KALENDÁRIUM KVĚTEN 2010 (zdroj:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KALENDÁRIUM KVĚTEN 2010 (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz)"

Transkript

1 KALENDÁRIUM KVĚTEN 2010 (zdroj: Návštěva císaře Františka I. v Brně Vznik Psychologické laboratoře ČSAV Zřízení C. k. poštovního a telegrafního úřadu v Husovicích Zaloţení továrny "Treom" První hod kladivem v Brně Vydání knihy "Koňská lékařství" Stávka brněnských textilních dělníků za zkrácení pracovní doby * Helena Kafková řeholní sestra - v roce 1914 vstoupila do kongregace sester Křesťanské lásky III. řádu sv. Františka obláčka, při které přijala jméno Marie Restituta (Obnovená) - ošetřovatelka * František Alexandr Zach voják, generál srbské armády Jindřich Strniště sportovec-atlet, čs. reprezentant a rekordman na středních tratích ve 20. letech 20. století František Alexandr Zach * Ivo Váňa Psota choreograf a baletní mistr Národního divadla v Brně Pivní a vinný šenk Dohoda o rozdělení desátků a poţitků z kostela a fary v Komárově

2 Arnošt Lamprecht univerzitní profesor, jazykovědec - bohemista, dialektolog Počátek obléhání Brna švédskými vojsky Udělení Velké zlaté medaile Masarykovy univerzity Gilbertu Guillaumovi Ţádost o zakoupení domku G. Guillaumo s rektorem Masarykovy univerzity Slavnostní otevření novostavby dětské nemocnice v Černých Polích Vernisáţ výstavy "Kdyţ Brno dobývali Švédové" Josef Zelený malíř oltářních obrazů, historických výjevů a portrétů * Vojtěška Matyášová učitelka Arnošt Heinrich novinář, redaktor a šéfredaktor Lidových novin Arnošt Heinrich * Oldřich Jambor účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii * Jan Kantůrek sportovec-atletika (vrhač), sportovní činovník * Jan Zemek příslušník čs. zahraniční armády ve Francii a Velké Británii , člen paraskupiny SILVER B Pohřeb SS Rottenführera Heinze Rehglitzera

3 Technický institut přeměněn na vysokou školu Převezení pěti truhlic s kostelními klenoty do města Vídně I. mezinárodní závod motocyklů a automobilů do vrchu Brno-Soběšice Tryzna k uctění památky všech obětí holocaustu Obnovení věţe kláštera Milosrdných bratří Běh vítězství v Bystrci Karel Höger herec; člen divadla v Brně a Národního divadla; profesor filmové a televizní fakulty AMU * Josef Tvrdý profesor filozofie a psychologie na FF MU v Brně a UK v Bratislavě; válka a odboj ; oběti okupace Eugen Argenteau voják (generál), velitel Brna v roce 1804 Josef Tvrdý * Jan Novák profesor analytické chemie na České vysoké škole technické v Brně v letech * Thomas Winner významný představitel americké literární vědy, sémiotiky umění a kultury a literárněvědné slavistiky * Dušan Soudek biolog, cytogenetik, čestný doktor Masarykovy univerzity * Kurt Bock účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii

4 Jaroslav Horáček přednosta dermatovenerologické kliniky brněnské LF ve Fakultní nemocnici u sv. Anny, zakladatel dětského dermatologického oddělení ve Fakultní dětské nemocnici v Brně, vedoucí Laboratoře biochemie kůže František Jurný profesor chirurgie a očního zvěrolékařství na Vysoké škole veterinární v Brně; jeden z prvních chirurgů, který propracoval moderní operativní veterinární chirurgii a pochopil a uvědomil si důležitost dokonalé anesteziologie, bez níž není fyziologické operování možné František Jurný Karel Hruška pracovník Výzkumného ústavu veterinářského Československé akademie zemědělských věd v Brně * Florian Dvořák sportovec - tenista, průkopník českého tenisu v Brně na poč. 20. století, významný tenisový teoretik a činovník (včetně dalších sportovních odvětví) Zahájení provozu lodní dopravy na Brněnské přehradě Svěcení kostela sv. Augustina v Masarykově čtvrti Příkazy vojenského velitele města jedna z brněnských lodí Příkazy krajského hejtmana Vyčištění studen Zápis o průběhu přepravy pěti truhlic kostelních klenotů z Brna do Vídně Stvrzení úspěšné přepravy pěti truhlic kostelních klenotů z Brna do Vídně Městské dluhy

5 Odhalení pamětních desek obětem nacismu na Právnické fakultě MU Memoriál Miloslava Bednaříka Hudební dny Ericha Wolfganga Korngolda Otevření Měnínské brány pro veřejnost * Měnínská brána Otakar Teyschl lékař, významná osobnost české pediatrie, hlavně se soustředil na vrozené srdeční vady a anémie * Jan Chalupa příslušník čs. letectva ve Velké Británii za II. světové války * Frank Wollman literární historik, slavista, teatrolog, profesor slavistiky na univerzitě v Brně a v Bratislavě a zakladatel teatrologie na brněnské JAMU * Jan Zavřel zoolog, především entomolog, zakladatelská osobnost Masarykovy univerzity, její rektor , děkan a ředitel zoologického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity místo posledního odpočinku J. Zavřela * Josef Bartoník účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii Poslední výroční středověký jarmark Zajištění pitiva pro vojáky I. ročník závodu v chůzi Tišnov Brno Velká cena Brna a Jihomoravského kraje 2006 a Světový atletický den IAAF 2006

6 Beneš Metoděj Kulda kněz, spisovatel Jindřich Mošna herec František Berka patologický anatom, prosektor, vysokoškolský pedagog, zakladatel Ústavu pro soudní lékařství na LF MU, rektor Masarykovy univerzity ( ) a děkan její lékařské fakulty ( ) * David Kuřitka oběť dopravní nehody * Ţofie Zvěřinová ředitelka dívčí dvouleté obchodní školy při brněnské Vesně * Stanislav Cyliak pedagog; básník, dramatik a pohádkář Jindřich Mošna Uzavření lokálního příměří Koupě městského domu šlechticem Zástava klášterního majetku Odhalení pamětní desky Ericha Wolfganga Korngolda slavnostní odhalení Jan Florian profesor histologie a embryologie na LF Komenského univerzity v Bratislavě a Masarykovy univerzity v Brně, její poslední předválečný děkan; válka a odboj ; oběti okupace * Ferdinand Herčík biolog, biofyzik, zakladatel československé radiobiologie, zakladatel a první ředitel Biofyzikálního ústavu ČSAV v Brně

7 František Koláček profesor geografie na PřF MU v Brně, zakladatel jejího zeměpisného ústavu Karel Hora přednosta Anatomického ústavu LF MU a ředitel Vzdělávacího kurzu pro učitelství tělocviku na středních školách při Masarykově univerzitě * Stanislav Souček filolog slovanských jazyků, bohemista, komeniolog, literární historik Stanislav Souček Antonín Šimek teoretický a fyzikální chemik, zabývající se především výzkumem krystalické struktury, profesor PřF MU válka a odboj ; oběti okupace Vladimír Němec vysokoškolský pedagog a odborník v oboru koželužské chemie * Johann Alexander Herlth dlouholetý velitel Brněnského ozbrojeného měšťanského a střeleckého sboru v hodnosti majora ( ) a dlouholetý zástupce starosty města Brna * Karel van der Strass právník, advokát, v letech starosta města Brna * Jaroslav Kurzweil významný český matematik Karel van der Strass * Josef Pospíšil katolický kněz, spisovatel, filozof, profesor teologie, vrchní ředitel biskupského alumnátu, národní buditel, spoluzakladatel katolické strany národní a poslanec na zemském sněmu * Josef Kupka 11. biskup brněnský ( ), světící biskup brněnský ( ), apoštolský administrátor brněnské diecéze ( )

8 * Vlastimil Moravec český cyklista, vítěz Závodu míru Valentin Falkensteiner brněnský mecenáš, zakladatel dobročinné nadace, podnikatel a majitel realit, městský rada Zaloţení jednoty sokolské v Ţidenicích Zahájení tradice pěších poutí brněnské mládeţe do Křtin znak TJ Sokol Ţidenice Poţár Brückova mlýna Slavnost na Starém Brně Odhalení pamětní desky obětí okupace uzavření smlouvy na vybudování kasemat na Špilberku Josef Fanderlik český politik, říšský poslanec, významný pracovník brněnského Sokola Karel (Pavel po vstupu do řádu) Kříţkovský hudební skladatel, regenschori, učitel Leoše Janáčka Jan Evangelista Sedlák kněz, profesor, historik * Václav Jiříkovský divadelní herec, režisér, ředitel Národního divadla v Brně * Vladimír Slámečka vědec v oblasti informačních systémů místo posledního odpočinku V. Jiříkovského

9 Kašpar Lilgenblatt brněnský měšťan, radní, obchodník a písař v letech Jan Bělehrádek řádný profesor Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně; rektor Univerzity Karlovy v Praze Adolf Procházka právník a politik; profesor občanského práva na PrFMU, úředník Československého národního výboru v Paříži, právní poradce předsedy československé vlády v Londýně a předseda právní rady československé vlády v Londýně, ministr zdravotnictví ( ; po emigraci do USA působil v Radě svobodného Československa * Jan Bárta učitel, menšinový pracovník v Brně * Antonín Beer vysokoškolský pedagog, filolog Smlouva o partnerství s městem St. Pölten První utkání v ragby v ČSR Odhalení pamětní desky v budově ředitelství pošt v Brně Zahájení letecké poštovní dopravy na trati Vídeň Brno Glivice Vratislav Berlín Frank Wollman literární historik, slavista, teatrolog, profesor slavistiky na univerzitě v Brně a v Bratislavě a zakladatel teatrologie na brněnské JAMU * František Faltik jezuitský misionář Václav Jiříkovský divadelní herec, režisér, ředitel Národního divadla v Brně pamětní deska v Kounicově ulici

10 Marie (Bibi) Haasová herečka, baletka (partner osobnosti Hugo Haas) Ferdinand Debois hudební skladatel a klavírista Arnošt Zábrš účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii * Jaroslav Bečák poslanec Národního shromáždění Arnošt Zábrš * Markus Dominik Morgenstern obchodník, majitel kinematografu The Empire Bio Co. a reklamní kanceláře * Karl Norbert Mrasek spisovatel, básník a dramatik Jaroslav Brychta lékař; bioklimatolog Korunovace milostného obrazu Panny Marie Český rozhlas - zahájení vysílání brněnské odbočky Radiojournalu Změna správy Moravského zemského muzea v Brně první budova brněnského Radiojournalu tzv. domeček Odhalení pomníku Otakaru Borůvkovi Evropská výstava poštovních známek Brno 2005" Návštěva nositele Nobelovy ceny Jaen-Marie Lehna na Masarykově univerzitě

11 Provizorní lávka na "Radlase" * Jan Nepomuk Soukop kněz, básník, autor velehradských písní poutnických Jiří Svoboda sportovec-atlet Jan Sobotka profesor deskriptivní geometrie na brněnské české technice * Otakar Borůvka významný matematik, zabývající se matematickou analýzou, teorií grafů, diferenciální geometrií, algebrou a diferenciálními rovnicemi, vysokoškolský pedagog, zakladatel Matematického ústavu ČSAV v Brně Vilém Šindler sportovec - atlet, čs. reprezentant a rekordman na středních tratích, mistr ČSR v běhu na 1500 m (1924) a 800 m (1926 a 1927), na 10 km v silničním a přespolním běhu (1923) účastník OH 1924 a 1928 * Ferdinand Bartoš bývalý klinický asistent Masarykovy univerzity, emeritní sekundář veškerých univerzitních klinik a oddělení moravské zemské nemocnice, kliniky ženské a porodnické, nemocnice dětské František Xaver Hodáč politik, národohospodář, pedagog (otec osobnosti Nataša Gollová) * Valentin Lazar zpěvák městského divadla v Brně, učitel hudby Jan Sobotka Václav Zykmund výtvarný teoretik a kritik, malíř, grafik; fotograf, filmový tvůrce, básník, spisovatel, překladatel; středoškolský a vysokoškolský pedagog; zakladatel edice Ra v Rakovníku (1937) a surrealistické Skupiny Ra v Brně ( ) Václav Zykmund

12 * Jan Slezák policista, účastník Slovenského národního povstání, partyzán ( ) Zavedení vodovodu do šlechtického domu Předloţení "počtů" z městského kuřimského panství Otevření výstavy Galerie starostů a primátorů města Brna a významných osobností Vysvěcení kostela Svaté Rodiny zahájení výstavy Procesí v rámci slavnostní korunovace milostného obrazu Panny Marie * Jan Václav Hugo Voříšek český hudební skladatel, klavírista a varhaník * Vincenz Eduard Milde pedagog, kněz a arcibiskup vídeňský * Jan Štědroň houslista a pedagog Pohřbení pána z Roţmitálu v kostele sv. Jakuba Sňatek JUDr. Václava hraběte z Kounic s Josefínou Horovou a zaloţení spolku Kounicovy studentské koleje * Josef Faměra vynikající klavírista a korepetitor svatební fotografie * Jaroslav Syřiště architekt, profesor brněnské české techniky a rektor této školy v letech a

13 František Zeibert katolický kněz, děkan brněnské kapituly, papežský prelát, biskupský rada, ředitel brněnského biskupského alumnátu, profesor církevních dějin a kanonického práva, člen zemské školní rady * Jan Kakš hudební kritik, dirigent, pedagog a organizátor hudebního života v Brně, finanční komisař Robert Saska hudební kritik v Brně, syn hudebního skladatele a pedagoga Ferdinanda Sasky ( ) * Otto Burkert varhaník, klavírista a pedagog * David Kostelecký sportovec sportovní střelba, olympijský vítěz (Peking 2008, střelba-trap) * Jaroslav Mrtýnek sportovec-atletika (výškař) David Kostelecký Slavnostní vernisáţ výstav ke 100. výročí otevření Muzea města Brna Ohňostroj v rámci slavnostní korunovace milostného obrazu P. Marie Svatotomské VIII. národní závod v chůzi na 19 km o mistrovství Moravy na trati Tišnov Brno * Jan Liška hlasatel a programový inspektor Radiojournalu v Brně Jan Liška Karel Chodounský zakladatel české vědecké a experimentální farmakologie, organizátor spolkového života českých lékařů, profesor farmakologie a farmakognosie na UK a MU

14 * Antonín Černocký stavitel; přísežný soudní znalec zemského soudu a expert pojišťoven Jarmila Urbánková redaktorka, básnířka, překladatelka Slavnostní otevření novostavby knihovny Filozofické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Ochutnávka klášterního vína Brněnské kolo Ustavení výboru pro zřízení muzea Italů na Špilberku Potíţe s obnovením městské rady Slavnostní odhalení pamětní desky Ernsta Macha Manifestační schůze mírová ţen moravských * Karel IV. český a německý král a římský císař ( markrabě moravský) Brněnské kolo Alfred Skene průmyslník, spolumajitel textilní továrny na Bělidlech; starosta Brna v letech ; zemský a říšský poslanec Alfred Skene * Jan Hökl docent Vysoké školy veterinární a odborník na hygienu a technologii potravin Hans Karl Oskar Stubbe významný východoněmecký přírodovědec, profesor všeobecné a speciální genetiky, iniciátor a první prezident Německé akademie zemědělských věd, čestný doktor brněnské přírodovědecké fakulty

15 Jan Lukeš vynikající veterinární patolog a mikrobiolog, vysokoškolský učitel na lékařských fakultách v Bratislavě a v Brně a na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně * Milan Nechvátal účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii * Vilém Mrštík dramatik, spisovatel, esejista a překladatel Maxmilian Maretzek houslista, kapelník, skladatel a vydavatel Vilém Mrštík * Jiří Rumler trenér sprinterů Moravské Slavie Jiří Vítězslav Šamla redaktor zahraničního vysílání brněnského rozhlasu; iniciátor esperantského vysílání Verda Stacio; básník, překladatel do esperanta; redaktor citrusářského časopisu a citrusářských publikací Slavnostní vysvěcení kostela sv. Kunhuty Vznik magistrátu města Brna volbami 24 členů měšťanského výboru Nekatolická kázání na Lochenperku kostel sv. Kunhuty Vyslání staré ţeny na výzvědy Povolení odběru vody pro františkánský klášter Ferdinand I. Habsburský v městě Brně Odhalení mramorové busty císaře Františka I.

16 Start projektu Rodinný pas Výstava Dialog. 14 křesťanských umělců z Bavorska Festival staré hudby Brno ročník Odhalení sochy W. A. Mozarta Brněnské dny Ernsta Macha Manifestační schůze pro české vysoké školy na Moravě * Johann Peter Cerroni významný znalec dějin Moravy a sběratel pramenů k těmto dějinám * Alfred Skene průmyslník, spolumajitel textilní továrny na Bělidlech; starosta Brna v letech ; zemský a říšský poslanec Bohumil Babánek architekt, profesor na České vysoké škole technické v Brně socha W. A Mozarta na Zelném trhu * Wilhelm Dwořak architekt, inženýr, pedagog, pracovník v oboru památkové péče Bohumil Babánek * Alois Kalvoda malíř, grafik, spisovatel, výtvarný kritik, pedagog * Vilém (Wilhelm?) Bisom architekt a spisovatel (umění a národohospodářství) * Antonín Carvan sportovec-kopaná, reprezentant ČSSR

17 Nález keltského pohřebiště Prodej městského statku Krádeţ koní Výbuch v královopolské cihelně nalezená dřevěná konvice s bronzovým kováním Zaloţení tzv. Kaufmannova poháru Atletické závody o Kaufmanův pohár Alois Svoboda lékař, jeden z průkopníků českého sportu, zejména atletiky * František Koţík prozaik, autor životopisných románů z uměleckého prostředí, dramatik, básník, autor prací pro děti a rozhlasových her, operní a operetní textař, filmový a televizní dramaturg a scenárista, pracovník Radiojournalu v Brně * Jaroslav Štěpánek houslový virtuos a vynikající interpret závažných houslových skladeb českého i světového repertoáru; sólista houslových koncertů s vynikající technikou hry a vzácně citlivou tvorbou tónů místo posledního odpočinku J. Štěpánka Otevření výstavy Dějiny v miniatuře Svěcení základního kamene kostela ve Starém Lískovci Vyhlášení cen Gloria musaealis Stíţnost na nepoctivé jednání řezníků Zajištění zásob sena

18 Společná deklarace mezi městy Brno a Dallas Vysvědčení o řádném chování během "druhého" švédského obleţení Odhalení pamětní desky k projektu Stoková síť města Brna Návštěva kardinála Tomáše Špidlíka v Brně Odhalení reliéfu Ernsta Macha pamětní deska na Zelném trhu Slavnostní otevření Německého domu v Brně Prodlouţení tramvajové trati k Technologickému parku v Králově Poli * Karel Šmídek kněz, spisovatel, redaktor * Victor Heinrich Riecke protestantský pastor, publicista, kulturní činitel, filantrop * August Wieser právník; politik; starosta města Brna v letech Miroslav Borkovec účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii Miroslav Borkovec * Miloš Štejfa přední československý kardiolog, průkopník elektrokardiografického vyšetřování u nás, dlouholetý přednosta I. interní kliniky * Vladimír Škacha příslušník čs. zahraniční armády ve Francii a Velké Británii , člen paraskupiny SILVER B

19 Zdeněk Pospíšil sportovec - atletika (sprinter), účastník XV. OH 1952 v Helsinkách, držitel československého rekordu v běhu na 100 m v roce 1952 (10,6 s); vynikající malíř, grafik a designer * Václav Ţďárský sportovec - atletika (víceboj) Představení Brněnského muzejního pasu veřejnosti Slavnostní uvítání nového zemského hejtmana hraběte Thurna v Brně Slavnostní otevření nové budovy českého státního reformního reálného gymnázia v Brně-Králově Poli Zaloţení Sportovního klubu Brno Ţabovřesky Hynek Bulín právník, politik, sokolský a menšinový pracovník, účastník domácího odboje za první světové války Vladimír Helfert hudební vědec, skladatel, profesor hudební vědy na FF MU v Brně, zakladatel Hudebního archivu Moravského zemského muzea v Brně, dirigent Orchestrálního sdružení v Brně * Karel Zapletal geolog, profesor brněnské české techniky a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Emil Přibyl zakladatel veterinární gynekologie a porodnictví, zakladatel vědního oboru fyziologie a patologie reprodukce hospodářských zvířat, zabýval se umělou inseminací a andrologií místo posledního odpočinku rodiny Bulínovy Emil Pribyl * Karel Chodounský zakladatel české vědecké a experimentální farmakologie, organizátor spolkového života českých lékařů, profesor farmakologie a farmakognosie na UK a MU

20 * Gustav Frištenský legenda českého i světového zápasnictví * Vojtěch Herčík vysokoškolský pedagog G. Frištenský po prvních závode v klubu Hellas v Brně Opevňovací práce na hradě Špilberku Společná deklarace mezi druţebními městy Brno a Poznaň (Polsko) Svěcení nového praporu střelecké společnosti Slavnostní otevření knihovny Konrada Adenauera pro evropskou integraci Marie Pujmanová publicistka a spisovatelka levicového zaměření František Alois Šrom advokát a politik; hlavní představitel staročechů na Moravě; poslanec zemského (od 1861) a říšského( ) sněmu; doživotní člen panské sněmovny ( ); náměstek zemského hejtmana (1884) Eduard Milén malíř, grafik, ilustrátor, profesor výtvarné výchovy na pedagogické a filozofické fakultě Masarykovy univerzity, organizátor brněnského kulturního života Jiří Osolsobě účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii Josef Wenzl jazykovědec, pedagog a spisovatel Jiří Osolsobě * Karel Kopecký sportovec-kopaná, reprezentant ČSSR

21 Italská národní pouť, první den pobytu v Brně: příjezd do Brna Brněnská muzejní noc Spory augustiniánského kláštera s městem Znojmem Vernisáţ výstavy "Pandur Trenck" na Špilberku Zaloţení fotbalového klubu v Líšni vernisáţ výstavy * Antonín Bedřich Mitrovský státní úředník, mecenáš, propagátor nových myšlenek Jan Nepomuk Mitrovský přírodovědec, mecenáš přírodovědného bádání, zakladatel moravské vědecké mineralogie, spisovatel, hudební skladatel František Bilovský rektor Vysoké školy zemědělské v Brně Jan Nepomuk Mitrovský * Jan Krejčí fyzikální geograf, vedoucí katedry geografie na brněnské přírodovědecké fakultě Josef Habermann profesor na Německé vysoké škole technické v Brně Jan Hird Pokorný brněnský rodák, profesor Kolumbijské univerzity, světově proslulý architekt Nizozemské dny v Brně Slavnostní otevření novostavby Ústavu analytické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

22 Deník Rovnost přinesl zprávu o jednáních o komerčním vyuţití Špilberku Vyplacení mzdy sedlákům a minérům Statuta cechu mydlářů a svíčkařů Spory augustiniánského kláštera s městem Znojmem Italská národní pouť, druhý den pobytu v Brně: slavnost na Špilberku Ţádost o zakoupení 20 kop šindelů účastníci Italské národní pouti První utkání Československa v pozemním hokeji * Gustav Lindenthal inženýr-stavař * Jaroslav Provazník akademický malíř; legionář ruský Osvald Ţivotský projektant * Jan Macků biolog, mykolog, profesor brněnské české techniky * Jaroslav Jiljí Jahn mineralog a geolog, profesor brněnské české techniky Jan Macků * Rosalia Chladek tanečnice, taneční pedagožka a choreografka * Vladimír Zapletal lékař, organizátor lékařského života; znalec dějin přírodních věd uznávaný v zahraničí, znalec dějin zdravotnictví, lékařství, zvěrolékařství

23 Jan Procházka zakladatel prvního velkého českého papírnického podniku v Brně Jánuš Kubíček malíř a grafik, jeden z předních představitelů brněnské malby druhé poloviny 20. století, významná osobnost kulturního života v Brně Jánuš Kubíček Ţádost o pronájem kříţovnického dvora Italská národní pouť, třetí den pobytu: odjezd Sympozium Berta Suttnerová a mírové hnutí Slavnostní otevření jednotky intenzivní péče pro alogenní transplantace kostní dřeně Královna Marie Terezie přikázala vybudovat kasematy na Špilberku Gustav Dostál zemský vrchní stavební rada, docent ČVŠT v Brně, odborník v oboru železničního a silničního stavitelství Jiří Mahen spisovatel, básník * Antonín Cyril Stojan arcibiskup olomoucký, teolog Jiří Mahen Viktor Hoppe československý generál Philipp Langmann dramatik, prozaik a publicista, chemik

24 * Arnošt Nejedlý sportovec (atletika, organizátor) - běžecký vytrvalec a velký propagátor maratonského běhu Slavnostní otevření Betlémského chrámu v Brně Udělení čestné vědecké hodnosti Doctor Honoris Causa Jiřímu Suchému, dramatikovi, básníku a herci Poţár v hostinci U hvězdy za Měnínskou branou Betlémský chrám v Brně Brno Art Open smlouva na stavební práce na kasematech a hradbách na Špilberku Slavnostní zahájení dopravy na elektrické dráze z Brna do Bystrce * Miroslav Masák architekt Jan Lenfeld zakladatel československé hygieny potravin živočišného původu, válka a odboj ; legionář ruský Jan Lenfeld * Maxmilián Kolaja středoškolský profesor, první lektor polštiny a jeden ze zakladatelů polonistiky na brněnské filosofické fakultě Zavedení číslování domů dle ulic Zahájení provozu parní pouliční dráhy v Brně Snaha o nastolení míru

25 Krajský hejtman Ferdinand Zikmund Sack z Bohuňovic se obrací na purkmistra města Brna a oznamuje mu, ţe bylo poraţeno k nasolení sedm kusů hovězího dobytka. Ţádá jej, aby delegoval někoho z rady pro čtvrcení a nasolování masa Zahájení provozu letecké linky Praha Brno Bratislava Košice Oslavy 25. výročí zaloţení české techniky a oficiální předání budovy Kounicových kolejí do uţívání Setkání při příleţitosti vzpomínky 70. výročí slavnostního otevření Kounicových studentských kolejí Setkání patnácti prezidentů zemí střední, jiţní a východní Evropy * evropští prezidenti v Brně Zdeněk Blaţek hudební skladatel a teoretik, ředitel brněnské konzervatoře a profesor muzikologie na brněnské univerzitě Otakar Kallauner vědecko-výzkumný pracovník v oboru stavebních hmot a keramiky dítě osobnosti: Václav Urban Stuffler 4. biskup brněnský * Lev Krča sportovec-atletika, sportovní fotograf, architekt Návštěva italských zemědělců Smlouva o prodeji měšťanského domu františkánskému klášteru Obnovení hranic mezi městským statkem kuřimským a šlechtickým statkem blanenským Výprava na dno Macochy roku 1723

26 Ničivé krupobití v Brně Jednodenní výstava Pocta stému výročí novodobých olympijských her Vysvěcení pravoslavného chrámu sv. Václava Jindřich Blaţej Vávra (Wawra) botanik, cestovatel, lodní lékař, nejstarší doložený fotografující cestovatel z českých zemí (od 1857) * Jiří Šindler ilustrátor, grafik, znalec písma, profesor na Střední škole uměleckých řemesel a na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně * František Kubíček předseda župy i odboru KČST, příznivec a propagátor turistiky náhrobek rodiny Wawrovy * Jan Hird Pokorný brněnský rodák, profesor Kolumbijské univerzity, světově proslulý architekt Větrná smršť na Kamenomlýnské Audience zástupců fakultních spolků Masarykovy univerzity u prezidenta republiky Ţádost o polního ranhojiče Dohoda o rozvoji přátelských styků mezi městy Brnem a Zagrebem Dosazení faráře u sv. Jakuba Návštěva partnerek evropských prezidentů ve starobrněnském opatství Exploze v prostorách speditérské firmy Schück a Skutetzky

27 Zahájení Výstavy soudobé kultury v Československu Veřejné vzlety českých aviatiků První mezinárodní atletický podnik SK Moravská Slavia Pavilon města Brna * Oldřich Mikulášek básník s hlubokým niterným vztahem k Moravě a městu Brnu * Jan Křtitel Rudiš podnikatel - stolař Konrád Babraj brněnský sochař * Jaroslav Marcha spisovatel a novinář Jaroslav Marcha Josef Kratochvil skautský činitel; pedagog; spisovatel; odbojář * Bohuš Fleischer sportovec-atlet, běžec na 100 až 800 metrů, čs. reprezentant, mistr ČSR v běhu na 400 m (1924, 1929), člen rekordních a mistrovských štafet, čs. rekordman v běhu na 500 m časem 1:08 minut (1925) Jan Buchta účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii * Vilém Hank architekt a pracovník Moravského zemského muzea Posvěcení dostavěného kostela Panny Marie Slavnostní bohosluţba

KALENDÁRIUM - KVĚTEN 2009

KALENDÁRIUM - KVĚTEN 2009 KALENDÁRIUM - KVĚTEN 2009 (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz) * 1. 5. 1894 Helena Kafková řeholní sestra - ošetřovatelka * 1. 5. 1818 Filip Smutný špilberský vězeň, hostinský a řezník z Habrovan + 1. 5.

Více

KALENDÁRIUM (prosinec 2008) (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz)

KALENDÁRIUM (prosinec 2008) (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz) KALENDÁRIUM (prosinec 2008) (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz) 1. 12. 1888 Založení Losovního spolku SVORNOST 1. 12. 1946 Pohřeb popravených vlastenců na brněnském Ústředním hřbitově 1. 12. 1930 Zahájení

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech Volební kraj...jihomoravský...

Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech Volební kraj...jihomoravský... Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech... 25.-26.10. 2013... Volební kraj...jihomoravský......strana Práv Občanů ZEMANOVCI... Kandidáti: 1. Mgr.

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení)

NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení) NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení) 13. 11. 1911 uděleno čestné měšťanství města Turnova prof. JUDr. Jaromíru Čelakovskému, rektoru české univerzity,

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

Druhá třída ČAVU se v roce 1928 rozdělila na

Druhá třída ČAVU se v roce 1928 rozdělila na Úspěchy přírodních a technických věd v období 1918 1938 Druhá třída ČAVU se v roce 1928 rozdělila na pět sekcí: matematicko-fyzikální, chemicko-mineralogicko-geologickou, biologickou, lékařskou a technickou.

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Profesoři jmenovaní s účinností od 1. října 2001

Profesoři jmenovaní s účinností od 1. října 2001 Profesoři jmenovaní s účinností od 1. října 2001 Profesoři jmenovaní s účinností od 1. října 2001 Slavnostní akt se uskuteční dne 26. října 2001 ve Velké aule Karolina ve 13,00 hodin. doc. akademický malíř

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí VÝROČÍ 2009 Z OBLASTI ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY LEDEN 03.01.1949 Žantovský Michael, textař, 60. výročí 07.01.1944 Kahovcová Vlasta, zpěvačka, 65. výročí 22.01.1929 Moravus Ivo, klavírista, skladatel, 80. výročí

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

VY_32_INOVACE_ / Mřížky Národní obrození. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

VY_32_INOVACE_ / Mřížky Národní obrození. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. 1/7 3.2.06.4 Jan Evangelista Jungmann Zítek Zevrubná mluvnice česká Pohorská vesnice, V zámku a podzámčí Slovanská epopej Má vlast Domácí kuchařka c. k. vlastenecké noviny výzdoba Národního divadla časopis

Více

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Univerzita třetího věku neprofesní zájmové vzdělávání základním posláním U3V je otevření univerzitních

Více

MU TÝM WIKIPEDIE. Marek Blahuš & Tomáš Mozga Wikikonference 29. 11. 2014 Brno

MU TÝM WIKIPEDIE. Marek Blahuš & Tomáš Mozga Wikikonference 29. 11. 2014 Brno MU TÝM WIKIPEDIE Marek Blahuš & Tomáš Mozga Wikikonference 29. 11. 2014 Brno http://cs.wikipedia.org/wiki/masarykova_univerzita Vítejte na krátké wikiprocházce Masarykovou univerzitou cs.wikipedia.org/wiki/tomáš_garrigue_masaryk

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 30. října 2015 OBĚŽNÍK č. 3 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení 2. Ocenění

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

M. Langer: České fotografie v darech německých institucí pro Wikimedia Commons. Wikikonference, 5. prosince 2009

M. Langer: České fotografie v darech německých institucí pro Wikimedia Commons. Wikikonference, 5. prosince 2009 M. Langer: České fotografie v darech německých institucí pro Wikimedia Commons Wikikonference, 5. prosince 2009 Wikimedia Commons Společné úložiště svobodného multimediálního obsahu. Vše pod svobodnými

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_10 Přírodovědecká fakulta UK Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

Klub přátel Josef. Klub přátel Josefa Masopusta

Klub přátel Josef. Klub přátel Josefa Masopusta Klub přátel Josef Klub přátel Josefa Masopusta Cíl projektu Cílem projektu Klubu přátel Josefa Masopusta je zajištění organizace důstojných oslav při příležitosti 80. narozenin držitele Zlatého míče časopisu

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Slavní hosté Mariánských Lázní a jejich přínos pro rozvoj města

Slavní hosté Mariánských Lázní a jejich přínos pro rozvoj města VÝZNAMNÉ A POPULÁRNÍ OSOBNOSTI SVÉ DOBY jiné vnímání za života a po smrti proměnné v čase PŘÍMÝ VLIV NEPŘÍMÝ VLIV finanční podpora výstavby objektů inspirace myšlenkami, nové pohledy publicita spojená

Více

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska)

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) SOUČÁSTÍ FARNOSTI DOMASLAVICE -Fara v Domaslavicích jedna z nejstarších na Těšínsku,

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Příloha č. 1 Seznam jmenovaných představitelů opozice. Příloha č. 3 - Sdělení VONS č. 264, (stupňující se represe)

Příloha č. 1 Seznam jmenovaných představitelů opozice. Příloha č. 3 - Sdělení VONS č. 264, (stupňující se represe) Seznam příloh Příloha č. 1 Seznam jmenovaných představitelů opozice Příloha č. 2 - Organizační struktura X. správy FMV Příloha č. 3 - Sdělení VONS č. 264, 20.9. 1981. (stupňující se represe) Příloha č.

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Adolf Loos (* 1870 Brno 1933 Kalksburg u Vídně) syn brněnského kameníka Adolfa Loose st. (jeho dílna sídlila na Kounicově 20 a 22) studium:

Více

I.-PANOVNÍCI II.-SPORT III.-HERCI A ZPĚVÁCI IV.-VYNÁLEZY A VYNÁLEZCI

I.-PANOVNÍCI II.-SPORT III.-HERCI A ZPĚVÁCI IV.-VYNÁLEZY A VYNÁLEZCI autor:zita Pálfiová HRÁT NÁPOVĚDA OK I.-PANOVNÍCI II.-SPORT III.-HERCI A ZPĚVÁCI IV.-VYNÁLEZY A VYNÁLEZCI I. PANOVNÍCI SPUSTIT 1. OTÁZKA Tomáš Garrigue Masaryk byl: a) první český král b) první československý

Více

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od 11. 5. 2008 do 24. 8. 2009 Většinu z nich lze nalézt podle data a vyposlechnout na internetové adrese http://www.rozhlas.cz/mozaika/veda/. Pořady:

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY 1. Který císař vládl v Rakousko-Uhersku na počátku války? a) Karel I. b) František I. c) František Josef I. d) Karel II. 2. Jaký politický systém zavedl císař v monarchii

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

PROGRAM. Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost

PROGRAM. Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost PROGRAM výroční konference 2014 Česko-německého diskusního fóra Hrad Litoměřice,Tyršovo náměstí 68 Litoměřice Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost sobota, 22. listopadu 2014 8.30

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 274/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 254 ze dne 09.04.2014 Návrhy na pojmenování ulic a náměstí ve vztahu k událostem 17. listopadu 1989 v lokalitě Nákladového nádraží

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti

Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti Identifikátor materiálu Anotace Autor Jazyk EU: ICT 1-20 Hra slouží k zopakování stručných fakt o významných osobnostech jednotlivých historických období v českých dějinách a vytvoření jejich přehledu,

Více

Dějiny psychologie Dějiny české psychologie

Dějiny psychologie Dějiny české psychologie Dějiny psychologie Dějiny české psychologie Jan Amos Komenský (1592-1670) předchůdce vývojové a pedagogické psychologie koncepce výchovy škola hrou periodizace vývoje Všichni na jednom jevišti velikého

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti 1 Aubrecht Vladimír, prof., RNDr., CSc. Vysoké učení technické v Brně 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 1/45 KHV 2010 kandidáti Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 3 Bartoš

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

KALENDÁRIUM BŘEZEN 2011 (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz)

KALENDÁRIUM BŘEZEN 2011 (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz) KALENDÁRIUM BŘEZEN 2011 (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz) * 1. 3. 1909 Josef Vachek anglista, bohemista, zakladatel anglické lingvistiky na Filozofické fakultě MU a její čestný doktor + 1. 3. 1997 Jaroslav

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Média hlídací pes demokracie nebo Pandořina skříňka?

Média hlídací pes demokracie nebo Pandořina skříňka? Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného vzdělávání pořádá ve dnech 17. 20. srpna 2014 XXI.

Více

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ 9/2015 Vážení přátelé slánského muzea, letní prázdniny jsou za námi, podzim se pomalu blíží a s ním i zahájení nové sezóny KPH, pokračování přednáškového cyklu v malé galerii muzea, ale i ukončení

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

Vzdělávací oblast : Člověk a společnost. Předmět : Dějepis. Téma : Novověk. Ročník: 9

Vzdělávací oblast : Člověk a společnost. Předmět : Dějepis. Téma : Novověk. Ročník: 9 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Předmět : Dějepis Téma : Novověk Ročník: 9 Popis: Test obsahuje látku 1. pololetí 9. ročníku. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Ověřuje historické znalosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného vzdělávání pořádá ve dnech 16. 19. srpna 2015 XXII.

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM 1919/1920 JEJÍ PASTORKYŇA, 1. 11. 1919, Městské divadlo Dirigent: Emanuel Bastl Výprava: Karel Štapfer Choreografie: Achille Viscusi 1923/1924 KÁŤA KABANOVÁ, 18. 1. 1924,

Více

Archiv sportu a tv. inventář č. 88 NAD č. 207. Antonín Bína (1865 1956) V Praze 2007 Lucie Swierczeková

Archiv sportu a tv. inventář č. 88 NAD č. 207. Antonín Bína (1865 1956) V Praze 2007 Lucie Swierczeková Archiv sportu a tv inventář č. 88 NAD č. 207 Antonín Bína (1865 1956) 1891 1952 V Praze 2007 Lucie Swierczeková Ú v o d Antonín Bína Narodil se roku 1865. Spoluzakládal Žižkovský těžkoatletický kroužek

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

15. PŘÍLOHY. Příloha č. 1

15. PŘÍLOHY. Příloha č. 1 15. PŘÍLOHY Příloha č. 1 Chrám sv. Ducha a Bílá věž na Velkém Náměstí v Hradci Králové kolem r. 1935 a 1937. Zdroj: http://galerie.promenahradce.cz/ [14. 5. 2011] Příloha č. 2 Pohled na pevnost Hradec

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více