KALENDÁRIUM KVĚTEN 2010 (zdroj:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KALENDÁRIUM KVĚTEN 2010 (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz)"

Transkript

1 KALENDÁRIUM KVĚTEN 2010 (zdroj: Návštěva císaře Františka I. v Brně Vznik Psychologické laboratoře ČSAV Zřízení C. k. poštovního a telegrafního úřadu v Husovicích Zaloţení továrny "Treom" První hod kladivem v Brně Vydání knihy "Koňská lékařství" Stávka brněnských textilních dělníků za zkrácení pracovní doby * Helena Kafková řeholní sestra - v roce 1914 vstoupila do kongregace sester Křesťanské lásky III. řádu sv. Františka obláčka, při které přijala jméno Marie Restituta (Obnovená) - ošetřovatelka * František Alexandr Zach voják, generál srbské armády Jindřich Strniště sportovec-atlet, čs. reprezentant a rekordman na středních tratích ve 20. letech 20. století František Alexandr Zach * Ivo Váňa Psota choreograf a baletní mistr Národního divadla v Brně Pivní a vinný šenk Dohoda o rozdělení desátků a poţitků z kostela a fary v Komárově

2 Arnošt Lamprecht univerzitní profesor, jazykovědec - bohemista, dialektolog Počátek obléhání Brna švédskými vojsky Udělení Velké zlaté medaile Masarykovy univerzity Gilbertu Guillaumovi Ţádost o zakoupení domku G. Guillaumo s rektorem Masarykovy univerzity Slavnostní otevření novostavby dětské nemocnice v Černých Polích Vernisáţ výstavy "Kdyţ Brno dobývali Švédové" Josef Zelený malíř oltářních obrazů, historických výjevů a portrétů * Vojtěška Matyášová učitelka Arnošt Heinrich novinář, redaktor a šéfredaktor Lidových novin Arnošt Heinrich * Oldřich Jambor účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii * Jan Kantůrek sportovec-atletika (vrhač), sportovní činovník * Jan Zemek příslušník čs. zahraniční armády ve Francii a Velké Británii , člen paraskupiny SILVER B Pohřeb SS Rottenführera Heinze Rehglitzera

3 Technický institut přeměněn na vysokou školu Převezení pěti truhlic s kostelními klenoty do města Vídně I. mezinárodní závod motocyklů a automobilů do vrchu Brno-Soběšice Tryzna k uctění památky všech obětí holocaustu Obnovení věţe kláštera Milosrdných bratří Běh vítězství v Bystrci Karel Höger herec; člen divadla v Brně a Národního divadla; profesor filmové a televizní fakulty AMU * Josef Tvrdý profesor filozofie a psychologie na FF MU v Brně a UK v Bratislavě; válka a odboj ; oběti okupace Eugen Argenteau voják (generál), velitel Brna v roce 1804 Josef Tvrdý * Jan Novák profesor analytické chemie na České vysoké škole technické v Brně v letech * Thomas Winner významný představitel americké literární vědy, sémiotiky umění a kultury a literárněvědné slavistiky * Dušan Soudek biolog, cytogenetik, čestný doktor Masarykovy univerzity * Kurt Bock účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii

4 Jaroslav Horáček přednosta dermatovenerologické kliniky brněnské LF ve Fakultní nemocnici u sv. Anny, zakladatel dětského dermatologického oddělení ve Fakultní dětské nemocnici v Brně, vedoucí Laboratoře biochemie kůže František Jurný profesor chirurgie a očního zvěrolékařství na Vysoké škole veterinární v Brně; jeden z prvních chirurgů, který propracoval moderní operativní veterinární chirurgii a pochopil a uvědomil si důležitost dokonalé anesteziologie, bez níž není fyziologické operování možné František Jurný Karel Hruška pracovník Výzkumného ústavu veterinářského Československé akademie zemědělských věd v Brně * Florian Dvořák sportovec - tenista, průkopník českého tenisu v Brně na poč. 20. století, významný tenisový teoretik a činovník (včetně dalších sportovních odvětví) Zahájení provozu lodní dopravy na Brněnské přehradě Svěcení kostela sv. Augustina v Masarykově čtvrti Příkazy vojenského velitele města jedna z brněnských lodí Příkazy krajského hejtmana Vyčištění studen Zápis o průběhu přepravy pěti truhlic kostelních klenotů z Brna do Vídně Stvrzení úspěšné přepravy pěti truhlic kostelních klenotů z Brna do Vídně Městské dluhy

5 Odhalení pamětních desek obětem nacismu na Právnické fakultě MU Memoriál Miloslava Bednaříka Hudební dny Ericha Wolfganga Korngolda Otevření Měnínské brány pro veřejnost * Měnínská brána Otakar Teyschl lékař, významná osobnost české pediatrie, hlavně se soustředil na vrozené srdeční vady a anémie * Jan Chalupa příslušník čs. letectva ve Velké Británii za II. světové války * Frank Wollman literární historik, slavista, teatrolog, profesor slavistiky na univerzitě v Brně a v Bratislavě a zakladatel teatrologie na brněnské JAMU * Jan Zavřel zoolog, především entomolog, zakladatelská osobnost Masarykovy univerzity, její rektor , děkan a ředitel zoologického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity místo posledního odpočinku J. Zavřela * Josef Bartoník účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii Poslední výroční středověký jarmark Zajištění pitiva pro vojáky I. ročník závodu v chůzi Tišnov Brno Velká cena Brna a Jihomoravského kraje 2006 a Světový atletický den IAAF 2006

6 Beneš Metoděj Kulda kněz, spisovatel Jindřich Mošna herec František Berka patologický anatom, prosektor, vysokoškolský pedagog, zakladatel Ústavu pro soudní lékařství na LF MU, rektor Masarykovy univerzity ( ) a děkan její lékařské fakulty ( ) * David Kuřitka oběť dopravní nehody * Ţofie Zvěřinová ředitelka dívčí dvouleté obchodní školy při brněnské Vesně * Stanislav Cyliak pedagog; básník, dramatik a pohádkář Jindřich Mošna Uzavření lokálního příměří Koupě městského domu šlechticem Zástava klášterního majetku Odhalení pamětní desky Ericha Wolfganga Korngolda slavnostní odhalení Jan Florian profesor histologie a embryologie na LF Komenského univerzity v Bratislavě a Masarykovy univerzity v Brně, její poslední předválečný děkan; válka a odboj ; oběti okupace * Ferdinand Herčík biolog, biofyzik, zakladatel československé radiobiologie, zakladatel a první ředitel Biofyzikálního ústavu ČSAV v Brně

7 František Koláček profesor geografie na PřF MU v Brně, zakladatel jejího zeměpisného ústavu Karel Hora přednosta Anatomického ústavu LF MU a ředitel Vzdělávacího kurzu pro učitelství tělocviku na středních školách při Masarykově univerzitě * Stanislav Souček filolog slovanských jazyků, bohemista, komeniolog, literární historik Stanislav Souček Antonín Šimek teoretický a fyzikální chemik, zabývající se především výzkumem krystalické struktury, profesor PřF MU válka a odboj ; oběti okupace Vladimír Němec vysokoškolský pedagog a odborník v oboru koželužské chemie * Johann Alexander Herlth dlouholetý velitel Brněnského ozbrojeného měšťanského a střeleckého sboru v hodnosti majora ( ) a dlouholetý zástupce starosty města Brna * Karel van der Strass právník, advokát, v letech starosta města Brna * Jaroslav Kurzweil významný český matematik Karel van der Strass * Josef Pospíšil katolický kněz, spisovatel, filozof, profesor teologie, vrchní ředitel biskupského alumnátu, národní buditel, spoluzakladatel katolické strany národní a poslanec na zemském sněmu * Josef Kupka 11. biskup brněnský ( ), světící biskup brněnský ( ), apoštolský administrátor brněnské diecéze ( )

8 * Vlastimil Moravec český cyklista, vítěz Závodu míru Valentin Falkensteiner brněnský mecenáš, zakladatel dobročinné nadace, podnikatel a majitel realit, městský rada Zaloţení jednoty sokolské v Ţidenicích Zahájení tradice pěších poutí brněnské mládeţe do Křtin znak TJ Sokol Ţidenice Poţár Brückova mlýna Slavnost na Starém Brně Odhalení pamětní desky obětí okupace uzavření smlouvy na vybudování kasemat na Špilberku Josef Fanderlik český politik, říšský poslanec, významný pracovník brněnského Sokola Karel (Pavel po vstupu do řádu) Kříţkovský hudební skladatel, regenschori, učitel Leoše Janáčka Jan Evangelista Sedlák kněz, profesor, historik * Václav Jiříkovský divadelní herec, režisér, ředitel Národního divadla v Brně * Vladimír Slámečka vědec v oblasti informačních systémů místo posledního odpočinku V. Jiříkovského

9 Kašpar Lilgenblatt brněnský měšťan, radní, obchodník a písař v letech Jan Bělehrádek řádný profesor Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně; rektor Univerzity Karlovy v Praze Adolf Procházka právník a politik; profesor občanského práva na PrFMU, úředník Československého národního výboru v Paříži, právní poradce předsedy československé vlády v Londýně a předseda právní rady československé vlády v Londýně, ministr zdravotnictví ( ; po emigraci do USA působil v Radě svobodného Československa * Jan Bárta učitel, menšinový pracovník v Brně * Antonín Beer vysokoškolský pedagog, filolog Smlouva o partnerství s městem St. Pölten První utkání v ragby v ČSR Odhalení pamětní desky v budově ředitelství pošt v Brně Zahájení letecké poštovní dopravy na trati Vídeň Brno Glivice Vratislav Berlín Frank Wollman literární historik, slavista, teatrolog, profesor slavistiky na univerzitě v Brně a v Bratislavě a zakladatel teatrologie na brněnské JAMU * František Faltik jezuitský misionář Václav Jiříkovský divadelní herec, režisér, ředitel Národního divadla v Brně pamětní deska v Kounicově ulici

10 Marie (Bibi) Haasová herečka, baletka (partner osobnosti Hugo Haas) Ferdinand Debois hudební skladatel a klavírista Arnošt Zábrš účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii * Jaroslav Bečák poslanec Národního shromáždění Arnošt Zábrš * Markus Dominik Morgenstern obchodník, majitel kinematografu The Empire Bio Co. a reklamní kanceláře * Karl Norbert Mrasek spisovatel, básník a dramatik Jaroslav Brychta lékař; bioklimatolog Korunovace milostného obrazu Panny Marie Český rozhlas - zahájení vysílání brněnské odbočky Radiojournalu Změna správy Moravského zemského muzea v Brně první budova brněnského Radiojournalu tzv. domeček Odhalení pomníku Otakaru Borůvkovi Evropská výstava poštovních známek Brno 2005" Návštěva nositele Nobelovy ceny Jaen-Marie Lehna na Masarykově univerzitě

11 Provizorní lávka na "Radlase" * Jan Nepomuk Soukop kněz, básník, autor velehradských písní poutnických Jiří Svoboda sportovec-atlet Jan Sobotka profesor deskriptivní geometrie na brněnské české technice * Otakar Borůvka významný matematik, zabývající se matematickou analýzou, teorií grafů, diferenciální geometrií, algebrou a diferenciálními rovnicemi, vysokoškolský pedagog, zakladatel Matematického ústavu ČSAV v Brně Vilém Šindler sportovec - atlet, čs. reprezentant a rekordman na středních tratích, mistr ČSR v běhu na 1500 m (1924) a 800 m (1926 a 1927), na 10 km v silničním a přespolním běhu (1923) účastník OH 1924 a 1928 * Ferdinand Bartoš bývalý klinický asistent Masarykovy univerzity, emeritní sekundář veškerých univerzitních klinik a oddělení moravské zemské nemocnice, kliniky ženské a porodnické, nemocnice dětské František Xaver Hodáč politik, národohospodář, pedagog (otec osobnosti Nataša Gollová) * Valentin Lazar zpěvák městského divadla v Brně, učitel hudby Jan Sobotka Václav Zykmund výtvarný teoretik a kritik, malíř, grafik; fotograf, filmový tvůrce, básník, spisovatel, překladatel; středoškolský a vysokoškolský pedagog; zakladatel edice Ra v Rakovníku (1937) a surrealistické Skupiny Ra v Brně ( ) Václav Zykmund

12 * Jan Slezák policista, účastník Slovenského národního povstání, partyzán ( ) Zavedení vodovodu do šlechtického domu Předloţení "počtů" z městského kuřimského panství Otevření výstavy Galerie starostů a primátorů města Brna a významných osobností Vysvěcení kostela Svaté Rodiny zahájení výstavy Procesí v rámci slavnostní korunovace milostného obrazu Panny Marie * Jan Václav Hugo Voříšek český hudební skladatel, klavírista a varhaník * Vincenz Eduard Milde pedagog, kněz a arcibiskup vídeňský * Jan Štědroň houslista a pedagog Pohřbení pána z Roţmitálu v kostele sv. Jakuba Sňatek JUDr. Václava hraběte z Kounic s Josefínou Horovou a zaloţení spolku Kounicovy studentské koleje * Josef Faměra vynikající klavírista a korepetitor svatební fotografie * Jaroslav Syřiště architekt, profesor brněnské české techniky a rektor této školy v letech a

13 František Zeibert katolický kněz, děkan brněnské kapituly, papežský prelát, biskupský rada, ředitel brněnského biskupského alumnátu, profesor církevních dějin a kanonického práva, člen zemské školní rady * Jan Kakš hudební kritik, dirigent, pedagog a organizátor hudebního života v Brně, finanční komisař Robert Saska hudební kritik v Brně, syn hudebního skladatele a pedagoga Ferdinanda Sasky ( ) * Otto Burkert varhaník, klavírista a pedagog * David Kostelecký sportovec sportovní střelba, olympijský vítěz (Peking 2008, střelba-trap) * Jaroslav Mrtýnek sportovec-atletika (výškař) David Kostelecký Slavnostní vernisáţ výstav ke 100. výročí otevření Muzea města Brna Ohňostroj v rámci slavnostní korunovace milostného obrazu P. Marie Svatotomské VIII. národní závod v chůzi na 19 km o mistrovství Moravy na trati Tišnov Brno * Jan Liška hlasatel a programový inspektor Radiojournalu v Brně Jan Liška Karel Chodounský zakladatel české vědecké a experimentální farmakologie, organizátor spolkového života českých lékařů, profesor farmakologie a farmakognosie na UK a MU

14 * Antonín Černocký stavitel; přísežný soudní znalec zemského soudu a expert pojišťoven Jarmila Urbánková redaktorka, básnířka, překladatelka Slavnostní otevření novostavby knihovny Filozofické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Ochutnávka klášterního vína Brněnské kolo Ustavení výboru pro zřízení muzea Italů na Špilberku Potíţe s obnovením městské rady Slavnostní odhalení pamětní desky Ernsta Macha Manifestační schůze mírová ţen moravských * Karel IV. český a německý král a římský císař ( markrabě moravský) Brněnské kolo Alfred Skene průmyslník, spolumajitel textilní továrny na Bělidlech; starosta Brna v letech ; zemský a říšský poslanec Alfred Skene * Jan Hökl docent Vysoké školy veterinární a odborník na hygienu a technologii potravin Hans Karl Oskar Stubbe významný východoněmecký přírodovědec, profesor všeobecné a speciální genetiky, iniciátor a první prezident Německé akademie zemědělských věd, čestný doktor brněnské přírodovědecké fakulty

15 Jan Lukeš vynikající veterinární patolog a mikrobiolog, vysokoškolský učitel na lékařských fakultách v Bratislavě a v Brně a na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně * Milan Nechvátal účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii * Vilém Mrštík dramatik, spisovatel, esejista a překladatel Maxmilian Maretzek houslista, kapelník, skladatel a vydavatel Vilém Mrštík * Jiří Rumler trenér sprinterů Moravské Slavie Jiří Vítězslav Šamla redaktor zahraničního vysílání brněnského rozhlasu; iniciátor esperantského vysílání Verda Stacio; básník, překladatel do esperanta; redaktor citrusářského časopisu a citrusářských publikací Slavnostní vysvěcení kostela sv. Kunhuty Vznik magistrátu města Brna volbami 24 členů měšťanského výboru Nekatolická kázání na Lochenperku kostel sv. Kunhuty Vyslání staré ţeny na výzvědy Povolení odběru vody pro františkánský klášter Ferdinand I. Habsburský v městě Brně Odhalení mramorové busty císaře Františka I.

16 Start projektu Rodinný pas Výstava Dialog. 14 křesťanských umělců z Bavorska Festival staré hudby Brno ročník Odhalení sochy W. A. Mozarta Brněnské dny Ernsta Macha Manifestační schůze pro české vysoké školy na Moravě * Johann Peter Cerroni významný znalec dějin Moravy a sběratel pramenů k těmto dějinám * Alfred Skene průmyslník, spolumajitel textilní továrny na Bělidlech; starosta Brna v letech ; zemský a říšský poslanec Bohumil Babánek architekt, profesor na České vysoké škole technické v Brně socha W. A Mozarta na Zelném trhu * Wilhelm Dwořak architekt, inženýr, pedagog, pracovník v oboru památkové péče Bohumil Babánek * Alois Kalvoda malíř, grafik, spisovatel, výtvarný kritik, pedagog * Vilém (Wilhelm?) Bisom architekt a spisovatel (umění a národohospodářství) * Antonín Carvan sportovec-kopaná, reprezentant ČSSR

17 Nález keltského pohřebiště Prodej městského statku Krádeţ koní Výbuch v královopolské cihelně nalezená dřevěná konvice s bronzovým kováním Zaloţení tzv. Kaufmannova poháru Atletické závody o Kaufmanův pohár Alois Svoboda lékař, jeden z průkopníků českého sportu, zejména atletiky * František Koţík prozaik, autor životopisných románů z uměleckého prostředí, dramatik, básník, autor prací pro děti a rozhlasových her, operní a operetní textař, filmový a televizní dramaturg a scenárista, pracovník Radiojournalu v Brně * Jaroslav Štěpánek houslový virtuos a vynikající interpret závažných houslových skladeb českého i světového repertoáru; sólista houslových koncertů s vynikající technikou hry a vzácně citlivou tvorbou tónů místo posledního odpočinku J. Štěpánka Otevření výstavy Dějiny v miniatuře Svěcení základního kamene kostela ve Starém Lískovci Vyhlášení cen Gloria musaealis Stíţnost na nepoctivé jednání řezníků Zajištění zásob sena

18 Společná deklarace mezi městy Brno a Dallas Vysvědčení o řádném chování během "druhého" švédského obleţení Odhalení pamětní desky k projektu Stoková síť města Brna Návštěva kardinála Tomáše Špidlíka v Brně Odhalení reliéfu Ernsta Macha pamětní deska na Zelném trhu Slavnostní otevření Německého domu v Brně Prodlouţení tramvajové trati k Technologickému parku v Králově Poli * Karel Šmídek kněz, spisovatel, redaktor * Victor Heinrich Riecke protestantský pastor, publicista, kulturní činitel, filantrop * August Wieser právník; politik; starosta města Brna v letech Miroslav Borkovec účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii Miroslav Borkovec * Miloš Štejfa přední československý kardiolog, průkopník elektrokardiografického vyšetřování u nás, dlouholetý přednosta I. interní kliniky * Vladimír Škacha příslušník čs. zahraniční armády ve Francii a Velké Británii , člen paraskupiny SILVER B

19 Zdeněk Pospíšil sportovec - atletika (sprinter), účastník XV. OH 1952 v Helsinkách, držitel československého rekordu v běhu na 100 m v roce 1952 (10,6 s); vynikající malíř, grafik a designer * Václav Ţďárský sportovec - atletika (víceboj) Představení Brněnského muzejního pasu veřejnosti Slavnostní uvítání nového zemského hejtmana hraběte Thurna v Brně Slavnostní otevření nové budovy českého státního reformního reálného gymnázia v Brně-Králově Poli Zaloţení Sportovního klubu Brno Ţabovřesky Hynek Bulín právník, politik, sokolský a menšinový pracovník, účastník domácího odboje za první světové války Vladimír Helfert hudební vědec, skladatel, profesor hudební vědy na FF MU v Brně, zakladatel Hudebního archivu Moravského zemského muzea v Brně, dirigent Orchestrálního sdružení v Brně * Karel Zapletal geolog, profesor brněnské české techniky a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Emil Přibyl zakladatel veterinární gynekologie a porodnictví, zakladatel vědního oboru fyziologie a patologie reprodukce hospodářských zvířat, zabýval se umělou inseminací a andrologií místo posledního odpočinku rodiny Bulínovy Emil Pribyl * Karel Chodounský zakladatel české vědecké a experimentální farmakologie, organizátor spolkového života českých lékařů, profesor farmakologie a farmakognosie na UK a MU

20 * Gustav Frištenský legenda českého i světového zápasnictví * Vojtěch Herčík vysokoškolský pedagog G. Frištenský po prvních závode v klubu Hellas v Brně Opevňovací práce na hradě Špilberku Společná deklarace mezi druţebními městy Brno a Poznaň (Polsko) Svěcení nového praporu střelecké společnosti Slavnostní otevření knihovny Konrada Adenauera pro evropskou integraci Marie Pujmanová publicistka a spisovatelka levicového zaměření František Alois Šrom advokát a politik; hlavní představitel staročechů na Moravě; poslanec zemského (od 1861) a říšského( ) sněmu; doživotní člen panské sněmovny ( ); náměstek zemského hejtmana (1884) Eduard Milén malíř, grafik, ilustrátor, profesor výtvarné výchovy na pedagogické a filozofické fakultě Masarykovy univerzity, organizátor brněnského kulturního života Jiří Osolsobě účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii Josef Wenzl jazykovědec, pedagog a spisovatel Jiří Osolsobě * Karel Kopecký sportovec-kopaná, reprezentant ČSSR

21 Italská národní pouť, první den pobytu v Brně: příjezd do Brna Brněnská muzejní noc Spory augustiniánského kláštera s městem Znojmem Vernisáţ výstavy "Pandur Trenck" na Špilberku Zaloţení fotbalového klubu v Líšni vernisáţ výstavy * Antonín Bedřich Mitrovský státní úředník, mecenáš, propagátor nových myšlenek Jan Nepomuk Mitrovský přírodovědec, mecenáš přírodovědného bádání, zakladatel moravské vědecké mineralogie, spisovatel, hudební skladatel František Bilovský rektor Vysoké školy zemědělské v Brně Jan Nepomuk Mitrovský * Jan Krejčí fyzikální geograf, vedoucí katedry geografie na brněnské přírodovědecké fakultě Josef Habermann profesor na Německé vysoké škole technické v Brně Jan Hird Pokorný brněnský rodák, profesor Kolumbijské univerzity, světově proslulý architekt Nizozemské dny v Brně Slavnostní otevření novostavby Ústavu analytické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

22 Deník Rovnost přinesl zprávu o jednáních o komerčním vyuţití Špilberku Vyplacení mzdy sedlákům a minérům Statuta cechu mydlářů a svíčkařů Spory augustiniánského kláštera s městem Znojmem Italská národní pouť, druhý den pobytu v Brně: slavnost na Špilberku Ţádost o zakoupení 20 kop šindelů účastníci Italské národní pouti První utkání Československa v pozemním hokeji * Gustav Lindenthal inženýr-stavař * Jaroslav Provazník akademický malíř; legionář ruský Osvald Ţivotský projektant * Jan Macků biolog, mykolog, profesor brněnské české techniky * Jaroslav Jiljí Jahn mineralog a geolog, profesor brněnské české techniky Jan Macků * Rosalia Chladek tanečnice, taneční pedagožka a choreografka * Vladimír Zapletal lékař, organizátor lékařského života; znalec dějin přírodních věd uznávaný v zahraničí, znalec dějin zdravotnictví, lékařství, zvěrolékařství

23 Jan Procházka zakladatel prvního velkého českého papírnického podniku v Brně Jánuš Kubíček malíř a grafik, jeden z předních představitelů brněnské malby druhé poloviny 20. století, významná osobnost kulturního života v Brně Jánuš Kubíček Ţádost o pronájem kříţovnického dvora Italská národní pouť, třetí den pobytu: odjezd Sympozium Berta Suttnerová a mírové hnutí Slavnostní otevření jednotky intenzivní péče pro alogenní transplantace kostní dřeně Královna Marie Terezie přikázala vybudovat kasematy na Špilberku Gustav Dostál zemský vrchní stavební rada, docent ČVŠT v Brně, odborník v oboru železničního a silničního stavitelství Jiří Mahen spisovatel, básník * Antonín Cyril Stojan arcibiskup olomoucký, teolog Jiří Mahen Viktor Hoppe československý generál Philipp Langmann dramatik, prozaik a publicista, chemik

24 * Arnošt Nejedlý sportovec (atletika, organizátor) - běžecký vytrvalec a velký propagátor maratonského běhu Slavnostní otevření Betlémského chrámu v Brně Udělení čestné vědecké hodnosti Doctor Honoris Causa Jiřímu Suchému, dramatikovi, básníku a herci Poţár v hostinci U hvězdy za Měnínskou branou Betlémský chrám v Brně Brno Art Open smlouva na stavební práce na kasematech a hradbách na Špilberku Slavnostní zahájení dopravy na elektrické dráze z Brna do Bystrce * Miroslav Masák architekt Jan Lenfeld zakladatel československé hygieny potravin živočišného původu, válka a odboj ; legionář ruský Jan Lenfeld * Maxmilián Kolaja středoškolský profesor, první lektor polštiny a jeden ze zakladatelů polonistiky na brněnské filosofické fakultě Zavedení číslování domů dle ulic Zahájení provozu parní pouliční dráhy v Brně Snaha o nastolení míru

25 Krajský hejtman Ferdinand Zikmund Sack z Bohuňovic se obrací na purkmistra města Brna a oznamuje mu, ţe bylo poraţeno k nasolení sedm kusů hovězího dobytka. Ţádá jej, aby delegoval někoho z rady pro čtvrcení a nasolování masa Zahájení provozu letecké linky Praha Brno Bratislava Košice Oslavy 25. výročí zaloţení české techniky a oficiální předání budovy Kounicových kolejí do uţívání Setkání při příleţitosti vzpomínky 70. výročí slavnostního otevření Kounicových studentských kolejí Setkání patnácti prezidentů zemí střední, jiţní a východní Evropy * evropští prezidenti v Brně Zdeněk Blaţek hudební skladatel a teoretik, ředitel brněnské konzervatoře a profesor muzikologie na brněnské univerzitě Otakar Kallauner vědecko-výzkumný pracovník v oboru stavebních hmot a keramiky dítě osobnosti: Václav Urban Stuffler 4. biskup brněnský * Lev Krča sportovec-atletika, sportovní fotograf, architekt Návštěva italských zemědělců Smlouva o prodeji měšťanského domu františkánskému klášteru Obnovení hranic mezi městským statkem kuřimským a šlechtickým statkem blanenským Výprava na dno Macochy roku 1723

26 Ničivé krupobití v Brně Jednodenní výstava Pocta stému výročí novodobých olympijských her Vysvěcení pravoslavného chrámu sv. Václava Jindřich Blaţej Vávra (Wawra) botanik, cestovatel, lodní lékař, nejstarší doložený fotografující cestovatel z českých zemí (od 1857) * Jiří Šindler ilustrátor, grafik, znalec písma, profesor na Střední škole uměleckých řemesel a na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně * František Kubíček předseda župy i odboru KČST, příznivec a propagátor turistiky náhrobek rodiny Wawrovy * Jan Hird Pokorný brněnský rodák, profesor Kolumbijské univerzity, světově proslulý architekt Větrná smršť na Kamenomlýnské Audience zástupců fakultních spolků Masarykovy univerzity u prezidenta republiky Ţádost o polního ranhojiče Dohoda o rozvoji přátelských styků mezi městy Brnem a Zagrebem Dosazení faráře u sv. Jakuba Návštěva partnerek evropských prezidentů ve starobrněnském opatství Exploze v prostorách speditérské firmy Schück a Skutetzky

27 Zahájení Výstavy soudobé kultury v Československu Veřejné vzlety českých aviatiků První mezinárodní atletický podnik SK Moravská Slavia Pavilon města Brna * Oldřich Mikulášek básník s hlubokým niterným vztahem k Moravě a městu Brnu * Jan Křtitel Rudiš podnikatel - stolař Konrád Babraj brněnský sochař * Jaroslav Marcha spisovatel a novinář Jaroslav Marcha Josef Kratochvil skautský činitel; pedagog; spisovatel; odbojář * Bohuš Fleischer sportovec-atlet, běžec na 100 až 800 metrů, čs. reprezentant, mistr ČSR v běhu na 400 m (1924, 1929), člen rekordních a mistrovských štafet, čs. rekordman v běhu na 500 m časem 1:08 minut (1925) Jan Buchta účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii * Vilém Hank architekt a pracovník Moravského zemského muzea Posvěcení dostavěného kostela Panny Marie Slavnostní bohosluţba

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

10.30 10.45 IVO PEJČOCH (Vojenský historický ústav Praha) Vývoj československých pásových dělostřeleckých tahačů v meziválečném období

10.30 10.45 IVO PEJČOCH (Vojenský historický ústav Praha) Vývoj československých pásových dělostřeleckých tahačů v meziválečném období Úterý, 1. října 2013 9.00 9.30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 9.30 10.00 ZAHÁJENÍ KONFERENCE TECHNIKA A PRŮMYSL I HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA PŘEDSEDAJÍCÍ: MILOŠ HOŘEJŠ 10.00 10.15 IVAN JAKUBEC (Filozofická fakulta Univerzit

Více

MU TÝM WIKIPEDIE. Marek Blahuš & Tomáš Mozga Wikikonference 29. 11. 2014 Brno

MU TÝM WIKIPEDIE. Marek Blahuš & Tomáš Mozga Wikikonference 29. 11. 2014 Brno MU TÝM WIKIPEDIE Marek Blahuš & Tomáš Mozga Wikikonference 29. 11. 2014 Brno http://cs.wikipedia.org/wiki/masarykova_univerzita Vítejte na krátké wikiprocházce Masarykovou univerzitou cs.wikipedia.org/wiki/tomáš_garrigue_masaryk

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

PROGRAM. Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost

PROGRAM. Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost PROGRAM výroční konference 2014 Česko-německého diskusního fóra Hrad Litoměřice,Tyršovo náměstí 68 Litoměřice Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost sobota, 22. listopadu 2014 8.30

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Medaile Za zásluhy I. stupně (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

JOHANN RADON a počítačová tomografie

JOHANN RADON a počítačová tomografie JOHANN RADON a počítačová tomografie Alena Šolcová 26. listopadu 2013 Dětství Narodil se 16. prosince 1887 v Děčíně. Rodiče: Anton a Anna, otec bankovní úředník. Vyrůstal s dcerami otce z prvního manželství.

Více

počátek 19.století 1830

počátek 19.století 1830 počátek 19.století 1830 UDÁLOSTI FAKTA dění v Evropě ovlivněno napoleonskými válkami po zrušení nevolnictví masívní stěhování z venkova do měst rozvoj řemesel, manufaktur, obchodu celoevropská tendence

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: MUZEJNÍ RADA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: MUZEJNÍ RADA MUZEJNÍ RADA Rada Muzea je poradním orgánem. Její členy jmenuje Rada města Benešova. Rada Muzea má dvě části vědeckou a veřejnou. Vědecká část slouží jako poradní orgán ředitele Muzea pro odbornou činnost

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_36 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 1. Dr. Medicíny a chirurgie, vyšší polní lékař Gmach Ferdinand. V Hranicích na Vyšším vojenském vzdělávacím a výchovném

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ BAROKO V BRN aneb Barokní stavby v centru m sta ! První barokní stavby v Brn jsou spojeny se jménem kardinála a olomouckého biskupa Františka z Dietrichsteina,

Více

Československá filmová společnost I

Československá filmová společnost I Československá filmová společnost I 1936 1938 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Československá filmová společnost I Časový rozsah pomůcky: 1936 1938

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Autismus z pohledu zřizovatele MŠ a ZŠ. Ivana Liedermanová, odbor školství, kultury a sportu Pardubice 22. 5. 2015

Autismus z pohledu zřizovatele MŠ a ZŠ. Ivana Liedermanová, odbor školství, kultury a sportu Pardubice 22. 5. 2015 Autismus z pohledu zřizovatele MŠ a ZŠ Ivana Liedermanová, odbor školství, kultury a sportu Pardubice 22. 5. 2015 2 Definování role zřizovatele škol a školských zařízení při vzdělávání dětí s PAS Identifikace

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo zaloţeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru města. Nejvyšší povolené počty ţáků byly stanoveny na 256 ţáků ve čtyřletém a 512 ţáků v osmiletém

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY Karlovy Vary, dne 6. 3. 2015, newsletter č. 4 VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY T. G. MASARYKA 3, KARLOVY VARY Dovolujeme si vás informovat, že probíhá pilotáž projektu Nejnovější metody primárního zajištění místa

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Národní technické muzeum, 7. a 8. prosince 2010 PROGRAM

Národní technické muzeum, 7. a 8. prosince 2010 PROGRAM Národní technické muzeum, 7. a 8. prosince 2010 PROGRAM Úterý 7. prosince 2010 8.00 9.00 registrace účastníků (před kinosálem NTM) 9.00 9.10 zahájení konference: Bc. Karel Ksandr Generální ředitel Národního

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

PRACOVNÍ LIST pro II. stupeň ZŠ Občanská výchova

PRACOVNÍ LIST pro II. stupeň ZŠ Občanská výchova 1 Kdo jsem? 1. Jsem první človíček zrozený na zemi. 2. Jsem nadpřirozená bytost. 3. Jsem uměle vytvořený človíček. 2 Projevovaly své vlastenectví tyto osobnosti a jak? Homunkulus J. Lada ti připomíná:»

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

ČESTNÍ ČLENOVÉ MO ČRS TÁBOR

ČESTNÍ ČLENOVÉ MO ČRS TÁBOR ČESTNÍ ČLENOVÉ MO ČRS TÁBOR Datum jmenování 6. ledna 1895 6. ledna1899 22. ledna 1903 13. ledna 1904 Jmenován ředitel třeboňského panství pan Josef ŠUSTA vrchní rybmistr jeho jasnosti knížete Adolfa ze

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 1 TŘICETILETÁ VÁLKA Po bitvě na Bílé hoře se Habsburkové obrátili proti zemím Fridricha Falckého (Německo). Ohrožené bylo také Nizozemí, které bojovalo se Španělskem. Proto

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více