U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ"

Transkript

1 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů u PO města, 2) žádost Střediska ranné péče Ostrava o finanční příspěvek změnu závazných ukazatelů na rok 2007 u příspěvkových organizací města takto: a. u SVČ FOKUS z důvodu přechodu organizace na nového zřizovatele od (viz RO č. 29/2007): - zvýšení dotace na investice o ,00 Kč (do investičního fondu), - zvýšení příspěvku na provoz o 1.755,00 Kč (do FKSP), b. u Technických služeb města Nového Jičína (viz RO č. 34/a,d,e/2007): - navýšení objemu půjčených investičních prostředků na nákup svozového vozidla o 4, ,00 Kč s termínem splatnosti částky 2, ,00 Kč do a částky 1, ,00 Kč do , - zvýšení neinvestičního příspěvku o ,00 Kč na opravu vjezdového stojanu na centrálním parkovišti, - navýšení příspěvku (dotace) o ,00 Kč na mobiliář, c. u školských a předškolských organizací (viz RO č. 35/2007): - u MŠ Máj zvýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč na stavební úpravy na MŠ Jubilejní ("Přístav dětství"), - u MŠ Máj zvýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč (dopočítání odpisů u automatické pračky převzaté z jeslí), - u MŠ Trojlístek zvýšení příspěvku o ,00 Kč na údržbu majetku (oprava konvektomatu ve školní jídelně na MŠ Máchova), - u ZŠ Komenského 66 snížení provozního příspěvku o ,00 Kč (zrušení pracoviště ZŠ Beskydská), - u ZŠ Komenského 68 zvýšení příspěvku na údržbu o ,00 Kč (na opravu přívodu vzduchu, výměnu digestoří a výměnu přívodního potrubí nad mycím centrem ve školní jídelně), - u ZŠ Jubilejní zvýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč (na zakoupení termonádob pro převoz stravy: ,00 Kč a na rekonstrukci školní jídelny - samostatný úsek porcování masa a mytí termosů včetně přívodu elektřiny, nákupu dřezů, nerez stolů a regálů: ,00 Kč na ZŠ Dlouhá), - zvýšení příspěvku na provoz o 4.110,00 Kč u ZŠ Jubilejní (vyhodnocení "Pedagogická osobnost roku 2007"), - zvýšení příspěvku na provoz o 4.110,00 Kč u ZŠ Komenského 66 (vyhodnocení "Pedagogická osobnost roku 2007"), - zvýšení příspěvku na provoz o 4.110,00 Kč u ZŠ Komenského 68 (vyhodnocení "Pedagogická osobnost roku 2007"), - zvýšení příspěvku na provoz o 4.110,00 Kč u ZŠ Tyršova (vyhodnocení "Pedagogická osobnost roku 2007"), 1

2 - zvýšení provozního příspěvku o ,00 Kč u ZŠ Jubilejní na plavecký výcvik 2. a 3. tříd za období 1-6/2007, - zvýšení provozního příspěvku o ,00 Kč u ZŠ Komenského 66 na plavecký výcvik 2. a 3. tříd za období 1-6/2007, - zvýšení provozního příspěvku o ,00 Kč u ZŠ Komenského 68 na plavecký výcvik 2. a 3. tříd za období 1-6/2007, - zvýšení provozního příspěvku o ,00 Kč u ZŠ Tyršova na plavecký výcvik 2. a 3. tříd za období 1-6/2007, - zvýšení provozního příspěvku o 9.480,00 Kč u ZŠ Libhošť na plavecký výcvik 2. a 3. tříd za období 1-6/2007, - zvýšení příspěvku na údržbu majetku o ,00 Kč u ZŠ Komenského 68 na odstranění závady na plynovém kotli ve školní jídelně, - zvýšení příspěvku na údržbu majetku o ,00 Kč u MŠ Sady (60.000,00 Kč na opravu podlahy v MŠ Jiráskova a ,00 Kč na opravu komínů v MŠ Revoluční a MŠ Smetanovy sady), d. u Bytového podniku města Nový Jičín (viz RO č. 47/2007): - zvýšení dotace o 6, ,00 Kč na provedené technické zhodnocení na majetku města, e. zvýšení příspěvku na údržbu o ,00 Kč Městskému kulturnímu středisku Nový Jičín účelově určeného na opravu vily Husova 2 z programu regenerace MPR a MPZ (viz RO č. 33/2007), f. změnu a rozšíření závazných ukazatelů u Kina Květen z důvodu přiznané dotace z Ministerstva kultury ČR (bez nároku na rozpočet zřizovatele) takto: - původní "oprava" elektrorozvodny kina se mění na "rekonstrukce" elektrorozvodny kina (změna parametrů), - text závazných ukazatelů se rozšiřuje navíc o provedení "modernizace světelné techniky včetně červeného světla do klubového sálu Artefakt", 2. bere na vědomí žádost Střediska ranné péče Ostrava, Nádražní 80, Moravská Ostrava o finanční příspěvek tří dětí s těžkým zrakovým postižením ve věku 0-6 let z Nového Jičína a neschvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu města v roce /12/2007 Žádost o mimořádnou dotaci TJ - Sokol Žilina 1. neschvaluje poskytnutí mimořádné dotace TJ - Sokol Žilina z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2007, 2. doporučuje TJ - Sokolu Žilina vyjasnit statutární zastupování a následně znovu požádat Radu města o finanční příspěvek (dle průvodní zprávy). 2263/12/2007 Projednání protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly u ZŠ a MŠ Nový Jičín, Libhošť 90 výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90, dle předloženého "Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly na 2

3 místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě s odkazem na 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole", splnit nápravná opatření uvedená v bodech 1 až 9 protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly. T: Z: Ing. Oldřiška Navrátilová, Mgr. Ludmila Okáčová, Mgr. Dagmar Michálková 2264/12/2007 Vyhodnocení akce Veletrh Novojičínska zprávu o vyhodnocení VIII. ročníku Veletrhu Novojičínska, zařadit XI. ročník Veletrhu Novojičínska do plánu akcí roku 2008 včetně zařazení nutných nákladů do návrhu rozpočtu města /12/2007 Stanovisko k návrhu komise dopravy ke změně dopravního režimu ulice Hoblíkova, Komenského, Žižkova, Msgr. Šrámka, Nábřežní návrh komise dopravy ke změně dopravního režimu ul. Hoblíkova, Komenského, Žižkova, Msgr. Šrámka a Nábřežní, po zvážení připomínek vznesených na jednání, zveřejnění a projednání s občany, připravit výsledný návrh na příští jednání. T: Z: Ing. Vladimír Bárta, MVDr. Milan Šturm, Bc. Libor Macíček 2266/12/2007 Možnosti výstavby parkovacích domů v Novém Jičíně průběžnou informaci o možnostech výstavby automatických parkovacích domů na území města s doporučením pro lokality Loučka, Dlouhá a Revoluční. 2267/12/2007 Úprava - doplnění komise pro hodnocení nabídek na pojistitele města doplnění komise pro hodnocení nabídek na pojistitele majetku města dle předloženého návrhu. 3

4 2268/12/2007 Informace o dokončení rekonstrukce domu Masarykovo náměstí 42/26 1. souhlasí s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo mezi BPM a dodavatelem stavby rekonstrukce domu Masarykovo náměstí 42/26 obsahujícím změnu termínu dokončení. 2269/12/2007 Bytové záležitosti (dle materiálu OSV) 1. nebylo přijato žádné usnesení, 2. schvaluje a. přidělení bytu nízkého standardu panu V. Markovi na dobu 3 měsíců s možností prodlužování, b. přidělení bytu nízkého standardu panu J. Oračkovi na dobu 3 měsíců s možností prodlužování, 3. neschvaluje a. přidělení jiného bytu nízkého standardu panu A. Zajíci, b. přidělení jiného bytu nízkého standardu paní I. Szakalové, c. přidělení jiného bytu nízkého standardu B. Gažové a M. Tankovi, d. přidělení bytu nízkého standardu panu E. Tkačík-Kačovi ml., e. přidělení bytu nízkého standardu panu L. Kačovi, 4. schvaluje mimořádné přidělení sociálního bytu o velikosti 0+1 paní J. Kráčmarové a zařazuje do bytového pořadníku na sociální byt, 5. bere na vědomí žádost o přidělení náhradního bytu manželům V. a I. Kačovým, 6. neschvaluje přidělení náhradního bytu paní H. Pechové a L. Szakalovi, 7. schvaluje rozšíření bytového pořadníku ve velikostní skupině 1+1 o žadatele: - V. Kročilová na pořadí č. 6, - Ž. Gažová na pořadí č. 7, - J. Suchánková na pořadí č. 8, - P. Hruboňová na pořadí č. 9, - M. Olejníková na pořadí č. 10, - A. Hrynyšinová na pořadí č. 11, poznámka: žadatelka má zájem o bezbariérový byt (těžce zdravotně postižené dítě), 8. a. ruší nabídkové řízení č.43 (č.j. 2116/R6/2007 bod č. 11), b. ukládá BPM a OSV posoudit možnosti změny směrnice 7/2004 a po projednání v bytové komisi tuto předložit, T: listopad 2007 Z: Mgr. Antonín Urban, Ing. Miloslav Holiš c. ukládá vedoucímu bytového oddělení zaslat paní Kadlecové doporučení rady města o postupu řešení její situace ve smyslu průvodní zprávy, d. vyhlašuje nové nabídkové řízení č. 45 včetně upravených podmínek, 4

5 9. schvaluje vyhlášení nabídkového řízení č. 44 na pronájem volné bytové jednotky č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Bulharská 17 za uvolněné nájemné. 2270/12/2007 Nájemné v DPS navržený postup pro úpravu nájemného v bytech v DPS dle předloženého návrhu. 2271/12/2007 Souhlas se stavebními úpravami (Mendelova střední škola) 1. souhlasí se záměrem Mendelovy střední školy, funkčně propojit budovy v majetku Města Nový Jičín s budovou v majetku Moravskoslezského kraje, dle průvodní zprávy, za předpokladu uzavření dohody mezi uživatelem a vlastníky nemovitosti o realizaci investice do těchto objektů. 2272/12/2007 Majetkoprávní záležitosti ukončení nájemních vztahů dohodou k u těchto majetkoprávních záměrů č.: a Nájem části pozemku parcela č. 126/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, nájemce R. Dvořák, b Nájem části pozemku parcela č. 426/6 (ostatní plocha, zeleň o výměře 11 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína, nájemce P. Kunc, c Nájem nebytových prostor v přízemí Stomatologické polikliniky na ulici Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín (místnost o výměře 21,65 + podíl na společných prostorách), nájemce I. Jandová, 2. souhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a Nájem nebytových prostor ve II. patře domu Divadelní 8, Nový Jičín (jedna místnost o výměře 17,05 m2), b Prodej pozemku parcela č. 507/1 (ostatní plocha, silnice o výměře 136 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí; c Prodej části pozemku parcela č. 252/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 125 m2) v k.ú. Libhošť; d Nájem části pozemku parcela č. 817/1 (ostatní plocha, silnice o výměře cca 19,7 m2) a části pozemku parcela č. 878 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí; e Nájem části pozemku parcela č. 126/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína; f Nájem části pozemku parcela č. 426/6 (ostatní plocha, zeleň o výměře 11 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína; 5

6 g Nájem nebytových prostor v přízemí Stomatologické polikliniky na ulici Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín (místnost o výměře 21,65 + podíl na společných prostorách); h Prodej pozemku parcela č. 608/47 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí. 3. odkládá zveřejnění záměru - nájem (výpůjčka) části fasády objektu č.p na ul. Vančurova v Novém Jičíně (bývalý J-klub), majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost o prodej pozemků parcela č. 588/1 (ostatní plocha, zeleň), parcela č. 594/6 (ostatní plocha, manipulační plocha), parcela č. 594/8 (ostatní plocha, zeleň), parcela č. 589/1 (ostatní plocha, neplodná půda), parcela č. 588/8 (ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí a ukládá projednat záměr v příslušných komisích rady města, majetkoprávní záměr č nesouhlasí se zveřejněním nájmu části pozemku parcela č. 162/1 (zahrada) v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí, majetkoprávní záměr č schvaluje konkretizaci u těchto majetkoprávních záměrů: a. V 172 Výpůjčka nebytových prostor v objektu č.p na ul. Vančurova v Novém Jičíně (sklad o výměře 32 m2) pro T. Mixovou, s tím, že podmínkou trvání výpůjčky bude podpora kulturních a sportovních akcí pořádaných městem ze strany výpůjčitele; b Nájem části fasády domu Sokolovská 9, Nový Jičín pro společnost MITASCH spol. s r.o., se sídlem Nový Jičín Lesní 61, za účelem umístění dvou prosklených reklamních a informačních vitrín, nájemné Kč 1.000,00/každý započatý m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; c Nájem části pozemku parcela č. 330/8 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí pro M. Šustkovou, za účelem umístění prodejního stánku bez prodeje alkoholických nápojů, nájemné Kč 662,00/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; d Nájem pozemků dle předloženého návrhu v k.ú. Žilina u Nového Jičína a Bludovice u Nového Jičína o celkové výměře m2 pro Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín, se sídlem Šenov u Nového Jičína E. Krásnohorské 178, pro zemědělské využití, nájemné 1,5 % z BPEJ tj. Kč ,00 a dále schvaluje úpravu stávajících nájemních smluv dle předloženého návrhu a zvýšení nájemného na 1,5 % z BPEJ. e Nájem části pozemku parcela č. 536/4 (ostatní plocha, zeleň o výměře 327 m2) a části pozemku parcela č. 553/7 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 200 m2) vše k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí pro společnost FORNIX INVEST spol. s r.o., se sídlem Nový Jičín Lesní 61, za účelem vybudování parkoviště a zázemí společnosti, nájemné Kč 2.345,00/předmět nájmu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; f Nájem části pozemku parcela č. st. 105/1 (rodinný dům) o výměře cca 90 m2 v k.ú. Nový Jičín Město pro J. Radkovského, jako dvůr, nájemné Kč 3,90/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s podmínkou zachováni stávajícího režimu pro umístění popelnic; 6

7 7. odkládá rozhodnutí ve věci nájmu pozemku parcela č. 829 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 150 m2) včetně vodojemu v k.ú. Žilina u Nového Jičína, majetkoprávní záměr č nesouhlasí s úpravou nájemní smlouvy dle návrhu Vojenské ubytovací a stavební správy Olomouc, se sídlem Olomouc Tř.1.Máje 1, majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost J. Zubka a M. Jurkové o splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného a záloh na služby a energie a souhlasí s úhradou dluhu ve čtyřech rovnoměrných splátkách s termínem úhrady poslední splátky nejpozději do za podmínky, že stávající platby budou ze strany nájemníka hrazeny řádným způsobem, majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost Ing. D. Chrustawczuka a schvaluje snížení nájemného z pozemku parcela č. st.1999 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2) a části pozemku parcela č. 264/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o 50 % stávajícího nájmu, majetkoprávní záměr č souhlasí se změnou nájemce částí pozemků parcela č. 478/2 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 2647 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, parcela č. 625/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí a pozemku parcela č. 641/1 (zahrada o výměře 58 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí z původního nájemce Bc. R. Svobody na společnost Tenis & Reality Olympia, s.r.o., se sídlem Nový Jičín Purkyňova 405/46, majetkoprávní záměry č a souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce objektu občanské vybavenosti (hasičská zbrojnice) bez č.p. v Novém Jičíně Kojetíně na pozemku parcela č. st. 56 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína a sportovního areálu víceúčelového hřiště v Novém Jičíně - Kojetíně na pozemku parcela č. st. 97 a části pozemku parcela č. 168/4 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína pro Sportovní klub Kojetín, se sídlem Nový Jičín Kojetín 2, na dobu 10 let majetkoprávní záměry č a nedoporučuje ZM schválit snížení kupní ceny při prodeji části pozemku parcela č. 293/24 (orná půda), dle GP nově vzniklé pozemky parcela č. 293/36 a parcela č. 293/37, oba v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, (usnesení ZM ze dne , číslo 23/27/2006 bod 7g), majetkoprávní záměr č nesouhlasí s umístěním (legalizací) reklamního stojanu na části pozemku parcela č. 28/1 (ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí, a ukládá reklamní stojan odstranit, majetkoprávní záměr č doporučuje zrušit usnesení ZM ze dne , číslo 26/5/2007 bod 8, prodej části pozemku parcela č. 584/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí a zachovat nájemní vztah s úpravou výměry nájmu majetkoprávní záměr č Majetkoprávní záměr č. V 235 byl stažen z programu jednání. 17. doporučuje ZM schválit výkup pozemků parcela č. 478/11 (ostatní plocha, sportoviště o výměře 7

8 103 m2) a parcela č. 478/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře121 m2) v k.ú. Nový Jičín -Dolní Předměstí od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 Rašínovo nábřeží 42 za cenu dle znaleckého posudku a v případě schválení tohoto záměru souhlasí s úhradou ½ nákladů na GP, majetkoprávní záměr č. V doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku parcela č. 127/5 (zahrada o výměře 163 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí z majetku ČR-Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Praha Husinecká 1024/11a do vlastnictví města, majetkoprávní záměr č. V schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění stavby chodníkového tělesa na části pozemku parcela č. 1324/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 1 m2) a na části pozemku parcela č.1325 (zahrada o výměře cca 45 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi Městem Nový Jičín, jako oprávněným a S. Křepelkou jako povinným, za cenu pětinásobku ročního plnění, majetkoprávní záměr č. V schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy na části pozemku parcela č. 532/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a části pozemku parcela č.665/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a společností TONAK a.s., se sídlem Nový Jičín Zborovská 823/65, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 2 zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení vodovodní a plynové přípojky v pozemku parcela č. 9/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a parcela č. 9/4 (ostatní plocha) vše v k.ú. Nový Jičín - Město mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a J. Novotným jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 22. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty a kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 252/1 (ostatní plocha) v k.ú. Libhošť mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a M. a P. Máchovými jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění. 23. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení elektrického vedení NN v pozemku parcela č. 301/2 (orná půda) a parcela č. 301/4 (ostatní plocha) vše v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a ČR-Ministerstvem obrany, se sídlem Praha 6 - Dejvice Tychonova 1, jako oprávněným, za cenu dle ZP. 24. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení zemního kabelového vedení VN včetně ochranného pásma v pozemcích parcela č. 1493/22 (orná půda), parcela č. 1493/95 (orná půda), parcela č. 1493/99 (orná půda), parcela č. 1592/26 (ostatní plocha) vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín Teplická 874/8, jako oprávněným, za cenu Kč 5.000,00/věcné břemeno. 25. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení zemního kabelového vedení NN včetně ochranného pásma v pozemcích parcela č. 1493/22 (orná půda), parcela č. 1493/24 (orná půda), parcela č. 1493/95 (orná půda), parcela č. 1592/26 (ostatní plocha) vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi Městem Nový Jičín, jako povinným 8

9 a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín Teplická 874/8, jako oprávněným, za cenu Kč 5.000,00/věcné břemeno. 26. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení inženýrských sítí k RD a vybudování sjezdu na pozemku parcela č. 1493/95 (orná půda) v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a manžely Mirafuentesovými jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění. 27. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení inženýrských sítí (vodovodní a plynová přípojka, svod dešťové vody, vedení NN) v pozemku parcela č. 951/1 (ostatní plocha) v k.ú. Loučka u Nového Jičína mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a J. Orlitou jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 28. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení inženýrských sítí (vedení NN, přípojka tlakové kanalizace, vodovodní přípojka) a napojení sjezdu na pozemku parcela č (ostatní plocha) v k.ú. Libhošť mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a R. Modrovičem a MUDr. H. Steigerovou jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění. 29. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 900 (ostatní plocha), parcela č. 899 (ostatní plocha), parcela č.539/3 (zahrada) vše v k.ú. Nový Jičín Horní předměstí mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a Společenstvím vlastníků bytových jednotek domu Skalky č.p a č.p. 1239, Nový Jičín, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 30. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení uložení vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 9/4 (ostatní plocha) v k.ú. Nový Jičín - Město mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a J. Radkovským jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 31. Majetkoprávní záměr č. 067 byl stažen s programu jednání. 32. schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor výpovědí - nebytový prostor v přízemí domu 5. května 8, Nový Jičín, nájemce Italia Trading Corporation, s.r.o., Teplice nad Bečvou, majetkoprávní záměr 933, schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor dohodou ke dni nebytový prostor v přízemí domu Sokolovská 9, Nový Jičín, nájemce Český svaz zahrádkářů, Územní rada, Nový Jičín, majetkoprávní záměr schvaluje konkretizaci nájmu nebytových prostor v domě Msgr. Šrámka 13, Nový Jičín (místnost v suterénu, zadní vchod Klub důchodců) pro Český svaz zahrádkářů, Územní rada, Nový Jičín, za účelem provozování činnosti svazu, nájemné Kč 150,00/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, majetkoprávní záměr schvaluje umístění reklamních plachet s logem Komerční banky a.s. na stávajícím stožáru na pozemku parcela č. 519/1 v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí, majetkoprávní záměr odkládá 9

10 rozhodnutí ve věci navýšení kupní ceny při výkupu části pozemku parcela č. 730/39 (trvalý travní porost) v k.ú. Nový Jičín Horní předměstí a ukládá OOP prověřit možné dopady při stavbě cyklostezky při nerealizaci tohoto výkupu, majetkoprávní záměr V 344 I. 37. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při provozování pronajímaného zařízení ve vlastnictví města Nový Jičín ze dne se společnosti Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152 a schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a tepelných zařízení ze dne se společnosti Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/ bere na vědomí a schvaluje uzavření Dohody o skončení nájmu na pozemky v areálu budoucího Průmyslového parku Nový Jičín s nájemcem Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno - Školní zemědělský podnik Nový Jičín, E. Krásnohorské 178, Šenov u Nového Jičína, majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost společnosti M.L.Moran, a.s. se sídlem Praha 1, V Celnici 10 o prodej pozemků v průmyslové zóně a doporučuje předložit žádost ZM, majetkoprávní záměr č /12/2007 Zpráva o vydaných stavebních povoleních a územních rozhodnutích zprávu o vydaných stavebních povoleních a územních rozhodnutích na území města od /12/2007 Pravidla pro vyřizování stížností a petic podle ust. 102 odst.2 písm.n) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů směrnici "Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic". 2275/12/2007 Pravidla pro poskytování informací dle vydává Směrnici č. 10/2007 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dle předloženého návrhu. 2276/12/2007 Stanovisko k přípravě vydání nových knih vydání reedice knihy o Novém Jičíně v roce 2008, projednat záměr v odborných komisích a navrhnout zařazení nákladů na vydání knihy do rozpočtu města na rok

11 T: průběžně Z: Ing. Stanislav Bartoň 2277/12/2007 Podnět k znovuobnovení vítání občánků informaci o podnětu k znovuobnovení vítání občánků, projednat tento podnět v kulturní, sociální a školské komisi. T: září 2007 Z: Ing. Oldřiška Navrátilová 2278/12/2007 Personální záležitosti informaci o personální problematice spojené se zaváděním nové legislativy, připravit návrh na řešení výše uvedené záležitosti a to v oblasti výkonu státní správy i samosprávných činností. T: Z: Mgr. Ivan Týle, Mgr. Tomáš Vindiš Miloš Lossmann místostarosta města Mgr. Ivan Týle starosta města Za správnost: Mgr. Tomáš Vindiš tajemník MěÚ 11

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 04.05.2010

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 04.05.2010 Příloha č. 1 zápisu z jednání 61. schůze M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 04.05.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 1. schůze U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 68. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 09.11.2010

U S N E S E N Í z 68. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 09.11.2010 Příloha č. 1 zápisu z jednání 68. schůze M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 68. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 09.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 10/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 10/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 10/2012 z 10. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 16. května 2012 V Horních Bludovicích dne 16.

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 11.7.2011

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 11.7.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 13. schůze U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 11.7.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16 Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 458/43/16 Rada obce Doubrava program 43. schůze Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 1. Zahájení a procesní záležitosti 2.

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.02.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/28/2015 Schválení programu 28. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 38. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27.6.2012

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 38. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27.6.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 38. schůze U S N E S E N Í z 38. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27.6.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 59. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 30.03.2010

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 59. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 30.03.2010 Příloha č. 1 zápisu z jednání 59. schůze M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 59. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 30.03.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 039/12/Pa U S N E S E N Í 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 4. 9. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1546/39-1570/39 Rozdělovník - členové

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 26. 8. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 26. 8. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 26. 8. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2637/28/2008 Výsledky hospodaření města Nový Jičín za I.

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.11.2008

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.11.2008 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.11.2008 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze U S N E S E N Í z 56. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 19.01.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3162/56/2010 Přijetí

Více

USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/47/2016 Schválení programu 47. schůze Rady města Uničova

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 66. schůze U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 15. května 2013 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 573/19-596/19

Více