ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a pozemku č. parc. 170 o velikosti 63/500, zapsáno na LV č. 1178, LV č. 1140, k.ú. Průhonice, obec Průhonice, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, KP Praha - západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Jan Fendrych Exekuční úřad Praha 2 Ve Studeném 117/5a Praha 4 Usnesení č. j. 132 EX 2673/11-14/Ku Podle stavu ke dni posudek vypracovala: Ing. Marcela Řebíková Pod Lesem Mníšek pod Brdy tel.: Posudek obsahuje včetně příloh 21 stran. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Mníšku pod Brdy

2 - 2 - Znalecký úkol Úkolem znaleckého posudku je stanovení ceny obvyklé. Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Bytová jednotka Adresa nemovitosti: Školní Průhonice Kraj: Středočeský Okres: Praha-západ Obec: Průhonice Katastrální území: Průhonice Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka nemovitosti byla provedena dne Prohlídka interiéru nebyla provedena. Podklady pro vypracování posudku 1) Výpis z katastru nemovitostí pro LV č ze dne , k.ú. Průhonice, obec Průhonice; poskytnutý objednatelem 2) Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 1140, stav ke dni , Nahlížení do KN, k.ú. Průhonice, obec Průhonice 3) Snímek katastrální mapy, stav ke dni , Nahlížení do KN, k.ú. Průhonice, obec Průhonice 4) Usnesení č. j. 132 EX 2673/11-14/Ku 5) Prohlášení vlastníka bytového domu č.p. 190, k.ú. Průhonice z roku 2004; spis. zn. V-5804/2004, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, KP Praha západ; částečná kopie 6) Smlouva o nájmu nemovitosti mezi pronajímatelem (VARDON s.r.o) a nájemcem (Jaroslav Fiury) ze dne ) Informace získané při místním šetření dne Obsah posudku Cena obvyklá bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a pozemku č. parc. 170 o velikosti 63/500, zapsáno na LV č. 1178, LV č. 1140, k.ú. Průhonice, obec Průhonice, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, KP Praha - západ. VARDON, s.r.o., Púchovská vlastník bytu: 2219/8, Praha 4, Záběhlice, prohlídka dne: Praha 41 vlastník pozemku: VARDON, s.r.o., Púchovská 2219/8, Praha 4, Záběhlice, Praha 41 přítomni: -

3 - 3 - pro Středočeský kraj, katastrální úřad: KP Praha - západ katastrální území: Průhonice LV č.: 1178, 1140 obec: Průhonice počet obyvatel: ulice: Školní č.p. 190 bytová jednotka č. 190/16 spoluvlastnický podíl na budově a pozemku 63/500 na pozemku č. parc. 170, výměra 209 m 2 druh pozemku: další pozemky: - druh pozemku: - zastavěná plocha a nádvoří stáří objektu: cca 40 let způsob využití bytový dům Oceňované nemovitosti jsou v Průhonicích. Obec Průhonice leží asi 5 km jihovýchodně od okraje Prahy. Severovýchodně vede v blízkosti obce dálnice D1 (Exit 6), po ní je dobře dostupá Praha. V obci je dobrá základní občanská vybavenost mateřská a střední škola, zdravotní středisko, veterinární ordinace, pošta. V jihozápadní části obce se rozprostírá turisticky vyhledávaný Průhonický park s Podzámeckým rybníkem. Bytový dům č.p. 190 se nachází severozápadně od centra obce v lokalitě rodinných a bytových domů. V okolí jsou bytové domy podobného charakteru, na západní straně je mateřská a základní škola, východně se rozkládá čtvrť rodinných domů. Základní občanská vybavenost je v docházkové vzdálenosti. V nejbližším okolí domu jsou upravené travnaté plochy se vzrostlými stromy. Parkování je možné před domem. Centrum obce je vzdáleno cca 300 m od nemovitosti. Zastávka autobusů cca 300 m. Na přilehlé komunikaci, ulici Školní, je pouze místní provoz bez rušivého vlivu. Klidné místo, vhodné pro bydlení. Popis budovy a jednotky Druh konstrukce zděná balkony,lodžie,terasy: Počet podlaží nadzemních 3 Podkroví nemá podzemních 1 Podsklepeno [%] 100 % Počet bytových jednotek 9 nebytových jednotek 0 garážových stání 0 Bytový dům č.p. 190 je koncový řadový (polovina bytového dvojdomu), má celkem Popis budovy 3 NP a 1 PP. Dům č. p. 190 má jeden vchod. V PP jsou sklepy a společné prostory. Ve třech NP jsou byty, vždy 3 byty v každém podlaží. Přístup k bytům je po společném schodišti, v domě není výtah. Dům je zděný, zateplený polystyrenovým zateplovacím systémem. Vnitřní schodiště je betonové. Střecha je plochá. Okna jsou převážně původní dřevěná, u některých bytů nová plastová. Vstupní dveře do domu jsou plastové, prosklené. Přípojky: elektro, kanalizace, vodovod, plynovod. Stavebně technický stav: stavba bytového domu je převážně v původním stavu, bez podstatné rekonstrukce, provedeno zateplení fasády, prováděna údržba. Stav domu je dobrý. jednotky s příslušenstvím z toho: Podlahová plocha přísl. mimo jednotku: 68,69 m 2-2 sklepy - 5,92 m 2 a 3,37 m 2 Typ jednotky NP Orientace nezjištěno

4 - 4 - Druh vytápění Popis jednotky lokální nebo etážové, druh nezjištěn Bytová jednotka č. 190/16 je v 3. NP. Jedná se o byt o dispozici 3+1. Přístup k bytu je po společném schodišti. Bytová jednotka je připojena na rozvody elektro, plynu, vody a kanalizace. Vybavení nezjištěno Dispoziční řešení: předsíň 5,00 m 2 kuchyň 9,10 m 2 pokoj 13,10 m 2 pokoj 19,90 m 2 pokoj 9,20 m 2 koupelna 2,10 m 2 WC 1,00 m 2 K bytu náleží dvě sklepní kóje v PP o výměře 5,92 m 2 a 3,37 m 2. Vedlejší stavby a příslušenství Stavebně technický stav: nezjištěn Popis Spoluvlastnický podíl o velikosti 63/500 na společných částech domu č.p. 190 a pozemku č. parc. 170 (zastavěná plocha a nádvoří, výměra 209 m 2 ). Stav hlavní budovy, udržování, rekonstrukce Technický stav stavby Poloha vzhledem k užívání Užívání nemovitosti Vlastnická práva Stavba bytového domu je převážně v původním stavu, bez podstatné rekonstrukce, provedeno zateplení fasády. Stav domu je dobrý. Zóna bytových a rodinných domů s dobrou dostupností základní občanské vybavenosti. Lokalita je vhodná pro bydlení. Nemovitosti jsou určeny k bydlení, soulad zápisu v evidenci KN a skutečností. Omezení vlastnických práv Zahrnuta v ceně obvyklé Stav zápisu KN a skutečnosti Vyhodnocení Záplavové území Jiná rizika Prověření přístupu 1) Zástavní právo smluvní zapsané v části C LV č. 1178, k.ú. Průhonice 2) Exekuční tituly zapsané v části C LV č. 1178, k.ú. Průhonice 1), 2) Nejsou zohledněna v ceně obvyklé Nebyl zjištěn nesoulad mezi zápisem na LV č. 1178, LV č k.ú. Průhonice a skutečností zjištěnou při místním šetření. Podle registru Aquarius není stavba v ohrožení zaplavením a zatopením. Bytová jednotka je od roku 2010 pronajata vlastníkem nemovitosti na 15 let s opcí na dalších 15 let. Smlouva o pronájmu byla doložena. Měsíční nájemné činí Kč. Nájemné je dle smlouvy předplaceno na 10 let. Nájem zanikne písemnou dohodou stran nebo uplynutím doby nebo písemnou výpovědí za podmínek uvedených v 711 Občanského zákoníku. Z komunikace č. parc. 228/1 (ostatní komunikace, vlastník Obec Průhonice). Bez rizika.

5 - 5 - Ceny a hodnoty 1) VĚCNÁ HODNOTA Zatřídění pro potřeby ocenění: Bytový či nebytový prostor v budově Budova: J. domy vícebytové (typové) Dispozice jednotky: Svislá nosná konstrukce: zděná Kód CZ - CC: 1122 Podlahové plochy bytu: Byt č. 190/16: = 59,40 m 2 Podlahová plocha bytu: = 59,40 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti: Sklepy: = 9,29 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti - celkem: = 9,29 m 2 Započítaná podlahová plocha jednotky: = 59,40 m 2 Započítaná podlahová plocha sklepů a půd, ne místnosti: 9,29 m 2 * 0,10 = 0,93 m 2 Podlahové plochy - celkem: = 60,33 m 2 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 2): = 6 630,- Kč/m 2 Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 4): * 0,9390 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 1,0000 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změn cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1540 Základní cena upravená = ,40 Kč/m 2 Plná cena: 60,33 m 2 * ,40 Kč/m 2 = ,47 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 40 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 60 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 40 / 100 = 40,000 % ,18 Kč Bytová jednotka č. 190/16 věcná hodnota bez podílu na příslušenství = ,29 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na příslušenství stavby a pozemku: Zjištěná cena příslušenství stavby a pozemku: ,87 Kč Spoluvlastnický podíl: 63 / 500 Hodnota spoluvlast. podílu: ,87 Kč * 63 / 500 = ,96 Kč Bytová jednotka č. 190/16 věcná hodnota včetně podílu na příslušenství = ,25 Kč Bytová jednotka č. 190/16 věcná hodnota po zaokrouhlení = ,- Kč

6 2) POROVNÁVACÍ HODNOTA - 6 -

7 3) VÝNOSOVÁ HODNOTA - 7 -

8 - 8-4) URČENÍ OBVYKLÉ CENY Slabé stránky Silné stránky Zdůvodnění ceny obvyklé Rekapitulace Stavba bytového domu je převážně v původním stavu, bez podstatné rekonstrukce. Byt je pronajatý na 15 let s opcí na dalších 15 let za nájemné, které je pod hodnotou tržního nájemného. Klidné místo s dobrou dostupností základní občanské vybavenosti. Cena obvyklá je stanovena na základě porovnání s obdobnými nemovitostmi v dané lokalitě s přihlédnutím k věcné hodnotě, umístění a technickému stavu nemovitosti ke dni ocenění se zohledněním silných a slabých stránek nemovitosti. Bytová jednotka č. 190/16 je bez věcných břemen nebo jiných věcných práv. Omezení vlastnického práva zapsaná v části C LV č. 1178, k.ú. Průhonice (zástavní právo smluvní, exekuční tituly) nejsou zohledněna v ceně obvyklé. K datu provedení ocenění je bytová jednotka pronajata. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou 15ti let s následující opcí na dalších 15 let. Výše nájemného je sjednána na 2078 Kč měsíčně, nájemné bylo k datu uzavření smlouvy uhrazeno na 10 let dopředu částkou Kč. Sjednané nájemné není v ceně obvyklého nájemného v lokalitě za srovnatelnou bytovou jednotku. Uzavřená nájemní smlouva bytovou jednotku z hlediska ceny obvyklé výrazně zatěžuje, po dobu deseti let předplaceného nájemného, které je výrazně nižší než obvyklé nájemné v lokalitě, jsou výnosy z oceňované bytové jednotky minimální. Věcná hodnota Kč Porovnávací hodnota Kč Výnosová hodnota Kč Obvyklá cena bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a pozemku č. parc. 170 o velikosti 63/500, zapsáno na LV č. 1178, LV č. 1140, k.ú. Průhonice, obec Průhonice, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, KP Praha - západ. nezatíženo nájemní smlouvou Kč do r. 2020, zatíženo předplaceným nájemným dle nájemní smlouvy Kč

9 - 9 - V Mníšku pod Brdy, Ing. Marcela Řebíková Pod Lesem Mníšek pod Brdy tel.: Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne č.j. Spr. 4010/2006 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 790/260/2011 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. Z/260/2011. Přílohy: 1) Snímek katastrální mapy, stav ke dni , Nahlížení do KN, k.ú. Průhonice 2) Situace, fotodokumentace ze dne ) Výpis z katastru nemovitostí pro LV č ze dne , k.ú. Průhonice 4) Prohlášení vlastníka bytového domu č.p. 190, k.ú. Průhonice z roku 2004; spis. zn. V-5804/2004, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, KP Praha západ; částečná kopie 5) Smlouva o nájmu nemovitosti mezi pronajímatelem (VARDON s.r.o) a nájemcem (Jaroslav Fiury) ze dne

10 - 10-1) Snímek katastrální mapy, stav ke dni , Nahlížení do KN, k.ú. Průhonice 2) Situace, fotodokumentace ze dne

11 Bytový dům JZ pohled Přístupová komunikace ul. Školní

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 767/237/2011. Usnesení č. j. 132 EX 5677/09-14/Fe

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 767/237/2011. Usnesení č. j. 132 EX 5677/09-14/Fe ZNALECKÝ POSUDEK č. 767/237/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 188 na pozemku č. parc. 94 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 94, č. parc. 95, k.ú. Nové Dvory u Kutné Hory, obec Nové Dvory, zapsáno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 748/218/2011. Usnesení č. j. 132 EX 1525/09-13/Fe

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 748/218/2011. Usnesení č. j. 132 EX 1525/09-13/Fe ZNALECKÝ POSUDEK č. 748/218/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 1071 na pozemku č. parc. St. 1441 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 1441 k. ú. Čáslav, obec Čáslav, zapsáno na LV č. 1833 u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 521/203/2010 o ceně obvyklé stavby bez čp/če, jiná st., na pozemku č. parc. St. 7/3 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 7/3, k.ú. Ostrov u Ouběnic, obec Ouběnice, zapsáno na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 20/863/2013 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 867/63 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a zastavěné ploše č. 1636 v obci Hradec Králové a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

Znalecký posudek č. 863-168/2013

Znalecký posudek č. 863-168/2013 Znalecký posudek č. 863-168/2013 č.j. 180 EX 14093/10 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 233/17 s příslušenstvím, zapsané na LV 1411, k.ú. Janov u Litvínova, v obci Litvínov, okres Most, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Líšeň, obec Brno, okres Brno-město, na ulici Horníkova č. or. 2: bytu č. 2059/9 v bytovém domě č. p. 2059 na pozemku parc. č. 5970,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 267-8/5 o ceně nemovitosti jednotky bytu č. 37/8 v obytném domě č.p. 37, na pozemku p.č. 374 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Starý Maletín, obec Maletín, okres Šumperk

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 651/8 VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 651 NA ST. P.Č. 562/1, V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PARNÍK, OBCI ČESKÁ TŘEBOVÁ, VČETNĚ SPOL.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 998-108/2014

Znalecký posudek č. 998-108/2014 Znalecký posudek č. 998-108/2014 č.j. 146 EX 1875/13 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 3210/53 s příslušenstvím, zapsané na LV 853, k.ú. Dobětice, v obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem,

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2036/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2036/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2036/2012 O ceně nemovitosti - bytu č. 1046/7 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, umístěný v budově č.p. 1043, č.p. 1044, č.p. 1045, č.p. 1046, č.p. 1047, č.p. 1048, č.p. 1049 část obce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více