Dr. ing. Libor ŘEHÁK. český myslivec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dr. ing. Libor ŘEHÁK. český myslivec"

Transkript

1 Dr. ing. Libor ŘEHÁK český myslivec Někteří moji kritici neustále zpochybňují mou kvalifikaci a mé odborné aktivity v odvětví myslivosti. Jedinci s vysokými ambicemi pasující se do pozice expertů na myslivost (jako např., Palas či Fejfar) mají nutkavou potřebu veřejně zdůrazňovat, že Řehák i Asociace profesionálních myslivců ČR pouze neustále poukazují na krizi v myslivosti a kritizují jiné subjekty, ale sami v myslivosti nedokázali nikdy nic podstatného. V současné době informačních možností však může každý seriózní odborník pověsit své výsledky a aktivity na internet a hodnocení, ať si udělá každý zájemce sám. Vzdělání: Lesnické odborné učiliště Písky u Křivoklátu (ukončeno 1974 s vyznamenáním) Střední lesnická technická škola v Písku (ukončena 1978 s vyznamenáním) Vysoká škola zemědělská, lesnická fakulta Brno (ukončena 1990) Doktorandské studium na ČZU v Praze (ukončeno 1997) Habilitační řízení na FLE ČZU v Praze (2006-neúspěšné); i když byly splněny publikační podmínky; splněna podmínka pedagogické činnosti; předložena a 3 předními odborníky (Hromas, Bukovjan, Havránek) odoponována habilitační práce; úspěšná byla i obhajoba habilitační práce i habilitační přednáška ovšem vědecká rada FLE složená z lesáků, vodařů a ekologů (prakticky bez jakékoliv relevantní myslivecké kvalifikace) konstatovala, že Řehák je odborně nepřesvědčil, že by mu měli titul docent udělit. Další kvalifikace: Studium (kvalifikační) na Veterinární a farmaceutické univerzitě BRNO pro vybrané VŠ specialisty MZe ČR k získání způsobilosti dle 17, zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Soudní znalec v oblastech myslivosti a lesnictví. Zaměstnání: Školní lesní podnik VŠZ v Praze se sídlem v Kostelci n.č.l. ( ) Ministerstvo zemědělství ČR ( ) vedoucí odborný referent specialista; odbor státní správy lesů a myslivosti. Firma Venator specializovaná myslivecká kancelář poradenství a konzultace v myslivosti, školení a vzdělávání v myslivosti, činnost soudních znalců, specializovaná poradenská činnost na celou problematiku honebních společenstev, vedení soudních projednávání, komplexní servis na úseku škod působených zvěří, projektování obor a bažantnic, specializované poradenství na úseku státní správy, nakladatelství a vydavatelství odborné literatury, výroba TV pořadů, reklama a propagace). Firma Hubert&Petr, s.r.o. komplexní management krajiny (komplexní management krajiny tzn. lesnictví, myslivost, rybářství, zemědělství, včelařství, zpracování produkce aj. na souvislém území) Ministerstvo zemědělství ČR (2009) ředitel odboru rybářství, myslivosti a včelařství Funkce (v průběhu) Prezident Asociace profesionálních myslivců České republiky. Viceprezident Unie mysliveckých organizací ČR. Ředitel Odboru rybářství, myslivosti, včelařství na Ministerstvu zemědělství ČR. Člen Myslivecké rady ministra zemědělství. Člen Komoditní rady pro myslivost Asociace soukromého zemědělství České republiky Člen Myslivecké rady OMS ČMMJ Chomutov; předseda Kulturně výchovné komise. Člen oborové rady Lesnické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Představitel Mediální rady mysliveckých, rybářských, včelařských, chovatelských a zahrádkářských organizací. Představitel a koordinátor celostátní občanské myslivecké iniciativy Obroda myslivosti. Prezident organizačního výboru Světové výstavy vývoje lovu a myslivosti-brno ; hlavní spoluautor projektu. Předseda přípravného výboru Unie soudních znalců v myslivosti. Stáže, kurzy, zahraniční pobyty NDR (1 týden), 1994 Slovensko (1 týden), Francie 1995 (1 týden), SRN (1 týden), Odborné myslivecké články Řehák, L., 1995: Jelení zvěř 95; Myslivost 6/95:4-6. Řehák, L., 1995: Význam mysliveckého výkaznictví; Myslivost 1/95: Řehák, L., 1996: Myslivecká statistika 1994/95 v České republice, Myslivost 5/96:3-5. Řehák, L., 1996: Jelení zvěř hodnocení; Myslivost 2/96:

2 Řehák, L., 1997: Farmové chovy zvěře; Nový venkov 5/97: Řehák, L., 1997: Konference srnčí zvěř; Myslivost 3/97: Řehák, L., 1998: Naléhavá potřeba transformačního procesu v myslivosti, Silva Bohemica 9/98: 7-9. Řehák, L., 1998: Myslivecká legislativa v procesu transformace myslivosti I. část; Sil. Boh. 10/98: 7-9. Řehák, L., 1998: Myslivecká legislativa v procesu transformace myslivosti II. část; Sil. B. 11/98: 7-9. Řehák, L., 1998: Rozbor činnosti APM ČR, Myslivost 12/98: Řehák, L., 1998: Myslivecká legislativa v procesu transformace myslivosti III. část, Silva B. 12/98: 7-9. Řehák, L., 1998: Myslivecká statistika 1996/97(analýza výsledků), Myslivost 2/98: Řehák, L., 2000: Realizace transformačního procesu I., SM10/2000: Řehák, L., 2000: Realizace transformačního procesu II., SM 11/2000: Řehák, L., 2001: Negativní působení volně žijících živočichů na chovy domácích zvířat a možnosti jeho řešení, Chovatel 6/2001: 12. Řehák, L., 2001: Mediální rada včelařských, rybářských, mysliveckých, zahrádkářských a chovatelských organizací, SM 6/2001: 8-9. Řehák, L., 2001: Zákon o myslivosti-zprovoznění zákona pro praxi, Svět myslivosti 8/2001:4-6. Řehák, L., 2001: O myslivcích bez myslivců, Svět myslivosti 4/2001: 7-8. Řehák, L., Vach, M., 2006: Některé nové aspekty v oblasti tvorby úseku moderního mysliveckého školství a vzdělávání; Myslivost 8/2006 Řehák, L., Horák, P., 2010: Je ustanovení o pytláctví v novém trestním zákoně skutečně tak nepodstatná drobnost?; Svět myslivosti 1/2010. Odborné referáty na mezinárodních, celostátních (příp. s mezinárodní účastí) konferencích a seminářích Řehák, L., 1994: Problematika chovu a lovu černé zvěře, Sborník referátů, konference Černá zvěř 94 Písek: Řehák, L., 1995: Zásady řízení chovu spárkaté zvěře v současných podmínkách, Sborník referátů, celostátní konference s mez. úč. Škody zvěří-jejich příčiny a prevence Zlaté Hory 1995: Řehák, L., 1995: Systém řízení chovu jelení zvěře; Sborník referátů, celostátní konference s mezinárodní účastí Jelení zvěř 95 ; Žďár nad Sázavou 1995: Řehák, L., 1995: Chov jelení zvěře v oblasti chovu Žďárské vrchy, Sborník referátů II. (odborná příloha) na celostátní konferenci s mezinárodní účastí Jelení zvěř 95 Žďár nad Sázavou 1995: Řehák, L., 1997: Analýza šíření mufloní zvěře na území České republiky, vývojové trendy početních stavů, Sborník referátů; celostátní konference Mufloní zvěř Trutnov: Řehák, L., 1998: Analýza vývoje početních stavů populace daňka skvrnitého v České republice, Sborník referátů, celostátní konference Daňčí zvěř ; Písek 1998: Řehák, L., 1999: Analýza vývoje početních stavů vybraných druhů spárkaté zvěře v České republice, Sborník referátů, celostátní konference Introdukovaná spárkatá zvěř ; Dobříš 1999: Havránek, F., Řehák, L., 1999: Populace kozy bezoárové na Pavlovských vrších a její význam pro fytocenózy, Sborník referátů, celostátní konference Introdukovaná spárkatá zvěř ; Dobříš 99: Řehák, L., 1999: Analýza některých základních prvků, které vymezují a zásadně ovlivňují zatížení litorálních ekosystémů v ČR spadem toxických částí loveckého střeliva, Sborník referátů, celostátní konference Ochrana litorálních ekosystémů na lokalitách s intenzivním regulačním odlovem vodní pernaté zvěře Žďár nad S. 1999: Řehák, L., 2000: Analýza vývoje početních stavů lišky obecné v ČR a několik slov k jejímu současnému postavení v myslivosti, Sborník referátů, celostátní konference Predátoři v myslivosti Hranice 2000: Řehák, L., 2001: Vývoj některých vykazovaných údajů v souvislosti s chovem bažanta obecného (Phasianus colchicus) v ČR, Sborník referátů celostátní konference Pernatá zvěř 2001, Konopiště 2001: Řehák, L., 2001: Bažantnice v ČR vývoj některých údajů v rámci ČR, Sborník referátů, celostátní konference Pernatá zvěř 2001 Konopiště 2001: Řehák, L., 2004: Analýza základních podmínek pro realizaci mysliveckého managementu ohrožených druhů zvěře, Sborník referátů mezinárodní konference Management ohrožených a problémových druhů zvěře v Evropě, Kostelec n. Č.l. 2004:(vt). Řehák, L., 2004: Myslivost nedílná součást managementu ohrožených druhů zvěře, Sborník referátů, mezinárodní konference Management ohrožených a problémových druhů zvěře v Evropě ; Kostelec n. Č.l. 2004: (sborník zatím není). Řehák, L., 2005: Moderní myslivecký management přírody (český model); Sborník referátů konference s mezinárodní účastí; Kostelec n.čl. 05 (vt). Řehák, L., 2005: Vývoj populací drobné zvěře (Phasianus colchicus L., Perdix perdix a Lepus europaeus L.) v ČR (za období ); Sborník referátů celostátní konference Myslivecký management drobné zvěře (Phasianus colchicus L., Perdix perdix L., Lepus europaeus L.) se zaměřením na úpravy krajiny Chomutov 2005: (vt)

3 Řehák, L., 2005: Vývoj populací drobné zvěře (Phasianus colchicus L., Perdix perdix a Lepus europaeus L.) v Severočeském (resp. ústeckém) kraji (za období ); Sborník referátů Myslivecký management drobné zvěře se zaměřením na úpravy krajiny Chomutov 2005: (vt) Řehák, L., 2005: Právní rámec chovu drobné zvěře a možnosti úpravy krajiny v ČR, Sborník referátů Myslivecký management drobné zvěře se zaměřením na úpravy krajiny Chomutov 2005: (vt) Řehák, L., 2005: Právní rámec mysliveckého managementu drobné zvěře; Sborník referátů Myslivecký management drobné zvěře se zaměřením na úpravy krajiny Chomutov 2005: (vt) Řehák, L., 2006: Návrhy komplexního řešení některých základních oblastí mysliveckého školství a vzdělávání, Sborník z konference: Základní aspekty sytému moderního mysliveckého vzdělávání, Praha Řehák, L., 2006: Specifikace mysliveckých předmětů v samostatném studijním oboru Provoz a řízení myslivosti, Sborník z konference: Základní aspekty sytému moderního mysliveckého vzdělávání, Praha Řehák, L., 2006: Specifikace některých základních směrů vývoje myslivosti v ČR po vstupu do EU-moderní myslivecký management přírody jako základ budoucího vývoje české i evropské myslivosti. Sborník referátů z konference Další vývoj myslivosti po vstupu ČR do EU ; Brno 2006: Řehák, L., 2006: Reforma myslivosti jako faktor zásadně ovlivňující budoucí vývoj odvětví myslivosti v ČR po vstupu do EU; specifikace základních pojmů jako podmínka pro realizaci reformy. Sborník referátů z konference Další vývoj myslivosti po vstupu ČR do EU ; Brno 2006: Řehák, L., Vach, M. 2006: Reforma mysliveckého školství jako základní podmínka transformace myslivosti a prvek významně ovlivňující vývoj myslivosti v ČR i EU. Sborník referátů z konference Další vývoj myslivosti po vstupu ČR do EU ; Brno 2006: (se světovým jednacím jazykem) Řehák, L., 2004: Hunting - Myslivost, Sborník referátů mezinárodní konference Management ohrožených a problémových druhů zvěře v Evropě, Kostelec n. Č.l. 2004:(vt). Řehák, L., 2004: Relation between the field of myslivost and the current management of endangered species in the Czech republic, Sborník referátů, mezinárodní konference Management ohrožených a problémových druhů zvěře v Evropě ; Kostelec n. Č.l 2004: (vt). Řehák, L., 2005: Myslivost- an integral part of management of endangered species in the Czech republic, Sborník referátů konference s mezinárodní účastí ; Madrid 2005 (vt) Řehák, L., 2006: Specification of basic terms necessary condition of progressive solution in the field of myslivost management of nature. Sborník referátů Florida 2006 (vt) Řehák, L., 2005: The analysis of development of hoofed game (Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Dama dama, Ovis musimon and Sus scorfa)in the period , Sborník referátů konference Florida 2006 (vt) Referáty, které byly prezentovány na konferencích, ale nebyly ve sborníku Likvidace klasického moru prasat a orální vakcinace lišek - I. Židlochovice 92, II. Velké Bílovice 93, III. Skalský Dvůr 94, Komplexní opatření na úseku chovu černé zvěře ve vztahu k moru prasat, orální vakcinace lišek - celostátní jednání na úrovni Mze, SVS Praha, okresních úřadů (vedoucí referátů ŽP) a OVS (ředitelé okresních veterinárních správ) Vývoj početních stavů srnčí zvěře v České republice a struktura odlovu - celostátní konference s mezinárodní účastí Srnčí zvěř 96 Litoměřice Ondatra pižmová - analýza početních stavů, myslivecké hospodaření a péče - celostátní konference Ondatra - bioindikátor vodních toků Dobříš 96, Myslivecké výkaznictví, zákon o statistice a myslivecká statistika - pilotní referát celostátního semináře Myslivecká legislativa Olomouc 1996, Transformace odvětví myslivosti - hlavní referát, Shromáždění myslivců ČR, Žďár nad Sázavou 2001, Základní aspekty tvorby nového moderního zákona o myslivosti - hlavní referát, Shromáždění myslivců ČR, Praha 2001, Kontroly a hodnocení výsledků lovu nedílná součást moderního mysliveckého managementu zvěře v ČR - hlavní referát, Shromáždění myslivců ČR, Žďár nad Sázavou 2001, Chov černé zvěře v podmínkách zemědělské velkovýroby - diplomová práce na LF VŠZ v Brně. Systém řízení myslivosti na úseku komplexního řešení neoprávněných zásahů do práva myslivosti a lovu zvěře v době hájení doktorandská práce; LF ČZU v Praze; Praha Moderní myslivecký management přírody habilitační práce; FLE ČZU v Praze 2006.

4 Původní vědecká práce Řehák, L., Praha 2006: The analysis the objectivity of initial numerical element sof myslivost management of deer (Cervus elaphus)in the Czech Republic from 1989 to 2004; 2006 Řehák, L., Praha 2006: The analysis and proposal of the solution to the issue of typology of hunting district in modern myslivost management of nature in the Czech Republic; 2006 Seznam publikací Řehák, L., 2006: Moderní myslivecký management přírody (habilitační práce FLD ČZU v Praze), Praha Matyáštík, T., Bičík, V., Řehák, L., 2000: Jezevec lesní (Meles meles); Venator Praha:1-134, (1/3) Řehák, L., Staněk, J., 2002: Zákon o myslivosti (analýza); Venator Praha:1-441, (2/3). Řehák, L., 2002: Systém komplexního řešení neoprávněných zásahů do práva myslivosti a lovu zvěře v době hájení; Venator: 1-145, (1/1). Řehák, L, 2004: Ondatra pižmová (Ondatra zibethica L.), Venator Praha 2004:1-60, (1/1). Řehák, L., 2003: Jelen lesní (Cervus elaphus L.); Venator Praha: 1-157, (1/1). Řehák L., 2006: Moderní myslivecký management přírody; Venator Praha, Wolf, R., Hromas, J., Klusák, K., Řehák, L., 1887: Rukojeť chovu dančí zvěře (Dama dama); Matice lesnická Písek. Staněk, J., Řehák, L., 2000: Úkoly a postavení stráží, Venator Praha 2000:1-441, (2/3). Řehák, L., Staněk, J., Kříž, P., 2002: Zákon o myslivosti (analýza-komentář); Venator Praha:1-441, (2/3). Staněk, J., Řehák, L., 2000: Úkoly a postavení stráží, Venator Praha 2000:1-83, (2/3). Urbanec, M., Havránek,F.,Bukovjan, K., Řehák, L., 2005: Černá zvěř v kulturní krajině; Mze Praha Řehák, L., 2005: Systém řízení myslivosti; Právní předpisy na úseku myslivosti (Myslivost učebnice, Vach 2005) Vach M., a kol. 1996: Myslivost, Praha 1996 (spoluautor) Vyhodnocení populací zvěře v záplavových oblastech Moravy (Výzkumný úkol pro Mze; spoluautor 1999) VŠ skriptum Vach, M., a kol., 1999: Myslivost, skripta, Praha VŠZ: Studijní texty a datové soubory v elektronické podobě (studijní texty pro připravovaný samostatný studijní obor na ČZU FLE Provoz a řízení myslivosti ) Řehák, L., 2004: Právní předpisy v myslivosti, Venator P Řehák, L., 2004: Myslivecké školství a vzdělávání, Venator P Řehák, L., 2005: Ekonomika v myslivosti, dotace, Praha Řehák, L., 2004: Specifikace mimozákonných pravidel - Myslivecký řád, Venator Praha Celostátní koncepce Systémový návrh komplexní realizace procesu tvorby Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR ; odborný referát na Shromáždění myslivců ČR II. konaném ve Velkém Meziříčí. Autor koncepce Zemědělská myslivost v ČR (Praha 2009), která má za cíl zcela zásadně emancipovat zemědělskou myslivost na zemědělských pozemcích a výrazně omezit vliv lesnických subjektů na myslivost v ČR. Farmové chovy jelenovitých - Komoditní situační a výhledové zprávy České republiky 1995 (spol.). Myslivecké výkaznictví a plánování. Celostátní projekt záchrany genofondu ohrožených a vzácných druhů zvěře. Projekty záchrany jednotlivých ohrožených nebo vzácných druhů zvěře (tetřev, tetřívek, koroptev, drop, bílá jelení zvěř). Koncepce chovu spárkaté zvěře. Koncepce chovu černé zvěře. Komplexní systém ochrany území státu před šířením klasického moru prasat v ČR; autoři Ing. Libor Řehák, Ph.D. a MVDr. Veleba (tento náš systém vzbudil velký ohlas i na mezinárodní úrovni). Celostátní koncepce myslivecké statistiky (včetně počítačového zpracování). Celostátní koncepce pro úsek loveckých lístků, průkazů mysliveckých stráží, mysliveckých hospodářů a povolenek k lovu (včetně tvorby nových průkazů a nového systému vydávání). Další odborné aktivity uchazeče: Člen organizačního výboru světové konference Bílý jelen (Praha a Ronov nad Doubravou 1991).

5 Autor projektu, autor scénáře, produkční a asistent režie snímku Obora Žehušice - bílá jelení zvěř. Snímek obdržel čestné uznání na mezinárodní soutěži The international Wildlife film festival Lamotte - Beuvron ve Francii. Autor projektu realizace celostátních konferencí (nejdůležitějších druhů zvěře) s mezinárodní účastí (tento cyklus konferencí s mezinárodní účastí /největší a nejobsáhlejší ve 20. století v odvětví myslivosti/; byly realizovány od roku 1994 až do roku 2002). // Černá zvěř 1994/ Jelení zvěř 1995/ Srnčí zvěř 1997/ Daňčí zvěř 1998/ Introdukované druhy spárkaté zvěře 1999 aj. // Člen organizačního výboru celostátní konference s mezinárodní účastí Černá zvěř 94 (Písek 1994). Ředitel organizačního výboru (i autor projektu) celostátní konference s mezinárodní účastí Jelení zvěř 95 (Žďár n. S. 1995). Ředitel organizačního výboru (i autor projektu) celostátní konference s mezinárodní účastí Srnčí zvěř 1996 (Litoměřice 1996). Ředitel organizačního výboru celostátní konference s mezinárodní účastí Ondatra - bioindikátor vodních toků (Dobříš 96). Ředitel organizačního výboru a spoluautor projektu celostátní konference s mezinárodní účastí Ochrana litorálních ekosystémů na lokalitách a intenzivním regulačním odlovem vodní pernaté zvěře (Žďár nad Sázavou 1999). Člen oficiální české delegace na Technical conzultation on game farming in Europe (pořádané FAO 1993). Předseda organizačního výboru celostátního jednání Norování 2005 (pořádané APM ČR, na ČZU v Praze 2005) Předseda organizačního výboru celostátního odborného mysliveckého semináře Myslivecký management drobné zvěře se zaměřením na úpravy krajiny, (pořádané ČMMJ a APMČR - Chomutov 2005). Autor projektu a koordinátor jednání SHROMÁŽDĚNÍ MYSLIVCŮ ČR. Autor projektu, spoluautor scénáře, odborný poradce, asistent režie, produkční a výrobce pravidelného televizního magazínu ZA HUMNY /o myslivosti, rybářství, včelařství, ochraně přírody, lesnictví/ - na TV PRIMA. Autor projektu i realizátor celostátního vzdělávacího a propagačního projektu pro žáky základních škol Děti s přírodou do 3.tisíciletí část I. Naše zvěř (kterého se v ČR v roce 2000 zúčastnilo více jak dětí z většiny ZŠ v ČR). Iniciátor vzniku a předseda řídícího výboru celostátní občanské myslivecké iniciativy OBRODA MYSLIVOSTI. Spoluautor projektu (s autorem panem Pavlem Křížem) na vydání první emise známek na světě se skutečně mysliveckou tematikou Myslivcův rok Tvůrce projektu, zakladatel a prezident Asociace profesionálních myslivců České republiky. Tvůrce projektu, zakladatel a viceprezident Unie mysliveckých organizací ČR. Autor dlouhodobého programu myslivecké organizace APM ČR v roce 1995 (čeho chce Asociace dosáhnout): vypracovat - Dlouhodobou koncepci rozvoje myslivosti v ČR; (jako model fungování myslivosti v ČR) vypracovat a prosadit Státní mysliveckou politiku ČR; vypracovat a prosadit nový moderní Zákon o myslivosti i prováděcí předpisy (vycházející z koncepce) vypracovat a prosadit nový moderní samostatný univerzitní obor Myslivecký management přírody reformovat a prosadit rozvoj Myslivecké vědy a výzkumu v ČR prosadit na MZe zřízení nového samostatného Odboru myslivosti, rybářství, včelařství, chovatelství a zahrádkářství. vypracovat a postupně prosadit Státní mysliveckou dotační politiku (a radikálně zvýšit finance pro myslivost) Prosadit moderní Reformu celého odvětví myslivosti v ČR. (řadu těchto zcela zásadních bodů programu APM ČR se od roku 1995 podařilo prosadit; na ostatních se pracuje) Autor projektu a předseda přípravného organizačního výboru na založení Unie soudních znalců v myslivosti. V rámci svého Vydavatelství a nakladatelství Venator připravil a vydal reprezentativní reprint první česky psané komplexní myslivecké učebnice MYSLIVOSŤ od J. V. Černého z období Tvůrce, iniciátor a předseda koordinačního výboru Mediální rady mysliveckých, rybářských, včelařských, chovatelských a zahrádkářských organizací v ČR. Člen odborné soutěžní poroty soutěže o Zlatý klas mezinárodního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Soudní znalec pro lesnické a myslivecké obory. Autor Deklarace o myslivosti Velké Meziříčí 2009 Autor projektu Myslivecké petiční akce na podporu Deklarace o myslivosti Velké Meziříčí 2009.

6 Autor projektu Prosazení zásadních změn v trestním zákoně se zaměřením na ustanovení o nelegálním lovu (Praha 2009); systémové řešení negativních dopadů na činnost mysliveckých stráží a na činnost uživatelů honiteb. Autor projetu Systém veřejných stráží a jejich zavedení v rámci ČR (Praha ); komplexní systém řešení problematiky všech druhů stráží v rámci ČR. Pedagogická činnost uchazeče Externí pedagog na ČZU Praha, lesnicka fakulta (od roku 1995) - odborné přednášky z myslivosti se zaměřením na oblasti - systém řízení myslivosti v ČR, myslivecká legislativa, myslivecké plánování chovu a lovu zvěře, myslivecké výkaznictví, komplexní systém kontrol a hodnocení výsledků mysliveckého managementu, informační systém v myslivosti aj. Autor projektu ČZU Praha (se sídlem v Kostelci n.č.l.) centrum mysliveckého vzdělávání, vědy a výzkumu mezinárodního významu. Autor návrhu, projektu a spolutvůrce samostatného univerzitního studijního oboru PROVOZ A ŘÍZENÍ MYSLIVOSTI na České zemědělské univerzitě v Praze (obor byl akreditován v roce 2005); v rámci tohoto projektu mohl být poprvé na světě i v historii myslivosti v ČR realizován systém uceleného vysokoškolského mysliveckého vzdělávání tzn., myslivci-specialisté na úrovni bakalářské magisterské - doktorandské. V roce 2000 firma Venator (lektoři - dr. ing. L. Řehák a JUDr. ing. J. Staněk, CSc.) realizovala odborné školení stráží, kdy na více než 60 okresech v celé ČR proškolila několik tisíc stráží (mysliveckých, rybářských, lesních, ochrany přírody aj.). V roce 2002 firma Venator (lektoři - dr. ing. L. Řehák a JUDr. ing. J. Staněk, CSc.) realizovala odborné školení k novému zákonu o myslivosti, kdy na bezmála 50 okresech v celé ČR proškolila několik tisíc mysliveckých hospodářů, stráží, honebních starostů, myslivců, pracovníků státní správy, vlastníků půdy aj. Permanentní realizace projektu Školení mysliveckých stráží v rámci celé ČR.

Obsah tohoto čísla: I. 2014. myslivecké jednoty. je ing. Libor Řehák, Ph.D. (+ redakční rozhovor s kandidátem). myslivecké jednoty.

Obsah tohoto čísla: I. 2014. myslivecké jednoty. je ing. Libor Řehák, Ph.D. (+ redakční rozhovor s kandidátem). myslivecké jednoty. I. 2014 Pokud si přejete dostávat Nezávislý internetový myslivecký zpravodaj M.I.S. přímo na Vaši e-mailovou adresu či na adresy Vašich mysliveckých přátel a známých, kontaktujete nás na infomys@seznam.cz

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

CHOVANÉ ZVĚŘE. Cíle chovu: produkce chovných zvířat produkce masa. Právní úprava: zákon o vet. péči x zákon o myslivosti

CHOVANÉ ZVĚŘE. Cíle chovu: produkce chovných zvířat produkce masa. Právní úprava: zákon o vet. péči x zákon o myslivosti PRODUKCE FARMOVĚ CHOVANÉ ZVĚŘE Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín realizace

Více

Změny v dobách lovu zvěře 2016

Změny v dobách lovu zvěře 2016 Změny v dobách lovu zvěře 2016 RNDr. Jiří ZBOŘIL, člen Myslivecké rady ČMMJ Od 1.1.2016 bude účinná vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu č. 343/2015. Původní

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

ÚZEI oddělení vzdělávání: aktivity zaměřené na rozvoj venkovského území. 11.3.2009 Zábřeh na Moravě. Ing. Jana Bačkovská

ÚZEI oddělení vzdělávání: aktivity zaměřené na rozvoj venkovského území. 11.3.2009 Zábřeh na Moravě. Ing. Jana Bačkovská ÚZEI oddělení vzdělávání: aktivity zaměřené na rozvoj venkovského území 11.3.2009 Zábřeh na Moravě Ing. Jana Bačkovská Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských

Více

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Mezinárodní veletrh zemědělské techniky Mezinárodní veterinární veletrh Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Veletrh obnovitelnych zdrojů energie v zemědělství a lesnictví 30.3. - 3. 4. 2014 Brno

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Co to je - Deklarace o myslivosti a proč byla vytvořena a přijata?

Co to je - Deklarace o myslivosti a proč byla vytvořena a přijata? Co to je - Deklarace o myslivosti a proč byla vytvořena a přijata? Tento materiál je ve své současné podobě koncipován nejen jako základní programové prohlášení pro Mysliveckou unii ČR, ale i jako základní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Oblasti chovu zvěře v ČR Oblast chovu zvěře je souvislé území tvořené souborem honiteb s

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Wildlife Estates/ / Certifikace honiteb. Mgr. Barbora Bučkov

Wildlife Estates/ / Certifikace honiteb. Mgr. Barbora Bučkov Wildlife Estates/ / Certifikace honiteb Chlumec nad Cidlinou,, 3. 3 června 2011 Mgr. Barbora Bučkov ková, European Landowners Organization (ELO) Co je projekt Wildlife Estates? = privátní iniciativa certifikace

Více

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství tisková konference 3. 10. 2013 Ministerstvo zemědělství Priority oznámené při nástupu do funkce odstranění povodňových

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Přílohy: Publikační činnost:

Přílohy: Publikační činnost: Mgr. Radek Maca Kontakt Bydliště: Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 mobil: 774 696 160 e-mail: rama@inforama.cz stránky: http://www.inforama.cz, http://www.evzdelavani.net Zaměstnání: Gymnázium

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

245/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství

245/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství 245/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002 o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu Změna: 480/2002 Sb. Změna: 245/2002 Sb. (část) Ministerstvo

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Internetové stránky o EU Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Řídící instituce Evropské unie Evropská komise: http://ec.europa.eu/index_cs.htm Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Aktualizace poradenských smluv a advokátních kanceláří na MZe k 15. 8. 2014

Aktualizace poradenských smluv a advokátních kanceláří na MZe k 15. 8. 2014 Aktualizace poradenských smluv a advokátních kanceláří na MZe k 15. 8. 2014 Jméno/název Ing. Kamil Vyslyšel Ing. Josef Mandík Konzultační činnost v oblasti lesního hospodářství Expertní a poradenská činnost

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Začátky Celostátní sítě pro venkov CSV krajská síť Jihočeský

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané na technické vybavení provozoven v letech 2008-2011

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané na technické vybavení provozoven v letech 2008-2011 Soubor specializovaných map: Dotace čerpané na technické vybavení provozoven v letech 28-211 Ing. Roman Dudík, Ph.D., Ing. Vilém Jarský, Ph.D., Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D., Ing. Roman Sloup, Ph.D., prof.

Více

Josef Vosátka a kolektiv MYSLIVOST MYSLIVOST. Ochrana přírody. DRUCKVO, spol. s r. o. Praha 2013

Josef Vosátka a kolektiv MYSLIVOST MYSLIVOST. Ochrana přírody. DRUCKVO, spol. s r. o. Praha 2013 Josef Vosátka a kolektiv MYSLIVOST Ochrana přírody Chov zvěře a zvířat Lov DRUCKVO, spol. s r. o. Praha 2013 MYSLIVOST 1 Věnováno všem, kteří přírodě a myslivosti zasvětili svůj čas i srdce. Autoři: JUDr.

Více

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby Sylabus pro předmět Kód předmětu: SYRV Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Plant Production Systems Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: prezenční Forma a požadavky na

Více

Historie lesní pedagogiky a lesní pedagogika v ÚHÚL

Historie lesní pedagogiky a lesní pedagogika v ÚHÚL Konference lesnípedagogiky 26.4. 2007 Historie lesní pedagogiky a lesní pedagogika v ÚHÚL Historie lesnípedagogiky v ČR LP -není vlegislativě -je v Akčním plánu EU pro lesy -v připravovaném NLP v ČR od:

Více

Katalog. mysliveckých produktů

Katalog. mysliveckých produktů Katalog mysliveckých produktů Seznam produktů Formát Cena Strana ks s 9% DPH PUBLIKACE 98. Pracovní kniha mysliveckých tradic x 45 cm 800,- 4-5 99. Myslivecké tradice v praxi - rozšířené a doplněné 4.

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ve spolupráci s Vysokou školou logistiky, o.p.s. a Vysokou školou polytechnickou Jihlava si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci Postavení

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Mgr. Martin Sycha, Ph.D. oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT Závěrečná konference projektu KRUH 14. 3. 2013 Snižující

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Poruchy chování a jak na ně

Poruchy chování a jak na ně 1. Pořadové číslo a název vzdělávací akce Poruchy chování a jak na ně 2. Podrobný přehled témat výuky (obsah): 1. Obecné vymezení poruchového chování. 2. Klasifikace SPCH. 4. Spouštěč agrese. 5. Základy

Více

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity Lesnická a dřevařská fakulta ČZU v Praze, Redakce časopisu Svět myslivosti, Dendrologická, Dobřichovice, o. s., Soukromý statek Hájek Čilá, Vás srdečně zvou na odborný seminář Naše zvěř a myslivost 2012

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

M.I.S.! POZOR! M.I.S. Mimořádná informace

M.I.S.! POZOR! M.I.S. Mimořádná informace M.I.S.! POZOR! M.I.S. Mimořádná informace Vážené kolegyně a kolegové, 29. listopadu 2009 Asociace profesionálních myslivců České republiky se na Vás obrací s žádostí o součinnost a sjednocení postupu vůči

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Národní lesnický program II

Národní lesnický program II Národní lesnický program II CÍL IV Posílení koordinace a komunikace pilíř KOMUNIKACE KA 14 Zlepšit slabé postavení LH v rámci veřejné správy Hradec Králové 27.ledna 2011 KA 14 Zlepšit slabé postavení LH

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

POZVÁNKA. Vážené dámy, vážení pánové,

POZVÁNKA. Vážené dámy, vážení pánové, MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVf ÚTVAR: RYBÁŘSTVÍ, MYSLIVOSTI A VČELAŘSTVÍ ČíSLO ÚTVARU: 16230 Dle rozdělovníku NAŠE ČJ.: 33066/2009-16230 VYŘIZUJE: TELEFON: FAX: E-MAIL: Ing. Pospíšilová 221 812711 22181 2980

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva

Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva Sešli jsme se k zhodnocení roku 2013, který nebyl pro drobnou zvěř rokem dobrým. Pozdní nástup jara s nízkými teplotami a četnými srážkami v době líhnutí

Více

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ), v souladu s cílem umožnit

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Vážení! Reagujeme tímto na Váš dopis ze dne 3. srpna 2009 (na MZe veden pod č.j. 26288/2009-16230) kterým nás zvete na uvedené jednání a prezentujete

Vážení! Reagujeme tímto na Váš dopis ze dne 3. srpna 2009 (na MZe veden pod č.j. 26288/2009-16230) kterým nás zvete na uvedené jednání a prezentujete Vážení! Reagujeme tímto na Váš dopis ze dne 3. srpna 2009 (na MZe veden pod č.j. 26288/2009-16230) kterým nás zvete na uvedené jednání a prezentujete některé informace, na které chcete znát náš názor.

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Hodnocení trofejí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Hodnocení trofejí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Hodnocení trofejí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 PROČ Hodnocení trofejí = kvantifikace trofeje (viz znění zákona co je

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více