VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)"

Transkript

1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

2 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní plán:... 8 Katastrální mapa... 9 Podrobný popis: A) Budova č.p. 282 na stavební parcele č. 178/ B) Budova č.p. 284 na stavební parcele č C) Hala na stavební parcele Pozemky: LV: Nájemní smlouva s EGERFISH s.r.o.:... 20

3 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Stručný popis: Areál se nachází v obci Lenešice jižně od vlakového nádraží, 4 km od města Louny a 70 km od Prahy. Areál se skládá z: - Výrobně-skladovací plochy 1055 m 2 - Kanceláře 907 m 2 - Vnější zpevněné plochy 650 m 2 - Samostatně využitelné pozemky cca m 2 Sítě: vodovod, kanalizace, plyn, elektro Užitná plocha budov celkem: 1962 m 2. Plocha pozemků celkem m 2. Prodej v rámci insolvenčního řízení. Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na

4 Důležité informace: Minimální požadovaná cena: Kč Cena dle znaleckého posudku ze dne : Kč - věcná hodnota: Kč - výnosová hodnota: Kč - srovnávací metoda: Kč Termín složení jistiny: v 20:00 Termín podání cenové nabídky (2.kolo): v 11:00 Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: v 14:00 Kauce: Kč Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Gavlas, tel.: , mail: *finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

5 Upozornění - Dle výpisu z Katastru nemovitostí vázne na předmětných nemovitostech předkupní právo ve prospěch České republiky (bude uplatněno po ukončení výběrového řízení). - Část areálu (688,9 m 2 ploch) je pronajata je pronajata společnosti EGERFISH s.r.o., nájemné činí Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou šest měsíců. - Budovy č.p. 282 a č.p. 284 zapsané na LV 778 jsou evidovány se způsobem využití bydlení, fakticky jsou prostory charakteru administrativních a skladovacích ploch.

6 Poloha areálu Areál je umístěn při ulici Husova, jižně od vlakové stanice Lenešice (80m). V těsné blízkosti areálu je zastávka autobusu Lenešice, žel. stanice. Adresa: Husova č.p. 282, Lenešice, okres Louny, kraj Ústecký Vzdálenosti: Louny Praha Ústí nad Labem Most Chomutov 4 km 70 km 53 km 26 km 31 km

7 Výměry: Název objektu parcelní číslo počet podlaží zast. plocha podlažní plocha konstrukční výška obestavěný prostor [m 2 ] [m 2 ] [m] [m 3 ] Hala-skladová St. 836 jednopodlažní ,1 8,0 3791,4 Nízká hala (spojovací) St. 178/5 jednopodlažní 229,9 206,9 4,0 919,4 Budova nižší č.p. 282 St. 178/5 dvoupodlažní, podkroví ,1 4,0 1159,5 Budova vyšší č.p. 282 St. 178/5 dvoupodlažní, podkroví ,2 6,0 945 Budova č.p. 284 St. 238 dvoupodlažní, podkroví ,8 6,5 1930,5 Hala St. 238 jednopodlažní ,3 3,5 857,5 Sklady St. 238, 173/6 jednopodlažní ,6 2,5 435 CELKEM 1712, ,3 parcelní číslo výměra [m 2 ] druh pozemku, způsob využití St. 178/5 709 zastavěná plocha a nádvoří St zastavěná plocha a nádvoří St zastavěná plocha a nádvoří 173/ ostatní plocha, jiná plocha 173/ zahrada 173/ zahrada 173/ zahrada 173/ zahrada 173/ ostatní plocha, jiná plocha 173/ orná půda CELKEM

8 Územní plán: Pozemky jsou dle územního lánu obce Lenešice vedeny jako výrobní plochy.

9 Katastrální mapa

10 Podrobný popis: A) Budova č.p. 282 na stavební parcele č. 178/5 Zastavěná plocha: 566,9 m 2 Užitná plocha: 985,1 m 2 Účel užití: kanceláře, sklady Konstrukce: zděné z pórobetonových tvárnic Ytong Jedná se o budovu, která se skládá ze dvou částí (vyšší a nižší) s jednopodlažní přístavbou vstupu a s jednopodlažní přístavbou skladové haly (spojovací). Budova je v části dvoupodlažní, nepodsklepená se sedlovou střechou. V 1. NP se nachází skladové prostory, šatny, sociální zázemí, kanceláře. Ve 2.NP (v části využité podkroví) se nachází prostory rovněž užívané jako kancelářské. Stavební popis: Nosné svislé konstrukce jsou zděné. Nosné vodorovné konstrukce jsou dřevěné nebo klenbové. Krov je dřevěný. Střecha je sedlová s krytinou z keramických tašek a z asfaltových šindelů. Klempířské prvky jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná a plastová. Vstupní dveře jsou dřevěné. Vnitřní dveře jsou dřevěné do ocelových zárubní. Podlahy jsou provedeny z PVC a keramické dlažby. Omítky vnitřní jsou vápenné. Vnější omítky jsou vápenocementové. Obklady vnitřní jsou standardní keramické. Rozvody elektro 220V, 380V, slaboproudu telefony, EPS. Je osazen hromosvod. Objekt je vytápěn ústředně plynovým kotlem a je vybaven deskovými otopnými tělesy. Je napojen na vodovod a kanalizaci. Technický stav Celkový stavebně technický stav je dobrý a odpovídá stáří stavby a jejímu způsobu užívání. Stáří stavby postaveno cca 1930.

11 B) Budova č.p. 284 na stavební parcele č. 238 Zastavěná plocha: 653 m 2 Užitná plocha: 762,7 m 2 Účel užití: kanceláře, sklady, výroba Jedná se o budovu se dvěma nadzemními podlažími a nevyužitým podkrovím. Budova je půdorysného tvaru obdélníku se šikmou sedlovou střechou s vikýřem. V 1. I 2.NP se nacházejí především kancelářské prostory. Na budovu navazuje směrem do dvora přístavba jednopodlažního objektu určeného k drobné výrobě či skladování. Stavební popis Nosné svislé konstrukce jsou zděné. Nosné vodorovné konstrukce jsou s rovnými omítanými podhledy, nebo klenbové. Krov je dřevěný. Střecha je sedlová s krytinou z keramických tašek. Střecha nad přístavbou je sedlová s mírným sklonem s krytinou z pozinkovaného plechu s nátěrem. Klempířské prvky jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná. Vstupní dveře jsou dřevěné. Vnitřní dveře jsou dřevěné do ocelových zárubní. Podlahy jsou provedeny z PVC a keramické dlažby. Omítky vnitřní jsou vápenné. Vnější omítky jsou vápenocementové. Obklady vnitřní jsou standardní keramické. Rozvody elektro 220V, 380V, slaboproudu telefony, EPS. Je osazen hromosvod. Objekt je vytápěn ústředně plynovým kotlem a je vybaven deskovými otopnými tělesy. Je napojen na vodovod a kanalizaci. Technický stav Celkový stavebnětechnický stav objektu je dobrý a odpovídá stáří stavby a způsobu využívání.

12 C) Hala na stavební parcele 836 Zastavěná plocha: 493 m 2 Užitná plocha: 483,1 m 2 Účel užití: skladování Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepenou stavbu haly, která navazuje na jednopodlažní přístavbu skladu na pozemkové parcele č. 178/5. Hala je užívána ke skladování. Stavební popis: Nosná svislá konstrukce je ocelová skeletová s příčnými nosnými rámy v osové vzdálenosti 6,6m. Nosné rámy jsou kotveny do betonových patek. Střecha je sedlová s mírným sklonem s nosnou konstrukcí z rámů se zavětrovaným a podélným vyztužením. Střešní krytina je provedena jako plechová, zateplená. Hala je rovněž zateplená. Okna jsou plastová. Jsou osazeny střešní světlíky. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Podlaha haly je provedena jako drákobetonová. Vrata jsou sekvenční kovová s automatickým elektrickým pohonem. Vytápění je teplovodní podlahové. Rozvody elektro 220V, 380V. Sociální zázemí v hale není provedeno. Technický stav a stáří stavby: Celkový stav objektu je velmi dobrý a odpovídá stáří stavby a způsobu užívání. Jedná se o novostavbu dokončenou dle dostupných podkladů v roce 2007.

13 Pozemky: Pozemky v k.u. Lenešice: - pozemek parc.č. st. 178/5 o výměře 709 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 282, zp.využití objekt k bydlení, v části obce Lenešice, - pozemek parc.č. st. 238 o výměře 636 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 284, zp.využití objekt k bydlení, v části obce Lenešice, - pozemek parc.č. st. 836 o výměře 493 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zp.využití stavba pro výrobu a skladování, v části obce Lenešice, - pozemek parc.č. 173/6 o výměře 2469 m2, ostatní plocha, - pozemek parc.č. 173/20 o výměře 179 m2, zahrada, - pozemek parc.č. 173/21 o výměře 317 m2, zahrada, - pozemek parc.č. 173/22 o výměře 657 m2, zahrada, - pozemek parc.č. 173/23 o výměře 1164 m2, zahrada, - pozemek parc.č. 173/24 o výměře 3583 m2, ostatní plocha, - pozemek parc.č. 173/25 o výměře 1903 m2, orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 778 pro katastrální území Lenešice, obec Lenešice, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj KP Louny. Popis: Stavební parcela č. 836 je zastavěna skladovou halou. Na stavební parcele č. 178/5 se nachází budova č.p. 282 s jednopodlažní přístavbou, která dále navazuje na skladovou halu. Na stavební parcele č. 238 se nachází budova č.p Na části pozemkové parcely č. 173/6 se nachází jednopodlažní skladový objekt a mobilní buňka, dále se na pozemku nachází zpevněné a zatravněné plochy. Pozemková parcela č. 173/25 je nezastavěna. Na zbývajících pozemkových parcelách se nacházejí zpevněné a zatravněné plochy. Dle územního plánu obce Lenešice jsou veškeré pozemky evidovány jako výrobní plochy. Část pozemkových parcel č. 173/6, 173/25 a 173/25 o výměře cca m2 (východní nezastavěná část areálu) by mohla být v souladu s územním plánem samostatně využitelná, kdy přístup je zajištěn z veřejné komunikace ulice Husova.

14 LV:

15

16

17

18

19

20 Nájemní smlouva s EGERFISH s.r.o.:

21

22

23

24

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3886-9/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3886-9/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3886-9/2013 o obvyklé ceně nemovitosti - výrobní části provozního areálu tvořeného budovou č.p. 405 (výroba) situované na pozemku p.č. 2801/2, budovou č.p.317 (výroba) na pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 521/203/2010 o ceně obvyklé stavby bez čp/če, jiná st., na pozemku č. parc. St. 7/3 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 7/3, k.ú. Ostrov u Ouběnic, obec Ouběnice, zapsáno na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3432/11-116)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3432/11-116) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9137-701/2012 o ceně nemovitostí - domu Chomutov č.p. 928 a budovy bez čp/e na parc.č. 2762 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 2761, 2762 v k.ú. Chomutov I, obec a okres Chomutov, kraj

Více

Znalecký posudek č. 2010/232

Znalecký posudek č. 2010/232 Znalecký posudek č 2010/232 O ceně nemovitosti: Průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního na parcele č 1622/41 s příslušenstvím a pozemky, parcely č 1622/41, 1622/42, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5744-47 / 2014 o ceně nemovitosti: podniku Lombart emotion, s.r.o. se stavbami, pozemky p.č. 2161/5 zastavěná plocha a p.č. 2161/1, 2161/2 a 2172/14 ostatní plocha a p.č. 3445/4 orná

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5280-142/2014 6 Areál - víceúčelový, provozní areál na LV 302 v k.ú.orlová Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Orlová, k.ú. Orlová,

Více

Znalecký posudek č. 104/30/11

Znalecký posudek č. 104/30/11 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Znalecký posudek číslo 1961-47/2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Byt č. 1357/22 s příslušenstvím ( dle zák.č. 72/1994 Sb); kraj: Středočeský, obec: Beroun, Košťálkova

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 992 / 88 / 2013

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 992 / 88 / 2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 992 / 88 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném a budoucím stavu - stavba v rekonstrukci úvěrové

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5290-152/2014 6 Areál - výrobní (s provozem), provozní areál na LV 983 v k.ú.mostkovice Adresa nemovitosti: Mostkovice 373 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký,

Více

Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ

Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Jiřího Krále Spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ na nemovitostech,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1192/11 s příslušenstvím v k.ú. Hulín Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Hulín, k.ú. Hulín Adresa nemovitosti: Družba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 767/237/2011. Usnesení č. j. 132 EX 5677/09-14/Fe

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 767/237/2011. Usnesení č. j. 132 EX 5677/09-14/Fe ZNALECKÝ POSUDEK č. 767/237/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 188 na pozemku č. parc. 94 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 94, č. parc. 95, k.ú. Nové Dvory u Kutné Hory, obec Nové Dvory, zapsáno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5080/328/14 o ceně stavební parcely č.517, jejíž součástí je stavba č.p.541 (zapsaná v katastru nemovitostí jako rodinný dům) a stavební parcela č.518/1 (dle geometrického

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 845 / 174 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory bez garáže v současném a budoucím stavu - stavba v rekonstrukci, nástavba,

Více

Znalecký posudek č. ZP-2092

Znalecký posudek č. ZP-2092 Znalecký posudek č. ZP-2092 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 4/6 na - stavbě (budova) č.p. 64, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc. č. 154 (

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013 EURODRAŽBY.CZ a.s. U Pískovny č.p. 890 č.o. 1 18200 Praha 8 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2520 50/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2520 50/15 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2520 50/15 o odhadu obvyklé ceny nemovitých

Více