Vaše stavby s jistotou STAVEBNÍ DIVIZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše stavby s jistotou STAVEBNÍ DIVIZE"

Transkript

1 STAVEBNÍ DIVIZE Vaše stavby s jistotou ISO 9001 Systém řízení kvality ISO Systém řízení ochrany životního prostředí OHSAS Systém řízení BOZP OSVĚDČENÍ NBÚ ČR Stupeň utajení Důvěrné

2 STAVEBNÍ DIVIZE SPOLEČNOSTI Pozemní stavby Občanské stavby Skladová a logistická centra Výrobní haly Dopravní stavby Silniční komunikace Parkoviště Zpevněné plochy Inženýrské stavby Kanalizace a vodovody Čistírny odpadních vod Technická vybavenost, terénní a sadové úpravy Stavební činnost... Divize stavební výroby nabízí zákazníkům široké spektrum služeb. Díky vysoce kvalifikovanému a sehranému týmu zaměstnanců dokážeme realizovat technicky a technologicky nejnáročnější stavby, a to především formou generálních dodávek na klíč. Při realizaci stavebních zakázek využíváme vlastní zaměstnance a materiálně technické zázemí společnosti a uplatňujeme nové technologické postupy a materiály. Se zákazníkem vedeme otevřený dialog. Naším cílem je garantovat zákazníkům dokončení stavby v dohodnutém termínu, ceně a ve vysoké kvalitě.

3 Společnost STAEG, spol. s r.o., byla založena 3. března 1998 s cílem nabídnout veřejnosti kvalitní služby při výstavbě a údržbě nemovitostí v regionu jižní a severní Moravy. V pozemním stavitelství si společnost postupně vybudovala pověst stabilní a univerzální firmy, s působností na území celé České republiky. Certifikované systémy řízení ISO 9001 Systém řízení kvality Společnost se orientuje na řízení procesů, tj. přesně a úplně identifikuje všechny relevantní procesy, určuje jejich vazby a zajišťuje jejich efektivní fungování. Tyto procesy jsou monitorovány, měřeny a dále zlepšovány. ISO Systém environmentálního managementu Jeho účelem je identifikace environmentálních aspektů činností a produktů společnosti, které mohou ovlivňovat životní prostředí, ať příznivě či nepříznivě. Společnost si sama určuje významné environmentální aspekty a hledá vhodné metody k postupnému snižování dopadů do životního prostředí. ISO Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Vyžaduje bezpodmínečné dodržování legislativních požadavků BOZP a klade důraz zejména na zlepšování pracovních podmínek, bezpečnost pracovního prostředí, odstraňování nebezpečí a ohrožení, posuzování a omezování rizik a určování bezpečných pracovních postupů. NBÚ ČR Stupeň utajení Důvěrné Společnost STAEG, spol. s r.o., je prověřena Národním bezpečnostním úřadem České republiky a vlastní osvědčení pro stupeň důvěrné podle 121 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.

4 Investor: Immo Industry Czech s.r.o. Období: 2008 Hrubé terénní úpravy, odvoz ornice, provedení komunikací a zpevněných ploch, výstavba zařízení staveniště, výstavba výrobní haly s přístavkem administrativní části. Výrobní hala je navržena jako železobetonový čtyřlodní skelet s kombinovaným podélným a příčným systémem s ŽB předpjatými vazníky na rozpon 18, 24 a 28 m se světlou výškou pod vazník 8,0 m. Snížený přístavek o světlé výšce pod vazník 4,65 m je stejné konstrukce na osový rozpon 10,22 m. Z boční strany haly přiléhá dvoupodlažní administrativní část konstrukčně tvořená ŽB skeletem s modulem 6x6 m. Vlastní hala má rozměr 114,7 x 86,9 m, administrativní přístavek má rozměr 12,0 x 42,6 m. Založení objektu je na plovoucích vrtaných pilotách o průměru 600 a 900 mm o délce asi 8 m. Obvodový plášť je sendvičový tvořený ocelovým profilovaným pozinkovaným plechem s vrstvou polyesteru s izolací minerální vlnou. ROMPA pozemní stavby areály JAF HOLZ Výstavba areálu společnosti JAF HOLZ Ostrava a Vyškov Investor: JAF HOLZ, spol. s r.o. Období: Místo: OstravA a Vyškov Výstavba administrativních, výrobních, skladovacích a expedičních prostorů pro společnost JAF HOLZ spol. s r.o. areál filiálky Vyškov a Ostrava.

5 REFERENČNÍ STAVBY STAVEBNÍ DIVIZE Velitelství letecké základny Náměšť nad Oslavou Investor: ČR Ministerstvo obrany Období: Místo: LZ Náměšť nad Oslavou, k.ú.sedlec Stavba je rozčleněna do dvou hlavních stavebních objektů, které jsou technologicky vzájemně provázány. WOC je monolitický objekt z vodostavebního betonu, založeného od úrovně -5 m pod hladinou spodní vody, která kolísá v rozmezí od -4,5 m do 2,4 m. Půdorysně 35 m x 25 m. Tloušťka konstrukcí od 200 mm do 650 mm. Štábní budova je půdorysně 100 m na 25 m, dvoupatrový monolitický skelet postavený z části na monolitu WOC, z části na 50 pilotách délky 5,5 až 6,5 m. Základové pasy a celá budova je rozdělena do tří dilatačních celků. Vyzdívky jsou provedeny z tvárnic Porotherm. Obvodové zdivo je provedeno na tepelně-izolační maltu s tepelně izolační omítkou. Okna a hlavní dělící dveře jsou hliníkové. Část fasády je hliníkový obloukový výkladec o rozměrech 19 x 5 m. Logistické centrum MO (Štěpánov) Investor: ČR Ministerstvo obrany Období: Místo: Štěpánov Příprava území, uvolnění ploch a hrubé terénní úpravy, přeložky a přípojky sítí, komunikace a zpevněné plochy, modernizace stávajících skladů, výstavba energetického kabelovodu včetně zřízení přípojek a výstavba nové skladové haly s regálovým zakladačem, vč. zděné vestavby kancelářských prostorů pro obsluhu. Skladová hala se zakladačem: Rozměry objektu: Světlá výška v nejnižší místě: Založení objektu: Nosná konstrukce: Obvodový plášť: 48,84 x 90,79 m 10,05 m vrtané betonové piloty ocelová systémová (typová s úpravami) kovový sendvičový s tepelnou izolací z tvrdé PUR pěny s požární odolností (EW) 30 minut

6 Výrobní a skladovací areál BKR III. etapa Investor: BKR ČR, s.r.o. Období: 2007 Hrubé terénní úpravy, odvoz ornice m 3, sanace podloží vápennou stabilizací, provedení komunikací a zpevněných ploch, výstavba zařízení staveniště, spodní stavba - doplňující základové monolitické konstrukce, svislé zděné konstrukce, vnitřní příčky, vnitřní úpravy povrchů, podhledy, obvodové pláště, výrobky PSV, ZTI rozvody a kompletní dodávka vrátnice GASTROCENTRUM Investor: Wilgor, a.s. Období: Popis stavby: projektová dokumentace byla zpracovaná na základě přísných hygienických norem EU, po stavební stránce proběhla kompletní rekonstrukce budovy, kdy bylo zachováno pouze obvodové zdivo. Varna byla vybavena nejmodernějšími gastronomickými technologiemi a odsáváním par speciálním vzduchotechnickým řešením (nerezový gifový strop). Kapacita jídelny je 1200 strávníků. pozemní stavby

7 REFERENČNÍ STAVBY STAVEBNÍ DIVIZE Výrobní areál společnosti FRITZMEIER Investor: Vyškovské nemovitosti, s.r.o. Období: Zemní práce, základové konstrukce pro ŽB montovaný skelet, dodávka 4900 m 2 podlahové konstrukce s únosností 10t/m 2, vnitřní a vnější rozvod ležaté a svislé kanalizace, stavební práce vnitřní dispoziční úprava administrativního zázemí Rekonstrukce části věznice Plzeň-Bory Investor: ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky Období: 09/ /2008 Místo: Věznice Plzeň-Bory Provedení rekonstrukce omítek na celé ohradní zdi v rozsahu 6900 m 2 a provedení nového oplocení kolem ohradní zdi v souladu a dle předpisů a nařízení vězeňské a justiční stráže. Toto oplocení má celkovou výšku 7 m a je tvořeno svislými ocelovými nosnými prvky s rastrací 3 m. Na této konstrukci, na napínacích drátech je instalováno pletivo ze žiletkového drátu o celkových výškách 3,0, 2,4 a 2,1 m. Vrchol oplocení je osazen tzv. Bruno válci válci ze žiletkového pletiva, nad stávající zdí je další Bruno válec, který kopíruje přesně korunu zdi a spodní hrana pletiva je opatřena dvěma Bruno válci proti podlezení, délka tohoto oplocení je cca. 650 bm. Dále byla provedena nová elektroinstalace včetně nového osvětlení ohradní zdi. Veškeré tyto práce byly prováděny za plného provozu věznice.

8 Autobusový terminál Město Rousínov Investor: Město Rousínov Období: 04/ /2009 Místo: Sušilovo náměstí, Rousínov Novostavba autobusového terminálu se skládá z jednopodlažní budovy, čtyř ocelových peronů po dvou nástupištích, příjezdové komunikace na terminál a samotné komunikace terminálu. Součástí stavby je i nepojení na silnici II/430 a úprava silnice č. II/430. Příjezdová komunikace na terminál je oddělená od okolních pozemků protihlukovou stěnou. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. dopravní stavby Trávníky rekonstrukce komunikací Investor: Obec Drnovice Období: 03/ /2009 Místo: Drnovice u Vyškova Stavební úpravy místní komunikace v obci Drnovice, ul. Trávníky. Po stavebních úpravách vznikla nová obytná zóna, obousměrná s výhybnami s optimálním počtem parkovacích stání. Šířka komunikace je 4,85 5,25 m a dl. 425 m, má asfaltový povrch a jeho celková výměra je 1550 m 2 a parkovací stání je provedeno ze zámkové dlažby o výměře 320 m 2, současně byly provedeny nové vjezdy k rodinným domům o celkové výměře 260 m 2 a vydlážděné čtyři zpomalovací prahy o výměře 230 m 2. Současně bylo provedena výměna kabelů VO v celkové délce 450 m včetně zemních prací. Rekonstrukce komunikací a parkovišť průmyslová zóna Vyškov Investor: JAF HOLZ, spol. s r.o. / BKR ČR, s.r.o. / Fritzmeier, s.r.o. Období: 05/ /2009 Rozsah prací cca m 2 znamenal rozebrání nebo vybourání pojízdných vrstev, odtěžení stávajících podkladních vrstev a zřízení nových vč. návrhu konstrukčního řešení, zřízení nových obrusných vrstev z asfaltobetonů, zřízení obrubníků a předlažeb, parkovacích stání, vodorovné a svislé dopravní značení. Součástí rekonstrukce bylo i odvodnění nově vzniklých ploch, vč. oddělení čistých a zaolejovaných vod (odlučovače ropných látek) a dále přeložky, nebo opravy stávajících, často nevyhovujících sítí (zejména vodovodu-staré litinové rozvody, ale i vysokého napětí, nízkého napětí, veřejného osvětlení, splaškové kanalizace ).

9 REFERENČNÍ STAVBY STAVEBNÍ DIVIZE Bukovinka (stavba JMK) Investor: ABP INVEST a.s. Období: 2006 Místo: Bukovinka Realizovaná stavba se nachází v obci Bukovinka, okres Blansko. Záměrem bylo připravit území pro zástavbu vybudování inženýrských sítí, výstavba komunikací. Podmínkou investora je, aby vše navazovalo na stávající zástavbu a zároveň nenarušilo ráz okolní krajiny. Stavba byla investorem předložena do soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2006 a získala 2. místo. Výstavba páteřní komunikace Investor: Česká republika Ministerstvo obrany Období: 05 10/ / /2010 Místo: kasárna Dědice Kompletní rekonstrukce páteřní komunikace od brány Sever po objekt 267 (I. etapa) a od objektu 267 po objekt 240 (II.etapa). Nově opravená komunikace slouží pro provoz veškeré techniky vč. speciální vojenské kolové a pásové. Vlastní rekonstrukce spočívala v odstranění stávajících povrchů, výměně podloží vč. návrhu podkladních vrstev, zřízení nových silničních obrubníků a souvisejících ploch pro pěší, rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení, přeložky stávajících NN a SLP sítí vč. zřízení rezervních chrániček pro nově budované sítě, odvodnění nově budované komunikace(dešťová kanalizace-šachty, uliční vpusti a odvodňovací žlaby), zřízení konečných povrchů-asfaltobetonový, resp. betonový kryt, vodorovné a svislé dopravní značení a zpomalovací prahy. Náročnost celé akce spočívá v nutnosti zachování průjezdnosti areálu kasáren a v existenci velkého množství stávajících inženýrských sítí, které nejsou dokladovány projektovou dokumentací nebo geodetickým zaměřením. Rekonstrukce náměstí Bučovice Investor: Město Bučovice Období: 1998 Místo: Bučovice Pokládka původních kamenných kostek a betonových dlažeb, kdy tato kombinace materiálů byla architektem citlivě zvolena a navržena tak, že nenarušila historický ráz tohoto místa, jehož součástí je renesanční zámek z 2. poloviny 16. století. Zpevněná plocha byla nejdříve rozebrána, bylo odtěženo nekvalitní podloží a skladbou nových štěrkových vrstev byla plocha připravena pro pokládku dlažeb.

10 Investor: SVBF Praha Období: Výstavba plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Montáž 6 km středotlakého plynovodního potrubí, výměna stávajících zařízení ve zdrojích tepla (výměníková stanice, kotle na uhlí) za spotřebiče spalující zemní plyn, propan nebo el. energii v 35 objektech, provedení stavebních úprav stávajících objektů zdrojů tepla, rekonstrukce vnitřních rozvodů elektro, ZTI, VZT, vybudování zdrojů propanu úložišť nádrží, vybudování centrálního řídicího systému. inženýrské stavby Investor: Česká republika Ministerstvo obrany Období: Jedná se o unikátní technologická zařízení, která jsou tohoto druhu jediná v Evropě. Toto zařízení slouží k simulaci výcviku posádek tanku pro jízdu pod vodou. Součástí cvičení je zatopení makety tanku, s následnou záchranou osádky (krizové řešení dané situace). Součástí zakázky byly stavební úpravy tohoto objektu. Univerzální cvičiště jízdy tanků pod vodou SAFARI KEMP ZOO Dvůr Králové Investor: ZOO Dvůr Králové Období: Místo: ZOO Dvůr Králové Realizovali jsme III. etapu výstavby Safari Kempu jedinečný Safari Kemp svého druhu v Evropě. Tento projekt v sobě zahrnuje stylové bungalovy s vlastní koupelnou a terasou, dětská hřiště, místa pro karavany a stany, venkovní bazén, vířivku a mnoho dalších lákavých věcí. V rámci této etapy jsme se podíleli na demolici zimovišť, realizaci doplňkových staveb a drobné architektury přístřešky na kola, vyhlídková věž, přístřešky k relaxaci, posezení, vnější vybavení Kempu (dětská hřiště, lavičky atp.), veřejné osvětlení, ozelení ploch vč. závlahového systému, speciálních systémů (kamery, rozvody) a oplocení výběhů pro antilopy a zebry včetně terénních úprav. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

11 REFERENČNÍ STAVBY STAVEBNÍ DIVIZE Tlaková kanalizace letecké základny Prostějov Investor: Česká republika Ministerstvo obrany Období: 2004 Místo: Prostějov Vodním dílem je stavba nové tlakové kanalizace celkové délky m v areálu letiště a leteckých kasáren vč. vybudování nové čerpací stanice. Odpadní vody z odkanalizovaných objektů jsou gravitačně odváděny do čerpacích šachet. Z čerpacích šachet a čerpací stanice jsou za pomocí čerpadel odpadní vody dopravovány tlakovým potrubím do spojné šachty, z níž jsou dále odváděny stávající gravitační stokou DN300 do městské kanalizace. Perimetrická ochrana objektu MO Investor: Česká republika Ministerstvo obrany Období: Místo: Náměšť nad Oslavou V rámci celkové modernizace letecké základny v Náměšti nad Oslavou byla realizována výstavba systému vnější a vnitřní perimetrické ochrany celého areálu letiště v délce 12 km. Součástí stavby byla i výstavba objektu nové vrátnice do zóny se zvýšenou ostrahou. Zhotovené dílo plně respektuje všechny požadavky standardní letecké základny NATO. Hlavní přívod 22 kv / Třebíč - Náměšť Investor: Česká republika Ministerstvo obrany Období: Místo: Náměšť nad Oslavou Výstavba druhého nezávislého přívodního vedení vysokého napětí 22 kv pro Leteckou základnu Náměšť nad Oslavou. Vedení VN bylo provedeno střídavě jako nadzemní a jako podzemní, přičemž nadzemní část byla realizována po betonových a příhradových stožárech vetknutých do betonových základů, podzemní část vedení je pak uložena do pískového lože. Nezávislé přívodní vedení VN bylo provedeno v celkové délce cca 22 km s konečnou hodnotou příkonu 4,6 MW.

12 Štábní budova Přerov Investor: ČR Ministerstvo obrany Období: 01 06/2010 Místo: Přerov V rámci za plného provozu realizované rekonstrukce je prováděna výměna oken, elektroinstalací silno i slaboproudých, podlah, dveří, dělících stěn, a podhledů, vodoinstalace, obkladů, opravy omítek, maleb a nátěrů. Ostatní projekty Vinařské multifunkční centrum Skoupil Investor: Vinařství Petr Skoupil, a.s. Období: Místo: Velké Bílovice Realizace Vinařského areálu výrobna a penzion s restaurací Velké Bílovce, konkrétně: hrubé terénní úpravy, odvoz zeminy 4500 m 3, provádění veškerých přípojek inženýrských sítí a areálové kanalizace, výstavba zděného dvoupodlažního penzionu o rozloze 540 m 2, výstavba železobetonové montované haly pro výrobu vína o rozloze 1200 m 2, provedení komunikací a zpevněných ploch, provádění opěrné zdi svahů a oplocení pozemku. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Ředitelství policie ČR Prostějov Investor: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Období: Místo: Prostějov Prováděna celková výměna nevyhovujícího opláštění objektu z tzv. boletických panelů včetně výměny výplní otvorů. Rekonstrukce interiérů představuje mimo rozsáhlých dispozičních změn i navazující kompletní výměna ZTI, ÚT, silno a slaboproudých rozvodů elektroinstalací a VZT. Rekonstrukce objektu VOP Kamenná chaloupka Investor: VOP-026 Šternberk, s.p. Období: Provedení sanace stávajícího laboratorního zázemí, provedení opatření směřujících ke zlepšení energetické bilance budovy a vytvoření odpovídajících pracovních podmínek pro stálý personál i hostující pracovní týmy. Revitalizace území Libavá Investor: Stavbros, s.r.o. Období: 09 12/2009 Místo: Město Libavá Zateplení dvou bytových čtyřpodlažních domů kontaktním zateplovacím systémem (objekt 224: 658 m 2 fasádním polystyrenem EPS tl.100 mm; objekt : 1432 m 2 deskami z minerálních vláken tl.100 mm), vč. probarvené omítky a fasádního lešení. REFERENČNÍ STAVBY STAVEBNÍ DIVIZE

13 Revitalizace panelového domu Otakara Jaroše Investor: SVJD Vyškov, kpt. Otakara Jaroše 121/6 Období: Provedení kompletní revitalizace bytového domu ve Vyškově. Jedná se hlavně o provedení zateplovacího systému s povrchovou úpravou, osazení nových prefabrikovaných lodžií, terénní úpravy. Rekonstrukce komunikací Olomoucká, Havlíčkova, Fučíkova Investor: Město Vyškov Období: 08 09/2009 Kompletní opravy chodníků včetně provedení nových obrub, podloží a dlažby na ulici Fučíkova, Olomoucká a Havlíčkova ve Vyškově. Realizace objektu ZŠ Školská, Praha Investor: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 Období: Místo: Praha Celková rekonstrukce stávajícího objektu spojená s dispozičními a stavebními úpravami, řešící modernizaci kuchyňského a stravovacího provozu, včetně realizace opatření směřujících ke zlepšení energetické bilance objektu. Demolice části Univerzity obrany Investor: ČR - Ministerstvo obrany Období: 09 11/2009 Místo: Brno Odstranění nevyužívaných devíti skladových objektů v areálu Univerzity obrany na ul. J. Babáka, které byly v havarijním stavu. V souvislosti s demolicí objektů byly v předmětném prostoru vykáceny náletové dřeviny a zachovány stávající vzrostlé chráněné a zdravé dřeviny. Sběrný dvůr RESPONO Investor: RESPONO, a.s., Vyškov Období: 06 08/2009 Provedení zpevněných ploch (asfaltový povrch) v rozsahu 1550 m 2 včetně terénních úprav, přípojky NTL plynu a přeložky STL plynu v délce 70 bm v areálu firmy Respono, a.s., Vyškov. Výstavba kulturního domu Bohuňovice Investor: Obec Bohuňovice Období: Místo: Bohuňovice Celková rekonstrukce vnitřní části objektu, sanace zdiva (podřezání, injektáž), boční dvoupatrová přístavba, výměna oken a vstupních dveří. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

14 Rekonstrukce ubytovny Hranice Investor: Správa vojenského bytového fondu Praha Období: 05 09/2009 Místo: Hranice Celková revitalizace objektu, jehož součástí bylo zateplení fasády, výměna okenních prvků, kompletní rekonstrukce soc. zařízení vč. vnitřních rozvodů. Revitalizace objektu Kobližná 13 a 15, Brno Investor: Statutární město Brno městská část Brno střed Období : 06 09/2009 Místo: Brno Celková rekonstrukce fasády uliční, dvorní, výměna oken za EUROOKNA a oprava staticky nevyhovujících balkónů. Monolitické základy TOS Kuřim Investor: TOS KUŘIM-OS, a.s. Období: 04 06/2009 Místo: Kuřim Kompletní provedení základu pro montáže strojů typu FRU, FU-A. Jednalo se o vyřezání místa do stávající betonové podlahy do hloubky 2 m. Rozměr 30 x 13 m. Ostatní projekty ÚZSVM budova Nový Jičín Investor: ÚZSVM Územní pracoviště Ostrava odloučené pracoviště Období: 02 06/2009 Místo: Nový Jičín Rekonstrukce soc. zařízení, půdní vestavba zasedací místnosti, kompletní zateplovací systém dvorního traktu + oprava venkovní fasády a střechy včetně nátěru. Hotel Garni Brno Investor: ŽLTC, s.r.o. Období: 03 11/2009 Místo: Brno Realizace moderního sportovního ubytovacího zařízení s lůžkovou kapacitou 90 lůžek s kompletním sociálním vybavením pokojů. Součástí objektu je přípravna jídla a jídelna, která zároveň slouží jako školící místnost. V objektu bylo vybouráno veškeré nenosné zdivo, nově vybudováno 3NP, které je zastřešeno sedlovou střechou. Vyzděny nové nosné zdi a dělící příčky, provedeny veškeré rozvody voda, topení, plyn, silnoproudá elektroinstalace, slaboproudá elektroinstalace, M a R, TV rozvody, EPS a EZS. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Přístavba radnice Vyškov Investor: MěÚ Vyškov Období: Rekonstrukce objektu radnice Vyškov v rozsahu opravy narušené statiky objektu, střechy a montáže nové krytiny, půdní vestavby atp. REFERENČNÍ STAVBY STAVEBNÍ DIVIZE

15 Výstavba objektu zdravotní zachranné služby Investor: ZZS Jihomoravského kraje, p.o. Období: 2008 Přístavba III. NP, mycího boxu, celková rekonstrukce objektu včetně všech rozvodů ZTI, elektro, UT, výměna oken a dveří, zateplení objektu provětrávanou fasádou. Sokolovna Orlovice Investor: TJ Sokol Orlovice Období: 07 12/2007 Místo: Orlovice Celková rekonstrukce stávajícího objektu Sokolovny v obci Orlovice směřující k odstranění nevyhovujícího stavu objektu. Rekonstrukce chemického cvičiště Investor: ČR Ministerstvo obrany Období: Rekonstrukce a celková modernizace komplexního chemického cvičiště. Výstavba výcvikových ploch a pracovišť, skladů a laboratoří. Rekonstrukce objektu Univerzity obrany Kounicova Investor: ČR Ministerstvo obrany Období: Místo: Brno Rekonstrukce administrativního objektu Univerzity obrany z roku Výstavba automatizovaného telekomunikačního centra Investor: ČR Ministerstvo obrany Období: Místo: Náměšť nad Oslavou Novostavba jednopodlažního objektu automatické telefonní ústředny, včetně technologie, venkovního anténního stožáru, komunikací a zpevněných ploch. Rekonstrukce velkokapacitních kuchyňských provozů Investor: ČR Ministerstvo obrany Období: Rekonstrukce objektu, dodávka gastronomických technologií a zařízení. Výstavba skladové haly Brandýs nad Labem Investor: Johann Frischeis, spol. s r.o. Období: Místo: Brandýs nad Labem Novostavba skladové haly s administrativní vestavbou.

16 STAVEBNÍ DIVIZE Kontakty směr PROSTĚJOV směr IVANOVICE NA HANÉ E461 R46 DĚDICE SÍDLO SPOLEČNOSTI Křižanovice u Vyškova PAZDERNA Sochorova E Olomoucká VYŠKOV R Hoštice směr KROMĚŘÍŽ 430 Drnovice Topolany 379 NOSÁLOVICE KŘEČKOVICE E461 R D1 BRŇANY NOUZKA D1 E směr BRNO směr Bohdalice- -Pavlovice STAEG, spol. s r.o. Průmyslová 738/8f, CZ Vyškov Předměstí T F E IČ: , DIČ: CZ Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka STAEG, spol. s r.o. 06/2010 design KREATURA.CZ

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu:

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu: Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387 Průmyslová zóna Pardubice se skládá z několika desítek objektů. Jejichž možnosti využití jsou různorodé. Provozovateli jsou LOGISTIKA PARK a.s. a Průmyslový

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům akce: Výstavba podkroví, stavba na klíč adresa: Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt: Rodinný dům popis: Střecha, krovy, statika stropy, podlahy schodiště konstrukce ze sádrokartonů akce

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV Společnost SSG s.r.o. je profesionální, spolehlivý adůvěryhodný partner pro realizaci vašich záměrů ve stavebnictví. SSG s.r.o. je stavební společnost, která se dynamicky rozrůstá ahledá nové

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

F2.1 Rekonstrukce komunikace

F2.1 Rekonstrukce komunikace P-spektrum spol. s r.o. Dražovice 72, okr. Vyškov IČO:26275538 DIČ:342-26275538 AKCE : Oprava místní komunikace obce Ivanovice na Hané Chvalkovice na Hané ul. Velký Dvorek INVESTOR : Město Ivanovice na

Více

Kvalitativní požadavky objednatele

Kvalitativní požadavky objednatele Kvalitativní požadavky objednatele Průzkum radonový průzkum Izolace proti vodě spodní stavby dle výsledků radonového průzkumu Konstrukce Zdi zděné dozdívky z plných cihel pálených nové zdivo zdící bloky

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

Sklad materiálu a hotových výrobků přístavba ke stávajícímu objektu a manipulační plocha Dolní Roveň

Sklad materiálu a hotových výrobků přístavba ke stávajícímu objektu a manipulační plocha Dolní Roveň a) Sklad materiálu a hotových výrobků přístavba ke stávajícímu objektu a manipulační plocha Dolní Roveň stavebník: TVAR výrobní družstvo Pardubice Husova 1682 530 03 Pardubice provozovna Dolní Roveň IČ:

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Zpráva o postupu prací č. 2013/03

Zpráva o postupu prací č. 2013/03 Zpráva o postupu prací č. 2013/03 Název stavby: Rekreační areál města Blatná Revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost Objednatel: Město Blatná Třída T. G. Masaryka 322 388 01 Blatná Zhotovitel:

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ:

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ: Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 D 1.2 Stavebně konstrukční řešení SEZNAM PŘÍLOH Textová část:

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY (DOS) Stránka 1 z 12 ÚSTÍ NAD LABEM PAVILON A ÚNOR 2012 DODATEK Č. 1 Z 06. 02. 2012 Všechny změny týkající se dodatku č. 1 jsou v

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 6. Fotodokumentace...3 STRANA 1

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM k prodeji zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti, se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54, PSČ: 586 52, IČ: 463 47 071, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Str. 1 PŘEHLED BUDOV Vybrané budovy jsou umístěny ve dvou lokalitách, budova APC v blízkosti Terminálu 1 a 2 (areál Sever),

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 246 / bytový dům R / 5. patro Základní informace 5.408.188 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 246 / bytový dům R / 5. patro Základní informace 5.408.188 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 246 / bytový dům R / 5. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.408.188 Kč vč. DPH (4.702.772 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 44.400 Kč/m2

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

Provozovny: Vzdálenost od centra Prahy 35 km. Vzdálenost Lán od Kladna je 14 km, od Slaného 16 km, od Rakovníka 19 km. Praha

Provozovny: Vzdálenost od centra Prahy 35 km. Vzdálenost Lán od Kladna je 14 km, od Slaného 16 km, od Rakovníka 19 km. Praha Provozovny: Praha Pasáž Jiřího Grossmanna Politických vězňů 14/915 Praha 1 110 00 Tel: 224 233 649 Fax: 224 233 650 Mobil: 602 362 222 E-mail: info@stavin.cz praha@stavin.cz Kladno Dr. Steinera 34 Kladno

Více

Moderní služby pro Vás. facility management

Moderní služby pro Vás. facility management facility management Moderní služby pro Vás ISO 9001 Systém řízení kvality ISO 14001 Systém řízení ochrany životního prostředí OHSAS 18001 Systém řízení BOZP OSVĚDČENÍ NBÚ ČR Stupeň utajení Důvěrné KOMPLEXNÍ

Více

Parkoviště pro osobní automobily vč. odvodnění v ulici Okružní v Mostě s okružní křižovatkou ulic Okružní a J. Ševčíka vč. veřejného osvětlení

Parkoviště pro osobní automobily vč. odvodnění v ulici Okružní v Mostě s okružní křižovatkou ulic Okružní a J. Ševčíka vč. veřejného osvětlení Parkoviště pro osobní automobily vč. odvodnění v ulici Okružní v Mostě s okružní křižovatkou ulic Okružní a J. Ševčíka vč. veřejného osvětlení k. ú. Most II, p.p.č. 6203, 4975/1, 4975/392, 4975/398, 4979/1,

Více

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: H&B stavreal, s.r.o. IČ:277 51 309 Újezd 390, 763 25 Újezd Radek Hlavička, 777 092 415 info@hbstavreal.cz www.hbstavreal.cz PARTNEŘI PROJEKTU:

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 - Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 163 / bytový dům F / 12. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.122.224 Kč vč. DPH (4.454.108 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

Víceměřice 32, Nezamyslice u Prostějova IČ: Mgr. Bc. Marcelou Burovou, ředitelkou

Víceměřice 32, Nezamyslice u Prostějova IČ: Mgr. Bc. Marcelou Burovou, ředitelkou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Oprava sociálního zázemí v ordinaci, oprava sociálního zázemí u společenské místnosti a skladovacího prostoru, oprava zastřešení přístavby hl. budovy a oprava žehlírny-prádelna,

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK investičního záměru V 36 1.0 Stránka 1 z 7 Jedná se o popis investičního záměru, který slouží jako podklad pro zajištění hospodárnosti. Název

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295776 7 050 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ Výrobce: Místo: Sídlo firmy: GEMEC UNION a.s. Areál důl Jan Šverma, divize Žacléř, 542 01 Žacléř Jívka 187, 542 13 Jívka Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1 Vhodnost konstrukčního systému...

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

Standardy. Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích

Standardy. Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích Standardy Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích je řešen jako řadové rodinné domy o třech sekcích vždy po třech domech, celkem devět řadových domů. Řadové domy jsou buď třípodlažní (1-6)

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:...

Více

Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295852 7 110 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295877 11 530 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 458/612, která je součástí bytového domu č. p. 458, stojící na pozemku p. č. 668/336, ležící v ulici Milotická, obci Praha, kat. území

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník:

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník: Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5 Vlastník: PHL - Zličín s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00 IČ: 28162897 Charakteristika: Skladový areál je situován

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

Název stavby: Oprava komunikace u hřbitova včetně odvodnění. Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice

Název stavby: Oprava komunikace u hřbitova včetně odvodnění. Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Oprava komunikace Chrastava, Hřbitovní ulice

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více