

Název zařízení: PRIMÁRNÍ PREVENCE vedoucí: Bc. Jarmila Liščáková adresa: Mládežnická 229, Třebíč telefon: 73 529 33 OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ, PRIMÁRNÍ PREVENCE Středisko PRIMÁRNÍ PREVENCE realizuje preventivní programy na školách již více než 20 let. Posláním je usilovat o zdravý životní styl a zvýšení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Preventivní skupina Sociálně patologické jevy Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Základní programová nabídka 1. ročník Listina základních práv a svobod /Práva

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Minimální preventivní program 2012/2013

Minimální preventivní program 2012/2013 Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48. Žamberk 564 01 Minimální preventivní program 2012/2013 Školní metodik prevence: Mgr. Vendula Hebrová 1. Minimální preventivní program východiska Metodické doporučení k

Více

Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ. Školní preventivní strategie 2014-2018

Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ. Školní preventivní strategie 2014-2018 Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ Školní preventivní strategie 2014-2018 Čj.: SŠNM/276/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium,

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více