PROSTAB. Pedstavení firmy: Reference spolenosti: Rok 1996: Rok 1997:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSTAB. Pedstavení firmy: Reference spolenosti: Rok 1996: Rok 1997:"

Transkript

1 Pedstavení firmy: Spolenost vznikla v listopadu roku Spolenost založil hlavní projektant ocelových a devných konstrukcí firmy HURYTA s.r.o. (díve STAVOSPOL s.r.o.), ve které strávil 10 velmi plodných let. Spolenost se zabývá statikou pozemních a inženýrských staveb (v menší míe most a lávek pro pší) pevážn v oboru ocelových a devných konstrukcí, pop. spažených ocelo-betonových a devo-betonových konstrukcí (v menší míe železobetonových konstrukcí a zakládání staveb). Spolenost nabízí projektovou dokumentaci pro územní ízení, stavební povolení, pro provedení stavby a dokumentaci výrobní. Spolenost dále nabízí stavební a autorské dozory, stavebn-technické przkumy a projekty rekonstrukcí pozemních a inženýrských objekt, posudky statiky veletržních stánk. Rozsah projekt není omezen na eskou republiku, ale zahrnuje i projekty do Nmecka, Rakouska, Iráku, Saudské Arábie, Ruska, Bulharska, Bloruska a na Slovensko. Pro pokrytí velké poptávky zákazník spolupracujeme s nkolika externími projektanty a konstruktéry. Reference spolenosti: Reference spolenosti jsou rozdleny dle kalendání rok v nich se zaalo na zakázkách pracovat. Mode oznaené zakázky patí k vtším akcím zpracovávaným pod vedením hlavního projektanta ocelových a devných konstrukcí (do roku 2006), pop. jednatele spolenosti (od roku 2006). Rok 1996: Autocentrum Autotech Renault, Pražákova ul., Brno, Ocelové konstrukce pístešku (PP) Elektrárna Chvaletice, SO 121 Hlubinný zásobník, Ocelové konstrukce roštu (PP) eský technologický park Brno, Budova 220, Nosná ocelová konstrukce haly (SP + PP) Rok 1997: Rekonstrukce s dostavbou JME a.s., Lidická ul., Brno SO 09 Rekonstrukce a nástavba objektu C, SO 15 Spojovací krek (SP + PP) Velký Špalíek, Brno, Starobrnnská 2, 4, 6, 8 Rekonstrukce s dostavbou, Konstrukce krovu (SP + PP) Mlýn Lengefeld Rekonstrukce objektu mlýna na penzion (Nmecko, SP + PP) Hotel Slovan, Lidická ul., Brno Nadstavba a zesílení stávajících sloup (SP) Železniní most v km 58,885 na trati Šternberk Hanušovice Ruda nad Moravou, Výpoet zatížitelnosti nosné OK mostu Provozn obchodní správa JME a.s. Tebí, Karlovo námstí 25 Rekonstrukce s dostavbou (SP + PP) Výskumná stanica Banská Štiavnica Dolní budova Rekonstrukce stropu a krovu (Slovensko, SP + PP)

2 Prodejní a administrativní centrum Jilemnického ul., Polika Nosné ocelové a devné konstrukce (SP + PP) Rok 1998: Obvodová služebna JME a.s., Pohoelice Nosné ocelové a devné konstrukce (SP + PP) Nadstavba bodového domu sídlišt Brno Žabovesky (PP) FN U sv. Anny, Brno, Pekaská 53 - Náhrada restituovaných objekt Rekonstrukce pro stomatologickou kliniku, Náhradní skladovací plochy a provozy (PP) Podnikatelské sídlo firmy SILVAJAGD Rajhrad Nosné OK stech a strop (SP + PP) BNP Dresdner Bank (R), poboka Brno Stavební úpravy objektu Hlinky 144, Brno (SP + PP) Rekonstrukce dom.p. 957, 958, 959, Na Píkop, Praha (SP + PP) S TAMOIL v Ivanovicích na Hané Rekonstrukce OK zastešení refýží (PP) Obvodová služebna JME a.s., Hrušovany nad Jevišovkou, Ocelové a devné konstrukce (SP + PP) Rok 1999: Rekonstrukce a dostavba Gymnázia, Brno, Kenová 36, Ocelové a devné konstrukce (SP + PP) Zkapacitnní a vybavení dálniní odpoívky Mikulášov v km 95,8, Ocelové konstrukce (PP) Maršovská rychta, Rekonstrukce a dostavba, 1. etapa Rekonstrukce stech (SP + PP) Rekonstrukce RD ernošice, V Dubin 166, Nosné ocelové konstrukce (PP) Obchodní galerie Velký Špalíek Brno, Rekonstrukce dom Dominikánská 1, 3, 5 a 7 (SP + PP) Rekonstrukce objektu PRAGO-UNION, Václavské námstí, Praha Nosné ocelové a devné konstrukce (SP + PP) Technologická dvojhala, Bystice pod Hostýnem Vestavba strop (PP) Rok 2000: Hraniní pechod Bartultovice, Pracovišt vývoz a Celnice, Ocelové konstrukce (PP) Obchodní galerie ALFA 1. a 2. stavba, ul. Dornych, Brno Nosné OK (SP + PP) FN U Sv. Anny, Brno, Pekaská 53 Stomatologická klinika, Pístešek nad vstupy (PP) Nájemní dm Opletalova ul. 2, Brno Návrh pdní vestavby s novou konstrukcí krovu (PP) FN U sv. Anny, Brno, Pekaská 53 Rekonstrukce lékárny - objekt E (PP)

3 Rekonstrukce a dostavba generálního editelství JME a.s., Lidická ul., Brno (SP + PP) Podzemní parkovišt vnitroblok IBC ul. Píkop, Brno Ocelové konstrukce (PP) Rekonstrukce depozitáe Rozoutky, SO 01 Rekonstrukce a pestavba stávajících sklad na depozitá (SP) Rok 2001: Rekonstrukce provozovny a bytové ásti obj. DpmB Radla, Ocelové konstrukce (PP) Hraniní pechod Bartultovice Spedice R a Spedice PR, Ocelové konstrukce (PP) Výstavba národní digitální sít PEGAS, Stanovišt Ambrožný, Jemnice, Biskupské gymnázium Brno, OTIS Beclav, Deblínek, Hustopee, Hoice, Habí, Svárov, Kojál, Mikulin vrch, Popovice, Tlustá hora, Ploštiny, Obtová hora, Lipina, Starý Poddvorov, Milonice a Zábeh Kosov (PP) Dostavba areálu Motorcentrum Hošek Motor, a.s., I. Etapa výstavby, Ocelové konstrukce (SP + PP) Rekonstrukce obchodního domu Petrov, ul. Masarykova, Brno (PP) Centrum hospicové a respitní pée Valašské Meziíí, ul. Žerotínova, Nosné ocelové a devné konstrukce (SP + PP) Prostjov Centro-hypermarket TESCO, SO 92 Pylon Ocelové konstrukce (PP) SHOPPING PARK Bratislava, Obchodný dom IKEA, Ocelové konstrukce (Slovensko, PP) Rekonstrukce a oprava objektu E1 VUT FAST Rybkova 2A, Brno (SP + PP) FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20 Objekt I, 2. Etapa výstavby - Transfúzní oddlení, Redukce OK pístešk (PP) Statické posouzení krovu na kostele v Knínicích u Tele (STP) CTP Czech-1, Prmyslový park Brno- Slatina, Výrobní budova, Vstupní objekt, VZT Plošina (PP + DVOK) Nemocnice TGM Hodonín Rekonstrukce a dostavba ambulatního traktu a operaních sál, Nosná konstrukce strop (PP) MEDIA PARK Praha Vysoany, Objekt A, B, C Nosné OK zastešení a spojovacích lávek (SP + PP) Rok 2002: Výstavba národní digitální sít PEGAS, Stanovišt Prostjov Krupovec, Maleník, Konice, Maršíkov a Kuim (PP) Mstská plovárna Znojmo, Louka Ocelové a devné konstrukce (SP + PP) Vstupní objekt Infocentrum, Areál ABB EJF s.r.o. Brno, OK spojovacího krku (SP + PP) Rodinný dm Rotalova 85, Brno Nástavba a vestavba pdního prostoru (PP)

4 Pdní vestavba bytových jednotek, Merhautova 148, Brno (PP) erpací stanice pohonných hmot TAMOIL, Brno-Pražská radiála SO 02 Pestešení a refýže (SP + PP) Lávka pro pší ev..695 pes komunikaci P. Kivky, Brno Hlavní nosná OK (DVOK) TPCA CAR ASSEMBLY PLANT PROJECT Kolín pomocné OK (PP) Pila Paskov PC 05 Tídírna, SO Hala tídní eziva, Nosné ocelové konstrukce (SP + PP) Administrativní budova SAD Blansko OK pístešku (PP) Ivanice, Kounická 5, Pístavba dílny Ocelové konstrukce (PP) Sportovn rekreaní areál Uherské Hradišt, IV. Etapa, SO 16.2 Fotbalový stadion západní tribuna, Ocelové konstrukce (PP + DVOK) Vestavba zámenické dílny, Vracov Ocelové konstrukce (PP) Reklamní pouta Troubsko (PP) Rok 2003: Polyfunkní dm EUCON Praha, Ocelové konstrukce bytu v 5.NP a 6.NP (SP + PP) Podnikatelské sídlo firmy SILVAJAGD Rajhrad Nosné OK nástavby kanceláe (PP) Dostavba areálu Motorcentrum Hošek Motor, a.s., II. Etapa výstavby, Ocelové konstrukce (SP + PP) Celestica Rájeko dostavba šaten, Ocelové konstrukce (SP + PP) Rekonstrukce celulózky Ružomberok Regeneraní kotel, Potrubní mosty (Slovensko, SP) ACRYLIC POWER ANLAGE REICHHOLD, Ocelové konstrukce (Rakousko, PP) Rekonstrukce a dostavba objektu JME a.s., Plynárenská ul., Brno (SP + PP) Zastešení hotelu Skalní mlýn Blansko (SP) OV Modice, SO 1901 Vyhnívací nádrže, Rekonstrukce strojovny OK lávek (PP), SO 3102 Sklad sušeného kalu (PP), SO 3101 Sušení kalu (PP) WACHS DISPERSIONSANLAGE, Ocelové konstrukce (Rakousko, PP) Pístavba stavebniny Progress Blansko (SP + PP) Palace CD, lokalita Grand Brno Lávka pes ul. Kolišt (SP)

5 MZLU Lesnická ul., Brno OK jižní fasády, kotvení stožár, prosklená stna (DVOK) Zvýšení kvality BHPS odplynní monomeru, SO 143a 1 BHPS, Polymerace Ocelové konstrukce (Blorusko, PP) Škoda auto a.s., Sklad rozpouštdel, OK pístešku (PP) HONEYWELL Úpravy pro provoz Arnsberg SO 01 Výrobní hala (PP) Polypropylene 3 Plant, SLOVNAFT Bratislava Nosné ocelové konstrukce (Slovensko, SP + PP) Pila Paskov PC 07 Hala B, SO Filtr u haly B, Nosné ocelové konstrukce (SP + PP) Pdní vestavba objektu firmy ŠETRA spol. s r.o., Na návsi 13, Babice u Rosic (PP) Rok 2004: SIAD Rajhradice, SO 01 Separaní jednotka, SO 06 Trafostanice, SO 34 Kolony, zásobníky a pístešek ocelové konstrukce (SP + PP) Rekonstrukce radnice Praha 9 Vysoany, Rekonstrukce krovu (PP) Výrobní hala firmy BODE PANZER, Vestavba jeábové drážky, Ocelové konstrukce PP) Provozní budova firmy ŠETRA s.r.o., Dostavba skladového hospodáství (PP) JMA s.r.o. Hodonín, Ocelové konstrukce (PP) TAMDA Olomouc, Objekt D, Nosná ocelová konstrukce opláštní, Návrh ocelové nosné konstrukce reklamy na objekt A a B vetn návrhu kotvení (DVOK) D DDC Optimalizace traového úseku Krasíkov eská Tebová, SO Most km 24,539 Protihluková stna, Ocelové konstrukce (DVOK) Rekonstrukce mostu v km 4,366 trati Havlíkv Brod Rosice nad Labem, Spažená ocelo-beotonová konstrukce mostu (SP + PP + DVOK) Polyfunkní objekt Orlí 16, Rekonstrukce objektu (SP + PP) Posouzení prhybu výpln protihlukové stny Plexiglass Soundstop XT (PP) Rekonstrukce OV Vitana a.s. Byšice Podprné konstrukce potrubí (PP)

6 Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Jihlavská 20 Dostavba objektu I I2 HELIPORT HEMS Ocelové konstrukce (SP + PP), Centralizovaná intenzivní pée SO 03.3 Spojovací objekt 2. ást, Ocelové konstrukce (PP) Slavkov u Brna (Austerlitz), A3. Hotel Bonaparte Mezinárodní centrum kulturn-historického ddictví B. Konstrukní ešení (SP + PP) CTP Czech-1, Prmyslový park Brno- Slatina, II. etapa výstavby výrobního areálu v Brn, E2.02 Ocelové konstrukce (SP + PP + DVOK) Rekonstrukce objekt Havlíkova 13 a 15 v Brn, E2. Konstrukní ešení (PP) OV Modice, Intenzifikace a rozšíení, SO 2403 Biofiltr C Pístešek pro dmýchadlo (PP) Novostavba skladové haly CANDY, II. Etapa Podboany, Ocelové konstrukce (PP) Výrobn skladovací hala v Rumburku statický výpoet reakcí na základy (SP) Škoda auto a.s., Voskovací kabina, Závod Vrchlabí, SO 01 Pístavba haly pro osazení voskovací kabiny, 1.3 Ocelové konstrukce (SP + PP) Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Jihlavská 20, Dostavba DTC a Vstupní objekt (ÚR) Rok 2005: Výrobní areál Kobylí, Pomocné objekty, Ocelové konstrukce (PP + DVOK) Administrativní budova Vienna Point, Vídeská ul., Brno (SP + PP) Prmyslový areál Moravany u Brna (Alcomex), Ocelové konstrukce (PP) Univerzitní centrum ve Zlín, SO Ocelové konstrukce (SP) Pila Paskov, Linka VS3 a dopravníkový pás, Ocelové konstrukce (PP) Administrativní budova Synot a.s., Ocelové konstrukce (Ú) Polyfunkní dm v Tinci, B3. Ocelové konstrukce (TD) Rekonstrukce šlechtitelské budovy v eji, Obvodový pláš (PP) OHMORI Technos Czech New Factory, Brno, Ocelové konstrukce (PP + DVOK) Seminární centrum Hosttín, Devné konstrukce, I. a II. etapa výstavby (SP + PP) Olejové hospodáství a hospodáství technických plyn, Takenaka Pardubice, Ocelové konstrukce (PP + DVOK) Fuji Koyo Pilsen, SO 02 Výrobní hala, Ocelové konstrukce (PP + DVOK) Montážní hala firmy BRESTT, Ocelové konstrukce (PP) Výstavba tabletového provozu, Walmark a.s., Tinec, Ocelové konstrukce (PP + DVOK)

7 Rafinérie Kirishi hydrocracker complex, Ocelové konstrukce, Potrubní mosty 21A a 58C (Rusko, PP) Výstavba montážní haly k.ú. Staré Hrabcí, Ocelové konstrukce (SP + PP + DVOK) DM Centrální sklad Jihlava, Ocelové konstrukce opláštní (PP + DVOK) Rafinerie SHARQ Linde Steel, Ocelové konstrukce objekt SK 1501, 1101, 1102, 1401, 1402 (Saudská Arábie, PP) Rafinérie Enhancing gasoline production in Basrah refinery, Ocelové konstrukce (Irák, SP) SETUZA a.s., Ústí nad Labem, Výroba FAME - SO02 Výrobní objekt (SP + PP) Rok 2006: Obytný soubor v Borových Ladech, Statika (SP + PP) Výrobní areál AMM Otáhal, Zastešení rozšíení stolárny (PP) Karlovarská BC, Ocelové konstrukce opláštní (PP + DVOK) SETUZA a.s., Ústí nad Labem, Výroba FAME SO12 Potrubní mosty (SP + PP) Rafinérie Enhancing gasoline production in Basrah refinery, Ocelové konstrukce (Irák, PP) FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20, Vestavba archívu (PP) RD Fiedler, Experimentální dm, Klášterec nad Orlicí (PP) OV Chlumec nad Cidlinou, Ocelové konstrukce (PP) MANN+HUMMEL Okíšky, SO Skladová a výrobní hala, Ocelové konstrukce opláštní (PP + DVOK) IPS ALFA Žatec, SO 01 Výrobní hala, Ocelové konstrukce opláštní (PP + DVOK) Sport. areál se zázemím a bazénem Borová Lada, SO 01 Bazénová hala, Ocelové a železobetonové konstrukce (SP + PP) Novostavba hotelu ATRIUM s byty a službami, SO 01 Hotel, S 1.3 Statika - Ocelové konstrukce (SP) Rok 2007: INTERSPAR Tebí, Statika, C3. Ocelové konstrukce (SP + PP) IPS ALFA Žatec, SO 01 Výrobní hala, Ocelové konstrukce, Stny okolo erných místností (DVOK) Novostavba hotelu ATRIUM s byty a službami, SO 01 Hotel, S 1.3 Statika - Ocelové konstrukce (PP) Paletové skladovací regály ADC Czech s.r.o., Skladovací regál š=1.0m, d=8x2.79m, h=5.45m (PP) MANN+HUMMEL Okríšky, SO Skladová a výrobní hala, Ocelové konstrukce, Sloupy v obvodovém plášti (SKP) Rafinérie Revamp of AD-5 and VDM-1 into AVD-1, Steel structures, New piperack (Bulharsko, PP) INTERSPAR Tebí, Statika, C3. Ocelové konstrukce, VZT plošiny na steše (DVOK) Rodinné domy Škvorec Zámecká zahrada, Devené konstrukce (PP) Rafinérie Kirishi hydrocracker complex, Ocelové konstrukce, Konstrukce E 1201 (Rusko, PP) Novostavba rodinného domu na st. parc. c. kat. 165, k. ú. Vamberk, Devené a ocelové konstrukce (PP)

8 Výroba biodieselu, MEROCO a.s. Leopoldov, SO 02.2 Úprava oleja a SO 02.3 Vymrazovanie oleja (Slovensko, PP) JTEKT a Panasonic Pardubice, Ocelové konstrukce (PP + DVOK) Zákazníci a partnei spolenosti: Pro velký poet zákazník a partner jsou uvádni jen ti, pro které nebo se kterými jsou zakázky zpracovávány opakovan. ABB Lummus Global s.r.o., Brno Adam Rujbr Architects s.r.o., Brno Ateliér AS, Brno Ateliér Chadima, Brno Ateliér Zlámal Stolek, Brno Construct Design s.r.o., Brno DABI EXPO a.s., Brno FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno Hexaplan International spol. s r.o., Brno HiProject s.r.o., Brno Hladík a Chalivopulos s.r.o., Brno HT Steel s.r.o., Brno HURYTA s.r.o., Brno Hutní montáže, a.s., Ostrava Chemoprojekt a.s., Praha (Brno) Kovoprojekta a.s., Brno Pöyry Environment a.s., Brno SCANDISYSTEM s.r.o., Klášterec nad Orlicí STOW R, s.r.o., Praha Strojírny Bohdalice a.s., Bohdalice Unistav a.s., Brno Ing. Hugo Thiel, Brno Ing. Pavel Bušina, Brno

Základní údaje o firmě. Úvodní slovo

Základní údaje o firmě. Úvodní slovo Základní údaje o firmě Úvodní slovo - Akciová společnost ARCHA inženýrská agentura je renomovanou firmou zaměřenou na komplexní přípravu staveb a řízení investičních akcí. Účastí svých odborníků v oboru

Více

funkční. srozumitelný. spolehlivý STEMIO a.s. ING. ARCH. VLADIMÍR POKLUDA +420 603 707 553 pokluda@stemio.cz www.stemio.eu

funkční. srozumitelný. spolehlivý STEMIO a.s. ING. ARCH. VLADIMÍR POKLUDA +420 603 707 553 pokluda@stemio.cz www.stemio.eu funkční. srozumitelný. spolehlivý STEMIO a.s. ING. ARCH. VLADIMÍR POKLUDA +420 603 707 553 pokluda@stemio.cz www.stemio.eu vítejte. Jsme Váš partner poskytující komplexní služby v oblasti přípravy a tvorby

Více

Tradice s novou vizí

Tradice s novou vizí Tradice s novou vizí O nás Společnost Ridera Stavební a.s. má ve stavební činnosti více než šedesátiletou tradici. V roce 1992 došlo k transformaci společnosti ze státního podniku na akciovou společnost.

Více

REFERENČNÍ LIST. - 3 NITY Bratislava Investor : METROSTAV div 3 a.s. Cena díla : 400 000 Kč / spodní izolace /

REFERENČNÍ LIST. - 3 NITY Bratislava Investor : METROSTAV div 3 a.s. Cena díla : 400 000 Kč / spodní izolace / REFERENČNÍ LIST Stavby realizované v roce 2010 : - 3 NITY Bratislava Investor : METROSTAV div 3 a.s. Cena díla : 400 000 Kč / spodní izolace / - OBI Trmice Investor : VHS s.r.o. Cena díla : 603 000 Kč

Více

eference www.adint.cz

eference www.adint.cz eference ADI interiér Reference 2013-2005 1. čtvrtletí 2013 zákazník název zakázky předmět dodávky Unistav Jihočeská univerzita České Budějovice sanitární příčky Gemo Olomouc Hotel Clarion Ostrava sanitární

Více

PRODÁNO. S Vaší nemovitostí přijďte k nám! Proč? www.realspektrum.cz

PRODÁNO. S Vaší nemovitostí přijďte k nám! Proč? www.realspektrum.cz číslo 2 2011 Poctivý obchod s nemovitostmi S Vaší nemovitostí přijďte k nám! Proč? 2 930 potenciálních kupců 20 let zkušeností kompletní servis bezpečí a právní jistota síť poboček po celé ČR PRODÁNO Kancelářské

Více

Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011

Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011 STATUTÁRNÍ MSTO PLZE Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011 Zpracovala: Mgr. Karolína Vodiková manažer prevence kriminality V Plzni 14. ervence 2008 ÚVOD 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MST 6

Více

Referenční stavby Rusín a spol., spol. s r.o.

Referenční stavby Rusín a spol., spol. s r.o. Referenční stavby Rusín a spol., spol. s r.o. Firma Igistav s.r.o. byla založena 19.7.2011 a je nástupnickou organizací firmy Rusín a spol., spol. s r.o., která v současné době neprovádí stavební činnost.

Více

Velikost: Hodnota: 450.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: 4.kvartál 2014 Do: 2.kvartál 2016. *) Odhad hodnoty

Velikost: Hodnota: 450.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: 4.kvartál 2014 Do: 2.kvartál 2016. *) Odhad hodnoty 185644 Centrální Budova pražské záchranné služby Praha - Troja Typ: Zdravotnický Nový charakter:administrativa, Bydlení, Zdravotnictví, Veřejné objekty Podcharakter: Kanceláře a sídla firem, Bytové domy,

Více

Nabídněte a máte prodáno!

Nabídněte a máte prodáno! číslo 3 2011 Nabídněte a máte prodáno! rychle dobře bezpečně Výběr z naší nabídky: Byt 4+1, Brno - Veveří Rodinný dům, Královo Pole Prodej kanceláří a obchodů Více na straně 8 Více na straně 4 Na www.realspektrum.cz

Více

Velikost: Hodnota: 4.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 08/2013 Do: 09/2013

Velikost: Hodnota: 4.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 08/2013 Do: 09/2013 304056 Rekonstrukce, Rekonstrukce - interiér Přestavba Sklad kostýmů Národní divadlo Divadlo Typ: Multifunkční Nový charakter:kultura Podcharakter: Divadla a kina, kulturní domy Alokace: Praha 2 Kraj starý:

Více

Velikost: Hodnota: 22.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: 06/2012 Do: 11/2012. *) Odhad hodnoty

Velikost: Hodnota: 22.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: 06/2012 Do: 11/2012. *) Odhad hodnoty 172164 ZŠ G. Fr.Peřiny Praha - Řepy Hodnota: 22.0 mil. Kč * Školský vzdělávací Praha, Řepy Hl. město Praha Hl. město Praha Praha hl.m. Od: 06/2012 Do: 11/2012 rekonstrukce základní školy, zateplení fasád

Více

Název stavby Místo Prováděné práce V mil. Kč Objednatel Rok

Název stavby Místo Prováděné práce V mil. Kč Objednatel Rok Prologis Park Jeneč- hala DC1 Praha generální dodávka skladové haly 245 Prologis Czech Republic s.r.o. 2015 VOP - přístavba objektu 36 Nový Jičín generální dodávka výrobní haly 19 VOP CZ s.p. 2015 Ostrava

Více

Kozí 4, 602 00 Brno, tel.: 542 213 207 8 reality@e-finance.cz, www.realitynamorave.cz

Kozí 4, 602 00 Brno, tel.: 542 213 207 8 reality@e-finance.cz, www.realitynamorave.cz Aktuální poptávky Poptávky v okrese Brno-město Byt 2+1,2+kk, v Brně-Lesné Hledám ke koupi byt 2 + 1 nebo 2 + kk, OV nebo DB, v Brně - Lesné, Černých Polích a Žabovřeskách 1 800 000 Kč tel.: 736 606 366

Více

Reference Projektové řízení a TDI

Reference Projektové řízení a TDI Reference Projektové řízení a TDI Administrativní a obchodní objekty REDESIGN ARAGONIT, PRAHA Redesign Aragonit, Praha 5, Česká republika IMMOFINANZ a.g., ŠkoFIN a.s. Duben 2013 Prosinec 2013 Cca. 18 mil.

Více

ČOV a Kanalizace Vojtanov

ČOV a Kanalizace Vojtanov 26836 ČOV a Kanalizace Vojtanov Jiný Nový charakter: Vodní stavby Podcharakter: ČOV a kanalizace Alokace: Vojtanov Okres: Cheb Hodnota: 38.0 mil. Kč * Od: 4.kvartál 2016 Do: 2.kvartál 2017 výstavba čistírny

Více

Referenční listina. - Nákupní centrum v Teplé teplovodní kotelna, vytápění a větrání

Referenční listina. - Nákupní centrum v Teplé teplovodní kotelna, vytápění a větrání Ing. Miroslav Šlajs TERMOPROJEKT, projektová a inženýrská činnost Pallova 10, 301 12 PLZEŇ IČO: 114 117 83, DIČ: CZ541 029 0204 e-mail: termoprojekt@termoprojekt.cz, mslajs@termoprojekt.cz, info@termoprojekt.cz

Více

P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB-12451-77/ČJ-2015-0600VZ

P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB-12451-77/ČJ-2015-0600VZ P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB-12451-77/ČJ-2015-0600VZ Název veřejné zakázky: Realizace úspor energie, zateplení objektu ubytovny a OOP Židenice, tř. Kpt. Jaroše 17, 602 00 Brno

Více

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč pozemní stavby Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem I. a II. etapa Investor: Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem Doba plnění: 04/2004 05/2006, 10/2006 07/2008 Objem: I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa

Více

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí

Více

Výbìr referenèních aplikací 2001-2011

Výbìr referenèních aplikací 2001-2011 Výbìr referenèních aplikací 2001-2011 VI/12 OBSAH TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Řízení kotelen, výměníkových stanic, regulace topných větví, individuální řízení místností, řízení vzduchotechniky a klimatizace,

Více

Velikost: Hodnota: 302.5 mil. Kč * Termín realizace: Od: 3.kvartál 2015 Do: 3.kvartál 2017. *) Odhad hodnoty

Velikost: Hodnota: 302.5 mil. Kč * Termín realizace: Od: 3.kvartál 2015 Do: 3.kvartál 2017. *) Odhad hodnoty 310903, Rekonstrukce, Rekonstrukce - interiér, Rekonstrukce - exteriér, zateplení DPS Praha 13 Typ: Sociální Nový charakter:administrativa, Sociální zařízení, Restaurace a ubytovací služby, Veřejné objekty

Více

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pírodovdecká fakulta Katedra geografie PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU Bakaláská práce Lenka DVOÁKOVÁ Studijní program Matematika Studijní obor 1301R005 Geografie

Více

Velikost: Hodnota: 20.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: 2.kvartál 2015 Do: 3.kvartál 2015. *) Odhad hodnoty. Projektant stavby:

Velikost: Hodnota: 20.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: 2.kvartál 2015 Do: 3.kvartál 2015. *) Odhad hodnoty. Projektant stavby: 203775 Zateplení Bytový dům Černčice Typ: Bytový Nový charakter:bydlení Podcharakter: Bytové domy, byty Alokace: Černčice u Loun Okres: Louny Hodnota: 20.0 mil. Kč * Od: 2.kvartál 2015 Do: 3.kvartál 2015

Více

Velikost: Hodnota: 35.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: I.pololetí 2014 Do: I.pololetí 2015. *) Odhad hodnoty. Projektant stavby:

Velikost: Hodnota: 35.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: I.pololetí 2014 Do: I.pololetí 2015. *) Odhad hodnoty. Projektant stavby: 137716 Rodinné domy nebo bytová výstavba NEMO reality Libínské Sedlo Bytový Libínské Sedlo Prachatice Hodnota: 35.0 mil. Kč * Od: I.pololetí 2014 Do: I.pololetí 2015 investiční záměr, výstavba rodinných

Více

Velikost: Hodnota: 25.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: Jaro 2012 Do: Zima 2012

Velikost: Hodnota: 25.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: Jaro 2012 Do: Zima 2012 168419 Objekty Jakutská Praha Bytový Praha 10 Hl. město Praha Hl. město Praha Praha hl.m. Hodnota: 25.0 mil. Kč Od: Jaro 2012 Do: Zima 2012 stavbení úpravy objektů v majetku městské části v ulici Jakutská

Více

Prodáváme nejvíce nemovitostí v Brne

Prodáváme nejvíce nemovitostí v Brne číslo 4 2011 Prodáváme nejvíce nemovitostí v Brne Byty Rodinné domy Novostavby Chaty, pozemky Nájemní domy Kanceláře Obchody Sklady a výroba Komerční pozemky Prodáme i tu vaši Výběr z naší nabídky: Byt

Více

e-finance Žurnál ROZUMNÁ INVESTICE Dluhopisy E-FINANCE II reality a bydlení firemní a soukromé finance trendy

e-finance Žurnál ROZUMNÁ INVESTICE Dluhopisy E-FINANCE II reality a bydlení firemní a soukromé finance trendy e-finance www.e-finance.eu Žurnál reality a bydlení firemní a soukromé finance trendy 1,2,3/2011 vychází každé 3 měsíce náklad 43 tisíc výtisků OV 3+1 Brno Jundrov po kompletní rekonstrukci Prodej bytu

Více

FIREMNÍ PROFILY. EkONOMIcké výsledky

FIREMNÍ PROFILY. EkONOMIcké výsledky FIREMNÍ PROFILY top českého stavebnictví 29 seznam profilů firem Skanskaa.s. 29 eurovia CS, a.s. 30 Metrostava.s. 32 IMOS Brno, a.s. 32 OHL ŽS, a.s. 33 VCeS, a.s. 34 Strabag a.s. 36 Viamont DSP a.s. 36

Více

Velikost: Hodnota: 0.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 3.kvartál 2016 Do: 3.kvartál 2018

Velikost: Hodnota: 0.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 3.kvartál 2016 Do: 3.kvartál 2018 348123 Výstavba rodinného domu - typové projekty Rodinné domy Nový charakter: Rodinná výstavba Podcharakter: Stavby nových RD Alokace: Praha 5 Hodnota: 0.0 mil. Kč Od: 3.kvartál 2016 Do: 3.kvartál 2018

Více