Výroční zpráva o činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2013/2014 1

2 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2013/2014 je zpracovaná podle 10 školského zákona č. 561/2004 Sb. a podle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Obsah a) základní údaje o škole...5 b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku...7 Počty žáků v jednotlivých oborech vzdělávání:...8 Počty žáků v jednotlivých třídách ke :...9 c) Přehled pracovníků školy a rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Celkový počet pracovníků školy ve školním roce 2013/2014: Věková struktura pracovníků Seznam pedagogických pracovníků školy Seznam nepedagogických pracovníků školy Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání pedagogických pracovníků d) údaje o přijímacím řízení Kritéria přijímacího řízení Průběh přijímacího řízení: Počet žáků přijatých a potvrzených zápisovým lístkem Konečné počty žáků, přijatých do prvních ročníků k : e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Teoretické vyučování Maturitní obory Tříleté obory "H" zakončené výučním listem Obory E OU a C Praktická škola dvouletá Praktické vyučování Praktické vyučování oborů vzdělávání, zakončených maturitní zkouškou: Odborný výcvik a odborné praxe oborů "H" a "L" Odborný výcvik učebních oborů "E" Prospěch žáků Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek Maturitní zkoušky Závěrečné zkoušky Příchody a odchody žáků během školního roku Absence Výchovná opatření: Zpráva o činnosti žákovského parlamentu Domov mládeže a výchova mimo vyučování: Ubytování Stravování: Vzdělávací a výchovné aktivity domova mládeže a výchovy mimo vyučování

3 Domovní rada a Žákovský parlament DM Úkoly pedagogických pracovníků v oblasti zneužívání návykových látek Informace o činnosti psychologa DM Školní poradenské pracoviště Informace o činnosti psychologa zpráva o činnosti výchovných poradců - Školní rok 2013/ Zpráva o činnosti preventistů Adaptační pobyt žáků prvních ročníků oborů hotelnictví a gastronomie f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zprávy ze soutěží a ostatních aktivit Výchovně vzdělávací aktivity školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami obory OU Hodnocení úspěšnosti žáků na trhu práce Spolupráce s rodičovskou veřejností Spolupráce s obcí: Spolupráce s dalšími subjekty: h) údaje o výsledcích inspekční činnosti ) provedené Českou školní inspekcí Kontrola Čj. ČŠIZ-176/14-Z ze dne 24. až 27. února Kontrola Čj. ČŠIZ-177/14-Z ze dne 24. až 27. února Kontrola čj. ČŠIZ-749/13-Z ) provedené kontrolními orgány ČR Krajská veterinární správa Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně i) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Aktivity školy ve vztahu k ESF POSPOLU UNIV RAM PS VIP III NZZ - Jednotné zadání závěrečných zkoušek Junior Achievement Peníze školám šablony j) Zahraniční spolupráce Zahraniční praxe a výjezdy žáků Družební vztahy se zahraničními subjekty k) Vlastní hodnocení školy Zprávy metodických komisí Školní kronika l) základní údaje o hospodaření školy Provozně ekonomický úsek Prostředky na platy, OPPP a ONIV přímé ONIV provozní problematika materiálně technického zabezpečení práce školy: Realizované akce: Doplňková činnost školy m) Závěr výroční zprávy n) Zápis z projednání výroční zprávy ve školské radě o) Prezenční listina pedagogických pracovníků, seznámených s výroční zprávou o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2013/2014:

4 Prezenční listina pedagogických pracovníků, seznámených s výroční zprávou o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2013/2014:Chyba! Záložka není definována. Prezenční listina pedagogických pracovníků, seznámených s výroční zprávou o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2013/2014:Chyba! Záložka není definována. Prezenční listina pedagogických pracovníků, seznámených s výroční zprávou o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2013/2014:Chyba! Záložka není definována. Přílohy k výroční zprávě příloha č. 1 Minimální preventivní program příloha č. 2 Zprávy předmětových komisí příloha č. 3 Kronika školy za školní rok 2013/2014 4

5 a) základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Charakteristika školy: Zřizovatel školy: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, Kroměříž Příspěvková organizace Zlínský kraj Adresa zřizovatele: Tř. T. Bati Zlín Údaje o vedení školy, Jméno ředitele školy: Ing. Petr Hajný Statutární zástupce ředitele: RNDr. Petr Krejčí Adresa pro dálkový přístup: Kontakt na zařízení: Tel: Tel/fax: web: https//www.hskm.cz Jméno pracovníka pro informace: Ludmila Paťavová - sekretářka ředitele Údaje o školské radě: Školská rada byla ve zřízena na 19.zasedání RZK dne podle Usnesení Rady Zlínského kraje 0747/R19/05 s účinností od v souladu s 167 zákona č.561/2004 Sb. Složení školské rady bylo změněno volbami do školské rady, které proběhly dne Datum zřízení (založení) školy: 23. prosince 1993 Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: pod č. j. MSMT / pod č. j. Zlínského kraje /2014 5

6 Rejstřík škol: Střední škola (IZO): Adresa: Na Lindovce 1463, Kroměříž Vyučovací jazyk: český Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 1100 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Na Lindovce Kroměříž Platné Pavlákova Kroměříž Platné Kojetínská Kroměříž Platné Stoličkova Kroměříž Platné Školní jídelna (IZO): Na Lindovce 1463, Kroměříž Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 3000 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice PSČ Obec Platnost Na Lindovce Kroměříž Platné Pavlákova Kroměříž Platné Štěchovice Kroměříž Platné 6

7 Domov mládeže (IZO): Adresa: Na Lindovce 1463, Kroměříž Nejvyšší povolený počet lůžek ve školském zařízení: 930 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice PSČ Obec Platnost Na Lindovce Kroměříž Platné Pavlákova Kroměříž Platné Štěchovice Kroměříž Platné b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Forma Délka Kapacita Kód oboru Popis oboru vzdělávání vzdělávání oboru E/01 Strojírenské práce denní 3 r. 0 měs E/01 Potravinářská výroba denní 3 r. 0 měs H/01 Pekař denní 3 r. 0 měs H/01 Pekař dálkové 3 r. 0 měs H/01 Cukrář denní 3 r. 0 měs H/01 Cukrář dálkové 3 r. 0 měs E/01 Zednické práce denní 3 r. 0 měs H/01 Zahradník denní 3 r. 0 měs H/02 Jezdec a chovatel koní denní 3 r. 0 měs M/01 Ekonomika a podnikání denní 4 r. 0 měs L/51 Podnikání denní 2 r. 0 měs L/51 Podnikání dálkové 3 r. 0 měs L/01 Gastronomie denní 4 r. 0 měs M/01 Hotelnictví denní 4 r. 0 měs E/01 Stravovací a ubytovací služby denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník denní 3 r. 0 měs H/01 Kuchař - číšník dálkové 3 r. 0 měs H/01 Prodavač denní 3 r. 0 měs C/02 Praktická škola dvouletá denní 2 r. 0 měs. 20 7

8 Počty žáků v jednotlivých oborech vzdělávání: Kód oboru Popis oboru žáci celkem k M/01 Hotelnictví L/01 Gastronomie L/51 Podnikání H/01 Cukrář H/02 Jezdec a chovatel koní H/01 Kuchař- číšník H/01 Pekař H/01 Prodavač H/02 Zahradník 19 4 Stravovací a ubytovací služby E/01 (kuchařské práce) E/01 Strojírenské práce E/01 Zednické práce 17 6 Potravinářská výroba E/01 (cukrářské práce C/002 Praktická škola dvouletá 9 2 absolventi k Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ve škole zřízeny třídy / skupiny ročníků učebních oborů E tříleté obory vzdělání s výučním listem podle ŠVP (stravovací a ubytovací služby-kuchařské práce, potravinářská výroba - cukrářské práce, strojírenské práce -zámečnické práce a údržba, zednické práce) a pro žáky s vážnějšími speciálně vzdělávacími potřebami dvě třídy Praktické školy dvouleté. Žáci učebních oborů E se v 1. až 3. ročnících vzdělávali podle ŠVP. Dvě třídy PrŠ dvouleté byly složeny ze žáků 1. a 2. ročníků, žáci 1. i 2. ročníku byli vyučováni podle nového ŠVP vzdělávacího programu Praktická škola dvouletá C/02, přičemž obsah a rozsah učiva daného učebního plánu bylo třeba zredukovat na jejich výukové možnosti, dvěma žákům 2. ročníku bylo povoleno rozložení učiva o jeden rok. 8

9 Počty žáků v jednotlivých třídách ke : třída poč žáků kód oboru obor švp 1.A H01 Kuchař-číšník Kuchař- číšník 1.B H01 Kuchař-číšník Kuchař; Číšník, servírka 1.C H/01 Cukrář Cukrář 1.D L51 Podnikání Podnikání 1.E M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 1.F M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch Jezdec a chovatel koní, Jezdec a chovatel koní, 1.H H02,4152H01 Zahradník Zahradník 1.K E01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 1.M E01 Potravinářská výroba Cukrářské práce 1.P H01 Pekař Pekař 1.R C02 Praktická škola dvouletá Praktická škola dvouletá 1.S L01 Gastronomie Gastronomie 1.UZ E01, 3667E01 Strojírenské práce, Zednické práce 9 Zámečnické práce a údržba,zednické práce 6551H01, 2953H01 Kuchař-číšník, Pekař Kuchař- číšník, Pekař 2.A 29 2.B H01 Kuchař-číšník Kuchař; Číšník servírka 2.C H/01 Cukrář Cukrář 2.D L51 Podnikání Podnikání 2.E M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 2.F M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 4153H02, Jezdec a chovatel koní, Jezdec a chovatel koní, 2.H H01 Zahradník Zahradník 2.K E01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 2.M E01 Potravinářská výroba Cukrářské práce 2.R C02 Praktická škola dvouletá Praktická škola dvouletá 2.S L01 Gastronomie Gastronomie Strojírenské práce, Zednické Zámečnické práce a 2.U,Z E01, 3667E01 práce údržba, Zednické práce 3.A H01 Kuchař-číšník Kuchař- číšník 3.B H01 Kuchař-číšník Kuchař; Číšník, servírka 3.C H/01, Cukrář Cukrář 3.E M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 3.F M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 4153H02, 4152H01, 2953H01 Jezdec a chovatel koní, 3.H 17 Zahradník, Pekař 3.K E01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 3.M E01 Potravinářská výroba Cukrářské práce 3.S L01 Gastronomie Gastronomie Jezdec a chovatel koní, Zahradník, Pekař Zámečnické práce a údržba 3.U E01 Strojírenské práce 3.Z E01 Zednické práce Zednické práce

10 4.E M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 4.F M01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch 4.S L01 Gastronomie Gastronomie celkem

11 c) Přehled pracovníků školy a rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Celkový počet pracovníků školy ve školním roce 2013/2014: Fyzických Přepočtených Pedagogických interních: 99 95,636 Pedagogických externích: 0 0 Nepedagogických celkem: 96 92,543 z toho: Státní rozpočet 83 79,543 Doplňková činnost 9 9,000 Jiné zdroje 4 4,000 Celkem za SŠHS Kroměříž: ,179 z toho: učitelů teoretického vyučování 51 49,926 učitelů OV 26 24,110 vychovatelů DM 22 21,600 Věková struktura pracovníků Věková struktura pedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Fyzických Přepočtených Do 29 let 1 0, až 39 let 9 8, až 49 let 28 28, let až do vzniku nároku na SD 55 54,467 důchodci 6 4,711 Celkem: 99 95,636 Věková struktura nepedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků Fyzických Přepočtených Do 29 let 7 7, až 39 let 14 13, až 49 let 31 29, let až do vzniku nároku na SD 42 40,825 důchodci 2 1,938 Celkem: 96 92,543 11

12 Seznam pedagogických pracovníků školy b Názvy funkcí pracovníka Vzdělán í 1 Vzdělání 2 Odborn é praxe Praxe celke m 1 ředitel školy Ing. DPS zástupce řed.pedag. RNDr. pedagog psycholog Mgr. pedagog zástupce řed.pedag. Ing. DPS zástupce řed.pedag. Ing. DPS;SJZ zástupce řed.pedag. Bc. DPS zástupce řed.pedag. Mgr. pedagog zástupce řed.pedag. Bc. DPS zástupce řed.pedag. Bc. DPS učitel teoret. vyučování Ing. DPS učitel teoret. vyučování Mgr. pedagog učitel teoret. vyučování RNDr. pedagog učitel teoret. vyučování Mgr. DPS;SJZ;vých.por učitel teoret. vyučování Bc. DPS učitel teoret. vyučování Mgr. DPS učitel teoret. vyučování Mgr. pedagog učitel teoret. vyučování Mgr. DPS učitel teoret. vyučování Bc. DPS učitel teoret. vyučování Mgr. pedagog učitel teoret. vyučování PhDr. pedagog učitel teoret. vyučování Ing. DPS učitel teoret. vyučování Mgr. spec učitel teoret. vyučování Mgr. SJZ učitel teoret. vyučování Mgr. DPS učitel teoret. vyučování Ing. DPS učitel teoret. vyučování Ing. DPS učitel teoret. vyučování Ing. DPS učitel teoret. vyučování Mgr. pedagog učitel teoret. vyučování Mgr. pedagog učitel teoret. vyučování Mgr. pedagog učitel teoret. vyučování Mgr. pedagog učitel teoret. vyučování Mgr. pedagog učitel teoret. vyučování Bc. DPS učitel teoret. vyučování Ing. DPS učitel teoret. vyučování Mgr. DPS učitel teoret. vyučování Bc. DPS učitel teoret. vyučování M DPS učitel teoret. vyučování Ing. DPS učitel teoret. vyučování Mgr. pedagog učitel teoret. vyučování Bc. SJZ učitel teoret. vyučování L DPS;spec učitel teoret. vyučování Ing. DPS;spec učitel teoret. vyučování Ing. DPS učitel teoret. vyučování;učitel teoret. vyučování Mgr. Ped.min učitel odborných předmětů Mgr., D pedagog

13 46 učitel odborných předmětů Mgr. pedagog učitel odborných předmětů M spec učitel odborných předmětů Ing. DPS učitel odborných předmětů Ing. DPS učitel odborných předmětů Mgr. pedagog učitel odborných předmětů Mgr. pedagog učitel odborných předmětů Bc. DPS učitel odborných předmětů a OV Mgr. DPS učitel odborných předmětů Bc. DPS učitel odborných předmětů L DPS;spec učitel odborných předmětů Bc. DPS učitel odborných předmětů Mgr. DPS;spec učitel odborných předmětů Bc. DPS učitel odborných předmětů Mgr. DPS učitel odborných předmětů Mgr. DPS učitel odborných předmětů Ing. DPS učitel odborného výcviku L DPS;spec učitel odborného výcviku M DPS;prof učitel odborného výcviku Bc. spec učitel odborného výcviku Bc. DPS učitel odborného výcviku vyu DPS učitel odborného výcviku M DPS učitel odborného výcviku L DPS učitel odborného výcviku Bc. DPS učitel odborného výcviku L DPS učitel odborného výcviku Bc. DPS učitel odborného výcviku L DPS učitel odborného výcviku L DPS;spec učitel odborného výcviku M DPS učitel odborného výcviku L DPS;spec učitel odborného výcviku Bc. DPS učitel odborného výcviku Bc. DPS učitel odborného výcviku L DPS učitel odborného výcviku Mgr. DPS;spec učitel odborného výcviku Bc. DPS učitel odborného výcviku M DPS učitel odborného výcviku L DPS;spec učitel odborného výcviku Mgr. DPS učitel odborného výcviku Ing. DPS;spec učitel odborného výcviku Mgr. DPS učitel odborného výcviku L DPS učitel odborného výcviku L DPS;spec učitel odborného výcviku L DPS učitel odborného výcviku Bc. DPS;prof;spec učitel odborného výcviku Mgr. DPS učitel odborného výcviku Bc. DPS učitel odborného výcviku Bc. DPS vedoucí vychovatel M DPS vychovatel M DPS vychovatel M DPS vychovatel M DPS vychovatel M DPS

14 98 vychovatel M DPS vychovatel M DPS vychovatel M DPS vychovatel Bc. DPS vychovatel Bc. DPS vychovatel M DPS vychovatel Ing. DPS vychovatel M DPS vychovatel M DPS vychovatel M DPS vychovatel M Ped.min vychovatel M DPS vychovatel M DPS vychovatel M DPS Seznam nepedagogických pracovníků školy Vzdělání Vzdělání Pedag. Praxe Názvy funkcí pracovníka 1 2 praxe celkem 1 zástupce řed.neped. Bc sekretářka M správce budovy M ekonom M technik BOZP a PO Mgr ved. provozu školní kuchyně mat ved. provozu školní kuchyně mat ved. provozu školní kuchyně mat ved. provozu školní kuchyně;účetní mat mzdová účetní M mzdová účetní M personalista M účetní M rekv účetní M účetní Bc účetní M účetní M účetní M školník mat referent pro host.a ubyt.čin.;provozní pracovník Ing správce inf.a kom.technologií M bezpečnostní pracovník M DPS bezpečnostní pracovník;vrátný mat bezpečnostní pracovník;vychovatel Bc. DPS kuchař vyu kuchař vyu kuchař vyu kuchař vyu kuchař vyu kuchař vyu

15 31 kuchař vyu kuchař vyu kuchař vyu rekv kuchař vyu kuchař vyu kuchař vyu kuchař vyu kuchař vyu kuchař mat kuchař vyu kuchař vyu kuchař Bc. DPS kuchař mat kuchař vyu kuchař vyu pom. kuchař pom. kuchař vyu pom. kuchař vyu pom. kuchař vyu pom. kuchař pom. kuchař vyu pom. kuchař vyu pom. kuchař pracovník ostrahy M DPS;prof pracovník ostrahy M DPS pracovník ostrahy L DPS pracovník ostrahy vyu pracovník ostrahy vyu pracovník ostrahy Ing pracovník ostrahy pracovník ostrahy vyu pracovník ostrahy M DPS pracovník v prádelně pracovník v prádelně vyu pracovník v prádelně prodavač, pom. prac.obchod.provozu vyu referent pro host.a ubyt.čin.;skladník M skladník L správce sport.areálu N údržbář vyu údržbář L údržbář vyu údržbář vyu údržbář vyu údržbář vyu údržbář vyu uklízečka, prac.prádelny uklízečka, prac.prádelny M uklízečka, prac.prádelny vyu uklízečka, prac.prádelny uklízečka, prac.prádelny vyu uklízečka, prac.prádelny M

16 83 uklízečka, prac.prádelny M uklízečka, prac.prádelny vyu uklízečka, prac.prádelny uklízečka, prac.prádelny vyu uklízečka, prac.prádelny vyu uklízečka, prac.prádelny vyu uklízečka, prac.prádelny L uklízečka, prac.prádelny uklízečka, prac.prádelny vyu uklízečka, prac.prádelny vyu uklízečka, prac.prádelny vyu uklízečka, prac.prádelny vyu uklízečka, prac.prádelny vyu uklízečka, prac.prádelny uklízečka, prac.prádelny vyu uklízečka, prac.prádelny vyu uklízečka, prac.prádelny vyu uklízečka, prac.prádelny;pom. kuchař vyu uklízečka, prac.prádelny;správce sport.areálu DiS vrátný vyu vrátný vyu vrátný vyu vrátný M vrátný M vrátný vrátný L vrátný L vrátný vyu vrátný vrátný vyu Někteří pracovníci zastávají dvě funkce, proto počet fyzických pracovníků, který je 195 nesouhlasí s celkovým počtem pracovníků podle funkcí. Přepočtený počet pracovníků je pravidelně zasílán statistickému úřadu v rámci státní statistiky P Tabulka "Seznam pedagogických pracovníků školy" s konkrétními jmény a dalšími personálními údaji je neveřejnou součástí této zprávy a je uložena v ředitelně školy. Tabulka "Seznam nepedagogických pracovníků školy" s konkrétními jmény a dalšími personálními údaji je neveřejnou součástí této zprávy a je uložena v ředitelně školy. 16

17 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání pedagogických pracovníků Teoretické vyučování V teoretickém vyučování je výuka všeobecně vzdělávacích předmětů, tj. českého jazyka a literatury, matematiky, dějepisu, občanské nauky, fyziky, chemie, informatiky, tělesné výchovy a dalších plně aprobovaná. Výuka cizích jazyků (anglického, francouzského, italského, německého, ruského a španělského) je vyučována převážně aprobovanými učiteli (jeden učitel, který nemá vzdělání pro výuku na střední škole, si jej doplňuje, dvě vyučující studují magisterský stupeň). Výuka odborných předmětů je stále více aprobovaná. Předměty teoreticky zaměřené, jako ekonomické předměty, účetnictví, marketing a management, suroviny, strojnické předměty a další vyučují vysokoškolsky vzdělaní učitelé s příslušnou DPS a v převážné většině s dlouholetou pedagogickou praxí. Výuku dalších odborných předmětů, zaměřených praktickým způsobem, jako jsou gastronomické technologie, stolničení, potraviny a výživa apod. vyučují učitelé, kteří buď již ukončili studium pro získání kvalifikace, nebo jej dokončují. Odborný výcvik Všichni učitelé OV splňují požadovanou kvalifikaci. Instruktoři OV, kteří pomáhají učitelům OV, jsou pečlivě vybíráni a i když požadovanou kvalifikaci většinou nesplňují, jsou dostatečně proškoleni a úroveň jejich působení na žáky je velmi kvalitní. Pro zvyšování odborné úrovně UOV využívali nejnovějších poznatků z oboru. Bylo využito kurzů a školení. Všichni UOV individuálně sledovali a studovali odbornou literaturu. Pedagogičtí pracovníci OU a PrŠ Učitelé teoretického vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů splňují požadovanou kvalifikaci. Problémem zatím zůstává úplná kvalifikovanost některých učitelů. Kvalifikovanost spec. pedagogikou učitelů všeobecných předmětů a odborných předmětů oboru strojírenské práce, zednické práce, potravinářská výroba, stravovací a ubytovací služby a Praktická škola dvouletá je 100%. Učitelé, kteří nesplňují kvalifikaci ped. pracovníka - VŠ, si kvalifikaci doplňují. Jedná se o jednoho učitele teoretického vyučování/odborného výcviku učebního oboru zednické práce, který studiuje zatím nesplňuje VŠ. V letošním roce úspěšně ukončil studium spec. pedagogiky 1 učitel OV/odborných předmětů obor strojírenské práce, současně dokončil také magisterské studium pedagogiky. Podle dlouhodobého plánu požadavků na další vzdělávání pedagogických pracovníků a doplňování kvalifikace pokračovali ve školním roce 2013/2014 celkem 2 učitelé, z nichž pouze jeden bude pokračovat ve studiu v následujícím roce se získáním VŠ /titul Bc. Pedagogičtí pracovníci - Výchova mimo vyučování: Vychovatelé splňují požadované vzdělání. Každý z vychovatelů má specializaci na určitou zájmovou činnost. Pro zvyšování a rozšiřování odborné úrovně bylo využito akreditovaných kurzů a školení. 17

18 d) údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení se řídilo obecně platnou legislativou a organizačním řádem školy. Jmenování přijímací komise bylo řešeno Rozhodnutím ředitele č. Ř o jmenování členů komise pro přijímací řízení pro přijetí do prvního ročníku školního roku 2014/2015 Pro přijímací řízení pro přijetí žáků do prvního ročníku školního roku 2014/2015 jmenoval ředitel školy v souladu s Vyhláškou č. 671/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., vyhlášky č. 46/2008 Sb. a vyhlášky č. 394/2008 Sb. komisi, která zajišťovala průběh přijímacího řízení v tomto složení: Administrátor přihlášek - do evidence ředitelství školy: Ludmila Paťavová Administrátor přihlášek - do evidence "Bakaláře": RNDr. Petr Krejčí Organizátor přijímacích zkoušek a zajištění testů SCIO: Ing. Věra Zezuláková Administrátor výsledků testů SCIO: Ing. Věra Zezuláková Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: Ing. Petr Hajný Komise pro kontrolu souladu přijímacích kritérií s rozhodnutími o přijetí: pro obory s kódem M, L: Ing. Věra Zezuláková, RNDr. Petr Krejčí, Ing. Petr Hajný pro obory s kódem H: Bc. Blanka Zavadilová, RNDr. Petr Krejčí, Ing. Petr Hajný pro obory s kódem E, C: Mgr. Svatava Mlčochová, RNDr. Petr Krejčí, Ing. Petr Hajný Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 (přijetí do prvních ročníků od ) byla nastavena takto: Do maturitního oboru M/01 Hotelnictví budou žáci přijímáni do stanoveného počtu (s rezervou na odvolání) podle pořadí, které bude určené: podle bodového hodnocení testu SCIO, jehož výsledek bude mít váhu 60,47 % (130 bodů, ČJ 40 bodů, M 30 bodů, OSP 60 bodů). Minimální hranice pro přijetí je 20 % (26 bodů). podle bodového hodnocení průměrů známek na vysvědčení, a to z pololetí 9. třídy ZŠ nebo odpovídající třídy gymnázia. Tato hodnota bude mít váhu 39,53 % (85 bodů). Do maturitního oboru L/01 Gastronomie budou žáci přijímáni do stanoveného počtu (s rezervou na odvolání) podle pořadí, které bude určené: podle bodového hodnocení testu SCIO, jehož výsledek bude mít váhu 60,47 % (130 bodů, ČJ 40 bodů, M 30 bodů, OSP 60 bodů). Minimální hranice pro přijetí je 15 % (19,5 bodů). podle bodového hodnocení průměrů známek na vysvědčení, a to z pololetí 9. třídy ZŠ nebo odpovídající třídy gymnázia. Tato hodnota bude mít váhu 39,53 % (85 bodů). Bodové hodnocení průměrů známek (b) bude stanoveno podle vzorce: b = 50 * (2,70 p), přičemž p = hodnota průměru známek V případě rovnosti součtu bodů (SCIO + b) o pořadí rozhoduje: - Celkový vypočtený průměr zaokrouhlený na dvě desetinná místa - Bodové hodnocení SCIO testu (postupně body z ČJ, M, OSP) - Pokud i to bude stejné, pak známky z cizího jazyka, matematiky, českého jazyka na pololetním vysvědčení. 18

19 Do nástavbového maturitního oboru L/51 Podnikání se přijímací zkoušky nekonají. Žáci budou přijímáni do stanoveného počtu (s rezervou na odvolání) podle pořadí, které bude určené: podle průměrů známek na vysvědčení z pololetí 3. ročníku učebního oboru. Předmětům, ze kterých nebude uchazeč klasifikován, bude přiřazena známka 5. Pro přijetí do učebních oborů ( obory H ) budou žáci přijímáni ve všech kolech přijímacího řízení podle pořadí, které bude určené podle průměrů známek na vysvědčení z pololetí 9. ročníku ZŠ. Podmínkou přijetí je celkové hodnocení prospěl a klasifikace z cizího jazyka. V případě rovnosti konečného pořadí bude přijat uchazeč s lepší známkou v pololetí 9. třídy ZŠ postupně z cizího jazyka, matematiky, českého jazyka. U oboru kuchař-číšník je třeba na přihlášce uvést, podle kterého zaměření má uchazeč zájem studovat (kuchař-kuchařka, nebo číšník-servírka, nebo kuchař, číšník - kuchařka, servírka) Pro přijetí do učebních oborů (obory E) jsou žáci přijímáni ve všech kolech přijímacího řízení na základě podání přihlášky a splnění povinné školní docházky. Pro přijetí je nutné doporučení příslušných pedagogickopsychologických institucí. Pro přijetí do praktické školy (obor C) jsou žáci přijímáni ve všech kolech přijímacího řízení na základě doporučení příslušných pedagogicko-psychologických institucí. Podmínkou konečného přijetí je vedle splnění požadovaných kritérií i hodnocení "prospěl" na konci 9. třídy ZŠ, nebo pro nástavbové studium získání výučního listu a pro obory M, L, a H klasifikace z cizího jazyka. Tříleté obory OU a Praktická škola dvouletá ( obory s kódem E, C ) Obory jsou určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou přijímáni pouze žáci se speciálními vzdělávacími potřebami zdravotním postižením, popř. se zdravotním znevýhodněním. Nutné je doporučeními od školského poradenského zařízení (SPC, PPP, SVP, popř., lékařské). Přijímáni byli žáci, kteří splnili povinnou školní docházku, popř. i kteří ukončili povinnou školní docházku na ZŠ v nižším ročníku a na základě doporučení ped. poradenského centra a není u nich předpoklad, že by úspěšně zvládli učební obor s kódem H. Při přijetí byly posuzovány znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení a hodnocením ze ZŠ (prospěch, postoje ke školní odpovědnosti, chování a školní docházka, zručnost v oboru a zájem o obor). U uchazečů, kteří již dříve studovali na SŠ, byly posuzovány důvody, pro které studia zanechali, jejich absence ve škole, věk (vzhledem k běžnému věku žáků 1. roč.), důležitou a nezbytnou podmínkou pro přijetí do 1. ročníků jsou vždy doporučení žáka se speciálně vzdělávacími potřebami (zdravotní postižení, popř. zdravotní znevýhodnění ). 19

20 Průběh přijímacího řízení: Přijímací zkoušky "nanečisto" nebyly ve školním roce 2013/2014 zajišťovány Pro obory M a L, tedy pro obory: M/01 Hotelnictví a L/01 Gastronomie proběhly přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení dubna 2014, náhradní termín proběhl 6. května Druhé kolo přijímacích zkoušek proběhlo 20. května 2014 a jeho náhradní termín 27. května Přijímací řízení pro ostatní obory proběhlo dne Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny na informační tabuli SŠHS Kroměříž a na webové stránce školy bezprostředně po přijímacím řízení. Rozhodnutí o nepřijetí, obdrželi uchazeči podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rovněž písemnou formou. Po konečném přijetí uchazeče potvrzením odevzdání zápisového lístku v zákonné lhůtě 10 dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí bylo těmto uchazečům zasláno rozhodnutí o přijetí rovněž písemnou formou. Všichni uchazeči, kteří se po prvním kole přijímacího řízení odvolali proti rozhodnutí o nepřijetí, byli buď přijati autoremedurou, anebo řešil jejich nepřijetí zřizovatel školy, který potvrdil rozhodnutí ředitele ve všech případech a to: Pro obor L/51 Podnikání 3 odvolání Pro obor M/01 Hotelnictví 5 odvolání z důvodu nesložení přijímacích zkoušek Po prvním uzavřeném kole přijímacího řízení nebyl žádný z oborů s výjimkou oboru Podnikání zcela naplněn. Z výše uvedených důvodů byla vypsána další kola přijímacího řízení, která byla realizována podle zveřejněných kritérií. Počet žáků přijatých a potvrzených zápisovým lístkem V prvním kole přijímacího řízení: 6542M01 Hotelnictví L01 Gastronomie H01 Pekař H01 Cukrář H01 Zahradník H02 Jezdec a chovatel koní H01 Kuchař číšník H01 Prodavač E01 Strojírenské práce E01 Potravinářská výroba E01 Zednické práce E01 Stravovací a ubytovací služby C02 Praktická škola dvouletá L51 Podnikání 31 20

21 Konečné počty žáků, přijatých do prvních ročníků k : 6542M01 Hotelnictví L01 Gastronomie H01 Pekař H01 Cukrář H01 Zahradník H02 Jezdec a chovatel koní H01 Kuchař číšník H01 Prodavač E01 Strojírenské práce E01 Potravinářská výroba E01 Zednické práce E01 Stravovací a ubytovací služby C02 Praktická škola dvouletá L51 Podnikání 30 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných a maturitních zkoušek Teoretické vyučování Maturitní obory V oboru vzdělávání Hotelnictví se již sedmým rokem vyučuje dle ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch V oboru vzdělávání Gastronomie byly vytvořeny tři ŠVP. Gastronomie Kuchař číšník, Gastronomie Kuchař, Gastronomie Číšník, servírka. V prvním ročníku jsou všichni žáci přijímáni do ŠVP Gastronomie Kuchař číšník. V průběhu prvního ročníku na základě zkušeností, zájmů a praktických dovedností si vyberou případnou specializaci. Od druhého ročníku si již mohou zvolit ze všech tří ŠVP, která se liší v teoretickém vyučování hodinovou dotací gastronomických technologií a technikou obsluhy a v odborném výcviku zaměřením. V novém školním roce otvíráme nový obor s ŠVP Gastronomie wellness, dle RVP Gastronomie Dvouleté nástavbové studium Pro dvouleté nástavbové studium byl vytvořen ŠVP Podnikání dle RVP L/51 Podnikání. Je dobře propracován a navazuje na všechny obory s výučním listem. Žáci využijí svých zkušeností ze svého tříletého oboru v předmětu učební praxe. Zde skupinky žáků založí svou firmu a pod vedením zkušených odborníků z praxe podnikají. S danou formou podnikání máme již dlouhodobé zkušenosti v předmětu aplikovaná ekonomii ve třetím ročníku čtyřletého oboru Hotelnictví a cestovní ruch. 21

22 Tříleté obory "H" zakončené výučním listem Tříletý obor Pekař zakončený výučním listem byl také pilotně odzkoušen a po drobných úpravách zůstal nezměněn a má ŠVP velmi dobře propracovaný. Avšak nadále přetrvává malý zájem o tento obor. Na základě zkušeností z ověřování ŠVP Kuchař číšník dle RVP H/01 Kuchař číšník byly vytvořeny další dva samostatné a odzkoušené ŠVP, Kuchař a Číšník, servírka. Tříletý obor Cukrář zakončený výučním listem Po dlouhodobě dobrých výsledcích v oboru Cukrář výroba a po čtyřleté výuce v nově vytvořeném ŠVP Cukrář, se zájem o studium postupně zvyšuje. Tříletý obor Zahradník zakončený výučním listem Je vytvořen velmi perspektivně a pro potřeby trhu práce. Avšak zájem o tento obor neustále klesá. Tříletý obor Jezdec a chovatel koní zakončený výučním listem ŠVP si bere zkušenosti z dlouhodobě vyučovaného učebního oboru Chovatel koní a jezdec H/010 a je velmi dobře připraveno ve spolupráci se sociálními partnery. Obory E OU a C Praktická škola dvouletá Teoretické vyučování a odborný výcvik Nabídka vzdělávacích programů ve školním roce 2013/2014 byla odpovídající stávajícím možnostem školy i zájmům uchazečů. Škola nabízí vzdělávání ve tříletých oborech s výučním listem (stravovací služby-kuchařské práce, potravinářská výroba-cukrářské práce, zednické práce, strojírenské práce-zámečnické práce a údržba) a dvouletý obor Praktická škola dvouletá zakončená závěrečnou zkouškou. Poptávka uchazečů pokryla možnosti školy. Kvalita výuky, zvláště odborného výcviku byla na dobré úrovni prakticky ve všech učebních oborech. Hodnocení odpovídá i výsledkům vlastního hodnocení školy, zároveň i výsledkům závěrečných zkoušek, na kterých se dlouhodobě podíleli všichni pedagogičtí pracovníci. V letošním školním roce jsme se opět aktivně zapojili do jednotného zadání závěrečných zkoušek( JZZZ) ve všech učebních oborech : stravovací a ubytovací služby/kuchařské práce, potravinářská výrovba/cukrářské práce, zednické práce, strojírenské práce/zámečnické práce a údržba. V případě příprav JZZZ pro obor stravovací a ubytovací služby/kuchařské práce a zámečnické práce a údržba se vyučující daného oboru SŠHS aktivně zapojili do příprav k vypracovávání jednotného zadání, zástupce ředitele a jeden učitel teoretického vyučování byli v týmu NÚV Praha jako spoluautoři projektu. Jednotné zadání závěrečné zkoušky přispělo k sjednocení obsahu zkoušky na všech školách a tím i ke srovnání výstupů. Vzrostla prestiž závěrečné zkoušky u žáků a rodičů. Závěrečná zkouška potvrdila, že žáci dosáhli příslušnou odbornou kvalifikaci. Učební plány byly ve všech třídách splněny, v letošním školním roce jsme pokračovali ve výuce podle nových ŠVP pro všechny nabízené učební obory pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami ve všech ročnících. Nezvykle vysoký úbytek žáků během školního roku byl částečně vykompenzován přestupem neúspěšných žáků z jiných středních ško/ou. Opakujícím se problémem školního roku se ukázal velmi vysoký počet zameškaných hodin některých žáků. Velkým přínosem se stala možnost individuálního odborného výcviku žáků 2. a 3. ročníků na smluvních pracovištích. Za úspěch roku považujeme především rozšíření individuálního 22

23 odborného výcviku zámečníků a zedníků. Velmi dobrou spolupráci máme s majiteli firem IOV, kteří tímto pomáhají žákům zajistit náležitou praxi přímo v provozu a připravují je tak na budoucí profesi. Taktéž se sociální partneři podíleli i na sponzorování účasti žáků při soutěžích. Ceníme si vysoce hodnoceného pořadatelství dvou celostátních soutěží žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: kuchařská soutěž ve studené kuchyni Gastro Mánes 8. ročník a cukrářská soutěž Sladké opojení 10. ročník. Obě celostátní soutěže byly vyhlašované prostřednictvím MŠMT ČR a taktéž byly spolufinancované MŠMT ČR. Praktické vyučování Praktické vyučování oborů vzdělávání, zakončených maturitní zkouškou: Žáci absolvují během studia praktické vyučování, praxi učební a praxi odbornou. Praktické vyučování probíhá v prvním a druhém ročníku, kdy žáci pracují na pracovištích školy. Ve druhém ročníku absolvují žáci kromě praktického vyučování ve škole i praxi učební. Ve třetím ročníku již probíhá učební praxe jen na externích pracovištích. Po ukončení třetího ročníku absolvují žáci praxi odbornou. Praxe učební probíhá v průběhu školního roku. Žáci studijního oboru hotelnictví ji vykonávají převážně na pracovištích smluvně zajištěných u podnikatelských subjektů, zčásti také na pracovištích, která jsou ve vlastnictví SŠHS. Jedná se o cyklicky se opakující praxe převážně v hotelích vyšších kategorií, mnohdy z důvodu dosažení potřebné úrovně i značně vzdálených, nebo dokonce zahraničních. Všechna pracoviště byla zajištěna buď učiteli praktického vyučování, nebo smluvně zajištěnými instruktory. V letošním roce jsme pokračovali ve spolupráci se zahraničním partnerem v Rakousku a v Německu. Žáci vyjížděli na učební praxe během školního roku do hotelu v rakouském lyžařském středisku Semmering a do městečka Binz na Rujáně v Německu. Zde vykonávali žáci i odbornou praxi. Odborná praxe probíhá po 3. Ročníku, její délka je 6 týdnů, z toho jsou 2 týdny o prázdninách. Žáci tuto praxi mohou vykonávat i v zahraničí na praxích a stážích, které organizuje škola, případně si mohou zahraniční pracoviště najít sami. Za vykonanou práci byli žáci odměňováni dle 561/ Seznam pracovišť pro zajištění odborných praxí. Pracoviště ročník poč.žáků Školní restaurace 1, 2, 3 16 Restaurace Hotelové školy 1, 2, 3 16 Kuchyně Hotelové školy 1, 2, cvičné kuchyně školy 1, 2 30 Hotel Vega Pozlovice 2,3 3-5 Hotel Palace Luhačovice 2,3 3 Hotel Jurkovičův dům Luhačovice 2,3 1 Hotel Alexandria Luhačovice 2,3 1 23

24 Odborný výcvik a odborné praxe oborů "H" a "L" Odborný výcvik učebních oborů probíhal na pracovištích, která byla v převážné míře ve vlastnictví nebo v pronájmu Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, jako jsou cukrářské dílny, pekařská dílna, Hubertcentrum Kroměříž, zahradnické dílny, laboratoře, cvičné kuchyně, cvičná obslužná místa, cvičný bar apod., nebo na pracovištích smluvně zajištěných u podnikatelských subjektů. Zde se jednalo o zajištění OV v restauracích a hotelích, pekárnách, cukrárnách, hřebčínech a zahradnictvích v blízkosti školy, nebo ve výhodné dopravní vzdálenosti. Všechna pracoviště byla zajištěna buď učiteli OV, nebo instruktory OV smluvně jmenovanými z řad pracovníků podnikatelských subjektů. Výuka žáků probíhala v alternativní formě, střídání OV s teoretickým vyučováním v týdenních intervalech. U oboru chovatel koní a jezdec byly zabezpečovány služby žáků a učitelů odborného výcviku na pracovišti Hubertcentrum podle ŠVP. Organizace odborného výcviku probíhala podle vypracovaných přeřazovacích plánů pro všechny ročníky jednotlivých učebních oborů. Bylo zajišťováno průběžné sledování a vybavovaní výukových prostor a dílen v areálu školy, areálu Hubertcentra a na odloučených pracovištích v návaznosti na vybavení z minulého období. Materiální zabezpečení OV bylo v maximálním možném rozsahu ekonomicky úsporné. V oblasti výchovy pracovní, rozumové, mravní a estetické, tělesné, právní i ve výchově vědeckotechnické byla řízena činnost k podpoře vytváření trvalých vědomostí, dovedností a návyků tvořivé práce, učitelé OV se podíleli na aktivní a iniciativní výchově žáků, posilovali pracovní a polytechnické vlastnosti žáků, pracovní morálku žáků v jednotlivých oborech. Roční plány pro každý ročník byly obsaženy v plánech jednotlivých učebních oborů. Velká pozornost byla věnována přípravě závěrečných zkoušek. 1. ročník Podařilo se vytvořit velmi dobré podmínky pro úspěšnou adaptaci žáků na jednotlivých pracovištích pro odborný výcvik. Učitelům odborného výcviku se dařil posilovat u žáků kladný vztah ke zvolenému oboru, dodržování režimů a řádů školy. Ke splnění zadaných úkolů přistupovali učitelé odborného výcviku náročně, ale diferencovaně podle schopností jednotlivých žáků. Ověřovali znalosti a dovednosti, přísně sledovali školní docházku a vyvozovali opatření ze záškoláctví, viz. metodický pokyn č. j / Zvýšená pozornost byla věnována dodržování bezpečnosti a hygieny při práci. 2. ročník Učitelé OV využívali poznatků a úrovně vědomostí a návyků z prvního ročníku. Vyžadovali kvalitu prováděné práce, v některých tématech přecházeli výhradně na produktivní práci, její kontrolu a konečné vyhodnocování. Zájem o zvolený obor se u žáků prohluboval soutěžemi v rámci školy. Prohlubování pracovních návyků učitelé odborného výcviku považovali za stěžejní spolu s dodržováním pracovních postupů, bezpečnosti při práci a hygieně práce. 3. ročník Kladl se důraz na kvalitu a pečlivost odváděné práce, na získání a upevňování pracovních návyků. Žáci se připravovali ke vstupu do pracovního procesu. Trvale se vyhodnocovaly klady a nedostatky v práci a kvalitě práce žáků. Dle metodického pokynu č. j / úvod do světa práce byla zařazena jednotlivá témata do tématických plánů OV. Průběžně probíhala příprava žáků ke kvalitnímu zvládnutí závěrečných zkoušek. 24

25 Písemné smlouvy o poskytnutí pracoviště pro odborný výcvik žáků SŠHS Kroměříž K poskytnutí pracoviště pro odborný výcvik žáků jednotlivých ročníků a učebních oborů byly uzavřeny písemné smlouvy mezi SŠHS Kroměříž a odpovědnými zástupci organizací, poskytující pracoviště pro zajištění odborného výcviku. Ve smlouvě byly vždy vymezeny základní podmínky pro poskytování pracoviště, vymezeny požadavky na pracoviště, přehled poskytovaných prostor a otázka vybavení pracoviště. Součástí smluv byly dohody o podmínkách, za kterých jsou pracoviště poskytována. Byla zde řešena otázka úhrady za pronájem, spotřebu energie, nákladů na vytápění atd. Smlouvy rovněž individuálně řešily podmínky úhrady za případnou produktivní práci. Seznam pracovišť pro zajištění odborného výcviku uč. oborů "H" a "L" Seznam pracovišť pro zajištění odborného výcviku podle uč. oborů: Pracoviště ročník počet žáků PEKAŘ Pekárna školní 1,2,3 25 Pekárna Avos 3 1 CUKRÁŘ Školní cukrářské dílny 1, 2, 3 63 Pekařství Kolář Zlín 1, 3 1 Kuchař číšník ŠVP Číšník servírka Restaurace Octárna KM 2, 3 1 Restaurace Scéna KM 2, školní restaurace 1, 2, 3 20 Restaurace ALFA KM 1, 2, 3 2 Rest. Černý orel KM 1, 2, 3 2 Rest. Stará střelnice KM 2,3 1 Rest. La Fresca 2, 3 1 Rest. Radniční sklípek 2,3 1 Rest. Vodní meloun 1,2 1 Rest. Pod starou knihovnou 1,2 2 Rest. Café Matiné 2 1 Rest. U Hanuša 3 1 Zámecká restaurace Holešov 2,3 1 Kuchař číšník - ŠVP Kuchař ŠVP Kuchař číšník 3 školní kuchyně SŠHS Km 1,2,3 30 Restaurace ALFA KM 1, 2, 3 1 Rest. Scéna Kroměříž 2, 3 2 Rest. Octárna Kroměříž 2, 3 1 Rest. Černý orel KM 2,

26 Rest. Stará střelnice KM 2,3 1 Rest. Stará Masna 1,2,3 2 Zámecká restaurace Holešov 1,2 1 Penzión a restaurace Zlobice 1,2,3 1 Zahradník Zahradnictví Kvasice Zděněk Kohout 1, 2, 3 20 SŠHS Kroměříž areál parku 1, 2, 3 20 Jezdec a chovatel koní Zemský hřebčinec Tlumačov. 1, 3 25 Hřebčín Napajedla a.s. 1, 3 25 Hubertcentrum 2 20 Odborný výcvik učebních oborů "E" byl vykonáván formou skupinové výuky ve cvičných dílnách jednotlivých učebních oborů, ale také formou individuálního odborného výcviku na sjednaných smluvních pracovištích, popř formou skupinové výuky na smluvním pracovišti pod vedením učitele odborného výcviku strojírenské práce 2. a 3. ročník, zednické práce ročník) Stravovací a ubytovací služby/kuchařské práce: vlastní pracoviště ve škole - 3 cvičné kuchyně pro skupinovou výuku OV a 5 smluvních pracovišť individuálního odborného výcviku AB bistro Kroměříž, Vodní, Milan Kubík FOODIS restaurace Vodní Meloun, Velké nám, Kroměříž Vegeteriánská jídelna Kroměříž, Velké nám., Školní jídelna ZŠ Hulín COPT Kroměříž - školní jídelna Potravinářská výroba/cukrářské práce: skupinová výuka oboru cukrářské práce všech tří ročníků ve školních cukrářských dílnách a školní pekárně. Strojírenská výroba/zámečnické práce a údržba : 1 školní zámečnická dílna pro skupinovou výuku a 7 smluvních pracoviších individuálního odborného výcviku: Magneton Kroměříž - skupinová výuka pro 2. a 3. roč. 1den v týdnu Zámečnictví Smolinka, Bílanská, Kroměříž Zámečnictví Jaroslav Kyselica, Hulín Sp. výroba s.r.o. Kroměříž, Kotojedská CSAO Kroměříž, Bílanská Gottschol Alcuilux CZ, s.r.o. Hulín Bodlinare s.r.o. Zlín Salaš 26

27 Zednické práce: sjednaná staveniště (smlouva o dílo) pro skupinovou výuku zedníků pro 1., 2. a 3.ročník, pokračovali jsme ve spolupráci při zajištění skupinové výuky 2. a 3. ročníku s firmou Holstav Holešov. Žáci 3. ročníku vykonávali OV na 6 smluvních pracovištích individuálního odborného výcviku: Rovina Hulín, Ing. Dan Lachendro Kroměříž, KROS stav Brno, Miroslav Ženožička Rusava, Mikulostav s.r.o. Mikulov, Hanák Josef, Pačlavice Ve školním roce 2013/20134 žáci druhých a třetích ročníků všech výše uvedených oborů vykonávali individuální odborný výcvik pod vedením instruktorů na 18 mluvně zajištěných individuálních pracovištích. V převážné většině jsme OV praktikovali ve spolupráci s kroměřížskými firmami, se kterými škola spolupracuje již několik let (např.: AB bistro Kubík KM, FOODIS estaurace Vodní meloun KM, Sp. Výroba KM, Firma Ing.Dan Lachendro KM, Rovina Hulín, Magneton Kroměříž, zámečnictví Kyselica Hulín, zámečnictví Smolinka Kroměříž. Nově se nám podařilo navázat spolupráci se 4 stavebními firmami a 2 strojírenskými firmami. Prospěch žáků Prospěch žáků je rozdílný, zvláště mezi jednotlivými obory. Mezi jednotlivými ročníky stejných oborů není větších rozdílů, i když směrem k vyšším ročníkům nepatrně vzrůstá absence, která je většinou řádně omluvená. Z neomluvené absence jsou vyvozována dosti přísná opatření vedoucí v některých případech až k vyloučení ze studia. V prospěchu je zvláště patrný rozdíl mezi obory studijními a učebními. Tento rozdíl vyplývá již ze skutečnosti, s jakými známkami jsou žáci do jednotlivých oborů přijímáni. Průběh vyučování v celém školním roce je průběžně kontrolován a ovlivňován. Kontrola vychází v první řadě z jednání předmětových metodických komisí, které se zabývají jak způsobem hodnocení (pedagogickou diagnostikou), tak samotnými výsledky úrovně zdělání žáků. Jednotlivými zástupci ředitele i ředitelem školy jsou pak kontrolovány tématické plány a úroveň jejich plnění. Do 15. září 2013 byly všemi vyučujícími podle platných osnov vypracovány a odevzdány tématické plány a do konce září zkontrolovány a podepsány ředitelem školy. V průběhu roku bylo plnění tématických plánů kontrolováno a ovlivňováno tak, že při výroční klasifikaci jednotlivých ročníků bylo konstatováno, že všechny tématické plány, a tedy i předepsané osnovy, byly splněny. Důležitou roli při plnění tématických plánů hraje i skutečnost, že žáci mají možnost účastnit se doučování (např. v matematice, cizích jazycích, odborných předmětech) a konzultací s jednotlivými učiteli. Tím je všem žákům daná možnost úspěšně absolvovat příslušný ročník studia. I přes uvedené úsilí jednotlivých pedagogů bylo na konci školního roku zaznamenáno nehodnocení, nebo nedostatečné hodnocení některých žáků z některých předmětů a bylo nutné přistoupit k doklasifikacím nebo opravným zkouškám, které proběhly podle platné legislativy. 27

28 Výsledky vzdělávání uvádí následující tabulka: Počet žáků k Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Odložená klasifikace Hotelnictví a cestovní ruch 0 Učební a studijní obory Odborné učiliště a PŠ Snížené stupně z chování za opakovanou neomluvenou školní absenci, negativní postoj ke studiu a neplnění školních povinností: Hotelnictví a cestovní ruch: 4 žáci uspokojivé 2 4 žáci neuspokojivé - 3 Učební a studijní obory: 31 žáků uspokojivé 2 13 žáků neuspokojivé - 3 Odborné učiliště a PŠ: 7 žáků uspokojivé 2 1 žák neuspokojivé - 3 Hodnocení vzdělávacích výsledků oborů E, C ( žáci se spec. vzdělávacími potřebami): V letošním školním roce byly problematické třídy zejména 1. ročníků všech učebních oborů z důvodů adaptace se na nové prostředí, nároků na plnění zadání od vyučujících TV+OV, opakované vysoké absence a u některých, zejména problematických žáků také nezájmem o vzdělávání, spojeným často i s nedostatečnou podporou rodiny. Nejvíce problematické byly třídy 3. ročníků, v důsledku nezájmu některých žáků o studium a velké absenci v průběhu školního roku došlo ke změnám počtu žáků s následkem nepřipuštění k závěrečným zkouškám. V ostatních ročních byly velmi problematické třídy třída 1.K, 1.UZ, 2.UZ. V těchto třídách téměř po celou dobu školního roku byl řešen problém s vysokou absencí stále stejných žáků a negativní postoj k výuce. Učitelé se v této třídě potýkali s velice nezodpovědným přístupem žáků ke studiu zejména v oblasti absence a často vulgárním chováním některých žáků. Vysoká absence zejména i romských žáků byla řešena v součinnosti se sociálním úřadem odborem sociální péče o dítě. Školní absence u některých žáků se stala již vleklým, obtížně řešitelným problémem, v jehož důsledku byla udělována kázeňská opatření, důtky třídních učitelů, důtky ředitele školy, podmínečná vyloučení a snížené stupně z chování. 28

29 Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek Maturitní zkoušky Maturitní zkoušky probíhaly ve školním roce 2013/2014 dle nové státní maturity v oborech M/01 Hotelnictví, L/51 Podnikání, L/01 Gastronomie Vyhodnocení maturitních zkoušek žáků studijních oborů za šk. rok 2013/2014. Studijní obor Celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Nebyli Neprospěli připuštěni Hotelnictví a cestovní ruch Gastronomie Podnikání Písemná i ústní část maturitní zkoušky ve všech oborech proběhla dle platné legislativy nové státní maturity. Studijní obor Hotelnictví a turismus Praktická část maturitní zkoušky byla vykonána formou realizace manažerských projektů, jako byly přípravy různých akcí, např. rautů, svateb, slavnostních obědů a večeří, barmanské soutěže apod. Vždy je stanoven vedoucí jednotlivých prací - učitel odborných předmětů, který na přípravu a zajištění akcí dohlížel, a oponent práce. Žáci odevzdávají písemně zpracovaný projekt maturitní práce + CD. V práci jsou zahrnuty všechny náležitosti spojené s přípravou a realizací akce. Studijní obor Gastronomie Dle legislativy proběhla také praktická zkouška z odborného výcviku. Výsledky státní maturity byly v tomto studiu slabší než v oboru Hotelnictví. Nástavbovém studiu - Podnikání Žáci dle platné legislativy konali i v tomto oboru praktickou zkoušku. Jejich úkolem bylo vypracovat a realizovat manažerský projekt. Výsledky státní maturity byly v nástavbovém studiu mnohem horší než v jiných oborech, ale nijak výrazně se nelišily od předcházejících let. Hodnocení připravenosti nových maturit Velmi kladně byla hodnocena skutečnost, že jednotliví členové maturitních komisí mají organizačním řádem školy přesně určené a definované povinnosti, odpovídající platné legislativě. Jak ředitel školy, tak jeho zástupce před vlastními maturitami kontrolovali celkovou připravenost a administrativní správnost a po skončení maturit jejich kompletnost. Připravenost písemné části maturitních zkoušek byla komisaři hodnocena na výbornou. Předsedové maturitních komisí byli zajišťováni recipročně ze Střední školy gastronomie a služeb Přerov, z Průmyslové, hotelové a zdravotnické školy Uherské Hradiště a z Obchodní akademie v Kroměříži. 29

30 Závěrečné zkoušky Naše škola je zapojena do projektu Nová závěrečná zkouška. Žáci všech učebních oborů vykonávali závěrečnou zkoušku podle Jednotného zadání závěrečné zkoušky vypracovaného autorskými týmy pod vedením pracovníků NUV v Praze. Písemnou část závěrečné zkoušky vykonávali žáci v učebnách školy podle platné legislativy od 8:00 hod. do 12:00 hod. Pro žáky s individuálními vzdělávacími potřebami byla vyhrazena učebna s potřebnými pomůckami a žáci měli k vypracování písemné práce stanovený delší čas, případně upraveny podmínky konání písemné závěrečné zkoušky. Praktickou část závěrečné zkoušky vykonávali: žáci učebního oboru Kuchař číšník ŠVP Kuchař a Cukrář na cvičných pracovištích v budově školy, žáci učebního oboru Kuchař číšník ŠVP Číšník-servírka ve školní restauraci žáci učebního oboru Kuchař-číšník ŠVP Kuchař číšník na cvičných pracovištích v budově školy žáci učebního oboru Pekař ve školní pekárně žáci učebního oboru Jezdec a chovatel koní v areálu Hubertcentra, který škola provozuje v Kroměříži a na pracovišti Zemského hřebčince Tlumačov. Žáci učebního oboru Zahradník na pracovišti areálu parku Střední školy hotelové a služeb Kroměříž. Praktickou část závěrečné zkoušky vykonávali žáci podle harmonogramu: ZZ praktická - Kuchař číšník ŠVP Kuchař číšník ZZ praktická - Kuchař číšník ŠVP Kuchař ZZ praktická - Pekař ZZ praktická - Cukrář ZZ praktická - Kuchař číšník ŠVP Číšník servírka ZZ praktická Jezdec a chovatel koní ZZ praktická - Zahradník Ústní část závěrečné zkoušky vykonávali žáci v učebnách školy podle platné legislativy v termínech podle organizačního řádu školy: ZZ-ústní - Pekař ZZ ústní - Kuchař číšník ŠVP Kuchař číšník ZZ ústní Jezdec a chovatel koní ZZ ústní Kuchař číšník ŠVP Kuchař ZZ ústní - Zahradník ZZ ústní - Kuchař číšník ŠVP Číšník servírka ZZ ústní Cukrář Slavnostní vyřazení absolventů učebních oborů proběhlo v aule školy ve čtvrtek

31 Výsledky závěrečných zkoušek - řádný termín obory "H" Uč. obor Prospěli s Prospěli Neprospěli Nebyli připuštěni vyznamenáním Kuchař číšník Kuchař - číšník 3.A Žáků u ZZ Kuchař číšník Kuchař 3.B Žáků u ZZ 14 KČ Číšník servírka 3.B Žáků u ZZ 16 Cukrář C Žáků u ZZ 21 Pekař H Žáků u ZZ 6 Zahradník H Žáků u ZZ 4 Jezdec a chovatel koní H Žáků u ZZ 4 CELKEM obory E K závěrečnou zkoušku konalo celkem 14 žáků 3. ročníků učebních oborů E, všichni prospěli, absolventi získlali výuční listy, vysvědčení o závěrečné zkoušce a doklad o vykonání závěrečných zoušek podle jednotného zadání. K závěrečným zkouškám nebyli připuštěni z důvodů nedokončení 3. ročníku celkem 2 žáci (obor zednické a strojírenské práce). V praktické škole dvouleté konali závěrečné zkoušky celkem 2 žáci, kteří prospěli s vyznemenáním získali střední stupeň vzdělání. Slavnostní vyřazení absolventů učebních oborů E a PrŠ proběhlo v aule školy SŠHS Kroměříž i za účasti rodičů a hostů dne

32 Výsledky závěrečných zkoušek - náhradní a opravný termín ( ) Uč. obor Prospěli s Prospěli Neprospěli vyznamenáním Kuchař číšník Kuchař - číšník 3.A Žáků u ZZ 2 KČ Kuchař 3.B Žáků u ZZ 1 Cukrář C Žáků u ZZ 5 Pekař 3.H Žáků u ZZ Zahradník H Žáků u ZZ 1 CELKEM Předsedové komisí závěrečných zkoušek byli zajišťováni recipročně SŠ gastronomie a služeb Přerov, Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, SOŠ Otrokovice, ISŠ-COP a jazyková škola s právem státní zkoušky Valašské Meziříčí. Ve školním roce 2013/2014 naše škola pokračovala v projektu nová závěrečná zkouška. U učebního oboru pekař jsme byli členy realizačního týmu, který spolu s dvěma odbornými školami ve Smiřicích a Frýdlantu nové zadání pro závěrečné zkoušky připravoval. Zástupkyní naší školy byla ing. L. Hajná. Členy realizačního týmu tvorby NZZ Jezdec a chovatel koní byli také zástupci z řad odborných učitelů (Ing. Petr Zaoral) a učitelů odborného výcviku (Margita Urbanová). Spolu se školami Střední odborné učiliště zemědělské - Praha, Velká Chuchle, Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem, Česká zemědělská akademie v Humpolci vytvářeli zadání Nové závěrečné zkoušky pro školní rok 2013/2014. U uvedených závěrečných zkoušek byli přítomni odborníci z praxe, kteří se vyjadřovali k náplni zkoušek ze strany potřeb provozu a výrobních závodů. U učebního oboru cukrář technolog firmy Ireks Enzyma paní Eliška Dernerová, uč. oboru pekař technolog firmy Backaldrin pan Stanislav Janíček, uč. oboru kuchař číšník vedoucí stravovacího provozu pan K. Šigut a Monika Svízelová, vedoucí restaurace ALFA v Kroměříži, u učebního oboru zahradník pan Zdeněk Kohout majitel zahradnictví v Kvasicích a u oboru jezdec a chovatel koní Martina Hradilová zastupujícín ředitelka Hřebčína Napajedla a.s.. 32

33 Jednotné zadání závěrečné zkoušky by mělo přispět k sjednocení obsahu zkoušky na všech školách a tím ke srovnání výstupů. Významné je zapojení sociálních partnerů, kteří mají k dosavadnímu typu závěrečných zkoušek výhrady. Vzrostla prestiž závěrečné zkoušky u žáků a rodičů. Zvýšily se vypovídací hodnoty závěrečné zkoušky pro zaměstnavatele. Závěrečná zkouška potvrdila, že žáci dosáhli příslušnou odbornou kvalifikaci. Žáci i pedagogičtí pracovníci přistupovali k plnění všech tří oblastí nové závěrečné zkoušky velmi zodpovědně. Příchody a odchody žáků během školního roku Ukončení studia na vlastní žádost 54 Ukončení studia na základě přerušení studia 14 přestup do jiné školy 13 přijatí v průběhu školního roku - přestup z jiné školy 19 Absence Absence omluvená celkem hod.: Hotelnictví a cestovní ruch: Učební a studijní obory: Odborné učiliště a PŠ: Celkem: : hodin Absence omluvená průměr hod. na žáka: Hotelnictví a cestovní ruch: 66,63 Učební a studijní obory: 97,04 Odborné učiliště a PŠ: 118,10 Absence neomluvená celkem hod: Hotelnictví a cestovní ruch: 184 Učební a studijní obory: Odborné učiliště a PŠ: 374 Celkem: hodin Absence neomluvená průměr hod. na žáka: Hotelnictví a cestovní ruch: 0,91 Učební a studijní obory: 5,31 Odborné učiliště a PŠ: 5,05 Absence za školní rok oborů OU (E a C) Absence některých žáků ve vyučování je stále naléhavějším, vleklým problémem. 33

34 Častým důvodem absencí žáků je nepříznivý zdravotní stav, ale mezi žáky jsou bohužel i problémoví žáci se sklonem k záškoláctví a opakovaně se vyskytují krátkodobé 1-2 denní absence žáků. Ze strany školy byla permanentně uplatňována veškerá dostupná opatření na zamezení absence žáků: okamžité telefonování rodičům a zjišťování důvodu jejich absence, jednání s rodiči problematických žáků, jednání s pracovníky odborů sociální péče o dítě, jednání s ošetřujícími lékaři, tj. veškerá opatření dle ustanovení Školního řádu. Škola se již dlouhodobě zapojuje do projektu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, který je každoročně vyhlašovaný MŠMT ČR. Za školní rok 2013/2014 byla podána pouze 1 žádost pro 1. kolo, protože do projektu nemohli být zahrnuti ostatní žáci, kteří nedokladovali písemné vyjádření sociálního znevýhodnění rodiny s podmínkou dobrého školního prospěchu a zárukou pravidelné školní docházky. Žádost tedy byla poskytnuta pouze 1 žáku 3. ročníku uč.oboru zednické práce oboru E. V důsledku problematické docházky žáka škola musela část dotace vracet pro nevyčerpání nedoložení dopravy žáka do místa vzdělávání (teoretické i praktické vyučování). Výchovná opatření: Pochvala ředitele 41 Podmíněné vyloučení 28 Důtka ředitele 78 Zpráva o činnosti žákovského parlamentu Žákovský parlament tvoří zástupci jednotlivých tříd (za každou třídu jeden žák) kromě žáků vycházejících ročníků, ale i ti mají možnost se zúčastňovat jeho jednání, pokud mají nějaké připomínky, podněty nebo dotazy. Výbor parlamentu tvoří: Předseda: Lumír Tománek (3.F) Místopředseda za Pavlákovu: Marek Macek (2.F) Místopředseda za Lindovku: Daniel Remeš (3.S) Místopředseda za Odborné učiliště a Praktickou školu: Vojtěch Smékal (1.K). Každé schůze se účastní zástupce pedagogického sboru PhDr. Jitka Jurčíková, která má práci žákovského parlamentu na starosti, a někteří pracovníci vedení školy (ředitel nebo jeho zástupci). V tomto školním roce se schůzí pravidelně účastnila školní psycholožka Mgr. Možíšová. Letos se řešily především otázky spojené s praxemi odbornou, učební a zahraničními, jednalo se o materiálně technickém vybavení tříd, o maturitních zkouškách, mimoškolních aktivitách, kvalitě výuky, výchovných a vzdělávacích problémech žáků, kvalitě školního stravování, o plese školy, o facebookové stránce parlamentu, o zamykání vstupů do školy a 34

35 pořízení bezpečnostních kamer. S velkou odezvou ze strany žáků se setkala akce na sbírání vršků z pet lahví. Jedná se o sbírku na pomoc postiženému chlapci. Vyhodnocena bude příští školní rok. Bohužel se příliš nedaří spolupráce s Městským žákovským parlamentem, protože z jeho strany nedostáváme potřebné informace o jednáních ani o akcích, které pořádá. Naši zástupci Lumír Tománek a Šárka Zemánková se účastnili některých jednání Krajského žákovského parlamentu, ale ani s ním se nám nejeví spolupráce pro nás příliš přínosná. Navázali jsme spolupráci s Evropským parlamentem mládeže v ČR, který hodlá v listopadu tohoto roku uskutečnit v Kroměříži 11. České fórum. Měla by se na něm podílet i naše škola. Spolupráce s žákovským parlamentem SŠHS má pro vedení školy velký význam, protože se zde projednávají a konzultují problematické otázky (např. oblékání žáků, péče o majetek a vybavení školy, otázky výchovy a výuky) a žáci jsou vedeni k větší spoluúčasti na práci školy. Tím se také zvyšuje jejich pocit spoluzodpovědnosti. Vedení školy má také díky parlamentu větší možnost znát názory žáků a zpětně přes zástupce v parlamentu na žáky působit. Zapsala Jurčíková 35

36 Domov mládeže a výchova mimo vyučování: Ubytování Služby DM v Kroměříži byly poskytovány ve třech pracovištích, celková ubytovací kapacita domova mládeže byla 930 lůžek. Na adrese Na Lindovce 1463 je menší část ubytovací kapacity-110 lůžek, ubytování bylo poskytováno pro potřeby doplňkové činnosti. Na ulici Pavlákova 3942 je umístěna největší část ubytovací kapacity, 570 lůžek, školní jídelna. Sídlí zde i vedení domova mládeže, zástupkyně ředitele SŠHS pro výchovu mimo vyučování. Část nevyužité kapacity na 3. patře se využívala pro ubytování doplňkové činnosti. Na domově Štěchovice 1315 je ubytovací kapacita s 250 lůžky a školní jídelna. V letošním školním roce sloužila pouze pro ubytování a stravování doplňkové činnosti školy. Pracovny pro zájmovou činnost VMV byly využívány dle aktuálního zájmu ubytovaných žáků. Byly to utdoorová kola, posilovna, tělocvična, kuželková dráha, stolní tenis, kulečníky, knihovna. K datu uvedené ubytovací a stravovací zařízení převzala Tauferova střední odborná škola veterinární v Kroměříži. V Domově mládeže pracuje celkem 19 vychovatelů, 2 bezpečnostní pracovnice pro noční provoz. Jedna z vychovatelek plní funkci preventistky sociálně patologických jevů. A jednou týdně poskytuje ubytovaným své služby školní psycholožka SŠHS. Vedoucí vychovatelka je pověřena organizací sportovní činnosti. Sportovní kroužky vedou vychovatelé se zaměřením na sportovní aktivity. Pedagogický sbor Domova mládeže je dlouhodobě stabilní. Změny v personálním obsazení souvisely s klesajícím počtem ubytovaných žáků a organizačními změnami. Bylo nutné snižit stav vychovatelů o 2 vychovatelky. Jedna vychovatelka dostala výpověď k dle ZP, z důvodu nadbytečnosti. Druhá z nich ukončila pracovní poměr k dohodou. Při stanovení počtu vychovatelů bylo přihlíženo k těmto okolnostem: Zajištění bezpečnosti velkého počtu ubytovaných žáků, rozmístěných v osmipodlažní budově. Složení ubytovaných, jsou zde ubytování žáci středoškolského studia a studenti VOŠ. Na DM jsou ubytování žáci z učebních oborů, kteří vyžadují zvýšenou péči. Na Domově bydlí žáci středních škol se směnným vyučováním. Každý vychovatel má svou specializaci, kterou uplatňuje v práci se žáky celého domova, dle jejich zájmu. V době těchto činností se musí vychovatelé na skupinách vzájemně zastupovat. Domov mládeže zabezpečuje žákům středních škol výchovu, ubytování a stravování. Nahrazuje rodinu, není však náhradní rodičovskou péčí. Obsah výchovné činnosti navazuje na výchovně vzdělávací práci středních škol. Na Domově byli ve školním roce ubytováni žáci z následujících škol: ŠKOLA POČET PROCENTA SŠHS ,35 % SSPŠ a VOŠ s.r.o. 1 0, 2 % COPT 11 2,2 % SPgŠ a VPgŠ ,75 % + 7,39% SPŠM a VOŠ ,19 % + 0,6% Tauferova SOŠ veterinární ,72 % 36

37 Konzervatoř P. J. Vejvanovského 8 1,6 % Obchodní akademie 1 0,2% Střední zdravotnická škola 9 1,8% CELKEM % Stravování: ubytovaní žáci a studenti měli možnost výběru jídel: snídaně 3 nabídky jídel denně obědy 7 nabídek jídel denně večeře 3 nabídky jídel denně Z tohoto výběru byla vždy jedna nabídka vegetariánského jídla. Velký důraz byl kladen na výchovu ke správnému stolování a kulturu stolování. Jídlo bylo podáváno formou obsluhy (žáci HŠ a učebního oboru číšník zabezpečovali obsluhu stravovaných). Na DM Štěchovice bez obsluhy. Vzdělávací a výchovné aktivity domova mládeže a výchovy mimo vyučování Výchovně vzdělávací program Domova mládeže vychází především z 5 zákona č. 561/ 2004 Sb. (školský zákon) a z vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských ubytovacích zařízeních. Pro výchovu žáků mimo vyučování se v SŠHS vytvářejí žákům ubytovaným v Domově mládeže i žákům dojíždějícím maximální podmínky ke studiu i odpočinku. Režim Domova mládeže je diferencovaný podle náročnosti studia a podle typu školy. Obecně se dá říci, že je na jedné straně přísný a neumožňuje žákům zneužívat přemíru volnosti, na druhé straně vytváří ubytovaným dostatečný prostor pro vlastní realizaci. V DM je absolutní zákaz kouření, požívání alkoholu a omamných látek, hodnotí se slušné vystupování a kolegiálnost. Stravovací zařízení je na vysoké profesionální i společenské úrovni. Každá výchovná skupiny si volí svého zástupce do Domovní rady a Středoškolského klubu při DM. Domovní rada a SK spolupracuje s vedením Domova mládeže, organizuje kulturní a sportovní akce. Projednává s vedením Domova připomínky ubytovaných žáků k režimu na Domově. Schází se s vedoucím stravování a spolupodílí se na přípravě jídelníčků. Domovní rada sama obhospodařuje kulečník, společenskou místnost atd. Domov mládeže vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou činností takovým způsobem, aby jim poskytl spolehlivý základ k všeobecnému přehledu orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Program, činnosti domova mládeže Program, činnosti na domově mládeže má dva cíle: 1. Celkový výchovný cíl výchovy mimo vyučování: - navázat vztah mezi vychovatelem a mladým člověkem snaha o vzbuzení důvěry a předávání hodnot, které reprezentuje vychovatelova osobnost, 37

38 - rozvíjet osobnost mladého člověka ve všech jejích složkách: paměť, učení myšlení, emoční vlastnosti, chování, vůle, plánování, účelné jednání, vztah k vrstevníkům, k autoritám, přijetí vlastní role, - působit na ubytované žáky a orientovat je pozitivně na současnou, ale i na vzdálenější profesní perspektivu, - zajistit možnost kvalitní přípravy na vyučování, sledovat a kontrolovat žáky, studenty, v rámci možnosti jim poskytovat pomoc při přípravě na vyučování, - poskytovat nabídku volnočasových aktivit jako prevenci sociopatologických jevů. Naučit mladé lidi využívat účelně volný čas, rozvíjet osobní zájmy, sociální kontakty (spolupráce, tolerance a přátelství mezi ubytovanými studenty). Zájmové činnosti domova mládeže Vedou vychovatelé Domova mládeže. Každý vychovatel, který pracuje na Domově mládeže, má specializaci na určitou zájmovou činnost. Nabídka pravidelných zájmových činnosti pro žáky SŠHS a žáky středních škol ubytovaných na DM: Výtvarné a rukodělné Estetika- netradiční techniky A - club Tvořivé díly Drátkování a výroba šperků Keramika Kulturní a relaxační Knihovna Filmový klub v biografu sklep Pel- Mel netradiční hry Muzikoterapie Sportovní a taneční Kondiční cvičení Florball Cvičení na míčích Dračí lodě Přehazovaná Tajči Zumba Dívčí a chlapecká kopaná Body form Hathajóga-jóga těla Volejbal Jízda na spinningovém kole Badminton Nabídka zájmové činnosti mimo DM: Plavání krytý bazén, Sportovní centrum Paráda Ubytovaní žáci mohou využívat: - počítačovou třídu pro připojení vlastních počítačů, (včetně internetu) na DM Pavlákova, - 2 tělocvičny a 2 posilovny - venkovní sportovní zařízení s tenisovým, volejbalovým, fotbalovým, hokejbalovým hřištěm 38

39 - hernu stolního tenisu - hernu kulečníku a šipek, - kuželkovou dráhu - klubovny, společenský sál - výtvarné dílny (batika, keramika, ateliér, šicí dílna) - 2 knihovny - čítárny, studovny - 3 hudebny - videoklub Podle měsíčního plánu práce se na Domově mládeže ve spolupráci s Domovní radou a Středoškolským klubem konají jednorázové akce, které jsou otevřeny i pro neubytované žáky a studenty. Ve školním roce 2013/2014 obsahovala nabídka volnočasových aktivit na Domově mládeže zavedené tradiční činnosti, kterými jsou např. taneční hodiny s výukou společenského chování a správného stolování. Ukončené slavnostní kolonou a ukázkami společenských tanců, které předvedli absolventi kurzu. Ze sportovních disciplín, kterých se účastní žáci vybraných středních škol Zlínského kraje, patřily: soutěže ve volejbale, Pohár škol dračích lodí. Nové možnosti jsme získaly zapojením do projektu Síť multikulturních otevřených klubů (SMOK) prevence rizikového chování žáků a podpora pozitivního sociálního chování. Je určen pro školy a organizace působící ve volném čase. Projekt má za cíl (mimo jiné) pomocí realizovaných programů přispět k osobnímu růstu mladých lidí, poskytovat informace o možnostech vycestovat za minimálních nákladů do zahraničí a zajistit si praxi, napomoci zmírnit nejistotu a obavy při setkání s cizinci a odlišnými kulturami, motivovat je ke studiu cizích jazyků, cestování, navazování zahraničních kontaktů a dobrovolnictví a tímto přispět k přípravě na život v současné globalizované společnosti a budoucímu uplatnění v konkurenci mezinárodních firem. Sportovní programy na DM byly rozšířeny o Posilování problémových partií a Street dance. Podařilo se zprovoznit na DM Pavlákova hernu stolního tenisu, která byla z důvodů oprav DM uzavřena. Pokračovali jsme v dragoboatingu. Motivační akcí byly závody dračích lodí v Podzámecké zahradě, vyvrcholením byly závody dračích lodí v Přerově, naše posádka Elita se umístila na 2. místě, v Hranicích na Moravě od velkého finále dělila naši posádku pouze jedna vteřina. V malém finále jsme se umístili na 1. místě, celkově na pátém místě. Dále měli ubytovaní nabídku sportovních aktivit - plavání na krytém bazéně, Sportovním centru Paráda a sportovní aktivity na DM Štěchovice spinning, kuželkové dráhy, stolní fotbálek. V oblasti prevence to byl cyklus přednášek na téma zneužívání návykových látek a cykly přednášek "Mluv se mnou, mám Ti co říci". Program nenásilnou formou obsahoval i enviromentální výchovu a vedl žáky k ekologickému myšlení (separace odpadu). 2. Cíl v oblasti sociální: - zabezpečení kvalitního ubytování a stravování ve dnech školního vyučování a ve dnech před školním vyučováním. Žáci a studenti byli ubytováni v 3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, studijním místem a všemi potřebnými návaznostmi. Toto ubytování jim poskytovalo dostatek prostoru a klidu na přípravu do vyučování. Pomoc sociálně slabším žákům V případě sociálně slabých žáků spolupracovalo vedení Domova s městskými a místními úřady. V letošním školním roce se jednalo o 2 žáky. Výchovná opatření na domově mládeže 39

40 Datum Počet Kázeňská opatření Důvod 2013/ žáků napomenutí kmenového vychovatele/ky 2013/ žáků důtka ZŘ pro VMV 2013/ žáků podmíněné vyloučení 2013/ žák ukončení ubytování v DM 2013/ žáků pochvala kmenového vychovatele/ky 2013/ žáků Pochvala ZŘ pro VMV 2013/ žáků Pochvala ZŘ pro VMV s věcnou odměnou 40 porušení řádu DM porušení řádu DM hrubé porušení řádu DM hrubé porušení řádu DM aktivita, vzorné plnění povinností za reprezentaci domova při akcích sportovních a kulturních za reprezentaci domova při akcích sportovních a kulturních Granty, projekty a programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů Finanční prostředky na činnost VMV řešíme vícezdrojovým financováním. Zájmová činnost byla převážně financovaná z příspěvků rodičů ze Studentského domova a sponzorských darů rodičů. Vrámci našeho členství v Asociaci středoškolských klubů ČR jsme se zapojili do projekt SMOK - Síť multikulturních otevřených klubů je realizován v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod registračním číslem CZ.1.07/1.2.00/ a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hlavním cílem tohoto projektu je osobnostní rozvoj dětí a mládeže prostřednictvím multikulturních témat. Hodnocení skupin Domova mládeže: Hodnocení skupin Domova mládeže je obsáhlý autoevaluační materiál, v němž je zhodnocena činnost jednotlivých skupin Domova mládeže, včetně výsledků spolupráce s psychologem Domova mládeže, hodnocení jednotlivých ubytovaných žáků, studijní výsledky ubytovaných, preventivní opatření, jejich řešení a výsledky pedagogické práce. Protože se v mnoha případech jedná o citlivé informace, s uvedením osobních dat pracovníků i žáků, tvoří celkové hodnocení skupin domova mládeže přílohu této výroční zprávy, která je přístupná na ředitelství DM. Domovní rada a Žákovský parlament DM Podílí se na tvorbě MPP. Během realizace hodnotí, předkládá připomínky a návrhy. Domovní rada Na Domově mládeže je zřízena Domovní rada. Každá skupina si do Domovní rady volí svého zástupce. Tito si pak volí předsedu a jednatele. Statut Domovní rady Domovní radu svolává předseda DR dle požadavků žáků nejméně lx za měsíc,

41 Domovní rada se vyjadřuje a podává návrhy k náplni činnosti DM a ke stravování, zabývá se připomínkami žáků ke zlepšení života na DM, organizuje kulturní a sportovní akce, je informována o pochvalách a závažných přestupcích ubytovaných žáků, Domovní rady se zúčastňují pozvaní pedagogičtí i ostatní pracovníci DM. Studentský domov Při Domově mládeže je zřízeno občanské sdružení rodičů, přátel, žáků a studentů Domova mládeže. Členský poplatek činí 200,- Kč ročně. Každý rok je volen předseda a výbor Studentského domova. Výbor se schází 2x za rok. Výbor předkládá členům návrh rozpočtu a jeho čerpání, které kontroluje revizní komise. Program aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů byl vypracován v rámci výchovného programu. Byl zaměřen na prevenci závislosti a na různé formy asociálního chování. Při plnění minimálního preventivního programu jsme spolupracovali s PPP Kroměříž, ASK Brno a Tanečním klubem Gradace. Velkou pomocí pro organizování zájmových činností pro žáky a studenty bylo členství ubytovaných v Asociaci středoškolských klubů Brno a Studentském domovu. Bez příspěvků na činnost by nebylo možné mnohé z akcí uskutečnit. Při plnění minimálního preventivního programu jsme spolupracovali se školním psychologem. Termín a forma seznámení žáků s MPP: Žáci byli průběžně informováni o všech akcích školním rozhlasem. Akce projednávala Domovní rada. Po ukončení byla každá akce zhodnocena, výsledky zveřejněny na nástěnkách a v tisku. Žáci se podíleli na organizaci většiny akcí. Termín a forma seznámení rodičů s MPP: Na rodičovských schůzkách. Úkoly pedagogických pracovníků v oblasti zneužívání návykových látek V případě podezření, že žák zneužívá návykové látky, měl pověřený pedagogický pracovník za úkol: Diskrétní šetření a pohovor s žákem. Doporučit mu rozhovor s odborníkem /možno i přes linku důvěry/, dále doporučení na odborníky ze zdravotnického zařízení, PPP atd. Při potvrzeném důvodném podezření kontaktovat rodiče nebo zákonné zástupce. V případě negativní reakce rodičů uvědomit sociální odbor. Zavést důsledné vzájemné informování mezi pedagogem a rodiči o problémech, které se mohou vyskytnout u žáka /ve škole, mimo školu. Spolupracovat s rodiči při ovlivňování zdraví žáků a jejich postoje ke zdraví. Důsledně potírat kuřáctví, požívání alkoholu a dalších návykových látek. Vytvářet podmínky pro uplatňování poznatků z oblasti zdravého životného stylu. Zajišťovat dostatečné množství volnočasových aktivit. Upravit školní a domovní řád a veškerou činnost školy a DM ve shodě s ochranou zdraví žáků a ochranou vůči zneužívání návykových látek a vlivům jiných sociálně patologických jevů. V případě, že by byl žák prokazatelně ovlivněn drogou nebo alkoholem, měl pověřený pedagogický pracovník za úkol: Kontaktovat zdravotnické zařízení /ohrožení zdraví/ a požádát o převoz do zdravotnického zařízení. Uvědomit rodiče nebo zákonného zástupce. Uvědomit okresní metodičku prevence při KPPP, pracoviště Kroměříž 41

42 Vzdělávací a výchovné aktivity pro žáky: Vzdělávací a výchovné aktivity pro žáky tvoří přílohu č. 2 výroční zprávy. Besedy téma - Jednorázové akce:,,mluv se mnou mám Ti co říci : Společenská chování v kostce Fakta o sexualitě Anorexie a mentální bulimie Pohodový pokec na téma drogy Zvyšování právního vědomí Besedy o knihách: Moje oblíbená kniha,,chvilka pro Tebe : A jaro je tu Typologie a líčení, péče o pleť Péče o vlasy, nové trendy Co na sebe estetika oblékání Komponované pořady: Klub přátel dobrého filmu Dlouhodobé primární prevence: Projekt Zdravý životní styl Volnočasové aktivity viz. Příloha č. 1 Dotazníková šetření: Šetření spokojenosti žáků a studentů ubytovaných na DM Pomoc při řešení problémů psycholog Hodnocení plnění programu: Téma: Zdravá škola - výchova mladých lidí ke správnému životnímu stylu - život bez alkoholu, kouření, drog, šikany a gamblingu Program byl určen: Řešitelé: Pro žáky SŠHS ubytované žáky na DM, ale byl otevřen pro všechny zájemce Vychovatelé SŠHS Na Lindovce 1463, Kroměříž Spoluřešitelé: Učitelé SŠHS Kroměříž, Na Lindovce 1463 KÚ Zlín odbor školství a mládeže Spolupráce: PPP- Kroměříž, ASK, TK Gradace, Garanti projektu: Bc. Ludmila Mazánková, - ZŘ pro VMV Lenka Svobodová - metodik prevence DM Mgr. Jana Možíšová - školní psycholožka Výchovný cíl: - předejít užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku - naučit se zásadám zdravého životního stylu Způsob hodnocení programu: 42

43 okamžité reakce a spontánní hodnocení žáků dlouhodobé sledování účasti žáků na opakovaných akcích, ankety hodnocení pedagogů /srovnávání s očekávaným, dlouhodobé sledování změny úrovně sociálního klimatu v Domově mládeže. Důležitým prvkem ochrany zdraví před sociálně patologickými jevy je výchova k zdravému životnímu stylu. Cílem tohoto působení je naučit žáky zodpovědnosti za vlastní chování. Naučit je zdravému životnímu stylu přiměřenému jejich věku a schopnostem. Koncepce rozvoje školy byla ve školním roce 2013/14 zaměřena nejen na vzdělávání, ale i na rozvoj osobnosti jedince / sociální dovednosti, empatie, prosociálnost, hodnotový žebříček atd./. Je nutné, aby každý pedagogický pracovník uvedené cíle uplatňoval. Informace o činnosti psychologa DM za školní rok (Zpracovala Mgr. Jana Možíšová - psycholožka DM) Zpráva za období září 2013 květen Celkový počet odpracovaných hodin v přímé práci s klientem: 112. Jejich náplní bylo následující: Konzultace s vychovateli 13% - informační schůzka s vychovateli, individuální konzultace s vychovateli (řešení výchovných, osobních a rodinných problémů žáků a studentů, problematika adaptace žáků a studentů na výchovných skupinách, prevenci šikany, pomoc při řešení osobních problémů vychovatelů) a metodická pomoc vychovatelům (metodická podpora výchovného působení vychovatele a problematika týmu). Individuální konzultace s žáky 71% (z toho 22% žáci ostatních škol ubytovaných na DM, 78% žáci SŠHS ubytovaní na DM) problémy s adaptací na pobyt na DM, problémy rodinného charakteru (adaptace na změny v rodinné situaci, konfliktní situace v rodině, generační problémy), osobního charakteru (partnerské neshody, psychosomatické problémy, práce se stresem), nácvik relaxačních technik (jóga, autogenní trénink), zlepšení studijních návyků, prevence školního neúspěchu. Součástí náplně práce v individuálních kontaktech se žáky byla diagnostická činnost (15% diagnostika studijních předpokladů, profesní orientace). Skupinová práce se žáky 6% - informační schůzka s výchovnými skupinami o činnosti psychologa DM, tematická schůzka pro výchovnou skupinu se zakázkou Styly učení, psychohygiena učení. Osobní, ová a telefonická konzultace se zákonnými zástupci pomoc zákonným zástupcům při řešení studijních a kázeňských problémů, podpora při řešení osobních problémů ubytovaných žáků, poskytování informací o kontaktu se žáky zákonným zástupcům. Náplň práce v nepřímé činnosti: příprava na skupinovou práci s klienty, individuální konzultace a metodickou pomoc klientům, vyhodnocování diagnostických činností, zpracování a analýza diagnostických činností, dokumentační a administrativní činnost. 43

44 Školní poradenské pracoviště bylo zřízeno rozhodnutím ředitele č. Ř ze dne Zřízení poradenského psychologického pracoviště bzlo na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a podle 121 zákona č. 561/2004 Sb. Jeho činnost byla zajišťována výchovnými poradci, školními metodiky prevence a školním psychologem. Pracoviště poskytovalo standardní poradenské služby bezplatně a to: I. Standardní činnosti výchovného poradce Poradenské činnosti: Metodické a informační činnosti II. Standardní činnosti školního metodika prevence Metodické a koordinační činnosti Informační činnosti Poradenské činnosti III. Standardní činnosti školního psychologa Diagnostika, depistáž Konzultační a psychologické poradenství Krizová intervenční práce Metodická práce a vzdělávací činnost Podmínkou poskytnutí poradenské služby byl písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Tento "generální souhlas" zajisťovala školní psycholožka. Práce školního poradenského pracoviště bude koordinována na pravidelných poradách za účasti ředitele školy a pedagogických zástupců ředitele. Ve školním roce 2013/14 na Školním poradenském pracovišti spolupracoval tým v tomto složení: výchovní poradci: Drahomíra Čížková, Marcel Hábl, metodici prevence: Jana Vašinová, Josef Gorčík, Ludmila Mazánková, Lenka Svobodová, školní psycholožka: Jana Možíšová. Tým pracovníků ŠPP koordinovala školní psycholožka Jana Možíšová. Ve šk.r. 2013/14 se tým ŠPP scházel pravidelně 1x za 2 měsíce na pracovních poradách, společně diskutovali a hledali řešení plošných potřeb a problémů školy a třídních kolektivů. K řešení aktuálně vzniklých problémů (jednotlivců i třídních kolektivů) se scházel tým ŠPP parciálně. Do řešení konkrétních problémových skupin i jednotlivců bylo zainteresováno vedení školy, třídní učitelé a zákonní zástupci žáků. Společně se účastnili také sledování a vyhodnocování zvoleného postupu řešení. Poradenských služeb se také účastnili i ostatní zainteresovaní pracovníci školy. Pracovníci ŠPP se také aktivně účastnili výchovných komisí a snažili se aktivně působit na žáky v rámci prevence na odstranění projednávaných obtíží či problémů. Snažili se též o spolupráci se zákonnými zástupci žáků. 44

45 Konzultační činnost poradenských pracovníků ŠPP byla zaměřena na průběžnou pomoc jednotlivcům, skupinám jednotlivců a kolektivům při řešení různých problémů, které se u nich v průběhu studia vyskytly. Jednalo se především o problémy výukového a výchovného rázu. Poradenští pracovníci ŠPP uskutečňovali vlastní diagnostickou činnost u žáků i kolektivů, jež vyžadovali z výchovných, vzdělávacích, sociálních a jiných důvodů zvláštní pozornost. 1. Informace o činnosti psychologa (Zpracovala Mgr. Jana Možíšová - psycholožka DM) Individuální pomoc při řešení výchovných a výukových obtížích žáků: - řešení adaptačních problémů žáků 1.ročníků, - problémy s prospěchem, analýza jejich příčin a hledání vhodných způsobů jejich řešení, prevence výukových problémů žáků, - řešení výchovných problémů žáků ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli teoretického i praktického vyučování, s vychovateli DM, v případě potřeby i s pracovníky PPP, SVP. Nejčastější výchovné problémy se týkaly porušování školního řádu, a to: - prokázané záškoláctví v teoretickém vyučování i na odborném výcviku neomluvená absence, - svévolné opuštění vyučování, nedovolené opuštění pracoviště odborného výcviku, - špatný přístup ke školním povinnostem a neplnění školních povinností, - nevhodné chování k vyučujícím a k personálu školy, - nevhodné chování ke spolužákům, - prekriminální a kriminální chování žáků (krádeže, vandalismus), - porušování zásad dobrého soužití. Depistáž žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: - vypracování seznamu žáků školy se speciálními vzdělávacími potřebami, které byly podloženy zprávou ošetřujícího lékaře či školského poradenského zařízení a tato informace byla předána třídním učitelům a učitelům zainteresovaných předmětů; seznam byl průběžně aktualizován, - vytvoření individuálního přístupu k jednotlivým žákům v pedagogicko-výchovném procesu, tvorba IVP, - spolupráce se školským poradenským zařízením (PPP, SPC) při zabezpečení diagnostické, psychoterapeutické a speciálně pedagogické pomoci u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kariérové poradenství ve škole a metodická pomoc v oblasti dlouhodobé profesní orientace žáků: - individuální diagnostika v kariérovém poradenství školní psycholožkou, - návštěva veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělání Gaudeamus čtvrtých ročníků a nástavbového studia v Brně. Žáci měli příležitost hovořit přímo se zástupci vystavujících škol, účastnit se jejich přednášek o aktuálních studijních programech a podmínkách studia. Žáci na veletrhu měli možnost získat vyčerpávající informace o možnosti dalšího studia, které potřebují pro kvalifikované rozhodnutí o své budoucnosti, 45

46 - individuální rozhovory týkající se problematiky volby povolání i práce ve skupinách o možnostech dalšího studia na VŠ, - spolupráce s informačním a poradenským střediskem na úřadě práce, realizace besed s pracovnicí Úřadu práce Kroměříž, - v obou budovách školy je zřízen informační koutek s informační nástěnkou o možnostech dalšího studia, stáží, informacemi z úřadu práce a možnosti brigád. Další práce školní psycholožky se týkala především těchto oblastí: - individuální poradenství žákům, kde se konzultace týkaly nejen výukových a výchovných problémů, ale i osobní a rodinné tématiky, - individuální poradenství rodičům, - skupinová práce s třídními kolektivy, zajišťování preventivní, diagnostické a intervenční činnosti s třídními kolektivy, - individuální poradenství třídním učitelům, učitelům, vychovatelům, pomoc při zjišťování příčin problémů žáků a hledání vhodných způsobů jejich řešení, - úzká spolupráce s vedením školy, konzultace nad koncepcí práce školního psychologa a Školního poradenského pracoviště na škole, - koordinační činnost ŠPP, úzká spolupráce s výchovnými poradci (viz výše) a metodiky prevence, a to především nad koncepcí a realizaci MPP a výchovného poradenství na škole, - spolupráce s dalšími institucemi, jako např. PPP, SVP, MěÚ Kroměříž, Policie ČR atd. Zaměření činnosti ŠPP v letošním školním roce: V rámci prevence výskytu či rozvoje negativních jevů na škole: na prevenci adaptačních problémů u žáků 1. ročníků školy, prevenci šikany, zneužití návykových látek, sexuálně rizikového chování, prevenci záškoláctví. Prevenci provádělo jednak přímým působením na třídní kolektivy a také zprostředkováním besed a přednášek s odborníky z praxe. Při řešení problémů v třídních kolektivech jsme úzce spolupracovali se Střediskem výchovné péče Kroměříž, se zákonnými zástupci žáků i žáky samotnými. V rámci výchovného poradenství: na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tvorbu, úpravu a vyhodnocování IVP, kariérové poradenství, na práci s neprospívajícími žáky, s žáky mající zvýšenou absenci. V následujícím školním roce chceme v tomto směru pokračovat. Zpracovaly: Mgr. Jana Možíšová, školní psycholožka, Mgr. Jana Vašinová, výchovná poradkyně a školní metodička prevence. 46

47 2. zpráva o činnosti výchovných poradců - Školní rok 2013/2014 Výchovní poradci: Mgr. Marcel Hábl, Mgr. Drahomíra Čížková Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: Mgr. Hábl - úterý 13:00 14:00 hodin na Lindovce (jiný termín po domluvě) Mgr. Čížková - čtvrtek 13:00 14:00 hodin na Lindovce (jiný termín po domluvě) I. Práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami II. Kariérní poradenství III. Metodická a informační činnost I. Práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Průběžně byla prováděna odborná intervence u žáků se specifickými poruchami učení a chování, řešily se problémové situace. Byla vytvořena databáze žáků s výchovnými problémy a databáze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména z řad prvních ročníků. Všechny problémy byly probírány s třídními učiteli a metodiky prevence. Byly konzultovány případy individuálních vzdělávacích plánů a to jak s PPP, tak s rodiči. Rovněž byly poskytnuty veškeré podklady pro vyšetření v PPP a SPC, a ve spolupráci se školním psychologem a speciálním pedagogem byly vytvořeny IVP a Plány zohlednění u studentů z prvních ročníků (v tomto školním roce bylo na celé škole celkem 29 Plánů zohlednění a 7 IVP). Všichni učitelé byli s těmito plány seznámeni. Plány byly průběžně hodnoceny a rovněž diskutovány s třídními učiteli a podle potřeby se speciálním pedagogem a byly navrženy další postupy. V tomto školním roce se jednalo Žáci se zhoršeným prospěchem, s výchovně vzdělávacími problémy (např. záškoláctví) byli sledováni a jejich případné problémy byly řešeny na výchovné komisi za přítomnosti zástupce školy, výchovného poradce, zákonného zástupce žáka a žáka samotného. Byly navrženy možné postupy řešení. Nebyl zaznamenán případ mimořádně nadaného žáka s potřebou úpravy učiva. Činnost výchovného poradenství byla koordinována s činností ostatních pracovníků Školního poradenského pracoviště. II. Kariérní poradenství Žákům byl poskytován informační servis v otázkách profesní orientace v souladu s jejich zájmy a předpoklady, s perspektivou na trhu práce, s podmínkami přijímacího řízení na VŠ (talentové zkoušky, výkonnostní limity, lékařské potvrzení). Současně byly zajištěny besedy pro vycházející žáky s pracovnicemi z Úřadu práce. Podle požadavků byly poskytovány individuální konzultace pro žáky a rodiče a po celý rok byli všichni informováni o studijních možnostech (nástěnky, informační materiály, webové stránky jednotlivých škol). Rovněž byly rodičům poskytnuty základní informace na třídních schůzkách. Žáci 4. ročníků se zúčastnili exkurze přehlídky vysokých škol-gaudeamus Brno. Byla poskytnuta pomoc při vyplňování přihlášek na školy (tištěných i internetových), ve všech třídách (třetí a čtvrté ročníky) byly vyplněné vzory přihlášek. Ve spolupráci s učiteli byly tvořeny tematické plány pro předměty se zaměřením na další karierní růst. Je rovněž zajištěna zpětná vazba zpracování a předložení zprávy o úspěšnosti přijímacího řízení na VŠ pro tento školní rok. 47

48 III. Metodická a informační činnost Ve spolupráci s metodikem prevence byly zajištěny přednášky k problémovým tématům a ve spolupráci se školním psychologem byly prováděny pohovory a dotazníková šetření vedoucí k odhalování šikany, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí a jiných negativních jevů na škole. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byly poskytovány konzultace a pomoc při vyhledávání vhodných stylů učení a pomůcek. Studenti spolupracovali s neziskovými organizacemi pro pomoc postiženým, ve spolupráci se studentským parlamentem a metodikem prevence byla zorganizovaná akce Vrškománie. Pokračovala spolupráce i s jinými organizacemi-policie ČR, OSPOD, PPP, Okresní soud Zlín. Průběžně byla kontrolovaná schránky důvěry v suterénu a řešeny problémy, na které měli studenti možnost anonymně upozornit. V rámci sebevzdělávání se výchovní poradci spolu se Školským poradenským týmem zúčastnili seminářů, souvisejících s jejich profesí, sledovali legislativu a studovali odborné časopisy. Zpracovali: Mgr. Marcel Hábl, Mgr. Drahomíra Čížková 3. Zpráva o činnosti preventistů Činnost preventistů školy je uvedena v Minimálním preventivním programu. Minimální preventivní program a plnění minimálního preventivního programu ve šk. roce 2013/2014 tvoří přílohu č. 1. výroční zprávy. Adaptační pobyt žáků prvních ročníků oborů hotelnictví a gastronomie Ve školním roce 2013/14 jsme opět spolupracovali na realizaci adaptačního pobytu s občanským sdružením Atmosféra. Adaptační probíhal v rekreačním středisku Revika poblíž Vizovic Pobytu se zúčastnilo 42 žáků.. Bohužel se z oboru Gastronomie ze 16-i žáků jen 3 žáci, pobyt jsme pro tento obor zrušili. Adaptační pobyt byl velmi dobře přijímán jak žáky, tak i pedagogy. Spolužáci se seznámili, lépe poznali, vytvořila se nová přátelství, žáci si vyzkoušeli dosud nevyzkoušené sportovní aktivity, seznámili se svými třídními učiteli. Stížností a nespokojenosti bylo minimálně a byly adresovány zejména na brzkou večerku, naopak nezřídka se objevovala přání delšího pobytu, prodloužení programu. 48

49 f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků - teoretické vyučování: V průběhu školního roku 2013/2014 se pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci dále vzdělávali ve svých specializacích formou účasti na různých školeních a seminářích. Finanční náklady na DVPP byly ve školním roce vyčerpány v plné výši. Učitelé se zúčastňovali různých školení, která většinou probíhala buď ve Zlíně nebo v Kroměříži, případně na Masarykově univerzitě v Brně. Stále probíhají nová školení v rámci systému Bakalář, dále proškolujeme učitele na tvorbu www stránek a pro práci s interaktivní tabulí a také ve spolupráci s NUOV organizujeme školení se zaměřením na nové formy výuky. Studium pedagogických pracovníků TV školní rok 2013/2014 JMÉNO ŠKOLA /ukončení KDE roč. fin. DVPP Hauerland MU FF - ANJ Brno IV. Bc. Pospíšilová OSU - učitelství SŠ Ostrava Ostrava II. Školení gastro-problematiky (NFHR ČR, AKC ČR) Semináře cukrářské, pekařské problematiky (v rámci soutěží) Jazykové semináře přes školu Jazykové kurzy - studium AJ přes NIDV - projekt Brána jazyků Školení pro písemnou a elektronickou komunikaci Školení aplikované ekonomie Junior Achievement Školení nová maturita 6 účastníků 2 účastníci 8 účastníků 3 účastníci 1 účastník 2 účastníci 7 účastníků Studium učitelů OV Veronika Kučová ukončila 2. ročník studia pro učitele odborného výcviku na dubnickém technologickém institutu v Dubnici nad Váhom Studium pedagogických pracovníků uč. oborů OU a PrŠ Všichi učitelé splňují kvalifikovanost speciální pedagogiky. Učitelé, kteří nesplňují kvalifikaci ped. pracovníka VŠ si postupně kvalifikaci doplňují. Ve školním roce 2013/14 byli celkem 2 učitelé studující, což se nutně odrazilo i na organizaci vyučování v rozvrhu ve škol. roce 2013/14. Podle dlouhodobého plánu požadavků na další vzdělávání pedagogických pracovníků a doplňování kvalifikace pokračovali ve studiu cwelkem 2 učitelé: 1 učitel TV v programu celoživotního vzdělávání 2. ročník speciální pedagogika pro učitele, jednalo se o studium k rozšíření odborné kvalifikace: Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku SŠ, který úspěšně absolvoval. Lze předpokládat, že se otázka požadované kvalifikovanosti učitelů VŠ vzdělání učitelů teoretických odborných předmětů se vyřeší v následujících 2 letech. Požadovanou kvalifikaci VŠ učitele TV- odborných předmětů zatím nesplňuje 1 učitel oboru zednické práce, který pokračuje úspěšně ve studiu VŠ/ Bc., který by měl ukončit v roce Další vzdělávání pedagogických pracovníků v průběhu školního roku 49

50 Učitelé se aktivně zapojovali do celoživotního vzdělávání v rámci vzdělávacích modulů organizovaných přímo školou, popř. krajskými pedagogickými centry Semináře/ DVPP na téma: počet zúčastněných Integrace dětí a žáků ze zdravotním postižením 4 (Hradec Králové) Školení výchov. Poradců, preventisků 2 Výuka OV na SŠ 5 Příprava JZZZ 5 Nový občanský zákoník 82 Poskytování 1. pomoci 12 Práce ve výškách, lešeňářský kurz 3 Performanc tuning (řešení neřešitelného) 7 Zlepšování sociálního klimatu ve škole 25 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v průběhu školního roku Učitelé se aktivně zapojovali do celoživotního vzdělávání v rámci vzdělávacích modulů organizovaných přímo školou, popř. krajskými pedagogickými centry, 6 vyučující úspěšně absolvovali projekt rekvalifikace ve výrobě chleba Semináře na téma: Projekt UNIV 3 KRAJE - Proměna středních škol v centra celoživotního učení, SŠHS Kroměříž Výroba chleba a běžného pečiva - Kvasy a těsta 6 učitelů Studium pracovníků výchovy mimo vyučování Vychovatelé splňují požadované vzdělání. Každý z vychovatelů má specializaci na určitou zájmovou činnost. Pro zvyšování a rozšiřování odborné úrovně bylo využito akreditovaných kurzů a školení. Název studia: Počet pedagogů: Pedagogika volného času rekreologie UP Olomouc Fakulta tělesné kultury (Dokončení studia a získání titulu Bc.) 1 Bakalářské studium- obor vychovatelství UP Olomouc Fakulta pedagogická 1 Další vzdělávací aktivity vychovatelů akreditované kurzy a semináře: Počet zúčastněných: Řešení rizikového chování z hlediska práva 21 Tvorba vnitřního řádu v podmínkách DMI a jeho úskalí 1 Vzdělácí program VII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování 2 Celostátní konference pracovníků DM problematika DM 2 Finnanční gramotnost pro pedagogy 1 Aplikace nového OZ v praxi DM 2 Aplikace nového OZ v praxi školy 4 -kyberšikana 1 Využití exprtesivních terapií v sociální práci 2 50

51 g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zprávy ze soutěží a ostatních aktivit Škola pořádala velké množství nejrůznějších aktivit, které jsou vedeny ve zprávách metodických komisí, které tvoří přílohu č. 2 Jedná se zejména o: Regionální kolo Gastro Junior Bidvest Cup 2013 v Frenštátě pod Radhoštěm Priessnitzův dortík Finále Gastro Junior Bidvest Cup 2013 Brno 2014 Český pekař roku Brno Moravský pohár 2014 Brno Gastro Kroměříž Tescoma cup 2014 (zařazené mezi soutěže uvedené ve věstníku MŠMT) Moravský kuchař 2014 Přerov Jezdecké závody o pohár města Kroměříže (zařazené mezi soutěže uvedené ve věstníku MŠMT) Pekařská sobota v Rožnově pod Radhoštěm Zahradnická soutěž Jaro Floria Kroměříž, propagace školy Chovatelský den Napajedla Aktivity jezdeckého oddílu při SŠHS ZZVJ Zkoušky základního výcviku jezdece, pořádáné školou pro žáky oboru Jezdec a chovatel koní a pro členy ČJF Zlínská oblast Koktejlová soutěž (zařazené mezi soutěže, uvedené ve věstníku MŠMT) 51

52 Výchovně vzdělávací aktivity školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami obory OU Celostátní soutěž GASTRO MÁNES, 8. ročník Zdařilý start a stále lepší pokračování tak by se dala nazvat soutěž gastronomických dovedností Gastro Mánes. Již osmým rokem do kroměřížské SŠHS přijížděli žáci učebních oborů, aby potvrdili svůj kuchařský kumšt a získali od kamarádů další inspiraci pro své budoucí povolání. A jejich zájem je stále větší. V tomto roce se přihlásilo deset dvojic z různých měst celé republiky. Soutěž v přípravě pokrmů studené kuchyně má jasná pravidla, pouze téma je každoročně obměňováno. Úkol se skládá ze dvou samostatných částí. Aby měla všechna družstva vytvořeny stejné podmínky, nebylo dovoleno přivézt jakékoliv připravené polotovary. Tradicí se stalo tzv. pódiové vystoupení. Jeden člen týmu veřejně chystá zvolený druh salátu, druhý komentuje jeho práci. Zajímavým osvěžením pro všechny návštěvníky, kteří se i letos přišli podívat, byly informace o jednotlivých surovinách a jejich význam pro naše zdraví. Závěrečným vyvrcholením celé akce byla celková prezentace všech vytvořených kuchařských originalit v aule školy. Jak ji zhodnotil jeden z návštěvníků: Pastva pro oči a lahůdky pro žaludek. Pevnou ruku, klidnou hlavu a vytříbenou chuť. Tak popřál účastníkům Celostátní soutěže kuchařských dovedností odborných učilišť statutární zástupce SŠHS Kroměříž. Do Střední školy hotelové a služeb Kroměříž se ve středu 9. dubna 2014 sjeli zástupci odborných učilišť z devíti měst České republiky. Spolu s domácím týmem tvořili deset dvoučlenných družstev, která předvedla své dovednosti v přípravě studené kuchyně. Prvním úkolem byla příprava dvou druhů plněné zeleniny po 15 kusech v časovém limitu 60 minut, přičemž nebylo povoleno používat jakékoliv předem připravené polotovary. V hlavní části postupně jednotlivé dvojice při pódiovém vystoupení připravovaly v časovém limitu 15 minut čtyři porce předkrmového salátu s ovocem. Jeden ze soutěžících byl aktérem, druhý komentátorem. Vítězství si nakonec odvezly Monika Bibeňová a Nikola Vlášková ze SŠ technické, gastronomické a automobilní z Chomutova, které byly v Kroměříži poprvé. Adam Ševčík a Tereza Filipíková ze SŠHS Kroměříž pod vedením odborné učitelky Mgr. Věry Tupé získali druhé místo. Na třetím místě se umístily Aneta Musálková a Adéla Niemynarzová z OU a PrŠ Hlučín. Ostatní soutěžící byli ocenění ve stříbrném a bronzovém pásmu. Hodnotné dary i upomínkové předměty si odváželi všichni, kteří na celostátní soutěž přijeli. Soutěž byla opět velmi nápaditá, jednotlivé výtvory oceňovali i všichni, kteří měli možnost je zhlédnout. Vzhledem k tomu, že soutěž je rok od roku populárnější a je o ni větší zájem, byla letos přesunuta do větších prostor. Soutěžícím byla k dispozici hlavní kuchyně a jednotlivá aranžmá byla připravena ve společenských prostorách školy Na Lindovce. Slova chvály zazněla nejen od zástupců školy, ale také od podnikatelky a odbornice z oblasti gastronomie paní Kataríny Doležalové, předsedkyně hodnotící komise nebo od místostarostky města Kroměříže MUDr. Jarmily Číhalové. Úroveň soutěže Gastro Mánes je rok od roku na vyšší úrovni a oprávněně lze říci, že vítězi byli všichni, kteří se zúčastnili a díky svým odborným učitelům byli výborně připraveni. Soutěž byla podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 52

53 Seznam zúčastněných škol GASTRO MÁNES 2014 Odborné učiliště a Praktická škola, Lomená 44, Brno Integrovaná střední škola Brněnská 1405, Moravská Třebová SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5 OU a PrŠ Hlučín, ČSA 336/4a, Hlučín SŠSS Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, Štefánikova 3015, Zlín Odborné učiliště, Křenovice 8, Kojetín SOŠ, SOU Třešť, K Valše 38, Třešť Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, Pražská 702, Chomutov SŠHS Kroměříž, Na Lindovce 1463, Kroměříž Celostátní soutěž cukrářských dovedností SLADKÉ OPOJENÍ Sladké opojení, celostátní soutěž, 10. ročník 15. května 2014 se do Střední školy hotelové a služeb v Kroměříži již podesáté sjeli účastníci celostátní soutěže odborných učilišť v cukrářských dovednostech. Téma, na které měli tvořit své výrobky, znělo Hurá do školy. Soutěž byla spolufinancovaná MŠMT ČR a byla určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, učební obor Potravinářská výroba cukrářské práce. V úvodu byli všichni zúčastnění přivítáni nejen ředitelem školy Ing. Petrem Hajným, ale jejich úsilí přišli podpořit i zástupci města MUDr. Jarmila Číhalová, místostarostka města Kroměříž a Mgr. Jiří Pánek. Ohm soutěžních dvojčlenných družstev dostalo za úkol v časovém limitu nazdobit atrapu slavnostního výrobku libovolného tvaru a zhotovit 4 kusy modelovaných ozdob na dané téma, posléze je společně prezentovat za použití vlastních dekoračních pomůcek. Hodnotící komise složená z odborníků z praxe i z řad pedagogů sledovala po celou dobu práci všech zúčastněných. Hodnotil se především celkový vzhled, provedení a pracnost výrobků, ale i nápaditost, způsob prezentace nebo hygiena při práci. Soutěžící pracovali s maximálním úsilím a profesní zručností. Postupně vznikaly dorty ve tvaru školních brašen, penálů, čítanek či slabikářů. Při slavnostním vyhodnocení ve společenském sále školy byl jako nejvýraznější ve zlatém pásmě a nejlépe zpracovaný hodnocen výrobek Michala Žáka a Radky Mrákové z SŠ gastronomie Bzenec. Druhé místo zaslouženě získala děvčata z pořádající školy SŠHS Kroměříž Nikol Nováková a Hana Hanáková a 3. místo získaly dívky ze SOŠ a SOU Třešť Uyanga Danzanvaanching a Veronika Krbová. Při slavnostním vyhlášení výsledků obdrželi všichni soutěžící ve zlatém, stříbrném a bronzovém pásmě věcné dary, diplomy a první tři družstva také vítězné poháry a medaile. Příští rok nás čeká 11. ročník, který budeme připravovat ve spolupráci s MŠMT ČR. Seznam zúčastněných škol: SOŠ, SOU Třešť OU Chroustovice Střední škola Olomouc-Sv.Kopeček SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec 53

54 OU a PrŠ Hlučín SŠ, ZŠ, MŠ pro sluchově postižené Holečkova 4, Praha OU a PrŠ Mohelnice OU a PrŠ Brno SŠHS Kroměříž Hodnocení úspěšnosti žáků na trhu práce Můžeme konstatovat, že absolventi OU se nijak v tomto směru neodlišují od žáků z jiných SŠ viz. informace ÚP. Někteří absolventi, zejména gastronomických oborů, často pracují mimo svůj obor - důvodem je problematika zaměstnanosti jako samostatného, popř. pomocného kuchaře, protože řada zaměstnavatelů jako jeden z důvodů přijetí požaduje praxi v oboru, což přirozeně čerstvý absolvent nemůže splnit. Velmi dobré (až 100% uplatnění) mají absolventi uč. oborů zedník, zámečník, neboť tato profese je na trhu práce stále velmi žádaná. Absolventi Praktické školy dvouleté často uplatnění v praxi hledají velmi těžce, řada z nich již při odchodu ze školy má na základě svého nepříznivého zdravotního postižení přiznaný invalidní důchod, někteří absolventi nacházejí uplatnění v chráněných dílnách, pro omezenou kapacitu chráněných dílen v regionu Kroměříž, ale nemohou být přijati všichni. Jeden absolvent praktické školy dvouleté bude pokračovat ve studiu E oboru stravovací služby. Spolupráce s rodičovskou veřejností Ve škole je zřízena organizace SRŽPŠ (Sdružení rodičů, žáků a přátel školy), v rámci které pracuje rodičovská rada, která je sestavena z volených zástupců rodičů žáků jednotlivých tříd denního studia. Tato rada se scházela podle potřeby vzniklé situace s ředitelem školy a s dalšími pedagogickými pracovníky. Její činnost je zakotvena ve Statutu SRŽPŠ a ve Statutu rodičovské rady, který tvoří nedílnou část organizačního řádu školy. Spočívá v přenášení informací od rodičů přes třídní učitele a příslušné zástupce ředitele do vedení školy, nebo přímo k řediteli školy a naopak, ve způsobu, kdy zástupci rodičů informace získané na jednáních výboru přenášejí na ostatní rodiče na třídních schůzkách. Jednání rady bnylo velmi ovlivněno složením tzv. hlavního výboru, který řídila jeho předsedkyně. V průběhu roku proběhly dvě plenární zasedání vždy po pololetních klasifikačních poradách a jedna po zahájení školního roku, na které byli zvoleni zástupci rodičů prvních ročníků. Mnoho dalších jednání s rodiči probíhalo na úrovnoï odborných učitelů, třídních učitelů, zástupců ředitele, členů školního poradenského pracoviště, psycholožka školy a ředitele školy. 54

55 Spolupráce s obcí: Škola se zúčastňovala na značném počtu akcí v regionu i mimo region, jako jsou účasti na odborných soutěžích, zajišťování rautů, hostin, recepcí apod., které sloužily jednak ke zdokonalování odborných dovedností žáků, jedenak zviditelňovaly školu mezi širokou veřejností. V regionu má své nezastupitelné místo při uskutečňování pro region důležitých akcí, při kterých zajišťuje přípravu pokrmů, obsluhu při akcích i společenskou reprezentaci mladé generace. Důležité byly i aktivity směřované k ovlivňování slušného chování žáků na veřejnosti, protidrogová činnost a činnost zabývající se negativními jevy, jako je vandalismus, gamblerství, šikana a podobně. Na mnohých aktivitách se podíleli dobrovolních z řad žáků školy. Spolupráce s městem Kroměříž, i když není jejím zřizovatelem, byla velmi kladně hodnocena v úspěšném provozování cyklokempu v areálu pionýrské louky, který slouží projíždějícím cyklistům k přenocování, nutné hygieně a k prohlídkám Kroměříže, v pomoci při zajišťování Armádního festivalu dechových hudeb, při zajišťování stánků v rámci jarmarků, Dnů chleba, Regionální potraviny, i spolupráci se základními školami, zřízenými Městem Kroměříž. Spolupráce s dalšími subjekty: Škola je členem profesních společenstev, jako je Asociace hotelů a restaurací ČR, Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Šejkr-klub ČR, Someliérský klub ČR, Asociace číšníků ČR, Česká barmanská asociace, Hospodářská komora, apod. Ředitel školy je zvolen za místopředsedu Asociace ředitelů hotelových škol ČR. Velmi důležitou roli hraje spolupráce s NÚV a MŠMT ČR a s nimi spojenými organizacemi. Spolupráce s ČJF Českou jezdeckou federací Zlínská oblast. Jezdecký oddíl Oboru chovatel koní a jezdec Název: Cíl oddílu: jezdecký oddíl při SŠHS registrační číslo ML 0011 jezdecký oddíl zaregistrován u České jezdecké federace od roku 1994, od ZO- ČJF předseda Ing. Josef Balaštík odkaz Zlínská oblast příprava koní a žáků s licencí na účast v soutěžích PARKUROVÉHO SKÁKÁNÍ v rámci regionu. Obsah práce jezdeckého oddílu: práce trenéra zaměstnaného v naší organizaci na dohodu o provedení práce p. Urbana a UOV Urbanové s koňmi a žáky. 55

56 h) údaje o výsledcích inspekční činnosti 1) provedené Českou školní inspekcí Kontrola Čj. ČŠIZ-176/14-Z ze dne 24. až 27. února 2014 Předmět inspekční činnosti: Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních vzdělávacích programů vyučovaných oborů denní formy vzdělávání. Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů vyučovaných oborů denní formy vzdělávání a jejich souladu s právními předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. Získávání a analyzování informací o vzdělávání žáků a o činnosti školy v oblasti podpory rozvoje základních přírodovědných a sociálních gramotností. Hodnoceným obdobím byly školní roky 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014. Závěry a) Zajištěním vysokého podílu kvalifikovanosti pedagogického sboru škola vytváří vhodné podmínky k realizaci vzdělávacích programů. V případě plánování a sledování plnění vzdělávání učitelů přetrvává příklad dobré praxe. Škola vytváří vhodné předpoklady pro zkvalitňování materiálních podmínek, modernizaci a inovaci pracovišť pro výuku odborného výcviku a jejich vybavení ve sledovaných oborech vzdělání. Škola se trvale věnuje získávání kvalitních smluvních partnerů pro odborný výcvik. Cíleně rozvíjená spolupráce i se zahraničními partnery a využití množství účelně zaměřených projektových aktivit je příkladem dobré praxe podpory průběhu odborného vzdělávání. V porovnání se školami stejného zaměření byla úspěšnost žáků v obsazování a umísťování na čelních místech v celostátních i mezinárodních kolech soutěží na velmi vysoké úrovni. b) Ředitelem školy vydaný a formulačně upravený školní řád upravuje stanovené obsahové náležitosti. Realizované verze SVP všech vyučovaných oborů vzdělání ^ vyžadovaly provedení formálních i obsahových úprav v průběhu inspekční činnosti. c) Organizaci praktického vyučování v Provozním řádu Střední školy hotelové a služeb Kroměříž konkretizovat zejména ve vztahu k zahájení a ukončení učebního dne odborného výcviku v jednotlivých ročnících. d) Školou poskytované poradenské služby orientovat rovněž na projevený vzrůst neúspěšnost u závěrečných zkoušek za poslední uzavřený školní rok. Odpovídajícím opatřením docílit zlepšení komfortu verbální komunikace mezi vyučujícím a žáky v učebně (pro třídy 1. B, 3. B) budovy A. e) Kvalitativní změny v materiálních podmínkách školy byly zaznamenány především v souvislosti s inovací výuky zaváděním interaktivních prvků, ICT technologií a audiovizuální techniky do výuky. Zapojením do projektů získávala škola vedle finančních zdrojů rovněž přístup k inovativním informacím podporujících možnost kvalitativního posunu realizace průběhu vzdělávání. Celkové ekonomické podmínky školy i vzhledem k dalším zdrojům 56

57 financování (vlastní zdroje, projekty, dary) zlepšují její možnosti ke zkvalitňování materiálního zázemí a průběhu vzdělávání. Kontrola Čj. ČŠIZ-177/14-Z ze dne 24. až 27. února 2014 Kontrola dodržování právních předpisů podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., Předmět kontroly: Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb: 1. Kontrola vydání školního vzdělávacího programu. 2. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu. Kontrolní zjištění 1. Kontrola vydání školního vzdělávacího programu. Ředitel školy postupoval v souladu s ustanovením 5 odst. 3 věty první školského zákona Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu. Ředitel školy postupoval v souladu s ustanovením 30 odst. 1, 2 a 3 školského zákona. Závěry Škola vydala školní vzdělávací program pro všechny vyučované obory denní formy vzdělání. Školní řád upravuje a obsahuje stanovené náležitosti. Ředitel školy postupoval při vydání a zveřejnění školního řádu v souladu se školským zákonem. Kontrola čj. ČŠIZ-749/13-Z Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení zákona ě. 561/2004 Sb., která se vztahují k organizaci a průběhu maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2013 Kontrolní zjištění Ředitel školy zajistil podmínky pro řádný průběh maturitní zkoušky ve škole, jmenoval v řádném termínu zadavatele a hodnotitele pro společnou část maturitní zkoušky a členy zkušební maturitní komise. V den konání příslušné zkoušky postupoval ředitel školy při otevírání bezpečnostní schránky, předávání dokumentace před zahájením příslušné zkoušky a po ukončení didaktických testů a písemných prací podle jednotného zkušebního schématu. Kontrola dodržení časového limitu konání didaktických testů: Časové limity konání didaktického testu ze zkušebního předmětu anglický jazyk, francouzský jazyk byly dodrženy u všech žáků konajících maturitní zkoušku v daném termínu, včetně žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky s právem na navýšení časového limitu. 57

58 2) provedené kontrolními orgány ČR Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, Lazy V, 654, Zlín, PROTOKOL O KONTROLE Zahájeni kontroly Kontrola byla provedena podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontroie a podle: 49 a 52 zákona Č. 166/1 999 Sb., o veterinární péči a o změně něktených souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 24 odst. 5 zákona Ó Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp, zvířat a o změně souvisejících zákonů (plemenářský zákon) Pro pořadatele akce Zkoušky základního výcviku jezdce Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, Místo konání. Hubertcentrum Kroměříž při SŠHS, Byla provedena kontrola průkazu koní, kontrola vyšetření na lnfekční anémii koní a vakcinace koní proti chřipce, byla předložena listina s přehledem startujicích koní. Celkem bylo přítomno v době kontroly 10 koní, u nichž byla provedena přejímka a kontrola průkazů. Všichni koně splňovali stanovené veterinární podmínky KVS SVS pro Zlínský kraj, č.j. SVS/2014l Z ze dne V době kontroly nebylo zjištěno porušení zákona č. 166/99 Sb., O veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů a ani zákona č Sb., na ochranu zvířat Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 0l Zlín Spisová značka: S-KHSZL/O 4566l20 I 4l5, 10.6/HDM/I/M/KNO-04 Protokol o kontrolním zjištění, pořízený z kontroly vykonané podle 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 258), a zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ze dne Spisová značka: S-KHSZL/04568/2014/1.6.1/EPID/ZL/SOB-04 Kontrola šíření akutních gastroenteritidit žáků, ubytovaných v DM Pavlákova 58

59 i) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Aktivity školy ve vztahu k ESF. Škola ve velké míře využívá možnosti, které jí dává Evropská unie formou realizace nejrůznějších projektů. Jedná se zejména o projekty zaměřené do vzdělání v obecné i konkrétní rovině, tedy o podpory vzdělání, které je hlavní činností školy, i o podpory nadstandardních forem vzdělání. Pro pomoc vlastnímu vzdělávání škola využívá projekty, z nichž je možné financovat výjezdy žáků do zahraničí, spolupráci se zahraničními školami, proškolování pedagogických pracovníků, pomoc při tvorbě pedagogických dokumentů nebo pomoc při výsledném hodnocení žáků. Velmi potřebnou pomocí je podpora práce psychologa a výchovné poradenství. Škola byla v minulém období zapojena do projektů, financovaných z rozpočtu Evropské unie a z rozpočtu ČR. POSPOLU V rámci tohoto projektu škola byly ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání zpracovány publikace pro 2 skupiny oborů pro skupinu oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus a 29 Potravinářství. Projekt je zaměřen na odborné vzdělávání v praxi, na spolupráci firem a škol s cílem zlepšit připravenost žáků na praktické činnosti. Školy si nemohou dovolit stále obnovovat technické vybavení pro praxi žáků. Tento projekt má umožnit žákům pracovat s nejmodernějšími technologiemi, se kterými se potom setkají na pracovišti. Projekt připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a potrvá do 30. června Realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání. UNIV 3 Škola byla ve školním roce 2013/2014 zapojená do projektu UNIV 3, ve kterém pilotně ověřila vzdělávací program Výroba chleba a běžného pečiva. Účastníci vzdělávacího programu Výroba chleba a běžného pečiva byli velmi různorodí. Věková skupina se středním vzděláním, vysokoškolským vzděláním, zájemci do 50 let, se zkušenostmi v dané problematice, i bez zkušeností, studující a zaměstnaní z řad dospělých účastníků. V pracovním týmu pracovalo 6 pedagogů. 59

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2009/2010 0Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2009/2010 je zpracovaná podle

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2010/2011 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž za školní rok 2010/2011 je zpracovaná podle

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s výučním listem denní forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2015/16

Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s výučním listem denní forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2015/16 Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s výučním listem denní forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2015/16 I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů V souladu s odst. 3 a 4 60 zákona

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ za školní rok 2008/2009 je zpracovaná podle

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014)

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014) Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 350 011, www.ohsturnov.cz, e-mail: info@ohsturnov.cz 2014-2015

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 05/0 Ředitel Střední školy služeb a podnikání, OstravaPoruba, příspěvkové organizace, na základě zákona č. 5/004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ( se řídí ustanoveními Vyhlášky č. 671/2004Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, v platném znění )

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-489/15-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků Rozhodnutí ředitelky Gymnázia J.S.Machara Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Královická 668 o oborech vzdělání, formách vzdělávání, o pilotním ověřování organizace přijímacího řízení a termínech jeho konání,

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016 Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 pro školní rok 2015/2016 Kontakt: tel./fax.: 383 383 743, email: kancelar@gymnaziumvodnany.cz Ředitel Gymnázia, Vodňany, Bavorovská 1046,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

pro školní rok 2014/2015

pro školní rok 2014/2015 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 pro denní formu čtyřletého studia V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015 V souladu s 60, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Více

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci ŘÁDY Stipendijní řád podpis ředitele: razítko školy: Určení: Všichni zaměstnanci Uložení podepsaného výtisku: Administrátor pro řízenou dokumentaci I. Název Stipendijní řád ředitel 30. 08. 2014 01. 09.

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více