KALENDÁRIUM KVĚTEN 2010 (zdroj:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KALENDÁRIUM KVĚTEN 2010 (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz)"

Transkript

1 KALENDÁRIUM KVĚTEN 2010 (zdroj: Návštěva císaře Františka I. v Brně Vznik Psychologické laboratoře ČSAV Zřízení C. k. poštovního a telegrafního úřadu v Husovicích Zaloţení továrny "Treom" První hod kladivem v Brně Vydání knihy "Koňská lékařství" Stávka brněnských textilních dělníků za zkrácení pracovní doby * Helena Kafková řeholní sestra - v roce 1914 vstoupila do kongregace sester Křesťanské lásky III. řádu sv. Františka obláčka, při které přijala jméno Marie Restituta (Obnovená) - ošetřovatelka * František Alexandr Zach voják, generál srbské armády Jindřich Strniště sportovec-atlet, čs. reprezentant a rekordman na středních tratích ve 20. letech 20. století František Alexandr Zach * Ivo Váňa Psota choreograf a baletní mistr Národního divadla v Brně Pivní a vinný šenk Dohoda o rozdělení desátků a poţitků z kostela a fary v Komárově

2 Arnošt Lamprecht univerzitní profesor, jazykovědec - bohemista, dialektolog Počátek obléhání Brna švédskými vojsky Udělení Velké zlaté medaile Masarykovy univerzity Gilbertu Guillaumovi Ţádost o zakoupení domku G. Guillaumo s rektorem Masarykovy univerzity Slavnostní otevření novostavby dětské nemocnice v Černých Polích Vernisáţ výstavy "Kdyţ Brno dobývali Švédové" Josef Zelený malíř oltářních obrazů, historických výjevů a portrétů * Vojtěška Matyášová učitelka Arnošt Heinrich novinář, redaktor a šéfredaktor Lidových novin Arnošt Heinrich * Oldřich Jambor účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii * Jan Kantůrek sportovec-atletika (vrhač), sportovní činovník * Jan Zemek příslušník čs. zahraniční armády ve Francii a Velké Británii , člen paraskupiny SILVER B Pohřeb SS Rottenführera Heinze Rehglitzera

3 Technický institut přeměněn na vysokou školu Převezení pěti truhlic s kostelními klenoty do města Vídně I. mezinárodní závod motocyklů a automobilů do vrchu Brno-Soběšice Tryzna k uctění památky všech obětí holocaustu Obnovení věţe kláštera Milosrdných bratří Běh vítězství v Bystrci Karel Höger herec; člen divadla v Brně a Národního divadla; profesor filmové a televizní fakulty AMU * Josef Tvrdý profesor filozofie a psychologie na FF MU v Brně a UK v Bratislavě; válka a odboj ; oběti okupace Eugen Argenteau voják (generál), velitel Brna v roce 1804 Josef Tvrdý * Jan Novák profesor analytické chemie na České vysoké škole technické v Brně v letech * Thomas Winner významný představitel americké literární vědy, sémiotiky umění a kultury a literárněvědné slavistiky * Dušan Soudek biolog, cytogenetik, čestný doktor Masarykovy univerzity * Kurt Bock účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii

4 Jaroslav Horáček přednosta dermatovenerologické kliniky brněnské LF ve Fakultní nemocnici u sv. Anny, zakladatel dětského dermatologického oddělení ve Fakultní dětské nemocnici v Brně, vedoucí Laboratoře biochemie kůže František Jurný profesor chirurgie a očního zvěrolékařství na Vysoké škole veterinární v Brně; jeden z prvních chirurgů, který propracoval moderní operativní veterinární chirurgii a pochopil a uvědomil si důležitost dokonalé anesteziologie, bez níž není fyziologické operování možné František Jurný Karel Hruška pracovník Výzkumného ústavu veterinářského Československé akademie zemědělských věd v Brně * Florian Dvořák sportovec - tenista, průkopník českého tenisu v Brně na poč. 20. století, významný tenisový teoretik a činovník (včetně dalších sportovních odvětví) Zahájení provozu lodní dopravy na Brněnské přehradě Svěcení kostela sv. Augustina v Masarykově čtvrti Příkazy vojenského velitele města jedna z brněnských lodí Příkazy krajského hejtmana Vyčištění studen Zápis o průběhu přepravy pěti truhlic kostelních klenotů z Brna do Vídně Stvrzení úspěšné přepravy pěti truhlic kostelních klenotů z Brna do Vídně Městské dluhy

5 Odhalení pamětních desek obětem nacismu na Právnické fakultě MU Memoriál Miloslava Bednaříka Hudební dny Ericha Wolfganga Korngolda Otevření Měnínské brány pro veřejnost * Měnínská brána Otakar Teyschl lékař, významná osobnost české pediatrie, hlavně se soustředil na vrozené srdeční vady a anémie * Jan Chalupa příslušník čs. letectva ve Velké Británii za II. světové války * Frank Wollman literární historik, slavista, teatrolog, profesor slavistiky na univerzitě v Brně a v Bratislavě a zakladatel teatrologie na brněnské JAMU * Jan Zavřel zoolog, především entomolog, zakladatelská osobnost Masarykovy univerzity, její rektor , děkan a ředitel zoologického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity místo posledního odpočinku J. Zavřela * Josef Bartoník účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii Poslední výroční středověký jarmark Zajištění pitiva pro vojáky I. ročník závodu v chůzi Tišnov Brno Velká cena Brna a Jihomoravského kraje 2006 a Světový atletický den IAAF 2006

6 Beneš Metoděj Kulda kněz, spisovatel Jindřich Mošna herec František Berka patologický anatom, prosektor, vysokoškolský pedagog, zakladatel Ústavu pro soudní lékařství na LF MU, rektor Masarykovy univerzity ( ) a děkan její lékařské fakulty ( ) * David Kuřitka oběť dopravní nehody * Ţofie Zvěřinová ředitelka dívčí dvouleté obchodní školy při brněnské Vesně * Stanislav Cyliak pedagog; básník, dramatik a pohádkář Jindřich Mošna Uzavření lokálního příměří Koupě městského domu šlechticem Zástava klášterního majetku Odhalení pamětní desky Ericha Wolfganga Korngolda slavnostní odhalení Jan Florian profesor histologie a embryologie na LF Komenského univerzity v Bratislavě a Masarykovy univerzity v Brně, její poslední předválečný děkan; válka a odboj ; oběti okupace * Ferdinand Herčík biolog, biofyzik, zakladatel československé radiobiologie, zakladatel a první ředitel Biofyzikálního ústavu ČSAV v Brně

7 František Koláček profesor geografie na PřF MU v Brně, zakladatel jejího zeměpisného ústavu Karel Hora přednosta Anatomického ústavu LF MU a ředitel Vzdělávacího kurzu pro učitelství tělocviku na středních školách při Masarykově univerzitě * Stanislav Souček filolog slovanských jazyků, bohemista, komeniolog, literární historik Stanislav Souček Antonín Šimek teoretický a fyzikální chemik, zabývající se především výzkumem krystalické struktury, profesor PřF MU válka a odboj ; oběti okupace Vladimír Němec vysokoškolský pedagog a odborník v oboru koželužské chemie * Johann Alexander Herlth dlouholetý velitel Brněnského ozbrojeného měšťanského a střeleckého sboru v hodnosti majora ( ) a dlouholetý zástupce starosty města Brna * Karel van der Strass právník, advokát, v letech starosta města Brna * Jaroslav Kurzweil významný český matematik Karel van der Strass * Josef Pospíšil katolický kněz, spisovatel, filozof, profesor teologie, vrchní ředitel biskupského alumnátu, národní buditel, spoluzakladatel katolické strany národní a poslanec na zemském sněmu * Josef Kupka 11. biskup brněnský ( ), světící biskup brněnský ( ), apoštolský administrátor brněnské diecéze ( )

8 * Vlastimil Moravec český cyklista, vítěz Závodu míru Valentin Falkensteiner brněnský mecenáš, zakladatel dobročinné nadace, podnikatel a majitel realit, městský rada Zaloţení jednoty sokolské v Ţidenicích Zahájení tradice pěších poutí brněnské mládeţe do Křtin znak TJ Sokol Ţidenice Poţár Brückova mlýna Slavnost na Starém Brně Odhalení pamětní desky obětí okupace uzavření smlouvy na vybudování kasemat na Špilberku Josef Fanderlik český politik, říšský poslanec, významný pracovník brněnského Sokola Karel (Pavel po vstupu do řádu) Kříţkovský hudební skladatel, regenschori, učitel Leoše Janáčka Jan Evangelista Sedlák kněz, profesor, historik * Václav Jiříkovský divadelní herec, režisér, ředitel Národního divadla v Brně * Vladimír Slámečka vědec v oblasti informačních systémů místo posledního odpočinku V. Jiříkovského

9 Kašpar Lilgenblatt brněnský měšťan, radní, obchodník a písař v letech Jan Bělehrádek řádný profesor Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně; rektor Univerzity Karlovy v Praze Adolf Procházka právník a politik; profesor občanského práva na PrFMU, úředník Československého národního výboru v Paříži, právní poradce předsedy československé vlády v Londýně a předseda právní rady československé vlády v Londýně, ministr zdravotnictví ( ; po emigraci do USA působil v Radě svobodného Československa * Jan Bárta učitel, menšinový pracovník v Brně * Antonín Beer vysokoškolský pedagog, filolog Smlouva o partnerství s městem St. Pölten První utkání v ragby v ČSR Odhalení pamětní desky v budově ředitelství pošt v Brně Zahájení letecké poštovní dopravy na trati Vídeň Brno Glivice Vratislav Berlín Frank Wollman literární historik, slavista, teatrolog, profesor slavistiky na univerzitě v Brně a v Bratislavě a zakladatel teatrologie na brněnské JAMU * František Faltik jezuitský misionář Václav Jiříkovský divadelní herec, režisér, ředitel Národního divadla v Brně pamětní deska v Kounicově ulici

10 Marie (Bibi) Haasová herečka, baletka (partner osobnosti Hugo Haas) Ferdinand Debois hudební skladatel a klavírista Arnošt Zábrš účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii * Jaroslav Bečák poslanec Národního shromáždění Arnošt Zábrš * Markus Dominik Morgenstern obchodník, majitel kinematografu The Empire Bio Co. a reklamní kanceláře * Karl Norbert Mrasek spisovatel, básník a dramatik Jaroslav Brychta lékař; bioklimatolog Korunovace milostného obrazu Panny Marie Český rozhlas - zahájení vysílání brněnské odbočky Radiojournalu Změna správy Moravského zemského muzea v Brně první budova brněnského Radiojournalu tzv. domeček Odhalení pomníku Otakaru Borůvkovi Evropská výstava poštovních známek Brno 2005" Návštěva nositele Nobelovy ceny Jaen-Marie Lehna na Masarykově univerzitě

11 Provizorní lávka na "Radlase" * Jan Nepomuk Soukop kněz, básník, autor velehradských písní poutnických Jiří Svoboda sportovec-atlet Jan Sobotka profesor deskriptivní geometrie na brněnské české technice * Otakar Borůvka významný matematik, zabývající se matematickou analýzou, teorií grafů, diferenciální geometrií, algebrou a diferenciálními rovnicemi, vysokoškolský pedagog, zakladatel Matematického ústavu ČSAV v Brně Vilém Šindler sportovec - atlet, čs. reprezentant a rekordman na středních tratích, mistr ČSR v běhu na 1500 m (1924) a 800 m (1926 a 1927), na 10 km v silničním a přespolním běhu (1923) účastník OH 1924 a 1928 * Ferdinand Bartoš bývalý klinický asistent Masarykovy univerzity, emeritní sekundář veškerých univerzitních klinik a oddělení moravské zemské nemocnice, kliniky ženské a porodnické, nemocnice dětské František Xaver Hodáč politik, národohospodář, pedagog (otec osobnosti Nataša Gollová) * Valentin Lazar zpěvák městského divadla v Brně, učitel hudby Jan Sobotka Václav Zykmund výtvarný teoretik a kritik, malíř, grafik; fotograf, filmový tvůrce, básník, spisovatel, překladatel; středoškolský a vysokoškolský pedagog; zakladatel edice Ra v Rakovníku (1937) a surrealistické Skupiny Ra v Brně ( ) Václav Zykmund

12 * Jan Slezák policista, účastník Slovenského národního povstání, partyzán ( ) Zavedení vodovodu do šlechtického domu Předloţení "počtů" z městského kuřimského panství Otevření výstavy Galerie starostů a primátorů města Brna a významných osobností Vysvěcení kostela Svaté Rodiny zahájení výstavy Procesí v rámci slavnostní korunovace milostného obrazu Panny Marie * Jan Václav Hugo Voříšek český hudební skladatel, klavírista a varhaník * Vincenz Eduard Milde pedagog, kněz a arcibiskup vídeňský * Jan Štědroň houslista a pedagog Pohřbení pána z Roţmitálu v kostele sv. Jakuba Sňatek JUDr. Václava hraběte z Kounic s Josefínou Horovou a zaloţení spolku Kounicovy studentské koleje * Josef Faměra vynikající klavírista a korepetitor svatební fotografie * Jaroslav Syřiště architekt, profesor brněnské české techniky a rektor této školy v letech a

13 František Zeibert katolický kněz, děkan brněnské kapituly, papežský prelát, biskupský rada, ředitel brněnského biskupského alumnátu, profesor církevních dějin a kanonického práva, člen zemské školní rady * Jan Kakš hudební kritik, dirigent, pedagog a organizátor hudebního života v Brně, finanční komisař Robert Saska hudební kritik v Brně, syn hudebního skladatele a pedagoga Ferdinanda Sasky ( ) * Otto Burkert varhaník, klavírista a pedagog * David Kostelecký sportovec sportovní střelba, olympijský vítěz (Peking 2008, střelba-trap) * Jaroslav Mrtýnek sportovec-atletika (výškař) David Kostelecký Slavnostní vernisáţ výstav ke 100. výročí otevření Muzea města Brna Ohňostroj v rámci slavnostní korunovace milostného obrazu P. Marie Svatotomské VIII. národní závod v chůzi na 19 km o mistrovství Moravy na trati Tišnov Brno * Jan Liška hlasatel a programový inspektor Radiojournalu v Brně Jan Liška Karel Chodounský zakladatel české vědecké a experimentální farmakologie, organizátor spolkového života českých lékařů, profesor farmakologie a farmakognosie na UK a MU

14 * Antonín Černocký stavitel; přísežný soudní znalec zemského soudu a expert pojišťoven Jarmila Urbánková redaktorka, básnířka, překladatelka Slavnostní otevření novostavby knihovny Filozofické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Ochutnávka klášterního vína Brněnské kolo Ustavení výboru pro zřízení muzea Italů na Špilberku Potíţe s obnovením městské rady Slavnostní odhalení pamětní desky Ernsta Macha Manifestační schůze mírová ţen moravských * Karel IV. český a německý král a římský císař ( markrabě moravský) Brněnské kolo Alfred Skene průmyslník, spolumajitel textilní továrny na Bělidlech; starosta Brna v letech ; zemský a říšský poslanec Alfred Skene * Jan Hökl docent Vysoké školy veterinární a odborník na hygienu a technologii potravin Hans Karl Oskar Stubbe významný východoněmecký přírodovědec, profesor všeobecné a speciální genetiky, iniciátor a první prezident Německé akademie zemědělských věd, čestný doktor brněnské přírodovědecké fakulty

15 Jan Lukeš vynikající veterinární patolog a mikrobiolog, vysokoškolský učitel na lékařských fakultách v Bratislavě a v Brně a na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně * Milan Nechvátal účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii * Vilém Mrštík dramatik, spisovatel, esejista a překladatel Maxmilian Maretzek houslista, kapelník, skladatel a vydavatel Vilém Mrštík * Jiří Rumler trenér sprinterů Moravské Slavie Jiří Vítězslav Šamla redaktor zahraničního vysílání brněnského rozhlasu; iniciátor esperantského vysílání Verda Stacio; básník, překladatel do esperanta; redaktor citrusářského časopisu a citrusářských publikací Slavnostní vysvěcení kostela sv. Kunhuty Vznik magistrátu města Brna volbami 24 členů měšťanského výboru Nekatolická kázání na Lochenperku kostel sv. Kunhuty Vyslání staré ţeny na výzvědy Povolení odběru vody pro františkánský klášter Ferdinand I. Habsburský v městě Brně Odhalení mramorové busty císaře Františka I.

16 Start projektu Rodinný pas Výstava Dialog. 14 křesťanských umělců z Bavorska Festival staré hudby Brno ročník Odhalení sochy W. A. Mozarta Brněnské dny Ernsta Macha Manifestační schůze pro české vysoké školy na Moravě * Johann Peter Cerroni významný znalec dějin Moravy a sběratel pramenů k těmto dějinám * Alfred Skene průmyslník, spolumajitel textilní továrny na Bělidlech; starosta Brna v letech ; zemský a říšský poslanec Bohumil Babánek architekt, profesor na České vysoké škole technické v Brně socha W. A Mozarta na Zelném trhu * Wilhelm Dwořak architekt, inženýr, pedagog, pracovník v oboru památkové péče Bohumil Babánek * Alois Kalvoda malíř, grafik, spisovatel, výtvarný kritik, pedagog * Vilém (Wilhelm?) Bisom architekt a spisovatel (umění a národohospodářství) * Antonín Carvan sportovec-kopaná, reprezentant ČSSR

17 Nález keltského pohřebiště Prodej městského statku Krádeţ koní Výbuch v královopolské cihelně nalezená dřevěná konvice s bronzovým kováním Zaloţení tzv. Kaufmannova poháru Atletické závody o Kaufmanův pohár Alois Svoboda lékař, jeden z průkopníků českého sportu, zejména atletiky * František Koţík prozaik, autor životopisných románů z uměleckého prostředí, dramatik, básník, autor prací pro děti a rozhlasových her, operní a operetní textař, filmový a televizní dramaturg a scenárista, pracovník Radiojournalu v Brně * Jaroslav Štěpánek houslový virtuos a vynikající interpret závažných houslových skladeb českého i světového repertoáru; sólista houslových koncertů s vynikající technikou hry a vzácně citlivou tvorbou tónů místo posledního odpočinku J. Štěpánka Otevření výstavy Dějiny v miniatuře Svěcení základního kamene kostela ve Starém Lískovci Vyhlášení cen Gloria musaealis Stíţnost na nepoctivé jednání řezníků Zajištění zásob sena

18 Společná deklarace mezi městy Brno a Dallas Vysvědčení o řádném chování během "druhého" švédského obleţení Odhalení pamětní desky k projektu Stoková síť města Brna Návštěva kardinála Tomáše Špidlíka v Brně Odhalení reliéfu Ernsta Macha pamětní deska na Zelném trhu Slavnostní otevření Německého domu v Brně Prodlouţení tramvajové trati k Technologickému parku v Králově Poli * Karel Šmídek kněz, spisovatel, redaktor * Victor Heinrich Riecke protestantský pastor, publicista, kulturní činitel, filantrop * August Wieser právník; politik; starosta města Brna v letech Miroslav Borkovec účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii Miroslav Borkovec * Miloš Štejfa přední československý kardiolog, průkopník elektrokardiografického vyšetřování u nás, dlouholetý přednosta I. interní kliniky * Vladimír Škacha příslušník čs. zahraniční armády ve Francii a Velké Británii , člen paraskupiny SILVER B

19 Zdeněk Pospíšil sportovec - atletika (sprinter), účastník XV. OH 1952 v Helsinkách, držitel československého rekordu v běhu na 100 m v roce 1952 (10,6 s); vynikající malíř, grafik a designer * Václav Ţďárský sportovec - atletika (víceboj) Představení Brněnského muzejního pasu veřejnosti Slavnostní uvítání nového zemského hejtmana hraběte Thurna v Brně Slavnostní otevření nové budovy českého státního reformního reálného gymnázia v Brně-Králově Poli Zaloţení Sportovního klubu Brno Ţabovřesky Hynek Bulín právník, politik, sokolský a menšinový pracovník, účastník domácího odboje za první světové války Vladimír Helfert hudební vědec, skladatel, profesor hudební vědy na FF MU v Brně, zakladatel Hudebního archivu Moravského zemského muzea v Brně, dirigent Orchestrálního sdružení v Brně * Karel Zapletal geolog, profesor brněnské české techniky a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Emil Přibyl zakladatel veterinární gynekologie a porodnictví, zakladatel vědního oboru fyziologie a patologie reprodukce hospodářských zvířat, zabýval se umělou inseminací a andrologií místo posledního odpočinku rodiny Bulínovy Emil Pribyl * Karel Chodounský zakladatel české vědecké a experimentální farmakologie, organizátor spolkového života českých lékařů, profesor farmakologie a farmakognosie na UK a MU

20 * Gustav Frištenský legenda českého i světového zápasnictví * Vojtěch Herčík vysokoškolský pedagog G. Frištenský po prvních závode v klubu Hellas v Brně Opevňovací práce na hradě Špilberku Společná deklarace mezi druţebními městy Brno a Poznaň (Polsko) Svěcení nového praporu střelecké společnosti Slavnostní otevření knihovny Konrada Adenauera pro evropskou integraci Marie Pujmanová publicistka a spisovatelka levicového zaměření František Alois Šrom advokát a politik; hlavní představitel staročechů na Moravě; poslanec zemského (od 1861) a říšského( ) sněmu; doživotní člen panské sněmovny ( ); náměstek zemského hejtmana (1884) Eduard Milén malíř, grafik, ilustrátor, profesor výtvarné výchovy na pedagogické a filozofické fakultě Masarykovy univerzity, organizátor brněnského kulturního života Jiří Osolsobě účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii Josef Wenzl jazykovědec, pedagog a spisovatel Jiří Osolsobě * Karel Kopecký sportovec-kopaná, reprezentant ČSSR

21 Italská národní pouť, první den pobytu v Brně: příjezd do Brna Brněnská muzejní noc Spory augustiniánského kláštera s městem Znojmem Vernisáţ výstavy "Pandur Trenck" na Špilberku Zaloţení fotbalového klubu v Líšni vernisáţ výstavy * Antonín Bedřich Mitrovský státní úředník, mecenáš, propagátor nových myšlenek Jan Nepomuk Mitrovský přírodovědec, mecenáš přírodovědného bádání, zakladatel moravské vědecké mineralogie, spisovatel, hudební skladatel František Bilovský rektor Vysoké školy zemědělské v Brně Jan Nepomuk Mitrovský * Jan Krejčí fyzikální geograf, vedoucí katedry geografie na brněnské přírodovědecké fakultě Josef Habermann profesor na Německé vysoké škole technické v Brně Jan Hird Pokorný brněnský rodák, profesor Kolumbijské univerzity, světově proslulý architekt Nizozemské dny v Brně Slavnostní otevření novostavby Ústavu analytické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

22 Deník Rovnost přinesl zprávu o jednáních o komerčním vyuţití Špilberku Vyplacení mzdy sedlákům a minérům Statuta cechu mydlářů a svíčkařů Spory augustiniánského kláštera s městem Znojmem Italská národní pouť, druhý den pobytu v Brně: slavnost na Špilberku Ţádost o zakoupení 20 kop šindelů účastníci Italské národní pouti První utkání Československa v pozemním hokeji * Gustav Lindenthal inženýr-stavař * Jaroslav Provazník akademický malíř; legionář ruský Osvald Ţivotský projektant * Jan Macků biolog, mykolog, profesor brněnské české techniky * Jaroslav Jiljí Jahn mineralog a geolog, profesor brněnské české techniky Jan Macků * Rosalia Chladek tanečnice, taneční pedagožka a choreografka * Vladimír Zapletal lékař, organizátor lékařského života; znalec dějin přírodních věd uznávaný v zahraničí, znalec dějin zdravotnictví, lékařství, zvěrolékařství

23 Jan Procházka zakladatel prvního velkého českého papírnického podniku v Brně Jánuš Kubíček malíř a grafik, jeden z předních představitelů brněnské malby druhé poloviny 20. století, významná osobnost kulturního života v Brně Jánuš Kubíček Ţádost o pronájem kříţovnického dvora Italská národní pouť, třetí den pobytu: odjezd Sympozium Berta Suttnerová a mírové hnutí Slavnostní otevření jednotky intenzivní péče pro alogenní transplantace kostní dřeně Královna Marie Terezie přikázala vybudovat kasematy na Špilberku Gustav Dostál zemský vrchní stavební rada, docent ČVŠT v Brně, odborník v oboru železničního a silničního stavitelství Jiří Mahen spisovatel, básník * Antonín Cyril Stojan arcibiskup olomoucký, teolog Jiří Mahen Viktor Hoppe československý generál Philipp Langmann dramatik, prozaik a publicista, chemik

24 * Arnošt Nejedlý sportovec (atletika, organizátor) - běžecký vytrvalec a velký propagátor maratonského běhu Slavnostní otevření Betlémského chrámu v Brně Udělení čestné vědecké hodnosti Doctor Honoris Causa Jiřímu Suchému, dramatikovi, básníku a herci Poţár v hostinci U hvězdy za Měnínskou branou Betlémský chrám v Brně Brno Art Open smlouva na stavební práce na kasematech a hradbách na Špilberku Slavnostní zahájení dopravy na elektrické dráze z Brna do Bystrce * Miroslav Masák architekt Jan Lenfeld zakladatel československé hygieny potravin živočišného původu, válka a odboj ; legionář ruský Jan Lenfeld * Maxmilián Kolaja středoškolský profesor, první lektor polštiny a jeden ze zakladatelů polonistiky na brněnské filosofické fakultě Zavedení číslování domů dle ulic Zahájení provozu parní pouliční dráhy v Brně Snaha o nastolení míru

25 Krajský hejtman Ferdinand Zikmund Sack z Bohuňovic se obrací na purkmistra města Brna a oznamuje mu, ţe bylo poraţeno k nasolení sedm kusů hovězího dobytka. Ţádá jej, aby delegoval někoho z rady pro čtvrcení a nasolování masa Zahájení provozu letecké linky Praha Brno Bratislava Košice Oslavy 25. výročí zaloţení české techniky a oficiální předání budovy Kounicových kolejí do uţívání Setkání při příleţitosti vzpomínky 70. výročí slavnostního otevření Kounicových studentských kolejí Setkání patnácti prezidentů zemí střední, jiţní a východní Evropy * evropští prezidenti v Brně Zdeněk Blaţek hudební skladatel a teoretik, ředitel brněnské konzervatoře a profesor muzikologie na brněnské univerzitě Otakar Kallauner vědecko-výzkumný pracovník v oboru stavebních hmot a keramiky dítě osobnosti: Václav Urban Stuffler 4. biskup brněnský * Lev Krča sportovec-atletika, sportovní fotograf, architekt Návštěva italských zemědělců Smlouva o prodeji měšťanského domu františkánskému klášteru Obnovení hranic mezi městským statkem kuřimským a šlechtickým statkem blanenským Výprava na dno Macochy roku 1723

26 Ničivé krupobití v Brně Jednodenní výstava Pocta stému výročí novodobých olympijských her Vysvěcení pravoslavného chrámu sv. Václava Jindřich Blaţej Vávra (Wawra) botanik, cestovatel, lodní lékař, nejstarší doložený fotografující cestovatel z českých zemí (od 1857) * Jiří Šindler ilustrátor, grafik, znalec písma, profesor na Střední škole uměleckých řemesel a na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně * František Kubíček předseda župy i odboru KČST, příznivec a propagátor turistiky náhrobek rodiny Wawrovy * Jan Hird Pokorný brněnský rodák, profesor Kolumbijské univerzity, světově proslulý architekt Větrná smršť na Kamenomlýnské Audience zástupců fakultních spolků Masarykovy univerzity u prezidenta republiky Ţádost o polního ranhojiče Dohoda o rozvoji přátelských styků mezi městy Brnem a Zagrebem Dosazení faráře u sv. Jakuba Návštěva partnerek evropských prezidentů ve starobrněnském opatství Exploze v prostorách speditérské firmy Schück a Skutetzky

27 Zahájení Výstavy soudobé kultury v Československu Veřejné vzlety českých aviatiků První mezinárodní atletický podnik SK Moravská Slavia Pavilon města Brna * Oldřich Mikulášek básník s hlubokým niterným vztahem k Moravě a městu Brnu * Jan Křtitel Rudiš podnikatel - stolař Konrád Babraj brněnský sochař * Jaroslav Marcha spisovatel a novinář Jaroslav Marcha Josef Kratochvil skautský činitel; pedagog; spisovatel; odbojář * Bohuš Fleischer sportovec-atlet, běžec na 100 až 800 metrů, čs. reprezentant, mistr ČSR v běhu na 400 m (1924, 1929), člen rekordních a mistrovských štafet, čs. rekordman v běhu na 500 m časem 1:08 minut (1925) Jan Buchta účastník čs. zahraničního odboje , příslušník čs. letectva ve Velké Británii * Vilém Hank architekt a pracovník Moravského zemského muzea Posvěcení dostavěného kostela Panny Marie Slavnostní bohosluţba

KALENDÁRIUM (prosinec 2008) (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz)

KALENDÁRIUM (prosinec 2008) (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz) KALENDÁRIUM (prosinec 2008) (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz) 1. 12. 1888 Založení Losovního spolku SVORNOST 1. 12. 1946 Pohřeb popravených vlastenců na brněnském Ústředním hřbitově 1. 12. 1930 Zahájení

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Druhá třída ČAVU se v roce 1928 rozdělila na

Druhá třída ČAVU se v roce 1928 rozdělila na Úspěchy přírodních a technických věd v období 1918 1938 Druhá třída ČAVU se v roce 1928 rozdělila na pět sekcí: matematicko-fyzikální, chemicko-mineralogicko-geologickou, biologickou, lékařskou a technickou.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí VÝROČÍ 2009 Z OBLASTI ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY LEDEN 03.01.1949 Žantovský Michael, textař, 60. výročí 07.01.1944 Kahovcová Vlasta, zpěvačka, 65. výročí 22.01.1929 Moravus Ivo, klavírista, skladatel, 80. výročí

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

MU TÝM WIKIPEDIE. Marek Blahuš & Tomáš Mozga Wikikonference 29. 11. 2014 Brno

MU TÝM WIKIPEDIE. Marek Blahuš & Tomáš Mozga Wikikonference 29. 11. 2014 Brno MU TÝM WIKIPEDIE Marek Blahuš & Tomáš Mozga Wikikonference 29. 11. 2014 Brno http://cs.wikipedia.org/wiki/masarykova_univerzita Vítejte na krátké wikiprocházce Masarykovou univerzitou cs.wikipedia.org/wiki/tomáš_garrigue_masaryk

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska)

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) SOUČÁSTÍ FARNOSTI DOMASLAVICE -Fara v Domaslavicích jedna z nejstarších na Těšínsku,

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Slavní hosté Mariánských Lázní a jejich přínos pro rozvoj města

Slavní hosté Mariánských Lázní a jejich přínos pro rozvoj města VÝZNAMNÉ A POPULÁRNÍ OSOBNOSTI SVÉ DOBY jiné vnímání za života a po smrti proměnné v čase PŘÍMÝ VLIV NEPŘÍMÝ VLIV finanční podpora výstavby objektů inspirace myšlenkami, nové pohledy publicita spojená

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

M. Langer: České fotografie v darech německých institucí pro Wikimedia Commons. Wikikonference, 5. prosince 2009

M. Langer: České fotografie v darech německých institucí pro Wikimedia Commons. Wikikonference, 5. prosince 2009 M. Langer: České fotografie v darech německých institucí pro Wikimedia Commons Wikikonference, 5. prosince 2009 Wikimedia Commons Společné úložiště svobodného multimediálního obsahu. Vše pod svobodnými

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

PROGRAM. Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost

PROGRAM. Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost PROGRAM výroční konference 2014 Česko-německého diskusního fóra Hrad Litoměřice,Tyršovo náměstí 68 Litoměřice Česko německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost sobota, 22. listopadu 2014 8.30

Více

Klub přátel Josef. Klub přátel Josefa Masopusta

Klub přátel Josef. Klub přátel Josefa Masopusta Klub přátel Josef Klub přátel Josefa Masopusta Cíl projektu Cílem projektu Klubu přátel Josefa Masopusta je zajištění organizace důstojných oslav při příležitosti 80. narozenin držitele Zlatého míče časopisu

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Adolf Loos (* 1870 Brno 1933 Kalksburg u Vídně) syn brněnského kameníka Adolfa Loose st. (jeho dílna sídlila na Kounicově 20 a 22) studium:

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Média hlídací pes demokracie nebo Pandořina skříňka?

Média hlídací pes demokracie nebo Pandořina skříňka? Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného vzdělávání pořádá ve dnech 17. 20. srpna 2014 XXI.

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

KALENDÁRIUM BŘEZEN 2011 (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz)

KALENDÁRIUM BŘEZEN 2011 (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz) KALENDÁRIUM BŘEZEN 2011 (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz) * 1. 3. 1909 Josef Vachek anglista, bohemista, zakladatel anglické lingvistiky na Filozofické fakultě MU a její čestný doktor + 1. 3. 1997 Jaroslav

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ 9/2015 Vážení přátelé slánského muzea, letní prázdniny jsou za námi, podzim se pomalu blíží a s ním i zahájení nové sezóny KPH, pokračování přednáškového cyklu v malé galerii muzea, ale i ukončení

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_36 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

10.30 10.45 IVO PEJČOCH (Vojenský historický ústav Praha) Vývoj československých pásových dělostřeleckých tahačů v meziválečném období

10.30 10.45 IVO PEJČOCH (Vojenský historický ústav Praha) Vývoj československých pásových dělostřeleckých tahačů v meziválečném období Úterý, 1. října 2013 9.00 9.30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 9.30 10.00 ZAHÁJENÍ KONFERENCE TECHNIKA A PRŮMYSL I HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA PŘEDSEDAJÍCÍ: MILOŠ HOŘEJŠ 10.00 10.15 IVAN JAKUBEC (Filozofická fakulta Univerzit

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Miloš Zlámal. zakladatel matematické teorie metody konečných prvků

Miloš Zlámal. zakladatel matematické teorie metody konečných prvků Miloš Zlámal zakladatel matematické teorie metody konečných prvků Libor Holuša Jiří Kratochvíl Michal Křížek Ivo Marek Alexander Ženíšek editor Jan Franců Brno 2006 Miloš Zlámal zakladatel matematické

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Archiv sportu a tv. inventář č. 88 NAD č. 207. Antonín Bína (1865 1956) V Praze 2007 Lucie Swierczeková

Archiv sportu a tv. inventář č. 88 NAD č. 207. Antonín Bína (1865 1956) V Praze 2007 Lucie Swierczeková Archiv sportu a tv inventář č. 88 NAD č. 207 Antonín Bína (1865 1956) 1891 1952 V Praze 2007 Lucie Swierczeková Ú v o d Antonín Bína Narodil se roku 1865. Spoluzakládal Žižkovský těžkoatletický kroužek

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Jaký dopad má hodnocení ústavů AV ČR na jejich excelenci?

Jaký dopad má hodnocení ústavů AV ČR na jejich excelenci? Otázky pro panelovou diskusi Jak AV ČR podporuje excelenci svých výzkumných pracovníků? Jaký dopad má hodnocení ústavů AV ČR na jejich excelenci? Analyzuje AV ČR příčiny neúspěšných návrhů projektů? Akademická

Více

PŮLMARATON OKOLO NOVÉHO VESELÍ

PŮLMARATON OKOLO NOVÉHO VESELÍ Oddíl atletiky TJ Sokol Nové Veselí ve spolupráci s oddílem házené TJ Sokol Nové Veselí, s Odborem všestrannosti Župy Havlíčkovy a okresní asociací Sport pro všechny pořádá 29. ročník SILNIČNÍHO BĚHU NA

Více

o selfie je nutno pořídit +- z pohledu jako obrázek na fotce (žádné fotky z kilometrové vzdálenosti a opačného směru)

o selfie je nutno pořídit +- z pohledu jako obrázek na fotce (žádné fotky z kilometrové vzdálenosti a opačného směru) Hra po Brně a o Brně úkolem je obejít (oběhnout) maximum vybraných památek v daném čase běží se po týmech každá památka je podle svého umístění bodována aby týmy nešli stejnou trasou, losuje se 1 povinné

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj

Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj Zjištěné nedostatky: Sokol Buštěhrad C Jaroslav Křížek chybějící povolení k hostování ŠO Stochov Bohumil Sednička neregistrovaný, neaktivní Rozlosování

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

KALENDÁRIUM leden 2013 (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz)

KALENDÁRIUM leden 2013 (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz) KALENDÁRIUM leden 2013 (zdroj: www.encyklopedie.brna.cz) * 1. 1. 1862 Jindřich Vaníček právník, člen ministerstva obrany první republiky, významný sokolský činitel * 1. 1. 1891 Jan Vážný profesor římského

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více