ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: , tel. /záz.: , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013

2 OBSAH Strana I. Základní charakteristika školy 3 II. Přehled oborů vzdělání 4 III. Personální zabezpečení školy 5 IV. Údaje o přijímacím řízení žáků 8 V. Výsledky výchovy a vzdělávání 9 VI. Prevence sociálně patologických jevů 15 VII. Další vzdělávání zaměstnanců 15 VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 15 IX. Údaje o výsledcích ČŠI 28 X. Hospodářská zpráva za účetní období roku XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 35 XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 35 XIII. Projekty realizované z cizích zdrojů 35 XIV. Spolupráce s dalšími organizacemi a partnery 36 XV. Zhodnocení 37 2

3 Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor školství 28.října Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace za školní rok 2012/2013 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. Název školy: Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace Adresa: J.Valčíka 4413, Ostrava - Poruba Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor zařízení: Kontakty: tel./fax: tel./záz.: internet: 3. Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj 4. Ředitel školy: Bc. Jiří Č a ň o 5. Statutární zástupce ředitele: Karel B e d n á ř 6. Zástupce ředitele: Bc. Sylva F i u r á š k o v á 3

4 7. Další místa poskytovaného vzdělání: Ostrava - Poruba, Makovského Ostrava - Poruba, Čkalovova Ostrava Martinov, Martinovská Datum zařazení do sítě: dřívější nynější změna názvu 9. Datum zařazení do sítě dalšího místa poskytovaného vzdělání: Ostrava Martinov, Martinovská II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/ Hudební Hudební 2. Výtvarný Výtvarný 3. Taneční Taneční 4. Literárně - dramatický Literárně - dramatický 4

5 III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 1. Zaměstnanci celkem Školní rok 2011/2012 stav k Školní rok 2012/2013 stav k fyz.*/ přep. */ fyz.*/ přep. */ Interní pedagogičtí zaměstnanci 61 46, ,422 Externí pedagogičtí zaměstnanci 1 x 1 x Nepedagogičtí zaměstnanci 9 7, ,518 CELKEM 71 53, ,940 */ fyzický stav je aktuální stav bez RP a přepočtený stav zaměstnanců vychází z P1 04 k kal. roku 1./a Pedagogičtí zaměstnanci Poř.č. Kód zaměstnance Kvalifikace Studující Aprobace Vyučuje obor-nástroj */Délka praxe - počet let ano el. kytara ano klavír klavír ano trubka trubka, zobc.flétna ano klarinet, saxofon saxofon ano klarinet, dirigování saxofon, dirigování ano housle housle ano housle housle, smyčc. soub. nad 32 R ano violoncello violoncello nad 32 R ano zpěv HN, zpěv ano LDO LDO ano klavír klavír nad 32 R ano pozoun zobc.fl., el.kláv.,pozoun ano klavír,hudební teorie klavír ano kytara kytara nad 32 R ano klavír klavír ano kytara kytara ano klavír klavír ano kytara kytara nad ano VŠ - OU zpěv zpěv ano housle housle 18 8 R M 5

6 Poř.č. Kód zaměstnance Kvalifikace Studující Aprobace Vyučuje obor-nástroj */Délka praxe - počet let R M * ano housle housle RP ano výtvarný obor výtvarný obor ano klavír klavír nad ano VŠ - OU klavír klavír ano klavír klavír ano klarinet klarinet, zobc.fl ano klarinet zobc. flétna, VO ano klavír klavír nad 32 R ano kytara kytara nad 32 R ano sól. zpěv sól. zpěv ano taneční obor taneční obor nad 32 R ne Círk.konz. el.kláv., varhany ano flétna zobc.fl., příč.flétna ano klavír klavír ano JKGO HV HN, kontrabas ano klavír klavír ne klarinet el. klávesy ano bicí nástroje bicí nástroje ano lesní roh lesní roh., zobc.flétna ano housle housle, el. kláv. nástr ano klavír korepetice ano akordeon akordeon, el.klávesy ano housle housle ano kytara kytara, el. kytara ano akordeon akord.,bicí, el.kláv ano kytara kytara ano grafika výtvarný obor ne bicí nástroje ano kytara kytara * ano klavír klavír RP ano klarinet klarinet, zobc.flétna nad 32 R ano trubka trubka, zobc.flétna ano tuba HN, PHV, z.fl.,el.kláv ano příčná flétna př.flétna, zobc.flétna ano VŠ - OU zpěv zpěv 3 2 6

7 Poř.č. Kód zaměstnance Kvalifikace Studující Aprobace Vyučuje obor-nástroj */Délka praxe - počet let externisté ano kytara kytara x */ délka praxe je uvedena bez odpočtu let za nesplněné vzdělání, stav k /b Nepedagogičtí zaměstnanci P.č. Kód zaměstnance kvalifikace pracovní zařazení: ano ekonom-účetní nad 32 /* délka praxe - počet let: R M ano sekretářka-hospodářka ano školník-údržbář nad nepožadujeme šatnářka nepožadujeme nepožadujeme uklízečka nepožadujeme nepožadujeme uklízečka nepožadujeme nepožadujeme uklízečka nepožadujeme nepožadujeme uklízečka nepožadujeme nepožadujeme uklízečka nepožadujeme /* délka praxe je uvedena bez odpočtu za nesplněné vzdělání Graf k tabulce 1./ Složení zaměstnanců k Externí pedagogičtí 1 Nepedagogičtí 9 Interní pedagogičtí Externí pedagogičtí Nepedagogičtí Interní pedagogičtí 55 7

8 3. Absolventi, jejich počet, kteří nastoupili na školu Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 Absolventi Důchodci, zaměstnanci v důchodovém věku, nekvalifikovaní Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 Důchodci 8 7 Důchodový věk 0 0 Nekvalifikovaní Zaměstnankyně na MD, RP Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 MD, RP 2 2 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁKŮ Přijímací řízení a zápisy žáků pro školní rok 2012/2013 proběhly od 11.června 2012 do 22.června Všichni zájemci o studium byli v tomto školním roce přijati, jelikož kapacita školy nebyla překročena. 8

9 V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Přehled učebních plánů v oborech: Žáci přijatí ke studiu od : Výuka se provádí podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní umělecké školy, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace. Tento dokument byl vydán a jeho platnost je od Žáci přijatí ke studiu před : Výuka se provádí podle učebních plánů, vydaných a schválených MŠMT ČR Hudební obor č.j /95-25 ze dne , s účinností od 1.září 1995 Výtvarný obor č.j / ze dne s platností od 1.září.2002 Taneční obor č.j / a 17621/ ze dne s platností od 1.září 2003 Literárně dramatický obor č.j / s platností od 1.září.2004 č.j / s platností od 1.září Počet žáků: Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 Celková kapacita školy Žáci základního studia Žáci studia pro dospělé (žáci SŠ, konzervatoře, VOŠ v DFV) Žáci studia pro dospělé (ostatní) CELKEM

10 3. Údaje o počtu žáků a absolventů v základním, rozšířeném studiu a studiu pro dospělé dle oborů: a/ počet žáků, absolventů v základním studiu Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 Počet žáků z toho absolventů Počet žáků z toho absolventů I. II. I. II. přípravný hudební obor hudební obor klavír el.klávesy zobc.flétna příč.flétna klarinet saxofon bicí housle viola violoncello kytara el.kytara zpěv klavír el.klávesy zobc.flétna příč.flétna klarinet trubka pozoun saxofon bicí housle kytara el.kytara zpěv přípravný výtvarný obor výtvarný obor přípravný taneční obor taneční obor literárně-dramat. obor C E L K E M b/ počet žáků, absolventů ve studiu pro dospělé Počet žáků hudební obor 51 příčná flétna trubka Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 z toho absolventů Počet žáků z toho absolventů SPD klavír trubka kytara výtvarný obor 7 2 taneční obor 2 0 liter.-dram.obor 0 0 C E L K E M SPD c/ počet žáků rozšířeného studia z celkového počtu žáků Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 hudební obor I.stupeň 6 3 hudební obor II.stupeň

11 Graf 1 k tab. a/, b/ Počet žáků v jednotlivých oborech ve školním roce 2012/2013 TO 66 VO SPD 2 LDO 39 VO 269 HO SPD 38 HO 855 HO HO SPD VO VO SPD TO LDO Graf 2 k tab. a/, b/ Počet žáků dle jednotlivých oborů školní rok 2011/2012, 2012/ / / Hudební obor Hudební obor SPD Výtvarný obor 7 2 Výtvarný obor SPD Taneční obor Taneční obor SPD LDO 39 11

12 4. Úplata za vzdělávání: Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 Studium základní a rozšířené přípravný hudební obor 2200,- 2200,- hudební obor 3200,- 3060,- Soubor (bez výuky v ind.studiu) 1600,- přípravný výtvarný obor (5letí) 1500,- přípravný výtvarný obor 2200,- 2200,- výtvarný obor 2400,- 2400,- přípravný taneční obor 2000,- 2000,- taneční obor 2100,- 2100,- literárně-dramatický obor 1900,- 1900,- Studium pro dospělé */ hudební obor 4600,- 4600,- Soubor (bez výuky v ind.studiu) 1600,- výtvarný obor 3600,- 4600,- taneční obor 3400,- 4600,- literárně dramatický obor 3400,- 4600,- */ žáci výdělečně činní a studenti VŠ Graf k tabulce 4./ 2011/ / PHV,PHN HO HO SPD HO SH PS VO PS,PVV VO VO SPD PS,PTV TO TO SPD LDO LDO SPD 12

13 5. Celková výše úplaty za vzdělávání: Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 I.pololetí II.pololetí I.pololetí II.pololetí Předpis Skutečnost Předpis Skutečnost Předpis Skutečnost Předpis Skutečnost přípravný hudební obor hudební obor hudební obor souborová hra hudební obor studium pro dospělé hudební obor studium pro dospělé (žáci VŠ, pracující) hudební obor souborová hra pro dosp přípravný výtvarný obor žáci 5letí přípravný výtvarný obor výtvarný obor výtvarný obor studium pro dospělé výtvarný obor studium pro dospělé (žáci VŠ, pracujíc í) přípravný taneční obor taneční obor taneční obor studium pro dospělé literárně dramat.obor Celkem Graf k tabulce č.5/ Předpis Skutečnost

14 6. Počet poskytnutých slev na úplatě za vzdělávání: Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 I.pololetí II.pololetí I.pololetí II.pololetí přípravný hudební obor hudební obor ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč přípravný výtvarný obor výtvarný obor 3 700,-Kč 3 700,-Kč 1 400,-Kč 1 400,-Kč přípravný taneční obor taneční obor literárně dramat.obor 1 400,-Kč 1 400,-Kč 1 400,-Kč 1 400,-Kč Celkem ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 7. Výsledky vzdělávání žáků základního studia i SPD v oborech: Školní rok 2012/2013 Počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo neklasifikováno přípravná hudební nauka (ŠVP) hudební obor hudební obor SPD (žáci SŠ, konzervatoře, VOŠ v DFV) hudební obor - SPD hudební obor souborová hra hudební obor SH SPD 4 4 přípravný výtvarný obor (5letí) (PS ŠVP) přípravný výtvarný obor 48 x x x x přípravný výtvarný obor (PS I. ŠVP) výtvarný obor výtvarný obor SPD (žáci SŠ, konzervatoře, VOŠ v DFV) výtvarný obor - SPD přípravný taneční obor 12 x x x x přípravný taneční obor ( PTV, PS ŠVP) taneční obor taneční obor SPD (žáci SŠ, konzervatoře, VOŠ v DFV) literárně-dramat.obor C E L K E M 1288* */ počet žáků ke dni (rozdíl způsoben výstupy a přístupy žáků během školního roku). 14

15 VI. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V naší základní umělecké škole nebyly zaznamenány žádné nežádoucí společenské jevy, jako je agresivita, šikanování, drogy atd.., jelikož umělecké aktivity se řadí mezi velmi důležité prevence těchto sociálně patologických jevů. VII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PEDAGOGIČTÍ Typ Název Počet zúčast.ped.zam. kurz Anglický jazyk 1 seminář VO Jarní salón 3 NEPEDAGOGIČTÍ Typ Název Počet zúčast.neped.zam. 4 x seminář VEMA mzdy 1 1 x seminář Závěr roku a účetnictví PO 1 1 x seminář Aktuální změny ve školské praxi 1 VIII. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 1. Veřejné aktivity a prezentace HUDEBNÍ OBOR Hudební obor je dále členěn na jednotlivá oddělení podle druhu vyučovaného nástroje na: klavírní oddělení kytarové oddělení pěvecké oddělení 15

16 oddělení dechových a bicích nástrojů oddělení smyčcových nástrojů oddělení lidových a klávesových nástrojů oddělení PHV a HN Žáci hudebního oboru mohou výsledky výchovné práce prezentovat na těchto veřejných vystoupeních: třídní besídky hudební podvečery žákovské koncerty Komorní hra se i v tomto školním roce těšila u dětí velké oblibě. Na škole působí tyto soubory: kytarový soubor rockové soubory a skupiny jazzový soubor soubory zobcových fléten soubor žesťových nástrojů PORUBŠTÍ TRUBAČI žákovský orchestr ARCHI IUVENTI žákovský orchestr BLACK BAND folklórní soubor Aktivity hudebního oboru ve školním roce 2012/ třídních besídek 10 hudebních podvečerů 20 žákovských koncertů muzikál LIDOJEDI Některé vybrané akce z tohoto přehledu, pořádané na ZUŠ: ROK Hudební podvečer organizován klavírním oddělením Hudební podvečer organizován dechovým oddělením Koncert 10 let Archi Iuventi Muzikál LIDOJEDI pro porubské ZŠ Hudební podvečer organizován smyčcovým oddělením Muzikál LIDOJEDI pro porubské ZŠ Vystoupení žáků PHV a přehlídkový koncert nástrojů pro žáky PHN Vánoční smyčce Adventní koncert žáků školy v Kostele sv.mikuláše, Ostrava - Poruba Hudební podvečer organizován kytarovým oddělením Vánoční koncert 16

17 ROK Koncert smyčcového oddělení a žáků JKGO Hudební podvečer organizován pěveckým oddělením Koncert bicích nástrojů Žákovský koncert Hudební podvečer organizován oddělením el.klávesových nástrojů Valentýnský žákovský koncert Hudební podvečer organizován oddělením TO a LDO Hudební podvečer organizován klavírním oddělením Koncert elektronické hudby Aprílový koncert smyčců Koncert ROCK POP organizován kytarovým oddělením Hudební podvečer organizován dechovým oddělením Absolventský koncert Absolventský koncert Koncert ke Dni matek 13., Výchovné koncerty pro MŠ Hudební podvečer organizován kytarovým oddělením Žákovský koncert souborů Koncert dechového oddělení Absolventský koncert dechového oddělení Muzikál LIDOJEDI Některé vybrané akce, kterých se žáci naší školy zúčastnili : ROK Vystoupení PORUBSKÝCH TRUBAČŮ na Porubské pouti Hlavní třída, Ostrava - Poruba Koncert žáka Tomáše Noskieviče Lázně Klimkovice Vystoupení PORUBSKÝCH TRUBAČŮ na Vítání prvňáčků ZŠ, Porubská ul., Ostrava - Poruba Vystoupení PORUBSKÝCH TRUBAČŮ na Farmářských trzích Klimkovice Vystoupení žáků T.Noskieviče, E.Klarové Galerie na schodech, ÚMOb Poruba JAZZ TALENT, vystoupení kytaristů Klub Parník, Ostrava Setkání ostravských kytaristů Černá louka, Ostrava IX.ročník Koncertní přehlídky bicích nástrojů ZUŠ Ostrava - Poruba Koncertní vystoupení PORUBSKÝCH TRUBAČŮ a BLACK BANDU Lázně Klimkovice Koncert žáků na Zakončení Evropského roku aktivního stáří Domov pro seniory Slunečnice, Ostrava - Poruba Vystoupení PORUBSKÝCH TRUBAČŮ pro porubské seniory SŠ Matějčka, Ostrava - Poruba Vystoupení BLACK BANDU na vánočních trzích 17

18 Nový Jičín Vystoupení PORUBSKÝCH TRUBAČŮ na podporu dět.oddělení FNSP FNSP, Ostrava - Poruba Vystoupení žáků na schůzi ředitelů škol porubského obvodu SŠ Matějčka, Ostrava - Poruba ROK Vystoupení žáků Galerie na schodech, ÚMOb Poruba Vystoupení žáka Ondřeje Papeže s JFO v cyklu Jeunesses Musicales DKMO Vystoupení žáků Centrum volného času, Ostrava - Poruba Vystoupení žáků na poradě ředitelů MŠ a ZŠ Ostrava - Poruba SŠ Matějčka, Ostrava - Poruba Koncert PORUBSKÝCH TRUBAČŮ a hostů Lázně Klimkovice Koncert PORUBSKÝCH TRUBAČŮ Lázně Klimkovice Natáčení hudebního pořadu se žáky ZUŠ Ostrava - Poruba televize NOE, Ostrava Vystoupení PORUBSKÝCH TRUBAČŮ pro seniory DD Slunečnice, Ostrava - Poruba Účinkování žáků ZUŠ Ostrava Poruba na koncertu TALENTY REGIONU JKGO Vystoupení žáků na Krajské klavírní přehlídce JKGO Vystoupení žáků na Vítání občánků ÚMOb, Ostrava - Pustkovec Vystoupení žáků na Krajské přehlídce vrchních smyčců JKGO Koncert PORUBSKÝCH TRUBAČŮ ke Dni dětí DD Studénka Koncert PORUBSKÝCH TRUBAČŮ pro Gymnázium P.Tigrida Aula VŠB, Ostrava - Poruba Účinkování žáků na koncertní přehlídce Klavírní mládí ZUŠ Moravská Ostrava Koncertní přehlídka bicích nástrojů ZUŠ Příbram Koncert vystoupení PORUBSKÝCH TRUBAČŮ Lázně Klimkovice Muzikál LIDOJEDI ZŠ, Markvartovice Koncert PORUBSKÝCH TRUBAČŮ ZŠ, Dětská, Ostrava - Poruba Koncertní vystoupení ARCHI IUVENTI sál knihovny VŠB 18

19 Ceny ředitele školy pro nejúspěšnější žáky ve školním roce 2012/2013 HUDEBNÍ OBOR Gulaková Kateřina Emma Krupa Jan Tyl Martin Kunová Aneta Kunová Natálie Šarmanová Petra Dvořáková Helena Polok Jan Gajdušek Pavel TRIO 2 HOUSLE A KLAVÍR BAROKNÍ TRIO TRIO 2 KLARINETY A KLAVÍR Jana Davidová Mgr. Irena Kouřilová Jana Davidová MgA. Kateřina Barteková Štěpánka Vzorková Mgr. Eva Měchová Kubošek Jan elektronické klávesy Martin Frynta Pískovský Vít kytara MgA.Ondřej Gillig PORUBŠTÍ TRUBAČI žesťový soubor Pavel Zatloukal, Michal Zrzavý ARCHI IUVENTI smyčcový orchestr Marie a Jana Davidovy Hudební obor měl na konci školního roku 2012/ žáků ve studiu základním a 38 žáků ve studiu pro dospělé, z toho 87 absolventů. K dalšímu studiu na středních uměleckých školách byli přijati 4 žáci: Samková Nikol Ježkova konzervatoř, Praha uč. Martin Frynta Hartmann Marek JKG Ostrava uč. Dagmar Loutocká Kalášková Jolana JKG Ostrava uč. Dagmar Loutocká Stará Patricie JKG Ostrava uč. Dagmar Loutocká 19

20 TANEČNÍ OBOR V únoru 2013 byla tanečnímu oboru společně s oborem literárně dramatickým svěřena organizace hudebního podvečeru, který se uskutečnil dne 20.února 2013, kde rovněž žáci tanečního oboru účinkovali. Dne 16. května 2013 se konalo veřejné vystoupení žáků tanečního oboru. Zde se představily žákyně všech ročníků TO v kolektivních tancích, sólově pak vystoupila Dominika Klanicová a Adéla Ščuková. Tato veřejná akce opět sklidila velký ohlas u rodičů a zájemců o tanec. Taneční obor měl k 30. červnu 2013 celkem 72 žáků ve studiu základním, neabsolvoval žádný žák. LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR Žáci literárně dramatického oboru vystoupili v měsíci prosinci 2012 spolu se žáky hudebního oboru školy na koncertě k Zakončení roku aktivního stáří v Domově pro seniory Slunečnice v Ostravě Porubě. Účinkovali na hudebním podvečeru dne 20.února 2013, na němž se také organizačně podíleli. Zúčastnili se řady dalších akcí, konaných ve škole, např. jako moderátoři školních besídek a žákovských koncertů žáků hudebního oboru a mimo školu 20

21 např. při Vítání občánků na Úřadě městského obvodu Pustkovec. Veřejné vystoupení literárně dramatického oboru školy se uskutečnilo v květnu Literárně dramatický obor měl na konci školního roku 2012/2013 celkem 49 žáků v základním studiu, z toho 1 žák absolvoval. VÝTVARNÝ OBOR V září 2012 se uskutečnila výstava absolventů II. stupně výtvarného oboru - žákyní Hany Slaninové a Veroniky Landové. V listopadu 2012 byla instalována výstava s názvem Cestovatelé ve vestibulu školy. Pro školní představení žáků, realizované na Vánočním koncertě, zhotovil výtvarný obor kulisy. Žáci vyrobili vánoční dárky pro bývalé zaměstnance školy a pro potřeby ZUŠ novoročenky. V únoru 2013 proběhla samostatná výstava výtvarného oboru ZUŠ Ostrava Poruba pod názvem Z pokladů našeho města v Domě kultury města Ostravy. Vernisáž výstavy se konala 11.února V březnu 2013 vystavovali žáci VO ve vestibulu ZUŠ práce na téma Divadlo, v dubnu 2013 pak na téma Citoslovce. VO byl také zastoupen svými pracemi na přehlídce výtvarných oborů základních uměleckých škol z Ostravy pod názvem Jarní salón. Ve dnech proběhlo soustředění výtvarného oboru Malování v plenéru ve Frýdlantu nad Ostravicí, které finančně zajišťovalo Sdružení rodičů při ZUŠ Ostrava Poruba. Tato akce se těší velké oblibě u dětí. 21

22 V průběhu školního roku zajišťoval výtvarný obor výzdobu školy, zejména koncertního sálu, hudebního studia a vestibulu hlavní budovy. Ceny ředitele školy pro nejúspěšnější žáky ve školním roce 2012/2013 VÝTVARNÝ OBOR Štibingerová Sofie Mgr. Taťána Kupčáková Výtvarný obor navštěvovalo v závěru tohoto školního roku celkem 279 žáků v základním studiu a 2 žáci ve studiu pro dospělé, z toho celkem 10 absolventů. K dalšímu studiu na středních uměleckých školách bylo přijato 9 žáků: Janovská Nikola SUŠ, Ostrava uč. Mgr. Hana Kosecová Fialová Veronika SUŠ, Ostrava uč. Mgr. Hana Kosecová Česlák Martin AVE ART, Ostrava uč. Mgr. Hana Kosecová Vrzgula Lukáš VŠB, Ostrava, architektura uč. Mgr. Hana Kosecová Březíková Michaela AVE ART, Ostrava uč. Mgr. Taťána Kupčáková Fialová Nikol SUŠ, Ostrava (AVE ART) uč. Mgr. Taťána Kupčáková Horáková Jitka SŠUŘ, Ostrava uč. Mgr. Taťána Kupčáková Kůrková Lucie SUŠ, Ostrava uč. Mgr. Taťána Kupčáková Malovaná Petra VŠB, Ostrava, architektura uč. MgA. Eva Táslerová 22

23 Celkem měla naše ZUŠ ve školním roce 2012/ absolventů, z nichž 13 pokračuje ve studiu na středních nebo vysokých školách uměleckého směru. 2. Účast a umístění žáků ZUŠ v soutěžích Soutěže ZUŠ Ve školním roce 2012/2013 byly MŠMT již tradičně vyhlášeny soutěže hudebního oboru a národní přehlídka oboru literárně - dramatického. Naše škola byla organizátorkou okresního kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů, která se konala dne 15.února 2013 a zúčastnilo se jí celkem 106 dětí, seskupených do 34 souborů. Ve vypsaných soutěžních oborech celostátní soutěže ZUŠ a v dalších soutěžích se zúčastnili a umístili tyto soubory a žáci: HUDEBNÍ OBOR Školní kolo Počet žáků Počet souborů 1.místo 2.místo 3.místo Čestné uznání Hra na klávesové nástroje KH s převahou smyčc.nástrojů KH s převahou dech.nástrojů C E L K E M Okresní kolo Počet žáků Počet souborů 1.místo 2.místo 3.místo Čestné uznání Hra na klávesové nástroje KH s převahou smyčc.nástrojů KH s převahou dech.nástrojů C E L K E M

24 HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE - 1.místa David Lukáš II.kategorie 1.místo s postupem uč.bca.lucie Pyšová Čumpelík René VII.kategorie 1.místo s postupem uč.monika Semaničová Kubošek Jan VIII..kategorie 1.místo s postupem uč.martin Frynta KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU SMYČOVÝCH NÁSTROJŮ - 1.místa DUO Jan Krupa Barbora Gilligová I./1.kategorie 1.místo s postupem uč.jana Davidová TRIO 2 HOUSLE A KLAVÍR Pavlína Šefčíková Anna Vomlelová I./4.kategorie 1.místo s postupem uč. Jana Davidová Štěpánka Ježíková uč. Mgr.Eva Měchová TRIO 2 HOUSLE A KLAVÍR Kateřina Emma Gulaková Jan Krupa I./4.kategorie 1.místo s postupem uč. Jana Davidová Martin Tyl uč. Mgr.Irena Kouřilová TRIO 2 HOUSLE A KLAVÍR Tereza Čermáková Klára Navrátilová II./4.kategorie 1.místo s postupem uč. Jana Davidová Kateřina Tylová uč. Mgr.Irena Kouřilová BAROKNÍ TRIO Aneta Kunová Natálie Kunová II./5.kategorie 1.místo s postupem uč. Jana Davidová Petra Šarmanová uč. MgA.Kateřina Barteková ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY - ŽÁCI TRIO 2 HOUSLE A KLAVÍR Pavlína Šefčíková Anna Vomlelová Štěpánka Ježíková pro nejmladšího účastníka soutěže ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY - PEDAGOGOVÉ Jana Davidová za nejúspěšnějšího pedagoga Marie Davidová za spravedlivé bodování KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ - 1.místa 2 ZOBCOVÉ FLÉTNY A KLAVÍR Agáta Švindrychová Miroslav Přeček I.e kategorie 1.místo s postupem uč. Štěpánka Vzorková Krystýna Matějková uč. Mgr.Eva Měchová 2 KLARINETY A KLAVÍR Michaela Gelnarová Klára Pavelková IV.c kategorie 1.místo s postupem uč. Štěpánka Vzorková Mária Ritzová uč. Bc. Sylva Fiurášková 24

25 2 KLARINETY A KLAVÍR Helena Dvořáková Jan Polok IV.c kategorie 1.místo s postupem uč. Štěpánka Vzorková Pavel Gajdušek uč. Mgr.Eva Měchová KLARINETOVÝ KVARTET Helena Dvořáková Jan Polok IV.a kategorie 1.místo s postupem uč. Štěpánka Vzorková Tereza Agelová Michaela Gelnarová SAXOFONOVÉ TRIO Kateřina Rešlová Aneta Králová IV.a kategorie 1.místo s postupem uč. Bc.Jiří Čaňo Barbora Mužíková ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY - PEDAGOGOVÉ Štěpánka Vzorková za vynikající pedagogickou přípravu Krajské kolo Počet žáků Počet souborů 1.místo 2.místo 3.místo Čestné uznání Hra na klávesové nástroje KH s převahou smyčc.nástrojů KH s převahou dech.nástrojů C E L K E M HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE - 1.místa Kubošek Jan VIII..kategorie 1.místo uč.martin Frynta KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU SMYČOVÝCH NÁSTROJŮ - 1.místa TRIO 2 HOUSLE A KLAVÍR Kateřina Emma Gulaková Jan Krupa I./4.kategorie 1.místo uč. Jana Davidová Martin Tyl uč. Mgr.Irena Kouřilová BAROKNÍ TRIO Aneta Kunová Natálie Kunová II./5.kategorie 1.místo uč. Jana Davidová Petra Šarmanová uč. MgA.Kateřina Barteková 25

26 ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY - ŽÁCI TRIO 2 HOUSLE A KLAVÍR Pavlína Šefčíková Anna Vomlelová Štěpánka Ježíková za výkon nejmladších účastníků KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ - 1.místa 2 KLARINETY A KLAVÍR Helena Dvořáková Jan Polok IV.c kategorie 1.místo uč. Štěpánka Vzorková Pavel Gajdušek uč. Mgr.Eva Měchová Ústřední kolo Do ústředního kola soutěží ZUŠ ve školním roce 2012/2013 nepostoupili žádní soutěžící. LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Literárně dramatický obor ZUŠ Ostrava Poruba se ve školním roce 2012/2013 nezúčastnil národní přehlídky LDO. Celostátní a mezinárodní soutěže hudebního oboru Soutěžící Umístění Učitel Soutěžní přehlídka K.Ditters a hudební klasicismus ZUŠ K.Ditterse, Vidnava KOMORNÍ DUO Noskievič Tomáš Klarová Eliška 1.místo nejlepší provedení Dittersovy skladby Marie Davidová Mezinárodní soutěž ve hře na klavír PRO BOHEMIA JKGO Mezinár. soutěž ve hře na kytaru SOUTĚŽ F.SORA ZUŠ Frýdek - Místek Luu Hana Škrobánek Jan Pískovský Vít Hanik Jiří účast ČÚ I.stupně 2.místo 3.místo Mgr.Soňa Hálová Mgr.Ondřej Gillig 26

27 Soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů ZUŠ Polička Krupa Vojtěch Krupa Jan Kunová Natálie Navrátilová Klára Kunová Aneta bronzové pásmo zlaté pásmo stříbrné pásmo bronzové pásmo stříbrné pásmo Jana Davidová Soutěže a přehlídky výtvarného oboru Soutěžící Umístění Učitel Výtvarná soutěž pro žáky a studenty ZŠ a SŠ Technické památky v okolí našeho bydliště DK Poklad, Ostrava - Poruba Celostátní výtvarná soutěž Anežka česká a její doba ZUŠ Písek Výstava prací VO ZUŠ O. - Poruba Z pokladů našeho města DKMO , vernisáž Výtvarná soutěž Všechny barvy zeměkoule aneb láska prochází žaludkem DDM Ostrava ročník celostátní soutěžní přehlídky dětské animované tvorby Oskárek ZUŠ Valašské Meziříčí Přehlídka výtvarných oborů ZUŠ Jarní salón ZUŠ Moravská Ostrava Výtvarná soutěž Festival Jičín -město pohádky Strašidla ze mlejna město Jičín červen 2013 Štibingerová Sofie 1.místo Mgr. Taťána Kupčáková Marie Šmidáková Práce žáků VO Adéla Němčíková Michaela Březíková Vendula Geryková Eduard Vojvodík Kůrková Lucie animovaný film Hledání úsměvu Kolektiv žáků audioviz.triptých Zrození, osud, zánik Práce žáků VO práce žákyně v listopadu 2012 vybrána do publikace Ohlédnutí za rokem Anežky české oceněná práce oceněná práce účast účast účast účast účast Mgr. Taťána Kupčáková Mgr. Hana Kosecová Mgr. Taťána Kupčáková MgA. Eva Táslerová Mgr. Taťána Kupčáková Mgr. Taťána Kupčáková Mgr. Hana Kosecová Mgr. Taťána Kupčáková MgA. Eva Táslerová Práce žáků VO účast MgA. Eva Táslerová 27

28 IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ČŠI V tomto školním roce nebyla provedena inspekce ČŠI. X. HOSPODÁŘSKÁ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2012 V roce 2012 jsme měli stanovené závazné ukazatele pro oblast přímých nákladů na vzdělávání a limit přepočteného počtu zaměstnanců ve výši: Rok 2012 stanovený závazný ukazatel ve výši Kč prostředky na platy - pedagogové , 00 OPPP - pedagogové , 00 prostředky na platy - nepedagogové , 00 OPPP - nepedagogové 3 000, 00 zákonné odvody , 00 příděl do FKSP , 00 ONIV náhrady 0, 00 přímý ONIV 0, 00 závazný ukazatel - celkem , 00 Limit přepočteného počtu zaměstnanců celkem 54, 120 Graf ke stanovenému závaznému ukazateli za rok 2012: 28

29 Graf čerpání dotace př. nákladů na vzdělávání v r. 2012: V roce 2011 jsme měli stanovené závazné ukazatele pro oblast přímých nákladů na vzdělávání a limit přepočteného počtu zaměstnanců ve výši: Rok 2011 stanovený závazný ukazatel ve výši Kč prostředky na platy - pedagogové , 00 OPPP - pedagogové , 00 prostředky na platy - nepedagogové , 00 OPPP - nepedagogové , 00 zákonné odvody , 00 příděl do FKSP , 00 ONIV náhrady , 00 přímý ONIV 0, 00 závazný ukazatel - celkem , 00 Limit přepočteného počtu zaměstnanců - celkem 54, 240 Graf ke stanovenému závaznému ukazateli za rok 2011: 29

30 V roce 2011 jsme měli stanovené závazné ukazatele pro oblast posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ (rozvojový program) ve výši: Rok 2011 stanovený závazný ukazatel ve výši Kč prostředky na platy , 00 zákonné odvody , 00 Závazný ukazatel - celkem , 00 Graf k posílení plat. úrovně pedag. prac. s VŠ za rok 2011: Graf porovnání závazného ukazatele celkem v tis. Kč : 30

31 V roce 2012 jsme obdrželi účelovou investiční dotaci do investičního fondu z rozpočtu zřizovatele ve výši , 00 Kč a to na akci Výměna oken v objektu ZUŠ s ÚZ 206. Jednalo se o 2. etapu výměny oken na hlavní budově ZUŠ J. Valčíka 4413 a to jen části budovy (pavilon B) a na budově Makovského, která byla ukončena Závěrečným vyhodnocením akce dne Celá výše dotace byla vyčerpána a z prostředků IF školy jsme uhradili částku celkem ,60 Kč. Celková částka za 2. etapu činila ,60 Kč. Graf čerpání 2. etapy v r v Kč: V roce 2011 jsme obdrželi účelovou investiční dotaci do investičního fondu z rozpočtu zřizovatele ve výši , 00 Kč a to na akci Výměna oken v objektu ZUŠ s ÚZ 206. Jednalo se o 1. etapu výměny oken na hlavní budově ZUŠ J. Valčíka 4413, která probíhala v době od února 2011 (zadání zakázky a vypracování projektové dokumentace) do srpna Celá výše dotace byla vyčerpána a z prostředků IF školy jsme uhradili částku celkem , 60 Kč. Celková částka za 1. etapu činila ,60 Kč. V roce 2012 bude pokračovat 2. etapa a bude se jednat o výměnu oken na pobočné budově Makovského a pavilonu B na hlavní budově. Celkově jsme obdrželi účelovou investiční dotaci do investičního fondu z rozpočtu zřizovatele ve výši , 00 Kč a to na akci Výměna oken v objektu ZUŠ s ÚZ 206. Z investičního fondu jsme uhradili částku celkem ,20 Kč. 31

32 Graf čerpání celé akce v Kč: účelová ID celkem Kč POROVNÁNÍ PŘÍJMY - VÝNOSY V roce 2012 celkové příjmy výnosy z vlastní činnosti byly vyšší než v roce 2011 o 858,28 Kč a vyšší o ,67 Kč a to zejména z důvodů výnosů z výpůjček hudebních nástrojů ( nově od září 2012) a ostatních výnosů. Od roku 2010 jsou navíc příjmy sledovány zvlášť za hlavní činnost a zvlášť za doplňkovou činnost. Graf - porovnání výnosů z vlastní činnosti od r do r v Kč: 32

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz OBSAH Strana I. Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní umělecká škola Heleny Salichové Ostrava - Polanka n/o, 1. května 330, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/201 /2013 Zpracoval: 23. 9. 2013 Mgr.art. Petr Kotek

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: ZUSBC/9/23 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel Obsah:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více