ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: , tel. /záz.: , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013

2 OBSAH Strana I. Základní charakteristika školy 3 II. Přehled oborů vzdělání 4 III. Personální zabezpečení školy 5 IV. Údaje o přijímacím řízení žáků 8 V. Výsledky výchovy a vzdělávání 9 VI. Prevence sociálně patologických jevů 15 VII. Další vzdělávání zaměstnanců 15 VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 15 IX. Údaje o výsledcích ČŠI 28 X. Hospodářská zpráva za účetní období roku XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 35 XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 35 XIII. Projekty realizované z cizích zdrojů 35 XIV. Spolupráce s dalšími organizacemi a partnery 36 XV. Zhodnocení 37 2

3 Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor školství 28.října Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace za školní rok 2012/2013 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. Název školy: Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace Adresa: J.Valčíka 4413, Ostrava - Poruba Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor zařízení: Kontakty: tel./fax: tel./záz.: internet: 3. Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj 4. Ředitel školy: Bc. Jiří Č a ň o 5. Statutární zástupce ředitele: Karel B e d n á ř 6. Zástupce ředitele: Bc. Sylva F i u r á š k o v á 3

4 7. Další místa poskytovaného vzdělání: Ostrava - Poruba, Makovského Ostrava - Poruba, Čkalovova Ostrava Martinov, Martinovská Datum zařazení do sítě: dřívější nynější změna názvu 9. Datum zařazení do sítě dalšího místa poskytovaného vzdělání: Ostrava Martinov, Martinovská II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/ Hudební Hudební 2. Výtvarný Výtvarný 3. Taneční Taneční 4. Literárně - dramatický Literárně - dramatický 4

5 III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 1. Zaměstnanci celkem Školní rok 2011/2012 stav k Školní rok 2012/2013 stav k fyz.*/ přep. */ fyz.*/ přep. */ Interní pedagogičtí zaměstnanci 61 46, ,422 Externí pedagogičtí zaměstnanci 1 x 1 x Nepedagogičtí zaměstnanci 9 7, ,518 CELKEM 71 53, ,940 */ fyzický stav je aktuální stav bez RP a přepočtený stav zaměstnanců vychází z P1 04 k kal. roku 1./a Pedagogičtí zaměstnanci Poř.č. Kód zaměstnance Kvalifikace Studující Aprobace Vyučuje obor-nástroj */Délka praxe - počet let ano el. kytara ano klavír klavír ano trubka trubka, zobc.flétna ano klarinet, saxofon saxofon ano klarinet, dirigování saxofon, dirigování ano housle housle ano housle housle, smyčc. soub. nad 32 R ano violoncello violoncello nad 32 R ano zpěv HN, zpěv ano LDO LDO ano klavír klavír nad 32 R ano pozoun zobc.fl., el.kláv.,pozoun ano klavír,hudební teorie klavír ano kytara kytara nad 32 R ano klavír klavír ano kytara kytara ano klavír klavír ano kytara kytara nad ano VŠ - OU zpěv zpěv ano housle housle 18 8 R M 5

6 Poř.č. Kód zaměstnance Kvalifikace Studující Aprobace Vyučuje obor-nástroj */Délka praxe - počet let R M * ano housle housle RP ano výtvarný obor výtvarný obor ano klavír klavír nad ano VŠ - OU klavír klavír ano klavír klavír ano klarinet klarinet, zobc.fl ano klarinet zobc. flétna, VO ano klavír klavír nad 32 R ano kytara kytara nad 32 R ano sól. zpěv sól. zpěv ano taneční obor taneční obor nad 32 R ne Círk.konz. el.kláv., varhany ano flétna zobc.fl., příč.flétna ano klavír klavír ano JKGO HV HN, kontrabas ano klavír klavír ne klarinet el. klávesy ano bicí nástroje bicí nástroje ano lesní roh lesní roh., zobc.flétna ano housle housle, el. kláv. nástr ano klavír korepetice ano akordeon akordeon, el.klávesy ano housle housle ano kytara kytara, el. kytara ano akordeon akord.,bicí, el.kláv ano kytara kytara ano grafika výtvarný obor ne bicí nástroje ano kytara kytara * ano klavír klavír RP ano klarinet klarinet, zobc.flétna nad 32 R ano trubka trubka, zobc.flétna ano tuba HN, PHV, z.fl.,el.kláv ano příčná flétna př.flétna, zobc.flétna ano VŠ - OU zpěv zpěv 3 2 6

7 Poř.č. Kód zaměstnance Kvalifikace Studující Aprobace Vyučuje obor-nástroj */Délka praxe - počet let externisté ano kytara kytara x */ délka praxe je uvedena bez odpočtu let za nesplněné vzdělání, stav k /b Nepedagogičtí zaměstnanci P.č. Kód zaměstnance kvalifikace pracovní zařazení: ano ekonom-účetní nad 32 /* délka praxe - počet let: R M ano sekretářka-hospodářka ano školník-údržbář nad nepožadujeme šatnářka nepožadujeme nepožadujeme uklízečka nepožadujeme nepožadujeme uklízečka nepožadujeme nepožadujeme uklízečka nepožadujeme nepožadujeme uklízečka nepožadujeme nepožadujeme uklízečka nepožadujeme /* délka praxe je uvedena bez odpočtu za nesplněné vzdělání Graf k tabulce 1./ Složení zaměstnanců k Externí pedagogičtí 1 Nepedagogičtí 9 Interní pedagogičtí Externí pedagogičtí Nepedagogičtí Interní pedagogičtí 55 7

8 3. Absolventi, jejich počet, kteří nastoupili na školu Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 Absolventi Důchodci, zaměstnanci v důchodovém věku, nekvalifikovaní Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 Důchodci 8 7 Důchodový věk 0 0 Nekvalifikovaní Zaměstnankyně na MD, RP Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 MD, RP 2 2 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁKŮ Přijímací řízení a zápisy žáků pro školní rok 2012/2013 proběhly od 11.června 2012 do 22.června Všichni zájemci o studium byli v tomto školním roce přijati, jelikož kapacita školy nebyla překročena. 8

9 V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Přehled učebních plánů v oborech: Žáci přijatí ke studiu od : Výuka se provádí podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní umělecké školy, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace. Tento dokument byl vydán a jeho platnost je od Žáci přijatí ke studiu před : Výuka se provádí podle učebních plánů, vydaných a schválených MŠMT ČR Hudební obor č.j /95-25 ze dne , s účinností od 1.září 1995 Výtvarný obor č.j / ze dne s platností od 1.září.2002 Taneční obor č.j / a 17621/ ze dne s platností od 1.září 2003 Literárně dramatický obor č.j / s platností od 1.září.2004 č.j / s platností od 1.září Počet žáků: Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 Celková kapacita školy Žáci základního studia Žáci studia pro dospělé (žáci SŠ, konzervatoře, VOŠ v DFV) Žáci studia pro dospělé (ostatní) CELKEM

10 3. Údaje o počtu žáků a absolventů v základním, rozšířeném studiu a studiu pro dospělé dle oborů: a/ počet žáků, absolventů v základním studiu Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 Počet žáků z toho absolventů Počet žáků z toho absolventů I. II. I. II. přípravný hudební obor hudební obor klavír el.klávesy zobc.flétna příč.flétna klarinet saxofon bicí housle viola violoncello kytara el.kytara zpěv klavír el.klávesy zobc.flétna příč.flétna klarinet trubka pozoun saxofon bicí housle kytara el.kytara zpěv přípravný výtvarný obor výtvarný obor přípravný taneční obor taneční obor literárně-dramat. obor C E L K E M b/ počet žáků, absolventů ve studiu pro dospělé Počet žáků hudební obor 51 příčná flétna trubka Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 z toho absolventů Počet žáků z toho absolventů SPD klavír trubka kytara výtvarný obor 7 2 taneční obor 2 0 liter.-dram.obor 0 0 C E L K E M SPD c/ počet žáků rozšířeného studia z celkového počtu žáků Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 hudební obor I.stupeň 6 3 hudební obor II.stupeň

11 Graf 1 k tab. a/, b/ Počet žáků v jednotlivých oborech ve školním roce 2012/2013 TO 66 VO SPD 2 LDO 39 VO 269 HO SPD 38 HO 855 HO HO SPD VO VO SPD TO LDO Graf 2 k tab. a/, b/ Počet žáků dle jednotlivých oborů školní rok 2011/2012, 2012/ / / Hudební obor Hudební obor SPD Výtvarný obor 7 2 Výtvarný obor SPD Taneční obor Taneční obor SPD LDO 39 11

12 4. Úplata za vzdělávání: Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 Studium základní a rozšířené přípravný hudební obor 2200,- 2200,- hudební obor 3200,- 3060,- Soubor (bez výuky v ind.studiu) 1600,- přípravný výtvarný obor (5letí) 1500,- přípravný výtvarný obor 2200,- 2200,- výtvarný obor 2400,- 2400,- přípravný taneční obor 2000,- 2000,- taneční obor 2100,- 2100,- literárně-dramatický obor 1900,- 1900,- Studium pro dospělé */ hudební obor 4600,- 4600,- Soubor (bez výuky v ind.studiu) 1600,- výtvarný obor 3600,- 4600,- taneční obor 3400,- 4600,- literárně dramatický obor 3400,- 4600,- */ žáci výdělečně činní a studenti VŠ Graf k tabulce 4./ 2011/ / PHV,PHN HO HO SPD HO SH PS VO PS,PVV VO VO SPD PS,PTV TO TO SPD LDO LDO SPD 12

13 5. Celková výše úplaty za vzdělávání: Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 I.pololetí II.pololetí I.pololetí II.pololetí Předpis Skutečnost Předpis Skutečnost Předpis Skutečnost Předpis Skutečnost přípravný hudební obor hudební obor hudební obor souborová hra hudební obor studium pro dospělé hudební obor studium pro dospělé (žáci VŠ, pracující) hudební obor souborová hra pro dosp přípravný výtvarný obor žáci 5letí přípravný výtvarný obor výtvarný obor výtvarný obor studium pro dospělé výtvarný obor studium pro dospělé (žáci VŠ, pracujíc í) přípravný taneční obor taneční obor taneční obor studium pro dospělé literárně dramat.obor Celkem Graf k tabulce č.5/ Předpis Skutečnost

14 6. Počet poskytnutých slev na úplatě za vzdělávání: Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 I.pololetí II.pololetí I.pololetí II.pololetí přípravný hudební obor hudební obor ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč přípravný výtvarný obor výtvarný obor 3 700,-Kč 3 700,-Kč 1 400,-Kč 1 400,-Kč přípravný taneční obor taneční obor literárně dramat.obor 1 400,-Kč 1 400,-Kč 1 400,-Kč 1 400,-Kč Celkem ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 7. Výsledky vzdělávání žáků základního studia i SPD v oborech: Školní rok 2012/2013 Počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo neklasifikováno přípravná hudební nauka (ŠVP) hudební obor hudební obor SPD (žáci SŠ, konzervatoře, VOŠ v DFV) hudební obor - SPD hudební obor souborová hra hudební obor SH SPD 4 4 přípravný výtvarný obor (5letí) (PS ŠVP) přípravný výtvarný obor 48 x x x x přípravný výtvarný obor (PS I. ŠVP) výtvarný obor výtvarný obor SPD (žáci SŠ, konzervatoře, VOŠ v DFV) výtvarný obor - SPD přípravný taneční obor 12 x x x x přípravný taneční obor ( PTV, PS ŠVP) taneční obor taneční obor SPD (žáci SŠ, konzervatoře, VOŠ v DFV) literárně-dramat.obor C E L K E M 1288* */ počet žáků ke dni (rozdíl způsoben výstupy a přístupy žáků během školního roku). 14

15 VI. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V naší základní umělecké škole nebyly zaznamenány žádné nežádoucí společenské jevy, jako je agresivita, šikanování, drogy atd.., jelikož umělecké aktivity se řadí mezi velmi důležité prevence těchto sociálně patologických jevů. VII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PEDAGOGIČTÍ Typ Název Počet zúčast.ped.zam. kurz Anglický jazyk 1 seminář VO Jarní salón 3 NEPEDAGOGIČTÍ Typ Název Počet zúčast.neped.zam. 4 x seminář VEMA mzdy 1 1 x seminář Závěr roku a účetnictví PO 1 1 x seminář Aktuální změny ve školské praxi 1 VIII. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 1. Veřejné aktivity a prezentace HUDEBNÍ OBOR Hudební obor je dále členěn na jednotlivá oddělení podle druhu vyučovaného nástroje na: klavírní oddělení kytarové oddělení pěvecké oddělení 15

16 oddělení dechových a bicích nástrojů oddělení smyčcových nástrojů oddělení lidových a klávesových nástrojů oddělení PHV a HN Žáci hudebního oboru mohou výsledky výchovné práce prezentovat na těchto veřejných vystoupeních: třídní besídky hudební podvečery žákovské koncerty Komorní hra se i v tomto školním roce těšila u dětí velké oblibě. Na škole působí tyto soubory: kytarový soubor rockové soubory a skupiny jazzový soubor soubory zobcových fléten soubor žesťových nástrojů PORUBŠTÍ TRUBAČI žákovský orchestr ARCHI IUVENTI žákovský orchestr BLACK BAND folklórní soubor Aktivity hudebního oboru ve školním roce 2012/ třídních besídek 10 hudebních podvečerů 20 žákovských koncertů muzikál LIDOJEDI Některé vybrané akce z tohoto přehledu, pořádané na ZUŠ: ROK Hudební podvečer organizován klavírním oddělením Hudební podvečer organizován dechovým oddělením Koncert 10 let Archi Iuventi Muzikál LIDOJEDI pro porubské ZŠ Hudební podvečer organizován smyčcovým oddělením Muzikál LIDOJEDI pro porubské ZŠ Vystoupení žáků PHV a přehlídkový koncert nástrojů pro žáky PHN Vánoční smyčce Adventní koncert žáků školy v Kostele sv.mikuláše, Ostrava - Poruba Hudební podvečer organizován kytarovým oddělením Vánoční koncert 16

17 ROK Koncert smyčcového oddělení a žáků JKGO Hudební podvečer organizován pěveckým oddělením Koncert bicích nástrojů Žákovský koncert Hudební podvečer organizován oddělením el.klávesových nástrojů Valentýnský žákovský koncert Hudební podvečer organizován oddělením TO a LDO Hudební podvečer organizován klavírním oddělením Koncert elektronické hudby Aprílový koncert smyčců Koncert ROCK POP organizován kytarovým oddělením Hudební podvečer organizován dechovým oddělením Absolventský koncert Absolventský koncert Koncert ke Dni matek 13., Výchovné koncerty pro MŠ Hudební podvečer organizován kytarovým oddělením Žákovský koncert souborů Koncert dechového oddělení Absolventský koncert dechového oddělení Muzikál LIDOJEDI Některé vybrané akce, kterých se žáci naší školy zúčastnili : ROK Vystoupení PORUBSKÝCH TRUBAČŮ na Porubské pouti Hlavní třída, Ostrava - Poruba Koncert žáka Tomáše Noskieviče Lázně Klimkovice Vystoupení PORUBSKÝCH TRUBAČŮ na Vítání prvňáčků ZŠ, Porubská ul., Ostrava - Poruba Vystoupení PORUBSKÝCH TRUBAČŮ na Farmářských trzích Klimkovice Vystoupení žáků T.Noskieviče, E.Klarové Galerie na schodech, ÚMOb Poruba JAZZ TALENT, vystoupení kytaristů Klub Parník, Ostrava Setkání ostravských kytaristů Černá louka, Ostrava IX.ročník Koncertní přehlídky bicích nástrojů ZUŠ Ostrava - Poruba Koncertní vystoupení PORUBSKÝCH TRUBAČŮ a BLACK BANDU Lázně Klimkovice Koncert žáků na Zakončení Evropského roku aktivního stáří Domov pro seniory Slunečnice, Ostrava - Poruba Vystoupení PORUBSKÝCH TRUBAČŮ pro porubské seniory SŠ Matějčka, Ostrava - Poruba Vystoupení BLACK BANDU na vánočních trzích 17

18 Nový Jičín Vystoupení PORUBSKÝCH TRUBAČŮ na podporu dět.oddělení FNSP FNSP, Ostrava - Poruba Vystoupení žáků na schůzi ředitelů škol porubského obvodu SŠ Matějčka, Ostrava - Poruba ROK Vystoupení žáků Galerie na schodech, ÚMOb Poruba Vystoupení žáka Ondřeje Papeže s JFO v cyklu Jeunesses Musicales DKMO Vystoupení žáků Centrum volného času, Ostrava - Poruba Vystoupení žáků na poradě ředitelů MŠ a ZŠ Ostrava - Poruba SŠ Matějčka, Ostrava - Poruba Koncert PORUBSKÝCH TRUBAČŮ a hostů Lázně Klimkovice Koncert PORUBSKÝCH TRUBAČŮ Lázně Klimkovice Natáčení hudebního pořadu se žáky ZUŠ Ostrava - Poruba televize NOE, Ostrava Vystoupení PORUBSKÝCH TRUBAČŮ pro seniory DD Slunečnice, Ostrava - Poruba Účinkování žáků ZUŠ Ostrava Poruba na koncertu TALENTY REGIONU JKGO Vystoupení žáků na Krajské klavírní přehlídce JKGO Vystoupení žáků na Vítání občánků ÚMOb, Ostrava - Pustkovec Vystoupení žáků na Krajské přehlídce vrchních smyčců JKGO Koncert PORUBSKÝCH TRUBAČŮ ke Dni dětí DD Studénka Koncert PORUBSKÝCH TRUBAČŮ pro Gymnázium P.Tigrida Aula VŠB, Ostrava - Poruba Účinkování žáků na koncertní přehlídce Klavírní mládí ZUŠ Moravská Ostrava Koncertní přehlídka bicích nástrojů ZUŠ Příbram Koncert vystoupení PORUBSKÝCH TRUBAČŮ Lázně Klimkovice Muzikál LIDOJEDI ZŠ, Markvartovice Koncert PORUBSKÝCH TRUBAČŮ ZŠ, Dětská, Ostrava - Poruba Koncertní vystoupení ARCHI IUVENTI sál knihovny VŠB 18

19 Ceny ředitele školy pro nejúspěšnější žáky ve školním roce 2012/2013 HUDEBNÍ OBOR Gulaková Kateřina Emma Krupa Jan Tyl Martin Kunová Aneta Kunová Natálie Šarmanová Petra Dvořáková Helena Polok Jan Gajdušek Pavel TRIO 2 HOUSLE A KLAVÍR BAROKNÍ TRIO TRIO 2 KLARINETY A KLAVÍR Jana Davidová Mgr. Irena Kouřilová Jana Davidová MgA. Kateřina Barteková Štěpánka Vzorková Mgr. Eva Měchová Kubošek Jan elektronické klávesy Martin Frynta Pískovský Vít kytara MgA.Ondřej Gillig PORUBŠTÍ TRUBAČI žesťový soubor Pavel Zatloukal, Michal Zrzavý ARCHI IUVENTI smyčcový orchestr Marie a Jana Davidovy Hudební obor měl na konci školního roku 2012/ žáků ve studiu základním a 38 žáků ve studiu pro dospělé, z toho 87 absolventů. K dalšímu studiu na středních uměleckých školách byli přijati 4 žáci: Samková Nikol Ježkova konzervatoř, Praha uč. Martin Frynta Hartmann Marek JKG Ostrava uč. Dagmar Loutocká Kalášková Jolana JKG Ostrava uč. Dagmar Loutocká Stará Patricie JKG Ostrava uč. Dagmar Loutocká 19

20 TANEČNÍ OBOR V únoru 2013 byla tanečnímu oboru společně s oborem literárně dramatickým svěřena organizace hudebního podvečeru, který se uskutečnil dne 20.února 2013, kde rovněž žáci tanečního oboru účinkovali. Dne 16. května 2013 se konalo veřejné vystoupení žáků tanečního oboru. Zde se představily žákyně všech ročníků TO v kolektivních tancích, sólově pak vystoupila Dominika Klanicová a Adéla Ščuková. Tato veřejná akce opět sklidila velký ohlas u rodičů a zájemců o tanec. Taneční obor měl k 30. červnu 2013 celkem 72 žáků ve studiu základním, neabsolvoval žádný žák. LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR Žáci literárně dramatického oboru vystoupili v měsíci prosinci 2012 spolu se žáky hudebního oboru školy na koncertě k Zakončení roku aktivního stáří v Domově pro seniory Slunečnice v Ostravě Porubě. Účinkovali na hudebním podvečeru dne 20.února 2013, na němž se také organizačně podíleli. Zúčastnili se řady dalších akcí, konaných ve škole, např. jako moderátoři školních besídek a žákovských koncertů žáků hudebního oboru a mimo školu 20

21 např. při Vítání občánků na Úřadě městského obvodu Pustkovec. Veřejné vystoupení literárně dramatického oboru školy se uskutečnilo v květnu Literárně dramatický obor měl na konci školního roku 2012/2013 celkem 49 žáků v základním studiu, z toho 1 žák absolvoval. VÝTVARNÝ OBOR V září 2012 se uskutečnila výstava absolventů II. stupně výtvarného oboru - žákyní Hany Slaninové a Veroniky Landové. V listopadu 2012 byla instalována výstava s názvem Cestovatelé ve vestibulu školy. Pro školní představení žáků, realizované na Vánočním koncertě, zhotovil výtvarný obor kulisy. Žáci vyrobili vánoční dárky pro bývalé zaměstnance školy a pro potřeby ZUŠ novoročenky. V únoru 2013 proběhla samostatná výstava výtvarného oboru ZUŠ Ostrava Poruba pod názvem Z pokladů našeho města v Domě kultury města Ostravy. Vernisáž výstavy se konala 11.února V březnu 2013 vystavovali žáci VO ve vestibulu ZUŠ práce na téma Divadlo, v dubnu 2013 pak na téma Citoslovce. VO byl také zastoupen svými pracemi na přehlídce výtvarných oborů základních uměleckých škol z Ostravy pod názvem Jarní salón. Ve dnech proběhlo soustředění výtvarného oboru Malování v plenéru ve Frýdlantu nad Ostravicí, které finančně zajišťovalo Sdružení rodičů při ZUŠ Ostrava Poruba. Tato akce se těší velké oblibě u dětí. 21

22 V průběhu školního roku zajišťoval výtvarný obor výzdobu školy, zejména koncertního sálu, hudebního studia a vestibulu hlavní budovy. Ceny ředitele školy pro nejúspěšnější žáky ve školním roce 2012/2013 VÝTVARNÝ OBOR Štibingerová Sofie Mgr. Taťána Kupčáková Výtvarný obor navštěvovalo v závěru tohoto školního roku celkem 279 žáků v základním studiu a 2 žáci ve studiu pro dospělé, z toho celkem 10 absolventů. K dalšímu studiu na středních uměleckých školách bylo přijato 9 žáků: Janovská Nikola SUŠ, Ostrava uč. Mgr. Hana Kosecová Fialová Veronika SUŠ, Ostrava uč. Mgr. Hana Kosecová Česlák Martin AVE ART, Ostrava uč. Mgr. Hana Kosecová Vrzgula Lukáš VŠB, Ostrava, architektura uč. Mgr. Hana Kosecová Březíková Michaela AVE ART, Ostrava uč. Mgr. Taťána Kupčáková Fialová Nikol SUŠ, Ostrava (AVE ART) uč. Mgr. Taťána Kupčáková Horáková Jitka SŠUŘ, Ostrava uč. Mgr. Taťána Kupčáková Kůrková Lucie SUŠ, Ostrava uč. Mgr. Taťána Kupčáková Malovaná Petra VŠB, Ostrava, architektura uč. MgA. Eva Táslerová 22

23 Celkem měla naše ZUŠ ve školním roce 2012/ absolventů, z nichž 13 pokračuje ve studiu na středních nebo vysokých školách uměleckého směru. 2. Účast a umístění žáků ZUŠ v soutěžích Soutěže ZUŠ Ve školním roce 2012/2013 byly MŠMT již tradičně vyhlášeny soutěže hudebního oboru a národní přehlídka oboru literárně - dramatického. Naše škola byla organizátorkou okresního kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů, která se konala dne 15.února 2013 a zúčastnilo se jí celkem 106 dětí, seskupených do 34 souborů. Ve vypsaných soutěžních oborech celostátní soutěže ZUŠ a v dalších soutěžích se zúčastnili a umístili tyto soubory a žáci: HUDEBNÍ OBOR Školní kolo Počet žáků Počet souborů 1.místo 2.místo 3.místo Čestné uznání Hra na klávesové nástroje KH s převahou smyčc.nástrojů KH s převahou dech.nástrojů C E L K E M Okresní kolo Počet žáků Počet souborů 1.místo 2.místo 3.místo Čestné uznání Hra na klávesové nástroje KH s převahou smyčc.nástrojů KH s převahou dech.nástrojů C E L K E M

24 HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE - 1.místa David Lukáš II.kategorie 1.místo s postupem uč.bca.lucie Pyšová Čumpelík René VII.kategorie 1.místo s postupem uč.monika Semaničová Kubošek Jan VIII..kategorie 1.místo s postupem uč.martin Frynta KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU SMYČOVÝCH NÁSTROJŮ - 1.místa DUO Jan Krupa Barbora Gilligová I./1.kategorie 1.místo s postupem uč.jana Davidová TRIO 2 HOUSLE A KLAVÍR Pavlína Šefčíková Anna Vomlelová I./4.kategorie 1.místo s postupem uč. Jana Davidová Štěpánka Ježíková uč. Mgr.Eva Měchová TRIO 2 HOUSLE A KLAVÍR Kateřina Emma Gulaková Jan Krupa I./4.kategorie 1.místo s postupem uč. Jana Davidová Martin Tyl uč. Mgr.Irena Kouřilová TRIO 2 HOUSLE A KLAVÍR Tereza Čermáková Klára Navrátilová II./4.kategorie 1.místo s postupem uč. Jana Davidová Kateřina Tylová uč. Mgr.Irena Kouřilová BAROKNÍ TRIO Aneta Kunová Natálie Kunová II./5.kategorie 1.místo s postupem uč. Jana Davidová Petra Šarmanová uč. MgA.Kateřina Barteková ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY - ŽÁCI TRIO 2 HOUSLE A KLAVÍR Pavlína Šefčíková Anna Vomlelová Štěpánka Ježíková pro nejmladšího účastníka soutěže ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY - PEDAGOGOVÉ Jana Davidová za nejúspěšnějšího pedagoga Marie Davidová za spravedlivé bodování KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ - 1.místa 2 ZOBCOVÉ FLÉTNY A KLAVÍR Agáta Švindrychová Miroslav Přeček I.e kategorie 1.místo s postupem uč. Štěpánka Vzorková Krystýna Matějková uč. Mgr.Eva Měchová 2 KLARINETY A KLAVÍR Michaela Gelnarová Klára Pavelková IV.c kategorie 1.místo s postupem uč. Štěpánka Vzorková Mária Ritzová uč. Bc. Sylva Fiurášková 24

25 2 KLARINETY A KLAVÍR Helena Dvořáková Jan Polok IV.c kategorie 1.místo s postupem uč. Štěpánka Vzorková Pavel Gajdušek uč. Mgr.Eva Měchová KLARINETOVÝ KVARTET Helena Dvořáková Jan Polok IV.a kategorie 1.místo s postupem uč. Štěpánka Vzorková Tereza Agelová Michaela Gelnarová SAXOFONOVÉ TRIO Kateřina Rešlová Aneta Králová IV.a kategorie 1.místo s postupem uč. Bc.Jiří Čaňo Barbora Mužíková ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY - PEDAGOGOVÉ Štěpánka Vzorková za vynikající pedagogickou přípravu Krajské kolo Počet žáků Počet souborů 1.místo 2.místo 3.místo Čestné uznání Hra na klávesové nástroje KH s převahou smyčc.nástrojů KH s převahou dech.nástrojů C E L K E M HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE - 1.místa Kubošek Jan VIII..kategorie 1.místo uč.martin Frynta KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU SMYČOVÝCH NÁSTROJŮ - 1.místa TRIO 2 HOUSLE A KLAVÍR Kateřina Emma Gulaková Jan Krupa I./4.kategorie 1.místo uč. Jana Davidová Martin Tyl uč. Mgr.Irena Kouřilová BAROKNÍ TRIO Aneta Kunová Natálie Kunová II./5.kategorie 1.místo uč. Jana Davidová Petra Šarmanová uč. MgA.Kateřina Barteková 25

26 ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY - ŽÁCI TRIO 2 HOUSLE A KLAVÍR Pavlína Šefčíková Anna Vomlelová Štěpánka Ježíková za výkon nejmladších účastníků KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ - 1.místa 2 KLARINETY A KLAVÍR Helena Dvořáková Jan Polok IV.c kategorie 1.místo uč. Štěpánka Vzorková Pavel Gajdušek uč. Mgr.Eva Měchová Ústřední kolo Do ústředního kola soutěží ZUŠ ve školním roce 2012/2013 nepostoupili žádní soutěžící. LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Literárně dramatický obor ZUŠ Ostrava Poruba se ve školním roce 2012/2013 nezúčastnil národní přehlídky LDO. Celostátní a mezinárodní soutěže hudebního oboru Soutěžící Umístění Učitel Soutěžní přehlídka K.Ditters a hudební klasicismus ZUŠ K.Ditterse, Vidnava KOMORNÍ DUO Noskievič Tomáš Klarová Eliška 1.místo nejlepší provedení Dittersovy skladby Marie Davidová Mezinárodní soutěž ve hře na klavír PRO BOHEMIA JKGO Mezinár. soutěž ve hře na kytaru SOUTĚŽ F.SORA ZUŠ Frýdek - Místek Luu Hana Škrobánek Jan Pískovský Vít Hanik Jiří účast ČÚ I.stupně 2.místo 3.místo Mgr.Soňa Hálová Mgr.Ondřej Gillig 26

27 Soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů ZUŠ Polička Krupa Vojtěch Krupa Jan Kunová Natálie Navrátilová Klára Kunová Aneta bronzové pásmo zlaté pásmo stříbrné pásmo bronzové pásmo stříbrné pásmo Jana Davidová Soutěže a přehlídky výtvarného oboru Soutěžící Umístění Učitel Výtvarná soutěž pro žáky a studenty ZŠ a SŠ Technické památky v okolí našeho bydliště DK Poklad, Ostrava - Poruba Celostátní výtvarná soutěž Anežka česká a její doba ZUŠ Písek Výstava prací VO ZUŠ O. - Poruba Z pokladů našeho města DKMO , vernisáž Výtvarná soutěž Všechny barvy zeměkoule aneb láska prochází žaludkem DDM Ostrava ročník celostátní soutěžní přehlídky dětské animované tvorby Oskárek ZUŠ Valašské Meziříčí Přehlídka výtvarných oborů ZUŠ Jarní salón ZUŠ Moravská Ostrava Výtvarná soutěž Festival Jičín -město pohádky Strašidla ze mlejna město Jičín červen 2013 Štibingerová Sofie 1.místo Mgr. Taťána Kupčáková Marie Šmidáková Práce žáků VO Adéla Němčíková Michaela Březíková Vendula Geryková Eduard Vojvodík Kůrková Lucie animovaný film Hledání úsměvu Kolektiv žáků audioviz.triptých Zrození, osud, zánik Práce žáků VO práce žákyně v listopadu 2012 vybrána do publikace Ohlédnutí za rokem Anežky české oceněná práce oceněná práce účast účast účast účast účast Mgr. Taťána Kupčáková Mgr. Hana Kosecová Mgr. Taťána Kupčáková MgA. Eva Táslerová Mgr. Taťána Kupčáková Mgr. Taťána Kupčáková Mgr. Hana Kosecová Mgr. Taťána Kupčáková MgA. Eva Táslerová Práce žáků VO účast MgA. Eva Táslerová 27

28 IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ČŠI V tomto školním roce nebyla provedena inspekce ČŠI. X. HOSPODÁŘSKÁ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2012 V roce 2012 jsme měli stanovené závazné ukazatele pro oblast přímých nákladů na vzdělávání a limit přepočteného počtu zaměstnanců ve výši: Rok 2012 stanovený závazný ukazatel ve výši Kč prostředky na platy - pedagogové , 00 OPPP - pedagogové , 00 prostředky na platy - nepedagogové , 00 OPPP - nepedagogové 3 000, 00 zákonné odvody , 00 příděl do FKSP , 00 ONIV náhrady 0, 00 přímý ONIV 0, 00 závazný ukazatel - celkem , 00 Limit přepočteného počtu zaměstnanců celkem 54, 120 Graf ke stanovenému závaznému ukazateli za rok 2012: 28

29 Graf čerpání dotace př. nákladů na vzdělávání v r. 2012: V roce 2011 jsme měli stanovené závazné ukazatele pro oblast přímých nákladů na vzdělávání a limit přepočteného počtu zaměstnanců ve výši: Rok 2011 stanovený závazný ukazatel ve výši Kč prostředky na platy - pedagogové , 00 OPPP - pedagogové , 00 prostředky na platy - nepedagogové , 00 OPPP - nepedagogové , 00 zákonné odvody , 00 příděl do FKSP , 00 ONIV náhrady , 00 přímý ONIV 0, 00 závazný ukazatel - celkem , 00 Limit přepočteného počtu zaměstnanců - celkem 54, 240 Graf ke stanovenému závaznému ukazateli za rok 2011: 29

30 V roce 2011 jsme měli stanovené závazné ukazatele pro oblast posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ (rozvojový program) ve výši: Rok 2011 stanovený závazný ukazatel ve výši Kč prostředky na platy , 00 zákonné odvody , 00 Závazný ukazatel - celkem , 00 Graf k posílení plat. úrovně pedag. prac. s VŠ za rok 2011: Graf porovnání závazného ukazatele celkem v tis. Kč : 30

31 V roce 2012 jsme obdrželi účelovou investiční dotaci do investičního fondu z rozpočtu zřizovatele ve výši , 00 Kč a to na akci Výměna oken v objektu ZUŠ s ÚZ 206. Jednalo se o 2. etapu výměny oken na hlavní budově ZUŠ J. Valčíka 4413 a to jen části budovy (pavilon B) a na budově Makovského, která byla ukončena Závěrečným vyhodnocením akce dne Celá výše dotace byla vyčerpána a z prostředků IF školy jsme uhradili částku celkem ,60 Kč. Celková částka za 2. etapu činila ,60 Kč. Graf čerpání 2. etapy v r v Kč: V roce 2011 jsme obdrželi účelovou investiční dotaci do investičního fondu z rozpočtu zřizovatele ve výši , 00 Kč a to na akci Výměna oken v objektu ZUŠ s ÚZ 206. Jednalo se o 1. etapu výměny oken na hlavní budově ZUŠ J. Valčíka 4413, která probíhala v době od února 2011 (zadání zakázky a vypracování projektové dokumentace) do srpna Celá výše dotace byla vyčerpána a z prostředků IF školy jsme uhradili částku celkem , 60 Kč. Celková částka za 1. etapu činila ,60 Kč. V roce 2012 bude pokračovat 2. etapa a bude se jednat o výměnu oken na pobočné budově Makovského a pavilonu B na hlavní budově. Celkově jsme obdrželi účelovou investiční dotaci do investičního fondu z rozpočtu zřizovatele ve výši , 00 Kč a to na akci Výměna oken v objektu ZUŠ s ÚZ 206. Z investičního fondu jsme uhradili částku celkem ,20 Kč. 31

32 Graf čerpání celé akce v Kč: účelová ID celkem Kč POROVNÁNÍ PŘÍJMY - VÝNOSY V roce 2012 celkové příjmy výnosy z vlastní činnosti byly vyšší než v roce 2011 o 858,28 Kč a vyšší o ,67 Kč a to zejména z důvodů výnosů z výpůjček hudebních nástrojů ( nově od září 2012) a ostatních výnosů. Od roku 2010 jsou navíc příjmy sledovány zvlášť za hlavní činnost a zvlášť za doplňkovou činnost. Graf - porovnání výnosů z vlastní činnosti od r do r v Kč: 32

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz OBSAH Strana I. Základní charakteristika

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz OBSAH Strana I. Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2008/2009 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 Počty žáků v jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa:základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2014/2015 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 IČ: 62157213 Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství,

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 204/205 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68 407

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní umělecká škola Bílina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Zpracovaná v souladu s ustanovením 10 odst.3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Obsah 1. Charakteristika školy 1.1. základní údaje 2 1.2. vize školy.....2 2. Studium 2.1. nabídka oborů...3 2.2. přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více