U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ"

Transkript

1 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů u PO města, 2) žádost Střediska ranné péče Ostrava o finanční příspěvek změnu závazných ukazatelů na rok 2007 u příspěvkových organizací města takto: a. u SVČ FOKUS z důvodu přechodu organizace na nového zřizovatele od (viz RO č. 29/2007): - zvýšení dotace na investice o ,00 Kč (do investičního fondu), - zvýšení příspěvku na provoz o 1.755,00 Kč (do FKSP), b. u Technických služeb města Nového Jičína (viz RO č. 34/a,d,e/2007): - navýšení objemu půjčených investičních prostředků na nákup svozového vozidla o 4, ,00 Kč s termínem splatnosti částky 2, ,00 Kč do a částky 1, ,00 Kč do , - zvýšení neinvestičního příspěvku o ,00 Kč na opravu vjezdového stojanu na centrálním parkovišti, - navýšení příspěvku (dotace) o ,00 Kč na mobiliář, c. u školských a předškolských organizací (viz RO č. 35/2007): - u MŠ Máj zvýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč na stavební úpravy na MŠ Jubilejní ("Přístav dětství"), - u MŠ Máj zvýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč (dopočítání odpisů u automatické pračky převzaté z jeslí), - u MŠ Trojlístek zvýšení příspěvku o ,00 Kč na údržbu majetku (oprava konvektomatu ve školní jídelně na MŠ Máchova), - u ZŠ Komenského 66 snížení provozního příspěvku o ,00 Kč (zrušení pracoviště ZŠ Beskydská), - u ZŠ Komenského 68 zvýšení příspěvku na údržbu o ,00 Kč (na opravu přívodu vzduchu, výměnu digestoří a výměnu přívodního potrubí nad mycím centrem ve školní jídelně), - u ZŠ Jubilejní zvýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč (na zakoupení termonádob pro převoz stravy: ,00 Kč a na rekonstrukci školní jídelny - samostatný úsek porcování masa a mytí termosů včetně přívodu elektřiny, nákupu dřezů, nerez stolů a regálů: ,00 Kč na ZŠ Dlouhá), - zvýšení příspěvku na provoz o 4.110,00 Kč u ZŠ Jubilejní (vyhodnocení "Pedagogická osobnost roku 2007"), - zvýšení příspěvku na provoz o 4.110,00 Kč u ZŠ Komenského 66 (vyhodnocení "Pedagogická osobnost roku 2007"), - zvýšení příspěvku na provoz o 4.110,00 Kč u ZŠ Komenského 68 (vyhodnocení "Pedagogická osobnost roku 2007"), - zvýšení příspěvku na provoz o 4.110,00 Kč u ZŠ Tyršova (vyhodnocení "Pedagogická osobnost roku 2007"), 1

2 - zvýšení provozního příspěvku o ,00 Kč u ZŠ Jubilejní na plavecký výcvik 2. a 3. tříd za období 1-6/2007, - zvýšení provozního příspěvku o ,00 Kč u ZŠ Komenského 66 na plavecký výcvik 2. a 3. tříd za období 1-6/2007, - zvýšení provozního příspěvku o ,00 Kč u ZŠ Komenského 68 na plavecký výcvik 2. a 3. tříd za období 1-6/2007, - zvýšení provozního příspěvku o ,00 Kč u ZŠ Tyršova na plavecký výcvik 2. a 3. tříd za období 1-6/2007, - zvýšení provozního příspěvku o 9.480,00 Kč u ZŠ Libhošť na plavecký výcvik 2. a 3. tříd za období 1-6/2007, - zvýšení příspěvku na údržbu majetku o ,00 Kč u ZŠ Komenského 68 na odstranění závady na plynovém kotli ve školní jídelně, - zvýšení příspěvku na údržbu majetku o ,00 Kč u MŠ Sady (60.000,00 Kč na opravu podlahy v MŠ Jiráskova a ,00 Kč na opravu komínů v MŠ Revoluční a MŠ Smetanovy sady), d. u Bytového podniku města Nový Jičín (viz RO č. 47/2007): - zvýšení dotace o 6, ,00 Kč na provedené technické zhodnocení na majetku města, e. zvýšení příspěvku na údržbu o ,00 Kč Městskému kulturnímu středisku Nový Jičín účelově určeného na opravu vily Husova 2 z programu regenerace MPR a MPZ (viz RO č. 33/2007), f. změnu a rozšíření závazných ukazatelů u Kina Květen z důvodu přiznané dotace z Ministerstva kultury ČR (bez nároku na rozpočet zřizovatele) takto: - původní "oprava" elektrorozvodny kina se mění na "rekonstrukce" elektrorozvodny kina (změna parametrů), - text závazných ukazatelů se rozšiřuje navíc o provedení "modernizace světelné techniky včetně červeného světla do klubového sálu Artefakt", 2. bere na vědomí žádost Střediska ranné péče Ostrava, Nádražní 80, Moravská Ostrava o finanční příspěvek tří dětí s těžkým zrakovým postižením ve věku 0-6 let z Nového Jičína a neschvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu města v roce /12/2007 Žádost o mimořádnou dotaci TJ - Sokol Žilina 1. neschvaluje poskytnutí mimořádné dotace TJ - Sokol Žilina z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2007, 2. doporučuje TJ - Sokolu Žilina vyjasnit statutární zastupování a následně znovu požádat Radu města o finanční příspěvek (dle průvodní zprávy). 2263/12/2007 Projednání protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly u ZŠ a MŠ Nový Jičín, Libhošť 90 výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90, dle předloženého "Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly na 2

3 místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě s odkazem na 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole", splnit nápravná opatření uvedená v bodech 1 až 9 protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly. T: Z: Ing. Oldřiška Navrátilová, Mgr. Ludmila Okáčová, Mgr. Dagmar Michálková 2264/12/2007 Vyhodnocení akce Veletrh Novojičínska zprávu o vyhodnocení VIII. ročníku Veletrhu Novojičínska, zařadit XI. ročník Veletrhu Novojičínska do plánu akcí roku 2008 včetně zařazení nutných nákladů do návrhu rozpočtu města /12/2007 Stanovisko k návrhu komise dopravy ke změně dopravního režimu ulice Hoblíkova, Komenského, Žižkova, Msgr. Šrámka, Nábřežní návrh komise dopravy ke změně dopravního režimu ul. Hoblíkova, Komenského, Žižkova, Msgr. Šrámka a Nábřežní, po zvážení připomínek vznesených na jednání, zveřejnění a projednání s občany, připravit výsledný návrh na příští jednání. T: Z: Ing. Vladimír Bárta, MVDr. Milan Šturm, Bc. Libor Macíček 2266/12/2007 Možnosti výstavby parkovacích domů v Novém Jičíně průběžnou informaci o možnostech výstavby automatických parkovacích domů na území města s doporučením pro lokality Loučka, Dlouhá a Revoluční. 2267/12/2007 Úprava - doplnění komise pro hodnocení nabídek na pojistitele města doplnění komise pro hodnocení nabídek na pojistitele majetku města dle předloženého návrhu. 3

4 2268/12/2007 Informace o dokončení rekonstrukce domu Masarykovo náměstí 42/26 1. souhlasí s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo mezi BPM a dodavatelem stavby rekonstrukce domu Masarykovo náměstí 42/26 obsahujícím změnu termínu dokončení. 2269/12/2007 Bytové záležitosti (dle materiálu OSV) 1. nebylo přijato žádné usnesení, 2. schvaluje a. přidělení bytu nízkého standardu panu V. Markovi na dobu 3 měsíců s možností prodlužování, b. přidělení bytu nízkého standardu panu J. Oračkovi na dobu 3 měsíců s možností prodlužování, 3. neschvaluje a. přidělení jiného bytu nízkého standardu panu A. Zajíci, b. přidělení jiného bytu nízkého standardu paní I. Szakalové, c. přidělení jiného bytu nízkého standardu B. Gažové a M. Tankovi, d. přidělení bytu nízkého standardu panu E. Tkačík-Kačovi ml., e. přidělení bytu nízkého standardu panu L. Kačovi, 4. schvaluje mimořádné přidělení sociálního bytu o velikosti 0+1 paní J. Kráčmarové a zařazuje do bytového pořadníku na sociální byt, 5. bere na vědomí žádost o přidělení náhradního bytu manželům V. a I. Kačovým, 6. neschvaluje přidělení náhradního bytu paní H. Pechové a L. Szakalovi, 7. schvaluje rozšíření bytového pořadníku ve velikostní skupině 1+1 o žadatele: - V. Kročilová na pořadí č. 6, - Ž. Gažová na pořadí č. 7, - J. Suchánková na pořadí č. 8, - P. Hruboňová na pořadí č. 9, - M. Olejníková na pořadí č. 10, - A. Hrynyšinová na pořadí č. 11, poznámka: žadatelka má zájem o bezbariérový byt (těžce zdravotně postižené dítě), 8. a. ruší nabídkové řízení č.43 (č.j. 2116/R6/2007 bod č. 11), b. ukládá BPM a OSV posoudit možnosti změny směrnice 7/2004 a po projednání v bytové komisi tuto předložit, T: listopad 2007 Z: Mgr. Antonín Urban, Ing. Miloslav Holiš c. ukládá vedoucímu bytového oddělení zaslat paní Kadlecové doporučení rady města o postupu řešení její situace ve smyslu průvodní zprávy, d. vyhlašuje nové nabídkové řízení č. 45 včetně upravených podmínek, 4

5 9. schvaluje vyhlášení nabídkového řízení č. 44 na pronájem volné bytové jednotky č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Bulharská 17 za uvolněné nájemné. 2270/12/2007 Nájemné v DPS navržený postup pro úpravu nájemného v bytech v DPS dle předloženého návrhu. 2271/12/2007 Souhlas se stavebními úpravami (Mendelova střední škola) 1. souhlasí se záměrem Mendelovy střední školy, funkčně propojit budovy v majetku Města Nový Jičín s budovou v majetku Moravskoslezského kraje, dle průvodní zprávy, za předpokladu uzavření dohody mezi uživatelem a vlastníky nemovitosti o realizaci investice do těchto objektů. 2272/12/2007 Majetkoprávní záležitosti ukončení nájemních vztahů dohodou k u těchto majetkoprávních záměrů č.: a Nájem části pozemku parcela č. 126/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, nájemce R. Dvořák, b Nájem části pozemku parcela č. 426/6 (ostatní plocha, zeleň o výměře 11 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína, nájemce P. Kunc, c Nájem nebytových prostor v přízemí Stomatologické polikliniky na ulici Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín (místnost o výměře 21,65 + podíl na společných prostorách), nájemce I. Jandová, 2. souhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a Nájem nebytových prostor ve II. patře domu Divadelní 8, Nový Jičín (jedna místnost o výměře 17,05 m2), b Prodej pozemku parcela č. 507/1 (ostatní plocha, silnice o výměře 136 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí; c Prodej části pozemku parcela č. 252/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 125 m2) v k.ú. Libhošť; d Nájem části pozemku parcela č. 817/1 (ostatní plocha, silnice o výměře cca 19,7 m2) a části pozemku parcela č. 878 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí; e Nájem části pozemku parcela č. 126/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína; f Nájem části pozemku parcela č. 426/6 (ostatní plocha, zeleň o výměře 11 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína; 5

6 g Nájem nebytových prostor v přízemí Stomatologické polikliniky na ulici Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín (místnost o výměře 21,65 + podíl na společných prostorách); h Prodej pozemku parcela č. 608/47 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí. 3. odkládá zveřejnění záměru - nájem (výpůjčka) části fasády objektu č.p na ul. Vančurova v Novém Jičíně (bývalý J-klub), majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost o prodej pozemků parcela č. 588/1 (ostatní plocha, zeleň), parcela č. 594/6 (ostatní plocha, manipulační plocha), parcela č. 594/8 (ostatní plocha, zeleň), parcela č. 589/1 (ostatní plocha, neplodná půda), parcela č. 588/8 (ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí a ukládá projednat záměr v příslušných komisích rady města, majetkoprávní záměr č nesouhlasí se zveřejněním nájmu části pozemku parcela č. 162/1 (zahrada) v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí, majetkoprávní záměr č schvaluje konkretizaci u těchto majetkoprávních záměrů: a. V 172 Výpůjčka nebytových prostor v objektu č.p na ul. Vančurova v Novém Jičíně (sklad o výměře 32 m2) pro T. Mixovou, s tím, že podmínkou trvání výpůjčky bude podpora kulturních a sportovních akcí pořádaných městem ze strany výpůjčitele; b Nájem části fasády domu Sokolovská 9, Nový Jičín pro společnost MITASCH spol. s r.o., se sídlem Nový Jičín Lesní 61, za účelem umístění dvou prosklených reklamních a informačních vitrín, nájemné Kč 1.000,00/každý započatý m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; c Nájem části pozemku parcela č. 330/8 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí pro M. Šustkovou, za účelem umístění prodejního stánku bez prodeje alkoholických nápojů, nájemné Kč 662,00/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; d Nájem pozemků dle předloženého návrhu v k.ú. Žilina u Nového Jičína a Bludovice u Nového Jičína o celkové výměře m2 pro Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín, se sídlem Šenov u Nového Jičína E. Krásnohorské 178, pro zemědělské využití, nájemné 1,5 % z BPEJ tj. Kč ,00 a dále schvaluje úpravu stávajících nájemních smluv dle předloženého návrhu a zvýšení nájemného na 1,5 % z BPEJ. e Nájem části pozemku parcela č. 536/4 (ostatní plocha, zeleň o výměře 327 m2) a části pozemku parcela č. 553/7 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 200 m2) vše k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí pro společnost FORNIX INVEST spol. s r.o., se sídlem Nový Jičín Lesní 61, za účelem vybudování parkoviště a zázemí společnosti, nájemné Kč 2.345,00/předmět nájmu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; f Nájem části pozemku parcela č. st. 105/1 (rodinný dům) o výměře cca 90 m2 v k.ú. Nový Jičín Město pro J. Radkovského, jako dvůr, nájemné Kč 3,90/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s podmínkou zachováni stávajícího režimu pro umístění popelnic; 6

7 7. odkládá rozhodnutí ve věci nájmu pozemku parcela č. 829 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 150 m2) včetně vodojemu v k.ú. Žilina u Nového Jičína, majetkoprávní záměr č nesouhlasí s úpravou nájemní smlouvy dle návrhu Vojenské ubytovací a stavební správy Olomouc, se sídlem Olomouc Tř.1.Máje 1, majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost J. Zubka a M. Jurkové o splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného a záloh na služby a energie a souhlasí s úhradou dluhu ve čtyřech rovnoměrných splátkách s termínem úhrady poslední splátky nejpozději do za podmínky, že stávající platby budou ze strany nájemníka hrazeny řádným způsobem, majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost Ing. D. Chrustawczuka a schvaluje snížení nájemného z pozemku parcela č. st.1999 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2) a části pozemku parcela č. 264/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o 50 % stávajícího nájmu, majetkoprávní záměr č souhlasí se změnou nájemce částí pozemků parcela č. 478/2 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 2647 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, parcela č. 625/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí a pozemku parcela č. 641/1 (zahrada o výměře 58 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí z původního nájemce Bc. R. Svobody na společnost Tenis & Reality Olympia, s.r.o., se sídlem Nový Jičín Purkyňova 405/46, majetkoprávní záměry č a souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce objektu občanské vybavenosti (hasičská zbrojnice) bez č.p. v Novém Jičíně Kojetíně na pozemku parcela č. st. 56 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína a sportovního areálu víceúčelového hřiště v Novém Jičíně - Kojetíně na pozemku parcela č. st. 97 a části pozemku parcela č. 168/4 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína pro Sportovní klub Kojetín, se sídlem Nový Jičín Kojetín 2, na dobu 10 let majetkoprávní záměry č a nedoporučuje ZM schválit snížení kupní ceny při prodeji části pozemku parcela č. 293/24 (orná půda), dle GP nově vzniklé pozemky parcela č. 293/36 a parcela č. 293/37, oba v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, (usnesení ZM ze dne , číslo 23/27/2006 bod 7g), majetkoprávní záměr č nesouhlasí s umístěním (legalizací) reklamního stojanu na části pozemku parcela č. 28/1 (ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí, a ukládá reklamní stojan odstranit, majetkoprávní záměr č doporučuje zrušit usnesení ZM ze dne , číslo 26/5/2007 bod 8, prodej části pozemku parcela č. 584/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí a zachovat nájemní vztah s úpravou výměry nájmu majetkoprávní záměr č Majetkoprávní záměr č. V 235 byl stažen z programu jednání. 17. doporučuje ZM schválit výkup pozemků parcela č. 478/11 (ostatní plocha, sportoviště o výměře 7

8 103 m2) a parcela č. 478/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře121 m2) v k.ú. Nový Jičín -Dolní Předměstí od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 Rašínovo nábřeží 42 za cenu dle znaleckého posudku a v případě schválení tohoto záměru souhlasí s úhradou ½ nákladů na GP, majetkoprávní záměr č. V doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku parcela č. 127/5 (zahrada o výměře 163 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí z majetku ČR-Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Praha Husinecká 1024/11a do vlastnictví města, majetkoprávní záměr č. V schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění stavby chodníkového tělesa na části pozemku parcela č. 1324/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 1 m2) a na části pozemku parcela č.1325 (zahrada o výměře cca 45 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi Městem Nový Jičín, jako oprávněným a S. Křepelkou jako povinným, za cenu pětinásobku ročního plnění, majetkoprávní záměr č. V schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy na části pozemku parcela č. 532/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a části pozemku parcela č.665/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a společností TONAK a.s., se sídlem Nový Jičín Zborovská 823/65, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 2 zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení vodovodní a plynové přípojky v pozemku parcela č. 9/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a parcela č. 9/4 (ostatní plocha) vše v k.ú. Nový Jičín - Město mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a J. Novotným jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 22. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty a kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 252/1 (ostatní plocha) v k.ú. Libhošť mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a M. a P. Máchovými jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění. 23. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení elektrického vedení NN v pozemku parcela č. 301/2 (orná půda) a parcela č. 301/4 (ostatní plocha) vše v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a ČR-Ministerstvem obrany, se sídlem Praha 6 - Dejvice Tychonova 1, jako oprávněným, za cenu dle ZP. 24. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení zemního kabelového vedení VN včetně ochranného pásma v pozemcích parcela č. 1493/22 (orná půda), parcela č. 1493/95 (orná půda), parcela č. 1493/99 (orná půda), parcela č. 1592/26 (ostatní plocha) vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín Teplická 874/8, jako oprávněným, za cenu Kč 5.000,00/věcné břemeno. 25. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení zemního kabelového vedení NN včetně ochranného pásma v pozemcích parcela č. 1493/22 (orná půda), parcela č. 1493/24 (orná půda), parcela č. 1493/95 (orná půda), parcela č. 1592/26 (ostatní plocha) vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi Městem Nový Jičín, jako povinným 8

9 a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín Teplická 874/8, jako oprávněným, za cenu Kč 5.000,00/věcné břemeno. 26. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení inženýrských sítí k RD a vybudování sjezdu na pozemku parcela č. 1493/95 (orná půda) v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a manžely Mirafuentesovými jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění. 27. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení inženýrských sítí (vodovodní a plynová přípojka, svod dešťové vody, vedení NN) v pozemku parcela č. 951/1 (ostatní plocha) v k.ú. Loučka u Nového Jičína mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a J. Orlitou jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 28. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení inženýrských sítí (vedení NN, přípojka tlakové kanalizace, vodovodní přípojka) a napojení sjezdu na pozemku parcela č (ostatní plocha) v k.ú. Libhošť mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a R. Modrovičem a MUDr. H. Steigerovou jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění. 29. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 900 (ostatní plocha), parcela č. 899 (ostatní plocha), parcela č.539/3 (zahrada) vše v k.ú. Nový Jičín Horní předměstí mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a Společenstvím vlastníků bytových jednotek domu Skalky č.p a č.p. 1239, Nový Jičín, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 30. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení uložení vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 9/4 (ostatní plocha) v k.ú. Nový Jičín - Město mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a J. Radkovským jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 31. Majetkoprávní záměr č. 067 byl stažen s programu jednání. 32. schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor výpovědí - nebytový prostor v přízemí domu 5. května 8, Nový Jičín, nájemce Italia Trading Corporation, s.r.o., Teplice nad Bečvou, majetkoprávní záměr 933, schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor dohodou ke dni nebytový prostor v přízemí domu Sokolovská 9, Nový Jičín, nájemce Český svaz zahrádkářů, Územní rada, Nový Jičín, majetkoprávní záměr schvaluje konkretizaci nájmu nebytových prostor v domě Msgr. Šrámka 13, Nový Jičín (místnost v suterénu, zadní vchod Klub důchodců) pro Český svaz zahrádkářů, Územní rada, Nový Jičín, za účelem provozování činnosti svazu, nájemné Kč 150,00/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, majetkoprávní záměr schvaluje umístění reklamních plachet s logem Komerční banky a.s. na stávajícím stožáru na pozemku parcela č. 519/1 v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí, majetkoprávní záměr odkládá 9

10 rozhodnutí ve věci navýšení kupní ceny při výkupu části pozemku parcela č. 730/39 (trvalý travní porost) v k.ú. Nový Jičín Horní předměstí a ukládá OOP prověřit možné dopady při stavbě cyklostezky při nerealizaci tohoto výkupu, majetkoprávní záměr V 344 I. 37. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při provozování pronajímaného zařízení ve vlastnictví města Nový Jičín ze dne se společnosti Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152 a schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a tepelných zařízení ze dne se společnosti Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/ bere na vědomí a schvaluje uzavření Dohody o skončení nájmu na pozemky v areálu budoucího Průmyslového parku Nový Jičín s nájemcem Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno - Školní zemědělský podnik Nový Jičín, E. Krásnohorské 178, Šenov u Nového Jičína, majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost společnosti M.L.Moran, a.s. se sídlem Praha 1, V Celnici 10 o prodej pozemků v průmyslové zóně a doporučuje předložit žádost ZM, majetkoprávní záměr č /12/2007 Zpráva o vydaných stavebních povoleních a územních rozhodnutích zprávu o vydaných stavebních povoleních a územních rozhodnutích na území města od /12/2007 Pravidla pro vyřizování stížností a petic podle ust. 102 odst.2 písm.n) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů směrnici "Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic". 2275/12/2007 Pravidla pro poskytování informací dle vydává Směrnici č. 10/2007 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dle předloženého návrhu. 2276/12/2007 Stanovisko k přípravě vydání nových knih vydání reedice knihy o Novém Jičíně v roce 2008, projednat záměr v odborných komisích a navrhnout zařazení nákladů na vydání knihy do rozpočtu města na rok

11 T: průběžně Z: Ing. Stanislav Bartoň 2277/12/2007 Podnět k znovuobnovení vítání občánků informaci o podnětu k znovuobnovení vítání občánků, projednat tento podnět v kulturní, sociální a školské komisi. T: září 2007 Z: Ing. Oldřiška Navrátilová 2278/12/2007 Personální záležitosti informaci o personální problematice spojené se zaváděním nové legislativy, připravit návrh na řešení výše uvedené záležitosti a to v oblasti výkonu státní správy i samosprávných činností. T: Z: Mgr. Ivan Týle, Mgr. Tomáš Vindiš Miloš Lossmann místostarosta města Mgr. Ivan Týle starosta města Za správnost: Mgr. Tomáš Vindiš tajemník MěÚ 11

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 04.05.2010

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 04.05.2010 Příloha č. 1 zápisu z jednání 61. schůze M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 04.05.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 1. schůze U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í z 68. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 09.11.2010

U S N E S E N Í z 68. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 09.11.2010 Příloha č. 1 zápisu z jednání 68. schůze M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 68. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 09.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 11.7.2011

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 11.7.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 13. schůze U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 11.7.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 26. 8. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 26. 8. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 26. 8. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2637/28/2008 Výsledky hospodaření města Nový Jičín za I.

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.11.2008

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.11.2008 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.11.2008 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 59. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 30.03.2010

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 59. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 30.03.2010 Příloha č. 1 zápisu z jednání 59. schůze M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 59. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 30.03.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 66. schůze U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze U S N E S E N Í z 56. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 19.01.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3162/56/2010 Přijetí

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 6. 11. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 6. 11. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 6. 11. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2352/16/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za III. čtvrtletí

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 38. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27.6.2012

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 38. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27.6.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 38. schůze U S N E S E N Í z 38. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27.6.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 32. schůze U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 399/15/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 7.ledna 2015 1. dodatek č.1 Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené mezi Městem Horní Planá a společností ALPS s.r.o., IČ: 28068939. 2. zakoupení osobního

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 28.6.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 28.6.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 28.6.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 23.02.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3189/58/2010 Vyhodnocení

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 21.02.2011

U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 21.02.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 6. schůze U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 21.02.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 32. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.12.2011

Město Horažďovice. Usnesení z 32. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.12.2011 Město Horažďovice Usnesení z 32. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 19.12.2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 21. 4. 2010 Bod pořadu jednání: 12. Prodej pozemků lokalita Vyhlídková IZ Věc: Prodej pozemku lokalita Vyhlídková IZ

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 18.9.2008

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 18.9.2008 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 18.9.2008 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více