Vaše stavby s jistotou STAVEBNÍ DIVIZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše stavby s jistotou STAVEBNÍ DIVIZE"

Transkript

1 STAVEBNÍ DIVIZE Vaše stavby s jistotou ISO 9001 Systém řízení kvality ISO Systém řízení ochrany životního prostředí OHSAS Systém řízení BOZP OSVĚDČENÍ NBÚ ČR Stupeň utajení Důvěrné

2 STAVEBNÍ DIVIZE SPOLEČNOSTI Pozemní stavby Občanské stavby Skladová a logistická centra Výrobní haly Dopravní stavby Silniční komunikace Parkoviště Zpevněné plochy Inženýrské stavby Kanalizace a vodovody Čistírny odpadních vod Technická vybavenost, terénní a sadové úpravy Stavební činnost... Divize stavební výroby nabízí zákazníkům široké spektrum služeb. Díky vysoce kvalifikovanému a sehranému týmu zaměstnanců dokážeme realizovat technicky a technologicky nejnáročnější stavby, a to především formou generálních dodávek na klíč. Při realizaci stavebních zakázek využíváme vlastní zaměstnance a materiálně technické zázemí společnosti a uplatňujeme nové technologické postupy a materiály. Se zákazníkem vedeme otevřený dialog. Naším cílem je garantovat zákazníkům dokončení stavby v dohodnutém termínu, ceně a ve vysoké kvalitě.

3 Společnost STAEG, spol. s r.o., byla založena 3. března 1998 s cílem nabídnout veřejnosti kvalitní služby při výstavbě a údržbě nemovitostí v regionu jižní a severní Moravy. V pozemním stavitelství si společnost postupně vybudovala pověst stabilní a univerzální firmy, s působností na území celé České republiky. Certifikované systémy řízení ISO 9001 Systém řízení kvality Společnost se orientuje na řízení procesů, tj. přesně a úplně identifikuje všechny relevantní procesy, určuje jejich vazby a zajišťuje jejich efektivní fungování. Tyto procesy jsou monitorovány, měřeny a dále zlepšovány. ISO Systém environmentálního managementu Jeho účelem je identifikace environmentálních aspektů činností a produktů společnosti, které mohou ovlivňovat životní prostředí, ať příznivě či nepříznivě. Společnost si sama určuje významné environmentální aspekty a hledá vhodné metody k postupnému snižování dopadů do životního prostředí. ISO Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Vyžaduje bezpodmínečné dodržování legislativních požadavků BOZP a klade důraz zejména na zlepšování pracovních podmínek, bezpečnost pracovního prostředí, odstraňování nebezpečí a ohrožení, posuzování a omezování rizik a určování bezpečných pracovních postupů. NBÚ ČR Stupeň utajení Důvěrné Společnost STAEG, spol. s r.o., je prověřena Národním bezpečnostním úřadem České republiky a vlastní osvědčení pro stupeň důvěrné podle 121 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.

4 Investor: Immo Industry Czech s.r.o. Období: 2008 Hrubé terénní úpravy, odvoz ornice, provedení komunikací a zpevněných ploch, výstavba zařízení staveniště, výstavba výrobní haly s přístavkem administrativní části. Výrobní hala je navržena jako železobetonový čtyřlodní skelet s kombinovaným podélným a příčným systémem s ŽB předpjatými vazníky na rozpon 18, 24 a 28 m se světlou výškou pod vazník 8,0 m. Snížený přístavek o světlé výšce pod vazník 4,65 m je stejné konstrukce na osový rozpon 10,22 m. Z boční strany haly přiléhá dvoupodlažní administrativní část konstrukčně tvořená ŽB skeletem s modulem 6x6 m. Vlastní hala má rozměr 114,7 x 86,9 m, administrativní přístavek má rozměr 12,0 x 42,6 m. Založení objektu je na plovoucích vrtaných pilotách o průměru 600 a 900 mm o délce asi 8 m. Obvodový plášť je sendvičový tvořený ocelovým profilovaným pozinkovaným plechem s vrstvou polyesteru s izolací minerální vlnou. ROMPA pozemní stavby areály JAF HOLZ Výstavba areálu společnosti JAF HOLZ Ostrava a Vyškov Investor: JAF HOLZ, spol. s r.o. Období: Místo: OstravA a Vyškov Výstavba administrativních, výrobních, skladovacích a expedičních prostorů pro společnost JAF HOLZ spol. s r.o. areál filiálky Vyškov a Ostrava.

5 REFERENČNÍ STAVBY STAVEBNÍ DIVIZE Velitelství letecké základny Náměšť nad Oslavou Investor: ČR Ministerstvo obrany Období: Místo: LZ Náměšť nad Oslavou, k.ú.sedlec Stavba je rozčleněna do dvou hlavních stavebních objektů, které jsou technologicky vzájemně provázány. WOC je monolitický objekt z vodostavebního betonu, založeného od úrovně -5 m pod hladinou spodní vody, která kolísá v rozmezí od -4,5 m do 2,4 m. Půdorysně 35 m x 25 m. Tloušťka konstrukcí od 200 mm do 650 mm. Štábní budova je půdorysně 100 m na 25 m, dvoupatrový monolitický skelet postavený z části na monolitu WOC, z části na 50 pilotách délky 5,5 až 6,5 m. Základové pasy a celá budova je rozdělena do tří dilatačních celků. Vyzdívky jsou provedeny z tvárnic Porotherm. Obvodové zdivo je provedeno na tepelně-izolační maltu s tepelně izolační omítkou. Okna a hlavní dělící dveře jsou hliníkové. Část fasády je hliníkový obloukový výkladec o rozměrech 19 x 5 m. Logistické centrum MO (Štěpánov) Investor: ČR Ministerstvo obrany Období: Místo: Štěpánov Příprava území, uvolnění ploch a hrubé terénní úpravy, přeložky a přípojky sítí, komunikace a zpevněné plochy, modernizace stávajících skladů, výstavba energetického kabelovodu včetně zřízení přípojek a výstavba nové skladové haly s regálovým zakladačem, vč. zděné vestavby kancelářských prostorů pro obsluhu. Skladová hala se zakladačem: Rozměry objektu: Světlá výška v nejnižší místě: Založení objektu: Nosná konstrukce: Obvodový plášť: 48,84 x 90,79 m 10,05 m vrtané betonové piloty ocelová systémová (typová s úpravami) kovový sendvičový s tepelnou izolací z tvrdé PUR pěny s požární odolností (EW) 30 minut

6 Výrobní a skladovací areál BKR III. etapa Investor: BKR ČR, s.r.o. Období: 2007 Hrubé terénní úpravy, odvoz ornice m 3, sanace podloží vápennou stabilizací, provedení komunikací a zpevněných ploch, výstavba zařízení staveniště, spodní stavba - doplňující základové monolitické konstrukce, svislé zděné konstrukce, vnitřní příčky, vnitřní úpravy povrchů, podhledy, obvodové pláště, výrobky PSV, ZTI rozvody a kompletní dodávka vrátnice GASTROCENTRUM Investor: Wilgor, a.s. Období: Popis stavby: projektová dokumentace byla zpracovaná na základě přísných hygienických norem EU, po stavební stránce proběhla kompletní rekonstrukce budovy, kdy bylo zachováno pouze obvodové zdivo. Varna byla vybavena nejmodernějšími gastronomickými technologiemi a odsáváním par speciálním vzduchotechnickým řešením (nerezový gifový strop). Kapacita jídelny je 1200 strávníků. pozemní stavby

7 REFERENČNÍ STAVBY STAVEBNÍ DIVIZE Výrobní areál společnosti FRITZMEIER Investor: Vyškovské nemovitosti, s.r.o. Období: Zemní práce, základové konstrukce pro ŽB montovaný skelet, dodávka 4900 m 2 podlahové konstrukce s únosností 10t/m 2, vnitřní a vnější rozvod ležaté a svislé kanalizace, stavební práce vnitřní dispoziční úprava administrativního zázemí Rekonstrukce části věznice Plzeň-Bory Investor: ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky Období: 09/ /2008 Místo: Věznice Plzeň-Bory Provedení rekonstrukce omítek na celé ohradní zdi v rozsahu 6900 m 2 a provedení nového oplocení kolem ohradní zdi v souladu a dle předpisů a nařízení vězeňské a justiční stráže. Toto oplocení má celkovou výšku 7 m a je tvořeno svislými ocelovými nosnými prvky s rastrací 3 m. Na této konstrukci, na napínacích drátech je instalováno pletivo ze žiletkového drátu o celkových výškách 3,0, 2,4 a 2,1 m. Vrchol oplocení je osazen tzv. Bruno válci válci ze žiletkového pletiva, nad stávající zdí je další Bruno válec, který kopíruje přesně korunu zdi a spodní hrana pletiva je opatřena dvěma Bruno válci proti podlezení, délka tohoto oplocení je cca. 650 bm. Dále byla provedena nová elektroinstalace včetně nového osvětlení ohradní zdi. Veškeré tyto práce byly prováděny za plného provozu věznice.

8 Autobusový terminál Město Rousínov Investor: Město Rousínov Období: 04/ /2009 Místo: Sušilovo náměstí, Rousínov Novostavba autobusového terminálu se skládá z jednopodlažní budovy, čtyř ocelových peronů po dvou nástupištích, příjezdové komunikace na terminál a samotné komunikace terminálu. Součástí stavby je i nepojení na silnici II/430 a úprava silnice č. II/430. Příjezdová komunikace na terminál je oddělená od okolních pozemků protihlukovou stěnou. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. dopravní stavby Trávníky rekonstrukce komunikací Investor: Obec Drnovice Období: 03/ /2009 Místo: Drnovice u Vyškova Stavební úpravy místní komunikace v obci Drnovice, ul. Trávníky. Po stavebních úpravách vznikla nová obytná zóna, obousměrná s výhybnami s optimálním počtem parkovacích stání. Šířka komunikace je 4,85 5,25 m a dl. 425 m, má asfaltový povrch a jeho celková výměra je 1550 m 2 a parkovací stání je provedeno ze zámkové dlažby o výměře 320 m 2, současně byly provedeny nové vjezdy k rodinným domům o celkové výměře 260 m 2 a vydlážděné čtyři zpomalovací prahy o výměře 230 m 2. Současně bylo provedena výměna kabelů VO v celkové délce 450 m včetně zemních prací. Rekonstrukce komunikací a parkovišť průmyslová zóna Vyškov Investor: JAF HOLZ, spol. s r.o. / BKR ČR, s.r.o. / Fritzmeier, s.r.o. Období: 05/ /2009 Rozsah prací cca m 2 znamenal rozebrání nebo vybourání pojízdných vrstev, odtěžení stávajících podkladních vrstev a zřízení nových vč. návrhu konstrukčního řešení, zřízení nových obrusných vrstev z asfaltobetonů, zřízení obrubníků a předlažeb, parkovacích stání, vodorovné a svislé dopravní značení. Součástí rekonstrukce bylo i odvodnění nově vzniklých ploch, vč. oddělení čistých a zaolejovaných vod (odlučovače ropných látek) a dále přeložky, nebo opravy stávajících, často nevyhovujících sítí (zejména vodovodu-staré litinové rozvody, ale i vysokého napětí, nízkého napětí, veřejného osvětlení, splaškové kanalizace ).

9 REFERENČNÍ STAVBY STAVEBNÍ DIVIZE Bukovinka (stavba JMK) Investor: ABP INVEST a.s. Období: 2006 Místo: Bukovinka Realizovaná stavba se nachází v obci Bukovinka, okres Blansko. Záměrem bylo připravit území pro zástavbu vybudování inženýrských sítí, výstavba komunikací. Podmínkou investora je, aby vše navazovalo na stávající zástavbu a zároveň nenarušilo ráz okolní krajiny. Stavba byla investorem předložena do soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2006 a získala 2. místo. Výstavba páteřní komunikace Investor: Česká republika Ministerstvo obrany Období: 05 10/ / /2010 Místo: kasárna Dědice Kompletní rekonstrukce páteřní komunikace od brány Sever po objekt 267 (I. etapa) a od objektu 267 po objekt 240 (II.etapa). Nově opravená komunikace slouží pro provoz veškeré techniky vč. speciální vojenské kolové a pásové. Vlastní rekonstrukce spočívala v odstranění stávajících povrchů, výměně podloží vč. návrhu podkladních vrstev, zřízení nových silničních obrubníků a souvisejících ploch pro pěší, rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení, přeložky stávajících NN a SLP sítí vč. zřízení rezervních chrániček pro nově budované sítě, odvodnění nově budované komunikace(dešťová kanalizace-šachty, uliční vpusti a odvodňovací žlaby), zřízení konečných povrchů-asfaltobetonový, resp. betonový kryt, vodorovné a svislé dopravní značení a zpomalovací prahy. Náročnost celé akce spočívá v nutnosti zachování průjezdnosti areálu kasáren a v existenci velkého množství stávajících inženýrských sítí, které nejsou dokladovány projektovou dokumentací nebo geodetickým zaměřením. Rekonstrukce náměstí Bučovice Investor: Město Bučovice Období: 1998 Místo: Bučovice Pokládka původních kamenných kostek a betonových dlažeb, kdy tato kombinace materiálů byla architektem citlivě zvolena a navržena tak, že nenarušila historický ráz tohoto místa, jehož součástí je renesanční zámek z 2. poloviny 16. století. Zpevněná plocha byla nejdříve rozebrána, bylo odtěženo nekvalitní podloží a skladbou nových štěrkových vrstev byla plocha připravena pro pokládku dlažeb.

10 Investor: SVBF Praha Období: Výstavba plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Montáž 6 km středotlakého plynovodního potrubí, výměna stávajících zařízení ve zdrojích tepla (výměníková stanice, kotle na uhlí) za spotřebiče spalující zemní plyn, propan nebo el. energii v 35 objektech, provedení stavebních úprav stávajících objektů zdrojů tepla, rekonstrukce vnitřních rozvodů elektro, ZTI, VZT, vybudování zdrojů propanu úložišť nádrží, vybudování centrálního řídicího systému. inženýrské stavby Investor: Česká republika Ministerstvo obrany Období: Jedná se o unikátní technologická zařízení, která jsou tohoto druhu jediná v Evropě. Toto zařízení slouží k simulaci výcviku posádek tanku pro jízdu pod vodou. Součástí cvičení je zatopení makety tanku, s následnou záchranou osádky (krizové řešení dané situace). Součástí zakázky byly stavební úpravy tohoto objektu. Univerzální cvičiště jízdy tanků pod vodou SAFARI KEMP ZOO Dvůr Králové Investor: ZOO Dvůr Králové Období: Místo: ZOO Dvůr Králové Realizovali jsme III. etapu výstavby Safari Kempu jedinečný Safari Kemp svého druhu v Evropě. Tento projekt v sobě zahrnuje stylové bungalovy s vlastní koupelnou a terasou, dětská hřiště, místa pro karavany a stany, venkovní bazén, vířivku a mnoho dalších lákavých věcí. V rámci této etapy jsme se podíleli na demolici zimovišť, realizaci doplňkových staveb a drobné architektury přístřešky na kola, vyhlídková věž, přístřešky k relaxaci, posezení, vnější vybavení Kempu (dětská hřiště, lavičky atp.), veřejné osvětlení, ozelení ploch vč. závlahového systému, speciálních systémů (kamery, rozvody) a oplocení výběhů pro antilopy a zebry včetně terénních úprav. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

11 REFERENČNÍ STAVBY STAVEBNÍ DIVIZE Tlaková kanalizace letecké základny Prostějov Investor: Česká republika Ministerstvo obrany Období: 2004 Místo: Prostějov Vodním dílem je stavba nové tlakové kanalizace celkové délky m v areálu letiště a leteckých kasáren vč. vybudování nové čerpací stanice. Odpadní vody z odkanalizovaných objektů jsou gravitačně odváděny do čerpacích šachet. Z čerpacích šachet a čerpací stanice jsou za pomocí čerpadel odpadní vody dopravovány tlakovým potrubím do spojné šachty, z níž jsou dále odváděny stávající gravitační stokou DN300 do městské kanalizace. Perimetrická ochrana objektu MO Investor: Česká republika Ministerstvo obrany Období: Místo: Náměšť nad Oslavou V rámci celkové modernizace letecké základny v Náměšti nad Oslavou byla realizována výstavba systému vnější a vnitřní perimetrické ochrany celého areálu letiště v délce 12 km. Součástí stavby byla i výstavba objektu nové vrátnice do zóny se zvýšenou ostrahou. Zhotovené dílo plně respektuje všechny požadavky standardní letecké základny NATO. Hlavní přívod 22 kv / Třebíč - Náměšť Investor: Česká republika Ministerstvo obrany Období: Místo: Náměšť nad Oslavou Výstavba druhého nezávislého přívodního vedení vysokého napětí 22 kv pro Leteckou základnu Náměšť nad Oslavou. Vedení VN bylo provedeno střídavě jako nadzemní a jako podzemní, přičemž nadzemní část byla realizována po betonových a příhradových stožárech vetknutých do betonových základů, podzemní část vedení je pak uložena do pískového lože. Nezávislé přívodní vedení VN bylo provedeno v celkové délce cca 22 km s konečnou hodnotou příkonu 4,6 MW.

12 Štábní budova Přerov Investor: ČR Ministerstvo obrany Období: 01 06/2010 Místo: Přerov V rámci za plného provozu realizované rekonstrukce je prováděna výměna oken, elektroinstalací silno i slaboproudých, podlah, dveří, dělících stěn, a podhledů, vodoinstalace, obkladů, opravy omítek, maleb a nátěrů. Ostatní projekty Vinařské multifunkční centrum Skoupil Investor: Vinařství Petr Skoupil, a.s. Období: Místo: Velké Bílovice Realizace Vinařského areálu výrobna a penzion s restaurací Velké Bílovce, konkrétně: hrubé terénní úpravy, odvoz zeminy 4500 m 3, provádění veškerých přípojek inženýrských sítí a areálové kanalizace, výstavba zděného dvoupodlažního penzionu o rozloze 540 m 2, výstavba železobetonové montované haly pro výrobu vína o rozloze 1200 m 2, provedení komunikací a zpevněných ploch, provádění opěrné zdi svahů a oplocení pozemku. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Ředitelství policie ČR Prostějov Investor: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Období: Místo: Prostějov Prováděna celková výměna nevyhovujícího opláštění objektu z tzv. boletických panelů včetně výměny výplní otvorů. Rekonstrukce interiérů představuje mimo rozsáhlých dispozičních změn i navazující kompletní výměna ZTI, ÚT, silno a slaboproudých rozvodů elektroinstalací a VZT. Rekonstrukce objektu VOP Kamenná chaloupka Investor: VOP-026 Šternberk, s.p. Období: Provedení sanace stávajícího laboratorního zázemí, provedení opatření směřujících ke zlepšení energetické bilance budovy a vytvoření odpovídajících pracovních podmínek pro stálý personál i hostující pracovní týmy. Revitalizace území Libavá Investor: Stavbros, s.r.o. Období: 09 12/2009 Místo: Město Libavá Zateplení dvou bytových čtyřpodlažních domů kontaktním zateplovacím systémem (objekt 224: 658 m 2 fasádním polystyrenem EPS tl.100 mm; objekt : 1432 m 2 deskami z minerálních vláken tl.100 mm), vč. probarvené omítky a fasádního lešení. REFERENČNÍ STAVBY STAVEBNÍ DIVIZE

13 Revitalizace panelového domu Otakara Jaroše Investor: SVJD Vyškov, kpt. Otakara Jaroše 121/6 Období: Provedení kompletní revitalizace bytového domu ve Vyškově. Jedná se hlavně o provedení zateplovacího systému s povrchovou úpravou, osazení nových prefabrikovaných lodžií, terénní úpravy. Rekonstrukce komunikací Olomoucká, Havlíčkova, Fučíkova Investor: Město Vyškov Období: 08 09/2009 Kompletní opravy chodníků včetně provedení nových obrub, podloží a dlažby na ulici Fučíkova, Olomoucká a Havlíčkova ve Vyškově. Realizace objektu ZŠ Školská, Praha Investor: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 Období: Místo: Praha Celková rekonstrukce stávajícího objektu spojená s dispozičními a stavebními úpravami, řešící modernizaci kuchyňského a stravovacího provozu, včetně realizace opatření směřujících ke zlepšení energetické bilance objektu. Demolice části Univerzity obrany Investor: ČR - Ministerstvo obrany Období: 09 11/2009 Místo: Brno Odstranění nevyužívaných devíti skladových objektů v areálu Univerzity obrany na ul. J. Babáka, které byly v havarijním stavu. V souvislosti s demolicí objektů byly v předmětném prostoru vykáceny náletové dřeviny a zachovány stávající vzrostlé chráněné a zdravé dřeviny. Sběrný dvůr RESPONO Investor: RESPONO, a.s., Vyškov Období: 06 08/2009 Provedení zpevněných ploch (asfaltový povrch) v rozsahu 1550 m 2 včetně terénních úprav, přípojky NTL plynu a přeložky STL plynu v délce 70 bm v areálu firmy Respono, a.s., Vyškov. Výstavba kulturního domu Bohuňovice Investor: Obec Bohuňovice Období: Místo: Bohuňovice Celková rekonstrukce vnitřní části objektu, sanace zdiva (podřezání, injektáž), boční dvoupatrová přístavba, výměna oken a vstupních dveří. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

14 Rekonstrukce ubytovny Hranice Investor: Správa vojenského bytového fondu Praha Období: 05 09/2009 Místo: Hranice Celková revitalizace objektu, jehož součástí bylo zateplení fasády, výměna okenních prvků, kompletní rekonstrukce soc. zařízení vč. vnitřních rozvodů. Revitalizace objektu Kobližná 13 a 15, Brno Investor: Statutární město Brno městská část Brno střed Období : 06 09/2009 Místo: Brno Celková rekonstrukce fasády uliční, dvorní, výměna oken za EUROOKNA a oprava staticky nevyhovujících balkónů. Monolitické základy TOS Kuřim Investor: TOS KUŘIM-OS, a.s. Období: 04 06/2009 Místo: Kuřim Kompletní provedení základu pro montáže strojů typu FRU, FU-A. Jednalo se o vyřezání místa do stávající betonové podlahy do hloubky 2 m. Rozměr 30 x 13 m. Ostatní projekty ÚZSVM budova Nový Jičín Investor: ÚZSVM Územní pracoviště Ostrava odloučené pracoviště Období: 02 06/2009 Místo: Nový Jičín Rekonstrukce soc. zařízení, půdní vestavba zasedací místnosti, kompletní zateplovací systém dvorního traktu + oprava venkovní fasády a střechy včetně nátěru. Hotel Garni Brno Investor: ŽLTC, s.r.o. Období: 03 11/2009 Místo: Brno Realizace moderního sportovního ubytovacího zařízení s lůžkovou kapacitou 90 lůžek s kompletním sociálním vybavením pokojů. Součástí objektu je přípravna jídla a jídelna, která zároveň slouží jako školící místnost. V objektu bylo vybouráno veškeré nenosné zdivo, nově vybudováno 3NP, které je zastřešeno sedlovou střechou. Vyzděny nové nosné zdi a dělící příčky, provedeny veškeré rozvody voda, topení, plyn, silnoproudá elektroinstalace, slaboproudá elektroinstalace, M a R, TV rozvody, EPS a EZS. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Přístavba radnice Vyškov Investor: MěÚ Vyškov Období: Rekonstrukce objektu radnice Vyškov v rozsahu opravy narušené statiky objektu, střechy a montáže nové krytiny, půdní vestavby atp. REFERENČNÍ STAVBY STAVEBNÍ DIVIZE

15 Výstavba objektu zdravotní zachranné služby Investor: ZZS Jihomoravského kraje, p.o. Období: 2008 Přístavba III. NP, mycího boxu, celková rekonstrukce objektu včetně všech rozvodů ZTI, elektro, UT, výměna oken a dveří, zateplení objektu provětrávanou fasádou. Sokolovna Orlovice Investor: TJ Sokol Orlovice Období: 07 12/2007 Místo: Orlovice Celková rekonstrukce stávajícího objektu Sokolovny v obci Orlovice směřující k odstranění nevyhovujícího stavu objektu. Rekonstrukce chemického cvičiště Investor: ČR Ministerstvo obrany Období: Rekonstrukce a celková modernizace komplexního chemického cvičiště. Výstavba výcvikových ploch a pracovišť, skladů a laboratoří. Rekonstrukce objektu Univerzity obrany Kounicova Investor: ČR Ministerstvo obrany Období: Místo: Brno Rekonstrukce administrativního objektu Univerzity obrany z roku Výstavba automatizovaného telekomunikačního centra Investor: ČR Ministerstvo obrany Období: Místo: Náměšť nad Oslavou Novostavba jednopodlažního objektu automatické telefonní ústředny, včetně technologie, venkovního anténního stožáru, komunikací a zpevněných ploch. Rekonstrukce velkokapacitních kuchyňských provozů Investor: ČR Ministerstvo obrany Období: Rekonstrukce objektu, dodávka gastronomických technologií a zařízení. Výstavba skladové haly Brandýs nad Labem Investor: Johann Frischeis, spol. s r.o. Období: Místo: Brandýs nad Labem Novostavba skladové haly s administrativní vestavbou.

16 STAVEBNÍ DIVIZE Kontakty směr PROSTĚJOV směr IVANOVICE NA HANÉ E461 R46 DĚDICE SÍDLO SPOLEČNOSTI Křižanovice u Vyškova PAZDERNA Sochorova E Olomoucká VYŠKOV R Hoštice směr KROMĚŘÍŽ 430 Drnovice Topolany 379 NOSÁLOVICE KŘEČKOVICE E461 R D1 BRŇANY NOUZKA D1 E směr BRNO směr Bohdalice- -Pavlovice STAEG, spol. s r.o. Průmyslová 738/8f, CZ Vyškov Předměstí T F E IČ: , DIČ: CZ Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka STAEG, spol. s r.o. 06/2010 design KREATURA.CZ

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům akce: Výstavba podkroví, stavba na klíč adresa: Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt: Rodinný dům popis: Střecha, krovy, statika stropy, podlahy schodiště konstrukce ze sádrokartonů akce

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV Společnost SSG s.r.o. je profesionální, spolehlivý adůvěryhodný partner pro realizaci vašich záměrů ve stavebnictví. SSG s.r.o. je stavební společnost, která se dynamicky rozrůstá ahledá nové

Více

Moderní služby pro Vás. facility management

Moderní služby pro Vás. facility management facility management Moderní služby pro Vás ISO 9001 Systém řízení kvality ISO 14001 Systém řízení ochrany životního prostředí OHSAS 18001 Systém řízení BOZP OSVĚDČENÍ NBÚ ČR Stupeň utajení Důvěrné KOMPLEXNÍ

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník:

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník: Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5 Vlastník: PHL - Zličín s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00 IČ: 28162897 Charakteristika: Skladový areál je situován

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Dobronín - výrobní areál

Dobronín - výrobní areál Dobronín - výrobní areál Vysočina Okres: Jihlava Obec: Dobronín Katastrální území: Dobronín, Střelecká Nabízíme Vám ke koupi výrobní areál s vlečkou o výměře podlahových ploch přes 10.000 m2 (nebo i jen

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM k prodeji zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti, se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54, PSČ: 586 52, IČ: 463 47 071, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

gastrocentrum Moderní stravovací zařízení GASTROCENTRUM ZávOdNí STRAvOváNí STUdENá kuchyně ROZvOZ jídel kantýna CATERING

gastrocentrum Moderní stravovací zařízení GASTROCENTRUM ZávOdNí STRAvOváNí STUdENá kuchyně ROZvOZ jídel kantýna CATERING GASTROCENTRUM gastrocentrum ZávOdNí STRAvOváNí STUdENá kuchyně ROZvOZ jídel kantýna CATERING Moderní stravovací zařízení ISO 9001 Systém řízení kvality ISO 14001 Systém řízení ochrany životního prostředí

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:...

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové Vlastník: MTH Areály s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle,

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

PŘÍSTAV SMÍCHOV STRAKONICKÁ 3212/4a, PRAHA 5

PŘÍSTAV SMÍCHOV STRAKONICKÁ 3212/4a, PRAHA 5 LOGISTICKÝ, OBCHODNĚ-PRŮMYSLOVÝ AREÁL PŘÍSTAV SMÍCHOV STRAKONICKÁ 3212/4a, PRAHA 5 NABÍDKA PRONÁJMU KOMERČNÍCH PROSTOR Předmětem pronájmu jsou komerční prostory v obchodně průmyslové zóně v Praze 5, v

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul.

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul. REFERENCE 2008 Kompletní vybudování vodovodu a vodovodních přípojek, kanalizace splaškové a dešťové a kanalizačních přípojek pro 15RD v Přepěřích u Turnova Rekonstrukce kanalizace a vodovodu pro Rekonstrukci

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI, REFERENCE

PROFIL SPOLEČNOSTI, REFERENCE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI VÝBĚR Z REFERENCÍ STAVIMEHALY.CZ GCO plus, spol. s.r.o. 1/6 Profil firmy Společnost GCO plus, spol. s r. o. byla založena roce 1993. Hlavním předmětem podnikání společnosti je stavební

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE Základní údaje k nabídce Název kraje: STŘEDOČESKÝ Město /obec/: CERHOVICE Lokalita: CERHOVICE Celková plocha pozemků vč. zastavěného území: 3,7 ha Nezastavěná plocha pozemků

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 1386/12/S 277 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková ve Ždánicích 4.6.2012 tel.: 518 633617 ESTREMA RISORSA s.r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více