ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA"

Transkript

1 Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 2.července 2010 Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.: , ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Schválené Žádosti o dotaci v rámci devátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova podopatření I Modernizace zemědělských podniků - záměr b) Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu Státní zemědělský intervenční fond dne schválil 192 Žádostí o dotaci v rámci devátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova podopatření I Modernizace zemědělských podniků - záměr b) Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu v celkové výši podpory ,- Kč. Hranice pro schválení Žádosti o dotaci byla na 59 bodech u Žádostí o dotaci, které obdržely 59 bodů dále rozhodoval datum a čas zaregistrování Žádosti o dotaci rozhodným datem a časem zaregistrování Žádosti o dotaci byl datum a čas 10:10:16. V následující tabulce uvádíme specifikaci schválených žádostí (Žádosti o dotaci jsou seřazeny dle bodového hodnocení žádosti). č. Registrační číslo žádosti Bodové hodnocení Název subjektu Název projektu Kč* 1. 10/009/1111b/564/ ,00 Erika Meislová Rekostrukce stávající stavby - skleník /009/1111b/563/ ,00 Petr Endrle Rekonstrukce skladu zrnin zemědělské farmy v Mírovce /009/1111b/231/ ,00 Magdalena Červenková Stavební úpravy skladu obilovin /009/1111b/780/ ,00 Farma Dobřečov s.r.o. Úpravy zemědělského objektu Skály /009/1111b/231/ ,00 Jan Houška Rekonstrukce kotelny včetně nákupu kotle a technologie na zpracování biomasy /009/1111b/563/ ,00 Simona Soukopová Vybudování skladovacích prostor ve stodole /009/1111b/120/ ,00 Jiří Jankásek Stavba haly pro výrobu a uskladnění peletek včetně technologie /009/1111b/564/ ,00 VERITAS spol. s r.o. Modernizace nosné konstrukce vinice /009/1111b/232/ ,00 VHC - holding, a.s. Zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv /8

2 10. 10/009/1111b/232/ ,00 VHC - holding, a.s. Peletovací linka pro zpracování posklizňových zbytků /009/1111b/563/ ,00 Zbyněk Pípal Obnova původního zemědělského objektu na sklad ovoce a zeleniny /009/1111b/563/ ,00 Marie Egertová Modernizace haly pro skladování obilovin a olejnin v Záborné /009/1111b/671/ ,00 Marcela Kolínová REKONSTRUKCE SKLADU OBILNIN /009/1111b/672/ ,00 JAN ŠTĚPÁNEK EKOFARMA V MILOVICÍCH - technologie kotelny a peletovací linky /009/1111b/563/ ,00 Ústav pro strukturální politiku vzemědělství,a.s. Rekonstrukce posklizňové linky Chlumek /009/1111b/231/ ,00 KOOPRODUKT a.s. Modernizace kotelny /009/1111b/120/ ,00 České vinařství, s.r.o. Nosné konstrukce vinic v k.ú. Vinaře /009/1111b/232/ ,00 Nečtinská zemědělská a.s. Modernizace skladu obilí - Nečtiny /009/1111b/451/ ,00 Miloslav Košek Zdroj tepla pro zpracování rakytníku /009/1111b/563/ ,00 Petr Šindler Provozní hala na obilí /009/1111b/672/ ,00 Zahradnictví Vilímek, s.r.o. Pořízení technologie na skladování ovoce /009/1111b/671/ ,00 Jindřich Mana Sklad obilnin a olejnin /009/1111b/231/ ,00 ZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o. Sklad obilí t /009/1111b/564/ ,00 Jan Kočí Nákup a istalace peletizační linky /009/1111b/232/ ,00 Zemědělská společnost Komorno, a. s. Rekonstrukce skladů v Chocenicích /009/1111b/341/ ,00 PROBITAS spol. s r.o. Rekonstrukce posklizňové linky obilí a skladu obilí /009/1111b/780/ ,00 Gustav Kotajny Rekonstrukce obilních sil /009/1111b/671/ ,00 Agrochov Jezernice, a.s. Rekonstrukce kotelny /009/1111b/231/ ,00 Jan Houška Stavba skleníku farma Pístina /009/1111b/342/ ,00 Karel Dittrich Rekonstrukce chmelnic /009/1111b/563/ ,00 SENAGRO a.s. Stavební úpravy seníku na sklad brambor /009/1111b/342/ ,00 JIŘÍ KOZEL Klimatizovaný sklad zeleniny - Lounky /009/1111b/780/ ,00 Vladislav Hrabec Uskladnění brambor /009/1111b/451/ ,00 Luděk Ježek Stavební úpravy skladu jablek /009/1111b/453/ ,00 Agro družstvo Sebranice Modernizace skladu obilovin /009/1111b/342/ ,00 CHMEL PODLESÍ, s.r.o. Investice do produkce chmele a jeho prvotního zpracování /009/1111b/563/ ,00 ZD Výčapy, družstvo Modernizace skladu obilí /009/1111b/563/ ,00 RYNAGRO a.s. Modernizace posklizňové linky obilí Rynárec /8

3 39. 10/009/1111b/120/ ,00 ZAHRADNICTVÍ LITOL s.r.o. Technologické vybavení skleníku II /009/1111b/120/ ,00 Pěstitel Stratov, a.s. Sklad zeleniny /009/1111b/120/ ,00 Jiří Kašpar Rekonstrukce skladu obilí BIOS /009/1111b/120/ ,00 Poděbradská blata, a.s. Stavební úpravy seníku na sklad obilí /009/1111b/451/ ,00 Štěpán Brodský Rekonstrukce stávající kotelny /009/1111b/451/ ,00 A G R O F A N D A spol. s r. o. Halový sklad obilí BIOS-B2/4225 m3, stavební úpravy stávajícího skladu 3250 t /009/1111b/672/ ,00 Igor Dobeš Pořízení technologie pro posklizňovou úpravu zrnin /009/1111b/564/ ,00 Petr Kučera Briketovací linka v Lipovci /009/1111b/453/ ,00 Zderaz, zemědělské družstvo Rekonstrukce posklizňové linky a výstavba sil ve Zderazi /009/1111b/564/ ,00 Pavel Obdržálek /009/1111b/120/ ,00 Zem. spol. SKALSKO, s.r.o. Zem. spol. SKALSKO, GmbH (pro ostatní jazyky) Rekonstrukce halového skladu s aktivním větráním a rekonstrukce skladu obilovin a olejnin Dostavba sila na uskladnění obilí a rekonstrukce stáje na sklad obilí /009/1111b/231/ ,00 Václav Čítek Rekonstrukce skladovací haly Makov /009/1111b/564/ ,00 Dušan Soviš Sklad ovoce z ekologických sadů /009/1111b/564/ ,00 Pavel Plaček Investice do staveb a technologií pro rostlinnou výrobu - Výrobní hala a sklad školkařských výpěstků /009/1111b/564/ ,00 Jiří Šilinek Rekonstrukce vinice /009/1111b/120/ ,00 Pěstitel Stratov, a.s. Rekonstrukce skladu cibule /009/1111b/564/ ,00 FARMA R.V. spol. s r.o. Rekonstrukce posklizňové linky /009/1111b/564/ ,00 Bohemia Canopus,spol. s r.o. Modernizace opěrné konstrukce /009/1111b/231/ ,00 Zemědělské družstvo Novosedly Rozšíření skladovací kapacity stávající posklizňové linky /009/1111b/564/ ,00 Marek Otoupal Modernizace skladu na obilí /009/1111b/564/ ,00 Irena Ecksteinová Modernizace nosné konstrukce vinice /009/1111b/342/ ,00 PP servis a.s. Výstavba klimatizovaného skladu chmele /009/1111b/232/ ,00 Zemědělská akciová společnost Koloveč Rozšíření a modernizace posklizňové linky Koloveč /009/1111b/232/ ,00 Agročas spol. s r. o. POSKLIZŇOVÁ LINKA A MODERNIZACE SKLADOVÝCH PROSTOR NA P.Č. 106 A 688/6 V K.Ú. ČÁSTKOV U TACHOVA /009/1111b/120/ ,00 EKOFRUKT AGRO s.r.o. Modernizace zpracování a skladování ovoce /009/1111b/120/ ,00 Ondřej Kříženecký Stavební úpravy bramborárny - Řísnice /009/1111b/563/ ,00 Pavel Brávek Sklad obilnin na č.p. 317/1 v k.ú. Proseč pod Křemešníkem /8

4 66. 10/009/1111b/451/ ,00 JAN ARDELT Rekonstrukce skladu ovoce /009/1111b/120/ ,00 Jan Miller Skladování obilovin a olejnin /009/1111b/453/ ,00 Milan Bednář Rekonstrukce přístřešku na sklad brambor /009/1111b/120/ ,00 Jaroslav Špirit Rekonstrukce špýcharu, nákup nemovitosti k uskladnění sena a k ní přilehlých pozemků /009/1111b/231/ ,00 Andrea Samohejlová REKONSTRUKCE SKLADU OBILOVIN /009/1111b/231/ ,00 ZEMCHEBA, s.r.o. Rekonstrukce skladu na ovoce /009/1111b/231/ ,00 Vladimír Hanžl Nákup manipulačních zásobníků /009/1111b/231/ ,00 Korunka s.r.o. Výstavba mrazírenského skladu na ovoce a zeleninu /009/1111b/452/ ,00 Jan Fejfar Chlazený sklad /009/1111b/671/ ,00 Alois Ondroušek Horizontálni haly pro skladování obilovin a olejnin- rekonstrukce /009/1111b/564/ ,00 Lenka Kadubcová Výstavba opěrné konstrukce vinice /009/1111b/120/ ,00 Družstvo Agrochmel Kněževes Modernizace česacích strojů a sušáren chmele /009/1111b/672/ ,00 Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. Sklad obilí /009/1111b/232/ ,00 Dnešická zemědělská a.s. Farma OPLOT - modernizace posklizňové linky obilovin /009/1111b/564/ ,00 Krásná hora s.r.o. Nosné konstrukce vinohradu /009/1111b/231/ ,00 Pošumaví, a.s. Modernizace skladovacích kapacit Pošumaví, a.s /009/1111b/564/ ,00 Aleš Pokorný Rekonstrukce posklizňové linky - Tulešice /009/1111b/671/ ,00 Přemysl Čech Pořízení posklizňové linky /009/1111b/563/ ,00 Josef Pipek Rekonstrukce "Statek u Pipků" /009/1111b/232/ ,00 Richard Papež Pořízení technologie do fóliovníku v Dolanech /009/1111b/342/ ,00 ZÁVESKÝ a spol., spol. s r.o. Rekonstrukce chmelnic v k. ú. Brozany /009/1111b/671/ ,00 Miroslav Nedělník Rekonstrukce zázemí skleníku /009/1111b/120/ ,00 Josef Heřmanský Posklizňová linka Semčice /009/1111b/232/ ,00 Úněšovský statek a.s. Posklizňová linka Dolní Jamné /009/1111b/232/ ,00 Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Technologie posklizňové linky Štichovice /009/1111b/563/ ,00 Družstvo vlastníků půdy Ametyst Komplex skladování tun obilovin - Smrk na Moravě /009/1111b/342/ ,00 Statek Měcholupy spol. s r.o. Rekonstrukce a obnova chmelových konstrukcí /009/1111b/453/ ,00 LIPONOVA, a.s. Modernizace posklizňové linky /009/1111b/231/ ,00 Václav Pašek Rekonstrukce skladu na obilí /8

5 95. 10/009/1111b/451/ ,00 Miloslav Košek Posklizňové zpracování, úprava a skladování rakytníku řešetlákového /009/1111b/120/ ,00 CHMEL spol. s r.o. Novostavba chmelnice /009/1111b/671/ ,00 Zemědělské družstvo Unčovice Posklizňová linka 2.etapa /009/1111b/453/ ,00 AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost Rekonstrukce haly pro skladování obilovin a olejnin /009/1111b/120/ ,00 Pavel Reš Rekonstrukce a stavba skladu obilovin a olejnin Bratkovice /009/1111b/564/ ,00 Zemědělské družstvo PETŘÍN Sklad obilí t /009/1111b/564/ ,00 FREDI s.r.o. Kolna na obilí /009/1111b/780/ ,00 Martin Tvarůžka Hala pro skladování obilovin a olejnin a expediční zásobníky /009/1111b/342/ ,00 P&T Čeradice spol. s r.o. Pořízení nové posklizňové linky /009/1111b/671/ ,00 TAGROS a.s. Výstavba chlazeného skladu ovoce /009/1111b/120/ ,00 ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. Změna užívání bramborárny /009/1111b/564/ ,00 Stapleton-Springer s.r.o. Konkurenceschopné vinařství Stapleton-Springer /009/1111b/232/ ,00 Polana Horšice, a.s. Modernizace skladovacích kapacit Polana Horšice, a.s. - II. etapa /009/1111b/564/ ,00 Petr Jelének Balící linka brambor /009/1111b/563/ ,00 Luděk Pokorný Nástavba skladu obilí /009/1111b/780/ ,00 HalBi spol. s r. o. Sklad obilí /009/1111b/231/ ,00 Noragros s.r.o. Noragros - skladovací sila /009/1111b/671/ ,00 TAURUS, družstvo Sklad rostlinných produktů /009/1111b/231/ ,00 Jiří Kubička Výstavba skladu obilí /009/1111b/452/ ,00 AGRO Chomutice a.s. Modernizace skladu obilovin Chomutice /009/1111b/564/ ,00 Miloš Michlovský Nosná konstrukce vinice /009/1111b/120/ ,00 Pěstitel Stratov, a.s. Rekonstrukce skladu obilovin /009/1111b/453/ ,00 DUMAN s.r.o. Kotelna na spalování biomasy /009/1111b/671/ ,00 Hospodářské družstvo Určice, družstvo Čistička a skladování obilí /009/1111b/672/ ,00 AGROVA a.s. Posklizňová linka Prusinovice /009/1111b/672/ ,00 ZEAS Polešovice, a.s. Investice do rekonstrukce posklizňové linky, čištění, sušení, naskladnění a vysklad. zrnin a olejnin /009/1111b/672/ ,00 Petr Zbořil Čistička zrnin /009/1111b/564/ ,00 Helena Burešová Rekonstrukce posklizňové linky /8

6 /009/1111b/120/ ,00 ZVO s.r.o. Stavební a technologická modernizace objektu pro krátkodobé skladování zemědělských produktů /009/1111b/120/ ,00 Bohumír Pokorný Sklad ovoce /009/1111b/564/ ,00 ZOŠI AGRO, s.r.o. Nákup technologie na zpracování a balení zeleniny /009/1111b/342/ ,00 Zdeněk Ornst Modernizace čističky zrnin /009/1111b/232/ ,00 Vesa Velhartice, a. s. Rekonstrukce třídírny brambor s technologickým vybavením /009/1111b/120/ ,00 Josef Potměšil Rekonstrukce seníku na sklad obilí /009/1111b/672/ ,00 AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo Skladová sila a sušárna Litenčice /009/1111b/120/ ,00 Družstvo Agrochmel Kněževes Výstavba chmelnic /009/1111b/563/ ,00 AGRO - Měřín, a.s. Sklad pro obiloviny a olejniny Stránecká Zhoř /009/1111b/564/ ,00 AGRA Horní Dunajovice a.s. Rekonstrukce čističky zrnin /009/1111b/451/ ,00 POLY-FEED, společnost s ručením omezeným Rekonstrukce a modernizace sila /009/1111b/452/ ,00 ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. Posklizňová linka České Meziříčí /009/1111b/780/ ,00 HESAKO zem. výroba s.r.o. Rekonstrukce věží "Vítkovice" Velké Heraltice /009/1111b/780/ ,00 MILADA TOŠKOVÁ Dokončení rekonstrukce historického skleníku na Dubové a jeho uvedení do provozu /009/1111b/672/ ,00 ZEMET spol. s r.o. Výměna technologie pro sušení obilovin a olejnin PL Sazovice /009/1111b/452/ ,00 Zemědělské družstvo Libčany Investice do skladu ovoce /009/1111b/452/ ,00 Zemědělské družstvo Šonov u Broumova Čistící linka /009/1111b/563/ ,00 AGRO - Měřín, a.s. Sklad obilí Žďár nad Sázavou /009/1111b/452/ ,00 Zemědělské družstvo Libčany Využití ozónu pro zlepšení skladovatelností ovoce /009/1111b/672/ ,00 Pravčická a.s. Skladová sila Pravčice II etapa /009/1111b/453/ ,00 Zemědělské družstvo Chýšť Dostavba posklizňové linky - suška STELA /009/1111b/564/ ,00 Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o. Výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí vinic /009/1111b/564/ ,00 Vratislav Břínek Rekonstrukce skladovacích kapacit a třídič obilovin /009/1111b/342/ ,00 HLÍVA - FARMA VOLEK, s.r.o. Rekonstrukce haly pro pěstování hub - I. etapa /009/1111b/563/ ,00 ZAS Věž, a.s. Sklad brambor /009/1111b/120/ ,00 Jiří Novák Rekonstrukce provozovny školkařských výpěstků Mcely /009/1111b/672/ ,00 Agrokomplex Kunovice, a.s. Skladovací sila na obilí /009/1111b/342/ ,00 CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec Rekonstrukce skladu chmele /8

7 /009/1111b/120/ ,00 Vladimír Gut RADOŠOVICE Výstavba skladové kapacity obilovin /009/1111b/453/ ,00 ZEPO, akciová společnost Leština ( a.s. ) Sklad obilí /009/1111b/120/ ,00 Petr Čermák Rekonstrukce silážních sil pro skladování obilí /009/1111b/120/ ,00 AGRO LIBLICE s.r.o. Třídící linka na cibuli /009/1111b/671/ ,00 ZELTR AGRO a.s. Rekonstrukce skladu zeleniny /009/1111b/231/ ,00 Miroslav Daňhel Modernizace haly na prosoušení obilnin - Hosty /009/1111b/563/ ,00 Josef Nevrkla Technologie skladování brambor /009/1111b/564/ ,00 Cezava a.s. Blučina Rekonstrukce posklizňové linky Blučina /009/1111b/120/ ,00 EKOPROGRES, s.r.o. Sila na skladování obilí /009/1111b/452/ ,00 Milan Fikar Investice do školkařské produkce /009/1111b/120/ ,00 NORI k.s. Posklizňová linka Drahenice /009/1111b/120/ ,00 Jan Baňka Rekonstrukce skladu obilovin /009/1111b/564/ ,00 PATRIA Kobylí, a.s. Výstavba nosné konstrukce vinice /009/1111b/672/ ,00 ZEMASPOL Uherský Brod a.s. Rekonstrukce posklizňové linky a halového skladu obilí /009/1111b/120/ ,00 Pavel Pokorný Rekonstrukce skladu Semice a nákup mycí linky brambor /009/1111b/563/ ,00 VĚRA ŘEZNÍČKOVÁ Sklad obilovin /009/1111b/564/ ,00 AGRODRUŽSTVO VRBOVEC, družstvo Nosné konstrukce vinohradu /009/1111b/342/ ,00 Zemědělské družstvo Podlesí ROČOV Modernizace sklizňové technologie na chmel /009/1111b/342/ ,00 ASTUR Straškov, a.s. REKONSTRUKCE SENÍKU NA HALOVÝ SKLAD OBILÍ /009/1111b/342/ ,00 Sady Klášterec nad Ohří spol. s r.o. Kvalitní naskladnění a skladování ovoce ve společnosti SADY KLÁŠTEREC I. ETAPA /009/1111b/564/ ,00 Žerotín, a.s. Vinice Tmice /009/1111b/564/ ,00 VINICE - HNÁNICE s.r.o. Modernizace nosné konstrukce vinice /009/1111b/231/ ,00 Miroslav Daňhel Modernizace haly na prosoušení obilnin - Jaselská kasárna /009/1111b/563/ ,00 Družstvo Vysočina Posklizňová linka Janovice /009/1111b/671/ ,00 Milan Šebesta Stavební úpravy výkrmny býků na sklad obilovin, olejnin a ostatních komodit /009/1111b/671/ ,00 Jaroslav Minařík Posklizňová linka a rekonstrukce haly na skladování obilovin /009/1111b/564/ ,00 ZEAS Lysice, a.s. Výstavba nosné konstrukce - sady Lysice /009/1111b/451/ ,00 Sady Český ráj s.r.o. Skladovací prostor na produkci /8

8 /009/1111b/671/ ,00 Radomír Houdek Nosné konstrukce-sady Lipinka /009/1111b/231/ ,00 Jiří Netík Rekonstrukce skladovací haly /009/1111b/671/ ,00 Erigeron s.r.o. Nákup technologie pro pěstování rostlin /009/1111b/671/ ,00 Jan Holub s.r.o. Stavba kontejnerovny Pot-in-Pot /009/1111b/342/ ,00 Sady Klášterec nad Ohří spol. s r.o /009/1111b/342/ ,00 "Sady Klášterec nad Ohří spol. s r.o." Výstavba nosných konstrukcí pro sad jabloní I. etapa v sadech Klášterec nad Ohří Výstavba nosných konstrukcí pro sad jabloní II. etapa v sadech Klášterec nad Ohří /009/1111b/564/ ,00 Zemědělské družstvo Rousínov Hala pro skladování zrnin /009/1111b/120/ ,00 DZS STRUHAŘOV a. s. Modernizace skladování zrnin Postupice a Popovice /009/1111b/120/ ,00 Pavel Voráček Rekonstrukce areálu skladu ovoce - etapa II /009/1111b/120/ ,00 Pavel Voráček Rekonstrukce areálu skladu ovoce - etapa III /009/1111b/452/ ,00 Zemědělské družstvo Nechanice Rekonstrukce posklizňové linky a skladu obilí Suchá /009/1111b/120/ ,00 AGRO PODLESÍ, a.s. Rekonstrukce a přístavba posklizňové linky na obilí v k.ú. Petrovice I /009/1111b/564/ ,00 Martin Valihrach Modernizace nosné konstrukce vinice /009/1111b/563/ ,00 Vladimír Svoboda Hala na obiloviny * požadovaná finanční částka v Kč Všichni výše uvedení příjemci pomoci souhlasili se zveřejněním uvedených údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Michal Anton Oddělení metodiky osy 1 PRV 8/8

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 24.června 2009 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení Z2820 V Praze dne 4. listopadu 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Mgr. Jitka Volková, kontakt: Jitka Volková, tel.: 222 871

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 12. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 3 PRV V Praze dne 30. října 2009 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Viktor Simon, kontakt: Viktor Simon, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 23. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Kateřina Gogoláková, kontakt: Ing. Kateřina

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 06. srpna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Ing. Jan Novopacký, kontakt: Jan Novopacký, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 18.července 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Hradec Králové 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 28. února 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Hradec Králové 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 1. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Šárka Proskovcová, kontakt: Šárka Proskovcová,

Více

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II 18. kolo

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II 18. kolo Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 8. srpna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Šimon Černoušek, Bc. Ing. Karolína Menclová,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Šárka Proskovcová, kontakt: Šárka Proskovcová,

Více

V Praze dne 3. listopadu 2010. Oddělení metodiky osy 4 PRV

V Praze dne 3. listopadu 2010. Oddělení metodiky osy 4 PRV Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 3. listopadu 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Bc. Jana Bartošová, kontakt: Jana Bartošová, tel.:

Více

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 1. Základní údaje Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 Název Fiche a její číselné označení: Moderní zemědělské podnikání; č. 5 Vazba na opatření PRV: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 2. Vymezení

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 15. listopadu 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Ing. Michal Anton,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 5. března 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Broft, kontakt: Jan Broft, tel.: 222 871

Více

technologie sušení a skladování zrnin

technologie sušení a skladování zrnin technologie sušení a skladování zrnin REFERENČNÍ KATALOG 2001 2014 TECHNOLOGIE SUŠENÍ A SKLADOVÁNÍ ZRNIN realizace 2001 2014 TECHNOLOGIE SUŠENÍ A SKLADOVÁNÍ ZRNIN technologie sušení a skladování zrnin

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 20. června 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 21.října 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.: 222

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 6. prosince 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Ivana Vítovcová, kontakt: Ivana Vítovcová,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 18. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Ivana Dohnalová, kontakt: Ivana Dohnalová,

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 40495/2015-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŢIMŮ PODPORY... 6

Více

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 12. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Ing. Petra Jelínková, kontakt: Petra Jelínková,

Více

OP Vzdělávání pro konkureneschopnost

OP Vzdělávání pro konkureneschopnost Zpravodaj pro žadatele a příjemce dotace 1 ÚNOR 2014 ZDARMA Program rozvoje venkova zažádejte o 60% dotace pro váš mikropodnik! OP Vzdělávání pro konkureneschopnost dotace pro města a obce na ICT Program

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Boršov 06. 02. 2014 Ing. Václav Včelák Agroteam CZ s.r.o. Agroteam CZ s.r.o. Zásadní podíl v hlavních investičních dotacích v zemědělství Tým

Více

Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti. V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014. Razítko a podpis:...

Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti. V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014. Razítko a podpis:... Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014 Razítko a podpis:... 2 Obsah: 1. Úvod 4 2. Základní údaje..5 10 3. Zpráva o činnosti...11 12 4. Zpráva o auditu...13-14

Více