Extrakce na pevnou fázi přehled nových a speciálních typů sorbentů, vybavení pro SPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Extrakce na pevnou fázi přehled nových a speciálních typů sorbentů, vybavení pro SPE"

Transkript

1 Extrakce na pevnou fázi přehled nových a speciálních typů sorbentů, vybavení pro SPE Nové trendy v oblasti HPLC kolon a SPE produktů včetně dalších novinek Rokycanova 18, Olomouc

2 Extrakce na pevnou fázi Extrakce, rozdělení a sorpce jedné či více komponent z kapalné fáze na fázi stacionární (sorbent) Rychlý a selektivní nástroj pro přípravu vzorků před chromatografickými analýzami Obohacení, přečištění a zkoncentrování vzorku Změna matrice či rozpouštědla Odstranění interferencí Ochrana analytické kolony

3 Oblasti použití Farmaceutika, drogy a metabolity v biologických tekutinách Polutanty životního prostředí ve vodách Pesticidy a antibiotika v potravinách a zemědělských produktech Odsolování peptidů a proteinů Frakcionace lipidů Stanovení vitamínů atd.

4 SPE kolonky Hmotnost sorbentu Extrakce na pevnou fázi Technické uspořádání SPE Objem SPE kolonky Tělo kolonky Frita Materiál Objem (ml) Materiál Velikost pórů (µm) Polypropylen 1, 3 a 6 12, 20 a 60 Polypropylen 20 Sklo 6 Teflon 20 Minimální eluční objem Kapacita sorbentu mg 1 ml µl 2,5 10 mg 500 mg 3 ml 1-3 ml mg 0,5 1 g 6 ml 2 6 ml mg 2 g 12 ml ml 0,1 0,2 g 5 g 20 ml ml 1,25 2,5 g 10 g 60 ml ml 0,5 1 g

5 SPE kolonky Standardní Extrakce na pevnou fázi Technické uspořádání SPE Flangeless/ Rimless Large reservoar Skleněné

6 SPE kolonky Mini Spe-ed Extrakce na pevnou fázi Technické uspořádání SPE Reversible

7 SPE kolonky Spe-ed Flow / Plus Extrakce na pevnou fázi Technické uspořádání SPE SPE kolonky s fritou, která zabraňuje jejímu ucpání. Analyt Interferent Částice a větší molekuly Speciální typ filtru, který zabraňuje jeho ucpání Analyty jsou zachyceny na sorbentu Odpad obsahující interferující látky

8 SPE kolonky Extrakce na pevnou fázi Technické uspořádání SPE Rezorian Cartridges Supel-Tips SPE Spe-ed Flash Přečišťování vzorků při farmaceutických analýzách

9 SPE kolonky 96-well plate Extrakce na pevnou fázi Technické uspořádání SPE

10 SPE kolonky Extrakce na pevnou fázi Technické uspořádání SPE Büchnerova nálevka Dispersive SPE

11 SPE manifold Extrakce na pevnou fázi Technické uspořádání SPE

12 Extrakce na pevnou fázi Technické uspořádání SPE Freestyle GPC Automatizovaná gelová permeační chromatografie a SPE SPE kolonky 1, 3 a 6 ml

13 Extrakce na pevnou fázi Technické uspořádání SPE Autosampler HT400E Automatická SPE a autosampler pro HPLC Kondicionování, nanášení vzorku, promývání, sušení, eluce a případná derivatizace Objem SPE kolonek 1 a 3 ml Kapacita 20 vzorků 5 typů rozpouštědel Ovládání přes software

14 Extrakce na pevnou fázi Technické uspořádání SPE Accu prep 7000 Extraction Manifold ENVI-Disk ENVI-Disk Holder Manifold

15 Extrakce na pevnou fázi Analýzy vzorků na speciálních a směsných typech sorbentů Zakoncentrování analytů zlepšení mezí stanovitelnosti Odstranění interferencí Analýzy biomakromolekul - přečišťování proteinů (polymerní sorbenty)

16 Zkoncentrování analytů Extrakce na pevnou fázi Kondicionace Aplikace vzorku Eluce interferentů Matrice Analyt Interference Eluce analytů

17 Odstranění interferencí Extrakce na pevnou fázi Kondicionace Aplikace vzorku Eluce analytů Matrice Analyt Interference

18 Extrakce na pevnou fázi Typ sorbentu Klasické Polymerní Modifikovaný silikagel Modifikovaný polystyren/divinylbenzen Směsné Modifikace Alumina, Florisil, Silikagel (not-endcapped), Uhlík Polyamid, styren (Supelco) Polystyren/divinylbenzen (GS-Tek, Supelco) RP Resins (Advanta), XAD Resins (Amberlite) (Applied Separations) Amino, Benzensulfokarboxyl, C1, C3, C4, C8, C18 (ODS), Cyklohexyl, Diol, (Ethylendiamin)trioctan, (Ethylendiamin)- N-propyl, Fenyl, Karboxyl, Kyano, Kvartérní amin, Silikagel (endcapped) PEP, PCX (sulfo), PAX (dimethyl- buthylamin), PWAX, PWCX, HXN, PS (GS-Tek) ENVI-Carb-II/PSA, ENVI-Carb-II/SAX/PSA, SAX/PSA, ENVI-Carb/LC-NH 2, ENVI-Carb/NH 2 /Silica, Dual Layer Florisil/Na 2 SO 4, multi-layer EPA 8290 (Supelco) Uhlík/Amino, C8/SCX (GS-Tek)

19 Extrakce na pevnou fázi Typ sorbentu Silikagel Výhody/Nevýhody + porézní částice s velkým povrchem + možnost modifikace + chemicky inertní Florisil + Slabě bazický sorbent určený pro středně polární sloučeniny (pesticidy) + Vyšší kapacita vzhledem k silikagelu Alumina + Interakce s molekulami bohatými na elektrony - separace nasycených a nenasycených alifatických uhlovodíků a separace polyaromatických uhlovodíků - Na jeho povrchu dochází ke katalytickému štěpení a rozkladu nebo ireverzibilní adsorpci separovaných látek - Bazický i kyselý oxid hlinitý vykazují vlastnosti měniče iontů

20 Extrakce na pevnou fázi Typ sorbentu Uhlík Výhody/Nevýhody - Částečná chemisorpce kyslíku na povrchu vytváří sloučeniny chinonového typu, které ireverzibilně sorbují některé analyty (regenerace kys. askorbovou) + Hydrofóbní, vodíková a iontová vazba + Není nutná úprava ph Doporučeno analyty desorbovat v opačném směru, než je aplikován vzorek. Polymerní sorbenty + Rozsah ph Žádné zbytky silanolových skupin Polystyren/divinylbenzen Polyamid Imprited polymers Dextran

21 Extrakce na pevnou fázi

22 Extrakce na pevnou fázi Polyamid DSC, ENVI, LC, PSA modifikovaný silikagel

23 Extrakce na pevnou fázi

24 Extrakce na pevnou fázi Modifikovaný polystyren-divinylbenzen

25 Extrakce na pevnou fázi

26 Extrakce na pevnou fázi Silikagel modifikovaný fenylboritou kyselinou

27 Extrakce na pevnou fázi Analýzy vzorků na speciálních a směsných typech sorbentů Životního prostředí Farmaceutických produktů a drog Biologických makromolekul Potravin

28 Příklady aplikací Analýzy vzorků životního prostředí Název Dodavatel Aplikace Discovery DPA-6S Supelco Sloučeniny obsahující skupiny OH a COOH (polyfenolické sloučeniny, flavonoidy, chlorofyl, huminové kyseliny atd.) z extraktů rostlin Supelclean Coconut Carcoal Supelclean ENVI-Carb Plus Supelco Nitrosaminy ve vodě dle EPA Method 521 Supelco Vysoce polární sloučeniny z vody Supelclean Sulfoxide Supelco PCBs z transformátorových a odpadních olejů

29 Příklady aplikací Analýzy vzorků životního prostředí Název Dodavatel Aplikace Supelclean ENVI-18 and -8 DSH SPE Disks Supelco EPA metody série 500 pro pitnou vodu Určeno pro objemy vzorků > 0,5 L SupelMIP Supelco Triaziny ve vodě Nesteroidní a protizánětlivá léčiva v odpadních vodách Florisil/Na 2 SO 3 Supelco Ropné uhlovodíky dle EN Multi-layer SPE for EPA Method 8290 Supelco PCDDs a PCDFs dle EPA Method 8290

30 Příklady aplikací Analýzy vzorků životního prostředí Empore SPE disk C18 EPA Method Phthlate & Adipate Esters EPA Method Chlorinated Pesticides, Herbicides EPA Method Semi-Volatile Organic Compounds EPA Method Phenylurea Pesticides EPA Method PAHs EPA Method Benzidines and Nitrogen-Containing EPA Method Carbonyl Compounds EPA Method Chlorinated Acids 608ATP3M Organochlorine Pesticides and PCBs 1613B - Dioxins and Furans Organichlorine Pesticides & Phthalate Esters 8330A - Nitroaromatics & Nitroamines Explosives Organotins 8321b - Solvent extractable non-volatile compounds Dioxin DLM Octo-chlorinated Dibenzo-p-dioxins (CDDs) and Dibenzofurans (CDFs) SPE sorbent zachycený na teflonových vláknech (90 % sorbetnu + 10 % vláken) Polotěkavé a netěkavé analyty ve vzorcích vod a extraktech z půd Membrána o průměru 47 mm, a tloušťce 0,5 mm, velikost částic 12 µm

31 Příklady aplikací Analýzy vzorků životního prostředí Spe-ed Amide 2 (Applied Separations) Extrakce polárních molekul z polárního prostředí (vodíková vazba) např. využití pro rostlinné extrakty - odstraňování taninů, chinonů, nitroaromátů, karboxylových kyselin atd. Spe-ed Advanta (Applied Separations) Chemicky modifikovaný polymerní sorbent, Separace polárních sloučenin z vodných vzorků (fenoly, kresoly, aniliny, nitroaromáty, chinony)

32 Příklady aplikací Analýzy vzorků životního prostředí Analýzy farmaceutických produktů a drog Spe-ed RP (Applied Separations) Polymerní porézní sorbent, aktivní místa jsou uvnitř pórů, nezachycuje velké biomolekuly Typ Velikost částic (µm) Exkluzní limit (Da) RP RP RP RP Od analýz drog až po nukleotidy, Lze přímo aplikovat biologický vzorek (moč, plazma, sérum) Analýzy pesticidů a jejich residuí

33 Příklady aplikací Analýzy farmaceutických produktů a drog Název Dodavatel Aplikace Supel-Select HLB Supelco Široká řada analytů z vodných vzorků (hystaminy, farmaka) SupelMIP Supelco Amfetamin a jeho metabolity v moči Chloramfenikol v plazmatu a moči 4-(N-nitrosomethylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon v moči Discovery DSC-MCAX Supelco Bazické sloučeniny v biologických kapalinách Discovery DPA-6S Supelco Polární sloučeniny (obsahující OH skupinu) z vodných nebo metanolických roztoků Hystamin Biomarker expozice cigaretovému kouři

34 Příklady aplikací Analýzy farmaceutických produktů a drog Spe-ed Scan/Flow ABN Spe-ed Scan/Flow THC (Applied Separations) Flow lze přímo aplikovat krevní vzorek na kolonku Extrakce kyselých, bazických a neutrálních drog (amfetaminů, barbiturátů, benzoylchinonů, kokainu a opiátů). Amfetamin Barbiturát C8/SCX (GS-Tek) Extrakce bazických drog z moči a krve Kokain

35 Analýzy biomakromolekul Amberlite XAD (Applied Separations, Supelco) Typ Složení Polarita XAD-2 XAD-4 Hydrofóbní styren-divinylbenzen Hydrofóbní polyaromát Příklady aplikací Velikost pórů (Å) Velikost povrchu (m 2 /g) Nepolární Nepolární XAD-7 Akryl Středně polární XAD-16 XAD-1180 XAD-2000 XAD-2010 Hydrofóbní polystyren Hydrofóbní styren-divinylbenzen Hydrofóbní polyaromát Hydrofóbní polyaromát Odstraňování interferencí Extrakce nepolárních hydrofóbních sloučenin z vodných a polárních roztoků Nepolární Nepolární Nepolární Nepolární

36 Analýzy biomakromolekul Amberlite XAD (Applied Separations, Supelco) Příklady aplikací Typ sorbentu XAD-2 XAD-4 XAD-7 XAD-16 XAD-1180 Použití odstraňování interferencí Odstraňování detergentů do MW z proteinových roztoků Odstraňování hydrofóbních sloučenin, surfaktantů, chlorovaných organických sloučenin, pesticidů Odstraňování středně polárních sloučenin a nearomatických sloučenin z nevodných roztoků Odstraňování hydrofóbních polyaromátů do MW Separace velkých molekul, zejména proteinů Vyšší účinnost než XAD-2 (větší povrch) Odstraňování hydrofóbních polyaromátů (méně polárních než XAD-4), přečišťování enzymů, antibiotik atd.

37 Příklady aplikací Analýzy biomakromolekul Odstraňování proteinů a fosfolipidů Hydrid SPE precipitation (Supelco) Odstraňování interferencí

38 Analýzy biomakromolekul Příklady aplikací Odstraňování interferencí PuriPON Spe-ed DEX (Applied Separations) Menší molekuly jsou gelem zachycovány a eluovány dle velikosti. Přečišťování proteinů, oligonukleotidů a nukleových kyselin - Denaturované proteiny jsou zachyceny na fritě a fenoly jsou adsorbovány na gel (zesítněný dextran) - Odsolování vzorků - Výměna pufru - Přečišťování fluorescenčně labilních nukleotidů před sekvenováním

39 Analýzy biomakromolekul Supelclean LC-4 (wide pore) (Supelco) Silikagel (Endcapped) modifikovaný butyldimetyl skupinami Příklady aplikací Odstraňování interferencí Velikost pórů 500 Å Odsolování proteinů, peptidů a dalších makromolekul ve vodných vzorcích

40 Analýzy potravin Název Dodavatel Aplikace Supel-Select HLB Supelco Vitamíny Příklady aplikací SupelMIP Supelco Nitroimidazoly v mléku, vejcích atd. Fluorochinolony v medu, mléku a hovězích játrech Chloramfenikol v mléku, medu, krevetách Riboflavin v mléku Discovery Ag-Ion Supelco Metylestery mastných kyselin v olejích a tucích Riboflavin (vitamín B2)

41 Příklady aplikací Analýzy potravin pesticidy SAX/PSA Silikagel modifikovaný kvarterním aminem Silikagel modifikovaný ethylendiamin-n-propyl skupinami Odstranění matricových komponent, které interferují při GC analýze ENVI-Carb Afinita k organickým polárním a nepolárním sloučeninám z nepolárních i polárních matric v reverzním uspořádání Mastné a organické kyseliny a některé polární pigmenty a cukry PSA Aniontově výměnný sorbent (pk a 10,1 a 10,9)

42 Příklady aplikací Analýzy potravin pesticidy PestiCarb/NH 2 (GS-Tek) Grafitický neporézní uhlík Silikagel modifikovaný aminopropylem ENVI-CarbII/SAX/PSA (Supelco) Grafitický neporézní uhlík Silikagel modifikovaný kvarterním aminem Silikagel modifikovaný ethylendiamin-n-propyl skupinami Odstranění matricových komponent, které interferují při GC analýze ENVI-CarbII/PSA (Supelco) Grafitický neporézní uhlík Afinita k planárním molekulám (pigmenty, steroly) Silikagel modifikovaný ethylendiamin-n-propyl skupinami Mastné a organické kyseliny a některé polární pigmenty a cukry

43 Analýzy potravin Supelclean LC-4 (wide pore) (Supelco) Silikagel (Encapped) modifikovaný butyldimetyl skupinami Velikost pórů 500 Å Stanovení organických kyselin ve víně Příklady aplikací citrát vínan Organické kyseliny ve vzorku vína Müller-Thurgau

44 Extrakce na pevnou fázi Další možná využití sorbentů Předúprava vzorků pro iontovou chromatografii Sušící kolonky Solid supported liquid/liquid extraction technique

45 Extrakce na pevnou fázi Předúprava vzorků před iontovou chromatografií Cleanert Pre-IC (GS-Tek) Typ sorbentu IC-RP IC-P IC-A IC-H IC-Na IC-Ag IC-M Odstraňované znečištění Aromatická barviva, aromatické karboxylové kyseliny, uhlovodíky, povrchově aktivní látky Fenolická frakce huminových kyselin, taninová kyselina, anthokyaniny, azobarviva Anionty, neutralizace silně kyselých vzorků Kovy alkalických zemin a tranzitní kovy, neutralizace silně alkalických vzorků Kovy alkalických zemin a tranzitní kovy bez okyselení vzorku, dobrá výtěžnost pro kyselé nestabilní analyty jako jsou dusitany. Chloridy, bromidy a jodidy Alkalické kovy, kovy alkalických zemin a tranzitní kovy

46 Extrakce na pevnou fázi Sušící kolonky Spe-ed DRI (Applied Separations) Na 2 SO 4 MgSO 4 Alkalická alumina

47 Extrakce na pevnou fázi Kolonky určené pro změnu rozpouštědla SLE, SLE Plus (GS-Tek) Spe-ed el/lute (Applied Separations) Aplikuj vodný biologický vzorek Přidej organické s vodou nemísitelné rozpouštědlo Čekej 5 minut Celý vzorek vytvoří film na hydrofilním povrchu suché náplně Organický extrakt obsahující analyty

48 Děkuji za pozornost

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá Extrakce na pevné fázi (SPE) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Extrakce na pevné fázi (SPE) (Solid Phase Extraction) SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků,

Více

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza Studijní materiál EXTRAKČNÍ METODY 1. Obecná charakteristika extrakce 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE 3. Alkalická hydrolýza 4. Soxhletova extrakce 5. Extrakce za zvýšené teploty a tlaku PLE, ASE, PSE

Více

VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (HPLC) HPLC = high performance liquid chromatography high pressure liquid chromatography

VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (HPLC) HPLC = high performance liquid chromatography high pressure liquid chromatography VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (HPLC) HPLC = high performance liquid chromatography high pressure liquid chromatography Separační principy kapalinové chromatografie adsorpce: anorg. sorbenty Al

Více

Pentachlorfenol (PCP)

Pentachlorfenol (PCP) Zpracováno podle Raclavská, H. Kuchařová, J. Plachá, D.: Podklady k provádění Protokolu o PRTR Přehled metod a identifikace látek sledovaných podle Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC High Performance Liquid Chromatography Vysokoúčinná...X... Vysoceúčinná kapalinová chromatografie RRLC Rapid Resolution Liquid Chromatography Rychle rozlišovací

Více

Studijní materiál. Úvod do problematiky extrakčních metod. Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D.

Studijní materiál. Úvod do problematiky extrakčních metod. Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. Studijní materiál Úvod do problematiky extrakčních metod Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. Úvod do problematiky extrakčních metod Definice, co je to extrakce separační proces v kontaktu jsou dvě

Více

Trendy v moderní HPLC

Trendy v moderní HPLC Trendy v moderní HPLC Josef Cvačka, 5.1.2011 CHROMATOGRAFIE NA ČIPECH Miniaturizace separačních systémů Mikrofluidní čipy Mikrofabrikace Chromatografické mikrofluidní čipy s MS detekcí Praktické využití

Více

P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová. Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech

P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová. Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech Perfluorované a polyfluorované uhlovodíky (PFC,PFAS) Perfluorované - všechny vodíky

Více

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu PPCP Pharmaceutical and Personal Care Products (farmaka a produkty osobní potřeby) Do životního prostředí se dostávají

Více

Přehled novinek v nabídce firmy LABICOM s.r.o.

Přehled novinek v nabídce firmy LABICOM s.r.o. Přehled novinek v nabídce firmy LABICOM s.r.o. Mgr. Markéta Donthová 3.6.2015 Brno 4.6.2015 Praha NOVINKY - Novinky ve firmě - Novinky v sortimentu se zaměřením na GC - přístroje - drobné přístroje - spotřební

Více

Úvod do problematiky extrakčních metod

Úvod do problematiky extrakčních metod Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0063) Úvod do problematiky extrakčních metod RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. Obsah definice, vymezení

Více

Radioimunologická analýza

Radioimunologická analýza Radioimunologická analýza Reakce antigenu (nefyziologické látky kterou stanovujeme, AG) v biologickém materiálu s protilátkou (antibody, AB), kterou vytváří organismus. AB + AG AB-AG Imunochemická specifita

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti CHROMATOGRAFIE

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti CHROMATOGRAFIE Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti CHROMATOGRAFIE Chromatografie co je to? : široká škála fyzikálních metod pro analýzu nebo separaci komplexních směsí proč je to super?

Více

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace,

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

ANALYTICKÉ STANDARDY PRO ORGANICKOU ANALÝZU. Rokycanova 18, 779 00 Olomouc

ANALYTICKÉ STANDARDY PRO ORGANICKOU ANALÝZU. Rokycanova 18, 779 00 Olomouc ANALYTICKÉ STANDARDY PRO ORGANICKOU ANALÝZU Rokycanova 18, 779 00 Olomouc Dodavatelé organických standardů Absolute Standards Supelco Chiron Wellington Laboratories ChemService AccuStandard Dr. Ehrenstorfer

Více

Chromatografie Královna analýz

Chromatografie Královna analýz Chromatografie Královna analýz Monika Klusáčková monika.klusackova@jh-inst.cas.cz Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského, AVČR, v.v.i. Analytická chemie Jaké látky se nachází ve vzorku? kvalitativní složení

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU Znázornění odporů způsobujících snižování průtoku permeátu nástřik porézní membrána Druhy odporů R p blokování pórů R p R a R m R a R m R g R cp adsorbce membrána

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Kapalinová chromatografie

Kapalinová chromatografie Kapalinová chromatografie LC - mobilní fáze kapalina, která proudí kolonou naplněnou stacionární fází 1 - adsorpční chromatografie (LSC) tuhá látka jako sorbent (použití méně často proti LLC) 2 -rozdělovací

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ RIGORÓZNÍ PRÁCE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ RIGORÓZNÍ PRÁCE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMACEUTICKÉ CHEMIE A KONTROLY LÉČIV RIGORÓZNÍ PRÁCE HPLC stanovení obsahu amlodipinu a perindoprilu v kombinovaném léčivém přípravku

Více

Chemické složení buňky

Chemické složení buňky Chemické složení buňky Chemie života: založena především na sloučeninách uhlíku téměř výlučně chemické reakce probíhají v roztoku nesmírně složitá ovládána a řízena obrovskými polymerními molekulami -chemickými

Více

Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS

Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS Martin Ferenčík a kolektiv, Povodí Labe, s.p., OVHL, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ferencikm@pla.cz, tel.:

Více

Vybavení pro vzorkování povrchových vod a sedimentů

Vybavení pro vzorkování povrchových vod a sedimentů Vybavení pro vzorkování povrchových vod a sedimentů MPZ Vzorkování surové a povrchové vody 6.6. 7.6.2011 Rokycanova 18, 779 00 Olomouc Vybavení pro vzorkování povrchových vod a sedimentů Měřící technika

Více

Přehled a specifikace kolon Agilent Technologies (+J&W, Varian, CP)

Přehled a specifikace kolon Agilent Technologies (+J&W, Varian, CP) Přehled a specifikace kolon Agilent Technologies (+J&W, Varian, CP) Označení fáze Složení fáze Polarita HP-1, HP-1ms Ultra 1 DB-1, DB-1ms 100% dimethylsiloxan ne -60 až 325/350 VF-1ms CP-Sil 5 CB -60 až

Více

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Petr Mikulášek Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav environmentálního a chemického inženýrství petr.mikulasek@upce.cz

Více

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 420 220 443 185; jana.hajslova@vscht.cz LABORATOŘ Z ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

Více

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní).

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní). CHROMATOGRAFIE ÚOD Existují různé chromatografické metody, viz rozdělení metod níže. Společný rys chromatografických dělení: vzorek jako směs látek - složek se dělí na jednotlivé složky působením dvou

Více

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část V praxi se rozlišuje stanovení veškerých extrahovatelných látek (označení EL) a nepolárních extrahovatelných látek (označení

Více

VYUŢITÍ BIOODPADŮ PŘI ELIMINACI ZNEČIŠTĚNÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VYUŢITÍ BIOODPADŮ PŘI ELIMINACI ZNEČIŠTĚNÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VYUŢITÍ BIOODPADŮ PŘI ELIMINACI ZNEČIŠTĚNÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol.cz Většina prezentovaných výsledků

Více

Repetitorium chemie IV (2014)

Repetitorium chemie IV (2014) Repetitorium chemie IV (2014) Chromatografie Podstatou je rozdělování složek směsi dávkovaného vzorku mezi dvěma fázemi Stacionární fáze je nepohyblivá (silikagel, celulóza, polymerní částice) Mobilní

Více

Danica Pospíchalová. Stanovení nelegálních drog a jejich metabolitů v odpadních vodách

Danica Pospíchalová. Stanovení nelegálních drog a jejich metabolitů v odpadních vodách Danica Pospíchalová Stanovení nelegálních drog a jejich metabolitů v odpadních vodách Stanovované látky: Kokainy: kokain (CO) benzoylecgonin (BE) kokaethylen (COE) Sloučeniny podobné amfetaminu: amfetamin

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

některé pórovité látky s obrovským povrchem jsou schopny vázat (adsorbovat) do svých pórů velké množství vody, organických a anorganických látek

některé pórovité látky s obrovským povrchem jsou schopny vázat (adsorbovat) do svých pórů velké množství vody, organických a anorganických látek ADSORPCE některé pórovité látky s obrovským povrchem jsou schopny vázat (adsorbovat) do svých pórů velké množství vody, organických a anorganických látek jsou to například aktivní uhlí (uměle vyrobená

Více

Kapalinová chromatografie - LC

Kapalinová chromatografie - LC Kapalinová chromatografie - LC Fyzikálně-chemická metoda dělení kapalin (roztoků) využívající rozdělování složky mezi dvě nestejnorodé fáze, nepohyblivou (stacionární) a pohyblivou (mobilní), přičemž pohyblivou

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 9 Adsorpční chromatografie: Chromatografie v normálním módu Tento chromatografický mód je vysvětlen na silikagelu jako nejdůležitějším

Více

Směsi a čisté látky, metody dělení

Směsi a čisté látky, metody dělení Směsi a čisté látky, metody dělení LÁTKY Chemicky čisté látky Sloučeniny Chemické prvky Homogenní Roztoky pevné kapalné plynné Směsi Heterogenní Suspenze Emulze Pěna Aerosol Chemicky čisté látky: prvky

Více

Repetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie)

Repetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie) Repetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie) Chromatografie Podstatou je rozdělování složek směsi dávkovaného vzorku mezi dvěma fázemi Stacionární fáze je nepohyblivá (silikagel, celulóza,

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

Úvod do vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Úvod do vysokoúčinné kapalinové chromatografie Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Zuzana Bosáková, Josef Cvačka, Petr Kozlík (pondělky 12:20 13:50, CH3) 1/ Úvod do HPLC [JC; 5. 10.] 2/ Teorie HPLC [PK; 12. 10.] 3/ Instrumentace [PK; 19.10.] 4/

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Kapalinová chromatografie (LC) 1.1. Teorie kapalinové

Více

Problematika separace uranu z pitné vody

Problematika separace uranu z pitné vody ÚJV Řež, a. s. Problematika separace uranu z pitné vody (Projekt TA02010044 Zefektivnění systému čištění pitných vod ze zdrojů s nadlimitní koncentrací uranu (regenerační stanice pro radioaktivně kontaminované

Více

Stanovení PBB a PBDE v elektroodpadech

Stanovení PBB a PBDE v elektroodpadech Stanovení PBB a PBDE v elektroodpadech Ing. Kristýna Jursíková Ph.D., Ing. Danica Pospíchalová, Ing. Věra Hudáková, Ing.Věra Očenášková VÚV TGM v.v.i, Praha Osnova Zpomalovače hoření PBDE a PBB vlastnosti

Více

Kohoutek J. 1, Babica P. 1, Bláha L. 1, Maršálek B. 1

Kohoutek J. 1, Babica P. 1, Bláha L. 1, Maršálek B. 1 NOVÝ PŘÍSTUP KE SLEDOVÁNÍ MICROCYSTINŮ VE VODĚ - VÝVOJ A OPTIMALIZACE PASIVNÍHO VZORKOVAČE Kohoutek J. 1, Babica P. 1, Bláha L. 1, Maršálek B. 1 1 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, Botanický ústav

Více

Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC. FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli)

Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC. FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli) Přednáška 3 Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli) Studijní opora pro studenty registrované v akademickém roce 2013/2014 na předmět:

Více

Organické látky ve vodách

Organické látky ve vodách 1 Organické látky ve vodách - přírodního původu (výluhy z půd a sedimentů, produkty organismů): huminové látky, sacharidy, proteiny, peptidy, uronové kyseliny, polyfenoly atd. - antropogenního původu (splaškové

Více

MODERNÍ TRENDY V PŘÍPRAVĚ VZORKU K ANALÝZE S VYUŽITÍM INSTRUMENTÁLNÍCH TECHNIK

MODERNÍ TRENDY V PŘÍPRAVĚ VZORKU K ANALÝZE S VYUŽITÍM INSTRUMENTÁLNÍCH TECHNIK MODERNÍ TRENDY V PŘÍPRAVĚ VZORKU K ANALÝZE S VYUŽITÍM INSTRUMENTÁLNÍCH TECHNIK Lucie Nováková Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové OUTLINE: 1) VÝBĚR METODY PRO PŘÍPRAVU VZORKU 2) STABILITA VZORKU 3)

Více

STANOVENÍ AMINOKYSELINOVÉHO SLOŽENÍ BÍLKOVIN. Postup stanovení aminokyselinového složení

STANOVENÍ AMINOKYSELINOVÉHO SLOŽENÍ BÍLKOVIN. Postup stanovení aminokyselinového složení STANVENÍ AMINKYSELINVÉH SLŽENÍ BÍLKVIN Důvody pro stanovení AK složení určení nutriční hodnoty potraviny, suroviny (esenciální vs. neesenciální AK) charakterizace určité bílkovinné frakce nebo konkrétní

Více

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Úvod Karboxylové kyseliny jsou nejdůležitější organické kyseliny. Jejich funkční skupina je karboxylová skupina a tento název je složen ze slov karbonyl a

Více

Analytická toxikologie

Analytická toxikologie analytická toxikologie xenobiotik/metabolitů odhad možné expozice potenciálním xenobiotikem, vyskytujícím se v prostředí (vzduch, voda, potrava) koncentrací xenobiotik / metabolitů identifikace metabolitů

Více

Stanovení budivých návykových látek (amfetamin, efedrin, extáze) pomocí LC-MS, GC-MS a CE-MS

Stanovení budivých návykových látek (amfetamin, efedrin, extáze) pomocí LC-MS, GC-MS a CE-MS Stanovení budivých návykových látek (amfetamin, efedrin, extáze) pomocí LC-MS, GC-MS a CE-MS Budivé aminy Budivé aminy patří mezi stimulační látky (stimulanty) zvyšující hladinu noradrenalinu, serotoninu,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Papírová a tenkovrstvá chromatografie Jednou z nejrozšířenějších analytických metod je bezesporu chromatografie, umožňující účinnou separaci látek nutnou pro spolehlivou identifikaci a kvantifikaci složek

Více

Separační metody SEPARAČNÍ (DĚLÍCÍ) METODY CHROMATOGRAFIE ROZDĚLENÍ SEPARAČNÍCH METOD. www.natur.cuni.cz/~suchan. Jana Sobotníková

Separační metody SEPARAČNÍ (DĚLÍCÍ) METODY CHROMATOGRAFIE ROZDĚLENÍ SEPARAČNÍCH METOD. www.natur.cuni.cz/~suchan. Jana Sobotníková Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Separační metody Jana Sobotníková tel.: 221951230 e-mail: jana.sobotnikova@natur.cuni.cz www.natur.cuni.cz/~suchan *přednášky

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

nejdůležitější a nejčastější analytická a preparační metoda v biochemickém výzkumu dělení látek mezi dvěma fázemi

nejdůležitější a nejčastější analytická a preparační metoda v biochemickém výzkumu dělení látek mezi dvěma fázemi Chromatografické metody (M. S. Cvět (1872 1919) v r. 1906 rozdělil na sloupci práškového uhličitanu vápenatého extrakt listové zeleně na několik frakcí různé barvy) nejdůležitější a nejčastější analytická

Více

DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi Autor: Mgr. Stanislava Bubíková DĚLÍCÍ METODY Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci se seznámí s nejčastěji používanými separačními

Více

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR jejich izolace a možnosti uplatnění Jan Bárta a kol. 19. května 2015, České Budějovice Kancelář transferu technologií

Více

Diagnostické metody v analýze potravin. Matej Pospiech, FVHE Brno

Diagnostické metody v analýze potravin. Matej Pospiech, FVHE Brno Diagnostické metody v analýze potravin Matej Pospiech, FVHE Brno Důvody diagnostiky potravin Dodržování legislativních požadavků Vlastní kontrola v provozu Národní legislativa Evropská a mezinárodní legislativa

Více

Předkolonky a filtry - ochrana analytických kolon

Předkolonky a filtry - ochrana analytických kolon Předkolonky a filtry - ochrana analytických kolon Ing. Jiří Adam, PhD. Rokycanova 18, 779 00 Olomouc HPLC/UHPLC systém HPLC 6 000 psi (400 bar) UHLPC- až 20 000 psi (1400 bar) Solvent reservoir filter

Více

Příprava vzorků pro proteomickou analýzu

Příprava vzorků pro proteomickou analýzu Příprava vzorků pro proteomickou analýzu 1) Úvod Proteomické analýzy mohou být naprosto odlišné cíle... Detekce změn v mozkové kůře při Alzheimerově chorobě Identifikace plazmatických markerů karcinomu

Více

EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV

EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV Úloha č. 7 Extrakce a chromatografické dělení (C18 a TLC) a stanovení listových barviv -1 - EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV LISTOVÁ BARVIVA A JEJICH FYZIOLOGICKÝ

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

LIPIDY. Látka lanolin se získává z ovčí vlny. ANO - NE. tekutý lipid s vázanými nenasycenými mastnými kyselinami. olej vystavený postupnému vysychání

LIPIDY. Látka lanolin se získává z ovčí vlny. ANO - NE. tekutý lipid s vázanými nenasycenými mastnými kyselinami. olej vystavený postupnému vysychání LIPIDY autor: Mgr. Hana Sloupová 1. Doplň tvrzení: Lipidy jsou přírodní látky. Patří mezi ně...,... a... Tuky jsou estery... a mastných... kyselin. Nasycené tuky obsahují ve svých molekulách karboxylové

Více

Stanovení glyfosátu a AMPA ve vodách metodou HPLC s fluorescenční detekcí. ing. Alena Svobodová Hana Donátová

Stanovení glyfosátu a AMPA ve vodách metodou HPLC s fluorescenční detekcí. ing. Alena Svobodová Hana Donátová Stanovení glyfosátu a AMPA ve vodách metodou HPLC s fluorescenční detekcí ing. Alena Svobodová Hana Donátová Obsah příspěvku Vlastnosti a použití glyfosátu Metody přípravy vzorků Analytické postupy

Více

Protiproudé Craigovo extrakční zařízení

Protiproudé Craigovo extrakční zařízení EXTRAKCE Princip : Jedná se o separační (dělící) proces, při kterém jsou v kontaktu dvě vzájemně nemísitelné fáze. Látky (analyty) se rozdělují mezi tyto fáze na základě různé rozpustnosti (rozdílných

Více

Chemické speciality. Chemické speciality přednáška I

Chemické speciality. Chemické speciality přednáška I Chemické speciality 1. Povrchově aktivní látky 2. Organická barviva a pigmenty 3. Biologicky aktivní látky: léčiva, regulátory růstu rostlin, pesticidy 4. Vonné a chuťové látky 5. Přísady pro polymery

Více

Princip ionexové chromatografie a analýza aminokyselin

Princip ionexové chromatografie a analýza aminokyselin Princip ionexové chromatografie a analýza aminokyselin Teoretická část: vysvětlení principu ionexové (iontové) chromatografie, příprava vzorku pro analýzu aminokyselin (kyselá a alkalická hydrolýza), derivatizace

Více

Zpráva z praxe AQUATEST. Autor: Pavla Pešková Třída: T3. (2003/04)

Zpráva z praxe AQUATEST. Autor: Pavla Pešková Třída: T3. (2003/04) Zpráva z praxe AQUATEST Autor: Pavla Pešková Třída: T3. (2003/04) ÚVOD Na praxi jsem byla na Barrandově v Aquatestu od 16.6.2004 do 29.6.2004. Laboratoře Aquatestu se zabývají především rozbory všech druhů

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu A a vitamínu E v krmivech a premixech. 2 Princip

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 4 - Nástřik vzorku Dávkovače vzorků/injektory Dávkování vzorků je jednou z klíčových záležitostí v HPLC. Ani nejlepší kolona

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Název opory DEKONTAMINACE

Název opory DEKONTAMINACE Ochrana obyvatelstva Název opory DEKONTAMINACE doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 O P E R A Č N Í P R O G R A M V Z D Ě L Á V Á N Í P R O K O N K U R E N C E S C

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D v premixech pro výrobu krmných směsí metodou HPLC.

Více

Chromatografie. Petr Breinek. Chromatografie_2011 1

Chromatografie. Petr Breinek. Chromatografie_2011 1 Chromatografie Petr Breinek Chromatografie_2011 1 Společným znakem všech chromatografických metod je kontinuální rozdělování složek analyzované směsi vzorku mezi dvěma fázemi. Nepohyblivá fáze (stacionární

Více

Fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem. Pokročilé metody studia speciace polutantů. (prozatímní učební text, srpen 2012)

Fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem. Pokročilé metody studia speciace polutantů. (prozatímní učební text, srpen 2012) Fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem Pokročilé metody studia speciace polutantů (prozatímní učební text, srpen 2012) Obsah kurzu: 1. Obecné strategie speciační analýzy. a. Úvod do problematiky

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám 1 VY_32_INOVACE_CHK4_6060 ŠAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009

L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 7. Opakovatelnost Rozdíl mezi výsledky dvou paralelních stanovení provedených na stejném vzorku týmž laborantem nesmí překročit: 5 mg/kg v absolutní hodnotě

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní vlastností

Více

Diagnostika bronchiálního. ho astmatu HPLC/MS analýzou. Kamila Syslová Ústav organické technologie

Diagnostika bronchiálního. ho astmatu HPLC/MS analýzou. Kamila Syslová Ústav organické technologie Diagnostika bronchiálního ho astmatu HPLC/MS analýzou Kamila Syslová Ústav organické technologie Bronchiální astma Civilizační onemocnění rostoucí počet případů snižující se věková hranice prvních projevů

Více

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva 1. Stavba atomu Modely atomu. Stavba atomového jádra, protonové a nukleonové číslo, izotop, izobar, nuklid, stabilita atomového jádra,

Více

Cvičení KATA Analytická chemie Chromatografie

Cvičení KATA Analytická chemie Chromatografie je analytická metoda, při které dochází k separaci (rozdělení) jednotlivých složek, které tvoří analyzovaný vzorek. Je založena na opakovaném ustanovení rovnováh mezi dvěma fázemi, mobilní (pohybující

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Metabolismus bílkovin Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 3.2 Výživa Vyvážená strava člověka musí obsahovat: cukry (50 55 %) tuky (30 %) bílkoviny (15 20 %)

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto SUBSTITUČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH O KYSELIN R C O X karboxylových kyselin - substituce na vedlejším uhlovodíkovém řetězci aminokyseliny - hydroxykyseliny

Více

HPLC v analýze potravin a přírodních produktů

HPLC v analýze potravin a přírodních produktů VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Fakulta potravinářské a biochemické technologie Ústav analýzy potravin a výživy HPLC v analýze potravin a přírodních produktů 1 Obsah předmětu Úvod, princip separace,

Více

Biogenníaminy. pro HPLC. Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu, 2012

Biogenníaminy. pro HPLC. Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu, 2012 Bio-Rad Laboratories Munich Manufacturing Biogenníaminy pro HPLC Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu, 2012 Bio-Rad Laboratories München, Germany Biogenníaminy

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech.

Více

3/7/2014. Dávkování vzorku LC/MS. Dávkování vzorku LC/MS

3/7/2014. Dávkování vzorku LC/MS. Dávkování vzorku LC/MS motnostní spektrometrie (3) Josef Chudoba LC/MS BSA - dávkování vzorku u LC/MS - PLC chromatografie chromatogram, základní pojmy režimy PLC, mobilní fáze, kolony (stacionární fáze) - elektrosprejová ionizace

Více

Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák

Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák Analýzy v Sekci aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. Marie Nosálková Sandra Benická Přemysl Indrák Představení Sekce aplikovaného výzkumu VÚRV v.v.i. : vznik v roce 1994 jako

Více

POKYNY TUKY ROZDĚLENÍ TUKŮ

POKYNY TUKY ROZDĚLENÍ TUKŮ POKYNY Prostuduj si teoretické úvody k jednotlivým částím listu a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly tyto a další informace pak použij na závěr při vypracování testu zkontroluj si správné

Více

VODA FARMACEUTICKOU VÝROBU 6.12.2012 PRO. VODA PRO FARMACEUTICKÉ ÚČELY Český lékopis 2002 uvádí 3 druhy vody pro farmaceutickou výrobu

VODA FARMACEUTICKOU VÝROBU 6.12.2012 PRO. VODA PRO FARMACEUTICKÉ ÚČELY Český lékopis 2002 uvádí 3 druhy vody pro farmaceutickou výrobu 6122012 RDrJiří Sajvera VOD PRO FRMCUICOU VÝROBU ÚOR 2002 VOD PRO FRMCUICÉ ÚČLY Český lékopis 2002 uvádí 3 druhy vody pro farmaceutickou výrobu čištěná voda qua purificata voda na injekci qua pro iniectione

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 19 Chirální separace Enantiomery jsou molekuly, které nejsou ztotožnitelné se svými zrcadlovými obrazy. Obě zrcadlové formy

Více

Sbohem, paní Bradfordová

Sbohem, paní Bradfordová Sbohem, paní Bradfordová aneb IČ spektroskopie ve službách kvantifikace proteinů Mgr. Stanislav Kukla Merck spol. s r. o. Agenda 1 Zhodnocení současných možností kvantifikace proteinů Bradfordové metoda

Více