9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy"

Transkript

1 9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsedky, jevy Předpokady: 9110, 9114 Hodím kámen za normáních okoností jediný výsedek = spadne na zem Hodíme kámen na terč někoik možných výsedků (trefíme desítku, devítku,, střea půjde zcea vede) = náhodný pokus i když se snažíme vždy o stejné provedení (a stejný výsedek- trefení desítky) získáváme různé výsedky, které závisí na náhodě Př. 1: Jmenuj některé daší náhodné pokusy a naopak pokusy, které nemůžeme označit za náhodné. Nejběžnější náhodné pokusy: hod hrací kostkou hod mincí sejmutí karty z baíčku osování sportky měření rychosti moeku vzduchu testování účinnosti nového éku zkoumání výnosů nové podiny pokus o uměé opodnění (vastně i opodnění přirozenou cestou) Pokusy, které nemůžeme považovat za náhodné: zfiaovění fenoftaeinu v zásaditém prostředí zapáení sirky vhozené do ohně zničení auta, které narazí v pné rychosti do stěny pokud začneme i jevy, které se nezdají být náhodné pozorovat podrobněji, zjistíme náhodné maičkost (jak fenoftaein obarvuje zkumavku, kde sirka chytne, jakým směrem odétne kus krytu předního světa ) v minuosti bya náhodnost pokusů brána jako důsedek nedostatečné znaosti počátečních podmínek (kdybychom věděi přesně, jak jsme kostku hodii a jak vypadá podožka, měi bychom být schopni spočítat, jaké číso padne), dnes víme, že ani teoreticky není možné některé pokusy (havně v mikrosvětě) předpovědět jinak než jako náhodné pokusy s pravděpodobnostmi různých výsedků Co potřebujeme na prozkoumání náhodného pokusu: musíme znát všechny možné výsedky, kterými pokus může dopadnout a které spňují dvě podmínky: navzájem se vyučují (nemohou nastat dva naráz) jeden z nich nastane vždy množina všech možných výsedků pokusu (značíme Ω ), jednotivé výsedky (prvky množiny všech možných výsedků) značíme ω Pode náhodného pokusu, který zkoumáme může být Ω konečná (naše případy) i nekonečná. Př. 2: Urči množinu všech možných výsedků při násedujících náhodných pokusech: a) hod kasickou hrací kostkou 1

2 b) hod mincí c) sejmutí karty na začátku hry (vyšší vyhrává, mariášové karty) a) hod kasickou hrací kostkou na kostce může padnout šest různých hodnot Ω = { 1;2;3;4;5;6 } b) hod mincí mince má dvě strany (rub a íc) Ω = { r; } c) sejmutí karty na začátku hry (vyšší vyhrává) Ω = 7;8;9;10, spodek; svršek; krá; eso v baíčku je osm hodnot karet V některých případech má množina toik prvků, že se spojíme s tím, že určíme jejich počet a nepokoušíme se je všechny vypsat. Př. 3: Do třídy 4B2009 chodí 31 studentů. Urči koika způsoby může dopadnout osování: a) šesti studentů, kteří budou postupně maturovat v první maturitní den b) tří studentů, kteří zajistí vázy na květiny pro maturitní komisi a) šesti studentů, kteří budou postupně maturovat v první maturitní den šest studentů vybírám, maturovat budou postupně záeží na tom, kterého vybereme jako prvního a kterého jako druhého, vybíráme ze 31, bez opakování a záeží na pořadí 31! = = V6 ( 31) možností, prvků Ω 25! b) tří studentů, kteří zajistí vázy na květiny pro maturitní komisi tři studenti musí zajistit vázy, nezáeží na tom, kterého vybereme jako prvního vybíráme ze 31 bez opakování, nezáeží na pořadí sestavujeme tříčenné kombinace bez opakování 31 31! K3 ( 31) = = možností, prvků Ω 3 28! 3! Tak už je jasné, že budeme kombinatoriku docea často potřebovat. Pedagogická poznámka: Z pedagogického hediska není sovní zadání předchozího příkadu nejvhodnější. Jakmie se objevio sovo maturita, propada třída panice a začay se ozývat vzdechy: Radši o tom ani nemuv! V některých případech můžeme množinu všech možných výsedků sestavovat více způsoby: Př. 4: Sestav množinu všech možných výsedků náhodného pokusu hod třemi stejnými mincemi. první přístup: mince jsou stejné a nerozišujeme je Ω má čtyři prvky: Ω = 3 r ; 2 r,1 ; 1 r;2 ; 3 {( ) ( ) ( ) ( )} druhý přístup: všímáme si, na které z mincí, co pado rozišujeme mince mezi sebou Ω = r, r, r ; r, r, ; r,, r ;, r, r ; r,, ;, r, ;,, r ;,, Ω má osm prvků: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2

3 Ačkoiv se zdá, že první přístup je bižší skutečnosti (pokud mince hodíme najednou budeme je těžko rozišovat) a je jednodušší (množina Ω má méně prvků), v počtu pravděpodobnosti je daeko výhodnější druhý postup, protože všechny možnosti jsou v něm rovnocenné ( stejně pravděpodobné ) a v takovém případě jsou všechny úvahy snazší (je zřejmé, že 2 r,1 ; 1 r;2 pravděpodobnější než možnosti zbývající v prvním přístupu jsou možnosti ( ) ( ) protože mohou nastat třemi způsoby. Zásada: Pokud to bude jen trochu možné, budeme množinu všech možných výsedků sestavovat tak, aby všechny výsedky v této množině byy rovnocenné. Vrátíme se k našemu pokusu se třemi mincemi. Množina všech možných výsedků má osm Ω = r, r, r ; r, r, ; r,, r ;, r, r ; r,, ;, r, ;,, r ;,,. Zjišťovat zda prvků: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) nastaa pouze možnost ( r,, ) není příiš zajímavé. Zajímá nás napříkad zda na všech mincích pado to samé takový výsedek nemáme, ae máme dva výsedky, které tuto podmínku spňují, pokud je dáme dohromady vytvoří podmnožinu množiny Ω, které říkáme jev. Jezy většinou značíme vekými písmeny: A = r, r, r ;,, - jev A, že všech mincích pado to samé {( ) ( )} Př. 5: Urči výpisem násedující jevy, které mohou nastat při hodu třemi mincemi: b) jev B, při hodu pad na aespoň jedné minci rub a aespoň na jedné íc c) jev C, při hodu pad aespoň dvakrát íc d) jev D, při hodu pad jenom íc b) jev B, při hodu pad na aespoň jedné kostce rub a aespoň na jedné íc B = r, r, ; r,, r ;, r, r ; r,, ;, r, ;,, r {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )} c) jev C, při hodu pad aespoň dvakrát íc C = r,, ;, r, ;,, r ;,, {( ) ( ) ( ) ( )} d) jev D, při hodu pad jenom íc D =,, {( )} Ceá obast jevů má svoji terminoogii: E = = nemožný jev (napříkad: padnou čtyři íce, jev je jednom jeden, ae popsat ho můžeme mnoha způsoby) F = Ω = jistý jev (napříkad: padne kombinace íců a rubů ),, r B (obecně ω B ), výsedek ω je příznivý jevu B ( ) D C = jev D je podjevem jevu C jev A B je průnikem jevů A a B a nastává pokud nastávají najednou jevy A a B jev A B je sjednocením jevů A a B a nastává pokud nastává aespoň jeden z jevů A a B Je-i A B = = jevy A a B se navzájem vyučují A = jev opačný k jevu A (nastává právě tehdy, když jev A nenastává) 3

4 Pedagogická poznámka: Stihnout oba zbývající příkady je obtížné, ae mysím, že to není veký probém. Př. 6: Pro předchozí příkad hodu třemi mincemi najdi: a) jev, který je podjevem jevu C b) jev, který se vyučuje s jevem B c) jev opačný k jevu B d) jev, který je průnikem jevů B a C e) jev, který je sjednocením jevů A a C a) jev, který je podjevem jevu C podjevem jevu C je napříkad jev D (pady jenom íce), E = r,, ;, r, ;,, r - pady dva íce a jeden rub jiný daší podjev ( ) ( ) ( ) b) jev, který se vyučuje s jevem B A r, r, r ;,, s jevem B se vyučuje jev = ( ) ( ), nebo jev D = (,, ) c) jev opačný k jevu B opačným jevem k jevu B je jev A ( r, r, r) ;(,, ) výsedek ( r, r, r ) d) jev, který je průnikem jevů B a C patí: B C = E = (jev D opačný není, protože neobsahuje e) jev, který je sjednocením jevů A a C F = r, r, r ; r,, ;, r, ;,, r ;,, - nepad právě sjednocením jevů A a C je jev ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jeden íc Př. 7: Osudí obsahuje čtyři barevné koue: bíou, fiaovou, zeenou, a modrou. Při pokusu náhodně najednou vytáhneme z osudí dvě koue. a) sestav množinu Ω (množinu všech možných výsedků pokusu) b) Najdi výsedky příznivé jevu M (tažena modrá koue) a B (tažena bíá koue) c) Urči jevy M B a M B. U všech jevů urči počet příznivých výsedků. a) sestav množinu Ω (množinu všech možných výsedků pokusu) všechny možné dvojice ze čtyř možností, nezáeží na uspořádání Ω = b, f ; b, z ; b, m ; f, z ; f, m ; z, m (všechny výsedky jsou rovnocenné), 6 prvků {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )} b) Najdi výsedky příznivé jevu M (tažena modrá koue) a B (tažena bíá koue) M = b, m ; f, m ; z, m - 3 prvky {( ) ( ) ( )} (, );(, );(, ) B = b f b z b m - 3 prvky c) Urči jevy M B a M B. M B = b, f ; b, z ; b, m ; f, m ; z, m - 5 prvků {( ) ( ) ( ) ( ) ( )} (, ) M B = b m 4

5 Shrnutí: Množinu všech možných výsedků se snažíme sestavit tak, aby všechny její prvky byy rovnocenné. 5

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I .9. Vyjádření neznámé ze vzorce I Předpokady: 75, 85 Pedagogická poznámka: Ačkoiv v normání učebnici zabírá vyjadřování ze vzorce jenom tři stránky, věnova jsem ji ceou podkapitou, z někoika důvodů: Autor

Více

( n) ( ) ( ) 9.1.11 Kombinatorické úlohy bez opakování. Předpoklady: 9109

( n) ( ) ( ) 9.1.11 Kombinatorické úlohy bez opakování. Předpoklady: 9109 9.1.11 Kombinatorické úlohy bez opakování Předpoklady: 9109 Pedagogická poznámka: Tato hodina slouží jednak ke zopakování probraného, ale zejména k praktickému nácviku kombinatoriky v situaci, ve které

Více

Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti. Ing. Michael Rost, Ph.D. Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti Ing. Michael Rost, Ph.D. Co je to Statistika? Statistiku lze definovat jako vědní obor, zabývající se hromadnými jevy a procesy. Statistika zahrnuje jak

Více

9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I

9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I 9.. Základní kombinatorická pravidla I Předpoklady: Př. : Ve třídě je 7 děvčat a 3 kluků. Kolik máme možností jak vybrat dvojici klukholka, která bude mít projev na maturitním plese? Vybíráme ze 7 holek

Více

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm.

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm. Dobrovonické centrum ADRA Materiá ke škoení dobrovoníků Dobrovonické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek te.: 558 436 261 www.dcfm.cz 1 Obecná část 3 1.1 O humanitární organizaci ADRA 3 1.2 O Dobrovonickém

Více

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 INKONTINENCE v ČR 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

1.2.11 Tření a valivý odpor I

1.2.11 Tření a valivý odpor I 1..11 Tření a valivý odpor I Předpoklady: 11 Př. 1: Do krabičky od sirek ležící na vodorovném stole strčíme malou silou. Krabička zůstane stát. Vysvětli. Mezi stolem a krabičkou působí tření, které se

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika O FUNKCÍCH Obsah Nezbytně nutná kapitola, kterou musíte znát pro studium limit, derivací a integrálů. Základ, bez kterého se neobejdete. Nejprve se seznámíte se všemi typy funkcí, které budete potřebovat,

Více

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277,

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277, Příklad : Házíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet bude roven 5? Jev A značí příznivé možnosti: {,, 3}; {,, }; {, 3, }; {,, }; {,, }; {3,, }; P (A) = A Ω = 6 6 3 = 36 = 0.077, kde. značí

Více

Možné světy v logice. Jaroslav Peregrin. Carnap

Možné světy v logice. Jaroslav Peregrin. Carnap Možné světy v logice Jaroslav Peregrin Carnap S pojmem možného světa se můžeme setkat již ve scholastice. Na úsvitu novověké filosofie ho G. Leibniz použil, když se pokoušel odpovědět na otázku, proč Bůh

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208 4.. Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus Předpoklady: 4, 48 Pedagogická poznámka: Tato kapitola nepřináší nic nového a nemá ekvivalent v klasických učebnicích. Cílem hodiny je uspořádat v hlavách

Více

Uvažování o počtech, množstvích a číslech

Uvažování o počtech, množstvích a číslech Uvažování o počtech, množstvích a číslech Adam Nohejl 27. ledna 2010 Ne náhodou sdílí počítání se čtením příznačný praslovanský základ čit- s původním významem rozeznávat (podle [6]). Číst (psát) a počítat

Více

0.6 - Jak se učit Předpoklady: Neexistuje žádný způsob, jak se naučit matematiku (i cokoliv jiného) zadarmo

0.6 - Jak se učit Předpoklady: Neexistuje žádný způsob, jak se naučit matematiku (i cokoliv jiného) zadarmo 0.6 - Jak se učit Předpoklady: Nechci tady stanovovat nějaký závazný a jistý postup jak se něco naučit. Nic takového asi neexistuje, stejně jako se liší lidé, liší se i jejich postupy. Přesto mají tyto

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

CO JSOU HRY NA HRDINY?

CO JSOU HRY NA HRDINY? Úvod Opravdu má smysl vyprávět tento příběh? Připomínat světu tajemství, na která zapomněl, mystéria, která už nikdo neprožívá? Koho zajímá prolitá krev, pokud netekla z jeho žil? Jsem starý, unavený.

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o.

Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. CÍL HRY Je srpen 1942 a Japonsko okupuje velkou část Šalamounových ostrovů.

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Úvod Právě dnes jsem měla telefonát od Křečka. Prý jestli mám v červnu čas, že dělají seminář o náborech a chtěl by mě tam pozvat na nějaké povídání.

Více

PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY

PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY Roman Hašek, Michaela Noruláková Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Abstrakt. Článek představuje vybrané příklady použití počítačového algebraického systému

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

SMART Průřezové metody

SMART Průřezové metody 1-01 SMART Průřezové metody Využití metody: Téměř ve všech oblastech Facilitátor: Ne Ideální počet účastníků: Není určen Základní pomůcky: Flipchart, fl ipové papíry, lektorský kufřík Vhodná aplikace:

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více