KALENDÁRIUM KVĚTEN 2010 (zdroj:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KALENDÁRIUM KVĚTEN 2010 (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz)"

Transkript

1 KALENDÁRIUM KVĚTEN 2010 (zdroj: Návštěva císaře Františka I. v Brně Vznik Psychologické laboratoře ČSAV Zřízení C. k. poštovního a telegrafního úřadu v Husovicích Zaloţení továrny "Treom" První hod kladivem v Brně Vydání knihy "Koňská lékařství" Stávka brněnských textilních dělníků za zkrácení pracovní doby * Helena Kafková řeholní sestra - v roce 1914 vstoupila do kongregace sester Křesťanské lásky III. řádu sv. Františka obláčka, při které přijala jméno Marie Restituta (Obnovená) - ošetřovatelka * František Alexandr Zach voják, generál srbské armády Jindřich Strniště sportovec-atlet, čs. reprezentant a rekordman na středních tratích ve 20. letech 20. století František Alexandr Zach * Ivo Váňa Psota choreograf a baletní mistr Národního divadla v Brně Pivní a vinný šenk Dohoda o rozdělení desátků a poţitků z kostela a fary v Komárově

2 Arnošt Lamprecht univerzitní profesor, jazykovědec - bohemista, dialektolog Počátek obléhání Brna švédskými vojsky Udělení Velké zlaté medaile Masarykovy univerzity Gilbertu Guillaumovi Ţádost o zakoupení domku G. Guillaumo s rektorem Masarykovy univerzity Slavnostní otevření novostavby dětské nemocnice v Černých Polích Vernisáţ výstavy "Kdyţ Brno dobývali Švédové" Josef Zelený malíř oltářních obrazů, historických výjevů a portrétů * Vojtěška Matyášová učitelka Arnošt Heinrich novinář, redaktor a šéfredaktor Lidových novin Arnošt Heinrich * Oldřich Jambor účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii * Jan Kantůrek sportovec-atletika (vrhač), sportovní činovník * Jan Zemek příslušník čs. zahraniční armády ve Francii a Velké Británii , člen paraskupiny SILVER B Pohřeb SS Rottenführera Heinze Rehglitzera

3 Technický institut přeměněn na vysokou školu Převezení pěti truhlic s kostelními klenoty do města Vídně I. mezinárodní závod motocyklů a automobilů do vrchu Brno-Soběšice Tryzna k uctění památky všech obětí holocaustu Obnovení věţe kláštera Milosrdných bratří Běh vítězství v Bystrci Karel Höger herec; člen divadla v Brně a Národního divadla; profesor filmové a televizní fakulty AMU * Josef Tvrdý profesor filozofie a psychologie na FF MU v Brně a UK v Bratislavě; válka a odboj ; oběti okupace Eugen Argenteau voják (generál), velitel Brna v roce 1804 Josef Tvrdý * Jan Novák profesor analytické chemie na České vysoké škole technické v Brně v letech * Thomas Winner významný představitel americké literární vědy, sémiotiky umění a kultury a literárněvědné slavistiky * Dušan Soudek biolog, cytogenetik, čestný doktor Masarykovy univerzity * Kurt Bock účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii

4 Jaroslav Horáček přednosta dermatovenerologické kliniky brněnské LF ve Fakultní nemocnici u sv. Anny, zakladatel dětského dermatologického oddělení ve Fakultní dětské nemocnici v Brně, vedoucí Laboratoře biochemie kůže František Jurný profesor chirurgie a očního zvěrolékařství na Vysoké škole veterinární v Brně; jeden z prvních chirurgů, který propracoval moderní operativní veterinární chirurgii a pochopil a uvědomil si důležitost dokonalé anesteziologie, bez níž není fyziologické operování možné František Jurný Karel Hruška pracovník Výzkumného ústavu veterinářského Československé akademie zemědělských věd v Brně * Florian Dvořák sportovec - tenista, průkopník českého tenisu v Brně na poč. 20. století, významný tenisový teoretik a činovník (včetně dalších sportovních odvětví) Zahájení provozu lodní dopravy na Brněnské přehradě Svěcení kostela sv. Augustina v Masarykově čtvrti Příkazy vojenského velitele města jedna z brněnských lodí Příkazy krajského hejtmana Vyčištění studen Zápis o průběhu přepravy pěti truhlic kostelních klenotů z Brna do Vídně Stvrzení úspěšné přepravy pěti truhlic kostelních klenotů z Brna do Vídně Městské dluhy

5 Odhalení pamětních desek obětem nacismu na Právnické fakultě MU Memoriál Miloslava Bednaříka Hudební dny Ericha Wolfganga Korngolda Otevření Měnínské brány pro veřejnost * Měnínská brána Otakar Teyschl lékař, významná osobnost české pediatrie, hlavně se soustředil na vrozené srdeční vady a anémie * Jan Chalupa příslušník čs. letectva ve Velké Británii za II. světové války * Frank Wollman literární historik, slavista, teatrolog, profesor slavistiky na univerzitě v Brně a v Bratislavě a zakladatel teatrologie na brněnské JAMU * Jan Zavřel zoolog, především entomolog, zakladatelská osobnost Masarykovy univerzity, její rektor , děkan a ředitel zoologického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity místo posledního odpočinku J. Zavřela * Josef Bartoník účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii Poslední výroční středověký jarmark Zajištění pitiva pro vojáky I. ročník závodu v chůzi Tišnov Brno Velká cena Brna a Jihomoravského kraje 2006 a Světový atletický den IAAF 2006

6 Beneš Metoděj Kulda kněz, spisovatel Jindřich Mošna herec František Berka patologický anatom, prosektor, vysokoškolský pedagog, zakladatel Ústavu pro soudní lékařství na LF MU, rektor Masarykovy univerzity ( ) a děkan její lékařské fakulty ( ) * David Kuřitka oběť dopravní nehody * Ţofie Zvěřinová ředitelka dívčí dvouleté obchodní školy při brněnské Vesně * Stanislav Cyliak pedagog; básník, dramatik a pohádkář Jindřich Mošna Uzavření lokálního příměří Koupě městského domu šlechticem Zástava klášterního majetku Odhalení pamětní desky Ericha Wolfganga Korngolda slavnostní odhalení Jan Florian profesor histologie a embryologie na LF Komenského univerzity v Bratislavě a Masarykovy univerzity v Brně, její poslední předválečný děkan; válka a odboj ; oběti okupace * Ferdinand Herčík biolog, biofyzik, zakladatel československé radiobiologie, zakladatel a první ředitel Biofyzikálního ústavu ČSAV v Brně

7 František Koláček profesor geografie na PřF MU v Brně, zakladatel jejího zeměpisného ústavu Karel Hora přednosta Anatomického ústavu LF MU a ředitel Vzdělávacího kurzu pro učitelství tělocviku na středních školách při Masarykově univerzitě * Stanislav Souček filolog slovanských jazyků, bohemista, komeniolog, literární historik Stanislav Souček Antonín Šimek teoretický a fyzikální chemik, zabývající se především výzkumem krystalické struktury, profesor PřF MU válka a odboj ; oběti okupace Vladimír Němec vysokoškolský pedagog a odborník v oboru koželužské chemie * Johann Alexander Herlth dlouholetý velitel Brněnského ozbrojeného měšťanského a střeleckého sboru v hodnosti majora ( ) a dlouholetý zástupce starosty města Brna * Karel van der Strass právník, advokát, v letech starosta města Brna * Jaroslav Kurzweil významný český matematik Karel van der Strass * Josef Pospíšil katolický kněz, spisovatel, filozof, profesor teologie, vrchní ředitel biskupského alumnátu, národní buditel, spoluzakladatel katolické strany národní a poslanec na zemském sněmu * Josef Kupka 11. biskup brněnský ( ), světící biskup brněnský ( ), apoštolský administrátor brněnské diecéze ( )

8 * Vlastimil Moravec český cyklista, vítěz Závodu míru Valentin Falkensteiner brněnský mecenáš, zakladatel dobročinné nadace, podnikatel a majitel realit, městský rada Zaloţení jednoty sokolské v Ţidenicích Zahájení tradice pěších poutí brněnské mládeţe do Křtin znak TJ Sokol Ţidenice Poţár Brückova mlýna Slavnost na Starém Brně Odhalení pamětní desky obětí okupace uzavření smlouvy na vybudování kasemat na Špilberku Josef Fanderlik český politik, říšský poslanec, významný pracovník brněnského Sokola Karel (Pavel po vstupu do řádu) Kříţkovský hudební skladatel, regenschori, učitel Leoše Janáčka Jan Evangelista Sedlák kněz, profesor, historik * Václav Jiříkovský divadelní herec, režisér, ředitel Národního divadla v Brně * Vladimír Slámečka vědec v oblasti informačních systémů místo posledního odpočinku V. Jiříkovského

9 Kašpar Lilgenblatt brněnský měšťan, radní, obchodník a písař v letech Jan Bělehrádek řádný profesor Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně; rektor Univerzity Karlovy v Praze Adolf Procházka právník a politik; profesor občanského práva na PrFMU, úředník Československého národního výboru v Paříži, právní poradce předsedy československé vlády v Londýně a předseda právní rady československé vlády v Londýně, ministr zdravotnictví ( ; po emigraci do USA působil v Radě svobodného Československa * Jan Bárta učitel, menšinový pracovník v Brně * Antonín Beer vysokoškolský pedagog, filolog Smlouva o partnerství s městem St. Pölten První utkání v ragby v ČSR Odhalení pamětní desky v budově ředitelství pošt v Brně Zahájení letecké poštovní dopravy na trati Vídeň Brno Glivice Vratislav Berlín Frank Wollman literární historik, slavista, teatrolog, profesor slavistiky na univerzitě v Brně a v Bratislavě a zakladatel teatrologie na brněnské JAMU * František Faltik jezuitský misionář Václav Jiříkovský divadelní herec, režisér, ředitel Národního divadla v Brně pamětní deska v Kounicově ulici

10 Marie (Bibi) Haasová herečka, baletka (partner osobnosti Hugo Haas) Ferdinand Debois hudební skladatel a klavírista Arnošt Zábrš účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii * Jaroslav Bečák poslanec Národního shromáždění Arnošt Zábrš * Markus Dominik Morgenstern obchodník, majitel kinematografu The Empire Bio Co. a reklamní kanceláře * Karl Norbert Mrasek spisovatel, básník a dramatik Jaroslav Brychta lékař; bioklimatolog Korunovace milostného obrazu Panny Marie Český rozhlas - zahájení vysílání brněnské odbočky Radiojournalu Změna správy Moravského zemského muzea v Brně první budova brněnského Radiojournalu tzv. domeček Odhalení pomníku Otakaru Borůvkovi Evropská výstava poštovních známek Brno 2005" Návštěva nositele Nobelovy ceny Jaen-Marie Lehna na Masarykově univerzitě

11 Provizorní lávka na "Radlase" * Jan Nepomuk Soukop kněz, básník, autor velehradských písní poutnických Jiří Svoboda sportovec-atlet Jan Sobotka profesor deskriptivní geometrie na brněnské české technice * Otakar Borůvka významný matematik, zabývající se matematickou analýzou, teorií grafů, diferenciální geometrií, algebrou a diferenciálními rovnicemi, vysokoškolský pedagog, zakladatel Matematického ústavu ČSAV v Brně Vilém Šindler sportovec - atlet, čs. reprezentant a rekordman na středních tratích, mistr ČSR v běhu na 1500 m (1924) a 800 m (1926 a 1927), na 10 km v silničním a přespolním běhu (1923) účastník OH 1924 a 1928 * Ferdinand Bartoš bývalý klinický asistent Masarykovy univerzity, emeritní sekundář veškerých univerzitních klinik a oddělení moravské zemské nemocnice, kliniky ženské a porodnické, nemocnice dětské František Xaver Hodáč politik, národohospodář, pedagog (otec osobnosti Nataša Gollová) * Valentin Lazar zpěvák městského divadla v Brně, učitel hudby Jan Sobotka Václav Zykmund výtvarný teoretik a kritik, malíř, grafik; fotograf, filmový tvůrce, básník, spisovatel, překladatel; středoškolský a vysokoškolský pedagog; zakladatel edice Ra v Rakovníku (1937) a surrealistické Skupiny Ra v Brně ( ) Václav Zykmund

12 * Jan Slezák policista, účastník Slovenského národního povstání, partyzán ( ) Zavedení vodovodu do šlechtického domu Předloţení "počtů" z městského kuřimského panství Otevření výstavy Galerie starostů a primátorů města Brna a významných osobností Vysvěcení kostela Svaté Rodiny zahájení výstavy Procesí v rámci slavnostní korunovace milostného obrazu Panny Marie * Jan Václav Hugo Voříšek český hudební skladatel, klavírista a varhaník * Vincenz Eduard Milde pedagog, kněz a arcibiskup vídeňský * Jan Štědroň houslista a pedagog Pohřbení pána z Roţmitálu v kostele sv. Jakuba Sňatek JUDr. Václava hraběte z Kounic s Josefínou Horovou a zaloţení spolku Kounicovy studentské koleje * Josef Faměra vynikající klavírista a korepetitor svatební fotografie * Jaroslav Syřiště architekt, profesor brněnské české techniky a rektor této školy v letech a

13 František Zeibert katolický kněz, děkan brněnské kapituly, papežský prelát, biskupský rada, ředitel brněnského biskupského alumnátu, profesor církevních dějin a kanonického práva, člen zemské školní rady * Jan Kakš hudební kritik, dirigent, pedagog a organizátor hudebního života v Brně, finanční komisař Robert Saska hudební kritik v Brně, syn hudebního skladatele a pedagoga Ferdinanda Sasky ( ) * Otto Burkert varhaník, klavírista a pedagog * David Kostelecký sportovec sportovní střelba, olympijský vítěz (Peking 2008, střelba-trap) * Jaroslav Mrtýnek sportovec-atletika (výškař) David Kostelecký Slavnostní vernisáţ výstav ke 100. výročí otevření Muzea města Brna Ohňostroj v rámci slavnostní korunovace milostného obrazu P. Marie Svatotomské VIII. národní závod v chůzi na 19 km o mistrovství Moravy na trati Tišnov Brno * Jan Liška hlasatel a programový inspektor Radiojournalu v Brně Jan Liška Karel Chodounský zakladatel české vědecké a experimentální farmakologie, organizátor spolkového života českých lékařů, profesor farmakologie a farmakognosie na UK a MU

14 * Antonín Černocký stavitel; přísežný soudní znalec zemského soudu a expert pojišťoven Jarmila Urbánková redaktorka, básnířka, překladatelka Slavnostní otevření novostavby knihovny Filozofické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Ochutnávka klášterního vína Brněnské kolo Ustavení výboru pro zřízení muzea Italů na Špilberku Potíţe s obnovením městské rady Slavnostní odhalení pamětní desky Ernsta Macha Manifestační schůze mírová ţen moravských * Karel IV. český a německý král a římský císař ( markrabě moravský) Brněnské kolo Alfred Skene průmyslník, spolumajitel textilní továrny na Bělidlech; starosta Brna v letech ; zemský a říšský poslanec Alfred Skene * Jan Hökl docent Vysoké školy veterinární a odborník na hygienu a technologii potravin Hans Karl Oskar Stubbe významný východoněmecký přírodovědec, profesor všeobecné a speciální genetiky, iniciátor a první prezident Německé akademie zemědělských věd, čestný doktor brněnské přírodovědecké fakulty

15 Jan Lukeš vynikající veterinární patolog a mikrobiolog, vysokoškolský učitel na lékařských fakultách v Bratislavě a v Brně a na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně * Milan Nechvátal účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii * Vilém Mrštík dramatik, spisovatel, esejista a překladatel Maxmilian Maretzek houslista, kapelník, skladatel a vydavatel Vilém Mrštík * Jiří Rumler trenér sprinterů Moravské Slavie Jiří Vítězslav Šamla redaktor zahraničního vysílání brněnského rozhlasu; iniciátor esperantského vysílání Verda Stacio; básník, překladatel do esperanta; redaktor citrusářského časopisu a citrusářských publikací Slavnostní vysvěcení kostela sv. Kunhuty Vznik magistrátu města Brna volbami 24 členů měšťanského výboru Nekatolická kázání na Lochenperku kostel sv. Kunhuty Vyslání staré ţeny na výzvědy Povolení odběru vody pro františkánský klášter Ferdinand I. Habsburský v městě Brně Odhalení mramorové busty císaře Františka I.

16 Start projektu Rodinný pas Výstava Dialog. 14 křesťanských umělců z Bavorska Festival staré hudby Brno ročník Odhalení sochy W. A. Mozarta Brněnské dny Ernsta Macha Manifestační schůze pro české vysoké školy na Moravě * Johann Peter Cerroni významný znalec dějin Moravy a sběratel pramenů k těmto dějinám * Alfred Skene průmyslník, spolumajitel textilní továrny na Bělidlech; starosta Brna v letech ; zemský a říšský poslanec Bohumil Babánek architekt, profesor na České vysoké škole technické v Brně socha W. A Mozarta na Zelném trhu * Wilhelm Dwořak architekt, inženýr, pedagog, pracovník v oboru památkové péče Bohumil Babánek * Alois Kalvoda malíř, grafik, spisovatel, výtvarný kritik, pedagog * Vilém (Wilhelm?) Bisom architekt a spisovatel (umění a národohospodářství) * Antonín Carvan sportovec-kopaná, reprezentant ČSSR

17 Nález keltského pohřebiště Prodej městského statku Krádeţ koní Výbuch v královopolské cihelně nalezená dřevěná konvice s bronzovým kováním Zaloţení tzv. Kaufmannova poháru Atletické závody o Kaufmanův pohár Alois Svoboda lékař, jeden z průkopníků českého sportu, zejména atletiky * František Koţík prozaik, autor životopisných románů z uměleckého prostředí, dramatik, básník, autor prací pro děti a rozhlasových her, operní a operetní textař, filmový a televizní dramaturg a scenárista, pracovník Radiojournalu v Brně * Jaroslav Štěpánek houslový virtuos a vynikající interpret závažných houslových skladeb českého i světového repertoáru; sólista houslových koncertů s vynikající technikou hry a vzácně citlivou tvorbou tónů místo posledního odpočinku J. Štěpánka Otevření výstavy Dějiny v miniatuře Svěcení základního kamene kostela ve Starém Lískovci Vyhlášení cen Gloria musaealis Stíţnost na nepoctivé jednání řezníků Zajištění zásob sena

18 Společná deklarace mezi městy Brno a Dallas Vysvědčení o řádném chování během "druhého" švédského obleţení Odhalení pamětní desky k projektu Stoková síť města Brna Návštěva kardinála Tomáše Špidlíka v Brně Odhalení reliéfu Ernsta Macha pamětní deska na Zelném trhu Slavnostní otevření Německého domu v Brně Prodlouţení tramvajové trati k Technologickému parku v Králově Poli * Karel Šmídek kněz, spisovatel, redaktor * Victor Heinrich Riecke protestantský pastor, publicista, kulturní činitel, filantrop * August Wieser právník; politik; starosta města Brna v letech Miroslav Borkovec účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii Miroslav Borkovec * Miloš Štejfa přední československý kardiolog, průkopník elektrokardiografického vyšetřování u nás, dlouholetý přednosta I. interní kliniky * Vladimír Škacha příslušník čs. zahraniční armády ve Francii a Velké Británii , člen paraskupiny SILVER B

19 Zdeněk Pospíšil sportovec - atletika (sprinter), účastník XV. OH 1952 v Helsinkách, držitel československého rekordu v běhu na 100 m v roce 1952 (10,6 s); vynikající malíř, grafik a designer * Václav Ţďárský sportovec - atletika (víceboj) Představení Brněnského muzejního pasu veřejnosti Slavnostní uvítání nového zemského hejtmana hraběte Thurna v Brně Slavnostní otevření nové budovy českého státního reformního reálného gymnázia v Brně-Králově Poli Zaloţení Sportovního klubu Brno Ţabovřesky Hynek Bulín právník, politik, sokolský a menšinový pracovník, účastník domácího odboje za první světové války Vladimír Helfert hudební vědec, skladatel, profesor hudební vědy na FF MU v Brně, zakladatel Hudebního archivu Moravského zemského muzea v Brně, dirigent Orchestrálního sdružení v Brně * Karel Zapletal geolog, profesor brněnské české techniky a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Emil Přibyl zakladatel veterinární gynekologie a porodnictví, zakladatel vědního oboru fyziologie a patologie reprodukce hospodářských zvířat, zabýval se umělou inseminací a andrologií místo posledního odpočinku rodiny Bulínovy Emil Pribyl * Karel Chodounský zakladatel české vědecké a experimentální farmakologie, organizátor spolkového života českých lékařů, profesor farmakologie a farmakognosie na UK a MU

20 * Gustav Frištenský legenda českého i světového zápasnictví * Vojtěch Herčík vysokoškolský pedagog G. Frištenský po prvních závode v klubu Hellas v Brně Opevňovací práce na hradě Špilberku Společná deklarace mezi druţebními městy Brno a Poznaň (Polsko) Svěcení nového praporu střelecké společnosti Slavnostní otevření knihovny Konrada Adenauera pro evropskou integraci Marie Pujmanová publicistka a spisovatelka levicového zaměření František Alois Šrom advokát a politik; hlavní představitel staročechů na Moravě; poslanec zemského (od 1861) a říšského( ) sněmu; doživotní člen panské sněmovny ( ); náměstek zemského hejtmana (1884) Eduard Milén malíř, grafik, ilustrátor, profesor výtvarné výchovy na pedagogické a filozofické fakultě Masarykovy univerzity, organizátor brněnského kulturního života Jiří Osolsobě účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii Josef Wenzl jazykovědec, pedagog a spisovatel Jiří Osolsobě * Karel Kopecký sportovec-kopaná, reprezentant ČSSR

21 Italská národní pouť, první den pobytu v Brně: příjezd do Brna Brněnská muzejní noc Spory augustiniánského kláštera s městem Znojmem Vernisáţ výstavy "Pandur Trenck" na Špilberku Zaloţení fotbalového klubu v Líšni vernisáţ výstavy * Antonín Bedřich Mitrovský státní úředník, mecenáš, propagátor nových myšlenek Jan Nepomuk Mitrovský přírodovědec, mecenáš přírodovědného bádání, zakladatel moravské vědecké mineralogie, spisovatel, hudební skladatel František Bilovský rektor Vysoké školy zemědělské v Brně Jan Nepomuk Mitrovský * Jan Krejčí fyzikální geograf, vedoucí katedry geografie na brněnské přírodovědecké fakultě Josef Habermann profesor na Německé vysoké škole technické v Brně Jan Hird Pokorný brněnský rodák, profesor Kolumbijské univerzity, světově proslulý architekt Nizozemské dny v Brně Slavnostní otevření novostavby Ústavu analytické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

22 Deník Rovnost přinesl zprávu o jednáních o komerčním vyuţití Špilberku Vyplacení mzdy sedlákům a minérům Statuta cechu mydlářů a svíčkařů Spory augustiniánského kláštera s městem Znojmem Italská národní pouť, druhý den pobytu v Brně: slavnost na Špilberku Ţádost o zakoupení 20 kop šindelů účastníci Italské národní pouti První utkání Československa v pozemním hokeji * Gustav Lindenthal inženýr-stavař * Jaroslav Provazník akademický malíř; legionář ruský Osvald Ţivotský projektant * Jan Macků biolog, mykolog, profesor brněnské české techniky * Jaroslav Jiljí Jahn mineralog a geolog, profesor brněnské české techniky Jan Macků * Rosalia Chladek tanečnice, taneční pedagožka a choreografka * Vladimír Zapletal lékař, organizátor lékařského života; znalec dějin přírodních věd uznávaný v zahraničí, znalec dějin zdravotnictví, lékařství, zvěrolékařství

23 Jan Procházka zakladatel prvního velkého českého papírnického podniku v Brně Jánuš Kubíček malíř a grafik, jeden z předních představitelů brněnské malby druhé poloviny 20. století, významná osobnost kulturního života v Brně Jánuš Kubíček Ţádost o pronájem kříţovnického dvora Italská národní pouť, třetí den pobytu: odjezd Sympozium Berta Suttnerová a mírové hnutí Slavnostní otevření jednotky intenzivní péče pro alogenní transplantace kostní dřeně Královna Marie Terezie přikázala vybudovat kasematy na Špilberku Gustav Dostál zemský vrchní stavební rada, docent ČVŠT v Brně, odborník v oboru železničního a silničního stavitelství Jiří Mahen spisovatel, básník * Antonín Cyril Stojan arcibiskup olomoucký, teolog Jiří Mahen Viktor Hoppe československý generál Philipp Langmann dramatik, prozaik a publicista, chemik

24 * Arnošt Nejedlý sportovec (atletika, organizátor) - běžecký vytrvalec a velký propagátor maratonského běhu Slavnostní otevření Betlémského chrámu v Brně Udělení čestné vědecké hodnosti Doctor Honoris Causa Jiřímu Suchému, dramatikovi, básníku a herci Poţár v hostinci U hvězdy za Měnínskou branou Betlémský chrám v Brně Brno Art Open smlouva na stavební práce na kasematech a hradbách na Špilberku Slavnostní zahájení dopravy na elektrické dráze z Brna do Bystrce * Miroslav Masák architekt Jan Lenfeld zakladatel československé hygieny potravin živočišného původu, válka a odboj ; legionář ruský Jan Lenfeld * Maxmilián Kolaja středoškolský profesor, první lektor polštiny a jeden ze zakladatelů polonistiky na brněnské filosofické fakultě Zavedení číslování domů dle ulic Zahájení provozu parní pouliční dráhy v Brně Snaha o nastolení míru

25 Krajský hejtman Ferdinand Zikmund Sack z Bohuňovic se obrací na purkmistra města Brna a oznamuje mu, ţe bylo poraţeno k nasolení sedm kusů hovězího dobytka. Ţádá jej, aby delegoval někoho z rady pro čtvrcení a nasolování masa Zahájení provozu letecké linky Praha Brno Bratislava Košice Oslavy 25. výročí zaloţení české techniky a oficiální předání budovy Kounicových kolejí do uţívání Setkání při příleţitosti vzpomínky 70. výročí slavnostního otevření Kounicových studentských kolejí Setkání patnácti prezidentů zemí střední, jiţní a východní Evropy * evropští prezidenti v Brně Zdeněk Blaţek hudební skladatel a teoretik, ředitel brněnské konzervatoře a profesor muzikologie na brněnské univerzitě Otakar Kallauner vědecko-výzkumný pracovník v oboru stavebních hmot a keramiky dítě osobnosti: Václav Urban Stuffler 4. biskup brněnský * Lev Krča sportovec-atletika, sportovní fotograf, architekt Návštěva italských zemědělců Smlouva o prodeji měšťanského domu františkánskému klášteru Obnovení hranic mezi městským statkem kuřimským a šlechtickým statkem blanenským Výprava na dno Macochy roku 1723

26 Ničivé krupobití v Brně Jednodenní výstava Pocta stému výročí novodobých olympijských her Vysvěcení pravoslavného chrámu sv. Václava Jindřich Blaţej Vávra (Wawra) botanik, cestovatel, lodní lékař, nejstarší doložený fotografující cestovatel z českých zemí (od 1857) * Jiří Šindler ilustrátor, grafik, znalec písma, profesor na Střední škole uměleckých řemesel a na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně * František Kubíček předseda župy i odboru KČST, příznivec a propagátor turistiky náhrobek rodiny Wawrovy * Jan Hird Pokorný brněnský rodák, profesor Kolumbijské univerzity, světově proslulý architekt Větrná smršť na Kamenomlýnské Audience zástupců fakultních spolků Masarykovy univerzity u prezidenta republiky Ţádost o polního ranhojiče Dohoda o rozvoji přátelských styků mezi městy Brnem a Zagrebem Dosazení faráře u sv. Jakuba Návštěva partnerek evropských prezidentů ve starobrněnském opatství Exploze v prostorách speditérské firmy Schück a Skutetzky

27 Zahájení Výstavy soudobé kultury v Československu Veřejné vzlety českých aviatiků První mezinárodní atletický podnik SK Moravská Slavia Pavilon města Brna * Oldřich Mikulášek básník s hlubokým niterným vztahem k Moravě a městu Brnu * Jan Křtitel Rudiš podnikatel - stolař Konrád Babraj brněnský sochař * Jaroslav Marcha spisovatel a novinář Jaroslav Marcha Josef Kratochvil skautský činitel; pedagog; spisovatel; odbojář * Bohuš Fleischer sportovec-atlet, běžec na 100 až 800 metrů, čs. reprezentant, mistr ČSR v běhu na 400 m (1924, 1929), člen rekordních a mistrovských štafet, čs. rekordman v běhu na 500 m časem 1:08 minut (1925) Jan Buchta účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii * Vilém Hank architekt a pracovník Moravského zemského muzea Posvěcení dostavěného kostela Panny Marie Slavnostní bohosluţba

Slovo starosty. Pozapomenutý Svátek matek KVĚTEN 2011. ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Vážení spoluobčané, ČÍSLO 5.

Slovo starosty. Pozapomenutý Svátek matek KVĚTEN 2011. ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Vážení spoluobčané, ČÍSLO 5. KVĚTEN 2011 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 5., ROČNÍK XX Slovo starosty Vážení spoluobčané, již v loňském roce jsem informoval o chystané regeneraci budovy Základní školy Novoměstská.

Více

MONTÁNNÍ, KULTURNÍ A HISTORICKÁ VÝROČÍ

MONTÁNNÍ, KULTURNÍ A HISTORICKÁ VÝROČÍ 1 MONTÁNNÍ, KULTURNÍ A HISTORICKÁ VÝROČÍ VÝROČÍ ROKU 2009 Jaroslav Korbel Podbrdský 2008-2009 2 LEDEN 5. výročí Chytil, Rudolf Páter, CSsR * 02.03.1910 Tučapy u Holešova (KM) + 01.01.2004 Stará Boleslav,

Více

MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ. (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech)

MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ. (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech) MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech) JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ Příbram 2001, 2008 Příbram v době držení

Více

CENA MĚSTA OLOMOUCE CENA ZA POČIN ROKU 2013

CENA MĚSTA OLOMOUCE CENA ZA POČIN ROKU 2013 CENA MĚSTA OLOMOUCE CENA ZA POČIN ROKU 2013 Cena města Olomouce Cena za počin roku 2013 Vážené dámy a pánové, milí přátelé, už posedmnácté se přiblížil okamžik, kdy se několik výjimečných osobností z

Více

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK MIROSLAV MARADA HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH Průvodce Celkový pohled na kapli sv. Antonína Paduánského od severu VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK

Více

Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8

Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8 Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8 Ústečané nejen v datech (2) Prolog Když se někoho z Ústí zeptáte, jestli se mu tam líbí, odpoví většinou, že ne. Ale okolí že je hezké. A podobně jsme

Více

K A L E N D Á R I U M

K A L E N D Á R I U M K A L E N D Á R I U M REGIONÁLNÍCH VÝROČÍ ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014 okres D Ě Č Í N 1. 1. 1864 zemřel Bedřich Egermann, 150 šluknovský rodák, sklářský výtvarník 1. 1. 1919 nar. ve Varnsdorfu Petr Kien,

Více

Cena města Olomouce za rok 2008

Cena města Olomouce za rok 2008 Cena města Olomouce za rok 2008 Dámy a pánové, dostává se Vám do rukou publikace, ve které tradičně představujeme v krátkých medailoncích nové držitele Ceny města Olomouce a zároveň také přidáváme přehled

Více

Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005

Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005 Bělá pod Bezdězem Kronika r. 2005 Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvod Současné události Každodenní život Zajímavosti Volný čas Spolky - Tělovýchova a sport Korfbalový oddíl Oddíl házené Spolek amatérských cyklistů,

Více

Cena města Olomouce za rok 2010

Cena města Olomouce za rok 2010 Cena města Olomouce za rok 2010 Cena města Olomouce Cena za počin roku 2010 Dámy a pánové, vážení přátelé, letos počítáme již patnáctý rok od doby, kdy jsme započali tradici udělování Cen města Olomouce,

Více

MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR

MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ Příbram 2005 SPISOVATELÉ, HUDEBNÍCI A DALŠÍ UMĚLCI (asi 1880-1925) 1 2 A Antoš, Václav * 01.12.1878 Chomutičky (JC) + 08.11.1938 Praha (A) Č. sochař a malíř.

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4 1. SRPEN 1859 Narozen Alois Slovák, katolický kněz a kazatel. Nastoupil jako druhý kaplan při katedrálním chrámu v Brně. Povolán na funkci prefekta

Více

Dotzauer 339339. D: Topographie der Stadt Graßlitz sammt Ortschaften im Jahre 1821 (ed. R. Dotzauer), 1870. L: BL 1, s. 275; EBL, s. 116.

Dotzauer 339339. D: Topographie der Stadt Graßlitz sammt Ortschaften im Jahre 1821 (ed. R. Dotzauer), 1870. L: BL 1, s. 275; EBL, s. 116. Dotzauer 339339 Dotzauer, Johann Florian, * 11. 5. 1788 Kraslice, 10. 3. 1851 Kraslice, vojenský úředník, lékař, lékárník Vystudoval gymnázium v Chebu, pokračoval ve studiu na medicíně v Praze a ve Vídni,

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 3 1. LISTOPAD 1368 Ve velechrámu sv. Petra v Římě, papež Urban V. korunoval na římskou císařovnu Alžbětu Pomořanskou, českou a římskou královnu.

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 4

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 4 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 4 1. ČERVENEC 1914 Narozen Mons. Mgr. Josef Olejník, katolický kněz, hudební skladatel a pedagog, sbormistr. V letech 1939 až 1945 vystudoval gregoriánský

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti,

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu přivítat na půdě Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která se stala v letošním

Více

KAM. Dědo, říkám, nezapomeň na ten výlet. po Česku ZDARMA. Rájem rozhlednovým. Co můžeš udělat dnes. Velká fotohádanka pro malé i velké

KAM. Dědo, říkám, nezapomeň na ten výlet. po Česku ZDARMA. Rájem rozhlednovým. Co můžeš udělat dnes. Velká fotohádanka pro malé i velké Turistický magazín KAM ročník VIII., červen 2014 po Česku ZDARMA Dědo, říkám, nezapomeň na ten výlet Rájem rozhlednovým Co můžeš udělat dnes Velká fotohádanka pro malé i velké www.kampocesku.cz KAM na

Více

LAUREÁTI EVROPSKÉ CENY TREBBIA ZA TVŮRČÍ ČINNOST (V LETECH 2000 AŽ 2014)

LAUREÁTI EVROPSKÉ CENY TREBBIA ZA TVŮRČÍ ČINNOST (V LETECH 2000 AŽ 2014) LAUREÁTI EVROPSKÉ CENY TREBBIA ZA TVŮRČÍ ČINNOST (V LETECH 2000 AŽ 2014) AMINOV, AMRI (*1966, Tádžikistán / Francie) Umělecké ambice a touhy zavedly francouzského sochaře tádžického původu Amri Aminova

Více

Výročí regionálních osobností na. září 2014. Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice

Výročí regionálních osobností na. září 2014. Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice Výročí regionálních osobností na září 2014 Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice Baarová, Lída - herečka * 07. 09. 1914 - Praha + 27. 10. 2000 - Salcburk (Rakousko) Místa působení: Praha, Rakousko

Více

NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 14. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3. 23. září až 18. listopadu 2010

NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 14. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3. 23. září až 18. listopadu 2010 14. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 Motto: Můj krásný a milovaný Žižkov! Jednou jsem kdesi napsal, že je to nejkrásnější město na světě. A opravdu bylo! Jaroslav Seifert

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3 1. DUBEN 1868 Narozen PhDr. Alois Kolísek, katolický kněz a teolog, čestný biskupský a kon zistorní rada, historik umění, propagátor slovenské kultury

Více

Brány královských věnných měst otevřené...

Brány královských věnných měst otevřené... Brány královských věnných měst otevřené... Mělník Nový Bydžov Polička Trutnov Vysoké Mýto Dvůr Králové nad Labem Hradec Králové Chrudim Jaroměř KDYŽ SE ŘEKNE... Dvůr Králové nad Labem, připomene se vám

Více

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům,

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům, A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2014 PATNÁCTILETÉ AKTUALITY (čtěte na straně 8) NOVINKY Z BYTOVÉHO ODBORU Po čase jsme opět požádali o rozhovor pana místostarostu Mgr. Petra Semráda, který má v

Více

Kronika události 2004

Kronika události 2004 Kronika události 2004 Z pozoruhodnosti Novojičínského života Rok dvoutisící čtvrtý v dějinách Evropy, Českého státu a nepochybně i Nového Jičína byl vpravdě historický, neboť svobodná Evropa v podobě patnáctičlenné

Více

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 30.7.2009

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 30.7.2009 BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 30.7.2009 Baláš, Emanuel,1914-1966 Baláš, Miloslav,1907-1983 Baletka, Ladislav,1944- Baletka, Tomáš1971- Baroš, Marek Bartoš, Josef,1931-2005 Bauer, František Saleský,1841-1915

Více

890 let 1315 Nejstarší písemný záznam o Čánce, která tehdy patřila k opočenskému hradu. 700 let

890 let 1315 Nejstarší písemný záznam o Čánce, která tehdy patřila k opočenskému hradu. 700 let 21. října 1125 Zemřel děkan svatovítské kapituly v Praze a kronikář Kosmas (nar. asi 1035), autor první písemné zmínky o Opočně k roku 1068. 8 1315 Nejstarší písemný záznam o Čánce, která tehdy patřila

Více

Historické dokumenty z věže kostela

Historické dokumenty z věže kostela Říjen 2010/číslo 10 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Historické dokumenty z věže kostela Při opravě věže kostela byly v minulém roce nalezeny kovové schrány a zapečetěný balíček. Z archivu městského

Více

1006 Jan Tomáš Fischer (1912-1957) 1001 Miloslav Beutler (1897-1964)

1006 Jan Tomáš Fischer (1912-1957) 1001 Miloslav Beutler (1897-1964) 1001 Miloslav Beutler (1897-1964) 100. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy 1810-1836, poprsí zleva/milenecký pár, 2-řádkový opis; Br 60 mm, původní etue. Antonín Dvořák - český hudební skladatel, čestný doktor

Více

Výročí regionálních osobností na. květen 2015. Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice

Výročí regionálních osobností na. květen 2015. Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice Výročí regionálních osobností na květen 2015 Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice Altman, Václav, 1892-1975 - učitel * 1892 - Kanice (okr. Domažlice) + 19. 05. 1975 Místa působení: Staňkov, Pasečnice

Více

ČESKÁ HUDBA 2004. nedílná součást evropské kultury

ČESKÁ HUDBA 2004. nedílná součást evropské kultury ČESKÁ HUDBA 2004 nedílná součást evropské kultury POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA REPUBLIKY VÁCLAVA KLAUSE a PANÍ VIVIANE REDING, ČLENKY EVROPSKÉ KOMISE zodpovědné za vzdělávání a kulturu ISBN 80-7008-161-9 Kód:

Více