Vlhký vzduch a jeho stav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlhký vzduch a jeho stav"

Transkript

1 Vlhký vzduch a jeho stav Příklad 3 Teplota vlhkého vzduchu je t = 22 C a jeho měrná vlhkost je x = 13, 5 g kg 1 a entalpii sv Určete jeho relativní vlhkost Řešení Vyjdeme ze vztahu pro měrnou vlhkost nenasyceného vzduchu, x = m p m sv = r sv p p r p p sv = p p = 0, 622 ϕ p p p p p ϕ p p p a odtud ϕ = x p p p(x + 0, 622) Lubomír Klimeš Počítačová cvičení z termomechaniky Stav vlhkého vzduchu: t = 22 C, x = 13, 5 g kg 1 sv, ϕ =?, i =? Předpokládáme atmosférický tlak p = 100 kpa a hodnotu tlaku sytých par p p nalezneme v tabulkách vlhkého vzduchu, p p = Pa Celkově tedy máme ϕ = 13, (0, , ) = 0, 804 ϕ = 80, 4 % Další možností je odečtení hledané relativní vlhkosti ϕ z i-x diagramu, což je rychlejší a vyhneme se výše uvedeným výpočtům a hledání v tabulkách Na druhou stranu je však odečítání z diagramu obecně méně přesné než výpočet Lubomír Klimeš Počítačová cvičení z termomechaniky Stav vlhkého vzduchu: t = 22 C, x = 13, 5 g kg 1 sv, ϕ =?, i =?

2 Měrnou entalpii i vlhkého vzduchu určíme bud výpočtem ze vztahu pro měrnou entalpii nenasyceného vlhkého vzduchu, i = 1, 01t + x(1, 84t ) = = 1, , (1, ) kj kg 1 nebo odečtením z i x diagramu sv = = 56, 52 kj kg 1 sv, Lubomír Klimeš Počítačová cvičení z termomechaniky Stav vlhkého vzduchu: t = 22 C, x = 13, 5 g kg 1 sv, ϕ =?, i =? Děje s vlhkým vzduchem Příklad 4 Do klimatizačního zařízení se přivádí V 1 = 0, 833 m 3 s 1 vzduchu z místnosti o teplotě t 1 = 20 C a relativní vlhkosti ϕ 1 = 40 % a V 2 = 1, 944 m 3 s 1 venkovního vzduchu o teplotě t 2 = 5 C a relativní vlhkosti ϕ 2 = 70 % Určete relativní a měrnou vlhkost vzduchu a jeho teplotu po smíšení Řešení Při míšení dvou proudů vlhkého vzduchu vycházíme z toho, že součet entalpíı jednotlivých proudů před smíšením je roven entalpii výsledného proudu po smíšení, tedy I 1 + I 2 = I S

3 Odtud ṁ sv,1 i 1 + ṁ sv,2 i 2 = ṁ sv,s i S = (ṁ sv,1 + ṁ sv,2 ) i S, kde ṁ sv,1 = ṁ1 1 + x 1, ṁ sv,2 = ṁ2 1 + x 2 Úpravami dostáváme ṁ sv,1 i 1 + ṁ sv,2 i 2 = ṁ sv,1 i S + ṁ sv,2 i S, ṁ sv,1 (i 1 i S ) = ṁ sv,2 (i S i 2 ), ṁ sv,1 = i 2 i S 2, ṁ sv,2 i S i 1 1 kde 1 a 2 jsou délky úseček spojující bod 1 s bodem S a bod 2 s bodem S v i-x diagramu

4 Dalším krokem pro určení stavu po smíšení je dopočítání hmotnostních toků suchého vzduchu ṁ sv,1 a ṁ sv,2 podle vztahů ṁ sv,1 = ṁ1 1 + x 1, ṁ sv,2 = ṁ2 1 + x 2 Pro určení vlhkostí x j použijeme vztah x j = 0, 622 ϕ j p p ϕ j p p,j p,j, kde hodnoty tlaku sytých par p p,j nalezneme v tabulkách, p p,1 = Pa, p p,2 = 871, 9 Pa Hledané měrné vlhkosti jsou tedy a 0, x 1 = 0, kg kg 1 = 5, 87 g kg 1 0, , 7 871, 9 x 2 = 0, kg kg 1 = 3, 82 g kg 1 0, 7 871, 9 sv sv sv sv Pro hmotnostní toky suchého vzduchu platí ṁ sv,j = ṁj 1+x j Všimněte si, že jmenovatel zlomku je číslo o něco málo větší než 1, proto bychom si mohli ušetřit práci s určováním měrných vlhkostí x j a položit ṁ sv,j ṁ j

5 Posledním krokem je určení hmotnostních toků ṁ j, přičemž ze zadání známe objemové toky V j Platí, že ṁ j = vv,j Vj, kde vv,j je hustota daného vlhkého vzduchu, pro jejíž určení vyjdeme ze vztahu m vv = m sv + m p Jelikož každá složka vlhkého vzduchu zaujímá stejný objem V jako směs samotná, dostáváme vydělením rovnice objemem V vztah vv = sv + p S použitím stavové rovnice lze pak odvodit vztah vv = 1, T 2, 647p ϕ p p vv,1 = 1, , 15 2, , kg m 3 = = 1, 1841 kg m 3, vv,2 = 1, , 15 2, , 7 871, 9 kg m 3 = = 1, 2498 kg m 3 Nyní již můžeme dopočítat hmotnostní toky suchého vzduchu ṁ sv,1 a ṁ sv,2

6 Platí, že a ṁ sv,1 = ṁ sv,2 = ṁ sv,j = ṁj 1 + x j = vv,j V j 1 + x j 1, , , kg sv s 1 = 0, 9806 kg sv s 1 1, , , kg sv s 1 = 2, 4202 kg sv s 1 Nyní už zbývá vynést tyto toky ve zvoleném měřítku do i-x diagramu, zkonstruovat bod S a z diagramu odečíst hledané parametry po smíšení, ϕ S = 61 % x S = 4, 4 g kg 1 sv t S = 9, 3 C Hledané parametry můžeme rovněž dopočítat Platí, že ṁ p,1 + ṁ p,2 = ṁ p,s, ṁ sv,1 x 1 + ṁ sv,2 x 2 = ṁ sv,s x S Rovněž pro entalpii platí x S = ṁsv,1 x 1 + ṁ sv,2 x 2 ṁ sv,1 + ṁ sv,2 I 1 + I 2 = I S, ṁ sv,1 i 1 + ṁ sv,2 i 2 = ṁ sv,s i S i S = ṁsv,1 i 1 + ṁ sv,2 i 2 ṁ sv,1 + ṁ sv,2, kde měrné entalpie i 1 a i 2 vypočítáme ze vztahu i = 1, 01t + x(1, 84t )

7 Potom teplotu po smíšení t S vypočítáme ze vztahu tedy i S = 1, 01t S + x S (1, 84t S ), t S = a relativní vlhkost ϕ S ze vztahu i S 2500x S 1, , 84x S x S = 0, 622 ϕ S p S p ϕ S p, S odkud ϕ S = x S p p S (x S + 0, 622)

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru 20 Krystalizace Vladimír Kudrna, Pavel Hasal, Vladimír Míka A Výpočtové vztahy Krystalizace je poměrně složitý kinetický proces, při kterém se vylučuje pevná látka z kapalného roztoku (krystalizaci z plynných

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. V předchozích dvou dílech této série článků jste se dozvěděli mnohé o snižování spotřeby vody a energie na

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277,

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277, Příklad : Házíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet bude roven 5? Jev A značí příznivé možnosti: {,, 3}; {,, }; {, 3, }; {,, }; {,, }; {3,, }; P (A) = A Ω = 6 6 3 = 36 = 0.077, kde. značí

Více

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie Jakkoli je pojem energie běžně používaný, je definice této veličiny nesnadná. Velice často uváděná definice, že

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208 4.. Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus Předpoklady: 4, 48 Pedagogická poznámka: Tato kapitola nepřináší nic nového a nemá ekvivalent v klasických učebnicích. Cílem hodiny je uspořádat v hlavách

Více

Uvažování o počtech, množstvích a číslech

Uvažování o počtech, množstvích a číslech Uvažování o počtech, množstvích a číslech Adam Nohejl 27. ledna 2010 Ne náhodou sdílí počítání se čtením příznačný praslovanský základ čit- s původním významem rozeznávat (podle [6]). Číst (psát) a počítat

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Aleš Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Copyright Aleš Flandera, 2014 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Více

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb.

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. Doporučené aplikace tanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. 1 Metodické pokyny pro určení množtví elektřiny z vyokoúčinné

Více

koncentraci jsme získali roztok o koncentraci 18 %. Urči koncentraci neznámého roztoku.

koncentraci jsme získali roztok o koncentraci 18 %. Urči koncentraci neznámého roztoku. 2.2.2 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice III Předpoklady: 22 Pedagogická poznámka: Příklady na míchání směsí jsou do dvou hodin rozděleny schválně. Snažím se tak zvýšit šanci, že si hlavní myšlenku

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V.

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V. Učební texty k přednášce ALGEBRAICKÉ STRUKTURY Michal Marvan, Matematický ústav Slezská univerzita v Opavě 15. Moduly Definice. Bud R okruh, bud M množina na níž jsou zadány binární operace + : M M M,

Více

Mimo samotné správnosti výsledku vypočteného zapsaným algoritmem je ještě jedno

Mimo samotné správnosti výsledku vypočteného zapsaným algoritmem je ještě jedno 12 Délka výpočtu algoritmu Mimo samotné správnosti výsledku vypočteného zapsaným algoritmem je ještě jedno neméně důležité hledisko k posouzení vhodnosti algoritmu k řešení zadané úlohy. Jedná se o čas,

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více