Extrakce na pevnou fázi přehled nových a speciálních typů sorbentů, vybavení pro SPE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Extrakce na pevnou fázi přehled nových a speciálních typů sorbentů, vybavení pro SPE"

Transkript

1 Extrakce na pevnou fázi přehled nových a speciálních typů sorbentů, vybavení pro SPE Nové trendy v oblasti HPLC kolon a SPE produktů včetně dalších novinek Rokycanova 18, Olomouc

2 Extrakce na pevnou fázi Extrakce, rozdělení a sorpce jedné či více komponent z kapalné fáze na fázi stacionární (sorbent) Rychlý a selektivní nástroj pro přípravu vzorků před chromatografickými analýzami Obohacení, přečištění a zkoncentrování vzorku Změna matrice či rozpouštědla Odstranění interferencí Ochrana analytické kolony

3 Oblasti použití Farmaceutika, drogy a metabolity v biologických tekutinách Polutanty životního prostředí ve vodách Pesticidy a antibiotika v potravinách a zemědělských produktech Odsolování peptidů a proteinů Frakcionace lipidů Stanovení vitamínů atd.

4 SPE kolonky Hmotnost sorbentu Extrakce na pevnou fázi Technické uspořádání SPE Objem SPE kolonky Tělo kolonky Frita Materiál Objem (ml) Materiál Velikost pórů (µm) Polypropylen 1, 3 a 6 12, 20 a 60 Polypropylen 20 Sklo 6 Teflon 20 Minimální eluční objem Kapacita sorbentu mg 1 ml µl 2,5 10 mg 500 mg 3 ml 1-3 ml mg 0,5 1 g 6 ml 2 6 ml mg 2 g 12 ml ml 0,1 0,2 g 5 g 20 ml ml 1,25 2,5 g 10 g 60 ml ml 0,5 1 g

5 SPE kolonky Standardní Extrakce na pevnou fázi Technické uspořádání SPE Flangeless/ Rimless Large reservoar Skleněné

6 SPE kolonky Mini Spe-ed Extrakce na pevnou fázi Technické uspořádání SPE Reversible

7 SPE kolonky Spe-ed Flow / Plus Extrakce na pevnou fázi Technické uspořádání SPE SPE kolonky s fritou, která zabraňuje jejímu ucpání. Analyt Interferent Částice a větší molekuly Speciální typ filtru, který zabraňuje jeho ucpání Analyty jsou zachyceny na sorbentu Odpad obsahující interferující látky

8 SPE kolonky Extrakce na pevnou fázi Technické uspořádání SPE Rezorian Cartridges Supel-Tips SPE Spe-ed Flash Přečišťování vzorků při farmaceutických analýzách

9 SPE kolonky 96-well plate Extrakce na pevnou fázi Technické uspořádání SPE

10 SPE kolonky Extrakce na pevnou fázi Technické uspořádání SPE Büchnerova nálevka Dispersive SPE

11 SPE manifold Extrakce na pevnou fázi Technické uspořádání SPE

12 Extrakce na pevnou fázi Technické uspořádání SPE Freestyle GPC Automatizovaná gelová permeační chromatografie a SPE SPE kolonky 1, 3 a 6 ml

13 Extrakce na pevnou fázi Technické uspořádání SPE Autosampler HT400E Automatická SPE a autosampler pro HPLC Kondicionování, nanášení vzorku, promývání, sušení, eluce a případná derivatizace Objem SPE kolonek 1 a 3 ml Kapacita 20 vzorků 5 typů rozpouštědel Ovládání přes software

14 Extrakce na pevnou fázi Technické uspořádání SPE Accu prep 7000 Extraction Manifold ENVI-Disk ENVI-Disk Holder Manifold

15 Extrakce na pevnou fázi Analýzy vzorků na speciálních a směsných typech sorbentů Zakoncentrování analytů zlepšení mezí stanovitelnosti Odstranění interferencí Analýzy biomakromolekul - přečišťování proteinů (polymerní sorbenty)

16 Zkoncentrování analytů Extrakce na pevnou fázi Kondicionace Aplikace vzorku Eluce interferentů Matrice Analyt Interference Eluce analytů

17 Odstranění interferencí Extrakce na pevnou fázi Kondicionace Aplikace vzorku Eluce analytů Matrice Analyt Interference

18 Extrakce na pevnou fázi Typ sorbentu Klasické Polymerní Modifikovaný silikagel Modifikovaný polystyren/divinylbenzen Směsné Modifikace Alumina, Florisil, Silikagel (not-endcapped), Uhlík Polyamid, styren (Supelco) Polystyren/divinylbenzen (GS-Tek, Supelco) RP Resins (Advanta), XAD Resins (Amberlite) (Applied Separations) Amino, Benzensulfokarboxyl, C1, C3, C4, C8, C18 (ODS), Cyklohexyl, Diol, (Ethylendiamin)trioctan, (Ethylendiamin)- N-propyl, Fenyl, Karboxyl, Kyano, Kvartérní amin, Silikagel (endcapped) PEP, PCX (sulfo), PAX (dimethyl- buthylamin), PWAX, PWCX, HXN, PS (GS-Tek) ENVI-Carb-II/PSA, ENVI-Carb-II/SAX/PSA, SAX/PSA, ENVI-Carb/LC-NH 2, ENVI-Carb/NH 2 /Silica, Dual Layer Florisil/Na 2 SO 4, multi-layer EPA 8290 (Supelco) Uhlík/Amino, C8/SCX (GS-Tek)

19 Extrakce na pevnou fázi Typ sorbentu Silikagel Výhody/Nevýhody + porézní částice s velkým povrchem + možnost modifikace + chemicky inertní Florisil + Slabě bazický sorbent určený pro středně polární sloučeniny (pesticidy) + Vyšší kapacita vzhledem k silikagelu Alumina + Interakce s molekulami bohatými na elektrony - separace nasycených a nenasycených alifatických uhlovodíků a separace polyaromatických uhlovodíků - Na jeho povrchu dochází ke katalytickému štěpení a rozkladu nebo ireverzibilní adsorpci separovaných látek - Bazický i kyselý oxid hlinitý vykazují vlastnosti měniče iontů

20 Extrakce na pevnou fázi Typ sorbentu Uhlík Výhody/Nevýhody - Částečná chemisorpce kyslíku na povrchu vytváří sloučeniny chinonového typu, které ireverzibilně sorbují některé analyty (regenerace kys. askorbovou) + Hydrofóbní, vodíková a iontová vazba + Není nutná úprava ph Doporučeno analyty desorbovat v opačném směru, než je aplikován vzorek. Polymerní sorbenty + Rozsah ph Žádné zbytky silanolových skupin Polystyren/divinylbenzen Polyamid Imprited polymers Dextran

21 Extrakce na pevnou fázi

22 Extrakce na pevnou fázi Polyamid DSC, ENVI, LC, PSA modifikovaný silikagel

23 Extrakce na pevnou fázi

24 Extrakce na pevnou fázi Modifikovaný polystyren-divinylbenzen

25 Extrakce na pevnou fázi

26 Extrakce na pevnou fázi Silikagel modifikovaný fenylboritou kyselinou

27 Extrakce na pevnou fázi Analýzy vzorků na speciálních a směsných typech sorbentů Životního prostředí Farmaceutických produktů a drog Biologických makromolekul Potravin

28 Příklady aplikací Analýzy vzorků životního prostředí Název Dodavatel Aplikace Discovery DPA-6S Supelco Sloučeniny obsahující skupiny OH a COOH (polyfenolické sloučeniny, flavonoidy, chlorofyl, huminové kyseliny atd.) z extraktů rostlin Supelclean Coconut Carcoal Supelclean ENVI-Carb Plus Supelco Nitrosaminy ve vodě dle EPA Method 521 Supelco Vysoce polární sloučeniny z vody Supelclean Sulfoxide Supelco PCBs z transformátorových a odpadních olejů

29 Příklady aplikací Analýzy vzorků životního prostředí Název Dodavatel Aplikace Supelclean ENVI-18 and -8 DSH SPE Disks Supelco EPA metody série 500 pro pitnou vodu Určeno pro objemy vzorků > 0,5 L SupelMIP Supelco Triaziny ve vodě Nesteroidní a protizánětlivá léčiva v odpadních vodách Florisil/Na 2 SO 3 Supelco Ropné uhlovodíky dle EN Multi-layer SPE for EPA Method 8290 Supelco PCDDs a PCDFs dle EPA Method 8290

30 Příklady aplikací Analýzy vzorků životního prostředí Empore SPE disk C18 EPA Method Phthlate & Adipate Esters EPA Method Chlorinated Pesticides, Herbicides EPA Method Semi-Volatile Organic Compounds EPA Method Phenylurea Pesticides EPA Method PAHs EPA Method Benzidines and Nitrogen-Containing EPA Method Carbonyl Compounds EPA Method Chlorinated Acids 608ATP3M Organochlorine Pesticides and PCBs 1613B - Dioxins and Furans Organichlorine Pesticides & Phthalate Esters 8330A - Nitroaromatics & Nitroamines Explosives Organotins 8321b - Solvent extractable non-volatile compounds Dioxin DLM Octo-chlorinated Dibenzo-p-dioxins (CDDs) and Dibenzofurans (CDFs) SPE sorbent zachycený na teflonových vláknech (90 % sorbetnu + 10 % vláken) Polotěkavé a netěkavé analyty ve vzorcích vod a extraktech z půd Membrána o průměru 47 mm, a tloušťce 0,5 mm, velikost částic 12 µm

31 Příklady aplikací Analýzy vzorků životního prostředí Spe-ed Amide 2 (Applied Separations) Extrakce polárních molekul z polárního prostředí (vodíková vazba) např. využití pro rostlinné extrakty - odstraňování taninů, chinonů, nitroaromátů, karboxylových kyselin atd. Spe-ed Advanta (Applied Separations) Chemicky modifikovaný polymerní sorbent, Separace polárních sloučenin z vodných vzorků (fenoly, kresoly, aniliny, nitroaromáty, chinony)

32 Příklady aplikací Analýzy vzorků životního prostředí Analýzy farmaceutických produktů a drog Spe-ed RP (Applied Separations) Polymerní porézní sorbent, aktivní místa jsou uvnitř pórů, nezachycuje velké biomolekuly Typ Velikost částic (µm) Exkluzní limit (Da) RP RP RP RP Od analýz drog až po nukleotidy, Lze přímo aplikovat biologický vzorek (moč, plazma, sérum) Analýzy pesticidů a jejich residuí

33 Příklady aplikací Analýzy farmaceutických produktů a drog Název Dodavatel Aplikace Supel-Select HLB Supelco Široká řada analytů z vodných vzorků (hystaminy, farmaka) SupelMIP Supelco Amfetamin a jeho metabolity v moči Chloramfenikol v plazmatu a moči 4-(N-nitrosomethylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon v moči Discovery DSC-MCAX Supelco Bazické sloučeniny v biologických kapalinách Discovery DPA-6S Supelco Polární sloučeniny (obsahující OH skupinu) z vodných nebo metanolických roztoků Hystamin Biomarker expozice cigaretovému kouři

34 Příklady aplikací Analýzy farmaceutických produktů a drog Spe-ed Scan/Flow ABN Spe-ed Scan/Flow THC (Applied Separations) Flow lze přímo aplikovat krevní vzorek na kolonku Extrakce kyselých, bazických a neutrálních drog (amfetaminů, barbiturátů, benzoylchinonů, kokainu a opiátů). Amfetamin Barbiturát C8/SCX (GS-Tek) Extrakce bazických drog z moči a krve Kokain

35 Analýzy biomakromolekul Amberlite XAD (Applied Separations, Supelco) Typ Složení Polarita XAD-2 XAD-4 Hydrofóbní styren-divinylbenzen Hydrofóbní polyaromát Příklady aplikací Velikost pórů (Å) Velikost povrchu (m 2 /g) Nepolární Nepolární XAD-7 Akryl Středně polární XAD-16 XAD-1180 XAD-2000 XAD-2010 Hydrofóbní polystyren Hydrofóbní styren-divinylbenzen Hydrofóbní polyaromát Hydrofóbní polyaromát Odstraňování interferencí Extrakce nepolárních hydrofóbních sloučenin z vodných a polárních roztoků Nepolární Nepolární Nepolární Nepolární

36 Analýzy biomakromolekul Amberlite XAD (Applied Separations, Supelco) Příklady aplikací Typ sorbentu XAD-2 XAD-4 XAD-7 XAD-16 XAD-1180 Použití odstraňování interferencí Odstraňování detergentů do MW z proteinových roztoků Odstraňování hydrofóbních sloučenin, surfaktantů, chlorovaných organických sloučenin, pesticidů Odstraňování středně polárních sloučenin a nearomatických sloučenin z nevodných roztoků Odstraňování hydrofóbních polyaromátů do MW Separace velkých molekul, zejména proteinů Vyšší účinnost než XAD-2 (větší povrch) Odstraňování hydrofóbních polyaromátů (méně polárních než XAD-4), přečišťování enzymů, antibiotik atd.

37 Příklady aplikací Analýzy biomakromolekul Odstraňování proteinů a fosfolipidů Hydrid SPE precipitation (Supelco) Odstraňování interferencí

38 Analýzy biomakromolekul Příklady aplikací Odstraňování interferencí PuriPON Spe-ed DEX (Applied Separations) Menší molekuly jsou gelem zachycovány a eluovány dle velikosti. Přečišťování proteinů, oligonukleotidů a nukleových kyselin - Denaturované proteiny jsou zachyceny na fritě a fenoly jsou adsorbovány na gel (zesítněný dextran) - Odsolování vzorků - Výměna pufru - Přečišťování fluorescenčně labilních nukleotidů před sekvenováním

39 Analýzy biomakromolekul Supelclean LC-4 (wide pore) (Supelco) Silikagel (Endcapped) modifikovaný butyldimetyl skupinami Příklady aplikací Odstraňování interferencí Velikost pórů 500 Å Odsolování proteinů, peptidů a dalších makromolekul ve vodných vzorcích

40 Analýzy potravin Název Dodavatel Aplikace Supel-Select HLB Supelco Vitamíny Příklady aplikací SupelMIP Supelco Nitroimidazoly v mléku, vejcích atd. Fluorochinolony v medu, mléku a hovězích játrech Chloramfenikol v mléku, medu, krevetách Riboflavin v mléku Discovery Ag-Ion Supelco Metylestery mastných kyselin v olejích a tucích Riboflavin (vitamín B2)

41 Příklady aplikací Analýzy potravin pesticidy SAX/PSA Silikagel modifikovaný kvarterním aminem Silikagel modifikovaný ethylendiamin-n-propyl skupinami Odstranění matricových komponent, které interferují při GC analýze ENVI-Carb Afinita k organickým polárním a nepolárním sloučeninám z nepolárních i polárních matric v reverzním uspořádání Mastné a organické kyseliny a některé polární pigmenty a cukry PSA Aniontově výměnný sorbent (pk a 10,1 a 10,9)

42 Příklady aplikací Analýzy potravin pesticidy PestiCarb/NH 2 (GS-Tek) Grafitický neporézní uhlík Silikagel modifikovaný aminopropylem ENVI-CarbII/SAX/PSA (Supelco) Grafitický neporézní uhlík Silikagel modifikovaný kvarterním aminem Silikagel modifikovaný ethylendiamin-n-propyl skupinami Odstranění matricových komponent, které interferují při GC analýze ENVI-CarbII/PSA (Supelco) Grafitický neporézní uhlík Afinita k planárním molekulám (pigmenty, steroly) Silikagel modifikovaný ethylendiamin-n-propyl skupinami Mastné a organické kyseliny a některé polární pigmenty a cukry

43 Analýzy potravin Supelclean LC-4 (wide pore) (Supelco) Silikagel (Encapped) modifikovaný butyldimetyl skupinami Velikost pórů 500 Å Stanovení organických kyselin ve víně Příklady aplikací citrát vínan Organické kyseliny ve vzorku vína Müller-Thurgau

44 Extrakce na pevnou fázi Další možná využití sorbentů Předúprava vzorků pro iontovou chromatografii Sušící kolonky Solid supported liquid/liquid extraction technique

45 Extrakce na pevnou fázi Předúprava vzorků před iontovou chromatografií Cleanert Pre-IC (GS-Tek) Typ sorbentu IC-RP IC-P IC-A IC-H IC-Na IC-Ag IC-M Odstraňované znečištění Aromatická barviva, aromatické karboxylové kyseliny, uhlovodíky, povrchově aktivní látky Fenolická frakce huminových kyselin, taninová kyselina, anthokyaniny, azobarviva Anionty, neutralizace silně kyselých vzorků Kovy alkalických zemin a tranzitní kovy, neutralizace silně alkalických vzorků Kovy alkalických zemin a tranzitní kovy bez okyselení vzorku, dobrá výtěžnost pro kyselé nestabilní analyty jako jsou dusitany. Chloridy, bromidy a jodidy Alkalické kovy, kovy alkalických zemin a tranzitní kovy

46 Extrakce na pevnou fázi Sušící kolonky Spe-ed DRI (Applied Separations) Na 2 SO 4 MgSO 4 Alkalická alumina

47 Extrakce na pevnou fázi Kolonky určené pro změnu rozpouštědla SLE, SLE Plus (GS-Tek) Spe-ed el/lute (Applied Separations) Aplikuj vodný biologický vzorek Přidej organické s vodou nemísitelné rozpouštědlo Čekej 5 minut Celý vzorek vytvoří film na hydrofilním povrchu suché náplně Organický extrakt obsahující analyty

48 Děkuji za pozornost

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá Extrakce na pevné fázi (SPE) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Extrakce na pevné fázi (SPE) (Solid Phase Extraction) SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků,

Více

EXTRAKČNÍ METODY používané pro stanovení lipofilních a hydrofilních látek. Mgr. Romana Kostrhounová, Ph. D. RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D.

EXTRAKČNÍ METODY používané pro stanovení lipofilních a hydrofilních látek. Mgr. Romana Kostrhounová, Ph. D. RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. EXTRAKČNÍ METODY používané pro stanovení lipofilních a hydrofilních látek Mgr. Romana Kostrhounová, Ph. D. RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. EXTRAKČNÍ METODY Úvod rozdělení látek podle polarity extrakce lipofilních

Více

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza Studijní materiál EXTRAKČNÍ METODY 1. Obecná charakteristika extrakce 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE 3. Alkalická hydrolýza 4. Soxhletova extrakce 5. Extrakce za zvýšené teploty a tlaku PLE, ASE, PSE

Více

VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (HPLC) HPLC = high performance liquid chromatography high pressure liquid chromatography

VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (HPLC) HPLC = high performance liquid chromatography high pressure liquid chromatography VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (HPLC) HPLC = high performance liquid chromatography high pressure liquid chromatography Separační principy kapalinové chromatografie adsorpce: anorg. sorbenty Al

Více

Pentachlorfenol (PCP)

Pentachlorfenol (PCP) Zpracováno podle Raclavská, H. Kuchařová, J. Plachá, D.: Podklady k provádění Protokolu o PRTR Přehled metod a identifikace látek sledovaných podle Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících

Více

Principy chromatografie v analýze potravin

Principy chromatografie v analýze potravin Principy chromatografie v analýze potravin živočišného původu p Ivana Borkovcová Ústav hygieny a technologie mléka FVHE VFU Brno, borkovcovai@vfu.cz Úvod, základní pojmy chromatografické systémy dělení

Více

Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0287) EXTRAKČNÍ METODY Mgr. Romana Kostrhounová, Ph. D. RNDr. Ivana

Více

Gelová permeační chromatografie

Gelová permeační chromatografie Gelová permeační chromatografie (Gel Permeation Chromatography - GPC) - separační a čisticí metoda - umožňuje separaci skupin sloučenin s podobnou molekulovou hmotností (frakcionace) - analyty jsou po

Více

Principy řízených extrakcí nox z biologického materiálu pro různé typy toxikologických analýz. Význam správné přípravy vzorku pro konečný výsledek

Principy řízených extrakcí nox z biologického materiálu pro různé typy toxikologických analýz. Význam správné přípravy vzorku pro konečný výsledek Principy řízených extrakcí nox z biologického materiálu pro různé typy toxikologických analýz Význam správné přípravy vzorku pro konečný výsledek Ing. Věra Marešová, CSc Ústav soudního lékařství a toxikologie

Více

Studijní materiál. Úvod do problematiky extrakčních metod. Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D.

Studijní materiál. Úvod do problematiky extrakčních metod. Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. Studijní materiál Úvod do problematiky extrakčních metod Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. Úvod do problematiky extrakčních metod Definice, co je to extrakce separační proces v kontaktu jsou dvě

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC High Performance Liquid Chromatography Vysokoúčinná...X... Vysoceúčinná kapalinová chromatografie RRLC Rapid Resolution Liquid Chromatography Rychle rozlišovací

Více

Chromatofokusace. separace proteinů na základě jejich pi vysoké rozlišení. není potřeba připravovat ph gradient zaostřovací efekt jednoduchost

Chromatofokusace. separace proteinů na základě jejich pi vysoké rozlišení. není potřeba připravovat ph gradient zaostřovací efekt jednoduchost Chromatofokusace separace proteinů na základě jejich pi vysoké rozlišení není potřeba připravovat ph gradient zaostřovací efekt jednoduchost Polypufry - amfolyty Stacionární fáze Polybuffer 96 - ph 9-6

Více

Stanovení fenolických látek pomocí kapalinové chromatografie

Stanovení fenolických látek pomocí kapalinové chromatografie Stanovení fenolických látek pomocí kapalinové chromatografie A) Princip extrakce podle Randalla Extrakci provádíme ve třech krocích: 1. Vaření V první fázi je extrakční prst obsahující vzorek ponořen do

Více

Stručný úvod ke cvičnému programu purifikace proteinů:

Stručný úvod ke cvičnému programu purifikace proteinů: Stručný úvod ke cvičnému programu purifikace proteinů: zopakovaní základních principů a postupů Mirka Šafaříková Tel. 38777 5627 mirkasaf@usbe.cas.cz Na Sádkách 7, 1. patro, č. dveří 140 Acidobazické rovnováhy

Více

Trendy v moderní HPLC

Trendy v moderní HPLC Trendy v moderní HPLC Josef Cvačka, 5.1.2011 CHROMATOGRAFIE NA ČIPECH Miniaturizace separačních systémů Mikrofluidní čipy Mikrofabrikace Chromatografické mikrofluidní čipy s MS detekcí Praktické využití

Více

Víme, co vám nabízíme

Víme, co vám nabízíme PDF vygenerováno: 30.12.2016 5:20: Katalog / Laboratorní pomůcky / ace / Nástavce a filtrační špičky na injekční stříkačky Nástavec filtrační na injekční stříkačky MACHEREY-NAGEL Jednoúčelové nástavce

Více

Heptachlor. Standardizované metody

Heptachlor. Standardizované metody Zpracováno podle Raclavská, H. Kuchařová, J. Plachá, D.: Podklady k provádění Protokolu o PRTR Přehled metod a identifikace látek sledovaných podle Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících

Více

P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová. Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech

P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová. Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech Perfluorované a polyfluorované uhlovodíky (PFC,PFAS) Perfluorované - všechny vodíky

Více

Přehled novinek v nabídce firmy LABICOM s.r.o.

Přehled novinek v nabídce firmy LABICOM s.r.o. Přehled novinek v nabídce firmy LABICOM s.r.o. Mgr. Markéta Donthová 3.6.2015 Brno 4.6.2015 Praha NOVINKY - Novinky ve firmě - Novinky v sortimentu se zaměřením na GC - přístroje - drobné přístroje - spotřební

Více

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu PPCP Pharmaceutical and Personal Care Products (farmaka a produkty osobní potřeby) Do životního prostředí se dostávají

Více

Úvod do problematiky extrakčních metod

Úvod do problematiky extrakčních metod Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0063) Úvod do problematiky extrakčních metod RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. Obsah definice, vymezení

Více

Hexachlorbenzen (HCB)

Hexachlorbenzen (HCB) Zpracováno podle Raclavská, H. Kuchařová, J. Plachá, D.: Podklady k provádění Protokolu o PRTR Přehled metod a identifikace látek sledovaných podle Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti CHROMATOGRAFIE

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti CHROMATOGRAFIE Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti CHROMATOGRAFIE Chromatografie co je to? : široká škála fyzikálních metod pro analýzu nebo separaci komplexních směsí proč je to super?

Více

PLANÁRNÍ (PLOŠNÁ) CHROMATOGRAFIE

PLANÁRNÍ (PLOŠNÁ) CHROMATOGRAFIE PLANÁRNÍ (PLOŠNÁ) CHROMATOGRAFIE Tenkovrstvá chromatografie je technika pro identifikaci a separaci směsi organických látek Identifikace složek směsi (nutné použít standard) analysa frakcí sbíraných během

Více

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace,

Více

ANALYTICKÉ STANDARDY PRO ORGANICKOU ANALÝZU. Rokycanova 18, 779 00 Olomouc

ANALYTICKÉ STANDARDY PRO ORGANICKOU ANALÝZU. Rokycanova 18, 779 00 Olomouc ANALYTICKÉ STANDARDY PRO ORGANICKOU ANALÝZU Rokycanova 18, 779 00 Olomouc Dodavatelé organických standardů Absolute Standards Supelco Chiron Wellington Laboratories ChemService AccuStandard Dr. Ehrenstorfer

Více

Radioimunologická analýza

Radioimunologická analýza Radioimunologická analýza Reakce antigenu (nefyziologické látky kterou stanovujeme, AG) v biologickém materiálu s protilátkou (antibody, AB), kterou vytváří organismus. AB + AG AB-AG Imunochemická specifita

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

Polychlorované bifenyly (PCB)

Polychlorované bifenyly (PCB) Zpracováno podle Raclavská, H. Kuchařová, J. Plachá, D.: Podklady k provádění Protokolu o PRTR Přehled metod a identifikace látek sledovaných podle Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících

Více

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI Transport látek porézními membránami - Plouživý tok nestlačitelných tekutin vrstvou částic - Plouživý tok stlačitelných tekutin

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Chromatografie Královna analýz

Chromatografie Královna analýz Chromatografie Královna analýz Monika Klusáčková monika.klusackova@jh-inst.cas.cz Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského, AVČR, v.v.i. Analytická chemie Jaké látky se nachází ve vzorku? kvalitativní složení

Více

Izolace nukleových kyselin

Izolace nukleových kyselin Izolace nukleových kyselin Požadavky na izolaci nukleových kyselin V nativním stavu z přirozeného materiálu v dostatečném množství požadované čistotě. Nukleové kyseliny je třeba zbavit všech látek, které

Více

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU Znázornění odporů způsobujících snižování průtoku permeátu nástřik porézní membrána Druhy odporů R p blokování pórů R p R a R m R a R m R g R cp adsorbce membrána

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY ELEKTROFORÉZA K čemu to je? kritérium čistoty preparátu stanovení molekulové hmotnosti makromolekul stanovení izoelektrického

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 10 Chromatografie v reverzním/obráceném módu (Reveresed-Phase chromatography, RP) Princip separace Termín chromatografie v

Více

Vybavení pro vzorkování povrchových vod a sedimentů

Vybavení pro vzorkování povrchových vod a sedimentů Vybavení pro vzorkování povrchových vod a sedimentů MPZ Vzorkování surové a povrchové vody 6.6. 7.6.2011 Rokycanova 18, 779 00 Olomouc Vybavení pro vzorkování povrchových vod a sedimentů Měřící technika

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Separační metody používané v proteomice

Separační metody používané v proteomice Separační metody používané v proteomice Proteome = komplexní směsi proteinů Lidská buňka 10,000 typů proteinů Rozdíl v koncentraci 10 6,plasma10 9 Nutnost separace, frakcionace Na úrovni Proteinů Obtížně

Více

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto

Více

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI zodpovědni: P. Mikulášek, H. Jiránková, M. Šípek, K. Friess, K. Bouzek Transport látek porézními membránami (P. Mikulášek)

Více

Praktika a analytické metody. ie/vyuka/bakalari/practicals

Praktika a analytické metody.  ie/vyuka/bakalari/practicals Praktika a analytické metody http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/chem ie/vyuka/bakalari/practicals Volumetrie kvantitativní metoda měření objemů roztoků ke stanovení neznámých koncentrací analyzovaných

Více

OR-CH-2/15. Zkoušení způsobilosti v oblasti speciální anorganické a organické analýzy. Praha, Brno, Ostrava - duben Mn µg/l ± 12 A1-B1a

OR-CH-2/15. Zkoušení způsobilosti v oblasti speciální anorganické a organické analýzy. Praha, Brno, Ostrava - duben Mn µg/l ± 12 A1-B1a ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 aslab@vuv.cz Tel.: 224 319 783 www.aslab.cz

Více

Chemické složení buňky

Chemické složení buňky Chemické složení buňky Chemie života: založena především na sloučeninách uhlíku téměř výlučně chemické reakce probíhají v roztoku nesmírně složitá ovládána a řízena obrovskými polymerními molekulami -chemickými

Více

Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS

Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS Martin Ferenčík a kolektiv, Povodí Labe, s.p., OVHL, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ferencikm@pla.cz, tel.:

Více

Kapalinová chromatografie

Kapalinová chromatografie Kapalinová chromatografie LC - mobilní fáze kapalina, která proudí kolonou naplněnou stacionární fází 1 - adsorpční chromatografie (LSC) tuhá látka jako sorbent (použití méně často proti LLC) 2 -rozdělovací

Více

Přehled a specifikace kolon Agilent Technologies (+J&W, Varian, CP)

Přehled a specifikace kolon Agilent Technologies (+J&W, Varian, CP) Přehled a specifikace kolon Agilent Technologies (+J&W, Varian, CP) Označení fáze Složení fáze Polarita HP-1, HP-1ms Ultra 1 DB-1, DB-1ms 100% dimethylsiloxan ne -60 až 325/350 VF-1ms CP-Sil 5 CB -60 až

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ RIGORÓZNÍ PRÁCE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ RIGORÓZNÍ PRÁCE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMACEUTICKÉ CHEMIE A KONTROLY LÉČIV RIGORÓZNÍ PRÁCE HPLC stanovení obsahu amlodipinu a perindoprilu v kombinovaném léčivém přípravku

Více

některé pórovité látky s obrovským povrchem jsou schopny vázat (adsorbovat) do svých pórů velké množství vody, organických a anorganických látek

některé pórovité látky s obrovským povrchem jsou schopny vázat (adsorbovat) do svých pórů velké množství vody, organických a anorganických látek ADSORPCE některé pórovité látky s obrovským povrchem jsou schopny vázat (adsorbovat) do svých pórů velké množství vody, organických a anorganických látek jsou to například aktivní uhlí (uměle vyrobená

Více

Repetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie)

Repetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie) Repetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie) Chromatografie Podstatou je rozdělování složek směsi dávkovaného vzorku mezi dvěma fázemi Stacionární fáze je nepohyblivá (silikagel, celulóza,

Více

Repetitorium chemie IV (2014)

Repetitorium chemie IV (2014) Repetitorium chemie IV (2014) Chromatografie Podstatou je rozdělování složek směsi dávkovaného vzorku mezi dvěma fázemi Stacionární fáze je nepohyblivá (silikagel, celulóza, polymerní částice) Mobilní

Více

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Organismy se skládají z molekul rozličných látek Jednotlivé látky si organismus vytváří sám z jiných látek,

Více

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma Laboratorní analytické metody Petr Tůma Rozdělení analytických metod Metody separační Chromatografie kapalinová plynová Elektroforéza Metody spektrální absorpční spektrometrie v UV/VIS Metody elektrochemické

Více

II. Chromatografické separace

II. Chromatografické separace II. Chromatografické separace 9. Jednotlivé chromatografické metody Adsorpční, gelová, iontově výměnná, afinitní chromatografie, chromatografie na reverzní a normální fázi 10. Teoretické základy chromatografických

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Autorský kolektiv ústavu 402 VŠCHT Praha Část 1, Úvod Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Více

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 420 220 443 185; jana.hajslova@vscht.cz LABORATOŘ Z ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

Více

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Petr Mikulášek Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav environmentálního a chemického inženýrství petr.mikulasek@upce.cz

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

VYUŢITÍ BIOODPADŮ PŘI ELIMINACI ZNEČIŠTĚNÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VYUŢITÍ BIOODPADŮ PŘI ELIMINACI ZNEČIŠTĚNÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VYUŢITÍ BIOODPADŮ PŘI ELIMINACI ZNEČIŠTĚNÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol.cz Většina prezentovaných výsledků

Více

NÁPLŇOVÉ KOLONY PRO GC

NÁPLŇOVÉ KOLONY PRO GC NÁPLŇOVÉ KOLONY PRO GC DÉLKA: 0,6-10 m VNITŘNÍ PRŮMĚR: 2,0-5,0 mm MATERIÁL: sklo, ocel, měď, nikl STACIONÁRNÍ FÁZE: h min = A + B / u + C u a) ADSORBENTY b) ABSORBENTY - inertní nosič (Chromosorb, Carbopack,

Více

Úvod do vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Úvod do vysokoúčinné kapalinové chromatografie Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Zuzana Bosáková, Josef Cvačka, Petr Kozlík (pondělky 12:20 13:50, CH3) 1/ Úvod do HPLC [JC; 5. 10.] 2/ Teorie HPLC [PK; 12. 10.] 3/ Instrumentace [PK; 19.10.] 4/

Více

Směsi a čisté látky, metody dělení

Směsi a čisté látky, metody dělení Směsi a čisté látky, metody dělení LÁTKY Chemicky čisté látky Sloučeniny Chemické prvky Homogenní Roztoky pevné kapalné plynné Směsi Heterogenní Suspenze Emulze Pěna Aerosol Chemicky čisté látky: prvky

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 9 Adsorpční chromatografie: Chromatografie v normálním módu Tento chromatografický mód je vysvětlen na silikagelu jako nejdůležitějším

Více

Kapalinová chromatografie - LC

Kapalinová chromatografie - LC Kapalinová chromatografie - LC Fyzikálně-chemická metoda dělení kapalin (roztoků) využívající rozdělování složky mezi dvě nestejnorodé fáze, nepohyblivou (stacionární) a pohyblivou (mobilní), přičemž pohyblivou

Více

Danica Pospíchalová. Stanovení nelegálních drog a jejich metabolitů v odpadních vodách

Danica Pospíchalová. Stanovení nelegálních drog a jejich metabolitů v odpadních vodách Danica Pospíchalová Stanovení nelegálních drog a jejich metabolitů v odpadních vodách Stanovované látky: Kokainy: kokain (CO) benzoylecgonin (BE) kokaethylen (COE) Sloučeniny podobné amfetaminu: amfetamin

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených

Více

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část V praxi se rozlišuje stanovení veškerých extrahovatelných látek (označení EL) a nepolárních extrahovatelných látek (označení

Více

Popis/ Klíčové vlastnosti. Vločkování zneutralizovaných pevných částic. Největší použití. Určeno pro malé provozy

Popis/ Klíčové vlastnosti. Vločkování zneutralizovaných pevných částic. Největší použití. Určeno pro malé provozy Aniontové flokulanty práškový 100% aktivní náboje: 40% tekutý Roztok Připraven k použití náboje: 40% tekutý Emulzní koncentrát náboje: 32% AP-2040 AP-2140 AP-2210 Největší použití Připraven k použití Určeno

Více

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní).

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní). CHROMATOGRAFIE ÚOD Existují různé chromatografické metody, viz rozdělení metod níže. Společný rys chromatografických dělení: vzorek jako směs látek - složek se dělí na jednotlivé složky působením dvou

Více

Plynová chromatografie v klinické a toxikologické analýze

Plynová chromatografie v klinické a toxikologické analýze Plynová chromatografie v klinické a toxikologické analýze Základní přednáška pro posluchače studijního oboru Klinická a toxikologická analýza R. Čabala Katedra analytické chemie Přírodovědecká fakulta

Více

isolace analytu oddělení analytu od matrice (přečištění) zakoncentrování analytu stanovení analytu (analytů) ve vícesložkové směsi

isolace analytu oddělení analytu od matrice (přečištění) zakoncentrování analytu stanovení analytu (analytů) ve vícesložkové směsi SEPARAČNÍ METODY Využití separačních metod isolace analytu oddělení analytu od matrice (přečištění) zakoncentrování analytu stanovení analytu (analytů) ve vícesložkové směsi Druhy separačních metod Srážení

Více

Ionexová chromatografie

Ionexová chromatografie Ionexová chromatografie Určena pro separaci látek nesoucích kladný nebo záporný náboj Afinita iontů k ionexu závisí na velikosti náboje V případě proteinů hraje zásadní roli ph! Princip ionexové chromatografie

Více

Separační metody SEPARAČNÍ (DĚLÍCÍ) METODY CHROMATOGRAFIE ROZDĚLENÍ SEPARAČNÍCH METOD. www.natur.cuni.cz/~suchan. Jana Sobotníková

Separační metody SEPARAČNÍ (DĚLÍCÍ) METODY CHROMATOGRAFIE ROZDĚLENÍ SEPARAČNÍCH METOD. www.natur.cuni.cz/~suchan. Jana Sobotníková Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Separační metody Jana Sobotníková tel.: 221951230 e-mail: jana.sobotnikova@natur.cuni.cz www.natur.cuni.cz/~suchan *přednášky

Více

Diagnostické metody v analýze potravin. Matej Pospiech, FVHE Brno

Diagnostické metody v analýze potravin. Matej Pospiech, FVHE Brno Diagnostické metody v analýze potravin Matej Pospiech, FVHE Brno Důvody diagnostiky potravin Dodržování legislativních požadavků Vlastní kontrola v provozu Národní legislativa Evropská a mezinárodní legislativa

Více

Kohoutek J. 1, Babica P. 1, Bláha L. 1, Maršálek B. 1

Kohoutek J. 1, Babica P. 1, Bláha L. 1, Maršálek B. 1 NOVÝ PŘÍSTUP KE SLEDOVÁNÍ MICROCYSTINŮ VE VODĚ - VÝVOJ A OPTIMALIZACE PASIVNÍHO VZORKOVAČE Kohoutek J. 1, Babica P. 1, Bláha L. 1, Maršálek B. 1 1 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, Botanický ústav

Více

Organické látky ve vodách

Organické látky ve vodách 1 Organické látky ve vodách - přírodního původu (výluhy z půd a sedimentů, produkty organismů): huminové látky, sacharidy, proteiny, peptidy, uronové kyseliny, polyfenoly atd. - antropogenního původu (splaškové

Více

Jednotné pracovní postupy analýza půd STANOVENÍ OBSAHU PERFLUOROALKYLOVÝCH SLOUČENIN (PFAS) METODOU LC-MS/MS

Jednotné pracovní postupy analýza půd STANOVENÍ OBSAHU PERFLUOROALKYLOVÝCH SLOUČENIN (PFAS) METODOU LC-MS/MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU PERFLUOROALKYLOVÝCH SLOUČENIN (PFAS) METODOU LC-MS/MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro analýzu perfluoroalkylových sloučenin v půdách, sedimentech,

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Kapalinová chromatografie (LC) 1.1. Teorie kapalinové

Více

Analytická toxikologie

Analytická toxikologie analytická toxikologie xenobiotik/metabolitů odhad možné expozice potenciálním xenobiotikem, vyskytujícím se v prostředí (vzduch, voda, potrava) koncentrací xenobiotik / metabolitů identifikace metabolitů

Více

MODERNÍ TRENDY V PŘÍPRAVĚ VZORKU K ANALÝZE S VYUŽITÍM INSTRUMENTÁLNÍCH TECHNIK

MODERNÍ TRENDY V PŘÍPRAVĚ VZORKU K ANALÝZE S VYUŽITÍM INSTRUMENTÁLNÍCH TECHNIK MODERNÍ TRENDY V PŘÍPRAVĚ VZORKU K ANALÝZE S VYUŽITÍM INSTRUMENTÁLNÍCH TECHNIK Lucie Nováková Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové OUTLINE: 1) VÝBĚR METODY PRO PŘÍPRAVU VZORKU 2) STABILITA VZORKU 3)

Více

Problematika separace uranu z pitné vody

Problematika separace uranu z pitné vody ÚJV Řež, a. s. Problematika separace uranu z pitné vody (Projekt TA02010044 Zefektivnění systému čištění pitných vod ze zdrojů s nadlimitní koncentrací uranu (regenerační stanice pro radioaktivně kontaminované

Více

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Úvod Karboxylové kyseliny jsou nejdůležitější organické kyseliny. Jejich funkční skupina je karboxylová skupina a tento název je složen ze slov karbonyl a

Více

MODELY SORPCE VOC V ZEMINÁCH VS. METODY STATICKÉ HEAD-SPACE A KAPALINOVÉ EXTRAKCE

MODELY SORPCE VOC V ZEMINÁCH VS. METODY STATICKÉ HEAD-SPACE A KAPALINOVÉ EXTRAKCE VYSOKÁ ŠKOLA CEICKO-TECNOLOICKÁ V PRAZE Fakulta technologie ochrany prostředí ODELY SORPCE VOC V ZEINÁC VS. ETODY STATICKÉ EAD-SPACE A KAPALINOVÉ EXTRAKCE Veronika Kučerová Doc. Ing. Josef Janků, CSc.

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

STANOVENÍ AMINOKYSELINOVÉHO SLOŽENÍ BÍLKOVIN. Postup stanovení aminokyselinového složení

STANOVENÍ AMINOKYSELINOVÉHO SLOŽENÍ BÍLKOVIN. Postup stanovení aminokyselinového složení STANVENÍ AMINKYSELINVÉH SLŽENÍ BÍLKVIN Důvody pro stanovení AK složení určení nutriční hodnoty potraviny, suroviny (esenciální vs. neesenciální AK) charakterizace určité bílkovinné frakce nebo konkrétní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Papírová a tenkovrstvá chromatografie Jednou z nejrozšířenějších analytických metod je bezesporu chromatografie, umožňující účinnou separaci látek nutnou pro spolehlivou identifikaci a kvantifikaci složek

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - OCHRATOXIN A

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - OCHRATOXIN A Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - OCHRATOXIN A 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení ochratoxinu A v krmivech. 1 Ochratoxin A patří mezi

Více

KATALOG PRODUKTŮ PRO FILTRACI A SEPARACI Mikrofiltrace

KATALOG PRODUKTŮ PRO FILTRACI A SEPARACI Mikrofiltrace UNIPRO-ALPHA C.S.,spol. s r.o. www.unipro-alpha.com Výstaviště 67 170 00 Praha 7 T +420 283 852 301 F + 420 283 853 177 info@unipro-alpha.com KATALOG PRODUKTŮ PRO FILTRACI A SEPARACI Mikrofiltrace Hahnemühle

Více

Tlakové membránové procesy

Tlakové membránové procesy Membránová operace Tlakové membránové technologie Retentát (Koncentrát) Vstupní roztok Permeát Tlakové membránové procesy Mikrofiltrace Ultrafiltrace Nanofiltrace Reverzní osmóza -hnací silou rozdíl tlaků

Více

Stanovení budivých návykových látek (amfetamin, efedrin, extáze) pomocí LC-MS, GC-MS a CE-MS

Stanovení budivých návykových látek (amfetamin, efedrin, extáze) pomocí LC-MS, GC-MS a CE-MS Stanovení budivých návykových látek (amfetamin, efedrin, extáze) pomocí LC-MS, GC-MS a CE-MS Budivé aminy Budivé aminy patří mezi stimulační látky (stimulanty) zvyšující hladinu noradrenalinu, serotoninu,

Více

Analytická technika HPLC-MS/MS a možnosti jejího využití v hygieně

Analytická technika HPLC-MS/MS a možnosti jejího využití v hygieně Analytická technika HPLC-MS/MS a možnosti jejího využití v hygieně Šárka Dušková 24. září 2015-61. konzultační den Hodnocení expozice chemickým látkám na pracovištích 1 HPLC-MS/MS HPLC high-performance

Více

Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC. FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli)

Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC. FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli) Přednáška 3 Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli) Studijní opora pro studenty registrované v akademickém roce 2013/2014 na předmět:

Více

Příprava vzorků pro proteomickou analýzu

Příprava vzorků pro proteomickou analýzu Příprava vzorků pro proteomickou analýzu 1) Úvod Proteomické analýzy mohou být naprosto odlišné cíle... Detekce změn v mozkové kůře při Alzheimerově chorobě Identifikace plazmatických markerů karcinomu

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

Nová integrální strategie sledování organických polutantů v potravinách živočišného původu

Nová integrální strategie sledování organických polutantů v potravinách živočišného původu Nová integrální strategie sledování organických polutantů v potravinách živočišného původu Kamila Kalachová, Jana Pulkrabová, Lucie Drábová, Tomáš Čajka, Jana Hajšlová Ústav chemie a analýzy potravin XL.

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více