INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Ř Í J E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Ř Í J E N 2 0 1 1"

Transkript

1 INFORMÁTOR Ř Í J E N KVIC, odloučené pracoviště tel.: , fax:

2 Informátor KVIC říjen 2011 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. KVIC sděluje... 3 II. Metodika řízení... 3 III. KVIC organizuje v říjnu IV. KVIC připravuje V. Metodická pomoc v oblasti ICT počítač na vaší straně; EU peníze školám VI. Realizace projektů ESF Podpora poradců Projekt EduČaS Projekt Informatorium školy mateřské Projekt Efektivní management škol; Metodické poradny Projekt Dialog bez bariér Projekt Škola pro život Projekt Perspektiva Projekt Elektronická školička Projekt Integrace na druhou Obrátili se na nás Asociace debatních klubů, o. s. Debatování napříč osnovami Informace KVIC, odloučené pracoviště NOVÝ JIČÍN KVIC sděluje... GEMMA Burza nápadů peo výuku Aj na 1. St. ZŠ Portfolia v přírodovědných předmětech Cardmaking výroba vánočních přáníček netradiční technikou Rozvoj klíč. dovedností metodou debatování Debatování v českém jazyce Nabídka vzděl. programů EU školám Inzerce pracovních míst Termín uzávěrky příspěvků do Informátoru KVIC na měsíc listopad KVIC organizuje Kurzy říjen - prosinec Děkujeme za vyvěšení výtisku tohoto zpravodaje ve sborovnách škol. strana - 2 -

3 Informátor KVIC říjen 2011 Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. KVIC sděluje II. Metodika řízení Školní vzdělávací program ve školských zařízeních Dotazy: 1. Musí být zpracován školní vzdělávací program pro školní klub? 2. Musí být zpracován školní vzdělávací program pro domov mládeže a internát? Odpověď: Závazný právní předpis: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) Školský zákon v 3 stanoví systém vzdělávacích programů. V odst. 3 je uvedeno: Vzdělávání v jednotlivé škole a školském zařízení se uskutečňuje podle školních vzdělávacích programů. Postup pak vymezuje odst. 2 5 školského zákona: Školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro nějž není vydán rámcový vzdělávací program, stanoví zejména konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání, podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání, včetně podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, označení dokladu o ukončeném vzdělání, pokud bude tento doklad vydáván. Dále stanoví popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání v konkrétní škole nebo školském zařízení uskutečňuje. Domov mládeže, internát, školní klub jsou školská zařízení dle 7 školského zákona, a jak vyplývá z dalších ustanovení školského zákona ( 117, 118), zajišťují dětem, žákům a studentům podle účelu, k němuž byla zřízena, vzdělávání, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování aj. Závěr: Domov mládeže, internát, školní klub zapsaný ve školském rejstříku musí zpracovat ŠVP. Mgr. Jarka Grosmanová tel.: III. KVIC organizuje v říjnu 2011 Čtením a psaním ke kritickému myšlení Číslo akce: Určeno: přihlášeným účastníkům Termín:7. modul vždy 8:30 18:00 h Místo: KVIC OP Ostrava Lektoři: Mgr. Alena Dvorská a Mgr. Bohumil Zmrzlík IV. KVIC připravuje Čtením a psaním ke kritickému myšlení Číslo akce: Určeno: všech aprobací základních a středních škol Obsah: Při tvorbě školních vzdělávacích programů a jejich postupné realizaci ve výuce se stále více ukazuje potřeba naučit se pracovat novými metodami a formami práce, které směřují k aktivnímu učení žáka. Tuto potřebu může uspokojit nově otevíraný dlouhodobý 80-ti hodinový základní kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). A nejen to! Jeho účastníci si postupně, v průběhu osmi celodenních seminářů, osvojí filozofii a postupy pedagogického konstruktivismu použitelné ve strana - 3 -

4 Informátor KVIC říjen 2011 většině vyučovacích předmětů na obou stupních základních škol i na všech typech škol středních. Celý kurz je veden tak, aby si jeho účastníci jednotlivé postupy, které sami prožijí, vyzkoušeli ihned ve své výuce a pak je společně s lektory analyzovali. Termín:1. modul vždy 8:30 18:00 h 2. modul modul modul Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Pavla Besedová a Mgr. Monika Olšáková Cena: Kč Přihlášky: do em na adresu Pozn. Lze hradit z EU peníze školám, nutno vyznačit na přihlášce. Rozvoj čtenářství a čtenářská gramotnost II - obsazeno Číslo akce: Určeno: I. st. základní školy, kteří zavádějí dílnu čtení do své výuky Termín: :00 17:30 h Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Miloš Šlapal Cena: 510 Kč Pozn. Lze hradit z EU peníze školám, nutno vyznačit na přihlášce Rozvoj čtenářství a čtenářská gramotnost II Číslo akce: Určeno: českého jazyka na II. st. základní školy, kteří zavádějí dílnu čtení do své výuky Obsah: Návazná pracovní dílna, která zahrnuje čtení, čtení v odborných předmětech, psaní a čtení odborných textů. Součástí je i sdílení zkušeností z výuky dílny čtení Termín: :00 17:30 h Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Miloš Šlapal Cena: 510 Kč Přihlášky: do em na adresu Pozn. Lze hradit z EU peníze školám, nutno vyznačit na přihlášce Základní kurz pro instruktory lyžařských výchovně výcvikových zájezdů Číslo akce: Termín: od 11:00 h do Určeno: II. st. ZŠ, střední školy Obsah: Proškolení účastníků a získání osvědčení instruktor školního lyžování kvalifikačních předpokladů pro personální zabezpečení školních lyžařských výcvikových zájezdů (v souladu s odst. 1 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v souladu s odst. 1 2 a 3 vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a v souladu s odst vyhlášky č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb.) S přihláškou zašlete fotografii (jako na občanský průkaz, na rubu uveďte své jméno a příjmení). Bližší informace obdrží účastníci em. Rozsah: 40 h Cena: Kč (cena zahrnuje lektorné, vydání Osvědčení o absolvování, vystavení průkazu instruktora školního lyžování) Lektor: Mgr. Jaromír Dobiáš; PaedDr. Jaromír Horký Místo konání: Horský hotel Kyčerka Velké Karlovice, Pluskovec 788 Doškolovací kurz pro instruktory lyžařských výchovně výcvikových zájezdů Číslo akce: strana - 4 -

5 Informátor KVIC říjen 2011 Termín: od 11:00 h do Určeno: II. st. ZŠ, střední školy Obsah: Doškolení instruktorů školního lyžování - prohloubení znalostí, seznámení s novinkami. Úspěšný absolvent doškolovacího kurzu získá prodloužení platnosti získané základní kvalifikace pro personální zabezpečení školních lyžařských výcvikových zájezdů. S přihláškou zašlete kopii dokladu a získání základní kvalifikace pro personální zabezpečení školních lyžařských výcvikových zájezdů (nebo kopii průkazu instruktora školního lyžování). Bližší informace obdrží přihlášení účastnici em. Rozsah: 20 h Cena: Kč (zahrnuje lektorné, vydání Osvědčení o absolvování, prodloužení platnosti průkazu) Lektor: Mgr. Jaromír Dobiáš; PaedDr. Jaromír Horký Místo konání: Horský hotel Kyčerka Velké Karlovice, Pluskovec 788 Základní kurz pro instruktory snowboardingu Číslo akce: Termín: od 11:00 h do Určeno: II. st. ZŠ, střední školy Obsah: Proškolení účastníků a získání osvědčení instruktor snowboardingu kvalifikačních předpokladů pro personální zabezpečení školních lyžařských výchovně výcvikových kurzů (v souladu s odst. 1 2 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, v souladu s odst. 1 2 a 3 vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, a v souladu s odst vyhlášky č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění. S přihláškou zašlete fotografii (jako na občanský průkaz, na rubu uveďte své jméno a příjmení). Bližší informace obdrží účastníci em. Rozsah: 40 h Cena: Kč (cena zahrnuje lektorné, vydání Osvědčení o absolvování, vystavení průkazu instruktora snowboardingu) Lektor: Ing. Šárka Galušková; PaedDr. Jaromír Horký Místo konání: Horský hotel Kyčerka Velké Karlovice, Pluskovec 788 Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Bražinová, tel.: , mail: Den výchovného poradenství Číslo akce: Termín: od 13:00 do 19:00 h a od 8:00 do 15:00 h Určeno: výchovným poradcům Lektor: Mgr. Jarka Grosmanová (Aktuality a novinky v legislativě) Mgr. Jitka Měřínská (Poruchy chování spojené s agresivitou a jejich řešení v rámci soudnictví pro děti a mládež) Počet účastníků: 25 Rozsah: 10 h Úč. poplatek: 790 Kč Místo konání: Střední škola, Vítkov Podhradí Přihlášky: em na Možnost využít ubytovacích a stravovacích služeb SŠ Vítkov Podhradí, úhrada na místě v hotovosti: Ubytování: 170 Kč/os Stravování: 241 Kč/os ( oběd, večeře, snídaně, oběd) strana - 5 -

6 Informátor KVIC říjen 2011 Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro výchovné poradce ZŠ Určeno: výchovným poradcům základních škol Rozsah: 5 h Úč. popl. zdarma SŠ okresu Opava SŠ okresu Bruntál Přihlášky: č. akce datum konání místo konání :30 13:00 h Obchodní akademie Opava, Hany Kvapilové 20 Střední škola automobilní, mechanizace a :30 13:00 h podnikání, Krnov, Opavská 49 em na V. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT - počítač na vaší straně Aktuální krajské akce zaměřené na podporu ICT ve Vaší škole: Školení pro správce školní sítě kurz Úvod do počítačových sítí proběhne dne od 9:00 h na SPŠei, Kratochvílova 7, Ostrava. Pro účastníky z MSK je akce zdarma. Školení je určeno začínajícím správcům školních počítačových sítí, kteří potřebují prohloubit znalostí elementárních pojmů, funkcí a služeb prostředí školních počítačových sítí. Posluchači se v průběhu školení seznámí se základy síťové infrastruktury (typy sítí, kabeláž, huby, switche, routery, ), některými vlastnostmi a pojmy komunikačního protokolu TCP/IP (IP adresa, maska, brána, MAC adresa, komunikační port, ) a vybranými síťovými službami (DHCP, DNS, WINS, ). Na toto školení navážeme v průběhu měsíce školením pro implementaci Windows 7 do školní počítačové sítě. Registrace na akci je připravena na Dále pro správce školní sítě připravujeme: Serverová virtualizace na platformě Hyper-V Hromadné nasazení systémů Registraci na akce naleznete od října na EU peníze školám Na září připravujeme Tvorba interaktivních výukových pomůcek s využitím ICT Termíny konání: dle poptávky (od 14:00h nebo 15:00 h, 4 h prezenčně a 4 h e-learning) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava,, Opava, Krnov, Frýdek-Místek, Havířov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Cílem kurzu je pomoci zatraktivnit výuku na školách a zapojit do vzdělávacího procesu samotné žáky tak, aby nebyli jen pasivními posluchači. Účastníci se naučí začleňovat běžně známé a dostupné aplikace do výuky a kriticky posoudit kvalitu daných aplikací. Učitelé mají možnost prakticky si vyzkoušet práci při tvorbě vlastních interaktivních výukových pomůcek. Např, využití PowerPointové šablony na tvorbu vědomostních soutěží, Aplikace HotPotatoes, tvorba interaktivního pexesa a puzzle, práce s myšlenkovými mapami a diagramy, tvorba výukových plakátů, tvorba online slideshow, binga, výukových kostek. strana - 6 -

7 Informátor KVIC říjen 2011 Úvod do problematiky tvorby digitálních učebních materiálů Termíny konání: dle poptávky (od 14:00 h nebo 15:00 h, 12 h prezenčně a 4 h e-learning) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava,, Opava, Krnov, Frýdek-Místek, Havířov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Seminář je určen všem zájemcům, kteří začínají tvořit vlastní digitální učební materiály (dále jen DUM), popř. budou využívat při výuce díla jiných autorů. V rámci semináře se účastníci seznámí se základními pravidly tvorby a využití DUM z hlediska typografie, grafiky, autorského zákona a vlastní prezentace ve vyučovacích hodinách. Je koncipován tak, že obsahuje teoretickou a praktickou část, která je pak rozšířena o e-learning. V rámci e-learningu účastníci kurzu zpracují prezentaci s využitím základních pravidel, se kterými se v průběhu kurzu seznámili. Téma DUM je volitelné a to v závislosti na aprobaci účastníka. Práce je průběžně konzultována s lektorem, který upozorní na případné chyby a doporučí optimální řešení. Tvorba testů aneb jak rychle otestovat s pomocí počítače i bez něj Termíny konání: od pondělí do pátku dle domluvy s lektorem (od 15:00 h, 8 h prezenčně a 4 h e-learning) Místo konání: učebny ICeMSK (Ostrava,, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Tento kurz pomáhá učiteli s orientací mezi programy pro tvorbu testů, srovnává a prezentuje jejich výhody i nevýhody, možnosti použití (použitý software je jak z oblasti komerčního sw, tak freeware). V kurzu si učitel ve vybraných programech vytvoří vlastní testy pro potřeby evaluace. Tyto testy také připraví v tištěné podobě pro práci žáků bez počítačů. Akreditované kurzy Microsoft V nabídce vzdělávání je sada akreditovaných kurzů, které jsou zaměřeny na učiteli využívané aplikace pro tvorbu DUMů (viz tabulka, možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám). Z našich DVPP akcí si učitelé odnášejí hotové výstupy pro inovace ve výuce. A bonus pro Vás druhý kurz zdarma z nabídky v tabulce. Rozsah 8 h s e-learningovou podporou Microsoft Word 2007 Využití textového editoru učitelem Microsoft Excel 2007 Využití tabulkového kalkulátoru Microsoft PowerPoint 2007 Profesionální prezentace Cena/účastník (v rámci sborovny cena smluvní) Kč Kč Kč Zadejte svůj požadavek pomocí webové poptávky na přes odkaz Chci se zúčastnit a při naplnění kurzu (8 zájemců) Vás budeme kontaktovat. Při individuálním vzdělávání se účastníci hlásí přes poptávkový systém a jsou zařazováni do skupin na školení v našich smluvních učebnách (spádové ICeMSK). V rámci sborovny mohou kurzy proběhnout přímo ve vaší škole. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, , strana - 7 -

8 Informátor KVIC říjen 2011 VI. Realizace projektů ESF Podpora poradců aneb Podpora poradců pro realizaci kurikulární reformy - nový projekt KVIC., který je především zaměřen na zvyšování pedagogických a metodických dovedností poradců a na tvorbu nástrojů na podporu kurikulární reformy se zaměřením na rozvoj čtenářské gramotnosti. Jste li absolventem kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, pak následující program je určen právě Vám: RWCT pro pokročilé Číslo akce: Určeno: členům vývojových týmů projektu přihlášeným účastníkům, absolventům M1 Termín: 2. modul (prezence a ubytování 8:00 8:45 h, zahájení programu v 9:00 h) Rozsah: 40 h Lektoři: PhDr. Hana Košťálová, PhDr. Ondřej Hausenblas Místo konání: Penzion Mostař, Lučina Rozvoj metodických kompetencí učitele Číslo akce: Určeno: přihlášeným účastníkům Termín: 2. modul vždy 8:30 16:30 h 3. modul modul modul Lektorky: Místo konání: Mgr. Šárka Miková, Mgr. Jiřina Stang modul KVIC OP Ostrava Instruktivní vyučovací hodina - český jazyk Číslo akce: Určeno: českého jazyka na II. st. ZŠ, popř. SŠ, členům vývojových týmů Termín: :30 13:00 h Obsah: Praktická ukázka práce s žáky ve výuce českého jazyka. Přímo ve vyučovací hodině budou učitelem předvedeny konkrétní metody výuky zaměřené na rozvoj a posilování čtenářské gramotnosti u žáků. Místo konání: ZŠ E. Zátopka, Kopřivnice, ul. Pionýrská Počet účastníků: 10 Lektoři: Mgr. Miloš Šlapal Přihlášky: do na strana - 8 -

9 Informátor KVIC říjen 2011 Strategie čtenářské gramotnosti pro učitele českého jazyka Číslo akce: Určeno: českého jazyka na II. st. ZŠ, popř. SŠ absolventům kurzu RWCT Termín: 1. modul zahájení v 9:00 h 2. modul :30 16:30 h Rozsah: 24 h Místo konání: 1. modul - Penzion Mostař, Lučina, 2. modul KVIC OP Ostrava Počet účastníků: 20 Lektoři: 1. modul: PhDr. Ondřej Hausenblas, Mgr. Irena Poláková, 2. modul: Mgr. Šlapal Přihlášky: do včetně kopie osvědčení o absolvování kurzu RWCT Strategie čtenářské gramotnosti pro učitele I. stupně ZŠ Číslo akce: Určeno: I. stupně ZŠ absolventům kurzu RWCT Termín: 1. modul zahájení v 9:00 h 2. modul :30 16:30 h Rozsah: 24 h Místo konání: 1. modul - Penzion Mostař, Lučina, 2. modul KVIC OP Ostrava Počet účastníků: 20 Lektoři: 1. modul: Mgr. Mirka Škardová, Mgr. Jana Šístková, 2. modul: Mgr. Leona Mechúrová Přihlášky: do včetně kopie osvědčení o absolvování kurzu RWCT Strategie čtenářské gramotnosti pro učitele společenských věd Číslo akce: Určeno: společenských věd na ZŠ, popř. SŠ absolventům kurzu RWCT Termín: 1. modul zahájení v 9:00 h 2. modul bude určen Rozsah: 24 h Místo konání: 1. modul - Penzion Mostař, Lučina, 2. modul KVIC OP Ostrava Počet účastníků: 20 Lektoři: PhDr. Hana Košťálová, Mgr. Irena Poláková Přihlášky: do včetně kopie osvědčení o absolvování kurzu RWCT V případě velkého zájmu budou účastníci vybíráni dle stanovených kritérií. Garant za KVIC: Mgr. Eva Mokrošová Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Tůma Přihlášky: Marcela Moravčíková EduČaS aneb Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje. Projekt je určen pedagogickým pracovníkům Moravskoslezského kraje zejména ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost (ČaS). Pátrači na stopě - činnostní učení v dějepise pomocí historických pramenů Opakování úspěšného semináře s Viliamem Kratochvílem. Pátrači na stopě, série pracovních dílen odpoví na otázky jak modelovat, konstruovat analytické výzkumné a interpretační postupy žáků ve výuce dějepisu na základních a středních školách. Modely analýzy školního historického písemného pramene. Multiperspektivní konstrukce školních písemných pramenů. Školní historický vizuální pramen: dovednost verbalizovat neverbální pramen. Historická karikatura jako školní historický pramen. Historická fotografie jako školní historický pramen. strana - 9 -

10 Informátor KVIC říjen 2011 Hmotný historický pramen jako nositel významu a pomocník k získání znalostí. Školní historický písemný pramen jako prostředek rozlišení faktu a fikce v simulativních činnostech žáků. pátek (9:00-19:00 h) sobota (8:30-14:30 h) Novinka rozsah 16 h Pátrači na stopě - činnostní učení v dějepise pomocí historických pramenů KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Kratochvíl Viliam, Doc. PaedDr., PhD. (FF UK Bratislava) Exkurze Po stopách nesvobody Památník Terezín Celodenní návštěva terezínského památníku spojená s prohlídkami, přednáškami a workshopy pro pedagogické pracovníky ( Od čísla ke jménu, Hledání stop, Umělecká činnost v represivních zařízeních ) V rámci semináře o výuce Holocaustu se účastníci seznamují s topografií bývalé terezínského ghetta, navštíví bývalou policejní věznici gestapa v Malé pevnosti, pobesedují s pamětníkem. Židovské muzeum Vybrané aspekty výuky o holocaustu. Cílem přednášky je podat základní informaci o fenoménu holokaustu, seznámit se základními materiály, které mohou učitelé používat ve výuce, zmínit stav učebnic k tomuto tématu, upozornit na nová, aktuální nebezpečí související s rasovou, etnickou a národní nesnášenlivostí a prezentovat programy, které se antisemitismu a holokaustu věnují. Ústav pro studium totalitních režimů Návštěva instituce, seznámení se s její činností obsahovou i vzdělávací a dalšími možnostmi získání dobových materiálů využitelných ve výuce. Součástí bude přednáška. Dějiny a současnost filmové propagandy, téma použitelné do průřezového tématu mediální výchova a metodické semináře Jak učit o době komunismu a Rok 1989 ve Střední Evropě. Památník Vojna Leštice Jedná o poslední lokalitu, kde se zachovaly některé autentické vězeňské objekty z doby komunistické perzekuce. Prohlídka celého areálu a expozice v budově velitelství na téma Perzekuce po únoru 1948 a III. odboj, spojená s přednáškou dny VOLNÁ MÍSTA Po stopách nesvobody, exkurze (Terezín, Praha, Příbram) Lektoři památníku Terezín, ÚSTR a další S pány na ledě Československo Seminář líčí hlavní obrysy období poválečných let v Československu. Zaměřuje se na ty události, které předznamenaly a ovlivnily další vývoj. Hlavně však poukazuje na to, že nástup totalitní moci není jednorázovým aktem, ale dlouhým a plíživým procesem. Budeme citovat z dobových dopisů i z Benešových dekretů a budeme hledat cestu, jak toto nelehké období studentům přiblížit. Budeme se věnovat i tématům spojených s léty pátek (8:30 14:30 h) Novinka rozsah 6 hod. S pány na ledě Československo KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Ivan Bauer pátek (8:30 14:30 h) Novinka rozsah 6 hod. S pány na ledě Československo KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 Mgr. Ivan Bauer Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: Mgr. Jiří Tůma, Barbora Novobilská Dis., strana

11 Informátor KVIC říjen 2011 Projekt Informatorium školy mateřské Regionální setkání učitelek předškolní výchovy aneb Čteme s nečtenáři Určeno: pedagogům mateřských škol v MSK, ZLK, OLK, JMK Rozsah: 8 h/kurz Lektoři: Mgr. Jana Kargerová, Ph.D., Mgr. Miroslava Škardová, Mgr. Kateřina Šafránková, Mgr. Květuše Krüger Počet účastníků: 50/kurz Přehled termínů Regionálních setkání učitelek předškolní výchovy (Čteme s nečtenáři): Číslo vzděl. programu: Termín: (vždy 8:30-16:30 h) Naplněno: (max. 50) Místo konání: Koordinátor v kraji: (MSK) (ZLK) (JMK) (OLK) KVIC, Štefánikova 7/826 Mgr. Ilona Bražinová Otrokovice, Společenský dům, s.r.o., Hotel Baťov, Tylova 727 SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, Hybešova 15, Brno Mgr. Jana Špulířová PaedDr. Hana Krojzlová Přerov, Hotel Na Jižní, Jižní čtvrť III/11 Mgr. Kateřina Petrová Komunikace pro učitelky MŠ Určeno: Pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, JMK, ZLK, OLK, absolventům předchozích vzdělávacích programů projektu. Cíl a obsah: Celý program je zaměřen na podporu komunikačních dovedností a také jejich rozpoznání. V průběhu setkání se budou účastníci společně zaměřovat na podrobné sledování dětí v MŠ a toho, co dětem v komunikaci s nimi nejvíce pomáhá. V rámci kurzu vedeného výcvikovou formou budou voleny různé formy práce, ale jednou z nejdůležitějších budou rozbory vlastních nahrávek účastníků. Budou se týkat jednotlivého problémového dítěte či práce ve skupině. Tyto nahrávky budou pořizovány v mezidobí mezi jednotlivými setkáními, budou prezentovány a diskutovány ve skupině, a to pouze se souhlasem účastníků. Videotrenér přitom pro společné rozbory volí ty situace, momenty, kdy se kontakt dařil, nebo ze kterých je zřejmé, co na dítě (skupinu) dobře zabírá, co je efektivní a co by mohlo pomoci i v budoucnu. Na základě videozáznamů a pozorování na závěr u vybraných dětí budou tvořit individuální plán potřeb dítěte. Seznámí se s používáním kamery tak, aby samy účastnice mohly natáčet. Tyto záznamy budou pak rozebírány a diskutovány ve výcvikové skupině. Každá učitelka má možnost vyžádat si individuální konzultaci, bude-li to považovat za nutné. Práce se daří, dítě je mnohem spokojenější, skupina spolupracuje, učitelka si ví více rady v konkrétních problémových situacích. To vše se zobrazí nejen v duševní pohodě učitelky, ale i v celé atmosféře třídy. A dobrá atmosféra je předpokladem harmonického vývoje dětí. Rozsah: 48 h/kurz (4 dvoudenní moduly) Lektor: Mgr. Kateřina Šilhánová Počet účastníků: 12/kurz Místo konání: Rekreační zařízení v MSK, OLK, JMK, ZLK Přehled termínů vzdělávacího programu Komunikace pro učitelky MŠ: Číslo vzdělávacího programu (MSK) Termíny: 1. den vždy 12:00-19:00 h 2. den vždy 09:00-15:00 h část část část část Naplněno: (max. 12) Místo konání r. 2011: Koordinátor v kraji: 12 Lučina, Penzion Mostař Mgr. Ilona Bražinová strana

12 Informátor KVIC říjen (OLK) (ZLK) (JMK) část část část část část část část část část část část část Přerov, Hotel Na Jižní, Jižní čtvrť III/11 rekreační zařízení (bude upřesněno) rekreační zařízení (bude upřesněno) Mgr. Kateřina Petrová Mgr. Jana Špulířová PaedDr. Hana Krojzlová Určeno: Obsah: Předškolní věk základ rozvoje intelektu a osobnosti Rozsah: Lektor: Počet účastníků: Místo konání: Pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, JMK, ZLK, OLK, absolventům předchozích vzdělávacích programů projektu. V současné době nastávají změny ve vzdělávání a začíná se věnovat pozornost péči o nadané, která je zakotvena v legislativě i rámcových a školních vzdělávacích programech. Ač je důraz kladen zejména na školní věk, velmi důležitým obdobím pro rozvoj intelektu a osobnosti je útlý a předškolní věk dítěte. Účastníci semináře budou seznámeni s charakteristikami nadaných dětí a jejich nejčastějšími problémy v tomto vývojovém období. S pomocí kazuistik porovnají své znalosti o vývoji dětí s netypickými projevy dětí mimořádně nadaných. Témata: Péče o nadané ve světě a její smysl. Charakteristiky nadaných dětí předškolního věku. Problémy nadaných předškoláků. Nerovnoměrný vývoj. Osvědčené způsoby práce s nadanými. Jakou MŠ hledají rodiče nadaných? Nadaní a RVP PV. Kde hledat další informace, radu a pomoc. 8 h/kurz PhDr. Eva Vondráková 20/kurz učebny KVZ v MSK, JMK, ZLK, OLK Přehled termínů vzdělávacího programu Předškolní věk základ rozvoje intelektu a osobnosti: Číslo vzdělávacího programu: (JMK) (JMK) (ZLK) (ZLK) (MSK) (MSK) (OLK) (OLK) Termíny (vždy 8:30 16:30 h): Naplněno: (max. 20) sk sk sk sk. 7 Místo konání: SSŠ a Zařízení pro DVPP, Hodonín, Dobrovolského 4 SSŠ a Zařízení pro DVPP, Hodonín, Dobrovolského 4 Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167 Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167 Koordinátor v kraji: PaedDr. Hana Krojzlová PaedDr. Hana Krojzlová Mgr. Jana Špulířová Mgr. Jana Špulířová sk. 17 KVIC, Štefánikova 7/826 Mgr. Ilona Bražinová sk. 8 KVIC, Štefánikova 7/826 Mgr. Ilona Bražinová sk sk. 9 SCHOLA SERVIS zařízení pro DVPP a SSŠ, Olomouc, Lipenská 54 Mgr. Kateřina Petrová SCHOLA SERVIS zařízení pro DVPP a SSŠ, Prostějov, Olomoucká 25 Mgr. Naďa Kocourková strana

13 Určeno: Obsah: Využití typologie MBTI v MŠ Rozsah: Lektoři: Počet účastníků: Místo konání: Informátor KVIC říjen 2011 pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, ZLK, OLK, JMK Seminář je určen učitelkám MŠ, které se snaží porozumět samy sobě, svým kolegyním a především dětem v MŠ z hlediska vrozených dispozic, které výrazně ovlivňují chování, komunikaci a způsoby učení. Aktivní zapojení Vás v semináři povede k tomu, že na jeho konci budete lépe rozumět sami sobě, tj. uvědomovat si své silné stránky a možnosti rozvoje vzhledem ke spolupráci a komunikaci s kolegy, lépe rozumět svému výchovnému a vyučovacímu stylu a identifikovat možnosti, jak kompenzovat jeho jednostrannost; lépe rozumět přirozeným preferencím jednotlivých typů dětí a z nich vyplývajícím projevům v chování i učení; budete vybaveni takovými znalostmi a dovednostmi, které vám pomohou být citlivější na potřeby různých typů dětí a umožní volit vhodné výchovné a učební strategie a znát rizika, která by mohla být spojená s mechanickým a necitlivým používáním typologie MBTI. 25 h/kurz Mgr. Šárka Miková, Mgr. Jiřina Stang 24/kurz rekreační zařízení bude upřesněno Z projektu bude hrazen účastnický poplatek, ubytování a strava. Přehled termínů kurzů Využití typologie MBTI v MŠ: Číslo vzdělávacího programu Termín: (zahájení 1. den v 10:00 h, ukončení třetí den ve 13:00 h) Naplněno: (max. 24) skupina skupina 15 Místo konání: rekreační zařízení v JMK (bude upřesněno) rekreační zařízení v ZLK (bude upřesněno) Přihlášky na projektových formulářích zašlete na KVIC nejpozději do 15. října Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: Mgr. Ilona Bražinová, Marcela Moravčíková, Mgr. Eva Mokrošová Projekt Efektivní management škol Tuzemské stáže - jen pro 24 účastníků Připravili jsme pro Vás druhý běh stáží v podnicích, veřejném sektoru a školách. Stáž bude mít celkový rozsah 24 h v šesti (po 4 h) Vámi vybraných zařízeních dle Vašich zájmů a preferencí. Nabídkový systém naleznete od na Účastníci stáží nejvíce oceňují možnosti srovnání personální a řídící práce v podnikatelském a školském prostředí, srovnání různých pohledů na řídící činnost, delegování pravomocí, personální výběr, osobní komunikaci a přenos poznatků z různých prostředí. Velmi oceňují diskuzi nad vhodností, účelností formálních dokladů, v personálním řízení jsou nejvíce oceňovány návrhy systému hodnocení pracovníků a motivačního systému. Dochází ke konkrétním vazbám mezi školami a firmami. Přihlášky: naskenované s razítkem a podpisy na nebo poštou na adresu KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava strana

14 Blended learningové kurzy Jaká je forma vzdělávacích programů? Informátor KVIC říjen 2011 Úvodní 8 hodinový workshop vedený zkušenými manažery a konzultanty E-learningová aplikace s připraveným poradenským a vzdělávacím programem s podporou tutora během studia Závěrečný 8 hodinový workshop k projednání a vyladění jednotlivých oblastí Věříme, že moderní forma vzdělávání, vstřícná k samostudiu a k plánování času, uspokojí požadavky především zástupců ředitelů a ředitelů s kratší praxí. Účastníci těchto kurzů v předešlém období především oceňovali: možnost pracovat v Moodle, orientovat se v problematice daní, získání poznatků z finančního řízení, lepší orientaci v účetních výkazech a daních, možnost eliminovat rizika, reakci na aktuální potřeby frekventantů. Moderní personální management V rámci vzdělávacího programu se seznámíte s procesy a doporučenými nástroji v těchto oblastech: Strategie řízení lidských zdrojů jako součást strategie firmy; Firemní kultura a komunikace; Zajištění a využití zpětné vazby od zaměstnanců; Řízení a hodnocení výkonu; Motivace zaměstnanců. V jeho průběhu si pod vedením profesionálního tutora připravíte koncept svých dílčích projektů k vybraným oblastem k jejich zavedení ve Vaší škole. Zároveň získáte informace o dalších nástrojích a technikách pro strategické řízení. Forma: prezenční část 16 h a distanční část 16 h Lektoři: Mgr. Zdeněk Karásek, Ing. Zbyněk Dvořák Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: Počet volných míst: a OP KVIC Ostrava 8:30 16:00 h Na Hradbách 27, Moravská Ostrava a OP KVIC Ostrava 8:30 16:00 h Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 14 Ověřené systémy autoevaluace Kurz je zaměřen na základní procesy a aktuální systémy, které umožňují efektivní provádění vlastního hodnocení školy. Po jeho absolvování se budete orientovat v teorii evaluace, v právních normách, vyhláškách a dalších dokumentech souvisejících s řízením kvality a vlastním hodnocením školy i v mezinárodním kontextu. Pochopíte komplexnost autoevaluačního procesu. Naučíte se využívat diagnostické nástroje pro získávání relevantních dat, analyzovat získaná data a interpretovat výsledky v rámci zprávy o vlastním hodnocení školy. Seznámíte se s autoevalučními metodikami, které jsou v současné době realizovány v ČR. Forma: Lektoři: prezenční část 16 h a distanční část 16 h Mgr. Martin Rangl Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: Počet volných míst: (pokračování z ) 8:30 16:00 h OP KVIC Ostrava Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Již se nelze dohlásit Finanční management Kurz je připraven především na manažerské účetnictví pro řídící pracovníky škol, finanční kontrolu v praxi ředitele školy, finanční řízení projektů ESF, ale bude modifikován i dle aktuálních požadavků přihlášených. Forma: Lektor: prezenční část 16 h a distanční část 16 h PaedDr. Petr Habrnál Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: Počet volných míst: listopad prosinec 2011 OP KVIC Ostrava :30 16:00 h Na Hradbách 27, Moravská Ostrava strana

15 Informátor KVIC říjen 2011 Strategické plánování ve školství a ve škole Připomenete si znaky efektivní školy. Seznámíte se s definováním marketingu. Pochopíte podstatu aplikace marketingu ve škole a pro školu. Seznámíme se s nejnovější koncepcí marketingu a koncepcí tzv. školního marketingu. Budeme diskutovat možné omyly a mýty v uplatňování marketingu v oblasti školství. Forma: prezenční 16h a distanční 16h Lektor: Doc. Ludvík Eger Číslo akce: Termín konání: Místo realizace: Počet volných míst: a OP KVIC Ostrava :30 16:00 h Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Vzdělávací lídr Koučovací přístup ve vedení lidí Číslo akce: Určeno: vedoucím pracovníkům základních a středních škol v MSK Místo: RS Ráztoka, Trojanovice Termín: Obsah: Tento seminář představuje účastníkům jeden ze současných moderních trendů ve vedení lidí koučování. Jeho cílem je přivést účastníky k zamyšlení, proč mozek potřebuje kouče, předat jim konkrétní baterii technik ihned využitelných v jejich praxi a motivovat je k dalšímu vzdělávání v této oblasti. Seminář je veden interaktivními metodami s důrazem na aktivní zapojení účastníků. Lektoři: Mgr. Saša Dobrovolná, lektorka, terapeutka, kouč Mgr. Lubomír Pelech, lektor, supervizor, kouč Přihlášky: naskenované s razítkem a podpisy na nebo poštou na adresu KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání projektových přihlášek: Mgr. Hana Petrová, Eva Skrzypczaková, ; OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Projekt Dialog bez bariér Konverzace a komunikativní hodina není totéž Číslo: Termín: od 13:00 h Místo konání: KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Určeno: anglického jazyka na 1. st, 2. st. ZŠ a SŠ Lektor: Mullen Stephen, M.Ed. Obsah: Conversation and communicative lessons are not synonymous. Seminář poskytne účastníkům informace a dovednosti jak aktivně vytvářet prostor pro efektivní komunikaci, jaké zásady platí pro vedení komunikativní hodiny a konverzační lekce a jak vybrat vhodné typy aktivit pro podporu komunikativního prostředí. Rozsah: 4 h Mateřský jazyk ve výuce angličtiny, kdy a jak Číslo: Termín: od 13:00 h Místo konání: KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Určeno: anglického jazyka na 1. st, 2. st. ZŠ a SŠ Lektor: Mullen Stephen, M.Ed. Obsah: Mateřský jazyk má své místo ve výuce, když má význam. Naučme se jej používat efektivně a ve správných situacích. Rozsah: 4 h strana

16 Informátor KVIC říjen 2011 Závěrečná konference Termín Název a číslo akce Rozsah Místo konání Babylon - konference učitelů cizích jazyků sekce anglický jazyk max. 90 osob sekce německý jazyk max. 30 osob sekce španělský jazyk max. 15 osob sekce ruský jazyk max. 15 osob 10 h Hotel Park Inn Ostrava Bližší informace o obsahu jednotlivých akcí i přihlášku naleznete na našich webových stránkách KVIC Evropské projekty, Přihlášky zasílejte na adresu: Kontakty: KVIC, p. o. tel: odloučené pracoviště Frýdek-Místek tel: Politických obětí Frýdek-Místek Bližší informace o obsahu jednotlivých akcí i přihlášku naleznete na našich webových stránkách KVIC Evropské projekty, Přihlášky zasílejte na adresu: Kontakty: KVIC, p. o. tel: odloučené pracoviště Frýdek-Místek tel: Politických obětí Frýdek-Místek Škola pro život Škola pro život - Umění relaxace a zvládání stresů Tento seminář nabízíme zdarma i školám, které nejsou zapojeny v projektu. Je určen pro pedagogické pracovníky základních škol. Co znamená relaxovat? Je pro vás relaxace pouhým odpočinkem, který si dopřejete po příchodu domů po náročném pracovním programu a natáhnete se na gauč? Nebo má pro vás toto slovo jiný význam? Dochází při naší relaxaci k hlubokému uvolnění svalového i nervového napětí? A také k uvolnění vnitřních orgánů, které nemůžeme ovlivnit naší vůlí? Co je stres a jak nás ovlivňuje? Uvědomujeme si, že dýcháme? A jak dýcháme? Co všechno nám náš dech dává? Odpovědi na tyto i jiné otázky se dozvíte na pohodové dílně, kde si sami na sobě vyzkoušíte, jak rychle a efektivně zvládnout napětí a uvolnit se pomocí jednoduchých dechových cvičení. Zjistíte, jak dýcháte a naučíte se vědomě ovládat váš dech a tím i tělo a mysl Dále vám nabídnu několik účinných a jednoduchých cvičení, které vám pomohou zharmonizovat sebe i vaše okolí. Techniky jsou vhodné pro děti předškolního i školního věku. pátek :30-14: rozsah 6 h. Škola pro život - Umění relaxace a zvládání stresů Základní škola, Komenského 614, Karviná - Nové Město Veitová Věra, Mgr pátek :30-14: rozsah 6 h. Škola pro život - Umění relaxace a zvládání stresů KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Veitová Věra, Mgr Kontaktní osoby: Mgr. Marie Apriasová; Mgr. Zuzana Nevřelová; strana

17 Informátor KVIC říjen 2011 Projekt Perspektiva 2010 Na říjen připravujeme novou nabídku těchto akreditovaných kurzů: Mediální výchova s podporou ICT Termín: , , , a (od 15:00 h, 20 h prezenčně + 20 h e-learning) Místo konání: Základní škola Boženy Němcové, Opava Vzdělávací akce si klade za cíl naučit pedagogy efektivně využívat ICT ve výuce mediální výchovy, pracovat s hardware (digitální videokamera, fotoaparát, webkamera, mikrofon) a software pro zpracování videa, fotografií a zvuku. Vést žáky při práci s MMT, začlenění ICT do mediální výchovy. Získáte základní přehled o multimediální technice vhodné pro použití ve výuce. Osvojíte si základní dovednosti při vedení dětí při práci s multimediální technikou a získáte přehled o problematice vedení dětských tvůrčích skupin a mnoho dalšího. Výuka chemie s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Termín: pondělky - čtvrtky (od 15:00 h) Místo konání:, Ostrava, Havířov (bude upřesněno) V kurzu se účastníci seznámí s využitím programů kancelářského balíčku a výukových programů, které využívají multimédia při přípravě vyučovacích hodin a hodin laboratorních prací. Důležitou součástí jsou programy a online aplikace, které umožňují testování žáků a zároveň jejich autoevaluaci. V kurzu účastníci tvoří pracovní listy a další výstupy v daných programech, aktivně vyhledávají informace na internetu. Nebojme se použití OpenOffice ve škole (24 h prezenčně + 16 h e-learning) Termín: pondělky - čtvrtky (od 15:00 h) Místo konání: PrimMat Soukromá střední škola podnikatelská s. r. o., Frýdek - Místek Vzdělávací akce je zaměřena na populární Open Source software OpenOffice.org a jeho klony. Seznámí vás se základy práce a ovládání, se zaměřením na využití ve výuce. Cílem kurzu je seznámit kurzisty s tímto balíkem, srovnat jej s dalšími nástroji a zasadit jeho využití do školského prostředí. Součásti jsou teoretická východiska využití tohoto řešení, ukázky praktického ovládání aplikace, ale i ukázky implementace s důrazem na pedagogickou praxi a využití v jiných předmětech než informatika, k tomuto cíli bude směřovat i e- learning. Výstupem bude zpracovaný výukový objekt (a metodika jeho implementace) do libovolného předmětu, při využití minimálně dvou části kancelářského balíku. Výuka přírodních věd s využitím digitální měřící sady Termín: pondělky - čtvrtky (od 15:00 h, 24 h prezenčně + 16 h e-learning) Místo konání: Ostrava (bude upřesněno) Vzdělávací program je zaměřen na popis parametrů měřící sady Pasco a dostupných sond, praktickém využívání aplikací poskytovaných programem Data studio, návrhy vhodně zvolených experimentů sloužících ke zatraktivnění výuky a laboratorních cvičení v hodinách biologie a přírodopise na ZŠ a SŠ. Výstupem bude zpracovaný návrh vlastního experimentu do výuky a vytvoření metodického materiálu pro učitele a pracovního listu pro žáky. Absolvent vzdělávací akce pak dokáže zhodnotit klady a zápory digitální měřící sady pro využití v žákovském experimentu, umí se rozhodnout, která čidla využije při konkrétním pokusu, resp. experimentu, aplikuje grafické a tabelární výstupy do výuky i pro vyhodnocení výsledků žáky a navrhne implementaci měřící sady do různých forem výuky. Sledujte prosím na a odkaz Kurzy. Kurzy se konají jako otevřené, na které se pedagogický pracovník přihlašuje individuálně a konají se v informačních centrech Moravskoslezského kraje (ICeMSK) tj. v cca 20 místech v kraji. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky naše kolegyně na kontaktech: tel nebo tel strana

18 Projekt Elektronická školička Informátor KVIC říjen 2011 Cílem tohoto vzdělávání je zvyšovat ICT kompetence pedagogických pracovníků již od úrovně mateřské školy. Kurzy jsou koncipovány jako odpolední akce, aby doba konání nekolidovala s rozvrhem hodin účastníků. Kurzy jsou pro pedagogické pracovníky ze škol MSK zdarma. Místo konání je dle volby účastníků (školení probíhají ve všech větších městech v Moravskoslezském kraji ve 20 školících centrech ICeMSK). Témata kurzů pokrývají oblast ICT od technologických znalostí a dovedností až po kurzy, které směřují k implementaci ICT do výuky v konkrétní vzdělávací oblasti. Z nabídky upozorňujeme na nově akreditované kurzy: Práce s textem s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Vzdělávací program v sobě spojuje teoretické poznatky a praktickou práci - zpracování textu na PC. Absolvent vzdělávacího programu bude rozumět teoretickým pojmům z oblasti typografie a zpracování dokumentu. Seznámí se s rozmanitými možnostmi využití textového editoru pro tvůrčí práci žáků ve školních projektech. Používá se metoda učení na základě praktického vyučování, na konkrétních úkolech se učí ovládat funkce softwaru a vykonávat reálné úkoly. Postupuje se od věcných příkladů a postupů přes scénáře cvičných souborů až po příklady a testy v nástroji e-learning. Absolvent vzdělávací akce používá širokou paletu nástrojů a funkcí pro tvorbu a úpravu dokumentu, využívá funkce kontroly, komentářů a porovnání, které poskytují možnost získat zpětnou vazbu a umí ji zapracovat do dokumentu, zná široké možnosti v oblasti sdílení souborů, jejich publikace či sledování verzí jednotlivých dokumentů, aplikuje autorský zákon a typografická pravidla na veškeré textové výstupy. Práce s tabulkami s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Vzdělávací akce je zaměřena jak teoreticky tak prakticky na zvládnutí práce s tabulkovým kalkulátorem. Účastník se seznámí s několika různými nástroji pro tvorbu tabulek a grafů a jak je využít při výuce. E- learningová část je pak především praktická, účastník si na řešení konkrétního úkolů ověří své dosažené znalosti a dovednosti. Konkrétní tabulkový kalkulátor bude zvolen podle požadavků účastníků, ale seznámí se také s dalšími dostupnými programy. Přehled témat výuky: Prostředí tabulkového kalkulátoru Formátování tabulky Vzorce a zásady pro jejich sestavování Pokročilé vlastnosti tabulkového kalkulátoru Databázové operace v tabulkovém kalkulátoru. Výuka zeměpisu s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Účastníci se seznámí s možnostmi nasazení počítače jako učební pomůcky ve výuce zeměpisu na základních, středních a vyšších odborných školách. Jádrem kurzu je praktické seznámení a práce v oblasti geografie s reprezentanty jednotlivých tříd software: s programy typu Office a jejich využitím v zeměpise, seznámení s geografickými informačními systémy, programy typu ArcGis nebo InfoMapa a programy vhodnými pro výuku zeměpisu rozšířenými na našem trhu nebo volně šiřitelnými na internetu. Účastník získá také informace o moderních softwarových produktech obecného i aplikačního charakteru vhodných pro výuku zeměpisu. Zajímavým prvkem je geocasching, se kterým se účastníci aktivně seznámí na zeměpisné procházce s GPS. Přihlášku si prosím zadejte pomocí webové poptávky (elektronická přihláška) na a dále přes odkaz Chci se zúčastnit. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů (testování) apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky naše kolegyně na kontaktech: tel nebo tel Informace o projektu a mnoho dalšího naleznete na adrese strana

19 ECDL testování pro učitele Informátor KVIC říjen 2011 V tomto školním roce je ještě možnost se bezplatně připravit v kurzu na práci s počítačem a následně také zdarma složit ECDL test a získat certifikát. Certifikát ECDL deklaruje, že jeho držitel prošel nezávislým mezinárodním testem a splňuje optimální znalostní kritéria pro práci s počítačem. A to kdekoliv v zemích EU. Získáváte tak konkurenční výhodu při hledání zaměstnání, při změně pozice v zaměstnání. Zaměstnavatel má jistotu, že vlastník takového dokladu má znalosti očekávaného rozsahu. V rámci projektu Elektronická školička lze účastníkům, kteří prošli přípravnými kurzy, hradit index a jedno testování z každého modulu a zapůjčit na dobu přípravy na testování publikaci Jak zvládnout testy ECDL (3. rozšířené a aktualizované vydání). Testování lze absolvovat na těchto akreditovaných testovacích střediscích: Kraj. zař. DVPP a IC,, příspěvková organizace, Štefánikova 7 Testovací dny: pondělky od 13:00 h do 17:00 h (pro testování 4 modulů), pro menší počet testovaných modulů lze i později. Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, Kollárova 2, Havířov - Podlesí Testovací dny: čtvrtky od 14:00 do 18:00 h. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. Žižky 10 Testovací dny: středy od 14:00 do 18:00 h. Více informací o testování se dozvíte na stránkách a dále přes odkaz ECDL testování. ECDL testování pro žáky Testování (formou placené služby) nabízíme také žákům škol, pro zjednodušení nástupu na vysokou školu na vybraných vysokých školách je studentům uznán Certifikát ECDL formou kreditů (seznam je na Za testování ECDL Komplet žák zaplatí 2990 Kč (za ECDL index, testy z osmi modulů (7 + 1 opravný), ECDL Certifikát) a pokud zvládne testování úspěšně bez využití opravného modulu, obdrží flash USB disk jako dárek ke studiu. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů (testování) apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky naše kolegyně na kontaktech: tel nebo tel Projekt Integrace na druhou Pokračuje realizací aktivit se žáky a zákonnými zástupci na základních školách zapojených do projektu. Projektová odpoledne a Společné dílny probíhají dle harmonogramu jednotlivých ZŠ. Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán pro žáka I. stupně ZŠ Číslo akce: Termín: od 8:30 h Určeno: I. st. ZŠ strana

20 Informátor KVIC říjen 2011 Obsah: Z kurzu si odnesete vypracovaný IVP pro jednoho svého žáka I. st. ZŠ a informace, jež vám umožní vypracovat další plány s jistotou, že budou vyhovovat požadavkům zákona a vyhlášky a budou maximálně efektivní. Rozsah: 8 h Cena: pedagogům škol zapojených do projektu hrazeno z projektu Lektor: Mgr. Marie Komárová, Mgr. Šárka Sohrová Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Přihlášky: do na KVIC v Novém Jičíně nebo elektronicky na Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán pro žáka II. stupně ZŠ Číslo akce: Termín: od 8:30 h Určeno: II. st. ZŠ Obsah: Z kurzu si odnesete vypracovaný IVP pro jednoho svého žáka II. st. ZŠ a informace, jež vám umožní vypracovat další plány s jistotou, že budou vyhovovat požadavkům zákona a vyhlášky a budou maximálně efektivní. Rozsah: 8 h Cena: pedagogům škol zapojených do projektu hrazeno z projektu Lektor: Mgr. Marie Komárová, Mgr. Šárka Sohrová Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Přihlášky: do na KVIC v Novém Jičíně nebo elektronicky na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Bražinová, KVIC odl. prac., tel , Přihlášky: Raníková Bronislava, KVIC odl. prac., tel , Obrátili se na nás Asociace debatních klubů, o. s. - Debatování napříč osnovami ve spolupráci s KVIC nabízí účast v následujícím bezplatném semináři Rozvoj klíčových dovedností metodou debaty Číslo vzdělávacího programu Téma Určeno Termín 8:30 13: Debatování v českém jazyce SŠ Debatování v přírodních vědách ZŠ Debatování ve výuce Aj SŠ Místo Štefánikova 7, Nový Jičín Hany Kvapilové 20, Opava Na Hradbách 27, Ostrava Lektor: Obsah: Přihlášky: René Brinda Na semináři se seznámíte s metodou debaty a jejím potenciálem při rozvoji klíčových dovedností žáka. Na základě instruktážního videa a animace proniknete do základního procesu debaty a jejich předmětových forem. Zúčastníte se zároveň ukázkové předmětové debaty. Po absolvování semináře získáte DVD obsahující animované filmy, videoukázky forem debaty a metodickou příručku debatování napříč osnovami. do 11. října 2011 na adresu uvedeného pracoviště KVIC Neváhejte a nabídky využijte! Mgr. Eva Mokrošová vedoucí útvaru DVPP strana

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2011. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2011. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2011 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek- 738 02 Frýdek- e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 558 445 116, fax: 558 445 129 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín. s r p e n, z á ř í

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín. s r p e n, z á ř í INFORMÁTOR s r p e n, z á ř í KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC srpen, září 2011 OBSAH Společné informace

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 1 KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 OBSAH Společné

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

INFORMÁTOR ÚNOR 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ÚNOR 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ÚNOR 2012 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek- 738 02 Frýdek- e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 558 445 116, fax: 558 445 129 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Informátor KVIC květen 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC květen 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR KVĚTEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR l e d e n 2 0 1 2 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC leden 2012 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Informátor KVIC červen 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC červen 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ČERVEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů).

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy budou otevřené po přihlášení minimálního počtu účastníků (uvedeno vždy u příslušného kurzu). U každého kurzu je uveden celkový počet hodin

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

Informátor KVIC září 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC září 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 11 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Český jazyk. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006

Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006 Strana 1 Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006 dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 277/2005-551 a) zvýšení závazného ukazatele

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013

20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013 20. ročník výstavy školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák 6. 7. 12. 2013 Základní údaje Termín konání 6. 7. 12. 2013 Místo konání Výstaviště Černá louka Ostrava pavilon NA3, NA2, A1, venkovní plocha

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků II/1 Individualizace výuky cizích jazyků Číslo klíčové aktivity II/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky cizích jazyků. Vytváření podmínek pro zvyšování

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967

získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967 Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, 737 01 Český Těšín, příspěvková organizace získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967 O které kurzy

Více

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Název školy Ulice Obec Kraj Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

INFORMÁTOR DUBEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR DUBEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR DUBEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 061, 595 538 063 Krajské zařízení pro další vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

1. Speciální content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu

1. Speciální content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu Označení zakázky: Content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu propojený s možností distribuce obsahu pomocí on-line e- learningového nástroje pro základní a střední školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o. Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Projekt Perspektiva grantový projekt z Moravskoslezského krajevpraxi Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum,

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009)

školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009) Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků Základní školy Marie Curie-Sklodowské Jáchymov, okres Karlovy Vary školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009) Preambule : Pedagogický pracovník je povinen

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

INFORMÁTOR BŘEZEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR BŘEZEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR BŘEZEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště a Karviná e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín,

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 02 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2012/2013 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více