U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ"

Transkript

1 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů u PO města, 2) žádost Střediska ranné péče Ostrava o finanční příspěvek změnu závazných ukazatelů na rok 2007 u příspěvkových organizací města takto: a. u SVČ FOKUS z důvodu přechodu organizace na nového zřizovatele od (viz RO č. 29/2007): - zvýšení dotace na investice o ,00 Kč (do investičního fondu), - zvýšení příspěvku na provoz o 1.755,00 Kč (do FKSP), b. u Technických služeb města Nového Jičína (viz RO č. 34/a,d,e/2007): - navýšení objemu půjčených investičních prostředků na nákup svozového vozidla o 4, ,00 Kč s termínem splatnosti částky 2, ,00 Kč do a částky 1, ,00 Kč do , - zvýšení neinvestičního příspěvku o ,00 Kč na opravu vjezdového stojanu na centrálním parkovišti, - navýšení příspěvku (dotace) o ,00 Kč na mobiliář, c. u školských a předškolských organizací (viz RO č. 35/2007): - u MŠ Máj zvýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč na stavební úpravy na MŠ Jubilejní ("Přístav dětství"), - u MŠ Máj zvýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč (dopočítání odpisů u automatické pračky převzaté z jeslí), - u MŠ Trojlístek zvýšení příspěvku o ,00 Kč na údržbu majetku (oprava konvektomatu ve školní jídelně na MŠ Máchova), - u ZŠ Komenského 66 snížení provozního příspěvku o ,00 Kč (zrušení pracoviště ZŠ Beskydská), - u ZŠ Komenského 68 zvýšení příspěvku na údržbu o ,00 Kč (na opravu přívodu vzduchu, výměnu digestoří a výměnu přívodního potrubí nad mycím centrem ve školní jídelně), - u ZŠ Jubilejní zvýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč (na zakoupení termonádob pro převoz stravy: ,00 Kč a na rekonstrukci školní jídelny - samostatný úsek porcování masa a mytí termosů včetně přívodu elektřiny, nákupu dřezů, nerez stolů a regálů: ,00 Kč na ZŠ Dlouhá), - zvýšení příspěvku na provoz o 4.110,00 Kč u ZŠ Jubilejní (vyhodnocení "Pedagogická osobnost roku 2007"), - zvýšení příspěvku na provoz o 4.110,00 Kč u ZŠ Komenského 66 (vyhodnocení "Pedagogická osobnost roku 2007"), - zvýšení příspěvku na provoz o 4.110,00 Kč u ZŠ Komenského 68 (vyhodnocení "Pedagogická osobnost roku 2007"), - zvýšení příspěvku na provoz o 4.110,00 Kč u ZŠ Tyršova (vyhodnocení "Pedagogická osobnost roku 2007"), 1

2 - zvýšení provozního příspěvku o ,00 Kč u ZŠ Jubilejní na plavecký výcvik 2. a 3. tříd za období 1-6/2007, - zvýšení provozního příspěvku o ,00 Kč u ZŠ Komenského 66 na plavecký výcvik 2. a 3. tříd za období 1-6/2007, - zvýšení provozního příspěvku o ,00 Kč u ZŠ Komenského 68 na plavecký výcvik 2. a 3. tříd za období 1-6/2007, - zvýšení provozního příspěvku o ,00 Kč u ZŠ Tyršova na plavecký výcvik 2. a 3. tříd za období 1-6/2007, - zvýšení provozního příspěvku o 9.480,00 Kč u ZŠ Libhošť na plavecký výcvik 2. a 3. tříd za období 1-6/2007, - zvýšení příspěvku na údržbu majetku o ,00 Kč u ZŠ Komenského 68 na odstranění závady na plynovém kotli ve školní jídelně, - zvýšení příspěvku na údržbu majetku o ,00 Kč u MŠ Sady (60.000,00 Kč na opravu podlahy v MŠ Jiráskova a ,00 Kč na opravu komínů v MŠ Revoluční a MŠ Smetanovy sady), d. u Bytového podniku města Nový Jičín (viz RO č. 47/2007): - zvýšení dotace o 6, ,00 Kč na provedené technické zhodnocení na majetku města, e. zvýšení příspěvku na údržbu o ,00 Kč Městskému kulturnímu středisku Nový Jičín účelově určeného na opravu vily Husova 2 z programu regenerace MPR a MPZ (viz RO č. 33/2007), f. změnu a rozšíření závazných ukazatelů u Kina Květen z důvodu přiznané dotace z Ministerstva kultury ČR (bez nároku na rozpočet zřizovatele) takto: - původní "oprava" elektrorozvodny kina se mění na "rekonstrukce" elektrorozvodny kina (změna parametrů), - text závazných ukazatelů se rozšiřuje navíc o provedení "modernizace světelné techniky včetně červeného světla do klubového sálu Artefakt", 2. bere na vědomí žádost Střediska ranné péče Ostrava, Nádražní 80, Moravská Ostrava o finanční příspěvek tří dětí s těžkým zrakovým postižením ve věku 0-6 let z Nového Jičína a neschvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu města v roce /12/2007 Žádost o mimořádnou dotaci TJ - Sokol Žilina 1. neschvaluje poskytnutí mimořádné dotace TJ - Sokol Žilina z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2007, 2. doporučuje TJ - Sokolu Žilina vyjasnit statutární zastupování a následně znovu požádat Radu města o finanční příspěvek (dle průvodní zprávy). 2263/12/2007 Projednání protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly u ZŠ a MŠ Nový Jičín, Libhošť 90 výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90, dle předloženého "Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly na 2

3 místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě s odkazem na 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole", splnit nápravná opatření uvedená v bodech 1 až 9 protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly. T: Z: Ing. Oldřiška Navrátilová, Mgr. Ludmila Okáčová, Mgr. Dagmar Michálková 2264/12/2007 Vyhodnocení akce Veletrh Novojičínska zprávu o vyhodnocení VIII. ročníku Veletrhu Novojičínska, zařadit XI. ročník Veletrhu Novojičínska do plánu akcí roku 2008 včetně zařazení nutných nákladů do návrhu rozpočtu města /12/2007 Stanovisko k návrhu komise dopravy ke změně dopravního režimu ulice Hoblíkova, Komenského, Žižkova, Msgr. Šrámka, Nábřežní návrh komise dopravy ke změně dopravního režimu ul. Hoblíkova, Komenského, Žižkova, Msgr. Šrámka a Nábřežní, po zvážení připomínek vznesených na jednání, zveřejnění a projednání s občany, připravit výsledný návrh na příští jednání. T: Z: Ing. Vladimír Bárta, MVDr. Milan Šturm, Bc. Libor Macíček 2266/12/2007 Možnosti výstavby parkovacích domů v Novém Jičíně průběžnou informaci o možnostech výstavby automatických parkovacích domů na území města s doporučením pro lokality Loučka, Dlouhá a Revoluční. 2267/12/2007 Úprava - doplnění komise pro hodnocení nabídek na pojistitele města doplnění komise pro hodnocení nabídek na pojistitele majetku města dle předloženého návrhu. 3

4 2268/12/2007 Informace o dokončení rekonstrukce domu Masarykovo náměstí 42/26 1. souhlasí s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo mezi BPM a dodavatelem stavby rekonstrukce domu Masarykovo náměstí 42/26 obsahujícím změnu termínu dokončení. 2269/12/2007 Bytové záležitosti (dle materiálu OSV) 1. nebylo přijato žádné usnesení, 2. schvaluje a. přidělení bytu nízkého standardu panu V. Markovi na dobu 3 měsíců s možností prodlužování, b. přidělení bytu nízkého standardu panu J. Oračkovi na dobu 3 měsíců s možností prodlužování, 3. neschvaluje a. přidělení jiného bytu nízkého standardu panu A. Zajíci, b. přidělení jiného bytu nízkého standardu paní I. Szakalové, c. přidělení jiného bytu nízkého standardu B. Gažové a M. Tankovi, d. přidělení bytu nízkého standardu panu E. Tkačík-Kačovi ml., e. přidělení bytu nízkého standardu panu L. Kačovi, 4. schvaluje mimořádné přidělení sociálního bytu o velikosti 0+1 paní J. Kráčmarové a zařazuje do bytového pořadníku na sociální byt, 5. bere na vědomí žádost o přidělení náhradního bytu manželům V. a I. Kačovým, 6. neschvaluje přidělení náhradního bytu paní H. Pechové a L. Szakalovi, 7. schvaluje rozšíření bytového pořadníku ve velikostní skupině 1+1 o žadatele: - V. Kročilová na pořadí č. 6, - Ž. Gažová na pořadí č. 7, - J. Suchánková na pořadí č. 8, - P. Hruboňová na pořadí č. 9, - M. Olejníková na pořadí č. 10, - A. Hrynyšinová na pořadí č. 11, poznámka: žadatelka má zájem o bezbariérový byt (těžce zdravotně postižené dítě), 8. a. ruší nabídkové řízení č.43 (č.j. 2116/R6/2007 bod č. 11), b. ukládá BPM a OSV posoudit možnosti změny směrnice 7/2004 a po projednání v bytové komisi tuto předložit, T: listopad 2007 Z: Mgr. Antonín Urban, Ing. Miloslav Holiš c. ukládá vedoucímu bytového oddělení zaslat paní Kadlecové doporučení rady města o postupu řešení její situace ve smyslu průvodní zprávy, d. vyhlašuje nové nabídkové řízení č. 45 včetně upravených podmínek, 4

5 9. schvaluje vyhlášení nabídkového řízení č. 44 na pronájem volné bytové jednotky č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Bulharská 17 za uvolněné nájemné. 2270/12/2007 Nájemné v DPS navržený postup pro úpravu nájemného v bytech v DPS dle předloženého návrhu. 2271/12/2007 Souhlas se stavebními úpravami (Mendelova střední škola) 1. souhlasí se záměrem Mendelovy střední školy, funkčně propojit budovy v majetku Města Nový Jičín s budovou v majetku Moravskoslezského kraje, dle průvodní zprávy, za předpokladu uzavření dohody mezi uživatelem a vlastníky nemovitosti o realizaci investice do těchto objektů. 2272/12/2007 Majetkoprávní záležitosti ukončení nájemních vztahů dohodou k u těchto majetkoprávních záměrů č.: a Nájem části pozemku parcela č. 126/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, nájemce R. Dvořák, b Nájem části pozemku parcela č. 426/6 (ostatní plocha, zeleň o výměře 11 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína, nájemce P. Kunc, c Nájem nebytových prostor v přízemí Stomatologické polikliniky na ulici Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín (místnost o výměře 21,65 + podíl na společných prostorách), nájemce I. Jandová, 2. souhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a Nájem nebytových prostor ve II. patře domu Divadelní 8, Nový Jičín (jedna místnost o výměře 17,05 m2), b Prodej pozemku parcela č. 507/1 (ostatní plocha, silnice o výměře 136 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí; c Prodej části pozemku parcela č. 252/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 125 m2) v k.ú. Libhošť; d Nájem části pozemku parcela č. 817/1 (ostatní plocha, silnice o výměře cca 19,7 m2) a části pozemku parcela č. 878 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí; e Nájem části pozemku parcela č. 126/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína; f Nájem části pozemku parcela č. 426/6 (ostatní plocha, zeleň o výměře 11 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína; 5

6 g Nájem nebytových prostor v přízemí Stomatologické polikliniky na ulici Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín (místnost o výměře 21,65 + podíl na společných prostorách); h Prodej pozemku parcela č. 608/47 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí. 3. odkládá zveřejnění záměru - nájem (výpůjčka) části fasády objektu č.p na ul. Vančurova v Novém Jičíně (bývalý J-klub), majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost o prodej pozemků parcela č. 588/1 (ostatní plocha, zeleň), parcela č. 594/6 (ostatní plocha, manipulační plocha), parcela č. 594/8 (ostatní plocha, zeleň), parcela č. 589/1 (ostatní plocha, neplodná půda), parcela č. 588/8 (ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí a ukládá projednat záměr v příslušných komisích rady města, majetkoprávní záměr č nesouhlasí se zveřejněním nájmu části pozemku parcela č. 162/1 (zahrada) v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí, majetkoprávní záměr č schvaluje konkretizaci u těchto majetkoprávních záměrů: a. V 172 Výpůjčka nebytových prostor v objektu č.p na ul. Vančurova v Novém Jičíně (sklad o výměře 32 m2) pro T. Mixovou, s tím, že podmínkou trvání výpůjčky bude podpora kulturních a sportovních akcí pořádaných městem ze strany výpůjčitele; b Nájem části fasády domu Sokolovská 9, Nový Jičín pro společnost MITASCH spol. s r.o., se sídlem Nový Jičín Lesní 61, za účelem umístění dvou prosklených reklamních a informačních vitrín, nájemné Kč 1.000,00/každý započatý m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; c Nájem části pozemku parcela č. 330/8 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí pro M. Šustkovou, za účelem umístění prodejního stánku bez prodeje alkoholických nápojů, nájemné Kč 662,00/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; d Nájem pozemků dle předloženého návrhu v k.ú. Žilina u Nového Jičína a Bludovice u Nového Jičína o celkové výměře m2 pro Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín, se sídlem Šenov u Nového Jičína E. Krásnohorské 178, pro zemědělské využití, nájemné 1,5 % z BPEJ tj. Kč ,00 a dále schvaluje úpravu stávajících nájemních smluv dle předloženého návrhu a zvýšení nájemného na 1,5 % z BPEJ. e Nájem části pozemku parcela č. 536/4 (ostatní plocha, zeleň o výměře 327 m2) a části pozemku parcela č. 553/7 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 200 m2) vše k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí pro společnost FORNIX INVEST spol. s r.o., se sídlem Nový Jičín Lesní 61, za účelem vybudování parkoviště a zázemí společnosti, nájemné Kč 2.345,00/předmět nájmu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; f Nájem části pozemku parcela č. st. 105/1 (rodinný dům) o výměře cca 90 m2 v k.ú. Nový Jičín Město pro J. Radkovského, jako dvůr, nájemné Kč 3,90/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s podmínkou zachováni stávajícího režimu pro umístění popelnic; 6

7 7. odkládá rozhodnutí ve věci nájmu pozemku parcela č. 829 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 150 m2) včetně vodojemu v k.ú. Žilina u Nového Jičína, majetkoprávní záměr č nesouhlasí s úpravou nájemní smlouvy dle návrhu Vojenské ubytovací a stavební správy Olomouc, se sídlem Olomouc Tř.1.Máje 1, majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost J. Zubka a M. Jurkové o splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného a záloh na služby a energie a souhlasí s úhradou dluhu ve čtyřech rovnoměrných splátkách s termínem úhrady poslední splátky nejpozději do za podmínky, že stávající platby budou ze strany nájemníka hrazeny řádným způsobem, majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost Ing. D. Chrustawczuka a schvaluje snížení nájemného z pozemku parcela č. st.1999 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2) a části pozemku parcela č. 264/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o 50 % stávajícího nájmu, majetkoprávní záměr č souhlasí se změnou nájemce částí pozemků parcela č. 478/2 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 2647 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, parcela č. 625/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí a pozemku parcela č. 641/1 (zahrada o výměře 58 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí z původního nájemce Bc. R. Svobody na společnost Tenis & Reality Olympia, s.r.o., se sídlem Nový Jičín Purkyňova 405/46, majetkoprávní záměry č a souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce objektu občanské vybavenosti (hasičská zbrojnice) bez č.p. v Novém Jičíně Kojetíně na pozemku parcela č. st. 56 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína a sportovního areálu víceúčelového hřiště v Novém Jičíně - Kojetíně na pozemku parcela č. st. 97 a části pozemku parcela č. 168/4 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína pro Sportovní klub Kojetín, se sídlem Nový Jičín Kojetín 2, na dobu 10 let majetkoprávní záměry č a nedoporučuje ZM schválit snížení kupní ceny při prodeji části pozemku parcela č. 293/24 (orná půda), dle GP nově vzniklé pozemky parcela č. 293/36 a parcela č. 293/37, oba v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, (usnesení ZM ze dne , číslo 23/27/2006 bod 7g), majetkoprávní záměr č nesouhlasí s umístěním (legalizací) reklamního stojanu na části pozemku parcela č. 28/1 (ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí, a ukládá reklamní stojan odstranit, majetkoprávní záměr č doporučuje zrušit usnesení ZM ze dne , číslo 26/5/2007 bod 8, prodej části pozemku parcela č. 584/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí a zachovat nájemní vztah s úpravou výměry nájmu majetkoprávní záměr č Majetkoprávní záměr č. V 235 byl stažen z programu jednání. 17. doporučuje ZM schválit výkup pozemků parcela č. 478/11 (ostatní plocha, sportoviště o výměře 7

8 103 m2) a parcela č. 478/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře121 m2) v k.ú. Nový Jičín -Dolní Předměstí od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 Rašínovo nábřeží 42 za cenu dle znaleckého posudku a v případě schválení tohoto záměru souhlasí s úhradou ½ nákladů na GP, majetkoprávní záměr č. V doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku parcela č. 127/5 (zahrada o výměře 163 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí z majetku ČR-Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Praha Husinecká 1024/11a do vlastnictví města, majetkoprávní záměr č. V schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění stavby chodníkového tělesa na části pozemku parcela č. 1324/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 1 m2) a na části pozemku parcela č.1325 (zahrada o výměře cca 45 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi Městem Nový Jičín, jako oprávněným a S. Křepelkou jako povinným, za cenu pětinásobku ročního plnění, majetkoprávní záměr č. V schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy na části pozemku parcela č. 532/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a části pozemku parcela č.665/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a společností TONAK a.s., se sídlem Nový Jičín Zborovská 823/65, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 2 zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení vodovodní a plynové přípojky v pozemku parcela č. 9/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a parcela č. 9/4 (ostatní plocha) vše v k.ú. Nový Jičín - Město mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a J. Novotným jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 22. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty a kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 252/1 (ostatní plocha) v k.ú. Libhošť mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a M. a P. Máchovými jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění. 23. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení elektrického vedení NN v pozemku parcela č. 301/2 (orná půda) a parcela č. 301/4 (ostatní plocha) vše v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a ČR-Ministerstvem obrany, se sídlem Praha 6 - Dejvice Tychonova 1, jako oprávněným, za cenu dle ZP. 24. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení zemního kabelového vedení VN včetně ochranného pásma v pozemcích parcela č. 1493/22 (orná půda), parcela č. 1493/95 (orná půda), parcela č. 1493/99 (orná půda), parcela č. 1592/26 (ostatní plocha) vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín Teplická 874/8, jako oprávněným, za cenu Kč 5.000,00/věcné břemeno. 25. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení zemního kabelového vedení NN včetně ochranného pásma v pozemcích parcela č. 1493/22 (orná půda), parcela č. 1493/24 (orná půda), parcela č. 1493/95 (orná půda), parcela č. 1592/26 (ostatní plocha) vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi Městem Nový Jičín, jako povinným 8

9 a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín Teplická 874/8, jako oprávněným, za cenu Kč 5.000,00/věcné břemeno. 26. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení inženýrských sítí k RD a vybudování sjezdu na pozemku parcela č. 1493/95 (orná půda) v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a manžely Mirafuentesovými jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění. 27. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení inženýrských sítí (vodovodní a plynová přípojka, svod dešťové vody, vedení NN) v pozemku parcela č. 951/1 (ostatní plocha) v k.ú. Loučka u Nového Jičína mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a J. Orlitou jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 28. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení inženýrských sítí (vedení NN, přípojka tlakové kanalizace, vodovodní přípojka) a napojení sjezdu na pozemku parcela č (ostatní plocha) v k.ú. Libhošť mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a R. Modrovičem a MUDr. H. Steigerovou jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění. 29. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 900 (ostatní plocha), parcela č. 899 (ostatní plocha), parcela č.539/3 (zahrada) vše v k.ú. Nový Jičín Horní předměstí mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a Společenstvím vlastníků bytových jednotek domu Skalky č.p a č.p. 1239, Nový Jičín, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 30. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení uložení vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 9/4 (ostatní plocha) v k.ú. Nový Jičín - Město mezi Městem Nový Jičín, jako povinným a J. Radkovským jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění. 31. Majetkoprávní záměr č. 067 byl stažen s programu jednání. 32. schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor výpovědí - nebytový prostor v přízemí domu 5. května 8, Nový Jičín, nájemce Italia Trading Corporation, s.r.o., Teplice nad Bečvou, majetkoprávní záměr 933, schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor dohodou ke dni nebytový prostor v přízemí domu Sokolovská 9, Nový Jičín, nájemce Český svaz zahrádkářů, Územní rada, Nový Jičín, majetkoprávní záměr schvaluje konkretizaci nájmu nebytových prostor v domě Msgr. Šrámka 13, Nový Jičín (místnost v suterénu, zadní vchod Klub důchodců) pro Český svaz zahrádkářů, Územní rada, Nový Jičín, za účelem provozování činnosti svazu, nájemné Kč 150,00/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, majetkoprávní záměr schvaluje umístění reklamních plachet s logem Komerční banky a.s. na stávajícím stožáru na pozemku parcela č. 519/1 v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí, majetkoprávní záměr odkládá 9

10 rozhodnutí ve věci navýšení kupní ceny při výkupu části pozemku parcela č. 730/39 (trvalý travní porost) v k.ú. Nový Jičín Horní předměstí a ukládá OOP prověřit možné dopady při stavbě cyklostezky při nerealizaci tohoto výkupu, majetkoprávní záměr V 344 I. 37. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při provozování pronajímaného zařízení ve vlastnictví města Nový Jičín ze dne se společnosti Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152 a schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a tepelných zařízení ze dne se společnosti Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/ bere na vědomí a schvaluje uzavření Dohody o skončení nájmu na pozemky v areálu budoucího Průmyslového parku Nový Jičín s nájemcem Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno - Školní zemědělský podnik Nový Jičín, E. Krásnohorské 178, Šenov u Nového Jičína, majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost společnosti M.L.Moran, a.s. se sídlem Praha 1, V Celnici 10 o prodej pozemků v průmyslové zóně a doporučuje předložit žádost ZM, majetkoprávní záměr č /12/2007 Zpráva o vydaných stavebních povoleních a územních rozhodnutích zprávu o vydaných stavebních povoleních a územních rozhodnutích na území města od /12/2007 Pravidla pro vyřizování stížností a petic podle ust. 102 odst.2 písm.n) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů směrnici "Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic". 2275/12/2007 Pravidla pro poskytování informací dle vydává Směrnici č. 10/2007 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dle předloženého návrhu. 2276/12/2007 Stanovisko k přípravě vydání nových knih vydání reedice knihy o Novém Jičíně v roce 2008, projednat záměr v odborných komisích a navrhnout zařazení nákladů na vydání knihy do rozpočtu města na rok

11 T: průběžně Z: Ing. Stanislav Bartoň 2277/12/2007 Podnět k znovuobnovení vítání občánků informaci o podnětu k znovuobnovení vítání občánků, projednat tento podnět v kulturní, sociální a školské komisi. T: září 2007 Z: Ing. Oldřiška Navrátilová 2278/12/2007 Personální záležitosti informaci o personální problematice spojené se zaváděním nové legislativy, připravit návrh na řešení výše uvedené záležitosti a to v oblasti výkonu státní správy i samosprávných činností. T: Z: Mgr. Ivan Týle, Mgr. Tomáš Vindiš Miloš Lossmann místostarosta města Mgr. Ivan Týle starosta města Za správnost: Mgr. Tomáš Vindiš tajemník MěÚ 11

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 66. schůze U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 6. 11. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 6. 11. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 6. 11. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2352/16/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za III. čtvrtletí

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 32. schůze U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová Ing. Petr Václavík, vedoucí OD

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová Ing. Petr Václavík, vedoucí OD Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 114. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.07.2014 od 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 4

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více