Jaroslava Nývltová, místní protidrogová koordinátorka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaroslava Nývltová, místní protidrogová koordinátorka"

Transkript

1 Obec: Statutární město Liberec Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Jaroslava Nývltová, místní protidrogová koordinátorka Dne: Schváleno: (Petrou Svatoňovou, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb) 1. Obecná charakteristika obce, regionu Liberec je statutární město na severu Čech v okrese Liberec Libereckého kraje. Je sídlem kraje, má okolo 102 tisíc obyvatel a je tak pátým největším českým městem (třetím v Čechách). Spolu se sousedním Jabloncem nad Nisou a okolními nejbližšími obcemi vytváří aglomeraci s přibližně 165 tisíci obyvateli. Je zakládajícím členem Euroregionu Nisa, od roku 2004 je i jeho hlavním městem. Území města je samostatnou územně správní jednotkou, organizačně se dělí na 26 katastrálních území a na 33 městských čtvrtí, z nichž 32 spravují přímo orgány města a jednu městskou čtvrť spravují v rozsahu stanoveném tímto statutem orgány Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, který je vyčleněn jako samostatný městský obvod. Počet obyvatel (údaje k , zdroj Český statistický řad) Počet obyvatel k (Liberecký kraj) stav střední Obec narození zemřelí přistěhovaní vystěhovaní stav Liberec Seznam obcí ORP Liberec, celkem do ORP spadá 28 obcí Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, Dlouhý Most, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jeřmanice, Kryštofovo Údolí, Křižany, Liberec, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Osečná, Proseč pod Ještědem, Rynoltice, Stráž nad Nisou, Světlá pod Ještědem, Šimonovice, Všelibice, Zdislava Nezaměstnanost (údaje k , zdroj Úřad práce v Liberci) - míra nezaměstnanosti 9,7% K bylo v evidenci úřadu práce v Liberci celkem 5291 nezaměstnaných (z toho 2584 žen), volných pracovních míst bylo vedeno 538, tzn. na 1 volné pracovní místo připadalo průměrně 9,8 uchazeče. Uchazečům o zaměstnání bylo v roce 2010 vyplaceno na podpoře v nezaměstnanosti celkem ,-Kč, podpora vyplacená při rekvalifikaci činila ,-Kč. 1

2 Struktura nezaměstnanosti podle věku: věk Počet % uchazečů Do 19 let ,7 let ,9 let ,9 let ,4 let Nad 50 let ,1 Významné rizikové sociální ukazatele nezaměstnanosti: - osoby se zdravotním postižením, - osoby do 20ti let věku v této věkové skupině se výrazně projevuje, že osoby bez vzdělání mají na současném trhu práce mizivou šanci. Ze 178 uchazečů o zaměstnání do 20 let je 113 bez vzdělání (z toho 42 mladistvých) a pouze 41 absoloventů škol. - těhotné ženy, kojící matky - osoby pečující o dítě do 15ti let věku - osoby starší 50ti let - osoby vedené v evidenci ÚP déle než 5 měsíců - osoby, které potřebují zvláštní pomoc společensky nepřizpůsobené, po ukončení výkonu trestu atp. Kriminalita (za rok 2010, zdroj Policie České republiky) Jako drogu číslo 1 lze na Liberecku označit pervitin a následuje marihuana. Pervitin užívají mladí lidé již od věku 14ti let. Ve způsobu aplikace převládá tzv. šňupání, častá je i nitrožilní aplikace. Mezi uživateli marihuany jsou mladiství již od 12ti let věku. Distribuce je soustředěna do větších měst v libereckém okrese (Hrádek, Frýdlant). V Liberci není výjimkou, že je distribuce prováděna v samém centru města. Na území okresu Liberec bylo v roce 2010 zjištěno nejvíce případů dovozu léků pro výrobu pervitinu v porovnání s okolními územními celky spadajícími pod Liberecký kraj. Léky jako Sudafed a Acatar byly zachyceny PČR v 17ti případech, často při silničních kontrolách. Bylo zabaveno cca ks tablet (z tohoto množství lze připravit cca 4,3kg pervitinu za prodejní cenu 4,3 milionu korun). Uvedená činnost souvisí s blízkostí hranic s Polskem, kde je volný prodej léků s obsahem pseudoefedrinu. S výrobou a distribucí pervitinu souvisí i další trestná činnost násilná i majetková, drogy jsou často u distributorů opatřovány tzv. protihodnotou za odcizené věci, tudíž nejen za finanční hotovost. 2

3 Lze konstatovat, že věk uživatelů klesá, zejména věková hranice užívání marihuany. Za drogou nemusí narkomani dojíždět, drogy jsou v Liberci dostupné na celém území města. Gambling (zdroj: Magistrát města Liberec, oddělení poplatků a pohledávek) Statutární město Liberec má obecně závaznou vyhlášku o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje. V Liberci bylo v roce 2010 registrováno 129 adres veřejně přístupných míst, v kterých 44 společností provozovalo 801 výherních hracích přístrojů (dále jen VHP). Odvod části výtěžku dle 4 odst. 2 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění (odvody ve výši 6-20%) na veřejně prospěšné účely je příjmem rozpočtu obce, která vydá povolení k provozování VHP. Odvody dle 4 odst. 2 z. č. 202/1990 činí v Liberci 6 nebo 8 % z rozdílu, o který příjem provozovatele, tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her podle 2 a 50 odst. 3, které podléhají vyúčtování v účetním období, převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky, místní poplatky a náklady státního dozoru. Provozovatel je povinen odvést část výtěžku na veřejně prospěšné účely nejpozději do následujícího roku po skončení účetního období, ve kterém byla část výtěžku vytvořena, tj. za rok 2010 bude částka známa správci místních poplatků až po Vybraná částka je součástí daňových příjmů rozpočtu města, o způsobu použití těchto prostředků se usnáší zastupitelstvo na svém zasedání, pro rok 2010 byly použity na výdaje rozpočtu oddělení kultury a sportu, na příspěvky ze sportovního a kulturního fondu, ekofondu a fondu zdraví. Regulace Regulace co do počtu povolených VHP není nikde v legislativě zakotvena, jedna možnost regulace prostorové vyplývá ze zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění (dále zákon ), 17 odst. 11 Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od těchto budov může obec stanovit vyhláškou. SML nemá v Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí vymezenu kratší vzdálenost. V prvním čtvrtletí roku 2010 vyhodnotilo Statutární město Liberec vývoj objemu a struktury loterního trhu na území města a přistoupilo v souladu s 50 odst. 4 zákona k vymezení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje obecně závaznou vyhláškou, tedy k druhé možnosti prostorové regulace. Cílem bylo stabilizovat stávající počet a umístění herních míst a zabránit jejich dalšímu rozšiřování. Hlavními důvody byl trvalý růst zájmu obyvatelstva o sázkové a jiné podobné hry, přičemž se změnila struktura typů těchto her ve prospěch her sázkových, narostl počet provozovatelů her a provozovaných herních zařízení za současného zvyšování objemu vsazených částek a spolu s technologickým vývojem se rozšířily nové typy herních zařízení i her. Loterní trh doznal zásadních změn a platná právní úprava již v současnosti nevyhovuje společenským potřebám v rámci ČR. 3

4 Dle platné legislativy je obec oprávněna vydávat povolení k provozování výherních hracích přístrojů v pohostinských zařízeních splňujících podmínky zvláštního provozního režimu a v hernách v rámci svého územního obvodu. Provozování VHP v kasinech a veškeré provozování loterií nebo jiných podobných her dle 50 odst. 3 zákona prostřednictvím funkčně nedělitelného centrálního loterního systému (dále CLS ) s interaktivními videoloterními terminály (dále IVT ), na území obce povoluje Ministerstvo financí ČR bez součinnosti s obcí. Pouze v případě, že obec vydá v souladu s 50 odst. 4 zákona vyhlášku o regulaci provozu VHP na místech a v čase vyhláškou určených, požaduje Ministerstvo financí v poslední době na žadateli, aby spolu s žádostí o povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry dle 50 odst. 3 zákona předložil prohlášení o tom, že došlo k dohodě s obcí a obec nemá námitky proti vydání povolení k provozování technického zařízení v takto dotčeném místě. Provozování těchto zařízení ovšem nepřináší obci výrazný finanční prospěch, protože správní poplatek za povolení provozování a část výtěžku na veřejně prospěšné účely dle 4 odst. 2 zákona provozovatel odvádí Ministerstvu financí, přičemž obec je nucena investovat do řešení negativních společenských důsledků provozování sázkových a podobných her, jako je závislost hráčů, sociálně patologické chování, navazující kriminalita (následná nutnost financování preventivních programů, činnost Městské policie). Regulace herních míst je tedy prostředkem ochrany veřejného zdraví před nelátkovými závislostmi a ochrany sázejících i veřejnosti před dopady provozování sázkových a jiných podobných her a jeho průvodními jevy. Zároveň v důsledku hospodářské recese docházelo k opouštění nebytových prostor v centru města tradičními nájemci a byl odůvodněný předpoklad, že v těchto místech budou provozovány další VHP, CLS a IVT. Z výše uvedených důvodů se Zastupitelstvo města Liberec usneslo na svém zasedání dne vydat Obecně závaznou vyhlášku SML č. 1/2010 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje. Z důvodu ochrany před negativními vlivy, vyplývajícími z hraní na výherních hracích přístrojích, byl stanoven okamžik nabytí účinnosti této vyhlášky dřívější, než na standardní 15. den po dni vyhlášení, a to na 31. března Příloha k obecně závazné vyhlášce č.1/2010 Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, ve znění zahrnujícím změny provedené obecně závaznými vyhláškami č. 2/2010 a 4/2010, obsahuje 129 adres veřejně přístupných míst. Od června 2010 Zastupitelstvo města žádostem o zařazení dalších adres do seznamu nevyhovuje a Přílohu nerozšiřuje. Místní poplatky: Dne byl uveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 183/2010 zákon ze dne 18.května 2010, kterým se mj. změnil zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byla novelizována ustanovení týkající se místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Konkrétně tato novela umožnila obcím vybírat místní poplatek nejen za provozovaný výherní hrací přístroj, ale nově i za jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (interaktivní videoloterní terminály) tím, že je rozšířena definice předmětu poplatku z provozovaný výherní hrací přístroj na provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. 4

5 Protože počet výherních hracích přístrojů povolovaných Magistrátem města Liberec meziročně trvale klesá ve prospěch nárůstu počtu jiných technických herních zařízení, za něž obce místní poplatek před vydáním zákona č. 183/2010 nemohly vybírat, Statutární město Liberec reagovalo vydáním nové obecně závazné vyhlášky a od jsou zpoplatňována místním poplatkem i jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí. Výše místního poplatku je stanovena v Obecně závazné vyhlášce č.10/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí, účinné od , shodně s předchozími vyhláškami na maximální zákonnou sazbu 5 000,- Kč na 3 měsíce za každý VHP nebo jiné THZ. 2. Koordinace protidrogové politiky 2.1 Institucionální zajištění Místní protidrogový koordinátor Jméno, příjmení: Jaroslava Nývltová Telefon: Velikost pracovního úvazku protidrogového koordinátora: není stanoveno Další funkce včetně úvazku: koordinátor komunitního plánování, agenda obecních mrtvých, sociální šetření Odbor úřadu, oddělení: MML Odbor sociálních a zdravotních služeb, oddělení sociálních a zdravotních věcí Přímý nadřízený: vedoucí oddělení, Pavlína Háková Vzdělávání koordinátora v oblasti prevence VII. Ročník mezinárodní konference - Primární prevence rizikového chování, , Praha Místní protidrogová komise či jiná komise (výbor), která se zaobírá protidrogovou problematikou Název: Komise prevence, komise Rady města Liberec Účast koordinátora (role): tajemník komise Počet členů: 11 Hlavní náplň komise či výboru: -projednává koncepční materiály v oblasti prevence kriminality a bezpečnosti -projednává materiály v oblasti integrace národnostních menšin -projednává materiály v oblasti práce se specifickými skupinami osob (nezaměstnaní, osoby propuštěné z výkonu trestu, osoby bez obydlí, důchodci...) -projednává materiály týkající se komunitního plánování sociálních služeb -spolupracuje s občanskými sdruženími a iniciativami -sleduje transparentnost vynaložených finančních prostředků z fondu prevence Počet zasedání v daném roce celkem: 3 Počet zasedání, na kterých se rozebírala problematika závislostí: 3 Probraná témata řešící problematiku závislostí: prezentace služeb o.s. Advaita, seznámení se zprávou k realizaci protidrogové problematiky, participace obcí na protidrogové politice v Libereckém kraji, informace o vyšetření toxikologie u dětí 5

6 Nastavená spolupráce s 1. obcemi s pověřeným obecním úřadem a obcemi I. stupně: na konci roku 2010 byly obce s pověřeným obecním úřadem ORP Liberec osloveny s nabídkou spolupráce a předávání informací. 2. poskytovateli protidrogových služeb: poskytovatelé se účastní komunitního plánování (Most k naději o.s., Advaita o.s., Maják o.p.s, Středisko výchovné péče, atd.) 3. koordinátorem prevence kriminality: Mgr. Luboš Raisner koordinátor prevence kriminality MP Liberec, pravidelně dochází na Komisi prevence 4. romským koordinátorem na obci: obec nemá zřízenou funkci romského koordinátora. Romskou problematikou se zabývá Komunitní středisko Kontakt, p.o. zřízené Statutárním městem Liberec 5. kurátory pro mládež: zástupce kurátorů Raisová Eva dochází do komunitního plánování pracovní skupina uživatelé drog a osoby ohrožené závislostmi Odbor sociální péče MML oddělení péče o dítě a oddělení kurátorské činnosti spolupracuje v rámci své činnosti s poskytovateli služeb v drogové oblasti (Advaita o.s., Most k naději o.s. atd.). Zástupci obou zmíněných oddělení magistrátu se pravidelně účastní schůzek multi- týmu. V tomto týmu se scházejí zástupci magistrátu, Policie ČR, Probační a mediační služby, státní zástupce, soudce. Dále je zřízena komise sociálně-právní ochrany, ve které zasedají kromě zástupců MML dětší lékaři, zástupci policie ČR, krajského úřadu, státní zástupce, pracovník Pedagogicko-psychologické poradny. Na schůzkách komise a multi-týmu si účastníci předávají informace zejména v oblasti týkající se mladistvých a dětí. V oblasti závažnějších případů týkajících se dětí a mládeže (týrané, zneužívané děti atp.) spolupracují s paní Věchtovou z Policie ČR. Oddělení kurátorské činnosti spolupracuje i se školskými metodiky prevence na základních školách, tato spolupráce bohužel není bez problémů. 2.2 Komunitní plánování obce a začlenění protidrogové politiky ANO vazba na rozpočet ANO Pracovní skupiny komunitního plánování Název skupiny: Pracovní skupina pro uživatele drog a osoby ohrožené závislostmi Účast koordinátora: ANO Probraná témata jednání: členové pracovní skupiny, kteří jsou většinou zároveň zástupci organizací působící v oblasti prevence a drogové problematiky se vzájemně informují o své činnosti a novinkách. Pracovní skupina pracuje na stanovování opatření KP, monitoruje jejich plnění. Stanovené cíle: Opatření formulovaná v rámci KP touto pracovní skupinou: 1. Podpora a rozvoj stávající sítě v oblasti primární prevence, propagace 2. Podpora a rozvoj stávajících poskytovatelů v oblasti Harm Reduction, zkvalitnění, propagace 3. Podpora a rozvoj stávající sítě v oblasti léčby a resocializace lidí se škodlivými návyky Četnost setkávání jednání: cca 1x za dva měsíce (6x ročně) 6

7 2.3 Finanční zajištění protidrogové politiky obce Způsob financování služeb Obec se zapojila do systému spolufinancování protidrogových služeb dle klíče navrženého Krajskou poradní skupinou Obec realizuje víceleté financování služeb Forma (dotace, grant, přímá podpora): přímá podpora z rozpočtu na základě smlouvy o poskytování sociálních služeb se sdružením Advaita o.s. a Most k naději o.s. Odbor úřadu, který dotaci, grant či přímou podporu spravuje: Odbor sociálních a zdravotních služeb Přidělené finanční prostředky obce na protidrogovou politiku za rok 2010: Organizace Poskytované služby Částka v Kč Most k naději o.s. Snižování rizik Kontaktní centrum Terénní programy ,- Advaita o.s. Léčba následná péče a Odborné sociální poradenství Služby následné péče Terapeutická komunita ,- Preventivní programy (specifické i nespecifické prevence) jsou městem podporovány z fondu prevence. V roce 2010 byly vyhlášeny 3 výzvy na podání žádosti o dotaci. Celkem bylo podáno 27 žádostí od 24 žadatelů, podpořeno bylo celkem 15 programů. Celková výše podpory v roce 2010 činila ,- Kč I. výzva vyhlášena Podpora aktivit protidrogové politiky, které se zaměřují na ovlivňování postojů a rizikového chování v souvislosti s užíváním návykových látek, realizovaných především subjekty poskytujícími sociální pomoc podle zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách II. výzva vyhlášena dne Podpora aktivit protidrogové politiky (aktivity směrované na cílové specifické skupiny, veřejnost atd. vč. prevence užívání tabákových výrobků a alkoholu) Podpora specifické primární prevence užívání drog, tabákových výrobků, alkoholu a dalších preventivních programů Podpora začleňování sociálně vyloučených osob do společnosti (např. terénní programy, programy pro oběti trestných činů, osoby bez domova, programy pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody) a další ohrožené komunity (např. nezaměstnaní, národnostní menšiny) Podpora aktivit prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů Podpora sociálních a preventivních aktivit národnostních menšin a etnických skupin (např. terénní programy, poradenství atd.) Podpora aktivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti (přístup k zaměstnání, právům) Podpora sociálních služeb ohroženým skupinám občanů 7

8 III. výzva vyhlášena dne Podpora služby tzv. rodičovských skupin určené především příslušníkům rodin, ve kterých se vyskytuje těžká duševní nebo fyzická nemoc, závislosti nebo jiné sociálně patologické jevy Přehled podpořených projektů: Organizace Projekt Výše podpory v Kč Centrum volného času Já a společnosti ,- Arabela ZŠ a MŠ pro tělesně Duhový Most II postižené p.o. Advaita o.s. Volnočasové sportovní aktivity klientů terapeutické komunity pro drogově závislé ,- DDM Větrník Liberec p.o. Hýbejte se s Větrníkem 6.000,- Maják o.p.s Volnočasový klub Zakopanej pes ,- Maják o.p.s Přednášky primární prevence na ZŠ 8.000,- Maják o.p.s Formování třídních skupin a klima ve ,- třídě Člověk v tísni o.p.s Čačipen ,- Střední zdravotnická škola Co jste možná nevěděli... My vám o tom ,- a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec p.o. povíme Sbor jednoty bratrské Společně to zvládneme 6.000,- Liberec Amos o.s. Klub NaBoso 4.500,- ČTÚ Osada Jizera Tajemství pevnosti Boyard 5.000,- Centrum Generace o.s. Realizace Probačního programu pro ,- mladistvé Právo pro každý den Sdružení TULIPAN Zaměstnání není samozřejmost ,- Občanské sdružení Hiporehabilitace ,- Svítání Dále Statutární město Liberec vypisuje výzvy na předkládání žádosti o dotace z fondu zdraví. Pro přidělení finančních dotací byly na základě rozhodnutí správní rady fondu vyhlášeny 2 výzvy k předkládání žádostí o dotace z fondu zdraví. Z toho I. výzva byla cíleně zaměřena na podporu aktivit prováděných formou terénních sociálních služeb, které se zaměřují na osoby žijící v přirozeném sociálním (domácím) prostředí. Jedná se o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby nebo osoby, jež se ocitly v nepříznivé sociální situaci a jsou ohroženi ztrátou sociálních návyků a sociálním vyloučením. II. výzva byla zaměřena na podporu programů, jež si kladou za cíl posílení sociálních a lidských kontaktů, tradic, překonávání společenských bariér a předsudků, zvýšení informovanosti a společenské uplatnění pro znevýhodněné skupiny občanů, realizovaných především subjekty, které pracují s dobrovolníky. 8

9 O dotace z fondu požádalo celkem 55 žadatelů a bylo podáno 71 projektů, na jejichž realizaci bylo požadováno ,- Kč. Dotace v celkové výši ,- Kč obdrželo 70 žadatelů na realizaci 55 projektů. 2.4 Nejvýznamnější rozhodnutí místních orgánů v oblasti protidrogové politiky v uplynulém roce zástupci města podepsali smlouvu o financování protidrogové politiky s poskytovateli služeb Advaita o.s., Most k naději o.s. V červenci 2010 uzavřelo Statutární město Liberec smlouvu o bezplatné výpůjčce nemovitosti v ulici Pastýřská s občanským sdružením Most k naději. Most k naději o.s. se zavázal v tomto objektu zajistit poskytování specifických sociálních služeb pro osoby ohrožené drogou. Občanské sdružení je povinno na základě smlouvy zajistit realizaci projektů, které ovlivní socio-kulturní prostředí ve městě (např. vybudování krizového lůžka, vybudování sociálně kulturního centra pro děti a mládež, zavedení programu finanční gramotnosti atd.) 2.5 Informace o protidrogové politice obce Média V roce 2010 byly v Libereckém zpravodaji uveřejněny 4 články týkající se drogové problematiky a oblasti prevence: - Bezpečnost a veřejný pořádek jednou z priorit roku Strážníci a policisté spojili své síly - Společný postup tří radnic v protidrogové politice - Sdružení Most k naději ocenilo N. Jozífkovou Spolupráce s krajem Místní protidrogový koordinátor obce Liberec se účastní porad místních protidrogových koordinátorů pořádaných Libereckým krajem, vypracovává výroční zprávu o stavu místní protidrogové politiky. 3. Situace na drogové scéně (zdroj: Policie ČR, Most k naději o.s., KNL a.s., internet) Nejrozšířenější nelegální drogou je určitě marihuana. Však nejvíce užívanou tvrdou drogou je v Liberci jednoznačně pervitin, K-centrum registruje 298 intravenózních uživatelů této drogy, další potom užívají drogu šňupáním nebo perorálně. Dle sledování trendů na liberecké drogové scéně je prakticky nedostupnou drogou heroin a absolutně nedostupný je na černém trhu subutex. Pro tyto se jezdí na nákupy do Prahy. Oblíbené je také zneužívání léku (Neurol, Tramal, Rivotril aj.) v kombinaci s alkoholem. Celkově je v libereckém K-centru za rok 2010 registrováno 393 uživatelů drog. Průměrný věk těchto je v celorepublikovém průměru, tzn. 26 let. Více problémových uživatelů je mezi muži. 9

10 V Liberci je jednoznačně uzavřená drogová scéna, v místech se znaky otevřené. Toxikomané se s bezdomovci nemísí. Bezdomovci většinou konzumují ve větší či menší míře alkohol a díky tomu nejdou tyto dvě skupiny dohromady. Nejčastějšími zdravotními problémy toxikomanů v Liberci jsou abscesy, různé problémy s krevním oběhem aj. Z pohlavně přenosných a krví přenosných chorob je nejvíce rozšířená hepatitida typu C. Na jaře roku 2010 zachytilo K-centrum Liberec výskyt kožního infekčního onemocnění asi u dvacítky svých klientů (dle kožního lékaře pravděpodobně impetigo). Vcelku rychle se ale díky spolupráci nemocných se zařízením podařilo problém vyřešit. Na taneční scéně se drogy vyskytují, jde opět o pervitin, extázi (MDMA, MCPP), LSD, marihuanu. Je zaznamenán i výskyt tzv. Designer drugs (Substance, které jsou strukturou i účinkem příbuzné kontrolovaným (nelegálním) drogám, ale které nejsou nebo dosud nejsou uvedené na seznamech nelegálních látek. Termín je často užíván i pro označení nových drog vyrobených s předem stanovenými účinky (tzv. drogy na zakázku ). Obecným trendem je zavádění nových drog, které nejsou uvedené v přílohách k zákonu č. 167/98 Sb. Dále stoupající počet uživatelů pervitinu a marihuany a jejich klesající věk. Kouření (zdroj: internet, Centrum léčby závislosti na tabáku) Podle průzkumů je v ČR 36 % kuřáků, jedná se asi o lidí, kouří 26% populace nad 18 let, zbytek jsou děti a mladiství do 18 let. Každoročně v České republice umírá na nemoci spojené s kouřením asi lidí. 9 z 10 kuřáků začne kouřit před 18. rokem a proto je kouření někdy nazýváno dětskou nemocí. 80 % drogových závislostí začíná společnou konzumací v partě a je tomu tak i se začínajícími kuřáky. Pokud kouří oba rodiče, je pravděpodobnost vzniku kuřáctví u dítěte 4 vyšší než u dítěte z nekuřácké rodiny. Roční náklady na léčbu kuřáků v ČR se odhadují na cca 80 miliard korun, oproti tomu příjem z daní z tabáku činí ročně přibližně 35 miliard. Kouření tedy výrazně zatěžuje zdravotní systém ČR a celá společnost na kuřáky výrazně doplácí. Od jara roku 2006 funguje při plicním oddělení Krajské nemocnice Liberec Centrum léčby závislosti na tabáku. Farmakologická léčba závislosti trvá obvykle 3 měsíce a výhodou Centra je, že podporuje své klienty také tím, že po zařazení do léčebného programu mohou využít výhod bonusového programu uplatňovaného nemocniční lékárnou na náhradní nikotinovou terapii. Do Centra může přijít každý kuřák, který má chuť skoncovat se svou závislostí a sám to nezvládá doporučení od lékaře není nutné. V roce 2010 navštívilo poradnu 66 nových pacientů (cca konzultací). Léčebný program centra se skládá z několika návštěv ( úvodní screeningová, vstupní a návštěvy kontrolní) úspěšnost centra je 30%. Poradenství je převážně individuální, ale i rodinné a skupinové (spolupracovníci). 10

11 Alkohol Léčba závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách je zajišťována oddělením psychiatrie Krajské nemocnice Liberec. Na uzavřenou stanici jsou přijímáni i klienti s akutními stavy způsobenými užitím alkoholu nebo jiných psychoaktivních látek a závislí nemocní k plánovaným detoxifikačním pobytům před nástupem k ústavní odvykací léčbě.v roce 2010 bylo na oddělení Detoxu léčeno 27 pacientů, stejný počet pacientů byl hospitalizován na protialkoholní stanici. V Liberci zcela chybí záchytná stanice. Podnapilé osoby jsou v případě převozu záchrannou službou převezeny do Krajské nemocnice Liberec, kde jsou umisťovány na různá oddělení psychiatrie, dětské, interní, chirurgické. Péče o opilé nepatří ani do odborné psychiatrické péče. Jedná se o sociálně patologický jev. Odbornou péči je nezbytné poskytnout v případě, že je ohrožen život opilého. Opilí spoluobčané komplikují léčbu nemocných a značně snižují jejich komfort při léčbě vážných onemocnění na somatických odděleních. 4. Služby poskytované uživatelům drog a osobám ohroženým drogou V roce 2010 byla situace oblasti poskytování sociálních služeb v Liberci stabilní. V Liberci působí organizace zabývající se specifickou i nespecifickou primární prevencí, organizace poskytující doléčovací programy, resocializaci, terapeutickou komunitu. V Liberci stabilně funguje i K-centrum. Primární prevence: Advaita o.s. Sdružení Advaita nabízí 5 základních preventivních programů pro třídní kolektivy - Preventivní minimum, Alkohol a závislosti, Dokážeš to vypnout? Naše třída můj hrad, Sociometrické šetření a některé doplňkové programy krizovou intervenci zaměřenou na dítě nebo rodiče, přítomnost na výchovné komisi, atd. Maják o.p.s. - preventivní programy mezi mládeží na základních a středních školách, učilištích, či v jiných na práci s mládeží orientovaných institucích. Přednášky s protidrogovou tematikou: alkohol, kouření, drogová závislost. Další přednášková témata jsou zaměřena na sexualitu, extremismus atd. Dále společnost nabízí program formování skupin. Nízkoprahové programy: Most k naději o.s. provozuje v Liberci nízkoprahové kontaktní centrum zaměřené na služby v oblasti Harm Reduction. K-centrum nabízí klientům tyto služby: výměnný program zdravotní ošetření hygienický servis (sprcha, praní osobního prádla) kontaktní místnosti potravinový servis (polévka, čaj, káva) testování na HIV a HCV, testování na přítomnost OPL v moči poradenství, konzultace rodičovskou skupinu sociální šatník, internet pro klienty nabídka tématických besed pro žáky a studenty 11

12 Terénní programy Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce Most k naději o.s. nabízí terénní programy v několika krajích v ČR včetně libereckého. Jedná se o: Terénní programy pro lidi ohrožené drogou Program je určen osobám, které se převážně vyhýbají institucionální péči, s aktivní vyhledávající formou sociální intervence a krizové pomoci. Klient tedy nevyhledává pomoc, ale pomoc vyhledává jeho. Cílem je prohloubení kontaktu s touto cílovou skupinou a vytvoření takového vztahu, který terénnímu pracovníkovi umožňuje korigovat problémové chování mládeže nebo mladých dospělých a touto cestou výše zmiňovanému rizikovému chování předcházet. Služby sociální prevence v Libereckém kraji - terénní program: Cílová skupina: etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, obchodu s lidmi, trestné činnosti, osoby bez přístřeší, komerčně zneužívané, v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti Věková struktura: let Léčba a resocializace Advaita o.s. terapeutická komunita - Terapeutická komunita ADVAITA je pobytové zařízení poskytující bezdrogové prostředí se strukturovaným programem a s jasnými pravidly, určené patnácti lidem ve věku od osmnácti let, kteří jsou závislí na nelegálních návykových látkách. Uživatelem služby může být každý člověk bez ohledu na pohlaví, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení a socioekonomické možnosti. Hlavním posláním terapeutické komunity je uzdravovat lidi ze závislosti, a to zejména prostřednictvím osobního růstu a cestou změny životního stylu. Doléčovací program - Advaita o.s. - Doléčovací program se zaměřuje na podporu lidí, kteří prošli léčbou závislosti a jsou rozhodnuti abstinovat od návykových látek či hazardního hraní. Služby jsou poskytovány osobám ve věku od patnácti let, které aktuálně žijí na Liberecku a v Libereckém kraji. Uživatelem služby může být každý člověk bez ohledu na pohlaví, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení a socioekonomické možnosti. Program ambulantního poradenství Advaita o.s. - Program ambulantního poradenství se zaměřuje na podporu osob, které s drogami experimentují, osob závislých na návykových látkách, hazardních hráčů a na péči o lidi blízké uvedeným osobám. Hlavním posláním programu je podpora lidí, kteří jsou motivováni ke změně svých návyků, ačkoli nejsou schopni úplné abstinence od dané návykové látky. Služby jsou poskytovány osobám ve věku od patnácti let, zejména občanům Liberecka a Libereckého kraje. 12

13 4.1 Specifická primární prevence Poskytovatelé programů primární prevence (mimo škol a školských zařízení): Poskytovatel Realizátor programu Cílová skupina Charakteristika aktivit NNO Maják o.p.s. žáci 2. st ZŠ Interaktivní preventivní programy (90 min): Alkohol a kouření 32 realizovaných seminářů Drogová problematika 39 realizovaných NNO Maják o.p.s. studenti SŠ Drogová problematika 38 realizovaných MPL Krajská nemocnice Liberec, a.s. Městská policie Liberec Centrum léčby závislosti na tabáku 4.2 Snižování rizik - Harm Reduction: Název projektu /služby K-centrum Liberec Terénní programy Realizátor Most k naději, o. s. Most k naději, o. s. Cílová skupin a Počet osob, kt. služby využily v r. 2010/z toho UD Počet kontak tů 1 v r Žáci ZŠ Žáci ZŠ (6.třída) Počet výměn 2 v r besedy (á 1 hod) Projekt Proč je lepší nekouřit? v rámci projektu proběhlo 20 přednášek (pro cca 400 dětí) Počet vydaných inj. stř. v r Počet sebraných inj. stř. v r Územní působnost, spádovost 421/ Liberec, Jablonec n.nisou, Tanvald, Semily, Turnov, Certifikát odborné způsobilosti udělen do / Liberec Kontakt: Každá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. poskytnutí určité služby, informace, nebo poradenství - včetně skupinového. Příjem telefonického hovoru není kontakt. 2 Výměna: Kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel. 13

14 4.3 Léčba a resocializace: Název projektu /služby Doléčovací program Realizátor Advaita, o. s.. Typ služby 5 Cílová skupina Osoby závislé na návykových látkách, patologičtí hráči Kapacita /rok 75, z toho 30 v pobytové formě programu Počet osob, kt. služby využily v r Územní působnost, spádovost 70 Liberecký kraj Srpen 2012 Certifikát odborné způsobilosti udělen do Program ambulantního poradenství Terapeutická komunita Advaita, o. s. Advaita, o. s. 5 Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, patologičtí hráči 5 Osoby závislé na návykových látkách, patologičtí hráči Liberecký kraj Srpen celorepubliková Srpen

15 4.4 Represivní složky Městská policie V průběhu roku 2010 nebyl ze strany Městské policie řešen žádný přestupek týkající se drogové problematiky dle 30 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Městská policie Liberec přijala 9 oznámení s podezřením na drogovou problematiku, z toho 2 oznámení (rostliny podobné konopí, osoba nabízející drogy) byly z důvodu podezření ze spáchání trestného činu předána Policii ČR, v ostatních případech se podezření nepotvrdilo Policie ČR Trestní stíhání výrobců a distributorů návykových látek dle zákona č. 40/2009 Drogové paragrafy zjištěno případů jasněno stíháno recidivisté nezletilci mladiství celkem Probační a mediační služba Z toho podána obžaloba V roce 2010 bylo v severočeském justičním kraji (zahrnuje Liberecký a Ústecký kraj) 176ti osobám uložen trest obecně prospěšných prací za páchání trestné činnosti spojené s užíváním návykových látek (alkohol i drogy). Pracovníci probační a mediační služby odhadují, že v Liberci byly tyto tresty uloženy cca 30ti osobám. Počet osob nelze stanovit úplně přesně Jiné aktivity V rámci prevence kriminality a sociálně patologických jevů mládeže je Statutární město Liberec provozovatelem skate parku v Barvířské ulici. Skate park je v provozu od roku 1997, kdy byl park vybudován městem Liberec, vybavení bylo financováno dotací z Ministerstva vnitra ČR. Skate park je veřejně přístupný, je navštěvován především vyznavači skateboardingu, jízdy na BMX kolech a in-line bruslích. Skate park nabízí aktivní trávení volného času liberecké mládeže. Statutární město Liberec je zřizovatelem příspěvkové organizace Komunitní středisko Kontakt, která mimo jiné pořádá programy a akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. V roce 2010 proběhlo několik jednorázových nebo kratších akcí, zároveň byly organizovány pravidelné volnočasové aktivity. 15

16 Jednorázové, kratší akce Komunitního střediska Kontakt: Beseda v rodinách téma: Význam volnočasových aktivit Oslava Mezinárodního dne Romů - setkání romských dětí a jejich rodičů Beseda na téma: Jak postupovat v těžké životní situaci Oslava Mezinárodního dne dětí - dětský den Projekt prázdniny ve městě projekt je zaměřený na smysluplné využití volného času dětí, především ze sociálně slabších rodin. Jako lokalita bylo vybráno největší liberecké sídliště Rochlice II, kde žije mnoho mladých rodin s dětmi a kde se častěji vyskytují problémy související s nevhodným trávením volného času dětí a mládeže. V průběhu prázdnin je pro děti ve věku 7 až 14 let připravený atraktivní program zaměřený nejen na sportovní aktivity, ale také na sebepoznávání a poznávání svého okolí, tedy svého města. V rámci tohoto projektu byly pro účastníky připraveny zajímavé akce výlety atp. (např. výlet na Ještěd, návštěva ZOO, libereckého bazénu, sportovní odpoledne atd.) Zimní pobyt Josefův Důl hotel Peklo víkendový pobyt zaměřený na význam komunikace, spolupráce pomoci mezi lidmi Pravidelné volnočasové aktivity: Judo - v průběhu roku 2010 pravidelně navštěvovalo 16 dětí Český jazyk - v roce 2010 se docházelo do rodin a kroužek měl celkem11 dětí. Kroužek je formou doučování v rodinách, který ocení nejen rodiče, děti, ale také i pedagogové, kteří jsou s výsledky dětí ve škole spokojeni. Zejména příprava na další den s úkoly. Hip Hop - v roce 2010 také do tohoto kroužku docházelo 18 dětí Počítačový kroužek - taktéž i tento oblíbený kroužek střídavě navštěvovalo 27 dětí Tradiční romské tance Taneční kroužek- Amare Čhave. Tímto oblíbeným kroužkem v roce 2010 prošlo celkem 31 dětí Dovedné ruce - i tento kroužek je velice mezi dětmi oblíben během roku 2010 docházelo 24 dětí 5. Souhrn V roce 2010 Statutární město Liberec podepsalo smlouvy o poskytování sociální služby se sdruženími Advaita o.s. a Most k naději o.s. Na základě těchto smluv uvedená sdružení zajišťují poskytování služeb pro osoby ohrožené drogou a drogově závislé a obec se podílí na financování protidrogové politiky. Síť poskytovaných služeb byla v roce 2010 v Liberci stabilní, jsou zajištěny všechny základní druhy služeb. Nejčastěji užívanými drogami na liberecku byla v uplynulém roce marihuana a pervitin (zdroj: PČR a Most k naději), drogy jsou dostupné na celém území města, včetně centra. Uživatelé nemusí za drogou dojíždět. Obecným trendem je zavádění nových drog, které nejsou uvedené v přílohách k zákonu č. 167/98 Sb. Dále stoupající počet uživatelů pervitinu a marihuany a jejich klesající věk. V oblasti služeb Harm Reduction, které poskytuje sdružení Most k naději došlo oproti roku 2009 k nárůstu počtu klientů o cca 10%, počet provedených výměn se takřka zdvojnásobil. 16

17 5. Výhled do roku 2011 Smlouvy o poskytování služeb v oblasti drogové problematiky a jejich financování jsou platné do roku I z tohoto důvodu lze předpokládat v roce 2011 v této oblasti určitou stabilitu a zachování stávajících služeb. V roce 2011 MAJÁK o.p.s. uskuteční kampaň Společně proti kouření, která přímo navazuje na dlouholetou práci mezi mládeží. Kampaň v Liberci bude probíhat jeden měsíc a zasáhne především studenty ze základních a středních škol. Budou se na ní podílet významné liberecké subjekty. Termín realizace je stanoven od 23. dubna do 20. května V kampani budou na základních i středních školách probíhat preventivní programy, které jsou školám nabízeny zdarma a jejichž zaměření je výhradně na problematiku kouření. Informace uvedené v této zprávě byly použity z následujících zdrojů: Český statistický úřad Úřad práce v Liberci Městská policie Liberec Policie ČR, územní odbor Liberec Magistrát města Liberec, oddělení poplatků a pohledávek Magistrát města Liberec, odbor sociální péče Most k naději o.s. Maják o.p.s. Advaita o.s. Komunitní středisko Kontakt Magistrát města Liberec, odbor sociálních a zdravotních služeb Probační a mediační služba Komunitní plán regionu Liberec Krajská nemocnice Liberec a.s. Internet Většinou byly informace získány na základě konkrétní žádosti o poskytnutí informací pro zpracování této zprávy. Petra Svatoňová vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb 17

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce Obec: Jilemnice Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Mgr. Kateřina Janatová, místní protidrogová koordinátorka Dne: 15. 3. 2011 Schváleno (kým): vedoucí odboru Mgr. Jindřiška Vydrová 1. Obecná charakteristika

Více

Jaroslava Nývltová, místní protidrogová koordinátorka

Jaroslava Nývltová, místní protidrogová koordinátorka Obec: Zpracovala: Liberec Jaroslava Nývltová, místní protidrogová koordinátorka Dne: 28. 3. 2012 Schváleno: vedoucí odboru Mgr. Petrou Svatoňovou 1. Obecná charakteristika obce, regionu Liberec je statutární

Více

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky Obec: Jilemnice Zpráva za rok: 2009 Zpracoval (jméno a funkce): Mgr. Kateřina Kalenská Dne: 22.2.2010 Schváleno (kým): Ing. Dagmar Ouhrabková Pozn: Dodržujte, prosím, strukturu zprávy. Dle vlastního uvážení

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce Obec: Nový Bor Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Vladimíra Olšarová, DiS., místní protidrogová koordinátorka Dne: 28.3.2011 Schváleno (kým): bude předložena Radě města Rada města 1. Obecná charakteristika

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Tisková zpráva. Drogová problematika v Libereckém kraji

Tisková zpráva. Drogová problematika v Libereckém kraji Tisková zpráva Instituce registrovaná Ministerstvem vnitra ČR č.j.: II/s-OS/1-27632/95-R IČO: 63125137 P. Jilemnického 1929 434 01 Most 1 www.mostknadeji.eu Drogová problematika v Libereckém kraji Drogová

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK příloha č. 1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK 2016. Priority a aktivity v oblasti protidrogové prevence dle přijatých koncepčních materiálů. 1. Úvod Plán preventivních aktivit

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Přijetí odvodu části výtěžku z provozování sázkové hry Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Výroční zpráva 1998 ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Základním cílem K-Centra je psychosociální pomoc lidem užívající drogy. Kateřina Chlumská Kontaktní centrum je specializovaným nízkoprahovým

Více

Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb.

Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb. Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb. Adiktologická konference Jihočeského kraje 18.10.2012 Červená nad Vltavou Financování protidrogové politiky na regionální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 12.7.2005 Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010 SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY Karlovy Vary 2010 Příprava projektu Dlouhodobá kvalitní spolupráce subjektů péče o ohrožené děti Komise a pracovní skupina prevence kriminality Grantový systém města

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Závěrečná zpráva o protidrogové politice obce za rok 2012

Závěrečná zpráva o protidrogové politice obce za rok 2012 Obec: Zpracoval: Jilemnice Jana Krůfová Projednáno/schváleno (kým): vedoucí odboru Bc. Jaroslav Kandl Odkaz na internetovou prezentaci obce věnovanou drogám: http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-socialnichveci/prevence/zajimave-odkazy/

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 45 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních

Více

Doléčovací centra v ČR

Doléčovací centra v ČR Doléčovací centra v ČR Moravskoslezský kraj Renarkon Dům na půl cesty Doléčovací centrum Telefon: 596 638 804 Mobil: 724 148 882 Email DC: dcrenarkon@seznam.cz Iva Valášková vedoucí centra email: veddcrenarkon@seznam.cz

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Olga Merglová David Adameček Obsah prezentace: Představení organizace Členění služeb v kraji Klíč financování Poznatky z jednání

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2. Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061 Zápis z jednání u kulatého stolu na téma Prevence sociálně patologických

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více