Dr. ing. Libor ŘEHÁK. český myslivec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dr. ing. Libor ŘEHÁK. český myslivec"

Transkript

1 Dr. ing. Libor ŘEHÁK český myslivec Někteří moji kritici neustále zpochybňují mou kvalifikaci a mé odborné aktivity v odvětví myslivosti. Jedinci s vysokými ambicemi pasující se do pozice expertů na myslivost (jako např., Palas či Fejfar) mají nutkavou potřebu veřejně zdůrazňovat, že Řehák i Asociace profesionálních myslivců ČR pouze neustále poukazují na krizi v myslivosti a kritizují jiné subjekty, ale sami v myslivosti nedokázali nikdy nic podstatného. V současné době informačních možností však může každý seriózní odborník pověsit své výsledky a aktivity na internet a hodnocení, ať si udělá každý zájemce sám. Vzdělání: Lesnické odborné učiliště Písky u Křivoklátu (ukončeno 1974 s vyznamenáním) Střední lesnická technická škola v Písku (ukončena 1978 s vyznamenáním) Vysoká škola zemědělská, lesnická fakulta Brno (ukončena 1990) Doktorandské studium na ČZU v Praze (ukončeno 1997) Habilitační řízení na FLE ČZU v Praze (2006-neúspěšné); i když byly splněny publikační podmínky; splněna podmínka pedagogické činnosti; předložena a 3 předními odborníky (Hromas, Bukovjan, Havránek) odoponována habilitační práce; úspěšná byla i obhajoba habilitační práce i habilitační přednáška ovšem vědecká rada FLE složená z lesáků, vodařů a ekologů (prakticky bez jakékoliv relevantní myslivecké kvalifikace) konstatovala, že Řehák je odborně nepřesvědčil, že by mu měli titul docent udělit. Další kvalifikace: Studium (kvalifikační) na Veterinární a farmaceutické univerzitě BRNO pro vybrané VŠ specialisty MZe ČR k získání způsobilosti dle 17, zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Soudní znalec v oblastech myslivosti a lesnictví. Zaměstnání: Školní lesní podnik VŠZ v Praze se sídlem v Kostelci n.č.l. ( ) Ministerstvo zemědělství ČR ( ) vedoucí odborný referent specialista; odbor státní správy lesů a myslivosti. Firma Venator specializovaná myslivecká kancelář poradenství a konzultace v myslivosti, školení a vzdělávání v myslivosti, činnost soudních znalců, specializovaná poradenská činnost na celou problematiku honebních společenstev, vedení soudních projednávání, komplexní servis na úseku škod působených zvěří, projektování obor a bažantnic, specializované poradenství na úseku státní správy, nakladatelství a vydavatelství odborné literatury, výroba TV pořadů, reklama a propagace). Firma Hubert&Petr, s.r.o. komplexní management krajiny (komplexní management krajiny tzn. lesnictví, myslivost, rybářství, zemědělství, včelařství, zpracování produkce aj. na souvislém území) Ministerstvo zemědělství ČR (2009) ředitel odboru rybářství, myslivosti a včelařství Funkce (v průběhu) Prezident Asociace profesionálních myslivců České republiky. Viceprezident Unie mysliveckých organizací ČR. Ředitel Odboru rybářství, myslivosti, včelařství na Ministerstvu zemědělství ČR. Člen Myslivecké rady ministra zemědělství. Člen Komoditní rady pro myslivost Asociace soukromého zemědělství České republiky Člen Myslivecké rady OMS ČMMJ Chomutov; předseda Kulturně výchovné komise. Člen oborové rady Lesnické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Představitel Mediální rady mysliveckých, rybářských, včelařských, chovatelských a zahrádkářských organizací. Představitel a koordinátor celostátní občanské myslivecké iniciativy Obroda myslivosti. Prezident organizačního výboru Světové výstavy vývoje lovu a myslivosti-brno ; hlavní spoluautor projektu. Předseda přípravného výboru Unie soudních znalců v myslivosti. Stáže, kurzy, zahraniční pobyty NDR (1 týden), 1994 Slovensko (1 týden), Francie 1995 (1 týden), SRN (1 týden), Odborné myslivecké články Řehák, L., 1995: Jelení zvěř 95; Myslivost 6/95:4-6. Řehák, L., 1995: Význam mysliveckého výkaznictví; Myslivost 1/95: Řehák, L., 1996: Myslivecká statistika 1994/95 v České republice, Myslivost 5/96:3-5. Řehák, L., 1996: Jelení zvěř hodnocení; Myslivost 2/96:

2 Řehák, L., 1997: Farmové chovy zvěře; Nový venkov 5/97: Řehák, L., 1997: Konference srnčí zvěř; Myslivost 3/97: Řehák, L., 1998: Naléhavá potřeba transformačního procesu v myslivosti, Silva Bohemica 9/98: 7-9. Řehák, L., 1998: Myslivecká legislativa v procesu transformace myslivosti I. část; Sil. Boh. 10/98: 7-9. Řehák, L., 1998: Myslivecká legislativa v procesu transformace myslivosti II. část; Sil. B. 11/98: 7-9. Řehák, L., 1998: Rozbor činnosti APM ČR, Myslivost 12/98: Řehák, L., 1998: Myslivecká legislativa v procesu transformace myslivosti III. část, Silva B. 12/98: 7-9. Řehák, L., 1998: Myslivecká statistika 1996/97(analýza výsledků), Myslivost 2/98: Řehák, L., 2000: Realizace transformačního procesu I., SM10/2000: Řehák, L., 2000: Realizace transformačního procesu II., SM 11/2000: Řehák, L., 2001: Negativní působení volně žijících živočichů na chovy domácích zvířat a možnosti jeho řešení, Chovatel 6/2001: 12. Řehák, L., 2001: Mediální rada včelařských, rybářských, mysliveckých, zahrádkářských a chovatelských organizací, SM 6/2001: 8-9. Řehák, L., 2001: Zákon o myslivosti-zprovoznění zákona pro praxi, Svět myslivosti 8/2001:4-6. Řehák, L., 2001: O myslivcích bez myslivců, Svět myslivosti 4/2001: 7-8. Řehák, L., Vach, M., 2006: Některé nové aspekty v oblasti tvorby úseku moderního mysliveckého školství a vzdělávání; Myslivost 8/2006 Řehák, L., Horák, P., 2010: Je ustanovení o pytláctví v novém trestním zákoně skutečně tak nepodstatná drobnost?; Svět myslivosti 1/2010. Odborné referáty na mezinárodních, celostátních (příp. s mezinárodní účastí) konferencích a seminářích Řehák, L., 1994: Problematika chovu a lovu černé zvěře, Sborník referátů, konference Černá zvěř 94 Písek: Řehák, L., 1995: Zásady řízení chovu spárkaté zvěře v současných podmínkách, Sborník referátů, celostátní konference s mez. úč. Škody zvěří-jejich příčiny a prevence Zlaté Hory 1995: Řehák, L., 1995: Systém řízení chovu jelení zvěře; Sborník referátů, celostátní konference s mezinárodní účastí Jelení zvěř 95 ; Žďár nad Sázavou 1995: Řehák, L., 1995: Chov jelení zvěře v oblasti chovu Žďárské vrchy, Sborník referátů II. (odborná příloha) na celostátní konferenci s mezinárodní účastí Jelení zvěř 95 Žďár nad Sázavou 1995: Řehák, L., 1997: Analýza šíření mufloní zvěře na území České republiky, vývojové trendy početních stavů, Sborník referátů; celostátní konference Mufloní zvěř Trutnov: Řehák, L., 1998: Analýza vývoje početních stavů populace daňka skvrnitého v České republice, Sborník referátů, celostátní konference Daňčí zvěř ; Písek 1998: Řehák, L., 1999: Analýza vývoje početních stavů vybraných druhů spárkaté zvěře v České republice, Sborník referátů, celostátní konference Introdukovaná spárkatá zvěř ; Dobříš 1999: Havránek, F., Řehák, L., 1999: Populace kozy bezoárové na Pavlovských vrších a její význam pro fytocenózy, Sborník referátů, celostátní konference Introdukovaná spárkatá zvěř ; Dobříš 99: Řehák, L., 1999: Analýza některých základních prvků, které vymezují a zásadně ovlivňují zatížení litorálních ekosystémů v ČR spadem toxických částí loveckého střeliva, Sborník referátů, celostátní konference Ochrana litorálních ekosystémů na lokalitách s intenzivním regulačním odlovem vodní pernaté zvěře Žďár nad S. 1999: Řehák, L., 2000: Analýza vývoje početních stavů lišky obecné v ČR a několik slov k jejímu současnému postavení v myslivosti, Sborník referátů, celostátní konference Predátoři v myslivosti Hranice 2000: Řehák, L., 2001: Vývoj některých vykazovaných údajů v souvislosti s chovem bažanta obecného (Phasianus colchicus) v ČR, Sborník referátů celostátní konference Pernatá zvěř 2001, Konopiště 2001: Řehák, L., 2001: Bažantnice v ČR vývoj některých údajů v rámci ČR, Sborník referátů, celostátní konference Pernatá zvěř 2001 Konopiště 2001: Řehák, L., 2004: Analýza základních podmínek pro realizaci mysliveckého managementu ohrožených druhů zvěře, Sborník referátů mezinárodní konference Management ohrožených a problémových druhů zvěře v Evropě, Kostelec n. Č.l. 2004:(vt). Řehák, L., 2004: Myslivost nedílná součást managementu ohrožených druhů zvěře, Sborník referátů, mezinárodní konference Management ohrožených a problémových druhů zvěře v Evropě ; Kostelec n. Č.l. 2004: (sborník zatím není). Řehák, L., 2005: Moderní myslivecký management přírody (český model); Sborník referátů konference s mezinárodní účastí; Kostelec n.čl. 05 (vt). Řehák, L., 2005: Vývoj populací drobné zvěře (Phasianus colchicus L., Perdix perdix a Lepus europaeus L.) v ČR (za období ); Sborník referátů celostátní konference Myslivecký management drobné zvěře (Phasianus colchicus L., Perdix perdix L., Lepus europaeus L.) se zaměřením na úpravy krajiny Chomutov 2005: (vt)

3 Řehák, L., 2005: Vývoj populací drobné zvěře (Phasianus colchicus L., Perdix perdix a Lepus europaeus L.) v Severočeském (resp. ústeckém) kraji (za období ); Sborník referátů Myslivecký management drobné zvěře se zaměřením na úpravy krajiny Chomutov 2005: (vt) Řehák, L., 2005: Právní rámec chovu drobné zvěře a možnosti úpravy krajiny v ČR, Sborník referátů Myslivecký management drobné zvěře se zaměřením na úpravy krajiny Chomutov 2005: (vt) Řehák, L., 2005: Právní rámec mysliveckého managementu drobné zvěře; Sborník referátů Myslivecký management drobné zvěře se zaměřením na úpravy krajiny Chomutov 2005: (vt) Řehák, L., 2006: Návrhy komplexního řešení některých základních oblastí mysliveckého školství a vzdělávání, Sborník z konference: Základní aspekty sytému moderního mysliveckého vzdělávání, Praha Řehák, L., 2006: Specifikace mysliveckých předmětů v samostatném studijním oboru Provoz a řízení myslivosti, Sborník z konference: Základní aspekty sytému moderního mysliveckého vzdělávání, Praha Řehák, L., 2006: Specifikace některých základních směrů vývoje myslivosti v ČR po vstupu do EU-moderní myslivecký management přírody jako základ budoucího vývoje české i evropské myslivosti. Sborník referátů z konference Další vývoj myslivosti po vstupu ČR do EU ; Brno 2006: Řehák, L., 2006: Reforma myslivosti jako faktor zásadně ovlivňující budoucí vývoj odvětví myslivosti v ČR po vstupu do EU; specifikace základních pojmů jako podmínka pro realizaci reformy. Sborník referátů z konference Další vývoj myslivosti po vstupu ČR do EU ; Brno 2006: Řehák, L., Vach, M. 2006: Reforma mysliveckého školství jako základní podmínka transformace myslivosti a prvek významně ovlivňující vývoj myslivosti v ČR i EU. Sborník referátů z konference Další vývoj myslivosti po vstupu ČR do EU ; Brno 2006: (se světovým jednacím jazykem) Řehák, L., 2004: Hunting - Myslivost, Sborník referátů mezinárodní konference Management ohrožených a problémových druhů zvěře v Evropě, Kostelec n. Č.l. 2004:(vt). Řehák, L., 2004: Relation between the field of myslivost and the current management of endangered species in the Czech republic, Sborník referátů, mezinárodní konference Management ohrožených a problémových druhů zvěře v Evropě ; Kostelec n. Č.l 2004: (vt). Řehák, L., 2005: Myslivost- an integral part of management of endangered species in the Czech republic, Sborník referátů konference s mezinárodní účastí ; Madrid 2005 (vt) Řehák, L., 2006: Specification of basic terms necessary condition of progressive solution in the field of myslivost management of nature. Sborník referátů Florida 2006 (vt) Řehák, L., 2005: The analysis of development of hoofed game (Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Dama dama, Ovis musimon and Sus scorfa)in the period , Sborník referátů konference Florida 2006 (vt) Referáty, které byly prezentovány na konferencích, ale nebyly ve sborníku Likvidace klasického moru prasat a orální vakcinace lišek - I. Židlochovice 92, II. Velké Bílovice 93, III. Skalský Dvůr 94, Komplexní opatření na úseku chovu černé zvěře ve vztahu k moru prasat, orální vakcinace lišek - celostátní jednání na úrovni Mze, SVS Praha, okresních úřadů (vedoucí referátů ŽP) a OVS (ředitelé okresních veterinárních správ) Vývoj početních stavů srnčí zvěře v České republice a struktura odlovu - celostátní konference s mezinárodní účastí Srnčí zvěř 96 Litoměřice Ondatra pižmová - analýza početních stavů, myslivecké hospodaření a péče - celostátní konference Ondatra - bioindikátor vodních toků Dobříš 96, Myslivecké výkaznictví, zákon o statistice a myslivecká statistika - pilotní referát celostátního semináře Myslivecká legislativa Olomouc 1996, Transformace odvětví myslivosti - hlavní referát, Shromáždění myslivců ČR, Žďár nad Sázavou 2001, Základní aspekty tvorby nového moderního zákona o myslivosti - hlavní referát, Shromáždění myslivců ČR, Praha 2001, Kontroly a hodnocení výsledků lovu nedílná součást moderního mysliveckého managementu zvěře v ČR - hlavní referát, Shromáždění myslivců ČR, Žďár nad Sázavou 2001, Chov černé zvěře v podmínkách zemědělské velkovýroby - diplomová práce na LF VŠZ v Brně. Systém řízení myslivosti na úseku komplexního řešení neoprávněných zásahů do práva myslivosti a lovu zvěře v době hájení doktorandská práce; LF ČZU v Praze; Praha Moderní myslivecký management přírody habilitační práce; FLE ČZU v Praze 2006.

4 Původní vědecká práce Řehák, L., Praha 2006: The analysis the objectivity of initial numerical element sof myslivost management of deer (Cervus elaphus)in the Czech Republic from 1989 to 2004; 2006 Řehák, L., Praha 2006: The analysis and proposal of the solution to the issue of typology of hunting district in modern myslivost management of nature in the Czech Republic; 2006 Seznam publikací Řehák, L., 2006: Moderní myslivecký management přírody (habilitační práce FLD ČZU v Praze), Praha Matyáštík, T., Bičík, V., Řehák, L., 2000: Jezevec lesní (Meles meles); Venator Praha:1-134, (1/3) Řehák, L., Staněk, J., 2002: Zákon o myslivosti (analýza); Venator Praha:1-441, (2/3). Řehák, L., 2002: Systém komplexního řešení neoprávněných zásahů do práva myslivosti a lovu zvěře v době hájení; Venator: 1-145, (1/1). Řehák, L, 2004: Ondatra pižmová (Ondatra zibethica L.), Venator Praha 2004:1-60, (1/1). Řehák, L., 2003: Jelen lesní (Cervus elaphus L.); Venator Praha: 1-157, (1/1). Řehák L., 2006: Moderní myslivecký management přírody; Venator Praha, Wolf, R., Hromas, J., Klusák, K., Řehák, L., 1887: Rukojeť chovu dančí zvěře (Dama dama); Matice lesnická Písek. Staněk, J., Řehák, L., 2000: Úkoly a postavení stráží, Venator Praha 2000:1-441, (2/3). Řehák, L., Staněk, J., Kříž, P., 2002: Zákon o myslivosti (analýza-komentář); Venator Praha:1-441, (2/3). Staněk, J., Řehák, L., 2000: Úkoly a postavení stráží, Venator Praha 2000:1-83, (2/3). Urbanec, M., Havránek,F.,Bukovjan, K., Řehák, L., 2005: Černá zvěř v kulturní krajině; Mze Praha Řehák, L., 2005: Systém řízení myslivosti; Právní předpisy na úseku myslivosti (Myslivost učebnice, Vach 2005) Vach M., a kol. 1996: Myslivost, Praha 1996 (spoluautor) Vyhodnocení populací zvěře v záplavových oblastech Moravy (Výzkumný úkol pro Mze; spoluautor 1999) VŠ skriptum Vach, M., a kol., 1999: Myslivost, skripta, Praha VŠZ: Studijní texty a datové soubory v elektronické podobě (studijní texty pro připravovaný samostatný studijní obor na ČZU FLE Provoz a řízení myslivosti ) Řehák, L., 2004: Právní předpisy v myslivosti, Venator P Řehák, L., 2004: Myslivecké školství a vzdělávání, Venator P Řehák, L., 2005: Ekonomika v myslivosti, dotace, Praha Řehák, L., 2004: Specifikace mimozákonných pravidel - Myslivecký řád, Venator Praha Celostátní koncepce Systémový návrh komplexní realizace procesu tvorby Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR ; odborný referát na Shromáždění myslivců ČR II. konaném ve Velkém Meziříčí. Autor koncepce Zemědělská myslivost v ČR (Praha 2009), která má za cíl zcela zásadně emancipovat zemědělskou myslivost na zemědělských pozemcích a výrazně omezit vliv lesnických subjektů na myslivost v ČR. Farmové chovy jelenovitých - Komoditní situační a výhledové zprávy České republiky 1995 (spol.). Myslivecké výkaznictví a plánování. Celostátní projekt záchrany genofondu ohrožených a vzácných druhů zvěře. Projekty záchrany jednotlivých ohrožených nebo vzácných druhů zvěře (tetřev, tetřívek, koroptev, drop, bílá jelení zvěř). Koncepce chovu spárkaté zvěře. Koncepce chovu černé zvěře. Komplexní systém ochrany území státu před šířením klasického moru prasat v ČR; autoři Ing. Libor Řehák, Ph.D. a MVDr. Veleba (tento náš systém vzbudil velký ohlas i na mezinárodní úrovni). Celostátní koncepce myslivecké statistiky (včetně počítačového zpracování). Celostátní koncepce pro úsek loveckých lístků, průkazů mysliveckých stráží, mysliveckých hospodářů a povolenek k lovu (včetně tvorby nových průkazů a nového systému vydávání). Další odborné aktivity uchazeče: Člen organizačního výboru světové konference Bílý jelen (Praha a Ronov nad Doubravou 1991).

5 Autor projektu, autor scénáře, produkční a asistent režie snímku Obora Žehušice - bílá jelení zvěř. Snímek obdržel čestné uznání na mezinárodní soutěži The international Wildlife film festival Lamotte - Beuvron ve Francii. Autor projektu realizace celostátních konferencí (nejdůležitějších druhů zvěře) s mezinárodní účastí (tento cyklus konferencí s mezinárodní účastí /největší a nejobsáhlejší ve 20. století v odvětví myslivosti/; byly realizovány od roku 1994 až do roku 2002). // Černá zvěř 1994/ Jelení zvěř 1995/ Srnčí zvěř 1997/ Daňčí zvěř 1998/ Introdukované druhy spárkaté zvěře 1999 aj. // Člen organizačního výboru celostátní konference s mezinárodní účastí Černá zvěř 94 (Písek 1994). Ředitel organizačního výboru (i autor projektu) celostátní konference s mezinárodní účastí Jelení zvěř 95 (Žďár n. S. 1995). Ředitel organizačního výboru (i autor projektu) celostátní konference s mezinárodní účastí Srnčí zvěř 1996 (Litoměřice 1996). Ředitel organizačního výboru celostátní konference s mezinárodní účastí Ondatra - bioindikátor vodních toků (Dobříš 96). Ředitel organizačního výboru a spoluautor projektu celostátní konference s mezinárodní účastí Ochrana litorálních ekosystémů na lokalitách a intenzivním regulačním odlovem vodní pernaté zvěře (Žďár nad Sázavou 1999). Člen oficiální české delegace na Technical conzultation on game farming in Europe (pořádané FAO 1993). Předseda organizačního výboru celostátního jednání Norování 2005 (pořádané APM ČR, na ČZU v Praze 2005) Předseda organizačního výboru celostátního odborného mysliveckého semináře Myslivecký management drobné zvěře se zaměřením na úpravy krajiny, (pořádané ČMMJ a APMČR - Chomutov 2005). Autor projektu a koordinátor jednání SHROMÁŽDĚNÍ MYSLIVCŮ ČR. Autor projektu, spoluautor scénáře, odborný poradce, asistent režie, produkční a výrobce pravidelného televizního magazínu ZA HUMNY /o myslivosti, rybářství, včelařství, ochraně přírody, lesnictví/ - na TV PRIMA. Autor projektu i realizátor celostátního vzdělávacího a propagačního projektu pro žáky základních škol Děti s přírodou do 3.tisíciletí část I. Naše zvěř (kterého se v ČR v roce 2000 zúčastnilo více jak dětí z většiny ZŠ v ČR). Iniciátor vzniku a předseda řídícího výboru celostátní občanské myslivecké iniciativy OBRODA MYSLIVOSTI. Spoluautor projektu (s autorem panem Pavlem Křížem) na vydání první emise známek na světě se skutečně mysliveckou tematikou Myslivcův rok Tvůrce projektu, zakladatel a prezident Asociace profesionálních myslivců České republiky. Tvůrce projektu, zakladatel a viceprezident Unie mysliveckých organizací ČR. Autor dlouhodobého programu myslivecké organizace APM ČR v roce 1995 (čeho chce Asociace dosáhnout): vypracovat - Dlouhodobou koncepci rozvoje myslivosti v ČR; (jako model fungování myslivosti v ČR) vypracovat a prosadit Státní mysliveckou politiku ČR; vypracovat a prosadit nový moderní Zákon o myslivosti i prováděcí předpisy (vycházející z koncepce) vypracovat a prosadit nový moderní samostatný univerzitní obor Myslivecký management přírody reformovat a prosadit rozvoj Myslivecké vědy a výzkumu v ČR prosadit na MZe zřízení nového samostatného Odboru myslivosti, rybářství, včelařství, chovatelství a zahrádkářství. vypracovat a postupně prosadit Státní mysliveckou dotační politiku (a radikálně zvýšit finance pro myslivost) Prosadit moderní Reformu celého odvětví myslivosti v ČR. (řadu těchto zcela zásadních bodů programu APM ČR se od roku 1995 podařilo prosadit; na ostatních se pracuje) Autor projektu a předseda přípravného organizačního výboru na založení Unie soudních znalců v myslivosti. V rámci svého Vydavatelství a nakladatelství Venator připravil a vydal reprezentativní reprint první česky psané komplexní myslivecké učebnice MYSLIVOSŤ od J. V. Černého z období Tvůrce, iniciátor a předseda koordinačního výboru Mediální rady mysliveckých, rybářských, včelařských, chovatelských a zahrádkářských organizací v ČR. Člen odborné soutěžní poroty soutěže o Zlatý klas mezinárodního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Soudní znalec pro lesnické a myslivecké obory. Autor Deklarace o myslivosti Velké Meziříčí 2009 Autor projektu Myslivecké petiční akce na podporu Deklarace o myslivosti Velké Meziříčí 2009.

6 Autor projektu Prosazení zásadních změn v trestním zákoně se zaměřením na ustanovení o nelegálním lovu (Praha 2009); systémové řešení negativních dopadů na činnost mysliveckých stráží a na činnost uživatelů honiteb. Autor projetu Systém veřejných stráží a jejich zavedení v rámci ČR (Praha ); komplexní systém řešení problematiky všech druhů stráží v rámci ČR. Pedagogická činnost uchazeče Externí pedagog na ČZU Praha, lesnicka fakulta (od roku 1995) - odborné přednášky z myslivosti se zaměřením na oblasti - systém řízení myslivosti v ČR, myslivecká legislativa, myslivecké plánování chovu a lovu zvěře, myslivecké výkaznictví, komplexní systém kontrol a hodnocení výsledků mysliveckého managementu, informační systém v myslivosti aj. Autor projektu ČZU Praha (se sídlem v Kostelci n.č.l.) centrum mysliveckého vzdělávání, vědy a výzkumu mezinárodního významu. Autor návrhu, projektu a spolutvůrce samostatného univerzitního studijního oboru PROVOZ A ŘÍZENÍ MYSLIVOSTI na České zemědělské univerzitě v Praze (obor byl akreditován v roce 2005); v rámci tohoto projektu mohl být poprvé na světě i v historii myslivosti v ČR realizován systém uceleného vysokoškolského mysliveckého vzdělávání tzn., myslivci-specialisté na úrovni bakalářské magisterské - doktorandské. V roce 2000 firma Venator (lektoři - dr. ing. L. Řehák a JUDr. ing. J. Staněk, CSc.) realizovala odborné školení stráží, kdy na více než 60 okresech v celé ČR proškolila několik tisíc stráží (mysliveckých, rybářských, lesních, ochrany přírody aj.). V roce 2002 firma Venator (lektoři - dr. ing. L. Řehák a JUDr. ing. J. Staněk, CSc.) realizovala odborné školení k novému zákonu o myslivosti, kdy na bezmála 50 okresech v celé ČR proškolila několik tisíc mysliveckých hospodářů, stráží, honebních starostů, myslivců, pracovníků státní správy, vlastníků půdy aj. Permanentní realizace projektu Školení mysliveckých stráží v rámci celé ČR.

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Výchova a vzdělávání a) Dbát na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, etickou kulturní úroveň členů. b) Informovat

Více

Co to je - Deklarace o myslivosti a proč byla vytvořena a přijata?

Co to je - Deklarace o myslivosti a proč byla vytvořena a přijata? Co to je - Deklarace o myslivosti a proč byla vytvořena a přijata? Tento materiál je ve své současné podobě koncipován nejen jako základní programové prohlášení pro Mysliveckou unii ČR, ale i jako základní

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

KE DNI 31. PROSINCE 2008

KE DNI 31. PROSINCE 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV KE DNI 31. PROSINCE 2008 Obsah vnitřní přílohy: Zpráva o činnosti ČSV ke dni 31. prosince 2008 (strany Činnost 1 20) Seznam vyšších chovů (strany: Matky 1 4) Napsali jste nám (strana:

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE OBSAH 1 Pohled do historie... 2 2 Doba pozvolných změn... 2 3 Potřeba odborného vzdělání... 2 4 Spojené

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR Ing. Helena Velichová, Ph.D. Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou výchovného poradenství na školách v České republice. Charakterizuje

Více

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2012

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2012 Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou společností pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2012 SBORNÍK REFERÁTŮ 4. prosince 2012 zasedací místnost zastupitelstva kraje

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ ZEMĚDĚLSTVÍ Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ Praha 2006 Zemědělství Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání Zpracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 13 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 16 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 4 2012

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 4 2012 Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 4 2012 OBSAH HLAVNÍ TÉMA Členem vědecké rady VFU poprvé v historii ministr školství 1 prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA Výroční zpráva a hodnocení

Více

ACFC/SR/II (2004) 007

ACFC/SR/II (2004) 007 ACFC/SR/II (2004) 007 SECOND REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (Czech version) (Received on

Více

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2006-2010 OBSAH Obsah.... 1 1. Východiska dlouhodobého

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Úvod do studia. PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Úvod do studia. PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Úvod do studia PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF u K Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Roční Zpráva. Praha 2014

Roční Zpráva. Praha 2014 Roční Zpráva 2013 Praha 2014 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Praha 2014 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/75, 120 56 Praha 2 IČ 00027251 Tel. ústředna 222 000 222 provolba 222 000 xxx Fax 222 725

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Vlastní hodnocení školy 2007-2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Adresa školy

Více