Vaše stavby s jistotou STAVEBNÍ DIVIZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše stavby s jistotou STAVEBNÍ DIVIZE"

Transkript

1 STAVEBNÍ DIVIZE Vaše stavby s jistotou ISO 9001 Systém řízení kvality ISO Systém řízení ochrany životního prostředí OHSAS Systém řízení BOZP OSVĚDČENÍ NBÚ ČR Stupeň utajení Důvěrné

2 STAVEBNÍ DIVIZE SPOLEČNOSTI Pozemní stavby Občanské stavby Skladová a logistická centra Výrobní haly Dopravní stavby Silniční komunikace Parkoviště Zpevněné plochy Inženýrské stavby Kanalizace a vodovody Čistírny odpadních vod Technická vybavenost, terénní a sadové úpravy Stavební činnost... Divize stavební výroby nabízí zákazníkům široké spektrum služeb. Díky vysoce kvalifikovanému a sehranému týmu zaměstnanců dokážeme realizovat technicky a technologicky nejnáročnější stavby, a to především formou generálních dodávek na klíč. Při realizaci stavebních zakázek využíváme vlastní zaměstnance a materiálně technické zázemí společnosti a uplatňujeme nové technologické postupy a materiály. Se zákazníkem vedeme otevřený dialog. Naším cílem je garantovat zákazníkům dokončení stavby v dohodnutém termínu, ceně a ve vysoké kvalitě.

3 Společnost STAEG, spol. s r.o., byla založena 3. března 1998 s cílem nabídnout veřejnosti kvalitní služby při výstavbě a údržbě nemovitostí v regionu jižní a severní Moravy. V pozemním stavitelství si společnost postupně vybudovala pověst stabilní a univerzální firmy, s působností na území celé České republiky. Certifikované systémy řízení ISO 9001 Systém řízení kvality Společnost se orientuje na řízení procesů, tj. přesně a úplně identifikuje všechny relevantní procesy, určuje jejich vazby a zajišťuje jejich efektivní fungování. Tyto procesy jsou monitorovány, měřeny a dále zlepšovány. ISO Systém environmentálního managementu Jeho účelem je identifikace environmentálních aspektů činností a produktů společnosti, které mohou ovlivňovat životní prostředí, ať příznivě či nepříznivě. Společnost si sama určuje významné environmentální aspekty a hledá vhodné metody k postupnému snižování dopadů do životního prostředí. ISO Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Vyžaduje bezpodmínečné dodržování legislativních požadavků BOZP a klade důraz zejména na zlepšování pracovních podmínek, bezpečnost pracovního prostředí, odstraňování nebezpečí a ohrožení, posuzování a omezování rizik a určování bezpečných pracovních postupů. NBÚ ČR Stupeň utajení Důvěrné Společnost STAEG, spol. s r.o., je prověřena Národním bezpečnostním úřadem České republiky a vlastní osvědčení pro stupeň důvěrné podle 121 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.

4 Investor: Immo Industry Czech s.r.o. Období: 2008 Hrubé terénní úpravy, odvoz ornice, provedení komunikací a zpevněných ploch, výstavba zařízení staveniště, výstavba výrobní haly s přístavkem administrativní části. Výrobní hala je navržena jako železobetonový čtyřlodní skelet s kombinovaným podélným a příčným systémem s ŽB předpjatými vazníky na rozpon 18, 24 a 28 m se světlou výškou pod vazník 8,0 m. Snížený přístavek o světlé výšce pod vazník 4,65 m je stejné konstrukce na osový rozpon 10,22 m. Z boční strany haly přiléhá dvoupodlažní administrativní část konstrukčně tvořená ŽB skeletem s modulem 6x6 m. Vlastní hala má rozměr 114,7 x 86,9 m, administrativní přístavek má rozměr 12,0 x 42,6 m. Založení objektu je na plovoucích vrtaných pilotách o průměru 600 a 900 mm o délce asi 8 m. Obvodový plášť je sendvičový tvořený ocelovým profilovaným pozinkovaným plechem s vrstvou polyesteru s izolací minerální vlnou. ROMPA pozemní stavby areály JAF HOLZ Výstavba areálu společnosti JAF HOLZ Ostrava a Vyškov Investor: JAF HOLZ, spol. s r.o. Období: Místo: OstravA a Vyškov Výstavba administrativních, výrobních, skladovacích a expedičních prostorů pro společnost JAF HOLZ spol. s r.o. areál filiálky Vyškov a Ostrava.

5 REFERENČNÍ STAVBY STAVEBNÍ DIVIZE Velitelství letecké základny Náměšť nad Oslavou Investor: ČR Ministerstvo obrany Období: Místo: LZ Náměšť nad Oslavou, k.ú.sedlec Stavba je rozčleněna do dvou hlavních stavebních objektů, které jsou technologicky vzájemně provázány. WOC je monolitický objekt z vodostavebního betonu, založeného od úrovně -5 m pod hladinou spodní vody, která kolísá v rozmezí od -4,5 m do 2,4 m. Půdorysně 35 m x 25 m. Tloušťka konstrukcí od 200 mm do 650 mm. Štábní budova je půdorysně 100 m na 25 m, dvoupatrový monolitický skelet postavený z části na monolitu WOC, z části na 50 pilotách délky 5,5 až 6,5 m. Základové pasy a celá budova je rozdělena do tří dilatačních celků. Vyzdívky jsou provedeny z tvárnic Porotherm. Obvodové zdivo je provedeno na tepelně-izolační maltu s tepelně izolační omítkou. Okna a hlavní dělící dveře jsou hliníkové. Část fasády je hliníkový obloukový výkladec o rozměrech 19 x 5 m. Logistické centrum MO (Štěpánov) Investor: ČR Ministerstvo obrany Období: Místo: Štěpánov Příprava území, uvolnění ploch a hrubé terénní úpravy, přeložky a přípojky sítí, komunikace a zpevněné plochy, modernizace stávajících skladů, výstavba energetického kabelovodu včetně zřízení přípojek a výstavba nové skladové haly s regálovým zakladačem, vč. zděné vestavby kancelářských prostorů pro obsluhu. Skladová hala se zakladačem: Rozměry objektu: Světlá výška v nejnižší místě: Založení objektu: Nosná konstrukce: Obvodový plášť: 48,84 x 90,79 m 10,05 m vrtané betonové piloty ocelová systémová (typová s úpravami) kovový sendvičový s tepelnou izolací z tvrdé PUR pěny s požární odolností (EW) 30 minut

6 Výrobní a skladovací areál BKR III. etapa Investor: BKR ČR, s.r.o. Období: 2007 Hrubé terénní úpravy, odvoz ornice m 3, sanace podloží vápennou stabilizací, provedení komunikací a zpevněných ploch, výstavba zařízení staveniště, spodní stavba - doplňující základové monolitické konstrukce, svislé zděné konstrukce, vnitřní příčky, vnitřní úpravy povrchů, podhledy, obvodové pláště, výrobky PSV, ZTI rozvody a kompletní dodávka vrátnice GASTROCENTRUM Investor: Wilgor, a.s. Období: Popis stavby: projektová dokumentace byla zpracovaná na základě přísných hygienických norem EU, po stavební stránce proběhla kompletní rekonstrukce budovy, kdy bylo zachováno pouze obvodové zdivo. Varna byla vybavena nejmodernějšími gastronomickými technologiemi a odsáváním par speciálním vzduchotechnickým řešením (nerezový gifový strop). Kapacita jídelny je 1200 strávníků. pozemní stavby

7 REFERENČNÍ STAVBY STAVEBNÍ DIVIZE Výrobní areál společnosti FRITZMEIER Investor: Vyškovské nemovitosti, s.r.o. Období: Zemní práce, základové konstrukce pro ŽB montovaný skelet, dodávka 4900 m 2 podlahové konstrukce s únosností 10t/m 2, vnitřní a vnější rozvod ležaté a svislé kanalizace, stavební práce vnitřní dispoziční úprava administrativního zázemí Rekonstrukce části věznice Plzeň-Bory Investor: ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky Období: 09/ /2008 Místo: Věznice Plzeň-Bory Provedení rekonstrukce omítek na celé ohradní zdi v rozsahu 6900 m 2 a provedení nového oplocení kolem ohradní zdi v souladu a dle předpisů a nařízení vězeňské a justiční stráže. Toto oplocení má celkovou výšku 7 m a je tvořeno svislými ocelovými nosnými prvky s rastrací 3 m. Na této konstrukci, na napínacích drátech je instalováno pletivo ze žiletkového drátu o celkových výškách 3,0, 2,4 a 2,1 m. Vrchol oplocení je osazen tzv. Bruno válci válci ze žiletkového pletiva, nad stávající zdí je další Bruno válec, který kopíruje přesně korunu zdi a spodní hrana pletiva je opatřena dvěma Bruno válci proti podlezení, délka tohoto oplocení je cca. 650 bm. Dále byla provedena nová elektroinstalace včetně nového osvětlení ohradní zdi. Veškeré tyto práce byly prováděny za plného provozu věznice.

8 Autobusový terminál Město Rousínov Investor: Město Rousínov Období: 04/ /2009 Místo: Sušilovo náměstí, Rousínov Novostavba autobusového terminálu se skládá z jednopodlažní budovy, čtyř ocelových peronů po dvou nástupištích, příjezdové komunikace na terminál a samotné komunikace terminálu. Součástí stavby je i nepojení na silnici II/430 a úprava silnice č. II/430. Příjezdová komunikace na terminál je oddělená od okolních pozemků protihlukovou stěnou. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. dopravní stavby Trávníky rekonstrukce komunikací Investor: Obec Drnovice Období: 03/ /2009 Místo: Drnovice u Vyškova Stavební úpravy místní komunikace v obci Drnovice, ul. Trávníky. Po stavebních úpravách vznikla nová obytná zóna, obousměrná s výhybnami s optimálním počtem parkovacích stání. Šířka komunikace je 4,85 5,25 m a dl. 425 m, má asfaltový povrch a jeho celková výměra je 1550 m 2 a parkovací stání je provedeno ze zámkové dlažby o výměře 320 m 2, současně byly provedeny nové vjezdy k rodinným domům o celkové výměře 260 m 2 a vydlážděné čtyři zpomalovací prahy o výměře 230 m 2. Současně bylo provedena výměna kabelů VO v celkové délce 450 m včetně zemních prací. Rekonstrukce komunikací a parkovišť průmyslová zóna Vyškov Investor: JAF HOLZ, spol. s r.o. / BKR ČR, s.r.o. / Fritzmeier, s.r.o. Období: 05/ /2009 Rozsah prací cca m 2 znamenal rozebrání nebo vybourání pojízdných vrstev, odtěžení stávajících podkladních vrstev a zřízení nových vč. návrhu konstrukčního řešení, zřízení nových obrusných vrstev z asfaltobetonů, zřízení obrubníků a předlažeb, parkovacích stání, vodorovné a svislé dopravní značení. Součástí rekonstrukce bylo i odvodnění nově vzniklých ploch, vč. oddělení čistých a zaolejovaných vod (odlučovače ropných látek) a dále přeložky, nebo opravy stávajících, často nevyhovujících sítí (zejména vodovodu-staré litinové rozvody, ale i vysokého napětí, nízkého napětí, veřejného osvětlení, splaškové kanalizace ).

9 REFERENČNÍ STAVBY STAVEBNÍ DIVIZE Bukovinka (stavba JMK) Investor: ABP INVEST a.s. Období: 2006 Místo: Bukovinka Realizovaná stavba se nachází v obci Bukovinka, okres Blansko. Záměrem bylo připravit území pro zástavbu vybudování inženýrských sítí, výstavba komunikací. Podmínkou investora je, aby vše navazovalo na stávající zástavbu a zároveň nenarušilo ráz okolní krajiny. Stavba byla investorem předložena do soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2006 a získala 2. místo. Výstavba páteřní komunikace Investor: Česká republika Ministerstvo obrany Období: 05 10/ / /2010 Místo: kasárna Dědice Kompletní rekonstrukce páteřní komunikace od brány Sever po objekt 267 (I. etapa) a od objektu 267 po objekt 240 (II.etapa). Nově opravená komunikace slouží pro provoz veškeré techniky vč. speciální vojenské kolové a pásové. Vlastní rekonstrukce spočívala v odstranění stávajících povrchů, výměně podloží vč. návrhu podkladních vrstev, zřízení nových silničních obrubníků a souvisejících ploch pro pěší, rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení, přeložky stávajících NN a SLP sítí vč. zřízení rezervních chrániček pro nově budované sítě, odvodnění nově budované komunikace(dešťová kanalizace-šachty, uliční vpusti a odvodňovací žlaby), zřízení konečných povrchů-asfaltobetonový, resp. betonový kryt, vodorovné a svislé dopravní značení a zpomalovací prahy. Náročnost celé akce spočívá v nutnosti zachování průjezdnosti areálu kasáren a v existenci velkého množství stávajících inženýrských sítí, které nejsou dokladovány projektovou dokumentací nebo geodetickým zaměřením. Rekonstrukce náměstí Bučovice Investor: Město Bučovice Období: 1998 Místo: Bučovice Pokládka původních kamenných kostek a betonových dlažeb, kdy tato kombinace materiálů byla architektem citlivě zvolena a navržena tak, že nenarušila historický ráz tohoto místa, jehož součástí je renesanční zámek z 2. poloviny 16. století. Zpevněná plocha byla nejdříve rozebrána, bylo odtěženo nekvalitní podloží a skladbou nových štěrkových vrstev byla plocha připravena pro pokládku dlažeb.

10 Investor: SVBF Praha Období: Výstavba plynofikace areálu kasáren a VVP Dědice Montáž 6 km středotlakého plynovodního potrubí, výměna stávajících zařízení ve zdrojích tepla (výměníková stanice, kotle na uhlí) za spotřebiče spalující zemní plyn, propan nebo el. energii v 35 objektech, provedení stavebních úprav stávajících objektů zdrojů tepla, rekonstrukce vnitřních rozvodů elektro, ZTI, VZT, vybudování zdrojů propanu úložišť nádrží, vybudování centrálního řídicího systému. inženýrské stavby Investor: Česká republika Ministerstvo obrany Období: Jedná se o unikátní technologická zařízení, která jsou tohoto druhu jediná v Evropě. Toto zařízení slouží k simulaci výcviku posádek tanku pro jízdu pod vodou. Součástí cvičení je zatopení makety tanku, s následnou záchranou osádky (krizové řešení dané situace). Součástí zakázky byly stavební úpravy tohoto objektu. Univerzální cvičiště jízdy tanků pod vodou SAFARI KEMP ZOO Dvůr Králové Investor: ZOO Dvůr Králové Období: Místo: ZOO Dvůr Králové Realizovali jsme III. etapu výstavby Safari Kempu jedinečný Safari Kemp svého druhu v Evropě. Tento projekt v sobě zahrnuje stylové bungalovy s vlastní koupelnou a terasou, dětská hřiště, místa pro karavany a stany, venkovní bazén, vířivku a mnoho dalších lákavých věcí. V rámci této etapy jsme se podíleli na demolici zimovišť, realizaci doplňkových staveb a drobné architektury přístřešky na kola, vyhlídková věž, přístřešky k relaxaci, posezení, vnější vybavení Kempu (dětská hřiště, lavičky atp.), veřejné osvětlení, ozelení ploch vč. závlahového systému, speciálních systémů (kamery, rozvody) a oplocení výběhů pro antilopy a zebry včetně terénních úprav. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

11 REFERENČNÍ STAVBY STAVEBNÍ DIVIZE Tlaková kanalizace letecké základny Prostějov Investor: Česká republika Ministerstvo obrany Období: 2004 Místo: Prostějov Vodním dílem je stavba nové tlakové kanalizace celkové délky m v areálu letiště a leteckých kasáren vč. vybudování nové čerpací stanice. Odpadní vody z odkanalizovaných objektů jsou gravitačně odváděny do čerpacích šachet. Z čerpacích šachet a čerpací stanice jsou za pomocí čerpadel odpadní vody dopravovány tlakovým potrubím do spojné šachty, z níž jsou dále odváděny stávající gravitační stokou DN300 do městské kanalizace. Perimetrická ochrana objektu MO Investor: Česká republika Ministerstvo obrany Období: Místo: Náměšť nad Oslavou V rámci celkové modernizace letecké základny v Náměšti nad Oslavou byla realizována výstavba systému vnější a vnitřní perimetrické ochrany celého areálu letiště v délce 12 km. Součástí stavby byla i výstavba objektu nové vrátnice do zóny se zvýšenou ostrahou. Zhotovené dílo plně respektuje všechny požadavky standardní letecké základny NATO. Hlavní přívod 22 kv / Třebíč - Náměšť Investor: Česká republika Ministerstvo obrany Období: Místo: Náměšť nad Oslavou Výstavba druhého nezávislého přívodního vedení vysokého napětí 22 kv pro Leteckou základnu Náměšť nad Oslavou. Vedení VN bylo provedeno střídavě jako nadzemní a jako podzemní, přičemž nadzemní část byla realizována po betonových a příhradových stožárech vetknutých do betonových základů, podzemní část vedení je pak uložena do pískového lože. Nezávislé přívodní vedení VN bylo provedeno v celkové délce cca 22 km s konečnou hodnotou příkonu 4,6 MW.

12 Štábní budova Přerov Investor: ČR Ministerstvo obrany Období: 01 06/2010 Místo: Přerov V rámci za plného provozu realizované rekonstrukce je prováděna výměna oken, elektroinstalací silno i slaboproudých, podlah, dveří, dělících stěn, a podhledů, vodoinstalace, obkladů, opravy omítek, maleb a nátěrů. Ostatní projekty Vinařské multifunkční centrum Skoupil Investor: Vinařství Petr Skoupil, a.s. Období: Místo: Velké Bílovice Realizace Vinařského areálu výrobna a penzion s restaurací Velké Bílovce, konkrétně: hrubé terénní úpravy, odvoz zeminy 4500 m 3, provádění veškerých přípojek inženýrských sítí a areálové kanalizace, výstavba zděného dvoupodlažního penzionu o rozloze 540 m 2, výstavba železobetonové montované haly pro výrobu vína o rozloze 1200 m 2, provedení komunikací a zpevněných ploch, provádění opěrné zdi svahů a oplocení pozemku. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Ředitelství policie ČR Prostějov Investor: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Období: Místo: Prostějov Prováděna celková výměna nevyhovujícího opláštění objektu z tzv. boletických panelů včetně výměny výplní otvorů. Rekonstrukce interiérů představuje mimo rozsáhlých dispozičních změn i navazující kompletní výměna ZTI, ÚT, silno a slaboproudých rozvodů elektroinstalací a VZT. Rekonstrukce objektu VOP Kamenná chaloupka Investor: VOP-026 Šternberk, s.p. Období: Provedení sanace stávajícího laboratorního zázemí, provedení opatření směřujících ke zlepšení energetické bilance budovy a vytvoření odpovídajících pracovních podmínek pro stálý personál i hostující pracovní týmy. Revitalizace území Libavá Investor: Stavbros, s.r.o. Období: 09 12/2009 Místo: Město Libavá Zateplení dvou bytových čtyřpodlažních domů kontaktním zateplovacím systémem (objekt 224: 658 m 2 fasádním polystyrenem EPS tl.100 mm; objekt : 1432 m 2 deskami z minerálních vláken tl.100 mm), vč. probarvené omítky a fasádního lešení. REFERENČNÍ STAVBY STAVEBNÍ DIVIZE

13 Revitalizace panelového domu Otakara Jaroše Investor: SVJD Vyškov, kpt. Otakara Jaroše 121/6 Období: Provedení kompletní revitalizace bytového domu ve Vyškově. Jedná se hlavně o provedení zateplovacího systému s povrchovou úpravou, osazení nových prefabrikovaných lodžií, terénní úpravy. Rekonstrukce komunikací Olomoucká, Havlíčkova, Fučíkova Investor: Město Vyškov Období: 08 09/2009 Kompletní opravy chodníků včetně provedení nových obrub, podloží a dlažby na ulici Fučíkova, Olomoucká a Havlíčkova ve Vyškově. Realizace objektu ZŠ Školská, Praha Investor: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 Období: Místo: Praha Celková rekonstrukce stávajícího objektu spojená s dispozičními a stavebními úpravami, řešící modernizaci kuchyňského a stravovacího provozu, včetně realizace opatření směřujících ke zlepšení energetické bilance objektu. Demolice části Univerzity obrany Investor: ČR - Ministerstvo obrany Období: 09 11/2009 Místo: Brno Odstranění nevyužívaných devíti skladových objektů v areálu Univerzity obrany na ul. J. Babáka, které byly v havarijním stavu. V souvislosti s demolicí objektů byly v předmětném prostoru vykáceny náletové dřeviny a zachovány stávající vzrostlé chráněné a zdravé dřeviny. Sběrný dvůr RESPONO Investor: RESPONO, a.s., Vyškov Období: 06 08/2009 Provedení zpevněných ploch (asfaltový povrch) v rozsahu 1550 m 2 včetně terénních úprav, přípojky NTL plynu a přeložky STL plynu v délce 70 bm v areálu firmy Respono, a.s., Vyškov. Výstavba kulturního domu Bohuňovice Investor: Obec Bohuňovice Období: Místo: Bohuňovice Celková rekonstrukce vnitřní části objektu, sanace zdiva (podřezání, injektáž), boční dvoupatrová přístavba, výměna oken a vstupních dveří. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

14 Rekonstrukce ubytovny Hranice Investor: Správa vojenského bytového fondu Praha Období: 05 09/2009 Místo: Hranice Celková revitalizace objektu, jehož součástí bylo zateplení fasády, výměna okenních prvků, kompletní rekonstrukce soc. zařízení vč. vnitřních rozvodů. Revitalizace objektu Kobližná 13 a 15, Brno Investor: Statutární město Brno městská část Brno střed Období : 06 09/2009 Místo: Brno Celková rekonstrukce fasády uliční, dvorní, výměna oken za EUROOKNA a oprava staticky nevyhovujících balkónů. Monolitické základy TOS Kuřim Investor: TOS KUŘIM-OS, a.s. Období: 04 06/2009 Místo: Kuřim Kompletní provedení základu pro montáže strojů typu FRU, FU-A. Jednalo se o vyřezání místa do stávající betonové podlahy do hloubky 2 m. Rozměr 30 x 13 m. Ostatní projekty ÚZSVM budova Nový Jičín Investor: ÚZSVM Územní pracoviště Ostrava odloučené pracoviště Období: 02 06/2009 Místo: Nový Jičín Rekonstrukce soc. zařízení, půdní vestavba zasedací místnosti, kompletní zateplovací systém dvorního traktu + oprava venkovní fasády a střechy včetně nátěru. Hotel Garni Brno Investor: ŽLTC, s.r.o. Období: 03 11/2009 Místo: Brno Realizace moderního sportovního ubytovacího zařízení s lůžkovou kapacitou 90 lůžek s kompletním sociálním vybavením pokojů. Součástí objektu je přípravna jídla a jídelna, která zároveň slouží jako školící místnost. V objektu bylo vybouráno veškeré nenosné zdivo, nově vybudováno 3NP, které je zastřešeno sedlovou střechou. Vyzděny nové nosné zdi a dělící příčky, provedeny veškeré rozvody voda, topení, plyn, silnoproudá elektroinstalace, slaboproudá elektroinstalace, M a R, TV rozvody, EPS a EZS. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Přístavba radnice Vyškov Investor: MěÚ Vyškov Období: Rekonstrukce objektu radnice Vyškov v rozsahu opravy narušené statiky objektu, střechy a montáže nové krytiny, půdní vestavby atp. REFERENČNÍ STAVBY STAVEBNÍ DIVIZE

15 Výstavba objektu zdravotní zachranné služby Investor: ZZS Jihomoravského kraje, p.o. Období: 2008 Přístavba III. NP, mycího boxu, celková rekonstrukce objektu včetně všech rozvodů ZTI, elektro, UT, výměna oken a dveří, zateplení objektu provětrávanou fasádou. Sokolovna Orlovice Investor: TJ Sokol Orlovice Období: 07 12/2007 Místo: Orlovice Celková rekonstrukce stávajícího objektu Sokolovny v obci Orlovice směřující k odstranění nevyhovujícího stavu objektu. Rekonstrukce chemického cvičiště Investor: ČR Ministerstvo obrany Období: Rekonstrukce a celková modernizace komplexního chemického cvičiště. Výstavba výcvikových ploch a pracovišť, skladů a laboratoří. Rekonstrukce objektu Univerzity obrany Kounicova Investor: ČR Ministerstvo obrany Období: Místo: Brno Rekonstrukce administrativního objektu Univerzity obrany z roku Výstavba automatizovaného telekomunikačního centra Investor: ČR Ministerstvo obrany Období: Místo: Náměšť nad Oslavou Novostavba jednopodlažního objektu automatické telefonní ústředny, včetně technologie, venkovního anténního stožáru, komunikací a zpevněných ploch. Rekonstrukce velkokapacitních kuchyňských provozů Investor: ČR Ministerstvo obrany Období: Rekonstrukce objektu, dodávka gastronomických technologií a zařízení. Výstavba skladové haly Brandýs nad Labem Investor: Johann Frischeis, spol. s r.o. Období: Místo: Brandýs nad Labem Novostavba skladové haly s administrativní vestavbou.

16 STAVEBNÍ DIVIZE Kontakty směr PROSTĚJOV směr IVANOVICE NA HANÉ E461 R46 DĚDICE SÍDLO SPOLEČNOSTI Křižanovice u Vyškova PAZDERNA Sochorova E Olomoucká VYŠKOV R Hoštice směr KROMĚŘÍŽ 430 Drnovice Topolany 379 NOSÁLOVICE KŘEČKOVICE E461 R D1 BRŇANY NOUZKA D1 E směr BRNO směr Bohdalice- -Pavlovice STAEG, spol. s r.o. Průmyslová 738/8f, CZ Vyškov Předměstí T F E IČ: , DIČ: CZ Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka STAEG, spol. s r.o. 06/2010 design KREATURA.CZ

Tradice s novou vizí

Tradice s novou vizí Tradice s novou vizí O nás Společnost Ridera Stavební a.s. má ve stavební činnosti více než šedesátiletou tradici. V roce 1992 došlo k transformaci společnosti ze státního podniku na akciovou společnost.

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

Obchodní centrum Kyjov

Obchodní centrum Kyjov Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Obchodní centrum Kyjov Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Agroprojekt Brno s.r.o. Seznam

Více

ČOV a Kanalizace Vojtanov

ČOV a Kanalizace Vojtanov 26836 ČOV a Kanalizace Vojtanov Jiný Nový charakter: Vodní stavby Podcharakter: ČOV a kanalizace Alokace: Vojtanov Okres: Cheb Hodnota: 38.0 mil. Kč * Od: 4.kvartál 2016 Do: 2.kvartál 2017 výstavba čistírny

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Červenec 2012 XXXLutz + Möbelix, Kolbenova Praha 9 - Vysočany (Oznámení

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

REGENERACE BROWNFIELDS V LOKALITĚ AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN PALKOVICKÁ

REGENERACE BROWNFIELDS V LOKALITĚ AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN PALKOVICKÁ Prvního pluku 20/224 186 59 Praha 8 - Karlín telefon 251 038 111 telefax 222 325 182 www.tebodin.com www.tebodin.cz Zákazník: Statutární město Frýdek-Místek Investor: Projekt: Stupeň: Statutární město

Více

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem Regulační plán Za Voříškovým Dvorem katastrální území České Budějovice 3 stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 67 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM oznamovatel: My Box Příbram spol. s r.o. (únor 2007) SOM s.r.o. Středisko

Více

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OC SALLEROVA VÝSTAVBA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OC SALLEROVA VÝSTAVBA oznamovatel: BAU-projekt spol.s r.o. (duben

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa Výroba plastových oken Hodějice II. etapa OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí listopad 2006 INVESTprojekt NNC, s.r.o.,

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad

Více

kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů

kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů zděných cihelných staveb ze systému Heluz v Čr strana 1 Obsah Kraj Jihočeský Jindřichohradecká stavební s. r. o.... str. 15 Karel Dvořák KODL s. r. o.... str.

Více

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 Podolí Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363 Název akce: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA

INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA květen 2011 1 I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R na stavební akci REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA Investiční záměr věcně a funkčně

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, 612 00 Brno tel. 541 245 286 fax 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Objednatel: Jihomoravský kraj Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Stavba: KOMPETENČNÍ

Více

Nová skladovací hala

Nová skladovací hala pohled na areál Coca-Cola HBC Česká republika od východu, (AS CHEMOPRAG, říjen 2011) Nová skladovací hala Oznámení záměru Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 odbor výstavby a územního rozvoje Sokolovská č.p.14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany S P09 070769/2013/OVÚR/Sk P09 047524/2014/OVÚR/Sk

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více