Profil společnosti. GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil společnosti. GEMO OLOMOUC, spol. s r.o."

Transkript

1 Profil společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. 2006

2 2 3 Ing. Jaromír Uhýrek, generální ředitel Motto: Tradice spojená s profesionalitou, operativní přístup a komplexní nabídka služeb spolu s vysokou kvalitou prací tvoří základ dobře fungující společnosti. Dlouholetá historie a stabilita GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. je stavební firmou, která se zaměřuje na kompletní výstavbu na klíč v oboru pozemního stavitelství, a to jak na novostavby, tak rekonstrukce. Hlavní předmět činnosti tvoří provádění staveb občanských, průmyslových a bytových, včetně zajištění jejich infrastruktury. Dále se zaměřuje na projektovou a inženýrskou činnost, realitní činnost a v neposlední řadě i na vlastní developerské projekty. Společnost byla založena již v roce 1990 a má za sebou sedmnáctiletou historii. Vysoká míra osobní odborné a pracovní angažovanosti majitelů v řídících a výkonných funkcích měla a má zásadní vliv na všestranný rozvoj firmy. Její strategie a růst je zejména pak v posledních pěti letech úzce spjata se jménem majoritního vlastníka a generálního ředitele společnosti Ing. Jaromíra Uhýrka za součinnosti dalšího jednatele Ing. Borise Němečka, současného provozního ředitele firmy. Nová strategie řízení, uplatňovaná od r. 2006, se opírá o tzv. širší vedení společnosti sestavené z vedoucích, resp. ředitelů jednotlivých firemních úseků. Sídlo společnosti je v Olomouci, metropoli střední Moravy. Akční působnost zahrnuje území celé České republiky, přičemž největší koncentrace dosahují zakázky v oblasti středních Čech, Prahy a blízkého okolí z důvodu situování stavebních záměrů významných zahraničních investorů do této lokality. Společnost nezapomíná ani na rozvoj olomouckého regionu, kde se hodlá podílet na realizovaných stavbách větší měrou, než v minulosti.

3 4 5 2,900 Obrat společnosti v miliardách Kč Podnikatelskou vizí je vybudování stabilní a silné firmy 1,168 1,093 1,428 1,808 GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. má jasnou a konkrétní podnikatelskou vizi. K jejímu naplnění napomáhají takové uplatňované zásady a hodnoty, jako jsou profesionalita stavební výroby, operativní snaha pružně reagovat na vzniklé potřeby trhu a především stabilní kvalita v podobě perfektně odváděné práce. Jedním ze základních dlouhodobých cílů je zajištění plné zaměstnanosti pro všechny vlastní firemní pracovníky Posílení technického zázemí a rozvoj developmentu Záměrem společnosti pro nejbližší období je permanentní dodržování vysoké kvality prováděných prací a navýšení počtu zaměstnanců na 500. Samozřejmostí je nezbytné zavedení, inovování a respektování norem jakosti kompatibilních s předpisy EU. Cílem společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. je dosažení její dlouhodobé prosperity, rozvoje a stability. Již v roce 2001 firma zavedla ekonomický informační systém NAVISION FINANCIALS a systém řízení stavební výroby IPOS, což výrazně zefektivnilo řízení provozních procesů. Od roku 2006 společnost zavedla controlling nákladovosti staveb Počet zaměstnanců Vybudováním svého zcela nového stavebního dvora v roce 2007 společnost sleduje zdokonalení logistických vazeb, včetně organizace dopravy a zvýšení kapacity technického zázemí. Prestiž firmy rovněž zvýší realizace přístavby její administrativní budovy v Olomouci. Dalším strategickým záměrem je posílení a rozvoj developerské a inženýrské činnosti. V této souvislosti jsou ve fázi přípravy vlastní nové projekty v oblasti bytové, průmyslové i občanské. Zahájen byl developerský záměr na výstavbu Centra sportu a zdraví v Olomouci a developerský projekt Technologického parku v Hněvotíně. V roce 2007 dochází k rozšíření působnosti společnosti i do zahraničí vznikem firmy GEMO SLOVENSKO, spol. s r.o. Produktivita práce vztažená na jednoho zaměstnance v tisících Kč

4 6 7 Český kapitál a podnikatelské principy Ve srovnání s konkurenčními stavebními firmami v ČR je společnost reprezentována ryze českým kapitálem. K tomuto zásadnímu odlišení přispělo především dlouhodobé a důsledné uplatňování podnikatelských principů jako jsou kvalitní přímé řízení, vhodně nastavená obchodní politika a stabilní dodržování vysoké kvality výroby. Podle žebříčku nej vydaných firmou TOP PRESS s.r.o., patří GEMO OLOMOUC, spol. s r.o již čtvrtým rokem, mezi 500 největších a nejúspěšnějších firem v ČR. Nové obory a příležitost podílet se na jejich rozvoji Jedním ze strategických podnikatelských záměrů společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. je rozšíření působnosti v nových oborech, a to zejména v oblasti ekologických staveb a inženýrských sítí. Výsledkem bude následné vytvoření samostatných středisek v těchto oborech. Důvodem pro rozšíření činnosti společnosti je příležitost podílet se na zakázkách, které mají potenciál růstu vzhledem k uplatňování legislativy ze strany EU v praxi. Uplatňovaná filozofie firmy v praxi 1. Sledovat za všech okolností především kvalitu díla. 2. Permanentně zkoumat potřeby trhu a očekávání zákazníků. 3. Splnit vždy požadavky zákazníka a snažit se i překonat jeho očekávání. 4. Vybudovat a udržet dlouhodobé dobré vztahy se zákazníky. 5. Jednat bezproblémově a maximálně vstřícně se všemi partnery. 6. Založit úspěšnost firmy na tradici a trvalé prosperitě. 7. Poskytnout komplexní služby pro zákazníka od zpracování všech stupňů projektové dokumentace přes zajištění inženýrské činnosti až po kompletní realizaci. 8. Nabízet ve firmě uplatnění jen nejkvalitnějším zaměstnancům, u nichž je záruka poctivé a precizně odvedené práce. Přijetí aktivní role k sociální zodpovědnosti Stabilní výkony a zvyšující se produktivita práce Výkony společnosti se v posledních letech pohybovaly od jedné do dvou miliard Kč ročního obratu. V roce 2006 dosáhly tržby hodnoty bezmála 2,9 mld. Kč, při počtu 437 zaměstnanců. Největší podíl na objemu výroby má občanská výstavba, následována průmyslovými a bytovými stavbami. Produktivita na jednoho zaměstnance za rok 2006 vztažená k vlastním výkonům činila tis. Kč. Každoročně se zvyšující efektivita řízení společnosti dokládá správnost nastavených parametrů fungování a firemních hodnot, včetně nastavení a naplňování systému motivace pro jednotlivé firemní úseky. Předpokládaný obrat pro nadcházející rok 2007 je plánován ve výši 3,5 4 miliardy Kč. Společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. podporuje řadu let společenský život v olomouckém regionu, do něhož se také aktivně zapojuje. Spolupodílela se například na výstavbě stacionáře pro mentálně postižené děti Jasněnka v Uničově a na opravě fasády pro obecně prospěšnou organizaci, Mateřskou školu Sluníčko v Olomouci. Rovněž přispívá na některé projekty Charity v Olomouci a občanského sdružení SPOLU. Společnost také věnovala finanční dar Sdruženým zařízením pro péči o dítě v Olomouci na přestavbu Kojeneckého ústavu v Olomouci. V kulturní oblasti je GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. významným partnerem Moravského divadla v Olomouci, především v rámci každoročně probíhajícího festivalu Divadelní Flora. Za podporu Moravského divadla byla společnost v roce 2005 nominována Městem Olomouc na titul Mecenáš kultury. Ve sportovní oblasti je nejvýznamnější aktivitou mnoholetá podpora fotbalového klubu SK Sigma Olomouc. Od roku 2006 se společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. stala generálním sponzorem prvoligového klubu. Podporuje rovněž hokejový klub HC OLOMOUC a basketbalový klub Univerzity Palackého v Olomouci.

5 8 9 Získané certifikáty Společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. je držitelem certifikátů jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, bezpečnosti práce ČSN EN ISO 14001:1997, dále životního prostředí (environmentu) OHSAS 18001:1999. Společnost získala certifikát č. 11/2006 systému certifikovaných stavebních dodavatelů dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, mezi další získaná osvědčení patří potvrzení NBÚ stupeň vyhrazené a certifikát informačního systému NBÚ stupeň vyhrazené. Referenční stavby

6 10 11 Nový závod společnosti Bang & Olufsen, s.r.o. Výrobní hala SO 01 tvoří jeden architektonický prvek, který se ve svém tvaru a detailech neodlišuje od přilehlé administrativní budovy. Ve fasádě ze sendvičových panelů jsou pásy prosklení, vstupní vrata a dveře. Hala je navržená jako jednopodlažní a se sestává ze tří lodí různých šířkových modulů. Ve středním traktu se nachází prosklené atrium a dva třípodlažní vestavky, přiléhající k atriu. V zadní části haly jsou skladové prostory. K hale přináleží Technický objekt SO 02, který tvoří s montážní halou jeden dilatační celek. Vstupní budova SO 03 je navržena před průčelím haly. Před vstupem je vytvořeno dekorativní zastřešení se dvěma kruhovými otvory s nosnou konstrukcí ocelovou. Svislé prvky konstrukce jsou opláštěny fasádními panely shodnými s obvodovým pláštěm objektu, vodorovné prvky jsou zespodu opatřeny podhledem a shora krytinou. Hlavní vstup do administrativní budovy je řešen jako prosklený turniketový a slouží pro vedení společnosti a návštěvy. Doba výstavby: 8 měsíců Lokalita: průmyslová zóna Kopřivnice-Vlčovice

7 12 13 Výrobní závod Miele technika s.r.o. - II. + III. etapa Při architektonickém řešení dostavby bylo přihlíženo k urbanistické koncepci I. etapy, kdy z hlavního objemu ocelové montážní haly, opláštěné trapézovými pozinkovanými plechy, vystupuje předsazený objem provozní budovy a energocentrály. V této etapě byla řešena montážní hala, energocentrála a provozní budova. Montážní hala, určená pro montáž myček nádobí, je navržena jako sedmilodní. Krajní loď na severní straně je částečně vyříznutá a je do ní zasazen objekt energocentrály, přičemž sloupy montážní haly zasahují do jejího půdorysu. Jednotlivé lodě tvoří rámy tvořené ocelovými sloupy a vazníky. Energocentrála je navržena jako jednopodlažní, z části dvoupodlažní s železobetonovým skeletem a vyzdívaným pláštěm. Fasáda enegrocentrály je vytvořena trapézovými plechy ve stejném provedení jako u montážní haly. Stavební čára objektu zachovává jednu linii s provozní budovou, která je určena pro administrativní a sociální část, dále pro pomocné provozy, příjem a expedici. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, který je umístěn na severozápadním nároží objektu montážní haly. Provozní budova je navržena v půdorysném uspořádání ve tvaru L. Do objektu jsou navrženy tři vstupy se schodišti. Hlavní vstup je umístěn v nároží objektu a spojuje administrativní a sociální trakt. Doba výstavby: II. etapa 7 měsíců, III. etapa 9 měsíců Lokalita: průmyslová zóna Uničov.

8 14 15 Výrobní závod a školicí středisko Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing Czech Republic, s.r.o. Výrobní část sestává ze dvou základních objektů - výrobní haly a provozního objektu. Výrobní hala je kompaktní monoblok o zastavěné ploše m 2. K základnímu objektu výrobní haly jsou přistavěny nižší přístavky s řadou provozních zádveří, ramp s vyrovnávacími můstky, provozními kancelářemi a místnostmi s hygienickým vybavením. Provozní objekt je situován ke vjezdu do závodu. Je dvoupodlažní, v přízemí jsou vstupní prostory, jídelna a šatny zaměstnanců a technické místnosti, v patře kanceláře. Dominantním prvkem je patro administrativního objektu, které je vyložené přes plochu před vstupní halou. Školicí středisko je navrženo jako druhá část zástavby území. Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepenou budovu určenou pro školení 100 frekventantů ve čtyřech učebnách a jedné servisní dílně. Školicí středisko je v zásadě složeno ze dvou základních prvků - vlastního objektu a venkovní písčité tréninkové plochy (cca m 2 ). K tomuto základu je přiřazena řada dalších, drobnějších objektů, jako např. parkovací plocha strojů, čerpací stanice pohonných hmot, místo pro mytí strojů a tréninková věž. Doba výstavby: 11 měsíců. Lokalita: průmyslová zástavba Kodetka Dobříš.

9 16 17 Bytové domy Horní Lán Olomouc Obytný komplex Olomouc, Horní Lán vybudovala firma GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. jako jeden ze svých prvních větších developerských projektů. Lokalita se nachází v jihozápadní části města Olomouc na výjezdu směrem na Brno, v klidné městské části, která je obklopena zahradami. Výstavba zahrnuje celkem pět čtyřpodlažních domů, částečně propojených řadovými rodinnými domky. Cílem celého záměru bylo vytvořit nový trend bydlení. Příjemné architektonické ztvárnění navozuje klid a pohodu, vhodně jsou řešeny funkční prvky jako terasy, balkony, lodžie a předzahrádky u přízemních bytů. Celý záměr podtrhují kvalitně a profesionálně odvedené stavební práce a použité materiály a technologie. V rámci celého obytného komplexu bylo vybudováno přes 170 nových bytů a 7 rodinných domů. Parkovací místa jsou zajištěná ve dvou velkých podzemních garážových dvorech v suterénech bytových domů, doplněná ještě o volná parkovací stání u obslužné komunikace. Skladba bytů je velmi rozmanitá, od garsoniér typu 1+KK až po byty a apartmány 4+KK. Obytná plocha je od 40 m 2 až po 170 m 2 a byla plně podřízena požadavkům klientů. Také vnitřní dispoziční uspořádání každého bytu, vč. kompletního vybavení, bylo zcela na výběru každého zákazníka. Celková struktura bytů je v přízemí některých domů doplněna účelovými nebytovými prostory, např. pro zdravotní zařízení, obchodní kanceláře a kosmetické služby. Projekt byl realizován v pěti etapách, které na sebe technicky i časově vzájemně navazovaly. GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. po celou dobu projekt financovala z vlastních prostředků, aktivně se podílela na zajišťování finančních prostředků pro své klienty (hypotéční a jiné úvěry), v současné době zajišťuje správu a údržbu celého areálu. Výstavba byla zahájena v r a dokončena v dubnu Byla rozdělena do pěti etap. Lokalita: Olomouc, Nová Ulice, ulice Horní Lán.

10 18 19 Obchodní centrum Šestka, Praha-Ruzyně Oproti běžným nákupním centrům v podobě nezávislých solitérních staveb, které nemají parter a nekomunikují s ulicí, má koncept nákupního centra Šestka své místo v krajině jasně vymezené. Parkování je umístěno v půdorysné stopě domu, z větší části na střeše, z části uvnitř domu. Zemina vytěžená při stavbě slouží k zahrnutí bočních stran a vytvoření valů. Zároveň je využita pro konstrukci nájezdových ramp na střechu. Tvoří dvě boční fasády objektu porostlé travou splývající s okolím. V místě návaznosti na budoucí stanici rychlodráhy je val odříznut pro umístění vstupu pro pěší návštěvníky. Geometrie betonového vstupu je odvozena z průběhu městské komunikace. Čelní fasády, dva řezy v krajině, jsou využity pro zásobovací dvory, větrací otvory, dveře a okna kanceláří. Jsou překryty perforovaným plechem, záclonou, za kterou lze číst díky hře světel a stínů rozhraní plného a dutého, země a domu. Střecha se stala novým parterem místa. Organizace objektů na střeše je podřízena parkovacím stáním. Veškeré technologie jsou srovnány do pěti plošin rovnoměrně rozmístěných na střeše. Světla jsou umístěna do vysokých stožárů osvětlujících maximální plochu. Užití šedivě městských materiálů dává vyniknout červeni vstupu, stejně tak pravoúhlé siluety střešních objektů vynikají v křivce vstupu. Uvnitř je ve dvou patrech umístěna nákupní galerie propojující množství větších či menších obchodů. Nakupující jsou vedeni prostorovou osmičkou propojující plynule obě patra budovy, po stranách lemovanou obchody. Princip pohybu návštěvníků utvořil tvar světlíku nad hlavním náměstím galerie i tvar střešního vstupu. Konstrukce domu je z železobetonového montovaného velkorozponového skeletu. Jádra jsou z monolitických pohledových betonů. Zemní valy jsou vyztuženy geotextiliemi a zpevněny ocelovými sítěmi. Střecha domu může jednoho dne sloužit jako parter pro výstavbu budov principielně identicky řešených s technologickými plošinami. Ocenění: Grand Prix architektů 2007, kategorie novostavba, 3. místo Best of Realty Doba výstavby: 12 měsíců. Lokalita: Praha - Ruzyně.

11 20 21 Logistické centrum ProLogis Park Úžice u Prahy Logistický park se skládá z několika objektů, jejichž provoz je autonomní. Jedná se zejména o tři skladovací haly s administrativními vestavky, které obsahují sociální zázemí zaměstnanců a administrativní plochy. Ostatní objekty tvoří doprovodnou funkci pro tyto skladové haly. Jedná se o vrátnici pro odbavování nákladních a osobních vozidel, objekt údržby (pro zázemí údržbové čety) a objekt sprinklerového hospodářství. Celý areál je vzájemně propojen zejména komunikačními plochami, objekty skladů jsou doplněny parkovacími plochami pro nákladní vozy a návěsy. Areál je vůči objektu hlavní vrátnice oplocen a střežen, pouze parkovací plochy pro návštěvníky a točna pro linkové autobusy jsou umístěny mimo oplocení a jsou volně přístupné. Výstavba probíhá ve dvou etapách, v první etapě byla postavena jedna hala, ve druhé budou postaveny ostatní dvě haly (včetně nutné infrastruktury). Architektonický výraz je vzhledem k rozloze navrhován průmyslovou formou s hmotovou jednoduchostí a exaktním výrazem. Parter je členěn soustavou vratových systémů. Fasádní plášť je z horizontálních stěnových panelů. Každý sklad je dělen vnitřními příčkami na úseky, které jsou schopny samostatného pronajímání. Ke každému tomuto úseku je v jeho rohové části přiřazen administrativní dvoupodlažní vestavek, ve kterém je umístěno nezbytné sociální zázemí (WC, šatny, umývárny) a administrativní plochy (většinou formou halových kanceláří). Doba výstavby: 8 měsíců. Lokalita: průmyslová zóna Úžice u Prahy.

12 22 23 Retail Park HANÁ, Olomouc Společnost GEMO OLOMOUC spol. s r.o. připravuje developerské projekty na vlastních pozemcích pro komerční i bytovou výstavbu. Pilotním projektem společnosti je Retail Park HANÁ, kterým se odstartovala nová kapitola činnosti firmy. Projekt představuje komplexní developerskou činnost od získání pozemků přes změnu územního plánu a přípravu lokality investicí do mimoúrovňového napojení a kanalizačního sběrače. Dále pak projekční přípravu a veškerou inženýrskou činnost se zajištěním stavebních povolení do fáze realizace stavby. Projekt je výsledkem dlouhodobé přípravy, včetně výběru a jednání s vhodnými nájemci a investory, kteří otevřeli a v budoucnu ještě otevřou své prodejny v novém maloobchodním areálu, jehož součástí bude také nadregionální Aquapark. Záměrem Retail Parku HANÁ bylo vybudování zcela nové obchodní zóny v Olomouci nejen pro nákupy, ale také pro volný čas a zábavu. Hranice zastavěného území města se významně posunula jihozápadním směrem a vytvořila tak novou obchodní zónu nadregionálního významu. Svou výbornou dostupností z dálnice je také tato lokalita výhodná nejen pro obyvatele Olomouce, ale slouží zároveň i návštěvníkům centra Olomouckého kraje. V současné době mohou zákazníci na ploše přesahující m 2 nalézt prodejny spotřební elektroniky, nábytku, bytového textilu, stavební keramiky a koberců. Doba výstavby: 8 měsíců. Lokalita: Olomouc, Pod Vlachovým

13 GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. Dlouhá 562/22, Olomouc Česká republika Tel.:

Výroční zpráva 1. 7. 2004 30. 6. 2005. GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. K o n t a k t y : Dlouhá 562/22 772 35 Olomouc, Lazce

Výroční zpráva 1. 7. 2004 30. 6. 2005. GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. K o n t a k t y : Dlouhá 562/22 772 35 Olomouc, Lazce K o n t a k t y : GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. Dlouhá 562/22 772 35 Olomouc, Lazce Tel.: 585 202 011 Fax: 585 202 006 E-mail: gemo@gemo.cz Internet: www.gemo.cz Výroční zpráva 1. 7. 2004 30. 6. 2005 GEMO

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů

kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů zděných cihelných staveb ze systému Heluz v Čr strana 1 Obsah Kraj Jihočeský Jindřichohradecká stavební s. r. o.... str. 15 Karel Dvořák KODL s. r. o.... str.

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ V ROCE 2013 JSME DOKONČILI AZ TOWER. Ročník XV. l březen 2014 l číslo 1

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ V ROCE 2013 JSME DOKONČILI AZ TOWER. Ročník XV. l březen 2014 l číslo 1 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ V ROCE 2013 JSME DOKONČILI AZ TOWER Ročník XV. l březen 2014 l číslo 1 TÉMA ČÍSLA Nové akvizice se synergickými efekty Milé kolegyně,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

Lidé & stavby. AZ Tower blízko své tečky. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVII. l březen 2013 l číslo 1

Lidé & stavby. AZ Tower blízko své tečky. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVII. l březen 2013 l číslo 1 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ AZ Tower blízko své tečky Ročník XVII. l březen 2013 l číslo 1 Život je výzva Milé kolegyně, vážení kolegové, nastal začátek jara,

Více

Tradice s novou vizí

Tradice s novou vizí Tradice s novou vizí O nás Společnost Ridera Stavební a.s. má ve stavební činnosti více než šedesátiletou tradici. V roce 1992 došlo k transformaci společnosti ze státního podniku na akciovou společnost.

Více

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY V OLOMOUCI

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Radoslav KAŠPAREC DEVELOPERSKÉ PROJEKTY V OLOMOUCI Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Marián HALÁS PH.D. Olomouc 2014 Bibliografický

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

MasterCard česká centra rozvoje 2010

MasterCard česká centra rozvoje 2010 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ)... 5 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR... 6 3 INTEGROVANÝ

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III pro 3. roãník SP stavebních

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III pro 3. roãník SP stavebních POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III pro 3. roãník SP stavebních SOBOTÁLES Ing. arch. VÁCLAV HÁJEK a kolektiv Pozemní stavitelství III pro 3. roãník SP stavebních Tfietí, upravené vydání Praha 2004 Tato kniha je třetím

Více

Obchodní centrum Kyjov

Obchodní centrum Kyjov Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Obchodní centrum Kyjov Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Agroprojekt Brno s.r.o. Seznam

Více

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference ledax S B O R N Í K III. ročníku konference SENIOR LIVING 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové Pod záštitou: RNDr. Petra Nečase, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Ing. Pavla Bradíka, hejtmana

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 3 / lidé a stavby Jsou příležitosti, které se neopakují 4 / obsah

Více

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz POROTHERM DŮM...hotová věc Postavíme vám dům DŮM ROKU 2012 Vítězné realizace a studie soutěže POROTHERM DŮM BRICK AWARD www.porothermdum.cz Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny Tak jako cihlový

Více

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 Zpracovatel: Počet stran: 60 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ŘÍJEN 2013 Studie lokalit brownfields podpořených Moravskoslezským

Více

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem Regulační plán Za Voříškovým Dvorem katastrální území České Budějovice 3 stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 67 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

Ocenění hodnoty zvláštní obliby

Ocenění hodnoty zvláštní obliby BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Ocenění hodnoty zvláštní obliby Bakalářská práce Autor : Vít Kotas Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing.Pavel Sýkora Praha duben

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Magistrát města Děčín, odbor rozvoje Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2006 schváleno

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Integrovaný plán rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Partner

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více