Masarykova základní škola Brodce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova základní škola Brodce"

Transkript

1 Masarykova základní škola Brodce ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 1

2 I/ Informace o škole: 1/ Informace o škole: Vzdělávací program: Vyučujeme dle ŠVP Masarykovy ZŠ a MŠ Brodce Od hraní k vědění Zřizovatel školy: Obec Brodce Ředitel školy: Mgr. Josef Šimůnek Adresa a telefon školy: Brodce, č.p.300, - ZŠ tel/fax: MŠ+I.st ŠJ Počet pedagogických pracovníků školy: - MŠ 6 - ZŠ 13 - ŠD 3 Počet provozních pracovníků školy: - MŠ 1 - ZŠ 5 - ŠJ 8 Počet integrovaných dětí:

3 II.Funkce na škole řediteł škoły: zástupce ředitele školy výchovný poradce: bezpečnostní technik: preventista PO: zdravotník: Mgr. Josef Šimůnek Mgr. Mil. Kadeřábková Mgr. Mil. Kadeřábková Fr. Vyšohłíd Fr. Vyšohlíd Mgr. Lad: Košková III.Třídnictví a úvazky učitelů 1)Pedagogičtí pracovníci a)třídnictví I.st. l.a Mgr. Zuzana Fenclová 4.A Mgr. Karin Petřeková 2.A Marcela Ederová 5.A Mgr.Ladislava Košková 3. A Mgr. Eva Beranová Asistent pedagoga,6 A, 7.A Jana Čížková b)třídnictví II.st. 6. A Mgr. Martina Hamtilová 8. A Mgr. Lenka Marhanová 7. A Mgr. Nenčo Jordanov 9. A Mgr. Petra Ferklová c)vyučující bez třídnictví Mgr. Lubomír Manďák, Mgr. Eliška Dostálová d)vychovatelka ŠD: Jana Beránková, Jana Horáčková Jana Čížková e)učitelky MŠ: Ilona Šotková - ved. učitelka Jana Bahníková Hana Ševců Šárka Kučerová Miroslava Klacková Jana Horáková 3

4 f)úvazky učitelů : jsou součástí přílohy 2)Provozní pracovníci a)technicko hospodářští pracovníci: Eva Šedivá - hospodářka Ivana Vernerová -ved. ŠJ Fr. Vyšohlíd - správce,údr. b)školník: Věra Dlouhá - ZŠ Renáta Knapová - MŠ,1.st. ZŠ c)uklízečky: Iva Nováková - ZŠ - 2. st. Ladislava Nešněrová - ZŠ - l. st. d)kuchařky : Ludmila Tylová - vedoucí kuchařka Martina Jirků - kuchařka Mil.Fiedlerová - kuchařka Jaroslava Nábělková - pomocná kuchařka Iveta Rybínová - pomocná kuchařka Radka Hausmanová - pomocná kuchařka Petra Hrušková Donini - pomocná kuchařka IV. Mimotřídní práce Odpovědnost za prostory: třídy: kabinety: ŠD: sborovna: dílny: jídelna: kuchyně: chodby, květiny: třídní učitelé správci sbírek Jana Beránková, Jana Horáčková všichni ped.prac. Fr. Vyšohlíd Ivana Vernerová I. Vernerová, L. Tylová Lenka Marhanová + vyuč. 1. st. 4

5 V./ Roční plán školy a, Prázdniny nástup ped. pr. do školy: zahájení školního roku: 1.9. podzimní prázdniny: a vánoční prázdniny: (výuka od 5.1.) vydání pol. vysvědčení: pololetní prázdniny: jarní prázdniny: velikonoční prázdniny: vydání vysvědčení: hlavní prázdniny: b, Plán pedagogických rad l.pedagogická rada: pedagogická rada: pedagogická rada: pedagogická rada: pedagogická rada: Zahájení vždy 14,45 c, Plán třídních schůzek úvodní třídní schůzky slavnostní tř. schůzky Třídní schůzky si mohou svolat třídní učitelé individuálně dle svých potřeb. Zahájení 1. stupeň vždy od 15,30 2. stupeň vždy od 16,00 d, Plán provozních porad Provozní a operativní porady budou svolány operativně dle potřeby. Konat se budou vždy ve staré budově školy Vedoucí jednotlivých součástí školy (jídelna, MŠ, správní zaměstnanci) si zpracují 5

6 svůj vlastní plán provozních porad e, Zápis do 1. třídy Proběhne dne 21. a 22. ledna 2015 (středa, čtvrtek) 13,00 16,00 hod. f, Plán školních akcí Akce okresního charakteru (s postupem do okresních kol) olympiády a sportovní soutěže dle propozic a účasti žáků v jednotlivých předmětech. g/ Plán kontrolní činnosti Plán je přílohou ročního plánu školy. i/ Plán vzdělávání Specifikace vzdělávacích aktivit pro školní rok Rozvoj ped. pracovníků a výuky. 1. Funkční studium studium VP / Mgr. Z. Fenclová 2. Karierové poradenství - Mgr. Z. Fenclová 3. Proškolení zaměstnanců jako Zdravotníků zotavovacích akcí 4. Účast na jazyk. vzdělávání pedagogů v rámci projektu Impulz Mgr. H.Němečková, Mgr. Z. Fenclová Školení zaměřené na hodnocení a klasifikaci. 1. dle nabídky Školských zařízení pro DVPP Zavádění inovačních metod do výuky 1. Účast v projektu Dotkněte se budoucnosti - interaktivita ve výuce 2. dle nabídky Školských zařízení pro DVPP Využívání informačních technologií ve výuce Účast na SMART klubech elektronická třídní kniha, elektronické katalog. kisty Další vzdělávací aktivity mohou vyplynout z iniciativy a zájmu ped. pracovníků. j/ Plán školních výletů a exkurzí 6

7 Školní výlety uskuteční třídy v termínu od května 2015 do června Třídy I. stupně jednodenní výlet Třídy II. stupně až 2 dny Termíny výletů nahlásí TU do 17. dubna Termíny exkurzí k jednotlivým předmětům nahlásí vyučující řediteli školy nejpozději do konce předcházejícího měsíce. Vyučující předají ŘŠ vždy k 25. v měsíci plán akcí na příští měsíc a vyhodnocení akcí za uplynulý měsíc Všechny akce musí být řádně zabezpečeny dle příslušné dokumentace. Akce školního roku 2014/ 2015 Plánované akce - vysazení stromu první třídy návštěva Moravský kras Praha Planetárium projekt Naše obec návštěva OÚ 10 6.tř. - Pražská muzea 10 - Divadlo Mladá Boleslav 11 - Rozsvěcení vánočního stromu Vánoční akademie tříd (slavn. Tř. sch.) exkurze Praha zimní sportovní den Škola v přírodě 2. st Matematický klokan Brodecký všeználek Žák učitelem den Země Velikonoce - lidové zvyky a tradice Recitační soutěž Bezpečnost v dopravě Významné památky ČR 05 - Letní sportovní den exkurze Cukrovar Dobrovice 3. 4.tř. - exkurze Sodovkárna Benátky 4. tř. - exkurze Hasiči Benátky 1. st. - exkurze Praha 3. 9.třída 7

8 - exkurze MB 3. 5.třída - exkurze muzeum MB 3. 5.třída - exkurze botan. a zoo zahrada MB 3. 5.třída - Dětská nota MB 1. stupeň - exkurze moravský kras 1. 5.třída - vítání občánků v obcích žáci 1., 2. st. - výcvik na dopravním hřišti žáci 4. tř. - Plavání 1. a 2. tř. - spaní ve škole 1. stupeň - Třídní výlety KVĚTEN(ČERVEN) - sběr víček pro postiženého chlapce - sběr papíru j/ Plán dalších akcí školy - škola v přírodě ( třída) únor k/ Plán školních soutěží Akce okresního charakteru (s postupem do okresních kol) olympiády a sportovní soutěže dle propozic a účasti žáků v jednotlivých předmětech. Matematický klokan dle pořadatelů PF Pythagoriáda dle pořadatelů PF Všeználek II.st. BŘEZEN PF Recitační soutěž DUBEN LeM Dopravní soutěž KVĚTEN školní kolo NJ Advent - akademie prosinec celá škola Sportovní olympiáda květen 1. st. Brodecký kos březen( duben) JH, EB Dětský den všichni M C Donald Cup jaro Stupeň Čarodějnický den duben 1. st. Ostatní soutěže třídního charakteru (i celoškolního) jako např. recitační, jazykové, regionálně-vědomostní, MISS třídy apod. nahlaste včas ŘŠ. l/ Plán kulturních akcí 8

9 Jednotlivé ročníky se zúčastní jeden až dvakrát ročně divadelního představení v Ml.Boleslavi či Praze dle aktuální nabídky divadla. Další akce návštěvy památek v okolí návštěva výstav v regionu návštěva výstav Okresního muzea Ml.Boleslav dle nabídky Zájmové útvary V tomto školním roce realizujeme všechny zájmové útvary na škole v rámci projektu Škola jako komunitní centrum regionu, reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/ Kroužky realizované na škole Sborový zpěv I. stupeň Sborový zpěv II. stupeň Doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin Mladý cyklista Němčina hrou Hra na flétnu Turisticko-přírodovědný kroužek Základy španělského jazyka Anglický jazyk pro nejmenší Comenius Club anglický jazyk pro starší Míčové hry - dívky PC pro nejmenší Hudebně-pohybový kroužek Modelářský kroužek Keramický kroužek mladší žáci Keramický kroužek starší žáci Malý chemik Matematika hrou Míčové hry - chlapci 9

10 Dlouhodobé projekty školy Projekt Škola jako komunitní centrum Projekt Odplouváme dál Projekt Ovoce do škol Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem Plán projektových dnů šk. rok 2014/ stupeň Projekt 1. Stupně 1. tř. Mé oči vidí přístav, 2. tř. Já a ty máme domov, 3. tř. Já bydlím, ty bydlíš, my bydlíme, 4. tř. Když poznáváme naší zem, 5. tř, Otvíráme okno do Evropy Lidové tradice a zvyky Kniha náš přítel Bezpečnost na silnici a první pomoc 4.třída Žák učitelem V průběhu celého roku. Jednotlivá témata jsou stěžejní pro daný ročník Velikonoce - 3 dny před Velikonočními prázdninami listopad říjen/červen březen Plán projektových dnů šk. rok 2014/ stupeň Naše obec (6.tř.) OÚ Cesty za kulturou divadlo Mladá Boleslav Lidové zvyky a tradice I (Praha, akademie + besídky) říjen listopad prosinec Vánoční akademie (ŠJKCR) Škola v přírodě Žák učitelem prosinec únor březen 10

11 Lidové zvyky a tradice II (Velikonoce) březen - duben Bezpečnost v dopravě (1 den, 2. st. + 4.,5.tř.) Významná místa ČR - Praha Sportovní den Chráníme životní prostředí (+ Ekokom) Jsem Tvůj kamarád (1.+9.) květen květen červen celoroční Celoroční Jsem tvůj kamarád celoroční projekt 1. A 9. tř. Dýňování Dětská nota TV s 9. třídou Keramika s 9. třídou Kniha přítel člověka Vánoční besídky Sluníčkový den Výlety 11

Plán a informace na školní rok

Plán a informace na školní rok Plán a informace na školní rok školní rok 2009/2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2009/2010 Milena Baďurová: vychovatelka ŠD, učitelka na I. stupni Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Plán a informace na školní rok. školní rok 2010/2011

Plán a informace na školní rok. školní rok 2010/2011 Plán a informace na školní rok školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Jiřina Trunková ředitelka srpen 2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2010/2011 Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012 Plán a informace na školní rok školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Jiřina Trunková ředitelka srpen 2011 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2011/2012 Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku.

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku. ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014 Části plánu: 1) Organizace výuky 2) Organizace školy 3) Organizace šk. roku 4) Hlavní úkoly 5) ŠVP Trhový Štěpánov dne 2.9.2013. ředitelka školy 1. Organizace

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Roční plán na školní rok 2014/2015

Roční plán na školní rok 2014/2015 Roční plán na školní rok 2014/2015 č. j. ZŠ/ 1202 /2014 Obsah: I. Organizace školního roku 2014/2015 II. Plán provozních porad, pedagogických rad a třídních schůzek: 1. Základní škola 2. Základní škola

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2009/2010 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 3 - Cíle základního

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Obsah :

Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Obsah : Základní škola Ostrava Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Pedagogicko - organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 Mgr. Svatopluk mbroz ředitel školy Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok 2013-2014

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok 2013-2014 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI školní rok 2013-2014 Obsah: 1) Organizace školy 2) Materiálně technické vybavení 3) Vzdělávací program 4) Personální zabezpečení a řízení školy 5) Výchovně vzdělávací proces 6) Aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008 Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007-2008 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELIV okres Pelhřimov 394 44 ŽELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 V Želivě 11. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy 1. Základní údaje o škole Název:

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Motto: Plán práce není neměnný, ba ani bezchybný dokument. Plán práce školy v průběhu roku upřesníme dle akcí jednotlivých zařízení města (MěK, Muzeum a PG, archiv),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní škola Na Výsluní Kostelecká 1750, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1 1. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem Stará

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2007-2008

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2007-2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŢELIV okres Pelhřimov 394 44 ŢELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2007-2008 V Ţelivě 29. 8. 2008 Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy 1. Základní údaje o škole Název:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015

Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015 Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015 Dolní Bojanovice září 2014 1. Dlouhodobé cíle školy Naplňovat krédo školy Tvořivý učitel aktivní žák spokojený rodič Vytvářet pohodové školní

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

2007-2008. o činnosti za školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2008

2007-2008. o činnosti za školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2008 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace o činnosti za školní rok 2007-2008 Brno-Jundrov : říjen 2008 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 Základní školy Podklady pro zpracování

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín. Č.j.: 196/2013-VDŠ

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín. Č.j.: 196/2013-VDŠ Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.: 196/2013-VDŠ Plán hlavních úkolů na školní rok 2013/2014 Plán hlavních úkolů na školní rok 2013-2014 Od 1. 9. 2013 realizovat novelizovaný Školní

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Plán práce školy. Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014

Plán práce školy. Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014 Plán práce školy Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014 Mgr. Roman Rozkošný ředitel školy Obsah PŘÍLOHY... 3 1. VÝCHOZÍ PODMÍNKY... 4 2. HLAVNÍ ÚKOLY

Více

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMČICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMČICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMČICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Čj.: ZSMS/267/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2. Charakteristika

Více