Základní škola a Mateřská škola Čestice. Výroční zpráva. o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Čestice. Výroční zpráva. o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Čestice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Čestice, srpen 2013 Zpracovala: Mgr. Martina Kalová 1

2 Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. tyto části: 1. Charakteristika školy. 2. Přehled výukových programů a učebních plánů. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o zápisu žáků k povinné školní docházce 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 9. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI. 10. Základní údaje o hospodaření školy. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 1. Charakteristika školy Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čestice Sídlo: Čestice 148 Zřizovatel: Městys Čestice Právní forma: Příspěvková organizace IČO: DIČ: CZ Vedení školy: Mgr. Martina Kalová - ředitelka školy Webové stránky: (www.zs-ms-cestice.cz) Tel: Charakteristika školy Škola je plně organizovanou základní školou s 1. a 2. stupněm, na prvním stupni spojujeme dva ročníky nejméně početné v jedné třídě, školní družinou a školní jídelnou. Leží v klidné části obce. Součástí školy je i mateřská škola a školní jídelna - výdejna. Kapacita mateřské školy a školní jídelny - výdejny je 56 dětí a je plně využita. Budova mateřské školy je vzdálená 200 m od budovy základní školy. Takto je také zařazena do sítě škol. Je právním subjektem s příspěvkovou formou hospodaření. Základní škola má k dispozici 1 tělocvičnu, pro výuku byly využívány odborné pracovny F-Ch, informatiky, dílny, výtvarný ateliér, cvičná kuchyně. Škola používá v učebně informatiky počítačovou síť s přístupem na Internet, kterou spravuje firma 2

3 AutoCont. Obecní připojení k internetu využívá škola v ředitelně školy, ve sborovně, ve školní jídelně a v mateřské škole. K výuce byl využíván rovněž školní pozemek s rozlehlou zahradou a hřiště, které spravuje Městys Čestice. Velkým přínosem pro činnost školy je respirium školy, které se využívá k besedám, koncertům, divadelním představením, Vánočním besídkám, soutěžím, k prezentaci výtvarných prací a jiných společenských akcí. Školu navštěvují děti z Čestic a okolí (Nuzín, Radešov, Doubravice, Střídka, Prkošín, Kobylka) a spádových obcí (Drážov, Dřešín, Němětice, Nihošovice, Úlehle, Němčice, Hoslovice, Nová Ves, Zahorčice, Soběšice). O hlavních prázdninách byla provedena v hlavní budově základní školy výměna oken, zateplení budovy a nová fasáda. Opravena byla též střecha a svody, ve třídách bylo odstraněno staré obložení stěn a ve všech třídách opravených prostor bylo vymalováno. Vše bylo financováno z prostředků Městyse Čestice. Do školní jídelny a cvičné kuchyňky byly zakoupeny nové stoly a židle. Do školní družiny byly vyrobeny stoly na počítače. Školská rada pracovala ve složení: Mgr. Anna Uhlířová -zástupce za pedagogy Dagmar Levá - zástupce Unie rodičů Ing. Jana Vlažná - zástupce zřizovatele Městyse Čestice 2. Přehled výukových programů a učebních plánů Ve všech ročnících se vyučuje podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: č. j / V rámci těchto vzdělávacích programů byly ve škole zavedeny: Volitelné předměty: Technické kreslení ročník Konverzace v anglickém jazyce ročník Etická výchova - 8. a 9. ročník Nepovinné předměty: Anglický jazyk 2. r. - Kankrlíková (Bošková), Tomanová Anglický jazyk 1. r. Kankrlíková (Bošková), Tomanová Zájmové kroužky: Anglický jazyk pro předškoláky - Švehlová Logopedie Kubešová, Smolová Turistický - Šmoulata r. Sluková, Maňhalová Střelka r. - Maňhalová Počítačový 1. st. - Ouředníková Počítačový 1. st. - Ouředníková Výtvarný 1. st. - Vlková Výtvarný 2. st. - Uhlířová Keramický r. Ouředníková, Žejdlová Country ml. Maňhalová 3

4 Pěvecký sbor - Hartlová Country st. - Maňhalová Florbal r. Zdeněk L. Divadlo - 2. st - Uhlířová Vaření r. - Kalová Basketbalový r. - Hrušková Německý jazyk r. - Hrušková Pohybové hry 1. st. - Sluková Sportovní hry 2. st. Kankrlíková (Bošková), Zdeňková Hasičský Paťková J., Krásl M. Fotbal 1. st. - Vilánek Z., Rada V. Plavecký výcvik předškoláků, 1. a 2. r. září listopad 2012, 20 lekcí výuky plavání zajistila STARZ Strakonice, Na Křemelce 512. Veřejná prezentace školy Webové stránky školy: Vánoční besídka Velikonoční dílna Poslední zvonění rozloučení žáků 9. ročníku se školou Školní akce a projekty prezentujeme v místním tisku (Čtení) 3. Přehled pracovníků školy Ve škole pracuje plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Na mateřské dovolené je stále Mgr. Jitka Bártíková, Mgr. Vendula Kamerová - Pilnáčková, a Mgr. Barbora Tomanová se vrátila od Ředitelka školy: Mgr. Martina Kalová Ekonomka školy a vedoucí školní jídelny: Věra Mikešová Výchovný poradce: Mgr. Roman Heimlich Koordinátor protidrogové prevence: Mgr. Roman Heimlich Metodik ICT: Mgr. Marcela Ouředníková Koordinátor ŠVP: Mgr. Luděk Zdeněk - 1. stupeň Mgr. Milena Maňhalová - 2. stupeň Koordinátor EVVO: Marie Linhartová 4

5 Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Martina Kalová učitelství I. stupně Mgr. Luděk Zdeněk učitelství I. stupně Mgr. Marcela Ouředníková učitelství I. stupně Mgr. Zuzana Drančáková učitelství I. stupně (do ) Mgr. Eliška Bošková (Kankrlíková) učitelství I. Stupně + Aj (od na MD) Klára Zdeňková učitelství I. Stupně + Aj studentka od Marie Linhartová M-Zt Mgr. Pavla Horáková Ch-Př Mgr. Anna Uhlířová Čj Vv Mgr. Milena Maňhalová M F Mgr. Jan Pašek (do ) Čj OV (do ) Monika Hrušková Čj Vv (od ) Mgr. Barbora Tomanová Čj D (od ) Mgr. Roman Heimlich Ov - Pedagogika Mgr. Irena Hartlová učitelství I. stupně - SpP Vychovatelky ŠD Alena Vlková Michala Sluková ÚSO ÚSO Nepedagogičtí pracovníci: Karel Zdeněk SOU školník (do ) Vlastimil Petráš SOU školník (od ) Hana Trojanová SOU uklízečka Stanislava Kozáková SOU uklízečka Věra Mikešová SOŠ ekonomka Jaroslava Nováková SOU uklízečka Pracovnice školní kuchyně: Věra Mikešová SOŠ vedoucí Marta Kratochvílová SOU kuchařka Libuše Zámečníková SOU kuchařka (do ) Pracovnice mateřské školy: Jaroslava Smolová SpgŠ vedoucí učitelka Bc. Miloslava Švehlová SpgŠ učitelka Jana Kubešová SpgŠ učitelka Eva Žejdlová ÚSO učitelka Jitka Zámečníková SOU školnice, uklízečka Jaroslava Nováková SOU pracovnice výdejny 5

6 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce K zápisu k povinné školní docházce 18. ledna 2013 přišlo 34 žáků. Počet zapsaných žáků: 34 Počet žádostí o odklad školní docházky: 6 Počet odkladů udělených rozhodnutím ředitele školy: 6 Počet neudělených odkladů: 0 Počet přijatých žáků do 1. ročníku: Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Se základní školou se rozloučilo 9 žáků z 9. ročníku. Většina žáků nastupuje do středních škol a učilišť. Jeden žák ukončil povinnou školní docházku v 8. ročníku a jeden v 7. ročníku. Údaje o umístění žáků po ukončení základního vzdělání Počet vycházejících žáků ve školním roce 2012/2013 Z 9. ročníku Ze 7., 8. ročníku Z nižšího ročníku Umístění Z toho Z toho Z toho celkem celkem celkem dívky dívky dívky Gymnázia SOŠ SOŠ čtyřleté obory - SOŠ tříleté obory SOU čtyřleté obory SOU tříleté obory Soukromé střední školy Umělecké školy Pracovní proces Celkem Přehled o prospěchu k Počet žáků Ročník celkem z toho Prospělo s vyznamenáním dívky 2. st. 3. st. Prospělo Neprospělo

7 Celkem Celý školní rok se nesl v duchu sběrové akce, ve škole probíhala celorepubliková soutěž Recyklohraní. Sbírali jsme nejen elektroodpad, baterie, ale i papír a karton. V soutěži ve sběru papíru firmy F.I.I.-Recycling se naše škola umístila na 29. místě z 99 zapojených škol s celkovým množstvím kg sebraného papíru, tj. 75,6 kg sebraného papíru na žáka. (Na 1. místě se umístila Základní škola Telč s kg sebraného papíru a 748,8 kg na žáka sebrali na Základní a mateřské škole ve Věšíně). Jihočeský kraj a firma EKO-KOM vyhlásili výtvarně-literární soutěž Pohádková Knížka Třídilka, na téma třídění a recyklace odpadů. Slavnostního vyhlášení soutěže a křest stejnojmenné knihy se konala v Domě kultury Metropol v Českých Budějovicích. Pozváni a oceněni byli Nicol Kiliánová, Martin Mls, Veronika Levá, Lenka Kulířová v doprovodu p. uč. Uhlířové. Žáci 5. a 9. ročníku se zúčastnili druhé generální zkoušky celorepublikového testování z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a všeobecného přehledu. Žáci 9. Třídy se zúčastnili testování projektu MULTIPOLIS. Proběhlo školní kolo Pythagoriády, soutěž ve zpěvu, recitaci, biologii, Mladý záchranář, rybářská olympiáda a místní kolo soutěže "Dokaž, že umíš". Zúčastnili jsme se výtvarných soutěží Čestický brambor, 112 v textu, 112 ve verších a Požární ochrana očima dětí. Masová byla účast v matematické soutěži Klokan a přírodovědného Klokana se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy. Zúčastnili jsme se řady sportovních soutěží (fotbalový turnaj mladších žáků Mc Donald Cup, minikopaná), Jako partnerská škola Centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia jsme využívali ekologické programy ve výuce a zapojili jsme se do projektu M.R.K.E.V. a Mrkvička - MŠ. Žáci se zúčastnili matematické korespondenční soutěže Taktik. Do regionální internetové přírodovědné soutěže vyhlášené Odborem životního prostředí Městského úřadu Strakonice - Putování románovou krajinou Země zamyšlené 2013 se zapojili žáci 6. ročníku. V krajské soutěži Jihočeská ratolest 2013 jsme získali 2. místo za projekt Zahrada místo poznání a dobrodružství. 7

8 Přehled výsledků v okresních soutěží: Soutěž, olympiáda účast umístění vyučující Recyklohraní všichni žáci školy Linhartová Biologická ml. ž Linhartová Rybářská olympiáda 5 Linhartová Pythagoriáda 6. 2 Maňhalová McDonaldś Cup 2. a 3. ročník Zdeněk Halová kopaná - ml. žáci 10 Zdeněk Florbal - st. žáci 10 Heimlich Minikopaná - st. žáci 9 Heimlich Jihočeský zvonek 1 Hartlová Stříbrné pásmo K. Novotná Recitační soutěž Uhlířová Mladý záchranář Maňhalová Taktik 2.,3., 4. a 9. Maňhalová Požární ochrana očima dětí Kalová, Uhlířová L1-1. V.Bělohlav L2-1. V. Petráš L3-3. P. Matějková 3. místo Kolektivní výtvarná práce 112 v textu P. Matějková Uhlířová 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program školy byl vypracován metodikem prevence ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky a projednán a doplněn na pedagogické radě. Během školního roku byl průběžně doplňován a byly využívány různé nabídky vzdělávacích akcí pro žáky a učitele. V průběhu školního roku nebyl řešen u žáků žádný závažný problém týkající se např. návykových látek nebo problémů se šikanou. Projednávány byly spíše drobné prohřešky v chování, které se většinou vyřešily domluvou žákům a spoluprací s rodiči, třídními učiteli, vedením školy a výchovným poradcem. Žáci mají možnost se vyjádřit k různým problémům vztahujícím se k jejich vzdělávání a pobytu ve škole. Jednak v třídnických hodinách a také osobním rozhovorem s výchovným poradcem nebo vedením školy. Ve vestibulu je instalována schránka důvěry pro případné vzkazy žáků. Pro účely pohovorů s rodiči je využíván také kabinet přírodopisu jako kancelář metodika prevence a výchovného poradce. Metodik prevence má každý týden vyhrazeny konzultační hodiny pro řešení případných problémů žáků. Ty jsou zveřejněny na stálém informačním panelu prevence a žáci jsou s nimi seznámeni. O problémech se vyučující vzájemně informují. Velkou pomocí pro vzdělávání v oblasti prevence bylo pro naši školu získání celoročního projektu Škola v harmonii. V tomto projektu, který komplexně 8

9 zahrnoval všechny ročníky naší školy, byla procvičována témata zaměřená na vztahy mezi lidmi, lidská práva, předcházení šikaně, bezpečí, média, smysl života a užitečnost, sebehodnocení, vztahy ve třídě, týmová práce, předsudky, problémové situace, kamarádství a další. Tento projekt velmi přispěl k vytváření kladných vztahů žáků ke svému okolí, škole a spolužákům a vytváření správných postojů. Prevence jako součást výuky v jednotlivých předmětech S tématy týkajícími se prevence jsou žáci seznamováni jejich zařazením do výuky v jednotlivých předmětech 1. až 9. ročníku, kdy vyučující mají zahrnuta témata související se sociálně patologickými jevy ve svých plánech. Tato témata jsou obsažena především v prvouce, občanské výchově, etice, výchově ke zdraví, přírodopisu a chemii. Na 1. stupni jde zejména o výchovu ke zdravému životnímu stylu, bezpečnému chování ve škole i mimo školu, bezpečnosti v dopravě, vysvětlení negativního působení návykových látek včetně kouření a alkoholu. Na 2. stupni jde o získání správných postojů k rizikovým faktorům, neformální seznámení s účinky drog na lidské tělo a jeho zdraví, získání právního vědomí a odpovědnosti apod. Při výuce využívali učitelé různých forem her, testů, veškeré dostupné literatury a video-kazet a DVD s touto problematikou. Přednášky a besedy pro žáky ve spolupráci se subjekty primární prevence okresu Strakonice Na výukovou část prevence navazovaly přednášky a besedy se subjekty primární prevence okresu Strakonice dle plánu minimálního preventivního programu. Tato spolupráce se velmi osvědčuje a probíhá dlouhodobě. Jsou v ní zúčastněny všechny ročníky školy. Žáci 1. až 5. ročníku byli seznámeni s prevencí úrazů v domácnosti, ve škole a na silnici. Součástí byl nácvik základů první pomoci a informace o tísňových linkách a nácvik volání žáků na uvedené tísňové linky. Přednáška byla organizována ve spolupráci s ČČK Strakonice a lektory ze Střední odborné školy Volyně. Pro 1. až 5. ročník byla ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR ve Strakonicích organizována přednáška lektorky oddělení prevence Nadpor. Mgr. Jaromíry Novákové, zaměřená na prevenci v dopravní výchově, kde se žáci na modelových situacích učili řešit formou her, jak se chovat v náročných životních situacích, které je mohou potkat při cestě do školy, v dopravě, i v běžném životě. Lektor nadpraporčík Bc. Petr Hlavín, vrchní inspektor prevence z Obvodního oddělení Policie ČR ve Volyni přednesl pro žáky 5., 6., 7. a 8. třídy přednášky na téma kriminalita a trestní odpovědnost mládeže a vysvětlil pojmy přestupek a trestný čin, krádež, šikana a omezování osobní svobody. Žáky seznámil s druhy přestupků, které policie nejvíce v oblasti školní mládeže a mladistvých řeší a s postihy dle přestupkového zákona a s trestní odpovědností mladistvých. Obsahem přednášky také bylo téma drog, šíření poplašné zprávy a sprejerství. Vše bylo doprovázeno uváděnými příklady z praxe ve Strakonickém okrese. Žáky také seznámil s rozdělením policie a jejími úkoly. 9

10 Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili Prezentace oborů na SOŠ ve Vimperku Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili projektu Cestou sebepoznání zaměřeného na profesní orientaci organizovaného PPP Strakonice a pod vedením PhDr. Jelínkové. Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili přednášky k volbě povolání na Úřadu práce ve Strakonicích, seznámili se s činností jednotlivých oddělení ÚP, a s podmínkami a s možnostmi brigád a s nimi spojených pracovních poměrů po ukončení základní školy a postupy v případě nedokončení studia na SŠ. Žákyně 9. ročníku se zúčastnily návštěvy kontaktního a krizového centra ve Strakonicích. Byly zde seznámeny jednak s činností a programy K centra, prevencí a zneužíváním drog a omamných látek, následky a léčbou drogově závislých. Ostatní plánované výchovné akce ZŠ Uvedeny jsou pouze soutěže a akce, do kterých bylo zapojeno nejvíce dětí a jejichž konání bylo předem známo. I. stupeň: Mc Donald s cup Heimlich 4,5 tř. Mc Donald s cup Zdeněk 1-3 tř. Recitace: Uhlířová, Tomanová Zpěv: Hartlová, Kankrlíková Kroužek florbalu Zdeněk Ostatní akce třídní učitelé II.stupeň ČJO: Uhlířová, Hrušková Recitace: Uhlířová, Tomanová Pythagoriáda: Linhartová, Maňhalová Hudební: Hartlová Ostatní soutěže z ČJ:Uhlířová, Hrušková Výtvarné soutěže: Uhlířová Dějepis Hrušková Cizí jazyky: Kankrlíková, Zdeňková BiO, soutěže z Př: Linhartová, Orion Florbal Cup Heimlich, 8,9 tř. Orion Florbal Cup Heimlich - 6,7 tř. Sálová kopaná Heimlich 6,7 tř. Minikopaná Heimlich - 8,9 tř, Atletický čtyřboj Heimlich - tabulka osobních výkonů Čestický brambor Uhlířová, Hartlová, Kankrlíková, Maňhalová listopad Ostatní akce: třídní učitelé 10

11 Ostatní: PPP projekt Sebepoznání 8.,9. tř. září, Heimlich Techmánie Plzeň, 2. st., září, Maňhalová, Heimlich, Uhlířová Plavání 1., 2. tř., říjen, listopad, Drančáková, Ouředníková Čertovská škola, říjen, divadlo Stachy Mladý záchranář, školní kolo, říjen, Maňhalová Cassiopea 4., 5. tř., říjen, Drančáková Třídilka výtv. a lit. soutěž, 6,7 tř., září, říjen,uhlířová Cassiopeia 2. tř., říjen, Ouředníková Kdo umí, umí 5.,6. tř., říjen, Kankrlíková, Prezentace oborů SOŠ Vimperk, 8., 9. tř., říjen, Heimlich Archeologie-přednáška, p. Vondrovský, tř., říjen Beseda p. Korbelářová, tř., říjen Divadlo o Nenasytném Koblížkovi, listopad, 1. st. Baltík mladý programátor, listopad, Ouředníková Vzdělání a řemeslo - Č. Budějovice, listopad 8., 9. tř., Heimlich, Hrušková Setkání pěveckých sborů, listopad, Hartlová Beseda p. Řehák, 8,9 tř., prosinec Keramika ukázka p. Vizina, prosinec Návštěva Úřadu práce, bruslení na ZS 8., 9., tř., prosinec, Heimlich Cassiopeia 2.st. prosinec, Od Adventu do Vánoc, Linhartová, Heimlich, Uhlířová, Maňhalová Divadlo Mrazík, 7. tř. adventní trhy, prosinec, Uhlířová Cassiopeia 1., 2. tř., leden Cassiopeia 6., 7.tř., Poklad karavany, leden Cassiopeia 6., 7.tř., Námořní rybolov, únor CO tř.- únor školení provedla 9. třída Recitace I a II kat. školní kolo, Uhlířová, únor Recitace I. kategorie Strakonice, okresní kolo, březen, Ouředníková Recitace II. kategorie Strakonice, okresní kolo, březen, Uhlířová Velikonoční dílna, 1. a 2. st., březen Požár, zásah hasičů výtv. a lit. soutěž, 6. tř., březen, duben, Uhlířová Volyňský rozcestník 8,9. tř., duben, Heimlich, Tomanová Jihočeský zvonek - okresní kolo, duben, Kankrlíková Ztraceni v tůni, 6.,7. tř., duben, Linhartová, Uhlířová První pomoc - přednáška, 1.st. ČČK, SOŠ Volyně, duben Mladý záchranář školení, duben, Maňhalová Příprava učitelů, duben, p. Kropíková Den Země třída, Slunce, zlatá nit, Zelený ostrov, duben Pythagoriáda okr.kolo květen, Maňhalová Bambiriáda květen, Maňhalová, Sluková, Ouředníková Mladý záchranář okresní kolo květen, Maňhalová Ztraceni v tůni - 8., 9. tř., květen, Linhartová, Tomanová Bezpečnost v dopravě - přednáška 1. st. květen, Policie ČR Dětský den Den zdraví škola v harmonii 1. a 2. st. květen Hopsárium Č. Budějovice, tř., květen Cassiopeia 1., 2. tř., květen 11

12 Exkurze Planetárium Č. Budějovice, Hopsárium 6., 7. tř., červen, Maňhalová, Uhlířová Interaktivní výstava PLAY Písek 8. tř., Tomanová Bezpečnost a svědectví, 5., 6. tř., přednáška Policie ČR, červen Kriminalita mládeže 7., 8. tř., přednáška Policie ČR, červen Krizové centrum přednáška 9. tř., červen, Heimlich ZOO Praha- 5. tř. Zdeňková, červen Branný den tř., Maňhalová, červen Recitace v Lid. Domě (básně J. Žáčka), 20 let Kulturního spolku Čestice, Uhlířová Pizzerie a bowling Kalová, Uhlířová, Linhartová, Tomanová, červen Festival Vody, hudby a květin město Tata v Maďarsku Pěvecký sbor (3. 9. R.), Hartlová, červen Zaměřené na rodiče a veřejnost: Vánoční besídka Mateřská škola, prosinec Vánoční jarmark, Velikonoční dílna výroba tradičních předmětů, prosinec, duben Konzultace s rodiči během informačních dnů (leden, červen), třídních schůzek listopad, duben Zaměřené na pedagogické pracovníky: Školení a konzultace metodika prevence a výchovného poradce okresním koordinátorem prevence a PPP, Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Pedagogickým centrem, Střediskem výchovné péče - konzultace. Volnočasové aktivity: V průběhu školního roku navštěvují někteří žáci zájmové kroužky. Patří mezi ně: Školní nepovinné, zájmové kroužky Mimoškolní aktivity - Střelka, Šmoulata Maňhalová, Sluková - kroužek PC - Ouředníková - kroužek florbal Zdeněk - kroužek volejbal Bošková - kroužek basketbal - Hrušková - pěvecký sbor Hartlová - country taneční skupina Maňhalová - hasičský dobrovolný sbor MO hasičů - ZUŠ Volyně, Strakonice, Radešov - TJ Čestice fotbal mladších žáků 12

13 Knihovna a videotéka protidrogové prevence: V průběhu školního roku jsou používány ve výuce publikace a videokazety zaměřené na prevenci: Seznam publikací a videokazet používaných při výuce MUDr. Nešpor Prevence problémů způsobených návykovými látkami MUDr. Nešpor Zásady efektivní primární prevence VZP brožura Anabolika, nelegální drogy, alkohol, kouření likvidační životní styl MUDr. Presl Drogová závislost VZP brožura My, drogy a Evropa MUDr. Presl - Řekni drogám ne Desatero prevence vzniků závislosti Dětské zastup. Strakonice Drogy dnes Brožura Ochrana člověka za mimořádných událostí Seznam videokazet: Čas proměn Drogová problematika. Sexuální výchova. Láska ano děti ještě ne Drogy ne Ke zveřejňování informací z oblasti prevence sloužila během celého roku nástěnka, kde byla metodikem prevence prezentovaná nabídka mimoškolních organizací zabývajících se prevencí. Dobrá celoškolní strategie prevence pomáhá optimalizovat sociální klima školy a jeho zaměření proti sociálně patologickým jevům a stává se součástí školní kultury. Musí proto postihovat všechny účastníky života školy a pomáhat žákům vytvářet dovednosti v sociální komunikaci a zvládání sociálních vztahů ve škole i v životě mimo školu. Školní knihovna O vedení a rozšiřování školní knihovny se staral p. učitel Jan Pašek (v době nemoci Monika Hrušková), po návratu z mateřské dovolené Mgr. Barbora Tomanová. Knihovna nyní obsahuje knih. Počet výpůjček za školní rok činil 450 ks. Aktivity mateřské školy Návštěva výstavy obrazů F. Švehly Městys Čestice Návštěva divadelního představení ve Volyni Když jde kůzle otevřít Loutkové představení v MŠ Sny kocoura Timoteje Divadlo z Bedny O koblížkovi 13

14 Fotografování dětí PHOTODENS BRNO Účast na Čestickém bramboru druhá třída 1. místo první třída 2. místo Divadelní představení O koblížkovi aneb o nenasytném hltounovi Mikulášská nadílka Vánoční besídka pro rodiče Vánoční koncert SHŠ Radešov Masopustní průvod 2. třídy Masopustní dopoledne 1. třídy Návštěva předškoláků v ZŠ Divadlo z Bedny Tři čuníci Divadlo Kos O neposlušném loupežníkovi Skupovy Strakonice Honza a drak Návštěva solno-jodové jeskyně po 5 lekcí 1. i 2. třída Maňáskové divadlo Zvoneček O Šípkové Růžence Divadelní představení Co je pravda a co lež aneb o hloupém Honzovi Hudební představení Vodňanský Bubny Výlet 2. třídy do Českých Budějovic Hřiště bez bot, Planetárium Hudební představení Babička Chrota vypráví Exkurze do včelína pí Vilánkové Výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou spojené s pohádkou Datlování Návštěva knihovny v Česticích Divadlo a country tance ZŠ Čestice Koncert SHŠ Radešov 14

15 Branná vycházka na Kobylku 2. třída Informační schůzka pro předškoláky v ZŠ Pohádkové odpoledne 1. třída Šerpování předškoláků. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Smyslem dalšího vzdělávání pracovníků je obnovovat, upevňovat a doplňovat kvalifikaci. Škola organizovala další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího vzdělávání. Při stanovení plánu dalšího vzdělávání bylo přihlíženo zejména k zájmu školy upravovat ŠVP, k studijním potřebám pedagogických pracovníků a rozpočtu školy. Vzdělávání bylo realizováno zejména formou seminářů v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na vysokých školách (vždy v akreditovaných programech) a samostudiem ve smyslu zákona o pedagogických pracovnících ( 24, odst. 4). Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili ve škole jednodenního semináře - Práce s neukázněným a s neprospívajícím žákem, s lektorkou Mgr. Marikou Kropíkovou v rozsahu 8 hodin. Učitelky z mateřské školy absolvovaly školení v rámci projektu Investice do rozvoje vzdělávání Zvasu České Budějovice Zvládneme to jinak? v rozsahu 80 hodin (Kubešová, Smolová, Švehlová, Žejdlová). Vzdělávací akce, studium Pořadatel Rozsah Účast Aktuální změny předpisů Zeman 6 Kalová PO a BOZP pro vedoucí zam. J.K. advisory s. 6 Kalová Angličtina pro dyslektiky EDUWORK o.s. 4 Kankrlíková Multipolis metod. příručka Scio 4 Linhartová Regionální setkání M.R.K.E.V. Pavučina 5 Linhartová Zlatá nit Sluňákov 6 Maňhalová Studium - D UK Tomanová Změny v účetnictví Bauerová 5 Mikešová V. Účetní závěrka Bauerová 6 Mikešová V. Hody, hody, doprovody! Tandem 5 Kubešová Žejdlová Hartlová Švehlová 15

16 Samostudium Samostudium bylo zaměřeno na úpravy ŠVP, na různé společné oblasti (nové zákony a vyhlášky, na prevenci proti šikaně, práce s handicapovanými žáky apod.) a na odborné vzdělávání dle aprobací. Pro vzdělávání pedagogů odebírá škola několik odborných časopisů, dle finančních možností je průběžně doplňována odbornými tituly i učitelská knihovna. CPIV České Budějovice nám uhradili školení pedagogických pracovníků lektorky Mariky Kropíkové na téma: Práce s neukázněným a s neprospívajícím žákem. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Rozvíjení dalších aktivit školy i její prezentace na veřejnosti patří k jednomu z hlavních úkolů školy. Smyslem mimoškolních aktivit je zejména rozvíjet zájmy žáků, uplatňovat poznatky z výuky v praxi a v neposlední řadě i vyplňovat volný čas dětí a tak přispívat k boji proti negativním jevům. Škola sama zřizovala zájmové kroužky, pořádala soutěže pro žáky, zprostředkovávala informace o možnostech a nabídce specializovaných institucí (např. DDM). Publicistická činnost žáků a pedagogů je soustředěna kolem časopisu Čtení pro lidi, které vydává Kulturní spolek Čestice. Dětem jsou průběžně otiskovány literární výtvory ze soutěže O Čestický brambor a zprávy o důležitých akcích. Dvakrát do roka (v listopadovém a květnovém čísle) namalují žáci originální titulní stránku časopisu. Vedení školy a pedagogové do každého čísla přispívají články na téma školské problematiky. Dále přispívá do ekologického měsíčníku Kompost, který vydává Městská knihovna Strakonice. Pro rodiče a širokou veřejnost jsme uspořádali proto před Vánocemi Vánoční besídku. Máme zájem, aby vystoupilo co nejvíc žáků. Jednotlivá čísla připravují celé třídy a zájmové kroužky. V rámci školní družiny zorganizovaly paní vychovatelky pro děti, které navštěvují školní družinu Pohádkový les ve spolupráci s turistickými oddíly Střelka a Šmoulata PS Čestice Podlesáci. Žákyně 9. třídy nacvičily pohádky: Čertovy nevěsty a Rozum a štěstí, které předvedly spolu s country tanečky dětí mladší taneční skupiny dětem v naší mateřské škole. Pěvecký sbor vystupoval na Adventních trzích v Česticích a oslavách 20. výročí Kulturního spolku Čestice v červnu. Sbor se zúčastnil Přehlídky pěveckých sborů ve Volyni. Žáci se prezentovali na Bambiriádě v Českých Budějovicích. K prezentaci školy jsou využívány webové stránky Česko-maďarské dny reprezentovalo v maďarském městě Tata 10 děvčat z pěveckého sboru pod vedením Mgr. Ireny Hartlové, kde strávily 4 dny od a prezentovaly nejen české lidové písně, ale i současné moderní skladby. 16

17 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce neproběhla kontrola ze strany České školní inspekce. 10. Údaje o hospodaření školy (za rok 2012) a) přímé investiční náklady: závazné ukazatele: limit zaměstnanců předepsán 23,4 skutečnost 23,4 celkem NIV poskytnuto tis. Kč, čerpáno tis. Kč b) provozní prostředky: (v Kč) příspěvek na činnost od zřizovatele ,- příspěvek na Čestický brambor 5 000,- příspěvek na platy ,- příspěvek na pomůcky MŠ ,- výdaje ,18 vlastní příjmy ,27 z toho doplňková činnost pronájem TV ,- úroky z účtů 172,27 poplatky MŠ ,- poplatky ŠD ,- ostatní ,- použití rezervního fondu ,83 použití fondu odměn ,- hospodářský výsledek 0,- 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2012/13 naše škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2012/2013 škola neorganizovala kurzy v rámci celoživotního učení. Zaměstnanci se však různých forem celoživotního vzdělávání zúčastnili. Viz. Přehled v oddíle Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách jsme získali finanční prostředky ve výši , - Kč. Finanční prostředky byly použity na metodický kurz pro učitele anglického jazyku, na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a na inovaci a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 17

18 Realizace projektu byla ukončena v červenci 2013 zpracováním závěrečné monitorovací zprávy. V červnu 2012 byla podaná žádost o zařazení do výběrového řízení v rámci grantu z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí České republiky s názvem Malé školní arboretum Tůňka pro obojživelníky. Výše požadovaného grantu byla ,- Kč. Tento projekt byl podpořen a v dubnu 2013 jsme začali s realizací celého projektu. Prezentace výsledného projektu proběhla 2. září 2013 na samém začátku školního roku 2013/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Naše škola spolupracuje: Městys Čestice Unie rodičů při ZŠ Čestice PS Podlesáci Čestice SDH Čestice Kulturní spolek Čestice ČSŽ Čestice Myslivecký spolek Čestice Spolek včelařů Čestice Dům dětí a mládeže Strakonice Pedagogicko-psychologická poradna Strakonice Středisko výchovné péče Strakonice HZS Strakonice ČČK Strakonice Prevent Strakonice Policie ČR Volyně, Strakonice CPIV České Budějovice M.R.K.E.V České Budějovice Ochrana fauny ČR EVOLUCE Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Mrkvička Klub Pathfinder o.s Škola v harmonii 18

19 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 byla projednána na pedagogické radě pracovníků školy v úterý Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na schůzce členů Školské rady dne Mgr. Anna Uhlířová Dagmar Levá Ing. Jana Vlažná předseda místopředseda jednatel 3. Výroční zprava o činnosti školy za školní rok 2012/13 byla předána zřizovateli Městyse Čestice dne Milan Žejdl... starosta Městyse Čestice 19

20 Přečetli a doplnili informace: 20

Základní škola a Mateřská škola Čestice. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Čestice. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Čestice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Čestice, srpen 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kalová 1 Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje dle vyhlášky

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více