Základní škola a Mateřská škola Čestice. Výroční zpráva. o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Čestice. Výroční zpráva. o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Čestice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Čestice, srpen 2013 Zpracovala: Mgr. Martina Kalová 1

2 Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. tyto části: 1. Charakteristika školy. 2. Přehled výukových programů a učebních plánů. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o zápisu žáků k povinné školní docházce 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 9. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI. 10. Základní údaje o hospodaření školy. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 1. Charakteristika školy Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čestice Sídlo: Čestice 148 Zřizovatel: Městys Čestice Právní forma: Příspěvková organizace IČO: DIČ: CZ Vedení školy: Mgr. Martina Kalová - ředitelka školy Webové stránky: (www.zs-ms-cestice.cz) Tel: Charakteristika školy Škola je plně organizovanou základní školou s 1. a 2. stupněm, na prvním stupni spojujeme dva ročníky nejméně početné v jedné třídě, školní družinou a školní jídelnou. Leží v klidné části obce. Součástí školy je i mateřská škola a školní jídelna - výdejna. Kapacita mateřské školy a školní jídelny - výdejny je 56 dětí a je plně využita. Budova mateřské školy je vzdálená 200 m od budovy základní školy. Takto je také zařazena do sítě škol. Je právním subjektem s příspěvkovou formou hospodaření. Základní škola má k dispozici 1 tělocvičnu, pro výuku byly využívány odborné pracovny F-Ch, informatiky, dílny, výtvarný ateliér, cvičná kuchyně. Škola používá v učebně informatiky počítačovou síť s přístupem na Internet, kterou spravuje firma 2

3 AutoCont. Obecní připojení k internetu využívá škola v ředitelně školy, ve sborovně, ve školní jídelně a v mateřské škole. K výuce byl využíván rovněž školní pozemek s rozlehlou zahradou a hřiště, které spravuje Městys Čestice. Velkým přínosem pro činnost školy je respirium školy, které se využívá k besedám, koncertům, divadelním představením, Vánočním besídkám, soutěžím, k prezentaci výtvarných prací a jiných společenských akcí. Školu navštěvují děti z Čestic a okolí (Nuzín, Radešov, Doubravice, Střídka, Prkošín, Kobylka) a spádových obcí (Drážov, Dřešín, Němětice, Nihošovice, Úlehle, Němčice, Hoslovice, Nová Ves, Zahorčice, Soběšice). O hlavních prázdninách byla provedena v hlavní budově základní školy výměna oken, zateplení budovy a nová fasáda. Opravena byla též střecha a svody, ve třídách bylo odstraněno staré obložení stěn a ve všech třídách opravených prostor bylo vymalováno. Vše bylo financováno z prostředků Městyse Čestice. Do školní jídelny a cvičné kuchyňky byly zakoupeny nové stoly a židle. Do školní družiny byly vyrobeny stoly na počítače. Školská rada pracovala ve složení: Mgr. Anna Uhlířová -zástupce za pedagogy Dagmar Levá - zástupce Unie rodičů Ing. Jana Vlažná - zástupce zřizovatele Městyse Čestice 2. Přehled výukových programů a učebních plánů Ve všech ročnících se vyučuje podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: č. j / V rámci těchto vzdělávacích programů byly ve škole zavedeny: Volitelné předměty: Technické kreslení ročník Konverzace v anglickém jazyce ročník Etická výchova - 8. a 9. ročník Nepovinné předměty: Anglický jazyk 2. r. - Kankrlíková (Bošková), Tomanová Anglický jazyk 1. r. Kankrlíková (Bošková), Tomanová Zájmové kroužky: Anglický jazyk pro předškoláky - Švehlová Logopedie Kubešová, Smolová Turistický - Šmoulata r. Sluková, Maňhalová Střelka r. - Maňhalová Počítačový 1. st. - Ouředníková Počítačový 1. st. - Ouředníková Výtvarný 1. st. - Vlková Výtvarný 2. st. - Uhlířová Keramický r. Ouředníková, Žejdlová Country ml. Maňhalová 3

4 Pěvecký sbor - Hartlová Country st. - Maňhalová Florbal r. Zdeněk L. Divadlo - 2. st - Uhlířová Vaření r. - Kalová Basketbalový r. - Hrušková Německý jazyk r. - Hrušková Pohybové hry 1. st. - Sluková Sportovní hry 2. st. Kankrlíková (Bošková), Zdeňková Hasičský Paťková J., Krásl M. Fotbal 1. st. - Vilánek Z., Rada V. Plavecký výcvik předškoláků, 1. a 2. r. září listopad 2012, 20 lekcí výuky plavání zajistila STARZ Strakonice, Na Křemelce 512. Veřejná prezentace školy Webové stránky školy: Vánoční besídka Velikonoční dílna Poslední zvonění rozloučení žáků 9. ročníku se školou Školní akce a projekty prezentujeme v místním tisku (Čtení) 3. Přehled pracovníků školy Ve škole pracuje plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Na mateřské dovolené je stále Mgr. Jitka Bártíková, Mgr. Vendula Kamerová - Pilnáčková, a Mgr. Barbora Tomanová se vrátila od Ředitelka školy: Mgr. Martina Kalová Ekonomka školy a vedoucí školní jídelny: Věra Mikešová Výchovný poradce: Mgr. Roman Heimlich Koordinátor protidrogové prevence: Mgr. Roman Heimlich Metodik ICT: Mgr. Marcela Ouředníková Koordinátor ŠVP: Mgr. Luděk Zdeněk - 1. stupeň Mgr. Milena Maňhalová - 2. stupeň Koordinátor EVVO: Marie Linhartová 4

5 Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Martina Kalová učitelství I. stupně Mgr. Luděk Zdeněk učitelství I. stupně Mgr. Marcela Ouředníková učitelství I. stupně Mgr. Zuzana Drančáková učitelství I. stupně (do ) Mgr. Eliška Bošková (Kankrlíková) učitelství I. Stupně + Aj (od na MD) Klára Zdeňková učitelství I. Stupně + Aj studentka od Marie Linhartová M-Zt Mgr. Pavla Horáková Ch-Př Mgr. Anna Uhlířová Čj Vv Mgr. Milena Maňhalová M F Mgr. Jan Pašek (do ) Čj OV (do ) Monika Hrušková Čj Vv (od ) Mgr. Barbora Tomanová Čj D (od ) Mgr. Roman Heimlich Ov - Pedagogika Mgr. Irena Hartlová učitelství I. stupně - SpP Vychovatelky ŠD Alena Vlková Michala Sluková ÚSO ÚSO Nepedagogičtí pracovníci: Karel Zdeněk SOU školník (do ) Vlastimil Petráš SOU školník (od ) Hana Trojanová SOU uklízečka Stanislava Kozáková SOU uklízečka Věra Mikešová SOŠ ekonomka Jaroslava Nováková SOU uklízečka Pracovnice školní kuchyně: Věra Mikešová SOŠ vedoucí Marta Kratochvílová SOU kuchařka Libuše Zámečníková SOU kuchařka (do ) Pracovnice mateřské školy: Jaroslava Smolová SpgŠ vedoucí učitelka Bc. Miloslava Švehlová SpgŠ učitelka Jana Kubešová SpgŠ učitelka Eva Žejdlová ÚSO učitelka Jitka Zámečníková SOU školnice, uklízečka Jaroslava Nováková SOU pracovnice výdejny 5

6 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce K zápisu k povinné školní docházce 18. ledna 2013 přišlo 34 žáků. Počet zapsaných žáků: 34 Počet žádostí o odklad školní docházky: 6 Počet odkladů udělených rozhodnutím ředitele školy: 6 Počet neudělených odkladů: 0 Počet přijatých žáků do 1. ročníku: Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Se základní školou se rozloučilo 9 žáků z 9. ročníku. Většina žáků nastupuje do středních škol a učilišť. Jeden žák ukončil povinnou školní docházku v 8. ročníku a jeden v 7. ročníku. Údaje o umístění žáků po ukončení základního vzdělání Počet vycházejících žáků ve školním roce 2012/2013 Z 9. ročníku Ze 7., 8. ročníku Z nižšího ročníku Umístění Z toho Z toho Z toho celkem celkem celkem dívky dívky dívky Gymnázia SOŠ SOŠ čtyřleté obory - SOŠ tříleté obory SOU čtyřleté obory SOU tříleté obory Soukromé střední školy Umělecké školy Pracovní proces Celkem Přehled o prospěchu k Počet žáků Ročník celkem z toho Prospělo s vyznamenáním dívky 2. st. 3. st. Prospělo Neprospělo

7 Celkem Celý školní rok se nesl v duchu sběrové akce, ve škole probíhala celorepubliková soutěž Recyklohraní. Sbírali jsme nejen elektroodpad, baterie, ale i papír a karton. V soutěži ve sběru papíru firmy F.I.I.-Recycling se naše škola umístila na 29. místě z 99 zapojených škol s celkovým množstvím kg sebraného papíru, tj. 75,6 kg sebraného papíru na žáka. (Na 1. místě se umístila Základní škola Telč s kg sebraného papíru a 748,8 kg na žáka sebrali na Základní a mateřské škole ve Věšíně). Jihočeský kraj a firma EKO-KOM vyhlásili výtvarně-literární soutěž Pohádková Knížka Třídilka, na téma třídění a recyklace odpadů. Slavnostního vyhlášení soutěže a křest stejnojmenné knihy se konala v Domě kultury Metropol v Českých Budějovicích. Pozváni a oceněni byli Nicol Kiliánová, Martin Mls, Veronika Levá, Lenka Kulířová v doprovodu p. uč. Uhlířové. Žáci 5. a 9. ročníku se zúčastnili druhé generální zkoušky celorepublikového testování z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a všeobecného přehledu. Žáci 9. Třídy se zúčastnili testování projektu MULTIPOLIS. Proběhlo školní kolo Pythagoriády, soutěž ve zpěvu, recitaci, biologii, Mladý záchranář, rybářská olympiáda a místní kolo soutěže "Dokaž, že umíš". Zúčastnili jsme se výtvarných soutěží Čestický brambor, 112 v textu, 112 ve verších a Požární ochrana očima dětí. Masová byla účast v matematické soutěži Klokan a přírodovědného Klokana se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy. Zúčastnili jsme se řady sportovních soutěží (fotbalový turnaj mladších žáků Mc Donald Cup, minikopaná), Jako partnerská škola Centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia jsme využívali ekologické programy ve výuce a zapojili jsme se do projektu M.R.K.E.V. a Mrkvička - MŠ. Žáci se zúčastnili matematické korespondenční soutěže Taktik. Do regionální internetové přírodovědné soutěže vyhlášené Odborem životního prostředí Městského úřadu Strakonice - Putování románovou krajinou Země zamyšlené 2013 se zapojili žáci 6. ročníku. V krajské soutěži Jihočeská ratolest 2013 jsme získali 2. místo za projekt Zahrada místo poznání a dobrodružství. 7

8 Přehled výsledků v okresních soutěží: Soutěž, olympiáda účast umístění vyučující Recyklohraní všichni žáci školy Linhartová Biologická ml. ž Linhartová Rybářská olympiáda 5 Linhartová Pythagoriáda 6. 2 Maňhalová McDonaldś Cup 2. a 3. ročník Zdeněk Halová kopaná - ml. žáci 10 Zdeněk Florbal - st. žáci 10 Heimlich Minikopaná - st. žáci 9 Heimlich Jihočeský zvonek 1 Hartlová Stříbrné pásmo K. Novotná Recitační soutěž Uhlířová Mladý záchranář Maňhalová Taktik 2.,3., 4. a 9. Maňhalová Požární ochrana očima dětí Kalová, Uhlířová L1-1. V.Bělohlav L2-1. V. Petráš L3-3. P. Matějková 3. místo Kolektivní výtvarná práce 112 v textu P. Matějková Uhlířová 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program školy byl vypracován metodikem prevence ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky a projednán a doplněn na pedagogické radě. Během školního roku byl průběžně doplňován a byly využívány různé nabídky vzdělávacích akcí pro žáky a učitele. V průběhu školního roku nebyl řešen u žáků žádný závažný problém týkající se např. návykových látek nebo problémů se šikanou. Projednávány byly spíše drobné prohřešky v chování, které se většinou vyřešily domluvou žákům a spoluprací s rodiči, třídními učiteli, vedením školy a výchovným poradcem. Žáci mají možnost se vyjádřit k různým problémům vztahujícím se k jejich vzdělávání a pobytu ve škole. Jednak v třídnických hodinách a také osobním rozhovorem s výchovným poradcem nebo vedením školy. Ve vestibulu je instalována schránka důvěry pro případné vzkazy žáků. Pro účely pohovorů s rodiči je využíván také kabinet přírodopisu jako kancelář metodika prevence a výchovného poradce. Metodik prevence má každý týden vyhrazeny konzultační hodiny pro řešení případných problémů žáků. Ty jsou zveřejněny na stálém informačním panelu prevence a žáci jsou s nimi seznámeni. O problémech se vyučující vzájemně informují. Velkou pomocí pro vzdělávání v oblasti prevence bylo pro naši školu získání celoročního projektu Škola v harmonii. V tomto projektu, který komplexně 8

9 zahrnoval všechny ročníky naší školy, byla procvičována témata zaměřená na vztahy mezi lidmi, lidská práva, předcházení šikaně, bezpečí, média, smysl života a užitečnost, sebehodnocení, vztahy ve třídě, týmová práce, předsudky, problémové situace, kamarádství a další. Tento projekt velmi přispěl k vytváření kladných vztahů žáků ke svému okolí, škole a spolužákům a vytváření správných postojů. Prevence jako součást výuky v jednotlivých předmětech S tématy týkajícími se prevence jsou žáci seznamováni jejich zařazením do výuky v jednotlivých předmětech 1. až 9. ročníku, kdy vyučující mají zahrnuta témata související se sociálně patologickými jevy ve svých plánech. Tato témata jsou obsažena především v prvouce, občanské výchově, etice, výchově ke zdraví, přírodopisu a chemii. Na 1. stupni jde zejména o výchovu ke zdravému životnímu stylu, bezpečnému chování ve škole i mimo školu, bezpečnosti v dopravě, vysvětlení negativního působení návykových látek včetně kouření a alkoholu. Na 2. stupni jde o získání správných postojů k rizikovým faktorům, neformální seznámení s účinky drog na lidské tělo a jeho zdraví, získání právního vědomí a odpovědnosti apod. Při výuce využívali učitelé různých forem her, testů, veškeré dostupné literatury a video-kazet a DVD s touto problematikou. Přednášky a besedy pro žáky ve spolupráci se subjekty primární prevence okresu Strakonice Na výukovou část prevence navazovaly přednášky a besedy se subjekty primární prevence okresu Strakonice dle plánu minimálního preventivního programu. Tato spolupráce se velmi osvědčuje a probíhá dlouhodobě. Jsou v ní zúčastněny všechny ročníky školy. Žáci 1. až 5. ročníku byli seznámeni s prevencí úrazů v domácnosti, ve škole a na silnici. Součástí byl nácvik základů první pomoci a informace o tísňových linkách a nácvik volání žáků na uvedené tísňové linky. Přednáška byla organizována ve spolupráci s ČČK Strakonice a lektory ze Střední odborné školy Volyně. Pro 1. až 5. ročník byla ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR ve Strakonicích organizována přednáška lektorky oddělení prevence Nadpor. Mgr. Jaromíry Novákové, zaměřená na prevenci v dopravní výchově, kde se žáci na modelových situacích učili řešit formou her, jak se chovat v náročných životních situacích, které je mohou potkat při cestě do školy, v dopravě, i v běžném životě. Lektor nadpraporčík Bc. Petr Hlavín, vrchní inspektor prevence z Obvodního oddělení Policie ČR ve Volyni přednesl pro žáky 5., 6., 7. a 8. třídy přednášky na téma kriminalita a trestní odpovědnost mládeže a vysvětlil pojmy přestupek a trestný čin, krádež, šikana a omezování osobní svobody. Žáky seznámil s druhy přestupků, které policie nejvíce v oblasti školní mládeže a mladistvých řeší a s postihy dle přestupkového zákona a s trestní odpovědností mladistvých. Obsahem přednášky také bylo téma drog, šíření poplašné zprávy a sprejerství. Vše bylo doprovázeno uváděnými příklady z praxe ve Strakonickém okrese. Žáky také seznámil s rozdělením policie a jejími úkoly. 9

10 Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili Prezentace oborů na SOŠ ve Vimperku Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili projektu Cestou sebepoznání zaměřeného na profesní orientaci organizovaného PPP Strakonice a pod vedením PhDr. Jelínkové. Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili přednášky k volbě povolání na Úřadu práce ve Strakonicích, seznámili se s činností jednotlivých oddělení ÚP, a s podmínkami a s možnostmi brigád a s nimi spojených pracovních poměrů po ukončení základní školy a postupy v případě nedokončení studia na SŠ. Žákyně 9. ročníku se zúčastnily návštěvy kontaktního a krizového centra ve Strakonicích. Byly zde seznámeny jednak s činností a programy K centra, prevencí a zneužíváním drog a omamných látek, následky a léčbou drogově závislých. Ostatní plánované výchovné akce ZŠ Uvedeny jsou pouze soutěže a akce, do kterých bylo zapojeno nejvíce dětí a jejichž konání bylo předem známo. I. stupeň: Mc Donald s cup Heimlich 4,5 tř. Mc Donald s cup Zdeněk 1-3 tř. Recitace: Uhlířová, Tomanová Zpěv: Hartlová, Kankrlíková Kroužek florbalu Zdeněk Ostatní akce třídní učitelé II.stupeň ČJO: Uhlířová, Hrušková Recitace: Uhlířová, Tomanová Pythagoriáda: Linhartová, Maňhalová Hudební: Hartlová Ostatní soutěže z ČJ:Uhlířová, Hrušková Výtvarné soutěže: Uhlířová Dějepis Hrušková Cizí jazyky: Kankrlíková, Zdeňková BiO, soutěže z Př: Linhartová, Orion Florbal Cup Heimlich, 8,9 tř. Orion Florbal Cup Heimlich - 6,7 tř. Sálová kopaná Heimlich 6,7 tř. Minikopaná Heimlich - 8,9 tř, Atletický čtyřboj Heimlich - tabulka osobních výkonů Čestický brambor Uhlířová, Hartlová, Kankrlíková, Maňhalová listopad Ostatní akce: třídní učitelé 10

11 Ostatní: PPP projekt Sebepoznání 8.,9. tř. září, Heimlich Techmánie Plzeň, 2. st., září, Maňhalová, Heimlich, Uhlířová Plavání 1., 2. tř., říjen, listopad, Drančáková, Ouředníková Čertovská škola, říjen, divadlo Stachy Mladý záchranář, školní kolo, říjen, Maňhalová Cassiopea 4., 5. tř., říjen, Drančáková Třídilka výtv. a lit. soutěž, 6,7 tř., září, říjen,uhlířová Cassiopeia 2. tř., říjen, Ouředníková Kdo umí, umí 5.,6. tř., říjen, Kankrlíková, Prezentace oborů SOŠ Vimperk, 8., 9. tř., říjen, Heimlich Archeologie-přednáška, p. Vondrovský, tř., říjen Beseda p. Korbelářová, tř., říjen Divadlo o Nenasytném Koblížkovi, listopad, 1. st. Baltík mladý programátor, listopad, Ouředníková Vzdělání a řemeslo - Č. Budějovice, listopad 8., 9. tř., Heimlich, Hrušková Setkání pěveckých sborů, listopad, Hartlová Beseda p. Řehák, 8,9 tř., prosinec Keramika ukázka p. Vizina, prosinec Návštěva Úřadu práce, bruslení na ZS 8., 9., tř., prosinec, Heimlich Cassiopeia 2.st. prosinec, Od Adventu do Vánoc, Linhartová, Heimlich, Uhlířová, Maňhalová Divadlo Mrazík, 7. tř. adventní trhy, prosinec, Uhlířová Cassiopeia 1., 2. tř., leden Cassiopeia 6., 7.tř., Poklad karavany, leden Cassiopeia 6., 7.tř., Námořní rybolov, únor CO tř.- únor školení provedla 9. třída Recitace I a II kat. školní kolo, Uhlířová, únor Recitace I. kategorie Strakonice, okresní kolo, březen, Ouředníková Recitace II. kategorie Strakonice, okresní kolo, březen, Uhlířová Velikonoční dílna, 1. a 2. st., březen Požár, zásah hasičů výtv. a lit. soutěž, 6. tř., březen, duben, Uhlířová Volyňský rozcestník 8,9. tř., duben, Heimlich, Tomanová Jihočeský zvonek - okresní kolo, duben, Kankrlíková Ztraceni v tůni, 6.,7. tř., duben, Linhartová, Uhlířová První pomoc - přednáška, 1.st. ČČK, SOŠ Volyně, duben Mladý záchranář školení, duben, Maňhalová Příprava učitelů, duben, p. Kropíková Den Země třída, Slunce, zlatá nit, Zelený ostrov, duben Pythagoriáda okr.kolo květen, Maňhalová Bambiriáda květen, Maňhalová, Sluková, Ouředníková Mladý záchranář okresní kolo květen, Maňhalová Ztraceni v tůni - 8., 9. tř., květen, Linhartová, Tomanová Bezpečnost v dopravě - přednáška 1. st. květen, Policie ČR Dětský den Den zdraví škola v harmonii 1. a 2. st. květen Hopsárium Č. Budějovice, tř., květen Cassiopeia 1., 2. tř., květen 11

12 Exkurze Planetárium Č. Budějovice, Hopsárium 6., 7. tř., červen, Maňhalová, Uhlířová Interaktivní výstava PLAY Písek 8. tř., Tomanová Bezpečnost a svědectví, 5., 6. tř., přednáška Policie ČR, červen Kriminalita mládeže 7., 8. tř., přednáška Policie ČR, červen Krizové centrum přednáška 9. tř., červen, Heimlich ZOO Praha- 5. tř. Zdeňková, červen Branný den tř., Maňhalová, červen Recitace v Lid. Domě (básně J. Žáčka), 20 let Kulturního spolku Čestice, Uhlířová Pizzerie a bowling Kalová, Uhlířová, Linhartová, Tomanová, červen Festival Vody, hudby a květin město Tata v Maďarsku Pěvecký sbor (3. 9. R.), Hartlová, červen Zaměřené na rodiče a veřejnost: Vánoční besídka Mateřská škola, prosinec Vánoční jarmark, Velikonoční dílna výroba tradičních předmětů, prosinec, duben Konzultace s rodiči během informačních dnů (leden, červen), třídních schůzek listopad, duben Zaměřené na pedagogické pracovníky: Školení a konzultace metodika prevence a výchovného poradce okresním koordinátorem prevence a PPP, Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Pedagogickým centrem, Střediskem výchovné péče - konzultace. Volnočasové aktivity: V průběhu školního roku navštěvují někteří žáci zájmové kroužky. Patří mezi ně: Školní nepovinné, zájmové kroužky Mimoškolní aktivity - Střelka, Šmoulata Maňhalová, Sluková - kroužek PC - Ouředníková - kroužek florbal Zdeněk - kroužek volejbal Bošková - kroužek basketbal - Hrušková - pěvecký sbor Hartlová - country taneční skupina Maňhalová - hasičský dobrovolný sbor MO hasičů - ZUŠ Volyně, Strakonice, Radešov - TJ Čestice fotbal mladších žáků 12

13 Knihovna a videotéka protidrogové prevence: V průběhu školního roku jsou používány ve výuce publikace a videokazety zaměřené na prevenci: Seznam publikací a videokazet používaných při výuce MUDr. Nešpor Prevence problémů způsobených návykovými látkami MUDr. Nešpor Zásady efektivní primární prevence VZP brožura Anabolika, nelegální drogy, alkohol, kouření likvidační životní styl MUDr. Presl Drogová závislost VZP brožura My, drogy a Evropa MUDr. Presl - Řekni drogám ne Desatero prevence vzniků závislosti Dětské zastup. Strakonice Drogy dnes Brožura Ochrana člověka za mimořádných událostí Seznam videokazet: Čas proměn Drogová problematika. Sexuální výchova. Láska ano děti ještě ne Drogy ne Ke zveřejňování informací z oblasti prevence sloužila během celého roku nástěnka, kde byla metodikem prevence prezentovaná nabídka mimoškolních organizací zabývajících se prevencí. Dobrá celoškolní strategie prevence pomáhá optimalizovat sociální klima školy a jeho zaměření proti sociálně patologickým jevům a stává se součástí školní kultury. Musí proto postihovat všechny účastníky života školy a pomáhat žákům vytvářet dovednosti v sociální komunikaci a zvládání sociálních vztahů ve škole i v životě mimo školu. Školní knihovna O vedení a rozšiřování školní knihovny se staral p. učitel Jan Pašek (v době nemoci Monika Hrušková), po návratu z mateřské dovolené Mgr. Barbora Tomanová. Knihovna nyní obsahuje knih. Počet výpůjček za školní rok činil 450 ks. Aktivity mateřské školy Návštěva výstavy obrazů F. Švehly Městys Čestice Návštěva divadelního představení ve Volyni Když jde kůzle otevřít Loutkové představení v MŠ Sny kocoura Timoteje Divadlo z Bedny O koblížkovi 13

14 Fotografování dětí PHOTODENS BRNO Účast na Čestickém bramboru druhá třída 1. místo první třída 2. místo Divadelní představení O koblížkovi aneb o nenasytném hltounovi Mikulášská nadílka Vánoční besídka pro rodiče Vánoční koncert SHŠ Radešov Masopustní průvod 2. třídy Masopustní dopoledne 1. třídy Návštěva předškoláků v ZŠ Divadlo z Bedny Tři čuníci Divadlo Kos O neposlušném loupežníkovi Skupovy Strakonice Honza a drak Návštěva solno-jodové jeskyně po 5 lekcí 1. i 2. třída Maňáskové divadlo Zvoneček O Šípkové Růžence Divadelní představení Co je pravda a co lež aneb o hloupém Honzovi Hudební představení Vodňanský Bubny Výlet 2. třídy do Českých Budějovic Hřiště bez bot, Planetárium Hudební představení Babička Chrota vypráví Exkurze do včelína pí Vilánkové Výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou spojené s pohádkou Datlování Návštěva knihovny v Česticích Divadlo a country tance ZŠ Čestice Koncert SHŠ Radešov 14

15 Branná vycházka na Kobylku 2. třída Informační schůzka pro předškoláky v ZŠ Pohádkové odpoledne 1. třída Šerpování předškoláků. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Smyslem dalšího vzdělávání pracovníků je obnovovat, upevňovat a doplňovat kvalifikaci. Škola organizovala další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího vzdělávání. Při stanovení plánu dalšího vzdělávání bylo přihlíženo zejména k zájmu školy upravovat ŠVP, k studijním potřebám pedagogických pracovníků a rozpočtu školy. Vzdělávání bylo realizováno zejména formou seminářů v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na vysokých školách (vždy v akreditovaných programech) a samostudiem ve smyslu zákona o pedagogických pracovnících ( 24, odst. 4). Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili ve škole jednodenního semináře - Práce s neukázněným a s neprospívajícím žákem, s lektorkou Mgr. Marikou Kropíkovou v rozsahu 8 hodin. Učitelky z mateřské školy absolvovaly školení v rámci projektu Investice do rozvoje vzdělávání Zvasu České Budějovice Zvládneme to jinak? v rozsahu 80 hodin (Kubešová, Smolová, Švehlová, Žejdlová). Vzdělávací akce, studium Pořadatel Rozsah Účast Aktuální změny předpisů Zeman 6 Kalová PO a BOZP pro vedoucí zam. J.K. advisory s. 6 Kalová Angličtina pro dyslektiky EDUWORK o.s. 4 Kankrlíková Multipolis metod. příručka Scio 4 Linhartová Regionální setkání M.R.K.E.V. Pavučina 5 Linhartová Zlatá nit Sluňákov 6 Maňhalová Studium - D UK Tomanová Změny v účetnictví Bauerová 5 Mikešová V. Účetní závěrka Bauerová 6 Mikešová V. Hody, hody, doprovody! Tandem 5 Kubešová Žejdlová Hartlová Švehlová 15

16 Samostudium Samostudium bylo zaměřeno na úpravy ŠVP, na různé společné oblasti (nové zákony a vyhlášky, na prevenci proti šikaně, práce s handicapovanými žáky apod.) a na odborné vzdělávání dle aprobací. Pro vzdělávání pedagogů odebírá škola několik odborných časopisů, dle finančních možností je průběžně doplňována odbornými tituly i učitelská knihovna. CPIV České Budějovice nám uhradili školení pedagogických pracovníků lektorky Mariky Kropíkové na téma: Práce s neukázněným a s neprospívajícím žákem. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Rozvíjení dalších aktivit školy i její prezentace na veřejnosti patří k jednomu z hlavních úkolů školy. Smyslem mimoškolních aktivit je zejména rozvíjet zájmy žáků, uplatňovat poznatky z výuky v praxi a v neposlední řadě i vyplňovat volný čas dětí a tak přispívat k boji proti negativním jevům. Škola sama zřizovala zájmové kroužky, pořádala soutěže pro žáky, zprostředkovávala informace o možnostech a nabídce specializovaných institucí (např. DDM). Publicistická činnost žáků a pedagogů je soustředěna kolem časopisu Čtení pro lidi, které vydává Kulturní spolek Čestice. Dětem jsou průběžně otiskovány literární výtvory ze soutěže O Čestický brambor a zprávy o důležitých akcích. Dvakrát do roka (v listopadovém a květnovém čísle) namalují žáci originální titulní stránku časopisu. Vedení školy a pedagogové do každého čísla přispívají články na téma školské problematiky. Dále přispívá do ekologického měsíčníku Kompost, který vydává Městská knihovna Strakonice. Pro rodiče a širokou veřejnost jsme uspořádali proto před Vánocemi Vánoční besídku. Máme zájem, aby vystoupilo co nejvíc žáků. Jednotlivá čísla připravují celé třídy a zájmové kroužky. V rámci školní družiny zorganizovaly paní vychovatelky pro děti, které navštěvují školní družinu Pohádkový les ve spolupráci s turistickými oddíly Střelka a Šmoulata PS Čestice Podlesáci. Žákyně 9. třídy nacvičily pohádky: Čertovy nevěsty a Rozum a štěstí, které předvedly spolu s country tanečky dětí mladší taneční skupiny dětem v naší mateřské škole. Pěvecký sbor vystupoval na Adventních trzích v Česticích a oslavách 20. výročí Kulturního spolku Čestice v červnu. Sbor se zúčastnil Přehlídky pěveckých sborů ve Volyni. Žáci se prezentovali na Bambiriádě v Českých Budějovicích. K prezentaci školy jsou využívány webové stránky Česko-maďarské dny reprezentovalo v maďarském městě Tata 10 děvčat z pěveckého sboru pod vedením Mgr. Ireny Hartlové, kde strávily 4 dny od a prezentovaly nejen české lidové písně, ale i současné moderní skladby. 16

17 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce neproběhla kontrola ze strany České školní inspekce. 10. Údaje o hospodaření školy (za rok 2012) a) přímé investiční náklady: závazné ukazatele: limit zaměstnanců předepsán 23,4 skutečnost 23,4 celkem NIV poskytnuto tis. Kč, čerpáno tis. Kč b) provozní prostředky: (v Kč) příspěvek na činnost od zřizovatele ,- příspěvek na Čestický brambor 5 000,- příspěvek na platy ,- příspěvek na pomůcky MŠ ,- výdaje ,18 vlastní příjmy ,27 z toho doplňková činnost pronájem TV ,- úroky z účtů 172,27 poplatky MŠ ,- poplatky ŠD ,- ostatní ,- použití rezervního fondu ,83 použití fondu odměn ,- hospodářský výsledek 0,- 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2012/13 naše škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2012/2013 škola neorganizovala kurzy v rámci celoživotního učení. Zaměstnanci se však různých forem celoživotního vzdělávání zúčastnili. Viz. Přehled v oddíle Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách jsme získali finanční prostředky ve výši , - Kč. Finanční prostředky byly použity na metodický kurz pro učitele anglického jazyku, na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a na inovaci a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 17

18 Realizace projektu byla ukončena v červenci 2013 zpracováním závěrečné monitorovací zprávy. V červnu 2012 byla podaná žádost o zařazení do výběrového řízení v rámci grantu z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí České republiky s názvem Malé školní arboretum Tůňka pro obojživelníky. Výše požadovaného grantu byla ,- Kč. Tento projekt byl podpořen a v dubnu 2013 jsme začali s realizací celého projektu. Prezentace výsledného projektu proběhla 2. září 2013 na samém začátku školního roku 2013/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Naše škola spolupracuje: Městys Čestice Unie rodičů při ZŠ Čestice PS Podlesáci Čestice SDH Čestice Kulturní spolek Čestice ČSŽ Čestice Myslivecký spolek Čestice Spolek včelařů Čestice Dům dětí a mládeže Strakonice Pedagogicko-psychologická poradna Strakonice Středisko výchovné péče Strakonice HZS Strakonice ČČK Strakonice Prevent Strakonice Policie ČR Volyně, Strakonice CPIV České Budějovice M.R.K.E.V České Budějovice Ochrana fauny ČR EVOLUCE Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Mrkvička Klub Pathfinder o.s Škola v harmonii 18

19 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 byla projednána na pedagogické radě pracovníků školy v úterý Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na schůzce členů Školské rady dne Mgr. Anna Uhlířová Dagmar Levá Ing. Jana Vlažná předseda místopředseda jednatel 3. Výroční zprava o činnosti školy za školní rok 2012/13 byla předána zřizovateli Městyse Čestice dne Milan Žejdl... starosta Městyse Čestice 19

20 Přečetli a doplnili informace: 20

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z á k l a d n í š k o l a P r a c h a t i c e, Z l a t á s t e z k a 2 4 0 Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 Zpracovala IX/2014 Mgr. Lenka Králová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Č. j.: 577/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2011-2012 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné

Více