Základní škola a Mateřská škola Čestice. Výroční zpráva. o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Čestice. Výroční zpráva. o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Čestice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Čestice, srpen 2013 Zpracovala: Mgr. Martina Kalová 1

2 Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. tyto části: 1. Charakteristika školy. 2. Přehled výukových programů a učebních plánů. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o zápisu žáků k povinné školní docházce 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 9. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI. 10. Základní údaje o hospodaření školy. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 1. Charakteristika školy Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čestice Sídlo: Čestice 148 Zřizovatel: Městys Čestice Právní forma: Příspěvková organizace IČO: DIČ: CZ Vedení školy: Mgr. Martina Kalová - ředitelka školy Webové stránky: (www.zs-ms-cestice.cz) Tel: Charakteristika školy Škola je plně organizovanou základní školou s 1. a 2. stupněm, na prvním stupni spojujeme dva ročníky nejméně početné v jedné třídě, školní družinou a školní jídelnou. Leží v klidné části obce. Součástí školy je i mateřská škola a školní jídelna - výdejna. Kapacita mateřské školy a školní jídelny - výdejny je 56 dětí a je plně využita. Budova mateřské školy je vzdálená 200 m od budovy základní školy. Takto je také zařazena do sítě škol. Je právním subjektem s příspěvkovou formou hospodaření. Základní škola má k dispozici 1 tělocvičnu, pro výuku byly využívány odborné pracovny F-Ch, informatiky, dílny, výtvarný ateliér, cvičná kuchyně. Škola používá v učebně informatiky počítačovou síť s přístupem na Internet, kterou spravuje firma 2

3 AutoCont. Obecní připojení k internetu využívá škola v ředitelně školy, ve sborovně, ve školní jídelně a v mateřské škole. K výuce byl využíván rovněž školní pozemek s rozlehlou zahradou a hřiště, které spravuje Městys Čestice. Velkým přínosem pro činnost školy je respirium školy, které se využívá k besedám, koncertům, divadelním představením, Vánočním besídkám, soutěžím, k prezentaci výtvarných prací a jiných společenských akcí. Školu navštěvují děti z Čestic a okolí (Nuzín, Radešov, Doubravice, Střídka, Prkošín, Kobylka) a spádových obcí (Drážov, Dřešín, Němětice, Nihošovice, Úlehle, Němčice, Hoslovice, Nová Ves, Zahorčice, Soběšice). O hlavních prázdninách byla provedena v hlavní budově základní školy výměna oken, zateplení budovy a nová fasáda. Opravena byla též střecha a svody, ve třídách bylo odstraněno staré obložení stěn a ve všech třídách opravených prostor bylo vymalováno. Vše bylo financováno z prostředků Městyse Čestice. Do školní jídelny a cvičné kuchyňky byly zakoupeny nové stoly a židle. Do školní družiny byly vyrobeny stoly na počítače. Školská rada pracovala ve složení: Mgr. Anna Uhlířová -zástupce za pedagogy Dagmar Levá - zástupce Unie rodičů Ing. Jana Vlažná - zástupce zřizovatele Městyse Čestice 2. Přehled výukových programů a učebních plánů Ve všech ročnících se vyučuje podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: č. j / V rámci těchto vzdělávacích programů byly ve škole zavedeny: Volitelné předměty: Technické kreslení ročník Konverzace v anglickém jazyce ročník Etická výchova - 8. a 9. ročník Nepovinné předměty: Anglický jazyk 2. r. - Kankrlíková (Bošková), Tomanová Anglický jazyk 1. r. Kankrlíková (Bošková), Tomanová Zájmové kroužky: Anglický jazyk pro předškoláky - Švehlová Logopedie Kubešová, Smolová Turistický - Šmoulata r. Sluková, Maňhalová Střelka r. - Maňhalová Počítačový 1. st. - Ouředníková Počítačový 1. st. - Ouředníková Výtvarný 1. st. - Vlková Výtvarný 2. st. - Uhlířová Keramický r. Ouředníková, Žejdlová Country ml. Maňhalová 3

4 Pěvecký sbor - Hartlová Country st. - Maňhalová Florbal r. Zdeněk L. Divadlo - 2. st - Uhlířová Vaření r. - Kalová Basketbalový r. - Hrušková Německý jazyk r. - Hrušková Pohybové hry 1. st. - Sluková Sportovní hry 2. st. Kankrlíková (Bošková), Zdeňková Hasičský Paťková J., Krásl M. Fotbal 1. st. - Vilánek Z., Rada V. Plavecký výcvik předškoláků, 1. a 2. r. září listopad 2012, 20 lekcí výuky plavání zajistila STARZ Strakonice, Na Křemelce 512. Veřejná prezentace školy Webové stránky školy: Vánoční besídka Velikonoční dílna Poslední zvonění rozloučení žáků 9. ročníku se školou Školní akce a projekty prezentujeme v místním tisku (Čtení) 3. Přehled pracovníků školy Ve škole pracuje plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Na mateřské dovolené je stále Mgr. Jitka Bártíková, Mgr. Vendula Kamerová - Pilnáčková, a Mgr. Barbora Tomanová se vrátila od Ředitelka školy: Mgr. Martina Kalová Ekonomka školy a vedoucí školní jídelny: Věra Mikešová Výchovný poradce: Mgr. Roman Heimlich Koordinátor protidrogové prevence: Mgr. Roman Heimlich Metodik ICT: Mgr. Marcela Ouředníková Koordinátor ŠVP: Mgr. Luděk Zdeněk - 1. stupeň Mgr. Milena Maňhalová - 2. stupeň Koordinátor EVVO: Marie Linhartová 4

5 Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Martina Kalová učitelství I. stupně Mgr. Luděk Zdeněk učitelství I. stupně Mgr. Marcela Ouředníková učitelství I. stupně Mgr. Zuzana Drančáková učitelství I. stupně (do ) Mgr. Eliška Bošková (Kankrlíková) učitelství I. Stupně + Aj (od na MD) Klára Zdeňková učitelství I. Stupně + Aj studentka od Marie Linhartová M-Zt Mgr. Pavla Horáková Ch-Př Mgr. Anna Uhlířová Čj Vv Mgr. Milena Maňhalová M F Mgr. Jan Pašek (do ) Čj OV (do ) Monika Hrušková Čj Vv (od ) Mgr. Barbora Tomanová Čj D (od ) Mgr. Roman Heimlich Ov - Pedagogika Mgr. Irena Hartlová učitelství I. stupně - SpP Vychovatelky ŠD Alena Vlková Michala Sluková ÚSO ÚSO Nepedagogičtí pracovníci: Karel Zdeněk SOU školník (do ) Vlastimil Petráš SOU školník (od ) Hana Trojanová SOU uklízečka Stanislava Kozáková SOU uklízečka Věra Mikešová SOŠ ekonomka Jaroslava Nováková SOU uklízečka Pracovnice školní kuchyně: Věra Mikešová SOŠ vedoucí Marta Kratochvílová SOU kuchařka Libuše Zámečníková SOU kuchařka (do ) Pracovnice mateřské školy: Jaroslava Smolová SpgŠ vedoucí učitelka Bc. Miloslava Švehlová SpgŠ učitelka Jana Kubešová SpgŠ učitelka Eva Žejdlová ÚSO učitelka Jitka Zámečníková SOU školnice, uklízečka Jaroslava Nováková SOU pracovnice výdejny 5

6 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce K zápisu k povinné školní docházce 18. ledna 2013 přišlo 34 žáků. Počet zapsaných žáků: 34 Počet žádostí o odklad školní docházky: 6 Počet odkladů udělených rozhodnutím ředitele školy: 6 Počet neudělených odkladů: 0 Počet přijatých žáků do 1. ročníku: Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Se základní školou se rozloučilo 9 žáků z 9. ročníku. Většina žáků nastupuje do středních škol a učilišť. Jeden žák ukončil povinnou školní docházku v 8. ročníku a jeden v 7. ročníku. Údaje o umístění žáků po ukončení základního vzdělání Počet vycházejících žáků ve školním roce 2012/2013 Z 9. ročníku Ze 7., 8. ročníku Z nižšího ročníku Umístění Z toho Z toho Z toho celkem celkem celkem dívky dívky dívky Gymnázia SOŠ SOŠ čtyřleté obory - SOŠ tříleté obory SOU čtyřleté obory SOU tříleté obory Soukromé střední školy Umělecké školy Pracovní proces Celkem Přehled o prospěchu k Počet žáků Ročník celkem z toho Prospělo s vyznamenáním dívky 2. st. 3. st. Prospělo Neprospělo

7 Celkem Celý školní rok se nesl v duchu sběrové akce, ve škole probíhala celorepubliková soutěž Recyklohraní. Sbírali jsme nejen elektroodpad, baterie, ale i papír a karton. V soutěži ve sběru papíru firmy F.I.I.-Recycling se naše škola umístila na 29. místě z 99 zapojených škol s celkovým množstvím kg sebraného papíru, tj. 75,6 kg sebraného papíru na žáka. (Na 1. místě se umístila Základní škola Telč s kg sebraného papíru a 748,8 kg na žáka sebrali na Základní a mateřské škole ve Věšíně). Jihočeský kraj a firma EKO-KOM vyhlásili výtvarně-literární soutěž Pohádková Knížka Třídilka, na téma třídění a recyklace odpadů. Slavnostního vyhlášení soutěže a křest stejnojmenné knihy se konala v Domě kultury Metropol v Českých Budějovicích. Pozváni a oceněni byli Nicol Kiliánová, Martin Mls, Veronika Levá, Lenka Kulířová v doprovodu p. uč. Uhlířové. Žáci 5. a 9. ročníku se zúčastnili druhé generální zkoušky celorepublikového testování z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a všeobecného přehledu. Žáci 9. Třídy se zúčastnili testování projektu MULTIPOLIS. Proběhlo školní kolo Pythagoriády, soutěž ve zpěvu, recitaci, biologii, Mladý záchranář, rybářská olympiáda a místní kolo soutěže "Dokaž, že umíš". Zúčastnili jsme se výtvarných soutěží Čestický brambor, 112 v textu, 112 ve verších a Požární ochrana očima dětí. Masová byla účast v matematické soutěži Klokan a přírodovědného Klokana se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy. Zúčastnili jsme se řady sportovních soutěží (fotbalový turnaj mladších žáků Mc Donald Cup, minikopaná), Jako partnerská škola Centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia jsme využívali ekologické programy ve výuce a zapojili jsme se do projektu M.R.K.E.V. a Mrkvička - MŠ. Žáci se zúčastnili matematické korespondenční soutěže Taktik. Do regionální internetové přírodovědné soutěže vyhlášené Odborem životního prostředí Městského úřadu Strakonice - Putování románovou krajinou Země zamyšlené 2013 se zapojili žáci 6. ročníku. V krajské soutěži Jihočeská ratolest 2013 jsme získali 2. místo za projekt Zahrada místo poznání a dobrodružství. 7

8 Přehled výsledků v okresních soutěží: Soutěž, olympiáda účast umístění vyučující Recyklohraní všichni žáci školy Linhartová Biologická ml. ž Linhartová Rybářská olympiáda 5 Linhartová Pythagoriáda 6. 2 Maňhalová McDonaldś Cup 2. a 3. ročník Zdeněk Halová kopaná - ml. žáci 10 Zdeněk Florbal - st. žáci 10 Heimlich Minikopaná - st. žáci 9 Heimlich Jihočeský zvonek 1 Hartlová Stříbrné pásmo K. Novotná Recitační soutěž Uhlířová Mladý záchranář Maňhalová Taktik 2.,3., 4. a 9. Maňhalová Požární ochrana očima dětí Kalová, Uhlířová L1-1. V.Bělohlav L2-1. V. Petráš L3-3. P. Matějková 3. místo Kolektivní výtvarná práce 112 v textu P. Matějková Uhlířová 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program školy byl vypracován metodikem prevence ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky a projednán a doplněn na pedagogické radě. Během školního roku byl průběžně doplňován a byly využívány různé nabídky vzdělávacích akcí pro žáky a učitele. V průběhu školního roku nebyl řešen u žáků žádný závažný problém týkající se např. návykových látek nebo problémů se šikanou. Projednávány byly spíše drobné prohřešky v chování, které se většinou vyřešily domluvou žákům a spoluprací s rodiči, třídními učiteli, vedením školy a výchovným poradcem. Žáci mají možnost se vyjádřit k různým problémům vztahujícím se k jejich vzdělávání a pobytu ve škole. Jednak v třídnických hodinách a také osobním rozhovorem s výchovným poradcem nebo vedením školy. Ve vestibulu je instalována schránka důvěry pro případné vzkazy žáků. Pro účely pohovorů s rodiči je využíván také kabinet přírodopisu jako kancelář metodika prevence a výchovného poradce. Metodik prevence má každý týden vyhrazeny konzultační hodiny pro řešení případných problémů žáků. Ty jsou zveřejněny na stálém informačním panelu prevence a žáci jsou s nimi seznámeni. O problémech se vyučující vzájemně informují. Velkou pomocí pro vzdělávání v oblasti prevence bylo pro naši školu získání celoročního projektu Škola v harmonii. V tomto projektu, který komplexně 8

9 zahrnoval všechny ročníky naší školy, byla procvičována témata zaměřená na vztahy mezi lidmi, lidská práva, předcházení šikaně, bezpečí, média, smysl života a užitečnost, sebehodnocení, vztahy ve třídě, týmová práce, předsudky, problémové situace, kamarádství a další. Tento projekt velmi přispěl k vytváření kladných vztahů žáků ke svému okolí, škole a spolužákům a vytváření správných postojů. Prevence jako součást výuky v jednotlivých předmětech S tématy týkajícími se prevence jsou žáci seznamováni jejich zařazením do výuky v jednotlivých předmětech 1. až 9. ročníku, kdy vyučující mají zahrnuta témata související se sociálně patologickými jevy ve svých plánech. Tato témata jsou obsažena především v prvouce, občanské výchově, etice, výchově ke zdraví, přírodopisu a chemii. Na 1. stupni jde zejména o výchovu ke zdravému životnímu stylu, bezpečnému chování ve škole i mimo školu, bezpečnosti v dopravě, vysvětlení negativního působení návykových látek včetně kouření a alkoholu. Na 2. stupni jde o získání správných postojů k rizikovým faktorům, neformální seznámení s účinky drog na lidské tělo a jeho zdraví, získání právního vědomí a odpovědnosti apod. Při výuce využívali učitelé různých forem her, testů, veškeré dostupné literatury a video-kazet a DVD s touto problematikou. Přednášky a besedy pro žáky ve spolupráci se subjekty primární prevence okresu Strakonice Na výukovou část prevence navazovaly přednášky a besedy se subjekty primární prevence okresu Strakonice dle plánu minimálního preventivního programu. Tato spolupráce se velmi osvědčuje a probíhá dlouhodobě. Jsou v ní zúčastněny všechny ročníky školy. Žáci 1. až 5. ročníku byli seznámeni s prevencí úrazů v domácnosti, ve škole a na silnici. Součástí byl nácvik základů první pomoci a informace o tísňových linkách a nácvik volání žáků na uvedené tísňové linky. Přednáška byla organizována ve spolupráci s ČČK Strakonice a lektory ze Střední odborné školy Volyně. Pro 1. až 5. ročník byla ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR ve Strakonicích organizována přednáška lektorky oddělení prevence Nadpor. Mgr. Jaromíry Novákové, zaměřená na prevenci v dopravní výchově, kde se žáci na modelových situacích učili řešit formou her, jak se chovat v náročných životních situacích, které je mohou potkat při cestě do školy, v dopravě, i v běžném životě. Lektor nadpraporčík Bc. Petr Hlavín, vrchní inspektor prevence z Obvodního oddělení Policie ČR ve Volyni přednesl pro žáky 5., 6., 7. a 8. třídy přednášky na téma kriminalita a trestní odpovědnost mládeže a vysvětlil pojmy přestupek a trestný čin, krádež, šikana a omezování osobní svobody. Žáky seznámil s druhy přestupků, které policie nejvíce v oblasti školní mládeže a mladistvých řeší a s postihy dle přestupkového zákona a s trestní odpovědností mladistvých. Obsahem přednášky také bylo téma drog, šíření poplašné zprávy a sprejerství. Vše bylo doprovázeno uváděnými příklady z praxe ve Strakonickém okrese. Žáky také seznámil s rozdělením policie a jejími úkoly. 9

10 Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili Prezentace oborů na SOŠ ve Vimperku Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili projektu Cestou sebepoznání zaměřeného na profesní orientaci organizovaného PPP Strakonice a pod vedením PhDr. Jelínkové. Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili přednášky k volbě povolání na Úřadu práce ve Strakonicích, seznámili se s činností jednotlivých oddělení ÚP, a s podmínkami a s možnostmi brigád a s nimi spojených pracovních poměrů po ukončení základní školy a postupy v případě nedokončení studia na SŠ. Žákyně 9. ročníku se zúčastnily návštěvy kontaktního a krizového centra ve Strakonicích. Byly zde seznámeny jednak s činností a programy K centra, prevencí a zneužíváním drog a omamných látek, následky a léčbou drogově závislých. Ostatní plánované výchovné akce ZŠ Uvedeny jsou pouze soutěže a akce, do kterých bylo zapojeno nejvíce dětí a jejichž konání bylo předem známo. I. stupeň: Mc Donald s cup Heimlich 4,5 tř. Mc Donald s cup Zdeněk 1-3 tř. Recitace: Uhlířová, Tomanová Zpěv: Hartlová, Kankrlíková Kroužek florbalu Zdeněk Ostatní akce třídní učitelé II.stupeň ČJO: Uhlířová, Hrušková Recitace: Uhlířová, Tomanová Pythagoriáda: Linhartová, Maňhalová Hudební: Hartlová Ostatní soutěže z ČJ:Uhlířová, Hrušková Výtvarné soutěže: Uhlířová Dějepis Hrušková Cizí jazyky: Kankrlíková, Zdeňková BiO, soutěže z Př: Linhartová, Orion Florbal Cup Heimlich, 8,9 tř. Orion Florbal Cup Heimlich - 6,7 tř. Sálová kopaná Heimlich 6,7 tř. Minikopaná Heimlich - 8,9 tř, Atletický čtyřboj Heimlich - tabulka osobních výkonů Čestický brambor Uhlířová, Hartlová, Kankrlíková, Maňhalová listopad Ostatní akce: třídní učitelé 10

11 Ostatní: PPP projekt Sebepoznání 8.,9. tř. září, Heimlich Techmánie Plzeň, 2. st., září, Maňhalová, Heimlich, Uhlířová Plavání 1., 2. tř., říjen, listopad, Drančáková, Ouředníková Čertovská škola, říjen, divadlo Stachy Mladý záchranář, školní kolo, říjen, Maňhalová Cassiopea 4., 5. tř., říjen, Drančáková Třídilka výtv. a lit. soutěž, 6,7 tř., září, říjen,uhlířová Cassiopeia 2. tř., říjen, Ouředníková Kdo umí, umí 5.,6. tř., říjen, Kankrlíková, Prezentace oborů SOŠ Vimperk, 8., 9. tř., říjen, Heimlich Archeologie-přednáška, p. Vondrovský, tř., říjen Beseda p. Korbelářová, tř., říjen Divadlo o Nenasytném Koblížkovi, listopad, 1. st. Baltík mladý programátor, listopad, Ouředníková Vzdělání a řemeslo - Č. Budějovice, listopad 8., 9. tř., Heimlich, Hrušková Setkání pěveckých sborů, listopad, Hartlová Beseda p. Řehák, 8,9 tř., prosinec Keramika ukázka p. Vizina, prosinec Návštěva Úřadu práce, bruslení na ZS 8., 9., tř., prosinec, Heimlich Cassiopeia 2.st. prosinec, Od Adventu do Vánoc, Linhartová, Heimlich, Uhlířová, Maňhalová Divadlo Mrazík, 7. tř. adventní trhy, prosinec, Uhlířová Cassiopeia 1., 2. tř., leden Cassiopeia 6., 7.tř., Poklad karavany, leden Cassiopeia 6., 7.tř., Námořní rybolov, únor CO tř.- únor školení provedla 9. třída Recitace I a II kat. školní kolo, Uhlířová, únor Recitace I. kategorie Strakonice, okresní kolo, březen, Ouředníková Recitace II. kategorie Strakonice, okresní kolo, březen, Uhlířová Velikonoční dílna, 1. a 2. st., březen Požár, zásah hasičů výtv. a lit. soutěž, 6. tř., březen, duben, Uhlířová Volyňský rozcestník 8,9. tř., duben, Heimlich, Tomanová Jihočeský zvonek - okresní kolo, duben, Kankrlíková Ztraceni v tůni, 6.,7. tř., duben, Linhartová, Uhlířová První pomoc - přednáška, 1.st. ČČK, SOŠ Volyně, duben Mladý záchranář školení, duben, Maňhalová Příprava učitelů, duben, p. Kropíková Den Země třída, Slunce, zlatá nit, Zelený ostrov, duben Pythagoriáda okr.kolo květen, Maňhalová Bambiriáda květen, Maňhalová, Sluková, Ouředníková Mladý záchranář okresní kolo květen, Maňhalová Ztraceni v tůni - 8., 9. tř., květen, Linhartová, Tomanová Bezpečnost v dopravě - přednáška 1. st. květen, Policie ČR Dětský den Den zdraví škola v harmonii 1. a 2. st. květen Hopsárium Č. Budějovice, tř., květen Cassiopeia 1., 2. tř., květen 11

12 Exkurze Planetárium Č. Budějovice, Hopsárium 6., 7. tř., červen, Maňhalová, Uhlířová Interaktivní výstava PLAY Písek 8. tř., Tomanová Bezpečnost a svědectví, 5., 6. tř., přednáška Policie ČR, červen Kriminalita mládeže 7., 8. tř., přednáška Policie ČR, červen Krizové centrum přednáška 9. tř., červen, Heimlich ZOO Praha- 5. tř. Zdeňková, červen Branný den tř., Maňhalová, červen Recitace v Lid. Domě (básně J. Žáčka), 20 let Kulturního spolku Čestice, Uhlířová Pizzerie a bowling Kalová, Uhlířová, Linhartová, Tomanová, červen Festival Vody, hudby a květin město Tata v Maďarsku Pěvecký sbor (3. 9. R.), Hartlová, červen Zaměřené na rodiče a veřejnost: Vánoční besídka Mateřská škola, prosinec Vánoční jarmark, Velikonoční dílna výroba tradičních předmětů, prosinec, duben Konzultace s rodiči během informačních dnů (leden, červen), třídních schůzek listopad, duben Zaměřené na pedagogické pracovníky: Školení a konzultace metodika prevence a výchovného poradce okresním koordinátorem prevence a PPP, Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Pedagogickým centrem, Střediskem výchovné péče - konzultace. Volnočasové aktivity: V průběhu školního roku navštěvují někteří žáci zájmové kroužky. Patří mezi ně: Školní nepovinné, zájmové kroužky Mimoškolní aktivity - Střelka, Šmoulata Maňhalová, Sluková - kroužek PC - Ouředníková - kroužek florbal Zdeněk - kroužek volejbal Bošková - kroužek basketbal - Hrušková - pěvecký sbor Hartlová - country taneční skupina Maňhalová - hasičský dobrovolný sbor MO hasičů - ZUŠ Volyně, Strakonice, Radešov - TJ Čestice fotbal mladších žáků 12

13 Knihovna a videotéka protidrogové prevence: V průběhu školního roku jsou používány ve výuce publikace a videokazety zaměřené na prevenci: Seznam publikací a videokazet používaných při výuce MUDr. Nešpor Prevence problémů způsobených návykovými látkami MUDr. Nešpor Zásady efektivní primární prevence VZP brožura Anabolika, nelegální drogy, alkohol, kouření likvidační životní styl MUDr. Presl Drogová závislost VZP brožura My, drogy a Evropa MUDr. Presl - Řekni drogám ne Desatero prevence vzniků závislosti Dětské zastup. Strakonice Drogy dnes Brožura Ochrana člověka za mimořádných událostí Seznam videokazet: Čas proměn Drogová problematika. Sexuální výchova. Láska ano děti ještě ne Drogy ne Ke zveřejňování informací z oblasti prevence sloužila během celého roku nástěnka, kde byla metodikem prevence prezentovaná nabídka mimoškolních organizací zabývajících se prevencí. Dobrá celoškolní strategie prevence pomáhá optimalizovat sociální klima školy a jeho zaměření proti sociálně patologickým jevům a stává se součástí školní kultury. Musí proto postihovat všechny účastníky života školy a pomáhat žákům vytvářet dovednosti v sociální komunikaci a zvládání sociálních vztahů ve škole i v životě mimo školu. Školní knihovna O vedení a rozšiřování školní knihovny se staral p. učitel Jan Pašek (v době nemoci Monika Hrušková), po návratu z mateřské dovolené Mgr. Barbora Tomanová. Knihovna nyní obsahuje knih. Počet výpůjček za školní rok činil 450 ks. Aktivity mateřské školy Návštěva výstavy obrazů F. Švehly Městys Čestice Návštěva divadelního představení ve Volyni Když jde kůzle otevřít Loutkové představení v MŠ Sny kocoura Timoteje Divadlo z Bedny O koblížkovi 13

14 Fotografování dětí PHOTODENS BRNO Účast na Čestickém bramboru druhá třída 1. místo první třída 2. místo Divadelní představení O koblížkovi aneb o nenasytném hltounovi Mikulášská nadílka Vánoční besídka pro rodiče Vánoční koncert SHŠ Radešov Masopustní průvod 2. třídy Masopustní dopoledne 1. třídy Návštěva předškoláků v ZŠ Divadlo z Bedny Tři čuníci Divadlo Kos O neposlušném loupežníkovi Skupovy Strakonice Honza a drak Návštěva solno-jodové jeskyně po 5 lekcí 1. i 2. třída Maňáskové divadlo Zvoneček O Šípkové Růžence Divadelní představení Co je pravda a co lež aneb o hloupém Honzovi Hudební představení Vodňanský Bubny Výlet 2. třídy do Českých Budějovic Hřiště bez bot, Planetárium Hudební představení Babička Chrota vypráví Exkurze do včelína pí Vilánkové Výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou spojené s pohádkou Datlování Návštěva knihovny v Česticích Divadlo a country tance ZŠ Čestice Koncert SHŠ Radešov 14

15 Branná vycházka na Kobylku 2. třída Informační schůzka pro předškoláky v ZŠ Pohádkové odpoledne 1. třída Šerpování předškoláků. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Smyslem dalšího vzdělávání pracovníků je obnovovat, upevňovat a doplňovat kvalifikaci. Škola organizovala další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího vzdělávání. Při stanovení plánu dalšího vzdělávání bylo přihlíženo zejména k zájmu školy upravovat ŠVP, k studijním potřebám pedagogických pracovníků a rozpočtu školy. Vzdělávání bylo realizováno zejména formou seminářů v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na vysokých školách (vždy v akreditovaných programech) a samostudiem ve smyslu zákona o pedagogických pracovnících ( 24, odst. 4). Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili ve škole jednodenního semináře - Práce s neukázněným a s neprospívajícím žákem, s lektorkou Mgr. Marikou Kropíkovou v rozsahu 8 hodin. Učitelky z mateřské školy absolvovaly školení v rámci projektu Investice do rozvoje vzdělávání Zvasu České Budějovice Zvládneme to jinak? v rozsahu 80 hodin (Kubešová, Smolová, Švehlová, Žejdlová). Vzdělávací akce, studium Pořadatel Rozsah Účast Aktuální změny předpisů Zeman 6 Kalová PO a BOZP pro vedoucí zam. J.K. advisory s. 6 Kalová Angličtina pro dyslektiky EDUWORK o.s. 4 Kankrlíková Multipolis metod. příručka Scio 4 Linhartová Regionální setkání M.R.K.E.V. Pavučina 5 Linhartová Zlatá nit Sluňákov 6 Maňhalová Studium - D UK Tomanová Změny v účetnictví Bauerová 5 Mikešová V. Účetní závěrka Bauerová 6 Mikešová V. Hody, hody, doprovody! Tandem 5 Kubešová Žejdlová Hartlová Švehlová 15

16 Samostudium Samostudium bylo zaměřeno na úpravy ŠVP, na různé společné oblasti (nové zákony a vyhlášky, na prevenci proti šikaně, práce s handicapovanými žáky apod.) a na odborné vzdělávání dle aprobací. Pro vzdělávání pedagogů odebírá škola několik odborných časopisů, dle finančních možností je průběžně doplňována odbornými tituly i učitelská knihovna. CPIV České Budějovice nám uhradili školení pedagogických pracovníků lektorky Mariky Kropíkové na téma: Práce s neukázněným a s neprospívajícím žákem. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Rozvíjení dalších aktivit školy i její prezentace na veřejnosti patří k jednomu z hlavních úkolů školy. Smyslem mimoškolních aktivit je zejména rozvíjet zájmy žáků, uplatňovat poznatky z výuky v praxi a v neposlední řadě i vyplňovat volný čas dětí a tak přispívat k boji proti negativním jevům. Škola sama zřizovala zájmové kroužky, pořádala soutěže pro žáky, zprostředkovávala informace o možnostech a nabídce specializovaných institucí (např. DDM). Publicistická činnost žáků a pedagogů je soustředěna kolem časopisu Čtení pro lidi, které vydává Kulturní spolek Čestice. Dětem jsou průběžně otiskovány literární výtvory ze soutěže O Čestický brambor a zprávy o důležitých akcích. Dvakrát do roka (v listopadovém a květnovém čísle) namalují žáci originální titulní stránku časopisu. Vedení školy a pedagogové do každého čísla přispívají články na téma školské problematiky. Dále přispívá do ekologického měsíčníku Kompost, který vydává Městská knihovna Strakonice. Pro rodiče a širokou veřejnost jsme uspořádali proto před Vánocemi Vánoční besídku. Máme zájem, aby vystoupilo co nejvíc žáků. Jednotlivá čísla připravují celé třídy a zájmové kroužky. V rámci školní družiny zorganizovaly paní vychovatelky pro děti, které navštěvují školní družinu Pohádkový les ve spolupráci s turistickými oddíly Střelka a Šmoulata PS Čestice Podlesáci. Žákyně 9. třídy nacvičily pohádky: Čertovy nevěsty a Rozum a štěstí, které předvedly spolu s country tanečky dětí mladší taneční skupiny dětem v naší mateřské škole. Pěvecký sbor vystupoval na Adventních trzích v Česticích a oslavách 20. výročí Kulturního spolku Čestice v červnu. Sbor se zúčastnil Přehlídky pěveckých sborů ve Volyni. Žáci se prezentovali na Bambiriádě v Českých Budějovicích. K prezentaci školy jsou využívány webové stránky Česko-maďarské dny reprezentovalo v maďarském městě Tata 10 děvčat z pěveckého sboru pod vedením Mgr. Ireny Hartlové, kde strávily 4 dny od a prezentovaly nejen české lidové písně, ale i současné moderní skladby. 16

17 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce neproběhla kontrola ze strany České školní inspekce. 10. Údaje o hospodaření školy (za rok 2012) a) přímé investiční náklady: závazné ukazatele: limit zaměstnanců předepsán 23,4 skutečnost 23,4 celkem NIV poskytnuto tis. Kč, čerpáno tis. Kč b) provozní prostředky: (v Kč) příspěvek na činnost od zřizovatele ,- příspěvek na Čestický brambor 5 000,- příspěvek na platy ,- příspěvek na pomůcky MŠ ,- výdaje ,18 vlastní příjmy ,27 z toho doplňková činnost pronájem TV ,- úroky z účtů 172,27 poplatky MŠ ,- poplatky ŠD ,- ostatní ,- použití rezervního fondu ,83 použití fondu odměn ,- hospodářský výsledek 0,- 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2012/13 naše škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2012/2013 škola neorganizovala kurzy v rámci celoživotního učení. Zaměstnanci se však různých forem celoživotního vzdělávání zúčastnili. Viz. Přehled v oddíle Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách jsme získali finanční prostředky ve výši , - Kč. Finanční prostředky byly použity na metodický kurz pro učitele anglického jazyku, na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a na inovaci a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 17

18 Realizace projektu byla ukončena v červenci 2013 zpracováním závěrečné monitorovací zprávy. V červnu 2012 byla podaná žádost o zařazení do výběrového řízení v rámci grantu z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí České republiky s názvem Malé školní arboretum Tůňka pro obojživelníky. Výše požadovaného grantu byla ,- Kč. Tento projekt byl podpořen a v dubnu 2013 jsme začali s realizací celého projektu. Prezentace výsledného projektu proběhla 2. září 2013 na samém začátku školního roku 2013/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Naše škola spolupracuje: Městys Čestice Unie rodičů při ZŠ Čestice PS Podlesáci Čestice SDH Čestice Kulturní spolek Čestice ČSŽ Čestice Myslivecký spolek Čestice Spolek včelařů Čestice Dům dětí a mládeže Strakonice Pedagogicko-psychologická poradna Strakonice Středisko výchovné péče Strakonice HZS Strakonice ČČK Strakonice Prevent Strakonice Policie ČR Volyně, Strakonice CPIV České Budějovice M.R.K.E.V České Budějovice Ochrana fauny ČR EVOLUCE Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Mrkvička Klub Pathfinder o.s Škola v harmonii 18

19 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 byla projednána na pedagogické radě pracovníků školy v úterý Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na schůzce členů Školské rady dne Mgr. Anna Uhlířová Dagmar Levá Ing. Jana Vlažná předseda místopředseda jednatel 3. Výroční zprava o činnosti školy za školní rok 2012/13 byla předána zřizovateli Městyse Čestice dne Milan Žejdl... starosta Městyse Čestice 19

20 Přečetli a doplnili informace: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková organizace POSTŘELMOV, ŠKOLNÍ 90 IZO 6004878 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 0/0 006-007 Stránka / 0 Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více