U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ"

Transkript

1 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů u PO města, 2) žádost Střediska ranné péče Ostrava o finanční příspěvek změnu závazných ukazatelů na rok 2007 u příspěvkových organizací města takto: a. u SVČ FOKUS z důvodu přechodu organizace na nového zřizovatele od (viz RO č. 29/2007): - zvýšení dotace na investice o ,00 Kč (do investičního fondu), - zvýšení příspěvku na provoz o 1.755,00 Kč (do FKSP), b. u Technických služeb města Nového Jičína (viz RO č. 34/a,d,e/2007): - navýšení objemu půjčených investičních prostředků na nákup svozového vozidla o 4, ,00 Kč s termínem splatnosti částky 2, ,00 Kč do a částky 1, ,00 Kč do , - zvýšení neinvestičního příspěvku o ,00 Kč na opravu vjezdového stojanu na centrálním parkovišti, - navýšení příspěvku (dotace) o ,00 Kč na mobiliář, c. u školských a předškolských organizací (viz RO č. 35/2007): - u MŠ Máj zvýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč na stavební úpravy na MŠ Jubilejní ("Přístav dětství"), - u MŠ Máj zvýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč (dopočítání odpisů u automatické pračky převzaté z jeslí), - u MŠ Trojlístek zvýšení příspěvku o ,00 Kč na údržbu majetku (oprava konvektomatu ve školní jídelně na MŠ Máchova), - u ZŠ Komenského 66 snížení provozního příspěvku o ,00 Kč (zrušení pracoviště ZŠ Beskydská), - u ZŠ Komenského 68 zvýšení příspěvku na údržbu o ,00 Kč (na opravu přívodu vzduchu, výměnu digestoří a výměnu přívodního potrubí nad mycím centrem ve školní jídelně), - u ZŠ Jubilejní zvýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč (na zakoupení termonádob pro převoz stravy: ,00 Kč a na rekonstrukci školní jídelny - samostatný úsek porcování masa a mytí termosů včetně přívodu elektřiny, nákupu dřezů, nerez stolů a regálů: ,00 Kč na ZŠ Dlouhá), - zvýšení příspěvku na provoz o 4.110,00 Kč u ZŠ Jubilejní (vyhodnocení "Pedagogická osobnost roku 2007"), - zvýšení příspěvku na provoz o 4.110,00 Kč u ZŠ Komenského 66 (vyhodnocení "Pedagogická osobnost roku 2007"), - zvýšení příspěvku na provoz o 4.110,00 Kč u ZŠ Komenského 68 (vyhodnocení "Pedagogická osobnost roku 2007"), - zvýšení příspěvku na provoz o 4.110,00 Kč u ZŠ Tyršova (vyhodnocení "Pedagogická osobnost roku 2007"), 1

2 - zvýšení provozního příspěvku o ,00 Kč u ZŠ Jubilejní na plavecký výcvik 2. a 3. tříd za období 1-6/2007, - zvýšení provozního příspěvku o ,00 Kč u ZŠ Komenského 66 na plavecký výcvik 2. a 3. tříd za období 1-6/2007, - zvýšení provozního příspěvku o ,00 Kč u ZŠ Komenského 68 na plavecký výcvik 2. a 3. tříd za období 1-6/2007, - zvýšení provozního příspěvku o ,00 Kč u ZŠ Tyršova na plavecký výcvik 2. a 3. tříd za období 1-6/2007, - zvýšení provozního příspěvku o 9.480,00 Kč u ZŠ Libhošť na plavecký výcvik 2. a 3. tříd za období 1-6/2007, - zvýšení příspěvku na údržbu majetku o ,00 Kč u ZŠ Komenského 68 na odstranění závady na plynovém kotli ve školní jídelně, - zvýšení příspěvku na údržbu majetku o ,00 Kč u MŠ Sady (60.000,00 Kč na opravu podlahy v MŠ Jiráskova a ,00 Kč na opravu komínů v MŠ Revoluční a MŠ Smetanovy sady), d. u Bytového podniku města Nový Jičín (viz RO č. 47/2007): - zvýšení dotace o 6, ,00 Kč na provedené technické zhodnocení na majetku města, e. zvýšení příspěvku na údržbu o ,00 Kč Městskému kulturnímu středisku Nový Jičín účelově určeného na opravu vily Husova 2 z programu regenerace MPR a MPZ (viz RO č. 33/2007), f. změnu a rozšíření závazných ukazatelů u Kina Květen z důvodu přiznané dotace z Ministerstva kultury ČR (bez nároku na rozpočet zřizovatele) takto: - původní "oprava" elektrorozvodny kina se mění na "rekonstrukce" elektrorozvodny kina (změna parametrů), - text závazných ukazatelů se rozšiřuje navíc o provedení "modernizace světelné techniky včetně červeného světla do klubového sálu Artefakt", 2. bere na vědomí žádost Střediska ranné péče Ostrava, Nádražní 80, Moravská Ostrava o finanční příspěvek tří dětí s těžkým zrakovým postižením ve věku 0-6 let z Nového Jičína a neschvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu města v roce /12/2007 Žádost o mimořádnou dotaci TJ - Sokol Žilina 1. neschvaluje poskytnutí mimořádné dotace TJ - Sokol Žilina z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2007, 2. doporučuje TJ - Sokolu Žilina vyjasnit statutární zastupování a následně znovu požádat Radu města o finanční příspěvek (dle průvodní zprávy). 2263/12/2007 Projednání protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly u ZŠ a MŠ Nový Jičín, Libhošť 90 výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90, dle předloženého "Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly na 2

3 místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě s odkazem na 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole", splnit nápravná opatření uvedená v bodech 1 až 9 protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly. T: Z: Ing. Oldřiška Navrátilová, Mgr. Ludmila Okáčová, Mgr. Dagmar Michálková 2264/12/2007 Vyhodnocení akce Veletrh Novojičínska zprávu o vyhodnocení VIII. ročníku Veletrhu Novojičínska, zařadit XI. ročník Veletrhu Novojičínska do plánu akcí roku 2008 včetně zařazení nutných nákladů do návrhu rozpočtu města /12/2007 Stanovisko k návrhu komise dopravy ke změně dopravního režimu ulice Hoblíkova, Komenského, Žižkova, Msgr. Šrámka, Nábřežní návrh komise dopravy ke změně dopravního režimu ul. Hoblíkova, Komenského, Žižkova, Msgr. Šrámka a Nábřežní, po zvážení připomínek vznesených na jednání, zveřejnění a projednání s občany, připravit výsledný návrh na příští jednání. T: Z: Ing. Vladimír Bárta, MVDr. Milan Šturm, Bc. Libor Macíček 2266/12/2007 Možnosti výstavby parkovacích domů v Novém Jičíně průběžnou informaci o možnostech výstavby automatických parkovacích domů na území města s doporučením pro lokality Loučka, Dlouhá a Revoluční. 2267/12/2007 Úprava - doplnění komise pro hodnocení nabídek na pojistitele města doplnění komise pro hodnocení nabídek na pojistitele majetku města dle předloženého návrhu. 3

4 2268/12/2007 Informace o dokončení rekonstrukce domu Masarykovo náměstí 42/26 1. souhlasí s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo mezi BPM a dodavatelem stavby rekonstrukce domu Masarykovo náměstí 42/26 obsahujícím změnu termínu dokončení. 2269/12/2007 Bytové záležitosti (dle materiálu OSV) 1. nebylo přijato žádné usnesení, 2. schvaluje a. přidělení bytu nízkého standardu panu V. Markovi na dobu 3 měsíců s možností prodlužování, b. přidělení bytu nízkého standardu panu J. Oračkovi na dobu 3 měsíců s možností prodlužování, 3. neschvaluje a. přidělení jiného bytu nízkého standardu panu A. Zajíci, b. přidělení jiného bytu nízkého standardu paní I. Szakalové, c. přidělení jiného bytu nízkého standardu B. Gažové a M. Tankovi, d. přidělení bytu nízkého standardu panu E. Tkačík-Kačovi ml., e. přidělení bytu nízkého standardu panu L. Kačovi, 4. schvaluje mimořádné přidělení sociálního bytu o velikosti 0+1 paní J. Kráčmarové a zařazuje do bytového pořadníku na sociální byt, 5. bere na vědomí žádost o přidělení náhradního bytu manželům V. a I. Kačovým, 6. neschvaluje přidělení náhradního bytu paní H. Pechové a L. Szakalovi, 7. schvaluje rozšíření bytového pořadníku ve velikostní skupině 1+1 o žadatele: - V. Kročilová na pořadí č. 6, - Ž. Gažová na pořadí č. 7, - J. Suchánková na pořadí č. 8, - P. Hruboňová na pořadí č. 9, - M. Olejníková na pořadí č. 10, - A. Hrynyšinová na pořadí č. 11, poznámka: žadatelka má zájem o bezbariérový byt (těžce zdravotně postižené dítě), 8. a. ruší nabídkové řízení č.43 (č.j. 2116/R6/2007 bod č. 11), b. ukládá BPM a OSV posoudit možnosti změny směrnice 7/2004 a po projednání v bytové komisi tuto předložit, T: listopad 2007 Z: Mgr. Antonín Urban, Ing. Miloslav Holiš c. ukládá vedoucímu bytového oddělení zaslat paní Kadlecové doporučení rady města o postupu řešení její situace ve smyslu průvodní zprávy, d. vyhlašuje nové nabídkové řízení č. 45 včetně upravených podmínek, 4

5 9. schvaluje vyhlášení nabídkového řízení č. 44 na pronájem volné bytové jednotky č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Bulharská 17 za uvolněné nájemné. 2270/12/2007 Nájemné v DPS navržený postup pro úpravu nájemného v bytech v DPS dle předloženého návrhu. 2271/12/2007 Souhlas se stavebními úpravami (Mendelova střední škola) 1. souhlasí se záměrem Mendelovy střední školy, funkčně propojit budovy v majetku Města Nový Jičín s budovou v majetku Moravskoslezského kraje, dle průvodní zprávy, za předpokladu uzavření dohody mezi uživatelem a vlastníky nemovitosti o realizaci investice do těchto objektů. 2272/12/2007 Majetkoprávní záležitosti ukončení nájemních vztahů dohodou k u těchto majetkoprávních záměrů č.: a Nájem části pozemku parcela č. 126/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, nájemce R. Dvořák, b Nájem části pozemku parcela č. 426/6 (ostatní plocha, zeleň o výměře 11 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína, nájemce P. Kunc, c Nájem nebytových prostor v přízemí Stomatologické polikliniky na ulici Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín (místnost o výměře 21,65 + podíl na společných prostorách), nájemce I. Jandová, 2. souhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a Nájem nebytových prostor ve II. patře domu Divadelní 8, Nový Jičín (jedna místnost o výměře 17,05 m2), b Prodej pozemku parcela č. 507/1 (ostatní plocha, silnice o výměře 136 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí; c Prodej části pozemku parcela č. 252/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 125 m2) v k.ú. Libhošť; d Nájem části pozemku parcela č. 817/1 (ostatní plocha, silnice o výměře cca 19,7 m2) a části pozemku parcela č. 878 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí; e Nájem části pozemku parcela č. 126/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína; f Nájem části pozemku parcela č. 426/6 (ostatní plocha, zeleň o výměře 11 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína; 5

6 g Nájem nebytových prostor v přízemí Stomatologické polikliniky na ulici Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín (místnost o výměře 21,65 + podíl na společných prostorách); h Prodej pozemku parcela č. 608/47 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí. 3. odkládá zveřejnění záměru - nájem (výpůjčka) části fasády objektu č.p na ul. Vančurova v Novém Jičíně (bývalý J-klub), majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost o prodej pozemků parcela č. 588/1 (ostatní plocha, zeleň), parcela č. 594/6 (ostatní plocha, manipulační plocha), parcela č. 594/8 (ostatní plocha, zeleň), parcela č. 589/1 (ostatní plocha, neplodná půda), parcela č. 588/8 (ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí a ukládá projednat záměr v příslušných komisích rady města, majetkoprávní záměr č nesouhlasí se zveřejněním nájmu části pozemku parcela č. 162/1 (zahrada) v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí, majetkoprávní záměr č schvaluje konkretizaci u těchto majetkoprávních záměrů: a. V 172 Výpůjčka nebytových prostor v objektu č.p na ul. Vančurova v Novém Jičíně (sklad o výměře 32 m2) pro T. Mixovou, s tím, že podmínkou trvání výpůjčky bude podpora kulturních a sportovních akcí pořádaných městem ze strany výpůjčitele; b Nájem části fasády domu Sokolovská 9, Nový Jičín pro společnost MITASCH spol. s r.o., se sídlem Nový Jičín Lesní 61, za účelem umístění dvou prosklených reklamních a informačních vitrín, nájemné Kč 1.000,00/každý započatý m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; c Nájem části pozemku parcela č. 330/8 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí pro M. Šustkovou, za účelem umístění prodejního stánku bez prodeje alkoholických nápojů, nájemné Kč 662,00/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; d Nájem pozemků dle předloženého návrhu v k.ú. Žilina u Nového Jičína a Bludovice u Nového Jičína o celkové výměře m2 pro Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín, se sídlem Šenov u Nového Jičína E. Krásnohorské 178, pro zemědělské využití, nájemné 1,5 % z BPEJ tj. Kč ,00 a dále schvaluje úpravu stávajících nájemních smluv dle předloženého návrhu a zvýšení nájemného na 1,5 % z BPEJ. e Nájem části pozemku parcela č. 536/4 (ostatní plocha, zeleň o výměře 327 m2) a části pozemku parcela č. 553/7 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 200 m2) vše k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí pro společnost FORNIX INVEST spol. s r.o., se sídlem Nový Jičín Lesní 61, za účelem vybudování parkoviště a zázemí společnosti, nájemné Kč 2.345,00/předmět nájmu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; f Nájem části pozemku parcela č. st. 105/1 (rodinný dům) o výměře cca 90 m2 v k.ú. Nový Jičín Město pro J. Radkovského, jako dvůr, nájemné Kč 3,90/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s podmínkou zachováni stávajícího režimu pro umístění popelnic; 6

7 7. odkládá rozhodnutí ve věci nájmu pozemku parcela č. 829 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 150 m2) včetně vodojemu v k.ú. Žilina u Nového Jičína, majetkoprávní záměr č nesouhlasí s úpravou nájemní smlouvy dle návrhu Vojenské ubytovací a stavební správy Olomouc, se sídlem Olomouc Tř.1.Máje 1, majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost J. Zubka a M. Jurkové o splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného a záloh na služby a energie a souhlasí s úhradou dluhu ve čtyřech rovnoměrných splátkách s termínem úhrady poslední splátky nejpozději do za podmínky, že stávající platby budou ze strany nájemníka hrazeny řádným způsobem, majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost Ing. D. Chrustawczuka a schvaluje snížení nájemného z pozemku parcela č. st.1999 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2) a části pozemku parcela č. 264/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o 50 % stávajícího nájmu, majetkoprávní záměr č souhlasí se změnou nájemce částí pozemků parcela č. 478/2 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 2647 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, parcela č. 625/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí a pozemku parcela č. 641/1 (zahrada o výměře 58 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí z původního nájemce Bc. R. Svobody na společnost Tenis & Reality Olympia, s.r.o., se sídlem Nový Jičín Purkyňova 405/46, majetkoprávní záměry č a souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce objektu občanské vybavenosti (hasičská zbrojnice) bez č.p. v Novém Jičíně Kojetíně na pozemku parcela č. st. 56 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína a sportovního areálu víceúčelového hřiště v Novém Jičíně - Kojetíně na pozemku parcela č. st. 97 a části pozemku parcela č. 168/4 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína pro Sportovní klub Kojetín, se sídlem Nový Jičín Kojetín 2, na dobu 10 let majetkoprávní záměry č a nedoporučuje ZM schválit snížení kupní ceny při prodeji části pozemku parcela č. 293/24 (orná půda), dle GP nově vzniklé pozemky parcela č. 293/36 a parcela č. 293/37, oba v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, (usnesení ZM ze dne , číslo 23/27/2006 bod 7g), majetkoprávní záměr č nesouhlasí s umístěním (legalizací) reklamního stojanu na části pozemku parcela č. 28/1 (ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí, a ukládá reklamní stojan odstranit, majetkoprávní záměr č doporučuje zrušit usnesení ZM ze dne , číslo 26/5/2007 bod 8, prodej části pozemku parcela č. 584/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí a zachovat nájemní vztah s úpravou výměry nájmu majetkoprávní záměr č Majetkoprávní záměr č. V 235 byl stažen z programu jednání. 17. doporučuje ZM schválit výkup pozemků parcela č. 478/11 (ostatní plocha, sportoviště o výměře 7

8 103 m2) a parcela č. 478/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře121 m2) v k.ú. Nový Jičín -Dolní Předměstí od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 Rašínovo nábřeží 42 za cenu dle znaleckého posudku a v případě schválení tohoto záměru souhlasí s úhradou ½ nákladů na GP, majetkoprávní záměr č. V doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku parcela č. 127/5 (zahrada o výměře 163 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí z majetku ČR-Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Praha Husinecká 1024/11a do vlastnictví města, majetkoprávní záměr č. V schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění stavby chodníkového tělesa na části pozemku parcela č. 1324/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 1 m2) a na části pozemku parcela č.1325 (zahrada o výměře cca 45 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi Městem Nový Jičín, jako oprávněným a S. Křepelkou jako povinným, za cenu pětinásobku ročního plnění, majetkoprávní záměr č. V schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy na části pozemku parcela č. 532/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a části pozemku parcela č.665/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a společností TONAK a.s., se sídlem Nový Jičín Zborovská 823/65, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 2 zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení vodovodní a plynové přípojky v pozemku parcela č. 9/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a parcela č. 9/4 (ostatní plocha) vše v k.ú. Nový Jičín - Město mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a J. Novotným jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 22. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty a kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 252/1 (ostatní plocha) v k.ú. Libhošť mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a M. a P. Máchovými jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění. 23. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení elektrického vedení NN v pozemku parcela č. 301/2 (orná půda) a parcela č. 301/4 (ostatní plocha) vše v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a ČR-Ministerstvem obrany, se sídlem Praha 6 - Dejvice Tychonova 1, jako oprávněným, za cenu dle ZP. 24. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení zemního kabelového vedení VN včetně ochranného pásma v pozemcích parcela č. 1493/22 (orná půda), parcela č. 1493/95 (orná půda), parcela č. 1493/99 (orná půda), parcela č. 1592/26 (ostatní plocha) vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín Teplická 874/8, jako oprávněným, za cenu Kč 5.000,00/věcné břemeno. 25. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení zemního kabelového vedení NN včetně ochranného pásma v pozemcích parcela č. 1493/22 (orná půda), parcela č. 1493/24 (orná půda), parcela č. 1493/95 (orná půda), parcela č. 1592/26 (ostatní plocha) vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi Městem Nový Jičín, jako povinným 8

9 a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín Teplická 874/8, jako oprávněným, za cenu Kč 5.000,00/věcné břemeno. 26. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení inženýrských sítí k RD a vybudování sjezdu na pozemku parcela č. 1493/95 (orná půda) v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a manžely Mirafuentesovými jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění. 27. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení inženýrských sítí (vodovodní a plynová přípojka, svod dešťové vody, vedení NN) v pozemku parcela č. 951/1 (ostatní plocha) v k.ú. Loučka u Nového Jičína mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a J. Orlitou jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 28. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení inženýrských sítí (vedení NN, přípojka tlakové kanalizace, vodovodní přípojka) a napojení sjezdu na pozemku parcela č (ostatní plocha) v k.ú. Libhošť mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a R. Modrovičem a MUDr. H. Steigerovou jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění. 29. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 900 (ostatní plocha), parcela č. 899 (ostatní plocha), parcela č.539/3 (zahrada) vše v k.ú. Nový Jičín Horní předměstí mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a Společenstvím vlastníků bytových jednotek domu Skalky č.p a č.p. 1239, Nový Jičín, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 30. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení uložení vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 9/4 (ostatní plocha) v k.ú. Nový Jičín - Město mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a J. Radkovským jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 31. Majetkoprávní záměr č. 067 byl stažen s programu jednání. 32. schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor výpovědí - nebytový prostor v přízemí domu 5. května 8, Nový Jičín, nájemce Italia Trading Corporation, s.r.o., Teplice nad Bečvou, majetkoprávní záměr 933, schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor dohodou ke dni nebytový prostor v přízemí domu Sokolovská 9, Nový Jičín, nájemce Český svaz zahrádkářů, Územní rada, Nový Jičín, majetkoprávní záměr schvaluje konkretizaci nájmu nebytových prostor v domě Msgr. Šrámka 13, Nový Jičín (místnost v suterénu, zadní vchod Klub důchodců) pro Český svaz zahrádkářů, Územní rada, Nový Jičín, za účelem provozování činnosti svazu, nájemné Kč 150,00/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, majetkoprávní záměr schvaluje umístění reklamních plachet s logem Komerční banky a.s. na stávajícím stožáru na pozemku parcela č. 519/1 v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí, majetkoprávní záměr odkládá 9

10 rozhodnutí ve věci navýšení kupní ceny při výkupu části pozemku parcela č. 730/39 (trvalý travní porost) v k.ú. Nový Jičín Horní předměstí a ukládá OOP prověřit možné dopady při stavbě cyklostezky při nerealizaci tohoto výkupu, majetkoprávní záměr V 344 I. 37. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při provozování pronajímaného zařízení ve vlastnictví města Nový Jičín ze dne se společnosti Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152 a schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a tepelných zařízení ze dne se společnosti Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/ bere na vědomí a schvaluje uzavření Dohody o skončení nájmu na pozemky v areálu budoucího Průmyslového parku Nový Jičín s nájemcem Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno - Školní zemědělský podnik Nový Jičín, E. Krásnohorské 178, Šenov u Nového Jičína, majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost společnosti M.L.Moran, a.s. se sídlem Praha 1, V Celnici 10 o prodej pozemků v průmyslové zóně a doporučuje předložit žádost ZM, majetkoprávní záměr č /12/2007 Zpráva o vydaných stavebních povoleních a územních rozhodnutích zprávu o vydaných stavebních povoleních a územních rozhodnutích na území města od /12/2007 Pravidla pro vyřizování stížností a petic podle ust. 102 odst.2 písm.n) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů směrnici "Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic". 2275/12/2007 Pravidla pro poskytování informací dle vydává Směrnici č. 10/2007 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dle předloženého návrhu. 2276/12/2007 Stanovisko k přípravě vydání nových knih vydání reedice knihy o Novém Jičíně v roce 2008, projednat záměr v odborných komisích a navrhnout zařazení nákladů na vydání knihy do rozpočtu města na rok

11 T: průběžně Z: Ing. Stanislav Bartoň 2277/12/2007 Podnět k znovuobnovení vítání občánků informaci o podnětu k znovuobnovení vítání občánků, projednat tento podnět v kulturní, sociální a školské komisi. T: září 2007 Z: Ing. Oldřiška Navrátilová 2278/12/2007 Personální záležitosti informaci o personální problematice spojené se zaváděním nové legislativy, připravit návrh na řešení výše uvedené záležitosti a to v oblasti výkonu státní správy i samosprávných činností. T: Z: Mgr. Ivan Týle, Mgr. Tomáš Vindiš Miloš Lossmann místostarosta města Mgr. Ivan Týle starosta města Za správnost: Mgr. Tomáš Vindiš tajemník MěÚ 11

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací.

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací. 19. schůze rady města konaná dne 17.6.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Svaz

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více