MRAZÍRNY. S námi ANO!!! Váš partner pro efektivní skladování.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MRAZÍRNY. S námi ANO!!! Váš partner pro efektivní skladování. www.kredit.cz"

Transkript

1 Váš partner pro efektivní skladování Potřebujete zvýšit kapacitu svého skladu? Nejde to? S námi ANO!!! Bulletin společnosti KREDIT na téma: MRAZÍRNY Jak posuzovat investice do mrazírenských skladů a do technologií pro skladování. 07/009

2 Také řešíte typické potřeby provozovatele mrazírenských skladů? - omezuje malá kapacita mrazírny rozvoj Vašeho podnikání? - potřebujete rychle navýšit kapacitu Vaší stávající mrazírny? - potřebujete plochu pro skladování v mrazírně zmenšit, ale zachovat skladovací kapacitu? - hodláte investovat do výstavby nových mrazíren? - musíte vytvořit novou skladovací kapacitu, ale vyčerpali jste již možnosti extenzivního rozvoje v areálu Vaší firmy? - hledáte moderní a efektivní technologii pro skladování? - rádi by jste optimalizovali investiční náklady z hlediska nákladů na vytvoření paletovacího místa? - potřebujete optimalizovat investiční náklady z hlediska doby odpisování? - chcete při investici vytvořit strategickou rezervu skladové kapacity (kterou můžete dočasně komerčně vyžít)? - potřebujete mít dostupnou každou zaskladněnou paletu? - máte plno ale chcete zlepšit pořádek a bezpečnost práce ve svém mrazírenském skladu? - chcete minimalizovat provozní energetické náklady své mrazírny? - zajímá Vás efektivita procesů Vašeho skladování? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ANO, potom čtěte dál! Netýkají se Vás tyto potřeby? Jste šťastní podnikatelé! I tak čtěte dále, možná Vás následující rozbor zaujme.

3 Výstavba mrazírny Jak minimalizujete investiční a provozní náklady plánované mrazírny? Zvolte technologie které zmenší budovu mrazírny! Velikost nákladů s ohledem na použité technologie pro skladování v plánované mrazírně Sklad se stacionárními regály Sklad s pojízdnými regály Mobipal Váš investiční záměr: - vytvořit kapacitu pro 500 ks palet EUR - prostředí - mrazírna - 8 C - manipulační jednotka paleta EUR, v mm, hmotnost 1000 kg hala: m zastavěná plocha: 1650m objem haly: m hala: m zastavěná plocha: 900 m objem haly: m Investiční náklady pozemek: 1 500,- Kč/m mrazírenská hala: 000,- Kč/m technologie skladové regály Investiční náklady celkem,5 mil Kč 1,5 mil Kč 59,4 mil Kč,4 mil Kč, mil Kč (cca 650 Kč/paletové místo) 8, mil Kč (cca 50 Kč/paletové místo) 64, mil Kč 41,55 mil Kč Při výstavbě mrazírny s regály MOBIPAL uspoříte cca 5 % investičních nákladů. Energetické provozní náklady mražení: cca 100 kwh/m /rok Kč/rok Kč/rok osvětlení: cca hodin/rok cca Kč/rok (výkon cca 48 kw) cca Kč/rok (výkon cca 5, kw) provoz pojízdných regálů Náklady na energii celkem 0,- Kč cca Kč/rok Kč/rok Kč/rok V mrazírně s technologií MOBIPAL spoříte na energetických nákladech cca 49 %. Volba technologie MOBIPAL zásadním způsobem snižuje investiční náklady a vede k efektivitě trvalých, provozních energetických nákladů!

4 Výstavba mrazírny Jak optimalizujete investiční a provozní náklady plánované mrazírny? Vytvořte maximální kapacitu v prostoru mrazírny! Efektivita nákladů s ohledem na použité technologie pro skladování Sklad se stacionárními regály Sklad s pojízdnými regály Mobipal Váš investiční záměr: - vytvořit maximální možnou kapacitu palet EUR v daném prostředí - prostředí - mrazírna - 8 C - manipulační jednotka paleta EUR, v mm, hmotnost 1000 kg - hala 55x0x1m - zastavěná plocha 1650m - objem haly m možná kapacita: max. 500 palet možná kapacita: max palet Investiční náklady pozemek: 1 500,- Kč/m mrazírenská hala: 000,- Kč/m technologie skladové regály Investiční náklady celkem Pořízení jednoho paletového místa,5 mil Kč,5 mil Kč 59,4 mil Kč 59,4 mil Kč, mil Kč (cca 650 Kč/paletové místo) 15,86 mil Kč (cca 50 Kč/paletové místo) 64, mil Kč 77,76 mil Kč Kč Kč Díky technologii MOBIPAL pořídíte každé paletové místo až o 7 % levněji. Energetické provozní náklady mražení: cca 100 kwh/m /rok Kč/rok Kč/rok osvětlení: cca hodin/rok cca Kč/rok (výkon cca 48 kw) cca Kč/rok (výkon cca 6, kw) provoz pojízdných regálů Náklady na energii celkem Náklady na paletové místo 0,- Kč cca Kč ( kwh/rok) Kč/rok Kč/rok 1 41 Kč/rok 597 Kč/rok Technologie MOBIPAL sníží energetické provozní náklady na uskladněnou paletu o 5 %. Jaká je doba návratnosti prostředků investovaných do technologie MOBIPAL? Použitím regálů MOBIPAL vytvoříte nová paletová místa. Pokud hodnotu nového paletového místa vyjádříte cenou pronájmu paletového místa v mrazírně - tj Kč/paletu/den, potom návratnost investic do technologie MOBIPAL je 14 měsíců! 4

5 Modernizace mrazírny Jak nejlevněji vytvoříte nové kapacity ve stávající mrazírně? Efektivně využijte prostor Vaší stávající mrazírny! Srovnání nákladů na extenzivní a intenzivní vytvoření nové mrazírenské kapacity Stavba nové mrazírny Změna technologie stávající mrazírny Výchozí stav: - celková potřeba 500 paletových míst - stávající mrazírna s kapacitou 1800 paletových míst ve stacionárních regálech - potřeba nových paletových míst nová hala: 5 0 1m nová kapacita: paletových míst zastavěná plocha: 750m objem haly: m stávající kapacita: 1800 palet v hale m zastavěná plocha: 900 m objem haly: m změnou technologie zvýšit kapacitu na: 500 palet Investiční náklady pozemek: 1 500,- Kč/m 1,5 mil Kč 0 mil Kč stavební náklady 7 mil Kč (mrazírenská hala Kč/m ) 1 mil Kč (nová podlaha a kolejnice) technologie skladové regály Investiční náklady celkem 1,1 mil Kč (cca 650 Kč/paletové místo) 8, mil Kč (cca 50 Kč/paletové místo) 9,6 mil Kč 9, mil Kč Při investici do technologie uspoříte 69% celkových nákladů. Energetické provozní náklady Stávající + nová mrazírna Mrazírna s technologií MOBIPAL mražení: cca 100 kwh/m /rok Kč/rok Kč/rok osvětlení: cca hodin/rok cca Kč/rok (výkon cca 48 kw) cca Kč/rok (výkon cca 6, kw) provoz pojízdných regálů Náklady na energii celkem Na paletové místo 0,- Kč cca Kč/rok (7 500 kwh/rok) Kč/rok Kč/rok 141 Kč/rok 6 Kč/rok Na provozních energetických nákladech můžete trvale spořit až 49 % svých výdajů. Změna technologie je nejlevnější cestou k vytvoření nové kapacity a k optimalizaci Vašich investičních i stávajících energetických provozních nákladů! 5

6 Modernizace mrazírny Jak nejrychleji vytvoříte nové kapacity ve stávající mrazírně? Rozhodněte o modernizaci technologie a do měsíců můžete mít ve své mrazírně téměř dvojnásobnou kapacitu! Co je podstatou změny technologie? Výměnou stacionárních regálů za technologii pojízdných regálů MOBIPAL dosáhnete ve svém stávajícím skladu velmi vysoké hustoty zaskladnění. Vaše mrazírna bude mít téměř dvojnásobnou skladovací kapacitu a dostupnost každé zaskladněné jednotky (možnost FIFO) zůstává zachována. Jak časově náročná je změna technologie? Už za měsíce od Vašeho rozhodnutí o realizaci změny můžete ve stávající mrazírně začít využívat nově vytvořené kapacity. Nutná kompletní odstávka skladu není delší než 10 týdnů. Proti vytváření kapacity novou výstavbou se jedná o zlomek času. Jaká je doba návratnosti prostředků investovaných do změny technologie? Použitím regálů MOBIPAL vytvoříte nová paletová místa. Pokud hodnotu nového paletového místa vyjádříte cenou pronájmu paletového místa v mrazírně - tj Kč/paletu/den, potom návratnost investic do nové technologie je maximálně18 měsíců. Jaké další technické změny jsou spojeny se změnou technologie Se změnou technologie je většinou vytvořena i nová horní vrstva podlahy, do které jsou instalovány kolejnice pojízdných regálů Mobipal. Nová podlaha nevyžaduje žádné změny vrat a vjezdů. Regály Mobipal můžete obsluhovat stávajícími manipulačními prostředky. 6

7 Modernizace mrazírny Co dalšího můžete změnou technologie získat? Modernizací technologie ve stávající mrazírně nezískáte pouze dvojnásobnou skladovací kapacitu!! téměř zdvojnásobíte efektivitu svých stávajících provozních nákladů! budete mít novou podlahu ve Vašem skladu! nemusíte investovat do změny ostatního zařízení skladu (zůstávají mrazící agregáty, osvětlení, vrata, obslužné prostředky, SW a HW pro řízení skladu...)! spotřeba energie na mražení se Vám po navýšením kapacity zvýší jen nepatrně, provozní náklady na mražení jedné uskladněné palety se výrazně sníží! můžete uspořit cca 80 % energetických nákladů na osvětlení technologie Mobipal řídí osvětlení pracovního prostoru! zajímavá pro Vás může být kratší doba odpisování investice do technologie, ve srovnání s dobou odpisování investic do budov, pořízených pro zvýšení kapacit! cena výměny technologie se sníží, pokud je možné využít Vaše stávající stacionární regálové konstrukce! pokud nevyužijete celou nově vzniklou kapacitu pro vlastní potřebu, můžete ji dočasně komerčně využít! rychlost se kterou pořídíte nové kapacity změnou technologie je nesrovnatelná s variantou přípravy a výstavby nové mrazírny A čeho zůstanete ušetřeni rozhodnutím nestavět novou mrazírnu, ale investovat do technologie ve stávající mrazírně?! investic do pořízení nových pozemků! vyřízení všech formalit, posudků a povolení, nutných pro realizaci nové stavby! investic do stavby haly a komunikací, do technologií, obslužných prostředků, personálu, systému řízení...! trvalých provozních nákladů v novém skladu! několikaletého snažení pro naplnění cíle získat novou kapacitu 7

8 Kredit - Váš partner pro efektivní skladování Plánujete výstavbu nebo rekonstrukci mrazírenského skladu? S naší technologií MOBIPAL vždy uspoříte! Kredit je připraven převzít odpovědnost za návrh a realizaci skladové technologie Vaší mrazírny Poznáme Vaše potřeby a navrhneme technicky i cenově optimální technologii. Zpracujeme projekt pro instalaci technologie MOBIPAL. Zajistíme realizaci - garantujeme včasnost, rychlost a bezchybnost realizace Nabízíme doživotní technickou péči o technologii MOBIPAL. Víme jak na to, umíme to a už jsme to mnohokrát úspěšně provedli. Máme více než 100 realizovaných projektů v mrazírnách celé Evropy. Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o. tel.: mail:

28. října 375/9 Hovorčovická 1718/19 Staré Město, 110 00 Praha 1 Praha 8, 182 00 IČ: 017 32 897. 965 448 Kč. 562 640 Kč

28. října 375/9 Hovorčovická 1718/19 Staré Město, 110 00 Praha 1 Praha 8, 182 00 IČ: 017 32 897. 965 448 Kč. 562 640 Kč Energetická studie Zpracovatel: Objednatel: DPU ENERGY s.r.o. BS Hovorčovická 28. října 375/9 Hovorčovická 1718/19 Staré Město, 110 00 Praha 1 Praha 8, 182 00 IČ: 017 32 897 Stávající stav domu: 1200000

Více

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou MAGAZÍN O LOGISTICE, SKLADOVÁNÍ A MANIPULAČNÍ TECHNICE 1l11 ROČNÍK VI. l ÚNOR 2011 NOVÝ BT RADIOSHUTTLE Nejrychlejší na trhu REGÁLOVÉ PROFILY EAB OMEGA Typy regálů a jejich výhody CASE STUDY Argo logistické

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

Zpráva odborného posouzení a návrh koncepce rekonstrukce kotelny

Zpráva odborného posouzení a návrh koncepce rekonstrukce kotelny Parní a teplovodní kotelny Projektová dokumentace ČKJ Projekt, spol. s r.o Tepelná čerpadla Optimalizace provozu Kolbenova 159/7 Kogenerační jednotky Úspory energií 190 00 Praha 9 Zdroje a rozvody vytápění

Více

Schindler 6300 Jednoduché řešení pro dokonalé využití

Schindler 6300 Jednoduché řešení pro dokonalé využití Jednoduché řešení pro dokonalé využití Schindler Modernizace Hlavní výhody na první pohled. Okamžité použití Kombinace standardních součástí a flexibilní kabiny tam, kde je to potřeba. Tato výměna nabízí

Více

Vytápění plynem vždy čistá záležitost

Vytápění plynem vždy čistá záležitost Vytápění plynem 2/3 Vytápění plynem vždy čistá záležitost Na následujících stránkách vám poskytneme mnoho informací o technických zařízeních, která dnes můžete mít ve svém domě nebo bytě k dispozici pro

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Pojem PPP je obecně užívaný termín, který. společně podílí soukromý a veřejný sektor, a

Pojem PPP je obecně užívaný termín, který. společně podílí soukromý a veřejný sektor, a Public Private Partnership Partnerství veřejného a soukromého sektoru VŠFS Public Private Partnership Pojem PPP je obecně užívaný termín, který popisuje širší skupinu projektů, na nichž se společně podílí

Více

NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL. NIBE země voda 1

NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL. NIBE země voda 1 NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL NIBE země voda 1 NIBE země voda 2 + SLUNEČNÍ TEPLO ULOŽENÉ V ZEMI OBROVSKÝ ZDROJ ENERGIE, KTERÝ UŽ JEN ČEKÁ NA VYUŽITÍ Podívejte se z okna. Co vidíte? Ulici?

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. Sníţení energetické náročnosti výroby

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. Sníţení energetické náročnosti výroby PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR k projektu: Sníţení energetické náročnosti výroby Název programu: Název žadatele: Zpracovatel: Eko-energie Dotace - Výzva II Ladislav Zíma PPServis, s.r.o. Datum zpracování: duben květen

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Kanceláře a sídla na klíč

Kanceláře a sídla na klíč Váš partner na kancelářském trhu v regionu střední a východní Evropy. Kanceláře a sídla na klíč Dnes si vyberte, zítra si prohlédněte a pozítří užívejte! Plně vybavené a zařízené kanceláře Virtuální kanceláře

Více

Rekonstrukce sborového domu varianta B (rozšířená)

Rekonstrukce sborového domu varianta B (rozšířená) Formulář pro podávání projektových záměrů: Rekonstrukce sborového domu varianta B (rozšířená) Předkladatel. Tomáš Blažek, Monseova 355, 592 31 Nové Město na Moravě, tel: 777 045 586, e-mail: tomblazek@email.cz

Více

NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL. NIBE země voda 1

NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL. NIBE země voda 1 NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL NIBE země voda 1 NIBE země voda 2 + SLUNEČNÍ TEPLO ULOŽENÉ V ZEMI OBROVSKÝ ZDROJ ENERGIE, KTERÝ UŽ JEN ČEKÁ NA VYUŽITÍ Podívejte se z okna. Co vidíte? Ulici?

Více

Vytápění plynem vždy čistá záležitost

Vytápění plynem vždy čistá záležitost Vytápění plynem 2/3 Vytápění plynem vždy čistá záležitost Na následujících stránkách Vám poskytneme mnoho informací o technických zařízeních, která dnes můžete mít ve svém domě nebo bytě k dispozici pro

Více

Schindler 6200 Nová generace Dokonalý způsob, jak nahradit váš stávající výtah.

Schindler 6200 Nová generace Dokonalý způsob, jak nahradit váš stávající výtah. 6200 Nová generace Dokonalý způsob, jak nahradit váš stávající výtah. Modernizace Málo prostoru? Ne pro S6200 Nové generace. Vyvinutý tak, aby se přizpůsobil Malé prostory vyžadují kreativitu a variabilitu.

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy:

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy: Jak nejlépe opravit panelové domy 26/2008 ročník 11 Naše tipy: Financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů Produkty banky Wüstenrot Specifickou oblast úvěrové činnosti stavební spořitelny

Více

Energy. Intelligent. Představujeme vám Schneider Electric TV. Stanice vysílá aktuální videa o řízení energií, která prostě musíte vidět.

Energy. Intelligent. Představujeme vám Schneider Electric TV. Stanice vysílá aktuální videa o řízení energií, která prostě musíte vidět. Intelligent Červen 2011 Energy Chytrá a efektivní řešení od elektrárny až po zásuvku Představujeme vám Schneider Electric TV Stanice vysílá aktuální videa o řízení energií, která prostě musíte vidět. Viz

Více

Aplikace systémů vytápění. Efektivní a spolehlivá řešení systémů vytápění po celém světě

Aplikace systémů vytápění. Efektivní a spolehlivá řešení systémů vytápění po celém světě Aplikace systémů vytápění Efektivní a spolehlivá řešení systémů vytápění po celém světě Pomáháme vám získat tu správnou teplotu Pohodlí je velmi často otázkou správné teploty. Jedním z hlavních cílů v

Více

Povolené pomůcky pro vypracování zkoušky jsou psací potřeby a kalkulačka. Pro vypracování zkoušky je stanoven časový limit 3 hodiny.

Povolené pomůcky pro vypracování zkoušky jsou psací potřeby a kalkulačka. Pro vypracování zkoušky je stanoven časový limit 3 hodiny. (zkouška č.1) Všechny otázky a případové studie jsou oceněny maximálním počtem bodů podle náročnosti, které lze správným vypracováním dosáhnout. Dílčí bodové hodnocení je uvedeno v levé části rámečku u

Více

VRTY PRO TEPELNÁ ČERPADLA TIPY PRO INVESTORY

VRTY PRO TEPELNÁ ČERPADLA TIPY PRO INVESTORY VRTY PRO TEPELNÁ ČERPADLA TIPY PRO INVESTORY 0.0 obsah Uvažujete o vrtech pro tepelné čerpadlo?...04 05 Systémy vrtů pro tepelné čerpadlo...06 07 Vyplatí se to?... 08 Příklad výpočtu návratnosti investice...

Více

důvod proč zateplit panelový dům

důvod proč zateplit panelový dům Víc než důvod proč zateplit panelový dům Snížení nákladů na vytápění Dobrým zateplením trvale snížíte spotřebu energií na vytápění a tím pádem i platby za ně, které neustále rostou. Tento fakt prostě nevymluvíte,

Více

ÚVODNÍK. Vážení čtenáři,

ÚVODNÍK. Vážení čtenáři, NÁZOROVÝ ČLÁNEK LABUTÍ PÍSEŇ DOTACÍ Nutno říci, že v poslední době vypadá oblast dotací lépe než dříve. S předstihem známe harmonogram stěžejních výzev na letošní rok a protože nám v České republice zbývá

Více

PŘÍLOHA Č. 1B KRITÉRIA TRANSFORMACE, HUMANIZACE A DEINSTITUCIONALIZACE VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE

PŘÍLOHA Č. 1B KRITÉRIA TRANSFORMACE, HUMANIZACE A DEINSTITUCIONALIZACE VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE PŘÍLOHA Č. 1B KRITÉRIA TRANSFORMACE, HUMANIZACE A DEINSTITUCIONALIZACE VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 40 OBSAH 1. Slovník... 3 2. Specifikace věcných

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

Využití finanční analýzy při výběru vhodného financování investice firmy ZEMO s. r. o. Martin Hajzler

Využití finanční analýzy při výběru vhodného financování investice firmy ZEMO s. r. o. Martin Hajzler Využití finanční analýzy při výběru vhodného financování investice firmy ZEMO s. r. o. Martin Hajzler Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

prosinec 2007 AQUAPARK SUŠICE Seznámení s provozem plaveckých center Posouzení studie Návrh provozního modelu aquacentra

prosinec 2007 AQUAPARK SUŠICE Seznámení s provozem plaveckých center Posouzení studie Návrh provozního modelu aquacentra prosinec 2007 AQUAPARK SUŠICE Seznámení s provozem plaveckých center Posouzení studie Návrh provozního modelu aquacentra OSNOVA 1. Úvod cíle elaborátu 2. Rozbor různých typů bazénů 2.1 Plavecký bazén Motorlet

Více